llciz Sokak Sihhiye - çankaya / ANKARA Tel: ww.samildemirav.ir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "llciz Sokak 24-22 Sihhiye - çankaya / ANKARA Tel: 0 312 2302400 ww.samildemirav.ir"

Transkript

1 amil Demir llciz Sokak Sihhiye - çankaya / ANKARA Tel: ww.samildemirav.ir Cep: Mesleki Deneyim 1998 yilindan beri Ankara Barosu'na kayith Avukat ye 2013 yilindan beri Arabulucu. 2001'den ben, Demir Avukatlik Biirosu Sahibi, Banka - Ticaret Hukuku ye Medeni Usul Hukuku alanlarinda serbest avukatlik T.C.Tanim Bakanhi Toprak Reformu Genel Müdür1üii, Kamu Avukati tnaat Sektöründe faaliyet gösteren irket1er grubu avukathi. Egitim halen, cankaya Universitesi Sosyal Bilimler Enstitiisii, Ozel Hukuk (Medeni Usul Hukuku ye Icra Iflas Hukuku alaninda) Doktora Ogrencisi Bakent Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ozel hukuk Yüksek Lisans Anadolu Universitesi Hukuk Fakültesi. Makaleler/ Bildiriler Kitaplar ULUSAL HAKEML! DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER: 1. Avukathk Kanunu Tasarisi ça1ima Metninin Uz1ama Saglamaya I1ikin 35/A Maddesinin Degerlendirilmcsi (Ankara Barosu Dergisi, Yi: 2012/2, S ). 2. Turk Borçlar Kanunu'nun Para Borçlarinda Faize iiikin Getirdigi Yenilik ye Sinirlanialar (Ankara Barosu Dergisi, Yji: 2012/4, S ) Sayih cek Kanunu'nda Düzenlenen Idari ye Cezai Yaptirimlar (Ankara Barosu Dergisi, Yil: 2013/1, S ). 4. Arabuluculuk Arkada1ii (Ankara Barosu Dergisi, Yi1: 2013/2, S. 267 vd.).

2 5. I Hukukunda Geçersiz Feshin Sonuçlari (Ankara Barosu Dergisi, Yil: 2013/3). 6. Kiralayanin Hapis Hakki (Ankara Barosu Dergisi, YiI: 2013/4) 7. Kefalet S6z1emesinin Uygulama Alani (Turkiye Barolar Bir1ii Dergisi, Sayi: io8) 8. Olüme Ba1i Tasarruflarin Yorumu (Turkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayi: 14). 9. Edini1mi Mallara Katilma Rejiminde Artik Degerin Hesaplanmasi ye Paylatirilmasi (Ankara Barosu Dergisi, Yil: 2014/1, S ) 10. Arabuluculuk ile Aile tçi iddet ye Uz1axnaya Tabi Suçlarin j1ikisi (Ankara Barosu Dergisi, YjIl: 2014/2, S ) ULUSAL HAKEMLI OLMAYAN DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER: 1. Online Uyumaz1ik çozumu (ODR) - Elektronik!mzah 11am Hükmünde An1ama1ar (Ankara Barosu Bi1iim ye Hukuk Dergisi, YiI: 2007, Sayi: 4, S ). 2. Siber Uyumazhk çozumi.i (Ankara Barosu Bi1iim ye Hukuk Dergisi, Yil: 2007, Say1:5, S ). 3. Avukathk Kanununun 35-A Maddesinin Uygulanmasi Sorunu ye çoziim Onerileri (Terazi Hukuk Dergisi, Yil: 2008/$ubat, Sayi: 18, S ). 4. Yeni Bir Meslek Arabuluculuk (Terazi Hukuk Dergisi, Yfi: 2008/Mayls, Sayi: 21, S ). 5. UK Tasarisi'nin Sigorta S6z1emesinin Hükümlerine I1ikin Maddeleri He Getirilen Düzenlemelerin Deer1endirmesi (Turkiye Baroar Bir1ii Dergisi, Yi1: 2009, Sayi: 84, S ). 6. Mobbing Oligusunun Hukuki Deer1endirmesi (Ankara Barosu Dergisi, YiI: 2009/2, S ). 7. Avukatlik Kariyeri Uzerinc Düünce1er (Ankara Barosu Dergisi, Yfi: 2009/3, ). 8. Avukatlarin Rekiam Yasagi Nasil Olmali (Ankara Barosu Dergisi, YlI: 2009/4, S ). 9. Avukatlik Kariyeri Uzerine Düünce1er II (Ankara Barosu Dergisi, Yil: 2011/4, S ).

3 ULUSLARARASI BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ye BILDIRI KTABINDA BASILAN B1LDIRILER: Arabu1ucu1ua Avukat Gozüyle Baki (Dokuz Eylifl Universitesi Hukuk Fakültesi, Gediz Universitesi Hukuk Fakültesi ye Hukuk Bilimleri Aratirma Merkezi'nin Nisan 2013 tarihlerinde ortaklaa düzen1edii "tzmir 4. Uluslararasi Hukuk Kongresi"nde sunulmutur). 2. Turk Arabuluculuk Meslek Kurallarinin E1etire1 Deer1endirmesi (8-10 Ocak 2014 tarihierinde düzenlenen Ankara Barosu VIII. Uluslararasi Hukuk Kurultayi'ncla sunulmutur). ULUSAL BILIMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ye BILDIIU KITABINDA BASILAN BILD1RILER: 1. Avukathk ye Arabuluculuk (Ankara Universitesi Hukuk Fakültesi ye Alternatif Uyumazhk cozumleri Dernegi'nin Nisan 2012 tarihlerinde ortaklaa düzenedii"arabu1ucuiuk Sempozyumu"nda sunu1mu ye bildiri kitabinda yayinlanmitir). 2. Arabulucunun Hukuki Sorumlulugu Mart 2014 tarihierinde Istanbul Universitesi Siirekli Egitim Merkezi tarafindan düzenlenen "I. Hukuk Uyumazhk1arinda Arabuluculuk Sempozyumu"nda sunulmu ye bildiri kitabinda yayinlanmitir. YAZI LAN ULUSAL KITAPLAR: Avukatin Uz1ama Saglama Yetkisi, Ankara, Adalet Yayinevi, 2. Baski Ankara Hukuld Koruma Sigortasi, Ankara, Adalet Yayiinevi, Ankara Gcrckçeli - Atifli - Notlu Hukuk Uyumazlik1arinda Arabuluculuk Mevzuati, Ankara, Adalet Yayinevi, Ankara

4 YAZILAN ULUSLARARASI KITAP BOLUMU 1. How to Master Commercial Mediation, Ed: David Richbeil, London 2015, Doc. Dr. Deniz Artan titer ile birlikte. Verdigi Ban 6325 Sayth Kanun Kapsaminda Türkiye Barolar Bir1ii'nce Eithnler yurütülen arabuluculuk eitiminde "Arabuluculuk Hukuku", "Arabuluculukta Uygulanacak Yöntem ye Taktikler", "Müzakere Yetenekieri" ye "Uygulania" eitmen1ii. AB Finansmanh, Adalet Bakanlii, Turkiye Barolar Birlii ye Ankara Barosunun iehtari o1duu, "Adaiete Daha lyi Eriim Projesi" nde, Avukatlar için Temel Arabuluculuk Becerileri egitiminde: "Short Term Expert" (8 saat). Hacettepe Universitesi Egitim Vakfi Arabuluculuk Eitimi, Temel Arabuluculuk Becerileri Egitmenlii (9 aaat). Bakcnt Universitesi, "Alternatif Uyumazhk çozumu ye Arabuluculuk Eitim Programi", e koordinat6r1üü ye Müzakere Teknikleri egitmen1ii (30 saat). Ankara Barosu, Uzlatirmaci (CMK) Avukat Eitmenhii (4 dönem 3'er saat). Ankara Barosu "Alternatif Uyumazlik çozumleri" Haftalik Semineri Eitmenlii (turn gruplara 2'er saat). Alternatif Uyumazhk çozumleri Derneginde düzenlenen "Avukatlar iqin Ilkeli Müzakere Teknikleri" program: eitmeniii (ii, saat) Ankara Barosu Staj Egitim Danimanhii. Ban Eitim Sertifikalari Ankara Barosu, INM1T, Centrum voor Conflictthanterin, ALEGAL ibirlii ile düzenienen 35 saatlik teorik ye pratik arabuluculuk eitimi Europan Comission, ADR Center Coniict Management & Dispute Resolution, EUROMED 4bir1iiyle düzenlenen "Training for International Commercial Mediators and Arbitrators" Avrupa Kornisyonu, ADR Center Conlict Management & Dispute Resolution ye Ankara Barosu ibiriiiy1e diizenlenen "Temel Arabuluculuk Becerileri Egitimi"

5 I Avrupa Komisyonu, ADR Center Conlict Management & Dispute Resolution ye Ankara Barosu ibirliiyle diizenlenen "lien Arabuluculuk Becerileni Egitimi" UNDP, T.C. Adalet Bakanhi tarafindan düzenlencn "Pilot Uz1ama Uygulamalari / UzIatirmacilara Yönelik Eitim Semineri" Uyelilder Alternatif Uyuimazlik çoziinileri Dernei Bakan1i' ( halen). Bu dernek tahkim, arabuluculuk ye uzlama konusunda ulke çapinda faaliyet sürdürmektedir. S Ankara Barosu Alternatif Uyumazhk cown Merkczi Bakan Yardimcihi ( ). S Ankara Barosu Denetleme Kurulu Uyelii ( ) Yabanci dii bilgisi Ingilizce (tieri Seviyede) Almanca (Ba1angic Seviyesinde) Yönettigi Internet Siteleri - Turk Tahkim Sitesi - Turk Arabuluculuk Sitesi - Resmi Mesleki Web Sitesi Kiisel bilgiler Ankara doumlu. Evli, bir çocuk babasi. 5

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf KARASU. Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlileri Görüşme Gün ve Saatleri Çarşamba:14:00-16:00 Doç. Dr. Rauf KARASU Özel Hukuk Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Uzmanlık Alanları Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Sigorta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ 1. Öğrenim Süreci: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Ali ŞAFAK Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Telefon İş : +90 (312) 551 55 57 GSM : +90 (505) 775 55 10 Faks : +90 (312) 551 50

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi, No:

Detaylı

Adres : camlica Mah. Ahmet Taner KiIaIi Cad. No:57/C D:2 16110, Nilüfer, Bursa Tel : 0.224.453.4530 Cep : 0.533.611.9433 Email : bennar@gmail.

Adres : camlica Mah. Ahmet Taner KiIaIi Cad. No:57/C D:2 16110, Nilüfer, Bursa Tel : 0.224.453.4530 Cep : 0.533.611.9433 Email : bennar@gmail. AV. BENNAR BALKAVA, LL.M., MCIArb Bursa Barosu üyesi (2013 -) Bursa Barosu Tahkim Komisyonu Bakani (2014 -) Istanbul Barosu Uyesi (2001-2013) Chartered Institute of Arbitrators (ClArb - Tahkim Hakemleri

Detaylı

ozgecmis (CV) Ismail TAN RIVEN

ozgecmis (CV) Ismail TAN RIVEN I it ozgecmis (CV) Ismail TAN RIVEN OZET: Arb. Av. Ismail Tanriöven, TCKN: 31153962426 Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu, LLB Kamu Hukuku Uzmani (LLM, iu. Hukuk YL.) Mali Hukuk Uzmani (MST,

Detaylı

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı KİŞİSEL BİLGİLER Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

: aliriza.cinar@mef.edu.tr

: aliriza.cinar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : aliriza.cinar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Usul Hukuku Alanında Üniversite Profesörü) 4.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. 6. Çalıştığı Kurumlar: Görev Ünvanı Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı/Ünvanı: Faruk Bilir (Prof. Dr.) 2. Doğum yeri ve tarihi: Yozgat, Sorgun 25.08.97 3. Medeni durumu, çocuk sayısı: Evli, 2 çocuk 4. Bildiği Yabancı Dil: İngilizce 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007.

6.1. Yüksek Lisans TezleriNevin EŞELİOĞLU-SEZGİLİ; Vasinin Görevleri ve Sorumluluğu, Çağ Üniversitesi, Haziran 2007. Adı Soyadı: Mustafa TOPALOĞLU Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1963 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1986 Y.Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1988 Doktora/S.

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER

YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM TÜZÜNER Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi E-posta: ozlemtuzuner@gmail.com Eğitim: Galatasaray Üniversitesi-Özel Hukuk Doktora,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991. Y. Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi 1994 Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans Özel Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1- ADI SOYADI : AHMET CANER YENİDÜNYA 2- DOĞUM TARİHİ VE YERİ : 19 NİSAN 1973-Üsküdar 3- UNVANI : Doçent Dr. 4- ÖĞRENİM DURUMU : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora

1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Ali ŞAFAK 2. Doğum Tarihi: 07/06/1943, Yeşilhisar/KAYSERİ 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1967 Y. Lisans

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer. 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir. 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Nazım Sözer 2. Doğum Tarihi/ Yeri: 1952 / Balıkesir 3. Ünvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk 1973 Fakültesi

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör

Prof. Dr. Murat ŞEN. Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi 2013 Profesör Prof. Dr. Murat ŞEN 1. Adı Soyadı: Murat ŞEN 2. Doğum Tarihi: 01.11.1968 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanlar: Derece Alan Kurum Yıl Araştırmacı Hukuk Fakültesi Belmont Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN

ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN 1 ÖZGEÇMİŞ Unvan, Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Kamil ALPTEKİN Doğum tarihi ve yeri 24.07.1969, Ankara İletişim Bilgileri: KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Salih Haluk ÖZSARI Doğum Tarihi: 23 Mayıs 1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Savaş Bozbel Doğum Tarihi: 07 Temmuz 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans (LL.M) Hukuk Münih LMU Universitesi

Detaylı