ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ DEPO ve TIBBİ CİHAZ BİRİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARTVİN İL AMBULANS SERVİSİ DEPO ve TIBBİ CİHAZ BİRİMİ"

Transkript

1 DEPO ve TIBBİ CİHAZ BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.02 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:1/2 DEPO ve TIBBİ CİHAZ BİRİM SORUMLULARI Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü; tarih ve sayılı görevlendirme yazısı ile görev dağılımları yapılarak kişilere tebliğ edilmiştir. Depo ve Tıbbi cihaz Birim sorumlusu olarak Muhammet Yaşar TAVŞANOĞLU görevlendirilmiştir Muhammet Yaşar TAVŞANOĞLU ın olmadığı durumlarda yerine Sultan SAK vekâlet eder. İLETİŞİM BİLGİLERİ:Tel no: (302)/Fax no: (KKM)/Kurumsal AMAÇ: İl Ambulans Servisi Ana depo stok kontrol ve tedarik sürecini yönetmek. İstasyonların İlaç ve sarf malzeme taleplerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde karşılanmasını sağlamak. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve istasyonlardaki ambulanslarda bulunan ölçüm cihazlarının kalibrasyonu ve hizmet kalitesini etkileyen ekipmanlarının bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. UYGULAMA:Depo ve Tıbbi cihaz birimi görev uygulamalarını ilaç yönetimi prosedürü ve depo düzenleme prosedürüne göre, Tıbbi cihaz sorumluları görev uygulamalarını tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyonlarının sağlanması prosedürüne göre gerçekleştirir. GÖREV TANIMI, A.S.H.İ. lerin tüketim miktarları göz önünde bulundurularak yıllık ilaç ve malzeme ihtiyacını tespit eder. İl ambulans servisi başhekimliği ve ASHİ lerin depo kritik stok miktarlarını takip eder. İhtiyaç duyulan malzemelerin İl sağlık müdürlüğünden talep edilmesini sağlar. İl Sağlık Müdürlüğü deposuna alınacak malzemelerin uygunluğunu kontrol eder. İlaç ve sarf malzemelerin planlanması, temini, dağıtımı ve kontrolünü sağlar. Acil oluşan malzeme ihtiyaçlarını üst yönetime bildirerek temin edilmesini sağlar. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki depodaki tüm malzeme taşınırların aktif olarak takip edildiği Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) üzerinden çalışan otomasyon programı ile ilgili her türlü sorun ve eksiklikleri tespit eder. Otomasyon programı üzerinden İl sağlık müdürlüğü ve ASHİ depolarının malzeme durumunu takip eder. Başhekimlik deposundan sevk edilecek tıbbi malzemelerin sevk belgelerini düzenler

2 DEPO ve TIBBİ CİHAZ BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.02 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:2/2 ASHİ lerden gelen talepler doğrultusunda uygun miktarda malzemeyi İlaç malzeme temin dağıtım talimatına göre yapar. Son kullanma tarihi yaklaşmış ilaçları usulüne uygun şekilde değişimini yapar. Son kulamla tarihi geçmiş yada özelliğini kaybetmiş ilaçları İlaç yönetimi prosedürü e göre imha edilmesini sağlar. Narkotik ve psikotrop ilaçların dağıtımını ve miadı dolanların imhasını İlaç yönetimi prosedürü e göre yapar. Depo birimi ile ilgili istatistiki çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibini sağlar. Başhekimlik ve ASHİ lerdeki tüm tıbbi cihazların envanterini hazırlar ve kayıt altına alır. Tıbbi cihazlar için sicil kartı oluşturulmasını sağlar. Yeni alınan cihazın muayene kabulünü usulüne uygun şekilde gerçekleştirir. Tıbbi cihazların bakım, onarım ve ölçme ayar ve kalibrasyonlarını prosedürlere uygun olarak takip edilmesi ve yaptırılmasından sorumludur. Arıza durumunda tıbbi cihazların onarımı için gerekli işlemleri gerekli formların doldurulmasını sağlayarak takip eder. Arızaları giderilmiş cihazların tekrar kalibrasyon ve doğrulama işlemlerinin yapılmasını sağlar. ASHİ ler arası tıbbi cihazlar yer değiştirdiğinde, bu değişiklikleri kayıtlara işler. Arızanın tamirinin mümkün olmadığı durumlarda cihazın hurdaya ayrılma işlemlerinin yapılmasını sağlar. Ambulans ve birimlerde bulunan yangın söndürme tüplerinin envanterini çıkarır. Yıllık bakımı ve kontrollerinin yapılmasını organize eder. Diğer birimlerle birlikte çalışarak Başhekimliğe bağlı tüm ambulanslardaki donanımların eksiksiz olmasını sağlar. Tıbbi cihazlarla ilgili istatistiki çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibini sağlar. Oksijen tüplerinin envanter bilgisini tutar, oksijen tüpü değişim ve dolum işlerini takip eder. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme ayar ve kalibrasyonlarının sağlanması prosedürüne İstasyon tıbbi cihaz sicil numaraları İstasyon tıbbi cihaz envanteri Kalibrasyon kayıt, kontrol ve takip formu Yedek ambulans teslim formu Tıbbi cihaz teslim formu Depo düzenleme prosedürü ilaç yönetimi prosedürü

3 İDARİ İŞLER BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.04 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:1/3 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü; tarih ve sayılı görevlendirme yazısı ile görev dağılımları yapılarak kişilere tebliğ edilmiştir.idari İşler Birim sorumlusu olarak Emel ÖZTÜRK görevlendirilmiştir. Emel ÖZTÜRK ın olmadığı durumlarda yerine Arzu AYAR vekâlet eder. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Yazı İşleri; Arzu AYAR Trafik Kazaları Takip İşleri; Muhammet Yaşar TAVŞANOĞLU Personel İşleri; Emel ÖZTÜRK Tel no: (302)/Fax no: (KKM)/Kurumsal Trafik Kazaları Takip İşleri;tramer112artvinsaglik.gov.tr GÖREV TANIMLARI 1- Personel İşleri: K.K.M. ve ASHİ nöbet listelerini, görevlendirme listelerinin günlük ve aylık kontrollerini yaparak mevzuata uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Kuruma başlayış ve ayrılış yapan, yıllık izin, istirahat, mazeret izni, doğum öncesi ve sonrası rapor alan personellerin kayıtlarını takip ederek nöbet listelerinin düzenlenmesini sağlar. Nöbet listelerine 48 saat yada gün aşırı nöbet yazılmasını engellemek ve nöbet aralarının 7 günden fazla olmamasını sağlamak. Yıl içerisinde gerçekleşen resmi tören ve müsabakalara görevlendirilmek üzere isimleri belirleyerek ilgili kişilere tebliğ eder. Personele ait her türlü bilgi ve belgelerin düzenli olarak kişisel dosyalarında saklanmasını sağlar. Ek ödeme yönetmeliği çerçevesinde kullanılacak verileri belirtilen formatta aylık listelerini hazırlayarak otomasyon programına girer ve İl sağlık müdürlüğüne yazılmasını sağlar. Beyaz kod uygulamasının yürütülmesi ve takibini yapar. Beyaz kod uygulaması ile ilgili personeli bilgilendirir. Personel işleri birimi ile ilgili istatistiki çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibini yapar.

4 İDARİ İŞLER BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.04 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:2/3 2- Yazı İşleri: Kurum içi, kurum dışı ve resmi her türlü yazışmalarını yapar ve yürütür, gelen her türlü evrakı gelen evrak defterine kaydeder ve başhekimin onayı ile ilgili bölüme ulaşmasını sağlar. görevi ile ilgili gizlilik ilkesine bağlı kalır. Gelen ve giden evraklara talimatlara uygun olarak gerekli işlemleri yapar. İmzalanan/Onaylanan evrakı giden evrak defterine kaydettikten sonra bir suretini dosyalar, diğer suretini ilgili birime/bölüme gönderir. Gelen evraklar içerisinde cevap düzenlenmesi gereken yazıları takip eder ve başhekimliğe bilgi verir. İl Ambulans Servisi Başhekimliği ile tüm personel arasındaki bilgi aktarımını (evrak, tebliği vs.) sağlar. İl Ambulans Servisinin tüm birimlerinden gelen yazıları ilgili birim yada kurumlara gönderilmesini sağlar. Talep edilen ve onaylanan ambulans görevlendirmelerinin (Sağlık tedbiri, Protokol, vb.) K.K.M. ye tebliğini sağlar. İl Ambulans Servisi başhekimliği bünyesinde yapılan inceleme ve disiplin soruşturmalarının takibini yapar ve ceza teklifi ile sonuçlanan soruşturmaların Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ne yazılmasını ve ulaştırılmasını sağlar. İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafında gerçekleştirilen inceleme ve disiplin soruşturmalarında Yeminli Kâtip olarak ifade tutanaklarının yazılması, diğer kurumlarla yazışmaların yapılması ve konu ile ilgili istenen belgelerin hazırlanmasını sağlar. Hava Ambulansı hak ediş evraklarının 30 günde bir olacak şekilde hazırlanarak en geç 48 saat içerisinde Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar. Başhekimlik personelinin Döner sermaye ödenekleriyle ilgili ek-3 formunun hazırlanıp İl sağlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlar. Yazı işleri birimi ile ilgili istatistikî çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibinden sorumludur. 3- Trafik Hizmetleri ve Döner Sermaye ASHİ ler tarafından günlük olarak adresine gönderilen trafik kazası olarak ayrı tasnif edilen Ambulans vaka kayıt formlarını günlük kontrol ederek teslim alınması. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm ASHİ lerin müdahale etmiş olduğu vakalarda doldurulması zorunlu olan Sağlık Bakanlığı Artvin İl Sağlık Müdürlüğü 1 No lu döner sermaye saymanlığı ücret tahakkukuna esas olan Trafik Kazası Ambulans Vaka Kayıt Formlarını günlük olarak ASHİ lerden teslim alır. 112 Acil çağrı ve operasyon yönetim sistemi vaka sorgulama modülünden tek tek karşılaştırarak kontrollerini yapar. Karşılaştırılan Ambulans Vaka Kayıt Formlarından bilgileri eksik olanların (T.C. kimlik no, imza, kaşe, sosyal güvence vb.) istasyon sorumlusuna iade edilmesini ve eksikliklerin tamamlanarak en kısa sürede Ambulans Vaka Kayıt Formları ile teslim edilmesini sağlar. Trafik kazası olmayan Ambulans Vaka Kayıt formlarını ayırır. Trafik kazalarına ait düzenlenen Ambulans Vaka Kayıt formu ve Trafik Tespit Tutanaklarını ilgili birimlerden alır.eksik olan evrakların tamamlanması için istasyonlar, emniyet ve jandarma ile iletişime geçer

5 İDARİ İŞLER BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.04 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:3/3 Trafik kazalarına ait Ambulans Vaka Kayıt formlarının tarih sırasına göre tasnif ederek İl Emniyet Müdürlüğü nden gelen Trafik Kaza Tespit Tutanakları ile eşleştirir. Trafik Tespit Tutanakları ile eşleşmeyen Ambulans Vaka Kayıt formlarını listeleyerek ilgili kurumlardan araştırılmasını yapar. Trafik Kazası Ambulans Vaka Kayıt Formlarında mevcut bulunan müdahalelerin Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (TRAMER) kayıt sistemine girişlerini yapar. Bir önceki ayın Trafik Kazalarına ait Ambulans Vaka Kayıt formunda ki giderleri hesaplar ve bu hesapları 1 nolu döner sermaye saymanlığına teslim eder. Entegre ASHİ lerde Trafik kazaları iş ve işlemleri ile ilgili bilgi desteğinde bulunur. Eksik formlar için iz sürülmesi, bu işlemlerin kayıtlarının tutulması ve arşivlenmesi konusunda çalışmalar yürütür. Trafik Kazaları ve Döner sermaye ile ilgili istatistiki çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibini yapar. İLGİLİ DOKÜMANLAR Personel izin formu Personel nöbet değişiklik formu Personel bilgi formu Nöbet değişiklik talep formu Trafik kazaları listesi Nöbet değişiklik prosedürü

6 EĞİTİM BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.05 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:1/2 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü; tarih ve sayılı görevlendirme yazısı ile görev dağılımları yapılarak kişilere tebliğ edilmiştir.eğitim Birim sorumlusu olarak Nurcan AKSU görevlendirilmiştir. Nurcan AKSU ın olmadığı durumlarda yerine Sultan SAK vekâlet eder. İLETİŞİM BİLGİLERİ:Tel no: (302)/Fax no: (KKM)/Kurumsal AMAÇ:İl Ambulans Servisi Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek yıllık eğitim planlarını hazırlamak. Hazırlanacak eğitim planıyla personelin çalışan ve hasta güvenliği açısından bilinçlenmesini, çalışma alanına göre bilgi ve becerilerinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. UYGULAMA:Eğitim birimi görev uygulamalarını eğitim prosedürü ne göre gerçekleştirir. GÖREV TANIMI Kurum içinde personele yönelik planlı ve plansız eğitimlerin yapılmasını organize eder. Eğitim birimi düzenli aralıklarla ayda bir değerlendirme toplantısı yapmalıdır. Toplantılarda alınan kararlar toplantı tespit tutanağına yazılmalıdır. Değerlendirme toplantılarında tespit edilen olası sorunlarla ilgili düzenleyici önleyici faaliyet başlatması gereklidir. Personel modül eğitim durumlarını takip eder. Personel eğitim talep ve ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim programı hazırlar ve eğitimlere çağırılacak personel listesini belirler. Yıllık eğitim planını hazırlar. Eğitim materyallerinin hazırlanması ve düzenlenmesini ihtiyaca uygun şekilde ayarlar. Modül eğitimleri ve diğer eğitimlerin organizasyon ilgili yazışmalarını yapılması eğitim birimi sorumluluğundadır. Eğitim alan personellerin kayıtlarının tutulması, dosyalama işlemlerinin yapılması ve durum tespitiyle ilgili istatistik kayıtlarının oluşturulması eğitim birimi sorumluluğundadır. Hizmet içi eğitimlerde verilecek eğitime yönelik uygun eğiticileri belirler ve görevlendirilmeleri için plan, program ve görevlendirme yazışmalarını takip eder. Planlanan eğitimlere çağırılacak personel listesini bir önceki ayın 25 ine kadar belirler ve ilgili birim sorumlularına listeyi gönderir. Eğitime çağırılacak personelin görevlendirme yazılarının çıkarılmasını sağlar. Topluma yönelik okul eğitimleri ve halkı bilgilendirme amacı ile eğitim ve bilgilendirme programlarını düzenler

7 EĞİTİM BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.05 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:2/2 Kurumda yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi planlaması yapar. Eğitim birimi planları 112 hizmet kalite standartları eğitim planı formu yazılarak yıllık olarak güncellenmesi gereklidir. İLGİLİ DOKÜMANLAR Yıllık eğitim planı Eğitim Değerlendirme Formu Personel Eğitim Katılım Formu Eğitim Talep Formu

8 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.06 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:1/2 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ; tarih ve sayılı görevlendirme yazısı ile görev dağılımları yapılarak kişilere tebliğ edilmiştir.kalite Birim sorumlusu olarak Sultan SAK görevlendirilmiştir. Sultan SAK ın olmadığı durumlarda yerine Muhammet Yaşar TAVŞANOĞLU vekâlet eder. İLETİŞİM BİLGİLERİ:Tel no: (302)/Fax no: (KKM)/Kurumsal AMAÇ: Artvin İl Ambulans Servisi K.K.M. ve 112 acil yardım istasyonlarında kalite yönetim sistemi şartlarını oluşturarak uygulanabilir hale getirmek, tüm birimlerin kalite çalışmalarına yön vermek, izlemek, kontrol etmek ve sonuçları değerlendirmek. Sağlık kalite standartları, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamaktır. UYGULAMA: Kalite yönetim birimi Bölüm kalite sorumluları ve personelleri listesinde belirtilmiştir 112 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamalı, Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmeli, Öz değerlendirmeyi yönetmeli, 112 SKS çerçevesinde hazırlanan; - Yazılı düzenlemeleri kontrol etmeli, - Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmeli, Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmeli. Kalite Yönetim birim sorumluları, istasyon ve birim sorumlularıdır. Kalite yönetim sistemi dokümanlarının kayıtlarını tutmak, Formların birimlerde kullanılır şekilde kullanılabilir şekilde bulunmasını, uygulanmasını sağlamak, Dokümanların güncel hallerinin sistemde kaydını tutmak, Değerlendirme toplantılarını duyurusunu ve hazırlığını yapmak. GÖREV TANIMI: İl Ambulans Servisi Kalite Yönetim Sisteminin Sağlık Bakanlığı 112 Sağlık Kalite Standartları na (SKS) uygun olarak hazırlanması, uygulatılması, düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, SKS için gerekli eğitimlerin Eğitim birimine bildirilmesi ve kalite sistemindeki gelişmelerin takip edilmesinden sorumludur

9 KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Dök. Kodu: YÖN.BR.06 Yayın Tarihi: Kasım 2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No: 00 Sayfa No:2/2 Kalite Yönetim Sistemi nin İl Ambulans Servisi ne uygun olarak kurulmasında görev almak, sistemin işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur. Kalite Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor eder. Kalite Yönetim sitemi ile ilgili dokümanların (Prosedür, Talimat, Form ve Listeler vb.) yayınlanması, güncellenmesi, sürekli kullanılır olması ve kontrolünü sağlar. Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını bir üst yönetim ile değerlendirir. Öz değerlendirmeleri yönetir ve hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirir. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili konularda üst yönetimle görüş alış-verişinde bulunur. Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili konularda toplantıları organize eder. Kalite Yönetim Sistemi nin performansı ve iyileşmesi için üst yönetime rapor verir Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 112 Sağlıkta kalite standartları ile ilgili güncellemeleri ve değişiklikleri takip eder, gerekli çalışmaları başlatır. Kalitenin arttırılması ve korunması yönünde kalite yönetim sistemi içerisinde belirlenen görevlerini yerine getirir. Kalite yönetim sistemi dokümanlarının kayıtlarını tutar. Dokümanların güncel hallerinin birimlere dağıtımını sağlar. Revizyon görmüş dokümanların birimlerde kullanımını engelleyerek, yeni hazırlanan revizyon numarasıyla birimlerde kullanımı sağlar. Tüm dokümanların Yazılı Düzenleme Prosedürü ne uygun hazırlanmış olmasını sağlar. ASHİ istasyonları ile iletişimini adresi üzerinden yapar. Çalışan hakları güvenliği ve eğitim komitelerinde yer alarak yürütülen çalışmalarda görev alır. Birimlerden gelen öneri formlarını değerlendirir, gerekirse doküman hazırlama ve revizyon istek formu)doldurur yada düzeltici-önleyici faaliyet başlatarak bir üst yönetime bilgi verir. Kalite Yönetim Birimi ile ilgili istatistiki çalışmaları yapar ve belirlenen indikatörlerin takibini sağlar. İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Kalite yönetim birim sorumluları ve personelleri Listesi, Yazılı Düzenleme Prosedürü Öneri formlarını Döküman hazırlama ve revizyon istek formu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları

Yetki ve Sorumlulukları Ünitesi. : ġırnak Üniversitesi Bölümü. : Ziraat Dekanlığı Görevi. : Dekan Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Üst Yönetici/Yöneticileri : Rektör Astları : Tüm Akademik ve Ġdari Birim Personeli Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektörün önerisiyle Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. kendisine

Detaylı

Yetki ve Sorumlulukları

Yetki ve Sorumlulukları Yetki ve Sorumlulukları KURUM BÖLÜM : ORGANİZASYONEL GÖREVİ : ÜST YÖNETİCİ/YÖNETİCİLERİ : Rektör ASTLARI : Tüm Akademik ve İdari Birim Personeli Meslek Yüksekokulun ve birimlerinin temsilcisi olan, Rektör

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.01 BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI Bütçe Hazırlama Çağrısı Yazısı

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Selçuk Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYON... 4 3. MİSYON... 4 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 4 5. HASTANENİN TARİHÇESİ...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM ve ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Madde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI

YÖNETİM SİSTEMLERİ EL KİTABI Sayfa No: 1/25 YÖNETİM SİSTEMLERİ TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ VE TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Kamu Hastaneleri Birliği Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Kiraz Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler Tablosu 1. GENEL ORYANTASYON

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HAZIRLAYAN: OĞUZ ARSİL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ HAZIRLAYAN: OĞUZ ARSİL İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ İDARİ VE MALİ İŞLER UYUM REHBERİ Doküman Kodu Yayın Tarihi Revizyon

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ VE GÖREV TANIMLARI Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Kurullar Akademik Birimler Fakülte Sekreteri Kurullar Kalemi Bölüm Sekreterlikleri

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler GEBZE BELEDİİYESSİİ DESSTEK HİİZMETLERİİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIIŞŞMA YÖNETMELİİĞİİ BİİRİİNCİİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı: a)

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10.

Rev. No: 1 KONTROL SAYFASI. Onaylayan: Kadri ŞAMAN. Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı. Değişiklik Bilgileri. Bütün Yayın 0 Yeni Yayın 10.10. /25 KONTROL SAYFASI Hazırlayan: Erdal Karakaşoğlu Görevi: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Md. Tarih: İmza: Onaylayan: Kadri ŞAMAN Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı Tarih: İmza: Sayfa No Geçerli Revizyon Değişiklik

Detaylı

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ

İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Ödemiş Devlet Hastanesi ORYANTASYON REHBERİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. VİZYON... 3 3. MİSYON... 3 4. KALİTE POLİTİKAMIZ... 3 5. HASTANENİN TARİHÇESİ... 4

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik

İşyeri Sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik 15 Ağustos 2009 Tarihli Resmi GazeteSayı: 27320 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ Tarihi: 24.01.2005 Sayısı : 872 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde l. Bu Yönerge nin amacı il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi ve

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. SAVEL SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ORGANİZASYON EL KİTABI (OEK) İÇİNDEKİLER DOKÜMAN NO DOKÜMAN ADI YAYIN TARİHİ REVİZYON NO SAYFA SAYISI ÖNSÖZ KALİTE POLİTİKASI OEK /001 Organizasyon Şeması 06.02.2008 -- 1 OEK /

Detaylı