CEPHE SİSTEMLERİNDE YENİ TEKNOLOJİLER- ELEKTROKROMİK PENCERELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CEPHE SİSTEMLERİNDE YENİ TEKNOLOJİLER- ELEKTROKROMİK PENCERELER"

Transkript

1 CEPHE SİSTEMLERİNDE YENİ TEKNOLOJİLER- ELEKTROKROMİK PENCERELER ASLIHAN TAVİL 1 ÖZET Son yıllarda gerçekleşen teknolojik yenilikler özellikle elektrokromik pencere sistemleri ile yüksek performanslı cephe sistemlerinin yeni fonksiyonlar üstleneceğini göstermektedir. Cam yüzeyine çok katmanlı film tabakası şeklinde uygulanan ve yüzeyde oluşan elektriksel alana bağlı olarak optik özelliklerini değiştirebilen bu sistemler cephede dinamik bir filtre gibi davranarak binaların enerji ve konfor performanslarını da arttırmaktadır. Bu çalışmada elektrokromik pencere teknolojisi tanıtılacak, optik ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler verilerek, kontrol stratejileri ve bina performansına olan etkileri tartışılacaktır. 1. GİRİŞ Cephe sistemlerindeki teknolojik gelişmeler özellikle cam cepheli binaların 21. Yüzyılda yeni roller üstleneceğini göstermekte ve gelişmiş pencere sistemlerinin enerji etkin uygulamalardaki önemini işaret etmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın son 25 yılında, pencerelerin saydamlık özelliğinin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacına yönelik olarak güneş kontrolü ve ısı yalıtımı sağlayan yeni teknolojiler geliştirilmiştir. Berrak, 1 Yrd. Doç. Dr. İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla, Taksim, İstanbul 1

2 yansıtıcı ve renkli camlar, düşük yayınımlı film kaplamalar (Low-E) ve argon, krypton gibi düşük iletkenlik değerine sahip gazlarla bütünleştirilerek yalıtımlı cam üniteleri oluşturulmuştur. Yalıtımlı cam üniteleri bina tipi ve iklim koşullarına bağlı olarak toplam enerji tüketiminin azaltılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca özellikle ticari binalarda ısı yalıtımlı cam ünitelerinin dış katmanlarında renkli ve yansıtıcı camların kullanılması ile güneş kontrolü de sağlanmaktadır. Renkli camlar, yaz aylarında binaların soğutma enerjisini azaltmakla birlikte kış aylarında ısıtma enerjisinin artmasına ve düşük gün ışığı geçirgenlik değerleri nedeniyle dış ortam görüntüsünde azalma ve yapay aydınlatmaya bağlı enerji kullanımında artışa neden olmaktadırlar. Güneş ışınımını yansıtan ve gün ışığının iç ortama geçmesine izin veren spektral seçici özellikteki film kaplamalı cam teknolojileri, güneş kontrolü, ısı yalıtımı ve doğal aydınlatma ile ilgili performans gereksinmelerini aynı anda sağlayabilmektedir. Low-E camların teknolojik olarak ikinci adımı olan spektral seçici düşük yayınımlı camlar (SS-Low-E) görünür bölge dışındaki güneş ışınımının iç ortama girmesini engellerken görünür bölgedeki ışığın geçmesine izin vererek iç ortam gün ışığı seviyesini düzenlemektedir. Ancak bu teknolojiler gün içinde güneş ve bulut değişimlerine tepki gösterememektedirler. Son dönemde cam teknolojilerinde gelinen nokta, güneş ve bulut durumlarındaki değişime optik özelliklerini değiştirerek tepki verebilen dinamik pencere sistemlerinin geliştirilmesidir. Dinamik özellik gösteren akıllı pencere teknolojilerinin başında gelecekte yaygın kullanıma sahip olması hedeflenen elektrokromik (EC) pencere teknolojileri gelmektedir [1]. Bu çalışmada yakın gelecekte yüksek performanslı binaların cephe tasarımında yer alması hedeflenen elektrokromik pencere teknolojisi tanıtılacak, optik ve fiziksel özelliklerine ilişkin bilgiler verilerek, kontrol stratejileri ve bina performansına olan etkileri tartışılacaktır. Elektrokromik camların bina cephelerine uygulanabilecek boyutlarda üretilebilmeleri yakın zamanda gerçekleştirilmiş, ancak düşük maliyetli üretim teknolojileri henüz gelişme aşamasındadır. Bu nedenle uygulama örnekleri kısıtlı ve gerçek binalardaki performanslarına yönelik bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada mevcut uygulamalardan örnekler verilerek performans özelliklerine ilişkin bilgiler verilecektir. 2. AKILLI CAMLAR Yüksek performanslı cephe sistemlerinde dinamik kontrol olanağı sağlayan cam sistemleri genel olarak akıllı camlar olarak 2

3 tanımlanmaktadır. Akıllı sözcüğü cam sistemlerinin değişen çevresel koşullar karşısında kontrol edilebilme yeteneğini göstermektedir. Akıllı camlar genel olarak üzerlerindeki ısı, ışık yoğunluğu veya elektriksel alana bağlı olarak berrak durumdan renkli duruma geçerek optik özelliklerini değiştirebilen camlardır ve pasif ve aktif kontrollü camlar olarak iki gruba ayrılmaktadırlar: 1. Pasif kontrollü camlar: Fotokromik ve termokromik camlar 2. Aktif kontrollü camlar: Elektrokromik camlar Fotokromik camlar gün ışığına duyarlıdır ve geçirgenlikleri gün ışığındaki değişikliklere göre değişmektedir. Isıya duyarlı termokromik camlar, cam yüzey sıcaklığının belli bir seviyeye ulaşmasıyla renk değiştirmektedirler. Aktif kontrol olanağı sağlayan elektrokromik camlar ise, el ile veya otomatik olarak kontrol edilebilmekte, düşük bir elektrik akımı yardımıyla camın güneş ısı kazanç katsayıları (SHGC) ve ışık geçirgenlikleri (T vis ) belli aralıklarda lineer olarak değiştirilebilmektedir. Her kontrol stratejisinin binanın ısıl davranışlarına ve konfor koşullarına olan etkileri farklıdır. Örneğin, fotokromik camlar, iç ortamda gün ışığı seviyesinin kontrol edilmesinde uygun olmakla birlikte güneş ısı kazançlarına karşı duyarlı değillerdir. Termokromik camlar ise ısıl etkilere tepki vermekte ancak gün ışığı geçirgenliğini etkin olarak sağlayamamaktadırlar. Dinamik olarak kontrol edilebilen elektrokromik camlar özellikle yüksek performanslı bina uygulamalarında kullanıcı konforu ve enerji etkinlik açısından diğer akıllı cam teknolojilerine göre daha yüksek potansiyele sahiptir [2]. Elektrokromik camlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları son dönemde malzeme biliminden çok bina sistemleri ile bütünleştirilmeleri amacı ile ilişkili olarak, elektrokromik pencere sistemlerinin kullanım alanları, kontrol olanakları, enerji kazanç ve konfor potansiyellerinin belirlenmesi ile ilgili sorulara cevap aramaktadır [3]. 3. ELEKTROKROMİK CAMLAR 3.1. Teknoloji: Elektrokromizm, malzeme yüzeyine düşük elektrik akımı uygulanması ile malzemenin geçirgenlik özelliklerinin değişmesiyle sonuçlanan ve malzemenin kimyasal yapısında değişiklikler oluşturan bir durumdur. Elektrokromik (EC) cam sistemlerinde yaklaşık 1 mikron kalınlığında çok katmanlı film tabakası olarak uygulanan tungsten oxid film katmanına 1-5 Volt arasında elektrik voltajı uygulanarak cam yüzeyi berrak konumdan 3

4 renkli konuma geçebilmekte ve böylece cam yüzeyinden gün ışığının geçişi ve güneş ısı kazancı azalmaktadır. Elektrokromik pencerelerin çalışma prensibi Şekil 1 de verilmiştir. Burada cam sistemi toplam beş film tabakasından oluşmaktadir. Tungstenin optik yoğunluğu, verilen akımla orantılıdır, voltajın saydam iletken tabakaya uygulanması ile elektrokimyasal reaksiyon oluşmakta ve iyonların elektrokromik tabakalar arasındaki hareketi camın optik özelliklerini değiştirmektedir. Akım azaltıldığında tungsten berrak renge dönüşmekte ve akım geri verildiğinde ise dış iletken film tabakası iyonların merkez elektrolit üzerinden hareketine neden olarak elektrokromik tabakanın koyu mavi renge ulaşmasına neden olmaktadır. Ana elektrokromik tabakanın dengelenmesiyle sistemin geçirgenliği lineer olarak azaltılabilmekte ya da arttırılabilmektedir [4]. Şekil 1- Elektrokromik Pencere Teknolojisi 3.2. Fiziksel Özellikleri Elektrokromik camlar voltaj 0 olduğunda kapalı yani tümüyle berrak durumdadırlar. Uygulanan voltajın yükselmesi ile EC cam sisteminin geçirgenliği azalmakta ve renkli konuma geçmektedir. Bu camlara ayarlanabilir camlar (switchable glazing) da denilmektedir. EC camların berrak ve renkli konumundaki geçirgenliğinin dalga boyuna göre değişimi Şekil 2 de verilmiştir. EC camlar yardımıyla güneşten kazanılan ısı miktarı ve iç ortam aydınlatma düzeyi, günışığı geçirgenlik değeri (T vis ) ve güneş ısı kazanç katsayısının (SHGC) değişimiyle kontrol edilebilmekte ancak U değeri değişmemektedir. Bu nedenle tüm EC cam sisteminin U değerinin azaltılması için Low-E camlarla bütünleştirilmeleri gerekmektedir [5]. Tablo 4

5 3.1 de düşük yayınımlı (Low-E) ve yarıküresel seçici (SS) camlarla bütünleştirilmiş tipik elektrokromik cam ünitesi örneğine ilişkin fiziksel özellikler verilmiştir. EC cam sistemlerinin performans değerlendirmelerinde maksimum geçirgenlik değerinin minimum geçirgenlik değerine oranı olarak tanımlanan kontrastlık oranı (CR) camın sürekli modülasyon aralığını göstermektedir. Elektrokromik camların değişen dış ortam koşullarına uyumunda önemli bir etken olan camın renk değişim hızı cam alanının artmasıyla azalmaktadır. Örneğin, 0.62 x 1.73 m boyutundaki bir sistemin renk değiştirme hızı sn arasında değişmektedir. Ayrıca EC camların renkli konumdan berrak konuma geçmeleri % daha kısa sürede gerçekleşmektedir [6]. Mevcut teknolojiye bağlı olarak elektrokromik camlar 40x40 cm den 90x200 cm boyutları arasında sınırlı sayıda üretilebilmekte ve maliyetleri yaklaşık 1000$/m 2 ye ulaşmaktadır. Şekil 2- EC Camların Geçirgenliğinin Dalga Boyuna Göre Değişimi Tablo 3.1- EC Cam Modülü Fiziksel Özellikleri Renk Konum Tvis SHGC U (W/m 2 K) EC/Clear, Low-E Berrak kapalı Koyu açık EC/Clear, SSLow-E Berrak kapalı Koyu açık Kontrol Stratejileri Electrokromik pencere sistemlerinin kontrol stratejileri bulundukları ortama bağlı olarak (bina, iklim, kullanıcı şeması, vb.) performansları üzerinde etkili olmaktadır. EC pencereler, bir dimmer yardımıyla veya uzaktan kontrol edilebilen cihazlarla doğrudan kullanıcı tarafından kontrol 5

6 edilebildiği gibi binanın merkezi enerji yönetim sistemi ile bütünleştirilerek veya farklı etmenlere duyarlı fotoseller yardımıyla dolaylı olarak da kontrol edilebilmekte yani ayarlanabilmektedirler. Binanın enerji ve konfor performansının optimizasyonunda EC camların kontrol stratejileri en önemli parametrelerden birisini oluşturmaktadır. Kontrol stratejilerindeki çeşitlilik sistemlerin karmaşık özellikler taşımasına neden olmaktadır. EC camlar pencere sistemi içinde tek tek veya grup olarak kontrol edilebilmektedirler. Genel olarak EC camlar belirli etmenlere bağlı olarak beş şekilde kontrol edilmektedirler [7]: 1. Dış Ortam Sıcaklığı: EC camların geçirgenliğinin dış ortam sıcaklığına göre kontrol edilmesi bazı durumlarda olumsuzluklara neden olabilmektedir. Örneğin çok sıcak ama bulutlu bir günde EC camların renkli konumda olması enerji ve konfor koşullarının yerine getirilememesi ile sonuçlanmaktadır. 2. Gün Işığı Seviyesi: EC camların, geçirgenlikleri iç ortamda belirlenen bir referans noktasında istenen sabit gün ışığı seviyesini (Örneğin 550 lux) sağlayacak şekilde lineer olarak değiştirilebilmektedir. 3. Güneş Işınım Şiddeti: EC camların fiziksel özellikleri cam yüzeyine gelen toplam güneş ışınım şiddetine göre kontrol edilebilmekte ve geçirgenlikleri belirlenen güneş ışınım şiddeti değerleri için açık/kapalı olabilmekte veya lineer olarak değişebilmektedir, (Şekil 3). Bu kontrol sistemi enerji ve konfor açısından iyi bir kontrol olanağı sağlamakta ancak seçilen ışınım şiddetinin değişim aralıkları farklı iklimlerde EC camın performansında etkili olmaktadır. Lineer Açık/Kapalı Şekil 3- Güneş Işınım Şiddetine Göre EC Camların Kontrol Algoritmaları 4. Soğutma Yükü: EC camlarin renkli konumdan berrak konuma geçişi iç ortamdaki soğutma yüklerine bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir. Bu kontrol stratejisine göre iç ortamda bir önceki saatte soğutma yükü yok 6

7 ise EC camlar berrak; soğutma yükü var ise yükün miktarına bağlı olarak EC camlar renkli konuma geçmektedirler. 5. Karma Stratejiler: EC pencere sistemleri farklı performans gereksinmelerini karşılayacak şekilde bölümlere ayrılabilmekte ve pencere sistemi içinde farklı etmenlere göre kontrol edilebilmektedirler. Buna göre EC pencere üst bölümünün gün ışığından yararlanma, alt bölümünün ise direkt güneş ışınımını engellemesi yaklaşımlarına dayandırılan algoritmalar EC pencerelerin enerji etkinlik ve kullanıcı konfor performansının optimizasyonu açısından önemli potansiyele sahiptir. EC pencerelerin enerji ve konfor performansları seçilen kontrol sistemiyle doğrudan ilişkilidir. Yapılan çalışmalar EC pencerelerin mekan içinde sabit doğal aydınlatma seviyesini (Örneğin 550 lux) sağlayacak şekilde kontrol edilmeleri sonucu yapay aydınlatma yüklerinin azaldığı ve yıllık toplam enerji performanslarının arttığını göstermektedir [8]. Ancak EC pencerelerin kontrol sistemlerinin performansları iklim bölgelerine, bina tiplerine, yönüne, pencere boyutlarına, aydınlatmada gün ışığından yararlanılıp yararlanılmamasına ve binada iç ve dış gölge elemanlarının olup olmaması gibi pekçok parametreye bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle EC camların farklı koşullar altında davranışlarının anlaşılabilmesi amacıyla kontrol algoritmaları ile ilgili araştırma çalışmaları devam etmektedir Uygulama ve Performans Değerlendirmeleri Lawrence Berkeley National Laboratory de (LBNL) EC pencere sistemlerinin bina içindeki performanslarının belirlenmesi amacına yönelik farklı parametrelerin etkilerini değerlendiren ayrıntılı bilgisayar simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca büyük boyutlu EC camların üretim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gerçek koşullar altındaki performanslarının değerlendirilmesine olanak sağlayan deneysel çalışmalar da başlamıştır Bilgisayar Simülasyon Sonuçları EC pencere sistemlerinin bina içindeki performanslarının belirlenmesi amacıyla sıcak iklim bölgesinde bulunan, doğal aydınlatma sistemlerinin kullanıldığı prototip bir ofis binası [9], DOE-2.1E bilgisayar programı ile modellenerek, EC pencerelerin farklı kontrol stratejilerine göre yıllık soğutma, aydınlatma ve toplam elektrik enerjisi tüketimi ile doğal aydınlatma düzeyi ve görsel konfor üzerindeki etkileri analiz edilmiş ve statik pencere sistemleriyle karşılaştırmalı sonuçları aşağıda özetlenmiştir [10] (Şekil 4). Farklı algoritmalarla kontrol edilen EC pencerelerin yıllık aydınlatma enerji tüketimi pencere alanının artmasına bağlı olarak azalmaktadır. EC camların gün ışığı geçirgenlik değerleri, W/m 2 arasında seçilen 7

8 toplam güneş ışınım değerleri aralığında lineer olarak değişmekte ve iç ortam gün ışığı seviyesinin düşük olmasına bağlı olarak aydınlatma için harcanan enerji miktarı SS-Low-E camlara göre % 27 ile % 37 oranında daha fazla olmaktadır. Özellikle küçük boyutlu EC camların iç ortam gün ışığı seviyesine göre kontrol edilmesiyle aydınlatma için harcanan enerji miktarı diğer kontrol stratejilerine göre %10 -%28 oranında azalmaktadır. (Şekil 4a) Güneş ışınım etkisine göre kontrol edilen EC pencerelerin soğutma enerjisi tüketimleri diğer stratejilere göre daha düşüktür. EC pencerelerin saydamlık oranının artmasıyla soğutma amaçlı kullanılan enerji miktarı artmakta, yine de soğutma için harcanan enerji miktarı SSLow-E camlara göre % 20 oranında daha düşük olmaktadır (Şekil 4b). Küçük boyutlu EC pencerelerde aydınlatma için kullanılan elektrik enerjisi toplam enerji tüketimini etkilemekte, aydınlatma enerji miktarının artmasıyla toplam enerji tüketimi de artmaktadır. Büyük boyutlu EC pencerelerde gün ışığından yararlanma düzeyinin artmasına bağlı elektrik tüketiminin azalmasına rağmen güneş ışınım kazancının artmasına bağlı soğutma enerjisi tüketimi artış göstermektedir. Gün ışığına duyarlı ve karma kontrol sistemlerinin toplam enerji performansı diğer kontrol sistemlerinden %3 ile %5 oranında daha yüksektir. EC pencerelerin toplam enerji performansları SSLow-E pencerelere göre %7-11 daha yüksektir. (Şekil 4d) Gün ışığı seviyesine göre kontrol edilen özellikle küçük boyutlu EC pencerelerin yıllık toplam enerji tüketimi diğer kontrol stratejilerine göre daha az olmakla birlikte yüksek kamaşma değerleri iç ortam konfor koşullarını olumsuz etkilemektedir. Bu noktada enerji tüketimi ve konfor koşulları arasında bir optimizasyon gerekli olmaktadır. Bu bağlamda özellikle büyük boyutlu EC pencerelerin kontrolünde karma sistemlerin kullanılmasıyla yıllık toplam enerji harcamaları azaltılabilmekte ve kamaşma düzeyleri diğer stratejilere oranla daha düşük değerler alabilmektedir. (Şekil 4e, 4f) Test Sonuçları Elektrokromik pencere sistemlerinin üretim maliyetleri şu an için oldukça yüksek olup henüz binalarda kullanımları ve özellikle gerçek koşullar altındaki performanslarına yönelik bilgiler kısıtlıdır. Teorik değerlendirmelerin yanısıra EC pencerelerin performanslarının gerçek koşullar altında belirlenmesi de önem taşımaktadır. Bu bağlamda LBNL de sürdürülmekte olan araştırma kapsamında büyük boyutlu elektrokromik pencere sistemleri ofis binalarına uygulanmış ve performansları gerçek koşullar altında test edilmiştir (Şekil 5). Bu araştırmanın sonuçlarına göre elektrokromik pencere sistemleriyle saydamlık kaybı olmadan dış ortam görüntüleri ve iç ortam aydınlatma kontrol düzeyi dinamik olarak 8

9 Şekil 4- Farklı Etmenlere Göre Kontrol Edilen EC ve SS-Low-E Pencerelerin Yıllık Performans Verileri- sağlanabilmiştir. EC pencerelerin performansları gün ışığından yararlanan aydınlatma sistemleriyle artmaktadır. Aynı zamanda günlük elektrik enerji tüketimi EC pencerelerin diğer geleneksel pencere sistemlerine göre %6-24 arasında azaldığı ve kamaşma düzeylerinin kontrolünde de iyileşme sağlandığı açıklanmıştır. Ancak sonuçlar EC pencerelerin düşük açılı kış güneşi etkisindeki ortamlarda enerji etkinlik ve görsel konfor performans 9

10 hedeflerini tam olarak karşılayamadığını göstermektedir. Bu tür uygulamalarda jaluzi gibi iç ortam gölgeleme elemanları ile iç ortamdaki direkt güneş ışığından kaynaklanacak kamaşmanın azaltılmasına yönelik bir önlem olarak önerilmektedir [11]. LBNL de yapılan araştırmalar elektrokromik camların statik Low-E camlarla veya güneş kontrol kaplamalarıyla bütünleştirilmeleri ile soğutma için kullanılan enerjinin azaldığı, ısıl konfor ve kamaşma performansını iyileştirdiğini göstermektedir. Mevcut EC camların enerji performansları mevcut statik SS-Low-E camların performanslarına oldukça yakın değerler almaktadır. Ancak EC pencerelerin enerji etkinliği binanin yeri, bina tipolojisi, aydınlatma ve kullanıcı özelliklerine göre değişmektedir. Bu ilk bulgular elektrokromik pencere sistemlerinin ofis binalarında kullanımıyla potansiyel enerji kazançlarının yapay aydınlatma enerjisinin düşürülmesiyle sağlanacağını göstermekte ve bu sistemlerden yüksek performans elde edilebilmesinde elektrokromik pencere sistem tasarımında mimar, makina mühendisi ve elektrik mühendisinin birarada çalıştığı bütüncül bina tasarımının önemini işaret etmektedir. (a) (b) Şekil 5- EC Camların İç Mekan Görünüşleri. a: Berrak (Bulutlu gün) b: Renkli (Güneşli gün) 4. SONUÇLAR Akıllı pencere sistemleri konusunda bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan araştırma ve geliştirme çalışmaları yakın gelecekte bu sistemlerin gelişmiş cephe tasarımında yer alacağını göstermektedir. Kuşkusuz gelişmiş cephe sistemlerinin öngörüldüğü yüksek performanslı ofis binalarının tasarımındaki yaklaşım cephe elemanının bütünleşik bina sistemleri içinde anahtar eleman olarak tasarımı; özellikle tasarımda SHGC ve U değerine bağlı cam tipi seçiminin ötesinde binaların soğutma ve yapay aydınlatma enerjilerinin toplam enerji tüketimi içinde optimizasyonun sağlanmasi, iç 10

11 ortam konfor koşullarının iyileştirilmesi ve kullanıcı isteklerinin karşılanmasına duyarlı çözümleri hedeflemektedir. Yapılan araştırmalar yeni cam teknolojilerinin binalarda performans gereksinmelerinin optimizasyonu bağlamında yeni olanaklar sunduğunu göstermektedir. Ancak yeni ürünlerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve gerçek koşullar altında test edilmelerinin yanında bina sistemleri ile bütünleştirilmelerini sağlayacak, tasarım ve uygulamaya yönelik olarak bina üretiminde yer alan rollerin gereksinme duyacağı fonksiyon ve özelliklerle ilgili enformasyonun oluşturulması da önem kazanmaktadır. Gelecekte yeni teknolojilerin ülkemizde kullanılma potansiyelleri göz önünde bulundurularak, yeni teknolojilerin performanslarının ve uygulanabilirliklerinin ülkemiz koşulları çerçevesinde değerlendirilmeleri, yeni teknolojileri kullanırken doğru tasarım ve uygulama kararlarının verilebilmesi ve kaynak israfının önlenmesi açısından önemlidir. 5. KAYNAKLAR 1. Arasteh, D. (1995), Advances in Window Technology: , Book Chapter in Advances in Solar Energy, An Annual Review of Research and Development, Vol.9. Edited by Karl W. Böer, American Solar Energy Society, Inc., Boulder CO. 2. Selkowitz, E.S. (1999), High Performance Glazing Systems: Architectural Opportunities for the 21st Century, Proceedings from Processing Days Conference, Tampere, Finland, LBNL Report No: Selkowitz, S. E. (2001), Integrating Advanced Facades into High Performance Buildings, LBNL Report No: Lambert, C.M. (1998), Smart Switchable Glazing for Solar Energy and Daylight Control, Solar Energy Materials and Solar Cells, No: 52, p Sullivan. R., et al. (1997), Energy Performance Analysis of Prototype Electrochromic Windows, ASHRAE Transactions 103 (2), LBNL Report No: Lee, E.S. and DiBartolomeo, D.I. (2000), Application Issues for Large Area Electrochromic Windows in Commercial Buildings, LBNL Report No: Karlsson, J., Karlsson, B., Roos, A. (2000), Control Strategies and Energy Saving Potentials for Variable Transmittance Windows Versus Static Windows, Proceedings of Eurosun, Kopenhagen, Denmark. 8. Sullivan, R., et al. (1994), Effect of Switching Control Strategies on the Energy Performance of Electrochromic Windows, Proceedings of SPIE International Symposium on Optical Materials Technology for Energy Efficiency and Solar Energy Conversion XIII, Freiburg, Germany. 9. Lee, E.S., et al (2002), Method of Performance Analysis for a Commercial Glazings Handbook, LBNL Report No:

12 10. Tavil, A. (2004), Energy and Visual Performance Appraisal of Electrochromic Windows Integrated With Overhangs in Different Climates, TUBITAK BAYG- NATO B-2 Programı, Basılmamış Rapor, LBNL. 11. Lee, E.S., DiBartolomeo D.I, Selkowitz, S.E. (2000), Electrochromic Windows for Commercial Buildings: Monitored Results from a Full Scale Testbed, Proceedings of ACEEE 2000 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, Efficiency and Sustainability, Pacific Grove, CA. 12

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI

CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI Yusuf İLHAN (Mimar, İTÜ) Doç.Dr. Murat AYGÜN (Mimar, İTÜ) ÖZET Enerji etkin tasarım ve uygulamaların yaygınlaştığı günümüzde yapıda dolayısıyla

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan

Detaylı

FARKLI MALZEMELERLE ÜRETİLEN PENCERE TİPLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE ENERJİ ETKİN PENCERE SEÇİMİ

FARKLI MALZEMELERLE ÜRETİLEN PENCERE TİPLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE ENERJİ ETKİN PENCERE SEÇİMİ 61 FARKLI MALZEMELERLE ÜRETİLEN PENCERE TİPLERİNİN ISIL PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ VE ENERJİ ETKİN PENCERE SEÇİMİ İdil AYÇAM Gönül Sancar UTKUTUĞ ÖZET Pencerelerin enerji etkin olması, iç iklimsel konfor

Detaylı

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kutluğ SAVAŞIR (D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl. Araş. Gör.) Hasan BEGEÇ(D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

YÜKSEK LİSANS YAPI KABUĞUNUN SAYDAM ALANLARI İÇİN UYGUN CAM TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

YÜKSEK LİSANS YAPI KABUĞUNUN SAYDAM ALANLARI İÇİN UYGUN CAM TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK YÜKSEK LİSANS YAPI KABUĞUNUN SAYDAM ALANLARI İÇİN UYGUN CAM TÜRLERİNİN BELİRLENMESİ Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Tarihçe: Camın ilk kullanımı kalın küçük parçalar halindedir. Işık geçirme çarpanları oldukça

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM Türkiye İMSAD Sektörel Gelişim Toplantıları-Adana 3 Eylül 2015 Şişecam Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Şişecam Düzcam Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe 1981 den

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI

BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI BİNA ENERJİ PERFORMANSI VE BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIM YAKLAŞIMI Ekonomik çevresel ve toplumsal gereksinmelerin, gelecek kuşakların yaşam koşullarına zarar vermeden karşılanmasını hedefleyen bir dünya görüşü.

Detaylı

GELİŞMİŞ CAM TEKNOLOJİLERİ İLE ENERJİ ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ

GELİŞMİŞ CAM TEKNOLOJİLERİ İLE ENERJİ ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ GELİŞMİŞ CAM TEKNOLOJİLERİ İLE ENERJİ ETKİNLİĞİN DEĞERLENDİRMESİ Tuğçe KAZANASMAZ*, Yusuf DİLER** * İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü, Gülbahçe Kampüsü, Urla, İzmir tugcekazanasmaz@iyte.edu.tr

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 Kasım 2014 GAZİANTEP. 7 Nisan 2013

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 Kasım 2014 GAZİANTEP. 7 Nisan 2013 ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM 07 GAZİANTEP 7 Nisan 2013 0 Şişecam Topluluğu ŞİŞECAM Düzcam (Trakya Cam Sanayii A.Ş.) Cam Ev Eşyası (Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.) Cam Ambalaj (Anadolu Cam Sanayii A.Ş.)

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE KONTROL SİSTEMLERİNİN ROLÜ

BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE KONTROL SİSTEMLERİNİN ROLÜ BİNALARDA AYDINLATMA ENERJİSİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE KONTROL SİSTEMLERİNİN ROLÜ Sezen YILDIRIM ÜNNÜ 1 Feride ŞENER 2 Alpin KÖKNEL YENER 2 1 İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Ayazağa Kampüsü, İstanbul,

Detaylı

FARKLI CAM TÜRLERİNİN PERFORMANS

FARKLI CAM TÜRLERİNİN PERFORMANS Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 25 FARKLI CAM TÜRLERİNİN PERFORMANS KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ Filiz ŞENKAL SEZER Özet: İnsanların yaşadıkları mekanlarda sağlıklı

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

ISI YALITIMI VE DÜZCAM Haluk Güreren Trakya Cam Sanayii AŞ hgureren@sisecam.com.tr

ISI YALITIMI VE DÜZCAM Haluk Güreren Trakya Cam Sanayii AŞ hgureren@sisecam.com.tr ISI YALITIMI VE DÜZCAM Haluk Güreren Trakya Cam Sanayii AŞ hgureren@sisecam.com.tr Enerji üretmek amacıyla fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan gazların ekolojik dengeye olan olumsuz etkileri

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF

Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF + This project has received funding from the European Union s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 60907 + Ajanda Özet Konu Başlıkları! Bricker

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

GÖLGE ELEMANLARININ PENCERENİN ISITMA/SOĞUTMA ENERJİSİ VE GÖRSEL KONFOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ.

GÖLGE ELEMANLARININ PENCERENİN ISITMA/SOĞUTMA ENERJİSİ VE GÖRSEL KONFOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÖLGE ELEMANLARININ PENCERENİN ISITMA/SOĞUTMA ENERJİSİ VE GÖRSEL KONFOR PERFORMANSINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Selin ŞAHİNOĞLU

Detaylı

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gül Koçlar ORAL', Ş. Filiz AKŞW

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF

Onur Enerji - Onur Günduru / BRICKER / 2015 EVF + This project has received funding from the European Union s Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 60907 + Ajanda Özet Konu Başlıkları Proje

Detaylı

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ

YALITIM CAMI ÜNİTELERİ 1) GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER: 1.1) Yalıtım camı iki veya daha çok sayıda cam plakanın aralarında kuru hava veya argon, kripton, xenon gibi ağır gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesiyle

Detaylı

İZMİR DEKİ BİR BİNA İÇİN İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA ENERJİ YÜKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK PAREMETRİK BİR ÇALIŞMA

İZMİR DEKİ BİR BİNA İÇİN İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA ENERJİ YÜKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK PAREMETRİK BİR ÇALIŞMA 57 İZMİR DEKİ BİR BİNA İÇİN İKLİMLENDİRME VE AYDINLATMA ENERJİ YÜKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK PAREMETRİK BİR ÇALIŞMA Tahsin BAŞARAN Burcu ÇİFTÇİ ÖZET Bu çalışmada, ofis binalarındaki aydınlatma ve iklimlendirme

Detaylı

BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Salih Ofluoğlu * ÖZET: Bu çalışma, kavramsal tasarımda sürdürülebilir mimari ilkeleri çerçevesinde, yapım öncesi, çevre ve kullanıcı konforu açısından bina performansını, BIM veri

Detaylı

MİMARLIKDA SAYDAM YALITIM UYGULAMALARI

MİMARLIKDA SAYDAM YALITIM UYGULAMALARI MİMARLIKDA SAYDAM YALITIM UYGULAMALARI B. BURCU YEŞİLDAL GENÇ, GÜL KOÇLAR ORAL ÖZET Son yıllarda saydam yalıtım konusunda yapılan çalışmalar ileri teknoloji ürünü olan saydam yalıtım malzemelerinin, binanın

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 499-58, 25 17 (3), 499-58, 25 Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Betül BEKTAŞ ve U. Teoman

Detaylı

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek

Detaylı

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ Rana KUTLU * ÖZET Bu çalışmada, konfor koşullarının sağlanmasında ve mekanın algılanmasında mimarinin önemli öğelerinden biri olan aydınlatma konusu; enerji

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir

Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir MAKALE / ARTICLE Farklı Cam Türleri ve Yönlere Göre Pencere/Duvar Alanı Oranının Bina Enerji Performansına Etkisi: Eğitim Binası, İzmir Impact of Window-to-Wall Surface Area for Different Window Glass

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI

D U M A N K A Y A İ N Ş A A T. Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Kurtköy Flex LEED UYGULAMALARI Dumankaya Kurtköy Flex Konsept; Bölgede farklılık oluşturacak bir proje, Büyük lobi alanı, Toplantı odaları, Terasta yüzme havuzu, Fitness Center Kafe-Restoran Dumankaya

Detaylı

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus

Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı. Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Bina simülasyonları kullanılarak enerji etkin bina tasarımı Dipl.-Ing. Stefan Krämer, Dr. İbrahim Çakmanus Özet Simülasyon genel bir terim olup; a) bir sistemin simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ

LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ LED PANEL ARMATÜRLERİN OFİS AYDINLATMASINDA RETROFİT AMAÇLI KULLANIMININ İNCELENMESİ Emre ERKİN M. Berker YURTSEVEN Önder GÜLER Sermin ONAYGİL erkinem@itu.edu.tr byurtseven@itu.edu.tr onder.guler@itu.edu.tr

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı

Airbox. Klimalar için elektrik tasarruf cihazı Klimalar için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 9.000 48.000 btu duvar, pencere, dolap, tavan klimaları ve ufak güç merkezli klimalara uygun Isıtma ve soğutma konumunda etkili

Detaylı

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI?

NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? MANTOLAMA SUNUMU NEDEN CEPHELERİN YALITIMI? Çatı % 20 Pencereler % 20 Dış Cephe % 50 Taban% 10 TERMAL KAMERA ISI YALITIMSIZ BİNA ISI YALITIMLI BİNA YALITIM = YATIRIM Dış cepheye uygulanacak doğru ısı

Detaylı

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ E. Mustafa YEĞİN 1, M. Zeki BİLGİN 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Umuttepe

Detaylı

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma

Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Duman Tahliye Sistemleri Gün Işığı Aydınlatma Duman Perdeleri Yangın Kapıları Havalandırma Adexsi Grubu, 2013 yılı itibariyle 1.8 milyar Euro cirosu olan Fransa merkezli Soprema'ya aittir. Adexsi içinde

Detaylı

Mikromorf Fotovoltaik Paneller. Mimta Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.mimtasolar.com 1

Mikromorf Fotovoltaik Paneller. Mimta Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.mimtasolar.com 1 Mikromorf Fotovoltaik Paneller 1 1 Atina merkezli HelioSphera firması, 2007 senesinde faaliyetlerine başlamıştır. Panel üretimi, yıllık 60 MW ince film panel kapasitesine sahip Tripolis'teki fabrikada

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu

KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu KMPT-Montaj-Bakım Kılavuzu İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgi 2. Çalışma Prensibi 3. Sistem Bileşenleri 4. Montaj 5. Resimlerle Kolektör Montajı 6. Teknik Detaylar 7. Teknik Bilgi 8. Bakım 9. Tesisat Şeması Genel

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN. izolasyon yöntemleri

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN. izolasyon yöntemleri Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN izolasyon yöntemleri XPS Mürekkep testi EPS (Genleştirilmiş Polistren) veya Sytropor Mürekkep Testi Cam tabakaları ve gaz ile ısı kontrolü Elektrik akımı ile geçirgenlik ve yansıma

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DİYARBAKIR TARİHİ EVLERİNİN DOĞAL AYDINLATMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Diyarbakır Proje Merkezi (DPM) Evi Örneği Özgür Murt, F. Demet AYKAL, Bilal GÜMÜŞ, Rengin ÜNVER Hacimdeki eylemlere bağlı olarak,

Detaylı

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi

Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Bina Otomasyonunun Enerji Verimliliğine etkisi Füsun Çağlar, Siemens Bina Teknolojileri HVAC Ürünleri Grup Yöneticisi Enerji Tüketiminin Avrupa Birliği için önemi Avrupa da enerji tüketimi Taşıma 28% Binalar

Detaylı

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti.

Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Çakmanus Mühendislik Enerji Ltd. Şti. Binalarda enerji verimliğinde ve mekanik tesisat projelendirmede çözüm ortağınız Çakmanus Müh. Enerji Ltd. Şti İvedik OSB Hasemek koop. 67. sok no: 60 Ostim/ANKARA

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı)

HAKKIMIZDA SONSUZA KADAR CAM BAYİLİKLERİMİZ. TRAKYA YAPI ve CAM. Trakya Cam Sanayii A.Ş 'nin; Isı Cam üretici bayisi (kapsamlı) profesyonel Katalog 2 HAKKIMIZDA Murat Cam 1974 yılından beri cam sektöründe kalite ve hizmet anlayışıyla haklı olarak adından söz ettirmektedir. Murat Cam haziran 1992 tarihinde Trakya Cam ve Plastik

Detaylı

Abs tract: Key Words: Prof. Dr. Nurdil ESKİN

Abs tract: Key Words: Prof. Dr. Nurdil ESKİN nurdil eskin:sablon 29.03.2011 10:23 Page 5 Konut Dışı Binaların Yıllık Enerji İhtiyaçlarının İncelenmesi Prof. Dr. Nurdil ESKİN ÖZET Dünyada tüketilen enerjinin büyük bir kısmı, iş veya konut amaçlı yaşam

Detaylı

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında

Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında 1/5 Sapa Building System, ilk kez BAU fuarında Sapa Building System, 14 19 Ocak 2013 tarihlerinde Münih te düzenlenecek BAU fuarına ilk kez katılacak. Sapa Building System, yapı çözümlerini sunup tanıtımını

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi ile yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Yeni binalar için uygulama 1 Ocak 2011 de başladı.

Detaylı

G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I. Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU

G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I. Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU G Ü N E Ş K I R I C I L A R I V E R A F L A R I Prof. Dr. Salih OFLUOĞLU P a s i f B i n a T a s a r ı m ı Pasif bina tasarımı, yerel iklim ve çevre koşullarından faydalanarak kullanıcıların konfor, sağlık

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL

AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids. Mehmet TÜMAY Taner TOPAL AKILLI ŞEBEKELER Smart Grids Mehmet TÜMAY Taner TOPAL Özet Günümüzde elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım teknolojilerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Akıllı şebekeler

Detaylı

YAPI KABUĞU. YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

YAPI KABUĞU. YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK YAPI KABUĞU YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı kabuğunun ısı geçişini etkileyen en önemli optik ve termofiziksel özellikleri ; Opak ve saydam bileşenlerin toplam ısı geçirme katsayısı, (U)

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri

TETA & TEDA. Sıcak Hava Apareyleri TETA & TEDA Sıcak Hava Apareyleri İçindekiler Teknogen Kimiz? Ne iş yaparız? Genel Özellikler... 1 Teknik Özellikler... 1 Bileşenler... 2 Montaj ve Bakım... 3 Elektrik Bağlantı Şeması... 3 Ölçüler... 4

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN DIŞ DUVARLARDA SAYDAM YALITIM KULLANIMININ İRDELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Behiye Burcu YEŞİLDAL

ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN DIŞ DUVARLARDA SAYDAM YALITIM KULLANIMININ İRDELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Behiye Burcu YEŞİLDAL İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN DIŞ DUVARLARDA SAYDAM YALITIM KULLANIMININ İRDELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Behiye Burcu YEŞİLDAL Anabilim Dalı : MİMARLIK

Detaylı

Enerji Verimliliği Çalışmalarında Aydınlatmanın Yeri

Enerji Verimliliği Çalışmalarında Aydınlatmanın Yeri Enerji Verimliliği Çalışmalarında Aydınlatmanın Yeri Prof. Dr. Sermin Onaygil ATMK Yönetim Kurulu Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı 23 Haziran 2011 İstanbul Sanayi

Detaylı

ÇOK KATLI KONUTLARIN ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOK KATLI KONUTLARIN ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ _ 1447 ÇOK KATLI KONUTLARIN ENERJİ KORUNUMU AÇISINDAN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Zeynep MERİÇ Gülten MANİOĞLU Ş. Filiz AKŞİT ÖZET Bu çalışmada çok katlı bir konut sitesi örneği yardımı ile bina ve

Detaylı

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İç mekânlarda günışığı kullanımı konusunu ele alırken, günışığının özelliklerini ve iç mekânlardaki aydınlık gereksinimini anımsamak yerinde olur. Günışığı, canlı yani

Detaylı

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI Seracettin Akdı Aydınlar Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi Gamze Küçükyağlıoğlu Aydınlar Yedek

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 3: Güneş Enerjisi Güneşin Yapısı Güneş Işınımı Güneş Spektrumu Toplam Güneş Işınımı Güneş Işınımının Ölçülmesi Dr. Osman Turan Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

YAPILARDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİ ve KULLANIMI

YAPILARDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİ ve KULLANIMI YAPILARDA GÜNEŞ ENERJİSİNİN ÖNEMİ ve KULLANIMI 1- Nazım KOÇU, 2-Mustafa DERELİ 1 Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Kampüs Konya nkocu@selcuk.edu.tr 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON HASTANE & OTEL & ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE KOJENERASYON UYGULAMALARI / KAPASİTE SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON 22 Kasım 2014 / İSTANBUL Özay KAS Makina Yük. Müh. TÜRKOTED Yön. Kur. Üyesi KOJENERASYON

Detaylı

5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca ĐZMĐR

5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca ĐZMĐR BĐTKĐLENDĐRĐLMĐŞ ÇATI SĐSTEMĐ PERFORMANSININ DENEYSEL DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Caner Göçer 1 M. Cem Altun 2 Nil Türkeri 3 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Ülkemizde iklim değişimi

Detaylı

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER

SIFIR ENERJİ BİNASI BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER BİNA TEKNEOLOJİSİNDE YENİ EĞİLİMLER SIFIR ENERJİ BİNASI Prof.Dr.Yusuf Ali Kara Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Yusufali.kara@btu.edu.tr Sıfır enerji binası (seb)

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ

VRF SİSTEMLERİ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ MMO ADANA ŞUBE / MERVE ECEMİŞ VRF Sistemleri Merve Ecemiş Makine Mühendisi 2 VRF Klima / VRV Klima Sistemleri Nedir? Variable Refrigerant Flow Kelimelerinin baş harflerinden oluşan VRF; Değişken Debili

Detaylı

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması

Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Fotovoltaik Panel Gücüne Etki Eden Çalışma Parametrelerinin Araştırılması Yusuf Işıker, Bülent Yeşilata ve Hüsamettin Bulut Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Şanlıurfa yusuf47@harran.edu.tr

Detaylı