Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Doç Dr Refika Ersu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıklar Bilim Dalı Alveolar ventilasyonun endotrakeal tüp ya da trakeostomi gibi invaziv yöntemler kullanılmadan gerçekleştirilmesinden oluşan noninvaziv mekanik ventilasyonun (NIMV) çocuklardaki kullanımı ilk olarak 1950 li yıllardaki poliomyelit epidemisi sırasında demir akciğer ile başlamıştır (1,2,3). NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NEGATİF BASINÇLI VENTİLASYON POZİTİF BASINÇLI VENTİLASYON DEMİR AKCİĞER CPAP IPPV BiPAP Şekil1. Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Değişik Tipleri CPAP: Devamlı pozitif havayolu basıncı (Continuous positive airway pressure) IPPV: Aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon (Intermittent positive-pressure ventilation) BiPAP:Bilevel positive airway pressure

2 Şekil-2. Emerson demir akciğer NIMV; negatif ve pozitif basınçlı ventilasyon olmak üzere iki şekilde uygulanabilir (4) (Şekil 1). Emerson demir akciğer (Respironics Inc. Murrysville, Pa) günümüzde halen en sık kullanılan negatif basınçlı ventilatördür (Şekil 2). Noninvaziv negatif basınçlı ventilasyonun (NNBV) uygulanması sırasında hastanın başı dışarıda kalırken gövdesi basınç değişikliklerinin kontrol edilebileceği bir çemberin içinde yer alır. Göğüs ve gövdenin içinde bulunduğu bu çember içinde negatif basınç yaratıldığında hava pasif olarak hastanın akciğerlerine dolar ve inspiryum oluşur. Basınç tekrar atmosferik basınç düzeyine arttırıldığında ise ekspiryum gerçekleşir (5). Demir akciğer ile oldukça etkin, güvenilir ve noninvaziv bir şekilde ventilasyon sağlanırken, kullanımını kısıtlayan bazı faktörler bulunmaktadır. Cihazlar oldukça ağır ve taşınmazdır, hastanın hareket kabiliyeti kısıtlıdır ve hastanın bakımı ile ilgilenen kişilerin hastaya yaklaşması zor olmaktadır, özellikle nöromusküler zayıflığı olan hastalarda üst solunum yolu obstrüksiyonu oluşabilmektedir (5-7). Noninvaziv ventilasyon yöntemleri arasında, polio salgınlarında oldukça sık kullanılmasına rağmen günümüzde nadiren kullanılan sallanan yatak ve hava kemeri gibi yöntemler de bulunmaktadır. Sallanan yatak kullanılırken; yatağın başı havaya kaldırıldığında abdominal organlar ve diyafram yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket eder ve inspiryum oluşur, yatak başı aşağı indirildiğinde ise abdominal organlar ve diyafram yukarı doğru yer değiştirir ve ekspiryum oluşur (8). Hava kemeri ise karın çevresini saran bir kemer ve kemer içindeki hava kesesinin bağlı olduğu pozitif basınçlı bir ventilatörden oluşur. Kemerin içindeki kesenin şişirilmesi ile birlikte diyafram yükselir ve toraks içindeki basıncın artması nedeni ile ekspiryum oluşur. Kese söndüğünde ise diyafram aşağı düşer ve inspiryum oluşur (8). Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPBV) yöntemleri CPAP (continuous positive airway pressure), IPPV (intermittent positive-pressure ventilation), ve BiPAP (bilevel positive airway pressure) dan oluşmaktadır. CPAP hem inspirasyon hem de ekspirasyon sırasında sabit bir basınç sağlarken IPPV, aralıklı olarak pozitif basınç verir ve özellikle atelektazi gibi postoperatif akciğer komplikasyonlarında kullanılır. En sık kullanılan yöntem olan BiPAP ise inspiryum ve ekspiryumda iki değişik düzeyde basınç sağlar. Noninvaziv ventilasyonun solunum problemi olan çocuk hastalardaki başlıca kullanım amaçları solunum işini azaltmak, yeterli CO 2 atılımını sağlamak, oksijenizasyonu düzeltmek, üst havayolu stabilitesini sağlamak ve akciğer hacmini korumaktır (9). NPBV un klinik etkinliği çeşitli parametrelerle değerlendirilebilir (Tablo 1). Huzursuzluk ve solunum sıkıntısında artma, hemodinamik stabilitenin bozulması ve oksijenizasyonun kötüleşmesi ise NPBV un başarısızlığını gösterir. Bu durumda, sedasyon ve endotrakeal entübasyon düşünülmelidir (9). Tablo 1. NIMV un klinik etkinliğini gösteren parametreler

3 Solunum sayısında azalma Retreksiyonlarda azalma Yardımcı solunum kaslarının kullanımında azalma SaO 2 da düzelme FiO 2 de azalma Kan gazında ph da artma, PaCO 2 da azalma, PaO 2 da artma ETCO 2 de azalma Atelektazilerde azalma NIMV ile invaziv mekanik ventilasyon sırasında görülebilen komplikasyonların birçoğu önlenebilmektedir (10). İnvasiv mekanik ventilasyon esnasında entübasyon tüpüne ve mekanik ventilasyona bağlı dişler, farinks, larinks ve trakeada yaralanma, gastrik içeriğin aspirasyonu, barotravma, volutravma, kardiyak aritmi, hipotansiyon gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir (11,12). Entübe hastada havayolu defans mekanizmasının bozulması nedeni ile mikroorganizmalar ve yabancı cisimler alt havayollarına kolayca geçebilmekte ve bu durum enfeksiyon riskini arttırmaktadır (13). Ayrıca ekstübasyon sonrasında da vokal kord disfonksiyonu, larinks ödemi veya trakeal stenoz ile üst solunum yolu obstrüksiyonu sonucu, ses kısıklığı, öksürük, nefes darlığı gibi komplikasyonlar gelişebilmektedir (14). NIMV da ise üst havayolu savunma mekanizmaları, oronazal nemlendirme ve ısıtma mekanizmaları korunur. NIMV; hastanın beslenme, yutkunma, konuşma ve öksürük gibi fizyolojik fonksiyonları devam ettiği için daha konforlu bir tedavi yöntemidir. Nazokomiyal enfeksiyonlar başta olmak üzere tüm komplikasyonların riski azaldığı için yoğun bakımda ve hastanede kalış süresi kısalır (15-17). Bununla birlikte NPBV un önerilmediği durumlar da bulunmaktadır (9) (Tablo 2). Tablo 2. Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun (NPBV) önerilmediği durumlar Hemodinamik olarak stabil olmayan hasta Nazofarengiyal obstrüksiyon Hemoptizi Kusan veya bol sekresyonu olan hasta Proksimal havayollarının yabancı cisim ile tıkanıklığı Yüze ait travma,yanık ve anatomik bozukluklar Akut solunum sıkıntısı sendromunun (ARDS) ileri evresi Koopere olmayan hasta NPBV un başlıca komplikasyonları ise; gastrik distansiyon, gastrik perforasyon, pnömomediastinum, pnömotoraks, yüz derisinde abrazyon, burunda kuruluk, sinüs konjesyonu ve gözde irritasyondur (9). Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Uygulaması: Çocuklarda NPBV, genellikle nazal maske ya da yüz maskesi ve NPBV cihazları ile uygulanmaktadır (Şekil 3). NPBV amacıyla kullanılan cihazın sağladığı pozitif basınç nazal maske dışında oronazal maske (yüz maskesi), nazal yastıkçıklar ya da ağız parçası ile de hastaya uygulanabilmektedir (18). Standart bir nazal maske üçgen ya da koni şeklindedir ve basınç burun kemeri üzerine yayılır. Cilt reaksiyonlarını önlemek için basınç noktalarına, özellikle burun köküne yerleştirilen aparatlar ya da kolaylıkla hastanın yüzünün şeklini alan ve bu nedenle fazla basınca gereksinim göstermeyen özel maskeler üretilmiştir. Nazal maske ağzın kapalı tutulmasını, dolayısıyla iyi bir kooperasyonu ve nazal pasajın açık olmasını gerektirir. Bu nedenle daha çok kronik solunum yetmezliklerinin uzun dönem tedavisinde kullanılmaktadır. Oronazal maske nazal maskeye göre daha

4 az hava kaçağı ve yüksek ventilasyon basıncı sağlar, hastanın ağızdan solumasına olanak verdiğinden, daha az hasta kooperasyonu gerektirir. Bu nedenle akut solunum yetmezliğinde daha çok tercih edilmektedir. Fakat oronazal maske de nazal maskeye göre daha rahatsız edicidir, konuşmayı ve oral alımı engeller, gastrik distansiyona neden olabilir, çocuk kusar ise gastrik içeriği aspire edebilir. Oronazal ya da yüz maskesi burun ve ağzı beraber örttüğü için cihaz bozulduğu zaman, hasta maskeyi yüzünden çıkarabilecek güce sahip değilse asfiksi gelişebilir. Nazal ve oronazal maskenin etkinliğinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, nazal maskenin daha iyi tolere edildiği ancak hava kaçağından dolayı PaCO 2 düşürmede daha az etkili olduğu bulunmuştur. Nazal yastıkçıklar ya da ağız parçası ise maskeyi kullanamayan hastalarda tercih edilebilir (9,19-21). Şekil 3. Nazal maske ile noninvaziv ventilasyon uygulanan bir hasta NPBV cihazları arasında en yaygın kullanılanı BiPAP (bilevel positive airway pressure; Respironics Corp, Murrysville, Pa) cihazıdır (Şekil 4). Qantum PSV (Healthdyn, Marietta, Ga), Sullivan VPAP (ResCare Inc., San Diego, Calif), KnightStar 335 (Nelcor Puritan Bennett, Pleasanton, Calif) gibi değişik firmalara ait noninvaziv pozitif basınçlı ventilatörler de vardır (22).

5 Şekil 4a. BiPAP (bilevel positive airway pressure; Respironics Corp, Murrysville, Pa) cihazı Şekil 4b. BiPAP cihazının kontrol paneli Standard NPBV cihazlarında inspiratuar pozitif hava yolu basıncı (IPAP) ile ekspiratuar pozitif hava yolu basıncı (EPAP) ayarı ve mod seçimi yapılabilmektedir. IPAP, inspirasyona yardımcı olur, tidal hacmi ve dakika ventilasyonu arttırır. Ayrıca yardımcı solunum kaslarının kullanılmasını azaltarak solunum işini kolaylaştırır. EPAP ise, ekspiryum sonunda alveollerin açık kalmasını sağlayarak atelektazileri azaltır, fonksiyonel rezidüel kapasiteyi arttırır ve gaz değişimi için daha çok sayıda alveolün uygun olmasını sağlar. Ayrıca alveolleri tekrar açmak için daha az enerji gerekeceğinden solunum işini de kolaylaştırır. İnspiryum boyunca hasta, makine üzerinde belirlenmiş olan inspiratuar basıncı (IPAP) alır. Bu basınç genellikle cmh2o arasında değişirken EPAP ise genellikle 4-6 cmh2o olarak verilir (22). Kronik solunum yetersizliği varlığında; NPBV başlanırken hastanın maskeye alışabilmesi için zaman tanınır. Basınçlar oldukça düşük (IPAP/EPAP:5-6/3-4 cmh2o gibi) başlanır ve aşamalı olarak (her seferinde 1-2cmH2O) arttırılır.

6 NPBV nun üç değişik çalışma modu vardır (Tablo 3). S modu (Spontan mod); en yaygın kullanılan modlardan biridir. Hasta ile senkronize olarak çalışır. İnspiratuar ve ekspiratuar basınç makine üzerinde belirlenir ve hasta inspiryumu başlattığında önceden belirlenmiş IPAP ı alır, ekspiryum süresince de önceden belirlenmiş EPAP ı alır. Bu mod, özellikle nöromüsküler hastalığı ya da restriktif akciğer hastalığı olan ve solunum kontrolünde problemi olmayan hastalarda kullanılır. S/T modu (Spontan/timed mod) ise zaman zaman apnesi olan hastalarda kullanılan moddur. Bu modun kullanımı sırasında inspiratuar ve ekspiratuar basınçlara ek olarak, makine üzerinde bir solunum hızı da belirlenir. Hastanın solunum sayısı, önceden belirlenmiş solunum hızının altına düştüğünde; cihaz devreye girerek hastaya aktif solunum yaptırır. T modu (Timed mod) ise nadir olarak kullanılır. İnspiratuar ve ekspiratuar basınç ile solunum sayısına ek olarak inspirasyon süresinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu durumda solunum işi tamamen makine tarafından kontrol edilmektedir. Bu mod, ileri derecede solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda kullanılmaktadır (5,22). Tablo 3. NPBV Modları Mod Cihaz üzerinde ayarlanan parametreler Endikasyonlar S modu (Spontan mod) IPAP EPAP Nöromüsküler hastalığı ya da restriktif akciğer hastalığı olan ve solunum kontrolünde problemi olmayan hastalar S/T modu (Spontan/timed mod) IPAP EPAP Solunum hızı Apnesi olan hastalar T modu (Timed mod) IPAP EPAP Solunum hızı İnspirasyon süresi İleri derecede solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalar Çocuklarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Kullanım Alanları: Noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon çocuklarda; akut solunum yetersizlikleri, kronik restriktif ve obstrüktif akciğer hastalıkları, santral hipoventilasyon ve obstrüktif uyku apnesi gibi endikasyonlarda kullanılmaktadır (Tablo 4). Tablo 4. Çocuklarda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon endikasyonları Akut solunum yetersizlikleri Kronik restriktif ve obstrüktif akciğer hastalıkları Santral hipoventilasyon Obstrüktif uyku apnesi Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Kullanımı: Uzun yıllar boyunca akut solunum yetmezliğinde standart tedavi yöntemi endotrakeal entübasyon ile mekanik ventilasyon olmuştur te Akingbola ve arkadaşları, akut solunum yetmezliği olan iki çocukta tedavide NPBV kullanımının etkin olduğunu gösteren bir vaka sunumu yayınlamışlardır (23). Son yıllarda NPBV, çocuklarda akut solunum yetmezliği tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır ve özellikle erken dönemlerde uygulanan NPBV, endotrakeal entübasyona gereksinimi ortadan kaldırarak, solunum yetersizliğini tedavi etmekte olup, pediatrik vakalarda deneyim giderek artmaktadır (24,25). Fortenberry ve arkadaşları, nörolojik hastalık ve pnömonisi olup entübasyon riski yüksek olan çocuklarda bir saatlik NPBV kullanımı sonrası solunum sayısı ve arteryel PaCO 2

7 düzeyinde düşme olduğunu göstermiştir (24). Padman ve arkadaşları ise pnömoni ve atelektazi gibi nedenler ile solunum yetersizliği gelişen 34 çocukta NPBV kullanmışlar ve hastaların %90 ından fazlasında solunum sayısı, kalp hızı, dispne skoru, oksijenizasyon ve kan gazlarında iyileşme saptamıştır. Sadece üç hastada NPBV uygulanmasına rağmen ilerleyen solunum yetersizliği bulgusuyla entübasyona gerek duyulmuştur (25). Thill ve arkadaşları da akut alt solunum yolu obstrüksiyonu nedeni ile pediatrik yoğun bakım ünitesine kabul edilen 20 çocukta NPBV uygulamış ve solunum sayısı, klinik astım skoru, yardımcı solunum kası kullanımı, solunum sıkıntısı ve wheezingde azalma olduğunu göstermiş ve NPBV kullanımına bağlı herhangi bir komplikasyon tespit etmemiştir (26). NPBV nun akut solunum yetersizliklerinde kullanılabileceği bir hasta grubu da kanserli hastalardır. Bu hastalarda bazı antineoplastik ilaçların kalp ve akciğer üzerine olan toksik etkileri, volüm yüklenmesi ve sepsis sendromu gibi çeşitli nedenlerden dolayı akut solunum yetersizliği gelişebilir (27,28). Üzerinde görüş birliği olmamasına rağmen, NPBV kullanımının bu hastalarda etkin olduğunu gösteren çalışmalar vardır (29,30). Varon ve arkadaşları cerrahi girişimden sonra akut solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakım ihtiyacı gösteren yaş arasındaki 60 kanserli hastaya NPBV uygulamışlardır. Hastalar 1-5 gün arası BIPAP kullanmış ve %70 i entübasyona ihtiyaç duymamıştır (29). Conti ve arkadaşlarının çalışmasında ise pnömoni ve pulmoner ödem sebebiyle akut solunum yetersizliği gelişen 16 kanserli hastada NPBV başarılı bir şekilde uygulanmış ve hastaların 15 inde, kan gazlarının ve solunum sayılarının ilk bir saatten itibaren iyileşmeye başladığı bildirilmiştir (30). Bu çalışmalarda, akut solunum yetersizliği gelişen kanserli hastalarda NPBV nun önemli bir seçenek olabileceği ileri sürülmüştür. Kronik Restriktif ve Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon: Kifoskolyoz ve nöromüsküler hastalıklar gibi kronik restriktif akciğer hastalıkları ile kistik fibrozis ve bronkopulmoner displazi gibi kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olan hastalarda NPBV un kullanımı giderek artmaktadır (31-35). Bu hastalarda noninvaziv ventilasyonun başlatılması için uygun endikasyonlar; halsizlik, solunum sıkıntısı, sabah baş ağrısı gibi semptomlar ya da PCO 2 in restriktif akciğer hastalıklarında 45mmHg, obstrüktif akciğer hastalıklarında 55mmHg olması, gece oksijen satürasyonunun beş dakika süresince devamlı olarak %88 in altında olmasıdır (36). NPBV genellikle geceleri 6-8 saat süreyle uygulanır. Geceleri kısa süreli olarak uygulanan BIPAP, yorgun solunum kaslarının gece boyunca dinlenmesini sağlayarak gündüz CO 2 düzeylerinde düşmeye yol açar (37). İleri derecede akciğer hastalığı olan kistik fibrozisli hastalarda BIPAP uygulamasının iyi tolere edildiği, solunum sayısını azalttığı, solunumsal asidozu düzelttiği ve bu hasta grubunda NPBV nun transplantasyon bekleme sürecinde köprü görevi görebileceği bildirilmiştir (31-33). Padman ve arkadaşları 1994 yılında yaptıkları çalışmada; 4-21 yaşları arasında, 4 kistik fibrozis, 11 nöromusküler problemleri (spinal musküler distrofi, Duchenne tipi musküler distrofi, spinal kord zedelenmesi, etyolojisi bilinmeyen myopati gibi) olan toplam 15 hastada BIPAP kullanmıştır. BIPAP etkinliği; hastanede kalış süresi, dinlenme halindeyken kalp ve solunum hızı, kan gazı sonuçları ile değerlendirilmiştir. Hasta ya da ailesi tarafından değerlendirilen dispnenin derecesi, uyku paterni ve aktivite toleransı da göz önünde bulundurulmuştur. Sonuç olarak; solunum yetersizliği nedeniyle hastanede yatış günleri anlamlı derecede azalmış, kalp hızı, solunum sayısı, kan gazındaki CO 2 ve HCO 3 düzeylerinde ve dispne skorlarında azalma saptanmıştır. Aktivite düzeyi ve uyku kalitesi ise artmıştır. 15 hastanın 14 ü entübasyona gerek duymamış, sadece dört yaşındaki myopatili bir hasta aşırı sekresyonları nedeni ile entübe edilmiştir (31). Çocuklarda benzer çalışmalar olmamakla birlikte, yetişkinlerde Duchenne müsküler distrofisi ya da MNH/ALS u (motor nöron hastalığı/amyotrofik lateral skleroz) olan hastalarda NPBV uygulamasının yaşam süresini arttırdığı gösterilmiştir (34, 38). Ersu ve arkadaşları NPBV uygulanan bronşiolitis obliteranslı bir çocuk hasta rapor etmişlerdir. Uzun dönemde hastaneye yatış sayısında ve oksijen ihtiyacında azalma saptanan hastanın kan gazı değerleri normale dönmüştür (39). Santral Hipoventilasyon Sendromunda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Kullanımı:

8 Konjenital santral hipoventilasyon sendromu (KSHS) nadir bir hastalıktır ve etyolojide hiperkapni ve hipoksiye karşı solunum cevabının, kemoreseptör duyarlılığındaki değişiklikten dolayı anormal olduğu ileri sürülmektedir (40). Bu çocuklar genellikle doğumdan kısa bir süre sonra, uyku sırasında siyanoz, uzamış santral apne ve hipopne ile bulgu verir. Tedavi özellikle uyku esnasında trakeostomi ile ya da nazal maske ile pozitif basınçlı ventilasyon verilmesi şeklindedir. Pia Villa ve arkadaşları dört aylık bir hastada geceleri BIPAP kullanımının faydalı olduğunu bildirmişlerdir (41). Tibbalis ve Henning ise KSHS olan 4 çocuktan ikisinde (biri yenidoğan) sütçocuğu döneminden itibaren NPBV un kullanılabileceğini, yaşça daha büyük olan diğer iki çocukta da invaziv ventilasyondan NPBV na geçiş yapılabileceğini göstermişlerdir (42). Ancak; bu hasta grubunda, şimdiye kadar genelde vaka sunumu ya da vaka serisi bildirilmiş olduğundan, noninvaziv ventilasyon kullanımı için kontrollü ve daha fazla sayıda hastayı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır. Çocuklarda NPBV nun Arnold-Chiari malformasyonu ve meningomyeloseli olan hastalarda ya da idiyopatik santral apnesi olan hastalarda kullanımının faydalı olabileceği ileri sürülmektedir. Bu durumda S/T modunun kullanılması gerekecektir (22). Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Kullanımı: Çocuklarda obstrüktif uyku-apne sendromuna (OUAS) %0.7-2 oranında rastlanmaktadır. Bu hastalar genellikle hafif derecede obstrüktif apne ya da hipoksi ve hiperkarbiye yol açan uzamış obstrüksiyon semptomları ile başvururlar. OUAS, tedavi edilmez ise büyüme geriliği ya da sağ kalp yetersizliği gibi önemli komplikasyonlarla, hatta ölümle sonuçlanabilir (43). Erişkinlerde OUAS tedavisinde noninvaziv ventilasyon yaygın olarak kullanılmaktadır. Çocuklarda ise durum biraz daha farklıdır, birçok hastada adenotonsillektomi, hastalığın kesin tedavisini sağlamaktadır (44). Bununla birlikte belirgin hipoksisi olan hastalarda, ameliyat öncesinde hastaya NPBV uygulanmasının, gaz değişimini iyileştirdiği ve hastaların semptomlarında düzelmeye yol açtığı ileri sürülmüştür (45). Özellikle uyku bozukluğu, gece terlemesi, sabah baş ağrısı, gündüz uyku hali gibi noktürnal hipoventilasyon semptomları ve büyüme gelişme geriliği olan OUAS lu çocuklarda NIMV başarıyla kullanılmıştır (46). Bütün bu çalışmaların ışığında; şu anda OUAS olan çocuk hastalarda NPBV uygulanması ile ilgili kesin bir görüş birliği olmamakla birlikte NPBV un adenotonsillektomi öncesinde ya da operasyonu takiben solunum problemi olan hastalarda kullanılması önerilmektedir (44,45,47). Sonuç olarak; kronik ya da akut solunum yetersizliği olan pediatrik hastalarda erken dönemde, NPBV un güvenilir, iyi tolere edilen, birçok hastada entübasyonu önleyen bir yöntem olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir. Özellikle ülkemiz gibi yoğun bakım olanaklarının sınırlı olduğu ülkelerde NPBV un çocuk hastalarda daha sık kullanılmasının mekanik ventilasyon ihtiyacını, buna bağlı olarak da yoğun bakım ihtiyacını ve komplikasyonlarını azaltacağı, hastaların yaşam standartlarını arttıracağı göz önüne alınmalı ve uygun hastalarda NPBV kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Referanslar 1. Hill NS. Noninvasive ventilation. Does it work, for whom, and how? Am Rev Respir Dis 1993;147: Sanyal SK, Mitchell C, Hughes WT, et al. Continuous negative chest wall pressure as therapy for severe respiratory distress in older children. Chest 1975;68: Haris KS, Berry AM, Mitchell PA, et al. Continuous negative chest wall pressure therapy in the management of severe respiratory insufficiency. Heart Lung 1978;7: O Neill N. Improving ventilation in children using bilevel positive airway pressure. Pediatr Nurs 1998; 24:

9 5. Bonekat WH. Noninvasive ventilation in neuromuscular disease. Crit Care Clin 1998; 14: Hill NS. Clinical applications of body ventilators. Chest 1986; 90: Scharf SM, Feldman NT, Goldman NT, et al. Vocal cord closure: a cause of upper airway obstruction during controlled ventilation. Am Rev Respir Dis 1978;117: Hill NS. Use of rocking bed, pneumobelt and other noninvasive aids to ventilation. In: Tobin MJ (ed). Principles and practice of mechanical ventilation. New York:1994, McGraw- Hill Inc, Teague WG. Noninvasive ventilation in the pediatric intensive care unit for children with acute respiratory failure. Pediatr Pulmonol 2003;35: Pingleton SK. Complications of acute respiratory failure. Am Respir Dis 1988; 137: Colice GL, Stukel TA, Dain B. Laryngeal complications of prolonged intubation. Chest 1987; 96: Stauffer JL, Silvestri RC. Complications of endotracheal intubation, tracheostomy, and artifical airways. Respir Care 1982; 27: Craven DE, Kunches LM, Kilinsky V, Lichtenberg DA, Make BJ, McCabe WR. Risk factors for pneumonia and fatality in patients receiving continuous mechanical ventilation. Am Rev Respir Dis 1986; 113: Stauffer JL, Olson DE, Petty TL. Complications and consequences of endotracheal intubation. Am J Med 1981; 70: Antonelli M, Conti G, Rocco M, Bufi M, DeBlasi RA, Vivino G, Gasparetto A, Meduri GU. A comparison of noninvasive positive pressure ventilation and conventional mechanical ventilation in patients with acute respiratory failure. N Engl J Med 1998; 339: Nava S, Ambrosino N, Clini E, Prato M, Orlando G,Vitacca M, Brigada P, Fraccia C, Rubinni F. Noninvasive mechanical ventilation in the weaning of patients with respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease:a randomized study. Ann Intern Med 1998; 128: Nourdine K, Combes P, Carton MJ, Beuret P, Cannamela C, Ducreux JC. Does noninvasive ventilation reduce the ICU nosocomial infection risk? A prospective clinical survey. Intensive Care Med 1999; 25: Teague WG, Fortenberry JD. Noninvasive ventilatory support in pediatric respiratory failure. Respir Care 1995; 40: Criner GJ, Travaline JM, Brennan KJ, Kreimer DT. Efficacy of a new full mask for noninvasive positive pressure. Chest 1994; 106: Navalesi P, Fanfulla F, Frigerio P, Gregoretti C, Nava S. Physiologic evaluation of noninvasive mechanical ventilation delivered with three types of masks in patients with chronic hypercapnic respiratory failure. Chest 2000; 28: McCormick J, Mehta S, Hipona R, Cece R, Hill NS. Face mask vs nasal mask for administration of noninvasive positive pressure ventilation in acute respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med 1997; 155: Karakoç F, Karadağ B, Kut A, Bakaç S, Dağlı E. Çocuklarda noninvaziv ventilasyon. Çocuk Sağlığı ve Hastalıları Dergisi 2000; 43: Akingbola OA, Servant GM, Custer JR, et al. Noninvasive bi-level positive pressure ventilation: management of two pediatric patients. Respir Care 1993;38: Fortenberry JD, Del Toro J, Jefferson LS, Evey L, Haase D. Management of pediatric acute hypoxemic respiratory insufficiency with bilevel positive pressure (BiPAP) nasal mask ventilation. Chest 1995; 108: Padman R, Lawless St, Kettrick RG. Noninvasive ventilation via bilevel positive airway pressure support in pediatric practice. Crit Care Med 1998; 26: Thill PJ, McGuire JK, Baden HP, et al. Noninvasive positive-pressure ventilation in children with lower airway obstruction. Pediatr Crit Care Med 2004;5: Spain RC, Whittlesey D. Respiratory emergiences in patients with cancer. Semin Oncol 1989; 16:

10 28. Schenider SM, Distelhorst CW. Chemotherapy induced emergiences. Semin Oncol 1989; 16: Varon J, Walsh GL, Fromm RE. Feasibility of noninvasive mechanical ventilation in the treatment of acute respiratory failure in postoperative cancer patients. J Crit Care 1998; 13: Conti G, Marino P, Cogliati A, Dell Utri D, Lappa A, Rosa G, Gasparetto A. Noninvasive ventilation for the treatment of acute respiratory failure in patients with hematologic malignancies: a pilot study. Intensive Care Med 1998; 24: Padman R, Lawless S, Von Nessen S. Use of BIPAP by nasal mask in the treatment of respiratory insufficiency in pediatric patients: preliminary investigation. Pediatr Pulmonol 1994; 17: Caronia CG, Silver P, Nimkoff L, Ngorvoy J, Quinn C, Sagy M. Use of bilevel positive airway pressure (BIPAP) in end-stage patients cystic fibrosis awaiting lung transplantation. Clin Pediatr 1998; 37: Hodson ME, Madden BP, Steven MH, Tsang VT, Yacoub MH. Noninvasive mechanical ventilation for cystic fibrosis patients a potential bridge to transplantation. Eur Respir J 1991; 4: Vianello A, Bevilacqua M, Salvador V, Cardaioli C, Vincenti E. Long-term nasal intermittent positive pressure ventilation in advanced Duchenne s muscular dystrophy. Chest 1994; 105: Karakoç F, Karadağ B, Boran P, et al. Kronik solunum yetmezliği olan çocuklarda noninvaziv ventilasyon uygulamaları. T Klin Pediatr 2003;12: Clinical indications for noninvasive positive pressure ventilation in chronic respiratory failure due to restrictive lung disease, COPD and nocturnal hypoventilation: a consensus conference report. Chest 1999; 116: Carrey Z, Gottfried SB, Levy RD. Ventilatory muscle support in respiratory failure with nasal positive pressure ventilation. Chest 1990; 97: Pinto AC, Evangeliste T, Carvalho M, Alves MA, Saies Luis ML. Respiratory assistance with noninvasive ventilator in MND/ALS patients: survival rates in a control trial. J Neurol Sci 1995; 129: Ersu R, Dinçer İ, Kut A, Karadağ B,Karakoç F, Dağlı E. Solunum yetmezliği olan bir bronşiolitis obliterans vakasında noninvaziv mekanik ventilasyon. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2004; 47: Weese-Mayer DE, Silvestri JM, Menzies LJ, Morrow-Kenny AS, Hunt CE, Hauptmann SA. Congenital central hypoventilation syndrome: diagnosis management, and long term outcome in thirty-two children. J Pediatr 1992; 120: Pia Villa M, Dotta A, Castello D, Piro S, Pagani J, Palamides S, Ronchetti R. Bi-level positive airway pressure (BiPAP) ventilation in an infant with central hypoventilation syndrome. Pediatr Pulmonol 1997; 24: Tibbalis J, Henning RD. Noninvasive ventilatory strategies in the management of a newborn infant and three children with congenital central hypoventilation syndrome. Pediatr Pulmonol 2003;36: Perkin RM, Anas NG. Pulmoner hypertension in pediatric patients. J Pediatr 1984; 105: Stradling JR, Thomas G, Warley ARH, Williams P, Freeland A. Effect of adenotonsillectomy on nocturnal hypoxemia, sleep disturbance and symptoms in snoring children. Lancet 1990; 335: Teague WG, Kervin LJ, Diwadkar VV, Scott PH. Nasal bi-level positive airway pressure (BiPAP) acutely improves ventilation and oxygen saturation in children with upper airway obstruction (abstract). Am Rev Respir Dis 1991; 143: 505 A. 46. Fauroux B, Boffa C, Desguerre I, et al. Long-term noninvasive mechanical ventilation for children at home: A national survey. Pediatr Pulmonol 2003;35: Rosen G, Muckle R, Mahowald M, Goding G, Ullevig C. Post operative respiratory compromise in children with obstructive sleep apnea syndrome : can it be anticipated? Pediatrics 1994; 93:

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Prof Dr.Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif Negatif

Detaylı

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD

CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları. Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD CPAP ve BİPAP modları, cihaz özellikleri ve ekipmanları Doç.Dr.Sedat Öktem Medipol Üniversite'si Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. BD Ventilasyonun değisik modları Basıncın verilme yolu İnvaziv Noninvaziv Pozitif

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Ela Erdem *, Dr Fazilet Karakoç ** * Uzman Dr., Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ** Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON. Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA NONİNVAZİV VENTİLASYON Dr. Refika Ersu Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÖZET Noninvaziv ventilasyon nedir? Negatif basınçlı noninvaziv ventilasyon Pozitif basınçlı noninvaziv

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON - 2

MEKANİK VENTİLASYON - 2 MEKANİK VENTİLASYON - 2 DR. M. ŞÜKRÜ PAKSU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ Endotrakeal entübasyon endikasyonları Tüp seçimi Başlangıç ayarları Mod seçimi Özele durumlarda mekanik

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz ve Maske Seçimi Mod ve Ayarlar Dr.Kürșat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Bilim Dalı SEVGİDE GÜNEŞ GİBİ OL Solunum yetmezliğinde NIV

Detaylı

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi

Dr. Akın Kaya. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Solunum Yoğun Bakım Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesinde Obez Hastalar Günümüzde, toplumlarda; Obezite prevelansı yüksek ve artmaya devam ediyor.

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON. Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı YOĞUN BAKIMDA NONİNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON Dr. Aynur Akın Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Sunum Planım NIMV uygulama şekilleri Yıllar içerisinde NIMV kullanımı

Detaylı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları. Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Cihaz Özellikleri ve Endikasyonları Doç. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı BIPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) Uyku apne sendromu nedeniyle

Detaylı

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya

Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar. Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya Noninvaziv ventilasyonda kullanılan cihazlar ve modlar Dr. Kürşat Uzun N. Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD, Konya NIV kullanımı İlk olarak 1980 li yıllarda Akut SY de ET ye alternatif

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 29 (3) 55-59, 2003 Akut Solunum Yetmezliklerinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Ahmet URSAVAŞ, Nihat ÖZYARDIMCI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği BİPAP MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği American Academy of Sleep Medicine, International Classification of Sleep Disorders, Third

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya

Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar. Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Noninvaziv Mekanik Ventilasyonda Cihaz seçimi Mod ve ayarlar Dr.Kürşat Uzun Selçuk Ü. Meram Tıp F. Göğüs Hastalıkları AD Yoğun Bakım Ünitesi Konya Ventilatör Çeşitleri Transpulmoner P(P L ): P A -P pl

Detaylı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Noninvaziv Ventilatör (BİPAP) Kullanımı Cengizhan ELMAS*, Tuba TURUL**, Ebru YALÇIN*, Nural KİPER*, Deniz DOĞRU*, Uğur ÖZÇELİK*, Ayhan GÖÇMEN* * Hacettepe Üniversitesi İhsan

Detaylı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

VENTİLATÖR SEÇİMİ Doç.Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı VENTİLAT LATÖR R SEÇİMİ Doç.Dr.Dr.. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları ve Yoğun Bakım m Ana Bilim Dalı ENTÜBASYON ENDİKASYONLARI Hava yollarının korunması Sekresyonların

Detaylı

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON

NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON NONİNVAZİF MEKANİK VENTİLASYON Noninvazif Mekanik Ventilasyon 1. Büyük çocuk ise önce ne yapacağını anlat 2. Uygun nasal veya oranazal maske kullan 3. Uygun ve hastayı rahatsız etmiyecek şekilde yerleştir

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI SOLUNUM SİSTEMİ HASTALARINDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Sibel KÜÇÜK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Evde Bakımın Amacı Progresyonu önlemek,

Detaylı

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi

Tablo 1: NIMV nin amaçları (3). Kısa-süreli (akut dahil) Uzun süreli. Semptomların giderilmesi. Uyku süresinin ve kalitesinin düzeltilmesi Pulmoner rehabilitasyon; semptomatik ve sıklıkla da günlük yaşam aktivitelerinde azalma olan kronik akciğer hastalarına uygulanan multidisipliner, kanıta dayalı ve kapsamlı bir programdır (1). Pulmoner

Detaylı

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ

UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARININ DİĞER POZİTİF HAVA YOLU BASINÇ (PAP) TEDAVİLERİ Dr. Zeynep Zeren Uçar İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi UYKUDA SOLUNUM BOZUKLULARI OUAS SUAS CSS UHHS Obstrüktif Uyku Apne

Detaylı

Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon

Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon Noninvaziv Pozitif Basınçlı Mekanik Ventilasyon Figen DEVECİ*, S. Erhan DEVECİ** * Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ** Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim

Detaylı

Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar

Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar BÖLÜM 2 Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP ile Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar 21 Yoğun Bakım Ventilatörü ve BiPAP İle Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Uygulamalarındaki Farklılıklar

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar #

Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Kronik Solunum Yetmezlikli Olgularda Nazal İntermittan Pozitif Basınçlı Ventilasyon (NIPPV) Etkinliği ve Takipte Karşılaşılan Sorunlar # Özlem URAL GÜRKAN*, Gökhan ÇELİK*, Akın KAYA*, Özlem KUMBASAR*,

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði

Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði ARAÞTIRMA Akut Hiperkapnik Solunum Yetersizliði Bulunan KOAH Olgularýnda Ýnvazif Olmayan Ventilasyonun Etkinliði Öner Dikensoy, Belgin Ýkidað, Ayten Filiz, Nazan Bayram Gaziantep Üniversitesi, Týp Fakültesi,

Detaylı

Hipoksemik Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hipoksemik Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hipoksemik Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Ş. Gülbin AYGENCEL* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Noninvasive Mechanical

Detaylı

BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI. Doç.. Dr Remzi Altın kları AnabilimDalı

BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI. Doç.. Dr Remzi Altın kları AnabilimDalı BPAP KULLANIM ENDİKASYONLARI Doç.. Dr Remzi Altın ZKÜ Göğüs s Hastalıklar kları AnabilimDalı BPAP Bilevel Positive Airway Pressure (İki Seviyeli Pozitif Havayolu Basıncı) CPAP uygulanan ve tedaviye uyum

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul.

Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu Şubat 2010, İstanbul. Türk Yoğun Bakım Derneği Mekanik Ventilasyon Kursu 26-27 Şubat 2010, İstanbul Weaning MV desteğinin kademeli olarak azaltılıp, hastanın ventilasyonu üstlenmesi sürecidir. Weaning MV süresinin % 40 ı Nozokomiyal

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS)

Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Ekstrakorporeal Yaşam Desteği Ekstrakorporeal Yaşam Destek Tedavileri (ECLS) Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN Uludağ ÜTF, Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Yoğun Bakım BD Ø Renal replasman tedavisi Ø Karaciğer

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Zuhal KARAKURT* * Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Noninvasive

Detaylı

Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 120 Derleme Review Weaning ve Postekstübasyon Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Noninvasive Mechanical Ventilation in Weaning and Postextubation Respiratory Failure Dr. Cengizhan SEZGİ

Detaylı

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z.

1. Yalçınsoy M, Cetintaş G, Yazıcıoğlu Moçin O, Acartürk E, Güngör G, Kalamanoğlu Balcı M, Saltürk C, Ertuğrul M, Adıgüzel N, Karakurt Z. ÇALIŞMA GRUBU YÜRÜTME KURULUNA ADAYLIK BAŞVURU FORMU ADI SOYADI: Doç Dr Zuhal Karakurt ADAY OLDUĞUNUZ ÇALIŞMA GRUBU: Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım KAÇ YILDIR TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÜYESİSİNİZ: 1997 KAÇ

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Mekanik Ventilasyon Takibi. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Mekanik Ventilasyon Takibi Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Mekanik ventilasyon (MV) uygulaması sırasında takip edilmesi gereken parametreleri ve ortaya çıkması muhtemel

Detaylı

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Respiratuvar Destek. Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Respiratuvar Destek Doç.Dr.Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Hayatın ilk anından itibaren

Detaylı

Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü

Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü BÖLÜM 24 Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü 183 Zor Weaningde Noninvaziv Ventilasyonun Rolü Arzu Topeli Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Bilim Dalı, Ankara GİRİŞ

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV Dr. Turgut TEKE N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Karbon Dioksit Karbondioksitin Özellikleri Renksiz Kokusuz Yanmaz Yoğunluğu

Detaylı

NON-ĐNVAZĐV MEKANĐK VENTĐLASYONDA UYGULAMA TEKNĐKLERĐ VE AYARLAR Doç. Dr. Mehmet GENCER Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı TANIM Hastanın kendi başına solunum işini

Detaylı

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD

ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON. Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD ÇOCUKLARDA UZUN DÖNEM MEKANİK VENTİLASYON Doç Dr Demet Demirkol İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Yoğun Bakım BD Teknoloji Bağımlı Çocuk Teknoloji Değerlendirme Ofisi Tanımlaması

Detaylı

KOAH Akut Atağına Bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon

KOAH Akut Atağına Bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ Türk Anest Rean Der Dergisi 2011; 39(6):326-333 doi:10.5222/jtaics.2011.326 Olgu Sunumu KOAH Akut Atağına Bağlı Solunum Yetmezliğinde Helmetle Noninvaziv Pozitif

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Akut Solunum Yetmezliği Bulunan KOAH Olgularında Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyon Zuhal KARAKURT*, Hilal ALTINÖZ*, Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi,

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon. Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Dr.Yücel Yavuz OMÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD./Samsun Amaç Bu sunumda; Noninvaziv Mekanik ventilasyon (NIMV) uygulamasının endikasyonları, uygulamada kullanılan maske ve aletler,

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon

Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Akut Solunum Yetmezliği ve Non İnvazif Mekanik Ventilasyon Yrd. Doç. Dr. M. Kürşad ERKURAN AİBÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp AD- BOLU 2016 solunum fizyolojisi solunum sistemi, bir gaz değişim organı (akciğerler)

Detaylı

NIMV Ekipman ve Modlar, Ayarlar, Monitorizasyon

NIMV Ekipman ve Modlar, Ayarlar, Monitorizasyon NIMV Ekipman ve Modlar, Ayarlar, Monitorizasyon Dr. Turgut TEKE N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım VENTİLATÖRLER VENTİLATÖRLER Transpulmoner P(P L ): P A -P pl ; alveoler

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar. Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi

Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar. Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi Noninvaziv MV, endikasyonlar, kontrendikasyonlar ve modlar Doç.Dr. Akın Kaya Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları, Yoğun Bakım ünitesi Solunum Yetmezligi Parankimal hastalık Ventilatuvar hastalık

Detaylı

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3)

II. İnvaziv mekanik ventilasyon endikasyonları (3) EVDE MEKANİK VENTİLASYON Dr. Tülay Yarkın Giriş: Kronik solunum yetmezliğinin tedavisinde evde uzun süreli mekanik ventilasyon (USMV), önemli ve başarılı bir teknik olarak özellikle göğüs duvarı ve nöromüsküler

Detaylı

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları

Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Pediatrik Temel ve İleri Havayolu Uygulamaları Prof. Dr. Murat Duman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil Bilim Dalı Dr.E.Ulaş Saz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi

Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları. Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları Merkezi Uykuda Solunum Bozukluklarında Pozitif Havayolu Basınç (PAP) Tedavisi Tarihçe, CPAP Cihazının Teknik Özellikleri ve Aksesuarları Dr. Hikmet Fırat SB Dışkapı Y.B Eğitim & Araştırma Hastanesi Uyku Bozuklukları

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (1) : 31-35

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (1) : 31-35 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2008 : 6 (1) : 31-35 T AD ARAŞTIRMA Solunum yoğun bakım ünitesinde noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) uygulanan hastalarımızın ilk sonuçları Kürşat Uzun, Turgut Teke, Emine

Detaylı

Evde Mekanik Ventilasyon

Evde Mekanik Ventilasyon Evde Mekanik Ventilasyon Zuhal KARAKURT* * SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Bölümü, İSTANBUL Home Mechanical Ventilation Key Words:

Detaylı

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi

Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi ARDS Tedavisinde Farklı Uygulamalar Doğruer K,, Şenbecerir N, Özer T, Yüzbaşıoğlu Y Özel Medical Park Bahçelievler Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi I. Dünya savaşından beri, thoraks yaralanması olmaksızın,

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon doi:10.5222/gkdad.2015.129 Derleme Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Nedim Çekmen*, Emine Kuruca Özdemir* ÖZ Noninvaziv mekanik ventilasyon, invaziv hava yolu kullanılmaksızın mekanik ventilatör desteği verilmesidir.

Detaylı

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN

TEDAVİ ENDİKASYONLARI. Doç.Dr. Remzi ALTIN Uykuya Bağlı Hipoventilasyon ve Hipoksemik Sendromlar TEDAVİ ENDİKASYONLARI Doç.Dr. Remzi ALTIN Karaelmas Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku sırasında meydana gelen gaz değişimlerine paralel

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde uygulanan noninvaziv mekanik. ventilasyonda helmet ile yüz maskesinin karşılaştırılması

Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde uygulanan noninvaziv mekanik. ventilasyonda helmet ile yüz maskesinin karşılaştırılması Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut alevlenmesinde uygulanan noninvaziv mekanik ventilasyonda helmet ile yüz maskesinin karşılaştırılması Achmet ALİ, Aygen TÜRKMEN, Namigar TURGUT, Aysel ALTAN,

Detaylı

NIMV kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D.

NIMV kullanımı. Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D. NIMV kullanımı Dr. Münire Çakır Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A. D. Sunum planı NIV nin tanımı Neden NIV? NIV nin akut solunum yetmezliğinde kullanımının fizyolojik gerekçeleri

Detaylı

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com

CPAP TEDAVİSİ. Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. www.uykubozuklugu.com CPAP TEDAVİSİ Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi www.uykubozuklugu.com UZUN DÖNEMDE Hipertansiyon Felç Aritmiler İnfarktüs KISA DÖNEMDE Yaşam Kalitesinde kötüleşme

Detaylı

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri

Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Akciğerleri Koruyucu Mekanik Ventilasyon Stratejileri Gökhan M. Mutlu Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bölümü Northwestern Üniversitesi Feinberg Tıp Okulu Şikago, Illinois, ABD Mekanik ventilasyon: Amac

Detaylı

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi

Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Klinik inciler: Resüssitasyon, Akut Solunum Yetmezliği, Mekanik Ventilasyon, Oksijen Tedavisi Uz.Dr.Sedat Öktem Marmara Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Göğüs Hast. B.D Neden küçük çocuklar akut solunum yetmezliği

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi #

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezlikli Hastalarda Noninvaziv Pozitif Basınçlı Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi # Ahmet URSAVAŞ, Ercüment EGE, Esra KUNT UZASLAN, Funda COŞKUN,

Detaylı

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Bağlı Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Figen DEVECİ, Mehmet Hamdi MUZ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ELAZIĞ

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYONDAN AYIRMA Dr. Nevin Uysal Hastanın kendi kendine solunum yapabildiği döneme kadar yapılan mekanik ventilasyon desteğinin azaltılması işlemlerine ayırma-weaning denilir. Bu dönemde solunum

Detaylı

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ

MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ MEKANİK VENTİLATÖRLERDE BASINÇ-VOLUM EĞRİSİ İnspiratuvar direnci arttıran durumlar: Entübasyon tüpünün bükülmesi Hastanın tüpü ısırması Ekspiratuvar direnci arttıran durumlar: Sekresyonlar Bronkospazm

Detaylı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı

Yapay Solunum. Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı Yapay Solunum Dr. Perihan Ergin Özcan Anesteziyoloji AD Yoğun Bakım Bilim Dalı HANGİ KOMPONENTİN BOZULDUĞU ÖNEMLİ YAŞAYABİLMEK İÇİN YETERLİ SOLUMAK GEREKİR SOLUNUM YETERSİZLİĞİ YETERLİ OKSİJENİ ALAMAMAK

Detaylı

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği

PAP CİHAZLARI VE MODLARI. Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği PAP CİHAZLARI VE MODLARI Dr. Banu Salepçi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları Obstrüktif uyku apne Sendromu Santral Uyku

Detaylı

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ

MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ DERS : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ 1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir. ) Oksijen, canlıların

Detaylı

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU OLGU SUNUMU-1 BAŞVURU ÖZELLİKLERİ 28 yaşındaki gebe suyunun gelmesi nedeniyle acil servise başvurdu. İlk gebelik, gebelik takipleri yok Gebelik yaşı 39 hafta Amniyon

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Mekanik Ventilasyon. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle getiriliyor Muayene Bulguları

Detaylı

MEKANİK VENTİLASYON. Prof.Dr.Başar Cander

MEKANİK VENTİLASYON. Prof.Dr.Başar Cander MEKANİK VENTİLASYON Prof.Dr.Başar Cander Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi Havayolu açıklığı:a Solunum:B Oksijen desteği 64 yaşında bayan hasta, Acil

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU VENTİLATÖR BMM. Zehra YAMAN Ağustos 2015 Ventilatöre Genel Bakış Yetki Grubu : Solunum Sistemleri

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık

SUNU PLANI. Weaning. Özet. Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık SUNU PLANI Weaning Tanım, Zamanlama, Öneriler, Kriterler, Yöntemler Başarı Başarısızlık Özet Weaning (Mekanik ventilasyondan ayırma işlemi) Akut respiratuar yetmezlik nedeninin ortadan kalkması ve sistemik

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD.

Prof. Dr. Mehmet Ünlü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Prof. Dr. Mehmet Ünlü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları AD. Uyku sırasında solunum şeklinde patolojik düzeydeki değişikliklere bağlı olarak gelişen Hastalarda morbidite ve

Detaylı

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri;

A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 20.4.15. Non-invaziv mekanik ventilasyon cihazları (NĐMV) A) Solunumsal uyku hastalıklarında NĐMV cihazları verilme ilkeleri; 1. NĐMV cihazı verilecek hastalıklar; Uluslararası uyku bozuklukları sınıflamasına

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Dr. Başar Cander. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD

Mekanik Ventilasyon. Dr. Başar Cander. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle getiriliyor Muayene Bulguları

Detaylı

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi

Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum mekaniklerin ölçümünde ösafagus balon tekniği ve klinikteki önemi Solunum İşi (WOB) (Jordi Mancebo) Solunum işi bir litre veya bir dakika da yapılan iştir. Dakikada solunum işi= solunum işi x dakikada

Detaylı

Dr. Hikmet FIRAT. SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi

Dr. Hikmet FIRAT. SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA. Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi Dr. Hikmet FIRAT SB Yıldırım Beyazıt Dışkapı Eğit & Araş Hast./ANKARA Göğüs Hastalıkları Kliniği Uyku Bozuklukları Tanı & Tedavi Merkezi USB Sınıflaması Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri NIMV Çeşitleri

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Dr. Başar Cander

Mekanik Ventilasyon. Dr. Başar Cander Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi 64 yaşında bayan hasta, Acil servise solunum sıkıntısı ve şuur bulanıklığı nedeniyle

Detaylı

NON-INVASIV MEKANIK VENTILASYON. KIME, NE ZAMAN?

NON-INVASIV MEKANIK VENTILASYON. KIME, NE ZAMAN? NON-INVASIV MEKANIK VENTILASYON. KIME, NE ZAMAN? Yrd. Doç. Dr. M. Kürşad ERKURAN Aibü Tıp Fakültesi Acil Tıp AD- BOLU 2015 TANıM Soluma; solunabilir gaz karıģımının alveollere girmesi ve çıkmasıdır Solunum;

Detaylı

Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon BÖLÜM 17 Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon 131 Akut Astım Atağında Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Filiz Koşar, Celal Satıcı SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve

Detaylı

VENTİLASYON BİLGİLERİ

VENTİLASYON BİLGİLERİ VENTİLASYON BİLGİLERİ Ppeak: Hava yollarındaki basıncı gösterir. Ventilatörden alveollere kadar olan hava yollarındaki problemlerden etkilenir. İnspirasyonun yapılabilmesi için hava yollarının çapından

Detaylı

Akut solunum yetmezliği (ASY), solunum sisteminde meydana gelen fonksiyon

Akut solunum yetmezliği (ASY), solunum sisteminde meydana gelen fonksiyon DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:33-37 Çocuklarda akut solunum yetmezli ine yaklafl m Deniz Do ru 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Göğüs

Detaylı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı

Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilimdalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Set Point ( ayarlanan hedef değer uygulanır sürdürülür VC, PC) Dual (Volume Assured pressure-support vent.) Servo

Detaylı

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK

İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri. Mert ŞENTÜRK İntraoperatif Ventilasyon Stratejileri Mert ŞENTÜRK Prof Dr Kutay AKPİR 1943-2013 Ajanda Ventilasyon stratejisi önemli mi? Farklı stratejilerin farklı sonuçları FiO 2 ve Tidal Volüm İntraoperatif PEEP

Detaylı

Mekanik Ventilasyon DERMAN. Ender Gedik. Derman Tıbbi Yayıncılık 1030

Mekanik Ventilasyon DERMAN. Ender Gedik. Derman Tıbbi Yayıncılık 1030 Kitap Bölümü DERMAN Mekanik Ventilasyon Ender Gedik Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ne başvuruların temel nedeni solunum yetersizliği ve bunun için gerekli mekanik ventilasyondur. YBÜ başvurusu sırasında hastaların

Detaylı

Mekanik Ventilasyon. Yrd.Doç.Dr.ERDAL DOĞAN D.Ü.Tıp Fak.Anestezi ve Reanimasyon

Mekanik Ventilasyon. Yrd.Doç.Dr.ERDAL DOĞAN D.Ü.Tıp Fak.Anestezi ve Reanimasyon Mekanik Ventilasyon Yrd.Doç.Dr.ERDAL DOĞAN D.Ü.Tıp Fak.Anestezi ve Reanimasyon Mekanik Ventilasyon Ventilasyon ve oksijenasyon yetersizliği durumlarında, bu duruma neden olan patoloji ortadan kalkıncaya

Detaylı

Akut Hipoksemik Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Akut Hipoksemik Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Akut Hipoksemik Solunum Yetersizliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Sait KARAKURT* * Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, İSTANBUL Non-Invasive Mechanical

Detaylı

Practical Approach to Mechanical Ventilation. Keywords: Mechanical ventilation, modes, parameters, clinical practice

Practical Approach to Mechanical Ventilation. Keywords: Mechanical ventilation, modes, parameters, clinical practice Practical Approach to Mechanical Ventilation Hülya Yılmaz Ak1, Mustafa Yıldız2 1 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul 2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji

Detaylı

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Başarısını Etkileyen Arayüz (Maske), Devre, Ekshalasyon Portu ve Oksijen Destek Girişi Nasıl Olmalıdır?

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Başarısını Etkileyen Arayüz (Maske), Devre, Ekshalasyon Portu ve Oksijen Destek Girişi Nasıl Olmalıdır? 5 Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Başarısını Etkileyen Arayüz (Maske), Devre, Ekshalasyon Portu ve Oksijen Destek Girişi Nasıl Olmalıdır? BÖLÜM 43 Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Başarısını Etkileyen Arayüz

Detaylı

Propor-onal Asist Ven-la-on

Propor-onal Asist Ven-la-on Sunu Planı PAV mekanizma- Prensipler Diğer modlarla farklar Propor-onal Asist Ven-la-on Doç.Dr.Şaban Yalçın, DESA Kayseri EAH Klinik uygulama (literatür) ve sonuçlar Uygulama algoritma Limitasyon Kontraendikasyon

Detaylı

Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi

Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi BÖLÜM 25 Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi 189 Ev Tipi BiPAP Endikasyonları, Ayarları ve Hasta Takibi Müge Aydoğdu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon

İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon İnvaziv ve Non-İnvaziv Mekanik Ventilasyon Dr. Başar Cander Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD Halk içinde muteber nesne yok devlet gibi Olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ?

ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? ENDOLARENGEAL MİKROCERRAHİDE KÜÇÜK ÇAPLI TÜP İLE ENTÜBASYON TEKNİĞİ OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA UYGULANABİLİR Mİ? SMALL - BORE ENDOTRACHEAL TUBES FOR LARYNGEAL MICROSURGERY : ARE THEY RELIABLE IN PATIENTS

Detaylı

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ

Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ Doç.Dr. Erdal TAŞKIN Fırat Üniversitesi Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast. Neonatoloji BD. ELAZIĞ 1. Ventilatörden ayırma işlemlerine başlamak için gerekli koşulları sayabilmek 2. Ventilatörden ayırma sürecinde

Detaylı

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi Özgün Araştırma / Research Article DOI: 10.4274/cayd.66376 J Pediatr Emerg Intensive Care Med 2016;3:62-8 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanan Hastaların Geriye Dönük

Detaylı