ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ"

Transkript

1 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile işgale açık hale gelen Türk toprakları, mütarekenin 7. maddesi bahane edilerek işgal edilmeye başlanmıştı. Bu işgallere karşı Türk milletinin sesi olarak ortaya çıkan Mustafa Kemal, ülkeyi cemiyetler aracılığıyla birleştirmiş ve bu kararlılık 28 Ocak 1920 de Misak-ı Milli Kararları olarak ortaya çıkmıştı. Ünite 3 Okutman Ahmet AKŞAR Bu ünitede; Çok Partili Yaşama Geçiş konusu işlenecektir. 16 Mart 1920 de İstanbul un işgal edilmesi Ulusal Egemenlik yolunda büyük bir adım atılmasıyla sonuçlanmıştı. Bu adım 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM nin açılmasıdır. 1

2 TBMM nin üyeleri, yani milletvekilleri başlıca iki yolla meclise gelmişlerdi. Bunlardan birincisi Mustafa Kemal tarafından 19 Mart 1920 tarihinde yayınlanan seçim beyannamesi ile seçilerek gelenlerdi. Diğeri yani ikincisi ise İngilizler tarafından kapatılan son Osmanlı Mebusan Meclisi nin üyesi olup gizlice kaçarak Anadolu ya geçenler ve Ankara ya gelenlerden oluşmaktaydı. Milletvekillerinin öncelikli mesaisi vatanın kurtulması ve Misak-ı Milli Kararlarının gerçekleştirilmesi olmakla birlikte örneğin padişaha bağlılık konusunda olduğu gibi pek çok alanda farklı düşünceler, işlerin daha hızlı görülmesinde ve Türkiye nin değiştirilip dönüştürülmesinin önündeki en büyük engeli oluşturuyordu. Bazı kaynaklar Malta dan sürgünden kaçarak gelen askerleri de bir grup olarak saymaktadır. Toplumun değişik kesimlerinden, değişik meslek gruplarından ve değişik dünya görüşünü savunanlardan meydana gelen I. TBMM 1920 li yılların dünyasında çok farklı bir atmosfer oluşturmaktaydı. Mustafa Kemal, mecliste bulunan farklı düşüncelere sahip milletvekillerini beş gruba ayırıyordu. Bunlar; Tesanüt Grubu İstiklal Grubu Müdafaa-i Hukuk Zümresi Halk Zümresi Islahat Grubu olarak karşımıza çıkmaktadır. 2

3 Bu beş grup içinde; İslamcılar Bolşevikler İttihatçılar Hürriyet ve İtilafçılar Turancılar bulunmaktaydı. Mustafa Kemal bu beş grubu bir araya getirmek ve uzlaştırmak için çok çaba sarf etse de bunda başarılı olamamıştı. Böylelikle biz, TBMM de gruplaşmaların başladığını görmekteyiz. Bu gruplaşmalar 8 Nisan 1923 tarihli seçim beyannamesini de şekillendirmiş, Mustafa Kemal yaptığı açıklamayla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin Halk Fırkası na dönüşeceği bildirmişti. O da meclisten kararların daha hızlı çıkması ve meclisin daha iyi çalışabilmesi için kendine yakın gördüğü milletvekilleri ile 10 Mayıs 1921 de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu adı altında bir grup kurmuştu. Bu grup, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti nin meclis çatısı altındaki grubunu oluşturmuştu. İlerleyen zamanlarda bu gruba I. Grup, değerlerine de II. Grup denecektir. Esasen bu dönemde Türkiye de kurulan tek parti Halk Fırkası da değildi. Türkiye Komünist Partisi, Halk İştirakiyun Fırkası gibi oluşumlar tam manasıyla bir siyasi parti olamasalar da günün fikri akımları çerçevesinde taraftar bulan örgütlenmelerdi. Günün koşulları gereği Rusya taraftarlığı yapan bu örgütlenmeler Temmuz 1922 tarihinde komünizm propagandasının kesin olarak yasaklanmasıyla kapatılmıştır. 3

4 11 Ağustos 1923 te açılan II. TBMM de II. Gruptan milletvekilleri seçilemediği için I. TBMM ye göre II. TBMM de muhalefeti temsil eden milletvekili kalmamıştır. Böylelikle mecliste yapılacak inkılaplara karşı gelebilecek olan kişiler tasfiye edilmiştir. Halk Fırkası bu şartlar altında 9 Eylül 1923 te kurulmuştur. Nisan 1924 te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun (1921 Anayasası nın) değiştirilmesi sırasında Halk Fırkası içinde bazı milletvekillerinin muhalefeti ortaya çıkmış ve bu muhalefet gün geçtikçe de kuvvet kazanmıştır. 20 Nisan 1924 te 1924 Anayasası mecliste kabul edilmiş ancak muhalefeti yatıştırabilmek için meclis tatil edilmiştir. 29 Ekim 1923 te Cumhuriyet in ilan edilmesi ile Mustafa Kemal Cumhurbaşkanlığı na seçilmiş, İsmet İnönü de Cumhuriyet in ilk hükümetini kurmuştu yılına girildiğinde özellikle Musul un statüsü ve mübadele konusundaki anlaşmazlıklar sebebiyle hükümet ve milletvekilleri TBMM de oldukça yoğun bir mesai içerisine girmişlerdi. Altı aylık bir tatilden sonra TBMM 18 Ekim 1924 te toplanmıştı. Meclisin açılmasıyla yatışır gözüyle bakılan muhalefet fikri daha da ateşlenmişti. Parti içinden Mübadele İmar ve İskan Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı hakkında verilen soru önergeleri gensoruya dönüşmüş ve olay neredeyse hükümete güvenoyuna dönüştürülmüştü. 4

5 Bir de bu tarihte Mustafa Kemal in Paşalar Komplosu dediği olay gerçekleşmişti. Bu olay kısaca şöyledir. 19 Aralık 1923 te çıkarılan bir kanun, asker milletvekillerinin görevlerinden birini tercih etmesi yönündeydi. Yani artık hem milletvekili, hem de asker olunamayacaktı. Mustafa Kemal Paşa ya yakın bazı komutanlar, milletvekilliğinden istifa etmiş ve askerlik mesleğine geri dönmüştü. 1 Kasım 1924 te meclis açılışında başkanlık divanı seçimleri yapılmış, bu seçimlerden sonra hava daha da ağırlaşmış ve bu durum İsmet Paşa Hükümeti ne güven oylamasına kadar gitmişti. Yapılan güven oylamasında hükümet, 148 olumlu oya karşılık 19 olumsuz oyu alarak güven oylamasını başarıyla geçmişti. Bu olay kısaca şöyledir: Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez ve Cevat Çobanlı gibi milli mücadelenin kazanılmasında çok büyük faydaları görülmüş komutanlar askerlik mesleğinden istifa etmiş ve siyaseti tercih etmişlerdi. Ancak bu Halk Fırkası ndaki kırılmayı derinleştirmiş ve takip eden günlerde ilk etapta 11 milletvekili partiden istifa etmişti. Sonraki günlerde istifalar devam etmiş, 22 Kasım 1924 tarihine gelindiğinde istifa edenlerin sayısı 32 ye yükselmişti. İlk etapta istifa eden bu milletvekilleri 17 Kasım 1924 tarihinde parti tüzüğünü, kurucular listesini ve kuruluş beyannamesini Dahiliye Nezareti ne (İçişleri Bakanlığı) vererek resmen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurmuşlardı. 5

6 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet tarihinin kurulan ilk örgütlü muhalefet partisidir. Partinin kurucuları; Kazım (Karabekir) Ali Fuat (Cebesoy) Refet (Bele) Hüseyin Rauf (Orbay) Dr. Adnan (Adıvar) Feridun Fikri (Düşünsel) Cafer Tayyar (Eğilmez) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Parti programında ayrıca tek dereceli seçim sistemi, anayasanın milletten vekalet alınmadan değiştirilmeyeceği ve yönetim bakımından adem-i merkeziyetçilik (yerinden yönetim) savunulmuştur. Esasında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye de iktidar olmak için değil, iktidara yakın ve ona muhalif olmak için kurulmuş bir partidir. gibi önemli şahsiyetlerdi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Partinin başkanlığına, Kazım (Karabekir), başkan yardımcılığı görevine Adnan Adıvar ve Hüseyin Rauf Orbay, genel sekreterliğe ise Ali Fuat Cebesoy getirilmişti. Partinin programına baktığımızda parti, ferdi hürriyetlere taraftar, din düşüncesine ve inançlara saygılı, cumhuriyet rejimini ve ekonomide liberalizmi savunan bir program ortaya koyduğunu görürüz. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Parti programındaki bu esneklik henüz yapılan inkılapları içine sindiremeyen kişilerin partiye dolması ve bunların kontrol edilememesine sebep olmuştu. Partinin, iktidara muhalefet olmak şeklindeki amacını, bir anda rejime muhalefet olmak şeklinde algılayanların toplanma yeri olması, sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştu. 6

7 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Siyasi partiler demokrasinin vaz geçilmez yapı taşlarındandır. Halkın yönetime katılması ancak bu siyasi partiler ile mümkün olabilir. Bu bağlamda 17 Kasım 1924 te kurulan bu parti de başlangıçta olumlu karşılanmıştı. Ancak ne yazık ki 13 Şubat 1925 te Şeyh Sait isyanının patlak vermesi Türkiye de çok partili siyasi yaşama geçişi bir müddet ertelemişti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bu çerçevede mahkeme Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın isyan bölgesindeki şubelerini bazı üyelerinin isyancılara destek vermesi sebebiyle kapatmıştı. Hükümet bu karara uyarak 3 Haziran 1925 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nı kapatmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası İsyanın başlaması ve bastırılamaması sebebiyle Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun 1. maddesine ekleme yapılmıştı. Bunun üzerine hükümet 4 Mart 1925 tarihinde Takrir-i Sükûn Kanunu nu çıkarmış ve ülkede iç huzuru ve güvenliği bozacak her türlü yayın, girişim ve kuruluşun kapatılması kabul edilmişti. Ankara da ve Diyarbakır da kurulan İstiklal Mahkemeleri ile her türlü bozgunculuk yasaklanmıştır. Şeyh Sait, Ali Fethi (Okyar) Bey in başbakanlığı sırasında 13 Şubat 1925 tarihinde Genç Vilayeti ne bağlı Ergani Kazası nın Piran Köyü nde din elden gidiyor naralarıyla bir isyan başlatmıştı. İsyan başlangıçta hükümet tarafından küçük çapta bir olay olarak algılanmış ve mahalli kuvvetlerce bastırılabileceği düşünülmüştü. 7

8 Aslında Fethi Okyar yaratılış itibarı ile sakin ve hümanist bir kişiydi. İsyanı bastırmak için şiddetten kaçınmış, bu tutumu da isyancıları daha da cesaretlendirmişti. Çok geçmeden olayın hiç te mahalli kuvvetlerle bastırılabilecek küçüklükte olmadığı ve uluslararası bağlantılar içerdiği tespit edilmişti. 7 Mart tarihinde Diyarbakır a saldıran Şeyh Sait in çetesi, burada bulunan Mürsel Paşa kumandasındaki askerler ile çatışmış ve ciddi kayıplar vererek geri çekilmişti. Askeri harekatın kararlılıkla sürdürülmesi ile isyancıların faaliyette bulundukları yerlerin kıskaç altına alınması sonucu isyancıların faaliyetleri durdurulmuştu. Sorunun çözümü için başbakanlıktan istifa etmiş, yerine İsmet Paşa hükümeti kurarak derhal Takriri Sükûn Kanunu nu çıkarmış ve isyan bölgesinde sıkıyönetim ilan etmişti. Bu süreçte Şeyh Sait ve adamları Genç Vilayeti hapishanesini basmışlar ve burada bulunan adamlarını salarak isyanı Bingöl, Bitlis ve Muş istikametinde genişletmişlerdi. Şeyh Sait kararlılıkla sürdürülen askeri harekatta 15 Nisan 1925 te Varto da yakalanmış, sıra onun ve asilerin cezalandırılmasına gelmişti. 8

9 Takrir-i Sükûn Kanunu gereği isyancılar yargılamak için hükümet biri Ankara da, diğeri Diyarbakır da olmak üzere iki İstiklal Mahkemesi kurmuştu. Diyarbakır İstiklal Mahkemesi yargılamayı iki aşamada yapmıştı. 27 Mayıs 1925 te cezalar infaz edilmişti. İkinci yargılamada Şeyh Sait ve adamları yargılandılar ve suçlu bulundular. Cezaları 28 Haziran tarihinde infaz edilmişti. Şeyh Sait isyanı Cumhuriyete yönelik ilk ciddi başkaldırı özelliği göstermektedir. Olay Kürtçülük propagandası esas olmak üzere din elden gidiyor söylemiyle daha fazla insana ulaşmayı hedeflemiştir. İlk yargılamada Kürt Teali Cemiyeti nin kurucusu; Seyyid Abdulkadir Seyyid Mehmet Bitlisli Kemal Palulu Kör Sadi gibi bazı kişiler, halkı isyana teşvik etmek, cumhuriyeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek ve ayrılıkçı fikirlerle Türkiye yi bölmeye çalışmak suçlarından idam cezasına çarptırıldı. Böylelikle isyana katılımı arttırabilmek için insanların dini hassasiyeti kullanılmıştır. Konunun uzmanları bu isyanda İngiliz etkisinin de olduğunu ortaya koymaktadırlar. Bilindiği gibi Musul sorunu Lozan Antlaşması nda çözümlenememiş, Türkiye ile İngiltere arasında sonradan çözümlenmesi için ertelenmiştir. 9

10 İşte bu zamanda TBMM Şeyh Sait isyanının yıkıcı etkisini ortadan kaldırmaya yoğunlaştığından Milletler Cemiyeti Musul u İngiliz idaresindeki Irak Krallığına bırakmıştı. Bu sebeple isyan, aynı zamanda Misak-ı Milli sınırları içerisinde bulunan Musul un kaybedilmesiyle de sonuçlanmıştı. Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasından sonra Mustafa Kemal yüzyıllardır geri bırakılan Türk Milletini muasır medeniyet seviyesine çıkarmaya ve kalkınmış milletler arasına dahil etmeye kararlıydı. Bunun için pek çok yenilik yapılmıştı; Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilan edilmesi, halifelik kurumunun kaldırılması gibi siyasi alanda inkılapların yanında hukuk alanında ve sosyal alanda da inkılaplar yapılmıştı. Takrir-i Sükûn Kanunu nun uygulanmasında zaman zaman sertliklere başvurulması, Türkiye de demokratik gelişimin bir müddet daha ötelenmesine sebep olmuştur. Yukarıda da bahsedildiği gibi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925 te Takrir-i Sükûn Kanunu ile kapatılmıştı. Bu yapılanlara karşı ülkede içten içe bir muhalefetin ortaya çıktığı da gözlerden kaçmıyordu. 17 Kasım 1924 te açılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu muhalefete bir örnektir. Burada Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası legal (yasal) muhalefet yapmakla Türk demokrasinin gelişimine katkıda bulunuyordu. Bunun için Mustafa Kemal başlangıçta bu partinin kurulmasına sıcak bakmıştı. 10

11 Ancak yaşanan gelişmeler, partinin rejime muhalif olanların toplandıkları yer olması ve gibi sebepler, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapatılmasını zorunlu kılmıştı. 3 Haziran 1925 te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapatılması ülkede mevcut bulunan yıkıcı muhalefeti ortadan kaldırmadı, sadece yer altına inmelerine yol açtı. Suikastı gerçekleştireceklerin içinde; Rize Milletvekili Ziya Hurşit Gürcü Yusuf Laz İsmail Çopur Hilmi Miralay Ayıcı Arif Şükrü Bey gibi kimseler vardı. Olay Giritli Şevki isimli motorcunun ihbarıyla ortaya çıkmıştı. İşte bu kişiler kişisel hırsları ve siyasi geçmişleri gibi bazı sebeplerle Mustafa Kemal e ve onun şahsında yapılan inkılaplara karşı çeşitli yıkıcı planlar yapmaya koyuldular. Bunun için öncelikli olarak Mustafa Kemal i ortadan kaldırmaya karar verdiler. Planlarını gerçekleştirmek için en uygun anı da Mustafa Kemal in batı Anadolu da halka inkılapları anlattığı gezi olarak tespit ettiler. Olayın ayrıntıları şöyledir: Mustafa Kemal Batı Anadolu gezisine çıkmıştı. Bunun için Balıkesir e de uğramıştı. Suikastçıların planlarına göre Mustafa Kemal 16 Haziran 1926 da Balıkesir den ayrılacak ve 17 Haziran 1926 da İzmir de Kemeraltı çarşısındaki kalabalıkta Atatürk öldürülecek ve meydana gelen karmaşadan faydalanılıp motorla Yunan adalarına kaçılacaktı. 11

12 Bunun için İzmir de gerekli hazırlıklar yapılmış, Mustafa Kemal in buraya gelmesi beklenmeye başlanmıştı. Atatürk ün Balıkesir den ayrılması bir gün gecikince Motorcu Şevki nin korkup suikast hazırlığını İzmir valisi Kazım Dirik e bildirmesi üzerine her şey ortaya çıkmıştı. Ziya Hurşit hiç bir şey demeden sadece önüne bakmıştı. Tüm bunlar olurken yurdun dört bir yanından da Atatürk e sevgi ve bağlılık telgrafları gelmeye devam ediyordu. Mustafa Kemal, kendisine karşı olan gelişmeleri öğrendiğinde hemen İzmir e gitti. Burada suikastçılardan Ziya Hurşit ve Gürcü Yusuf u derhal yanına çağırtıp onlarla görüştü. Bu görüşmede Mustafa Kemal Ziya Hurşit e dönerek; seninle bunca arkadaşlık ettik, hayatıma kast edecek kadar ileri gitmende sebep acaba neydi? diye sormuştu. Atatürk bu yakın ilgiye ve bağlılığa şu açıklamayı yapmıştır: Alçak teşebbüsün benim şahsımdan çok kutsal cumhuriyetimize ve onun dayandığı yüksek ilkelere dönük bulunduğundan şüphem yoktur Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. (Sonsuza kadar yaşayacaktır.) 12

13 Suikastı planlayanların, tetikçilerin ve azmettiricilerin ortaya çıkmasıyla derhal yargılama sürecine girilmişti. Bunun için hükümet derhal İstiklal Mahkemesi heyetini İzmir e gönderdi. 27 Haziran da başlayan soruşturma süreci 12 Temmuz da sona ermiş, bu süre zarfında olaya katılan, olaya katılanları tanıyan pek çok kişi dinlenmiş, tutuklamalar başlamıştır. Eski İttihatçılardan Doktor Nazım ve Maliyeci Cavit gibi diğerleri de örgütlenmeleri gereği kendi örgütlerinde olmayan başkalarına zaten tahammülleri yoktu. Yargılanmalar devam ederken bir anda bütün ibreler, kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın yöneticilerine dönmüştü. Çok geçmeden tutukluların sayısı önemli miktarda arttı. Tutuklananlar arasında İzmit milletvekili Şükrü Bey ve Eskişehir milletvekili Albay (Ayıcı) Arif gibi yirmi beş milletvekili de vardı. Bunlardan kimi Mustafa Kemal e hırsları yüzünden düşman olmuştu, kimi gözden düştükleri için intikam almaya çalışmışlardı. Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Adnan Adıvar gibi milli mücadelede etkin rol almış kişilerin de tutuklanması gündeme geldiğinde başbakan İsmet İnönü devreye girmiş ve tutuklamalara karşı çıkmıştı. 13

14 Bu isimlerin hiçbirinin suikastta rol alamayacağını ifade eden Başbakan, mahkeme tarafından tutuklanmakla tehdit edilince devreye bizzat Mustafa Kemal girmiş ve bu isimlerin beraat ettirilmesi için teşebbüste bulunmuştu. Eski İaşe Bakanı Kara Kemal Manisa Milletvekili Abidin Sivas Milletvekili Halis Turgut Erzurum Milletvekili Rüştü Trabzon Milletvekili Mehmet Emekli Albay Rasim idama mahkum edildiler. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Cafer Tayyar Eğilmez ve Refet Bele serbest bırakıldılar. Ziya Hurşit Laz İsmail Gürcü Yusuf Çopur Hilmi İzmit milletvekili Şükrü Eskişehir Milletvekili Albay Arif İsmail Canbulat Sarı Efe Edip eski Ankara Milletvekili Abdülkadir Yargılamaların İttihatçılarla ilgili olan duruşmaları Ankara da 2 Ağustos ta başladı. 26 Ağustos 1926 tarihinde sonuç açıklanmış ve eski maliye nazırı Cavit Bey, Nail Bey, Hilmi Bey, Doktor Nazım Bey idama mahkum edilmişler, Adnan Adıvar serbest bırakılmış, Rauf Orbay sürgün cezasına çarptırılmıştı. 14

15 Böylece Mustafa Kemal e ve onun şahsında yapılan inkılaplara yönelik olduğu anlaşılan komplolar silsilesi bertaraf edilmişti. Türk milleti çıktığı yolda yılmadan, durmadan ve ümitsizliğe kapılmadan Atatürk ün açtığı yolda yürümeye devam etmiştir. Cumhuriyet, halkın yönetime katıldığı rejimdir ve bu katılım da siyasi partiler vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu bağlamda öncelikli hedef demokrasinin ve çok sesliliğin ülkede tesis edilmesi amaçlanmıştır. İkinci olarak, dünyada 1929 yılında büyük bir ekonomik kriz çıkmış, bu durum özellikle Türkiye gibi henüz savaş yaralarını sarmaya çalışan küçük ekonomileri oldukça olumsuz etkilemişti., cumhuriyet tarihinde çok partili döneme geçmek için girişilen ikinci teşebbüstür. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kapanmasına neden olan gelişmelerin ortaya çıkardığı olumsuz hava 1925 ten 1930 yılına gelindiğinde dağılmıştı. Türkiye de Avrupa tarzı demokrasiyi yerleştirmeye çalışan Mustafa Kemal Paşa bu işe bizzat kafa yormuştu. Bu ekonomik kriz halkı Cumhuriyet Halk Fırkası nın ekonomi yönetimine olumsuz bakmasına neden olmuştu. Bu anlamda partinin kuruluşu dönemin ekonomik gelişmeleriyle de doğrudan ilgilidir. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa konu ile bizzat ilgilenmiş ve hükümetin ekonomik alandaki eksikliklerini tamamlaması için bir partinin kurulması için bizzat çocukluk arkadaşı Ali Fethi Beye (Okyar) direktif vermiştir. 15

16 Ali Fethi Bey, çıktığında başbakanlık yapmaktaydı. O yapısı gereği sertlik yanlısı değildi ve bu tutumu isyanın kısa sürede yayılmasına neden oldu. 2 Mart 1925 tarihinde başbakanlık görevinden ayrılmış ve bir müddet sonra Paris e büyükelçi olarak atanmıştı. Ayrıca dünyadaki demokrasilerde halkın da yönetime katıldığı, fakat Türkiye de Cumhuriyet Halk Fırkası nın kendisini halka kapattığının eleştirisini yapmıştı. Bunun üzerine Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa Ali Fethi Beye dönerek bir parti kurarak Türkiye deki eksikliği karşılamasını kendisine söylemişti. Fethi Bey, 1930 temmuzunda yaz tatilini geçirmek için Türkiye ye gelmişti. O sırada yurt gezisine çıkan Mustafa Kemal Paşa ile Yalova da buluşmuşlar ve ülke meseleleri üzerine konuşmuşlardı. Fethi Bey bu görüşmelerde özellikle Türkiye de devletin ekonomiyi tekeline almasına eleştiriler getirmişti. Mustafa Kemal bu durumla bizzat ilgilenmiş ve başta kız kardeşi Makbule Hanım olmak üzere bazı milletvekillerini de partinin kurucuları arasına katmıştı. Böylelikle Ali Fethi Bey 12 Ağustos 1930 tarihinde Dahiliye Nezaretine (içişleri bakanlığı) yeni parti kurma dilekçesini vermiş ve parti resmen kurulmuştu. 16

17 Parti programında Cumhuriyet Halk Fırkası nın tersine ekonomide Liberalizmi savunmaktaydı. Bunun dışında cumhuriyete, milliyetçiliğe, laikliğe ve inkılaplara bağlı kalacaklarını beyan etmekteydiler. Bu anlamda muhalefet olmak için değil, bizzat iktidar olmak için siyaset yapmaya başlamıştı. Bu algı bir müddet sonra Cumhuriyet Halk Fırkası idareci ve milletvekilleri tarafından sertlikle eleştirilmeye başlanmıştı. Bu da o bölgelerde özellikle kafasında karşı devrim düşüncesi olanların Serbest Cumhuriyet Fırkası na dolmasına sebep oldu. İkinci olarak Fethi Bey in İzmir mitinginde başta İzmir valisi olmak üzere polislerin ve Cumhuriyet Halk Fırkası yöneticilerinin sert tutumu olayların çıkmasına sebep olmuş hatta 2 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu eleştirilerin artmasının elbette ki bazı sebepleri vardı. Bunları şöyle izah etmek mümkündür. Öncelikle parti Türkiye de her yerde teşkilatlanamamıştı ancak teşkilatlandığı yerlerde halkın büyük çoğunluğu bu yeni partiye temayül etmişti. Cumhuriyet Halk Fırkası nın taşradaki yöneticilerinin halka karşı yumuşak olmaması ve ekonomik sıkıntılar partiye bakışı negatife çevirmişti. Bu olay gerilimi daha da arttıran bir etken olmuştu. Üçüncü ve belki de en önemli sebep Ekim 1930 da yapılan belediye seçimlerinde Ali Fethi Bey in ifadesiyle seçime girdiği her yerde seçimi kazanmış 502 belediyenin 22 sini elde etmişti. 17

18 Bu gibi etmenler ve inkılaplara karşı olanların partiyi ele geçirmeye çalışmaları gibi sebepler yüzünden Fethi Bey 17 Kasım 1930 tarihinde Dahiliye Nezaretine başvurmuş ve partiyi feshettiğini ilan etmiştir. Böylelikle Türkiye de çok partili hayat geçme denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmış, Türkiye 1946 seçimlerine kadar çok partiyle seçime girmemiş ve 1950 yılına kadar Türkiye Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından yönetilmiştir. Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Ancak partinin Türkiye de kişisel haklara saygılı olunması ve demokratik hakların verilmesi ile ilgili düşünceleri, kafasında eski düzene özlem duyan kişilerin daha da cesur hareket etmesine sebep olmuştu. Ayrıca Takrir-i Sükun Kanunu 1925 de 2 yıl süre ile çıkarılmış, 1927 de iki yıl daha uzatılmış, 1929 a gelindiğinde tekrar uzatılmamıştı. Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Menemen Olayı dediğimiz gelişme tıpkı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın açılmasıyla vuku bulan nda olduğu gibi, Türkiye nin demokratikleşmesi için çok önemli bir adım atıldıktan sonra gerçekleşmişti. İsyanın çıkmasında nın yöneticilerinin hiçbir etkisi olmamıştı. Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Takrir-i Sükun Kanunu nun uzatılmaması ve yukarıda sayılan genel nedenler birleştiğinde İzmir in Menemen ilçesinde 23 Aralık 1930 tarihinde bir isyan çıkmıştı. Nakşibendi Şeyhi Derviş Mehmet ve bir grup adamı Menemen de Çarşı Camiinde sabah namazından sonra din elden gidiyor, şeriat isteriz gibi sloganlarla halkı tahrik etmeye başlamıştı. 18

19 Menemen Olayı (23 Aralık 1930) Ne yazık ki bu tahriklere kapılan bir kısım insanların da destek vermesiyle sayıları artan isyancılar Menemen de duruma hakim olmaya çalışmışlardı. Bu olayda yaşanan en acı gelişme duruma silah kullanmadan hakim olabileceğini düşünen Asteğmen Kubilay ile Hasan ve Şevki isimli iki bekçinin şehit edilmeleridir. Ünite 3 Teşekkürler Okutman Ahmet AKŞAR Menemen Olayı (23 Aralık 1930) İsyancıların kafaları o kadar kinle doluydu ki Kubilay ın başını kesmek suretiyle bu kini ortaya dökmüşlerdi. Çevre bölgelerden gelen askeri yardım ile isyan kısa sürede bastırılmıştı. Durumun nedenlerinin ve sorumlularının bulunabilmesi için çok yönlü soruşturma yürütülmüş, olayla ilgisinin olduğu sanılan kişilerin bir kısmı serbest bırakılmış, 41 kişi çeşitli sürelerle hapse mahkum edilmiş, 34 kişi de idam edilmiştir. Bu sebeple Cumhuriyete karşı yönelen tehditler bir bir ortadan kaldırılmıştır. 19

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Okutman Ahmet AKŞAR

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Okutman Ahmet AKŞAR Çok Partili Yaşama Geçiş Ünite 3 5İ Ortak Dersler ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ Okutman Ahmet AKŞAR 1 Ünite 3 ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ Okutman Ahmet AKŞAR İçindekiler 3.1. ÇOK PARTİLİ YAŞAMA GEÇİŞ...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ÜNİTE 3 TÜRK İNKILÂBI SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 3 TÜRK İNKILÂBI SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İNKILÂBI SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ II. TBMM Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri İlk TBMM'de Siyasi Faaliyetler Halk Fırkası Ordunun Siyasetten

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar

TEOG 2 - T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Eğitim ve Kültür Alanında İnkılaplara Kadar 1- Osmanlı topraklarında, özellikle Balkanlarda meydana gelen ayrılıkçı fikir ve hareketler, Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya yöneltti. Osmanlı aydınları bu çözülmeyi durdurmak için önce Batıcılık;

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER

ÜNİTE. ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER HEDEFLER İÇİNDEKİLER CUMHURİYETİN İLANI SONRASI ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ ÇABALARI VE BAZI ÖNEMLİ GELİŞMELER I. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Muhalefetin Ortaya Çıkması Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

Detaylı

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI

IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI IV.ÜNİTE : TÜRK İNKILABI A- TÜRK İNKILABININ GENEL ÖZELLİKLERİ Atatürk ün inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen gerçekleşen Türk İnkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edilmiştir. Türk inkılabı,

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

II. ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN VE BMMM NDE TEMSİL EDİLEN SİYASİ FIRKALAR VE SİYASAL OLAYLAR

II. ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN VE BMMM NDE TEMSİL EDİLEN SİYASİ FIRKALAR VE SİYASAL OLAYLAR II. ATATÜRK DÖNEMİNDE KURULAN VE BMMM NDE TEMSİL EDİLEN SİYASİ FIRKALAR VE SİYASAL OLAYLAR Halk Fırkası nın Kuruluşu Nisan 1923 te seçimlerin yenilenmesi kararının alınması üzerine daha çok Müdafaa-i Hukuk

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr.

Birinci Dünya Savaşı ndan yenik. Yılmadan Yorulmadan. Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk. Dr. Yılmadan Yorulmadan Dr. Cihangir Dumanlı Demokrasinin tam ve en bariz hükümet şekli Cumhuriyettir M. Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkmış, orduları dağılmış, savaş yorgunu, yoksul Türk

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

II. TBMM NĠN AÇILMASI

II. TBMM NĠN AÇILMASI II. TBMM NĠN AÇILMASI ll. TBMM nin Açılması Öncesi YaĢanan GeliĢmeler 23 Nisan 1920 de TBMM nin açılması ile yeni Türkiye Devleti kurulmuştu. TBMM Hükümeti adının kullanılması, iç ve dış düşmanların bölücü

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ

TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ TÜRKİYE DE SİYASET VE DEMOKRASİ 12 Eylül Darbesi 1973 seçimlerinden 1980 yılına kadar gerçekleşen seçimlerde tek başına bir iktidar çıkmadığından bu dönem hükümet istikrarsızlığı ile geçen bir dönem olmuştur.

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :300 KARAR 300 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Ağustos ayı meclis toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleşiminin 5 Ağustos 2016 Cuma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

TÜRK SİYASAL HAYATI I-II

TÜRK SİYASAL HAYATI I-II Editörler Doç.Dr. Betül Karagöz Yerdelen & Yrd.Doç.Dr. Mehmet Tan TÜRK SİYASAL HAYATI I-II Yazarlar Doç.Dr.İlhan Aksoy Yrd.Doç.Dr. Celal Fatih Türe Yrd.Doç.Dr. Gürbüz Özdemir Yrd.Doç.Dr. Kubilayhan Erman

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5

TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 TÜRKİYE SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ANALİZ SEPA 5 HAZİRAN 2012 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren Onur

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM X. DÖNEM (1954 1957) A. 1954 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi... 4 X. Dönemde

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi On5yirmi5.com Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Cunhuriyet'in ilanından günümüze kadar Türkiye'de siyaset nasıl ilerlemiş? Hangi partiler kurulmuş,hangi öneml, olaylara tanıklık etmiş? Gelin hep birlikte Cumhuriyet

Detaylı

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5

Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5 8. SINIF VE ATATÜRKÇÜLÜK Millî Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler II Test 5 1. Mustafa Kemal, İstanbul'a geldiği 13 Kasım 1918'de İtilaf Devletleri'nin Boğazları işgal etmesi, Padişah ve Hûkümet'in umutsuzluk

Detaylı

Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması

Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması Atatürk ün Dünyası Cengiz Önal 86 Yüksek Öğretim ve İlk Özerk Üniversitenin Kurulması İsmet İnönü, özellikle İlköğretim ve Köy Enstitüleri ne verdiği desteği yükseköğretimden de esirgememiş, hatta artırarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER TESTİ

SOSYAL BİLGİLER TESTİ 1. Selanik, Osmanlı Devleti nin Rumeli deki en 3. basılan gazete ve kitapları anında okuma imkânı vardı. Parçaya göre, Mustafa Kemal in çocukluğunu Selanik te geçirmesinin ona, hangi açıdan katkı sağladığı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı