Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu"

Transkript

1 Bologna Süreci (Yeterlilikler ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi) Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

2 Yükseköğretimin son on yılda en hızlı ve en kapsamlı yapılanması 1998 tarihinde 4 ülkenin (İngiltere, Almanya Fransa,İtalya) bir araya gelerek başlattığı 2010 yılında 47 ülkenin üye olduğu bir Yükseköğretim reform süreci Avrupa dışındaki ülkelerin de yükseköğretim sistemlerini etkilemektedir ( Bologna Policy Forum)

3 Bologna Süreci nasıl işlemektedir? ULUSLARARASI DÜZEY BAKANLAR KONFERANSI (İKİ YILDA BİR KEZ TOPLANIR) BOLOGNA İZLEME GRUBU (BFUG) BFUG YÜRÜTME KURULU BFUG ÇALIŞMA GRUPLARI BOLOGNA DURUM DEĞERLENDİRMESİ (STOCKTAKİNG) ÇALIŞMA GRUBU BOLOGNA YETERLİLİKLER ÇERÇEVELERİ ÇALIŞMA GRUBU SOSYAL BOYUT ÇALIŞMA GRUBU, VB. BOLOGNA SEMİNERLERİ ULUSAL DÜZEY: YÖK, ULUSAL AJANS VE BOLOGNA UZMANLARI TÜRKİYE ULUSAL TAKIMI KURUMSAL DÜZEY: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

4 Bologna Süreci nasıl işlemektedir?

5 YÖK kararları TYYÇ Temel Alan Yeterlilikleri 13/01/2011 tarihli YÖK Genel Kurul kararıyla kabul edilmiştir. - Üniversitelerde Ön-lisans, Lisans ve Lisans üstü eğitim-öğretim programlarının öncelikle yeterliliklerinin belirlenmesi, daha sonra yeterlilikler doğrultusunda güncellenmesi ve AKTS ile ilişkilendirilmesini zorunlu kılıyor.

6

7 Amaç Yükseköğretim Yeterliliklerinin Oluşturulması Alan, Program Yeterliliklerinin Belirlenmesi Ders Öğrenme Kazanımlarının Yazılması Öğrenci Çalışma Yükünün Belirlenmesi

8 Yeterlikler - Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes) İş yükü ve AKTS İlişkisi İş Yükü AKTS Yeterlikler Öğrenme Çıktıları

9 Öğrenci Merkezli Eğitim Yeterlilikleri temel alıyor. Temel Kavramlar Yeterlilikler Çerçevesi: Yeterlilikleri, öğrenme çıktılarına göre sınıflandıran ve organize eden yapıdır. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları (Program Yeterlilikleri) Öğrenme Çıktıları

10

11 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ)- YÖK Ulusal düzeyde bir eğitim sistemindeki yeterlilikleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini açıklar. TYYÇ,YÖK bünyesinde kurulan komisyon ve çalışma grubu tarafından hazırlandı,paydaşlarla tartışıldı ve kabul edildi( ).

12 TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ çalışması(yök) TYYÇ ile uyumlu Temel Alan yeterlilikleri: İlgili alandan öğretim elemanlarından oluşan çalışma grupları tarafından hazırlandı (21 temel alan), Şu anda TYYÇ ve temel alan yeterlilikleri YÖK web sayfasında yer alıyor (http://tyyc.yok.gov.tr/ ) Tüm eğitim programlarında yeterliliklerin belirlenmesi ve eğitim-öğretim programlarının gözden geçirilmesi çalışmalarının bitiş tarihi: 2012 Aralık

13 AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ALANA ÖZGÜ YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI DERS A DERS B DERS C ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme

14 PROGRAM YETERLİLİKLERİNİ / ÇIKTILARINI NASIL BELİRLERİZ? İŞLEM BASAMAKLARI Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (UYÇ) için adresinden Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) sayfasına giriniz.

15 TYYÇ Faaliyetleri Birbirleriyle ilişkilendirilerek belirlenmesi ve programların bu çerçevede yeniden ele alınması

16 TYYÇ Temel Alan ve Programlar seçeneğinden Temel Alan Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı & Mesleki Ağırlıklı) seçeneğine tıklayınız (Şekil 1).

17

18 Temel Alan, Yeterlilik Düzeyi ve Yeterlilik Türünü seçiniz (Şekil 2).

19 Yeterlilik; öğrencilerin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır. Hayat boyu öğrenme için Avrupa Yeterlilikler çerçevesi (EQF-LLL) ne göre öğrencinin ölçülebilir yeterlilikleri bilgi, beceri, yetkinlik olmak üzere üç boyutta ele alınmaktadır.

20 Bilgi (knowledge): Her hangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, kuramların ve uygulamaların bütünüdür. Bilgi kuramsal ve/veya uygulamalı olarak tanımlanmaktadır. Beceri (Skill): hatırlanan ve anlaşılan bilgilerin uygulamaya yönelik kullanılmasını ifade eder. Becerilerin gelişmesi, bilgi düzeyindeki öğrenmelere bağlıdır. Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, beceriyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamları ile mesleki ve kişisel gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir.

21 Alana Özgü Yeterlilikleri belirlerken öncelikle programınızın eğitim amaçlarını ve hedeflerini oluşturunuz. Programın eğitim amaçları; Eğitim süreci sonunda mezunlardan gerçekleştirmeleri beklenen davranışları tanımlayan ifadelerdir. Başka bir deyişle, programın nasıl bir mezun profili istediğini ortaya koyan genel bir ifadedir.

22 Eğitim amaçları; bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. Daha sonra programdan beklenen program çıktıları / yeterlilikleri ni belirleyiniz.

23 Program çıktıları / yeterlilikleri; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri tanımlayan ifadelerdir. Program yeterliklerinin belirlenmesinde NASIL BİR a)program b)mezun sorularına yanıt aranmaktadır.

24 Programınızın yeterliliklerini (alan yeterlilikleri) belirlemek için birimlerinizde bir ekip oluşturmalısınız. Bu ekiple, programınızdan mezun olan bireyler hangi özelliklere sahip olmalı? Nasıl bireyler yetiştireceğiz? sorularına yanıt bulabilmek için "ihtiyaç analizi" yapınız. İhtiyaç analizi yapabilmeniz için ekibinizle birlikte, programla etkileşime girmiş ve halen etkileşim halinde olan, paydaşlarla bireylerin (mezunlar), toplumsal birimlerin (işverenler vb), Disiplinin/çalışma alanının yönelimlerini, geleceğini Üniversite ve bölümün vizyon ve misyonunu dikkate alarak inceleyiniz.

25

26 İhtiyaç analizi sonucunda, programınızın ihtiyaçlarını belirleyiniz, bu çerçevede programın amacını tek bir cümleyle / paragrafla ortaya koyunuz. Programın amacı: Eğitim süreci sonucunda mezunlardan gerçekleştirilmesi beklenen davranışları tanımlayan genel bir paragraflık ifadelerdir. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programının amacı; ilköğretim ve Ortaöğretimde (K-12) görev alacak temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, 21. yüzyıl bilişim çağına uyumlu, dijital okur yazarlığı yüksek, gelişen teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeye katkıda bulunan, yeniliklere ve gelişmelere açık öğretmenler yetiştirmektir.

27 Programınızın amacı ne olabilir?

28 Yazmış olduğunuz programın amacını da göz önüne alarak belirlemiş olduğunuz ihtiyaçları Program Çıktıları olarak yazınız.

29 Program Çıktısı nedir? Program çıktılarının mümkün olduğunca gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olmasına dikkat ediniz. Program çıktıları; öğrencilerin ilgili programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.

30 Öğrencinin mezun olduğunda neyi bilmesinin, neyi yapabilmesinin ve nelere yetkin olmasının beklendiği program çıktıları ile açıklanır. Kısacası, program çıktılarının belirlenmesinde, Nasıl bir program? Nasıl bir mezun istiyoruz? sorularına yanıt ararız.

31 Program çıktılarını belirledikten sonra, ön lisans, lisans ya da lisansüstü programlarda hangi derslerin yer alması gerektiğine karar veriniz. Bu karar verilirken, üniversitenizin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken ilkeleri göz önüne almalısınız.

32 PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEKLER Bölümün vizyonu ve misyonu dikkate alınmalı Programın bulunduğu düzeye uygun ulusal ve alana özgü yeterlikler incelenmeli Öğrencilerin program sonunda neler yapacağına odaklanılmalı Nasıl bir program? Nasıl bir mezun istiyoruz? sorularına yanıt aranmalı Program çıktıları ortalama bir öğrenciye göre yazılmalı Geniş sayıda yüzeysel çıktılar yerine, az sayıda önemli çıktılar yazılmalı Bir program için yeterlilik yazılmalı

33 PROGRAM ÇIKTILARININ KONTROLÜ Program Çıktıları Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi, TYYÇ ilgili mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri (Temel Alan Yeterlilikleri) ne ölçüde karşılamaktadır? Program çıktıları üniversitenizin ve buna bağlı olarak da bağlı bulunduğunuz fakülte ya da yüksekokulun vizyon, misyon ve hedefleriyle tutarlı mı?

34 PROGRAM ÇIKTILARININ KONTROLÜ Program çıktıları ilgili mesleğin etik kuralları dikkate alınarak mı yazılmış? Öğrenciler olası program çıktılarıyla ortaya konulan yeterliliklere sahip olabilirler mi? Harcanan zaman, emek, para vb. açılardan olası program çıktıları gerçekçi olarak dile getirilmiş mi? Diğer bir deyişle bu çıktılar istenilen becerileri kazandırma anlamında ekonomik mi?

35 Eğitim amaçlarını karşılayan program yeterlikleri, programda yer alan derslerin ders amaç ve hedefleri ve ders öğrenme çıktıları ile sağlanır. Dersin Öğrenme Kazanımları / Çıktıları sağlamalıdır. Dersin amaç ve hedeflerini

36 Öğrenme Çıktıları Öğrenme çıktıları her bir ders için yazılır. Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Öğrenme çıktıları planlı, düzenli öğrenmeöğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir.

37 Öğrenme Çıktıları Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar, Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir

38 Öğrenme Çıktıları Bir öğrenme sürecinin sonunda (bir ders/bir modül sonu vb.) öğrencinin bilmesi, yapması, uygulaması gereken bilgi, beceri ya da tutumlar, Bir dersi ya da modülü tamamlayan öğrencilerden beklenenler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) Öğrenme çıktıları, öğrencinin süreçte ne bileceği, ne anlayacağı, ne yapabileceğini ifade eden bilgi ve beceriler setidir

39 NEDEN ÖĞRENME KAZANIMLARI / ÇIKTISI? Öğrenme Çıktıları Öğrenme ortamını tasarlamada bir araçtır. Öğrenme ortamını öğrenci merkezli olarak tasarlamamıza yardım eder. Süreci konu merkezli (öğretim elemanı ne öğretecek?) olmaktan çıkarıp, ürün ağırlıklı (süreci tamamlayan öğrenci neler yapabilecek) olmaya doğru iter. Öğrencilere süreçte onlardan ne beklendiği konusunda ipuçları verir. Bu nedenle dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı anlama gelmez.

40 Unutulmayalım Dersin amacı ile öğrenme çıktıları aynı değildir!

41 Dersin Amacı: Program çıktılarıyla tutarlı olarak belirlenir Genellikle bir cümleyle ifade edilir İngiliz Edebiyatı Tarihi I Dersin amacı, Eski İngiliz Dönemi nden 17. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemin tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda önemli metinleri, türleri, yazarları ve edebi dönemleri açıklamaktır.

42 Öğrenme çıktıları Bloom un (Bilişsel), Simpson ın (Psikomotor) ve Krathwol un Duyuşsal alan Taksonomisi ne dayandırılmıştır. Bunların yanı sıra anahtar becerilere de yer verilir. Anahtar beceriler yaşam boyu öğrenme becerileri olarak da isimlendirilir.

43 Öğrenme kazanımları / çıktıları, farklı düzeylerde, başka bir anlatımla, öğrencinin ön koşul davranışlarına göre geliştirilmelidir. Basitten karmaşığa, Kolaydan zora, Somuttan soyuta

44 BİLİŞSEL ALAN (Zihinsel Öğrenmeler) DEĞERLENDİRME BİLGİ Bilginin, hiçbir değişime uğratılmaksızın, olduğu gibi alındığı basamak. Örnek fiiler: Tanımlama Ad verme Listeleme Eşleştirme Ezberleme Sıralama Belirtme Tekrarlama KAVRAMA Bilginin, birey tarafından özümsendiği; özünü yitirmeden özetlenip, yorumlandığı; farklı ifade biçimlerine dönüştürüldüğü basamak. Örnek filler: Sınıflama, yorumlama Özetleme Kendi ifadesi ile söyleme Karşılaştırma Örnekleme Benzerlikleri/farklılı kları açıklama UYGULAMA Bilginin yeni durumları açıklamada ya da yeni problem durumlarını çözüme ulaştırmada kullanıldığı basamak. Örnek filler: Uygulama Çalıştırma Problem çözme Kullanma Gösterme Seçme/hazırlama Yürütme ANALİZ Bilginin, onu oluşturan alt unsurlara ayrıştırıldığı, temelinde yatan sayıltıların ya da örgütleme ilkelerinin belirlendiği basamak. Örnek filler: Analiz etme Sınıflandırma Veri toplama, Ayırt etme Öğelerine ayırma Zıtlıkları belirleme Envanter yapma Ölçme Sorgulama SENTEZ Bilginin, orjinal sayıltı ya da örgütleme ilkeleri doğrultusunda yeniden oluşturulup, yeni bir form kazandığı basamak Örnek filler: Birleştirme Kurma Toplama Oluşturma Tasarlama Formüle etme Sentezleme Geliştirme Örgütlenmiş bilgi bütününün, temelinde yatan sayıltı ya da örgütleme ilkeleri ile tutarlılığının (İç ölçütlerle değerlendirme); Örgütlenmiş bilgi bütününün, açıkladığı alanın özellikleriyle tutarlılığının (dış ölçütlerle değerlendirme) belirlendiği basamak. Örnek filler: Değerlendieme Sonuçlandırma Doğrulama Yargıda bulunma Ön görme Puan verme

45 PSİKO MOTOR ALAN (Zihin Kas Koordinasyonuna dayalı Öğrenmeler) YARATMA UYARILMA BİLGİ Bireyin, zihin kas Bilginin, koordinasyonun hiçbir değişime u gerektiren bir uğratılmaksızın, işe, duyuları ve olduğu tüm vücuduyla gibi alındığı hazır olduğu basamak. Örnek fiiler: Tanımlama Keşfetrme Ad Duyma verme Listeleme Dinleme Eşleştirme Gözlemleme Ezberleme Sezme Sıralama Hissetme Belirtme Tatma Tekrarlama İzleme KILAVUZLAYANLA KAVRAMA YAPMA Bilginin, Bireyin, zihin birey kas tarafından koordinasyonun özümsendiği; u gerektiren bir özünü işi, doğrudan ya yitirmeden da yönergeler özetlenip, yoluyla yardım yorumlandığı; alarak farklı yapabildiği ifade biçimlerine basamak. dönüştürüldüğü Örnek filler: basamak. Taklit etme Tekrar etme Kopyalama Gözlem altında yapma Rehberle yapma BECERİ HALİNE UYGULAMA GETİRME Bilginin yeni durumları Bireyin, zihin kas açıklamada koordinasyonunu ya da yeni gerektiren problem bir işi, durumlarını yardım almaksızın çözüme ve işin gerektirdiği ulaştırmada nitelikte yaptığı kullanıldığı basamak. basamak. Örnek filler: Örnek filler: Gösterme Uygulama Tamamlama Çalıştırma Otomatik olarak Problem yapma çözme Kullanma Bir duruşu belirleme Gösterme Bir vücut pozisyonu Seçme/hazırlama belirleme Yürütme Elleri, kolları yerleştirme DURUMA UYDURMA Bireyin bir psikomotor becerisini, onu Bilginin, oluşturan benzer nitelikte alt unsurlara başka bir durumda ayrıştırıldığı, kullanabildiği temelinde basamak. yatan sayıltıların ya da örgütleme ilkelerinin belirlendiği basamak. Örnek filler: Örnek filler: Uyarlama Analiz Yeniden etme örgütleme Sınıflandırma Değiştirme Veri Gözden toplama, geçirme Ayırt etme Öğelerine ayırma Zıtlıkları belirleme Envanter yapma Ölçme Sorgulama Bireyin, uzmanlaştığı alanda orjinal bir beceri ortaya koyduğu basamak. Örnek filler: Örnek filler: Birleştirme Birleştirme Planlama Kurma Yaratma Toplama Oluşturma Oluşturma Kurma Tasarlama Formüle etme Sentezleme Geliştirme

46 DUYUŞSAL ALAN (Tutumlar, Değerler) ÖRGÜTLEME KİŞİLİK HALİNE GETİRME ALMA BİLGİ Bireyin, ilgi, Bilginin, tutum ya hiçbir da değişime değer uğratılmaksızın, geliştirmesi olduğu istenen gibi bilgi, alındığı nesne ya da basamak. durumların farkına vardığı Örnek basamak. fiiler: Tanımlama Ad Örnek verme fiiler: Listeleme Eşleştirme Farkına varma Ezberleme Dinleme Sıralama Dikkat etme Belirtme Gözlemleme Tekrarlama TEPKİDE BULUNMA KAVRAMA Bireyin, Bilginin, belli birey bilgi, nesne tarafından ya durum karşısında, özümsendiği; yerleşiklik özünü kazanmamış yitirmeden bir tepkiden, özetlenip, gönüllü bir tepkiye yorumlandığı; kadar varan, bireysel farklı ifade tepkiler gösterdiği biçimlerine basamak. dönüştürüldüğü basamak. Örnek filler: Kabul etme İlgilenme Razı olma İşbirliği yapma, İsteyerek katılma Gönüllü olma Ziyaret etme DEĞER VERME UYGULAMA Bilginin yeni durumları Bireyin, belli bir açıklamada bilgi, nesne ya ya da da yeni duruma, problem toplumsal durumlarını kabuller çözüme doğrultusunda bir ulaştırmada değer yükleyerek kullanıldığı tepkide bulunduğu basamak. basamak. Örnek filler: Örnek filler: Benimseme Uygulama Sorumluluk duyma Çalıştırma Özen gösterme Problem Tercih etme çözme Kullanma Kaynakları Gösterme kullanma Seçme/hazırlama Sadakat gösterme Yürütme İsteme İçselleştirme Bireyin, toplumsal Bilginin, kabuller onu oluşturan doğrultusunda alt bir unsurlara değer yükleyerek ayrıştırıldığı, tepkide bulunduğu temelinde belli bir bilgi, yatan sayıltıların nesne ya da ya da örgütleme duruma, kendine ilkelerinin özgü değerler belirlendiği atfettiği basamak. basamak. Örnek filler: Örnek filler: Düzenleme Analiz Uyarlama etme Sınıflandırma Kavramsallaştırma Veri Düzeltme toplama, Ayırt Yer alma etme Öğelerine Karşı koyma ayırma Zıtlıkları Çabalama belirleme Envanter yapma Ölçme Sorgulama Bireyin, oluştuduğu yeni değerlere bağlılığı ile temsil edildiği basamak.. Örnek filler: Örnek filler: Destekleme Birleştirme Savunma Kurma Koruma Toplama Hizmet etme Oluşturma Yer alma Tasarlama Zorlama Formüle etme Sentezleme Geliştirme

47 ANAHTAR BECERİLER Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme, Ulaştığı bilgiyi seçme, örgütleme ve kullanabilme, Problem çözebilme, Teknolojiyi etkili olarak kullanabilme, İletişim kurabilme, Grup çalışması yapabilme, Kaynakları etkili kullanabilme, Alanıyla ilgili etik kuralları uygulayabilme, Anadilini etkili kullanabilme vb.

48 Ulaşılabilir olmalıdır (öngörülen düzey için ve ölçülebilir) Genel olmalıdır (spesifik olursa öğrenme çıktılarının sayısı artar, gerçekçi olmaz) Bir ders ya da modül için yaklaşık 5-8 tane olmalıdır. Herkes için anlaşılır olmalıdır.

49 Öğrenme Kazanımları / Çıktıları Yazarken : Bir ders düzeyinde başlamalısınız. Öğrenme çıktıları ile ilgili ifadeleri bilişsel, psikomotor, duyuşsal ya da anahtar becerilere göre sınırlandırmanız gereklidir. Öğrencim, bu sürecin sonunda hangi bilgi ya da becerilere sahip olmalıdır? sorusunu kendinize sorun; cevabınız, çalışmalarınıza yön verecektir.

50 Yazarken (2) : Öğrencinin yapması gereken öğrenmeyi tanımlayan bir eylem fiiliyle başlayın (uygun fiiller için bir kılavuz kullanın) Eylem fiilleri (örneğin ad verme) ve dersin/ünitenin konusu (cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerini listeleme) öğrenciden beklenenleri gösterir. Gözlenebilir ve ölçülebilir fiiller belirleyiniz, çizer, gösterir, problem çözer, açıklar, örnek verir, hatırlar, tasarlar, uygular, eleştirir, karşılaştırır, çalıştırır, listeler, kullanır gibi

51 Yazarken (3) : Eylem fiilinden sonra, ele alınacak konuyu tanımlayan ders konusunu ele alın; Bir cümlede kullanılan dilbilgisi öğelerine ad verir Bir video kayıt cihazını çalıştırır Politik konularda ifade edilen görüşleri karşılaştırır

52 Yazarken (4) : Her bir öğrenme çıktısı için yalnızca bir fiil kullanın. söyler, eşleştirir gibi. Belirsiz fiillerden kaçının. bilir, anlar gibi. Öğrenme çıktısı öğretim elemanının değil, öğrencinin yapacaklarını göstermelidir.

53 Yazarken (5): Öğrenme çıktılarını belirledikten sonra Öğrenme - öğretme yöntemini seçin. Ölçme/değerlendirme tekniklerini belirleyin. Seçtiğiniz ölçme tekniklerinin hedeflenen öğrenme çıktısına ulaşıp ulaşılamadığını gösterdiğinden emin olun Ölçme tekniklerinin seçiminde kılavuzdaki fiiller yardımcı olacaktır

54 ÖĞRENME ÇIKTISI ÖRNEKLERİ Bu dersin sonunda öğrenci bilişim teknolojilerini tanır (tanıması beklenir). yazılım - donanım ve işletim sistemleri ile ilgili temel kavramları açıklar (açıklaması beklenir). bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkilerini fark eder/ açıklar (açıklaması beklenir).. bilişim sistemleri güvenliğini ve ilgili etik kavramlarını günlük yaşamında uygular (uygulaması beklenir).

55 Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemde hazırlanan eğitim programlarında; AKTS kredisi Öğrenme çıktıları Öğrenme ve öğretme yöntemleri ve değerlendirme teknikleri birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. (Tuning Educational Structures in Europe)

56 Kazanımların yazılmasında öğretim yöntemleri ve ölçme ve değerlendirme teknikleri ile öğrenme kazanımları arasında ilişki kurma konusu öğretim elemanlarının en önemli güçlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır.

57 Unutmayalım Öğrenme çıktılarını yazarken dersin süresine, öğrenci özelliklerine, dersin seviyesine (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) dikkat ediniz.

58

59

60

61 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİMİ 1

62 Ders Öğrenme Çıktıları Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi* PÇ1 PÇ2 PÇ3 -- Program Çıktıları ÖÇ1 ÖÇ2 ÖÇ3 ÖÇ4

63

64

65 Teşekkür ederiz

PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU

PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU Tunceli Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü PROGRAM VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA KILAVUZU HAZIRLAYAN: DOÇ. DR. MİNE ŞENEL YRD. DOÇ. DR. BİLGİN ŞENEL Bu doküman

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ UYUM ÇALIŞMALARI PROGRAM YETERLİLİKLERİ, PROGRAM VE DERS BİLGİ PAKETİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2015 GİRİŞ Bologna Süreci kapsamında, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1

İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1 İPEK ÜNİVERSİTESİ, BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA KILAVUZU 1 GİRİŞ : Bologna Süreci, Avrupa Birliği nin 1999 yılında yayınladığı Bologna Bildirgesi ile başlayan bir yüksek öğretimde yeniden yapılanma diğer bir

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ - II - YETERLİKLER ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof Dr. M. ZAFER GÜL Bologna Uzmanı

T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ - II - YETERLİKLER ÖĞRENME ÇIKTILARI. Prof Dr. M. ZAFER GÜL Bologna Uzmanı T.C. Yükseköğretim Kurulu BOLOGNA SÜRECİ - II - YETERLİKLER ÖĞRENME ÇIKTILARI Prof Dr. M. ZAFER GÜL Bologna Uzmanı 1 1. Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi: 4.33 2/3

Detaylı

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması

Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Öğrenme Sonuçlarının Yazılması ve Kullanılması Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan Bolonya sürecinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de niteliklerin ve nitelik yapılarının geleneksel tanımlarını

Detaylı

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU

BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI. PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU BAYBURT ÜNIVERSITESI BOLOGNA SÜRECI UYUM ÇALISMALARI PROGRAM ÇIKTILARI DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI HAZIRLAMA ve ÖĞRENCĠ Ġġ YÜKÜ HESAPLAMA KILAVUZU Bayburt Üniversitesi Aralik, 2010 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa Ġçindekiler..

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA

Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA Prof. Dr. Erdoğan ÖZKAYA Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Yrd. Doç. Dr. Ceyhun ARAZ Yrd. Doç. Dr. Buğra ÖZER Yrd. Doç. Dr. Murat ORTANCA Celal Bayar Üniversitesi MANİSA 2011 1998 yılında ilk defa Sorbon da dört

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem

BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ. 1.2. Problem BÖLÜM I 1.1. GİRİŞ Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları, sınırlılıkları, araştırmada geçen bazı kavramların tanımları ve araştırma boyunca sık sık karşılaşacağımız bazı kavramların

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI EGEP (ESLEKÎ EĞİTİ VE ÖĞRETİ SİSTEİNİN GÜÇLENDİRİLESİ PROJESİ) ÖĞRETİ PROGRALARI VE ODÜLLER ÖĞRETİ UYGULAA KILAVUZU ANKARA EYLÜL 2006 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1.ODÜLER ÖĞRETİ

Detaylı

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014

MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ ULUSAL STANDARTLARI 2014 1. Amaç ve Hedefler 2. Eğitim Programı 3. Öğrencilerin Değerlendirilmesi 4. Öğrenciler 5. Program Değerlendirme 6. Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)

Detaylı

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER

Neden Plan Yapılır? Planlama veya Plan Yapma Nedir? Öğr. Gör. Cahit GÜRER. Planlı Çalışmanın Yararları. Öğr.Gör.Cahit GÜRER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ-II Konu 7 Öğretimde Plan Yapma Öğr. Gör. Cahit GÜRER Planlama veya Plan Yapma Nedir? Afyonkarahisar 5 Ekim 2007 Planlama genel anlamda yapılacak bir etkinliğin önceden sistematik

Detaylı

Eğitimde Sürekli İyileştirme

Eğitimde Sürekli İyileştirme Eğitimde Sürekli İyileştirme Uludağ Üniversitesi Eğitim Programları Kalite Geliştirme ve Sürekli İyileştirme Rehberi Uludağ Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) 01.01.2015

Detaylı

Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi

Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Benjamin Bloom, eğitsel hedeflerin taksonomisi çalışmasını 1956 yılında yayınlamış, Aradan geçen bunca süreye rağmen halen geçerliliğini korumakta, Öğretimde öğrencilerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 10, 11 VE 12. SINIF İKİNCİ YABANCI DİL ALMANCA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Hazırlayanlar: Dr. Melek Gül Şahinel Elfriede

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI... I PROGRAMIN ÖĞRENCİLERE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (2014) 185-213 209 ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Instructors Views on Standards

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Bologna Süreci Nedir? BOLOGNA SÜRECİNDE TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA Akademik kurumlar ve sistemler çağın gereklerine ayak uydurmak durumundadır. Bilgi toplumunda yükseköğretime talep artmaktadır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara-2012 1 İçindekiler

Detaylı

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu

Bloom un Gözden Geçirilmiş Bilişsel Alan Taksonomisinin Türkiye de ve Uluslararası Alanda Kabul Görme Durumu Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 749-772 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bloom un Gözden Geçirilmiş

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı