T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty"

Transkript

1 T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum for the 1 st Year Programı; Versiyon ; Sayfa 1/111

2 İçindekiler / Table of Contents Öğretim Yılı Akademik Takvimi/ Academic Calendar... 3 Birinci Sınıf / 1st Year... 4 Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences... 4 Ders Kurulu 1.2: Hücre Doku ve Organ Sistemleri I / Course 1.2: Cell Tissue and Organ Systems I Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II / Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems II Ders Kurulu 1.4: Klinik Bilimlere Giriş / Course 1.4: Introduction to Clinical Medicine Birinci Sınıf Zorunlu Dersler Sınav Takvimi Sömestir Sömestir Programı; Versiyon ; Sayfa 2/111

3 Öğretim Yılı Akademik Takvimi/ Academic Calendar Tarih/Date Türkçe English Sınıfın Başlangıcı (52 hafta devam eder) Ramazan Bayramı tatil (Öğleden Sonra) 6 th Class Start Religious Holiday (Afternoon) Ramazan Bayramı Religious Holiday Zafer Bayramı Victory Day ve 5. Sınıfların Başlangıcı 4 th and 5 th Class Start Güz Yarıyılı Ders Alma Autumn Semester Registration for Lessons Güz Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Autumn Semester Payment of Tuition , 2. ve 3. Sınıfların Başlangıcı (Güz Yarıyılı) Kurban Bayramı Tatil (Öğleden Sonra) 1 st, 2 nd and 3 rd Class (Autumn Semester) Start Religious Holiday (Afternoon) Kurban Bayramı Religious Holiday Cumhuriyet Bayramı Tatili (Öğleden sonra) Republic Day (Afternoon) Cumhuriyet Bayramı Tatili Republic Day Atatürk ü Anma Günü Commemoration Day of Atatürk Güz Yarıyılı Bitişi End of Autumn Semester Yılbaşı Tatili New Year Holiday Güz Yarıyılı Bitirme Sınavları Autumn Semester Final Exams Güz Yarıyılı Telafi Sınavları Autumn Semester Makeup Exams Bahar Yarıyılı Ders Alma Spring Semester Registration for Lessons Bahar Yarıyılı Katkı Payı Yatırma Spring Semester Payment of Tuition Bahar Yarıyılı Başlangıcı (Bahar Yarıyılı) Tıp Bayramı Doctor s Day Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı First Day of Classes (Spring Semester) National Sovereignty and Children s Day Emek ve Dayanışma Günü Workers Day Gençlik ve Spor Bayramı Tatili Youth and Sports Day Bahar Yarıyılı Bitişi End of Spring Semester Bahar Dönemi Bitirme Sınavları Spring Semester Final Exams ve 5. Sınıf Staj Bitimi End of Clerkships at 4 th and 5 th Classes Bahar Dönemi Telafi Sınavları Spring Semester Makeup Exams Sınıf Bitimi End of 6 th Class Kaynak: Programı; Versiyon ; Sayfa 3/111

4 Birinci Sınıf / 1st Year Ders Kurulu 1.1: Tıp Bilimlerine Giriş / Course 1.1: Introduction to Medical Sciences Başkan (Chair)*: Doç. Dr. M. Selman Demirci, Anatomi (Anatomy) Eşbaşkanlar (Vice Chairs)*: Remisa Gelişgen, (Biochemistry) Doç. Dr. Semra Özdemir, (Biophysics) Üyeler (Members)*: Ayten Altıntaş, Deontoloji ve Tıp Tarihi (Deontology and History of Medicine) Doç. Dr. Suphi Vehid, Biyoistatistik (Biostatistics) * Aynı zamanda kurul sınav komisyonunun başkan ve üyeleridir. Dersin Kodu (Türkçe Tıp) / Code of Course (Turkish Program): Dersin Kodu (İngilizce Tıp) / Code of Course (English Program): CTFT1001 CTFI1001 Dersin Kredisi / Credit of Course: 10 Dersin AKTS Kredisi / ECTS Credit of Course: 10 Kurul Başlangıcı / Start of Course: Kurul Bitişi / End of Course: Ara Sınav Tarihi / Midterm Examination: :30 Bitirme Sınavı Tarihi / Final Examination: :30 Telafi Sınavı Tarihi / Makeup Examination: :00 Dersleri Bulunan Anabilim Dalları / Departments Included in the Course Ders (saat) / Lecture (hour) Uygulama (saat) / Practice (hour) Ağırlık (%) / Proportion (%) Anatomi / Anatomy / Biophysics Biyoistatistik / Biostatistics / Biochemistry Deontoloji ve Tıp Tarihi / Deontology and History of Medicine Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine Toplam / Total Programı; Versiyon ; Sayfa 4/111

5 1.1: Gruplara Göre Uygulama Dönüşüm Çizelgesi / Practices Rotation Program No Tarih / Date Anatomi / Anatomy / Biophysics / Biochemistry Biyoistatistik/ Biostatistics , , , Tıpta Bilgisayar / Computer in Medicine , Grup İngilizce Tıp Programı / 1st Group English Program Tüm uygulamalar 08:30-11:30 arasında yapılacaktır / All practices will be between 08:30-11:30. Öğrencilerin Gruplara Dağılımı Grup Başlangıç No - Bitiş No Program 1a İngilizce Tıp 1b İngilizce Tıp 2a Türkçe Tıp 2b Türkçe Tıp 3a Türkçe Tıp 3b Türkçe Tıp 4a Türkçe Tıp 4b Türkçe Tıp Türkçe Tıp Öğrencilerinin Amfilere Dağılımı Amfi Başlangıç No - Bitiş No MT TBA Diğer öğrenciler Programı; Versiyon ; Sayfa 5/111

6 Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri Course aims and learning outcomes Türkçe English Ders kurulunun içeriği / course content Ders kurulunun amaçları / course aims Multidisipliner Tıp Bilimlerine Giriş Ders Kurulu, Anatomi,,Biyoistatistik,,Deontoloji ve Tıp Tarihi,Tıpta Bilgisayar derslerini kapsamaktadır. Anatomi dersleriyle; Tıp fakültesine yeni başlamış öğrencilere anatominin ne olduğunu tanıtmak, bu dönem öğrencilerine Organların tüm sistemlerdeki yerleri, isimleri, anatomik özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgileri öğretmek. Böylece Anatominin tıp eğitimindeki önemli yerini fark etmelerini sağlamaktır. Multidisciplinary course Introduction to Medical Sciences contains,anatomy,biophysics,biostatistic s,biochemistry,deontology and History of Medicine,Computer in Medicine lessons. Through anatomy lessons, to the newly started students to medical school, to introduce 'what is anatomy?' and basic terminology, to teach the basic knowledge and classification about the places, names, anatomic features of organs in all systems to the students of this semester. Thus, to enable them to realize the importance of anatomy in medical education. Dersi ile; Lazerin çalışma ilkesi, ultrasesin oluşumu ve özellikleri ile bu özelliklerin tıpta kullanım ve araştırma alanlarının açıklanabilmesi, sibernetik kavramının anlaşılabilmesi ve araştırma alanlarının belirlenerek klinik kullanımının önemini belirtme. Radyonüklidlerin tıpta invitro- invivo koşullarda kullanımlarına ait temel biyofiziksel özelliklerin, radyasyondan korunma belirtme. kurallarının ve radyasyonla tedavi planlanmasında gerekli dozun ayarlanabilmesinin önemini, Tıbbi görüntüleme yöntemlerinden endoskopi, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR), SPECT ve PET tekniklerinin biyofiziksel prensiplerinin, çalışma alanlarının öğretilmesi amaçlanmıştır. With Biophysics lessons, it s aimed that principle function of laser; formation and properties of ultrasound with the use of these features in medicine and explanation of the research areas; understanding of the cybernetic concept and specifying the importance of the clinical use through determining the research areas; determining the basic biophysical properties of protection from radiation use of radionuclides in medicine in vitro-in vivo conditions; the importance of optimization of necessary radiation dose in the treatment planning; education of study areas and biophysical principles of medical imaging methods as endoscopy, x-ray, computed tomography (CT), magnetic resonance imaging (MRI), SPECT and PET techniques.. Programı; Versiyon ; Sayfa 6/111

7 Türkçe English dersi ile; Organizmada yer alan biyomoleküllerin elementel yapıları, kimyasal bağları, fonksiyonel grupları ve kimyasal reaksiyonları hakkında temel bilgi ve kavramları öğrenciye kazandırmayı takiben hücre ve dokuların temel molekülleri olan nükleik asit, karbonhidrat, lipid, amino asit ve protein moleküllerinin sınıflandırılmaları, yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerinin öğretilmesini, hemoglobin ve miyoglobin in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkileri, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları konularında temel bilgilerin verilmesini, klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini ve hastalıkların tanı ve takibindeki önemlerinin kavranmasını; bu temel biyokimya bilgilerinin öncelikle hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya dersleri ve daha sonra alınacak klinik dersler için temel oluşturmasını amaçlar. Biyoistatistik dersinin bu kurulda anlatılmasının amacı; Bilimsel araştırma süreçlerine ilişkin değişken, örnekleme, deney tasarımı, olasılıklı yargılamanın yorumlanması gibi kavram ve konuların doğru olarak düşünülmesi, mekanik olarak uygulanması ve benzer konuları çözümleme açısından uyum gösterme yatkınlığının sağlanmasıdır. Through the biochemistry lectures; after providing the students gain the basic knowledge and concepts about the elemental structures, chemical bonds, functional groups and chemical reactions of biomolecules in human organism, teaching the classification, structural properties and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrate, lipid, amino acid and protein molecules which are the basic molecules of cells and tissues, stating the basic knowledge about the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants, getting to comprehend the importance of plasma proteins which are clinically important and their significance in the diagnosis and following up of the diseases, providing this basic biochemistry knowledge a basis, primarily for the biochemistry lectures which will be taught in the cell, tissue and organ system lecture course and for the clinical lectures which will be taught afterwards is intended. The purpose of Biostatistics course in this committee is : Ensuring appropriate reasoning about the concepts and issues related to the processes of scientific research such as variables,, sampling, experimental design, probabilistic interpretation, capability for their applications and the tendency of adaptation to solve similar issues. Programı; Versiyon ; Sayfa 7/111

8 Türkçe English Tıp Tarihi derslerinin amacı tıp eğitimine The purpose of the History of Medicine yeni başlayan öğrencilere bugünkü tıbbı courses is to provide information about tanıtmak için tıbbın gelişimi hakkında development of medicine in order to bilgi vermektir. İlk insandan, Antik çağa, introduce the current medicine to new oradan Ortaçağa kadar hekimin kimliği, students. It is provided information about hastalığın teşhisi için yapılanlar ve tedavi identity of physician, things made for şekli hakkında bilgi verilir. Batıda diagnosis of disease and treatment Aydınlanma çağının başlaması, method from the primitive man to the matematik, fizik ve kimyanın tıbbı Ancient Age and from there to the Middle etkileyişi anlatılır. Bugünkü tıbbı Age. It is explained the beginning of the şekillendiren düşünce sistemi, deneysel Enlightenment in the West and how tıbbın başlangıcı, mikrobiyoloji mathematics, physics and chemistry dünyasının keşfinin nasıl olduğu have affected the medicine. It is tried to kavratılmaya çalışılır. Böylece Tıp Tarihi be comprehended the system of thought dersleri, Modern Tıbbın üzerine oturduğu that have given shape to the current bilimi ve onun tıbbı etkileyişi hakkındaki medicine, the beginning of the bilgilerle bugünkü tıp eğitiminin daha iyi experimental medicine and how the kavranmasını amaçlar. discovery of the world of microbiology was made. In this way the History of Medicine courses intend to be comprehended better education of the current medicine with information about the science from which the Modern Medicine has arisen and its affection to the medicine. Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / learning outcomes Anatomi dersini bu kurda tamamlayan öğrenci; Anatominin tanımı, terminolojisi, hareket sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemini, sindirim sistemi, idrar ve üreme sistemi, endokrin sistem, sinir sistemi organlarını ve duyu organlarını sayabilir, Latince isimlerini bilir.bu sistemlerdeki organların yerlerini, sınırlarını, temel anatomik özelliklerini açıklayabilir.bu sistemlerdeki organları kadavra ve makette gösterebilir ve tanıyabilir. A student who completes anatomy lesson in that course; can count out, description of anatomy, basic terminology, motion system, circulation system, respiratory system, digestive system, urinery and reproductive system, endocrin system, nervous system and sensory organs by their Latin names; explain the organs places, boundaries and basic anatomic features in these systems. He/she can recognise and show the organs of these systems on cadaver and scaled model. He/she knows the basic working mechanisms of body systems and their relations with each other. Programı; Versiyon ; Sayfa 8/111

9 Türkçe English dersini tamamlayanlar; Lazer ve ultrasesin medikal tedavi ve cerrahide kullanım amaçlarını, oluşabilecek tehlikeleri ve uygun lazer seçimini bilebilir. Sibernetik ilkelerini değişik medikal alanlara uygulayarak organizma ile benzeşen simülasyonlar yapabilir. Radyasyon deteksiyonunda saptanan sayımların izafi hatalarını değerlendirebilir. Radyasyonun çeşitli doku kesitlerinde absorpsiyonunu ölçebilir ve yarı değer kalınlığını tayin edebilir. Canlı organizmaların içyapılarının görüntülenmesinde kullanılacak en doğru yöntemi belirleyebilir ve yöntemin biyofiziksel özelliklerini açıklayabilir. derslerini bu kurulda tamamlayanlar; Organizmada hücre ve dokuların temel biyomolekülleri olan nükleik asitler, karbonhidrat, lipidler, amino asitler ve proteinlerin yapısal özellikleri, fonksiyonları ve biyomedikal önemlerini, hemoglobin ve miyoglobin in moleküler yapı ve fonksiyon ilişkilerini, plazma lipoproteinleri, serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz reaktanları ve klinik tanıda önemi olan plazma proteinlerini tanımlayabilmeli ve önemini tartışabilmeli. Bu konularda öğrenilen temel bilgileri, hücre, doku ve organ sistemleri ders kurullarında verilecek olan biyokimya derslerindeki bilgilerle bütünleştirebilmeli ve insan metabolizmasında fizyolojik ve patolojik koşullarda biyomoleküller ile ilişkili meydana gelen değişiklikleri biyokimyasal bakış açısı ile yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli. Students, who attend the biophysics lessons, can know the intended use of laser and ultrasound in medical treatment and surgery, potential hazards and the selection of the appropriate laser; can do similar simulations with organism, applying the cybernetic principles in various medical fields; can evaluate the relative errors of detected counts on radiation detection; can measure absorption of radiation and can calculate the half-value thickness in variety tissue sections; can identify the most accurate method for imaging the internal structures of living organisms and can explain the biophysical properties of the method. Students completing this biochemistry lectures in this course should be defining and arguing the structural properties, functions and biomedical importance of nucleic acids, carbohydrates, lipids, amino acids and proteins which are the basic biomolecules of the cells and tissues in human organism, should be defining and arguing the importance of the relevance of the molecular structures and functions of hemoglobin and myoglobin, plasma lipoproteins, serum proteins, immunoglobulins and acute phase reactants and plasma proteins which are important in clinical diagnosis. Students should be integrating the basic knowledge learned via these subjects with the knowledge which will be taught in the cell, tissue and organ systems lectures and should be interpreting and evaluating the resultant changes related to the biomolecules in physiological and pathological conditions in human metabolism from a biochemical point of view. Programı; Versiyon ; Sayfa 9/111

10 Türkçe English Biyoistatistik dersini tamamlayanlar; Tıp Students who completed the biostatistics alanında da çok rastlanan bir özellik olan course: Can explain the uncertainty, a belirsizliğin açıklanması ve bu yönde feature common in the field of medicine, çözümlemeler sağlamak üzere knows the use of methods to ensure the yöntemlerin değerlendirilmesini bilir. analysis and evaluation of such issues. Nedensellik kavramı tipleri ve öğelerinin Can examine the types and elements of irdelenmesi, Biyoistatistiğe ilişkin temel the concept of causality, can evaluate kavramların olasılık, olasılık dağılımları, basic concepts of biostatistics in the olasılık tabanlı yargılama ölçütleri framework of probability, probability çerçevesinde değerlendirilmesini distributions, and probabilistic judgement yapabilir. Bu bilgilere dayalı olarak criteria, acquires the ability of making bilimsel çözümleme yapma yolları ve bu scientific analysis based on these alandaki öğelerin yapısının tanınması informations and to recognize the becerisini kazanır. structure of the elements in this area. Tıp Tarihi derslerinin sonunda; Tıp Tarihi derslerinde anlatılan tarihi süreçlerde tıbbın nasıl anlaşıldığı, tedavideki rasyonel ilaçlar hakkında tanımlamaları öğrenir. Böylelikle bugünkü tıp bilgisini alacak olan öğrencilerde farkındalık meydana getirir. Tıp tarihi derslerinin hedefi; Bugünkü tıbbı anlamak, kavramak ve özellikle gelecekteki tıbba adapte olunmasını sağlamaktır. Bu derslerin sonunda tıp fakültesi öğrencileri tıbbın geçirdiği düşünce sistemini kavraması esas alınır. Öğrencilerin tıp eğitimleri sırasında öğrenecekleri teşhis ve tedavinin nasıl bir gelişme ile bugünlere geldiğini fark etmesini hedefler ve gelecekte şekillenen yeniliklere açık olmalarını sağlar. At the end of the History of Medicine courses; students learn how the medicine was understood in historical processes commentated in the History of Medicine courses and definitions about rational drugs in treatment. Thus it will be raised awareness in students who study the current medicine knowledge. The target of the History of Medicine courses is to understand, comprehend the current medicine and in particular to ensure that the future medicine is adapted. At the end of these courses, the Faculty of Medicine students are provided to comprehend the system of thought which the medicine has experienced. These courses intend to allow them distinguish that diagnosis and treatment to be learnt by students during their training of medicine have arrived at the present days with which development and to allow them be open for innovations which will rise to the surface in the future. Dersin işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies Amfi dersi ve laboratuvar uygulamaları. Lectures and laboratory practices. Programı; Versiyon ; Sayfa 10/111

11 Kuruldaki Dersler (TR/MT) Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Anatomiye giriş; Genel Bilgiler M. Anatomi Yakup Tuna :30 Lokomotor Sistem (1/3) M. Anatomi Yakup Tuna :30 Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Kavramlar Mustafa Şükrü Biyoistatistik :30 Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı Şenocak Mustafa Şükrü Şenocak :30 Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler Ufuk Çakatay :30 Lokomotor Sistem (2/3) Güler Kahraman Yıldırım :30 Tıp Tarihine Giriş, Amacı, Hedefi Ayten Altıntaş :30 Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları Ufuk Çakatay :30 Antik Dönem Büyük Medeniyetlerinde Hekim Ayten Kimdi, Hastalık Teşhisi ve Tedavi Nasıl Altıntaş Yapılıyordu :30 Lokomotor Sistem (3/3) Ercan Tanyeli :30 Biyoistatistikte Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu Mustafa Şükrü Şenocak :30 Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri Mustafa Şükrü Şenocak :30 sal reaksiyonlar Ufuk Çakatay :30 Dolaşım Sistemi (1/2) Mehmet Yıldırım :30 Hipokrat ve Klinik Tıbba Giriş (Hipokrat kimdir, Ayten neden önemlidir, teşhis ve tedavideki üslubu) Altıntaş Hipokratik Tıbbın Uygulayıcıları, Önemli Kitaplar ve Katkılar :30 Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş (Binom, Poisson) Mustafa Şükrü Şenocak :30 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) Remisa Gelişgen :30 Dolaşım Sistemi (2/2) Mehmet Yıldırım :30 Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım Mustafa Şükrü Şenocak :30 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları Remisa (2/2) Gelişgen :30 Solunum Sistemi Ali İhsan Soyluoğlu :30 İslam Medeniyetinde Bilim ve Tıbbın Yeniden Ayten Yorumlanması, Önemli hekimler ve Katkıları Altıntaş :30 Anlamlılık Testleri I (Parametrik Varsayım Testleri) Mustafa Şükrü Şenocak :30 Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma Hüseyin Sönmez :30 Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler Hüseyin Sönmez :30 Anlamlılık Testleri II (Parametrik Varsayım Testleri) Mustafa Şükrü Şenocak Biyoistatistik Anatomi Tıp Tarihi ve Etik Tıp Tarihi ve Etik Anatomi Biyoistatistik Biyoistatistik Anatomi Tıp Tarihi ve Etik Biyoistatistik Anatomi Biyoistatistik Anatomi Tıp Tarihi ve Etik Biyoistatistik Biyoistatistik Programı; Versiyon ; Sayfa 11/111

12 Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Sinir Sistemi (1/2) Salih Anatomi Murat Akkın :30 Sinir Sistemi (2/2) Yusuf Anatomi Zeki Yıldız :30 Ortaçağ Doğu Dünyasında ve Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Yorumu; Teşhis ve Tedavi Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Anlamlılık Testleri III (Nonparametrik Yöntemler) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Polisakkaridler ve glikoproteinler Hüseyin Sönmez :30 Gastrointestinal Sistem (1/2) M. Anatomi Yakup Tuna :30 Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Sibernetik ve Medikal Uygulamalar Mehmet Ali Körpınar :30 Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler Doç. Dr. Murat Bolayırlı :30 Gastrointestinal Sistem (2/2) Doç. Dr. Anatomi Mehmet Üzel :30 Değişkenler Arası Bağıntı I (Korelasyon) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Lazer ve Medikal Uygulamaları Mehmet Ali Körpınar :30 Lipidler: Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme Emel ve sınıflandırma Ulakoğlu Zengin :30 Ürogenital Sistem (1/2) Şükrü Anatomi Turan Peştemalcı :30 Tıpta Reform, Aydınlanma Çağı, Matematik ve Fiziğin Tıbba Etkisi. Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Değişkenler Arası Bağıntı II (Regresyon) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Ultrases ve Medikal Uygulamaları Mehmet Ali Körpınar :30 Triaçilgliseroller, fosfolipidler, glikolipidler Emel Ulakoğlu Zengin :30 Ürogenital Sistem (2/2) Şükrü Anatomi Turan Peştemalcı :30 Yeni İlaçların Tıbba Kazandırılması (Paracelsus) Anatominin Yeniden Şekillenişi (Vesaliyus) Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Radyasyon Biyofiziği Mehmet Ali Körpınar :30 İzopren türevi lipidler: poliprenoidler, steroidler Emel Ulakoğlu Zengin :30 Deney Düzenleri, Çok Değişkenli Çözümleme Biyoistatistik İlkeleri Mustafa Şükrü Şenocak :30 Endokrin Sistem Yusuf Anatomi Zeki Yıldız :30 Kan Dolaşımının Bulunuşu W. Harvey, İngiliz ve Ayten Tıp Tarihi ve Fransız Ekollerinin Yorumu. Altıntaş :30 Örnekleme Yöntemleri, Örneklem Büyüklüğü Mustafa Şükrü Şenocak :30 Radyasyon Biyofiziği Mehmet Ali Körpınar Etik Biyoistatistik Programı; Versiyon ; Sayfa 12/111

13 Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Plazma lipoproteinleri Hafize Uzun :30 Duyu Organları Doç. Dr. M. Anatomi Selman Demirci :30 Mikrobiyoloji Dünyasının Keşfi ve Pastör. Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Amino asitler : Yapısal özellikler. Protein yapısına Ezel girmeyen amino asitler Uslu :30 Non İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Doç. Dr. Korunma İlkeleri Handan Tuncel :30 Peptid ve proteinlerin Yapı ve Özellikleri Ezel Uslu :30 Görüntüleme Yöntemleri Tunaya Kalkan :30 Deneysel Tıbbın Başlangıcı ve C. Bernard Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Türk Dünyasında Tıp (Hekimin kimliği, eğitimi, teşhis ve tedavi esasları) Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Görüntüleme Yöntemleri: Endoskopi, Röntgen Tunaya Kalkan :30 Hemoglobin ve miyoglobin : Yapı-fonksiyon ilişkisi Ezel Uslu :30 Serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz Seval reaktanları Aydın :30 Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Tunaya (MR) Kalkan :30 Osmanlı İmparatorluğu nda tıp Doç. Dr. Gülten Dinç Tıp Tarihi ve Etik :30 Klinik tanıda plazma proteinleri Seval Aydın :30 SPECT, PET Tunaya Kalkan :30 Cumhuriyet dönemi tıbbı Doç. Dr. Gülten Dinç Tıp Tarihi ve Etik Programı; Versiyon ; Sayfa 13/111

14 Kuruldaki Dersler (TR/TBA) Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Biyoistatistik Kavramlar Mustafa Şükrü :30 Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı Şenocak Mustafa Şükrü Şenocak :30 Anatomiye giriş; Genel Bilgiler M. Yakup Tuna :30 Lokomotor Sistem (1/3) M. Yakup Tuna :30 Lokomotor Sistem (2/3) Güler Kahraman Yıldırım :30 Tıp Tarihine Giriş, Amacı, Hedefi Ayten Altıntaş :30 Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler Doç. Dr. Hakan Ekmekçi :30 Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları Doç. Dr. Hakan Ekmekçi :30 Lokomotor Sistem (3/3) Ercan Tanyeli :30 Biyoistatistikte Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu Mustafa Şükrü :30 Antik Dönem Büyük Medeniyetlerinde Hekim Kimdi, Hastalık Teşhisi ve Tedavi Nasıl Yapılıyordu. Şenocak Ayten Altıntaş :30 sal reaksiyonlar Doç. Dr. Hakan Ekmekçi :30 Dolaşım Sistemi (1/2) Mehmet Yıldırım :30 Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri Mustafa Şükrü Şenocak :30 Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş (Binom, Poisson) :30 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) :30 Hipokrat ve Klinik Tıbba Giriş (Hipokrat kimdir, neden önemlidir, teşhis ve tedavideki üslubu) Hipokratik Tıbbın Uygulayıcıları, Önemli Kitaplar ve Katkılar :30 Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım Mustafa Şükrü Şenocak Doç. Dr. Sabiha Civelek Ayten Altıntaş Mustafa Şükrü Şenocak Doç. Dr. Sabiha Civelek :30 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (2/2) :30 Dolaşım Sistemi (2/2) Mehmet Yıldırım :30 İslam Medeniyetinde Bilim ve Tıbbın Yeniden Ayten Yorumlanması, Önemli hekimler ve Katkıları Altıntaş :30 Anlamlılık Testleri I (Parametrik Varsayım Testleri) Mustafa Şükrü Şenocak :30 Solunum Sistemi Ali İhsan Soyluoğlu :30 Sinir Sistemi (1/2) Salih Murat Akkın :30 Anlamlılık Testleri II (Parametrik Varsayım Testleri) Mustafa Şükrü Şenocak :30 Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma Doç. Dr. Sabiha Civelek :30 Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler Doç. Dr. Sabiha Civelek Biyoistatistik Anatomi Anatomi Anatomi Tıp Tarihi ve Etik Anatomi Biyoistatistik Tıp Tarihi ve Etik Anatomi Biyoistatistik Biyoistatistik Tıp Tarihi ve Etik Biyoistatistik Anatomi Tıp Tarihi ve Etik Biyoistatistik Anatomi Anatomi Biyoistatistik Programı; Versiyon ; Sayfa 14/111

15 Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Ortaçağ Doğu Dünyasında ve Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Yorumu; Teşhis ve Tedavi Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Anlamlılık Testleri III (Nonparametrik Yöntemler) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Polisakkaridler ve glikoproteinler Doç. Dr. Sabiha Civelek :30 Sinir Sistemi (2/2) Yusuf Anatomi Zeki Yıldız :30 Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Sibernetik ve Medikal Uygulamalar Mehmet Ali Körpınar :30 Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler Doç. Dr. Sabiha Civelek :30 Gastrointestinal Sistem (1/2) M. Anatomi Yakup Tuna :30 Değişkenler Arası Bağıntı I (Korelasyon) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Lazer ve Medikal Uygulamaları Mehmet Ali Körpınar :30 Lipidler:Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme ve Gülnur sınıflandırma Andican :30 Gastrointestinal Sistem (2/2) Doç. Dr. Anatomi Mehmet Üzel :30 Tıpta Reform, Aydınlanma Çağı, Matematik ve Fiziğin Tıbba Etkisi. Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Değişkenler Arası Bağıntı II (Regresyon) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Ultrases ve Medikal Uygulamaları Mehmet Ali Körpınar :30 Ürogenital Sistem (1/2) Şükrü Anatomi Turan Peştemalcı :30 Ürogenital Sistem (2/2) Şükrü Anatomi Turan Peştemalcı :30 Yeni İlaçların Tıbba Kazandırılması (Paracelsus) Anatominin Yeniden Şekillenişi (Vesaliyus) Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Triaçilgliseroller, fosfolipidler, glikolipidler Gülnur Andican :30 İzopren türevi lipidler: poliprenoidler, steroidler Doç. Dr. Sabiha Civelek :30 Deney Düzenleri, Çok Değişkenli Çözümleme Biyoistatistik İlkeleri Mustafa Şükrü Şenocak :30 Radyasyon Biyofiziği Mehmet Ali Körpınar :30 Kan Dolaşımının Bulunuşu W. Harvey, İngiliz ve Ayten Tıp Tarihi ve Fransız Ekollerinin Yorumu. Altıntaş :30 Örnekleme Yöntemleri, Örneklem Büyüklüğü Mustafa Şükrü Şenocak :30 Endokrin Sistem Yusuf Zeki Yıldız :30 Plazma lipoproteinleri Ufuk Çakatay :30 Duyu Organları Doç. Dr. M. Selman Demirci :30 Radyasyon Biyofiziği Mehmet Ali Körpınar Etik Biyoistatistik Anatomi Anatomi Programı; Versiyon ; Sayfa 15/111

16 Ders no Tarih/saat Konu Öğretim üyesi AbD :30 Amino asitler : Yapısal özellikler. Protein yapısına Seval girmeyen amino asitler Aydın :30 Non İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri ve Doç. Dr. Korunma İlkeleri Handan Tuncel :30 Mikrobiyoloji Dünyasının Keşfi ve Pastör. Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Görüntüleme Yöntemleri Tunaya Kalkan :30 Deneysel Tıbbın Başlangıcı ve C. Bernard Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Peptid ve proteinlerin Yapı ve Özellikleri Seval Aydın :30 Görüntüleme Yöntemleri: Endoskopi, Röntgen Tunaya Kalkan :30 Hemoglobin ve miyoglobin : Yapı-fonksiyon ilişkisi Gülnur Andican :30 Türk Dünyasında Tıp (Hekimin kimliği, eğitimi, teşhis ve tedavi esasları) Ayten Altıntaş Tıp Tarihi ve Etik :30 Bilgisayarlı Tomografi (BT), Manyetik Rezonans Tunaya (MR) Kalkan :30 Osmanlı İmparatorluğu nda tıp Doç. Dr. Gülten Dinç Tıp Tarihi ve Etik :30 Serum proteinleri, immunoglobulinler, akut faz Gülnur reaktanları Andican :30 SPECT, PET Tunaya Kalkan :30 Cumhuriyet dönemi tıbbı Doç. Dr. Gülten Dinç Tıp Tarihi ve Etik :30 Klinik tanıda plazma proteinleri Gülnur Andican Programı; Versiyon ; Sayfa 16/111

17 Lectures of the Course (İNG1) Lesson no Date/time Title Lecturer Department :30 Introduction To Biostatistics, Aims, Brief History, Doç. Dr. Suphi Biyoistatistik Basic Concepts Vehid :30 The Research Methodology in Medicine, Doç. Dr. Suphi Biyoistatistik Causality, Research Designs Vehid :30 Introduction to Anatomy Tania Anatomi Marur :30 Locomotor System (1/3) Tania Anatomi Marur :30 The Medical Practitioner in History Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Biomolecules: General structural properties Orkide Donma :30 Locomotor System (2/3) Tania Anatomi Marur :30 Basic Concepts Of Biostatistics, Measuring, Biyoistatistik Coding, Collection And Presentation Of Data. Mustafa Şükrü Şenocak :30 Locomotor System (3/3) Tania Anatomi Marur :30 Functional groups in biomolecules Orkide Donma :30 Philosophical Bases of Medicine Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Vascular System (1/2) Ayşe Anatomi Derya Ertem :30 Descriptives Of The Quantitative Data Series Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Biochemical reactions Orkide Donma :30 Nucleic acids and nucleotides: Structure and Yıldız functions (1/2) Dinçer :30 Anatomy of the Human Body as Described and Nil Sarı Tıp Tarihi ve Illustrated in Historical Sources :30 Probability, Basic Concepts, Introduction To Theoretical Probability Distributions (Binomial, Poisson) Mustafa Şükrü Şenocak Yıldız Dinçer :30 Nucleic acids and nucleotides: Structure and functions (2/2) :30 Vascular System (2/2) Ayşe Derya Ertem :30 Introduction To Continuous Probability Distributions (Normal Distribution) Mustafa Şükrü :30 Tests Of Significance I (Parametric Hypothesis Tests) Şenocak Mustafa Şükrü Şenocak Etik Biyoistatistik Anatomi Biyoistatistik Biyoistatistik :30 Respiratory System Tania Anatomi Marur :30 Functions of Organs As Viewed in History Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Carbohydrates : Structure and classification Orkide Donma :30 Monosaccharides, glycosides, oligosaccharides Orkide Donma :30 Nervous System (1/2) Kaya Anatomi Özkuş :30 Tests Of Significance II (Parametric Hypothesis Tests) Mustafa Şükrü Biyoistatistik Şenocak :30 Tests Of Significance III (Nonparametric Methods) Mustafa Şükrü Şenocak :30 Nervous System (2/2) Kaya Özkuş :30 Polysaccharides and glycoproteins Orkide Donma Biyoistatistik Anatomi Programı; Versiyon ; Sayfa 17/111

18 Lesson no Date/time Title Lecturer Department :30 Etiology of Disease and Methods Used in Diagnosis Before the Scientific Era Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Cybernetics and Medical Practices Mehmet Can :30 Proteoglycans, mucopolysaccharides Orkide Donma :30 Gastrointestinal System (1/2) Ayşe Anatomi Derya Ertem :30 Evaluation Of Qualitative Data (Chi-Square Test) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Gastrointestinal System (2/2) Ayşe Anatomi Derya Ertem :30 Laser and Medical Practices Mehmet Can :30 Lipids: Functions. Fatty acids: Nomenclature and Doç. Dr. Mine classification Kucur :30 Relation Between Variables I (Correlation) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Relation Between Variables II (Regression) Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Ultrasound and Medical Practices Mehmet Can :30 Urogenital System (1/2) Kaya Anatomi Özkuş :30 Empirical Methods of Treatment Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Struggle Against Infectious Epidemic Diseases in History Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Triacylglylcerols, phospholipids, glycolipids Doç. Dr. Mine Kucur :30 Urogenital System (2/2) Kaya Anatomi Özkuş :30 Design Of Experiments, Elements Of Multivariate Biyoistatistik Analysis Mustafa Şükrü Şenocak :30 Radiation Biophysics Mehmet Can :30 Isoprenoids, poliprenoids, steroids Orkide Donma :30 Sampling Techniques, Sample Size Biyoistatistik Mustafa Şükrü Şenocak :30 Endocrine System Kaya Anatomi Özkuş :30 Development of Surgical Instruments and Operations Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Sensory Organs Ayşe Anatomi Derya Ertem :30 Radiation Biophysics Mehmet Can :30 Plasma lipoproteins Orkide Donma :30 Biological Effects of Non-Ionisan Radiation and Tunaya Protection Principles Kalkan :30 Introduction of Measurement and Medical Instruments Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Amino acids : Structural properties Gülden :30 Medical Experimentation and Evolution of Medicine Evidence Burçak Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik Programı; Versiyon ; Sayfa 18/111

19 Lesson no Date/time Title Lecturer Department :30 Peptides and proteins : Structural properties Gülden Burçak :30 Imaging Techniques Tunaya Kalkan :30 Hemoglobin and myoglobin: Structure and function Gülden Burçak :30 Institutionalization in the Field of Medicine Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Imaging Techniques: Endoscopy, Rontgen Tunaya Kalkan :30 Historical Bases of Alternative Medicine Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Serum proteins, immunoglobulins, acute phase Gülden reactants Burçak :30 Computerized Tomography (CT), Magnetic Tunaya Resonance (MR) Kalkan :30 Change of Ethical Values in Medical Practice Through History Nil Sarı Tıp Tarihi ve Etik :30 Plasma proteins in clinical diagnosis Gülden Burçak :30 SPECT, PET Tunaya Kalkan Programı; Versiyon ; Sayfa 19/111

20 Ders programı / Curriculum 16 Eylül 2013 Pazartesi Oryantasyon programı 17 Eylül 2013 Salı Oryantasyon programı 18 Eylül 2013 Çarşamba Oryantasyon programı 19 Eylül 2013 Perşembe (Gün: 1) 12:30-13:20 Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) 13:30-14:20 Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) Türkçe Program (MT) Türkçe Program (TBA) English Program (İNG1) Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) Ders kurulu amaç ve hedefleri (Ders kurulu başkanlığı) Orientation Program Orientation Program Orientation Program Course aims and learning outcomes (Course chair / vice chair) Course aims and learning outcomes (Course chair / vice chair) 14:30-15:20 Anatomiye giriş; Genel Bilgiler ( M. Yakup Tuna; Anatomi) 15:30-16:20 Lokomotor Sistem (1/3) ( M. Yakup Tuna; Anatomi) Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Kavramlar ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 23 Eylül 2013 Pazartesi (Gün: 2) 12:30-13:20 Biyoistatistiğe Giriş, Amaç, Tarihçe, Temel Kavramlar ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Anatomiye giriş; Genel Bilgiler ( M. Yakup Tuna; Anatomi) 13:30-14:20 Tıpta Araştırma Yöntembilimi, Nedensellik, Araştırma Tasarımı (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 14:30-15:20 Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; ) 15:30-16:20 Lokomotor Sistem (2/3) ( Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) Lokomotor Sistem (1/3) ( M. Yakup Tuna; Anatomi) Lokomotor Sistem (2/3) ( Güler Kahraman Yıldırım; Anatomi) Tıp Tarihine Giriş, Amacı, Hedefi ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Introduction To Biostatistics, Aims, Brief History, Basic Concepts (Doç. Dr. Suphi Vehid; Biyoistatistik) The Research Methodology in Medicine, Causality, Research Designs (Doç. Dr. Suphi Vehid; Biyoistatistik) Introduction to Anatomy ( Tania Marur; Anatomi) Locomotor System (1/3) ( Tania Marur; Anatomi) The Medical Practitioner in History ( Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Biomolecules: General structural properties (Prof. Dr. Orkide Donma; ) 24 Eylül 2013 Salı (Gün: 3) 12:30-13:20 Tıp Tarihine Giriş, Amacı, Hedefi ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) 13:30-14:20 Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları (Prof. Dr. Ufuk Çakatay; ) Biyomoleküller: Genel yapısal özellikler (Doç. Dr. Hakan Ekmekçi; ) Biyomoleküllerin fonksiyonel grupları (Doç. Dr. Hakan Ekmekçi; ) Locomotor System (2/3) ( Tania Marur; Anatomi) Basic Concepts Of Biostatistics, Measuring, Coding, Collection And Presentation Of Data. ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Programı; Versiyon ; Sayfa 20/111

21 14:30-15:20 Antik Dönem Büyük Medeniyetlerinde Hekim Kimdi, Hastalık Teşhisi ve Tedavi Nasıl Yapılıyordu. ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) 15:30-16:20 Lokomotor Sistem (3/3) ( Ercan Tanyeli; Anatomi) Türkçe Program (MT) Türkçe Program (TBA) English Program (İNG1) Lokomotor Sistem (3/3) ( Ercan Tanyeli; Anatomi) Biyoistatistikte Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 25 Eylül 2013 Çarşamba (Gün: 4) 12:30-13:20 Biyoistatistikte Temel Kavramlar, Ölçüm, Kodlama, Verilerin Toplanması ve Sunumu ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Antik Dönem Büyük Medeniyetlerinde Hekim Kimdi, Hastalık Teşhisi ve Tedavi Nasıl Yapılıyordu. ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) 13:30-14:20 Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 14:30-15:20 sal reaksiyonlar ( Ufuk Çakatay; ) 15:30-16:20 Dolaşım Sistemi (1/2) ( Mehmet Yıldırım; Anatomi) sal reaksiyonlar (Doç. Dr. Hakan Ekmekçi; ) Dolaşım Sistemi (1/2) ( Mehmet Yıldırım; Anatomi) Nicel Veri Dizilerinde Tanımlayıcı Ölçütleri (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 26 Eylül 2013 Perşembe (Gün: 5) 12:30-13:20 Hipokrat ve Klinik Tıbba Giriş (Hipokrat kimdir, neden önemlidir, teşhis ve tedavideki üslubu) Hipokratik Tıbbın Uygulayıcıları, Önemli Kitaplar ve Katkılar. (Prof. Dr. Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş (Binom, Poisson) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 13:30-14:20 Olasılık, Temel Kavramlar, Kuramsal Olasılık Dağılımlarına Giriş (Binom, Poisson) (Prof. Dr. Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 14:30-15:20 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) (Prof. Dr. Remisa Gelişgen; ) 15:30-16:20 Dolaşım Sistemi (2/2) ( Mehmet Yıldırım; Anatomi) 30 Eylül 2013 Pazartesi (Gün: 6) Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (1/2) (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) Hipokrat ve Klinik Tıbba Giriş (Hipokrat kimdir, neden önemlidir, teşhis ve tedavideki üslubu) Hipokratik Tıbbın Uygulayıcıları, Önemli Kitaplar ve Katkılar. (Prof. Dr. Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Locomotor System (3/3) ( Tania Marur; Anatomi) Functional groups in biomolecules ( Orkide Donma; ) Philosophical Bases of Medicine ( Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Vascular System (1/2) ( Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Descriptives Of The Quantitative Data Series ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Biochemical reactions ( Orkide Donma; ) Nucleic acids and nucleotides: Structure and functions (1/2) ( Yıldız Dinçer; ) Anatomy of the Human Body as Described and Illustrated in Historical Sources ( Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Probability, Basic Concepts, Introduction To Theoretical Probability Distributions (Binomial, Poisson) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Nucleic acids and nucleotides: Structure and functions (2/2) ( Yıldız Dinçer; ) Programı; Versiyon ; Sayfa 21/111

22 Türkçe Program (MT) Türkçe Program (TBA) English Program (İNG1) 12:30-13:20 Sürekli Olasılık Dağılımlarına Giriş, Normal Dağılım ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (2/2) (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) 13:30-14:20 Nükleotitler ve nükleik asitler: yapı ve fonksiyonları (2/2) (Prof. Dr. Remisa Gelişgen; ) 14:30-15:20 Solunum Sistemi ( Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) 15:30-16:20 İslam Medeniyetinde Bilim ve Tıbbın Yeniden Yorumlanması, Önemli hekimler ve Katkıları (Prof. Dr. Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Dolaşım Sistemi (2/2) ( Mehmet Yıldırım; Anatomi) İslam Medeniyetinde Bilim ve Tıbbın Yeniden Yorumlanması, Önemli hekimler ve Katkıları (Prof. Dr. Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Anlamlılık Testleri I (Parametrik Varsayım Testleri) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 01 Ekim 2013 Salı (Gün: 7) 12:30-13:20 Anlamlılık Testleri I (Parametrik Varsayım Testleri) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Solunum Sistemi ( Ali İhsan Soyluoğlu; Anatomi) 13:30-14:20 Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma ( Hüseyin Sönmez; ) 14:30-15:20 Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler ( Hüseyin Sönmez; ) 15:30-16:20 Anlamlılık Testleri II (Parametrik Varsayım Testleri) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 02 Ekim 2013 Çarşamba (Gün: 8) Sinir Sistemi (1/2) (Prof. Dr. Salih Murat Akkın; Anatomi) Anlamlılık Testleri II (Parametrik Varsayım Testleri) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Karbonhidratlar: Yapı ve sınıflandırma (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) 12:30-13:20 Sinir Sistemi (1/2) (Prof. Dr. Salih Murat Akkın; Anatomi) 13:30-14:20 Sinir Sistemi (2/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) 14:30-15:20 Ortaçağ Doğu Dünyasında ve Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Yorumu; Teşhis ve Tedavi ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Monosakkaridler, glikozidler, oligosakkaridler (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) Ortaçağ Doğu Dünyasında ve Ortaçağ Batı Dünyasında Tıbbın Yorumu; Teşhis ve Tedavi ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Anlamlılık Testleri III (Nonparametrik Yöntemler) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Vascular System (2/2) ( Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Introduction To Continuous Probability Distributions (Normal Distribution) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Tests Of Significance I (Parametric Hypothesis Tests) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Respiratory System (Prof. Dr. Tania Marur; Anatomi) Functions of Organs As Viewed in History (Prof. Dr. Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) Carbohydrates : Structure and classification (Prof. Dr. Orkide Donma; ) Monosaccharides, glycosides, oligosaccharides ( Orkide Donma; ) Nervous System (1/2) ( Kaya Özkuş; Anatomi) Tests Of Significance II (Parametric Hypothesis Tests) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Tests Of Significance III (Nonparametric Methods) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Nervous System (2/2) ( Kaya Özkuş; Anatomi) Programı; Versiyon ; Sayfa 22/111

23 15:30-16:20 Anlamlılık Testleri III (Nonparametrik Yöntemler) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 03 Ekim 2013 Perşembe (Gün: 9) Türkçe Program (MT) Türkçe Program (TBA) English Program (İNG1) Polisakkaridler ve glikoproteinler (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) Polysaccharides and glycoproteins ( Orkide Donma; ) 12:30-13:20 Polisakkaridler ve glikoproteinler ( Hüseyin Sönmez; ) Sinir Sistemi (2/2) (Prof. Dr. Yusuf Zeki Yıldız; Anatomi) Etiology of Disease and Methods Used in Diagnosis Before the Scientific Era ( Nil Sarı; Tıp Tarihi ve Etik) 13:30-14:20 Gastrointestinal Sistem (1/2) ( M. Yakup Tuna; Anatomi) Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Cybernetics and Medical Practices ( Mehmet Can ; ) 14:30-15:20 Nitel Verilerin Değerlendirilmesi (Ki-Kare Testi) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 15:30-16:20 Sibernetik ve Medikal Uygulamalar ( Mehmet Ali Körpınar; ) Sibernetik ve Medikal Uygulamalar ( Mehmet Ali Körpınar; ) Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler (Doç. Dr. Sabiha Civelek; ) 07 Ekim 2013 Pazartesi (Gün: 10) 12:30-13:20 Proteoglikanlar, mukopolisakkaridler (Doç. Dr. Murat Bolayırlı; ) Gastrointestinal Sistem (1/2) ( M. Yakup Tuna; Anatomi) 13:30-14:20 Gastrointestinal Sistem (2/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) 14:30-15:20 Değişkenler Arası Bağıntı I (Korelasyon) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) 15:30-16:20 Lazer ve Medikal Uygulamaları ( Mehmet Ali Körpınar; ) Değişkenler Arası Bağıntı I (Korelasyon) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Lazer ve Medikal Uygulamaları ( Mehmet Ali Körpınar; ) Lipidler:Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme ve sınıflandırma ( Gülnur Andican; ) 08 Ekim 2013 Salı (Gün: 11) 12:30-13:20 Lipidler: Fonksiyonları. Yağ asitleri: İsimlendirme ve sınıflandırma ( Emel Ulakoğlu Zengin; ) Gastrointestinal Sistem (2/2) (Doç. Dr. Mehmet Üzel; Anatomi) 13:30-14:20 Ürogenital Sistem (1/2) ( Şükrü Turan Peştemalcı; Anatomi) 14:30-15:20 Tıpta Reform, Aydınlanma Çağı, Matematik ve Fiziğin Tıbba Etkisi. ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Tıpta Reform, Aydınlanma Çağı, Matematik ve Fiziğin Tıbba Etkisi. ( Ayten Altıntaş; Tıp Tarihi ve Etik) Değişkenler Arası Bağıntı II (Regresyon) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Proteoglycans, mucopolysaccharides ( Orkide Donma; ) Gastrointestinal System (1/2) ( Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Evaluation Of Qualitative Data (Chi-Square Test) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Gastrointestinal System (2/2) ( Ayşe Derya Ertem; Anatomi) Laser and Medical Practices ( Mehmet Can ; ) Lipids: Functions. Fatty acids: Nomenclature and classification (Doç. Dr. Mine Kucur; ) Relation Between Variables I (Correlation) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Relation Between Variables II (Regression) ( Mustafa Şükrü Şenocak; Biyoistatistik) Ultrasound and Medical Practices ( Mehmet Can ; ) Programı; Versiyon ; Sayfa 23/111

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 1. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014-2015 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2014-2015 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2014-2015 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015-2016 Öğretim Yılı Ders Programı Özeti / Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Academic Year Synopsis of Curricula İçindekiler / Table of Contents 2015-2016 Öğretim Yılı Akademik

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ BİRİNCİ YIL. I. ve II. GRUP ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ BİRİNCİ YIL. I. ve II. GRUP ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ SAYFA DÖNEM KOORDİNASYON KURULU 2 TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ TEMEL TIP BİLİMLERİ ÖNLİSANS DÖNEMİ 3 1. YIL ÖĞRETİM KADROSU 2007-2008 EĞİTİM

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem

6. Dönem. 7. Dönem. 8. Dönem Psikoloji Bölümü / Psychology 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Ataturk's Prın. and the Hıst. of the Turkısh Rep. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 FLS101 Felsefeye Giriş Introduction

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk. Eğ.) 2 2 3 4 AMH103 Temel Ameliyathane Hizmetleri

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS KPP700100 İleri Psikopatoloji Advanced

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uz. Eğ.) 2 2 3 4 IAY105 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 2 3 6 SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 SHM111 Hastalıklar

Detaylı

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY

UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY UÇAK TEKNOLOJİSİ / AVIATION TECHNOLOGY 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İş Sağlığı

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce II English II 3 0 3 3 IYB203 İŞLETME BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 6 ISL103

Detaylı

DR.RAMIN ALIYEV 1. SINIF

DR.RAMIN ALIYEV 1. SINIF 1 ZİRVE ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (ING - TR) 1. SINIF I. YARIYIL TURK101 TÜRK DİLİ-I (YAZILI ANLATIM) (2-0-2) AKTS KREDİSİ: 2 Yazı dilinin

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı