T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER Ders Kodu; Ders İsmi; (Z): Zorunlu; (S): Seçmeli; T-U-K: (Teorik-Uygulama-Kredi); AKTS 1.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 101 Psikolojiye Giriş I (Z) (3-0-3) AKTS: 7 Bu derste psikolojinin tarihi gelişimi, güncel durumu ve ana akımları incelenmektedir. Öğrencilerin psikoloji ekolleri ve terminolojisini tanıması, akımların birbiriyle ilişkisini kavraması, aralarındaki benzerlikleri ve farkları genel bir yaklaşımla değerlendirebilmesi temel hedeftir. Bu ders kapsamında, psikolojideki araştırma yöntemleri ile davranışın biyolojik temelleri; duyumlar, algı, duygu, düşünce, öğrenme, hafıza, düşünme, davranış; zekâ, kişilik, zihin, dil ve sosyal gelişim; stres ve çatışma, normal ve anormal davranışlar; sosyal algı ve tutumlar anlatılmaktadır. PSK 103 Sosyal Psikoloji I (Z) (3-0-3) AKTS: 7 Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır. PSK 105 Felsefeye Giriş (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bir akademik disiplin olarak felsefe alanını, konularını, ilgili olduğu sorun ile tartışmaları ve temel kavramları tanıtmaktır. Bir başka yönüyle, bu ders, düşünmeyi öğreten düşünceler üzerine düşünmeye bir giriş yapmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriğini şu soruların tartışılması oluşturmaktadır: Felsefe ve felsefi bilgi nedir? Felsefe ile bilim, sanat, din ve teknoloji arasındaki ilişkiler nelerdir? Temel felsefe disiplinleri nelerdir? Bilgi Felsefesi ile ilgili sorunlar ve tartışmalar nelerdir? Bilim Felsefesi ile ilgili sorunlar ve tartışmalar nelerdir? Varlık Felsefesi ile ilgili sorunlar ve tartışmalar nelerdir? Ahlak, siyaset, sanat, din, eğitim felsefesi ile ilgili sorunlar ve tartışmalar nelerdir? Felsefe nasıl öğrenilir ve öğretilebilir? Çağdaş felsefeler nelerdir? TUR 101 Türk Dili - I (Z) (2-0-2) AKTS: 2 Bildirim, 2. Dil ve Dilin Özellikleri, 3. Dil-Düşünce İlişkisi, 4. Dilin Gücü( Seçilmiş metinler - Deyimler Atasözlerinde), 5. Ana Dili-Yerel Dil-Millet Dili-Devlet Dili- Eğitim Dili-Kültür Dili- Uluslar arası Dil, 5. Kültür (Dil-Kültür İlişkisi - Kültürlerin Kıyaslanması), 6. Medeniyet, 7. Dilekçe Yazımı, 8. Dil Aileleri-Dil Grupları -Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, 9. Türk Dilinin Tarihî Dönemleri ve Gelişmesi, 10. Dil Bilgisi ve Bölümleri, 11. Sözcük Çeşitleri-Kök-Ek, 12. Cümle ve Cümlenin Öğeleri, 13. Yazım Kuralları ve Uygulaması 14. Noktalama İşaretleri ve Kullanımıyla İlgili Uygulamalar YDL 101 İngilizce - I (Z) (3-0-3) AKTS: 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. BİM 151 Bilgisayar Teknolojisi - I (Z) (1-2-2) AKTS: 3 1 Office Programlarına Hakim olunur 2 MS Word uygulama programında oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği şekilde değiştirebilir, listeleme işlemlerini yapabilir, başvurular gerçekleştirebilir, MS Word de kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirebilir. 3 Çeşitli yazılımları kullanarak bilgisayarını zararlı programlara karşı koruyabilir. ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- I (Z) (2-0-2) AKTS: 2 Devrim Kavramları, Türk Devrimini Hazırlayan Nedenler, Osmanlı Devleti, Kuruluşu, Yükselişi ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti'nin Parçalanması, Kurtuluş Savaşı'nın Hazırlık Dönemi, Düzenli Ordunun Kurulması, Savaş ve Barış (Lozan). 2.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 102 Psikolojiye Giriş II (Z) (3-0-3) AKTS: 7 Bu ders, PSK 111 Psikolojiye Giriş I dersinin devamıdır. Bu derste psikolojinin tarihi gelişimi, güncel durumu ve ana akımları incelenmektedir. Öğrencilerin psikoloji ekolleri ve terminolojisini tanıması, akımların birbiriyle ilişkisini kavraması, aralarındaki benzerlikleri ve farkları genel bir yaklaşımla değerlendirebilmesi temel hedeftir. Bu ders kapsamında, 1

2 psikolojideki araştırma yöntemleri ile davranışın biyolojik temelleri; duyumlar, algı, duygu, düşünce, öğrenme, hafıza, düşünme, davranış; zekâ, kişilik, zihin, dil ve sosyal gelişim; stres ve çatışma, normal ve anormal davranışlar; sosyal algı ve tutumlar anlatılmaktadır. PSK 104 Sosyal Psikoloji II (Z) (3-0-3) AKTS: 7 Bu ders, PSK 115 Sosyal Psikoloji I dersinin devamıdır. Bu dersin amacı, sosyal psikolojinin temel araştırma konuları olan tutum ve tutum değişimi, uyma ve itaat, kişiler arası çekicilik, sosyal algı ve yükleme kuramı, benlik psikolojisi, saldırganlık, yardımseverlik, grup dinamikleri konularını incelemektir. Bu ders kapsamında, birey ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim incelecek, bireyin tutum ve davranışları üzerine toplum etkisi tartışılacaktır. Sosyal psikolojinin tanıtımı, incelediği konular ve kullandığı yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi yanında, öğrencilerin günlük yaşamı ve kendilerini daha iyi anlamaya başlamaları da amaçlanmaktadır. PSK 106 Sosyal Antropolojiye Giriş (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Dersin amacı sosyal antropoloji alanını ve konularını öğrenciye tanıtmaktır. Bu ders kapsamında, antropoloji alanı ve dalları, antropolojinin araştırma yöntemleri, kültür kavramı ve kültür kuramları, kültürün içeriği, kültür araştırmaları, insanın tarihsel evrimi, kültürel evrim, doğal çevre, üretim ve alışveriş biçimleri, farklılaşma ve gruplaşma, akrabalık, evlilik ve soy, dil, sanat ve diğer kültürel kuramları incelenmektedir. TUR 102 Türk Dili - II (Z) (2-0-2) AKTS: 2 Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, YDL 102 İngilizce - II (Z) (3-0-3) AKTS: 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. BİM 152 Bilgisayar Teknolojisi II (Z) (1-2-2) AKTS: 3 1 Office Programlarına Hakim olunur 2 MS Word uygulama programında oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği şekilde değiştirebilir, listeleme işlemlerini yapabilir, başvurular gerçekleştirebilir, MS Word de kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirebilir. 3 Çeşitli yazılımları kullanarak bilgisayarını zararlı programlara karşı koruyabilir. ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II (Z) (2-0-2) AKTS: 2 Yeniden Düzenleme Dönemi (Türk Devrimi) Cumhuriyetle Girilen Dönem (Siyasal, Toplumsal, Askeri ve Ekonomik, Hukuksal, Kültürel, Tüm Değişiklikler). Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dış Politikası (Yapılan Tüm Antlaşmalar ve Paktlar, Atatürk İlkeleri ve Atatürk'ün Dayandığı Bütünleyici İlkeler. Türk Devrimi'nin Ulusal ve Evrensel Değeri. 2. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER 3.YARIYIL ZORUNLU DERSLER İST 211 İstatistik I (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu dersin amacı; araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin verilmesidir. İstatistikle ilgili temel konular, kavramlar, istatistik testlerin amacı, mantığı ve yürütülmesi ile ilgili işlemler dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin en temel amacı istatistikle yeni tanışan öğrencinin, istatistiğin temel işlevlerini ve bu işlevler doğrultusunda bu alanda yer alan kavramları, ölçüm birimlerini ve varsayımları, psikoloji alanını kapsayan çeşitli örnekler dâhilinde kavramasını sağlamak ve bu sayede öğrencinin çeşitli araştırma desenlerinde hangi istatistik tekniklerinin kullanılacağı ile ilgili altyapısını sağlamlaştırmaktır. İstatistiğin tanımı ve işlevleri, istatistiğin birimleri ve ölçümleri, normal ve normal olmayan dağılımlar, Tip I (alfa) ve Tip II (beta) hataları, güven aralığı, testin gücü ve anlamlılık düzeyi, hipotezlerin test edilmesi, parametrik ve parametrik olmayan istatistik işlemler gibi konular incelenmektedir. Bu derste, değişik araştırma sorularına uygun analiz yöntemlerinin nasıl belirleneceği ve Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programı kullanılarak basit istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağı öğretilmektedir. PSK 201 Gelişim Psikolojisi I (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu derste, insanın ömür boyu yaşadıkları biyolojik, psikolojik ve sosyolojik perspektiften incelenmekte, insanın çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemlerindeki davranış, düşünüş, duygulanış biçimlerinde görülen değişimler öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, gelişim psikolojisi alanındaki belli başlı teorilere ve bilimsel çalışmalara odaklanarak gelişiminin doğası, gelişim süreçleri, gelişimle ilgili tartışmalar ile doğumdan ölüme kadarki beden, hareket, algı, zihin, dil, kişilik, sosyal ve ahlak gelişimi gibi konular işlenmektedir. Ergenlik dönemindeki sosyal gelişim, fiziksel, bilişsel gelişim özellikleri ile yaşam boyu gelişim teorisine göre yetişkinlik ve yaşlılık süreçleri, yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinin fizyolojik, zihinsel, sosyal değişim özellikleri bu dersin temel konusunu oluşturmaktadır. 2

3 PSK 203 Psikolojinin Biyolojik Temelleri I (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu derste biyolojik sistemlerimiz ile dürtü, duygu, düşünce, davranış ve bilinç arasındaki ilişki incelenmektedir. İnsan davranışlarının, düşünce süreçlerinin, normal ve anormal davranışlarının biyolojik temellerinin öğretilmesi dersin temel hedefidir. Bu derste insan bedenini, özellikle sinir sisteminin anatomik yapısı, fizyolojik işleyişi ve yaptığı işler incelenmektedir. Sinir sistemimizin yapısı ve işlevinin yanı sıra; beyin ile yeme, uyuma, öğrenme gibi davranışlar ile dikkat, hafıza, heyecan, zihin, şuur ve akıl hastalıkları arasındaki ilişkiler örneklerle tartışılmaktadır. PSK 205 Bilişsel Psikoloji I (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bilişsel psikolojinin temel konusu insan zihnidir. Bu dersin temel hedefi, insan zihninin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve geliştiği, nasıl çalıştığı ve neler yaptığı, hangi şartlarda değiştiğinin incelenmesidir. Bu derste, insanın algı, bellek, hafıza, öğrenme, hatırlama ve unutma, dil ve zihin gelişimi, düşünme ve problem çözme süreçleri ile bunların sinir sistemi ile ilişkileri, genel teorik bilgi ve deneysel yolla toplanan bilgiler ışığında işlenecektir. PSK 207 Kişilik Teorileri I (Z) (2-0-2) AKTS: 4 Kişiliğin genel tanımlaması ve çeşitli kişilik teorileri tanıtılmaktadır. Bu derste temel kişilik teorileri eleştirel bakışla incelenmekte, normal ve anormal davranışlar ile psikoterapi arasındaki ilişkileri kurulmaktadır. Bu derste, kişilik kuramlarının, yaşam boyunca ve farklı sosyal ve kültürel ortamlar çerçevesinde kişilik gelişimini anlamada ne ölçüde yararlı oldukları işlenmektedir. Bu ders kapsamında, biyolojik, davranışçı/sosyal öğrenmeci ve bilişsel yaklaşımlar da incelenmektedir. PSK 209 Öğrenme Psikolojisi (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Öğrenme psikolojisinin konusu, tarihçesi, teorileri, araştırma yöntemleri, temel kavramları; sinir sisteminin çalışması, refleksler ve türe özgü davranışlar, habituasyon, klasik ve operant şartlanmaların tanıtılması, her bir öğrenme modeli için davranış kazanımını etkilediği düşünülen belirli faktörler açıklanması, öğrenme mekanizmaları üzerine farklı teorik tartışmalar incelenmektedir. 4.YARIYIL ZORUNLU DERSLER İST 212 İstatistik II (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, İST 211 İstatistik I dersinin devamıdır. Bu dersin amacı; araştırma bulgularının değerlendirilmesiyle ilgili temel istatistik bilgilerinin verilmesidir. İstatistikle ilgili temel konular, kavramlar, istatistik testlerin amacı, mantığı ve yürütülmesi ile ilgili işlemler dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Bu dersin en temel amacı istatistikle yeni tanışan öğrencinin, istatistiğin temel işlevlerini ve bu işlevler doğrultusunda bu alanda yer alan kavramları, ölçüm birimlerini ve varsayımları, psikoloji alanını kapsayan çeşitli örnekler dâhilinde kavramasını sağlamak ve bu sayede öğrencinin çeşitli araştırma desenlerinde hangi istatistik tekniklerinin kullanılacağı ile ilgili altyapısını sağlamlaştırmaktır. İstatistiğin tanımı ve işlevleri, istatistiğin birimleri ve ölçümleri, normal ve normal olmayan dağılımlar, Tip I (alfa) ve Tip II (beta) hataları, güven aralığı, testin gücü ve anlamlılık düzeyi, hipotezlerin test edilmesi, parametrik ve parametrik olmayan istatistik işlemler gibi konular incelenmektedir. Bu derste, değişik araştırma sorularına uygun analiz yöntemlerinin nasıl belirleneceği ve Statistical Package for Social Sciences (SPSS) programı kullanılarak basit istatistiksel analizlerin nasıl yapılacağı öğretilmektedir. PSK 202 Gelişim Psikolojisi II (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, PSK 213 Gelişim Psikolojisi I dersinin devamıdır. Bu derste, insanın ömür boyu yaşadıkları biyolojik, psikolojik ve sosyolojik perspektiften incelenmekte, insanın çocukluk, ergenlik ve yaşlılık dönemlerindeki davranış, düşünüş, duygulanış biçimlerinde görülen değişimler öğrenilmesi hedeflenmektedir. Bu derste, gelişim psikolojisi alanındaki belli başlı teorilere ve bilimsel çalışmalara odaklanarak gelişiminin doğası, gelişim süreçleri, gelişimle ilgili tartışmalar ile doğumdan ölüme kadarki beden, hareket, algı, zihin, dil, kişilik, sosyal ve ahlak gelişimi gibi konular işlenmektedir. Ergenlik dönemindeki sosyal gelişim, fiziksel, bilişsel gelişim özellikleri ile yaşam boyu gelişim teorisine göre yetişkinlik ve yaşlılık süreçleri, yetişkinlik ve yaşlılık süreçlerinin fizyolojik, zihinsel, sosyal değişim özellikleri bu dersin temel konusunu oluşturmaktadır. PSK 204 Psikolojinin Biyolojik Temelleri II (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, PSK 217 Psikolojinin Biyolojik Temelleri I dersinin devamıdır. Bu derste biyolojik sistemlerimiz ile dürtü, duygu, düşünce, davranış ve bilinç arasındaki ilişki incelenmektedir. İnsan davranışlarının, düşünce süreçlerinin, normal ve anormal davranışlarının biyolojik temellerinin öğretilmesi dersin temel hedefidir. Bu derste insan bedenini, özellikle sinir sisteminin anatomik yapısı, fizyolojik işleyişi ve yaptığı işler incelenmektedir. Sinir sistemimizin yapısı ve işlevinin yanı sıra; beyin ile yeme, uyuma, öğrenme gibi davranışlar ile dikkat, hafıza, heyecan, zihin, şuur ve akıl hastalıkları arasındaki ilişkiler örneklerle tartışılmaktadır. PSK 206 Bilişsel Psikoloji II (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Bu ders, PSK 215 Bilişsel Psikoloji I dersinin devamıdır. Bilişsel psikolojinin temel konusu insan zihnidir. Bu dersin temel hedefi, insan zihninin ne olduğu, nasıl oluştuğu ve geliştiği, nasıl çalıştığı ve neler yaptığı, hangi şartlarda değiştiğinin incelenmesidir. Bu derste, insanın algı, bellek, hafıza, öğrenme, hatırlama ve unutma, dil ve zihin gelişimi, düşünme ve problem çözme süreçleri ile bunların sinir sistemi ile ilişkileri, genel teorik bilgi ve deneysel yolla toplanan bilgiler ışığında işlenecektir. PSK 208 Kişilik Teorileri - II (Z) (2-0-2) AKTS: 4 Bu ders, PSK 207 Kişilik Teorileri I dersinin devamıdır. Bu derste farklı kişilik teorilerinin tanıtılmasına devam edilecektir. Kişiliğin genel tanımlaması ve çeşitli kişilik teorileri tanıtılmaktadır. Bu derste temel kişilik teorileri eleştirel bakışla 3

4 incelenmekte, normal ve anormal davranışlar ile psikoterapi arasındaki ilişkileri kurulmaktadır. Bu derste, kişilik kuramlarının, yaşam boyunca ve farklı sosyal ve kültürel ortamlar çerçevesinde kişilik gelişimini anlamada ne ölçüde yararlı oldukları işlenmektedir. Bu ders kapsamında, biyolojik, davranışçı/sosyal öğrenmeci ve bilişsel yaklaşımlar da incelenmektedir. PSK 210 Kültürlerarası Psikoloji (Z) (3-0-3) AKTS: 5 Kültürün psikoloji çalışmalarındaki önemi, farklı kültür tanımları, kültürlerarası ve kültürel psikoloji ayırımı, araştırma yöntemleri, birey ve kültür, farklı kültürlerarası çalışmalardan örnekler; kültür ve benlik ilişkisi; farklı kültürlerde cinsiyet rolleri incelenmektedir. Bu dersin amacı kültürün psikolojinin çeşitli alanlarında, özellikle de klinik psikoloji alanında etkilerini incelemektir. 3. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER 5.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 301 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bilimsel düşüncenin yansıması olarak gerçekleşen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarının hangi ilke, kural ve düzen içerisinde gerçekleştiğinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bilimsel çalışmaların türleri, bunların gerçekleştirilme süreci ve sürecin aşamaları ayrıntılı olarak işlenmektedir. Genel psikoloji ve psikolojinin alt alanlarında araştırma tasarlanması ve uygulanma süreci aktarılmakta, bunlarla ilgili örnek çalışmalar incelenmektedir. Bu derste, psikolojide niteliksel ve niceliksel çalışmaların tarihçesi, bilimsel çalışmaların ve yayınların hazırlanma aşamaları, etik ilkeler, hipotez geliştirme, değişken türleri, değişkenlerin tanımlanması, aralarında ilişki kurulması, araştırmada güvenirlik ve geçerlilik kavramları, gözlem ve mülakat teknikleri, anket, ölçek ve ölçek maddesi geliştirme dersin içeriğini oluşturmaktadır. PSK 303 Psikopatoloji I (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bu derste psikopatolojinin kavramsallaştırma süreçlerinde etkili olan psikososyokültürel faktörler ele alınmakta, psikopatolojiyi açıklayan teoriler değerlendirilmekte, psikopatolojiye yönelik uluslararası tanı sınıflama sistemleri doğrultusunda farklı zihinsel bozukluklar tanıtılmaktadır. Bu ders kapsamında somataform ve dissosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozuklukları, uyku bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikofizyolojik bozukluklar, uyum bozuklukları, çocukluk dönemi bozuklukları, yaşlanma ve organik kökenli psikolojik bozukluklar incelenmekte ve bu psikopatolojik durumların tanısal özellikleri, ayırıcı tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımları incelenmektedir. PSK 305 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi I (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı, tarihi, organizasyonlarda verimlilik ve insan ilişkileri, personel seçimi, örgüt kültürü, iletişim, motivasyon, grup dinamiği, liderlik, yönetimde zaman planlaması, yönetime katılma konuları işlenmektedir. İş analizi ve performans değerlendirme yöntemleri; iş analizinin teorik temelleri ve uygulama örnekleri tartışılmaktadır. 5.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PSK 307 Sağlık Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Sağlık psikolojisinin tarihsel gelişimi, konusu, temel kavramları, yaygın olarak kullanılan araştırma metotları ve teknikleri ile bu alanda yapılan bilimsel çalışma sonuçlarının öğrenilmesi dersin temel hedefidir. Bu ders kapsamında, sağlık psikolojisi alanında mevcut teoriler ve yaklaşımlar ile en son yapılan araştırma sonuçları incelenecektir: Bu ders kapsamında, sağlıkla ilgili algılar, tutumlar, davranışlar ve inançlar ve tutumlar ile sigara içme, egzersiz yapma, diyet ve sağlık taraması; kadın sağlığı, hamilelik, düşük, doğum ve menopoz gibi konular işlenmektedir. PSK 309 Çocuk İstismarı ve İhmal (S) (2-0-2) AKTS: 4 Çocuklar başkalarının gözetim ve denetiminde olgunlaşma ve toplumsallaşma gelişimini tamamlar. Bu derste, çocukların bedenine, benliğine, kişiliğine velileri, bakıcıları veya başkaları tarafından yöneltilmiş ihmal, taciz ve istismarlar konuları işlenmektedir. Mağdur çocukların yaşadıkları ihmal ve istismarın psikolojik durumlarına ve gelişimlerine etkisi literatür ışığında incelenecektir. PSK 311 Evrimsel Psikoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu seçmeli derste insanın biyolojik evrimi ile psikolojik evrimi incelenecektir. Evrimci psikolojinin genel amacı insan davranışını doğa ile ilişkisi içinde incelemektir. Evrimsel psikoloji biyolojiden kültüre giden yolda bir köprü oluşturarak insan doğasına yeni bir kavrayış getirmektedir. Bu ders kapsamında, bilişsel gelişim, eş seçimi, dil, kültür, duygular ve sosyal gelişim evrimsel açıdan incelenecektir. PSK 313 Klinik Psikoloji I (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, klinik psikolojinin gelişimi ve diğer disiplinler ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Klinik psikolojinin tarihi gelişimi, temel kavramları, uygulamada gerekli olan bilgi ve beceriler konusu bu derste etraflı olarak incelenmektedir. Klinik psikolojinin genel hastane ortamlarındaki rolü, duygu ve davranış bozukluklarını önleme konularındaki yeri, gözlem ve görüşme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri, psikolojik tedavi yaklaşımları, klinik psikologların eğitimi; klinik araştırma ve uygulamada etik konular incelenmektedir. 4

5 PSK 315 Spor Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Türkiye de de spor psikolojisinin tarihi çok kısadır. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan spor psikoloji alanında ilgili öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerin artırılması hedeflenmektedir. Spor psikoloji alanındaki teoriler ve uygulamalar, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, teknikler ve araçlar incelenmektedir. PSK 317 Eğitim Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste eğitim ortamlarında bilgi, eğitim müdahalelerin etkinliği, öğretimin psikolojisi ve kuruluşlar olarak okulların sosyal psikolojik incelemesi. Öğrencilerin nasıl öğrendiği ve geliştiği, eğitime yön veren felsefelerin neler olduğu işlenmektedir. PSK 319 Sibernetik (S) (2-0-2) AKTS: 4 Sibernetik, canlı ve cansız varlıklarda davranış, iletişim ve yönetim konularını inceleyen disiplinler arası bir alandır. Sibernetik, varlıkların kendi kendilerini yönetme, kendi işlerini yürütme ve kendi işlerini kendilerinin yapmasının ilke ve kurallarını inceleyen bir bilim alanıdır. Bu derste sibernetik biliminin ne olduğu, temel kavramları, tarih içerisindeki gelişimi, başka alanlardaki uygulamaları hakkında bilgi verilecektir. Literatür ışığında sosyal bilimler ve psikoloji alanındaki uygulamaları tartışılacaktır. PSK 321 Dikkat ve Hafıza (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu ders dikkat ve hafıza üzerine derinlikli bir inceleme niteliğindedir. Bu ders kapsamında, zihin süreçlerinin çalışmasında dikkat ve hafızanın öğrenme ve davranışlar üzerine etkisi klinik ve nöronal açıdan kapsamlı olarak işlenmektedir. Hafıza ve dikkat işlemleri, dikkat ve hafıza türleri, ömür boyunca dikkat ve hafızadaki değişimler ile bunların nöronal ve klinik düzeydeki görünümleri incelenmektedir. PSK 323 Psikodinamik Psikoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, Freud un seçilmiş yazıları ile Psikodinamik-Psikoanalitik teorinin ana fikirlerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Transferans, bilinçdışı ruhsal hayat, savunma mekanizmaları, resistans, çatışma, cinsellik, saldırganlık, nevrozların oluşumu, yapısal ve topografik model, mental ekonomi gibi temel kavramlar derinlemesine incelenmektedir. Freudian teorinin kültür, din, uygarlık, sanat, edebiyat, psikopatoloji ve normallik konusundaki açıklamaları tanıtılmaktadır. PSK 325 Psikoloji Tarihi-I (S) (2-0-2) AKTS: 4 Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, ana psikoloji teorileri ve bu teoriler üzerinde etkili olan felsefe akımları; ilk ve ortaçağ dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımlar; psikoloji ve fizyoloji etkileşimi; psikoloji ve edebiyat; çağdaş psikoloji akımları incelenecektir. Bu ders kapsamında, psikolojinin bilimsel paradigması olan Kartezyen paradigmanın zihin, özne ve gerçeklik kavramlaştırmaları ve psikolojideki yansımaları ele alındıktan sonra modern dönemde bilim felsefesine dönüşen mantıksal pozitivizmin ve kurgulattığı insan modeli ve psikolojideki yeri ve önemi ele alınacaktır. 6.YARIYIL 6.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 302 Psikolojide Araştırma Yöntemleri II (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 301 Psikolojide Araştırma Yöntemleri I dersinin devamıdır. Bilimsel düşüncenin yansıması olarak gerçekleşen bilimsel araştırma ve inceleme çalışmalarının hangi ilke, kural ve düzen içerisinde gerçekleştiğinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bilimsel çalışmaların türleri, bunların gerçekleştirilme süreci ve sürecin aşamaları ayrıntılı olarak işlenmektedir. Genel psikoloji ve psikolojinin alt alanlarında araştırma tasarlanması ve uygulanma süreci aktarılmakta, bunlarla ilgili örnek çalışmalar incelenmektedir. Bu derste, psikolojide niteliksel ve niceliksel çalışmaların tarihçesi, bilimsel çalışmaların ve yayınların hazırlanma aşamaları, etik ilkeler, hipotez geliştirme, değişken türleri, değişkenlerin tanımlanması, aralarında ilişki kurulması, araştırmada güvenirlik ve geçerlilik kavramları, gözlem ve mülakat teknikleri, anket, ölçek ve ölçek maddesi geliştirme dersin içeriğini oluşturmaktadır. PSK 304 Psikopatoloji II (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 303 Psikopatoloji I dersinin devamıdır. Bu derste psikopatolojinin kavramsallaştırma süreçlerinde etkili olan psikososyokültürel faktörler ele alınmakta, psikopatolojiyi açıklayan teoriler değerlendirilmekte, psikopatolojiye yönelik uluslararası tanı sınıflama sistemleri doğrultusunda farklı zihinsel bozukluklar tanıtılmaktadır. Bu ders kapsamında somataform ve dissosiyatif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, cinsel işlev ve cinsel kimlik bozuklukları, uyku bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, psikofizyolojik bozukluklar, uyum bozuklukları, çocukluk dönemi bozuklukları, yaşlanma ve organik kökenli psikolojik bozukluklar incelenmekte ve bu psikopatolojik durumların tanısal özellikleri, ayırıcı tanıları, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ile tedavi yaklaşımları incelenmektedir. PSK 306 Endüstri ve Örgüt Psikoloji II (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 305 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi I dersinin devamıdır. Endüstri ve örgüt psikolojisinin tanımı ve kapsamı, tarihi, organizasyonlarda verimlilik ve insan ilişkileri, personel seçimi, örgüt kültürü, iletişim, motivasyon, grup dinamiği, liderlik, yönetimde zaman planlaması, yönetime katılma konuları işlenmektedir. İş analizi ve performans değerlendirme yöntemleri; iş analizinin teorik temelleri ve uygulama örnekleri tartışılmaktadır. 5

6 6.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PSK 308 Adli Psikoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste suç olgusu, suçun sosyolojik ve psikolojik nedenleri, çeşitli psikoloji teorilerinin suç ve suçluluğu açıklaması ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Ayrıca çeşitli suçlu tipleri, ruhsal bozukluklar ve kişilik bozuklukları ile suç arasındaki ilişki seminerlerle ve vaka analizleri ile incelenecektir. Suç psikolojisi, mahkemede etkili olan psikolojik faktörler, cezanın psikolojik sonuçları tutuklu mahkum psikolojisi, cezai ehliyet, aile mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinde psikologların rolü gibi konular da incelenecektir. PSK 310 Heyecan ve Motivasyon (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu dersin amacı davranışların temelinde yatan güdü, dürtü, içgüdü kavramları, motivasyon ve heyecan teorileri, organizmanın çevreye uyumunda fonksiyonda bulunma düzeyleri ve çatışmalar gibi ele alınmaktadır. Motivasyon ve heyecanlar; davranışı başlatan, şiddet ve enerjisini tayin eden, yönünü ve hedefini belirleyen çeşitli iç ve dış süreçleri ve bunların işleyiş mekanizmalarını içerir. Bu dersin amacı, tanımın oluşturduğu konularda öğrencileri bilgilendirmektir. PSK 312 Toplumsal Cinsiyet (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, psikoloji alanını ilgilendiren cinsiyet rolleri üzerine yapılmış olan çalışmalar ve bu konudaki teoriler incelenmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri ve cinsel kimlik gelişimi, toplumsal cinsiyet rolleri ile zihinsel ve fiziksel sağlık arasındaki ilişkiler, aile yapısı ve ilişkilerini ilgilendiren konular, iş hayati, cinsellik, duygular ve kişilerarası ilişkiler gibi konular işlenecektir. PSK 314 Klinik Psikoloji II (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu ders, PSK 313 Klinik Psikoloji I dersinin devamıdır. Bu derste, klinik psikolojinin gelişimi ve diğer disiplinler ile ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Klinik psikolojinin tarihi gelişimi, temel kavramları, uygulamada gerekli olan bilgi ve beceriler konusu bu derste etraflı olarak incelenmektedir. Klinik psikolojinin genel hastane ortamlarındaki rolü, duygu ve davranış bozukluklarını önleme konularındaki yeri, gözlem ve görüşme yöntemleri, ölçme ve değerlendirme teknikleri, psikolojik tedavi yaklaşımları, klinik psikologların eğitimi; klinik araştırma ve uygulamada etik konular incelenmektedir. PSK 316 Trafik Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Trafik psikoloğu kimdir; çalışmaları nelerdir; trafikte insanların mutluluğunu, güvenini sağlamak, trafik sisteminin düzenini sağlamaktaki önemi; değişik ülkelerdeki uygulamalar nelerdir; Avrupa'da alkollü sürücüler için düzenlenen programlar; psikoteknik değerlendirmelerden elde edilen bilgiler; kazaya sebep olan kişileri topluma geri kazandırma için "sürücü geliştirme programları" işlenmektedir.. PSK 318 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (S) (2-0-2) AKTS: 4 İnsanların hayatlarının her dönemlerinde iş, okul, aile, toplum ve sağlık alanında danışmanlık ve rehberliğe olan ihtiyacı artmaktadır. Bu ders kapsamında, uygulamalı psikolojinin bir alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin tarihi, teorileri, yöntem ve teklikleri, kanuni ve ahlaki konuları, farklı alanlarda uygulama biçimleri işlenmektedir. PSK 320 Aile Dinamikleri (S) (2-0-2) AKTS: 4 Türk aile yapısı ve farklı aile biçimleri, aile içi yapılanma ve hiyerarşi; cinsiyet rolleri ve aktarımı, evlilik ilişkileri, sosyokültürel açıdan aile içi ilişkiler, yurt içi ve dışındaki aile kurumu araştırmaları incelenmektedir. Türk aile yapısı ile diğer milletlerin aile yapıları ve işleyişleri arasındaki benzerlikler ve farklar incelenmektedir. PSK 322 Sosyobiyoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 İnsan türünün, toplumlarının ve bireylerinin yaşama ve öğrenme biçimleri, zihin ve dil gelişimi; kişilik ve kimlik kazanması çeşitli bilim alanında araştırılmaktadır. İnsanın bireysel ve toplumsal gelişiminin biyolojik temelde açıklanması için farklı alanlarda girişimler sürdürülmektedir. Bu ders kapsamında, insan ile hayvan arasındaki benzerlikler ve farklar üzerine psikoloji ve diğer bilim alanlarında yapılan bilimsel çalışmalar, mukayeseli ve tenkitli olarak incelenmektedir. PSK 324 İnsancıl - Varoluşçu Psikoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, öğrencilere varoluşçu ve insancıl psikolojinin başlıca ilkelerini tanıtılmaktadır. Bu ders kapsamında varoluşçu psikoloji, insancıl psikoloji, varoluşçu ve insancıl psikoloji bulunmaktadır. Bu teorilerin tarihi gelişimi, temel kavramları, kişilere ve gruplara uygulanan terapilere yansımaları ile hayatın farklı alanlarında kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir. PSK 326 Psikoloji Tarihi-II (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu ders, PSK 325 Psikoloji Tarihi-I dersinin devamı niteliğindedir. Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, ana psikoloji teorileri ve bu teoriler üzerinde etkili olan felsefe akımları; ilk ve ortaçağ dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımlar; psikoloji ve fizyoloji etkileşimi; psikoloji ve edebiyat; çağdaş psikoloji akımları incelenecektir. Bu ders kapsamında, psikolojinin bilimsel paradigması olan Kartezyen paradigmanın zihin, özne ve gerçeklik kavramlaştırmaları ve psikolojideki yansımaları ele alındıktan sonra modern dönemde bilim felsefesine dönüşen mantıksal pozitivizmin ve kurgulattığı insan modeli ve psikolojideki yeri ve önemi ele alınacaktır. 6

7 4. SINIF ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİ 7.YARIYIL 7.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 401 Psikolojide Meslek Ahlakı (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Psikologların meslek etkinliğinde, bilimsel araştırmalarda ve psikolojik bilgilerin kullanımında uymaları gereken temel ilkeler incelenmektedir. Örnek olgular seçilerek meslek ilkeleri ve kurallarına göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu ders kapsamında ayrıca değerler felsefesi, etiğin temel sorunları, kuramsal ve uygulamalı etik, biyoetik, iş etiği, çevre etiği, bilim etiği, akademik etik, basın etiği, psikolojik araştırmalarda ortaya çıkan etik problemler ve çözümü konuları tartışılmaktadır. 7.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PSK 403 Psikolojik Testler I (S) (2-2-3) AKTS: 6 Psikolojik testlerin tarihçesi, doğası ve kullanımı, teknik özellikleri, uygulanma özelliklerinin öğretilmesi bu dersin temel hedeftir. Bu derste, çocuklar ve yetişkinler için kullanılmakta olan zeka, kişilik ve klinik psikolojik testlerin teorileri, tarihçeleri, uygulanma ve sonuçlarının değerlendirmesi konusunda öğrencilerin bilgi ve beceri kazanması temel amaçtır. Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin kullanımında izlenmesi gereken etik kurallar, test sonuçlarını etkileyen faktörler, gözlem ve raporlama, testlerin psikometrik özellikleri ve standardizasyonu bu derste işlenecek konular arasındadır. Bunun yanında, nispeten daha kısa sureli eğitimin gerektiği bazı testler ayrıntılı olarak tanıtılmakta, uygulamalı psikolojinin çeşitli alanında kullanılmakta olan testlerinin uygulama ve değerlendirilmesi hakkında öğrencilere bilgi verilmektedir. PSK 405 Psikoterapi Teknikleri I (S) (2-2-3) AKTS: 6 Psikolojik yardım ve desteğin ihtiyaç sahiplerine sunulmasında gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması bu dersin temel hedefidir. Psikolojik yardıma ve desteğe ihtiyacı olanların anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve gereken yardımın sunulmasında kullanılan çeşitli psikoterapötik yöntemler hakkında öğrencilere bilgi verilerek beceri kazanmaları sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, öncelikle öğrencilerin kendilerini, terapötik ortamı ve terapötik süreci tanımaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, psikoterapötik danışmada başlıca ilkeler, teknikler ve yapılması gerekenler; terapistin sahip olması gereken nitelikler, psikoterapide uyulması gerekenler, danışan terapist arasındaki ilişki ve etik ilkeler vaka analizi ile beraber incelenmektedir. PSK 407 Proje I (S) (3-0-3) AKTS: 6 Bu dersin en temel amacı, öğrencilerin bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ve denetimi altında, bireysel ve ekip olarak, başından sonuna kadar bir araştırma yapabilmesini sağlamaktır. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını, araştırmanın uygula kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir. PSK 409 Psikolinguistik (S) (2-0-2) AKTS: 4 Psikolinguistik biliminin ne olduğu ve hangi temel alanlarla ilgili olduğu, hangi konularla ilgilendiği öğrencilere tanıtılması dersin temel hedeftir. Psikolinguistik konularının biyolojik, antropolojik ve psikolojik temelleri ile dilbilim, mantık, matematik ve bilgisayar programlama dilleri ile ilişkileri incelenmektedir. Bu ders kapsamında, dil ve düşünce gelişimi, dil ve düşünce ilişkisi, dil ve düşünce bozuklukları, beyin ve sinir hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan dil ve düşünce bozuklukları ve bunların tedavileri literatür ışığında incelenmektedir. PSK 411 Gözlem ve Görüşme Teknikleri I (S) (2-2-3) AKTS: 6 Psikolojik danışma, psikolojik rehberlik, psikoterapötik görüşme ve psikolojik araştırmalar için gözlem ve görüşme teknikleri işlenmektedir. Bu ders kapsamında, görüşme süreci, görüşme çeşitleri, görüşme beceri ve hataları, görüşme sürecine ilişkin etik ilkeler, görüşme planı ve kontratı konuları bulunmaktadır. Öğrencilere görüşme beceri kazandırılması için sınıf içi rol alma uygulamaları yaptırılmaktadır. PSK 413 Grup Psikoterapisine Giriş (S) (2-2-3) AKTS: 6 Bu derste öğrenciye didaktik sunumlarla grup psikoterapisi tanıtılacaktır. Farklı yaklaşımlar açısından grup terapi teknikleri kısaca tanıtılmaktadır (psikodinamik, varoluşçu, danışan odaklı yaklaşımlar açısından grup terapileri Gestalt grupları, psikodrama, T.A. grupları, davranışçı grup terapisi). Burada ve şimdi odaklı, uzun süreli heterojen ayaktan tedavi gören psikoterapi grupları ve yatan hastalarla ilgili grup terapileri tartışılmaktadır. PSK 415 Psikoteknik Uygulamalar (S) (2-2-3) AKTS: 6 Psikoloji öğrencisine psikoteknik testlerin ve testlerin kullanım alanlarıyla ilgili bilginin öğretilmesi, öğrencilerin psikoteknik testleri uygulamayı öğrenmesi, test materyalinin tanıtılması, testle ilgili becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. PSK 417 Nöropsikolojik Testler (S) (2-2-3) AKTS: 6 Bu derste, nöropsikoloji alanının genel olarak tanıtılması yanında nöropsikolojinin temel teknik ve yaklaşımlarının, nöropsikolojik değerlendirme alanları ve nöropsikolojik test standardizasyonu aşamalarının tanıtılması; bazı nöropsikolojik testlerin uygulaması ve puanlaması, ilgili nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçler ve ilişkili beyin yapıları hakkında bilgiler öğretilmektedir. 7

8 PSK 419 Çocuk Psikopatolojisine Giriş (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu ders kapsamında çocukluk döneminde görülen bozuklukların ortaya çıkma ve devam etme mekanizmalarında rol oynayan çoklu faktörler, çeşitli kuramsal yaklaşımların çocuk psikopatolojisine bakış açıları, çocukluk döneminde görülen bozuklukların tanısal, epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ve çocukluk dönemi bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde kullanılabilecek yaklaşımlar ele alınmaktadır. PSK 421 Nesne İlişkileri Teorisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, nesne ilişkileri teorileri alanında Kohut, Kernberg, Mahler, Winnicott gibi önemli akımların görüşleri incelenmektedir. Nesne ilişkileri kuramcıları açısından kendilik kavramı, borderline ve narsisistik kişilik bozuklukları başta olmak üzere kişilik bozukluklarının açıklanması ve terapisi ile ilgili olarak nesne ilişkileri kuramcılarının görüşleri işlenmektedir. PSK 423 Siyaset Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Siyaset psikolojisi köklerini siyaset bilimi ve psikolojide bulan, sosyoloji, iktisat, iletişim, uluslararası ilişkiler, eğitim, sosyal psikoloji, küçük gruplar gibi sosyal bilimlerin birçok alanını içeren disiplinler arası bir inceleme alanıdır. Siyaset psikolojisi, siyasal davranışın psikolojik kökenlerini ve sonuçlarını, psikolojik ve siyasal süreçler arasındaki ilişkileri araştırır. Bu derste, psikolojik açıdan iktidar hırsı ve arayışı; dünya düşünce akımları, siyasal algı, siyasal davranış, siyasal tutum ve değerler, siyasal inançlar gibi sosyal olgu ve ilişkilerin kültürel, bilişsel ve iletişimsel yönlerini incelenmektedir. Bu ders kapsamında, siyasal toplumsallaşma biçimleri, siyasal kültür, siyasal ideoloji, siyasal kitle toplumu, siyasal iletişim yanında, siyaset psikolojisi alanındaki ekoller ile farklı ülke ve araştırma grubu örneklerini incelenmekte, bu disiplinin ülkemizdeki ve dünyadaki güncel uygulamaları hakkında mukayeseli bilgi sahibi olunmaktadır. PSK 425 Stres (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste stres, reaksiyon, adaptasyon kavramları ile tatmin ve tükenme kavramlarının ilişkisi biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutta tartışılmaktadır. Kronik stres durumlarının insan bedenine, zihinsel ve ruhsal yapısına etkileri ile bu psikoloji kavramların başka bilim ve meslek alanlardaki uygulamaları ve uyarlamaları literatür ışığında incelenmektedir. PSK 427 Travma Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu dersin amacı, öğrencilere, günümüzde psikolojinin odak konularından biri durumuna gelen, Travma Psikolojisi alanını, kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiler ışığında tanıtmaktır. PSK 429 Grup Süreçleri (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, farklı sosyal gruplar, grup çeşitleri, gruplarda statü, rol ve norm ilişkisi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu ders kapsamında, grup sınıflandırmaları, formel ve informal gruplar, birincil ve ikincil gruplar, üyelik ve referans grupları ile aile grubu, eğitim grubu, ekonomik gruplar, siyasal gruplar, dini gruplar, eğlence gruplarının yapısı, işleyişi ve etkileşimleri tartışılmaktadır. PSK 431 Din Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Din psikolojisinin konusu, temel kavramları, amacı, tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, teknikleri ve araçları, genel psikoloji ve din bilimleri içindeki yeri, insan gelişimi açısından önemi, ahlak ve inanç gelişim teorileri; Batı da, İslam dünyasında ve Türkiye de din psikolojisi çalışmalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Farklı teorilere göre din olgusuna bakışın ne olduğu, din olgusunun ve yaşantısının nasıl anlaşıldığı ve açıklandığı tahlil ve tenkit edilmektedir. İnsan, toplum ve davranış bilimleri açısından din olgusu ve dini yaşantıya bakışlar ve görüşler tahlil ve tenkitli olarak işlenmektedir. 8.YARIYIL 8.YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSK 402 Psikoloji Tarihi (Z) (3-0-3) AKTS: 6 Psikolojinin bilim olarak ortaya çıkışı, ana psikoloji teorileri ve bu teoriler üzerinde etkili olan felsefe akımları; ilk ve ortaçağ dönemlerinde kullanılan psikolojik yaklaşımlar; psikoloji ve fizyoloji etkileşimi; psikoloji ve edebiyat; çağdaş psikoloji akımları incelenecektir. Bu ders kapsamında, psikolojinin bilimsel paradigması olan Kartezyen paradigmanın zihin, özne ve gerçeklik kavramlaştırmaları ve psikolojideki yansımaları ele alındıktan sonra modern dönemde bilim felsefesine dönüşen mantıksal pozitivizmin ve kurgulattığı insan modeli ve psikolojideki yeri ve önemi ele alınacaktır. 8.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER PSK 404 Psikolojik Testler II (S) (1-4-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 403 Psikolojik Testler I dersinin devamıdır. Psikolojik testlerin tarihçesi, doğası ve kullanımı, teknik özellikleri, uygulanma özelliklerinin öğretilmesi bu dersin temel hedeftir. Bu derste, çocuklar ve yetişkinler için kullanılmakta olan zeka, kişilik ve klinik psikolojik testlerin teorileri, tarihçeleri, uygulanma ve sonuçlarının değerlendirmesi konusunda öğrencilerin bilgi ve beceri kazanması temel amaçtır. Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin kullanımında izlenmesi gereken etik kurallar, test sonuçlarını etkileyen faktörler, gözlem ve raporlama, testlerin psikometrik özellikleri ve standardizasyonu bu derste işlenecek konular arasındadır. Bunun yanında, nispeten daha kısa sureli eğitimin gerektiği bazı testler ayrıntılı olarak tanıtılmakta, uygulamalı psikolojinin çeşitli alanında kullanılmakta olan testlerinin uygulama ve değerlendirilmesi hakkında öğrencilere bilgi verilmektedir. 8

9 PSK 406 Psikoterapi Teknikleri II (S) (1-4-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 405 Psikoterapi Teknikleri I dersinin devamıdır. Psikolojik yardım ve desteğin ihtiyaç sahiplerine sunulmasında gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması bu dersin temel hedefidir. Psikolojik yardıma ve desteğe ihtiyacı olanların anlaşılmasında, değerlendirilmesinde ve gereken yardımın sunulmasında kullanılan çeşitli psikoterapötik yöntemler hakkında öğrencilere bilgi verilerek beceri kazanmaları sağlanmaktadır. Bu ders kapsamında, öncelikle öğrencilerin kendilerini, terapötik ortamı ve terapötik süreci tanımaları amaçlanmaktadır. Ayrıca, psikoterapötik danışmada başlıca ilkeler, teknikler ve yapılması gerekenler; terapistin sahip olması gereken nitelikler, psikoterapide uyulması gerekenler, danışan terapist arasındaki ilişki ve etik ilkeler vaka analizi ile beraber incelenmektedir. PSK 408 Proje II (S) (3-0-3) AKTS: 6 Bu dersin en temel amacı, öğrencilerin kendi başlarına bireysel olarak ve başkalarıyla birlikte ekip olarak, başından sonuna kadar bir araştırma yapabilmesini sağlamaktır. Bu ders aynı zamanda psikoloji veri tabanlarının aktif olarak kullanımını, araştırmanın uygula kısmını ve araştırma sonuçlarını APA formatına uygun olarak raporlamayı içermektedir. PSK 410 Psikofarmakoloji (S) (2-0-2) AKTS: 4 İnsanın algı, duygu, düşünce, davranış ve bilincini etkileyen ilaçların neler olduğu, nasıl etki ettikleri ve yan etkileri konusunda öğrencilere tanıtıcı bilgiler verilecektir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların etki mekanizmasının temelleri anlatılacaktır. Bu ders kapsamında, psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlara karşı gelişen tutumlar tahlil ve tenkit edilecektir. PSK 412 Gözlem ve Görüşme Teknikleri II (S) (1-4-3) AKTS: 6 Bu ders, PSK 411 Gözlem ve Görüşme Teknikleri I dersinin devamıdır. Psikolojik danışma, psikolojik rehberlik, psikoterapötik görüşme ve psikolojik araştırmalar için gözlem ve görüşme teknikleri işlenmektedir. Bu ders kapsamında, görüşme süreci, görüşme çeşitleri, görüşme beceri ve hataları, görüşme sürecine ilişkin etik ilkeler, görüşme planı ve kontratı konuları bulunmaktadır. Öğrencilere görüşme beceri kazandırılması için sınıf içi rol alma uygulamaları yaptırılmaktadır. PSK 414 Aile Psikoterapisine Giriş (S) (2-2-3) AKTS: 6 Bu derste, aile sistemlerinin altında yatan temel ilkeler üzerinde durulmaktadır. Aile terapisinin temel yaklaşımları ve aile içi etkileşim biçimleri işlenmektedir. Aileyi psikolojik açıdan ele alır, erken evlilik, ana-babalık, cinsel işlev, uyum bozukluğu, boşanma gibi aile içindeki kişisel ve kişilerarası süreçleri incelenmektedir. Tedavi amaçlı gözlem, görüşme ve müdahale teknikleri hakkında bilgi verilmektedir. PSK 416 Yaşlılık Psikolojisi (S) (3-0-3) AKTS: 6 Bu derste, yaşlanmanın biyolojisi, yaşlanmaya bağlı fizyolojik değişmeler, yaşlılıkta ruhsal belirtiler, yaşlılık psikolojisi, yalnızlık duygusu ve depresyon, yaşlılıktaki nörolojik bozukluklar ve tedavi ilkeleri incelenmektedir. PSK 418 İnsan Kaynakları ve Yönetimi (S) (3-0-3) AKTS: 6 Bu derste, İnsan Kaynakları ve Yönetimi nin tarihsel gelişimi, temel kavramları, araştırma ve inceleme yöntemleri, görüşme ve ölçme teknikleri ile yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları tartışılmaktadır. Bu ders kapsamında, insan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetiminin tanımı, amaçları ve önemi, insan kaynaklarının planlanması, iş analizleri, iş tanımları, insan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler, insan kaynakları seçimi süreci, insan kaynaklarına dışarıdan kaynak sağlama, insan kaynaklarında eğitim ve geliştirme, kariyer planlama, sağlık ve iş güvenliği yönetimi gibi konular işlenmektedir. PSK 420 Kişilik Bozuklukları (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, kişilik teorileri ve kişilik bozuklukları ile temel teoriler kapsamlı olarak incelenecektir. Kişilik psikopatolojinin kavramsallaştırma süreçleri ve kişilik psikopatolojilerini açıklayan teoriler ayrıntılı olarak işlenmektedir. Kişilik psikopatolojilerinin uluslararası tanı sınıflama sistemlerindeki sınıflanma ve tanımlama biçimleri ile kişilik bozukluklarının klinik görünümleri; epidemiyolojik ve etiyolojik özellikleri ile tedavi ve seyir özellikleri incelenmektedir. PSK 422 Ergenlik Psikolojisi (S) (3-0-3) AKTS: 6 Bu derste ergenlik döneminde bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyolojik konumu ve durumu psikanalitik teoriye dayalı olarak betimlenmekte, aile ve toplum ilişkileri incelenmekte ve bu döneme özgü psikopatolojiler üzerinde durulmaktadır. Ergenlik döneminde ortaya çıkan problemlerin çözümünde ergen ve ailesiyle yapılan görüşmenin ilke ve kuralları tartışılmaktadır. PSK 424 Sanat Psikolojisi (S) (2-0-2) AKTS: 4 Yaratıcılık ve kişilik, ruhsal bozukluklar ve yaratıcılık, Freud un görüşleri, sanatla terapi, dahilerin özellikleri, manik depresif yazarlar ve bu konularda bazı incelemeler işlenmektedir: Dostoyevsky, Kafka, Michelangelo, Da Vinci, Bekzinsky, Paul Ceasar, Van Gogh, Balzac, Gogol, Rousseau, Tolstoy, Panaitistrati, Beethoven, Mozart, Maupassant, Flaubert, Nietsche ve diğerleri derste otobiyografileri ve psikolojik gelişimleri açısından incelenmekte ve analiz edilmektedir. Dersin işlenmesinde bazı edebi eserlerin okunmasını ve diğer eserlerin incelenmesi gerekmektedir. PSK 426 Yapay Zeka (S) (2-0-2) AKTS: 4 "Makineler düşünebilir mi? " sorusunu ortaya atarak Makine Zekasını tartışmaya açan Alan Mathison Turing'ten bu yana Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka konusunda artık hayret ve şaşkınlık vermeyen gelişmeler yaşanmaktadır. Bugün etrafımız akıllı binalar ve makinelerle donatılmış, ama insan gibi düşünen makineler konusunda henüz düşlenen noktaya 9

10 gelinememiştir. İnsanın temel psikolojik kavramlarından ilham alan bu makinelerin geliştirilmesi sürecinde, insan biyolojisi ve psikolojisi üzerinden edinilen ilgiler yine temel yönlendirici olmaktadır. Bilim ile teknoloji ile insan ve makine arasındaki etkileşimin ve ilişkinin etraflıca öğrenilmesine bir giriş mahiyetindeki bu ders kapsamında, bilgisayar programları ve yapay zeka çalışmalarının tarihi, günümüzde geldiği nokta ile bu gelişmelerin önemi ve anlamı işlenmektedir. PSK 428 Nörolinguistik (S) (2-0-2) AKTS: 4 İnsanın zihni ile dili arasındaki ilişki psikolinguistik, nörolinguistik ve kognitif linguistik gibi değişik bilim dallarının konusudur. İnsanın manayı ifade etme biçimi olan dillerin ortaya çıkması ve gelişimi, dil felsefesi yanında dil bilim, eğitim bilimleri, insan ve toplum bilimleri, kültür ve teknoloji bilimleri alanlarıyla ilişkilidir. Bu derste, İnsanın doğal, kültürel ve teknolojik dillerinin ortaya çıkması ve kullanılmasıyla ilgili literatürün öğrencilere tanıtılması temel hedeftir. Bu ders kapsamında, zihni ile dil arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimi, temel yaklaşımları ile kullanılan yöntemler, teknikler, kavramlar çerçevesinde incelenecek ve araştırma sonuçları tartışılacaktır. PSK 430 Liderlik (S) (2-0-2) AKTS: 4 Liderlik kavramının ve farklı liderlik modellerinin çok yönlü tartışılması, liderlik kavramının anlaşılması, kişilerin kendi liderlik kapasitesini anlaması ve örgütlerde liderlerin tanınabilmesi dersin temel amacıdır. Bu ders kapsamda, kişiler arası ilişkilerde sorma ve sorgulama, dinleme, anlama, gözleme ve inceleme, yargılama ve yorumlama süreçleri incelenecektir. Örgütlerde ve kurumlara liderlik uygulamalarına örnekler verilecek, literatür ışığında tartışmalar yapılacaktır. PSK 432 Projektif Testler (S) (2-0-2) AKTS: 4 Bu derste, öğrencilerin çocuk, ergen ve yetişkinlerle yapılan projektif testleri hakkında bilgi sahibi olması, projektif testleri psikanalitik kuram ışığında ne şekilde ve hangi alanlarda kullanıldığını öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında, psikolojik testlerin tarihi, psikoanalitik teori ile projektif testler arasındaki ilişki, farklı psikoloji ekollerinin projektif testlere katkıları, testler ve test malzemelerinin tanıtımı ile klinikte kullanılan projektif testlerin psikanalitik kurama dayalı yorumu ve genel bir değerlendirmesi bulunmaktadır. 10

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL PSİ 101 Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram

Detaylı

I. YARIYIL

I. YARIYIL<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsoft-com:office:office /> I. YARIYIL RPD 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (202) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sektörlere Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları

Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi (PSY 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilerarası İlişkiler Psikolojisi PSY 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ GÜZEL SANATLAR EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ MÜZĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF II. YARIYIL MZ102A - Müziksel Ġşitme Okuma Yazma II (2-2-3) Akts Kredisi:

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları

Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Personel Seçimi ve Testler (PSY 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Personel Seçimi ve Testler PSY 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI MATEMATĐK EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐME 500* Seminer 0 2 6 Zorunlu ĐME 501 Eğitimde

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları

Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Zeka Testleri (PSY 320) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Zeka Testleri PSY 320 Bahar 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersi veren öğretim görevlisinin

Detaylı

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS

Önkoşul: YOK Eşkoşul: YOK. PSY 541 Gelişimsel Psikopatoloji (3+0+0) 3 Credits / 6 AKTS PSY 501 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri ve İstatistik (2+2+0) 3 Kredi / 7 AKTS İleri regresyon yöntemlerinin derinlemesine kavranması. Basit doğrusal regresyon, çoklu doğrusal regresyon, etkileşimler,

Detaylı

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri

Klinik Psikoloji Ders İçerikleri Klinik Psikoloji Ders İçerikleri ZORUNLU DERSLER PSİ 503 - Psikofarmakolojik Yaklaşımlar Biyolojik modellere dayalı olarak yapılan psikiyatrik müdahaleler kapsamında psikofarmakolojik ilaçlar ve merkezi

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu

DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ. Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ BİLİMLERİ TIPSAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Doç. Dr. Lü)ullah Beşiroğlu DAVRANIŞ (Behavior): Organizmanın doğrudan veya dolaylı olarak gözlenebilen tüm etkinlikleridir. Duygular, tutumlar, zihinsel süreçler

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA LİSANS PROGRAMI SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL SEÇMELİ I (A)....3-0-4 DUYGULARIN PSİKOLOJİSİ Duygular ve beyin, duyguların

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. PSİ101 -Psikolojiye Giriş -I (3+0)3 ECTS- 5 Psikolojinin temel konu, kavram ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ 2. BÖLÜM DANIŞMANLARIN İŞLEVLERİ VE ÇALIŞMA ALANLARI İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ I. DANIŞMANLIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİNE GİRİŞ... 3 A. Danışmanlığın Tanımı... 4 B. Rehberliğin Tanımı... 4 C. Psikoterapinin Tanımı... 5 D. Danışmanlık...

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları

Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Bilişsel Psikoloji II (PSY 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikoloji II PSY 312 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 311

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not I Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Psikoloji *Psikoloji, pscyhe (ruh) ve logy (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. *Psikoloji, hayvan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları

Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Psikolojik Testler (PSY 304) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojik Testler PSY 304 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Dersin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar ANTROPOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANTROPOLOJİ SBF112 3.GÜZ 2 0 0 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri Teorik Dersler Teori Uygulama

Detaylı

BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe)

BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe) 1 BAŞKENT Üniversitesi Psikoloji Bölümü (Türkçe) Genel Bilgi Psikoloji Bölümü, 2008 yılında kurulmuştur. 4 yıllık bir lisans programı içerir. Bölümümüz akademik kadrosunda 1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl. 2.Yarıyıl

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl. 2.Yarıyıl PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Lisans Ders İçerikleri 1.Yarıyıl PSK 101 Psikolojiye Giriş I AKTS 7, KREDİ (3+0) 3 - Dersin amacı psikoloji alanının temel kavram, konu ve ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmaktır.

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Ders İçerikleri I. YARIYIL PDRZ101 Fizyolojik Psikoloji (3-0-3) Fizyolojik psikolojinin alanı ve araştırma yöntemleri, organizmanın fizyolojisi ve anatomisi,

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Psikoloji Psikoloji bilimi, insanı anlamada bu bütünsel bakış açısını koruyan bir yaklaşım sergiler. Amacı insanı daha iyi anlamak ve ona yardımcı olmaktır. Psikoloji,

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri II (ENG 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri II ENG 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL ALAN DERSLERİ ECE 641 Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık (3 0 3 / 10) Çocuk eğitiminde yaratıcılığın önemli bir yeri vardır. Derste bilişsel, dil

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II

PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ. PSİ154-PSİ162 Psikolojiye Giriş II PSİKOLOJİK BOZUKLUKLARIN TEDAVİSİ Psikolojik bozukluklar nasıl iyileştirilir? Tedavi için uygun kişi kimdir? En mantıklı tedavi yaklaşımı hangisidir? Bir terapi biçimi diğerlerinden daha iyi midir? Herhangi

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası

PSİKOLOJİ 9.11.2015. Konular. Psikolojinin doğası. Konular. Psikolojinin doğası. Psikoloji tarihi. Psikoloji Biliminin Doğası Konular nin Doğası Tarihi Antik dönemler PSİKOLOJİ Biliminin Doğası psikolojinin başlangıcı Günümüz k ler Biyolojik perspektif Davranışçı perspektif Bilişsel perspektif Psikanalitik perspektif Subjektif

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER ÜÇÜNCÜ YARIYIL ZORUNLU DERSLER İNG 301/ALM 301/FRA 301 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca lisan bilgisi veren dersler. İNG 309/ALM 309/FRA 309 YABANCI DİL III İngilizce, Fransızca ve Almanca

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RPD1001 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM (2 0) AKTS:3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve

Detaylı

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları

Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Oyun Teorisi (KAM 425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Oyun Teorisi KAM 425 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER

PSİKOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsan ve hayvan davranışlarını, zihinsel süreçlerini, yapı ve süreçlerini, gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri kullanarak inceleyen, davranış bozukluklarının ve gelişim sorunlarının teşhis ve

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2) : İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına yapılan

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali Murat SÜNBÜL Bölüm Başkanı NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 2015 2016 ÖĞRETİM

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Psikolojiye Giriş. 2 Dersin Kodu: PSİ 1071. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE Dersin Adı: Psikolojiye Giriş 2 Dersin Kodu: PSİ 07 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz 7 Dersin AKTS Kredisi:

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2015-2016 1.YIL YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ATA 151 ATAÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Bu derste Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm. 2. Bölüm. vii

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm. 2. Bölüm. vii İÇİNDEKİLER ön SÖZ xix 1. Bölüm klinik psikolog olmak Bölümün Hedefleri 1 Mesleği Tanımlama 1 Dört Farklı Psikoloğun Sorunları ve Sorumlulukları 2 Bir Klinik Psikoloji Öğrencisi 2 Klinik Psikolog A Genel

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları

Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Hukuk ve Etik (LAW 334) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk ve Etik LAW 334 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Kalite Planlama ve Kontrol ES4136 4/ Bahar (3+0+0) 3 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları

Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Psikolojide Araştırma Yöntemleri I (PSY 213) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojide Araştırma Yöntemleri I PSY 213 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi,

Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, Trafik Psikolojisi Trafik psikolojisi, ***İnsanların trafikteki davranışlarını ve bu davranışların altında yatan psikolojik süreçleri inceleyen bir psikoloji alt alanıdır. Burada özellikle sürücülerin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ -SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.Y.YIL II.Y.YIL SNA1111 Temel Matematik I 2 0 2 5 SNA1112 Temel Matematik II 2 0 2 4 SNA1113 Uygarlık Tarihi 2 0 2 5 SNA1114 Genel Kimya 2 0 2 3 SNA1115

Detaylı

Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları

Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları Sağlık Psikolojisi (PSY 419) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sağlık Psikolojisi PSY 419 Bahar 3 2 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı