T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (1 TEMMUZ HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} TEMMUZ 2013 ANKARA

2 İÇİNDEKİLER 1- YÖNETİCİ ÖZETİ GİRİŞ PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI (18 MH NIN YERİ) PROJENİN GENEL AMACI PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA BİR YILLIK (1 TEMMUZ HAZİRAN 2013) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER Büro Çalışmaları Toplantı ve Seyahatler S-1B UZMANLARINCA 2013 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR

3 1- YÖNETİCİ ÖZETİ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup bunun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, toplam 162 köyde, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesi ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Proje yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun milyonu dış katkıdır. Proje, Orman Genel Müdürlüğü nün koordinatörlüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanmaktadır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Proje; A) Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi; B) Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi ve C) Kapasite Geliştirme olmak üzere üç alt projeden oluşmaktadır. Proje kapsamında, üç alanda (S.1 PYUB ye Destek, S.2 Detaylı MH planlama ve dizayn (D/D), S.3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ) Danışmanlık Hizmetleri temin edilmesi öngörülmüş, yapılan satın alma sonrasında, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında tarihinde Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) imzalanmıştır. Sözleşme sonrasında, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/tercüman OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve başlamış olup sorumlulukları kapsamında Alt Projeler A, B ve C nin planlanması ve uygulamasına teknik destek sağlamaktadırlar. İş planları gereği ve MH planlama çalışmalarının seyrinden dolayı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı nın çalışmalarına Ocak 2013 ten itibaren zaman zaman ara verilmiştir. Bu uzmanlarınız, çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de kendi konuları ile ilgili katkı sağlamışlardır. Uzmanlar bir yıllık çalışma sürelerince; Proje kapsamında yer alan Erzurum, Bayburt ve Artvin illerinde ve mikro havzalar içindeki köylerde incelemelerde bulunmuşlar, proje ile ilgili düzenlenen toplantılara katılmışlar, Planlanmakta olan MH larla ilgili olarak proje dokümanlarında yer alan fiziki verilerin güncellenmesi amacı ile proje il uygulama birimlerinden gelen dönemine ilişkin faaliyet gerçekleşmelerine dair verilerin değerlendirmesini yapmışlar, 2

4 Proje İzleme ve Değerlendirme Sistemi kuruluncaya kadar proje faaliyetlerinin ve bütçesinin kurumlar bazında izlenmesi amacı ile geçici bir sistem oluşturma çalışmaları, bütçeye ilişkin izlenecek verilerin belirlenmesi ve tablolaştırılması çalışmalarını gerçekleştirmişler, 4 MH için hazırlanmakta olan mikrohavza planı büro ve yazım çalışmaları ile İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmaları denetlemişler, teknik tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmuşlar, Proje dokümanlarının detaylı incelenmesi, iş planlaması, aylık, üç aylık, altı aylık raporların ve uzmanlıkları ilke ilgili inceleme, tespit vb. proje raporlarının hazırlanması, Proje ile ilgili düzenlenen toplantılara (PUK, koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları vb.) katılım sağlamışlar, Sulama faaliyetleri ile ilgili olarak 2013 yılı bütçe rakamları, faaliyet yapılacak köyler ve sulama alt yapı faaliyetleri, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleşmeler tespit edilmiş, bu çerçevede yeniden değerlendirilme ve durum tespiti yapılmış, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarafından Bolu da kurulu Mini Hidroelektrik Santrali nde incelemelerde bulunulmuş, Proje birim sorumluları ve uzmanların katılımı ile Proje uygulama bölgelerine (Erzurum, Bayburt ve Artvin illerinde) tarihleri arasında inceleme gezisi yapılması, başlangıç çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Ana konular bazında yapılan çalışmalar: Mikro havza planlama çalışmaları: 2012 yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının arazi çalışmalarına katılınmış; MH taslak planları ile ilgili İdare ye sunulan taslak dokümanlar, belgeler ve haritalar, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilmiş; öneri, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunulmuştur yılında planlaması başlayan Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar ve Camili MH larında arazi çalışmaları için gerekli hazırlıklar yapılmış ve çalışmalara katılım sağlanmıştır. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanmakta olan MH Planlama Veri Tabanı Taslağı nın içeriği ve elde edilmesi gereken çıktılar konusunda görüş ve önerilerde bulunulmuştur. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: Eylül sonunda sözleşmesi imzalan S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı ile, öncelikle proje web sayfası, finansal izleme sistemi çalışmaları olmak üzere yapılması gerekenlerin çerçevesinin çizilmesi, kullanılacak altlıklarının ve standartlarının S-2 ve S-3 Danışmanları ile birlikte kararlaştırılması ve geliştirilecek İDS web uygulaması görüşülmüş, Danışmanın ana uzmanları ile olan problemlerini çözememesi, çalışmalarda geri kalınması üzerine; gerekli uyarıların yapılması, uzman değişikliği talebinin incelenerek raporlanması, talep edilen yazılım ve donanım teknik özelliklerinin incelenmesi gerçekleştirilmiş, uzman değişikliğinin kabulü sonrasında yeni uzmanlarla toplantılar yapılmış, gelecek süreç değerlendirilmiş, İdarenin beklentilerinin aktarılarak, acilen yapılması gerekenler ve öneriler tartışılmış, Web sayfasının hazırlanması ve yayınlanması, sağlanmıştır. Danışmanın yeni uzmanları tarafından sunulan teknik teklif revizyon önerileri ve iş planı revizyonu, detay arazi 3

5 çalışma takvimi incelenmiş, değerlendirilmiş, gerekli düzenlemeler sonrasında uygun bulunarak işlere başlanılması istenmiştir. 29 Mayıs 2013 ten itibaren Sosyo ekonomik durum tespiti (SEDT), vejetasyon ve toprak erozyonu (VEJ-TE) arazi çalışmaları başlanılmış, SEDT anketlerinin işleyip işlemediğini kontrol açısından bir köyde (Yusufeli-Köprügören) pilot çalışma yapılmış, sonrasında 4 MH da SEDT gerçekleştirilmiştir. Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Erzurum Oltu ve İspir MH da proje faaliyeti olan köylerde proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70, diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmalarına katılım sağlanmıştır. İzleme çalışmaları kapsamında faaliyet alanlarında gerçekleştirilecek olan fotoğraf ve video çekiminin teknik esaslarının ve arazi takviminin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin, 2013 yılı planlamalarında, Erzurum-Uzundere MH dan başlayarak, birlikte yürütülmesi sağlanmıştır. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar, Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren, kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan, finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak, kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının; Teknik şartnamesi ve gerekli dokümanları hazırlanmış, Satın alma süreci takip edilmiş, Sözleşmenin imzalanmasını takiben Yüklenici uzmanının yaptığı çalışmalar kontrol edilmiş olup işin zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Yapılan kontrollerde işin sonuç aşamasına geldiği istenilen tabloların %95 seviyesinde tamamlandığı tespit edilmiştir. Proje Web Sayfası: S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanı tarafından hazırlanan Proje web sayfasının içeriği ile ilgili dokümanlar hazırlanmış, OGM serverlerinden ve adreslerinden yayın yapması ve İdare adına web sayfasından sorumlu iki personelin veri girişi, düzenleme ve yönetimi konularında eğitim almaları sağlanmış, yayın esnasında ortaya çıkan sorunların birlikte giderilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiş, yapılan çalışmaların daha düzenli bir şekilde yayınlanması, haber ve duyuru olarak web sayfasında yer alması sağlanmıştır. Uydu görüntüsü ve diğer verilerin temini: ÇNHRP kapsamında yürütülecek olan Mikro Havza Planlama ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere Çoruh Nehri Havzasındaki seçili 13 Mikro Havzayı kapsayacak şekilde, alınacak olan uydu görüntülerinin, temini ile ilgili Türksat ile görüşmeler yapılması, teknik şartname ve resmi belgelerin hazırlanması ve sürecin takip edilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiş, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı kanalıyla alınan Woldview-2 yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin S-2 ve S-3 Danışmanlarına teslimi sağlanmıştır. TRGM den 2012 yılı arşiv Spot- 5 görüntüleri alınarak S-2 ve S-3 Danışmanlarına teslim edilmiştir. Erozyon, toprak, jeoloji, 4

6 iklim, DEM, baraj, gölet, korunan alan, corine arazi sınflandırması, verileri ilgili birimlerden alınarak her iki danışmanlığa teslim edilmiştir. Sulama Çalışmaları: Proje çerçevesinde Sulama alt yapısının Geliştirilmesi (sulama havuzu yapımı, küçük rezervuarlar, boru hatları, kanal rehabilitasyonu ve damla sulama gibi faaliyetler) faaliyetleri ile ilgili 2013 yılı bütçe rakamlarının belirlenmesi, faaliyet yapılacak köyler ve sulama alt yapı faaliyetlerinin incelenmesi, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili bilgi toplanması ve teknik konularda yerel kurumlara yardımcı olunması, faaliyetleri gerçekleştirilmiş, her köy için sulama suyu temini konusunda yapılması gereken imalatlar ve miktarları tespit edilerek yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır. Sulama çalışmalarının İÖİ tarafından yapılamaması üzerine bu çalışmaların Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması kararlaştırılması sonrasında, ilgili daire bu konuda bilgilendirilmiştir. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı ve Çalıştay Kitabı: Kasım 2012 de düzenlenen Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Çalıştayı nın hazırlık çalışmalarına katkıda bulunulmuş, uzmanlık alanları ile ilgili sunumlar yapılmış, çalıştay sonrası hazırlanmakta olan kitabın içeriğinin düzenlenmesi, sunumların Word haline dönüştürülmesi, hazırlanan taslağın incelenmesi, (dizayn, genel durum, içerik, sunumlar) çalışmaları yapılmıştır. ÇNHRP Proje Yönetim Biriminde tam zamanlı olarak görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çeviriler (simultane, ardıl, fısıltı vb.) yapılması, raporların ve dokümanların çevirisi, hedef dile yazılı çevirileri, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Danışmanlarımız tarafından, görev tanımı, iş planı ve Proje uygulama birimlerince ortak olarak hazırlanan Danışmanların Çalışma Esasları başlıklı ilkeler doğrultusunda 2013 yılında; 2012 yılında yapılan 4 adet MH için hazırlanan MH planlarının kontrolü yapılacak, bu planlara göre gerçekleştirilecek uygulamalar denetlenecek ve gerekli teknik yönlendirmeler yapılacak, 2013 yılında yapılacak olan 6 MH Planın için yürütülecek Detaylı MH planlama ve dizaynı (D/D) çalışmalarına yönelik görevler gerçekleştirilecek, İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları kapsamında; 2012 yılında planlaması yapılan 4 Mikro havzanın uygulamalar başlamadan mevcut durum tespitlerinin yapılması sağlanacak; 2013 yılında yapılacak 6 MH da yapılacak İDS çalışmaları teknik yönden kontrol ve koordine edilerek tavsiyelerde bulunulacak; İDS kapsamında geliştirilecek olan CBS tabanlı web uygulamasının (vejetasyon, SEDT ve erozyon izleme, Finansal İzleme Sistemi) proje kapsamında ve geliştirilecek diğer uygulamalarla entegrasyon ve uyumu sağlama, vb. görevleri yerine getirilecek; projedeki bütün çalışmalar için ortak altlıkların kullanılması sağlanacak; İDS ile ilgili diğer danışmalarca sağlanması gereken bilgilerin takibi ve yönlendirmesi, yapılacaktır. Proje ile ilgili toplantı ve çalıştay ve organizasyonlara katılım sağlanması ve gerekli rapor, dokümanların hazırlanması çalışmaları gerçekleştirilecektir. 5

7 2- GİRİŞ Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22 si ( ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki nüfus yaklaşık olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62 si ( ) kırsal kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi orman köyü dür. Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım ve hayvancılığın verim gücü düşüktür. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 4 olmak üzere seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme faaliyetlerini kapsamaktadır. Proje yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni olup bunun milyonu dış katkıdır. Proje Orman Genel Müdürlüğü nün (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje uygulamalarına yerel halkın ve STK ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir. 3- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI 3.1 Projenin Genel Amacı Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar Bayburt, Erzurum ve Artvin illeri olmak üzere 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını kapsamakta olan proje alanında, havzayı oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt ta 2, Erzurum da 11 ve Artvin de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüştür. Bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt ta 2, Erzurum da 7 ve Artvin de 3) (5 MH Yüksek derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanması için seçilmiştir. Ayrıca Camili Mikro Havzası (LC-07) da planı hazırlanacak MH lara ilave edilmiştir. Plan hazırlanacak 13 MH için, toplam alan hektar, toplam nüfus yaklaşık ve toplam köy adedi 162 dir (113 adedi orman köyüdür). 6

8 18 potansiyel hedef MH nin yeri: YÜKSEK öncelikli MH lar ORTA öncelikli MH lar DÜŞÜK öncelikli MH lar Altları çizilen 12 MH Proje Uygulama Planı için seçilmiştir. Bıçakçılar (MC- 06) Barhal (MC-05) Ispir north (UC- 17) Ispir (UC- 14) Yusufeli (MC- 03) Veliköy (BT-03) Şavşat (BT-04) Olur merkez (OL-11) Olur batı (OL-12) Şenkaya (OL-07) Taht (UC-11) Masat (UC- 03) Tortum kuzey (TR-04) Tortum orta (TR-03) Tortum güney(tr-02) Uzundere (TR-06) Oltu (OL-04) Narman (OL-02) 7

9 4- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA BİR YILLIK (1 TEMMUZ HAZİRAN 2013 ) DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.) arasında imzalanan tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı) ne istinaden; 5 uzmanla çalışmalara destek verilmektedir. Sözleşme sonrasında, OGM nin çağrı yazısı doğrultusunda, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje Asistanı tarihinde, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı tarihinde ve Sulama Uzmanı tarihinde OGM-Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığında Proje Uzmanı olarak göreve başlamışlardır yılında yapılan çalışmaları sonrasında iş planları gereği ve MH planlama çalışmalarının seyrinden dolayı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ile Sulama Uzmanı nın çalışmasına 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ara verilmiş, söz konusu uzmanlar 4 Şubat 2013 tarihinde tekrar işe başlamışlar, taslak planların kontrolü ve teknik incelemeleri sonrasında Sulama Uzmanı nın çalışmasına 1 Mart 2013 ten itibaren, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı nın çalışmasına ise 25 Mart 2013 tarihinden itibaren ara verilmiş, 1 Haziran 2013 tarihinde tekrar işe başlamışlardır. Bu uzmanlarınız, çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de kendi konuları ile ilgili katkı sağlamışlardır. (MH planlama arazi çalışmaları tamamlanan ve büro çalışmaları devam eden mikro havza planlarının dispozisyonu, içeriği ile ilgili konular ve TRGM tarafından yürütülecek olan Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları, Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi ve Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan Odun Dışı Orman Ürünlerinin Etüdü ve Sürdürülebilir Kullanımının Planlanması ) İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı ve Proje Asistanı-Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili Proje koordinatörü, proje müdürü, Proje yönetim ve Uygulama birimi üyeleri ile sürekli irtibat halinde olmuşlar, yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamışlar, teknik yönlendirme ve bilgilendirme görevlerini gerçekleştirmişler, yürütülen çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamışlardır. Bu rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır Büro Çalışmaları Proje dokümanları ile Alt Proje A ve Alt Proje B faaliyetlerinin detaylı olarak incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S2 ve S3 danışmanları ile konularda ve gerek duyulduğunda proje ile ilgili dokümanların incelenmesine devam edilmiştir. Proje başlangıç raporunun (Temmuz-2012) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Aylık çalışma raporlarının (Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık-2012, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 2013) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. 8

10 Birinci 3 Aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül 2012), İkinci Üç Aylık (1 Ekim-31 Aralık 2012) ve Üçüncü Üç Aylık (1 Ocak-31 Mart 2013) Çalışma Raporlarının hazırlanması: İdareye sunulmuştur. Birinci Altı Aylık Çalışma Raporu nun ( 1 Temmuz 31 Aralık 2012) hazırlanması: İdare ye sunulmuştur. Proje Üç Aylık Raporların kendi görev alanı ile ilgili bölümlerinin hazırlanması: İdare ye ve JİCA ya sunulmuştur. Proje uygulama bölgelerine düzenlenen seyahat/arazi programlarının hazırlanması ve seyahatlere hazırlık çalışmaları yapılmıştır. İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb. raporların hazırlanması (Ekler) gerçekleştirilmiştir. Proje İzleme ve Değerlendirme Sistemi kuruluncaya kadar proje faaliyetlerinin ve bütçesinin kurumlar bazında izlenebilmesi amacıyla geçici bir sistem oluşturma çalışmaları yapılmıştır. Proje bütçesine ilişkin izlenecek verilerin belirlenmesi ve tablolaştırılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların hedef dile yazılı çevirilerini yaparak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi, Proje dokümanlarının arşivlenmesi, işleri gerçekleştirilmiştir. Mikro havza planlama çalışmaları: Öncelikle, Hazırlanacak taslak MH Planları nın Alt Proje A ve Alt Proje B kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesinde izlenebilecek yöntemlere ilişkin çalışma yapılmıştır yılında arazi çalışmaları gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu MH larının taslak planlarının hazırlanması çalışmaları S-2 Danışmanı sürdürülmektedir. Bu kapsamda S-2 Danışmanı tarafından idare sunulan taslak dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. S-2 Danışmanı tarafından 4 MH için hazırlanan taslak haritalar (Toprak Haritası, Erozyon Haritası, Yükseklik Grupları Haritası, Eğim Grupları Haritası, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Haritası, Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası, Yapılacak İşler Haritası, Ekim ve Dikim Haritası, Poz Numaraları Haritası) incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Şartnamesi-Harita Yapımında Dikkat Edilecek Hususlar bölümündeki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir. 9

11 S-2 Danışmanı tarafından 4 MH için hazırlanan ve ÖZET: A.1 Erozyon Kontrolü ve Doğal Afetlerin Önlenmesi, A.2 Meraların Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi, B.1 Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının İyileştirilmesi, B.2 Gelir Getirici Faaliyetler, B.3 Odun Tüketimini Azaltıcı Faaliyetler, OGM-ORKÖY, OGM-TM, TRGM, TOPLAM MALİYET TUTARI: Maliyetlerin Kurumlara Dağılımı, Maliyetlerin Faaliyetlere Dağılımı, Maliyetlerin Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi ve Köylülerin Yaşam şartlarının İyileştirilmesi Faaliyetlerine Dağılımı bölümlerinden oluşan ve bu başlıklar itibariyle Mikrohavzada kurumların gerçekleştireceği planlanan faaliyetler ile her bir faaliyetin birimini, miktarını, birim maliyetini, toplam maliyetini ve uygulama yılını gösteren taslak plan faaliyet maliyet tabloları incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Yapımı Teknik Şartnamesi ve Eki- 1 Proje Dispozisyonu dokümanlarındaki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanan Masat MH 2. Taslak Plan Raporu incelenmiş, içerik ve standartları MH Plan Yapımı Teknik Şartnamesi ve Eki-1 Proje Dispozisyonu dokümanlarındaki açıklamalar çerçevesinde kontrol edilmiştir yılında planlaması yapılacak olan Erzurum-Uzundere, Artvin-Bıçakçılar ve Camili MH larında başlayacak olan arazi çalışmaları için gerekli hazırlıklar yapılmış, Haziran ayında Uzundere ve Bıçakçılar MH larında yapılan arazi çalışmalarına katılınmıştır. S-2 Danışmanı tarafından hazırlanmakta olan MH Planlama Veri Tabanı Taslağı nın içeriği ve elde edilmesi gereken çıktılar konusunda görüş ve önerilerde bulunulmuştur. İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: Eylül sonunda sözleşmesi imzalan S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı ile bir dizi görüşmeler yapılması ve öncelikle proje web sayfası ve finansal izleme sistemi çalışmaları olmak üzere yapılması gereken çalışmaların çerçevesinin çizilmesi, yapılacak çalışmaların altlıklarının ve standartlarının S-2 ve S-3 Danışmanları ile birlikte kararlaştırılması ve web uygulamasının görüşülmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. İzleme ve Değerlendirme Danışmanı ile yerine getirilmesi gereken konularla ilgili sürekli irtibat halinde olunmuş, çalışmaların olması gereken seyrinde devam etmesine gayret edilmiş, bir aşama kaydedilememesi üzerine İdarenin talebi doğrultusunda, durum tespiti yapılması, gerekli uyarıların yapılması, uzman değişikliği talebinin incelenerek raporlanması, talep edilen yazılım ve donanım teknik özelliklerinin incelenmesi yapılmıştır. Uzman değişikliğinin kabulü sonrasında yeni uzmanlarla toplantılar yapılması gelecek sürecin değerlendirilmesi, İdarenin beklentilerinin aktarılması, acilen yapılması gerekenler ve önerilerin tartışılması, Web sayfasının hazırlanması ve yayınlanması, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Son üç ayda çalışmalar hız kazanmış, teknik teklif ve iş planı revizyon önerileri, detay arazi çalışma takvimi incelenmiş, değerlendirilmiş, gerekli düzenlemeler sonrasında uygun bulunarak işlere başlanılması istenmiştir. Bu kapsamda; 10

12 2012 yılında planlaması yapılan 4 MH (Oltu, Yusufeli, Masat, İspir) için 29 Mayıstan itibaren Sosyo ekonomik durum tespiti (SEDT), vejetasyon ve toprak erozyonu (VEJ-TE) arazi çalışmaları başlamıştır. SEDT muhtar ve hane halkı anket formları incelenmiş, S1-B uzmanları olarak istenilen düzeltme, ekleme ve çıkarmalar S-3 Danışmanlığına iletilmiştir. Havzalarda yapılacak faaliyetler öncesi köylerin ve köylülerin sosyo ekonomik durumlarının tespiti kapsamında, İdare tarafından istenildiği ve S-3 Teknik teklifinde yer aldığı üzere, SEDT anketlerinin işleyip işlemediğini kontrol açısından Yusufeli MH-Köprügören köyünde 21 Mayıs 2013 te pilot çalışma yapılmıştır. SEDT çalışmaları 1-2 Haziranda Erzurum-Oltu, Haziranda Erzurum-İspir, Haziranda Artvin-Yusufeli ve Haziranda Bayburt Masat MH larında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara program elverdiği ölçüde katılım sağlanmıştır. Vejetasyon ve toprak erozyonu izleme (VEJ-TE) çalışmaları kapsamında Mayıs 2013 tarihlerinde Erzurum Oltu MH da, Haziran 2013 tarihinde Erzurum-İspir MH da proje faaliyeti olan köylerde proje faaliyeti yapılacak sahalarda %70, diğer sahalarda kontrol amacıyla %30 olmak üzere izleme amaçlı deneme alanları alınması çalışmalarına katılım sağlanmıştır. ÇNHRP kapsamında kurulacak olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları çerçevesinde proje faaliyeti olan köylerde faaliyetler başlamadan önce bir mevcut durum tespiti yapılması, proje ortasında ve sonunda uygulaması başlayan faaliyetlerin durumunun tespit açısından gelinen noktanın değerlendirilmesi kapsamında, MH planlama aşamasında belirlenen fotoğraf çekim noktalarına göre çekilecek olan fotoğraf ve video çekiminin teknik esaslarının ve arazi takviminin belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. ODOPEM ve PİRAMİD firmalarının katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda; Proje kapsamında yapılması gereken İzleme ve Değerlendirme Sistemi çalışmaları, MH planlama çalışmaları veri tabanları, bunların birbiri ile olması gereken ilişkilerinin gündeme getirildiği S2-S3 Danışmanlıklarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmiş, bu konuda yol haritası çizilmiş, yapılması gerekenler ortak yükümlülükler, veri değişimi vb. konuları görüşülmüştür. S-3 İDS ve S-2 Planlama çalışmaları için gereken altlık verilerden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ile TRGM den Spot-5 görüntüleri alınarak her iki Danışmanlığa verilmiştir. Yine altlık verilerden erozyon, toprak, jeoloji, iklim, DEM vb. veriler ilgili birimlerden alınarak her iki danışmanlığa teslim edilmiştir. S-3 İDS danışmanı tarafından verilen 1.ara rapor incelenmiş, ve teknik teklif ve İdare ile firma arasında akdedilen sözleşmeye göre her ana konu için (Toprak Erozyonu İzleme Raporu, Vejetasyon (bitki örtüsü) iyileştirme izleme raporu, 11

13 Sosyo-ekonomik iyileşme raporu, Bilgisayar Veritabanı ve CBS nin Kurulumu) ayrı ayrı verilmesi gerektiğinden firmaya iade edilmiştir. 20 Mayıs 2013 tarihinde Artvin de yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, MH planlama ekibi tarafından yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmasında gerçekleştirilen muhtar görüşmesi ve kadınlarla derinlemesine görüşmeler ile S-3 SEDT kapsamında yapılacak muhtar anketi ve kadınlarla derinlemesine görüşmelerin 2013 yılı planlamalarında birlikte yapılması kapsamında Erzurum-Uzundere MH dan başlayarak bu iki çalışmanın birlikte yürütülmesi sağlanmıştır. İzleme Ve Değerlendirme Durum Tespiti: S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi konusunda bir dizi görüşmeler yapılmış, çalışmaların olması gereken seyrinde devam etmesine çalışılmıştır. S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanına, 2012 yılı sonuna kadar yapması gereken işler ve 2013 yılında yapacağı işler hatırlatılmış, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi konusunda bir yol haritası çizilmesi, yapılacak çalışmaların ayrıntılandırılması, iş planlarının yeni duruma göre revize edilerek bir an önce İdareye teslim edilmesi, istenmiştir. Bu konuda bir gelişme olmaması üzerine, İdarenin talebi doğrultusunda, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili 2012 yılı sonuna kadar yapması gereken işlere yönelikle durum tespiti (İDS Durum Tespit Raporu) ve resmi yazışmalara altlık oluşturacak bilgiler hazırlanarak İdareye sunulmuştur. İDS Uzman Değişiklik Değerlendirme Raporu: Ocak 2013 te yapılan İDS durum tespiti ve S-3 danışmanının uyarılması sonrasında, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanı tarafından verilen İDS Uzman değişikliği talebi, önerilen uzmanların özgeçmişleri ve bu konu ile ilgili diğer dokümanlar incelenmiştir. Değiştirilmek istenen uzmanlarla kıyaslanması yapılarak, sonucunda İDS Uzman Değişiklik Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporda uzmanın yer aldığı projeler, bu projelerdeki görevlerinin ÇNHRP deki faaliyetlerle örtüşüp örtüşmediği incelenmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (Özel Muhasebe) Yazılımı: Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izleme-değerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel muhasebe) yazılımının teknik özelliklerini ve teslim süresi, ödemeler vb. idari şartları içeren bir teknik şartname hazırlanmış, satınalma prosedürü ile ilgili gerekli yazışmalar yapılmış, satınalmanın gerçekleşmesi sonrasında İdare ile yüklenici arasında akit olacak işin teknik özelliklerini ve teslim süresi, ödemeler vb. idari şartları içer sözleşme hazırlanmıştır. 22 Şubat 2013 tarihinde sözleşmenin imzalanmasını takiben sözleşme şartları gereği İdarenin ilgili personeli ile çalışması gereken Yüklenici uzmanının İdaredeki çalışma şartları düzenlenmiş olup çalışmanın seyri kontrol edilmekte, işin zamanında gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. 12

14 Yapılan son kontrollerde işin sonuç aşamasına geldiği istenilen tabloların %95 seviyesinde tamamlandığı tespit edilmiştir. Proje Web Sayfası: S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanı tarafından hazırlanan Proje web sayfası ile ilgili, Sayfa düzeni ve içeriği ile ilgili gerekli dokümanların hazırlanması Danışman tarafından geliştirilen uygulama yazılımının tamamlanması sonrasında OGM Bilgi Sistemleri Dairesi ile görüşülerek ve adreslerinin alınması, OGM Bilgi Sistemi Daire Başkanlığındaki sunuculara yüklenmesi ve aktivasyonunun tamamlanarak yukarıda belirtilen adreslerden yayına başlaması, İdare ile yapılan görüşmeler sonrasında web sayfasından sorumlu olarak belirlenen iki personelin veri girişi, düzenleme ve yönetimi konularında eğitilmelerinin sağlanması, Yayın esnasında ortaya çıkan sorunların İdare tarafından belirlenen sorumlular ile birlikte giderilmesi, çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaların daha düzenli bir şekilde yayınlanması için web sorumluları uyarılmış ve yapılan çalışmaların haber ve duyuru olarak web yer alması sağlanmıştır. Uydu görüntüsü ve diğer altlık verilerin temini: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek olan Mikro Havza Planlama ve İzleme ve Değerlendirme çalışmalarında altlık olarak kullanılmak üzere Çoruh Nehri Havzasındaki seçili 13 Mikro Havzayı kapsayacak şekilde alınacak olan uydu görüntülerinin temini ile ilgili bir dizi çalışma yapılmış, Yersel çözünürlüğü yüksek ( QB, WV-1 ve 2, GE, vb. ) arşiv ve olmayan alanlar için yeni çekim uydu görüntülerinin teknik özelliklerini, orto-rektifikasyon, görüntü keskinleştirme ve mozaikleme işlemlerini, satınalma prosedürünü, teslim zamanı, ödeme şekli vb. idari konuları içeren bir şartname hazırlanması, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi üzerinden gerçekleştirilecek işlemler için gerekli resmi yazışmaların yapılması ve sürecin takip edilmesi, OGM Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı kanalıyla TÜRKSAT tan alınan Woldview-2 yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin ilgili personel tarafından düzeltmelerinin yapılması sonrasında S-2 ve S-3 Danışmanlarına teslimi, TRGM nin elinde bulunan spektral çözünürlüğü yüksek ( LandsatTM, Spot-4-5, Aster vb. ) uydu görüntüsü ve diğer verilerin istenmesi ile ilgili yazışmalar yapılması ve sürecin takip edilmesi, 31 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla alınarak S-2 ve S-3 Danışmanlarına teslimi, çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yine altlık verilerden erozyon, toprak, jeoloji, iklim, DEM, baraj, gölet, korunan alan, corine arazi sınflandırması, vb. veriler ilgili birimlerden alınarak her iki danışmanlığa teslim edilmiştir. 13

15 Yapılacak İDS çalışmalarında altlık olarak kullanılacak MH plan verilerinin, veritabanının S-2 Danışmanlığınca S-3 Danışmanlığına teslimi sağlanmıştır. Sulama Çalışmaları: Proje çerçevesinde gerçekleştirilmekte olan Sulama alt yapısının Geliştirilmesi (sulama havuzu yapımı, küçük rezervuarlar, boru hatları, kanal rehabilitasyonu ve damla sulama gibi faaliyetler) faaliyetleri ile ilgili 2013 yılı bütçe rakamlarının belirlenmesi, faaliyet yapılacak köyler ve sulama alt yapı faaliyetlerinin incelenmesi, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri ile ilgili bilgi toplanması ve teknik konularda yerel kurumlara yardımcı olunması, faaliyetleri gerçekleştirilmiştir Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bulunan köylerdeki küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi çalışmalarının projenin uygulayıcı ortaklarından biri olan İl Özel İdareleri tarafından yapılmasının mümkün olmaması nedeni ile bu çalışmaların Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne bağlı Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması kararlaştırılması sonrasında, ilgili Daire bu konuda bilgilendirilmiş, yerelde yapılacak çalışmalar anlatılmıştır. MH planlama ekibi (ODOPEM) ile birlikte 4 adet mikro havzada proje kapsamında bulunan köylerde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ toplantılarında; köylüler tarafından sulama suyu temini talep edilen su kaynakları ve rehabilitasyonu yapılması talep edilen sulama arkları gezilerek etüt edilmiş ve her köy için sulama suyu temini konusunda yapılması gereken imalatlar ve miktarları tespit edilerek yaklaşık maliyetleri hesaplanmıştır. Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı ve Çalıştayı Kitabı : Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenecek olan Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı nın hazırlık çalışmalarına katkı sağlanmış, uzmanlar tarafından kendi görev alanları ile ilgili gerekli sunumlar hazırlanmış ve sunulmuştur. Çalıştay sonrasında, sonuçlarının yayın haline getirilmesi çalışmalarına katkı sağlanmış, hazırlanmakta olan kitabın içeriğinin düzenlenmesi, sunumların Word haline dönüştürülmesi, hazırlanan taslağın incelenmesi, (dizayn, genel durum, içerik, sunumlar) çalışmaları yapılmıştır Toplantı ve Seyahatler İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı ve Sulama Uzmanının Proje ile ilgili katıldığı toplantı ve seyahatler: S-1B Uzmanlar Toplantısı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 2. Proje Uygulama Komitesi Toplantısı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çığ Kontrol Faaliyetleri Toplantısı: 25.Temmuz

16 Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı (TRGM-KKDB) ile Bilgi Alış Veriş Toplantısı: Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Sulama Çalışmaları Arazi Seyahati: Sulama alt yapısının iyileştirilmesi (sulama havuzu, küçük göletler, boru hatları, kanal rehabilitasyonu ve damla sulama gibi) faaliyetlerle ilgili olarak 2013 yılı bütçe rakamları, faaliyet yapılacak köyler ve sulama alt yapı faaliyetleri, 2004 yılından bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler ile bu çerçevede köyler ile faaliyetlerin yeniden değerlendirilmesi konularında durum tespiti yapılması, köy ziyaretlerinin yapılması, , (Ek: Birinci üç aylık raporda verilmiştir) ORKÖY Dairesi Başkanlığı İle Bilgi Alış Veriş Toplantısı: (Ek: Ağustos ayı aylık raporda verilmiştir) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Çığ Kontrol Faaliyetleri Toplantısı: (Ek: Ağustos ayı aylık raporda verilmiştir) Mini elektrik santrali inceleme (Bolu): Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Muzaffer Sürek tarafından Bolu Sarıçam Orman İşletme Şefliği ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü-Kara Köknar İşletme Şefliğinde kurulmuş olan mini elektrik santralinde incelemeler, (Ek: Birinci üç aylık raporda verilmiştir) Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 3. PUK toplantısı: (Ek: Ağustos ayı aylık raporda verilmiştir) Proje sahaları inceleme gezisi öncesi bilgilendirme toplantısı: OGM, TRGM, ORKÖY, ODÜH Daire Başkanlığı ile Erzurum, Bayburt ve Artvin illerine yapılacak inceleme gezisi ile ilgili bilgi alış veriş toplantısı, Proje uygulama bölgelerine yapılacak inceleme gezisi programı hazırlık toplantısı-1: Proje uygulama bölgelerine (Erzurum, Bayburt ve Artvin illerine) yapılacak inceleme gezisi programı hazırlığı için ORKÖY ve ODOÜ ile toplantı, Proje uygulama bölgelerine yapılacak inceleme gezisi programı hazırlık toplantısı -2: Proje uygulama bölgelerine (Erzurum, Bayburt ve Artvin illerine) yapılacak inceleme gezisi programı hazırlığı için TRGM ile toplantı, Proje uygulama bölgeleri (Erzurum, Bayburt ve Artvin) inceleme gezisi: Havza Yönetimi Uzmanı Dr. Erkan İSPİRLİ ve Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Muzaffer Sürek tarafından Proje uygulama bölgelerinde (Erzurum, Bayburt ve Artvin illerinde) gerçekleştirilen inceleme gezisi, (Ek: Birinci üç aylık raporda verilmiştir) Sulama faaliyetleri sunumu: Sulama uzmanı Nazım Özşahin tarafından Gn.Md.Yrd. Yunus Şeker e Erzurum, Bayburt, Artvin seyahati hakkında sunum yapılması,

17 S-2 Mikro havza planlama ve S-3 İzleme ve Değerlendirme uzmanlarıyla toplantı: Proje uygulama bölgelerine (Erzurum, Bayburt ve Artvin illerine) yapılan gezi hakkında bilgi verme ve değerlendirme toplantısı, S-2 Mikro havza planlama ve S-3 İzleme ve Değerlendirme uzmanlarıyla koordinasyon toplantısı: Artvin-Yusufeli MH (MC-03) seyahati: MH planlama ve İD ekiplerinin Artvin ili ve Yusufeli mikro havzasında yapılan çalışmalara katılım sağlanmış, yerel birimler ziyaret edilmiş, katkı sağlamaları istenmiştir. Mikro havzada yer alan Kılıçkaya, Çeltikdüzü, Alanbaşı ve Bakırtepe köylerinin SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları çerçevesinde ziyaret edilmesi sırasında, Proje Yönetim Birimine Destek Danışmanları (S1-B Danışmanları) tarafından görevleri ile ilgili gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 30 Eylül 06 Ekim 2012 (Ek-Ekim-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) PYUB toplantısı: Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ve S-1B, S2 ve S3 danışmanlarının katıldığı toplantıda; Artvin-Yusufeli seyahati ile bilgi sunma ve değerlendirme yapılmış, bir sonraki seyahat programı (Erzurum-İspir) görüşülmüş, S-3 İzleme ve Değerlendirme Sisteminin durumu, yapılacaklar ve iş planı revize önerisi görüşülmüş, Finansal ve fiziki izleme sisteminin biran önce faaliyete geçmesi, Web sayfası oluşturma konularında derhal çalışmalara başlanılması kararlaştırılmıştır (Ek-Ekim-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) S2 danışmanları (ODOPEM) ile toplantı: Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Erzurum-İspir mikro havzası seyahat programı, gerekli veriler, çalışmaya katılacak kişiler konuları görüşülmüştür Erzurum ili ve İspir mikro havzasına (UC-14) gerçekleştirilecek seyahat/arazi programı hakkında TRGM ile görüşme Erzurum-İspir MH (UC-14) seyahati: MH planlama ve İD ekiplerinin Erzurum ili ve İspir mikro havzasında yapılan çalışmalara katılım sağlanmış, yerel birimler ziyaret edilmiş, katkı sağlamaları istenmiştir. Mikro havzada yer alan Duruköy, Göç Köy, Koçköy, Numanpaşa, Taşbaşı, Çakmaklı, Köprüköy, Cankurtaran, Halilpaşa, Tekpınar köylerinin SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları gerçekleştirilmiştir Ekim 2012 (Ek-Ekim aylık rapor ekinde verilmiştir) PYUB Toplantısı: Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ve S-1B, S2 ve S3 danışmanlarının katıldığı toplantıda; Erzurum-İspir seyahati ile ilgili bilgi sunma ve değerlendirme yapılmış, bir sonraki seyahat programı (Bayburt-Masat ve Erzurum- Oltu) görüşülmüş, S2 MH Planlama ve S3 İzleme ve Değerlendirme Danışmanlarının yapacakları arazi çalışmaları programını netleştirmek üzere S1-B danışmanlarının koordinasyonunda 23 Ekim 2012 de bir araya gelmeleri, önerilen revize iş planının Kuruma resmi olarak gönderilmesi, finansal ve fiziki izleme sisteminin oluşturulması hazırlık çalışmalarının hızlandırılması, firmaların belirlediği üniversite hocası danışmanların, arazi seyahatlerine bizzat katılmaları, kararlaştırılmıştır (Ek-Ekim-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) 16

18 S2 ve S3 ile arazi seyahat programının görüşülmesi toplantısı: Yapılacak çalışmalarda birlikteliği sağlamak açısından S2 Mikro havza Planlama çalışmalarına S3 İzleme ve değerlendirme ekibinden de mutlaka katılım sağlanması, 4 Kasım 2012 de başlaması planlanan arazi programların uyumlulaştırılması görüşülmüştür S3 Danışmanları ile Toplantı: 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılması planlanan arazi programının kesin program, katılacak kişiler, seyahatin amacı ve beklenen çıktılar açısından değerlendirilmesi, firma tarafından önerilen iş planı revizesinin görüşülmesi, (Ek-Ekim-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) Bayburt-Masat MH (UC-03), Artvin-Yusufeli MH (MC-03) ve Erzurum-Oltu MH (OL- 04) seyahati: MH planlama ekiplerinin Bayburt ili Masat mikro havzası (UC-03), Artvin ili Yusufeli mikro havzası (MC-03) ve Erzurum ili Oltu mikro havzasında (OL-04) yaptıkları çalışmalara katılım sağlanmış, bilgilendirme toplantıları yapılmış, yerel birimler ziyaret edilmiş, katkı sağlamaları istenmiştir Masat MH da yer alan Maden, Gezköy, Yaylapınar, Heybetepe ve Masat köylerinin SOR-SAP-ÇÖZ çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sonrasında Bayburt-Masat MH ve havzadaki Artvin Yusufeli MH da yapılan detay projelendirme çalışmalarına katılınmıştır. Erzurum Oltu MH sı çalışmalarının Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Bilgilendirme Toplantısı Oltu da yapılmış ve köy ziyaretlerine Büyükorcuk ve Küçükorcuk köylerinden başlanılmış ve akabinde her gün iki köy olmak üzere sırasıyla Özdere ile Tutmaç, Başaklı ile Çamlıbel, Ballıca ile Erdoğmuş ve Kaleboğazı ile Sarısaz köyleri ziyaret edilmiştir) Kasım 2012 (Ek-Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) MH planlarında altlık olarak kullanılmak üzere S-2 danışmanları ile birlikte Bayburt un ilgili birimlerine veri temin ziyaretleri: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve S-2 Danışmanı, Bayburt ili ile ilgili MH Planlama çalışmaları için gerekli olan verileri temin etmek amacıyla sırasıyla Tarım İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Valilik Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü ve Mahalli İdareler Müdürlüğü, Arıcılar Birliği ziyaret edilmiştir İzleme ve Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantısı-1: Öncelikle proje web sayfası ve finansal izleme sistemi çalışmaları olmak üzere S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı ile bir dizi görüşmeler yapılması ve yapılması gereken çalışmaların çerçevesinin çizilmesi, yapılacak çalışmaların altlıklarının ve standartlarının S-2 ve S-3 Danışmanları ile birlikte kararlaştırılması ve web uygulamasının görüşülmesi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanacak web uygulamasında S2 ve S3 danışmanlıklarının rolü ve yükümlülükleri, hangi modülün, hangi içerikte, kim tarafından yapılacağı, yapılması gerektiği konuları ele alınmıştır (Ek- Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantısı-2 (devam): Aynı içerikte toplantıya devam edilmiştir (EK:3) (Ek-Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) 17

19 S-3 ve S-2 danışmanları ile İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Veritabanı Yapısı toplantısı: S2 ve S3 danışmanlarıyla birlikte, havza sınırlarının düzenlenmesi konusunda izlenecek yöntemler tartışılmış, veri toplama, düzenleme ve depolama konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş, veri katman mimarisinin oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda eşgüdümün sağlanması hususunda görüş birliğine varılmış, mevcut veriler ve eksiklikleri tespit edilmiş, proje kapsamında oluşturulacak Coğrafi Veritabanının datum ve projeksiyonunun İdare nin önceki verilerinin ED-50 datumunda olmasına rağmen; yeni topoğrafik haritalar, hava fotoğrafı, uydu görüntüleri, GPS ölçümleri gibi güncel veri kaynaklarının WGS-84 datumunda olması nedeniyle Coğrafi Veritabanının WGS-84 datumunda düzenlenmesi konusunda görüş birliğinde varılmıştır (Ek-Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Koordinasyon Toplantısı-3 (devam): 19 Kasım 2012 de görüşülen konuların İdareye anlatılması ve sonrasında izlenecek yol tartışılmıştır (Ek-Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) S2 ve S3 Danışmanları tarafından yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi toplantısı (Antalya): Bütün tarafların çalıştaya katılımını değerlendirerek mevcut durum ve yapılacakları konuşmak açısından havza yönetimi çalıştayı sebebiyle Antalya da yapılan toplantıda; veri temini, İDS çalışmaları ve Web sayfasının durumu görüşülmüş, firma tarafından web sayfasının 14 Aralık itibarıyla işler hale getirileceği belirtilmiştir. Çığ çalışmalarında gelinen son gözden geçirilmiş, MH Planlama çalışmaları ve 2013te yapılacak alanlar için şimdiden yapılması gerekenler tartışılmıştır. Bu doğrultuda, 2013 yılı programı ile ilgili olarak çalışılacak 6 havzada önceden köy tespitlerinin yapılması, orman köyü listesinin kesinleştirilmesi, arazi ön etütlerinin ve potansiyel alan tespitlerinin yapılması kararlaştırıldı Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı: Kasım 2012 tarihleri arasında düzenlenen Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı nda S1-B uzmanlarınca; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı; İzleme ve Değerlendirme deneyimleri ve dikkat edilecek hususlar, Havza Yönetimi Uzmanı; Havza Yönetimi Yaklaşımları ve Kurumların Rolü, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı; Gelir Getirici Faaliyetlerin Planlanması, Sulama Uzmanı; Sulama Altyapısının Planlanması konulu sunular yapılmıştır. (Ek- Kasım-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Genel Değerlendirme Toplantısı-1: Antalya da yapılan çalıştay sonrasında İDS ile ilgili Genel Değerlendirme, Tespitler yapılmış, Erozyon izlemede kurulacak sistemin kullanıcılara öğretilmesi, elastiki bir sistem oluşturulması ve sistemin kullanıcıların işini kolaylaştıran vejetasyon durumu, ot durumu gibi kolay ölçülebilecek donelerle oluşturulması, 2013 yılında uygulamalar başlamadan önce mevcut durum tespitinin İDS ekibi tarafından yapılması gerektiği, Finansal İzleme çalışmasının biran önce başlaması ve Web sayfasını olgunlaştırılması konuları ele alınmıştır (Ek-Aralık-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) 18

20 İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Web Sayfası Toplantısı-1: İDS ekibi tarafından web sayfasını hazırlamak üzere kiralanan web sayfası ekibi ile web sayfasının içeriği nasıl olması gerektiği ve ne zaman işler hale getirilebileceği konuları görüşülmüştür (Ek-Aralık-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme ve Değerlendirme Sistemi İçerik ve Yapılacaklar Toplantısı: S3 İDS firması ile İDS içeriği, mevcut durum ve yapılacaklar konusunda Proje Müdürü Mahmut Temiz başkanlığında S-3 ekibi, danışmanlarının katılımı ile bir toplantı düzenlenmiş, havza genelinde izleme yapılması gerektiği, önce verilerin büro ortamında toplanıp sonra mutlaka arazi kontrollerinin yapılması gerektiği, mevcut durum tespitinin uygulamalar başlamadan yapılması gerektiği, 2013 yılında MH planlaması yapılacak havzaların altlık verilerinin arazi çalışmaları öncesinde bitirilmesi gerektiği, sonuç olarak bir yol haritası çizilerek, yapılacak çalışmaların ayrıntılandırılması, S3 Danışmanının iş planlarını yeni duruma göre revize ederek bir an önce İdareye teslim etmesi, kararlaştırıldı (Ek-Aralık-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Genel Değerlendirme Toplantısı-2: S-3 İzleme ve Değerlendirme Sistemi yüklenicisi Piramid firması temsilcileri, firma danışmanları ve İdare den ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve İDS ile ilgili genel konular ele alınmıştır. Toplantıda, Projeden İdarenin beklentileri ile Danışman firmanın yapmak istedikleri ve yapacakları arasında anlama, algılama farklılığı olduğu, bunun giderilerek detay iş planı yol haritasının bir an önce İdareye sunulması, 2013 yılında MH planı yapılacak havzalarda yapılacak çalışmalar öncesi erozyon haritalarının üretilerek, proje kapsamında yapılacak çalışmalara altlık oluşturmak üzere verilmesi gerektiği üzerinde duruldu (Ek-Aralık-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Veritabanı ve Web Tabanlı CBS Uygulaması Toplantısı: Toplantı, S-3 İDS Danışmanı temsilcileri, firma danışmanları ve İdare den ilgililerin katılımı ile gerçekleştirilmiş, Veritabanı ve Web Tabanlı CBS Uygulamasının içeriği, bileşenleri tartışılmış, firma tarafından sunulan metodoloji ve İdarenin taleplerinin işin çerçevesini oluşturduğu, sistemin İzlemek, görmek ve raporlamak amaçlarına hizmet etmesi gerektiği, web tabanlı, uzaktan erişim ve veri girişine imkan veren, analiz ve sorgulama özelliklerine sahip bir sistem olması gerektiği üzerinde duruldu (Ek-Aralık-2012 aylık rapor ekinde verilmiştir) Çığ Çalışmaları Ve Çığ Modelleme Yazılımı Toplantısı: Çığ çalışmalarının genel değerlendirmesi, çalışılacak alanlar ve proje kapsamında alınması planlanan çığ modelleme yazılımının taşıması gereken özellikler ve bu konudaki mevcut yazılımlar tartışıldı (Ek ikinci üç aylık rapor ekinde verilmiştir) İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Web Sayfası Toplantısı-1: Proje web sayfasında gelinen son durum ve hazırlanan tasarım üzerinden olması gerekenler tartışılmıştır (Ek ikinci üç aylık rapor ekinde verilmiştir) Mikro Havza Plan Taslağı Toplantısı: İdare yetkilileri, S1-B danışmanları, S-2 danışmanları ve S-3 danışmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda; 2012 yılında yapılmakta olan 4 mikro havza (Artvin-Yusufeli, Erzurum-İspir ve Oltu, Bayburt-Masat) 19

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması

Çoruh Nehri Havza Rehabilitasyonu Projesi Fizibilite Çalışması 1.Giriş...2 1.1 Fizibilite Çalışmasının Hedef ve Kapsamı... 1.3 Fizibilite çalışmasının yaklaşımı...3 Projenin Geçmişi...4 Proje Gerekçesi...4 Proje alanı ve uygulama yerleri...5 Teknik analiz ve tasarım...5

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. ANKARA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI OCAK 2012 İçindekiler Sunuş... 2 1. Giriş... 3 2. 2012 Yılı Öncelikleri... 5 2012 Yılı Faaliyetleri... 6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Raporun Hazırlanış Tarihi: Mart-2014 1. GENEL

Detaylı

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI

ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI KASIM' 2013 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı

Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2012 Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme 1.1 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 01.01.2012 31.12.2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ...

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı

2011 Yılı Çalışma Programı 2011 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ...2 2.2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3.2011 YILI FAALİYETLERİ...7 3.1 Kurumsal Gelişim Ve Yönetim Faaliyetleri...7 3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri...7 3.1.2

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI

İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ 2008-2012 STRATEJİK PLAN VE 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ VE SONUÇLARI İSKİ ye İLİŞKİN BAZI BİLGİLER İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 AHİLER KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ AKSARAY, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, NEVŞEHİR, NİĞDE 1 / 64 İçindekiler ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 SUNUŞ... 7 GİRİŞ... 9 A. 2013 YILI ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mart 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Bakan Sunuşu. 1 Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. Genel Bilgiler. 3 A. Vizyon

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Başkanlığı KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 TAKDİM 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımız, çevre ve şehircilik alanında geniş bir görev

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı...

İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9. 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 1 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 7 2. GENEL BİLGİLER... 9 2.1. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 9 2.1.1 Fiziksel Yapı... 9 2.1.2 Teşkilat Yapısı... 11 2.1.2.1 Kalkınma Kurulu... 11 2.1.2.2 Yönetim Kurulu... 12 2.1.2.3

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 FAALİYET RAPORU Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2012 YILI AJANS FAALİYET RAPORU TRA1 2013 Her hakkı saklıdır. Hasan İPEK Bayburt Valisi KUDAKA Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI GAP İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Ülkemizde yerel kaynakların etkin kullanımı yoluyla bölgesel

Detaylı