SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010

2 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri Yazı Biçimi Başlıklar Aktarmalar ve Açıklamalı Dipnotlar Satır Aralıkları ve Hizalama Satır Başı Sayfaların Numaralandırılması 4 3. Araştırma Yapısı Ön Bölüm İç kapak sayfası Başlık sayfası Jüri ve enstitü onay sayfası Öz sayfası Abstract sayfası Önsöz sayfası Özgeçmiş sayfası İçindekiler sayfası Tablolar listesi Şekiller listesi Kısaltmalar listesi Ana Bölüm (Tez Metni) Arka Bölüm Ekler listesi Kaynakça 8 4. Aktarmalar Doğrudan Aktarma Doğrudan kısa aktarmalar Doğrudan uzun aktarmalar Dolaylı Aktarma Aktarmaların Biçimsel İlkeleri 11 i

3 Tek yazarlı kaynaklar İki yazarlı kaynaklar Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklar Kurum yazarlı kaynaklar Arşiv belgeleri Mahkeme kararları Derleme kaynaklar Çeviri kaynaklar Yazarı belli olmayan kaynaklar Aynı soyadına sahip yazarların eserleri Aynı yazarın eserleri Kişisel görüşmeler İkincil kaynaktan aktarmalar Birden fazla kaynağın birlikte gösterimi Televizyon programı, film, çoklu ortam yazılımı türü kaynaklar E-Kaynaklar E-dergilerdeki makaleler Web sayfasında yayınlanan bildiriler Künye bilgileri olmayıp yalnızca internet ortamında yer alan kaynaklar Tablo ve Şekiller Kaynakça Basılı Süreli Yayınlar Tek yazarlı makaleler İki yazarlı makaleler Çok yazarlı makaleler Gazete makaleleri Çeviri makaleler İkinci Bir Kaynakta Yer Alan Kaynaklar Kitaplar Yazarı belli olan kitaplar Derleme kitapta yer alan bölüm, ünite veya makaleler Kurum yazarlı kitaplar Çeviri kitaplar Diğer Basılı Kaynaklar Araştırma raporları 29 ii

4 Bildiri kitapları Yayınlanmamış bildiriler Poster bildiriler Yayınlanmamış doktora ve yüksek lisans tezleri Arşiv belgeleri Mahkeme kararları E-Kaynaklar E-dergilerdeki makaleler Web sayfasında yayınlanan bildiriler Künye bilgileri olmayıp yalnızca internet ortamında yer alan kaynaklar Televizyon Programı, Film, Çoklu Ortam Yazılımı Türü Kaynaklar Televizyon programları Televizyon dizileri Televizyon dizisi bölümleri Sinema filmleri Müzik Ses kayıtları Yazarı Belli Olmayan Kaynaklar Çalışmanın Enstitüye Teslimi 35 Ekler 36 Kaynakça 51 iii

5 Önsöz 1997 yılında ilk basımı yapılan ve o tarihten bu yana Enstitümüzde tez/dönem projesi hazırlayan lisansüstü öğrencilerimize rehberlik eden Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu nun zamana ve koşullara göre yenilenmesi ihtiyacı gündeme gelmiş; yeni Tez Yazım Kılavuzu ile ilgili çalışmalar, katkı sağlayabilecek tüm paydaşların görüş ve önerilerine sunulmuştur. Tarafımıza iletilen görüş ve öneriler de dikkate alınarak tamamlanan yeni Tez Yazım Kılavuzumuz, halen tez ve dönem projesi hazırlayan öğrencilerimiz tarafından 1 Ocak 2011 tarihine kadar tercihli olarak kullanılacaktır. Ancak bu tarihten sonra kabulü yapılacak tez ve dönem projelerinin yeni kılavuza göre hazırlanmış olması zorunlu tutulacaktır. Bu çalışmanın hazırlanması sırasında görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan ana bilim dalı başkanlarına, emeği geçen meslektaşlarımıza ve Enstitümüzün araştırma görevlilerine çok teşekkür ederiz. 1 Eylül 2010 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ iv

6 1. Giriş Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında yer alan öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada tezlerle ilgili ana çerçeve ve yazım kuralları yer almaktadır. Bu doğrultuda değişik alanlarda yapılan tezlerde, her tezin kendi içinde belirli bir sistematiği yansıtan bir iç tutarlılık sergilemesi önemsenmiş ve hazırlanacak olan tezlerde şekil bütünlüğü sağlamak amacı ile uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Tez, yapılan çalışmanın ve çalışmayı yapanın akademik açıdan değerini gösteren bir belgedir. Bu belge aynı zamanda, çalışmayı yapan kişi ile okuyucu arasında iletişim ve değerlendirme aracıdır. Araştırmacının ve araştırmanın niteliği açısından, üretilen bilginin niteliğinin yanı sıra tezin şekil şartlarına uygunluğu da önemlidir. İçerik ve şekil şartları açısından tezlerin hazırlanmasında gözetilecek üç temel ilke; amaca uygunluk, anlaşılırlık ve etkililiktir. Tezin dayandığı bilimsel araştırmanın hazırlanmasında, araştırmacı hem araştırma süreci hem de araştırmanın sonuçlarıyla ilgili etik kurallara uymak zorundadır. Diğer bir anlatımla, araştırmacı yapılan çalışmanın güvenilirliğini zedeleyen bilimsel ihmal (disiplinsiz araştırma), bilimsel saptırma (kasıtlı sahtekârlık) ve/veya bilimsel aşırma (intihal) girişimlerinden uzak durmalıdır. 2. Tezin Biçimsel Özellikleri Tezler biçim yönünden yalınlık, mantığa uygunluk, denge, simetri ve birörneklik ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Biçimin yalın, kolayca anlaşılabilir olması iletişim ve değerlendirme açısından önemlidir. Tezde uyulan biçimin zihinsel işleyişe ve genel beklentilere uygunluğunun yanı sıra bilgilerin sunuluşunda denge ve simetri de sağlanmalıdır. Aynı şekilde tezlerde birörneklik olmalıdır. Örneğin, aktarmalar bir yerde dipnotlarla, başka bir yerde metin içinde yapılmamalıdır. Başlık biçimleri, tablo ve şekillerin gösterimi tezin tüm bölümlerinde aynı mantıkla ve aynı biçimde verilmelidir. Bir tezin farklı formatlarda (biçimlerde, yaklaşım tarzlarında) hazırlanmış tüm başlıklarına ilişkin örnekler Ek 7 de verilmiştir. 1

7 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri Enstitüye teslim edilecek olan çalışmalar A4 boyutlu, gr/m 2 lik mat beyaz birinci hamur kâğıda basılmalıdır. Kâğıdın alt ve üst kenarlarından 3 cm, sağ kenarından 2,5 cm ve sol kenarından 3,5 cm boşluk bırakılmalı ve kalan kısım yazı alanı olarak kullanılmalıdır. Bu ölçüler Ek 1 de gösterilmektedir. Çalışma kâğıda tek yüzlü olarak basılır. Çalışmanın Enstitüye teslim edilen nüshaları orijinal çıktı olmak zorunda değildir. Ancak, teslim amaçlı yapılacak çoğaltmaların orijinal çıktı kalitesinde olması gerekmektedir. Çoğaltma (fotokopi) esnasında sayfalarda oluşabilecek kararmalar ve benzeri kusurlar kabul edilemez Yazı Biçimi Enstitümüz lisansüstü programlarında yazılması öngörülen tez, bitirme ödevi, proje ve benzeri bilimsel araştırmaların yazılı olarak sunumunda Arial, Helvetica, Palatino Linotype veya Times New Roman yazı karakterlerinden biri kullanılacaktır. Çalışmada genel itibariyle 12 punto harf boyutu kullanılmakla beraber dipnot, tablo ve alıntılarda bu boyut değiştirilebilir Başlıklar Tez metni içinde çeşitli düzeylerde başlıklar kullanılabilir. Tezde kullanılabilecek beş farklı düzeydeki başlıklar aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. Unutulmamalıdır ki, her zaman birinci düzey başlıklarla başlamak gerekir. Tablo 1. Başlıklarda Şekil Şartları Düzey Biçim 1 Ortalı, koyu ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. 2 Sola dayalı, koyu ve her sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. 3 Sola dayalı, 2. düzey başlığa göre 1 cm içerden, koyu ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. 4 Sola dayalı, 3. düzey başlığa göre 1 cm içerden, italik, koyu ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. 5 Sola dayalı, 4. düzey başlığa göre 1 cm içerden, italik ve sadece ilk sözcüğün baş harfi büyük olmalıdır. 2

8 Örneğin tezin herhangi bir bölümünde birinci düzey ve takip eden düzeylerde başlıklar varsa, şu şekilde düzenlenmelidir: 3. Yöntem 3.1. Araştırmanın Amacı 3.2. Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın evren ve örneklemi Araştırmanın veri toplama aracı Veri toplama aracının hazırlanması Uzman paneli 2.4. Aktarmalar ve Açıklamalı Dipnotlar Ana bölümde yapılacak aktarmalara ilişkin biçimsel açıklamalar ayrı bir başlık altında bir sonraki bölümde verilmektedir. Aktarmalarda metin içi gösterim veya dipnot yöntemi uygulanır. Metin içi aktarma yöntemi tercih edildiğinde, açıklama gereken durumlarda, dipnot kullanılabilir. Bu durumda açıklama dipnotları metin hizası sınırları içinde 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığında yazılır. Dipnotlar Arap rakamlarıyla (1, 2, 3 ) numaralandırılır. Tezin tamamında dipnot numaraları birbirini izler Satır Aralıkları ve Hizalama Tez metninin gövdesinde yer alan yazılar 1,5 satır aralığı verilerek yazılır. Üç satırdan uzun, doğrudan alıntılar ayrı bir paragraf olarak ve yalnızca soldan 2 cm içeri alınarak yazılır. Dipnot açıklamalarında ise, 1 (tek) satır aralığı kullanılır ve yazının puntosu 12 den 10 a düşürülür. Alt başlıklardan önce ve sonra birer satır boşluk bırakılır. Tez metni yazı alanında iki yana yaslanmış biçimde (blok) yer alır Satır Başı İki farklı uygulamadan biri seçilebilir: Paragraflar arasında birer boşluk verildiği takdirde satırbaşı yapılmaz. Satır başı yapıldığında ise, 3

9 paragraflar arasında boşluk verilmez ve satırbaşı ölçüsü, metin hizasına göre soldan 1 cm içeriden başlar Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları, sayfanın sağ alt köşesinde yer alır. Ön bölümleri oluşturan sayfalar, küçük Romen rakamları (i, ii, iii,.) ile belirtilir. Başlık sayfasında ve Jüri ve Enstitü Onay sayfalarında sayfa numarası yer almaz ancak bu sayfalar i. ve ii. sayfa olarak sayılır ve tez yazım kılavuzunda belirtilen sayfa düzeni içerisinde yer alır. Sayfa numaraları, Öz sayfasından iii olarak başlar. Araştırma metnini oluşturan tüm sayfalara Arap rakamları (1, 2, 3, ) ile sağ alt köşede sayfa numarası verilir. Sayfaların numaralandırılmasında rakam harici her hangi bir noktalama, çizgi veya diğer işaret kullanılmaz. 1 numaralı sayfa Giriş başlığının bulunduğu sayfadır. Ancak sayfa numarası, bu ilk sayfada gösterilmez. 3. Araştırma Yapısı Tezler üç ana bölümden oluşur. Bunlar ön bölüm, ana bölüm ve arka bölümdür Ön Bölüm Bu bölümde aşağıdaki unsurlar yer alır: İç Kapak Sayfası Başlık Sayfası Jüri ve Enstitü Onay Sayfası Öz Abstract Önsöz, Teşekkür veya İthaf Sayfası (isteğe bağlı) Özgeçmiş İçindekiler Tablolar Listesi Şekiller Listesi Kısaltmalar Listesi 4

10 İç kapak sayfası Tezin ciltlenmesinde Enstitü tarafından verilen cilt kapağı kullanılmaktadır. Söz konusu cildin yapısı gereği araştırmanın ilk sayfası, kapağın altına yerleştirilen İç Kapak Sayfasıdır. Bu sayfanın yapısal özellikleri Ek 1 de gösterilen şekilde olmalıdır Başlık sayfası Başlık sayfasında, tezin adı, yazarı, programın adı (yüksek lisans veya doktora), anabilim/bilim dalı, danışman adı, sunulan kurum, şehir ve kabul yılı bilgileri yer alır. Bu sayfanın unsurları ve yapısal özellikleri Ek 2 de gösterilmektedir Jüri ve enstitü onay sayfası Tezin ilgili anabilim dalı tarafından kurulmuş bir jüri önünde başarıyla savunulduğunu ve tezin aranan nitelikleri taşıdığını gösteren bir belge niteliğindedir. Bu sayfada Danışmandan başlamak üzere jüride yer alan üyelerin adları ve unvanları akademik kıdem dikkate alınarak yazılır. Yüksek lisans tezlerinde jüri üyesi sayısı tez danışmanı dâhil toplam üç veya beş; doktora tezlerinde ise beştir. Jüri üyeleri tarafından onaylanan belge, Enstitü Müdürünün de onayı alındıktan sonra teze ilave edilir. Ek 3 te buna ilişkin bir örnek sunulmaktadır Öz sayfası Öz, çalışma hakkında kısa bir tanıtım amacıyla hazırlanan sayfadır. Bu bölümde okuyucuya araştırma konusunun özünü oluşturan problem, araştırmada kullanılan yöntem, elde edilen bulgular ve sonuçlar hakkında bilgi verilir. Yüksek lisans ve doktora aşamasında yapılan tezlere ait öz, bir sayfayı aşmayacak biçimde yaklaşık kelimeden oluşur. Öz sayfasında şekil, tablo, kaynak, dipnot gibi bilgilere yer verilmez ve alt başlık kullanılmaz. Yapılan çalışmalar birçok indekste bu bölüm aracılığı ile tarandığından araştırmacı Öz metninin yazımına dikkat etmelidir. Öz metni, Öz ifadesinin yer aldığı bölüm tanımlaması; tezin adı, yazarın adı ve soyadı; tezin sunulduğu anabilim dalı, üniversite ve enstitü 5

11 adları ile tezin kabul tarihi; danışman öğretim üyesinin unvanı ve adından sonra aynı sayfada başlar ve sürer. Tez özünün altına Anahtar kelimeler: ibaresi koyu renkli olarak yazılır ve buraya çalışma konusunda önem arz eden 3-5 anahtar kelime yazılır. Ek 4 te bir öz sayfası örneği verilmektedir Abstract sayfası Bu sayfa Öz bölümünün İngilizce yazımıdır. Öz sayfası için geçerli ilkeler bu sayfada İngilizce olmak şartıyla tekrarlanır. Çalışmaya ilişkin anahtar kelimeler koyu renkli yazılan Keywords: ibaresinin ardından İngilizce olarak yazılır. Ek 5 te bir örneği sunulmaktadır Önsöz sayfası Araştırmacının isteği ve danışmanın da uygun görmesine bağlı olarak teze dâhil edilebilecek bir sayfadır. Bu sayfada araştırmacı teze önemli katkıları olan kişi veya kuruluşlara teşekkürlerini sunabilir, teze ilişkin kısa bilgiler verebilir Özgeçmiş sayfası Araştırmacının biyografisi, yayınları, mesleki ve eğitim geçmişi, aldığı ödüller ve kişisel bilgileri bu sayfada yer alır (Ek 6) İçindekiler sayfası Araştırmada yer alan ön bölüm, ana bölüm ve arka bölümü oluşturan tüm unsurlar çalışmada yer aldıkları sıraya göre sayfa numaralarıyla beraber burada belirtilir. Bu bölümün başlığı olan İçindekiler ibaresi baş harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır. İçindekiler bölümünde bu unsurlara ilişkin kullanılacak olan adlandırma ve numaralandırma metin içerisindeki ile birebir aynı olmalıdır. İçindekiler listesi 12 punto, 1,5 satır aralığı ile koyu olarak yazılır. Bu bölümde italik karakter kullanılmaz. İçindekiler bölümünde yer alan her başlığın adı ile başlığa karşılık gelen sayfa numarası arasında noktalardan oluşan bir çizgi yer almalıdır (Ek 7). 6

12 Tablolar listesi Araştırmada bilgi ve bulguların tablolar halinde verilmesi durumunda bu tablolar adları ve yer aldıkları sayfalarla beraber tablolar listesinde yer alır. Bu bölümün başlığı olan Tablolar Listesi ibaresi baş harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır. Tablolar listesini oluşturan tablolar ise başlığın iki tam satır aralığı altında ve sayfanın solundan başlayacak şekilde yazılır ve tablo adı ile sayfa numarası arasında noktalardan oluşan bir çizgi çizilir Şekiller listesi Tez metninde bilgi ve bulguların şekiller halinde verilmesi durumunda bu şekiller adları ve yer aldıkları sayfalarla beraber şekiller listesinde yer alır. Bu bölümün başlığı olan Şekiller Listesi baş harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır. Şekiller listesi yazımında tablolar listesinde uygulanan düzenleme geçerlidir. Tezlerin konu ve içeriklerine göre şekilleri de gruplandırarak vermek okuyucu için kolaylık sağlayacaktır. Böyle bir durumda Şekiller Listesi, Grafikler Listesi, Resimler Listesi, Haritalar Listesi, Fotoğraflar Listesi ve benzeri başlıklar kullanılabilir. Üç ya da daha çok sayıdaki tablo ve şekiller, Tablolar Listesi ve Şekiller Listesi olarak ayrı ayrı sıralanır. Daha az sayıdaki tablo ve şekiller ise Tablo ve Şekiller Listesi başlığı altında birlikte sunulur. Bir tek tablo ya da şekil için ayrı bir liste yapılmaz Kısaltmalar listesi Tez metni içerisinde kullanılan kısaltmalar ve bu kısaltmaların açık ifadeleri bu bölümde listelenerek tezin ön kısmında yer alır. Bu bölümün başlığı olan Kısaltmalar Listesi baş harfi büyük ve koyu olarak sayfa ortasına yazılır. Kısaltmalarda Türk Dil Kurumu nun imla kılavuzuna ve ilgili bilim dalında genel kabul gören usullere dikkat edilir. 7

13 3.2. Ana Bölüm (Tez Metni) Bu bölüm araştırma metnini ifade eder. İzlenen formata göre (Ek 7) içindekiler farklı şekillerde oluşturulabilir. Tez metninde yer alan her bir bölüm (Giriş, Yöntem vb.) yeni bir sayfadan başlar Arka Bölüm Arka bölüm, ekler ve kaynakçadan oluşur Ekler listesi Dipnot olarak verilmesi uygun olmayacak uzunlukta açıklamalar, çizim, plan, resim, anket formları, veriler, tablolar, şekiller, arşiv metinleri, yasa metinleri gibi bilgi ve belgeler bu bölümde sunulur. Burada yer alacak her bir öğe için uygun bir başlık seçilmeli ve bunlar sunuş sırasına göre Ek 1, Ek 2,. biçiminde ve her biri ayrı bir sayfadan başlayarak sunulmalıdır. Ekler listesi Tablolar Listesi yazımına uygun formatta hazırlanır. Ekler hazırlanan liste doğrultusunda, listeyi izleyen sayfadan başlar Kaynakça Kaynakça bölümü sayfa ortasına baş harfi büyük ve koyu olarak yazılmış Kaynakça başlığı ile başlar. Burada bibliyografya, yararlanılan kaynaklar vb. başlıklar kullanılmaz. Kaynakçaya bölüm numarası verilmez ve kaynakçada listelenen eserler için sıra numarası ve benzeri işaretlemeler kullanılmaz. Yararlanılan kaynaklar soyadına göre alfabetik sırayla tezin sonunda yer alır. Kaynakçada yer alan kaynaklar; kitap, dergi, tez, araştırma raporları vb. nitelikte olabilir; bu kaynaklar isteğe bağlı olarak (kitaplar, makaleler, vb.) gruplandırılabilir. Wikipedia gibi elektronik ortamlarda yer alan veya güvenilir olmayan elektronik kaynaklara atıfta bulunulamaz ve kaynakçada gösterilemez. 8

14 4. Aktarmalar Tezlerde, özellikle problemin tanımlanması, araştırma yönteminin belirlenmesi ve bulguların yorumlanması aşamalarında geniş bir literatür (alanyazın) taraması yapılır. Bu taramalarda, diğer araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalardan aktarmalar yapılarak yararlanılır. Aktarmalarda metin içi gösterim (parantez içi) veya dipnot sistemi kullanılabilir. Metin içerisinde aktarma yapılan kaynakların gösterimi iki şekilde yapılabilir. Bunlar doğrudan aktarma ve dolaylı aktarmadır Doğrudan Aktarma Doğrudan aktarma, ilgili kaynaktan alıntı yapılacak bilginin içeriği değiştirilmeksizin aynen olduğu gibi metinde gösterilmesidir. Bunun yanı sıra verilerden (mülakat, televizyon programı, vb.) yapılacak aktarımlarda da aynı yöntem kullanılır Doğrudan kısa aktarmalar İlgili kaynaktan veya verilerden yapılan doğrudan kısa alıntılar (3 satır uzunluğunu veya 40 sözcüğü geçmeyen) metin akışı içerisinde çift tırnak işareti içinde verilir ve alıntı sonunda uygun kaynakça bağlantı bilgileri bulunur. Doğrudan kısa aktarmaların metin içi gösterimine ilişkin örnek: yapılmıştır. İncelenen konuda başkalarının ne yazdıklarını, konuyu hangi yönleriyle incelediklerini, bulgularını, kısaca gerekli gördüğü bilgileri raporda belirtme işlemine aktarma; aktarılan bilgiye de alıntı adı verilir (Yüksel, 2009: 2). Buna göre Dipnot gösterimine ilişkin örnek: gelmektedir. Rekabet in iki temel işlevi vardır. Bunlardan ilki herhangi bir durum veya konuda en iyinin belirlenmesidir. Belki de daha önemli olan diğer işlev ise en iyi olmayanları daha iyi olmak için motive etmesi, değişim ve gelişimi zorlamasıdır 1. 9

15 1 S. Yılmaz vd. (2009). Yönetim yaklaşımlarıyla kurumsal sürdürülebilirlik (Ed: S. Besler), İstanbul: Beta Yayıncılık, s Verilerden yapılan doğrudan kısa aktarıma ilişkin bir örnek ise şöyledir. Bu bağlamda Demet in annesi Demet televizyon izlerken televizyon programı ile ilgili konuştuğu için işlerini onun yanında yapmaya çalıştığını ifade etmektedir Doğrudan uzun aktarmalar Doğrudan yapılan uzun alıntılar (3 satır veya 40 sözcüğü geçen) ayrı bir paragraf olarak, yalnızca soldan 2 cm içerden başlanarak verilir. Alıntının sonunda uygun kaynakça bağlantısı verilir. Böylece doğrudan alıntı yapılan paragrafın diğer metinlerden kolaylıkla ayırt edilmesi sağlanır. Örneğin; Madde 14 - Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır (5187 sayılı Basın Kanunu, m.14). Verilerden yapılan doğrudan uzun aktarıma ilişkin bir örnek ise şöyledir: Anne: Mesela ailece izlediğimiz çizgi filmler oluyor. Ne bileyim bir Wolly vardı, Ratatu, film şeklinde. Ama televizyonda bir yarım saat o sırada biz yanında oluyoruz ama çok dikkatli izlediğimiz söylenemez. Uygun programları çok dikkatli izlemiyorum. Ama Winx i izlemeye çalıştım birkaç kere ama hiç hoşuma gitmedi. 10

16 4.2. Dolaylı Aktarma Baba: Tabi televizyon izlediği zamanların hangi zamanlar olduğuyla da değişiyor bu. Hafta içi da evde oluyorum. Duru gibi yatıyor. O aradaki vakitte bir yemek yememiz gerekiyor. Kısa dönemli izliyor o arada. Ama biz beraber olamıyoruz. Eşim mutfakta oluyor, ben birtakım şeyler yapmak zorunda kalabiliyorum. Anne: Yanında olmaya çalışıyoruz ama çok dikkatli izlemiyoruz. Baba: Hafta sonları izliyoruz. Gün de daha uzun olduğu için. Sabahtan akşama kadar beraber olduğumuz için. Anne: Aslında biz küçükken ikimiz daha çok beraber izliyorduk. Dolaylı aktarma, yararlanılan kaynaktaki özgün anlatımın ana düşüncesinin değiştirilmeden yazarın kendi anlatımıyla aktarılmasıdır. Burada yapılan aktarmada içeriğe ilişkin anlam kaymasının olmaması ve içeriğin yazarın kendi ifadeleriyle belirtilmesi gerekmektedir. Bu tür aktarmalarda, herhangi bir tırnak işareti ya da sıkıştırılmış paragraf gibi bir gösterim biçimi kullanılmaz. Bununla birlikte yazarın aktarma yaptığı kısmı belirtmek için metin içi veya dipnot şeklinde kaynakça bağlantısı verilir. Yazar, birkaç kaynaktan birlikte dolaylı aktarma yapıyor ise bu kaynakları noktalı virgül ile ayırarak kaynakça bağlantısı vermelidir Aktarmaların Biçimsel İlkeleri Kaynakça bağlantısının gösteriminde belirli kurallara göre davranılması gerekir. Dipnot sisteminde dipnotlar, sayfanın altlarında, metinden dipnot çizgileriyle ayrılan yazı alanında verilir. Dipnot çizgisi, yazı alanının sol kenarından başlayan, yaklaşık olarak 4 cm. uzunluğunda yatay bir çizgidir. Bilgisayar kelime işlem programlarında dipnot çizgisinin yeri ve dipnot bilgilerinin yerleştirilmesi, programın öngördüğü şekilde yapılır. Dipnotlar tek satır aralığı ile yazılır. Her dipnota Arap rakamları (1, 2, 3...) kullanılarak bir sıra numarası verilir. Numaralama, tezin bütünü için tek bir sıralama şeklinde yapılır. Dipnot ile numara arasında boşluk bırakılmaz ve herhangi bir noktalama/belirtme işareti kullanılmaz. 11

17 Metin içi gösterimlerde; (Yazarın Soyadı, Yayın yılı: Sayfa numarası) Dipnot gösteriminde ise, aşağıda belirtilen şekil şartlarına uyulması gerekir. Yazarın adının ilk harfi. Soyadı (Yayın yılı). Eser adı. Yayın yeri: Yayınevi, Sayfa numarası. Dipnot gösteriminde, makale ve kitap isimlerinin ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeler ise özel isim olmadığı sürece küçük harflerle yazılır. Eser adları (kitap, dergi, akademik etkinlik, dizi, film vs.) italik olarak yazılır. Dipnot yöntemi kullanılıyor ise kaynaklar, tezde ilk geçtikleri yerlerde ayrıntılı dipnot bilgileri ile gösterilir. Daha sonraki aktarmalarda ayrıntılı dipnot bilgileri ile gösterilmez. Örneğin; Yazarın Soyadı (Yayın yılı), Sayfa numarası. Aşağıda kaynakça bağlantısı gösterimiyle ilgili çeşitli örneklere yer verilmektedir Tek yazarlı kaynaklar Tek yazarlı kaynaklardan yapılan aktarmalara ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir. a. Metin içi gösterimlerde iki farklı yöntem kullanılabilir. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: (Vural, 2004: 27) de belirtildiği üzere eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir. Eğitim sorunlarına değinen Sever (2003: 27 29) sorunların çözümlenmesi için kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Vural (2007: 78), günümüzde çevre kirliliğinin önemli bir sorun olduğunu belirtmektedir. 12

18 Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: Nüfus artış hızı işsizliğin temel gerekçeleri arasında sayılabilir (Sever, 2008: 145). İnternet bağımlılığı, çağımızın önemli bir sorunudur (Ceyhan, 2008: 15; Ceylan, 2005: 20). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 M. Sağlam (1999). Karşılaştırmalı eğitim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, s İki yazarlı kaynaklar İki yazarlı kaynaklardan yapılan aktarmalara ilişkin örnekler aşağıdaki gibidir. a. Metin içi gösterimlerde iki farklı yöntem kullanılabilir. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: Güven ve Kürüm (2006: 86) de belirtildiği üzere eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir. Güven ve Kürüm e (2006: 86) göre ise, eğitimde planlama yapmak geleceği tasarlamanın önemli unsurlarından biridir. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: Öğrenme stilleri ile eleştirel düşünme arasındaki ilişkinin ayrıntılı bir biçimde betimlemesini sağlayacak yeni araştırmaların yapılmasına gereksinim duyulmaktadır (Güven ve Kürüm, 2006: 86). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 M. Güven ve D. Kürüm (2006). Öğrenme stilleri ve eleştirel düşünme arasındaki ilişkiye genel bir bakış. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), s Üç veya daha fazla yazarlı kaynaklar Üç veya daha fazla yazarlı kaynağın kaynakça bağlantısı ise ilk kullanımından itibaren ilk yazarın soyadı ve vd. kısaltmasıyla verilir. a. Metin içi gösterimlerde iki farklı yöntem kullanılabilir. 13

19 Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: Çardak vd. (2008: 206) çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığını belirlemiştir. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: Çevrimiçi derslerin etkililiğini sağlama da etkileşim öğelerinin büyük rol oynadığı belirlenmiştir (Çardak vd., 2008: 206). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 L. Vural vd. (2005). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin algıları. Anadolu Eğitim Dergisi, 70 (1), s Kurum yazarlı kaynaklar Kurum yazarlı kaynakların kaynakça bağlantısı, ilk geçtiği yerde kaynakçada belirtildiği gibi kısaltılmadan yazılır. Ancak ilgili kaynağın daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili kurumun kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. a. Metin içi gösterimine ilişkin örnek: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2008: 20). (MEB, 2008: 20). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 Türk Dil Kurumu [TDK] (1970). Yeni yazım (imla) kılavuzu. (6. Baskı). Ankara, s TDK. (1970), s Arşiv belgeleri Arşiv belgelerinin metin içi gösteriminde kaynağın geçtiği ilk yerde arşiv belgesinin adı kısaltılmadan yazılır. Ancak arşiv belgesinin daha sonraki gösteriminde kısaltma kullanılacak ise ilgili arşiv belgesinin kısaltması köşeli parantez içerisinde gösterilir. Daha sonraki gösterimlerde bu kısaltma kullanılır. Belge adının ardından virgül konularak varsa belgenin tarihi verilir. Daha sonra arşivin sınıflandırılma biçimine göre dosya, yaprak veya sayfa numaralarından herhangi biri verilir. 14

20 Arşiv belgelerine ilişkin dipnot gösteriminde, yapılan atıflarda arşiv belgesinin adı, varsa belge tarihi, belgenin yer aldığı arşiv ve dosya, defter ve varak/ yaprak/ sayfa numaraları belirtilir. a. Metin içi gösterimine ilişkin çeşitli örnekler:.( Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1927: 239).. (BCA, 1927: 240). (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA], 1933: ). (BCA, 1933: ). (Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD]: s. 26). (BOA, TD: 26). b. Dipnot gösterimine ilişkin çeşitli örnekler: 1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi [BOA]. Tapu Defteri [TD], s BOA. TD, s Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi [BCA]. ( ) , BCA. (1933), Mahkeme kararları Mahkeme kararlarından yapılan aktarmalarda, yalnızca dipnot gösterimi kullanılır. Örnek: 1 Danıştay 9. Dairesinin tarih ve 1989/1909 Esas ve 1989/3038 Karar sayılı kararı. Aynı kaynağa tekrar atıf yapıldığında ise aşağıdaki örnekte olduğu gibi kısaltmalar kullanılır: 1 D. 9. D T., 1989/1909 E., 1989/3038 K Derleme kaynaklar Derleme kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Editör bilgisi kaynakçada yer alır. a. Metin içi gösterimlerde iki farklı yöntem kullanılabilir. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: 15

21 Odabaşı ve Kılıçer e (2008: 46) göre, postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: Postmodernizmin erkek ile kadın arasındaki ayrımı reddetmesi, postmodern reklamlarda da kendini göstermektedir (Odabaşı ve Kılıçer, 2008: 46). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 Y. Odabaşı ve T. Kılıçer (2008). Postmodern dönemde pazarlama: Güncel pazarlama yaklaşımlarından seçmeler. (Ed: İ. Varinli, K. Çatı), Ankara: Detay Yayıncılık, s Çeviri kaynaklar Çeviri kaynakların metin içi gösteriminde yalnızca yazar ya da yazarların soyadları verilir. Çeviren bilgisi kaynakçada yer alır. a. Metin içi gösterimlerde iki farklı yöntem kullanılabilir. Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: Bradley e (2004: 45) göre rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır. Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: rakiplere odaklanma, şirketlerin güçsüz rakiplerinin zayıf olan yönlerine yoğunlaşmak yoluyla bu rakiplerinden müşteri ve pazar payı çalmaya çalışmasıdır (Bradley, 2004: 45). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 F. Bradley (2004). Uluslararası pazarlama stratejisi. (Çev: İçlem Er), İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi, s

22 Yazarı belli olmayan kaynaklar Yazarı belli olmayan kaynakların bilimsel çalışmalarda kullanılması uygun görülmemekle birlikte, kullanımı zorunlu olduğu durumlarda aktarmalar aşağıdaki şekilde yapılır. a. Metin içi gösterime ilişkin örnek: ( Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar, 2003: 56). b. Dipnot yöntemine ilişkin örnekler: (1995). Arnavutluk ülke raporu. Ankara: TİKA Yayınları, s (1990). Balkanlar da Türk varlığı. Toplumsal Tarih Dergisi, 10 (7), s Aynı soyadına sahip yazarların eserleri Birden fazla kaynağın ilk yazarları aynı soyadına sahip ise bu durumda her bir kaynak için ilk yazarların ön adının baş harfleri de aktarmalarda aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi verilir. a. Metin içi gösterime ilişkin örnek: Cümle içi gösterimine ilişkin örnek: A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan ın (1998: ) çalışmalarında ifade ettikleri gibi, Cümle sonu gösterimine ilişkin örnek: ifade edilmektedir (A. Ceyhan (1990: 56) ve E. Ceyhan (1998: ). b. Dipnot gösterimine ilişkin örnek: 1 E. Ceyhan (2000). Mesleki sorun düzeyleri farklı okul rehber öğretmenlerinin kişisel ve sosyal uyum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s. 12; A. Ceyhan (2000). Üniversite öğrencilerinin duygu ifade eden sözcük ve deyimlere yükledikleri duygu yoğunluklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, s

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz... vi 1. Giriş... 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri... 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri... 2 2.2. Yazı Biçimi... 2 2.3.

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

tarih ve 06 sayılı Akademik Kurul tutanağının I nolu ekidir. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2017 1 GİRİŞ İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek Yüksek Lisans ve Doktora tezleri

Detaylı

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır;

Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; TEZ BÖLÜMLERİNİN SUNUŞ SIRASI Tezde yer alacak bölümlerin sunuş sırası aşağıdaki düzende olmalıdır; 1. Dış kapak 2. İçindekiler 3. Kısaltmalar 4. Çizelge listesi 5. Şekil listesi 6. Özet 7. Giriş 8. Diğer

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESİ YAZIM ESASLARI Bu esasların amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı tüm ana bilim ve

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ I-Genel biçimsel özellikler Tıpta Uzmanlık Tezi Yazım Kılavuzu -Tez çalışmasının Etik Kurul (Lüzumu halinde) onay tarih ve sayısı eklenmelidir. 1-Genel şekil

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR, 2012 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İLKELER... 1 3. BİÇİM... 1 3.1. KÂĞIT VE YAZI ALANI... 2 3.2. YAZI KARAKTERİ, BOYUTU VE SATIR ARALIKLARI... 2 3.3.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAYIN İLKELERİ T.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi nde, aşağıda belirtilen şartlara uyan eserler yayınlanır. 1. Makalelerin, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzun amacı; Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü nde hazırlanan yüksek

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU İçindekiler BİTİRME TEZİNİN FORMAT DÜZENLENMESİNE

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNĠVERSĠTESĠ UYGULAMALI BĠLĠMLER YÜKSEKOKULU GASTRONOMĠ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ ÖDEV/BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL, 2012 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu kılavuz Beykent Üniversitesi Uygulamalı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YAZIM KURALLARI 1. Gönderilen çalışmalar, MS Office ortamında yazılmalı ve başlık (Türkçe ve İngilizce), özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler (Türkçe

Detaylı

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU

BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU BĠLECĠK ġeyh EDEBALĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ COĞRAFYA BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ YAZIM KILAVUZU 1. AMAÇ VE KAPSAM Bitirme ödevinin amacı öğrencilerin derslerde öğrendikleri teori ve uygulama konuları,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OSMANİYE STAJ RAPORU "[Staj yapılan işletmenin adı - sadece ilk harfler büyük olacak]" HAZIRLAYAN [Ad ve Soyadı Sadece

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN)

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) 1/5 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ŞEKİLSEL KONTROL LİSTESİ (ÖĞRENCİ İÇİN) ÖĞRENCİ BİLGİLERİ Adı Soyadı Öğrenci No Anabilim Dalı Danışmanı TEZ BİLGİLERİ Tez Başlığı :. Tez

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU. Sayfa No T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÖNEM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 1. GİRİŞ Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nde dönem projeleri, bu kılavuzda belirtilen biçimsel özellikler

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Amaç ve Kapsam TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Bu yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Atılım Üniversitesi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ VE TEZ YAZIM KILAVUZU LEFKOŞA 2014 28 İÇİNDEKİLER 1.Genel Kurallar... 1.1. Genel Yazım Kuralları... 1.2. Etik Kurallar... 2.Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ I-II DERSİ HAZIRLAMA KILAVUZU EYLÜL-2017 1-GENEL BİLGİ BATMAN BU KILAVUZUN HER HAKKI SAKLIDIR Araştırma

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR Eylül, 2011 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL AÇIKLAMALAR.. 4 Giriş 4 Tezin Dili. 5 Biçim.. 5 Kağıt Ölçüsü ve Özellikleri

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KURALLARI Tezin yazımında kullanılacak kağıt A4 standardında olmalıdır. Metin yazılırken her sayfanın sol kenarından, sağ kenarından

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme makalesi, çeviri, arşiv belgeleri, kitap eleştirisi ve tanıtımı, ölüm ve sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ARTVİN-2008 1. GİRİŞ Bu kılavuzun * amacı Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak

Detaylı

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ *

TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE RAPOR YAZIM YÖNERGESİ * Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir.

Bölüm başlıkları : Ortada, tamamı büyük harf, 12 punto, kalın, numaralama 1 GİRİŞ biçimindedir. 1. DİPLOMA ÇALIŞMASI YAZIM KURALLARI Kağıt boyutu : A4 Kenar boşlukları : Üst: 3 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 2,5 cm. Yazı karakteri : Calibri / 12 punto Satır aralığı : 1,5 satır. Sayfa numaraları

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları

T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları T.C. FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ SĐVRĐCE MYO Yönlendirilmiş Çalışma Dersi Bilimsel Çalışma Yazım Kuralları 1- AMAÇ VE KAPSAM 1-1.Fırat Üniversitesi SĐVRĐCE MYO Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programında hazırlanan

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir.

Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. Kurallar Bitirme Çalışması için yazılmış olup İleri Fizik Proje Çalışması için de geçerlidir. İ.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevi ve İleri Fizik Proje Çalışmaları Yazım

Detaylı

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURIYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ Amaç ve Kapsam YAZIM VE BASIM KURALLARI Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Bu yönergenin amacı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Hacettepe

Detaylı

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20...

T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU KONU ADI PROJE DANISMANI HAZIRLAYAN KOCAELİ-20... KOCAELİ - ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MESLEK YÜKSEKOKULU PROJE YAZIM KILAVUZU 1. Giriş Bitirme projelerinde

Detaylı

Çizelge/çizim vb. metni

Çizelge/çizim vb. metni İKTİSAT BÖLÜMÜ EKONOMİ SEMİNERLERİ DERSİ TEZ YAZIM KLAVUZU 1-) Tezlerin Arş. Gör. Sedat ALATAŞ veya Arş. Gör. Burcu YILMAZ a teslim edilmesi gerekmektedir. Teslim tarihi daha sonra duyurulacaktır. 2-)

Detaylı

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI

CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI CUHMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZLERİ YAZIM VE BASIM KURALLARI Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu metnin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Sayfa Düzeni ve Sıralaması İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Kağıt ve Yazım A4 boyutunda, 80 g/m 2-100 g/m 2 kalitesinde, birinci hamur beyaz kâğıt kullanılır. Kâğıdın sadece tek

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2012 TABLE OF CONTENTS I. GİRİŞ... 1 II. TEZ YAZIM KURALLARI... 2 2.1. TEZ YAZIM KURALLARI... 3 2.1.1. Birinci seviye başlık... 4 2.1.2.

Detaylı

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir.

Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. YAZIM KURALLARI Dergimize makale göndermek isteyen yazarlara örnek bir taslak aşağıdaki EK de gösterilmektedir. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPOR HAZIRLAMA KILAVUZU 1. GİRİŞ Bu kılavuz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri İşleyiş Prosedürü uyarınca, bitirme

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ ESASLARI ERZİNCAN 2012 1 İÇİNDEKİLER 1. BİTİRME TEZİ DERS ESASLARI... 2 1.1. Dersin Alınması... 2 1.2. Tez Konularının Dağıtımı...

Detaylı

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM

BÖLÜM İKİ YALIN ÜRETİM Rapor/Tez Hazırlama ve Yazım Kuralları (1) Rapor veya tez çalışmaları, A4 (210x297mm) boyutundaki 80-90 gramajlı beyaz çizgisiz kağıda bilgisayarda yazılmalıdır. Rapor/tez, Microsoft Word veya benzeri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim Tez Yazım Kılavuzu İçindekiler 1. GİRİŞ...2 2. TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR...2 3. TEZDE YER ALACAK BİLGİLERİN SUNUŞ

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU AĞUSTOS 2015 UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. KILAVUZUN VE TEZ ŞABLONUNUN HAZIRLANMASINDA İSTANBUL

Detaylı

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği

Tez Yazım Esasları. 2.Yazım Özelliği Tez Yazım Esasları 1.Kullanılacak Kâğıdın Özelliği Bitirme tezi, A4 standardında (21cm x 29,5 cm) birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yazımda kullanılan tüm karakterler siyah renkte olmalıdır. 2.Yazım

Detaylı

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI

Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI Ek:5 GMKA GENEL BİÇİM VE YAZIM STANDARTLARI 1. Kâğıt Kullanım Alanı Raporlarda, her sayfanın sol kenarından 2,5 cm, sağ kenarından 2,5 cm, üst ve alt kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar

Detaylı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı

Trakya Üniversitesi. bilgisayar mühendisliği. kariyerinizi geliştirin. Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı Trakya Üniversitesi bilgisayar mühendisliği BM Proje - I (BM 415) Proje - II (BM 421) Lisans Programı kariyerinizi geliştirin İşinizle ilgili teknoloji! KENDĠNĠZĠ DENEME ġansi BU PROGRAM DA Proje I ve

Detaylı

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU

MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU MESLEKİ UYGULAMA RAPORU YAZIM KILAVUZU 1. Yazım Planı Mesleki Uygulama Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur: Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tez Hazırlama Kılavuzudur Öğrencinin İsmi Öğrenci Numarası Tez Danışmanı Prof./Doç./Yrd. Doç.

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS BİTİRME PROJESİ RAPOR YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2014 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümündeki

Detaylı

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu T.C. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu 1.Giriş Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne teslim edilecek tezlerin, tez önerisinin, projelerin ve tez izleme

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2015 İSTANBUL BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI ve YILİÇİ PROJE UYGULAMALARI YAZIM KLAVUZU 1.GİRİŞ Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o o Kapak sayfaları İçindekiler Bitirme

Detaylı

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI

TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DÖNEM PROJESİ KURALLARI YAZIM VE HAZIRLAMA KURALLARI 1. Dönem projesi başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere hazırlanmış olmalıdır. Yazılardaki görüş ve sorumluluklar

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır.

şeklinde yürütülen geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DÖNEM PROJESİ DERSİ YAZIM VE SUNUM KILAVUZU 1. GENEL KONULAR 1.1. Tanım Çukurova Üniversitesi,

Detaylı

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME

Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP SUNABİLME SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İSG 203-SEMİNER DERSİ V Dönem 1702175 Amaç, BİLİMSEL ARASTIRMA YAPABİLME, HAKİM OLDUĞU BİR KONUYU BELİRLİ BİR FORMATTA HAZIRLAYIP

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ ENF-101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI DERSİ VİZE UYGULAMA PROJESİ KRİTERLER KİTAPÇIĞI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Şeyhmus AYDOĞDU Ekim, 2016 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU Ocak 2015 1. GENEL YAZIM KURALLARI Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam Amaç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAYIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nu 48. Maddesi ile 3.2.1984

Detaylı

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN.

APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA STİLİ 6. SÜRÜM EĞER MAKALENİZ İNGİLİZCEYSE, BAZI İFADELERİ FARKLI YAZMALISINIZ. LÜTFEN BU KILAVUZUN SONUNDA YER ALAN EK KISMINA BAKIN. APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin, bitirme tezlerini hazırlarken uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ TASARIM I/II PROJE HAZIRLIK YAZIM İLKELERİ Ocak 20.. 1. GENEL YAZIM İLKELERİ Çalışmada geçen ana metin, tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BELGE ÖZELLİKLERİ BELGENİN ŞEKLÎ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Önerisi Hazırlama Esasları nın amacı, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BTÜ Senatosunun 24 MAYIS 2017 tarihli toplantısında SEN-2017/5/12 karar sayısıyla oybirliği ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MAYIS 2017 ÖNSÖZ

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMELER FAKÜLTESİ LİSANS BİTİRME TEZİ YAZIM KLAVUZU 2014 1. AMAÇ Bu kılavuzun amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimeler Fakültesi

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE AYRICA

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT. 4,5 cm A4 2,5cm YAZI KARAKTERİ: TIMES NEW ROMAN EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT İLK PENCERE: Proje adı 12 punto ile en fazla 38 Karakter

Detaylı

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ

T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ T.C MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖDEV HAZIRLAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1-

Detaylı

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır.

Kâğıt Boyu ve Gramajı Madde 2 (1) Tezlerin yazım ve basımında A4 (210x 297 mm) boyutlu, en az 75 gramajlı beyaz kâğıt kullanılır. 1 Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım ve Basım Esasları Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Esaslar Mersin Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. maddesinin

Detaylı

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında

1.7. Proje İçinde Kaynak Gösterme Proje içinde kaynak gösterme, yazar ve yayın yılı sistemine göre yapılmalı ve projenin KAYNAKLAR kısmında T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi Müdürlüğü Bitirme Projesi Yazım İlke ve Kuralları 1. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI 1.1. Kullanılacak Kağıdın Özelliği Projede kullanılacak kağıt A4 boyutunda

Detaylı

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ

ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ ÖDEV YAZIM YÖNERGESİ Bu yönerge yapılacak her türlü ödev, uygulama raporu, tasarım projeleri raporu, deney raporları vb. için kullanılacaktır. A. YAZIM İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR 1. Ödevler A4 (210 x 27

Detaylı

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir:

Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YAZIM KLAVUZU Şekil şartları bakımından bir bitirme çalışmasında aşağıda belirtilen ana öğelerin bulunması gerekmektedir: o Kapak sayfaları o İçindekiler Bitirme

Detaylı

A. MAKALE YAZIM KURALLARI

A. MAKALE YAZIM KURALLARI Yazım Kuralları Değerli Yazar ve Okurlarımız, Yayıncılıkta 36 yılı geride bırakarak yeni yayın yılına girmiş bulunan Dergimizin, şu ana kadar ulaşmış olduğu yüksek kalitesini daha da ileri düzeylere çıkarabilmek

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU Şubat, 2011 İZMİR BİTİRME PROJESİ HAZIRLAMA SÜRECİ 1. Bitirme Projesine Kayıt Yaptırabilme

Detaylı

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi (SEAD), eğitim alanında özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Detaylı

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır.

TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1. Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. TESAM AKADEMİ YAYIN İLKELERİ 1 GENEL İLKELER Tesam Akademi Dergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayımlanmaktadır. Dergide ekonomi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, dış politika, hukuk

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM YÖNERGESİ UYARI: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ YAZIMINA ÖRNEK DEĞİLDİR. ÖRNEK TEZ ŞABLONLARI TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLMAK ÜZERE

Detaylı

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU BİLDİRİ YAZIM KURALLARI III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU 1) Bildiri dili Türkçe ve İngilizce dir. BİLDİRİ YAZIM KURALLARI 2) Gönderilecek bildiri konuları sempozyum amacı ve bilim konuları dikkate alınarak seçilmelidir.

Detaylı

TAM METİN YAZIM KURALLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI IMUCO 16 TAM METİN YAZIM KURALLARI Not: Bildirilerin yazımında APA6 stili kullanılacaktır. Aşağıda belirtilmeyen bir konu olursa mutlaka APA6 stili ile ilgili (www.apastyle.org) kısma bakınız. 1. Yazılar

Detaylı

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır.

İşyeri Uygulaması Raporunun ön kapağına basılacak bilgileri içermektedir. Kapak sayfası Şablon da verilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 1. Yazım Planı İşyeri Uygulaması Raporları aşağıdaki bölümlerden oluşur. Dış kapak İç kapak Önsöz (ve/veya teşekkür) İçindekiler Simgeler ve Kısaltmalar Şekiller Listesi Tablolar Listesi Özet Bölüm 1.

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: DOKÜMAN HAZIRLANMASIYLA İLGİLİ TÜRKAK PRENSİPLERİ TALİMATI Doküman No.: T501-01 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 25.12.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KONTROL FORMU Tezde Yer Alacak Yazılı Bölümlerin Sunum Sıralaması 1- Dış kapak 2- İç kapak 3- İmza/Onay formu 4- İntihal Beyanı

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YAZIM YÖNERGESİ Amaç 1-Bu kurallar Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlanan Yüksek Lisans ve Doktora

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi

Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü. YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü YBS470 Bitirme Çalışması Proje Raporu Yazım Yönergesi Ocak 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 BÖLÜM 1... 3 GİRİŞ... 3

Detaylı

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU MEZUNİYET PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MODERN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ(18 punto).programi MEZUNİYET PROJESİ(14 punto) Hazırlayan: Nadir YUSUF(14

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu Amaç ve Kapsam Bu metnin amacı, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Lisans Bitirme ödevlerinin yazımı ve basımıyla ilgili

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ

EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ EĞĠTĠM TEKNOLOLOJĠLERĠ ARAġTIRMALARI DERGĠSĠ MAKALE YAZIM KURALLARI Versiyon 2 ETAD 2009 1 E T A D W W W. ET- AD. N E T ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ... 1 2. MAKALE

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TASARIM PROJESİ YAZIM KILAVUZU 2015 TRABZON 1. GENEL YAZIM PLANI KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri tasarım projesi raporlarını hazırlarken

Detaylı

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları

Kaynak ve Dipnot Gösterme Kuralları Kaynak Gösterme Rapor içerisinde kullanılan farklı kaynaklardan edinilen bilgilerin nereden alındığının gösterilmesi gerekir. Raporda farklı bir kaynaktan alınan ve olduğu gibi kullanılan cümlelerin ya

Detaylı

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni.

Şekil 1.1. A4 kağıdına göre sayfa düzeni. GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI SEMİNER YAZIM KLAVUZU 1 GENEL YAZIM PLANI 1.1. Kağıdın Özelliği Seminer yazımında kullanılacak kağıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm boyutlarında) olmalıdır.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ YAZIM KURALLARI 1. Dergiye gönderilen makaleler, 6.000 12.000 (en fazla 30 sayfa) kelimeden oluşmalıdır. Kitap incelemeleri

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1. YAZIM KURALLARI Kullanılacak Kâğıdın Özellikleri Tezin yazılacağı kâğıtlar A4 standardında (21 cm x 29,7 cm) ve en az 80, en çok 100

Detaylı

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ

GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU. YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU DERS YÖNERGESĠ GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNLENDĠRĠLMĠġ ÇALIġMA DERSĠ YAZIM KILAVUZU ve DERS YÖNERGESĠ Ġçindekiler ĠÇĠNDEKĠLER... 1 1. BĠÇĠM... 3 1.1. Kağıt... 3 1.2. Yazı Karakterleri... 3

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Raporunun Hazırlanması - 2 2.1.4. Önem Metin / Ana Bölüm Konu üzerinde araştırmaya yapmaya neden ihtiyaç duyulduğu, bu araştırmanın araştırmacılara ve bilime sağlayacağı

Detaylı

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları

SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI. Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Sayıştay Dergisi Yayın İlkeleri Sayıştay Dergisi Yazım Kuralları SAYIŞTAY DERGİSİ YAYIN İLKELERİ Sayıştay Dergisi üçer aylık dönemler halinde yayımlanan

Detaylı