Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1960-1980 Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu. 1980-1990 Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar"

Transkript

1

2 Prematüre bebeklere yönelik sağlık hizmetinin düzenlenmesi YYBÜ Enfeksiyon taşıma riski Bebeklerin izolasyonu Teknolojik destek ve tedavi Nörogelişimsel sorunlar Anne-bebek bağlanması Gelişimsel destek Ailelerin YYBÜ ne kabülü (Open NICU)

3 AİLE MERKEZLİ BAKIM Ekip ile aile arasında işbirliğine dayalı sağlık hizmetinin planlanması ve sunulması Hastalıktan öte bebek (hasta) ve ailesi ön planda Developmental Care of Newborns&Infants. St.Louis: Mosby, 2004:1-35 Bethesda, Md: Institute for Family-Centered Care

4 AİLE MERKEZLİ BAKIM PRENSİPLERİ 1. Tıbbi ve etik konularda dürüst işbirliği 2. Bilgi edinme ve vizitlere katılma hakkı 3. Bebekleri için ileri tedavi konusunda karar verme hakkı

5 AİLE MERKEZLİ BAKIM PRENSİPLERİ 4. Doğum öncesi değerlendirme 5. Ağrıyı azaltma 6. Bebek için uygun ortam 7. Tedavi etkinliği ve güvenilirliği

6 AİLE MERKEZLİ BAKIM PRENSİPLERİ 8. Bebeğin bakımında rol almaları 9. Düzenli uzun dönem takipler 10. Sekelli olarak takip edilecek bebeklerin ihtiyaçları

7 Tıbbi bakımı ve çalışanların ihtiyaçları Bebek ile aile arasındaki ilişki Bakımda ortaklık Nörogelişimsel destek

8 AİLE MERKEZLİ BAKIMDA ANNE VE BEBEĞİ BEBEKLERİN ZİYARETİNİ AKSATAN DURUMLAR AİLELERİN BEKLENTİLERİ Kendi alanı, Vakit geçirebilmek Dürüst bilgilendirme, Kötü anda beraber olabilmek Başka çocuk, Uzak yerleşim, Parasal nedenler, Annenin sağlığı, Babanın işi, Ailenin psikolojik durumu, Ünite donanımı ve politikaları ANNE İLE BİRLİKTE GÜNDÜZ

9 AİLE ve BEBEĞE ÖZEL ODALI TASARIMLAR Enfeksiyon oranı, Tedavi hataları, Özelleştirilmiş bakım, Psikososyal destek, Aile-ekip iletişimi, Deneyim Taburculuk hastanın kabülü ile başlar... Clin Perinatol 2004;31(2):

10 ODADA BAKIMIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI Avantajları: Kontrollü ortam Aileye özel ortam Alanı kişiselleştirme olanağı Dezavantajları: Personelin izolasyon ve sürekli gözlemi kaybetme hissi Diğer ailelerden izolasyon Alan ve maddi ihtiyaç Sorunla karşılaşma; travma, kaygı, stres, depresyon... J Perinatol 2003;23:S22-S24.

11 Nehirin karşı tarafı Şok, suçluluk Çaresizlik Küvöz izolasyonu Ünite Kırılgan görünüm

12 ANNE-BEBEK ETKİLEŞİMİ Kaygı-stres Posttravmatik stres sendromu Maternal depresyon Kırılgan çocuk sendromu Am J Perinatol 2002;19(4): BMJ 2004;329:

13 YYBÜ de yeni sorunlar Farklı bir alan Farklı bir bakış açısının gerekliliği

14 STRES Ailenin yaşadığı stres nedenleri Annenin durumu Bebeğinden ayrılma Ünitenin ortamı Personel Bebeğin durumu Tıbbi sorunlar Belirsizlikler Bilgi eksikliği Fiziksel talepler Maddi sorunlar J Pediatr Psychol 2005;30:

15 MATERNAL DEPRESYON Annelerin %10-20, prematüre annelerinde %40-50 Risk faktörleri ve semptomları? Erken tanı erken müdahale Sağlık çalışanın rolü! Doğum öncesi depresyon Düşük özgüven Çocuk bakım stresi Doğum öncesi kaygı Düşük sosyal destek Kötü evlilik Geçirilmiş depresyon öyküsü Gebelik hüznü Evli olmamak İstenmeyen gebelik Düşük sosyo ekonomik durum Pediatrics 2005;115: Advances in Neonatal Care 2003;3(1):37-46

16 MATERNAL DEPRESYON İlgi eksikliği ve mutsuzluk Uyku düzensizliği, Suçluluk, Yorgunluk, Dikkat eksikliği, İştah kaybı, Düşük özgüven, İsteksizlik Değersizlik duygusu İntihar düşüncesi DOĞUM SONRASI MATERNAL DEPRESYON Bebeklerinin sağlığını ve gelişimini tehdit eder Bakım eksiklikleri Önem taşıyan etkinliklerde isteksizlik Sağlık hizmetine ulaşmada sorunlar Bebekte huzursuzluk, sık ağlama, uyku problemleri Daha zor bebek Sinirli ve hiperaktif çocuk Düşük okul başarısı Pediatrics 2000;105:

17 KIRILGAN ÇOCUK SENDROMU Geçirilmiş bir hastalık sonrası çocuğun iyileşmesine rağmen, ailenin onun hakkında sürekli kaygı sahibi olması Sağlık başvuru oranı Ciddi davranış sorunları Somatik problemler Agresif, disiplinsiz, kontrolsüz ve yıkıcı kişilik Zayıf sosyal davranışlar Pediatrics 2004;113: J Pediatr Psychol 1996;21:89-101

18 Anne ile birlikte yatışın Sağlık hizmeti başvurusu ve hastaneye yatış Anne-baba stresi, Maternal Depresyon, Kırılgan Çocuk Sendromu

19 Dahil olma kriterleri Çalışmaya dahil olma: GH 34 hafta Yatış süresi 7 gün Tek veya ikiz, Konjenital anomali yok, Nörolojik sekel yok, İki merkezli Prospektif Paralel Demografik veriler Yatış-Taburculuk bilgileri CRIB NTISS Rutin aylık kontrol Telefonla takip Sağlık hizmeti başvurusu Yatış kaydı 3 ay Sağlık hizmeti başvurusu: Rutin sağlık hizmeti Acil sağlık hizmeti Yatış Beslenme durumu: Anne sütü oranı Ağırlık artışı Anne-bebek etkileşimi: Maternal depresyon Kırılgan çocuk sendromu Aile stresi

20 TANIM ANNE İLE BİRLİKTE (GRUP 1) 24 saat YYBÜ içinde aynı oda En az 7 gün-gece Ortak fiziki ortam GÜNDÜZ REFAKATLİ (GRUP 2) Anne-baba ziyareti En az 7 günlük ziyaret ile bilgi ve beceri kazanımı Gelişimsel Pediatri desteği (bebek ve aile)

21 KULLANILAN ÖLÇEKLER Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDS) 10 soruluk, tarama anketi 13 skor; depresyon Kırılganlık Ölçeği (Modifiye Forsyth) Annelerin erken süt çocukluğu döneminde kırılganlık algıılarını ölçmede geçerli 10 skor; kırılgan çocuk Aile Stres Ölçeği (Parental Stress Involuntary-Short Form, PSI-SF) 36 soruya indirgenmiş kısa form Stres, anne bebek iletişimde zorluk ve bebekle ilgili zorluk şeklinde üç ana stres alanı Alınan puanın yüksekliği ters olarak stresin azlığını ifade eder. British J Psychiatr. 1987;150:782-6 J Pediatr Psychol 1996;21(1):89-101

22 GRUP 1 GRUP 2 Yatış Ortalaması 24 ± 14.6 (7-73) 23 ± 14.2 (7-54) Gündüz refakat süresi 1.35 ± 0.9 (0-4) saat 2.55 ± 1.5 (0.5-6) saat 10.7 ± 5 (7-24) gün

23 Doğum Ağırlığı (gram) Doğum Ağırlığı (gram) YATIŞ BİLGİLERİ GRUP 1 (n=31) GRUP 2 (n=29) p değeri Gestasyon Haftası (hafta) ± 1.66 ( ) ± 2.12 ( ) Kız/Erkek Oranı 15/16 13/ Doğum Ağırlığı (gram) 1452 ± 282 ( ) 1413 ± 351 ( ) Taburculukta Vücut Ağırlığı (gram) 1813 ± 280 ( ) 1700 ± 168 ( ) GRUP 1 Gestasyon Haftası GRUP 2 Gestasyon Haftası

24 Grupların anne ve babaya ait demografik verilerinin karşılaştırılması DEMOGRAFİK VERİ GRUP 1 GRUP 2 p değeri Anne yaşı (yıl) 31 ± 7 (21-53) Baba yaşı (yıl) 35 ± 8 (25-56) 30.5 ± 6 (22-45) 33.6 ± 7 (23-49) Sosyal güvence oranı %100 %100 _ Gebelik sayısı (ortanca) 2 (1-16) 2 (1-7) İstemsiz gebelik oranı 3/26 (%11.5) 3/23 (%13) Yardımcı üreme tekniği 10/26 (%38.5) 7/23 (%30.4) 0.485

25 Grupların sağlık hizmeti başvuruları açısından değerlendirilmeleri SAĞLIK HİZMETİ BAŞVURUSU GRUP 1 GRUP 2 p değeri Rutin kontrol 3.25 ± 0.9 (3-4) 3.55 ± 0.7 (3-5) Acil başvuru 0.9 ± 0.8 (0-2) 1.44 ± 1 (0-4) Toplam başvuru 4.16 ± 0.8 (3-6) 5 ± 1.1 (3-7) Telefon danışımı (ortanca) 0 (0-2) 1 (0-18) 0.001

26 Anne ile birlikte %12.9 Refakatli % st Qtr Yatan Hasta Oranı 2nd Qtr 10 3rd Qtr4th Qtr Anne ile birlikte Refakatli Yatan hasta Hasta Sayısı Grupların taburculuk sonrası tekrar yatış oranları

27 Taburculuk sonrası yatış nedenleri ve olguların toplam yatış süreleri GRUP 1 GRUP 2 NO YATIŞ NEDENİ SÜRE (gün) NO YATIŞ NEDENİ SÜRE (gün) 1 İnguinal herni 1 1 Sarılık * 2 2 Prematüre retinopatisi -lazer 1 2 Aspirasyon Pnömonisi (2) 9 3 Idrar yolu enfeksiyonu 6 3 İdrar yolu enfeksiyonu * (3) 21 4 Inkarsere herni 30 4 Aspirasyon pnömonisi 3 5 Pnömoni 1 6 Pnömoni 12 7 Apne * 15 GRUP 1 Yatış süresi: 3.5 (1-30) gün Toplam yatış süresi: 38 gün GRUP 2 Yatış süresi: 9.5 (1-41) gün Toplam yatış süresi: 115 gün 8 Apne *, sepsis 10 9 Apne * 1 10 Aspirasyon pnömonisi * (2), Pnömoni (2), inguinal herni 41 Yapısal nedenlere bağlı yatışlar, * İlk 2 haftada gerçekleşen yatışlar

28 Grupların doğum sonrası maternal depresyon ve kırılgan çocuk sendromu açısından karşılaştırılmaları Anne-bebek etkileşim parametreleri Değerlendirme Anneli odalı bakım Gündüz refakatli bakım p değeri Edinburg postpartum depresyon skoru 6.9 ± 4 (0-15) 8.5 ± 4.7 (0-16) 0.2 Postpartum depresyon oranı %15.4 % Kırılganlık skoru 9.2 ± 4.8 (0-18) 11.2 ± 4.8 (3-19) 0.16 Kırılgan bebek oranı % 55.2 % Stres indeksi 136 ± ± Anne ile birlikte %15,4 Refakatli %39,1 %84,6 %60,9 Maternal Depresyon Normal Maternal Depresyon Normal

29 SONUÇ Depresyon oranı azalmasına rağmen istatistiksel fark sınırda kalmaktadır. Geniş serili çalışmalar ile bu etkinin gösterilmesi olasıdır. Anne stresini azaltamamaktadır. Annelerin kırılganlık algılarını azaltamamaktadır.

30 STRES Tıbbi durum, yatış süresi, doğum ağırlığı ve gestasyon haftasından bağımsız Annenin annelik rolünü yerine getirememesi Bebeğe yardımda eksik hissetme Prematüre bebeklerin uzun dönem takibinden kaynaklanan stres Stresin etkisi: 2 yıl Psychosomatics 2006;47: Pediatrics 2006;118:e9-19

31 MATERNAL DEPRESYON Prematüre bebek Yüksek depresyon oranı Erken tanı annenin acılarını azaltırken bebeğin de bu durumdan olumsuz etkilenmesini engelleyebilir O Brien ve ark.: Taburculuktan 6 hafta sonra bile aynı oran Kersting ve ark.: Ancak 14. ayda depresyon skorlarında azalma Advances in Neonatal Care 2003;3:37-46 Acta Paediatrica 2006;95:29-37 J Psychosomatic Res 2004;57:

32 Postpartum depresyon oranı EPDS ile %28.3 (Manisa) Oran aileden sosyal destek ile negatif korelasyon gösteriyor Erken tanınmalı ve destek verilmeli

33 Bebeği yatan annelerin EPDS ve kaygı skorları term sağlıklılara göre daha yüksek Yatış sırasında uygun destek verilmeli

34 Önleyici tedbirler neler olmalı, etkinliği tartışmalı Psikolojik girişimler ve medikal tedavi

35 Prevalence and risk factors for postpartum depression among women with preterm and low-birth-weight infants: a systematic review. Vigod SN, Villegas L, Dennis CL, Ross LE. PPD oranı %40 BJOG. 2010;117(5): Erken GH, düşük doğum ağırlığı, bebeğin hastalık seyri ve sosyal destek ile ilişkili Bu grup anneler tanı ve tedavi açısından hedeflenmelidirler

36 Çocuk doktorları tanıyabilir ve yönlendirebilir Tedavi sırasında bebeği ve annenin ilişkisini takip edebilir Kısa tarama anketleri faydalı olabilir Sensitivite ile ilgili sorunlar; pediyatri eğitiminin bir parçası olmalı

37 Riskli grup hedef kitle! Artan sayı! ORTAK ÇALIŞMA ve ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ

BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNĐTESĐNDE PREMATÜRE BEBEĞĐ YATAN EBEVEYNLERĐN STRES DÜZEYĐ VE BAŞ ETME YÖNTEMLERĐ Burcu ÇEKĐN Nisan 2014 DENĐZLĐ BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐ YENĐDOĞAN YOĞUN

Detaylı

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ

GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEBELERDEKİ PRENATAL DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ Hemşire Fatma ALTINÇELEP YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL, 2011

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON

POSTPARTUM DEPRESYON T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Dr. Refik Demirtunç POSTPARTUM DEPRESYON Prevalansı ve Sosyodemografik Risk Faktörleri Uzmanlık Tezi Dr.

Detaylı

klinik yazı ABSTRACT ÖZET MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ**

klinik yazı ABSTRACT ÖZET MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ** Postpartum Depresyon Gelişiminde Etkisi Az Bilinen Bir Faktör: İnfertilite An Under-recognized Factor in the Development of Postpartum Depression: Infertility MEMNUN SEVEN* AYGÜL AKYÜZ** Geliş Tarihi:

Detaylı

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 4. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ P 01 - YENİDOĞAN BEBEKLERİN POZİSYON GEREKSİNİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe KAHRAMAN 1, Zümrüt BAŞBAKKAL 1, Mehmet YALAZ 2 1 Ege Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER YENİ YAYINLARDAN ÖZETLER İlgi Bazlı Öğrenmenin Otistik Çocukların Gelişimine Etkisi Dunst C, Trivette C, Masiello T (2011) Exploratory investigation of the effects of interest-based learning on the development

Detaylı

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ GÜNÜBĠRLĠK CERRAHĠ GEÇĠRECEK ÇOCUKLARIN ANNELERĠNĠN AMELĠYAT HAKKINDA BĠLGĠ VE ANKSĠYETE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Yıldız BĠNĠCĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd.

Detaylı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının

Detaylı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ. Eda AY. Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı KANSERLİ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN EVLİLİK DOYUMLARI VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN İNCELENMESİ Eda AY Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Ayşe OKANLI Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C.

Detaylı

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ

Aslıhan ULUDAĞ. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Doç. Dr. Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ KONJENİTAL KALP HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIM YÜKÜ VE YAŞAM DOYUMU İLE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİ Aslıhan ULUDAĞ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment

İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility Treatment Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(2):162-178 doi:10.5455/cap.20130511 İnfertilite Tedavisinde Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar Psychosocial Problems during Infertility

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi

Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi 1 Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Betül ACUNAŞ Doç. Dr. Ahmet Yağmur BAŞ Doç. Dr. Sinan USLU Doç. Dr. Dilek DİLLİ Dr. Sema ÖZBAŞ Dr. Başak TEZEL Şirin AYDIN ANKARA 2014 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MESLEK VE HOBİ EDİNDİRME KURSUNA KATILAN VE KATILMAYAN KADINLARIN RUH SAĞLIĞI DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ebru DIĞRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ HEMŞİRELİK

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği

Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları. Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Yüksek Riskli Yenidoğanların Uzun Dönem Sonuçları Doç. Dr. Ş. Suna OĞUZ Zekai Tahir Burak Kadın Sağ. EAH Yenidoğan Kliniği Sunum planı Yüksek riskli yenidoğan bebeklerin Prematüre bebekler Hipoksik iskemik

Detaylı

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases

Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü Caregiver Burden in Chronic Diseases Murat

Detaylı

International Journal of Family, Child and Education

International Journal of Family, Child and Education ACEDULUSLARARASI AİLE ÇOCUK VE EĞİTİM DERGİSİ International Journal of Family, Child and Education 7-7 YAŞ ARASI FARKLI GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ OLAN ÇOCUKLARA SAHİP AİLELERİN STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon

İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon DOI: 10.5455/NYS.20140911011652 Kısa Araştırma / Brief Report İnfantil Kolikli Bebeklerin Annelerinde Postpartum Depresyon Fırat Erdoğan 1, Muhammed Tayyib Kadak 2, Vural Kartal 3, Neslihan Arıcı 4, Mustafa

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 9 (2) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNE/BABALARIN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARINA VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE PLANLI EĞİTİMİN ETKİSİ Ferda YILDIRIM*, Zeynep

Detaylı

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RİSKLİ PRETERMLERDE TRANSPORT EDİLEN VE EDİLMEYEN GRUPLARIN MORBİDİTE VE MORTALİTE YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (213-227) 213 Engelli Çocuğu Olan Annelerin Sürekli Kaygı Düzeyleri İle Sosyal Destek Algıları Arasındaki İlişki

Detaylı

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ

ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADÖLESAN GEBELERDE BEDEN İMAJI ALGISININ BELİRLENMESİ Rabia ÇIRAK HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yard. Doç. Dr.

Detaylı