Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 HABER 06 Ekim Can Dstlarý yalnýz býrakmadýlar Kentteki hayvan severler, 4 Ekim Hayvanlarý Kruma Günü nde Çanakkale Belediyesi Skak Hayvanlarý Bakým, Tedavi ve Rehabilitasyn Merkezi ni ziyaret ederek, duyarlýlýk örneði sergilediler. Çanakkale deki skak hayvanlarýnýn kruma ve bakým altýna alýndýðý Çanakkale Belediyesi Skak Hayvanlarý Bakým, Tedavi ve Rehabilitasyn Merkezi nin Pazar günü knuklarý vardý. Belediye Baþkan Vekili Bilge Þimþek, Çanakkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sevil Albay, kent gönüllüleri ve hayvan sever kentliler Hayvanlarý Kruma Günü nde barýnaktaki can dstlarla bir araya geldi. Merkeze kuru mama da hediye eden grup, can dstlarla keyifli bir gün geçirdi. Barýþ için kþtular 4 Ekim Pazar günü gerçekleþen ve bu yýl ilk kez kþulan Turkcell Geliblu Maratnu na yurt içi ve yurtdýþýndan binlerce atlet katýldý. Barýþ için yürüdüler! Çanakkale Belediyesi nin de katký verdiði etkinlik, Geliblu Yarýmadasý nýn tarihi dkusunda gerçekleþti. Çanakkale Zaferi nin 100. Yýlýnda Barýþ Ýçin Kþuyruz slganýyla düzenlenen maratnda yaklaþýk bin 500 prfesynel ve amatör atlet kilmetrelerce kþtu. 42 kilmetrelik maratn, 21 kilmetrelik yarý maratn, 10 kilmetrelik maratn ve 6 kilmetrelik halk kþusu etaplarýndan luþan Geliblu Maratnu na Vali Hamza Erkal ve Belediye Meclis Üyesi Celal Karakaþ baþta lmak üzere çk sayýda kurum ve kuruluþ temsilcisi ile davetliler katýldý. Þehitler diyarýnda gerçekleþen maratn, Alçýtepe Köyü çýkýþýndaki Twelve Tree Crpse Mezarlýðý önünden baþlayarak Mrt Kyu nda snlandý. Birinciye 10 bin dlar, ikinciye 5 bin dlar, üçüncüye ise 3 bin dlar para ödülü verilen maratnun 42 kilmetrelik parkurunda 27 yaþýndaki Kenyalý sprcu 2 saat 24 dakika 39 saniyelik dereceyle Benard Kipkemirtich birinci ldu. Ýkinci 2 saat 25 dakika 38 saniyeyle 33 yaþýndaki Bekir Karayel, üçüncü ise 2 saat 26 dakika 17 saniyeyle 23 yaþýndaki Etpya Assefa Argachew Tla ldu. 21 kilmetrelik yarý maratnun erkekler kategrisinde birinci, Tsedat Abeje Ayana, ikinci Gjjam Belayineh Ayaye, üçüncü Yhannisbekele Jida lurken, kadýnlar kategrisinde ise birinci Risper Chebet, ikinci Meseret Kitata Tlwak, üçüncü Denbeli Chefshuk ldu. 10 kilmetrelik maratnun birincisi ise Ahmet Tek, Ýkinci Murat Yýlmazer, üçüncü Darraghflynn ldu. 10 kilmetre kadýnlar kategrisinde de Kumsal Pýnargözü birinci lurken, emel Öznur Tellici ikinci, Buse Aygün üçüncü ldu. Þehitler Abidesi nde gerçekleþen ödül töreninde knuþan Belediye Meclis Üyesi Celal Karakaþ, Çanakkale Savaþlarýnýn 100. Yýlý kapsamýnda pek çk etkinliðin yapýldýðýný, hem ilk hem de barýþ temalý lmasý nedeniyle Geliblu Maratnu nun da özel bir etkinlik lduðunu dile getirdi. Ýlkleri yapmak zrdur diyen Karakaþ, rganizasynda emeði geçenlere teþekkür ederek, gelecek yýl yeniden görüþmeyi dilediðini kaydetti. Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada; 3-4 Ekim Dünya Yürüyüþ Günü yürüyüþ etkinliðinin, 4 Ekim Pazar günü yapýlan "Barýþ Ýçin Kþuyrum Geliblu Maratnu Halk Kþusu rganizasynunda gerçekleþtirildiði ifade edildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðü, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüþ Günü yürüyüþ etkinliðinin "Barýþ Ýçin Kþuyrum Geliblu Maratnu Halk Kþusu kapsamýnda gerçekleþtirildiði ifade edildi. 4 Ekim Pazar günü, saat:10.00'da Alçýtepe köyünden baþlatýlýp, Þehitler Abidesinde sna eren yürüyüþ etkinliðine; Çanakkale Valisi Hamza Erkal, Vali Yardýmcýsý Bekir Sýtký Dað, Ýl Emniyet Müdürü Yýlmaz Özden, Gençlik Hizmetleri ve Spr Ýl Müdürü Nüammer Uslu, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý ve Müdürlük persnelleri tarafýndan katýlým saðlandýðý ifade edildi. Barýþ Meþalesi Çanakkale de Karakaþ a knuþmasýnýn hemen ardýndan, 140 ülkede barýþ için kþan Dünya Barýþ Kþusu ekibi tarafýndan barýþ meþalesi takdim edildi. Meþalenin, Barýþýn Kenti Çanakkale de Kent Müzesi nde sergileneceði belirtildi. Knuþmalarýn ardýndan ise, dereceye giren sprculara ödülleri takdim edildi. Bu yýl ilk kez gerçekleþen ve büyük ilgi gören Geliblu Maratnu nun gelecek senelerde de düzenlenerek, geleneksel hale gelmesi planlanýyr.

3 HABER 06 Ekim NÖBETÇÝ ECZANELER Derya Eczanesi Ýsmetpaþa Mah. Tel: Narin Eczanesi Ýsmetpaþa Mah. Tel: HAVA DURUMU Devlet Meterlji Ýþleri Genel Müdürlüðü Cumartesi Pazar Pazartesi Salý Çarþamba 21 C 15 C 24 C 14 C 24 C 15 C 24 C 14 C 24 C 13 C ALO ÇANAKKALE Yangýn ihbar 110 Trafik 154 Plis imdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Sýhhi Ýmdat 112 Telefn Arýza 121 Elektrik Arýza 186 Valilik Bld.Bþk Nüf. Md As.Þubesi Emniyet Müd Gençlik S.Müd Devlet Hast Meterlji Misafirlerimiz 2015 te de bþ geçmedi; Çanakkale semalarýnda UFO görüntüleri... Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi, 2015 yýlýna ait UFO görüntülerini paylaþtý. 1 Nisan-28 Eylül tarihleri arasýndaki 6 aylýk dönemde 3 bin 640 ihbarýn yapýldýðý ifade edilen açýklamada; Bu ihbarlardan 546 tanesi digital ftðraf veya vide kameralarla kayda aldýðýný ifade edilerek, 79 tanesinin UFO lduðunun tespit edildiði bildirildi. Çanakkale den de bir görüntü var. Açýklamada ayrýca yýllarý arasýndaki döneme de dikkat çekildi. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi nden yapýlan açýklamada; 1 Nisan-28 Eylül tarihleri arasýndaki 6 aylýk dönemde kendilerine ulaþan ihbarlarýn deðerlendirildiði ifade edildi. Türkiye de UFO knusunda yaptýðý çalýþmalar, rganize ettiði kngrelerle adýndan söz ettiren Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi nden yapýlan açýklamada, Çanakkale nin de aralarýnda bulunduðu çk sayýda ilden gelen gözlem ve görüntülerin incelendiði ifade edildi. Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi internet sitesinden yapýlan açýklamada; Bilindiði üzere, tüm dünyada lduðu gibi ülkemizde de sýklýkla UFO gözlemleri yapýlmakta, dünyadýþý zeki yaþama dair sivil ve resmi kiþilerce önemli tanýklýklar yaþanmakta ve zaman zaman bu gözlemler amatör kameralarla vatandaþlarýmýz tarafýndan ftðraflanýp, filme alýnarak belgelenmektedir. Kurumumuza, 01 Nisan- 28 Eylül 2015 tarihleri arasýndaki 6 aylýk dönemde yapýlan UFO ihbar sayýsý tplam 3 bin 640 lup, bu ihbarlardan 546 tanesi digital ftðraf veya vide kameralarla kayda alýnmýþtýr denildi. 79 u UFO! Yapýlan açýklamada; Kurumumuz tarafýndan bu 546 vide ve ftðraftan luþan görsel datalar üzerinde, özel filtre analizi ve prgramlarla yapýlan her türlü piksel, gölge, ýþýk, kntrast, negatif vb YIL:32 SAYI: Kuruluþ: 1983 Yerel Süreli Yayýn YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Seçkin Saðlam ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ Aynur Ganiler DAÐITIM Turkuvaz Daðýtým A.Þ. Barbars Mah. Gazi Sk. N:12/1 ÇANAKKALE Tlf: Gazetemize gönderilen yazýlar iade edilemez. Gazetemizde yayýnlanan yazý, fýkra ve yrumlarýn fikre srumluluðu yazarlarýna aittir. Bu gazete basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Gazetemiz Pazar günleri hariç her gün çýkar ISSN E-Psta: Facebk: facebk.cm/canakkalelay SAYFA EDÝTÖRÜ Yusuf Snkurt YÖNETÝM YERÝ Ýsmetpaþa Mah. Demirciðlu Cad. N:103 ÇANAKKALE Tlf: Fax: BASKI Çanakale Olay Tesisleri Tlf: Ýsmetpaþa Mah. Demirciðlu Cad. N:103 ÇANAKKALE deðerlerin detaylý larak incelenmesi ve analizi snucu; bunlarýn 468 tanesinin yani yaklaþýk yüzde 86 sýnýn uydu, Venüs, Çin feneri, kuþ, leke, baln, ftmntaj, ýþýk yansýmasý veya yanýlsama gibi açýklanabilir dðal lgular lduðu belirlenmiþ lup, 79 tanesinin ise, (yaklaþýk yüzde 14 ünün) UFO lduðu tespit edilmiþtir dendi. Çanakkale de de var Yapýlan açýklamada UFO ihbar edilen iller de açýklandý; Gözlemlerin ve kayýtlarýn yapýldýðý bölgeler; Ýstanbul ve çevresi, Ýzmir, Antalya, Alanya, Adana, Bursa, Bzcaada, Samsun, Ankara, Efes, Manisa, Afyn, Denizli, Kayseri, Sivas, Nevþehir, Aksaray, Knya, Edirne, Bilecik, Kýrýklareli, Çanakkale, Eskiþehir, Safranblu, Giresun, Kütahya, Adýyaman, Aðrý, Erzurum, Ayvalýk, Blu, Çeþme, Balýkesir, Sakarya, Bdrum, Uþak, Þanlýurfa, Van, Kýbrýs ve Ýzmit vurgusu Yapýlan açýklamada; Türkiye de sn 10 yýldýr yapýlan ihbar ve gözlemlerdeki artýþ raný her yýl rtalama yüzde 15 civarýndayken, 2012 yýlýnda yapýlan gözlem ve ihbar sayýsý diðer yýllara göre yüzde 35, 2013 yýlýnda yüzde 45 ve yýllarý itibari ile de yüzde 60 artýþ göstermektedir. Bu durum tüm diðer dünya ülkeleri için de benzer artýþlarý göstermektedir ve dünya genelinde yapýlan UFO gözlemlerinde çk ciddi artýþlar saptanmaktadýr Önümüzdeki dönemde de UFO gözlemlerinin tüm dünyada ve Türkiye de ciddi bir þekilde artacaðýný ve yýllarý arasýnýn UFO gözlemleri açýsýndan dönüm nktasý lacaðýný ve artýk tüm dünya hükümetlerinin bu knuda saklanan gerçekleri açýklamak zrunda kalacaklarýný öngörmekteyiz ifadelerine yer verildi. Çanakkale de 30 Aðusts tarihinde görüntülendi Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi ne yapýlan ihbarlar arasýnda Çanakkale de var. Çanakkale den Eda Uzun isimli yurttaþ 30 Aðusts tarihli görüntüsünü Sirius UFO Uzay Bilimleri Araþtýrma Merkezi ile paylaþtý. 3 bin 500 ün üzerindeki ihbar arasýnda, UFO lduðu tespit edilen ftðraf internet sitesinde yayýnlandý. (Seçkin Saðlam) Fatih Duru nun adý Çanakkale de yaþatýlýyr Hakkari nin Daðlýca bölgesinde þehit düþen Çanakkaleli Fatih Duru nun ismi, Çanakkale Belediye Meclisi nin almýþ lduðu kararla kentte yeni luþturulan park alanýnda yaþatýlacak. Belediye Meclisi nin Ekim Ayýnda gerçekleþen turumunda, Barbars Mahallesi Gülbahar Skak ile Osman Hamdibey Caddesi kesiþiminde bulunan ve yeni yapýlan park alanýna Çanakkaleli þehit Piyade Onbaþý Fatih Duru nun isminin verilmesi kararlaþtýrýldý. Belediye Baþkaný Ülgür Gökhan, knuya iliþkin yaptýðý knuþmada, Þehitlerimizin isimleri unutulmamalý, her daim hatýrlanmalý derken, knuya iliþkin þehit Fatih Duru nun ailesinin de nayýnýn alýndýðýný belirtti. Piyade Onbaþý þehit Fatih Duru nun isminin y birliðiyle yeni park alanýna verilmesi kararlaþtýrýldý. Mars'ta su buldular... BATI-feneri gemici Dlabý açtým su yk! H.stir... Karar verdim Mars'a gidecem... Su var! Buldular... Suyu MARS'ta. Buldular ki, rahatýz. Ben dlapta bulamýyrum. Bilim iþte! Yarýn öbür gün "adam" da bulurlar. memlekette sýkýntýsý var... "Nerelisin kardeþ?" "Türkiyeli deðilim..." Dallama uzaylý... Tabii uzaylý da bir nevi haklý... Ama yine de benim kanýma fena þekilde dkunuyr. Basma damara! "Sizin burada dlar var mý dlar?" Zavallý Marslýnýn gözleri dluyr... Sadece "Su var..." diyebiliyr. "Ulan dlar yksa benim ne iþim var Mars'ta?" "Ben þahsen gitmem, bir daha da gelmem. Benim için Mars bitmiþtir..." Mars dediðin milynlarca kilmetre uzakta... Su bulmuþlar. O da bir þey mi? Seçime 10 gün kalsýn bak memlekette neler buluyrlar... Çanakkale'de bile "Orman Bölge Müdürlüðü" bulunmak üzere... AKP bilimi... Bir kere laya bilimsel yaklaþýnca bulunabiliyr. Ýmam Hatip Bilimi... Çk yakýnda "kendi ölümüzü de yýkayabileceðiz" Mars'ta bile... Bilim iþte! Öyle demeyin... Gittiniz Mars'a... Yanýnýzdaki en yakýn arkadaþýnýz "Astrnt Niyazi" öldü... Adam cenabet mi gitsin... Su var "Astrnt Niyazi" var. Yýka gitsin. Su bulundu... Burasý Mars. Pamuk dünyalý... Mars'ta bulunan suyun niteliði knusunda bir bilgi yk. Acý mý, tuzlu mu, tatlý mý, kaba mý, çay demlenebilir mi? Þimdilik bilmiyruz... Hepsi de labilir. Kaz daðlarý gibi... Bir fark var Mars'ta altýn arayýcýlarý -þimdilik- yk. Dðal larak binlerce snda yapýlýp yer altý sularý birbirine karýþmadý. Mars'ta bulacaðýmýz su Kaz Daðlarýnda bulacaðýmýz sudan daha saf lma lasýlýðý daha fazla... Mars prjesi NASA'ya maliyeti 2.3 milyar dlar... Çk mu maliyetli? Biz yapamaz mýyýz? Kaynak mý yk! Aslýna bakarsanýz yapabiliriz... Diyanettin de bütçesi 2.6 milyar dlar. E-ee ne bekliyruz? Mars'ta su var, bütçe var, Astrnt Niyazi var... Ne bekliyruz? Yapalým bir Mars seferberliði... Mars suyu yerli ve milli deðil diyrsanýz, bakýn buna benim de lafým lmaz. Mars suyu gayet yabancý bir su... Her ne kadar bileþeni "H2O" (haþ iki ) lsa da yabancý bir gezegenden. Katiyetle yerli deðil... Kafalarsak milli yapabiliriz... Marc Auréli Brit Ds Prazeres Prtekizce adý... Snradan millileþtirip milli takýmda yýllarca ynattýk: Mehmet Aureli... Demek ki istersek luyr... Yürüyün Mars'a gidiyruz. Ýki mars bir ters, ver kltuðunun altýna gitsin... BATI-feneri ÇAKMAYA DEVAM EDÝYOR... ZAYÝÝ Çanakkale Ýl Gýda Tarým Müdürlüðü Su Ürünleri nden almýþ lduðum Gerçek Kiþiler Ýçin Su Ürünleri Avlanma Tezkeremi kaybettim. Hükümsüzdür. Þafak Güler

4 HABER 06 Ekim Sendikalar tepkili; Ýþte eðitime verilen deðer Depreme dayanýksýz lduðu gerekçesiyle yýkýlan ve yapýmýna hala baþlanamayan Turgut Reis Ortakulu, Vali Fahrettin Ýlkkulu ve Þemsettin Fatma Çamðlu Ortakulu için tepkiler sürüyr. Kentte eðitim alanýnda örgütlü Eðitim-Sen ve Eðitim- Ýþ ten yapýlan açýklamada bu durumun kentteki eðitimin kalitesini ve eðitime verilen önemi gösterdiði ifade edildi. Eðitim-Sen Þube Baþkaný Prf. Dr. Telat Kç, geçtiðimiz yýl depreme dayanýksýz lduðu gerekçesi ile yýkýlan ve herhangi yeniden yapýmlarý knusunda bir geliþme yaþanmayan kullarla ilgili açýklamada bulundu. Dönem baþlangýcýnda Çanakkale Eðitim- Sen larak ülkedeki ve Çanakkale deki eðitimin durumu ile ilgili genel özetleme yapmýþtýk diyen Kç, Ama bunlardan özellikle Çanakkale ye göre, göreli larak eðitimin durumunun daha iyi lduðu iller daha iyi lduðu ilerde dahi, ikili öðretim yapýlýyr. Bu bir anlamda iyi bir çabanýn snucudur. Deprem güvenliði lmayan kullarýn kullanýlmamasý gerekiyr. Ama böyle bir srunu çözme sürecinde iyi bir planlama yapýlmasý gerekiyr. Bir yýldan fazla bir süredir, dört tane kul, yeni bir bina yapýlmasý amacýyla yýkýldý. Ancak yeni binalar yapýlmadý. Turgut Reis Ortakulu, Vali Fahrettin Akkutlu Ýlkkulu ve Þemsettin Fatma Çamðlu Ortakulu öðrencileri, baþka kullarda ikili eðitim görüyrlar. Bu aslýnda eðitime ne kadar önem verildiðinin, ya da daha net bir ifadeyle eðitimi eðitim verilmediðinin bir göstergesidir. Çünkü, çaðýmýzýn inþaat teknljilerinden bu kadar sürede bu kullarý yapmak mümkündür. Ama, Turgut Reis te, Vali Fahrettin de lduðu gibi bu kullarýn yeri hala bþ, inþaatlarý bile baþlamadý. Þuanda bile inþaat baþlasa dönemine yetiþme ihtimalleri de þüpheli. Çanakkale de Milli Eðitimin bu knuda ne gibi bir planlama yaptýðýný anlayamýyruz. Bir baþka knu Çanakkale Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Merkez Orta Okulu nun yerini Ýmam Hatip Ortakulu nu kullandýrýyr þuanda. Merkez Ortakulu nun bir yýl içinde yerinde eðitim vereceði sözü verilmiþti, ama bunu uygulamadý. Þuanda Ýmam Hatip Ortakulu, Merkez Ortakulu nun yerinde bulunuyr. Merkez Ortakulu na gitmesi gereken öðrenciler de taþýmalý eðitim ile diðer kullarda eðitimlerini görüyrlar. Bu Çanakkale Milli Eðitimi nin en önemli srunlarýndan biri larak önünde duruyr ve hiçbir çözüm de üretilmiyr ifadelerini kullandý. Milli eðitim ilkkul öðrencilerini göz ardý ediyr Eðitim-Ýþ Þube Baþkaný Ahmet Mantaþ ise, Çanakkale de eðitim veren 3 kulumuzun, depreme dayanýklý lmadýðý gerekçesiyle yýkýlalý bir yýldan fazla bir zaman ldu. Turgut Reis Ortakulu, Vali Fahrettin Ýlkkulu ve Þemsettin Fatma Çamðlu Ortakulu yýkýldý ve bir yýlý aþkýn süredir inþaat çalýþmasý yapýlmadý. Bu kullar, diðer kullarla beraber ikili öðretime baþladý. Yeni kula baþlayan çcuklar sabah saat 7 de kula baþlýyrlar. Aslýnda ilkkullarýn öðlenci lmasý gerekiyr, sistemine göre ama maalesef Milli Eðitim bunu bile göz ardý ediyr dedi. Okul inþaatlarýnýn bitirilememesinin Çanakkale deki eðitim kalitesini lumsuz larak etkileyeceðini belirten Mantaþ; Ýnþaatý baþlatýlamayan bu üç kulun, Çanakkale deki eðitimin kalitesine çk lumsuz bir etkisi lacaktýr. Özellikle bu üç kulumuzun yýkýlýþý bir yýlý geçmesine raðmen hala ikili eðitim yapmak zrunda kalmasý, hem veliler açýsýndan, hem de özellikle öðrenciler açýsýndan çk ciddi bir srundur. Ayrýca öðretmenler açýsýndan da büyük bir srundur. Öðretmenler nrm fazlasý durumuna düþmekle ilgili büyük kaygýlar yaþamaktadýr. Velilerin, sabah erken saatlerde kula giden çcuklarýnýn baþarý saðlamasý ile ilgili büyük kaygýlarý vardýr. Bu kullara giden 8 ci sýnýf öðrencilerin TEOG sýnavýna hazýrlanmasýyla ilgili büyük endiþeleri vardýr. Milli Eðitim yetkilileri, inþattan srumlu Þube Müdürü, Ýl Milli Eðitim Müdürü, eðitimden srumlu Vali Yardýmcýsý bu knuyla ilgili duyarsýz ve herhangi bir giriþimde bulunmuyrlar. Bunun 1 yýl daha böyle devam edebileceðini düþünüyruz dedi. Mantaþ, daha önce de bu durumla ilgili açýklamalar yaptýklarýný belirterek; Zaman zaman bu durumla ilgili basýn açýklamasý yaptýk, kamuyunu bilgilendirdik. Ama kesinlikle Milli Eðitim yetkilileri duymuyr, görmüyr, herhangi bir giriþimde bulunmuyrlar. Bu sýkýntýyý aþabilmenin tek ylu, eðitime ayrýlan ödeneklerin önce acil larak bu üç kula yönlendirilmesi, bu üç kulun bir an önce temellerinin atýlmasýdýr dedi. Okullarýn bulunduðu arsalar deðerli Okullarýn yapýlmamasýnýn sebeplerini yetkililer tarafýndan halka açýklanmasý gerektiðini belirten Mantaþ; Eðer, kullarýn yerinin deðiþtirilmesi gibi bir düþünce var ise bunu kamuyuyla paylaþmalarýný bekliyruz. Bu knu ile ilgili kamuyunda çeþitli söylentiler var. Okullarýn bulunduðu arsalarýn deðerli lduðunu, bundan kaynaklýda buralara kul yapýlmak istenmediðine dair çeþitli duyumlar alýyruz. Bu, eðitim camiasýný çk ciddi bir þekilde kaygýlandýrýyr dedi. Yýkýlan kullarýn yerine bir an önce yapýlmasý gerektiðini belirten Mantaþ; Kesinlikle, bu kullarýn yerlerine fiziki yeterliliði bulunan, depreme dayanýklý, yeterli sayýda dersliði barýndýran, yeterli sayýda eðitim alanlarýný barýndýran, yun alanlarýný, spr alanlarýný barýndýran iyi planlanmýþ kullarýn yapýlmasýný bir an önce bekliyruz. Eðer bu knu ile ilgili yetkililer bir açýklamada bulunmazsa, Eðitim-Ýþ sendikasý larak velilerle, öðrencilerle, öðretmenlerle yakýn zamanda yýkýlan kullarýn alanlarýnda basýn açýklamalarý yapacaðýmýzý ve kamuyunu bilgilendirip, kamuyu luþturacaðýmýzý duyuruyruz dedi. Öðrenci ve veliler maðdur ediliyr Mantaþ, kullarý yýkýlan öðrenci ve velilerin maðdur edildiðini belirterek; Okullarý yýkýlan öðrenciler ve veliler baþka kullara gitmek zrunda kalýrken, özellikle Mustafa Kemal Ýlkkulu kul yönetiminin kulun giriþ kýsmýna çeþitli alçý iþleriyle ciddi paralar harcadýðýný biliyruz. Yani 20 bin, 30 bin gibi ciddi harcamalardan bahsediyruz. Bu paralarýn kimden çýktýðýný çk merak ediyruz. Bu yapýlan harcamalarýn spnsrla mý yapýldýðý, veliler tarafýndan mý karþýlandýðý, Milli Eðitim den ayrýlan bir ödenekle mi yapýldýðýný yetkililere sruyruz dedi. Yýkýlan kullarla ilgili hiçbir çalýþma yapýlmamýþken, gösteriþ amaçlý harcamalar yapýlmasýnýn kaygý verici lduðunu vurgulayan Mantaþ; Bir tarafta temeli atýlmayan kullar dururken, sýrf gösteriþ lsun diye, herhangi bir ihtiyaç lmadýðý halde, sýrf birileri istiyr diye, sýrf bir kul müdürü istiyr diye kullarýn giriþini süslü hale getirmek, kullaným amacýnýn dýþýnda gösteriþli lmasýný saðlamak amacýyla bu paralarýn harcanmasý çk kaygý vericidir. Bu tamamen eðitimin piyasalaþtýrýlmasýdýr. Okullarý bir klej havasýna dönüþtürerek, eðitimin niteliðinden uzaklaþtýrýp, kulumuz dýþarýdan çk güzel görünüyr ama içeriði bmbþ gibi bir yaklaþýmý rtaya çýkarmaktadýr dedi. Mustafa Kemal Ýlkkulu nda rahatsýzlýklarýn sürdüðünü belirten Mantaþ; Mustafa Kemal Ýlkkulunun niteliðine baktýðýmýz zaman, kul idaresinin öðretmenlerle iliþkilerinin kesik lduðunu, velilerin kulu pek beðenmediðini, öðrencilerin pek memnun lmadýðýný, kulda çalýþan hizmetlilerin sürekli baský altýnda lduðunu ve sürekli ezildiðini duyuyruz ve görüyruz. Bu kul müdürü ile ilgili yetkilileri defalarca uyarmýþtýk. Tplantýlara kendi makam kltuðunu taþýttýran, engeli tuvaletini kapatýp, kendisine tahsis eden kul müdürünün bu yaptýðý harcamayý neye dayanarak, kimin fikrini alarak yaptýðýný çk merak ediyruz ve yetkililere sruyruz. Bir tarafta temelleri atýlmayan kullar varken, bir kul müdürünün hesapsýzca yaptýðý bu harcamanýn, bu planlamanýn amacý nedir? Hangi kaygýyla yapmýþtýr? Nasýl bir hizmettir? Öðrencilerin temel ihtiyaçlarýyla, eðitim araç gereç ihtiyaçlarý, kul bahçesinde yun alanlarýyla ilgili ihtiyaçlarý dururken, baþka kullarýn ciddi parasal ihtiyaçlarý dururken, bir kul müdürünün böyle bir harcamayý yapmasý ne amaçladýr? Yetkililerin bu knu ile ilgili bir araþtýrma yapmasýný ve araþtýrma snucunu da kamuyu ile paylaþmasýný bekliyruz. Çanakkale nin Sýrlarý süreli sergisi açýldý Unutulmaya yüz tutmuþ lan Çanakkale Seramikleri ni yaþatmak adýna, 1970 yýlýndan bu yana birçk seramik ve çini merkezinde araþtýrmalarda bulunup, birikimlerini yeteneðiyle birleþtirerek Anadlu seramikleri üzerine hala Ýznik te çalýþmalarýný sürdüren çini ve seramik sanatçýsý Adil Can Güven ve eþi Nursan Güven in Çanakkale nin Sýrlarý adlý sergisi, 2 Ekim Cuma günü sanatseverlerle buluþtu. Çanakkale Belediyesi - Çanakkale Seramik Müzesi nin Ekim ayýndaki knuklarý, yaþatmak için yaþamak gerek ilkesiyle yla çýkan çini ve seramik sanatçýsý Adil Can Nursan Güven çifti ldu. Özellikle Türkiye de yöresel seramiklerin üretimindeki baþarýsýyla dikkat çeken Adil Can Güven, yaklaþýk 100 parçadan luþan Çanakkale Seramiklerini, sanatseverlerin beðenisine sundu. 2 Ekim 2015 Cuma günü açýlýþý yapýlan sergiye, kentliler yðun ilgi gösterdi. Açýlýþta bir knuþma yapan Adil Can Güven; Biz aslen Ýznik te yaþýyruz, atölyemiz rada. Ama herkes gibi biz de Çanakkaleliyiz çünkü dedelerimizi burada savaþta kaybetmiþiz. Onlar burada yatarken bizler de buralý sayýlýyruz. Bu duygularla vefa brcumuzu ödemek için Çanakkale Seramikleri sergisini gerçekleþtirdik. Eserlerimiz baþarýlý ldu ki çk beðeni kazandý. Çanakkale Seramikleri çk özgün seramikler. Nerede görseniz hemen nun bu yörenin seramiði lduðunu anlýyrsunuz dedi. Yapýlan knuþmalarýn ardýndan serginin açýlýþý gerçekleþtirildi. Seramik Müzesi ndeki açýlýþa Çanakkale Belediye Baþkan Vekili Bilge Þimþek in yaný sýra çk sayýda sanatsever de katýlým gösterdi. Sergi, 31 Aralýk 2015 tarihine kadar saat arasý Çanakkale Seramik Müzesi nde ziyaret edilebilecek. ÇYDD den Karþý Kýyýdan Esintiler Öte yandan, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD) Geliblu Þubesi tarafýndan düzenlenen, Karþý Kýyýdan Esintiler adlý karma serginin açýlýþý da 14 Ekim 2015 (saat 17.30) tarihinde Çanakkale Seramik Müzesi nde gerçekleþtirilecek. Yaklaþýk iki hafta byunda ziyarete açýk lacak sergide, Çanakkale den manzaralarýn yaný sýra özgün çini ve seramik eserler yer alýyr.

5 HABER 06 Ekim Saðlýk Yüksekkulu ryantasyn eðitimi gerçekleþtirildi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Saðlýk Yüksekkulu na Eðitim ve Öðretim Yýlýnda yeni kayýt yaptýran öðrenciler için ryantasyn eðitimi düzenlendi. Arþ. Gör. Cüneyt Çalýþkan ýn sunumuyla Trya Kültür Merkezinde gerçekleþtirilen etkinliðe Yüksekkul Müdürü Dç. Dr. Gülbu Tanrýverdi, Hemþirelik, Ebelik ve Acil Yardým ve Afet Yönetimi bölümlerinin birinci sýnýf öðrencileri ile akademik ve idari persnel katýldý. Acil Yardým ve Afet Yönetimi Bölüm Baþkaný Yrd. Dç. Dr. Melek Bulut yapmýþ lduðu knuþmada bölüme yeni kayýt lan öðrencilere bölüm hakkýnda bilgiler verdi. Bölüme 2005 yýlýnda öðrenci almaya baþladýklarýný dile getiren Bulut, 4 yýllýk eðitimlerinin içeriðini anlattý ve öðrencilerin herhangi bir srununda bölümün öðretim elemanlarý larak yardýmcý lmaya hazýr lduklarýný ifade etti. Ebelik Bölüm Baþkaný Yrd. Dç. Dr. Ayten Dinç ise Ebelik Bölümü nün geçmiþ yýllarda yapmýþ lduðu etkinliklere vurgu yaparak Ebelik Bölümü nü kazanan öðrencilerin Çanakkale Saðlýk Yüksekkulunu seçerek dðru bir tercih yaptýklarýný söyledi. Çanakkale Saðlýk Yüksekkulu Ebelik Bölümünün Türkiye genelindeki Ebelik Bölümleri arasýndaki sýralamada ön sýralarda lduðunu belirtti. Yüksekkul Müdürü ve Hemþirelik Bölüm Baþkaný Dç. Dr. Gülbu Tanrýverdi ise knuþmasýnda öðrencilere, dört yýllýk eðitimin mesleki ve kiþisel geliþim için önemli bir süreç lduðunu, derslerin yaný sýra kültürel ve sprtif faaliyetlere katýlmalarýný, þehri ve þehrin kültürünü keþfetmelerini de tavsiye etti. Çanakkale þehrinin bu anlamda öðrencilere zengin bir fýrsat sunduðunu dile getiren Tanrýverdi, eðitim 5 Ekim Dünya Mimarlýk Günü ile ilgili TMMOB Mimarlar Odasý ndan yapýlan açýklamada; Dünya Mimarlýk Günü 5 Ekim tarihinde Mimarlýk, Bina ve Ýklim temasý ile Uluslararasý Mimarlar Birliði ne (UIA) baðlý 124 ülkede, yaklaþýk bir milyn üç yüz bin mimar tarafýndan kutlanacaktýr. Mimarlar Odasý, her yýl lduðu gibi, tüm birimleri ve 50 bini aþkýn üyesiyle; Dünya Mimarlýk Günü nün lduðu haftayý, Ekim ayý byunca sürecek lan Mimarlýk Haftasý Etkinlikleri ile kutlayacaktýr. Uygarlýðýmýz küresel ýsýnma, çevre srunlarý, savaþ, sömürü, açlýk, yksulluk, eþitsizlik ve ayrýmcýlýk gibi nedenlerle varlýðýný sürdürebilme srunlarý ile karþý karþýya bulunmakta ve insanlýðýn tarih byunca yarattýðý evrensel deðerlerin hiçe sayýldýðý bir dönemden geçmektedir. Biyljik çeþitliliðin hýzla kayblmasý ve çevre sistemlerinin genel kirlenmesi larak görülen iklimsel deðiþiklik nedeni ile küresel ýsýnmaya baðlý larak uygarlýðýmýzýn geleceði tehdit altýndadýr. Buna karþýn ülkeler gerekli tedbirleri almamakta ve uluslararasý sözleþmelerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemektedirler. Ýklim deðiþikliði, tüm dünyada ve bölgemizde en çk hýzlý kentleþme, nüfus artýþý ve göçün dönüþtürücü etkilerinin görüldüðü büyük yerleþimlerde etkisini göstermektedir. Dðal kaynaklarýný kaybeden kentlerimizin iklim deðiþikliðine ve bu deðiþikliðin getireceði afetlere karþý kyabilme kapasitesi giderek azalmaktadýr. Barýnaktan kentsel byuta kadar, bütün yerleþimlerin fiziksel rtamýný luþturan yapý ve mekân tasarýmý lan mimarlýk; küresel iklim deðiþikliðine karþý güvenli, saðlýklý ve yaþanabilir yapýlý çevrenin üretimi ile yükümlüdür. Ülkemizde bütün bu çevre kirliliðine ve küresel ýsýnmaya yl açan plitikalar; 1980 snrasý ne-liberalizmin kentleri eknminin merkezine turtan, bütün deðerlerini ve dðayý metalaþtýran, esnek üretim mdeli ile yatýrým ve karlýlýk alaný larak gören plitikalarla birleþmiþtir. Sn 10 yýlý Resmi ilanlar de Resmi ilanlar de sürecince farklý kültürden gelen öðrencileri tanýmanýn kendileri için bir kazanç lduðu, farklýlýklarý bir kazaným haline dönüþtürmelerinin önemli lduðunu belirtti. Dç. Dr. Gülbu Tanrýverdi öðrencilere kurumlarýný içselleþtirmenin önemli lduðunu çünkü yaþamlarý byunca nerede lurlarsa lsunlar eðitim gördükleri kurumla özdeþleþtirileceklerini unutmamalarýný ve eðitim süresince Çanakkale Saðlýk Yüksekkulu akademik, idari ve diðer çalýþanlarý larak öðrencilere her daim yardýmcý lmaya hazýr lduklarýný söyledi. Daha snra Hemþirelik bölümüne yeni kayýt lan öðrencilere seslenen Tanrýverdi, esas lanýn, hangi meslek lursa lsun hakkýyla yerine getirilmesi gerektiði lduðunu ifade ederek öðrencilerinden hemþireliði prfesynel bir meslek larak algýlamalarýný ve kendilerini bu yönde yetiþtirmelerini istedi. Knuþmalarýn ardýndan prgram, Arþ. Gör. Ömer Yavuz tarafýndan Üniversite ve Saðlýk Yüksekkulunu tanýtmak ve öðrencilere çeþitli knularda bilgi vermek için hazýrlanmýþ ryantasyn eðitimi sunumu ve Saðlýk Yüksekkulu nun geçmiþ yýllarda yaptýðý bilimsel ve ssyal etkinliklerin ftðraflarýndan luþan slayt gösterisi ile sna erdi. Küresel iklim deðiþikliði uygarlýðýmýzý tehdit etmektedir! Mimarlar Odasý ndan yapýlan açýklamada; Gelinen aþamada küresel ýsýnma ve afetlere neden lan iklim deðiþikliðine karþý mücadele hiçbir þekilde yavaþlatýlamaz, ötelenemez ve görmezden gelinemez. Bu çerçevede mimarlýk ve þehircilik ilkelerine aykýrý gerçekleþtirilen yatýrým, planlama ve yapýlaþmaya karþý duyarlý bütün kesimlerin bilinçli ve demkratik tepkilerinin yükselmesi; tarihi, dðal deðerlerin krunmasý, saðlýklý ve demkratik bir gelecek için tek güvence haline gelmiþtir denildi. aþkýn sürede merkezden yerele dðru Kentsel Dönüþüm adý altýnda yürütülen perasynlarla bütün yaþam deðerleri yk edilirken; ssyal, eknmik ve kültürel kayýplar çýð gibi büyümektedir. Tarihsel süreç içersinde uygarlýk deðerlerinin üretildiði kentlerimize kimliksizlik, tplumsal ayrýþma ve triter süreçler dayatýlmaktadýr. Tplumsal duyarlýlýklara karþýn sürdürülen bu uygarlaþma karþýtý plitika ve uygulamalar; dðal ve kültürel deðerleri yk ederken; giderek ssyal barýþý rtadan kaldýran yaþamsal bir srun haline gelmektedir. Bu durum bütün tplum kesimlerine çk önemli tarihsel srumluluklar yüklemektedir. Yaþam çevrelerinin luþturulmasý aþamasýnda; en temel insan haklarýndan lan saðlýklý ve güvenli bir çevrede, barýþ içinde yaþama hakkýnýn krunmasý; mimarlarýn, merkezi-yerel yönetimlerin, ilgili tüm kurumlarýn ve meslek örgütlerinin rtak srumluluðudur. Gelinen aþamada küresel ýsýnma ve afetlere neden lan iklim deðiþikliðine karþý mücadele hiçbir þekilde yavaþlatýlamaz, ötelenemez ve görmezden gelinemez. Bu çerçevede mimarlýk ve þehircilik ilkelerine aykýrý gerçekleþtirilen yatýrým, planlama ve yapýlaþmaya karþý duyarlý bütün kesimlerin bilinçli ve demkratik tepkilerinin yükselmesi; tarihi, dðal deðerlerin krunmasý, saðlýklý ve demkratik bir gelecek için tek güvence haline gelmiþtir. Bu bilinçle deneyim, birikim ve bilgilerimizi iklim deðiþikliklerine neden lan kþullarý deðiþtirmek ve dönüþüm baskýsý altýndaki kentlerimiz için tplum yararýna kullanmaya kararlý bir þekilde devam edeceðiz dendi. ZAYÝÝ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Bölümünden Almýþ lduðum öðrenci kimlik kartýmýn aslýný kaybettim Hükümsüzdür. Muhammed Mamaþ ZAYÝÝ BASIN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Edebiyat Bölümünden Almýþ lduðum öðrenci kimlik kartýmýn aslýný kaybettim Hükümsüzdür. Dilara Ünlü BASIN SGK ödemelerinde süre uzatýldý Ssyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Basri Tümsek, SGK pirim ve diðer tahsilatlarda yaþanan aksaklýklar nedeni ile ödemelerin 6 Ekim tarihine kadar uzatýldýðýný bildirdi. Çanakkale SGK Müdürü Basri Tümsek Eylül tarihleri arasýnda prim tahsilat anlaþmasý lan bankalarýn, kurumun tahsilat sistemlerinde KÖMÜR ÇANAKKALE KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Kömür alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : TOKÝ 960 Knutlarý Hamidiye Mah. Hüseyin Akif Terziðlu Cad. 3 KEPEZ ÇANAKKALE MERKEZ/ÇANAKKALE b) Telefn ve faks numarasý : c) Elektrnik Psta Adresi : ç) Ýhale dkümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gv.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2- Ýhale knusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Miktar: 165 tn, Tür: Mal Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dkümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : Ayvacýk, Geliblu, Gökçeada, Lapseki ve Yenice Devlet Hastanelerine c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalandýktan snra teslimat partiler halinde yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Ýsmetpaþa Mh.Balýkesir Ylu üzeri Belediye sðuk hava depsu karþýsý Trutaþ Binasý Merkez -Çanakkale b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý lduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi lmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý lduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi lmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin daya kayýtlý lduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili lduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi lmasý halinde, nter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi lmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin rtaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten sn durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin nter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale knusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Eknmik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan eknmik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ürünlerin piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Katý yakýt satýcý belgesi ve teslim edilecek ürünlerin teknik þartnameye uygunluðunu gösteren tahlil rapru ihale dsyasýnda sunulacaktýr. 5. Eknmik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek lup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 1 (bir)ranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dkümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dkümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çanakkale KHB Genel Sekreterliði Ek Bina (TRUTAÞ) Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek lanlarýn ihale dkümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zrunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ýsmetpaþa Mh.Balýkesir Ylu üzeri Belediye sðuk hava depsu karþýsý Trutaþ Binasý Merkez -Çanakkale adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü psta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale snucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý snucu bulunan tplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az lmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Knsrsiyum larak ihaleye teklif verilemez. Resmi ilanlar de iletiþimdeki yðunluktan dlayý teknik prblemler yaþandýðýný ifade ederek prim ve diðer tahsilatlarda aksaklýklar luþtuðu belirtilmiþtir. Bu nedenle sn günü 30 Eylül lan prim ve diðer tahsilatlara iliþkin iþlemlerin, prim tahsilat anlaþmasý lan bankalarda yaþanan teknik prblemlerden dlayý 6 Ekim'e uzatýlmýþtýr dedi. Tümsek; Prim ve diðer ödeme yükümlülerinin maðduriyetlerini önlemek amacýyla sn ödeme günü Eylül tarihleri arasýnda lan prim ve diðer tüm alacaklarýn tahsilat iþlemleri, 6 Ekim salý günü snuna kadar uzatýldý. Bu tarihe kadar yapýlacak söz knusu ödemeler yasal süresi içinde yapýlmýþ sayýlacaktýr diyerek vatandaþlarýn bu knuda dikkatli lmalarýný istedi. BASIN

6 HABER 06 Ekim Tuna dan mülteciler knusunda özel gündem! Bölge halkýnda krku ve panik var MHP Çanakkale Milletvekili Ýbrahim Kürþat Tuna, Türkiye nin Batý kýyýlarýnda giderek bir trajediye dönüþen göçmen kaçakçýlýðýnýn ve insan ticaretinin önlenmesi, ulusal ve uluslararasý byutlarýnýn araþtýrýlmasý, tplumsal hayata etkilerinin incelenmesi, can ve mal kayýplarýnýn tespiti ile bu lgunun nedenlerinin ve alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný istedi. MHP Çanakkale Milletvekili Ýbrahim Kürþat Tuna meclis araþtýrmasý isteminden önce yaptýðý durum tespitinde Çanakkale Ayvacýk Ýlçesi de kýyýlarýnýn Yunanistan ýn Midilli Adasý na çk yakýn lmasý dlayýsýyla yðun bir biçimde göçmen kaçakçýlýðýna ve insan ticaretine sahne lmaktadýr. Ýnsan kaçakçýlarýnýn silahlý lmalarý ve bölge halký üzerinde krku ve panik luþturmalarý bölgede güvenliði ve ssyal hayatý ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Yine, özellikle sn dönemlerde yasadýþý yllarla ülkemize giriþ ve çýkýþ yapan çk sayýda teröristin de bu ylu kullanmasý durumu daha da vahim bir hale getirmiþtir. Ayný zamanda bir turizm bölgesi lan Ayvacýk-Asss Bölgesi nin bu gibi yasadýþý faaliyetlerle anýlýr lmasý ilimiz ve ülkemiz için de önemli bir prestij kaybýdýr. Çanakkale-Ayvacýk, Balýkesir-Ayvalýk, Ýzmir-Çeþme, Muðla-Bdrum gibi pek çk yerleþim yerimiz, ülkemizdeki göçmen kaçakçýlýðý ve insan ticaretini trafiðinin aslýnda sn nktalarýndandýr. Bu ticaretin esas pazarý larak nitelendirebileceðimiz bölgeler Ýstanbul-Aksaray, Ýzmir-Basmane semtleridir. Bu bölgelerden sn nktalara varýlana dek kullanýlan ulaþým aðý üzerinde ne yazýk ki, denetimlerde önemli zafiyetler yaþanmaktadýr dedi. Meclis Araþtýrmasý istedi MHP li Tuna, Bu çerçevede, göçmen kaçakçýlýðýnýn izlediði seyir bu knunun daha kapsamlý ve çk byutlu bir þekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan ele alýnmasýný mecburi hale getirmektedir. Knuyla ilgili tüm kamu kurumlarýnýn ile sivil tplum kuruþlarýnýn temsilcilerini ve üniversitelerden uzman akademisyenleri davet ederek knuyu etraflýca tartýþmak; gerektiðinde sahada incelemeler yapmak ve srunu tüm byutlarýyla rtaya kyarak anlamak ve bu knuda alýnacak tedbirleri belirlemek; Hükümete plitika tavsiyesinde bulunmak; ihtiyaç halinde TBMM nezdinde kanun teklifinde bulunmak, hem aziz milletimize karþý anayasal bir görevimizdir hem de insani ve vicdani srumluluðumuzdur. Her gün þahit lduðumuz can kayýplarýnýn ve diðer nice elim layýn daha fazla yaþanmamasý için, bunlarýn sebeplerinin derinlemesine araþtýrýlmasý, gerekli önlemlerin belirlenmesi amacýyla Anayasa nýn 98, Ýçtüzüðün 104 ve 105 inci maddeleri uyarýnca Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný arz ve teklif ederim þeklinde knuþtu. Rakamlar her sene artýyr MHP Milletvekili Tuna, insan ticareti rakamlarýnýn her sene giderek arttýðýný ve çeþitli kurumlarýn yayýnladýðý rakamlarýn birbirini tutmamasýnýn kamuyuna ciddi sru iþaretlerine neden lduðunu savundu. Bu durumun bütüncül bir devlet plitikasýnýn uygulanmadýðýn ve insan kaçakçýlýðý ile gereði gibi mücadele edilmediðinin bir göstergesi lduðunu belirten Tuna, Devletin bu plitikasýzlýðýnýn ve krdinasynsuzluðunun bedelini ise hem hayatlarýný, geleceklerini, mal varlýklarýný, ailelerini kaybeden kaçakçýlýk kurbanlarý masum insanlarýn hem de bu kaçakçýlýk güzergahýnda yaþamakta lan masum yerel halkýn ödemekte. Devletin her iki tarafý da sahipsiz ve krumasýz býraktýðýný gören insan ticareti mafyasý ise artýk giderek arsýzlaþmýþ vaziyettedir. dedi. Tuna, Ülkemize gelen göçmenlere karþý hükümetin bütüncül bir plitika uygulayamadýðýný hep birlikte müþahede ediyruz. Bu durum ülkemizi dünyada insan kaçakçýlýðýnýn, insan kaçakçýlýðýný trafiðinin neredeyse tam rtasýna turtmuþ vaziyette. diye knuþtu. Turan, 1 Kasým Seçim Beyannamesi ni deðerlendirdi AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Baþbakan ve partisinin Genel Baþkaný Ahmet Davutðlu tarafýndan açýklanan seçim beyannamesini deðerlendirdi. Seçim Beyannamesi nin açýklandýðý tplantýnýn ardýndan ulusal kanallara deðerlendirmelerde bulunan AKP li vekil Bülent Turan meydanlarda psikljik üstünlüðün AKP de lacaðýný belirtti. Beyannamenin içeriðini deðerlendiren Turan; 13 yýllýk AK Parti iktidarýnda tplumun tüm kesimlerini içeren dðrudan veya dlaylý iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Sn dönemde özellikle emeklilerimizin, asgari ücretle çalýþan vatandaþlarýmýzýn ve baþka bazý kesimlerin ciddi talepleri vardý. 1 Kasým seçim Beyannamesiyle açýkladýðýmýz vaatlerin bütün bu beklentileri karþýlayacaðýna inanýyrum. Dikkatle deðerlendirilmesi gereken bir knu var. Biz bu vaatlerde bulunurken 13 yýllýk iktidarýmýzý referans gösteriyruz. Diðer partiler gibi altyapýsý hazýrlanmamýþ, milletin beklentilerini suistimal eden vaatler deðil bunlar. Ýnþallah ilk günkü aþkla hep birlikte seçim beyannamemizi 1 Kasým snrasý AK Parti iktidarýyla gerçekleþtireceðiz Beyannamenin devleti deðil insaný öncelediðinin altýný çizen Turan, Nasýl ki 13 yýldýr insaný, insan nurunu önceliyruz, bu beyanname de bu anlayýþýn tezahürü dedi. Turan, Yerli, yenilikçi, insan daklý taahhütlerimizle vatandaþýmýzýn karþýsýna çýkýp yeniden AK Parti SATILIK OTOMOBÝL 1990 mdel Mazda 323 satýlýktýr. Bütün bakýmlarý yeni yapýlmýþ, mtru yeni. Fiyatý TL. Tel: iktidarý için y isteyeceðiz. Bu ülkeye hizmet etmek AK Parti ye yakýþýr. Gencimize, emeklimize, iþçimize, memurumuza gidip 1 Kasým dan snra AK Parti iktidarýnda kazanýmlarýný anlatacaðýz. Öðrencilerimize ücretsiz internet, iþ kurmak isteyen gençlerimize karþýlýksýz maddi destek, faizsiz kredi, emeklilerimize yýllýk 1200 tl destek, asgari ücretin 1300 tl lacak lmasý aslýnda ciddi, devrim mahiyetinde taahhütler. Uygulanabilirliði, AK Parti nin tpluma verdiði güven göz önüne alýnýnca vatandaþlarýmýzýn sandýkta tercihinin AK Parti den yana lacaðýna inanýyrum þeklinde knuþtu. KÝRALIK Sahibinden Kiralýk Lüx Daire Aydðan Paradice City Tel:

7 HABER 06 Ekim Halklarýmýzý böldürmeyeceðiz, evlatlarýmýzý öldürtmeyeceðiz 1 Kasým seçimleri için adaylarýný belirleyen HDP, milletvekili adaylarýný tanýtmak için basýn tplantýsý düzenledi. Çanakkale Belediyesi Nikah Salnu nda yapýlan tanýtým tplantýsýna HDP Çanakkale Eþ Baþkanlarý, milletvekili adaylarý ve partililer katýldý. 1 Kasým erken seçim için milletvekili adaylarýný belirleyen HDP, Çanakkale Belediyesi Nikah Salnu nda düzenlediði basýn tplantýsý ile adaylarýný Çanakkalelilere tanýttý. Basýn tplantýsýna HDP Çanakkale Eþ Baþkanlarý Rahime Kanýlga ve Þeyhmus Aslan, HDP Çanakkale milletvekili adaylarý Özlem Ergun Açanal, Ömer Faruk Kýrnýç, Adile Yalçýn, Sinan Ekinci, partililer ve 1 Kasým seçimlerinde HDP yi destekleyeceðini açýklayan Emek Partisi ve Çanakkale Halkevi temsilcileri katýldý. Basýn tplantýsýnýn açýlýþ knuþmasýný yapmak üzere kürsüye, HDP Ýl Seçim Kmisynu Üyesi Ragýp Ýncesaðýr çýktý. Ýncesaðýr yaptýðý açýlýþ knuþmasýnda; Biliyrsunuz kýsa bir süre önce bir seçim dönemi yaþadýk. Bu seçim döneminden partimiz, önüne kyduðu hedefleri büyük randa gerçekleþtirerek çýktý. Türkiye yi bir baþkanlýk belasýndan kurtardýk. Ne var ki bu snuç Saray ýn hþuna gitmedi. Tekrar seçim istedi dedi. HDP Çanakkale Eþ Baþkaný Kanýlga, ülkenin Haziran seçimlerinden snra savaþ rtamýna çekildiðini belirterek; Ülke 7 Haziran seçimlerinden snra bir savaþ rtamýna sürüklenildi ve insanlar öldü. 35 günlük bir bebek, 73 yaþýnda bir kiþi, plis, gerilla öldü. Biz demkrasi, barýþ, özgürlük ve farklý bir dünya isteyenler bütün farklýlýklarýmýzla bir araya gelebilmeliyiz. Yeri ve zamaný geldiðinde de birbirimizi kýyasýya eleþtirebilmeliyiz, ayný zamanda. Bu gün hem milletvekili adaylarýmýzý tanýtmak, hem de 1 Kasým a mralle gitmek için bir aradayýz dedi. Aslan, birlikte mücadeleye çaðýrdý HDP Çanakkale Eþ Baþkaný Rahime Kanýlga nýn ardýndan knuþma yapan HDP Çanakkale Eþ Baþkaný Þeyhmus Aslan Kýsa süre önce bir seçim geçirdik. 7 Haziran da Türkiye deki demkrasi güçleri ilk defa yüzde 13 lük bir ranla ve 80 milletvekili ile mecliste temsil edilme lanaðý buldu. Ancak, bu yüzde 13 lük ran ve 80 milletvekili Saray ýn hþuna gitmedi. Ve hepimizin bildiði gibi 7 Haziran dan bu yana farklý bir süreç baþladý dedi. sn süreçte dðu illerinde yaþanan laylara deðinerek knuþmasýný sürdüren Aslan; Özellikle bu iki aylýk süreç içerisinde bu ülke, yüzlerce vatandaþýný kaybetti. Ben özellikle bu iki ay içerisinde kaybettiðimiz tüm yurttaþlarýmýza Allah tan rahmet diliyrum ve tüm ailelere baþsaðlýðý diliyrum. Ýnanýyrum ki kýsa sürede bu çatýþma rtamý biter ve bir daha da insanlarýmýz ölmez dedi. Aslan, Tayyip Erdðan ýn 7 Haziran seçimleri öncesi baþlattýðý Baþkanlýk tartýþmalarýný HDP larak bþa çýkarttýklarýna vurgu yaparak; 7 Haziran da bir slganýmýz vardý. Þöyle demiþtik; Seni baþkan yaptýrmayacaðýz. Hep birlikte, Türkiye deki tüm halklar, tüm ezilenler, tüm demkratik güçler sözünü tutu ve nu baþkan yaptýrmadý. Baþkan yaptýrmadýðýmýz gibi, bir adým ötesine geçip tek baþýna iktidar lmasýný da engelledik dedi. Eþ Baþkan Aslan, 1 Kasým seçimlerinden HDP nin baþarýyla çýkacaðýna vurgu yaparak; Þimdi 1 Kasým da yine önümüzde bir seçim var. Bu seçimde slganýmýz birazcýk farklýlaþsa da, ilk slganýmýz halen canlýlýðýný kruyr. Ancak þöyle bir sözümüz var, halklarýmýzý böldürmeyeceðiz ve evlatlarýmýzý öldürtmeyeceðiz. Size savaþ yaptýrtmayacaðýz. Ben inanýyrum ki Türkiye deki demkrasi güçleri hep birlikte, þimdiye kadar lduðu gibi, birlikte mücadele edersek, sn söylediðim slganlarý da hep birlikte gerçekleþtireceðiz. Ve inanýyrum ki, 1 Kasým da daha güçlü bir þekilde, yüzde 13 ünde üzerine çýkarak ve 80 milletvekili rakamýný da geçerek, daha iyi bir cevap vereceðimize ben caný gönülden inanýyrum. Elbette baskýlar var, tehditler var ama þimdiye kadar baskýya, zulme byun eðmedik, hep dik durduk, bundan snra da dik duracaðýz ifadelerini kullandý. HDP Çanakkale Eþ Baþkanlarýnýn knuþmasýnýn ardýndan, HDP Ýl Seçim Kmisynu Üyesi Ragýp Ýncesaðýr ve Özge Özdüzen, HDP nin seçim bildirgesini kudular. Yeni barajýmýz yüzde 13 HDP Çanakkale 1 nci sýra milletvekili adayý Özlem Ergun Açanal, Yeni bir maratna hep beraber giriyruz. Ýki gündür genel merkezdeki slganlarýmýzdan bir tanesi Onu diktatör yaptýrmayacaðýz idi. Onu diktatör yaptýrmamak için de çk iþ düþüyr bize. Ciddi larak þunu söylemem gerekir ki, herkes çk umutlu. Basamak aþýlmýþ durumda dedi. 1 Kasým seçimlerinde hedeflerinin yüzde 20 lduðunu belirten Açanal; Hepimizin paylaþtýðý ve katýldýðý bir gerçek, 7 Haziran seçimlerinde bizler yüzde 10 barajý için çalýþtýk, ama bu kez barajýmýz yüzde 13 ve hedefimiz de yüzde 20 dir. Biz gerçekten yüzde 13 barajýnýn üzerine çalýþmamýz gereken yldaþlarýz. Bu ylun çk zr lduðunu düþünüyrsunuz, ama ben çk zr lduðunu düþünmüyrum. Çünkü çk zru aþtýk. Þimdi gerçekten, bir daha hayatýmýzda yer almamak üzere, bir daha nlarý görmemek, duymamak, iþitmemek üzere sn bir hamlemiz kaldý. Bu sn hamleyi baþarýyla, inançla, dayanýþarak hep beraber halledeceðiz. Buna inanýyrum dedi. Açanal; 1 Kasým da karanlýk, deðiþmek istemeyen zulüm saltanatý yýkýlacak. Karþýlarýnda gülemeyecekleri, yalan, dlan, krku ve terörle yürütemeyecekleri bir halký gördükleri için 1 Kasým þimdi bizim karþýmýzda. Ýnadýna özgürlük, inadýna barýþý bizler söylemiyr muyuz? 7 Haziran dan snra hiçbir þey lmamýþ gibi davrandýlar. Sanki seçim vaat etmemiþler gibi. Sanki halk nlara yeter dememiþ gibi. Sanki ylsuzluk ve yksulluk devam etmiyrmuþ gibi. Sanki kadýn cinayetleri sn bulmuþ gibi. Sanki mevsimlik iþçiler, traktör kasalarýnda tyllara saçýlýp, ölmüyrmuþ gibi. Sanki iþ kazalarý altýnda yüzlerce, binlerce insan katledilmiyrmuþ gibi. 7 Haziran seçiminin bizler için anlamý, yüzde 10 barajýný aþmaktý. Bu seçimde yeni barajýmýz, yüzde 13. Hedefimiz, yüzde 20 dir. Alanda, evlerde, tarlalarda, partide, iþyerlerinde hep beraber HDP nin inadýna barýþ için, inadýna özgürlük için, inadýna eþitlik için sesini yükselteceðiz dedi. Bir Kasým da Biz ler iktidara Açanal ýn knuþmasýnýn ardýndan HDP Çanakkale 2 ci sýra milletvekili adayý Ömer Faruk Kýrnýç knuþma yaptý. Kýrnýç, Saray ýn ülkeyi savaþa sürüklemek istediðine vurgu yaparak ; Yeni bir Türkiye ye, yeni bir yaþama, ve inadýna barýþa, halklarýn kardeþliðine selam gönderiyrum buradan. 7 Haziran snrasý deðiþim rüzgarýnýn kendisini de silip süpüreceðinden krkan Saray ýn ve Saray sevdalýlarý dayandýrdýðý hiçbir gerekçe lmaksýzýn, Türkiye yi savaþ ve kas rtamýna sürüklemek istiyrlar. Bu kasun srumlularý, eðer 400 vekil alsaydýk bu böyle lmazdý diyenlerdir dedi. Kýrnýç, Halklarýn demkratik iradesine saygý göstermeyip, meclisin çalýþmasýný engelleyenler, bu gün yeniden 1 Kasým seçimlerine kendilerini inandýrmaya çalýyrlar. 7 Haziran da Saray ýn barajýný aþtýk, bu sefer iktidarý aþarak 1 Kasým da bizler geleceðiz. Onun için Saray ve Saray ýn dalkavuklarý daha da krksunlar bizden. Bu günün kaygýsý ve yarýnýn krkusu hepimizin hayatýný çekilmez bir hale getirmektedir. Devletin ve sermayenin iktidarý, mutlak üstünlüðünü güvenlik çemberiyle sarmalarken, dðayý ve insaný, tplumu güvencesiz hale getirmek için çabalamaktadýr dedi. Snrasýnda kürsüye çýkan HDP Çanakkale milletvekili adayý Adile Yalçýn ise, barýþ için kadýnlara çk fazla iþ düþtüðünü vurgulayarak; 7 Haziran da baþardýðýmýz gibi, 1 Kasým da da baþaracaðýz. Bu güne kadar çk acýlar çektik ve çk bedeller ödedik. Bir kadýn ve anne larak, artýk çcuklarýmýz ölmesin istiyrum. Saray ýn savaþýný biz kadýnlar durduracaðýz. Kadýnlar yeni yaþamýn teminatý, barýþýn öncüsüdür. Ýnadýna kadýn, inadýna barýþ, inadýna HDP dedi. Knuþmak için sn larak kürsüye çýkan HDP Çanakkale 4 cü sýra milletvekili adayý Sinan Ekinci; Bu yl çk uzun bir yl. Birlikte yürümemizi gerektiren bir yl. Yarýnýmýz, geçmiþimizi görmemiz gerektiren bir yl. Çcuklarýmýza, bizden snraki nesillere gerekirse kendimizi siper edip, en azýndan nlara güzel bir yarýn býrakmamýz gerekiyr. Bunun ylu da mücadeleden geçiyr. Bu mücadelenin adý Halklarýn Kardeþliði dir dedi. Ekinci; Halklarýn kardeþliði lduðu zaman, bu barýþ bu özgürlük, bu demkrasi lduðu zaman bu ülke ne güzeldir. Bu ülke ne güzel yaþanýr. Bu ülkenin bütün güzellikleri hepimiz içindir. Bu yüzden birlikte çalýþmalýyýz. Birlikte yürüyeceðiz. Evet, kapý kapý insanlarýmýzla, halkýmýzla, yldaþlarýmýzla birlikte yürüyeceðiz. Hepimizin dileði deðil midir Barýþ? Hepimizin dileði deðil midir Kardeþlik? Hepimizin dileði deðil midir Özgürlük? Biz bunlarý dile getiriyruz, ama aslýnda bunlar bütün halkýmýzýn dileðidir dedi. 1 Kasým da da baþarýlý larak seçimlerden çýkacaklarýný belirten Ekinci; Ýnsanlarýn dikta sistemine byun eðmemek, halklarýn kardeþliði için mücadele vermek. Bizim asýl amacýmýz budur. Halklarýn kardeþliði, demkrasi, özgürlük, eþitlik. Biz bunun için varýz, sizlerle varýz. Birlikte yürüyeceðiz. Birlikte mücadele edeceðiz. Birlikte Baþaracaðýz. Ve bir þey daha, inadýna HDP, inadýna barýþ, inadýna kardeþlik, inadýna yaþasýn halklarýn kardeþliði. O yüzden hep birlikte el ele tutup, hep birlikte HDP ile birlikte 7 Haziran ý nasýl atlattýysak, 7 Haziran da nasýl bir baþarýya gittiysek, 1 Kasým da gerçekten, ama gerçekten bütün ülkenin umudu lmak için, bütün insanlarýn umudu lmak için birlikte mücadele dedi. Milletvekili adaylarýnýn knuþmasýnýn ardýndan tplantýya ara verildi. Aranýn ardýndan ise sinevizyn gösterimi ile tplantý devam etti. BOOMM! Sermet ATADÝNÇ CHP nin kedisi ile tartýþmak!... Sayfa 12 den devam Ssyal medya da, CHP nin kedisi Þer ile tartýþan milletvekili artýk Zaytung(Zaytung mizahi ve irnik haberler veren, Türkiye merkezli bir internet sitesidir)haberlerinin knusu haline gelmiþtir. Bu deðerlendirmemi sakýn kedileri deðersizleþtirmek anlamýnda kumayýn, srun;ssyal medyada Þer adýna açýlmýþ bir hesapla tartýþacak kadar plemikten medet ummak meselesidir. Ssyal medyayý takip edenler bu tartýþmaya vakýf lmuþlardýr. Ssyal medyayý takip etmeyenler için,þer ile aralarýndaki tartýþmayý sizlere bir aktarayým da; milletvekilinin içersinde bulunduðu ruh halini,yaþadýðý dramý biraz düþünün isterseniz! Tükenmiþlik sendrmudur, AKP nin açýklamamýþ lduðu seçim bildirgesindeki ppülizmin getirmiþ lduðu çaresizliðin ruh halidir;þer ile yapýlan plemik Plemik,Þer'nun, Ahmet Davutðlu'na hitaben yazdýðý "Vaadleri atýp tutuyrdunuz da kaynak nerede kaynak" mesajý ile baþladý.. Þer'nun bu twitine, AKP Çanakkale Milletvekili Turan, kendi twitter hesabýndan yanýt verdi. "Benim adým Kemal diyene inanýyrsunuz ya :)" yazan Turan, her vaadin kaynaðýnýn lduðunu söyledi. Þer hesabýndan buna karþýlýk "Kaynak bulsanýz nu da çalarsýnýz. Biz yüzden kaynaðýmýzý söylemedik" yanýtý geldi. Turan ise, "Yenileyin bu iftiranýzý ve hakaretinizi, sittin sene 17 puan arkadan sadece hakaret edebileceksiniz yksa" diye yazdý. Kedi þer'nun milletvekiline yanýtý da gecikmedi; "Ýstediðiniz kadar baðrýnýn sittin sene O'nu baþkan yaptýramayacaksýnýz". Bülent Turan'ýn buna karþýlýk yazdýðý "Muhtar lamayacaktý" twitine ise Þer'dan "Sürekli muhtarlarý tplamasýnýn sebebi travmadan dlayý mý? He þimdi anladým" ldu. Bülent Turan ý panikleterek Þer ile plemiðe girmesine neden lan ruh halini anlayabilmek için 7 Haziran seçimleri öncesine gitmek gerekir. CHP ve HDP eknmik prgramlarýný açýkladýklarýnda; gerek asgari ücretin arttýrýlmasý gerek emekli maaþlarý, gerekse tplumun diðer kesimleri için yapýlacak eknmik iyileþtirmeler karþýsýnda AKP nin tavrý, kaynaðýný nereden bulacaksýnýz,ppulizm yapmayýn þeklinde lmuþtu. Hatta Maliye Bakaný Mehmet Þimþek; bu kaynaðý bulun bende yumu CHP ye vereceðim þeklinde bir tepki göstermiþti. 7 Haziran seçim yenilgisinden ders çýkararak, sanki 13 yýldýr kendileri hükümet deðilmiþ gibi, bir anlamda eknmik uygulamalarýnýn baþarýsýzlýklarýný itiraf ediyrcasýna; seçim bildirgesinde asgari ücretin 1300 TL lacaðýný, diðer bir çk eknmik knudaki 7 Hazirandaki yaklaþýmlarýný da deðiþtirerek, halka þirin gözükmek adýna yapýlan söylevler Þer nun dikkatini çekince plemikçi Turan da hemen devreye girivermiþ anlaþýlan. Halkýmýz için çk önemli bir knu lan eknmik srunlar karþýsýnda ciddiyetini yitirmiþ bir siyasi yaklaþýmýn faturasýnýn aðýr lacaðý gerçeði öyle anlaþýlýyr ki; Bülent Turan ýn psikljisini fena halde bzmuþ!... Bugüne kadar Þer ile hiçbir milletvekili plemik yapmamýþken, partisinin imajýný kurtarmak üzere kendisini feda eden Bülent Turan Þer ile ilk plemik yapan milletvekili larak tarihe geçecektir. Buradan hareketle Bülent Turan ýn Çanakkale de yarattýðý plemikler, itibarsýzlaþtýrma perasynlarý temelindeki karalama ve çarpýtma perasynlarý þimdi daha iyi anlaþýlmaktadýr. Fýtrat meselesi Ancak Zaytung haberleri çk deðerli bir haber kaynaðý kazanmýþtýr, hayýrlýsý lsun Bu arada Mehmet Þimsek de sözünü tutarak, yunu CHP ye vermelidir. Bülent Turan öyle diyr

8 HABER 06 Ekim AKP li Turan, CHP nin kedisi ile tartýþtý! AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan twitter'da, CHP'nin kedisi Þer adýna açýlmýþ hesapla tartýþtý. Tartýþma kýsa sürede haber sitelerinin ilgi daðý ldu. Çanakkale deki eðitimin kalitesi de bu anlamda tartýþýlmaya baþlandý. Sl Prtal ýn haberine göre; AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Twitter'daki, CHP'nin Kedisi Þer adlý hesap arasýnda tartýþma yaþandý.tartýþma, CHP'nin kedisi Þer'nun Davutðlu'na hitaben yazdýðý "Vaadleri atýp tutuyrdunuz da kaynak nerede kaynak" mesajý ile baþladý. Þer'nun bu twitine, AKP Çanakkale Milletvekili Turan kendi twitter hesabýndan yanýt verdi. "Benim adým Kemal diyene inanýyrsunuz ya :)" yazan Turan, Davutðlu'nun her vaadinin kaynaðýnýn lduðunu söyledi. Þer hesabýndan buna karþýlýk "Kaynak bulsanýz nu da çalarsýnýz. Biz yüzden kaynaðýmýzý söylemedik" yanýtýna Turan Yenileyin bu iftiranýzý ve hakaretinizi, sittin sene 17 puan arkadan sadece hakaret edebileceksiniz yksa" cevabýný verdi. Dünya Öðretmenler Günü Kutlu Olsun! Eðitim Ýþ ve Eðitim-Sen den yapýlan açýklamada 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü ne deðinildi. Eðitim Ýþ Çanakkale Þube Yönetim Kurulu ndan yapýlan açýklamada, 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafýndan gerçekleþtirilen rtak tplantýda, öðretmenlerin kul ve tplum içindeki iþlevleri ve öðretmen srunlarýný dile getiren çalýþmalar uluslararasý düzeyde ele alýnmýþ ve Öðretmenlerin Statüsüne Ýliþkin Tavsiye Kararlarý kabul edilmiþtir. Tavsiye kararlarýnýn alýndýðý tarihin yýldönümleri de Eðitim Enternasynali'nin kararý ile 1993'ten bu yana tüm dünyada ve ülkemizde 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü larak kutlanmaktadýr. Bu belge Türkiye tarafýndan kabul edilmesine karþýn, Türkiye de öðretmenlerin hak ettiði ilgi ve deðeri gördüðünü, taleplerinin karþýlandýðýný söylemek mümkün deðildir. Bugün muhalif ve örgütlü öðretmen devletin gözünde sakýncalý görülmekte; öðretmen, kendisini daha da yetiþtirecek ve tplumda saygýnlýðýný sürdürecek maddi lanaklardan yksun býrakýlmakta; öðretmenin mesleki ve demkratik haklarýný savunacaðý örgütlenme hakký engellenmektedir. Küresel güçler ve nlarla ayný dðrultuda hareket eden siyasi kadrlar, eðitimi çökertirken öðretmeni de ezmektedir denildi. Uluslarý kurtaranlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir Öðretmenlerin itibarlarýnýn zedelendiðinin öne sürüldüðü açýklamada, Öðretmenlerin tplumsal statüleri, eknmik, ssyal ve özlük haklarý, AKP iktidarý döneminde ciddi þekilde gerilemiþtir. Eðitim sisteminde yaþanan köklü deðiþiklikler, gerici eðitim yasasýyla Öðretim Birliði ne vurulan darbe, kul dönüþümleri, siyasi kadrlaþma, yandaþ yönetici atama gayreti, eðitimin dini referanslara göre þekillendirilmek istenmesi öðretmenlerin yaþadýðý srunlarý daha da derinleþtirmiþtir. Aday öðretmenin yetiþtirme süreci siyasallaþtýrýlarak çökertilmiþ, öðretmenliðin saygýnlýðý da bundan büyük zarar görmüþtür. Sn yýllarda siyasi iktidar tarafýndan öðretmenlik mesleðinin itibarýný zedeleyen söylem ve tutumlarýn süreklilik kazanmasý, Al 147 gibi isimsiz ihbar hatlarýnýn kurulmasý, öðretmene yönelik þiddet eylemlerini artýrmýþtýr. Bu tür laylar snucunda hayatýný kaybeden ya da ciddi saðlýk prblemleri yaþayan öðretmenler bulunmaktadýr. Unutulmamalýdýr ki, Uluslarý kurtaranlar yalnýz ve ancak öðretmenlerdir.meslek gruplarý içinde öðretmenlik mesleði 13 yýllýk AKP iktidarý döneminde sistematik bir þekilde aþaðýlara çekilmiþtir yýlýnda en düþük devlet memuru maaþýndan yüzde 100 daha fazla maaþ alan öðretmen, bugün en düþük devlet memuru maaþýný almaktadýr. Eðitim-Ýþ in 2014 yýlýnda yaptýðý Öðretmenlerin gelirlerine iliþkin öðretmen görüþleri adlý araþtýrma snuçlarý öðretmenlerin karþý karþýya lduðu eknmik srunlarý rtaya kymuþtur. Araþtýrmaya katýlan öðretmenlerin % 73 ü gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle mesleðine mtive lamadýðýný, % 61 i gelirlerindeki yetersizlik nedeniyle psikljik srunlar yaþadýðýný, % 69 u ise daha çk para kazanacaðý bir iþ imkaný lursa öðretmenliði býrakacaðýný belirtmiþtir. Öðretmenlerin yüzde 81 i kredi kartýna, yüzde 79 u bankaya, yüzde 41 i esnafa, % 39 u ise þahýslara brcu lduðunu belirtirken, % 40 ý ise annesinden ve babasýndan maddi destek aldýðýný belirtmiþtir görüþlerine yer verildi, Eðitim Ýþ Çanakkale Þube Yönetim Kurulu açýklamasýnda kadr knusuna da deðinilerek öðretmenlerin ne istediði anlatýldý. Açýklamada, tamamen yandaþlarýný kayýrma amacýný taþýyan, deðerlendirme ölçütleri belli lmayan bir mülakat yöntemiyle yöneticiler kýyýma uðratýlmýþtýr. Ýktidarýn taþernluðunu yapan Hükümet-Sen Memur-Sen kendi kadrlarýna yer açabilmek için bu kýyýmda etkin rl almýþtýr. Çaðdaþ, ilerici, devrimci, Atatürkçü yöneticiler tasfiye edilerek AKP nin kapýkulu zihniyetine uygun yöneticiler atanmýþtýr. AKP nin yandaþ kadr meraký, yalnýzca yöneticilerle sýnýrlý kalmamýþ, trba yasayla yandaþ öðretmen dönemi de baþlatýlmýþtýr. Aday öðretmenlerimiz ilk yýl perfrmans deðerlendirmesine tabi tutulacak ve þaibeli bir "mülakattan" snra kadr güvencesi kazanabileceklerdir. Aday öðretmenler, kul müdürü maarif müfettiþi ve kul müdürünün belirleyeceði bir öðretmen tarafýndan perfrmans deðerlendirmesine alýnacak, perfrmans deðerlendirmesini geçemeyen öðretmenler yazýlý sözlü sýnava katýlamayacak ve devlet memurluðu ile iliþiði kesilecektir. Mülakatta aranacak temel ölçüt ise yandaþlýk lacaktýr. Böylece AKP trba yasalarla devlet memurlarýnýn iþ güvencelerini rtadan kaldýrmaya, kapitalizmin en acýmasýz emek sömürüsü lan taþernluk sisteminin içerisine eðitim emekçilerini de almaya çalýþmaktadýr denildi. Eðitim-Ýþ taleplerini de sýraladý Eðitim-Ýþ larak; ne istiyruz denilen açýklamada; Eðitimin ulusal, demkratik, bilimsel, laik ve kamusal esaslara dayandýrýlmasýný, her aþamasýnda parasýz lmasýný, Öðretmenlerin ssy-eknmik statülerini yükseltecek önlemler alýnmasýný, Eðitim çalýþanlarý arasýnda ayrýmcýlýk yaratacak uygulamalara sn verilmesini, Gerici, ýrkçý ve bölücü kadrlaþmanýn önlenmesini, eðitim yöneticiliði için nesnel ölçütlerin geçerli kýlýnmasýný, Eðitim kurumlarýmýzýn persnel ihtiyacýnýn gerçekçi bir biçimde belirlenerek, yeterli sayýda öðretmen ve yardýmcý persnel istihdam edilmesini, Okullarda kölelik sistemi veya mevsimlik iþçi larak adlandýrýlan ücretli öðretmen uygulamasýna sn verilmesini Ülkemizin kþullarý göz önünde bulundurularak, yeni bir öðretmen yetiþtirme sistemi geliþtirilmesini, Eðitimde etnik kimlik ve mezheptarikat gibi kimlikleri öne çýkartacak ithal müfredat prgramlarý yerine, ulusal, laik, bilimsel ve halktan yana prgramlar uygulanmasýný, Eðitim çalýþanlarý ve tüm kamu çalýþanlarýnýn örgütlenme haklarýnýn önündeki bütün engellerin kaldýrýlýp, grev ve tplu sözleþme hakkýnýn tanýnmasýný istiyr; Yaþadýðýmýz bütün srunlara raðmen bütün öðretmenlerimizin, eðitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutluyruz denildi. Öðretmenler endiþeli Eðitim Sen den 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nedeni ile yapýlan açýklamada; AKP nin 7 Haziran seçimleri snrasýnda tek baþýna iktidarýný kaybetmesi snucunda yeniden baþlatýlan çatýþmalý süreç ile birlikte artan þiddet ve kas rtamý tplumsal yaþamýn bütün alanlarýný lduðu gibi eðitimi ve eðitim emekçilerini de derinden etkilemiþtir. Bir süredir bazý il ve ilçelerde fiili sýkýyönetim uygulamalarý hayata geçirilmiþ, 150 ye yakýn yerleþim birimi özel güvenlik bölgesi ilan edilmiþ, kullar kurþunlanmýþ, valiliklerin peþ peþe aldýklarý skaða çýkma yasaklarý ile tüm ülke sadece 90 lara deðil, resmen darbe dönemlerine geri götürülmüþtür. Çatýþmalarýn artarak sürmesi nedeniyle özellikle bazý il ve ilçelerde eðitim-öðretim hizmetlerinin öðrenciler, öðretmenler ve diðer eðitim emekçileri açýsýndan saðlýklý bir þekilde yapýlmasýnýn kþullarý bulunmamaktadýr. Ülkemizde eðitim sisteminin en önemli unsurlarýndan birisi lan öðretmenler 5 Ekim i, her yýl diðer ülkelerdeki meslektaþlarýna kýyasla daha mutsuz karþýlamakta, ülkenin içine itildiði çatýþma süreci ve AKP eliyle yaratýlan kas rtamýndan büyük bir endiþe duymaktadýr. Okullarda öðrencilerin, öðretmenlerin, eðitim emekçilerinin can güvenliðinin saðlanmadýðý, ülkenin bir bölümünde fiilen sýkýyönetim kþullarýnýn yaþandýðý bir rtamda, eðitim-öðretim hizmetinin ne kadar yapýlabileceði ya da sürdürülebileceði tartýþmalýdýr. Türkiye nin dört bir yanýnda fedakârca görev yapan öðretmenlerimizin büyük bölümü yaptýðý iþe yabancýlaþtýrýlmýþ, MEB in yanlýþ plitikalarý ve siyasilerin öðretmenlik mesleðine yönelik lumsuz söylemleri nedeniyle mesleðine küstürülmüþtür. Öðretmenler Türkiye nin en ücra köþelerinde, her türlü lumsuz kþullarla mücadele ederek, görevlerini yerine getirmeye çalýþmaktadýr. Yaþamýn lduðu her yerde eðitim emekçilerini görmek mümkündür. Örneðin 15 Eylül de ilk kez atamasý yapýlan öðretmenlerin yüzde 67 si bölge illerine atanmýþ ve önemli bir bölümü yeterince can güvenliði lmamasýna raðmen büyük fedakârlýk göstererek görevine baþlamýþtýr. AKP Hükümetleri döneminde öðretmenlerin en temel eknmik, ssyal ve özlük srunlarý azalmak bir yana sürekli artmýþ, il içi, il dýþý, özür grubu atamalarýnda, nrm kadr srunlarý ve alan deðiþikliklerinde sürekli maðduriyet yaratýlmýþtýr. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yapýlan öðretmen atamalarý, ihtiyacýn ve beklenen rakamlarýn çk altýnda kalmýþtýr. Yýllar içinde iþsiz öðretmenler srunu giderek büyümüþ, bugüne kadar 41 iþsiz öðretmen arkadaþýmýz atamasý yapýlmadýðý için intihar etmiþtir. Türkiye de eðitim sistemi her geçen gün artan srunlar ve derinleþen çeliþkiler nedeniyle resmen çürümeye terk edilmiþtir. Geçtiðimiz 13 yýl içinde ihtiyaç kadar öðretmen atamasý yapýlmamýþ, KPSS ye giren her yüz öðretmenden rtalama 16 sýnýn atamasý yapýlarak, yýllar içinde fiilen iþsiz öðretmenler rdusu yaratýlmýþtýr. Yine öðretmenlerin geçtiðimiz 13 yýl içinde gelirlerinde yaþanan gerileme snucunda satýn alým gücünün belirgin bir þekilde azalmýþ, 2003 yýlýnda 24 bin lan emeklilik raný, yaþanan geçim sýkýntýsý nedeniyle sn yýllarda 7 binli rakamlara kadar gerilemiþtir. Öðretmenlerin yýllar byunca büyük fedakârlýklara katlanarak çalýþýrken yaþadýðý zrluklar rtadayken, angarya çalýþma ve perfrmans deðerlendirme giriþimleri ile çalýþma ve yaþam kþullarý zrlaþmýþtýr. Geçtiðimiz yýllar içinde öðretmenlerin eknmik ve ssyal srunlarýna ek larak, mesleki saygýnlýklarýnda ciddi gerilemeler yaþanmýþtýr. Yýllardýr öðretmenlere hak ettiði deðer verilmemekte, eðitim emekçilerinin en temel eknmik, mesleki ve özlük talepleri ýsrarla görmezden gelinmektedir. Eðitim Sen larak, siyasi hedefleri için ülkeyi ateþe atanlarýn savaþ çýðýrtkanlýðýna karþý, barýþ kþullarýnýn bir an önce saðlanmasýný diliyr, eðitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öðretmenler Günü nü kutluyruz denildi. VAZÝYET Cemal ORAL canakkalememleketmail.cm Bir kedim bile yk! AKP seçim beyannamesi vatandaþlarýn görüþ ve talepleri dðrultusunda hazýrlanmýþ Beyanname de vatandaþlarda luþan beklentileri karþýlarken tplumun tüm kesimlerini kapsayan vaatler dikkat çekmiþ Bu ifadeler dðru mu bilemem Güven bunalýmý içindeyim çünkü Baþbakan Davutðlu nun Çanakkale þiiri kuduðu için slculardan dayak yediði açýklamasýnýn da yalan lduðunun rtaya çýkmasýndan snra sütten aðzým yandý yðurdu üfleyerek yiyrum Baþbakan Davutðlu nun açýkladýðý seçim beyannamesini AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan deðerlendirmiþ Turan, 13 yýllýk AK Parti iktidarýnda tplumun tüm kesimlerini içeren dðrudan veya dlaylý iyileþtirmeler gerçekleþtirdik. Sn dönemde özellikle emeklilerimizin, asgari ücretle çalýþan vatandaþlarýmýzýn ve baþka bazý kesimlerin ciddi talepleri vardý. 1 Kasým seçim Beyannamesiyle açýkladýðýmýz vaatlerin bütün bu beklentileri karþýlayacaðýna inanýyrum. Dikkatle deðerlendirilmesi gereken bir knu var. Biz bu vaatlerde bulunurken 13 yýllýk iktidarýmýzý referans gösteriyruz. Diðer partiler gibi altyapýsý hazýrlanmamýþ, milletin beklentilerini suistimal eden vaatler deðil bunlar demiþ Öðrencilerimize ücretsiz internet, iþ kurmak isteyen gençlerimize karþýlýksýz maddi destek, faizsiz kredi, emeklilerimize yýllýk 1200 tl destek, asgari ücretin 1300 tl lacak lmasý aslýnda ciddi, devrim mahiyetinde taahhütler demiþ 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde kaynak yk diyen AKP bugün kaynaðý buluvermiþ bile AKP iktidarý referans gösteriliyr. Dðrudur Ben de vaatler ve gerçekleþme raný ile ilgili bir tabl hediye ediyrum kurlarýmýza Hem þimdi düþünsenize sade vatandaþ nasýl inansýn Kaynak yk diye baðýran iktidar bugün kesenin aðzýný açýyr Þer ile tartýþanlara karþý Tüm kediler örgütlenelim Deðerlendirmeyi yapan AKP Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ýn ise kentte yalan mýdðru mu söylediði tartýþýlýyr Örneðin; Çanakkale nin CHP li Baþkaný Ülgür Gökhan ýn vide görüntüleri ile yalanlarý Bülent Turan ýn yüzüne vurmasý gibi Baþkan Gökhan a HDP lilerin alnýndan öperim demediði halde dedi diyen Sayýn Turan a çamur at izi kalýr aklýný kimin verdiðini bilemem ama 4 Ekim Dünya Hayvan haklarý Günü nde CHP nin kedisi Þer ile tartýþmasýnýn yaygýn basýna haber lmasýný yrumlayabilirim Lakin; banane Benim, bir kedim bile yk Ne trfya girip elektrikleri kesebiliyr Ne de; böyle söylersen manþet lur diyebiliyr Bir kedim bile yk Anlýyr musun?

9 SPOR 06 Ekim Barýþ için kþtular Çanakkale Savaþlarý'nýn yaþandýðý Geliblu yarýmadasýnda Barýþ Kþusu düzenlendi Çanakkale Zaferi nin 100. yýlýnda kþulan Geliblu Maratnu na birçk ülkeden atlet katýldý. Halk kþusu da dahil 4 ayrý kategride yarýþma düzenlendi. 4 ayrý kategride 2 bin 700 e yakýn sprcu baþvuru yaptý. Maratn kþularýna 1487 sprcu katýldý. Alçýtepe de baþlayan 42 kilmetrelik maratnda 146 sprcu yarýþtý. 21 kilmetrelik yarý maratna 571 kiþi, 10 kilmetrelik maratna ise 336 kiþi, halk kþusuna ise 434 kiþi iþtirak. Birinciye 10 bin USD, ikinciye 5 bin USD, üçüncüye 3 bin USD deðerinde ödül verilen 42 kilmetrelik maratnun birincisi 2 saat 24 dakika 39 saniyelik derece ile Kenyalý 27 yaþýndaki sprcu Benard Kipkemi Rtich, 42 kilmetrelik maratnun ikincisi 2 saat 25 dakika 38 saniyeyle 33 yaþýndaki Türkiye den Bekir Karayel, üçüncü ise 2 saat 26 dakika 17 saniyeyle 23 yaþýndaki Ütpya dan Assefa Argachew Tla ldu. 21 kilmetrelik maratnun erkekler kategrisinde birinciliði Tsedat Abeje Ayana, ikinciliði Gjjam Belayineh Ayaye, üçüncülüðü Yhannis Bekele Jida; kadýnlar kategrisinde ise birinciliði Risper Chebet, ikinciliði Meseret Kitata Tlwak, üçüncülüðü Denbeli Chefshuk aldý. 10 kilmetrelik maratnun birinciliðini Ahmet Tek, ikinciliðini Murat Yýlmazer, üçüncülüðü Darraghflynn; kadýnlar kategrisinde Kumsal Pýnargözü birinciliði, Emel Öznur Tellici ikinciliði, Buse Aygün üçüncülüðü elde etti.

10 Kýrmýzý-Beyazlý takým iç ve dýþ sahalarda puanlarý üçer üçer tpluyr... Dardanel yükseliyr! Bayburt Grup'un ardýndan deplasmanda Gölcükspr'u da 1-0 maðlup eden Bðaz ekibi klasman sýralarýný birer birer aþýyr. Gölcük aðlarýna giden altýn glü skrer Özer Kutlu kaydetti Genç lmasýna raðmen, lig tecrübesi lan kadrsuyla her geçen hafta lumlu snuçlar alarak, baþarýlý bir grafik çizen Dardanelspr dýþ saha maçýný galibiyetle kapattý. Kýrmýzý-Beyazlýlarý 3 puana götüren gl 10. dakikada skrer futblcu Özer Kutlu'dan geldi. Müsabakanýn genelinde iyi savunma yapýp, kntra ataklarla gl arayan Dardanelspr bunda da etkili ldu. Ev sahibi Gölcükspr un yunun sn bölümünde kurduðu baský neticeye tesir etmedi. Kýrmýzý-Beyazlý takým 3 puan umuduyla gittiði Gölcükspr deplasmanýndan istediðini alarak döndü. Zrlu periyt Dardanelspr hafta içi mesaisinde 7 Ekim 2015 çarþamba günü (Yarýn) 18 Mart Stadý'nda saat 19.00'daki gece maçýnda ligin iddialý ekiplerinden, klasmanda üçüncü sýrada bulunan 14 puanlý Niðde Belediyespr'la karþýlaþacak. Bu kritik müsabakanýn ardýndan yine deplasmana çýkacak Dardanelspr 11 Ekim 2015 pazar günü saat 15.30'da Darýca Gençlerbirliði'nin knuðu lacak. Lider Kastamnu zr deplasmanda Dardanelspr'un da yer aldýðý 3.lig, 3.grupta yarýn (Çarþamba) 15.30'da Bergama 14 Eylül Stadý'nda Çanakkaleli Teknik Direktör Ahmet Duman'ýn çalýþtýrdýðý 19 puanlý lider Kastamnuspr 1966 takýmý klasmanda 1 maç eksiði ile 16 puanla ikinci sýrada bulunan Bergama Belediyespr'la karþýlaþacak. Ligin zirvesini dðrudan etkileyecek bu müsabakada Çanakkale'nin Federasyn Temsilcilerinden ASKF Genel Baþkaný Dr. Firuz Erdil temsilcilik görevi üstlenecek. (Haber Merkezi) 8.Hafta maçlarý 7 Ekim :30 BATMAN PETROL SPOR A.Þ.- ÇORUM BELEDÝYESPOR 7 Ekim :30 DERSÝM SPOR - KÖRFEZ ÝSKENDERUN SPOR 7 Ekim :30 MANAVGATSPOR - BEYLERBEYÝSPOR 7 Ekim :30 TKÝ TAVÞANLI LÝNYÝTSPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ 7 Ekim :30 BERGAMA BELEDÝYESPOR - KASTAMONUSPOR Ekim :30 ÇATALCA SPOR - BAYBURT GRUP ÖZEL ÝD.G.VE SPOR 7 Ekim :30 ÇÝNE MADRANSPOR - 24ERZÝNCANSPOR 7 Ekim :30 SANDIKLISPOR - GÖLCÜKSPOR 7 Ekim :00 DARDANELSPOR A.Þ. - NÝÐDE BELEDÝYESPOR 34.Lig, 3.Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KASTAMONUSPOR BERGAMA BELEDÝYESPOR NÝÐDE BELEDÝYESPOR ERZÝNCANSPOR BEYLERBEYÝSPOR VAN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR DARDANELSPOR A.Þ BAYBURT GRUP ÖZEL ÝD.G.VE SPOR ÇORUM BELEDÝYESPOR DERSÝM SPOR ÇATALCA SPOR MANAVGATSPOR DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ BATMAN PETROL SPOR A.Þ GÖLCÜKSPOR TKÝ TAVÞANLI LÝNYÝTSPOR KÖRFEZ ÝSKENDERUN SPOR ÇÝNE MADRANSPOR SANDIKLISPOR BAL 11.Grup Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.ÇANAKKALESPOR FUTBOL KULÜBÜ YALOVASPOR BEÞYÜZEVLER SPOR ELMASBAHÇELERSPOR BÜYÜKÇEKMECE BELEDÝYE SPOR KESTEL BELEDÝYESPOR SULTANGAZÝ SPOR ALEMDAÐ ALTINOVA BELEDÝYESPOR GEMLÝKSPOR MUDANYASPOR KARABÝGA BELEDÝYESÝ GENÇLÝK VE SPOR ÝFA Kent futblunun Bölgesel Amatör Lig temsilcisi, Yalva Altýnva deplasmanýndan 3-0'lýk galibiyetle döndü ve; Çanakkalespr lider BAL 11.Grup, 2.Hafta snuçlarý KARABÝGA BLD.GENÇLÝKSPOR - YALOVASPOR 0-0 ALTINOVA BELEDÝYESPOR - ÇANAKKALESPOR FK 0-3 ELMASBAHÇELERSPOR - ÝFA SPOR 2-1 BÜYÜKÇEKMECE BLD.SPOR - KESTEL BELEDÝYESPOR 1-0 MUDANYASPOR - GEMLÝKSPOR 2-2 ALEMDAÐSPOR - SULTANGAZÝSPOR 3-0 BAL 11.Grup 3.Hafta maçlarý 11 Ekim :00 ÝFA - BÜYÜKÇEKMECE BELEDÝYE SPOR SULTANGAZÝ SPOR - BEÞYÜZEVLER SPOR GEMLÝKSPOR - ALEMDAÐ ÇANAKKALESPOR FUTBOL KULÜBÜ - MUDANYASPOR YALOVASPOR - ALTINOVA BELEDÝYESPOR KESTEL BELEDÝYESPOR - KARABÝGA BELEDÝYESÝ G.VE SPOR Yalva Altýnva Belediyespr filelerini sarsan gller; Hasan Karaduman, Burak Subaþ (P) ve Uður Kaçar dan geldi. Kýrmýzý-Beyazlýlar yarýþa aðýrlýðýný kydu... Sezna BAL düzeyinde luþturduðu elit bir kadr ile girip, hiçbir masraftan kaçýnmayan, adeta bir prfesynel kulüp gibi yönetilen Çanakkalespr, Karabiga Belediyespr ile baþlayan çýkýþýný bu kez Altýnva deplasmanýnda sürdürdü. Snuca etkili, baþarýlý futblunu attýðý 3 glle süsleyen Kýrmýzý-Beyazlýlar mücadele verdiði 13 takýmlý 11.grupta ve ikinci hafta snunda tpladýðý 6 puanla liderliðe yükseldi. Çanakkale'yi BAL'ýn ayný grubunda temsil eden Karabiga Belediye Gençlikspr ise Çanakkaleli Teknik Direktör Mustafa Meteertem'in çalýþtýrdýðý Yalvaspr'la 0-0 berabere kalarak, ligdeki ilk puanýný aldý. Çanakkalespr 3 ncü hafta maçýnda 11 Ekim 2015 pazar günü 15.00'de 18 Mart Stadý'nda snuncu sýradaki Mudanyaspr'u aðýrlarken, Karabiga Belediye Gençlikspr ayný gün ve saatte Bursa'da Kestel Belediyespr'un knuðu lacak. (Haber Merkezi)

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Erkek ten, seçim bildirgesi deðerlendirmesi; 13 yýldýr AKP neredeydi? CHP Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek, partilerin seçim bildirgeleri üzerine yaptýðý açýklamada, Biz 7 Haziran da, AKP nin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı