YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dilek ÖZDEMİR. Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ. Doç. Dr. Seçkin POLAT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK LİSANS TEZİ. Dilek ÖZDEMİR. Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ. Doç. Dr. Seçkin POLAT"

Transkript

1 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜREÇ ANALİZİ : BİR METALURJİ FİRMASINDA İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Dilek ÖZDEMİR Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 25 Aralık 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : Tez Danışmanı : Diğer Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Sıtkı GÖZLÜ Yar. Doç. Dr. H. Bersam BOLAT Doç. Dr. Seçkin POLAT ARALIK 2006 ii

2 ÖNSÖZ Günümüz koşullarında firmaların rekabet bakımından güçlü olabilmeleri sadece piyasa sunduklarının ürünlerin ve hizmetlerin kaliteli olmasıyla sağlanamaz. Bu ürün ve hizmetlerin mevcut kalite seviyelerini koruyup, geliştirirken; firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri, karlılıklarını sürdürebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri gerekmektedir. Tüm bunları başarmanın temel koşullarından biri kendilerini tanımalarıdır. İşte bu nokta Süreç Yönetimi vazgeçilmez bir unsur olarak karşımıza çıkar. Bu çalışma çerçevesinde de süreç, süreç yönetimi, süreç analizi ve süreç geliştirme gibi konu ve kavramları daha yakından tanımak ve endüstrideki bir uygulamasını incelemek hedeflenmiştir. Tez konumla da alakalı olarak, bu noktada, bugüne kadar olan kendi sürecimin de analizini yapmak istiyorum. Herşeyden önce yüksek lisans tezimde, lisans bitirme ödevimde, geleceğe dair bir çok kararı almamda benden yardımlarını esirgemeyen sevgili hocam Prof Dr Sıtkı Gözlü ye teşekkür etmek istiyorum. Yüksek lisansımın getirdiği en büyük kazanç kesinlikle arkadaşlarım oldu. Bugün dönüp baktığımda sayelerinde birçok güçlüğü atlattığım ve onlar olmasaydı olmazdı dediğim arkadaşlarım Seda Tacer, Duygu Çalışkan ve Berna Tektaş a da teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Tabii ki bu süreci başlatan; ben işi ele alıncaya kadar sürece dair her türlü yükü üstlenen ve her zaman bana dair tüm süreçlerde yanımda olacaklarını bildiğim aileme de teşekkür ediyorum. Son olarak Süreç Yönetimi nin en güzel örneklerinden birini görmemi sağlayan Ferro Döküm AŞ ye de teşekkürü bir borç bilirim.bu tez yazımı esnasında birçok kaynaktan faydalandım. Bunların küçük bir kısmını tezin arkasında, kaynakçada görmeniz mümkün. Fakat asıl önemli olan inanç, sevgi, dostluk, güven, destek gibi girdilerin kaynaklarını oraya eklemem ne yazık ki mümkün olmadı. İşte bu sebeple isimlerini veremediğim tüm arkadaşlarım ve hocalarıma da teşekkür ederim. Dilek Özdemir Aralık 2006 iii

3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ ÖZET SUMMARY vii viii ix x xii 1. GİRİŞ 1 2. DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNDEN SÜREÇ YÖNETİMİNE GEÇİŞ 2 3. SÜREÇ Sürece ilişkin tanımlar İş Süreçleri Süreç Çeşitleri İş Süreçlerinin Karakteristikleri Ölçülebilir Otomasyon Düzeyler İçsel ve Dışsal Müşteriler Süreçlere Yönelik İki Öneri Saklı Süreçler Daha Büyük Olması Daha İyidir Süreç Sınırlarının Belirlenmesi Yönetim Açısından Süreç Odaklılığa İlişkin Altı Tez Her Organizasyonel Yapının Etkinliğini Etkileyen Kendine Özgü İlişkileri Vardır Rekabet Baskısı Altında Varlığını Sürdürme Çabası İş Süreçlerinin Geliştirilmesini Sağlar İnsanlar Ve Çevreleri Süreç Değişikliklerini Belirler Esneklik Firma Etkinliğinin Garantisidir Yenilik Üretebilme Potansiyeli Ve Bu Potansiyelin Doğru Kullanımı Firmaların Yükselmesinde Etkilidir Çalışanların Süreçlere Dahil Edilmeleri Başarıyı Korur SÜREÇ MODELLEMESİ Süreç Tasarımı Ve Ürün Tasarımı İlişkisi Süreç Ve Ürün Tasarımları Müşteri Tatminini Sağlamalıdır 19 iv

4 4.3. Süreç Tasarımı Süreç Haritaları Süreç Modellemede Düşülebilecek Hatalar SÜRECİN DEĞERLENDİRİLMESİ Kilit Performans Göstergeleri (metrikler) Ne kadar? Gerekli Süre Sürece Katılanlar Etkinlik ve Etkililik Maliyet Paydaşlar Müşteriler Çalışanlar Yöneticiler ve İşletme Sahipleri (Hissedarlar) Tedarikçiler Diğer Gruplar SÜREÇ GELIŞTIRME Süreç analizi ve Geliştirme Ağı (PAIN) PAIN- Temel Model A dan G ye PAIN Modelleri Model A Model B Model C Model D Model E ve Model F Model G Korunma Kalkanı Analizi HATA MODU ETKI ANALIZI (FMEA) FMEA nın Gelişimi Kullanım Nedenleri FMEA Çeşitleri FMEA Metodolojisi Hata Modu Etki Endeksleri Sıklık Endeksi Oluşma Endeksi Yakalanma Endeksi Risk Öncelik Göstergesi FMEA Takımı 58 v

5 8. UYGULAMA Şirket Tanıtımı Üretim Hatları Maça Yapımı Analizler Ürünler Kalite Sistemleri Pik Döküm Gri Dökme Demir Küresel Grafitli Dökme Demirler Döküm Hataları Büzülme (Çekme) Boşlukları Gaz Boşlukları Segregasyon (Toplanma) Büzülme (Çekme) Çatlakları Gözeneklilik Pullanma (Yapraklanma) Sert Noktalar Yüzey Çöküntüleri Süreç Haritası FMEA Uygulaması FMEA Takımı Maçasız Pik Döküm FMEA Formu SONUÇ 77 KAYNAKLAR 80 EKLER 83 ÖZGEÇMİŞ 91 vi

6 KISALTMALAR BPMN : Business Process Modeling Notions DM :Değişim Mühendisliği (Re-engineering) FMEA :Hata Modu Etki Analizi (Failure Mode Effect Analysis) IT : Bilgi Teknolojileri (Information Technology) NVA : Değer Katmayan Faaliyet ( Non-value Adding Activity) PAIN :Süreç Analizi Ve Geliştirme Ağı (Process Analysis And İmprovement Network) RPN : Risk Öncelik Göstergesi (Risk Priority Number) TPM :Toplam Verimli Bakım (Total Productive Maintenance) VA :Değer Katan Faaliyet ( Value Adding Activity) vii

7 TABLO LİSTESİ Sayfa No Tablo 6.1 Veri Kaynakları Tablo 6.2 Şiddet Endeksi Tablo 6.3 Oluşma Endeksi Tablo 6.4 Yakalanma Endeksi Tablo 8.1 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (1) Tablo 8.2 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (2) Tablo 8.3 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (3) Tablo 8.4 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (4) Tablo 8.5 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (5) Tablo 8.6 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (6) Tablo 8.7 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (7) Tablo 8.8 Maçasız Pik Döküm FMEA Formu (8) EK A Grafit Kontrol Talimatı 83 EK B Metalografik Numune Hazırlama ve Kontrol Talimatı 85 viii

8 ŞEKİL LİSTESİ Sayfa No Şekil 2.1: Değişim Mühendisliğinden Süreç Yönetimine Geçiş... 5 Şekil 3.1: Süreçler Arasındaki İlişki.. 10 Şekil 4.1: Tasarım Çeşitleri Şekil 4.2: Süreç Haritalarında Kullanılan Şekiller 20 Şekil 6.1: PAIN Modeli 34 Şekil 6.2: Model A. 36 Şekil 6.3: Model B. 36 Şekil 6.4: ModelC Şekil 6.5: Model D. 38 Şekil 6.6: Model E.. 39 Şekil 6.7: Model F.. 40 Şekil 6.8: Model G. 43 Şekil 6.9: Korunma Kalkanı Şekil 6.10: Korunma Kalkanı (örnek 1) Şekil 6.11: Korunma Kalkanı (örnek 2) Şekil 6.12: Korunma Kalkanı (örnek 3) Şekil 7.1: Temel Süreç Hataları. 49 Şekil 7.2: FMEA süreci.. 51 Şekil 7.3: FMEA formu.. 59 Şekil 8.1: Maçasız Pik Döküm Süreç Haritası(1) Şekil 8.2: Maçasız Pik Döküm Süreç Haritası(2) Şekil 8.3: Maçasız Pik Döküm Süreç Haritası(3) ix

9 ÖZET SÜREÇ YÖNETİMİ Ve BİR FİRMA UYGULAMASI Dilek ÖZDEMİR Bu çalışma süreç yönetiminin tanımı, geçmişi ve önemi içermektedir. Bununların yanında Süreç Analizi ve Geliştirme Ağı (PAIN) isimli; süreç analizi ve geliştirmeye yönelik bir metedoloji içerir. Çalışma Hata Modu Etki Analizi nin araş olarak kullanıldığı bir uygulama ile sonlanmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü 1980lerde ortaya çıkmış bir değişim yönetimi felsefesi olan Değişim Mühendisliği nin ortaya çıkışından başlayarak Süreç Yönetimi nin gelişimini inceler. Değişim Mühendisliği ne getirilen eleştiriler, Değişim Mühendisliği nin popüleritisini azaltırken, Süreç Yönetimi nin doğması için gerekli ortamı hazırlamıştır. Bir yönetilebilmesi için öncelikle tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle ikinci bölümde süreç kavramı üzerinde durulmuştur. Bölüm sürecin tanımlanmasıyla başlar; süreç çeşitlerini ve karakteristiklerini açıklar. Organizasyonda, her seviyedeki her çalışansürecin tümünü ve süreç içerisindeki yerini anlamalı ve tanımalıdır. Herbir bireyin zihninde sürecin en iyi şekilde canlanmasını sağlayabilmek için her aşamada ürün süreç ilişkisini gösteren süreç haritalarının oluşturulması çok önemlidir. Üçüncü bölüm süreç haritalarının çıkarılmasını ve bu esnada düşülebilecek zorlukları açıklamaktadır. Dördüncü bölüm süreç değerlendirmeyle ilgilidir. Performans kriterlerinin açıklanmasıyla başlar ve bu kriterlerin farklı paydaşlar tarafından değerlendirilmesiyle devam eder. Beşinci bölümün Süreç Analizi ve Geliştirme Ağı ile ilgilidir. Bu süreç analizinde kullanılan bir metadolojidir. Çevrim süresi, sapmalar, süreç x

10 adımları, maliyet, taşıma, hata ve hurda sorununa açıklık getirir; sürecin standart dökümantasyonun yapılmasına kılavuzluk eder. Hata Modu Etki Analizi (FMEA), süreç güvenilirliğini arttırmaya yönelik etkili bir araçtır ve uygulama bölümündeki döküm sürecine uygulanmıştır. Tezin yedinici ve son bölümde döküm sürecindeki potansiyel gelişmeler araştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Süreç Yönetimi, Süreç Analizi, Hata Modu Etki Analizi Bilim Dalı Sayısal Kodu: xi

11 ABSTRACT PROCESS MANAGEMENT AND ITS APPLICATION IN A COMPANY Dilek ÖZDEMİR This study includes process management identification, history and importance. Besides these it contains a methodology to analyze and improve process which is named as Process Analysis and Improvement Network. It is closed with a process analysis application which uses Failure Mode Effects Analysis as a tool. The first section of this study investigates the development of Process Management from the emergency of re-engineering which is a change management philosophy that emerged in the 1980s. The overall decline in popularity along with increasing criticism of re-engineering paved the way for the development of process management. Before a process can be managed it must be identified and hence the second section concentrates on the concept of process. It begins with process identification and explains the different types of processes and their characteristics. Each and every employee at every level of the organisation must understand and recognise the overall process and their own role within it. In order that every individual concerned gains the best possible visualisation of the process and their role therein it is important to implement a process mapping that clearly depicts the relationship between the process and the product at each stage. Section three explains such a process mapping and identifies some of the main difficulties that can be encountered during its execution. The fourth section is concerned with process evaluation. It begins by explaining performance criteria and goes on to show how each of these can be evaluated from the perspective of the various shareholders of the process. xii

12 The fifth section deals with the Process Analysis and Improvement Network. This is a methodology used to analyse the process. It clarifies issues such as lead time, deviation, process steps, cost, transportation, errors, scrap and gives guidance on the production of standardised documentation. Failure Mode Effect Analysis (FMEA), a technique effective in improving process reliability and used throughout the casting process in the application. The seventh and final section of this thesis examines potential improvements in the casting process. Keywords: Process Management, Process Analysis, Failue Mode Effect Analysis Science Code: xiii

13 1. GİRİŞ İçinde bulunduğumuz bilgi çağı birçok konuda hızlı değişimlerin olmasına neden olmaktadır. Bilginin hızlı ve kolay paylaşımı, gelişmeyi hızlandırdığı gibi, gelişmelerin gerisinde kalmanın da büyük kayıplarla sonlanmasına neden olmaktadır. Bilginin bu derece hızlı yayılması firmalar üzerinde birçok farklı etki yaratmaktadır. Bunlardan birincisi bilginin hızlı paylaşımı ile teknoloji ve diğer girdi faktörlerin sürekli gelişmesi ve değişmesidir. Bu değişime gerek üretim gerekse hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların kendilerini uyarlayabilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kısa bir sürede eskiyen yöntemleri rekabet güçlerini kaybetmelerine ve hatta varlıklarını sürdüremez hale gelmelerine neden olur. Değişim mühendisliği firmaların bu hızlı değişim sürecine uyum sağlayabilmeleri hedefleyen bir felsefedir. Ancak değişim mühendisliği radikal değişiklikler önermektedir. Her ne kadar gelişimin çok hızlı yaşandığı bir dönemde yaşıyor olsak da tüm gelişmeler daima radikal yenilikler olarak ortaya çıkmazlar. Bu nedenle firmaların kendilerini geliştirmeleri için sürekli olarak radikal değişiklikler yapmaları mümkün değildir. Firmaların çağın gereklerini yakalayabilmek için yapmaları gereken işlerini yaparken gerçekleştirdikleri süreçleri tanımaları, yönetmeleri ve geliştirmeleridir. Zaten zaman içerisinde süreç kavramının önemi de netleşmiştir. Günümüzün olmazsa ISO gibi olmazsa olmaz kalite standartları süreç yönetimine odaklanmaktadır. Tabii ki belli kalite standartlarının koşullarını sağlıyor olmak süreçlerin iyi yönetildiği anlamına gelmez. Süreçlerin daha anlaşılır olabilmeleri, daha kolay yönetilebilmeleri ve geliştirilebilmeleri için geliştirilmiş ve hala geliştirilmek olan birçok yöntem vardır. Bu çalışmanın literatür kısmında süreçlerinin tanınması, analiz edilebilmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmuş; süreç analizi için süreç analizi ve geliştirme ağı ele alınmış ve hata modu etki analizi de araç olarak kullanılmıştır. 1

14 2.DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİNDEN SÜREÇ YÖNETİMİNE GEÇİŞ 1990 ların başlarında Değişim Mühendisliği (re-engineering) büyük ilgi görmüştür. DM ilk olarak Güney Amerikada Davenport & Short (1990) ve Hammer (1990) tarafından ortaya atılmıştır. Kısa sürede DM ne olan ilgi artmış; kitap en çok satanlar listesine girmiş, özel konferanslar düzenlenmiş, dergiler yayımlanmış, tartışma grupları oluşturulmuştur. Bilgi Teknolojisinin (IT) de uygulanmasıyla fonksiyonel hiyerarşiden sürece dayalı yönetime geçişin sağlayacağı büyük performans artışları birçok firmanın ilgisini çekmiş, DM her derde deva gibi algılanmıştır [16]. Ancak 1995 yılında Jones DM liğini anlamaya çalışmanın bir fayda sağlamayacağını ileri sürmüştür. Jones a göre DM kendi içerisinde çelişkilidir ve teoride anlatılan DM ile gerçek hayat örtüşmemektedir. Yöneticiler yeni bir sayfa açarken sosyal verilerin silinemeyeceğinin bilincinde olmalıdırlar. Her ne kadar teknolojik gelişmeler ilerlemenin yolunu açsa da, bu ilerleme belirli sınırlar içerisinde gerçekleşir. Ayrıca DM nin insan kaynaklarına yaklaşımı da gerçekçi değildir.insanlar organizasyon içerisindeki görevlerini ortadan kaldıracak çalışmalara girmek istemezler. Bu noktada teoriye geri dönülüp, insan kaynaklarına bakış açısı yeniden değerlendirilmelidir. Jones çalışmasının sonucunda DMnin işe yaramadığını ve terk edilmesi gerektiğini belirtmiştir [5] yılında ise Francis ve Maclntosh İngiltere de gerçekleştirilen DM liği çalışmalarını ve DM de gerçekleşen gelişmeleri incelemişlerdir. Çalışmalarında genel olarak DM nin yönetimsel bir modadan ibaret olduğunu ve gerçek dünya ile yeterince örtüşmediği sonucuna varmışlardır. Ancak DM nin çıkış dönemi aynı zamanda teknolojinin gelişmesiyle organizasyonel yapıların değişmeye başladığı bir dönemdir. Süreçlerde gerçekleştirilen performans artışların ve süreç geliştirme çalışmalarının bir çoğu aslında gelişmekte olan Bilgi Teknolojilerine (IT) dayanmaktadır. DM liğinin öngürmüş olduğu radikal değişiklikler de Bilgi teknolojileri sayesinden gerçekleştirilmektedir. DM liğinin kendi içinde birçok hatası 2

15 olmasına rağmen tümüyle red edilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır [11]. Grover ve Malhotra ise DM liğinin faydalarını farklı bir yönden ele almışlardır. DM nin yönetime faydası işlere ya da faaliyetlere radikal yaklaşım değil; süreç odaklı yönetimdir. Ayrıca firmaların; insanların ve sosyal yapının direniş gösterdiği değişimleri nasıl en iyi şekilde gerçekleştirebileceklerini öğrenmeleri gerekmektedir. Süreçlere odaklanmak yapılsal bir uygulama olmasına rağmen; yapısal bir değişiklik olarak kabul edilemez [13]. Süreç odaklılık,süreçleri organizasyon içerindeki çalışanların hizmet ettikleri birer birim olarak kabul eder. Süreçler işe değil sonuca yönelik gerçekleştirilirler. Aynı zamanda süreçler bu sonuçlara ulaşmak için çalışan birçok insanı bir araya getirirler. Müşteriler ise anahtar rolündedir. Tüm bunları internet veya intranet gibi teknolojileri de bir araya getirip, birleştirmek ve koordine etmek başarılı sonuçlara ulaşılmasında kritik öneme sahiptir [13]. Deakins ve Makgill ise DM hakkında yapılan çalışmaların genelde insan ve bilgi teknolojileri üzerinde durduğunu; ancak DM nin kendisinin literatürde yer almadığını yaptıkları çalışmada ortaya koymuşlar, bu konuda geniş kapsamlı çalışmalarını yapılması acil bir ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir[9]. Barothy ve diğerleri de 1995 de yayımlanan çalışmalarında DM nin yeni bir araştırma alanı olduğundan ve 1991 den itibaren bu konuda çalışmalar yayımlanmaya başladığın bahsetmişlerdir. Özellikle ilgi çektikleri nokta ise bu dört yıl içinde yayımlanan çalışmaların sadece 17 tanesinin temel nitelikte olduğu; diğerlerinin ise yönetim bilişim dergilerinde yayınlandığıdır [4]. DM üzerinde yapılan en detaylı çalışmalardan biri Davenport ve Stoddart ınki olmuştur. Bu iki araştırmacı DM nin getirdiği öne üsürlen yeniliklerden yola çıkarak DM ni değişik açılardan incelemişlerdir [8]. Davenport ve Stoddart a göre DM liğinin yenili olarak düşünülen süreç odaklı yaklaşım Frederick Taylor a kadar uzanmaktadır. Her ne kadar DM süreçleri daha geniş kapsamlı tutmuş olsa da Değer Zinciri Yönetimi (Value Chain Management) DM den daha eski bir yaklaşım olduğundan bu noktada da bir yenilikten bahsedilemez. İş süreçlerindeki radikal gelişmeler ise Joseph Juran ve W. Edward Deming tarafından önceden tahmin edilen gelişmelerdir. Teknolojideki gelişmelerin, 3

16 organizasyonel yapıda ve insan kaynakları yönetiminde yaratacağı değişiklikler ise Taavistock Enstitüsü tarafından 1950 den beri bilinmektedir [8]. DM ise bu kavramları ilk defa bir arada kullanmış ve araştırmacılar da bu kavramların tarihsel köklerini düşünmeden, bir yenilik olarak kabul etmişlerdir. Sonuç olarak yine de firmaları iletişim eksiklerinden, korkudan ve netleştirilmemiş değişilik programlarından koruduğu için DM liği güçlü bir yaklaşımdır [8]. Günümüze yaklaştıkça, elde edilen deneyimlerden de yola çıkarak DM nin ortaya çıktığı dönemde ortaya atılan kesin ve radikal yönteminin daha ılımlı hale geldiği görülmektedir [16]. DM hakkında tüm bu tartışmalar şu şekilde özetmelenebilir: DM yeni bir yönetim tekniği değil mevcut teknikleri bir araya getiren yeni bir yaklaşımdır. Her zaman radikal değişiklikler yapılması mümkün değildir. Hammer da 1996 tarihli çalışmasında vurgulanması gereken kelimenin radikal değil, süreç olması gerektiğini ve hata yapmış olduğunu belirtmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi her zaman yeni bir beyaz sayfa açmak mümkün olamaz; onun yerine mevcut sistemin düzeltilmesi daha sık gerekmektedir. DM nin başlangıcında belirtilen geniş kapsam kadar, bağımsız olarak faaliyetlere de uygulanması mümkündür; hatta alınan risk daha az olduğundan tercih edilebilir bir durumdur. Bilgi teknolojileri her ne kadar DM nin merkezinde yer alıyomuş gibi görünse de, bilgi teknolojileri olmadan da DM uygulamaları yapmak mümkündür. DM nde her ne kadar makineleşme ağır basmış olsa da; daha sonraki çalışmalar, stratejik ve insan boyutlarının da DM kapsamında yer alması gerektiğini vurgulamaktadır. DM nin kritik performans ölçütlerinde büyük gelişmeler sağlayacağı öne sürülmüş olsa da genelde beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. DM ye göre organizasyon tepeden aşağıya doğru yapılandırılır; ancak birçok çalışma başarılı DM uygulamaları için alt seviyedeki katılım, bağlılık ve sahiplenmenin büyük önem taşıdığını göstermektedir. Hammer ve Champy her ne kadar DM nin yöntemi olmadığını ve sadece yaratıcılık gerektirdiğinin üzerinde durmuş olsalar da; Kettinger 1997 de 4

17 yaptığı çalışmasında DM ne yönelik birçok methot, teknik ve araç olduğunu ortaya koymuştur [16]. Daha sonraki çalışmalar, popüleritisini yitirdiğini; fakat süreç odaklı yaklaşımın hala varlığı devam ettirdiğini göstermektedir. Zaten Hammer da 1996 yılında yayımladığı çalışmasında üzerinde durulması gereken noktanın süreç olduğunu vurgulamıştır[16]. Süreç yönetimi ise sürekli süreç geliştirme yöneliktir. Küçük gelişmelerden, radikal değişikliklere kadar süreç iyileştirmek için yapılan tüm faaliyetleri kapsar. Mevcut koşullara göre yapılacak olan iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının ölçeği belirlenir. İş süreçleri odaklıdır ve süreç modelleme yaklaşımları ve araçları bu yaklaşımda önemli öğelerdir[16]. Değişim Mühendisliği Hikaye Radikal İT ye bağımlı Mekanik Yaratıcılık Gerçek hayattan alınan dersler Süreç Yönetimi Hibrit Şartlara bağlı İT kullanan Bütüncül sistematik İş Süreç Modelleri destekler Şekil 2.1: Değişim Mühendisliğinden Süreç Yönetimine Geçiş [16] 5

18 3. SÜREÇ Süreç bir başlangıçı ve sonu olan, bir ürün ya da hizmetle sonuçlanan, tekrar edilebilir, sıralı bir dizi olaydır[20]. Bir başka bakış açısından tanımlanması gerekirse belli bir amaca yönelik olarak bir grup insanın birlikte çalıştıkları aktivitelerdir. Her organizasyon, amaçlarına ulaşabilmek için belli sayıda süreci uygular. Örneğin; Yeni ürün tasarımı Yatırım kararı alınması Süreçler ortak aktiviteleri, insanları ve makineleri içerir. Her sürecin bir amacı vardır. Yukarıda verilen süreç örneklerinin amaçları; Piyasadaki bir açığı kapatmak için karlı olarak üretilebilen, pazarlanabilen ve satılan bir ürün geliştirmek Mevcut sermayeyi, kabul edilebilir bir risk seviyesinde yatırım araçlarına dağıtmak Organizasyonlar belli durumlarda ne yapılması gerektiğini belirlemek için prosedür ler hazırlar. Örneğin müşteri şikayetleri ile ilgilenmek üzere hazırlanmış bir prosedür olabilir. Prosedürler grupların amaca yönelik aktivitelerini belirlediklerinden, süreçleri temsil ederler. Bir süreç hiçbir zaman bir fonksiyon değildir. Firmalarda muhasebe, üretim, pazarlama, kredi kontrol gibi departmanlar; bu departmanların görevleri, çalışanları ve kaynakları vardır. Ancak bu departmanların hiçibir tek başlarına birer süreç değildirler; süreçlerin birer parçası olarak görev yaparlar[19]. 6

19 3.1. Sürece İlişkin Tanımlar Aktivite (activity): Zaman içinde olan ve ölçülebilen olaydır. Açıklayıcı Notlar (annotation): Süreç akış şemaları veya süreç haritalarına semboller ya da kodlar verilerek hataların oluştuğu, çevrim süresinin uzadığı, çevrim süresinin belirsiz olduğu ve beklenmedik maliyetlerin yaratıldığı noktaların belirlenmesidir. Mevcut Durum (as-is condition): Sürecin ya da sistemin etkinliğine, etkiliğine, rekabet edebilme gücüne bakılmaksızın işleyişidir. Olay(event): Belirli bir anda gerçekleşen ve ölçülemeyen durumdur. Paralel olaylar (paralel events): Aynı anda gerçekleşen iki ya da daha fazla olaydır. Park Alanı (parking lot): İlerideki bir zamanda kolay ulaşmak amacıyla, süreç geliştirmeye yönelik fikir, kavram ve önerilerin toplandığı yerdir. Öncül Olay (predecessor event): Belirli bir olay başlamasından önce gerçekleşmesi gereken olaydır. Süreç Analizi (process analysis): Süreç akış şemaları, süreç haritaları, açıklayıcı notlar gibi araç ve methotları kullanarak, süreçlerin incelenmesidir. Süreç Analizi ve Gelişim Ağı (prcess analysis and improvement network PAIN): Üretim ve hareket ilişkin süreçlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla süreçlerin biraraya toplanmasıdır. Süreç akış şeması (process flow chart): Süreç içerisindeki olayları açılamaya yönelik,tek yönlü oklarla birbirine bağlanmış, geometrik şekillerin bütünüdür. Süreç geliştirme (process improvement): Süreç içerisindeki aşamları geliştirerek ya da tekrar tasarlayarak mevcut sürecin iyileştirilmesidir. Süreç haritası (process map): Süreç akış şemalarının iki yönlü halidir. Belge akışını da gösterir. Seri olaylar (series events): Sırayla gerçekleşen iki ya da daha fazla olay bütünüdür. İdeal durum (should be condition): sürecin ya da sistemin en etkin, etkili ve rekabetçi halde çalışması için gerekli durumdur. Ardıl olay (successor event): Belirli bir olayın ardından gerçekleşmesi gereken olaydır. 7

20 Sistem (system): Bir araya geldiklerinde bir projeyi, bir programı ya da tüm organizasyonu meydana getiren, başlangıçları ve bitişleri ortak olan, paralel veya seri olarak düzenlenmiş süreçlerin tümüdür[20]. 3.2 İş Süreçleri Genel olarak bir iş süreci, girişimcilerin işleri ve kaynakları belli bir amaca yönelik organize etmesiyle oluşur. Daha önceleri işlerle ve kaynaklar özellikler ve fonksiyonlar olarak düzenleirken, günümüzde organizasyonlar ellerindeki kaynakları belli bir çıktı üretmek için yönlendirmektedirler. Bu süreç odaklılık süreç müşterisinin beklentilerini karşılamak için belli bir sonucun gerçekleştirilmesine yönelik birbirleri ile ilişkili işlerin tümü süreci meydana getirir tanımına götürür. Tanım daha detaylı incelenecek olursa, belli bir sonucun gerçekleştirilmesi her sürecin belli bir sonucun elde edilmesi için gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Bu sonuç tek başına tanımlanabilir ve ölçülebilir olmalıdır. Yeni ürün geliştirme, servis probleminin çözülmesi, siparişlerin karşılanması, işçi alımı gibi örneklere baktığımızda hepsi bu kurala uymaktadır. Kaç adet yeni ürün geliştirildiği ya da serviste meydana gelen sorumların kaç tanesinin çözüldüğü sayılabilir. Fakat kaç tane araştırma ve geliştirme ya da insan kaynakları nın gerçekleştirildiği sayılamaz. Çünkü bunlar departmanlar ya da fonksiyonlardır. İyi bir süreç adı sonucu da içerir [25]. Tanımdaki Süreç müşterisi için kısmı incelenirse, müşteri sürecin çıktısını kullanacak, süreç çıktısından faydalanacak olan kimse, organizasyon ya da geniş bir Pazar olabilir. Fakat müşteri tanımlanabilir ve sonucun ne kadar tatmin edici olduğunu değerlendirebilir. Müşteri organiasyon içerisinde yer alabilir. Örneğin işe alınan işçinin çalışacağı departman işçi alma sürecinin müşterisidir. Müşteri açısından süreci ele almak, sürecin tanımlandırılmasını ve isimlerindirilmesini kolaylaştırır [25]. Bir süreç müşteri için çıktı üretirken aynı zamanda sürecin diğer paydaşları için de fayda üretir. Bu durum için en yaygın örnek süreç sonunda müşteri organizasyona bir ücret öder. Bu da organizasyonun süreçten sağladığı faydadır [25]. İş süreçleri faaliyetlerin, adımların ya da işlerin bir bütünüdür. Faaliyet, adım, görev ya da her nasıl isimlerdirilse isimlendirilsin bu adımlar tanımlanabilir ve organizasyon içinde bir aktör tarafından gerçekleştirilen birer iş tir. Aktör belli bir 8

21 rolü ya da iş faaliyetini üstlenmiş tek bir çalışan olabileceği gibi bir grup ya da bir departman olabilir [25]. Süreci oluştural adımlar birbirleri ile ilişkili olup, rasgele seçilmiş işler değildirler. İşletme içindeki X bir çalışan siparişlerin alınmasından, müşteri şikayetlerinin incelenmesine birçok işi yapıyor olabilir. Aynı şekilde insan kaynakları departmanı da işçi alımından, verilecek eğitimlerin bütçelerinin düzenlenmesine birçok iş yapmaktadır. Fakat aynı birimler tarafından gerçekleştirilen bu işler bir araya gelerek süreci oluşturmaz. Büyük ihtimalle X çalışan ile insan kaynakları departmanı birçok süreçte birlikte çalışmaktadırlar [25]. Öyleyse önceden verilmiş olan tanım iş sürecini tam olarak açıklamaktadır. Birçok firma da iş süreçlerine odaklanmaları gerektiği gerçeğinin farkındadır. Buna rağmen birçok firma temel süreçleri tanımlamakta güçlük çekmektedir. Bunun temel nedeni ise gerek organizasyonel yapılar gerekse işlerde özelleşme gibi nedenlerle iş odaklı yaklaşımın kırılamamış olmasıdır [25] Süreç Çeşitleri İş süreçleri üç ana başlık altında toplanabilirler; Temel süreçler Yardımcı süreçler Yönetim süreçler Temel süreçler dış müşteriyi tatmin etmek için yürütülen; müşterilerin algıladığı katma değerin yaratıldığı süreçlerdir. Bir müşteri ihtiyacına yanıt verir ve tatmin sağlar. Yardımcı süreçler iç müşteri tatminine yönelik süreçlerdir. Temel sürece verdikleri destek ile dış müşteriye dolaylı; işe ise doğrudan değer katarlar. Yönetim süreçler ise temel ve yardımcı süreçlerin yönetilmesi ile ilgili olan süreçlerdir; iş süreçleriyle planlama düzeyinde ilgilenirler[19]. 9

22 3.4. İş Süreçlerinin Kakarteristikleri Ölçülebilir İş süreçleri paydaşlar tarafından önemli kabul edilen her açıdan ölçülebilir olmalıdır. Müşteriler ödeyecekleri tutar ve sonucun alınması için gerekli olan süreye önem veriyor olabilirler. Organizasyon ise eğitim süreleri ve verimlilik istatistikleri üzerinde yoğunlaşmış olabilir. yöneticiler ise maliyetler, müşteri memnuniyet düzeyi ve diğer değişkenleri öğrenmek isteyebilir. İyi tanımlanmış ve iyi tasarlanmış bir iş süreci ise tüm paydaşların ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir[25]. İş süreçleri paydaşlar tarafından önemli kabul edilen her açıdan ölçülebilir olmalıdır. Müşteriler ödeyecekleri tutar ve sonucun alınması için gerekli olan süreye önem veriyor olabilirler. Organizasyon ise eğitim süreleri ve verimlilik istatistikleri üzerinde yoğunlaşmış olabilir. yöneticiler ise maliyetler, müşteri memnuniyet düzeyi ve diğer değişkenleri öğrenmek isteyebilir. İyi tanımlanmış ve iyi tasarlanmış bir iş süreci ise tüm paydaşların ihtiyaçlarına yanıt verebilmelidir[25]. Yönetim Süreçleri Müşteri İstekleri TEMEL SÜREÇ Müşteri Tatmini Yardımcı Süreçler Şekil 3.1: Süreçler Arasındaki İlişki[19] Otomasyon Süreç içerisindeki görevler teker teker incelendiğinde otomasyon bir rol oynamıyor gibi görülebilir. Bir iş tümüyle manuel olarak gerçekleştiriliyor olabilir. Yine de günümüzde birçok süreç en azından kısmi olarak otomatik hale getirilmiş; tüm işlemlerin anında ve elektronik olarak yapılması (straight-trough processing) olanağının ortaya çıkmasıyla, bazı süreçler ise tamamen otomatik olarak gerçekleştirilir hale gelmiştir. Menkul kıymetler borsasında gerçekleştirilen süreçler buna örnek olarak verilebilir[25]. 10

23 Düzeyler Bir süreç birçok düzeyde tanımlanabilir. Bir süreç tanımlanabilir, süreç içerisindeki temel noktalar tanımlanabilir ya da iş akışları olarak detaylı süreç haritaları çıkarılabilir. Duruma göre süreç tanımının içereceği detay miktarı değişir [25] İçsel ve Dışsal Müşteriler Her süreçten temel amacını gerçekleştirmesini bekleyen bir süreç müşterisi vardır. Süreçlerin müşterileri tanımlanabilir; böylece müşteri değerlendirmeleri alınıp, süreç tasarımının müşteri beklentilerini karşılama düzeyi belirlenebilir [25]. Müşterilere odaklanılmasının bir başka nedeni ise tüm sürecin sorumululuğunu alan bir birimin organizasyon içerinde mevcut olmayışıdır. Müşteriler ise sürecin bütünlüğünü sağlar. Bu nedenle müşterilerin tanımlanması sürecin anlaşılması için gereklidir [25]. Süreçler kimi zaman müşterilerine içsel ya da dışsal olmasına sınıflandırılabilirler [25]. göre Dışsal müşteriler için gerçekleştirilen süreçler genelde işletmenin var oluş nedenidir. Bu nedenle de temel süreç olarak adlandırılırlar. Birçok işletmenin genelde yedi ile on arasında değişen temel süreci vardır. Pazar araştırması, müşteri kazanma, ürün geliştirme, tedarik zinciri yönetimi, siparişlerin karşılanması gibi süreçler temel süreçlere örnek olabilir. Ancak süreçler bu halleri ile analiz edilmeye geliştirilmeye uygun değildirler. İş akış süreçleri modellerine yaklaşıldıkça, gerçek süreçlere yaklaşılmış olur [25]. Projeler için dış müşterelere odaklanılması, organizasyonun performansı için eşik değerin belirlenmesi açısından faydalı olur. Ancak kimi süreçler sadece iç müşteriler için gerçekleştirilir. Örneğin insan kaynaklarına yönelik süreçler genelde iç müşteriler içindir [25]. İç müşterilere yönelik olarak gerçekleştirilen süreçler genelde destekleyici süreçler olarak adlandırılırlar. Bu süreçler, teknik açıdan destekleyen ve sosyal açıdan destekleyen süreçler olmak üzere iki alt guruba ayrılır. Tenik destek veren süreçler genelde altyapı ile ilgili olan süreçlerdir ve diğer iş süreçlerine hizmet ederler. Sosyal açıdan destek sağlayan süreçlere ise işçi alımı, çalışan eğitimleri gibi süreçler örnek verilebilir [25]. 11

24 Her ne amaçla gerçekleştiriliyor olur olsun, tüm süreçler önemlidir.kime yönelik gerçekleştirildiklerine bakılarak süreçler önem sırasına sokulmamalıdır. Bu sınıflandırmalar süreçlerin doğal sınırlarının belirlenmeside kullanılmalıdır[25] Süreçlere Yönelik İki Öneri Süreçlerin doğasını anlamak ve gereken iki önemli nokta vardır: sınırlarını belirlemek açısından unutulmaması 1. Süreçler organizasyon içerisinde saklıdır. 2. İş süreçlerini çok küçük tanımlama eğilimi vardır Saklı Süreçler İş süreçleri genelde belirgin değillerdir; organizasyon yapısı, işler ve sistemler içerisinde gömülü kalmışlardır. Bu nedenle süreçleri tanımlarken güçlük çekilmesi ya da ortak bir noktada uzlaşılamaması şaşırılacak ya da üzüntü yaratacak bir durum değildir. Bazı durumlarda müşteriler süreçleri daha kolay tanımlarlar. Çünkü süreci bir bütün olarak gören tek paydaş müşterilerdir. Organizasyonel yapı ile ilgilenmezler; sonuca odaklanmışlardır. Özellikle de yıllarca organizasyona odaklı olunması, firmaların süreçlerini tanımlamalarını daha da güçleştirmektedir[25] Daha Büyük Olması Daha İyidir İş süreçleri elemanlarını (insanlar, kaynaklar, sistemler ve iş) koordine eder. İyi tsarlanmış bir süreçte tüm bu elemanlar iş adımlarını da içerecek şekilde iyi koordine edilmiştir. Sürecin herhangi bir noktasından başlanarak geriye ve ileriye doğru ilerlenip her iki uçta da sürecin gerçekleştirilmesine neden olan müşteriyi bulmak gerekir [25]. İdeal bir sürecin her bir adımındaki girdi ve çıktılar iyi düzenlenmiştir. Yani bir adımın çıktısı doğrudan, kesintiye uğramadan ilerleyerek diğer bir adımın girdisini oluşturur. Süreç tasarımcıları genelde bunu süreç sınırları içerisinde gerçekleştirirler. Ancak aynı süreç tasarımcıları süreçlerin sınırları belirlemekte bu kadar başarılı değildirler. Genelde süreçleri optimize etmeye çalışırken, kısıtlar eklenerek süreçlerden uzaklaşılır. Verilerin yeniden tanımlanması, girdilerin sınıflandırılması, 12

25 ayrı alanlara taşımaların yapılması, sabit süreç çizelgeleri örnek olarak verilebilir. Müşterilerin temsil alma sürecini optimize edilebilmesi için süreçlerin müşterilerden gelecek verilere ihtiyacı vardır. Bu da içsel süreçlerin optimal seviyede olmalarına karşın temel sürecin yavaşlamasına neden olur. Daha da kötüsü bu yavaşlama genelde verilerin yeniden tanımlanmasında ortaya çıkar ki, bu da daha fazla gecikmeye neden olur [25]. Partiler halinde çalışma da problem söz konusudur. Partiler halinde çalışmanın mantığı işlerin tek tek ele alınması yerine benzer işlerin grup halinde ele alınarak, daha etkin gerçekleştirilmesidir. Örneğin hazırlık sürelerinden tasarruf etmek mümkündür. Ancak işler bu durumda yeterince büyük bir parti haline gelebilmek için beklemek durumunda kalırlar [25]. Bu olay Dr. Eliyahu Goldratt tarafından açıklanmış ve şu sonuca ulaşılmıştır: Süreçler olabildiğince geniş kapsamlı tanımlanmalıdır. Çünkü birçok küçük süreç, kendi içinde etkin olmayaçalışır. Yerel optimizasyonlar ise genel optimizasyonu engeller[25] Süreç Sınırlarının Belirlenmesi Her projede olduğu gibi süreç iyileştirme projelerinde de çalışmanın kapsamının belirlenmesi çok önemlidir. Amaçsızca yapılmış iyileştirmeler, aslında herşeyi kötüye götürmekten ve yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olurlar. Bunu ortadan kaldırmak için yapılması gereken, iş süreçlerinin, bu süreçlerin sınırlarının ve çalışmanın yapılmasının amaçlarının tanımlanmasıyla işe başlamak gerekir. Bir başka deyişle sürecim çerçevesi oluşturulmalıdır [25]. Süreç modelleme çalışmalarının başarısız olduğu durumlar ise genellikle bu çerçeveye yeterli önem verilmemiş olduğu durumlardır. İş süreçlerinin çerçelerini tanımlarken kullanılabilecek üç kilit nokta vardır. Süreçler bir olayla başlar ve müşteriler için üretilmiş ölçülebilir çıktılarla sona erer. İş süreçlerinin çoğu farklı departmanlardan geçer ve değişik fonksiyonlardan oluşur. Sürecin olabildiğince büyük olması her zaman daha iyidir. 13

26 Projeler kapsamını belirlerken projenin neleri içereceği kadar, neleri içermeyeceği de önemlidir. Projeler yönetilebilecek kadar küçül olmalıyken, aynı zaman fark yaratacak kadar da büyük olmalıdır. Projenin kapsamı dar tutulursa alt optimizasyon gerçekleştirileceğinden, sistem genel olarak daha da kötüye gidebilir. Kapsam çok geniş olduğunda ise çabaların dağılması ve sonuçsuz kalması gibi bir problem ortaya çıkabilir [25]. Koulopoulos a göre proje kapsamı yetki alanının dışına çıkmamalıdır. Eğer çıkıyorsa projenin kapsamının yeniden belirlenmesinde fayda vardır. İş sürecinin doğru tanımlanması ve anlaşılır olması için potansiyel yanlış anlaşılmaların ortadan kaldırılmasına süreç çerçevesinin oluşturulması denir. Süreç çerçevesinin bileşenleri şu şekilde sıralanabilir: İsim-fiil formatında bir süreç ismi Süreci başlatan olay Sürecin çıktıları Çıktıları kullanacak olan müşteriler Sürecin diğer paydaşları ve paydaşların bekledikleri faydalar Süreç içerisindeki temel aktiviteler (beş ile yedi arasında) Süreç içerisindeki aktörler Süreci destekleyen mekanizma Süreç zamanlaması ve sıklığı Kapsam dışında kalan fakat süreçle ilişkili diğer süreçler Süreç çerçevesi süreç iyileştirme çalışmalarına en fazla faydayı sağlayacak safhadır[25] Yönetim Açısından Süreç Odaklılığa İlişkin Altı Tez Her Organizasyonel Yapının Etkinliğini Etkileyen Kendine Özgü İlişkileri Vardır: Ekonomik nedenlerle kurulmuş olan her işletmenin amacı kar elde etmektir. Bunun için ise işletmenin ürettiği ürün ya da verdiği hizmet müşteri tarafından kabul görmelidir. İşletmeler yaşayan sosyal ve teknik sistemlerdir ve çevreleri ile 14

27 etkileşimlerri süreklidir. Bu nedenle iş süreçleri iş çevresinin etkisi altındadır; iş süreçlerinin gelişimi değişik yönlerden gelen etkilerin sonucudur [2] Rekabet Baskısı Altında Varlığını Sürdürme Çabası İş Süreçlerinin Geliştirilmesini Sağlar Firmaların evrimi, rekabetin garantisi altındadır. Bir piyasada rekabet var olduğu sürece yeni fikirler ve icatlar ortaya çıkar. Rekabet koşullarında varlığını sürdürmek isteyen bir firma ise değişen koşullara uyum sağlayabilecek, kendisine klavuzluk edebilecek, kontrol ve değerlendirme enstrumanlarına ihtiyaç duyar. Bu durumda esntrumanlar maliyet açısından etkin ve hızlı olmalıdırlar [2] İnsanlar Ve Çevreleri Süreç Değişikliklerini Belirler Süreç odaklı düşünmenin en önemli yanı sürece katılan tüm çalışanların müşteriye yönelik süreç göz önünde bulundurarak çalışmasıdır. Başarılı firmalar genelde süreçlere katılan insanların birleşmesini en fazla sağlayabilen firmalardır. Gelecekte organizasyonların ağ yapısında olmaları beklenmektedir. Böylece yaratıcı katılımcılık artacak, daha esnek ve öğrenmeye daha açık organizasyonlar oluşturulmuş olacaktır [2]. Süreç yönetimi mevcut yönetimlerin yerini daha yeni ve daha etkin yönetim tarzlarını gerektirir. Çünkü süreç odaklı yönetimlerde, firmaların performansını değerlendirecek olanlar iç denetçiler değil; müşterilerdir [2]. Süreçleri gerçekleştiren çalışanları motive etmenin yolu onlarl yetkilendirmek, sorumluluk vermek ve başarıyı tatmalarını sağlamaktır. Bu nedenle çalışanlara vizyonun, stratejik ve operasyonel hedeflerin aktarılması; çalışanların gelişmeden ve gelişme hedeflerinden haberdar edilmesi gerekir [2] Esneklik Firma Etkinliğinin Garantisidir Firmaların varlıklarını sürdürmeleri için sadece yüksek performansla çalışmaları yeterli değildir. Aynı zamanda değişen koşullara da uyum sağlayabilmeleri gerekir. Yapısallaştırılmamış süreçlerin yeni durumlara uyarlanmaları zordur. Çünkü bu süreçler kontrol dışıdır. Ancak yapısallaştırılmış süreçlerin diğer süreçlerle olan 15

28 ilişkileri net olarak gözlemlenebilir ve yapılan değişikliklerini sistemin geneline ya da diğer süreçlere zarar vermesi engellenebilir [2] Yenilik üretebilme potansiyeli ve bu potansiyelin doğru kullanımı firmaların yükselmesinde etkilidir Öneri sistemleri ve benzer sistemler firmalarda kullanılmasına karşın, bu mekanizmaların aktif hale getirilmeleri zordur. Zaman kısıtı ve sorumlu kişilerin koydukları sınırlamalar nedeniyle firmalar kendi içlerindeki potansiyeli tam olarak kullanamamaktadır [2]. Yapısallaştırılmış süreçleri ise detaylandırarak inceleme şansı bulunduğundan çalışanların süreçleri anlamaları basitleşir; yeni fikirler ortaya atarak sorumluluk alanlarını geliştirebilirler [2] Çalışanların Süreçlere Dahil Edilmeleri Başarıyı Korur Geleneksel yönetim yaklaşımlarından farklı olarak süreç odaklı yaklaşımlar yetkinliklerin hiyerarşiyi azaltacak şekilde dağıtılması, daha fazla karar verme özgürlüğü ve daha geniş bir sorumluluk alanı verilmesini gerektirir [2]. Değişen piyasa koşullarına hızlı adapte olabilmek için artan esneklik ihtiyacı, müşteri istekleri, genişletilmiş ürün grupları ve yeterli seris ihtiyacı organizasyonel değişimlerde katalizör görevi görür[2]. 16

29 4. SÜREÇ MODELLEME Akış şemaları ve süreç haritaları süreçleri görselleştirmeye yararlar ve uzun bir sürede daha kullanılacakları ortadadır. Akış diyagramlarına ilk sistematik yaklaşım Golstine ve von Neumann tarafından 1946da yazılım geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak geliştirilmiştir. O günden sonra değişik boyutlar ve şekillerdeki akış şemaları yönetim alanında popüler olmuş; kurallar, prosedürler ve organizasyonel elkitaplarında yer almışlardır. Süreç modelleri süreçlere görsellik kazandırarak, süreçlerle ilişkisi olan tüm paydaşların süreç taminini arttırmıştır. Modeller ölçeklendirilebilir, yapılandırılabilir ve bilgi sistemleri ile iş gereksinimleri arasında köprü görevi görebilir nitelikte olmalıdır [21]. Zaman içerisinde süreçlere olan yaklaşım değişmiş; süreç sahipleri süreçlerini anlamakla kalmayıp, süreçlerini kendileri modeller hale gelmişlerdir. Buradaki varsayım, süreçle ilgili bilgileri süreç analistlerine aktarmaktansa, kavramları ve süreç geliştirmek tekniklerini öğrenmenin daha kolay olmasıdır. Ayrıca önemli olan analizlerin sonuçlarını elde etmek değil; bu sonuçları yönetilebilir ya da uygulanabilir süreç spesifikasyonları haline getirebilmektir [21]. Başka bir konu süreçlerin modellenme nedenlerindeki artıştır. Bir çok organizasyon süreç modellerini işletmenin tümüyle ilişkilendirmektedir. Tüm bu gelişmeler akademik açıdan araştırılabilecek birçok alan ortaya çıkarmasına rağmen, mühendislik teknikleri, araçları ve modelleme yöntemlerinin başarısız olma riskini arttırmıştır [21]. Kimse modellemenin neden gerektiğini ciddi bir şekilde sormazken, ilgi modelleme maliyetine yönelmiştir. Bu soruya dünya üzerinde mevcut olan birçok değişik projeden farklı yanıtlar gelebilir. Sıra dışı bir durum olaraksa, kimi firmalar metotlara inanmadıkları savunup süreç modellerini reddetmektedirler. Çok yüksek maliyetleri olsa bile bu firmaların gelecekte kullanmak üzere hazırladıkları süreç planları basit çizimlerden ibarettir. İş süreci tasarımının ilk safhaları çok maliyetli olmamasına 17

30 karşın bu tasarımlar, iş süreçlerinin uygulamasında maliyet ve fayda bakımından en büyük katkıya sahiptirler[21]. Bir başka dışa düşen firma örneği ise, iş süreçlerini modelleri için ayrı bütçe ayırıp, süreçlerine rehberlik etmesi için sayfalarca döküman hazırlayan firmalardır. Araçları firmalarına uygun hale getirmek için haftalarını harcar ve kapsamlı olarak süreçlerini modellerler. Bu iki ekstrem nokta arasında birçok uygulama görmek mümkündür; ama süreç modelinin değeri anlaşılabilirliği ile ölçülür [21] Süreç Tasarımı Ve Ürün Tasarımı İlişkisi Tasarım kelimesi genelde bir ürünün görünüşünü anımsatsa da daha geniş kapsamlı bir faaliyettir. Tasarımın genel geçer bir tanımı olmamakla beraber, üretim veya servisler için gerekli kaynakların ve/veya faaliyetlerin düzenlenerek, çalışanların fonksiyonel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır denilebilir. Bu nedenle tüm operasyon müdürleri yanı zamanda operasyonlarının tasarımcısıdır. Yeni bir makine ya da ekipman alındığında ya da ekipmanların yerleşimleri tekrar düzenlendiğinde tasarıma yönelik bir karar verilmiş olur. Süreç Tasarımı Ürün/servis tasarımı süreci Ürün/ servis üretimi süreci Fikir geliştirme Tedarik ağı tasarımı Görselleştirme İlk tasarım Yerleşim ve akış Değerlendirme ve geliştirme Prototip ve nihai tasarım Süreç teknolojisi İş tasarımı Şekil 4.1: Tasarım Çeşitleri [26] Her ne kadar ürün ve süreç tasarımları farklı faaliyetler olarak düşünülse de birbirleriyle olan ilişkileri red edilemez. Bir ürün ya da hizmet en ince ayrıntısına 18

31 kadar tasarlanırken, bu ürünü ya da hizmeti üretecek sürecin tasarlanmamış olması komik bir durum oluşturur. Özellikle de hizmet sektörü düşünüldüğünde süreçler müşterilerle başlar ve müşterilerden bağımsız düşünülemez. Bu konuda oluşacak güçlükleri üstesinden gelmek üzere çeşitli uygulamalar geliştirilmektedir [26]. 4.2.Süreç Ve Ürün Tasarımları Müşteri Tatminini Sağlamalıdır Ürün tasarımcılarına bakıldığında müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak, estetik bir görüntüye sahip ayrıca güvenilir olan ürünler tasarlamaları gerekir. Hizmet tasarımı da müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilmeli ve karlı olmalıdır. Aynı koşullar süreç tasarımı için de geçerlidir. Yanlış konumlandırılmış, yeterli kapasitesi olmayan, yerleşimi hatalı, teknolojisi geri kalmış ya da gerekli kalifiye elemanı olmayan süreçler de müşteri tatminini sağlayamazlar [26] Süreç Tasarımı Tüm yöneticilerin sorumlu oldukları süreçler vardır. Süreçler bir işletmenin her yerinde gün boyu gerçekleştirilmeye devam eder ve süreçlerle katılan herkesi etkiler. Bu nedenle süreç tasarımı ve süreç geliştirme son dönemde popüler bir yönetim konusu haline gelmiştir [26]. Daha önceden de belirtildiği gibi süreç, belirli bir girdiyi belirli çıktıya dönüştürmek üzere katma değer yaratan bir grup kaynak ve faaliyetler bütünüdür. Öyleyse süreç tasarımı da belli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli faaliyetlerin tanımlanması, kimler tarafından hangi sıra ile gerçekleştirileceklerinin belirlenmesidir. Tabii ki bu sıralamalarda bazı kısıtlar vardır. Örneğin bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için öncelikle başka bir faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekebilir. Bu nedenle süreç tasarlarınken bazı basit semboller kullanılarak süreç haritaları oluşturulur [26] Süreç Haritaları Süreç haritaları süreci oluşturan aktivitelerin birbirleri ile ilişkilerini gösterir. Süreç haritalarını çıkarmak için birçok yöntem olmasına karşın, bu yöntemlerin ortak iki özellikleri vardır. Süreç içerisinde gerçekleşen değişik faaliyetleri tanımlarlar. 19

32 Süreç içerisinde malzeme, insan ve bilgi akışını gösterirler. Süreç haritası sembolleri farklı faaliyetleri sınıflandırmaya yarar. Her ne kadar genel geçer semboller olmasa da ortak olarak kullanılmakta olan bazı semboller vardır. Bu sembollerin büyük çoğu yaklaşık yüz yıl önce ortaya çıkmış olan bilimsel yönetim döneminde kullanılmaya başlanmıştır, bir kısmı ise bilgi sistemleri akış şemalarından Gelmektedir [26]. Operasyon : doğrudan ürüne değer katan faaliyet muayene taşıma erteleme depolama Sürecin başlangıcı ya da bitişi faaliyet Girdi ya da çıktı Akış yönü karar Şekil 4.2: Süreç Haritalarında Kullanılan Şekiller[26] 20

33 Süreç Modellemede Düşülebilecek Hatalar Süreç modelleme iki nedenden dolayı karmaşık olabilir. Birinci neden kullanılan tekniğin karmaşık olmasıdır. İkinci neden ise sürecin kendisinin karmaşık olmasıdır. Süreç modelleri sürecin aynadaki yansıması gibidir. Tek farkı modeller süreçlerin derinlemesine incelenmesi için olanak tanırlar. Yine de daha geniş açılardan bakılarak karmaşıklık idare edilebilir boyutlara indirilebilir. Karmaşıklığından dolayı modellemeyi bırakmak ise, iş süreçlerinin karmaşıklığı ile baş etmek vazgeçmek anlamına gelir [21]. Süreç modelleme sanatçıların, bilim adamlarının, bilgi işçilerinin, bilgi sahiplerinin ve bilgi teknolojilerinin bir araya geldiği bir alandır. İş süreçlerinin modellemesi sadece bir sonuçtan süreç modellerinden ibaret olmayıp; kendisi de başlı başına bir modeldir. Dikkat, bir dizi aktivite ve projenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu nedenle süreç modelleme esnasında düşülebilecek hataların incelenmesi faydalı olacaktır [21]. Stratejik Bağlantının Kurulamaması: Organizasyon içerisinde gerçekleştirilen her faaliyet gibi süreç modellemenin de doğrudan ya da dolaylı olarak bir ya da daha fazla iş konusu ile bağlatısının kurulması gereklidir. Böyle bir bağlantısı olmayan herhangi bir şey israftır ve durdurulması gerekir. Aynı yaklaşım süreç modelleme içinde geçerlidir. Özellikle organizasyonda süreç yönetimi oturmamışsa, tüm yaklaşım denemeye dayalı ise, finansal kaynak ve ilgi için rekabet etmesi gerekiyorsa, süreç modelleme çalışmalarını bırakmak gerekir. Başarının devamlı olabilmesi için firme stratejileri ile süreç modelleme çalışmaları arasındaki bağlantının gerçek ve algılanmış olması gerekmektedir [21]. Yönetim Eksikliği: Süreç modellemeyi kim sahiplenmektedir? Başarı nasıl ölçülmektedir? Araçlar, metotlar, prosedürler ve raporlar hakkında kim nasıl karar vermektedir? Ve en önemli soru tüm bu çalışmalar nasıl finanse edilmektedir? süreç yönetimi bilinçli olarak sahiplenildiğinde, sorumluluklar da tanımlanmaktadır. Genel uygulama iş alanları modellerden sorumlu olurken, süreç yönetimi grubu, modelleme çalışmalarının tutarlılığından sorumludur [21]. 21

34 Sinerji Eksikliği: İş modellemeleri bir çok nedenle ilişkilendirilebilir. Bu nedenler iş süreçlerinin dökümantasyonu, maliyetleri, benzetimi, yürütümesi ve geliştirilmesi olabilir. Modeller firmada kullanılan yazılımların seçilmesinde, firmaya uyarlanmasında, geliştirilmesinde; roganizasyon yapısının oluşturulmasında, insan kaynakları planlamasında, proje yönetimi, bilgi yönetimi, döküman yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Gelişmiş modelleme yöntemleri ile bu alanlar için gerekli girdiler elde edilebilir. Ancak uygulamada, farklı departmanların, farklı nedenlerle, birbirlerinden bağımsız olarak aynı süreci farklı şekilllerde modellediği görülmektedir. Örneğin bir banka Sarbanes-Oxley 1 ile ilgili uygulamalarında bir yazılım; süreç geliştirme çalışmalarında ise farklı bir yazılım kullanması durumunda, ölçek ekonomisinden kullanılamamış ve modellerden tam anlamıyla faydalanılamamış olur. Bu sorun bir önceki maddede olan sürecin sahiplenilmesinde de problem olduğunu göstermektedir [21]. Modellemeyi Yapan Kişilerin Yeterli Olmaması: Süreçleri analiz eden kişilerin gelişmiş, uyarlanmış araçlar ve detaylı modelle yöntemlerinden fazlasına ihtiyaçları vardır. Bu kişinin görüşmeleri ve seminerleri gerçekleştirebilmek için doğru metot ve becerilere de sahip olması gerekmektedir. Önerileri ve dökümanları, yapısallaştırarak doğru süreç modellerine dönüştürebilmelidir. Birçok organizasyon modelleme araçları üzerinde yoğunlaşırken, modelleri geliştirecek elemanların eğitimini göz ardı eder. Aslında büyük ölçekli modelleme çalışmalarına katılmış olan gruplar, modelleme yapan kişinin kabiliyetlerinin önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuşlardır. Süreç yönetimi ve sertifikalı kurslara olan ilginin artması konunun önemi için ayrı bir gösterge olabilir. Kalite güvence prosedürlerinin de süreç modellemenin bir parçası haline gelmesi nitelik süreç modelleme elemanlarına olan gereksinimi arttırmıştır [21]. Nitelikli Süreç Delegelerinin Olmayışı: Süreç geliştirme çalışmalarına, modellemeyi yapanlar dışında, üç çeşit katılımcı daha gereklidir. Bunlardan birincisi, süreci tanıyan, sürecin adımlarını bilen, hangi 1 Şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesini amaçlayan ve aynı zamanda etkin kurumsal yönetimi destekleyen bir çaba olarak görülen Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası 22

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 12.07.2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12.06.2006 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YETKİNLİK BAZLI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BİR FİRMADA UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Oya ARI (507041213) Tezin Enstitüye Verildiği

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ. Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği

SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ. Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SÜREÇ ĐYĐLEŞTĐRMEDE CMMI MODELLERĐ VE TÜRKĐYE DE CMMI UYGULAMALARININ DURUMU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Umur ERDOĞMUŞ Anabilim Dalı : Đşletme Mühendisliği Programı

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEDARĐK ZĐNCĐRĐNDE PERFORMANS YÖNETĐMĐ VE DENGELENMĐŞ PERFORMANS KARTI ĐLE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Onur KURTÇU Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hande ALACA. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği. Programı : Mühendislik Yönetimi

YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hande ALACA. Anabilim Dalı : Endüstri Mühendisliği. Programı : Mühendislik Yönetimi ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DEĞER AKIŞ HARĐTALAMA ARAÇLARI ĐLE DEĞER ZĐNCĐRĐ ANALĐZĐ: BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Hande ALACA Anabilim Dalı : Endüstri

Detaylı

KISITLAR TEORĐSĐ VE PROJE YÖNETĐMĐNDE BĐR UYGULAMA

KISITLAR TEORĐSĐ VE PROJE YÖNETĐMĐNDE BĐR UYGULAMA ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KISITLAR TEORĐSĐ VE PROJE YÖNETĐMĐNDE BĐR UYGULAMA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Đşletme Müh. Meliha GÜRSES Anabilim Dalı: Đşletme Mühendisliği Programı: Đşletme

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA

KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KALİTE İYİLEŞTİRME SÜRECİNDE HATA TÜRÜ ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA) VE BİR UYGULAMA Hazırlayan Gamze ARAN İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KISITLAR TEORİSİNE GÖRE SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU VE İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: PVC ÜRETİM İŞLETMESİ ÜZERİNE

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY

TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ/LOJİSTİK YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özcan AKSOY Anabilim Dalı

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Alper EMNİYETLİ. Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Alper EMNİYETLİ. Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Alper EMNİYETLİ Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ EKİM 2007 İSTANBUL

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE SİSTEM GÜVENLİĞİ KRİTERLERİNE DAYALI BİR KARAR MODELİ ÖNERİSİ VE MODELİN UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Bayram KARA Anabilim Dalı : Endüstri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE KALİTE MALİYET HESAPLAMASI: SDÜ ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ UYGULAMASI Aynur TORAMAN YÜKSEK

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme

YÜKSEKLİSANS TEZİ. Tolga TUNALI. Anabilim Dalı: İşletme. Programı: İşletme T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE ERP UYGULAMALARI YÜKSEKLİSANS TEZİ Tolga TUNALI Anabilim Dalı: İşletme Programı: İşletme Tez Danışmanı: Prof. Dr.

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ. Yüksek Lisans Tezi ECE ADA T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Yüksek Lisans Tezi ECE ADA Tez Danışmanı : Prof.Dr.HALİT KESKİN İstanbul,2010 T.C.

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) i T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞ-YL-2007-0002 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP) HAZIRLAYAN Ersin TEVATİROĞLU TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞENKAYAS

Detaylı

SÜREÇ ANALĠZĠ VE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME ÜZERĠNE TÜKETĠCĠ ELEKTRONĠĞĠ SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ömer Ersin UYGUR (507081015)

SÜREÇ ANALĠZĠ VE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME ÜZERĠNE TÜKETĠCĠ ELEKTRONĠĞĠ SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ömer Ersin UYGUR (507081015) ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SÜREÇ ANALĠZĠ VE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME ÜZERĠNE TÜKETĠCĠ ELEKTRONĠĞĠ SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ömer Ersin UYGUR (507081015) Anabilim Dalı

Detaylı

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ

YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YALIN ÜRETİM İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Aydın MERİÇ Anabilim Dalı : İşletme Mühendisliği Programı : İşletme

Detaylı

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI

RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RİSKSİZ RİSK YÖNETİMİNİN ALTERNATİF YOLLARI Demet KALYONCU YÜKSEK LİSANS TEZİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MUHASEBE VE DENETİM BİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ İLKNUR TUNÇ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIM KURULUMLARINDA TEDARĐK ZĐNCĐRĐ SÜREÇLERĐNĐ ETKĐLEYEN PROBLEMLERĐN ANALĐZĐ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIM KURULUMLARINDA TEDARĐK ZĐNCĐRĐ SÜREÇLERĐNĐ ETKĐLEYEN PROBLEMLERĐN ANALĐZĐ ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI YAZILIM KURULUMLARINDA TEDARĐK ZĐNCĐRĐ SÜREÇLERĐNĐ ETKĐLEYEN PROBLEMLERĐN ANALĐZĐ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ End. Müh. A. Simge AKDOĞAN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL PAZARLARDA FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LER AÇISINDAN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. R.Burak ARDA 507011028

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı