2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ"

Transkript

1 Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: pbx Belgegeçer: E.Mail: 2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman Mühendisleri Odası nca, 31/Ekim-03/Kasım/2013 tarihleri arasında Antalya da 2023 e Doğru 2. Doğa ve Ormancılık Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda; I) Gerçek ve tüzel kişilerin 5531 sayılı Kanuna yönelik hizmet alımları ve irdelenmesi II) Türkiye orman ekosistemi ve yetişme ortamı analizi, envanteri, planlaması ve haritacılığı III) Orman Ekosistemi temelinde Türkiye ormanlarına yönelik odun dışı bitkisel ürünler IV) Orman ekosistemi temelinde Türkiye nin av ve yaban hayatı Konularında sunulan bildiriler; bilim adamları, uygulayıcılar, sivil toplum örgütleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş çalışanlarından oluşan 350 katılımcı tarafından tartışılmıştır. Açılış oturumunu takiben Orman Mühendisleri Odası, TOBB Türkiye Mobilya Meclisi, TOBB Türkiye Ağaç Ürünleri Meclisi ile Eğe İhracatçıları Birliği temsilcilerinin panelist olarak katıldığı Orman Bitkisi, Bitkisel Ürünleri ve Endüstriyel Ahşap Eşya Üretimin İhracatı ile Bu Alanlardaki Mühendislik Hizmetleri konulu panel düzenlenmiştir. Panelden sonra gerçekleştirilen sempozyum oturumlarında toplam 42 adet sözlü ve yazılı bildiri değerlendirilmiştir. Yazılı bildiriler ile sözlü sunumlar ve oturumların tartışmalar bölümündeki katkılarla şekillenen öneriler bu sonuç bildirisinde yer almıştır. Sonuç bildirisi, Orman Mühendisleri Odası tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, orman fakültelerine, meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine iletilecek, bildiride yer alan önerilerin uygulamaya aktarılabilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. Sempozyumda şekillenen öneriler konu başlıkları itibariyle aşağıya çıkarılmıştır. I) GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN 5531 SAYILI KANUNA YÖNELİK HİZMET ALIMLARI VE İRDELENMESİ 1

2 1- Orman idaresi ile Orman Mühendisleri Odası; 5531 sayılı Kanunda belirtilen orman mühendisliği mesleki hizmetlerinin, 4734 sayılı Kanun kapsamında uygulanmasına yönelik olarak, Orman İdaresinin merkez ve taşra kuruluşlarında bilgilendirme amaçlı ortaklaşa eğitimler ve çalıştaylar düzenlemelidir. 2- Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularındaki hak ve yetkileri kullanabilmek için, orman mühendislerinin Odaya kayıtlı olmaları ve ruhsat belgesiyle yetkilendirilmeleri yasal zorunluluk olduğundan, danışmanlık hizmet alımı ihalelerine ait ihale dokümanlarında orman mühendisi ifadesi yerine, mutlaka orman mühendisi unvanlı yetkili meslek mensubu ifadesi yazılmalıdır. 3- Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularından özel uzmanlığı gerektiren alanlar, Orman İdaresi, Üniversiteler ve Orman Mühendisleri Odasının yapacakları ortak çalışmada belirlenmeli, bu konularda Orman idaresi ve üniversitelerin katkılarıyla Oda tarafından sertifikalı eğitimler yapılarak uzmanlık sertifikası verilmeli, bu hizmetlerin satın alınmasına dair ihale dokümanlarında sertifikalı uzmanlar aranmalıdır. 4- Sempozyuma konu edilen odun dışı bitkisel ürünlerin teşhis, tespit, envanter ve yönetim planları; av hayvanlarının teşhis, tespit, envanter ve yönetim planları; yetişme muhiti analizi, envanteri, planlaması ve haritacılığı gibi konularda, Orman Mühendisleri Odasının koordinasyonunda, orman idaresi ve üniversitelerin katılımlarıyla sertifikalı uygulamalı uzmanlık eğitimlerine en kısa zamanda başlanmalı, orman idaresince bu hizmetlerin serbest ormancılık büroları ve şirketlerinden satın alınmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır. 5- Orman idaresi başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşları; 5531 sayılı Kanuna ilişkin mesleki faaliyet konularında yapacakları hizmet alımlarında, mesleki denetimlerin sağlanmasına yönelik olarak, üretilen mesleki çıktılarda Orman Mühendisleri Odası vizesinin yapılıp yapılmadığı mutlaka aranmalıdır. 6- Yapım hizmeti ihalelerinde mühendislik diplomalarının benzer iş olarak değerlendirmesi uygulamasının, tüm mühendislik hizmetlerine tanınacak şekilde 4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinde değişiklik yapılmalıdır. 7- Kamu İhale Kanununun 48 inci maddesi 2 inci fıkrasına göre, Kamu İhale Kurumunca belirlenecek limit dahilindeki 5531 sayılı Kanuna giren danışmanlık hizmet alımlarında iş deneyim belgesi aranmaması için, Danışmanlık Hizmet Alımları Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmalı, bu değişikliğin gerçekleştirilmesi için, KİK nezdinde Orman Mühendisleri Odası ile Orman İdaresi birlikte girişimlerde bulunmalıdır. 8- Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü; 5531 sayılı Kanun kapsamındaki Orman Mühendisliği mesleki faaliyet konularına ilişkin danışmanlık hizmet alımlarını Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinden yapacak biçimde ihale dokümanlarında gerekli düzenlemeler yapmalı, bu Genel Müdürlüğün faaliyet alanlarına giren konularda meslek mensuplarının uzmanlaşmaları için OMO tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır. 2

3 9- Orman idaresinin, 5531 sayılı Kanun kapsamına giren ormancılık mühendisliği konularında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapacakları hizmet alımlarının; Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinden yapılması, hizmet alımlara iştirak edecek Serbest Büro ve Şirketlerdeki meslek mensuplarının yetkili ve ruhsatlı olup olmadıklarına dikkat edilmesi, satın alınacak mesleki hizmetlerde Oda vizesinin bulunması, ihale değerlendirmesinde 5531 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göz önüne alınması gerektiği hususlarına ihale dokümanlarında yer verilmelidir sayılı Kanuna göre kurulması ön görülen ve işleyişleri 24/7/2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü de belirlenen, Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının kuruluşlarının hayata geçirilmesi için, OMO tarafından yeminli meslek mensupluğu sınavları yapılmalı, Orman İdaresince Serbest Yeminli Ormancılık Bürolarının çalışma alanlarına yönelik olarak, OMO nun katkılarıyla ormancılığa ilişkin mevcut ikincil mevzuat üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 11- Orman ürünleri sanayinin istediği nitelikte Orman Endüstri Mühendisi ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirilmesi için; Kasım 2012 tarihlerinde Kastamonu da yapılan 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Yüksek Öğretim ve Eğitime Yansımalarının İrdelenmesi ve Hedefler konulu kongre sonuç bildirisinde yer alan öneriler de dikkate alınarak; Orman Mühendisleri Odasının koordinasyonunda, TOBB, üniversiteler ve orman idaresinin katılımlarıyla yapılacak arama toplantılarıyla, uzmanlaşma ve ders içerikleri konusunda alternatif öneriler geliştirilmeli, yabancı dil hazırlık okutulmalı, analitik düşünebilen mühendisler yetiştirilmeli ve yıl içinde yapılacak sürekli eğitimlerle güncel bilgiler mühendislere aktarılmalıdır. 12- Orman ve ağaç endüstrisine yönelik başta ahşap mobilya üretimi olmak üzere diğer ahşap eşya üretimlerinde özgün tasarımlar ve markalaşmaya önem verilmelidir. II) TÜRKİYE ORMAN EKOSİSTEMİ VE YETİŞME ORTAMI ANALİZİ, ENVANTERİ, PLANLAMASI VE HARİTACILIĞI 1- T.C. Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü nce (ÇEM); 4125 sayılı Tamime dayalı olarak hazırlanan, Türkiye deki mevcut ağaçlandırma ve tür değişikliği projelerindeki toprak etütleri ile toprak analizleri kullanılarak Türkiye toprak haritalarının üretilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, toprak özelliklerinin değerlendirilmesi, toprak numunesi alımları ve laboratuar analizlerindeki belirsizlikler nedeniyle bunların kullanılamaz olduğu gözlemlenmiştir. Arazi etütleri ve toprak numuneleri uzmanlar tarafından alınmalı, laboratuar analizlerindeki farklı yöntemlere son verilmeli, yetişme ortamı/toprak etüdü ve haritalarının yapımı için öncelikle toprak ve vejetasyon örneklemelerine yönelik uluslararası standartları temel alan kılavuzlar mutlaka hazırlanmalıdır. Ayrıca toprak analizleri ve etütleri yapılan alanların envanter ve kalıcı kayıt işlemleri sağlıklı bir şekilde başlatılmalıdır. 3

4 2- Türkiye yetişme ortamı/toprak etüdü ve haritalarının yapımına yönelik kılavuzların hazırlanmasında; Avrupa Komisyonu Avrupa Toprak Bürosu (ESBN, 2013) ya da Avrupa Birliği Orman Sağlığı İzleme Programı (ICP Forests) tarafından hazırlanmış olan toprak örneklerinin alınması, analizi ve toprak veri bankası oluşturulması kılavuzları temel alınmalıdır. 3- Orman topraklarının sınıflandırılmasında; Ülkemizin Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonunca yürütülen çalışmalara katıldığı ve bilgi sağladığı dikkate alınarak, Ziraat Mühendisleri tarafından kullanılan ABD toprak taksonomisi değil, Orman Mühendislerinin kullandıkları Orta Avrupa Toprak Sınıflandırma sistemi kullanılmalı, toprakların sistematik sınıflandırmasında FAO tarafından geliştirilmiş olan Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen Toprak Kaynakları için Dünya Referans Temeli (FAO/DRT) (World Reference Base for Soil Resources (FAO/WRB)) sistemine uygun standartlarda veriler üretilmelidir. 4- Orman yetişme ortamlarının ayrılmasında iklim özelliklerinin önemi dikkate alınarak, ormanlardaki meteoroloji istasyonlarının sayısı arttırılmalı ve bunun için Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile işbirliğine gidilmeli, laboratuvar analizleri uluslararası analiz yöntemleri ve standartlarına uygun olarak yapılmalı, kalite kontrol sisteminin yerleştirilmesi için, Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile Orman Fakülteleri laboratuvarları arasında ring testler uygulanmalıdır. 5- Ülke çapında yetişme ortamı etüt ve haritalama çalışmalarına başlanması halinde; mevcut laboratuvarların kapasiteleri geliştirilmeli, 2003 yılında Çevre ve Orman Bakanlığının kurulması sırasında kaldırılan toprak laboratuvarları tekrar kurulmalı, özel referanslı orman toprak laboratuvarlarının kurulması teşvik edilmeli, haritalama çalışmaları için gereksinim duyulan coğrafi bilgi sistemleri (CBS) merkezleri kurulmalı, topraklar ve yetişme ortamlarında iklim değişikliği vb. nedenlerle ortaya çıkabilecek değişimlerin izlenmesi için bir izleme ağı kurulmalı, bu amaçla Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı kapsamında her yıl tepe tacı durumunun değerlendirilmelerinin yapıldığı mevcut seviye-1 noktalarından yararlanılmalıdır. 6- Yetişme ortamı etüdü ve haritalanması için yukarıda önerilen hususlarının tamamlanmasından sonra; eğitim programları hazırlanarak birisi toprak diğeri vejetasyon konusunda uzman en az iki orman mühendisinden oluşacak arazi ekipleri kurularak eğitilmeli, arazi, laboratuvar ve haritalama çalışmaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak ekiplerle yapılabileceği gibi, 5531 sayılı Kanuna göre kurulan Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinden hizmet alımı suretiyle yapılabilmeli, bunun için Orman Mühendisleri Odası ile işbirliğine gidilmeli, bu çalışmalardan sağlıklı sonuçlar elde edilmesi için denetim mekanizması oluşturulmalıdır. 7- Orman Amenajman Planlarında Fonksiyonların (toprak koruma, su üretimi gibi) ayrılması, idare sürelerinin belirlenmesi, ağaçlandırma çalışmalarında artımın en fazla olduğu alanlardan başlanmasında, kullanılacak ağaç türlerinden ekonomik bakımdan daha değerli olanının seçilebilmesinde, silvikültürel planlamalarda gerekli olan yetişme ortamı koşulları ile ormanların üretim güçleri, yapay ve doğal gençleştirme yöntemlerinin belirlenmesinde, ormanlar için söz konusu olabilecek muhtemel tehlikelere yönelik gerekli bilgilerin sunulmasında, baraj havzaları ve yeşil kuşak ağaçlandırmaları, erozyonla mücadele, yukarı 4

5 havza sel kontrolü ve çölleşme ile mücadele kapsamında çalışma yapılacak alanlara ilişkin fizyografik, edafik, klimatik ve biyotik verilerin belirlenmesinde gerekli olan yetişme ortamı etüdü ve haritaları yapılmalı, orman amenajman planlarının 10 yıl içinde bitirilmesi için 1963 yılında alınan tedbirlere benzer şekilde, bu çalışmaların Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023 yılı hedef alınarak 10 yıl içinde bitirilmesine yönelik olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü nce gerekli teknik ve idari tüm önlemler alınmalı ve zaman geçirilmeden uygulamaya konulmalıdır. 8- Orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği için, ihtiyaç duyulan temel ekolojik veri altlıklarının sağlanmasında dağılım modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Canlı organizmalar ile cansız ortam faktörlerini, potansiyel değer veya kaynak rezervini, aktüel durumu ortaya koymayı amaçlayan yetişme ortamı haritaları ile hedef türler için iklim değişimini hesaba alan dağılım haritaları üretilirken; kişisel değerlendirmelere dayalı geleneksel yöntemlerin yerine, bilgi teknolojilerinin ürünü olan, üretimi hızlı, objektif değerlendirme sunan, denetimi kolay bağlantı yöntemli dağılım modelleri kullanılmalıdır. 9- Başarılı eylem planlarının ortaya konması için, ekolojik değerler ile toplum gerçeklerinin aynı eksende oturduğu ve süreklilik prensibi temelinde, ekosistemlerin coğrafi planlamaları yapılmalıdır. Bunun için ekolojik bilgi altlıklarının oluşturulması, paydaşlardan alınan bildirimler ile toplum çıkarlarının makul düzeyde gözetildiği yönetim planlarının şekillendirilmesi, ekosistemlere yönelik olarak hazırlanacak yönetim planlama süreçlerinin bu şekilde tamamlanması, bu planların uygulamaya daha kolay aktarılması, gelecekte olası sosyal rahatsızlıklardan kaynaklanacak problemlerin büyük oranda önüne geçilmesi, ucuz, hızlı, etkin bir yönetim ve geliştirme planının yapılması için; Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinden yapılacak hizmet alımlarına ilişkin hazırlanacak ihale şartnamelerinde, verilerin üzerinde işlendiği, üzerinde değişikliklerin yapılabileceği ve iş bitiş takviminden daha kısa sürede elde edilebilecek, bağlantı yöntemli ve model tabanlı haritaların üretilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 10- Orman İşletme Şefliği temelinde yapılan orman amenajman planlarında, ormancılığımızda daha entansif ve verimli çalışabilmek için, yapılacak işler olarak yetişme ortamı analizi ve haritası da eklenmelidir. 11- Orman ekosistemlerin sağlıklarının izlenmesinde, rehabilitasyon çalışmaları ile ağaçlandırma sahalarının başarılarının tespitinde ve doğal orman şartlarına benzerliklerinin değerlendirilmesinde, orman biyolojik çeşitliliğinin bir parçası olan toprak mikro eklembacaklıları gibi toprak faunasından da yararlanılabilir. III) ORMAN EKOSİSTEMİ TEMELİNDE TÜRKİYE ORMANLARINA YÖNELİK ODUN DIŞI BİTKİSEL ÜRÜNLER 1- Odun dışı orman ürünlerinin envanter ve planlama çalışmaları, Serbest Ormancılık Bürolarından hizmet alımı da yapılarak en kısa zamanda tamamlanmalı, Orman İdaresi, Üniversiteler ve Oda işbirliğinde uzmanlık eğitimleri yapılıp teknik kapasite artırılmalı, odun dışı üretimler planlara dayalı olarak yapılmalı, doğal ortamında yayılışını artırıcı tedbirler 5

6 geliştirilmeli, ağaçlandırılacak alanlarda odun dışı bitkisel ürün tesisi uygulamalarına yer verilmelidir. 2- Odun dışı bitkisel ürünlerin tekniğine uygun toplatılması için, orman idaresi ile kooperatiflerin işbirliğinde Orman Köylüleri eğitilmeli, bu ürünleri işleyen ve ihracatını yapan sektör kuruluşlarının talep, sorun ve önerileri dikkate alınmalı, bu ürünlere ihracat öncesi yurt içinde daha fazla katma değer kazandırıcı tedbir ve teşvikler uygulanmalıdır. 3- Odun dışı orman ürünlerinin, etkili kırsal kalkınma aracı olarak kullanabilmesi için, coğrafi işaretler korumasına alınmalı, coğrafi işaretler korumasına alınacak ODOÜ nin belirlenmesi amacıyla, başta Orman İşletme Müdürlükleri olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce gerekli çalışmalar yapılmalı ve belirlenen ürünlere coğrafi işaret alınması süreci başlatılmalıdır. 4- Odundışı orman ürünü veren türlerin envanter ve planlama çalışmalarında, türlere göre gereksinim duyulan uzman teknik personel eksikliğinin giderilmesi amacıyla, kamuda ve özel sektörde çalışan mühendislerin sertifikalı eğitimlerine önem verilmeli, ruhsatlı serbest orman mühendislerinin eğitimlerinde Orman İdaresi ile Orman Mühendisleri Odası işbirliği yapmalı, Odun Dışı Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması ile Üretim ve Satış Esasları na ilişkin 297 sayılı tebliğin izahnamesinde, envanter, yönetim planı ve hasat planı yapımlarına dair yapılacak danışmanlık hizmet alımı esasları belirlenirken, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat hükümleri dikkate alınmalı ve Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinin uyacakları esaslar belirlenmelidir. 5- Bölgelere göre odun dışı orman ürünü desenleri belirlenmeli, kırsal kalkınma dikkate alınarak kooperatifçilik teşvik edilmeli ve bu yolla hammadde yerine işlenmiş ürünlerin dış ticareti başta olmak üzere pazarlanması hedef alınmalıdır. 6- Bozuk olarak nitelenen orman alanlarımızın çok önemli bir kısmı, odun dışı ürünler açısından zengin türlere sahip doğal nitelikli potansiyel alanlar olduğundan, bu yerler ekosistem dengesi gözetilerek korunmalı, bu alanlardaki odundışı bitkisel ürünlerin hasat planları yapılarak orman köylüsüne öncelik verilmeli ve teknik destek sağlanarak değerlendirilmelidir. 7- Odundışı orman ürünleri ekosisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, alıcılar tarafından organize edilen ve profesyonel olmayan toplayıcılar düzenli olarak eğitilmeli, yerel halk ve profesyonel toplayıcılara kaliteli hammadde elde etmek için iyi toplama ve üretim uygulamaları konularında güncel bilgiler verilmeli, tıbbi ve aromatik bitkilerin yabani hasadı konusunda mesleki bilgiye dayalı hasat projeksiyonlarını içeren ve bitkilerin üretkenlik biyolojisi konusunda bilimsel bilgilere dayalı etkili yönetim bilgi sistemleri oluşturulmalıdır. 8- Odundışı orman ürünleri veren ağaç ve ağaççıklardan oluşan meşcerelerde, orman idaresi, üniversite ve araştırma kurumlarının işbirliğiyle seleksiyonlar yapılmalı, belirlenen üstün özellikli genotipler korumaya alınmalı, üretim sırasında kontrol ve denetim faaliyetleri periyodik olarak yapılmalı, planlara dayalı bakım ve budama teknikleri gibi silvikültürel çalışmalar yapılarak ürün verimliliği artırılmalıdır. 6

7 9- ODOÜ sağlayan kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması için, ülke koşullarına uygun yönetim sistemi ile idare edilmeli, ülkemizin sosyo-kültürel ve geleneksel kullanım şekillerine uyacak biçimde sürdürülebilirlik göstergeleri belirlenmelidir. 10- Odundışı orman ürünlerine konu bitkiler ile bu bitkilerin ekonomik getirileri hakkında farkındalığın oluşturulması yönünde, bölgeler itibariyle halk bilgilendirilerek eğitilmeli, bölge halkınca bitkilerin doğal tarımlarının yapılmasına yönelik uygulamalı araştırmalar yapılmalı, ürün satın alma garantisi ve kredi desteği gibi özendirici tedbirlerle üretim artırılmalıdır. 11- Odundışı orman ürünlerinin ticaret hacmini arttırmak için, Devlet, yerel yönetimler ve ticaret odalarının işbirliği ile markalaşma yapılmalı, yurt dışına açılım için gerekli alt yapı oluşturulmalı ve işletmeler bu yönde desteklenmelidir. 12- Ülkemizin, uçucu yağlar üretilen odundışı bitkiler yönünden zenginliği dikkate alınarak; bu alanda prodüktif üretim yapabilmek için, uçucu yağ üretiminde lider ülkelerin teknikleri ile kullandıkları araç ve gereçler yakından takip edilmeli, Dünya pazarları izlenmeli, konuyla ilgili talep eğilimleri sürekli güncellenmeli ve üreticiler belli hedeflere yönlendirilmelidir. 13- Odundışı orman ürünlerinden karayosunların ve mantarların biyolojisi, üretimi, kullanım alanları, ihracata yönelik pazarlama konularında araştırmalar yapılmalı, bilinçli bir şekilde orman köylülerine toplatılarak pazarlanması sağlanmalıdır. 14- Baltalık ormanlardan yapılan fiili yaprak faydalanmasının disipline alınması ve bu ormanların yapı ve kuruluşlarının tahrip edilmemesi için, amenajman planlarında katılımcılığın gereği olarak tetar işletmeciliğine yer verilmesinin önü açılmalıdır. IV) ORMAN EKOSİSTEMİ TEMELİNDE TÜRKİYE NİN AV VE YABAN HAYATI 1- Türkiye ormanlarında, biyolojik çeşitlilik değeri ve zenginliğine haiz olan alanlar katılımcı anlayışla bir an önce belirlenip korunan alanlar statüsüne alınmalı, mevcut korunan alanların Uzun Devreli Gelişme Planları ile Yönetim ve Gelişme Planları, Serbest Ormancılık Bürolarından da hizmet satın alınarak en kısa zamanda tamamlanmalıdır. 2- Türkiye Ormanlarında av turizmi kapasitesinin artırılması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce gerekli envanter ve amenajman çalışmaları yapılmalı, uzman orman mühendisleri istihdam edilerek nesli azalan veya azalmayan yaban hayvanlarının üretim çalışmaları artırılmalı, av turizmi yapan seyahat acentelerinin etkinliği artırılmalı, yurt dışındaki av turizmi uygulamaları izlenmeli, ormanlarda yapılacak silvikültürel müdahalelerde, yaban hayvanlarının istekleri gözönünde bulundurulmalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün kurumsal kapasitesi gözden geçirilmeli ve güçlendirilmelidir. 7

8 3- Koruma statüsündeki tabiat parkı ayrımlarında korumadan ziyade, rekreasyonel olanaklar sağlamak amacı öne çıkarılmaktadır. Tabiat parklarının ayrılmasında tüm ilgi grupları tarafından kabul edilebilecek bilimsel kriterler oluşturulmalıdır. 4- Korunan alanların yönetiminden sorumlu Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü nün, bu alanlara yönelik birçok yetkilerinin başka kurumlara devredilmesi nedeniyle, alan yönetimindeki azalan etkinliği ve sorumluluğu yapılacak yasal düzenleme ile mutlaka artırılmalıdır. 5- Ekosistem tabanlı sürdürülebilir ormancılık bağlamında, ekolojik dengenin sağlanması için; hektarda bir iki adet ölü ağaç bırakılmalı şeklindeki genel kabulün yerine, literatürde yer aldığı biçimiyle, serin ve ılıman kuşak ormanlarda toplamda en az 5-10 m3/ha, optimumda ise m3/ha, ya da birim alandaki toplam ağaç hacminin %3-8 i oranında ölü ağacın alanda bırakılması hususu OGM ce değerlendirilmelidir. 6- Av ve yaban hayatı neslinin tehlikeye sokulmaması için, av ve yaban hayvanlarının yaşam, beslenme, yumurtlama, üreme ve yavrulama alanlarında, bu yerleri çıkardığı atıklarıyla kirleten tesislerin yapımına izin verilmemelidir. 7- Avcılık, doğal yaşama doğrudan müdahale eden bir faaliyet olduğundan; avcılar çok iyi bir şekilde eğitilmeli, avcılarda aranan eğitim seviyesinin de daha yükseğe çekilmesi çalışmaları yapılmalı, avcıların MAK toplantıları dışında da sorunlarını dile getirebilecekleri bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır. 8- Kamu yararını yakından ilgilendiren doğa ekosisteminin korunmasına yönelik olarak, İdari Yargılama Usulü Hakkında Kanun da bireylerin de dava açmasını sağlayacak biçimde değişiklik yapılmalıdır. 9- Av ve yaban hayatı koruma ve geliştirme alanlarında, büyük memeli türlerinin yavrulama için tercih ettiği alanlar fotokapan yöntemiyle belirlenmeli, çiftleşme ve yavrulama dönemlerinde söz konusu alanlarda orman emvali üretim çalışmaları gibi hayvanları rahatsız edici insan faaliyetleri yapılmamalı, mutlak koruma zonları oluşturulurken yavrulu bireylerin tespit edildiği bölgeler göz önünde bulundurulmalı ve bu alanlarda insan faaliyetleri kısıtlanarak kaçak avcılık gibi yaban hayatını büyük ölçüde olumsuz etkileyen faaliyetler kontrol altına alınmalıdır. 10- Av kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için; ülkemizdeki avlanmaya açık orman alanları ve diğer alanlarda 4915 sayılı Kanunda tanımlanan avlak sistemleri tesis edilmeli, yıllık avlanma kotaları avlaklar bazında belirlenerek av potansiyeli kontrol altına alınmalıdır. 11- Yaban hayatına yönelik Uzun Devreli Yönetim Planları yapımında, türlerin envanterleri, populasyon büyüklükleri, sağlık durumları ile biyolojik özelliklerinin belirlenmesinde, tüm dünyada yapıldığı biçimde, güvenilir ve hızlı veri elde edilmesini sağlayan fotokapan yöntemi kullanılmalı, yönetim planı yapımlarına dair danışmanlık hizmet alımı teknik şartnamelerde yer verilmeli, av turizmine açık alanlarda bu yöntem av kotalarının belirlenmesinde değerlendirilmelidir. 8

9 12- Doğa turizmine (ekoturizm) konu olacak alanlar önceden belirlenmeli, ekosistemi koruyucu tedbirler alınarak katılımcı yaklaşımla planlanmalı ve planlara ilin valisi ile kentin dinamikleri sahiplenmeli, daha sonra kullanıma açılmalı ve uygulamalar periyodik olarak denetlenmelidir. 13- Av ve yaban hayvanlarının sürdürülebilirliğini sağlamak için; öncelikle ülkemizin av sahaları Kara Avcılığı Kanunu na uygun olarak Devlet Avlağı ve Genel Avlak statülerine kavuşturulmalı, envanterleri yapılmalı, taşıma kapasitesi üzerinde olan türler için kotalar belirlenerek avlanmaya izin verilmeli, sistemin sağlıklı yürütülüp işletilmesi için, gerektiğinde yasal düzenleme yapılarak avlakların belde belediyeleri, köy tüzel kişilikleri, avcı kuruluşları ve derneklerince işletilmesinin sağlanması için yasal düzenlemeye gidilmelidir. 14- Avcılık eğitimi eğitmenleri seçilirken; avcılığı bilmeleri, alanında uzman ve konularına hâkim olmaları, bilgiyi aktarırken kitaptan okuyarak değil okumadan vermeleri, dersi ciddiye almaları, imkânlar ölçüsünde akademisyenlerden olmalarına özen gösterilmeli, gece avcılığının zararları ve tahribatları konusu avcı eğitim programına alınmalıdır. 15- Halen avcı eğitimleri Halk Eğitim Merkezleri odaklı yapıldığından, bu merkezlerin bulunmadığı ilçelerinde avcıların eğitimlere katılmaları yönündeki sıkıntılarına çözüm bulmak için, avcı eğitimlerinin avcı derneklerinin bulunduğu yerlerde yapılması konusu Doğa Koruma ve Milliparklar Genel Müdürlüğü nce değerlendirilmelidir. 16- Orman içi sularımızdaki alabalık neslinin korunması ve yok olmasının önüne geçilebilmesi için, su kaynaklarının etüt, tespit ve planlama çalışmalarına önem verilmeli, ekolojisine uygun olarak üretilen yavru balıklar, anaçlarının alındığı ormaniçi sulara bırakılmalıdır. Yukarıda belirtilen sempozyum çıktıları, bildiri sahipleri ve katılımcıların ortak görüşleri doğrultusunda oluşturulmuş ve sempozyum genel kurulunca kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır. 03 Kasım 2013 SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU 9

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından 5531 SAYILI KANUNUN 4 MADDESİNDEKİ MESLEKİ FAALİYET KONULARI İLE 5 İNCİ MADDEDEKİ MESLEKİ HAKLARA YÖNELİK HİZMETLERİ SATIN ALMA VE MESLEK

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından ORMAN KANUNUNUN 16. MADDESİ İLE 17/3 VE 18 İNCİ MADDELERİNİN UYGULAMA YÖNETMELİKLERİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLERDE MESLEK MENSUPLARININ

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI VII. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL DKMP ve OGM Protokolü DKMP Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan Milli

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN YASAL HAKLARI, İSTİHDAMI VE BU KONULARDA ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASININ YAPTIĞI ÇALIŞMALAR Eşref GİRGİN Orman Yük. Müh.&İşletmeci Orman Bakanlığı (E)Müsteşar Yardımcısı Orman

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ

PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ KARAMAN ELMA PANELİ PANEL SONUÇ BİLDİRGESİ 25 NİSAN 2016 Hazırlayanlar Uzman İsmail ARAS Uzman Hakan ANAÇ Araştırma, Etüt ve Planlama Birimi GİRİŞ Dünyanın en büyük elma üreticilerinden olan ülkemiz ve

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik

Sizin varlığınız ve katkılarınızla bu alanda önemli çalışmalar yapacağımıza inancımız sonsuz. Mehmet Onarcan Prof. Dr. Ayfer Karadakovan Aynur Dik Sayın İlgili, Evde Bakım Derneği ve Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu işbirliği ile 12-14 Nisan 2012 tarihlerinde Kuşadası nda gerçekleştirdiğimiz III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi ni

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları

Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları Komisyon 5 Mesleki Teknik Öğretim ve Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Kararları 1. Avrupa Birliği Yeterlilik Çerçevesi esas alınarak Yeterlilik Çerçevesi ivedilikle ilan edilmelidir. 2. Bağımsız Ulusal Yeterlilik

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Danışmanlık hizmetleri başlıklı 48 inci maddesi; Danışmanlık hizmetleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Danışmanlık hizmetleri başlıklı 48 inci maddesi; Danışmanlık hizmetleri 5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUNUN 4. MADESİNDEKİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE ÖRNEK DOSYALAR 5531

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz)

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi 2. Korunan Alanlarda

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRÜF ORMANI EYLEM PLANI 2014-2018 O R M A N G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü T R Ü F O R M A N I E Y L E M P L A N I 2 0 1 4-2 0 1 8 Orman Genel Müdürlüğümüzün

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman

Toprak ve Su; en güvenilir iki liman Toprak ve Su; en güvenilir iki liman 21. Yüzyılın Uluslararası Politikaları ve Planları (ULUSLARARASI SAVAŞLAR) Gıda, Su ve Enerji temeline dayalıdır ve söz konusu bu üç unsurun güvenliği arazi ve topraklarla

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A. ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ÇIĞDAN KORUNMA S-1A ÜÇ AYLIK RAPOR (17 Haziran 2014-17 Eylül 2014) Eylül 2014-Ankara agrin İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Yönetici özeti 3 3. Dönem içerisinde

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI RES İZİNLERİNDE İZİN SÜREÇLERİ Ahmet ÇELİK Daire Başkan Yardımcısı 02/ Kasım / 2016 RES İZİNLERİ Orman Kanunu ve Orman Kanununun 17/3 ve 18 İnci Maddelerinin Uygulama

Detaylı

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421)

M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) M.Coşkun GÜNAY Orm.End. Müh. (6421) Orman Mühendisleri Odasının, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) nezdinde yaptığı resmi girişimler sonunda; Orman Genel Müdürlüğü nce yürürlüğe konulan

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ ÜYE YÖNERGESİ 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; lisans düzeyinde Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

2- Birinci maddedeki form dilekçe ile talep edilecek belge örnekleri aşağıdadır.

2- Birinci maddedeki form dilekçe ile talep edilecek belge örnekleri aşağıdadır. 5531 SAYILI KANUNA AİT MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ MELEK MENSUPLUĞU ODA KAYIT BELGESİ VE MESLEKİ DENETİM VİZE UYGULAMASI İŞLEMLERİNDE, 12/HAZİRAN/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN TAM OTOMASYONA GEÇİLMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR

İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR İHRACATTA KULLANILAN AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN KONTROLÜ İÇİN TEBLİĞ DÜZENLEMESİNE DAİR TEKNİK RAPOR I- AMAÇ Bu Teknik Raporun amacı; ihraç ürünlerinde kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ve ahşap paletlerin

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) DERSİN AMACI Orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU,

GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, GRUP DOĞAR ÇALIŞTAY RAPORU, 29.10.2011 Sektör derneklerinin yapısı: Genel olarak sektör dernekleri firma esaslı olan (Tüzel kişilere dayanan) yapılardır. Belirli grupları kapsar. Sadece tasarımcılar ayrı

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI. ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME VE PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ÜLKEMİZ ORMAN VARLIĞI ve ODUN ÜRETİMİ Kenan AKYÜZ İşletme ve Pazarlama D. Başkanı kenanakyuz@ogm.gov.tr AHŞAP NEDİR? AHŞAP; ağaçtan üretilmiş

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir.

Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. . Biyoloji bilimi kısaca; canlıları, bu canlıların birbirleriyle ve çevreleri ile olan ilişkisini inceleyen temel yaşam bilimidir. Biyolojik Çeşitlilik ise; Populasyonların gen havuzlarındaki gen çeşitliliği

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından MESLEKİ DENEYİM KAZANMA VE MESLEK MENSUPLUĞU SINAV YÖNETMELİĞİ ALT DÜZENLEMESİ ODA ALT DÜZENLEME NO: 1 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) SAYI : 25.00/132 KONU: Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Oda görüşü ANKARA 15/02/2016 İVEDİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINA (Gıda ve Kontrol

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI

ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI ÇANKAYA BELEDİYESİ KIRSAL KALKINMA PROJESİ ONURLU VE DÜZENLİ TOKLUK İÇİN KIR KENT BARIŞI Kent ve Tarım Çalışma Alanı: Akarlar Çavuşlu Evciler Karahasanlı Karataş Kömürcü Yakupabdal Yayla Tohumlar Çevre

Detaylı

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat

645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat 645 Sayılı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK ve İkincil Mevzuat MEVLUT DÜZGÜN Orman Yük. Müh. 1 Türk Ormancılık Teşkilatının Kısa Tarihçesi (1) CUMHURİYET ÖNCESİ Tanzimat

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI

ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ARAZİ KULLANIM PLANLAMASI ön koşul kavramsal uzlaşı niçin planlama? toplumsal-ekonomikhukuksal gerekçe plan kapsam çerçevesi plan yapımında yetkiler planın ilkesel doğrultuları ve somut koşulları plan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör.

TEKLIF ÇAĞRILARI SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) AB VE TÜRKIYE ARASINDA KAPSAMINDA YAYIMLANAN. Fikirden Projeye. Hazırlayan: Öğr. Gör. ADAPAZARİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ PROJE DESTEK BİRİMİ AB VE TÜRKIYE ARASINDA SIVIL TOPLUM DIYALOĞU (CSD-IV) KAPSAMINDA YAYIMLANAN TEKLIF ÇAĞRILARI Hazırlayan: Öğr. Gör. Hakan ERYÜZLÜ Adres : Sakarya Üniversitesi

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI Sürüm 1.0 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI VERİ YÖNETİMİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 Haziran 2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015 5846 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

BSTB: Kümelenme Destek Programı

BSTB: Kümelenme Destek Programı BSTB: Kümelenme Destek Programı ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞE GİDEN YOLDA KÜMELENME: ADANA-SAĞLIK TURİZMİ KÜMELENME TOPLANTISI 11/12/2012 1 Küme ne değildir? Net bir tanım yapmak mümkündür ancak bu yönde

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME

MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME MESLEK MENSUPLARININ ÇALIŞMA ALANLARI İLE UZMANLIK KONULARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN ALT DÜZENLEME ODA ALT DÜZENLEME NO: 6 Alt Düzenleme Tasnif No: 5531 SK. BÜRO YÖN-6 Oda Yönetim Kurulu Karar Tarihi:

Detaylı

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır.

Vizyon: Verimli sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasında ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesinde daha etkin ve öncü olmaktır. 2012-2013 Yeni Misyon ve Vizyon Sulama Teknolojisi Misyon: Tatlı su kaynaklarının en uygun şekilde kullanılmasına yönelik sulama sistem ve yöntemlerinin seçilmesini ve uygulamasını sağlamak için gereksinim

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 5531 SAYILI KANUNA İLİŞKİN ORMAN MÜHENDİSLİĞİ HİZMET ALIMLARINDA VE ODA KAYIT BELGESİ DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Eşref GİRGİN Orman Yük. Müh.&İşletmeci (E) Müsteşar Yardımcısı Oda AR-GE Merkezi

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

2023 e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

2023 e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: 0312 215 00 33 pbx Belgegeçer: 0312 215 01 81 E.Mail: ormuh@ormuh.org.tr 2023 e DOĞRU 3. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman

Detaylı

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE İRTİFAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ENERJİ İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNU PLANI 1. Define Arama-Arkeolojik Kazı Restorasyon İzinleri 2. Ocak İzinleri 3. Fabrika-Hızar-Şerit İzinleri 4. Balık Üretmek Üzere

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar

STRATEJİK PLANLAMA. Afyonkarahisar STRATEJİK PLANLAMA Afyonkarahisar Soru 1 : Çalışma konusu ile ilgili temel sorunlar nelerdir? KARŞILAŞILAN SORUNLAR : 1) İlk stratejik planların yapılma döneminde, stratejik planlama ekiplerinde yer alan

Detaylı

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Tohum ve Fidanlık Tekniği. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Tohum ve Fidanlık Tekniği Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Gerek ekim ve gerekse dikim yoluyla olsun ağaçlandırmalarda ilk çıkış noktası TOHUM dur. 1997 yılında: 20.703.122 Hektar (Ülke genelinin % 26,6 ' sı),

Detaylı

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler 5531 SAYILI MESLEK YETKİ KANUNUNUN 4. MADDESİNDEKİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE ÖRNEK DOSYALAR (KİK

Detaylı