AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI"

Transkript

1 AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI Yer: Türk Tarih Kurumu/Ankara Tarih:15 Nisan 2007 Aybastı-Kabataş Kurultayı III. Çalışma Grubu toplantısı Aybastı, Kabataş, İstanbul ve Ankara dan gelen Yargıtay üyesi, belediye başkanları, akademisyenler, işadamları, bürokratlar ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantıda katılımcılar geleceğe ve kurultay çalışmalarına ışık tutacak önemli düşünceler sunmuşlardır. Aybastı-Kabataş Kurultayı III. Çalışma Grup Toplantısı Raporu 1. Onursal Başkan Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ Aybastı - Kabataş Kurultayı nın tarihi, amacı ve çalışmaları ile bu zamana kadar alınan mesafeyi kısaca özetlemiştir. Bugünkü toplantıda ele alınacak konulardan sözetmiş ve son olarak kurultayın bundan sonraki çalışmaları ile ilgili dileklerini açıklamış ve toplantının katılımcılarına teşekkürlerini iletmiştir. 2. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Başlangıç olarak teşekkür konuşması yapmıştır. Yurt içi ve yurt dışında kurultay çalışmalarını yürüten kişilerden, kurultayın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan; Yüksek okul projesinden; Akademisyen ve üniversite öğrencileri ile bağlantı kurulması projesinden; Aybastı Kabataş ilçelerinin turizm, ticaret, kültürel, doğa güzelliği bakımından daha yaşanabilir yerler haline getirilmesi için yapılaması gerekenlerden; Kurultayın misyon ve vizyonundan; Üniversite rektörlükleriyle yapılan görüşmeler sonucu envanter çalışmasından ve sonuçlarından (Toplam akademik personel sayısı ve hangi üniversitelerde bulundukları Aybastı Kabataşlı 3 Prof. 5 Doç. 8 Yard. Doç, 9 Arş Gör); Öğrenci Bilgi projesinden (53 üniversitede bulunan 218 üniversite öğrencisi arasında bağlantı kurulması amacı ile oluşturulacak mail grubundan); 13 öğretim üyesinden oluşturulan kurultay bilim kurulundan (3 profesör, 5 doçent,8 yardımcı doçent); Bilim kurulunun 10 Mart 2007 tarihinde Samsun da yaptığı toplantı ile bu toplantıda görüşülen

2 konulardan, Perşembe Yaylası nda yapılacak bir sonraki bilim kurulu toplantısından; Düzenleme kurulundan; Meslek Yüksek Okulu için yapılması gereken çalışmalardan, yüksek okula gereken bina, açılabilecek bölüm ve programlardan; Mayıs 2007 tarihlerinde yapılacak olan bilimsel araştırma inceleme gezisinden (geziye katılacak akademisyenlerin konum ve branşları, gezinin amacının ne olduğu, yöreye dışarıdan yapılacak gözlemlerin sonuçlarının neler olabileceği); Kongre çadırından ( Katılımı artırmak amacı ile bir kongre çadırın oluşturulması planı, çadır şenlik zamanında üniversite kulüplerine tahsis edilebilecek ve farklı faaliyetlerin yürütülebileceği uzun süreli bir çadır olacak, çadırda sanatsal faaliyetlerin öğretilebileceği yaz okulu projesi, çadırın maliyeti ve getirileri) bahsetmiştir. Web Sitesi çalışmasından (Dinamik bir web sitesinin oluşturulma aşamasında olduğundan, bu sitesin herkesin ulaşabileceği bir bilgi kaynağı vasfını taşımasından); Fransa Temsilcisi Osman YAKIŞAN ın yaptığı çalışmalar ve katkılarından; Sanatçı Kadir SEVİM in Aybastı Kabataş için yaptığı seramik tasarımdan ve yapılış amacından (seramik toplantının katılımcılarına sunulmuş ve görüşleri alınmıştır); Toplantıya katılamayan kişilerin iletilerinden; Ordu Kabadüz Yokuşdibi sakinlerinin toplu konut projesi ile ilgili tutumlarına ilişkin çalışmalardan (Bu çalışmaya katılan kişilerden, bu projenin Aybastı ya uygulanabilirliğinden, bu projenin Avrupa Birliği projesi haline getirilmesi için oluşturulan rapordan); Sosyal dönüşüm projelerine yapılan gönüllü desteklerden bahsetmiştir. Bilim kurulunun Samsun da yaptığı toplantının katılımcıları, konuları (Sosyo-ekonomik ve Kültürel değerlerin durumu, Bölge sorunları ve çözümleri, koruma ve değerlendirme çalışmaları, hayvancılık- süt üretimi- bal üretimi, tarım ve orman- ek ürünler- organik tarım, fındığın yenilenmesi ve kokulu üzüm üretimi, maden envanteri, su kaynakları-hidroelektrik santralleri- koruma ve değerlendirilmesi, turizm ve turizmle ilgili alanlar, küresel ısınmanın bölgeye etkileri ve sonuçları) ve sonuçlarından söz etmiş ve katılımcıların görüşleri alınmıştır. 3. Onursal Başkan Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ; Kurultay Bilim kurulu ile ilgili bilgi vermiştir. Samsun daki toplantının değerlendirmesini yapmış ve yapılması gerekenler ile ilgili fikirlerini belirtmiştir. 4. Yargıtay Üyesi Ali EM; Yapılacak çalışmaların uygulanabilirliğini kolaylaştırmak için yapılması gerekenlerle ilgili fikirlerini belirtmiştir (Projelerin gerçekleştirilmesi

3 için Aybastı ve Kabataş ilçelerinde yaşayan insanlarla işbirliği yapılmasının ve projelerin öncelik sıralamasının yapılmasının gerekliliğinden bahsetmiştir). 5. Fransa Temsilcisi Osman YAKIŞAN; Projelerle ilgili fikirlerini sunmuştur. 6. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil YAPAR; Kurultay ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlamış ve kurultaya ait görüşlerini bildirmiştir. Kurultayın bilimsel platforma taşınmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirtmiş, Kurultayın kusursuzca yapılabilmesi için gerekli faaliyetlerden, otantik tanıtımlar gibi ilgi çekebilecek faaliyetler ve kendi isteklerinden; TOKİ nin yayla evleri projesinden; Perşembe Yaylası ile ilgili çekilen sıkıntılardan ve yaylanın korunması için alınabilecek önlemlerden; Bilim gezisi ile ilgili yapılabileceklerden (özellikle geziye bir rehber gerekliliğinden); Kurultay çadırının öneminden (yöre için tanıtıcı özelliği olduğundan ve çadırın mümkün olan en kısa sürede hazırlanması gerekliliğinden) bahsetmiştir. 7. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Jip şenliği ile ilgili bir belgesel için Anadolu Üniversitesi televizyonu TV A ile yapılan görüşmeden bahsetmiş ve çadır ile ilgili soruları cevaplamıştır. 8. Öğretmen Kemal ŞENGEL; Eğitim ve eğitime verilmesi gereken önemden; Halkın eğitilmesinin gerekliliğinden; Kütüphane ve okuma evi projesinden; Geç çiçek açtırma projesinden; ÖSS Yayınları Evi projesinden (matematik kaynağı açısından bütün donanımı üstlendiğini belirtmiştir, dershaneye gidemeyen öğrencilere eğitim verilmesi konusuna değinmiştir); Tiyatro Evi projesinden (Halkın kendisinin oluşturacağı bir tiyatro ekibi); Aybastı Jokey Klübü projesinden (Bölgesel at yarışları); Aybastı Yöresi Hayvanlarını Koruma ve Aybastı Kangal Yetiştirme projesinden; Proje Evi projesinden (Projeleri geliştirme ve projeleri uygulamaya koyma projesi); Balıkçılık projelerinden bahsetmiştir. 9. Aykem Dershanesi Kurucusu Cafer BELEN; Toplantıda sunulan projelerle ilgili fikirlerinden ve tekliflerinden; ÖZDEBİR sınavlarının Aybastı-Kabataş ilçelerindeki sonuçlarından; İlköğretim çağındaki çocukların eğitim öğretiminin mutlaka devam ettirilmesinin gerekliliğinden; Sorunlara Aybastı tabanlı bakılması gerekliliğinden; Maddi sıkıntılardan dolayı eğitimini tamamlayamayan öğrencilere maddi olarak yardım edilmesi gerektiğinden; Yitirmek üzere olduğumuz geleneklerimizin geri

4 kazandırılması ve küçük ayrıntılarla daha da zenginleştirilmesi gerekliliğinden; Yaylaya gelen misafirlerin rahat ettirilmesi için yapılabileceklerden söz etmiştir. 10. AKP Kabataş İlçe Bşk. Yakup YILMAZ; Süt ürünleri ile ilgili yaptıkları yatırıma, bu konuda yaptıkları araştırmalara ve Süt ürünlerinin işlenmesi ile ilgili bilgi donanımına sahip bir akademisyene gerek duyduklarına; Kırsal kalkındırma projesine; Fındık yetiştiriciliğinde doğru uygulamaların yapılması için halkın bilinçlendirilmesi gerektiğine; Bilim gezisine katılacak misafirlerin geziden önce yöre hakkında bilgi edinmeleri gerekliliğine; Şenliklere katılan misafirlerin rahat ettirilmesi için yapılması gerekenlere; Kurultay organizasyonunda siyasallaşmanın önlenmesi gerektiğine; Bal üretimi ile uğraşan kişilerin bilinçlendirilmesi gerektiğine değinmiştir. Bu yatırımların ve zamanın boşa gitmemesi için bu yatırımlara bilimsel destek verilmesinin gerektiğini vurgulamıştır..ara Aybastı Belediye Başkan Vekili Mustafa SİYAHLI; Verilen arada da konuşulduğunu ve Perşembe yaylasının en önemli sorunlarından birinin tuvalet sorunu olduğunu ve bu sorunu Aybastı Belediyesi olarak mutlaka çözeceklerini söylemiştir. 12. Zeki ERZENOĞLU; Çalıştığım kurumda Ordu ilinin coğrafik veri envanterinin yapılmıştır. Dolayısıyla Ordu ilinin her türlü coğrafik özelliklerinin coğrafi bilgi sitemine aktarılmıştır. Bu yapılan çalışmaların içinde yer aldım, bu çalışmanın Aybastı ve Kabataş ilçeleri için daha ayrıntılı olarak yapabileceğini, birikimini kullanmak istiyorum. Jeoloji mühendisiyim. Aybastı nın 1. derece deprem bölgesinde olmasına rağmen 1939 olan depremde Aybastı da evlerin yıkılmamıştır. Çünkü evler ahşap yapıdan oluşmaktadır ve birbirine geçmeli bir sitemle yapılmıştır. Dolayısıyla evlerin esneme payı yüksektir. Oysa Aybastı daki bugün ki evlerin büyük bir kısmı betonarme evlerden oluşmakta ve bu evlerde çoğu plansız, projesiz ve birbirine yapışık olarak yapılmıştır. Bu şekildeki bir inşanın deprem sırasında çok riskli olduğunu vurgulamıştır. Unutulmamalı ki deprem değil binalar öldürür. Buradan yola çıkılarak Aybastı ve Kabataş ilçelerin coğrafik bilgi envanteri çıkarılmalı ve gerek TOKİ nin yapacağı gerekse vatandaşın yapacağı binalarda deprem ile ilgili husus dikkate alınmalı ve bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. 13. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Mayıs ayında 25 bilim adamıyla yapacağımız bilim gezimize sizi de davet ediyorum.

5 14. Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Burhan DÜZ; Öncelikle böyle bir organisazyon için teşekkür ediyorum. Bence eğitime önem verilmeli. Kurultay bu konuda somut adımlar atmalıdır. Kurultay bu konuda kulis yapabilecek gerekirse baskı yapabilecek konuma getirilmelidir. Aybastı ve Kabataşlı üstün yetenekli çocukların için bir komisyon kurulmalı ve bu çocukların eğitimleri desteklenmelidir. Aybastı ya açılacak Anadolu Lisesinin durumu kurultayda mutlaka ele alınmalıdır. 15. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Eğitim ile ilgili bir komisyon kurulmalı ve bu komisyonun sürekli olarak Aybastı ve Kabataş ı bilinçlendirmesi sağlanmalıdır. Diğer yandan eğitim komisyonu yapacağı çalışmalar ve projeleriyle eğitim seviyesinin yükseltilmesi, öğrencilerin desteklenmesi çalışmalarında bulunmalıdır. Ayrıca değişik konularda bilimsel temelleri olan projeler oluşturan ve proje yazan bir girişim grubu kurulmalıdır. Girişimcilik konusunda çalışmalar yapılmalıdır. Meslek Yüksek Okulunun kurulması daha önceki iki kurultayda da dile getirilmiştir. Açılacak MYO nun yerel kalkınmaya katkı sağlaması önemlidir. Bizim önerimiz Arıcılık ve Hayvancılık, Turizm, Muhasebe, El sanatları, Ziraat ilgili MYO programları olabilir. Ancak bunun için öncelikle yer gösterilmesi gerekmektedir. Fiziki alt yapısı ve diğer şartları hazırlanmalıdır. Bunların nasıl yapılacağı mutlaka belirlenmelidir. Bu söylemden eyleme mutlaka dönüşmelidir. 16. Kabataş Belediye Başkanı R. Ali ACISU; Meslek Yüksek Okulu için gerekli olan arsa için sorun bulunmamaktadır. Ancak tesislerin yapılması bizim açımızdan oldukça zordur. Bu yatırımı belediyeler olarak yapmamız bütçelerimiz açısından oldukça zordur. Ancak gerek işadamlarımız gerekse yurtdışında yaşayan hemşerilerimizin de destek olması gereklidir. Ayrıca devlet imkanları araştırmalı, gerekirse bu konuda destek gezileri de düzenlenebilir. 17. Aybastı Belediye Başkan Vekili Mustafa SİYAHLI; Yer konusunda sorun aşılır. Ancak binalar için herkes taşın altına elini koymalıdır. Bunlar istenilince olacak şeyledir. 18. Alankent Belediye Başkanı Kemal ÖZER; Yer konusunda şunu söylemek istiyorum. Bizim bu iş için 40 dönüm arazimiz mevcuttur. Eğer bu yer uygun görülürse, binaların ince işleri dışında kaba inşaatını da yapabilirim.

6 19. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil YAPAR; Yapılması Düşünülen MYO için hazine arazileri bu amaçla kullanılabilir. Bunun araştırılması gerekir. Fakültelerin açılması meclis kararına bağlıyken MYO lar üniversite kararıyla kurulabilmektedir. Binaların yapılmasında ise Milli Eğitim Bakanlığının imkanları yararlanılabilir. Bu durum araştırılmalıdır. Yöremize uygun çevreyle ilgili 30 tane MYO programı tespit ettim. Mesela; müzik aletleri yapım merkezi, çünkü yöremizdeki ağaçlar müzik aletlerinin yapımına uygun. MYO için devlet imkanlarından yararlanılması için bunların projeleri yani alt yapıları hazırlanmalı. Halk dini mabet olan camileri yapmaya yardım ettikleri gibi, ilmi mabetler olan okulların yapılmasına yardım etme konusunda bilinçlendirilmeli. 20. Kabataşlı işadamı Sami ÖNDER; Derneğimiz aracılığıyla 37 öğrenciye burs veriyoruz. Eğitim çok önemli. Siz bilim adamları olarak bizi ve halkı yatırımlar noktasında bilinçlendirmelisiniz. Daha önce söylenilen kurultay çadırı için 5000 YTL taahhüt ediyorum. Ayrıca MYO içinde gerekli desteği sağlama sözünü veriyorum Kurultay Başkan Yardımcısı Av. Sedat ÖZYURT; Kurultay organisazyonunun sürekliliği ve ayrışmaları önlememiz için mekan ve sponsorlarımızı kurumsallaştırmamız gerekir. Kurultay gelenlerin yardımına muhtaç olmaktan kurtarılmalıdır. Çadırın hayata geçirilmesi gerçekleşirse daha sonraki yıllardaki maliyet azalacaktır. Tüm insan kaynaklarımızın envanteri çıkarılmalıdır. Ayrıca yöremizle ilgili ürün envanterimiz de çıkarılmalıdır. Mesela ne kadar üretiyor ve satıyoruz. Yaylanın hukuksal durumu aydınlığa kavuşturulmalı ve burada bu konuyla ilgili katkıyı sağlamaya hazırım. Yaylamızda başka kurultayların da olmasına imkan verilmeli bu teşvik edilmelidir. Örneğin; Ali Em beyin söylediği Hukuk kurultayının yaylamızda gerçekleşmesi yöremiz için çok önemli olacağını düşünüyorum. Ancak bu tür etkinlikler için gelecek olan insanların barınma, yiyecek gibi sosyal ihtiyaçları karşılanmalı buna yönelik düzenlemeler yapılamalıdır. Yöredeki belediyeler birbiriyle bütünleştirilmeli ve markalaşmaya önem verilmelidir. Özellikle Aybastı- Kabataş Ordu da ve Türkiye de ses getirmelidir. 22. Yargıtay Üyesi Ali EM; Yöremizde bugüne kadar yetişmiş insanlarımızın tanıtıcı kısa özgeçmişleri ve resimlerinin bulunduğu bir kitap hazırlanmalı. 23. Onursal Başkan Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ; Yapılması düşünülen web sitesi bir veri bankası şeklinde düzenlenmeli. Bunun içinde Ali beyin söylediği kişi envanteri bu sitede yer alabilir. Ayrıca bu coğrafik bilgi sitemi de bu siteye konulmalı.

7 Bu site dinamik ve güncel bir site özelliğinde olmalıdır. Türk Tarih kurumuzun desteklediği ve bir Profesörümüzce yapılan Ordu ilinin tarihi ile ilgili tüm köylerine kadar bir çalışma yapıldı. Bu çalışmaya da web sitemizde yer vermeliyiz. Kurultayımızda tüm siyasi yelpazeler olmalı ancak Kurultayımız siyaset üstü kalmalıdır. Gerekirse Türkiye hatta Dünya ile bütünleşmeliyiz. 24. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil YAPAR; Aybastımızda 1400 metrede yetişen endemik (yani sadece bu bölgede yaşayan) bir midyemiz var. Bunun sergilenmesi bile yeterli olacaktır. 25. Zeki ERZANOĞLU; Yapılan göletler bu midyeye zarar veriyor ve onun ekolojik dengesini bozuyor. Bu konu araştırılmalı. 26. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Onursal Başkanımız Prof. Dr Bahaeddin Yediyıldız ın söylediği Ordu ilinin tarihi ile ilgili olarak yapılan çalışmayı destekleyici olarak belgeseller çekilebilir. Yapılacak olan kurultayımızda Eğitim ve girişim grupları belirlenmelidir. 27. Fransa Temsilcisi Osman YAKIŞAN; Öncelikle bölge insanının kurultay ve içeriği hakkında bilgilendirilmelidir. Bu yurt içi ve yurt dışı için geçerlidir. Bilim kurulumuzda Aybastılı olmayan bilim adamlarımızın da bulunması sevindirici bir durumdur. Ancak bize düşen bu bilim adamlarımızı iyi bir şekilde ağırlanmasıdır. Marsilyada yaptığımız kahve toplantılarında insanlarımız kurultay konusunda bilgilendirildiğinde bu olayın önemli olduğunu ve bu toplantıların önemli olduğunu ve daha güzel mekanlarda gerçekleştirilmesi kararı ortaya çıkmıştır. Toplantı kararlaştırıldığı gibi çok güzel bir mekanda yapıldı ve kurultayı her konuda destekleme kararı alındı. İş adamları yatırım yapmak istediklerinde bürokrasiyle çok uğraştıklarını söylediler. Yaylanın hukuksal konumu mutlaka netliğe kavuşturulmalıdır. Yöremiz geleceğin turizm merkezi olma yoluna gitmektedir. Biz bu bölgeyi önemser ve çalışırsak yöremiz çok kısa sürede turizm merkezi olacaktır. Bölge insanımıza kurultayımızın amacı, vizyonu, plan ve projeleri konusunda tanıtımının yapılması son derece önemlidir. Çok çeşitli şeyler yapılabilir. Örneğin; sağlıkla ilgili olarak fizik tedavi merkezi kurulabilir. Bu merkez çok az bir maliyetle rahatlıkla kurulabilir. Hem insanımızın buradan faydalanması sağlanır hem de belli ölçüde istihdam sağlanmış olur. Yapılması düşünülen kurultay çadırı bir kültür merkezi haline dönüştürülebilir. Mesela Edebiyat ve kültür yarışmaları düzenlenebilir. Yöremizi en iyi tanıtan hikaye yarışması gibi. Bu tür yarışmalar gelenekselleştirilmelidir. Bu yolla yöremizin yazarı çizeri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca bu çadırın yapılmasıyla somut bir

8 şeyler üretilmiş olacağından yöremizdeki insanlarımızın iknası sağlanmış olur. Ayrıca yaylamızda gerçekleştirilen festivalin faaliyetleri genişletilmeli, sadece güreş ve at yarışları olmamalı. Çadırda yapılacak faaliyetler gelenekselleştirilmeli. 28. Kurultay Sekretaryası Kabataş Belediyesi Veysel ÖZYURT; Kabataş Kızılay başkanlığını yapıyorum. Kızılay Genel Merkezimizden konuşulan kurultay çadırı haricinde ek hizmet çadırları alınabilir. Ancak bu konuda birlikte hareket edilerek bu çadırların teminine çalışılmalıdır. Ayrıca yöremizdeki özürlü vatandaşlarımızın envanteri kurultayımıza dahil edilmelidir. 29. Ankara Aybastılılar Derneği Turan ESEN; Kurultayımıza bir mekan kazandırılarak kurumsallaştırılması durumunda yapılacak yardımların organizesi kolaylaşacaktır. Bu yüzden kurultayımız için bir mekan temin edilmelidir. 30. Kurultay Başkanı Doç. Dr. Salim ŞENGEL; Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel yeni fikirler ortaya çıktı. Açıkçası umutlandım. Bir şeyleri başarabileceğimiz konusunda umutlandım. İletişim konusundaki sorunları çok kısa süre içerisinde aşacağız. Halka ulaşacağız. Ayrıca kurultaylarımız CD ortamına aktarılacak. Kurultayımızda bilimsel çalışmalar yapılacak. Kurultayımızda çok değerli bilim adamlarımız bilimsel bildirilerini sunacaklar. Kurultayımız açık ve şeffaf olacak ve sponsorlarımız hazırlanacak olan dinamik ve güncel web sayfamızda yayınlanacak. Kurultaylarımızın sonunda mutlaka bir sonraki yılın programı yapılacak. Hepinize teşekkür ediyorum.

VAN 18-19 HAZİRAN 2012 İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI

VAN 18-19 HAZİRAN 2012 İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI VAN İLİ EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 18-19 HAZİRAN 2012 EDİTÖRLER Yrd.Doç.Dr. Fuat TANHAN (YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü) Yrd.Doç.Dr. Celal ASLAN (YYÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

GELECEĞE KÜRESEL BAKIŞ KIRSAL KALKINMADA YEREL STRATEJİLER ÇALIŞTAY KİTABI

GELECEĞE KÜRESEL BAKIŞ KIRSAL KALKINMADA YEREL STRATEJİLER ÇALIŞTAY KİTABI çalıştay sonrası faaliyetler çalıştay değerlendirmeve çalıştay faaliyetleri çalıştay öncesi faaliyetler önsöz 4 Bu belge, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bastırılmıştır. Belge No : 2014-RP-5/90

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 Haziran - 2014 STRATEJİK PLAN SUNUŞ Anadolu da her ile Üniversite kurulması çalışmaları kapsamında 2006 yılında kurulan Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi desteği ve himayesi

Detaylı

AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 04 Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI 4 Editörler Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ Doç. Dr. Salim ŞENGEL Kapak Tasarımı Detay Yayıncılık

Detaylı

2013/216. SUNU ve SEMİNER

2013/216. SUNU ve SEMİNER 2013/216 SUNU ve SEMİNER IĞDIR, TEMMUZ 2013 1 ISBN: 978-605-61296-9-8 Sunu ve Seminer İktisadî Araştırmalar Vakfı Yayın No: 216 İstanbul, Temmuz 2013 Yayına Hazırlayan: Raife Y. EYİLER Kapak Tasarım ve

Detaylı

06 DOSYA KONUSU Deprem öldürmez denetimsiz yapı öldürür. 14 İMO, MO ve ŞPO Bülent Arınç ı ağırladı. 16 Odalardan BTÜ ye akademik destek

06 DOSYA KONUSU Deprem öldürmez denetimsiz yapı öldürür. 14 İMO, MO ve ŞPO Bülent Arınç ı ağırladı. 16 Odalardan BTÜ ye akademik destek SAYFA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 14 06 06 DOSYA KONUSU Deprem öldürmez denetimsiz yapı öldürür. 14 İMO, MO ve ŞPO Bülent Arınç ı ağırladı 16 Odalardan BTÜ ye

Detaylı

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu

Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETİMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESI Küre Dağları Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Halkın Katılımı Toplantıları Değerlendirme Raporu 26 Mart 2012-29 Mart 2012 Amasra, Bartın,

Detaylı

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM VE YENİ EĞİLİMLER 2-3-4 EKİM 2013 KARŞIYAKA KONFERANS KİTABI Bursa - 2014 3 SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 9.YIL KONFERANSI KENTSEL YAŞAMDA DEĞİŞİM

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016. Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ STRATEJİK PLAN 2012-2016 Ulusumuzu tanıtmak, halkımıza Olimpizm ruhunu aşılamak Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Mustafa Kemal Atatürk TÜRKİYE

Detaylı

ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU. Alaattin AKTAŞ Beşikdüzü Kaymakamı. Not: Aynı raporun bir örneği www.besikduzu.gov.tr.adresinde yayınlanmaktadır.

ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU. Alaattin AKTAŞ Beşikdüzü Kaymakamı. Not: Aynı raporun bir örneği www.besikduzu.gov.tr.adresinde yayınlanmaktadır. ÖNSÖZ GELİŞME ARZUSU Trabzon'un batı kapısı, yeni ilçe Beşikdüzü. İller genelde batıya doğru gelişirler. Bu gelişme şehrin o yönünü doğusundan biraz daha önde gösterir. Ama Trabzon belki de Karadeniz bunun

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

10. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

10. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI Aybastı-Kabataş Kurultayı Yayınları No: 11 Editör Doç. Dr. Salim ŞENGEL Kapak Tasarımı Detay Yayıncılık Grafik Bölümü (Hasan GÜLSAÇAN) Bilimin Işığında Yerel Kalkınmaya Doğru 10. AYBASTI-KABATAŞ KURULTAYI

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008

LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 LAPSEKİ DEĞERLERİ SEMPOZYUMU 27-28 AĞUSTOS 2008 Lapseki Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları No: 81 ISBN: 978-975-8100-84-2 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Editörler Prof. Dr. Ali AKDEMIR

Detaylı

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ

SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ 2 2008/197 SİVAS İLİNİN EKONOMİK GELİŞMESİ SEMİNER AÇILIŞ - TEBLİĞ - PANEL SİVAS, 2008 3 İşbu kitap, 24 Ekim 2008 Cuma günü, Sivas Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Seminerin açılış konuşmaları,

Detaylı

İller İçin Gelecek Stratejileri. Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu

İller İçin Gelecek Stratejileri. Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İller İçin Gelecek Stratejileri Erzincan Gelecek Stratejileri Konferansı Sonuç Raporu İçindekiler A. TEB ERZİNCAN GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI AJANDA AÇIKLAMALARI... 9 B. ERZİNCAN GELECEK STRATEJİLERİ

Detaylı

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk.

marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Ocak 2014 Gazete Dizgi_Mizanpaj 1 27.02.2014 16:50 Page 1 SAYIN CUMHURBAŞKANIYLA SORUNLAR İSTİŞARE EDİLDİ Cumhurbaşkanı Sayın Abdulah Gül ün davetlisi olarak İtalya- Türkiye İş Formu na katılan TSO Yönetim

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK

BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK 4 Ayda Bir Yayınlanır.ÜCRETSİZDİR Yıl: 3 Sayı: 5 Nisan 2012 ISSN 1302-4388 BAKAN YILDIZ DAN JEOTERMALE TAM DESTEK JEO TERMAL BELEDİYELER DERGİSİ İçindekiler T.C Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği

Detaylı

VAN TURİZMİ GELECEĞİNİ ARIYOR. 19-20 Aralık 2013 ÇALIŞTAY KİTABI DÜZENLEYEN. Yüzüncü Yıl Üniversitesi EDİTÖRLER

VAN TURİZMİ GELECEĞİNİ ARIYOR. 19-20 Aralık 2013 ÇALIŞTAY KİTABI DÜZENLEYEN. Yüzüncü Yıl Üniversitesi EDİTÖRLER VAN TURİZMİ GELECEĞİNİ ARIYOR 19-20 Aralık 2013 ÇALIŞTAY KİTABI DÜZENLEYEN Yüzüncü Yıl Üniversitesi EDİTÖRLER Doç. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU Yrd. Doç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ Yrd. Doç. Dr. Nükhet ELTUT KALENDER

Detaylı

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.

Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. BOLGEMIZIN URETTIGI PROJE SAYISI 1.000 I ASTI artı Dergimizin 7. sayısını M siz değerli paydaşlarımız ve okuyucularımıza ulaştırmanın memnuniyetini duyuyoruz. Bir önceki sayımızdan bugüne Ajansımızda ve

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

Trabzon için birlikte çalışmalıyız

Trabzon için birlikte çalışmalıyız Trabzon için birlikte çalışmalıyız Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TTSO nun organize ettiği toplantıda Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile bir araya geldi.

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

SAĞLIKLI KENTSEL ÇEVRELERDE YAŞAM

SAĞLIKLI KENTSEL ÇEVRELERDE YAŞAM SAĞLIKLI KENTSEL ÇEVRELERDE YAŞAM SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 8. YIL KONFERANSI KİTABI 3-4-5 EKİM 2012 / YALOVA SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 8.YIL YALOVA KONFERANSI KİTABI SAĞLIKLI KENTSEL ÇEVRELERDE YAŞAM 3-4-5

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI. 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2014-2023 Trakya Bölge Planı Kapsamında Önerilen Projeler Öncelik 1: Bölgenin Eğitim ve Bilimsel Altyapısı Desteklenerek Yenilik Merkezi Olması Sağlanacaktır Proje: Bilgi ve

Detaylı

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM EKİM/KASIM 2010 Yıl 2 Sayı 15 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı