: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA Gönderilmek üzere ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Ş İ K A Y E T Ç İ : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat Sıhhiye/ANKARA Ş Ü P H E L İ L E R : sitesi sorumluları S U Ç : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu nun 35, 43, 44, 48, 63/3 ve TCK nın 262. maddelerine aykırılık. Ş. K O N U S U : 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve TCK nın 262. Maddelerine aykırılık nedeniyle hazırlık soruşturması başlatılarak kamu davası açılması talebidir. A Ç I K L A M A L A R : 1) Ankara Barosu tarafından tespit edilen adlı şüpheli internet sitesinde, yasalarla yalnıza avukatlara hasredilmiş olan faaliyetlerin ve her türlü dava ve takip yapıldığı, dilekçe yazıldığı, adli ve hukuki konularda yardımcı olunacağı hususunda bilgilere yer verildiği ve söz konusu faaliyetlerin 1136 sayılı Avukatlık Kanununu açıkça ihlal ettiği anlaşılmaktadır. Yapılan inceleme neticesinde, adı geçen sitenin bir avukatlık bürosunun internet sayfası olmadığı, bir avukat tarafından yapılan faaliyetlerin internet sayfasında ilanı şeklinde olmadığı, öyle olsa dahi TBB reklam yasağı yönetmeliğine uygun olmadığı açıktır. 2) Her türlü Hukuk ve İcra davalarınızla ilgili konularda ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. İfadesine yer verilen web sitesinde; BOŞANMA DİLKEÇESİ, İCRA TAKİBİNE İTİRAZ DİLEKÇESİ, YENİ DAVA DİLEKÇESİ, TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ,TUTUKLAMAYA İTİRAZ DİLEKÇESİ İSİM/SOYİSİM DEĞİŞTİRME DİLEKÇESİ ve TÜM DİLEKÇELERİNİZ UZMAN EKİBİMİZ TARAFINDAN TİTİZLİKLE YAZILMAKTADIR. İfadesi, Yine başka bir bölümünde; TÜRKİYE NİN İLK VE TEK ÜCRETSİZ HUKUK YARDIM SİTESİ TÜM HUKUK SORUNLARINIZ İÇİN: ifadeleri ile; CEZA HUKUKU, BOŞANMA DAVALARI, AİLE HUKUKU, ŞAHIS HUKUKU, BORÇLAR HUKUKU, MİRAS HUKUKU, TİCARET HUKUKU, ŞİRKETLER HUKUKU, Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

2 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI REKABET HUKUKU,DENİZ HUKUKU, MARKA PATENT HUKUKU,SİGORTA DAVALARI başlıkları bulunmakta ve bu başlıklara tıklandığında facebook sayfasında ücretsiz yardım linki ile şikayete konu web sitesinin ÜCRETSİZ HUKUK YARDIM- YASA/HUKUK adında facebook sayfasına erişildiği görülmektedir. HER TÜRLÜ HUKUK VE İCRA DAVALARINIZLA İLGİLİ KONULARDA ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRSİNİZ ibaresi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununun amir hükmüne açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Bir başka bölümünde; Sitemizin amacı insanlara adli ve hukuki konularda yardımcı olmak sureti ile hukuki anlamda bilgilendirmektir. Bilindiği üzere birçok insanımız nasıl dava açılacağını, icralık durumda nasıl itiraz edileceğini bilmemektedirler. Bu durum birçok vatandaş için büyük bir sorun teşkil etmekte ve mağdur etmektedir. Bu yüzden birçok vatandaşımız haksızlığa uğrasalar bile kendilerini savunamamaktadır. Vatandaşlarımız Arzuhalci diye tabir edilen hukuktan bihaber, hiçbir hukuk eğitimi almamış kişilerin yazdığı dilekçelere güvenerek adli işlemlerini sürdürmeyi amaçlayarak telafisi mümkün olmayan çok büyük kayıplara uğramaktadır. Biz uzman kadromuz ile oturduğunuz yerden hukuki sorunlarınızı bize göndererek, en kısa sürede cevaplamayı, istendiği takdirde sembolik bir ücret karşılığı dava dilekçelerinizi Word ortamında hazırlayarak size göndererek kendi davalarınızı takip etmenizi amaçlamaktayız. Sizin yapmanız gereken sadece size göndermiş olduğumuz dilekçeyi yazıcıdan çıkararak İlgili Adliye ye götürmektir. Hangi adliyeye gitmeniz gerektiği, yapacağınız tüm işlemler uzman ekibimiz tarafından size ayrıntıları ile bilgi verilecektir. En basiti Anlaşmalı Boşanma davasında; bizi tercih ettiğiniz takdirde bu ücret sembolik sayılabilecek bir rakama inecek ve maddi anlamda büyük bir külfetten kurtulmuş olacaksınız. Uğramış olduğunuz haksızlıkla ilgili dava açmak, size karşı açılan davalarda destek olmak için oluşturulmuş bir platformdur. Bize mail yoluyla Mahkemelerden, İcra Müdürlüklerinden gelen evrakları bizzat ofisimize getirmek sureti ile veya internet üzerinden göndermeniz neticesinde uzman kadromuzla evraklarınız titizlikle incelenerek yasaya uygun şekilde yardımcı olacaktır. Bilinmelidir ki, hukukta süre çok önemlidir. Bu yüzden şahsınıza gelen mahkeme ilamları, icra takip evrakları, tebligat, ödeme emri, çağrı kağıdı vs. her türlü evrağı bize gönderdiğiniz takdirde en kısa sürede tarafınıza cevap verilecektir. Ayrıca vatandaşlarımız Adliye önündeki hazır kalıplarla, hukuktan bihaber olan, hiçbir hukuk eğitimi almamış Arzuhalcilere Lira vererek yazdırdıkları dilekçeler çoğu zaman davalı/davacı olan insanların haklarını aramak bir tarafa aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. İnternet sitelerinde bulunan hazır dilekçeler çoğu kez davaların reddine sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla insanların dava açarken katlanmış oldukları masrafları heba olmaktadır. En basit ifadeyle bir dava dilekçesinde Sonuç ve İstem kısmında Fazlaya ilişkin haklarımın saklı kalmak kaydıyla ibaresi yazılmadığı için bile insanlar Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

3 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI maddi ve manevi çok büyük kayıplara uğramaktadır. Unutulmamalıdır ki hukukta bir kelime fazlalığı veya eksikliği davanın seyrini çok önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu nedenle hukukta profesyonel yardım almak çok önemlidir. İFADELERİ İLE 1136 SAYILI AVUKATLIK YASASI İLE SADECE AVUKATLARA TANINAN HUKUKİ TAKİP VE MÜTALAA DA BULUNMA HAK VE YETKİSİNİN HUKUKA AYKIRI BİR ŞEKİLDE KULLANMAKTA, İYİ NİYETLİ VE KONUYA VAKIF OLMAYAN VATANDAŞLARI SUİSTİMALE YÖNELİK BİR SİSTEM ORTAYA ÇIKARMAKTADIRLAR. 3) Suç duyurusuna konu sitenin İletişim bilgileri bölümünde; Bilgi almak ve bize ulaşabilmek için :www.adliyem.com Bilgileri yer almaktadır. Ayrıca iletişim formu düzenlenmektedir. Hakkımızda bölümünde; Biz uzman kadromuz ile oturduğunuz yerden hukuki sorunlarınızı bize göndererek en kısa sürede cevaplamayı, istendiği takdirde sembolik ücret karşılığı dava dilekçelerinizi word ortamında hazırlayarak size göndererek davalarınız takip etmenizi amaçlamaktayız gibi Avukatlık faaliyeti kapsamında yapılacak işlere yer vermekte, nerdeyse her satırda Avukatlık Yasasını ihlal etmektedir. 4) KANUNİ İŞLERDE, HUKUKİ MESELELERDE MÜTALAA VERMEK, MAHKEME, HAKEM VEYA YARGI YETKİSİNİ HAİZ BULUNAN DİĞER ORGANLAR HUZURUNDA GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT HAKLARI DAVA ETMEK VE SAVUNMAK, ADLİ İŞLEMLERİ TAKİP ETMEK, BU İŞLERE AİT BÜTÜN EVRAKI DÜZENLEMEK, YALNIZ BARODA YAZILI AVUKATLARA AİTTİR. Şüpheli site ve sorumluları, yasa ile münhasıran avukatlara tanınmış olan yetki alanlarında faaliyet gösterdiklerini ortaya koyan bir web sayfası ile Avukatlık Kanununa aykırı beyanlara yer vermekte, reklam yapmakta, uzman avukatlar aracılığı ile hukuki yardımda bulunulacağını iddiası ile Avukatlık Kanununu ihlal etmektedirler. Bilindiği üzere, Hukukumuzda uzman avukatlık müessesi bulunmamaktadır. Söz konusu sitede yer alan Tüm Dilekçeleriniz uzman ekibimiz tarafından titizlikle yazılmaktadır sözleri Avukatlık Kanununa aykırı beyanlardır. Belli bir makamın uzmanlık unvanı vermesi ülkemizde söz konusu değildir. Ne meslek örgütleri ne de üniversiteler bu tür bir unvan verebilirler. Dolayısıyla hukukumuzda uzman avukatlık adı ile faaliyet gösterilmesi yasak olup bu unvanın kullanılması da ayrıca TBB Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırıdır. Adı geçen internet sitesi ve facebook sayfası sorumluları, bu suretle Avukatlık Kanunu nun 35., 43., ve 63. Maddelerini açıkça ihlal etmektedir. 5)Ülkemizde HMK ile avukatla dava takip zorunluluğu getirilmemiş ise de; kurumsal olarak adli yardımın gereksinmeyi karşılar şekilde işlevini yerine getirmesi açısından da avukatın önemi ve avukatlık faaliyeti kapsamındaki işler ayrımı önem taşımaktadır. Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

4 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Yasa ile avukatlık mesleğine getirilen en önemli ilke, avukatlığın kamu hizmeti olarak kabul edilmesidir. Avukat, hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde her türlü hukuki konu ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesine, hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek sureti ile kamu hizmeti gören kişidir. Avukatlık faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 2. Maddesinde hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve genellikle hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derece yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. İfadesi ile hüküm altına almakta ve avukatlığın kamu hizmeti niteliğini vurgulamaktadır. Bireyin kendini savunma hakkı kısıtlanamayan kutsal bir hak olup bu hakkı kullanamayacak durumda olanlara veya bizzat kullanmak istemeyenlere avukat tarafından bu hakkın kullanımı sağlanmakta, ekonomik olanağı yeterli olmayan kişiler için de adli yardım hizmeti sunulmaktadır. HUKUKA AYKIRILIKLAR 1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu nun 35. Maddesinde yanız avukatların yapabileceği işler düzenlenmiştir. Buna göre; Madde 35 (Değişik: 26/2/ /1 md.) Yalnız avukatların yapabileceği işler: Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/ /329 md.) Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hükmü bulunmaktadır. Avukatlık Kanunu nun 43. ve 44. Maddelerinde, avukatların mesleki çalışmalarını kendi bürolarında, aynı büroda birlikte çalışarak veya avukatlık ortaklığı şeklinde Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

5 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI yürütebilecekleri düzenlenmiş, avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları dışında kalanların kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermesi yasaklanmıştır. 2)Avukatlık Kanunu nun 63. Maddesinde ise baro levhasında yazılı bulunmayan ve işten yasaklanmış olan avukatların şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemeyeceği, icra işlemlerini takip edemeyeceği ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamayacağı hükme bağlanmıştır. Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması: Madde 63 Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar. (Ek cümle : 2/5/ /40 md.) Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler. (Değişik ikinci fıkra: 23/1/ /334 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/ /334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. 3- Yukarıda yer verilen Avukatlık Kanunu hükümleri çerçevesinde, söz konusu firmanın faaliyetlerinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği açık olup bu hususta Baromuza sözlü ve sosyal medya üzerinden de bir çok ihbar ve başvuru iletilmiştir sayılı Avukatlık Kanunun Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması başlıklı 63. Maddesinin son fıkrası gereğince mahkemeler, icra iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır. Avukatlık Kanunu madde 63/son Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve Baroların, bu madde kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığı na bildirmek zorunda oldukları, yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı tarafından Baro ya bildirileceği düzenlenmiştir. 4-Avukatlık Kanunu nun 95. Maddesinin 4. Fıkrasında da Baro Yönetim Kurulları nın, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmakla yükümlü oldukları hüküm altına alınmıştır. Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

6 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Bu sebeple, suç duyurusuna konu olan web sitesinin faaliyetlerinin, Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılığı sebebi ile Baromuz tarafından yapılan tespit ve araştırma neticesinde işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, Avukatlık Kanunu na aykırı danışmanlık hizmeti veren adlı internet sitesinin yayından kaldırılmasına, Şüpheliler ve tespit edilecek diğer sorumlular hakkında Eylemlerine uyan ilgili maddelerin ihlal ediliyor olması nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Ekleri: İnternet sayfası çıktıları Vekaletname Örneği ve yetki belgesi Adliye Sarayı B Blok Kat: Sıhhiye/Ankara Tel: Faks:(0312) Web:

7

8

9

10

11

12

13

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 1041 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı: 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa: 1694 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1041

AVUKATLIK KANUNU. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1041 4515 AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası : 1136 Kabul Tarihi : 19/3/1969 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1969 Sayı : 13168 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 8 Sayfa : 1694 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT

SOYBAŞ AVUKATLIK BÜROSU www.soybas.av.tr AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT AVUKATLIK KANUNU 1 BİRİNCİ KISIM AVUKATLIK VE AVUKAT Avukatlığın Mahiyeti Madde 1. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. (Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI

AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI AVUKATLIK KANUNU İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE BELGELER ŞUBAT 2010 / 3. BASKI İÇİNDEKİLER 1 KANUNLAR 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu... 3 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu... 163 YÖNETMELİKLER

Detaylı

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler

AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM. Temel Ġlkeler AVUKATLIK KANUNU TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Temel Ġlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, avukatlık mesleğinin niteliğini, amacını, mesleğe kabulü, avukatın hak ve yükümlülüklerini, avukatlık faaliyetinin

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU ONUR BOZ ARALIK 2011 ÖZET AVUKATIN MALPRAKTİS SORUMLULUĞU BOZ, Onur Sosyal Bilimler

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ Mart 2012 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokağı No: 8 06520 Balgat ANKARA Tel:

Detaylı

Bilgi İçin: Sayın Ersan ASLAN, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı

Bilgi İçin: Sayın Ersan ASLAN, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara! Sayın Bakanım, İstanbul, 24 Eylül 2014 Ref: HD/shk /14-1521 Şirketlerimizin rekabet gücünün artırılabilmesinde

Detaylı

MESLEK KURALLARI NDA AVUKATIN REKLAM YASAĞI

MESLEK KURALLARI NDA AVUKATIN REKLAM YASAĞI MESLEK KURALLARI NDA AVUKATIN REKLAM YASAĞI * Meslek kuralları mesleğin düzen ve geleneklerini korumak yerleştirmek ve yasaların avukatlara yüklediği görevlerin onurlu bir şekilde yerine getirmesini sağlamak

Detaylı

ÇAĞDAŞ AVUKATLIK KANUNU NASIL OLMALI?

ÇAĞDAŞ AVUKATLIK KANUNU NASIL OLMALI? ÇAĞDAŞ AVUKATLIK KANUNU NASIL OLMALI? Av. M. Haşim Mısır Gaziantep / Nisan 2013 Kitabın Özgün Adı: Çağdaş Avukatlık Kanunu Nasıl Olmalı? I. BASKI / Nisan 2013 Kitabın Yazarı: Av. M. Haşim Mısır Kitap Editörü:

Detaylı

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ

Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu AVUKATLIK STAJ REHBERİ Ankara Barosu Yayınları 2011 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2011 Tüm hakları saklıdır. ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhiye/ANKARA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE HAKSIZ REKABET

Detaylı

Bu sebeplerle maddenin yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir.

Bu sebeplerle maddenin yukarıdaki şekilde değiştirilmesi önerilmektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA 15.05.2013 Görüşülmekte olan 1/756 esas numaralı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları

Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Soru Cevaplı AVUKATLIK HUKUKU Uygulamaları Av. Atilla ÖZEN İÇİNDEKİLER İlksöz xv Sunuş xvii Giriş xix Kısaltmalar xxi 1. BÖLÜM STAJ Soru: Staj yaptığım mahkemede hakim ve yazı işleri müdürünün mübaşirlik

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini,

A) 5651 Yoluyla. Öngörülen. Hakkında. Edilmesi. erişimin erişimin. tarafından içeriğin. engellenmesini, Rev.1-5 Şubat 2014 TS/BTK/14-01 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKL İK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi

ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi Ankara Barosu Başkanlığı ANKARA BAROSU Adli Yardım Merkezi ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 5 Sıhhıye/ANKARA

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI

KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYET NO: 03.2013/223 KARAR TARİHİ: 09/01/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKÂYETÇİ :...... ŞİKÂYET EDİLEN İDARE :1- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Ziya Gökalp Cad. No: 64 06600 ANKARA 2- Milli

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2006/15 Karar No : 2007/1 DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNUNDA YAPILMASI GEREKLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAZIRLAMA KOMİSYONUNUN 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ ÇALIŞMA METNİ 2014 MAYIS Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE

DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR. Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE DİLEKÇELER IV: ADLÎ DİLEKÇELER III HUKUK DİLİ VE ADLİ YAZIŞMALAR Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI ÜNİTE 7 VI. ANAYASA YARGISINA İLİŞKİN DİLEKÇELER Dar ve teknik anlamda Anayasa yargısından ise, kanunların ve

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı