ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TUPOB DÖNEM BAŞKANLIĞI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ TUPOB DÖNEM SEKRETERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TUPOB DÖNEM BAŞKANLIĞI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ TUPOB DÖNEM SEKRETERİ"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TUPOB DÖNEM BAŞKANLIĞI TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ TUPOB DÖNEM SEKRETERİ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011 Yarışma Şartname Dosyası

2 TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011 Yarışma Şartnamesi 1. Yarışmayı Düzenleyen Kuruma İlişkin Bilgiler Yarışma, Türkiye Planlama Okulları Birliği tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın sekretaryası, tarafından yürütülmektedir. Adı Adresi Hatay Sokak No: 24/17 Kocatepe, Ankara Telefon Numarası Faks Numarası Elektronik Posta Adresi Web Adresi İlgili Raportörler Ece ETEL Şevket Emek ATAMAN Yarışma Yeri 2. Yarışmanın Tanımı Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2011, 10 Şubat 2004 tarihinde imzalanan Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) İşbirliği Ön Protokolünde de belirtildiği üzere, ile planlama okulları arasında koordinasyonu, işbirliğini ve sürekli bilgi akışını sağlama ilkesi doğrultusunda planlanmıştır. Yarışma Türkiye de yer alan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan lisans öğrencileri arasında düzenlenen bir yarışmadır. 3. Yarışmanın Amacı ve Konusu Yarışmanın amacı; mesleğe adım atma aşamasında olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinin meslek odası çatısı altında yarışma tecrübesini yaşama fırsatı yakalamalarını sağlamak, meslek odası ile şehir ve bölge plancısı adaylar arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve planlama disiplini ile ilgili birimlerin dinamik, girişimci, çözüm üretme konusunda yaratıcı olan Şehir ve Bölge Plancısı adaylarını keşfetmesine olanak sağlamaktır.

3 Yarışmanın diğer amaçları; ülkemizde yer alan üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nde uygulanmakta olan eğitim sistematiğinin karşılaştırılmasına, çıkarımlar yapılmasına olanak sağlamak, yarışmaya geleneksel bir kimlik kazandırarak, planlama mesleğinin topluma anlatılması ve tanıtılmasıdır. Yarışmanın konusu; yarışmanın yapıldığı yıl, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nin diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, çalışma konu ve ölçeklerini kapsayacak olan rapor çalışmalarıdır. Yarışma konuları her yıl Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nin diploma konusu paralelinde değişebilmektedir. 4. Yarışmanın Türü ve Şekli Yarışma, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nde; diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje ve rapor çalışmaları hazırlayan öğrencilere açık, serbest, ulusal ve tek kademeli fikir yarışmasıdır. 5. Yarışma Dokümanının Temini Yarışma dokümanı aşağıda belirtilen, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri nin bulunduğu ilde yer alan Şubesi veya İl Temsilciliğinden bedelsiz olarak temin edinilebilir. Yarışma dokümanının temin edilebileceği yerler: İnternet Sitesi (www.spo.org.tr) Adana Şubesi Ankara Şubesi Antalya Şubesi Bursa Şubesi İstanbul Şubesi İzmir Şubesi Konya Şubesi Samsun Şubesi Kayseri Şubesi Trabzon Şubesi İl/İlçe Temsilcilikleri

4 Yarışma Başvurularının Yapılacağı Yer ve Son Başvuru Tarihi Başvuruların yapılacağı yer Son başvuru tarih ve saati Değerlendirme için jüri tarihi, saati ve yeri Şubeleri ve İl/İlçe Temsilcilikleri , saat: , saat:10.00, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - Ankara - Yarışma dokümanı ve gerekli belgeler bir dizi pusulası (verilen belge ve dokümanların sıra numarası ile gösterildiği belge) ile birlikte verilir. Şehir Plancıları Odası nın yarışma ile ilgili yarışma katılımcılarından, yarışma dokümanını oluşturan belgelerin tamamını teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine imzalı beyanını alır. - Yarışma katılımcıları yarışma başvurusunu yapmakla, yarışma koşul ve kurallarını kabul etmiş sayılır. 6. Yarışmaya Katılım Esasları Türkiye deki bir Şehir ve Bölge Planlama Bölümü nde Eğitim ve Öğretim Yılı Güz ve/veya Bahar yarıyılında diploma projesi, bitirme projesi, bitirme tezi veya bitirmeye esas proje, rapor çalışmaları hazırlayan ve/veya almaya hak kazanmış lisans öğrencisi olmak, Jüri üyeleri ve raportörlerle birinci dereceden akraba olmamaktır. Kimlik Zarfı; yarışmacıların, projelerin teslim edildiği ambalaj içine proje ile aynı rumuzu (bkz. şartname madde:13/b) taşıyan ve üzerinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması Kimlik Zarfı ibaresi yazılmış bir zarf şeklinde olacaktır. Bu zarflara; - Yarışmacıların yarışma şartlarını aynen kabul ettiklerini belirten ve kimlik bilgilerinin (adı soyadı, okul numarası, üniversite adı, iletişim bilgileri) yer aldığı imzalı yazı, - Yarışmacının kayıtlı olduğu yarıyılı gösterir öğrenci belgesi, - Yarışmacılardan istenen açıklama raporu (bkz. şartname madde:11/b) konulacaktır. Ambalaj içinde kimlik zarfı bulunmayan projeler, jüri kararıyla tutanağa kaydedilerek yarışmaya kabul edilemezler.

5 7. Yarışma Jüri Üyeleri, Raportörleri ve Sekreteryası Asıl Jüri Üyeleri Doç. Dr. Adnan Barlas Doç. Dr. Anlı Ataöv Yard. Doç. Dr. Müge Akkar Ercan Yard. Doç. Dr. Nihan Özdemir Sönmez Yard. Doç. Dr. Demet Erol Orhan Sarıaltun Ayşe Işık Ezer Yedek Jüri Üyeleri Tuğba Kurt Sercan Kara Raportörler Ece Etel Ş.Emek Ataman Sekreterya Sultan Karasüleymanoğlu 8. Yarışma Ödülleri Ödüller Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Ankara Şubesi Ankara Şubesi Yarışma sonucunda seçilen ilk üç (3) projenin sahipleri, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilmekte olan eğitimlerden seçtikleri birine ücretsiz olarak katılmaya hak kazanacaktır* - Birinciye; Dizüstü Bilgisayar - İkinciye; Video Kamera - Üçüncüye; Dijital Fotoğraf makinesi - Ayrıca tüm katılımcılara Oda yayınlarından oluşan kitap seti hediye edilecektir. Mansiyonlar Jürinin gerekli görmesi halinde 3 projeye kadar mansiyon verilebilecektir. Jürinin, başvuran projeler arasından birine ya da birkaçına ödül verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ödüller yarışma sonuçlarının ilanı sonrasında; yarışma süresi ve takviminde (bkz. şartname madde:10) belirtilen kolokyum tarihinde yarışmacılara sunulur. * Eğitimlere yarışmanın ilan tarihinden itibaren iki (2) yıl içerisinde kayıt yaptırılması zorunludur. 9. Yarışmacılara Verilecek Dokümanlar Şubeleri ve İl/İlçe Temsilcilikleri tarafından yarışmacılara; - Yarışma Şartnamesi, - Yarışma Tip Başvuru Formu verilecektir.

6 10. Yarışma Süresi ve Takvimi Yarışma, yarışmanın ilk ilan tarihi ile başlar ve tasarımların son teslim edileceği tarihte sona erer. a) Yarışma ilanı : Son soru sorma tarihi : Soruların yanıtlanması : b) Projelerin son teslim tarihi ve saati : , saat: c) Jürinin değerlendirme için toplanacağı tarih: , saat: d) Yarışma sonucu ilan tarihi : e) Sergi tarihi ve yeri* : f) Kolokyum tarihi, saati ve yeri* : *Sergi ve Kolokyum yeri: YTÜ Oditoryum/İstanbul 11. Yarışmacılardan İstenilenler ve Teslim Esasları a. Yarışma projeleri; - Çalışmanın vurgulanmak istenen ve önemli görülen tüm fikir ve tasarım detaylarını kapsar. - Malzeme, biçim, teknik serbesttir. - Çalışmaların en çok 2 adet (fazlası değerlendirme dışı bırakılacaktır) 70x100 cm ebatlarında dikey poster olarak sunulmaları gerekmektedir. b. Yarışmacıların projelerini; planlama tasarım ilkelerini, ana fikirlerini, ulaşılan sonucu değerlendirdikleri ve içinde anahtar kelimeleri belirten en çok 1000 kelimeden oluşan bir açıklama raporu ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir. c. Yarışmacıların; yarışma projelerini, proje açıklama raporlarına ve kimlik zarfına kendilerinin belirlemiş olduğu rumuz (bkz. şartname madde:13/b) ile tanımlamaları, ayrıca yarışma adının ( Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması ) projenin, açıklama raporunun kapağına ve kimlik zarfının üzerine yazılması, projelere hiçbir şekilde isim ya da kimlik çağrıştırabilecek bir işaret konulmaması gerekmektedir. d. Projeleri 1 takım çıktı (70x100), 1 adet CD olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 12. Soru ve Cevaplar Yarışmacılar, saat e kadar yarışmaya ait sorularını adresine göndererek jüriye sorabilirler. Yarışmacılar, sorularının raportörler aracılığı ile ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmekle sorumludurlar. Jüri, tarihinde toplanarak soruları yanıtlayacak ve yanıtlar şartname alan tüm yarışmacılara e-posta olarak gönderilecektir. Ayrıca sorular ve yanıtlar tarihinden itibaren Şehir Plancıları Odası nın internet sitesinde yayınlanacaktır.

7 13. Yarışma Projelerinin Teslim Tarihi Yeri ve Esasları a) Projeler; tarihinde mesai saati sonuna kadar Şehir Plancıları Odası Şubelerine veya İl/İlçe Temsilciliklerine teslim edilecektir. b) Rumuz ve ambalaj esasları; Rumuz 5 rakamlı, 1x4 cm ebatlarında olup; poster(ler) üzerinde, proje raporunun her sayfasında, zarflarda, ambalajda sağ üst köşeye yazılacaktır. Ambalaj üzerinde; Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması ve, Hatay Sokak No:24/ Kocatepe / Ankara adresi yazılacaktır. Kimlik zarfı, açıklama raporu ve projenin katlanmadan düz olarak bir ambalaj içerisinde teslimi yapılmalıdır. 14. Yarışma Sonucunun İlanı Yarışma projelerinin değerlendirmeleri sonunda orijinal imzalı tutanak ve raporlar jüri başkanı tarafından yarışmayı açan Şehir Plancıları Odası yetkilisine teslim edilir. Şehir Plancıları Odası, yarışmanın sonucunu en geç onbeş (15) gün içinde internet sitesi ve bülten kanalıyla ilan eder. Jüri değerlendirme tutanakları, raporları ve üyelerin bireysel raporları, yarışma sonuçlarının odaya bildirilmesini izleyen bir hafta içinde tüm katılımcılara bildirilir. 15. Yarışma Projelerinin Sergilenmesi Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, tarihleri arasında ödül alan tüm projeler sergilenecektir. Sergi ve kolokyumun yeri, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum/İstanbul dur. Sergi ücretsiz olup, halka açıktır. Şartname gereği, proje sahipleri, projelerinin sergilenmesini kabul etmiş sayılır. 16. Yarışma Projelerinin Geri Verilmesi Sergi ve kolokyum sonrası bir (1) ay içinde projeler yarışmacılar veya vekilleri tarafından geri alınmalıdırlar. Şehir Plancıları Odası nın ilgili şube ve il temsilciliği bu süre içinde alınmayan projelerden sorumlu değildir. 17. Yarışmanın Yayınlanma Usulleri Projeler, proje sahipleri belirtilerek; ve şubelerinin internet sitesinde yarışmalar bölümü başlığı altında yayınlanır ve yayına dönüştürülür. Yarışmaya katılmakla proje sahipleri, projelerinin yarışma dolayısıyla yapılacak kitapçıkta, yayınlanmasını kabul etmiş sayılır. 18. Yarışmanın İptali, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önceki herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

8 BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: DOĞUM TARİHİ VE YERİ: BABA ADI: ANNE ADI: CİNSİYETİ: MEDENİ HALİ: UYRUĞU: ADRES: TELEFON: GSM: E-POSTA: ÇALIŞIYOR İSE İŞ UNVANI: İŞ ADRESİ: İŞ TELEFONU: OKUDUĞU ÜNİVERSİTE: BİTİRME PROJESİNİ KAÇINCI KEZ ALIYOR: BİTİRME PROJESİNİ ALDIĞI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ: SON DÖNEM ORTALAMASI: Bu projeyi hiçbir profesyonel yardım almadan kendi bilgi ve beceri birikimimle yaptığımı kabul ediyorum. Yukarıda bilgilerin tümü bana aittir. Tarih, Ad-Soyad, İmza BÖLÜM BAŞKANI ONAYI: Yukarıda bilgileri bulunan öğrenci bölümümüzde bitirme projesini almaya hak kazanmıştır. Tarih, İmza

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Ödülleri 2015 TMMOB Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi (PEMKON) 1. DÜZENLEYEN Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğrencileri

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ORHANGAZİ MEYDANI ve ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ YARIŞMA ŞARTNAMESİ ETÜD VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KASIM 2011 1. YARIŞMANIN ADI VE ŞEKLİ Adı: Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 1. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE

7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE TOKİ - EMLAK KONUT GYO A.Ş. 7 İKLİM 7 BÖLGE GELENEKTEN GELECEĞE ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ... 3 2. YARIŞMANIN AMACI... 3 3. YARIŞMANIN KONUSU... 3 3.1.

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013)

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ. (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) (İZKA) HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ (Son Teslim Tarihi: 02.Aralık.2013) İZKA-2013 1 İZKA HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ GİRİŞ Türkiye de günümüze dek uygulanan bölgesel

Detaylı

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014

SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ SON TESL M TAR H 8 EYLÜL 2014 [ 2 [Yalnızca evimin dışındayken kendimi evimde hissediyorum. O yüzden bugün yine tarihte 'İyonya'nın İncisi' adı verilmiş olan mücevher-şehirde dolaşmayı, kentin koridorlarından

Detaylı

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TASARIM YÖNETİMİ 0426829. EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney. 01 Kasım 2013 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI TASARIM YÖNETİMİ 0426829 EK (Ders-05) Doç. Dr. Deniz Güney Y. Mimar Vedat Akan 01 Kasım 2013 1 ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI Türkiye de mimari proje yarışmaları genelde serbest, ulusal ve tek kademeli

Detaylı

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ

LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI KADIN AKADEMİSİ Lüleburgaz Belediyesi Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi L Ü L E B U R G A Z B E L E D İ Y E S İ L

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ LÜLEBURGAZ YILDIZLARI SANAT AKADEMİSİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ 2015 Başkan dan Lüleburgaz; Trakya nın coğrafi merkezinde, 110 bin merkez nüfuslu, kişi başına düşen

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STAND TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- Yarışmanın Konusu Yarışmanın konusu; Türkiye nin batı yakasında yer alan 6000 yıllık tarihi boyunca Traklar, Yunanlılar, Romalılar,

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇOK AMAÇLI GÖSTERİ MERKEZİ ATÖLYE VE SAHNESİ (OPERA VE TİYATRO İŞLİĞİ) MİMARİ FİKİR PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Antalya Anadolu da, Türkiye nin

Detaylı

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ PEMAT - PEMKON LOGO TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Yarışmanın Adı / Konusu: Düzenleyen / Yarışmayı Açan: PEMAT (Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu) ve PEMKON (Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Cemevi, Kültür Merkezi ve Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İlçemiz Beylikdüzü, alanında uzman kişilerin vizyonu ile şekillenecek. Şehircilik planı ve kent

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ KONU İzmir den yenilikçi, küresel ölçekte bilimsel değerler yaratılmasını ve yayılmasını sağlama vizyonuyla 2010 yılında kurulan

Detaylı

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması

T.C. Erbaa Belediyesi Yeni Erbaa Çamlık Sosyal Habitatı burasiyenierbaa.com Ulusal Mimari Proje Yarışması BAŞKAN DAN Erbaa mız Karadeniz Bölgesinde, Kelkit Vadisinin en güzel ilçelerinden biridir. 1800 lü yılların ortalarına kadar küçük bir kasaba iken yerleşimin ipek yolu üzerinde geniş tarım arazilerine

Detaylı

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI

TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ ĐSTANBUL ĐÇĐN TAKSĐ SĐSTEMĐ TASARIMI FĐKĐR PROJESĐ YARIŞMA ŞARTNAMESĐ 2011 ĐSTANBUL TÜRKĐYE ĐÇĐNDEKĐLER 1 YARIŞMANIN AMACI...3 2 YARIŞMANIN TÜRÜ

Detaylı

T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ

T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ T. C. ŞİŞLİ BELEDİYESİ HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ VE İHTİYAÇ PROGRAMI Mayıs, 2012 HALİDE EDİP ADIVAR KÜLLİYESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMA ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME

TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME TMMOB ÖĞRENCİ EVİ ULUSAL MİMARİ PROJE FİKİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER II- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI III- YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ IV- YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI V- ŞARTNAME

Detaylı

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ 3.ULUSAL MOBİLYA TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Son yıllarda teknolojinin ev ve ofis ortamına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme ve eğlence biçimlerinin daha esnek ve daha dinamik

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ MADDE 1 Yarışmanın Adı; Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM

BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI MUĞLA BÖLGESEL MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ AĞUSTOS 2015 BODRUM BODRUM TİCARET ODASI HİZMET BİNASI AĞUSTOS 2015 BODRUM Sevgili Bodrumlular ve Çok Kıymetli Üyelerimiz, Bodrum, 680 km2 lik yüzölçümü ve 174 km'lik kıyı uzunluğu ile ülke turizmine yön veren önemli ve marka

Detaylı

www.dogadansanatasentasarla.com

www.dogadansanatasentasarla.com www.dogadansanatasentasarla.com İÇİNDEKİLER ZEKİ YURTBAY KİMDİR? YARIŞMANIN AMACI YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ YARIŞMANIN KONUSU YARIŞMAYI AÇAN KURUMUN VE RAPORTÖRLÜĞÜN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ YARIŞMAYA

Detaylı

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi, Köprü ve Bağlantıları Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN Beylikdüzü nün geleceğini şekillendirecek uzun vadeli planlara hem işin uzmanları ile hem de halkla birlikte karar

Detaylı

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. ULUSAL GEMİ VE YAT TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi nin izin ve destekleriyle genç tasarımcıların ülkemize kazandırılması

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kentsel Tasarım Müdürlüğü İÇMELER SAHİL DÜZENLEMESİ ULUSAL ÖĞRENCİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI ŞA RTNA M E URLA BELEDİYESİ OCAK 2013 İÇİNDEKİLER - BAŞKANDAN

Detaylı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Koleksiyon Servisi İstanbul, 09.10.2013 Bülten No: 2013-12 BASIN BÜLTENİ Hatıra Para Tasarım Yarışması Türkiye ile Polonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun

Detaylı

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ TAŞI YAŞATAN TASARIMLAR DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ İstanbul, 2013 1 1. YARIŞMANIN AMACI 3 2. YARIŞMANIN KONUSU 3 3. YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI 4 4. YARIŞMAYA KAYIT YAPILMASI, PROJELERİN TOPLANMASI

Detaylı

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI

ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI ALTINDAĞ DOĞA PARKI, PEYZAJ TASARIMI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI 1- YARIŞMANIN KONUSU VE KAPSAMI a. Konu Ankara çevre yoluna bitişik, orta yoğunluklu yerleşim alanının içerisinde, Payamlıtepe Mesire Alanı

Detaylı

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi

Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi Maltepe Belediyesi Gülsuyu Cemevi ve Kültür Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Şartnamesi BAŞKANDAN İnançların bütün gelenek ve ritüelleriyle sorunsuz bir biçimde yaşanmasını savunmak, yanı sıra bazı

Detaylı