SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 101: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ"

Transkript

1 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Tuba Denkçeken / Üyeler: / Anatomi / Anatomi / Biyoistatistik Dersin AKTS Kredisi: 5 Kurul Başlangıç Tarihi: 8 Ekim 04 Kurul Bitiş Tarihi: 3 Kasım 04 Kurul Arasınav Tarihi: 7 Kasım 04* Kurul Final Sınavı Tarihi: Ocak 05 (Saat 09:30) Kurul Bütünleme Sınavı Tarihi: 4 Şubat 05 (Saat 09:30) Dersler Anabilim Dalı Teorik (saat) Uygulama (saat) Ağırlık (%) Tıbbi Anatomi Biyoistatistik ve Etik 0 6 Toplam *Arasınav Uygulama Aşamaları: Yazılı Sınav: Saat 0:30 (Etki Oranı %80) Anatomi Uygulama Sınavı: Saat 3:30 (Etki Oranı %0) Uygulama Sınavı: Saat 4:30 (Etki Oranı %0)

2 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Dersin Adı Dersin Kodu Sınıf Teorik (Saat) Uygulama (Saat) AKTS Tıp Bilimlerine Giriş TIP 0. Sınıf / Güz Yarıyılı Önkoşul: Yok Dersin Dili: Türkçe Dersin Türü: Zorunlu Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri: Dersin Sorumluları: Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Dinleme ve Konuşma Çalışmaları, Takım/Grup Çalışması, Laboratuvar Çalışması, Ders Kurulu Başkanı Öğr. Gör. Dr. Tuba Denkçeken, Ders Kurulu Başkan Yard. Dersin İçeriği: Bu ders kurulu Anatomi,, Biyoistatistik, Tıbbi ile ve Etik Anabilim Dalları tarafından oluşturulur ve ilgili dersleri kapsar. Anatomi derslerinde öğrencilere organların tüm sistemlerdeki yerleri, isimleri, anatomik özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili sistematik bilgiler verilir. dersinde, sibernetik ve ultrasesin tıpta kullanımlarına ait temel biyofiziksel kuralların önemi ve tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensipleri öğretilir. Biyoistatistik dersinde bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin değişken, örnekleme, deney tasarımı, olasılıklı yargılamanın yorumlanması gibi kavramlar öğretilir ve mekanik olarak uygulanması sağlanır. dersinde, yaşamın molekülleri, bunların birbirleri ile ve çevre ile ilişkileri, organizmanın yapısal özellikleri, yapısal maddeleri oluşturan kimyasal moleküller, enerji oluşumu, hücrelerin doku organ dönüşümü anlatılır. dersinde, tıp tarihine ilişkin çeşitli konular teorik olarak değerlendirilir; tıbbın ana branşlarına ait teknolojik gelişim, sanat ve tıp ilişkisi tarihi bakış açısından irdelenir; tıp etiği, insan hakları, etik-hukuk ilişkisi ve sağlık alanındaki ulusal ve uluslararası etik ve hukuki düzenlemeler dersin içeriğinde yer alır. Dersin Amacı: dersleri ile; tıp fakültesine yeni başlamış öğrencilere anatominin ne olduğunu tanıtmak, bu dönem öğrencilerine organların tüm sistemlerdeki yerleri, isimleri, anatomik özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgileri öğretmek, böylece öğrencilerin anatominin tıp eğitimindeki önemli yerini fark etmelerini sağlamaktır. dersleri ile; sibernetik ve ultrasesin tıpta kullanımlarına ait temel biyofizik kurallarının, tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopinin, röntgenin, bilgisayarlı tomografinin (BT), manyetik rezonans (MR) görüntülemenin, SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. dersleri ile; organizmada yer alan biyomoleküllerin elementel yapıları, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve kimyasal reaksiyonları hakkında temel bilgi ve kavramların öğrenciye kazandırılmasını takiben hücre ve dokuların temel molekülleri olan nükleik asit, karbonhidrat, lipid, amino asit ve protein moleküllerinin sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerinin öğretilmesini, hemoglobin ve miyoglobinin moleküler yapı ve

3 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ fonksiyon ilişkileri, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları konularında temel bilgilerin verilmesi, klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini ve hastalıkların tanı ve takibindeki önemlerinin kavranması; bu temel biyokimya bilgilerinin öncelikle izleyen ders kurullarında verilecek olan biyokimya dersleri ve daha sonra alınacak klinik dersler için temel oluşturması amaçlanmaktadır. dersinin bu ders kurulunda anlatılmasının amacı; bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin değişken, örnekleme, deney tasarımı, olasılıklı yargılamanın yorumlanması gibi kavram ve konuların doğru olarak düşünülmesi, mekanik olarak uygulanması ve benzer konuları çözümleme açısından uyum gösterme yatkınlığının sağlanmasıdır. derslerinin amacı tıp eğitimine yeni başlayan öğrencilere bugünkü tıbbı tanıtmak için tıbbın gelişimi hakkında, ilk insandan, Antik çağa, oradan Ortaçağa ve günümüze kadar hekimin kimliği, hastalığın teşhisi için yapılanlar ve tedavi şekli hakkında bilgi vermek, deontoloji ve temel tıbbi etik kavramları sunmak, Batıda Aydınlanma çağının başlaması, matematik, fizik ve kimyanın tıbbı etkileyişinin kavratılmasıdır. Dersin Öğrenim Çıktıları: Bu ders kurulunu tamamlayan öğrenci;. Anatominin tanımı ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı, hareket sistemini, dolaşım sistemini, solunum sistemini, sindirim sistemini, idrar ve üreme sistemini, endokrin sistemi, sinir sistemi organlarını ve duyu organlarını sayabilmeli, bu sistemlerdeki organların yerlerini, sınırlarını, temel anatomik özelliklerini açıklayabilmeli, bu sistemlerdeki organları model ve makette gösterebilmelidir.. dersinde, sibernetik ve ultrasesin tıpta kullanımlarına ait temel biyofiziksel kuralların önemini ve tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensiplerini anlatabilmelidir. 3. dersinde organizmada hücre ve dokuların temel biyomolekülleri olan nükleik asitler, karbonhidrat, lipidler, amino asitler ve proteinlerin yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerini, hemoglobin ve miyoglobinin moleküler yapı ve fonksiyon ilişkilerini, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları ve klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini tanımlayabilmelidir. Bu konularda öğrenilen temel bilgileri, hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya derslerindeki bilgilerle bütünleştirebilmeli ve insan metabolizmasında fizyolojik ve patolojik koşullarda biyomoleküller ile ilişkili meydana gelen değişiklikleri biyokimyasal bakış açısı ile değerlendirebilmelidir. 4. dersinde; tıp alanında da çok rastlanan bir özellik olan belirsizliğin açıklanması ve bu yönde çözümlemeler sağlamak üzere yöntemlerin değerlendirilmesini bilmelidir. Nedensellik kavramı tiplerini ve öğelerinin irdelenmesini, biyoistatistiğe ilişkin temel kavramların olasılık, olasılık dağılımları, olasılık tabanlı yargılama ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesini yapabilmelidir. Bu bilgilere dayalı olarak bilimsel çözümleme yapma yolları ve bu alandaki öğelerin yapısının tanınması becerisini kazanmış olmalıdır. 5. dersinde anlatılan tarihi süreçlerde tıbbın nasıl anlaşıldığı, tıp eğitimleri sırasında öğrenecekleri teşhis ve tedavinin nasıl bir gelişme ile bugünlere geldiğinin farkındalığına sahip bireyler olarak bugünkü tıbbı anlama ve gelecekte şekillenecek yeniliklere açık olma konusunda temel birikime sahip olmalıdır. 3

4 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ TEORİK DERS PROGRAMI Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı :30 Ders Kurulunun Tanıtımı, Amaç ve Hedefleri Kurul Tanıtım Dersi :30 İnsan Anatomisine Giriş Prof. Dr. Ahmet Sınav :30 Tıp Alanı ve Hekimlik Sanatı (/) Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu :30 Tıp Alanı ve Hekimlik Sanatı (/) Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu :30 Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar :30 Metodolojisi ve Tıp Evrimi (/) :30 Metodolojisi ve Tıp Evrimi (/) :30 Prehipokratik Tıp :30 Hipokratik Tıp :30 Ortaçağ Tıbbı :30 İslam Tıbbı :30 Çağdaş Bilimsel Tıp ve 0. Yüzyıl Tıbbının Özellikleri :30 Türk :30 Yaşamın Kimyası :30 Yaşamın Kimyası : : :30 Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Kavramlar Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı Biyoistatistikte Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu :30 Tıp Terminolojisi Tarihi :30 Biyomoleküller ve İşlevleri (/4) :30 Biyomoleküller ve İşlevleri (/4) :30 Biyomoleküller ve İşlevleri (3/4) :30 Biyomoleküller ve İşlevleri (4/4) :30 ye Giriş ve Terminoloji :30 Lokomotor (/3) :30 Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri :30 Lokomotor (/3) :30 Lokomotor (3/3) :30 Dolaşım i (/) :30 Dolaşım i (/) :30 Solunum i :30 Enzim Kavramı ve Uygulama Alanları (/) :30 Enzim Kavramı ve Uygulama Alanları (/) 4

5 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders No Tarih ve Saat Konu Öğretim Üyesi Dersin Adı :30 Sinir i (/) :30 Sinir i (/) : : : : : : : : :30 Metabolizma, Ara Metabolizma ve Homeostasis (/) Metabolizma, Ara Metabolizma ve Homeostasis (/) Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş (Binom, Poisson) Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım Anlamlılık Testleri (/3) (Parametrik Varsayım Testleri) Anlamlılık Testleri (/3) (Parametrik Varsayım Testleri) Anlamlılık Testleri (3/3) (Nonparametrik Yöntemler) Hücrelerin Birbirleri ve Çevre ile Haberleşmeleri, Hormonlar ve Sinyal leri (/) Hücrelerin Birbirleri ve Çevre ile Haberleşmeleri, Hormonlar ve Sinyal leri (/) :30 Gastrointestinal (/) :30 Gastrointestinal (/) :30 Ürogenital (/) :30 Ürogenital (/) :30 Endokrin :30 Duyu Organları :30 Sibernetik ve Medikal Uygulamaları Doç. Dr. Can Demirel :30 Ultrases ve Medikal Uygulamalar Doç. Dr. Can Demirel :30 Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) :30 Görüntüleme Yöntemleri Doç. Dr. Can Demirel :30 Değişkenler Arası Bağıntı (/) (Korelasyon) :30 Değişkenler Arası Bağıntı (/) (Regresyon) :30 Endoskopi, Röntgen Doç. Dr. Can Demirel : : :30 Lipit sı, Absorpsiyonu ve Dokulara Taşınması (/) Lipit sı, Absorpsiyonu ve Dokulara Taşınması (/) Deney Düzenleri, Çok Değişkenli Çözümleme İlkeleri :30 Örnekleme Yöntemleri, Örneklem Büyüklüğü : : :30 Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans (MR), SPECT, PET Vitaminlerin Çeşitleri, sı, Gerekliliği, Patolojisi ve İlaç Geliştirmede Kullanılışı (/) Vitaminlerin Çeşitleri, sı, Gerekliliği, Patolojisi ve İlaç Geliştirmede Kullanılışı (/) Doç. Dr. Can Demirel 5

6 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ DERS PROGRAMI Uygulama : Temel Elektriksel Kavramlar ve Tıpta Uygulamaları, Hücre Membranının Elektriksel Özellikleri, Ölçü Aletleri ve Osiloskop Kullanımı; 30 Ekim 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Elektroforez Deneyi; Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Tanışma, Laboratuvar Dersi ve Laboratuvar Güvenliği Hakkında Bilgilendirme; 3 Ekim 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Laboratuvar Araç ve Gereçlerinin Tanıtımı, Laboratuvar Raporlama, Çözelti Hazırlama, Tampon Hazırlama; 8 Ekim 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama 3: ph Ölçme. Amino Asitlerin Titrasyon Eğrileri ve İzoelektrik Nokta Tayini; 4 Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Lokomotor ; Ekim 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Dolaşım ve Sinir i; 5 Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama 3: İç Organlar ve Duyu Organları; Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama : Paket Programda Veri Girişi. Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri Uygulama; 7 Ekim 04, Saat 0:30 (Grup +). Uygulama : Frekans Tablosu ve Grafik Oluşturma, Anlamlılık Testleri I: Student t, Whitney U; 3 Kasım 04, Saat 0:30 (Grup +). Uygulama 3: Anlamlılık Testleri II: Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon, Ki Kare ve Korelasyon Analizi; 6 Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). Uygulama 4: Regresyon Analizi, Örnek Genişliği Belirleme; 3 Kasım 04, Saat 08:30 (Grup +). 6

7 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ ROTASYON PROGRAMI No Tarih ve Saat Sist. Anatomi T. Biyositatistik.0.04; 08:30. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup ; 0: Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup ; 08:30 -. Uyg. / Grup ; 0: Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup ; 08:30. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup ; 08:30 -. Uyg. / Grup ; 08:30 3. Uyg. / Grup ; 08: Uyg. / Grup + Anatomi uygulama dersleri Anatomi Laboratuvarında, ve uygulama dersleri Multidisiplin Laboratuvarlarında, Biyoistatistik uygulama dersleri Dijital Laboratuvarda yapılacaktır. Öğrencilerin Gruplara Dağılımı Grup Grup Grup Öğrenci no ları Tek numaralar Çift numaralar 7

8 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI. Hafta (8-0 Ekim 04) Koyu renk çerçeveli toplantı ve dersler SANKO Hastanesi R Katı Konferans Salonunda, diğer Kurul Dersleri SANKO Ünversitesi Ana Bina. Kat Derslik de (No: 07) yapılacaktır. TIP 0. HAFTA PAZARTESİ 6/0/04 SALI 7/0/04 ÇARŞAMBA 8/0/04 PERŞEMBE 9/0/04 CUMA 0/0/04 08:30-09:0 09:30-0:0 Seçmeli Dersler Tanıtım Toplantısı Prof. Dr. A. G. Bağla 0:30-:0 :30-:0 Üniversite Açılış Dersi Üniversite ve Tıp Bilimlerinde Eğitim Prof. Dr. Ahmet Sınav Konferans Tıp Alanı ve Hekimlik Sanatı Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu Film Gösterimi Patch Adams Prof. Dr. Fatma Töre.30-3:0 ÖĞLE ARASI Tanışma Dersi 3:30-4:0 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KURBAN BAYRAMI TATİLİ SANKO Tıp Fakültesi ne Merhaba Deontoloji ve Tıbbi Etik Kavramlar Kurul Tanıtım Dersi TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Ders Kurulu İçerik, Amaç ve Hedefleri Metodolojisi ve Tıp Evrimi 5:30-6:0 İnsan Anatomisine Giriş Metodolojisi ve Tıp Evrimi Prof. Dr. Ahmet Sınav 6:30-7:0 8

9 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI. Hafta (3-7 Ekim 04) TIP 0. HAFTA PAZARTESİ 3/0/04 SALI 4/0/04 ÇARŞAMBA 5/0/04 PERŞEMBE 6/0/04 CUMA 7/0/04 08:30-09:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ 09:30-0:0 0:30-:0 :30-:0 Biyomoleküller ve İşlevleri ve.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Prehipokratik Tıp İslam Tıbbı Yaşamın Kimyası Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hipokratik Tıp Çağdaş Bilimsel Tıp ve 0. Yüzyıl Tıbbının Özellikleri Yaşamın Kimyası Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu 5:30-6:0 Ortaçağ Tıbbı Türk Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Kavramlar Tıp Terminolojisi Tarihi 6:30-7:0 9

10 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI 3. Hafta (0-4 Ekim 04) TIP 0 3. HAFTA PAZARTESİ 0/0/04 SALI /0/04 ÇARŞAMBA /0/04 PERŞEMBE 3/0/04 CUMA 4/0/04 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SİST. ANATOMİ Grup + BİYOKİMYA Grup + 0:30-:0 Biyomoleküller ve İşlevleri 3 ve 4 BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 atik Anatomiye Giriş ve Terminoloji Lokomotor Dolaşım i Enzim Kavramı ve Uygulama Alanları TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Lokomotor Lokomotor Solunum i Sinir i 5:30-6:0 Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri Dolaşım i Enzim Kavramı ve Uygulama Alanları Sinir i SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 0

11 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI 4. Hafta (7-3 Ekim 04) TIP 0 4. HAFTA PAZARTESİ 7/0/04 SALI 8/0/04 ÇARŞAMBA 9/0/04 PERŞEMBE 30/0/04 CUMA 3/0/04 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ BİYOKİMYA Grup + BİYOFİZİK Grup + 0:30-:0 :30-:0 T. BİYOİSTATİSTİK Grup + SEÇMELİ DERS 3 SEÇMELİ DERS (PROJE).30-3:0 ÖĞLE ARASI ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Metabolizma, Ara Metabolizma ve Homeostasis CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Metabolizma, Ara Metabolizma ve Homeostasis Anlamlılık Testleri (Parametrik Varsayım Testleri) 5:30-6:0 Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş Anlamlılık Testleri (Parametrik Varsayım Testleri) SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0

12 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI 5. Hafta (3-7 Kasım 04) TIP 0 5. HAFTA PAZARTESİ 3//04 SALI 4//04 ÇARŞAMBA 5//04 PERŞEMBE 6//04 CUMA 7//04 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ BİYOKİMYA 3 Grup + SİST. ANATOMİ Grup + T. BİYOİSTATİSTİK 3 Grup + 0:30-:0 :30-:0 T. BİYOİSTATİSTİK Grup + SEÇMELİ DERS 3 SEÇMELİ DERS (PROJE).30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Anlamlılık Testleri 3 (Nonparametrik Yöntemler) Gastrointestinal Ürogenital Sibernetik ve Medikal Uygulamaları Doç. Dr. Can Demirel TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Hücrelerin Haberleşmeleri, Hormonlar ve Sinyal leri Gastrointestinal Endokrin Ultrases ve Medikal Uygulamalar Doç. Dr. Can Demirel 5:30-6:0 Hücrelerin Haberleşmeleri, Hormonlar ve Sinyal leri Ürogenital Duyu Organları Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0

13 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ HAFTALIK DERS PROGRAMI 6. Hafta (0-4 Kasım 04) TIP 0 6. HAFTA PAZARTESİ 0//04 SALI //04 ÇARŞAMBA //04 PERŞEMBE 3//04 CUMA 4//04 08:30-09:0 09:30-0:0 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ BİYOFİZİK Grup + SİST. ANATOMİ 3 Grup + T. BİYOİSTATİSTİK 4 Grup + 0:30-:0 SEÇMELİ DERS 3 SEÇMELİ DERS (PROJE) :30-:0.30-3:0 ÖĞLE ARASI 3:30-4:0 Görüntüleme Yöntemleri Endoskopi, Röntgen Deney Düzenleri, Çok Değişkenli Çözümleme İlkeleri Vitaminler, sı, Gerekliliği, Patolojisi ve İlaç Geliştirmede Kullanılışı Doç. Dr. Can Demirel Doç. Dr. Can Demirel TÜRK DİLİ 4:30-5:0 Değişkenler Arası Bağıntı (Korelasyon) Lipit sı, Absorpsiyonu ve Dokulara Taşınması Örnekleme Yöntemleri, Örneklem Büyüklüğü Vitaminler, sı, Gerekliliği, Patolojisi ve İlaç Geliştirmede Kullanılışı 5:30-6:0 Değişkenler Arası Bağıntı (Regresyon) Lipit sı, Absorpsiyonu ve Dokulara Taşınması BT, MR, SPECT, PET Doç. Dr. Can Demirel SEÇMELİ DERS (BEDEN EĞ./GÜZEL SAN.) 6:30-7:0 Son güncelleme: 30 Eylül 04 3

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem I Akademik Takvimi 2014-2015 1 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0464) 212 30 09 Fax : (0464) 212 30 15 Web: http://tip.rize.edu.tr

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Klavuzu

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Klavuzu DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Klavuzu B Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü Atakum/SAMSUN Telefon: 0 (362) 312 1 1 / 3052 (Öğrenci İşleri) Mail: disinfo@omu.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ BİRİNCİ YIL. I. ve II. GRUP ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ BİRİNCİ YIL. I. ve II. GRUP ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAYFA DÖNEM KOORDİNASYON KURULU 2 TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ 3 1. YIL ÖĞRETİM KADROSU 2007-2008 EĞİTİM

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 1. SINIF DERS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER Anabilim Dalları ve Ders Saatleri Tablosu Sayfa : 3 Final ve Bütünleme Sınav Tarih ve Saatleri Tablosu Sayfa : 4 1.Sınıf

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TDS115 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TDS115 Kredi AKTS 2 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 1 0 1 1 Bes.

DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K AKTS Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 255 Pet Hayvan Yetiştiriciliği 1 0 1 1 Bes. DÖNEM TÜRÜ KODU DERSLER T U K Açıklama Bölüm AbD. 03 VET 201 Biyokimya II 2 2 3 4 Temel bilimler 12 03 VET 203 Fizyoloji II 2 2 3 5 Temel bilimler 13 03 VET 205 Mikrobiyoloji I 2 2 3 4 Klinik Öncesi 22

Detaylı

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı. Program Tanımları. Kuruluş. Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans

EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı. Program Tanımları. Kuruluş. Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans EÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Lisans Programı Diş hekimliği Fakültesi - Diş Hekimliği Fakültesi - Lisans ve Yüksek Lisans Program Tanımları Kuruluş Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1969 yılında, Dekan

Detaylı

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Siirt Üniversitesi SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TGT 103 ANATOMİ Yarıyıl Kodu Adı T+U 1 TGT 103 Kredi AKTS 2 2 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Düzeyi Meslek Yüksekokulu Dersin Staj Durumu Yok Bölümü/Programı

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2012-2013 YILI DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı: 1. SINIF Yarıyıl: 1. YARIYIL Dersin Dersin Adı Z/S Teo Uyg Toplam Kredi ECTS Kodu 1101101 Medikal Biyoloji Z 1 1 2

Detaylı

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I

AKTS T-U-K 1101001092011 ANATOMİ-I VET-101/ANATOMİ-I Kodu Adı Türü Yıl Yarıyıl 1101001092011 ANATOMİ-I 927001 1 3-4-5 1 9 Veteriner Anatomi I dersi, Veteriner Anatomi terminolojisi ile evcil memeli hayvanların (sığır, at, koyun, domuz,

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem 1 Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ Yrd. Doç. Dr. Serdar ÖZDEMİR DÖNEM I KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI MEZUNİYET SONRASI FARMAKOLOJİ EĞİTİMİNDE ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Yayına Hazırlayan Emine Demirel Yılmaz Haziran 2004 1 MEZUNİYET SONRASI FARMAKOLOJİ EĞİTİMİNDE ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI Yayına Hazırlayan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL TIP MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu TPM105 Ders Adı Tıbbi Terminoloji Yarıyıl 1 Anatomik Terimler; Sinir, Solunum, Dolaşım, Sindirim, Ürogenital, Kas-İskelet,

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ORTAÖĞRETĠM FEN VE MATEMATĠK ALANLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ BĠYOLOJĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II.

Detaylı

2011 2012 Öğrenci Rehberi 1

2011 2012 Öğrenci Rehberi 1 2011 2012 Öğrenci Rehberi 1 Yayın Hakları; 2011 Cumhuriyet Üniversitesi 2011-2012 EĞĐTĐM YILI ÖĞRENCĐ REHBERĐ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 75 adet

Detaylı

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders

Kodu: 7703603. 45 0 0 35 80 saat 3 4. Yarıyılı 6 Dili Türkçe. Alan İçi. Alan Dersi. Seçmeli Ders n Adı: Acil ve İlk Yardım Kodu: 7703603 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Program Adı: Hemşirelik Eğitim ve Öğretim İş Yükü Krediler Teori Uygulama. Laboratuar. Proje/Alan Çalışması Ödev Diğer

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 3 2007/7-8 27.02.2007

T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 3 2007/7-8 27.02.2007 T.C. DÜZC ÜNĐVRĐTĐ NATO KARARLARI TOPLANTI AYII KARAR AYII KARAR TARĐHĐ 3 2007/7-8 27.02.2007 Düzce Üniversitesi enatosu 27 Şubat 2007 tarihinde yaptığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 101210 BİYOİSTATİSTİK Bölüm / Anabilim Dalı : HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ (TIP) Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı :

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) SYB 111 Genel İşletme (3,0) 5 Bu derste, işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim

Detaylı

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1

Ders Kodu FIZ183 Ders Adı Genel Fizik I Yarıyıl 1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDAKİ DERSLERİN İÇERİKLERİ 1. YARIYIL Ders Kodu MAT183 Ders Adı Matematik I Yarıyıl 1 Teori 4 Pratik 0 Kredi 4 AKTS 4 Bu ders sayılar, mutlak değer, eşitsizlikler,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI Genel Toplam Ort. Yarıyıl = [28 / 4 = 7] + 3 = 10 T = 85 U = 36

Detaylı

2014 2015 Eğitim Rehberi 1

2014 2015 Eğitim Rehberi 1 2014 2015 Eğitim Rehberi 1 Yayın Hakları; 2014 Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 YILI EĞİTİM REHBERİ Cumhuriyet Üniversitesi Tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Matbaasında 100 adet basılmıştır

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I Kodu Adı T U AKTS Kredisi 1. Yıl TIP 100 Dönem I Meslek İçi Dersi 499 185 49 YDB101 İngilizce 53 2 AIB101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I

ATATÜRK İLKELERİ VE 2 0 0 2,0 2 ODAI0002 Z İNKİLAP TARİHİ I II.DERS LİSTESİ Diploma Programının Adı: Kodu Ders Türü(S/Z) İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kredi Dağılımı Dersin Adı T U L Kredi AKTS Kodu S/Z Dersin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 1. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Kredisi AKTS Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi-II

Detaylı