T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I"

Transkript

1 DÖNEM I TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I Zorunlu kurul dersleri (Biyoistatistik, Davranış Bilimleri, Fizik, Organik Kimya, Tıbbi Biyoloji, Tıp Tarihi); zorunlu kurul dışı dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Uygarlık Tarihi, İngilizce) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak I. Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Laboratuvarlarında yapılır. Bu dersin amacı, Temel Tıp Bilimlerine giriş konularına hazırlıktır. Biyoistatistiğin anlamını kavrama, veri toplama, değerlendirme için yöntem ve testleri öğrenilmesi Davranış bilimlerinin temellerini, psikolojiye giriş, biyoloji ve davranış konularını geliştirilmesi Tıp tarihi hakkında genel bilgi verilmesi Organik kimyanın temel yapılarını öğretilmesi Hücre kavramı ve tiplerinin gözden geçirilmesi, organeller, hücre membranı ve iskeletinin yapı ve işlevleri, hücre döngüsü Genel temel fizik kavramlarının aktarılması Ayrıca Türkçe yi düzgün ve doğru kullanmak amacıyla Türk Dili, Bilgisayarı anlamak ve program kullanımlarını öğrenilmesi için Bilgisayara Giriş,tıbbi terminolojiyi öğrenebilmek için İngilizce nin yanı sıra Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi ve Uygarlık Tarihi dersleri bu komite içersinde zorunlu ders olarak yer alır. TEMEL BİLİMLER DERS KURULU-II Zorunlu kurul dersleri (Bilgisayar, Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Fizik, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi İlk Yardım,) ve zorunlu kurul dışı dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Uygarlık Tarihi, İngilizce) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak I.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Bilgi İşlem Merkezi Laboratuvarları ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I de yapılır. Asit, baz, tampon ve tampon sistemleri ile organizmalardaki moleküllerin yapı ve işlevleri biyokimya disiplini içinde ele alınacaktır. Hücredeki moleküler organizasyonların işlevleri, hücre membranı, sitoiskelet ve madde taşınımı tıbbi biyoloji disiplini içinde ana hatları ile gözden geçirilecek,yapılan uygulamalarla bilgiler pekiştirilecek ve beceri kazanılacaktır. Öğrenme hedefleri: Asit, baz, tampon, tampon sistemleri, enerji kavramlarının gözden geçirilmesi Protein, nükleik asit, lipit ve karbonhidratların yapıları ve organizmadaki işlevleri ve enerji açısından önemlerinin kavranması Hücre kavramı ve tiplerinin gözden geçirilmesi, organeller, hücre membranı ve iskeletinin yapı ve işlevleri, hücre içindeki madde trafiğinin ana hatları Prokaryotik ve ökaryotik hücre genomlarının özellikleri Yaşam boyu gelişim dönemlerinin, motivasyon, heyecan, dikkat, algı ve bilinç kavramları ile ilgili bilgi aktarılması Örnekleme yöntemleri, olasılık kavram ve kuralları, önemlilik testlerinin ile bilgi aktarılması ve pratik uygulamalar yapılması İlk yardımda temel kavramlar, boğulmalar, bilinç sorunları ile konular ele alınarak, temel yaşam desteğinin pratik uygulamalar ile pekiştirilmesi yanısıra pratik ağırlıklı çalışmalar yapılacaktır. Bu öğrenim hedeflerine ulaşmada Acil İlk Yardım, Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Tıbbi Biyoloji disiplinleri tarafından bilgiler entegre bir sistemle verilecektir. Temel kavramların sunulduğu ders şeklindeki bilgilerin yanısıra, öğrenmeye yönelik pratik ağırlıklı çalışmalar yapılacaktır. TEMEL BİLİMLERİ DERS KURULU-III Zorunlu kurul dersleri (Biyofizik, Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Fizyoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi İlk Yardım,); zorunlu kurul dışı dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Uygarlık Tarihi, İngilizce) ve seçmeli dersler (Felsefe, Sağlık Antropolojisi) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak I. Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Bilgi İşlem Merkezi Laboratuvarları, Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-II de yapılır. Disiplinler arası bir yaklaşım ile hücrelerin yapısal bileşenleri ve organellerin tanımlanması ve tanınması; Psikolojik ve biyoistatiksel temel kavramların öğretilmesi. Öğrenme hedefleri Canlı organizmalarda kalıtsal bilgi akışını, replikasyon, transkripsiyon, translasyon süreçlerini; bu süreçlerin kontrol mekanizmaları ile rekombinant DNA teknolojisi ve uygulamalarını anlatmak, Hücre içinde yer alan organelleri öğrenmek ve bunların histolojik preperatlarda mikroskopta tanımlama becerisini kazandırmak, Değişik hücreleri oluşturan yapısal bileşenleri biyokimyasal açıdan tanımlama ve tanınması, hücre zarlarının fiziksel özelliklerini, taşınma mekanizmalarını ve aksiyon potansiyellerini öğretmek, Hücrelerde gerçekleşen temel biyokimyasal reaksiyonları ve bu reaksiyonların sinyal iletimleri ile ilişkisini açıklamak, öğretmek ve pratik uygulamaları ile pekiştirmektir, İnsanlarda savunma mekanizmaları, engelleme, kaygı ve normal dışı davranışlar ile stres ve ruh sağlığı gibi temel psikolojik kavramları tanıtmak, Temel biyoistatistik kavramların öğrenilmesi, verisel çalışmaların hangi metodlarla tıpta uygulandığı anlatmak ve öğretmektir. TEMEL BİLİMLER DERS KURULU-IV Zorunlu kurul dersleri (Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Tıbbi İlk Yardım, Tıbbi Mikrobiyoloji); zorunlu kurul dışı dersler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Uygarlık Tarihi, İngilizce) ve seçmeli dersler (Felsefe, Sağlık Antropolojisi) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak I.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Bilgi İşlem Merkezi Laboratuvarları, Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I de yapılır. Organizmada biyomoleküllerin sentez ve yıkımı, hücre bölünmesi, kalıtım modelleri ve gen terapisi, mikroorganizmaların sınıflandırılması ile ilgili bilgi ve becerilerin edinilmesidir. Öğrenme hedefleri; Tek ve çok hücreli canlıların yapılarını ve özelliklerini kavramak Lipidler ve proteinlerin sentez ve yıkımlarının öğrenilmesi Mitoz ve mayoz bölünme, hücre siklusunun evreleri ve kontrolü, apopitozis, mendel genetiği ve prensipleri, kanserin moleküler mekanizması, biyoteknoloji ve tıptaki uygulamaları anlatılmaktadır. Bakterilerin sınıflandırılması, hücre yapıları, çoğalma ve genetikleri ile ilgili bilgi kazanmak; bakterilerle çalışırken bilinmesi gereken sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallarını kavramak ve bu konularla ilgili uygulama becerilerini kazanmaktır. Parametrik ve non-parametrik testler ve analizlerin öğrenilmesi Sosyal psikoloji ve hasta hekim ilişkilerinin öğrenilmesi Acil durumlarda ilk yardım tekniklerinin öğrenilmesi Bu öğretim hedeflerine ulaşmada Acil İlk Yardım, Biyoistatistik, Biyokimya, Davranış Bilimleri, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik ve Tıbbi Mikrobiyoloji disiplinleri tarafından bilgiler integre bir sistemle verilecektir. Temel kavramların sunulduğu ders şeklindeki bilgilerin yanısıra öğrenmeye ulaşmada pratik ağırlıklı çalışmalar yapılacaktır 1

2 İSKELET ve DOKU DERS KURULU DÖNEM II Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyokimya, Histoloji Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (İngilizce Okuma ve Konuşma) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I de yapılır. Amaç: Vücudumuzu oluşturan iskelet yapısını ve dokuları hücresel ve biyokimyasal düzeyde ele almaktır. Öğrenim Hedefleri : İskelet sistem anatomisinin sınıflandırılması ve lokalizasyonu, dokuları oluşturan hücrelerin morfolojik yapısı ve bu dokuların fonksiyon ile ilişkisi biyokimyasal açıdan bilgi kazanılması. Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya anabilim dalları tarafından entegre edildiği bir programda sunmaktır. KAS ve PERİFERİK SİNİR DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (ingilizce Okuma ve Konuşma) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç: Kasların genel özellikleri, kasların sınıflandırılması ve özel fonksiyonlarının incelenmesi, periferik sinir sistemini oluşturan yapıların hücresel düzeyde ve fonksiyonel açıdan incelenmesidir. Öğrenim Hedefleri : Kas anatomisi ile ilgili ana hatların verilmesi, kasılma ile ilgili anatomik özelliklerin ve kas ile ilgili yapıların tanımlanması, Kas kasılması - gevşemesi döngüsünü ve bu döngünün kontrolünü öğrenmek, sinir hücresinin yapısı, sinir iletimindeki işlevi ve sinir iletiminin biyokimyasını öğrenmek, Kas ve sinir sisteminin temel özelliklerini, kas ve sinir dokusunun histolojik yapı ve fonksiyonlarının öğrenilmesi, Çizgili kasların istemli hareketleri tüm vücutta ve özel bölgelerde nasıl gerçekleştirdiklerini, sinir-kas kavşağı, motor birimler, motor son plağın yerleşimi, sinir-kas kavşağının bileşenlerini ve periferik sinir sisteminin dağılımı ve özellikleri açıklanır. Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Biyokimya, Fizyoloji, anabilim dalları tarafından bilgiler konuların entegre edildiği bir programda sunulmaktadır. KAN-DOLAŞIM ve SOLUNUM DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (İngilizce Okuma ve Konuşma) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç : Kardiyovasküler, solunum ve hemapoetik sistemleri oluşturan organların lokalizasyonu, oluşumları ve bu organları oluşturan yapıların hücresel düzeyde ve fonksiyonel açıdan incelenmesidir. Öğrenim Hedefleri : Kalp, damar ve solunum sistemlerin anatomisinin sınıflandırılması, lokalizasyonu ve bu sistemler ile hemapoetik sistemin özelliklerinin morfolojik olarak doku ve hücresel düzeyde gelişimlerini detaylı olarak açıklayarak bilgi kazanılmasını sağlamak, solunum ve dolaşım sisteminin genel çalışma ilkelerini ve dinamiklerini biyofizik kavramlarla açıklamak, hemapoetik sisteminin özellik ve gelişimini kavratmak, bu sistemlerin fizyolojik özelliklerinin, fonksiyonlarının, birbirleri ile olan ilişkileri ve her bir sistemin etkilerini, düzenlenişini ve kontrol mekanizmalarını öğretmektir. Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Biyofizik, Histoloji-Embriyoloji, Fizyoloji anabilim dalları tarafından bilgiler konuların entegre edildiği bir programda sunulmaktadır. SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (İngilizce Okuma ve Konuşma) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç : Sindirim sisteminin irdelenmesi Öğrenim Hedefleri : Sindirim sisteminde rol alan organların anatomisinin, sindirim sistemi organlarının embryolojik gelişiminin, sindirim sistemi fizyolojisinin anlaşılması, moleküler düzeyde sindirim biyokimyası ve çeşitli organik bileşiklerin metabolizmasının anlaşılması hedeflenmektedir. Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Biyokimya Fizyoloji ve Histoloji-Embriyoloji, anabilim dalları tarafından bilgiler konuların entegre edildiği bir programda sunulmaktadır. BOŞALTIM-ENDOKRİN ve ÜREME DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-I) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç : Boşaltım, Endokrin ve Üreme sistemlerini oluşturan organların lokalizasyonu, oluşumları ve bu organları oluşturan yapıların hücresel düzeyde ve fonksiyonel açıdan incelenmesidir. Öğrenim Hedefleri : Boşaltım, endokrin ve üreme sistemlerinin anatomisinin sınıflandırılması ve lokalizasyonu, bu sistemlerin özelliklerinin morfolojik olarak doku ve hücresel düzeyde detaylı olarak açıklanarak bilgi kazanılması, her bir organ ve sistemin fizyolojik özellikleri, fonksiyonları ve birbirleri ile olan ilişkilerinin öğrenilmesi, farklı yapı ve özellikteki hormonların biyokimyasal yapı, özellik ve fonksiyonlarının açıklanması ile hormonların bu sistemler üzerinde olan etkilerini ve kontrol mekanizmalarını kavratmak Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji anabilim dalları tarafından bilgiler konuların entegre edildiği bir programda sunulmaktadır. 2

3 NÖROLOJİK BİLİMLER DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Anatomi, Biyofizik, Fizyoloji, Histoloji-Embriyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-I) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Anatomi Maket Odası ve Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç : Sinir sistemini oluşturan organların lokalizasyonu, oluşumları ve bu organları oluşturan yapıların hücresel düzeyde ve fonksiyonel açıdan incelenmesidir. Öğrenim Hedefleri : Nöroanatomi sinir sistem anatomisinin sınıflandırılması ve lokalizasyonunu, Görme ve işitmenin fizik ilke ve kavramlarıyla açıklanması ve görüntüleme yöntemleri ile ilgili olarak bilgi kazanılması, Merkezi ve otonom sinir sistemini oluşturan organların ince yapısı ve bu sistemlerin fonksiyonları ile olan ilişkisi, Beyin sapı, serebellum fonksiyonları, sinir sisteminin yüksek fonksiyonları,uyku ve uyanıklık kavramlarının öğrenilmesi, Genel duyular (taktil duyular, derin duyu, ağrı ve ısı duyuları) ve özel duyular (görme, işitme, tat, koku duyuları)'ın morfolojik ve fonksiyonel açıdan kavranması, Bu öğrenim hedeflerine ulaşmak için Anatomi, Histoloji-Embriyoloji, Biyofizik, Fizyoloji, anabilim dalları tarafından bilgiler konuların entegre edildiği bir programda sunulmaktadır. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ-I DERS KURULU Zorunlu kurul dersleri (Biyokimya, Farmakoloji, Patoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-I) den oluşur. Teorik dersler tam katılımlı olarak II.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı-I ve II de yapılır. Amaç : Sistemlerin, normal anatomi, fizyoloji, histoloji, biyokimyasını öğrenmiş olan öğrencilere, hastalıkların biyolojik temellerini, mikroorganizmaların çeşitli infeksiyonları meydana getirme mekanizmalarını ve ilaçların etki mekanizmalarını farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmelerini kavratmak bu ders kurulunun amacıdır. Öğrenim Hedefleri : Patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarının öğrenilmesi, İlaçların etki mekanizmaları farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmelerin öğrenilmesi, Mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmaları ve immunolojik mekanizmaların öğretilmesi, Doku hasarı sırasında meydana gele Patoloji ve fizyopatolojinin temel kavramları ve hastalıkların oluşum mekanizmalarının öğrenilmesi, İlaçların etki mekanizmaları farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşmelerin öğrenilmesi, Mikroorganizmaların infeksiyon hastalıklarını meydana getirme mekanizmaları ve immunolojik mekanizmaların öğretilmesi, Doku hasarı sırasında meydana gelen biyokimyasal belirteçlerin tanınması. Bu ders kurulunda, öğrenim hedeflerine ulaşmak için Biyokimya, Farmakoloji, Patoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalları tarafından verilecek olan dersler integre bir programda sunulmaktadır. Temel kavramların ders şeklinde verilmesinin yanı sıra teorik bilgiyi pekiştiren çeşitli laboratuvar çalışmaları da yapılmaktadır 3

4 DÖNEM III HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ II: NEOPLAZİ VE HEMATOPOETİK SİSTEM Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hast., Enfeksiyon Hast., Farmakoloji, Hematoloji,Nükleer Tıp, Patoloji,Radyoloji,Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-II) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Hastalıkların Biyolojik Temeli II: Neoplazi ve Hematopoetik Sistem des kurulunun amacı erişkinlerde ve çocuklarda görülen hematolojik hastalıklar ve neoplazilerin genel semptamatoloji, patolojik bilgiler,radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri,genetik temelleri,farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarına ait temel bilgileri vermeyi amaçlar. HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELİ III: İNFEKSİYON Açıklama : Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hast.,Farmakoloji, Nöroloji,Nükleer Tıp, Patoloji,,Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-II) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç: Hastalıkların Biyolojik Temeli III: İnfeksiyon Ders kurulunun amacı yetişkinde ve pediatrik hastalarda enfeksiyon hastalıklarının genetik temelinin, patolojisinin ve semptomatolojisinin nasıl tamınlandığı, mikroorganizmalar ile bağlantıları hakkında yeterli bilgi vermektir. Daha sonra uygun laboratuvar teknikleri kullanarak ve bu hastalıkların farmakolojik tedavisi hakkında bilgi vererek değerlendirme yapmaktır. DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ Açıklama : Zorunlu kurul dersleri (Anestezi ve Reanimasyon, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,EnfeksiyonHastalıkları,Farmakoloji,GöğüsHastalıkları,Kardyoloji,KBB,Nükleer Tıp, Patoloji,Radyoloji,Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-II) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Dolaşım ve Solunum sistemleri ders kurulu, erişkinlerde ve çocuklarda görülen kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile üst ve alt solunum sistemi hastalıkların patolojisi, semptomatolojisi, fizik muayane bulguları, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, EnfeksiyonHastalıkları,Farmakoloji,Gastroentroloji,Genel Cerrahi,Nükleer Tıp, Patoloji,Radyoloji,Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-II) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Gastrointesinal sistem ders kurulu, erişkinlerde ve çocuklarda görülen gastrointesinal hastalılklara giriş yaparak genel semptamoloji, patolojik bilgiler, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görünteleme yöntemleri genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarına ait temel bilgileri vermeyi amaçlar ENDOKRİN SİSTEMİ Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Farmakoloji, Endokrin,Genel Cerrahi,Nükleer Tıp, Patoloji,Radyoloji,Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (Mesleki İngilizce-II) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Endokrin Sistemi ders kurulu, çocuk ve erişkinlerde görülen endokrin hastalıkların semptomatolojisi, patolojisi, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını amaçlar. ÜROGENİTAL SİSTEM Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Farmakoloji, Genel Cerrahi,Kadın Hast. ve Doğum,Nefroloji, Nükleer Tıp, Patoloji, Radyoloji,Tıbbi Genetik, Üroloji) ve zorunlu kurul dışı ders (İş Hayatı İçin İngilizce) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Ürogenital Sistem ders kurulu, çocuk ve erişkinlerde görülen Nefolojik, genitel sistem ve üriner sistem hastalıklarının semptomatolojisi, patolojisi, radyolojik ve nükleer tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, genetik temelleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını amaçlar. NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Farmakoloji, Göz, KBB, Nöroşirürji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Patoloji,Psikiyatri,Radyoloji,Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (İş Hayatı İçin İngilizce) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Nörolojik Bilimler ve Psikikiyatri ders kurulu, sinir sistemi ile ilgili çeşitli hastalıkların klinik ve patolojik özelliklerini vermek, radyolojik ve nükller tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi, psikiyatrik hastalıklara temel yaklaşımı öğretmeyi amaçlar. KAS İSKELET SİSTEMİ Zorunlu kurul dersleri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Farmakoloji, Fizik Tedavi, Nöroloji, Nükleer Tıp,Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Radyoloji, Romotoloji, Tıbbi Genetik) ve zorunlu kurul dışı ders (İş Hayatı İçin İngilizce) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı de yapılır. Amaç : Kas iskelet sistemi hastalıkları ders kurulu çocuk ve erişkinlerde görülen kas iskelet sistemi, romotolojik hastalıkların klinik ve patolojik özelliklerini vermek, radyolojik ve nükller tıp ile ilgili görüntüleme yöntemleri, farmakolojik ve cerrahi tedavi yaklaşımlarını vermeyi amaçlar. 4

5 HALK SAĞLIĞI VE ADLİ TIP Zorunlu kurul dersleri (Ali Tıp, Deontoloji,Halk Sağlığı) ve zorunlu kurul dışı ders (İş Hayatı İçin İngilizce) den oluşur.teorik dersler tam katılımlı olarak III.Dönem dersliğinde verilir. Uygulamalar Temel Tıp Bilimleri Laboratuvarı nda yapılır. Amaç : Halk Sağlığı ve Adli Tıp ders kurulu sağlık ve hastalık kavramları, temel sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisi ve savaş yöntemleri, ana-çocuk sağlığı, yaşlılık ve sorunları,iş sağlığı gibi halk sağlığına ilişkin kavramları, Deontolojik kavramları ve Adli Tıp, hekimin yasal sorumluluklarını vermeyi amaçlar. 5

6 ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI STAJI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Bir çocuğun doğumdan sağlıklı bir erişkine dönüşmesi 18 yıllık bir sürede gerçekleşir. Bu büyüme ve gelişme dönemi sırasında yenidoğan, sütçocukluğu, okul öncesi ve okul sonrası, adolesan dönemdeki gelişimlerini, farklılıkları, gereksinimlerini her öğrenciye bizzat çocuklar üzerinde de göstererek, eğitmek amaçlanır. Çocuk sağlığının bozulduğu durumların fark edilmesi örn. yenidoğanın patolojik sarılığı, solunum sıkıntısı, konjenital sistem hastalıklarını, sepsisi, kalp-böbrek-solunum-gastrointestinal sistem gibi tüm sistemlerin sık görülen çeşitli hastalıkları, enfeksiyonları (menenjit, pnömoni, gastroenterit, döküntülü hastalıklar, hepatit, tuberküloz vs), hematolojik ve onkolojik hastalıkları (anemi, pıhtılaşma bozuklukları, lösemi, solid tümör vs.), büyümegelişme bozuklukları, hipotiroidi, diyabet gibi hormonal bozukluk ve nörolojik bozuklukları eğitim programına alınmalıdır. Ayrıca eğitim çocuklarda beden ve ruh sağlığının korunmasında anne sütü ile beslenme, büyüyen organizmanın optimal düzeyine erişmesinde D- vitamini, demir, flor ilaçların verilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, metabolik hastalıkların tanısında tarama testleri, akut romatizmal ateş geçirmiş çocuklara penisillin proflaksisi gibi koruyucu pediyatri hizmetlerini içermelidir. Tüm bu bilgilerin yardımıyla pediyatri stajı yapan bir öğrenci, sağlam çocuk ve/veya hastanın muayenesini yapabilmesi, tanıya gidebilmesi, bazı girişimsel uygulamaları yapabilmesi (örn. venöz-arteriyel kan alma, intravenöz sıvı takma, kültür alma, tansiyon ölçme, idrar-nazogastrik sonda takma vs.) ve tedavisini düzenleyebilecek (reçete yazabilecek) kalite ve standartta olması gereklidir. İÇ HASTALIKLARI STAJI Stajda öğrenciler iç hastalıklarının bilim dallarında (Genel Dahiliye, Endokrin, Hematoloji, Gastroenteroloji, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları) belirli süreler çalışır. III. sınıfta verilen İç Hastalıkları klinik ders bilgileri ışığında; Öğrencinin değişik branşlardan aldığı İç Hastalıkları ders bilgilerini sentez etmek, pekiştirmek ve güncellemek, Klinikte hasta ile ilgili hikaye alma ve temel fizik muayene kurallarını öğretmek ve uygulatmak, Hastalıklarla ilgili ayırıcı tanı ve tanı yapabilmelerini sağlamak, Semptom ve klinik bulguları birleştirme amacı doğrultusunda gereken kaynaklara ulaşma yollarını öğretmektir. GENEL CERRAHİ STAJI Genel cerrahi stajında Dönem IV stajyerleri cerrahi kliniğinde yatan hastanın şikayeti, hikayesi, fizik muayenesini değerlendirir. Doğru tanıya varmak için hangi laboratuvar yöntemlerinden yaralanabileceğini öğrenir. Ayırıcı tanıdaki hastalıklar tartışılır. Kesin tanı konulduğunda cerrahi tedavi yöntemleri anlatılıp, cerrahi müdahale kararı verildiğinde, bilfiil ameliyata girerek, yapılacak girişimi yakından izler. Amaç bu uygulamalarla cerrahi hastasına yaklaşımı öğrenmektir. Hedef; cerrahi tedavi kararı verilen hastalarda deontoloji ve etik kurallar çerçevesinde doğru bir hasta hekim ilişkisi ile sonuca ulaşmaktır. İçerik olarak cerrahi stajında mutlaka bilmesi gereken konular anlatılır. Hastaya küçük müdahaleler yapılırken gözlemler, nöbet tutarak postoperatif takibi yakından öğrenir. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM STAJI Tıp Fakültesi eğitimi sürecinin IV.yılında verilecek Kadın Hastalıkları ve Doğum derslerinde temel obstetrik, temel jinekolji, jinekolojik onkoloji, jinekolojik endokrinoloji ve infertilite konularında teorik bilgiler vermek, hasta başı eğitimi ile pratik yaklaşımı öğretmek amaçlanmaktadır. Öğrenciler jinekolojide anamnez alma ve klinik muayene yöntemleri, normal gebelik ve prenatal takip, gebelik komplikasyonları ve gebelikteki sistemik hastalıklar, genital sistemin benign ve malign hastalıkları ve tarama yöntemleri, infertil olguların değerlendirilmesi konularında teorik eğitimleri yanında hasta başı pratik eğitimi ile hasta nasıl değerlendirilmeli, hasta takibi nasıl olmalı, hangi laboratuar tetkikleri istenmeli, laboratuar bulguları nasıl değerlendirilmeli sorularına yanıt ararlar. Ultrasonografi, kolposkopi gibi görüntüleme yöntemlerine, normal doğum, sezaryen doğum ve jinekolojik operasyonlara observer olarak katılırlar. Birinci basamak hizmeti sırasında karşılaşılacak olguların tedavi yöntemleri ve ikinci veya üçüncü basamak merkezlere refere edilecek olguların belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olurlar. KLİNİK FARMAKOLOJİ Öğrencilere rasyonel farmakoterapi kararı verebilmek için mevcut tedavi alternatiflerini etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyet açısından karşılaştırarak en doğrusunu belirlemede akılcı bir yol geliştirme; İyi ve doğru reçete yazma, Hastaları hastalıkları ve tedavileri/ilaçları hakkında bilgilendirme, İyi bir hasta-hekim iletişimi kurma ve böylece hastaların tedaviye uyumlarını artırma; İlaç dozaj formları ve ilaç uygulama yöntemleri konusunda ustalaşma konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Klinik farmakoloji stajı süresince öğrencilere, doğru ve okunaklı reçete yazma, uygulanacak ilaçları doğru şekilde çözme ve karıştırma, uygulanacak ilaç dozlarını doğru hesaplama, kanda ilaç düzey tayini ile ilgili beceriler kazandırılmaya çalışılacağı gibi, ilaç uygulama yoları uygulamalı olarak (iv enjeksiyon, iv infüzyon, im enjeksiyon, subkütan enjeksiyon, lokal ilaç uygulamaları) gösterilecektir. Bu staj süresince öğrencilere çeşitli entelektüel beceriler (kanda ilaç düzey tayini sonuçlarını yorumlama, akut ilaç zehirlenmelerinin tedavisinde peritoneal diyaliz, hemofiltrasyon, hemodiyaliz kararı verebilme) ve çeşitli iletişimsel beceriler (hasta ve yakınları ile iyi iletişim kurabilme, hastaya tedavisi ile ilgili yeterli ve anlayacağı biçimde bilgi verme) kazandırılmaya çalışılacaktır. 6

7 DÖNEM V RADYOLOJİ STAJI Bu dersin amacı öğrencilerin tanısal görüntüleme sürecini iyi kavramalarını sağlamaktır. Bu iki nedenle önemlidir. Birincisi, öğrencilerin mesleki hayatları boyunca sık sık radyografik görüntüleri değerlendirmek zorunda kalmalarıdır. İkincisi ise, tıbbi görüntülemelerin özelliklerini, üstünlük ve sınırlılıklarını ve algoritmik (izlenmesi gereken yol) özellikleri nedeniyle hangi tetkiki ne zaman istemek gerektiğini bilmeleri, öğrencide tanıda görüntülenme modalitelerinde optimal yararlanma olanağı sağlar. DERMATOLOJİ STAJI Bu stajın amacı öğrenciye dermatolojik şikayetleri olan bir hastaya primer yaklaşımın öğretilmesi, temel teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır. Öğrencilere özetle deri kanserleri, allerji, akne, sedef, mantar hastalıkları, egzemalar, derinin viral ve bakteriyel infeksiyonları gibi sık rastlanan deri hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısı, dermatolojik muayene ve anamnezin incelikleri, yerel ve sistemik tedavi prensipleri ve yapılan yanlışlar, sistemik hastalıkların habercisi olabilecek dermatolojik hastalıklar ve bulgular öğretilecektir. GÖZ HASTALIKLARI STAJI Oftalmoloji, gözü, adnekslerini ve görme yollarını ele alan bir tıp disiplinidir. Gözün yegane fonksiyonu görme olup, sadece göze ait hastalıklar değil aynı zamanda sistemik hastalıklar da bu fonksiyonun etkilenmesine yol açmaktadır. Görmenin değerlendirilmesi ve korunması oftalmolojinin esas gayesini teşkil eder. Bu amaçla oftalmolojinin alt dalları ihdas edilmiştir. Refraksiyon, pediyatrik oftalmoloji, glokom ve nöro-oftalmoloji yukarıda söz konusu edilen alt dallardır. Refraksiyon, gözü bir optik sistem olarak kabul eder, hataları ve bu hataların düzeltilmesi ile ilgilenir. Konjenital göz hastalıkları ile kayma kusurları pediyatrik oftalmolojide ele alınır ve gözün doğumdan sonra intrauterin gelişimini sürdüren yegane organ olduğu göz önünde tutularak yenidoğanlarda yapılan göz muayenesinin ancak altıncı aydan sonra anlamlı sonuçlar taşıyacağını akılda tutmakta fayda vardır. Glokom, gözün anatomik yapılarındaki değişikliğe bağlı olarak oküler basıncın yükselmesiyle karakterize, göze has bir hastalıktır. Nöro-oftalmoloji ise göze ait sinir mekanizması yanısıra optik kiazmada çaprazlaştıktan sonra sırasıyla lateral genikülat nükleus ve oksipital lobda sonlanan üçüncü ve dördüncü retinal nöronları ele alan bir bilim dalıdır. NÖROŞİRURJİ STAJI Bu stajın amacı, öğrencilere gerek erişkin gerekse çocuklarda merkezi ve periferik sinir sisteminin cerrahi hastalıkları (nöroşirurji) konusunda sorgulama, klinik bulgular, muayene, tetkik ve tedavi bilgilerini kazandırmaktır. Staj sonunda öğrenciler (kranial ve spinal tümörler, kraniospinal travmalar, cerrahi serebrovasküler hastalıklar, kafaiçi basınç artması sendromları, hidrosefali, disk hernileri, cerrahi periferik sinir patolojileri, konjenital merkezi sinir sistemi anomali ve patolojileri gibi) genel nöroşirurji konularındaki temel teorik ve pratik yaklaşım prensiplerini öğrenmiş olacaklardır. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ STAJI Bu dersin amacı, toplumda ve hastanede kazanılmış bakteri, virüs, parazit ve mantarlarla oluşan infeksiyonların bulaşma yollarını, epidemiyolojik özelliklerini, tanı ve tedavisini, bu hastalıklardan korunma yollarını kapsar. Dersin konusu günümüzde klasik infeksiyonlar yanında, HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve altta yatan hastalığı olan ve konak direncini olumsuz yönde etkileyen hastalığı olanlarda gelişen fırsatçı infeksiyonları ve bu infeksiyonlardan korunmayı da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Bu dersin sonunda öğrenciler yurdumuzda sık karşılaşılan infeksiyon hastalıklarına yaklaşımı, tedavisini ve korunmasını bilecek ve ileri tetkik ve tedavi gerektiren olguları da infeksiyon kliniğine sevk edebileceklerdir. NÖROLOJİ STAJI Bu dersin amacı, öğrencilere sinir sistemi hastalıkları konusunda klinik bilgiler kazandırmaktır. Bu derste öğrencilere sorgulama, nörolojik muayene ve belli başlı sinir sistemi hastalıkları konusunda semptomatoloji, tetkik ve tedavi bilgileri verilecektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, nörolojik hastaları değerlendirebilecek ve ileri tetkik, tedavi gereken hastaları ilgili merkezlere gönderebileceklerdir. ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı beşinci sınıf öğrencilerine zorunlu olup iki hafta sürelidir.bu süre içerisinde öğrencilere anestezi ve reanimasyon hakkında bilinmesi gereken temel konular anlatılır.cerrahi müdahaleler sırasında anestezinin önemi, uygulama şekilleri ve bu sırada kullanılan ilaçlar hakkında bilgi verilir. Reanimasyonda hasta takibi ve tedavi yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak öğretilir. Bu stajın diğer önemli bir amacı ise; acil müdahaleler sırasında hayati öneme sahip olan hava yolu açıklığının sağlanması, entübasyon ve resüsitasyon konularında teorik bilgilendirmenin yanı sıra, pratik uygulamar yaptırmaktır. KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ STAJI Öğrenciler, kalp ve damar hastalıkları ile ilgili acil ve elektif şartlatın belirlenmesi, bu haldeki hastaların değerlendirilmesi, anamnez, muayene ve laboratuvar yöntemleri uygulama ve değerlendirilmesi konularında eğitim alacaklar. Değişik girişimleri gözlemleme ve uygun olanlarının uygulanmasını gerçekleştirecekler. 7

8 KBB STAJI Bu dersin amacı, öğrencilerimize kulak, burun ve boğaz hastalıkları konusunda klinik bilgiler kazandırmaktır. Bu derste öğrencilere yeterli düzeyde deneyimle, erişkin ve çocuk hastalarda sorgulama, muayene ve ilgili sistem hastalıkları konusunda semptomaloji, ayırıcı tanı ve tedavi bilgileri kazandırılacaktır. Dersin sonunda öğrenciler genel KBB konusunda bir hastaya primer yaklaşımı bilecek ve ileri tetkik ve tedavi gereken vakaları ilgili merkezlere yönlendirebileceklerdir. FİZİKSEL TIP ve REHABİLİTASYON STAJI Rehabilitasyon kişinin fiziksel, ruhsal, toplumsal, mesleki ve eğitsel durumunu en üst düzeye çıkaran süreç olarak tanımlanabilir. Rehabilitasyon dinamik bir süreç olup, olanaklarından klinik tıbbın tüm dalları geniş bir biçimde yararlanmaktadır. Rehabilitasyon hizmetlerinde hedef, rezidüel sakatlığa karşın optimal fonksiyonu elde etmeye yöneliktir. Rehabilitasyon tanı ve tedaviyi izleyen ayrı bir evre olarak düşünülmemelidir. Rehabilitasyon akut bakım, yeniden aktivasyon kazanma ve yeniden uyum sağlamayı içeren tıbbi tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kapsamlı ve entegre rehabilitasyon; kişinin bağımsızlığını artıracak, hastanede kalış süresini kısaltacak, yaşam kalitesini yükseltecek ve işe dönme olanağını sağlayacaktır. Uzmanlığın fiziksel tıp yönü servikal ya da lumbosakral radikulopatiler, kompresyon ve tuzak nöropatileri, yumuşak doku ağrıları, bel, kalça, diz, ayak-ayak bileği ağrıları gibi akut ve süregen ağrının tanı ve tedavisi ile ilgilidir. Kas-iskelet sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzman olarak tanınan FTR uzmanları manuel tıbbın kullanımının endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmek zorundadır. PLASTİK CERRAHİ STAJI Amaç, Plastik Cerrahinin uğraşı konularını tanıtmak, stajyerlerin yaranın ve çeşitlerinin tanınması ve tedavisiyle ilgili temel konularda bilgilenmelerini sağlamaktır. Hedef; stajyerlerin yara bakımı ve tedavisini yapabilecek yeterliliğe sahip olmalarıdır. PSİKİYATRİ STAJI Dört haftalık psikiyatri stajının amacı, stajyerlerimizin psikiyatrik hastalıkları tanıyarak, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, hasta hekim ilişkileri, acil müdahale, ayırıcı tanı ve konulardaki teorik ve pratik bilgiler ışığında ilk müdahaleyi yapma ve uzman hekime yönlendirme konusunda yeteri deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Bu süre içinde stajyerlerimiz, kliniğimizde görevli öğretim üyeleri ve akademik personel tarafından verilecek teorik eğitimin yanısıra, kliniğimizde yatarak veya ayakta tedavi gören hastaların takip ve tedavi süreçlerine katılarak pratik yapma imkanı da bulmaktadır. ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ STAJI Ortopedi ve Travmatoloji Stajı, beşinci sınıf öğrencilerine mecburi olup üç hafta sürelidir. Bu süre içerisinde öğrencilere, belli başlı ortopedik hastalıkların ve özellikle konjenital ortopedik problemlerin erken tanısı ve uygulanacak tedavi yöntemleri öğretilir. Gelişimsel kalça çıkığı, doğuştan çarpık ayak, skolyoz, kemik ve eklem enfeksiyonları ve tümörler öğretilen önemli konulardır. Bu stajın bir diğer amacı, kas iskelet sisteminin travmatik hastalıkların teşhisinin, bunlara yapılacak ilk müdahalenin ve oluşacak komplikasyonlara karşı alınacak önlemlerin pratik uygulamalar ile öğretilmesidir. Üst ve alt ekstremitelerin sık görülen kırıkları tekrar gözden geçirilir; alçı sarma, alçılı ekstremiteyi takip etme ve alçı açma konularında pratik yaptırılır. ÜROLOJİ STAJI Bu stajın amacı, öğrencilerimize Üroloji konusunda klinik bilgiler kazandırmaktır. Öğrencilere yeterli düzeyde deneyimle erişkin ve çocuk hastalarda sorgulama, muayene ve ilgili sistem hastalıkları konusunda (ürogenital sistemin spesifik ve nonspesifik enfeksiyonları, üriner sistem taş hastalıkları, ürogenital sistem yaralanmaları, tümörleri, konjenital anomalileri, androloji, infertilite) semptomatoloji, ayırıcı tanı ve tedavi bilgileri kazandırılacaktır. Stajın sonunda öğrenciler genel Üroloji konusunda bir hastaya primer yaklaşımı bilecek ve ileri tetkik ve tedavi gereken vakaları ilgili merkezlere yönlendirebileceklerdir. ADLİ TIP STAJI Tıbbi Adli Bilimler dersinde; adli tıp ile ilşkili kavramlar ve prensipler doğrultusunda klinik adli vakalar (uyuşturucu kullanımı,tecavüz vs.) ve şüpheli ölümlerin bilimsel ve sistematik bir yaklaşımla araştırılma yöntemleri sunulur. 8

9 DÖNEM VI HALK SAĞLIĞI STAJI Halk sağlığı stajının amacı hekim adaylarının, Hastaneler dışında verilmekte olan temel Sağlık Hizmetleri ile Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini yerinde görmelerini ve ülkenin sağlık sistemini tanımalarını sağlamak, Halkın sağlık sorunlarına yönelik önlemler ile Temel Sağlık Hizmetleri uygulamaları konusunda beceri kazanmalarını sağlamak, Saha koşullarında bir epidemiyolojik araştırma planlayarak, veri toplama, analiz etme ve sonuçları raporlama konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek için Halk sağlığı Anabilim Dalı nın hazırladığı bir eğitim programına uygun olarak, Sağlık Bakanlığı na bağlı sağlık ocaklarında koruyucu ve tedavi edici hizmet uygulamalarına katılırlar. Buralarda görevli hekimler ve diğer sağlık personeli ile birlikte çalışarak, hasta muayenesi, basit laboratuar incelemeleri, bağışıklama, aile planlaması, gebe ve bebek izlenmesi, okul sağlığı, çevre sağlığı, ilkyardım hizmetleri ve sağlıkla ilgili tüm kayıtlar- istatistikler konusunda bilgi ve beceri kazanırlar. Sağlık Müdürlükleri, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Belediye Sağlık İşleri gibi çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek buraların çalışmasına ilişkin bilgi alırlar. Ayrıca staj dönemi içerisinde çalışma bölgesinde halk sağlığı açısından önemli bir konuda epidemiyolojik bir saha araştırmasının planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılarak araştırma raporunun hazırlanması konusunda önce teorik bilgi alırlar, sonra uygulama yaparak bilgi ve beceri kazanırlar. KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM STAJI Tıp eğitimi sürecinin 6. yılında yapılacak Kadın Hastalıkları ve Doğum stajının amacı tüm eğitim süresince elde edinilen temel teorik ve pratik bilgilerin öğrencinin bizzat kendisi tarafından uygulanarak hem obstetrik hem de jinekolojik olgulara yaklaşım ve yönetimde teorik ve pratik reflekslerin kazanılmasını sağlamaktır. Hekimlik hizmeti sırasında daima karşılaşılacak obstetrik olgularda normal antenatal bakım, yüksek riskli gebeliklerin belirlenmesi ve takibi, doğum eylemi takibi ve normal vajinal doğum yaptırılması ve operatif doğumlar ve sezaryen doğumlarda aktif görev alırlar. Obstetrik acil durumların belirlenip bu olguların değerlendirilmesi ve yönetimine katılırlar. Jinekolojik olguların hikayesini alıp tüm fizik ve pelvik muayenesini yaparak ayırıcı tanı ve teşhisde görüşlerini bildirerek yönetim konusunda teorik bilgilerini kullanırlar. Jinekoljik acil olguların ayırıcı tanısında teorik ve pratik bilgilerini kullanarak hem acil operasyonlarda hem de elektif jinekolojik operasyonlarda yardımcı görevler alarak pratik bilgi edinirler. Staj sonunda birinci basamak hekimlik hizmeti sırasında karşılaşacakları obstetrik ve jinekolojik olgulara doğru yaklaşımla ayırıcı tanı yaparak kısa sürede ve kesin tanıya ulaşabilmek ve acil müdahaleleri yapabilmek için gerekli teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamış olacaklardır. ACİL TIP STAJI Tıp Fakültesi eğitimi VI. döneminde yapılacak olan Acil Tıp stajının amacı, öğrencilerin acil servise başvuran olgulara yaklaşımda aktif olarak yer alarak, tıp eğitimleri süresince edindikleri teorik ve hasta başı pratik bilgilerini ayırıcı tanıda, kısa sürede ve kesin tanıya ulaşabilmekte ve yönetimlerinde kullanmalarını ve gerçek acil olgu kavramını anlayabilmelerini sağlamaktır. Müdahale veya operasyon gereken olgularda aktif olarak girişimlere katılarak anatomik yapılara hakim olarak pratik beceri kazanmalarıdır. Acil servise başvuruların büyük kısmını oluşturan akut karın semptomları, genel vücut travmaları ve yaralanmaları, trafik kazaları yaralanmaları ve dahili hastalıklarda en kısa sürede hastanın hikayesi, tüm fizik muayenesi, laboratuar ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi ile birlikte ayırıcı tanıyı yaparak kesin tanıya ulaşabilme ve gereken acil müdahaleyi yapabilme olgunluğuna sahip olurlar. Staj sonunda hekimlik hizmeti sırasında karşılaşacakları olgularda gereken kardiyopulmoner resüsitasyonu yapabilecek, acil müdahale gerektiren dahili olgulara doğru yaklaşım ve yönetim yapabilecek, acil cerrahi olgulara doğru tanı koyup gerekli konsultasyonlarda bulunabilecek ve minör cerrahi girişimleri bizzat yapabilecek durumda olacaklardır. İÇ HASTALIKLARI STAJI 3. ve 4. sınıfta verilen teorik ve pratik bilgilerin ışığı altında; Servis ve poliklinik hastaları ile ilgili (hikaye, fizik muayene), dosya hazırlama becerisinin verilmesi, Hastaların günlük izlenmesi, verilerin sınıflanması, ayırıcı tanı yapabilme, tanı/ayırıcı tanıya yönelik tetkik ve girişimlerin planlanması ve sonuçlandırılması becerisinin kazandırılması, Klinik ve poliklinik uygulamaları ile ilgili temel girişimsel tıbbi uygulamaların (kan alma, idrar ve nazogastrik sonda takılması, periferik yayma ve idrar sedimenti değerlendirilmesi, EKG çekilmesi, pansuman yapma, sutür alma vb) becerilerinin kazandırılması Verilen herhangi bir tıbbi konu/ konular ile ilgili bilimsel literatür ve kaynaklara ulaşma, taranması yolu ile seminer hazırlama ve sunma becerisinin kazandırılmasıdır. 9

10 PSİKİYATRİ STAJI Bir aylık psikiyatri stajının amacı, internlerimizin psikiyatrik hastalıkları tanıyarak, psikiyatrik görüşme ve öykü alma, hasta hekim ilişkileri, acil müdahale, ayırıcı tanı ve konulardaki teorik ve pratik bilgiler ışığında ilk müdahaleyi yapma ve uzman hekime yönlendirme konusunda yeterli deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Staj, Maltepe Üniversitesine bağlı, Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Kliniklerinde 1 ay süre ile yapılmaktadır. Bu süre içerisinde internlerimiz, kliniğimizde görevli öğretim üyeleri ve akademik personel ile beraber, kliniğimizde yatarak veya ayakta tedavi gören hastalarla yapılan psikiyatrik görüşmelere ve onların takip ve tedavi süreçlerine katılarak pratik yapmaktadırlar. İnternlerimiz, 1 aylık staj süresinde araştırma görevlileri eşliğinde refakat nöbetleri tutarak, acil psikiyatri servisine yatan hastalar ile yapılan görüşmeler ve tedaviler hakkında deneyim kazanmaktadırlar. Ayrıca teorik, akademik toplantılara da katılmaktadırlar. İnternlerimiz staj sonunda bitirme ödevi hazırlamaktadırlar. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJI Bir çocuğun büyüme ve gelişme dönemi sırasında yenidoğan, sütçocuğu, okul öncesi ve okul sonrası, adolesan dönemdeki gelişmelerini, farklılıkları, gereksinmelerini her öğrenciye bizzat çocuklar üzerinde de göstererek, uygulamalı olarak eğitmek amaçlanır. Çocuk sağlığının bozulduğu durumların fark edilmesi örneğin yenidoğanın patolojik sarılığı, solunum sıkıntısı, konjenital sistem hastalıklarını, sepsis, kalp, böbrek, solunum, gastrointestinal sistem gibi tüm sistemlerin sık görülen çeşitli hastalıkları enfeksiyonları (menenjit, pnomoni, gastroenterit, döküntülü hastalıklar, hepatit, tüberküloz vs, hematolojik ve onkolojik hastalıkları (anemi, pıhtılaşma bozuklukları, lösemi, solid tümör vs) büyüme-gelişme bozukluları, hipotroidi, diabet gibi hormonal bozukluk ve nörolojik bozuklukları tanıması ve tedavisini bilecek şekilde eğitilmesi hedeflenir. Ayrıca eğitim çocuklarda beden ve ruh sağlığının korunmasında anne sütü ile beslenme, büyüyen organizmanın optimal düzeyine erişmesinde vit-d, demir, flor ilaçların verilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama, metabolik hastalıkların tanısında tarama testleri, akut romatizmal ateş geçirmiş çocuklara penisilin proflaksisi gibi koruyucu pediatri hizmetlerini tek başına verebilmesi gerekir. Özet olarak pediatri stajı yapan bir öğrenci, sağlam çocuk ve/veya hastanın muayenesi yapabilmesi, tanıya gidebilmesi, bazı girişimsel uygulamaları rahatlıkla yapabilmesi (örn. venöz-arteriyel kan alma, intravenöz sıvı takma, kültür alma, tansiyon ölçme, idrar-nazogastrik sonda takma vs) ve tedavisini düzenleyip reçete yazabilecek düzeye gelip, hasta sorumluluğunu tek başına üstlenebilecek durumda olması gerekmektedir. ELEKTİF STAJ VI. dönemdeki elektif stajın amacı öğrencinin mezun olmadan önce özel ilgi duyduğu alanda çalışmasını sağlamaktır. Böylece intern bu alandaki teorik ve pratik bilgi ve becerisini geliştirebilecektir. İlgi duydukları alanda seminer ve makale hazırlayıp sunacaklardır. Ayrıca bu konuda yürütülmekte olan bilimsel araştırmalara katılırlar. 10

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS TANIMLARI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS TANIMLARI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS TANIMLARI DÖNEM I TIP101 Temel Bilimler Ders Kurulu I Bu dersin amacı, Temel Tıp Bilimlerine giriş konularına hazırlıktır. Biyoistatistiğin anlamını kavrama,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ DÖNEM I TEMEL BİLİMLER DERS KURULU I T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I Zorunlu kurul dersleri (Biyoistatistik, Davranış Bilimleri, Fizik, Organik Kimya, Tıbbi Biyoloji, Tıp Tarihi); zorunlu kurul

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: MED603 AKTS Kredisi: 10 Dönem VI Lisans

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00

Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum. Görüşme Saatleri: Pazartesi: 12:00-13:00 Dersin adı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Dersin Kodu: TIP 603 AKTS Kredisi: 13 Dönem VI Lisans Zorunlu 2 Ay Uygulanma 2 ay Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü, iletişim bilgileri ve görüşme saatleri

Detaylı

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL MED 101 - MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TIP BİLİMLERİ I (8 AKTS) Bu kurulda, öğrencinin hücre yapı ve işlevlerini kavrayabilmesi amacıyla hücrenin yapısal unsurlarından hücre membran sistemleri, membran

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ STAJ PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin Adı: Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dersin Kodu: MED 512 AKTS Kredisi: 3

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00

Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Görüşme Saatleri: Salı:14:00-15:00 Dersin adı: Elektif (Çocuk Psikiyatrisi) Dersin Kodu: TIP 517 AKTS Kredisi: 3 Dönem V Lisans Seçmeli 60 saat / 2 hafta Teorik: 20 saat / 2 hafta, lı: 40 saat / 2 hafta Dersin dili: Türkçe Dersin Koordinatörü,

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM

KOORDĐNATÖR Yard. AKADEMĐK TAKVĐM DÖNEM: I KOORDĐNATÖR Yrd.Doç.Dr. Nesrin ÖZCANLI KOORDĐNATÖR Yard. Yrd.Doç.Dr. Canan HÜRDAĞ AKADEMĐK TAKVĐM I. Yarıyıl Derslerinin Başlaması : 22 Eylül 2008 I. Yarıyıl Derslerinin Bitmesi : 02 Ocak 2009

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1

2014-2015 AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM 1 Güz Dönemi 13 Ekim, 2014-30 Ocak, 2015 MED 101 - Tıbbın Hücresel Temelleri 15 Ekim-28 Kasım, 2014 28 Kasım,2014

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 Eğitim başlama tarihi 10 Eylül 2012 Eğitim bitiş tarihi 05 Temmuz 2013 Yarıyıl tatili 19 Ocak 2013-03 Şubat 2013 Mazeret Sınavları 05-07 Haziran 2013 Dönem Sonu

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Ortopedi ve Travmatoloji (Seçmeli) Uygulama Dilimi Programı Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K

ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ. Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Rümeysa DEMİRDAMAR, rdemirdamar@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K EFAR 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EFAR 601 Farmakolojide Laboratuvar

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF 2013-2014 I.YARIYIL DERS PROGRAMI 2013-2014 2.YARIYIL DERS PROGRAMI T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. SINIF 0-0 I.YARIYIL PROGRAMI 9:0 0:00 0:0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 :00 :0 Tıbbi Psikoloji Sosyoloji Davranış Bilimleri (.00-.0) (.00-.0) Felsefe Felsefe Biyoistatistik

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAK/YO/MYO. BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Nöroloji Yıl/yarıyıl 5/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Nöroloji Lisans

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL * EBE 101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 2-2 3 7 EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 2 - - 2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Ders Programlarının Yeniden Yapılandırılması

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Ders Programlarının Yeniden Yapılandırılması Cerrahpaşa Tıp Fakültesi nde Ders Programlarının Yeniden Yapılandırılması Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Program Yöneticisi osuzer@istanbul.edu.tr www.ctf.edu.tr/egitim_ogretim

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI

İÇİNDEKİLER. Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul Üyeleri GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI İÇİNDEKİLER Gülhane Tıp Fakültesi Çalışma Takvimi Gülhane Tıp Fakültesi Kurul I II GÜLHANE TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF PROGRAMI Gülhane Tıp Fakültesi Sınıf Yıl Kurulları Temsilcileri 1-1 Gülhane Tıp Fakültesi

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ YARIYILI FİNAL SINAVI TARİHLERİ. AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI SINAV TARİHİ FİNAL I TARİHLERİ AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI YERİ FARMAKOLOJİ 05.01.2015 13:00 104 TÜRK DİLİ I 06.01.2015 10:00 301 ALET BAKIMI, KORUMASI VE ST. YÖN. 06.01.2015 13:00 104 DİŞ MORFOLOJİSİ 07.01.2015 13:00 104

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ 1 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM I-II-III 2 Alan İçi Şeçmeli Dersler Kurul Süresi : 10 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi : 10 Mart 2014 Sınav Tarihi

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

I. SINIF, I. YARIYIL (2013 YILI VE SONRASI)

I. SINIF, I. YARIYIL (2013 YILI VE SONRASI) I. SINIF, I. YARIYIL (2013 YILI VE SONRASI) Güzel Sanatlar I (11:00-11:50) AMFİ 1 1.GRUP (Veteriner Hekimliği Terminolojisi) AMFİ 1 A B2 B A2 1.GRUP (Uygarlık Tarihi) ABD Dalı B A Türk Dili I (08:30-10:00)

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Alanları ve Kodları Acil Tıp 010 (İlk ve acil yardım) Adli Tıp (Adli tababet) 020 (Adli ve ruhi tababet) (Tababeti ruhiye ve adliye) 030 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 035

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı

Tablo 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Tablo Sağlık Bilimleri Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 000 TIP 1 01 Acil Tıp 1 02 Adli Tıp 1 70 Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi 1 04 Aile Hekimliği 1 71 Algoloji 1 05 Anatomi 1 72 Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Ders Günü ve Saati Derslik Acil Hasta Bakımı I Lokman Semih Demirkaya drlokmansemihdemirkaya@gmail.com

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 7. Ders Kurulu ÜROGENİTAL SİSTEM Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Doç. Dr. Erkan Melih

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER DAHİL) LİSANS EĞİTİMİ DERS PLANI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER DAHİL) LİSANS EĞİTİMİ DERS PLANI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2012 GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER DAHİL) LİSANS EĞİTİMİ DERS PLANI 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl Ders D U L Top Kredi AKTS Ders D U L Top Kredi

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz

2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz 2014-2015 AKADEMİK YILI MESLEK YÜKSEKOKULU YAZ OKULU PROGRAMI (PAŞA) Ders Adı Öğretim Elemanı İletişim Adresi Acil Hasta Bakımı I Ülkü Yılmaz ulku.yilmaz@nisantasi.edu.tr Acil Hasta Bakımı II Ülkü Yılmaz

Detaylı

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur.

Nöroloji alanında güncel gelişmelerin olduğu konularda seminer Nöroloji Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. NÖR 23 NÖROLOJİ Dr. Ali Kemal ERDEMOĞLU /1 Dr. Ersel DAĞ /2 Dr. Yakup TÜRKEL /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS NOR 7001 MAKALE SAATİ Nöroloji alanında yabancı dergilerde güncel gelişmelere yönelik yayınlanan

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Kadın Hastalıkları ve Doğum. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kadın Hastalıkları ve Doğum Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S)

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ. ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) ADI Teorik Pratik Kredi AKTS ANA 101 Anatomi I 4 2 5 5 Zorunlu TAR

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III I. DERS KURULU HASTALIK VE TEDAVİNİN GENEL İLKELERİ, NEOPLAZİ 15 Eylül 17 Ekim 2014 (5 Hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü Dönem

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

DÖNEM I 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015)

DÖNEM I 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015) DÖNEM I (15 Eylül 2014-07 Temmuz 2015) Hücre Bilimleri Ders Kurulu I (5 hafta) Başlangıç Tarihi : 15 Eylül 2014 Bitiş Tarihi : 20 Ekim 2014 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II (6 hafta) Başlangıç Tarihi : 21

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı