TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE GALLER ARASINDA GÜVENLİK AKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE GALLER ARASINDA GÜVENLİK AKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMASI"

Transkript

1 T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE GALLER ARASINDA GÜVENLİK AKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ Ali YENER Danışman Prof.Dr. Arif KÖKTAŞ Ankara 2015

2

3 T.C. POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK STRATEJİLERİ VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE GALLER ARASINDA GÜVENLİK AKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMASI DOKTORA TEZİ Ali YENER Danışman Prof.Dr. Arif KÖKTAŞ Ankara 2015

4 ONAY Ali YENER tarafından hazırlanan Türkiye İle İngiltere ve Galler Arasında Güvenlik Aktörleri Karşılaştırması başlıklı bu çalışma, tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda (oybirliği / oyçokluğu) ile başarılı bulunarak jürimiz tarafından Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. [ İ m z a ]. Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ (Başkan) [ İ m z a ]. Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER [ İ m z a ]. Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ (Danışman) [ İ m z a ]. Doç. Dr. Orçun İMGA [ İ m z a ]. Doç. Dr. Murat AKÇAKAYA 1

5 TELİF HAKLARI BEYANNAMESİ GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Doktora tezi olarak sunduğum bu çalışmayı bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yol ve yardıma başvurmaksızın yazdığımı, yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden oluştuğunu, bunlardan her seferinde yollama yaparak yararlandığımı belirtir; bunu şerefimle beyan ederim. Enstitü veya başka herhangi bir mercii tarafından belli bir zamana bağlı kalmaksızın, tezimle ilgili bu beyana aykırı bir durumun tespit edilmesi durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara katlanacağımı bildiririm. 29/05/2015 Ali YENER 2

6 ÖZET T.C. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı Türkiye ile İngiltere ve Galler Arasında Güvenlik Aktörleri Karşılaştırması Hazırlayan: Ali YENER Doktora Tezi Tez Danışmanı: Prof. Dr. Arif KÖKTAŞ 2015, 333 Bu çalışmanın amacı, güvenlik kavramaları ve örgüt teorileri ışığında, Türkiye ile İngiltere-Galler in iç güvenlik aktörlerinin geçirdiği tarihi süreçleri irdelemek ve mevcut işlevlerini açıklamak, çağdaş liberal demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir değerlendirmeye tabi tutarak karşılaştırmaktır. Bu bağlamda, özellikle Türkiye nin yapısına uygun bir iç güvenlik sisteminin oluşumu sürecine de bir katkı yapılacaktır. Çalışma, her iki ülkenin iç güvenlik aktörlerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır ve iç güvenlik politikalarını şekillendiren iç ve dış dinamikleri ve faktörleri ortaya koymaktadır. Çalışmanın iddiası; İngiltere-Galler de, iç güvenlik bürokrasisi aktörlerinin devlet yönetimindeki konumu, çağdaş liberal demokrasi ilkeleri açısından Türkiye örneğinden daha gelişmiş bir seviyededir ve Türkiye için örnek teşkil edebilecek özelliklere sahiptir. Türkiye de bu durumun gerçekleşmesi, sivil liberal demokrasinin tam olarak kurulmasına ve yerleşmesine hizmet edecektir. Anahtar Kelimeler: Türkiye de İç Güvenlik, İngiltere ve Galler de İç Güvenlik, Polis, Jandarma, Hesap Verebilirlik, Sivil Denetim. Türkiye İçin Yeni Bir Model. 3

7 ABSTRACT Police Academy Institute of Security Sciences Department of Security Strategies and Management A Comparison In Terms of Security Actors Between Turkey and England&Wales Ali YENER Ph. D. Dissertation Supervisor: Prof. Dr. Arif KÖKTAŞ 2015, 333 In the light of the security concepts and organizational theories, the aim of this study is to examine Turkey s and England-Wales internal security actors historical process and to explain their existing functions and to assess them while comparing them in accordance with the principles of modern liberal democracy. In this context, the study will particularly contribute to the formation of Turkey s recent internal security system process. In this study, the both countries internal security actors are discussed in detail and their internal security policies and factors, shaping the internal and external dynamics, are revealed. The study claims that the homeland security bureaucracy actors positon at state level in England and Wales is also more advanced than Turkish sample in terms of the principles of modern liberal democracy. Therefore there are some features that can set an example for Turkey. If this occurs in Turkey, the civil liberal democracy will be settled and established completely. Keywords: Homeland Security In Turkey, Homeland Security In England and Wales, Police, Gendarmerie,, Accountability, Civilian Control, A New Model For Turkey. 4

8 TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE GALLER ARASINDA GÜVENLİK AKTÖRLERİ KARŞILAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER Sayfa ONAY... 1 TELİF HAKLARI BEYANNAMESİ... 2 ÖZET... 3 ABSTRACT... 4 İÇİNDEKİLER... 5 KISALTMALAR... 9 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM İÇGÜVENLİK BÜROKRASİSİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE 1.1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE Güvenlik, Dış Güvenlik ve İç Güvenlik Kolluk, Polis ve Jandarma Bürokrasi Sivil ve Askeri Bürokrasi Güvenlik Bürokrasisi Sivil Denetim (Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi) Genel ve Özel Kolluk Modernite (Modernlik ya da Modernleşme) TEORİK ÇERÇEVE Bürokrasi Tanımları ve Bürokrasinin Gelişim Süreci Bazı Öncü Düşünürler ve Bürokrasi Marx a Göre Bürokrasi

9 Weber e Göre Bürokrasi Seçkinci Bürokrasi Teorisi Örgüt Teorileri Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı (YKY) İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİ Güvenlik Kavramı ve Teorik Yaklaşımlar İç Güvenlik ve Aktörleri İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İÇGÜVENLİK BÜROKRASİSİ 2.1. TÜRKİYE DE DEVLET GELENEĞİ VE KAMU BÜROKRASİSİ Türkiye de Devlet Geleneği ve Özellikleri Türkiye Bürokrasisinin Genel Özellikleri TÜRKİYE DE İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİ AKTÖRLERİ Doğrudan İç Güvenlik Hizmeti Sunan Aktörler Polis Teşkilatı Jandarma Teşkilatı Sahil Güvenlik Komutanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (GMGM) İç Güvenlikte Dolaylı Hizmet Sunan Aktörler Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bakanlar Kurulu Başbakan İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği İç Güvenlik Hizmeti Sunan Diğer Bazı Birimler Türk Kolluk Görevlileri, Haklar ve Yasaklar Türkiye de İç Güvenlik Aktörleri ve Etkinlik, Verimlilik, Hesapverebilirlik, Şeffaflık, Sivil Denetim ve Gözetim Türkiye de Siber Güvenlik

10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İNGİLTERE-GALLER DE İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİ 3.1. İNGİLTERE-GALLER DE BÜROKRASİ İngiliz Devlet Geleneği ve Özellikleri İngiliz Bürokrasinin Genel Özellikleri İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİ AKTÖRLERİ Doğrudan İç Güvenlik Hizmeti Sunan Aktörler İl Emniyet Müdürlükleri (County Police) Londra İl Emniyet Müdürlüğü (London Metropolitan Police Service, MET) İç Güvenlik Hizmeti Sunan Bazı Özel Birimler İç Güvenlikte Dolaylı Hizmet Sunan Aktörler Kraliçe veya Kral (Queen, King) Parlamento (The Parliament) Hükümet (The Government), Kabine (The Cabinet), Başbakan (The Prime Minister) ve Bakanlar (Secretary of States, Secretaries, Ministers and Junior Ministers) İçişleri Bakanlığı (The Home Secretary) BK Adalet Bakanlığı (The Secretary of State for Justice) İç Güvenlik Hizmeti Sunan Diğer Bazı Birimler İngiltere-Galler Bağımsız Polis Şikâyetleri Komisyonu (England and Wales Independent Police Complaints Commission, IPPC) İngiltere ve Galler Polis ve Suç Komisyonerleri (England and Wales Police and Crime Commissioners) Birleşil Krallık İstihbarat Birimleri İngiliz Polisinin Hukuki Statüsü, Haklar ve Yasaklar İngiltere-Galler de Yerel Yönetimler: İl, İlçe ve Köy Yönetimi (County, City ve Parish)

11 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE İLE İNGİLTERE-GALLER İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. HER İKİ DEVLETİN GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Modernleşme Süreçleri Açısından Karşılaştırma İç Güvenlik Yapılanmaları Açısından Karşılaştırma Güvenlik Kurulları Açısından Karşılaştırma Askeri Bürokrasinin İç Güvenlikteki Rolleri Açısından Karşılaştırma Kolluk Birimleri, Temel Prensipler ve Hizmetler Açısından Karşılaştırma Mülki İdare Amirleri Açısından Karşılaştırma Adalet Aktörleri Açısından Karşılaştırma Türkiye de Mevcut Olup, İngiltere de Olmayan Birimler Açısından Karşılaştırma İngiliz Sisteminde Olup, Türkiye de Olmayan Birimler Açısından Karşılaştırma Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Açısından Karşılaştırma Siber Suçlarla Mücadele Açısından Karşılaştırma İç Güvenlik Kurumlarının Hesapverebilirlik, Etkinlik, Verimlilik, Saydamlık ve Demokratik-Sivil Denetim Açılarından Karşılaştırılması GENEL DEĞERLENDİRME VE BİR MODEL ÖNERİSİ Türkiye İçin Yeni Bir İç Güvenlik Modeli Nisan 2015 Tarihli Türk İç Güvenlik Reformu Işığında Yeni Model Önerisinin Değerlendirilmesi SONUÇ KAYNAKÇA... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8

12 KISALTMALAR ABD : Amerika Birleşik Devletleri ACPO : Emniyet Müdürleri Derneği (The Association of Chief Police Officers) BK (UK) : Birleşik Krallık (United Kingdom) UKBA : BK Sınır Kurumu (UK Border Agency) BTP : Britanya Ulaştırma Polisi (British Transport Police) CHP : Cumhuriyet Halk Partisi CMK : Ceza Muhakemesi Kanunu CNC : Sivil Nükleer Polislik Kurumu (The Civil Nuclear Constabulary) Çev. : Çeviren Der. : Derleyen DDK : Devlet Denetleme Kurulu DP : Demokrat Parti DMK : Devlet Memurları Kanunu Ed. : Editör EGM : Emniyet Genel Müdürlüğü GMGM : Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü HMRC : BK Gelir ve Gümrük İdaresi (Her Majesty's Revenue and Customs) HSE : Büyük Britanya Sağlık ve Güvenlik İdaresi (Great Britain Health and Safety Executive) IMF : Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) IPPC : İngiltere ve Galler Bağımsız Polis Şikâyetleri Komisyonu (The England and Wales Independent Police Complaints Commission) JGK : Jandarma Genel Komutanlığı JTGYY : Jandarma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Yönetmeliği KDGM : Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı KHK : Kanun Hükmünde Kararname MASAK : Mali Suçları Araştırma Kurulu m. : Madde 9

13 MET MGK MGSB MI5 MI6 (SIS) MİA MİT MOD MSB NABIS NATO NCA NWCU OGM ONS PVSK SFO SGK SOME TBMM TDK TİB TSK TÜİK UDHB YÖK : Londra İl Emniyet Müdürlüğü (London Metrapolitan Police) : Milli Güvenlik Kurulu : Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi : İç İstihbarat Örgütü (The Security Service) : Gizli İstihbarat Örgütü (The Secret İntelligence Service) : Mülki İdare Amiri : Milli İstihbarat Teşkilatı : Savunma Bakanlığı (Ministry of Defence) : Milli Savunma Bakanlığı : Büyük Britanya Ulusal Balistik İstihbarat Hizmetleri (Great Britain National Ballistics Intelligence Service) : Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (North Atlantic Treaty Organization) : Ulusal Suç Örgütü (National Crime Agency) : Ulusal Vahşi Hayatı Koruma Birimi (National Wildlife Crime Unit) : Orman Genel Müdürlüğü : Ulusal İstatistik Kurumu (Organization of National Statistics) : Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu : İngiltere ve Galler ve Kuzey İrlanda Ciddi Yolsuzluklar Kurumu (England and Wales and Northern Ireland Serious Fraud Office) : Sahil Güvenlik Komutanlığı : Siber Olaylara Müdahale Ekipleri : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türk Dil Kurumu : Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı : Türk Silahlı Kuvvetleri : Türkiye İstatistik Kurumu : Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı : Yüksek Öğretim Kurulu 10

14 GİRİŞ Bilindiği gibi, modern devletin ve onun uğraşı alanlarının başında güvenlik, özellikle de iç güvenlik gelmektedir. Bu çalışmanın genel çerçevesi, güvenlik ve güvenlik yönetimi olmakla beraber, iç güvenlik ve onun bürokratik kurumlarına ağırlık verilmiştir. Başta belirtilmesi gereken bir husus, Türklerin İngiltere dediği ülkenin resmi adı Birleşik Krallıktır (BK) ve İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya dan oluşur. Ancak aşağıda izah edileceği gibi, ülkenin idari yapısı teklik arz etmez. Özellikle İngiltere-Galler de aynı sistem uygulanır ki, bunun adı da İngiliz sistemidir. Bu sebeple, zaman zaman Birleşik Krallık a (BK) atıfta bulunulmuş olmakla beraber çoğunlukla anlatılanlar İngiliz sistemi üzerine olacaktır. Çalışma boyunca İngiliz sistemi denince, aslında İngiltere-Galler kastedilmektedir. Öncelikle, neden böyle bir karşılaştırma yapıldığına ve neden İngiliz örneğinin seçildiği hususuna, birkaç cümleyle temas etmek açıklayıcı olacaktır. Türkiye, modernleşmesini tamamlayabilmek amacıyla kendi ihtiyaçlarına göre, başta Fransa ve İngiltere olmak üzere, gelişmiş Batı ülkelerinin tecrübelerinden yararlanmıştır ve yararlanmaya da devam etmektedir. 19. yüzyılda başlayan bu modernleşme süreci, 1923 yılında Cumhuriyetin kuruluşu ile hızlanmış, Avrupa Birliği süreci ile de adeta şaha kalktığı değerlendirmesi yapılabilir. Batı Dünyasını da tek düze, aynı sistemi uygulayan ülkeler olarak kabul etmek de doğru değildir. Tam aksine, temel anlamda iki görüşün ağır bastığı söylenebilir: Devletçi Kara Avrupa sı geleneği ile daha ferdiyetçi ve kişi özgürlüklerini ön plana çıkaran Anglo-Sakson geleneğidir. Bu iki model arasında çok ciddi farklar vardır. Kara Avrupası sitemi, bireyin tercihini ve haklarını önemsemekle ve korumakla beraber, çoğunluğun tercihini, yönetimin merkezine koymaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İngiltere ile özdeşleşen Anglo- Sakson ekolde ise birey, sistemin temelinde yer almaktadır. Türk devletinin bürokratik yönetim geleneklerini ve özelliklerini de hatırlatmak gerekir: Merkeziyetçi, güçlü ve imparatorluk geleneklerine de sahip, bu yapısıyla da elitist bir karaktere sahiptir 11

15 Ayrıca, devlet sistemlerinin, devlet-toplum ilişkileri açısından da sınıflandırıldığı, bu bağlamda, devlet organizasyonunun kendi toplumuna karşı güçlü veya zayıf olarak nitelendirildikleri değerlendirmeler ayrı bir önem arz eder. Bu anlamda güçlü devlet geleneğine örnek olarak Almanya, Fransa, Türkiye ve Japonya sayılırken, zayıf devlete de ABD ve İngiltere örnek gösterilmektedir. Güçlü devleti temsil eden Türkiye nin iç güvenlik modeli ile zayıf devleti temsil eden İngiltere modelinin karşılaştırılması önemlidir. İngiltere-Galler in bu çalışmaya esas alınmasının bir önemli sebebi de, 1829 yılından beri, ilk modern polislik teşkilatının kurulmuş olması ve birçok kişi ve bilim insanınca en başarılı sivil polis örneği olarak gösterilmesidir. Ülkeler arasında, zaman zaman mutluluk anketleri yapılmaktadır ve bunlara göre de İngiltere-Galler vatandaşları, hep en üst sıraları işgal etmektedirler. Bu da, bu mutluluğu temin eden ülke kurumlarını, dolayısıyla bunda önemli katkısı olduğu değerlendirilebilecek iç güvenlik aktörlerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlatması bakımından önemli olarak değerlendirilebilir. Sonuçta, dünyada uygulanan siyasal sistemler açısından önemli bir yer işgal eden Anglo-Sakson Kapitalizmi geleneği ile yönetilen ve bireysel özgürlükleri önemseyen ülke örneklerinden birisi olan İngiltere-Galler ile daha devletçi bir geleneğe sahip olan Türkiye nin, iç güvenlik aktörleri açısından karşılaştırılması, özel bir öneme sahiptir. Zira bireysel özgürlükleri yakından ilgilendiren bu kurumların, yapıları ve fonksiyonları açısından ortaya koydukları tecrübeler, örnek alınıp alınmama açılarından değerlendirilmeye değer odluklarında şüphe yoktur. Bu açıklamalardan sonra, bilinmesi gereken bir husus da, günümüzde iç güvenlik ve dış güvenlik ayırımının zorunlu hale gelmiş olmasıdır. Dış güvenliği sağlama görevini ordu sürdürürken, iç güvenlik alanı genel olarak polis olarak adlandırılan, nispeten yeni bir birime bırakılmıştır. Bunun sonucunda da polis aracılığıyla güvenliğin temin edilmesi, beraberinde yepyeni bürokratik bir yapılanmayı getirmiştir Bu bağlamda hem Türk, hem de İngiliz güvenlik ve iç güvenlik bürokrasileri, araştırmalara konu olabilecek zengin özelliklere sahiptir. Tarihi süreçleri göz önünde 12

16 bulundurulduğunda, her iki ülkenin de dünyanın en eski yönetim geleneğinden geldiklerinde kuşku yoktur. Polis adıyla Dünya da ilk faaliyete geçen bürokratik aktörün İngiltere nin başkenti Londra da 1829 yılında kurulması, çok kısa bir süre sonra da, o zamanın Türk başkenti İstanbul da, 1845 yılında bir polis teşkilatı kurulması, bunun en önemli göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Bunun yanında, her iki ülkenin değişik aralıkla da olsa benzeri etnik terör tecrübesi yaşamış olmaları, benzer uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, organize suçlar ve daha birçok önemli suçlarla karşı karşıya kalmaları, iç güvenlik bürokrasilerini daha güçlü bir yapıya sahip olma zorunluluğunu gerektirmiştir. Bu çalışma öncelikle, İngiliz iç güvenlik bürokrasisini bir bütün olarak ele alması ve Türkiye örneği ile karşılaştırması bakımından bir ilk olması dolayısıyla önemli bir çalışmadır. Çünkü daha önce, İngiliz polisini anlatan birçok çalışma olmasına rağmen, İngiltere-Galler iç güvenlik bürokrasisini, bütün aktörleri ile ele alan ve ayrıntılı inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. En önemlisi de, yüzyıllardır birbirine etkileyen bu iki sistem arasında, sürekli politika transferleri yaşandığından ve özellikle son yıllarda, Avrupa Birliği katılım sürecinin de etkisiyle, ciddi etkileşimler yaşandığından, bu çalışmada ele alınan hususlar ve sonuçlar, kamu politikaları açısından da rehber niteliği taşıma potansiyeline sahiptir. Tezin ana konusu, genel olarak iç güvenlik ve iç güvenlik bürokrasisi kavramlarına ilişkin kavramsal ve kuramsal çerçevenin belirlenmesi, İngiliz ve Türk iç güvenlik bürokrasilerinin yapılanması, temel aktörlerinin teşkilatlanması, görev ve yetkilerine ilişkin incelemeler ve ele alınan iki ülke iç güvenlik bürokrasilerinin karşılaştırılmalarından oluşmuştur. Bu çalışmanın ana konusu bağlamında, Türkiye ile İngiltere-Galler iç güvenlik bürokrasilerine ilişkin, iç güvenlik bürokrasinin temel aktörlerinin hangi kişi ve kurumlar olduğu ile bunların, iç güvenlik politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasındaki rollerinin neler olduğu, aralarında var olan ilişkiler ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki benzerlik ve farklılıkların neler olduğu, benzerlik ve farklılık bağlamında hangi sistemin, çağdaş liberal demokrasi ve evrensel hukuk ilkelerine daha uygun olduğu, iç güvenlik bürokrasisinde yaşanan sorunlar ve bunların çözümlerinin neler olabileceği ve ele alınan iç güvenlik bürokrasilerinin 13

17 birbirlerine örnek olabilecek, olumlu yönleri, uygulamaları ve kurumlarının neler olabileceği hususlarının cevapları irdelendi. Bu çalışmanın ana amacı; güvenlik ve bürokrasi kavramlarından yola çıkarak, iç güvenlik bürokrasisi kavramını tanımlamak; Türk ve İngiliz iç güvenlik bürokrasisi ve aktörlerini, iç güvenlik bağlamında bir bütün olarak incelemek; bu aktörleri karşılaştırarak, benzeyen ve ayrışan özelliklerini ortaya koymak ve mevcut sorunların çözümü için birbirlerine örnek oluşturabilecek özelliklerini tespit etmektir. Diğer bir ifadeyle tezin en önemli amacı; evrensel liberal demokrasi ilkelerinin ışığında, bir iç güvenlik bürokrasi karşılaştırması ve değerlendirmesi yaparak, Türkiye iç güvenlik bürokrasisinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti ile bunlar için bir alternatif sunmaktır. Araştırmaya konu olacak iç güvenlik bürokrasisi kurumları, Türkiye ile İngiltere-Galler iç güvenlik bürokrasisi ile sınırlı olmakla beraber, ülkenin sistemi gereği, bazen de Birleşik Krallık (BK), (United Kingdom) güvenlik bürokrasisine atıflarda bulunmayı da gerektirecektir. Bu çalışmada kullanılan yöntemler kısaca şöyle ifade edilebilir: Tezin konusu, iki ayrı iç güvenlik bürokrasi sisteminin karşılaştırılarak değerlendirilmesi olduğundan çalışma; kaynakların toplanması, ardından tasnif edilmesi, seçilmiş kaynakların analizinden sonra tezin yazılmasıyla sonlandı. Kaynakların toplanması ile ilgili olarak; öncelikle tezin her bölümü için ayrı ayrı olarak, Türkçe ve İngilizce bibliyografya eserler tarandı, bununla birlikte, konuyla ilgili, hem Türk hem de İngiliz süreli yayınları, günlük gazeteler ve internet sitelerinde yer alan yazılardan yararlanıldı. Tez ile ilgili alan araştırması yapma imkânı bulunamamıştır. Özellikle karşı taraf olan İngiltere-Galler de, bu araştırmayı yapmak ve gerekli muhatapları bulmak oldukça güçtür ve çok zorlu bir prosedüre muhataptır. Bu sebeple, özellikle kaynak taramasına ağırlık verilmiş ve alan araştırması eksikliğinin giderilmesi yolu tercih edilmiştir. Bu çalışmayı değerlendirirken, yaklaşık iki yıl süren bir çalışma olduğu ve bu süre zarfında birçok yasal düzenlemelerin olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim bu çerçevede, çalışma sonlanmadan, Nisan 2015 te 14

18 Türkiye deki iç güvenlik yapılanmalarını ilgilendiren çok önemli bazı düzenlemeler yapılmıştır ki, bunlar değerlendirme bölümünde ele alınmıştır. Tezin kavramsal ve kuramsal çerçevesini oluşturan ilk bölümünün yazılması için güvenlik ve bürokrasi alanında yazılmış temel sayılabilecek eserlerden yararlanıldı. Betimleyici nitelik taşıyan ve iç güvenlik bürokrasisi aktörlerini inceleyen ikinci ve üçüncü bölümlerin yazılmasında ise ilgili kurumların internet siteleri, yasal dayanağını oluşturan mevzuat ile iç güvenlik alanında yazılmış makalelerden genişçe faydalanıldı. Konuyla ilgili yasal mevzuat yanında, yurt içi ve yurt dışında yazılmış kitaplar, makaleler, elektronik yayınlar, çeşitli istatistikî kaynaklar, resmi rapor ve yazışmalar, kurum kayıtları gibi yazılı kaynaklardan elde edilen veriler bilimsel olarak analiz edilerek değerlendirildi. İki ülkenin iç güvenlik bürokrasilerini karşılaştıran son bölümün yazımında ise önceki bölümlerden elde edilen bilgi ve bulgular öncelikli olarak kullanılarak karşılaştırmalar yapıldı. Tezin önemi, konusu, amacı ve kullanılan yöntemin belirlenmesinden sonra kısaca bölümlerin tanıtımı yapılabilir: Tezin birinci bölümünde genel olarak güvenlik bürokrasisi ile ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeve çizildi. Tezin ikinci bölümünde, Türk iç güvenlik bürokrasisi ve aktörleri ele alındı. Bürokrasi-siyaset ilişkileri ekseninde, Türk kamu bürokrasisinin hangi aşamalardan geçerek bugüne geldiği irdelendi. Ardından Cumhurbaşkanından köy korucusuna kadar, Türk iç güvenlik bürokrasisi aktörleri, tarihsel gelişimi, bağlılık durumu, teşkilat yapısı, iç güvenlik alanı ile ilgili görev ve yetkileri ve daha birçok yönlerden incelendi. Bu bölümde ağırlıklı olarak özellikle iç güvenlik hizmetini bizzat sunan, başta polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza teşkilatları ele alındı. Bu kurumların yapıları, görev ve yetkilerinin yanı sıra, personel kaynakları ve eğitim durumları da geniş bir şekilde incelendi. Tezin üçüncü bölümünde, karşılaştırmanın diğer tarafı olan İngiliz iç güvenlik bürokrasisi, bütün aktörleri ile ikinci bölüme paralel bir şekilde irdelendi ve ele alındı. Tabii olarak, İngiliz sistemi, devlet ve bürokrasi gelenekleri ve özellikleri de kısaca vurgulandı. 15

19 Tezin son bölümünde ise, Türk ve İngiliz iç güvenlik bürokrasilerinin kapsamlı bir karşılaştırması yapıldı. Bu bağlamda, Türkiye ile İngiltere-Galler, modernleşme süreçleri, iç güvenlik yapılanmaları, güvenlik kurulları, askeri bürokrasinin iç güvenlikteki rolleri, kolluk birimleri, temel prensipler ve hizmetler, mülki idare amirleri, adalet aktörleri, Türkiye de mevcut olup, İngiltere de olmayan birimler, İngiltere de mevcut olup, Türkiye de olmayan birimler, mali suçlar ve yolsuzlukla mücadele, siber suçlarla mücadele ve iç güvenlik kurumlarının hesap verebilirlik, saydamlık ve demokratik-sivil denetimi açılarından karşılaştırıldı. Ardından genel bir değerlendirme yapılarak Türkiye için bir iç güvenlik modeli önerisinde bulunuldu. Sonuç bölümünde ise bu çalışmanın kısa bir özeti ve değerlendirmesi yapıldı. 16

20 BİRİNCİ BÖLÜM İÇ GÜVENLİK BÜROKRASİSİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE Bu bölümde, tezde çok sık kullanılacak bazı kavramlar ile bu kavramlara dayanak teşkil eden teorik yaklaşımlar ele alınarak ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. Bu tanımlamalardan sonra, tezin bütününü ilgilendiren ve en geniş anlamda kabul görmüş bürokratik çerçeve çizilerek, temel teoriler ele alınmıştır. Bu bağlamda, bürokrasi kavramının birçok tanımı ve bürokrasinin gelişim süreci irdelenmiş, bazı öncü düşünürlerin bürokrasi ile ilgili görüş ve düşüncelerine yer verilerek, seçkinci bürokrasi teorisine temas edilmiş, en bilinen örgüt teorileri ele alınarak, en önemli temsilcilerinin görüşlerine yer verilmiştir. En son olarak da, iç güvenlik bürokrasisi ile ilgili görüş ve düşünceler değerlendirilerek, aktörleri olan kişi ve kurumlar tanımlanmıştır KAVRAMSAL ÇERÇEVE Modern devlet olgusuyla birlikte, yönetim ve ilgili kavramlar ayrı bir önem ve anlam kazanmıştır. Bu sebeple, geleneksel devlet olgusunun hüküm sürdüğü uzun yüzyıllar boyunca karşılaşılmayan birçok yeni kavramla karşılaşılması söz konusudur. Modernleşme süreci ve modern devlet olguları, çoğu alanda olduğu gibi yönetim bilimlerine birçok yeni kavram kazandırmıştır. Hatta modernite öncesi, yönetim bilimi diye bir bilim dalı olmadığını da hatırlatmakta fayda vardır (Öztaş, 2013:81-82). Çalışma konusuyla alakalı kavramların birden çok anlamı olacağı gibi, yere, zamana ve içinde bulunulan sosyal, siyasal ve ekonomik durumlara göre değişen anlamları da olabileceği göz önünde bulundurularak, çalışmada sıkça karşılaşılacak olan kavramların hangi anlamda kullanılacaklarına açıklık getirilecektir Güvenlik, Dış Güvenlik ve İç Güvenlik Günlük hayatta da çok sık kullanılan bir kavram olan güvenlik, bir diğer ifadeyle emniyet, çok geniş içeriğe sahip bir kavramdır. Bu sebeple tanımlamanın zorluğu ortadadır. Bu bağlamda kişiye, zamana, siyasi ve ekonomik sistemlere ve mekana 17

21 göre farklılık gösterebileceğinden, çeşitli tanımların ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır (Çınar, 1997:57). Güvenlik, kelime olarak, toplum yaşamında kanuni düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet anlamında kullanılmaktadır (TDK, 1988:57). Dış güvenlik, bir devletin başka bir devlet ya da devletlerin, kurum ve kuruluşların etkisi altında olmama, politikalarını tespit ederken, bu birimlerden emir ve direktif almama, savaş dâhil, yabancı devletlerin her türlü saldırısından uzak durma, etkilenmeme ve karşı koyma şeklinde kendini gösterir (Çınar, 1997:62). Kısaca dış güvenlik, bir ülkenin dışarıdan gelebilecek her türlü tehditlere karşı korunması olarak tanımlanabilir. Demokratik ülkelerde, dış güvenliği sağlama görevi, ordu veya silahlı kuvvetler olarak adlandırılan bürokratik birime verilmiştir. İç güvenlik ise, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde, muhtemel tehdit ve tehlikeden uzak olunması, başta vatandaşların güvenliği ve huzurunun sağlanması, daha sonra da sırasıyla, devlete ve özel kişilere ait binaların, muhtemel sabotaj ve benzeri tehlikelere karşı korunması anlaşılır. Bu koruma, genellikle toplumun maddi düzenini sağlamak ve korumak anlamına gelir (Çınar, 1997:61). Dış ve iç güvenliği birbirinden ayıran en önemli unsurun tehdidin kaynağı olduğu açıktır. Eğer tehdit dışarıdan geliyorsa dış güvenlik, ülke sınırları içerisinden ise iç güvenlik söz konusudur. Ancak, iç tehditlerin dış kaynaklı olabildiği de unutulmamalıdır Kolluk, Polis ve Jandarma Kolluk, kamu düzenini sağlayan ya da koruyan ve kamu düzeni bozulduğunda düzeltip eski durumuna getiren faaliyetlerin hepsi ile bu faaliyetleri yürüten görevliler ve onların oluşturduğu devlet kurumunu ifade eder (Gözübüyük, 2003:45). Demokratik toplumlarda kolluk, suç ve suçluyla mücadele etmek, kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumak görevlerini yerine getirir (Alderson, 1979:159). Bu bağlamda kolluk hizmetlerini yürüten bürokratik kurumlar ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekle birlikte genel 18

22 olarak; polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza gibi adlar altında örgütlenmişlerdir. Polis kelimesi köken olarak Latince ve Yunancadan gelmektedir. Fakat orijinaline bakıldığı zaman, polis kelimesi bugünkünden çok daha geniş bir anlam içerir. Bayley e göre polislik: Polis tanımının üç unsuru var; fiziki güç kullanabilme, dâhilde kullanılma ve kolektif bir yönetim (1985:7). Schwartz ve Miller e polislik: Düzen sağlamakla görevli özel silahlı bir güçtür (1964:7). Mawby ise polislik için Meşruiyeti, yapısı ve görevleri itibariyle farklı olan bir kurumdur diyor (1990:12 15). Yukarıdaki tanımlar polisi bazı yönüyle tanımlamaklaberaber, bu tanımları da içeren en kapsamlı polis tanımı şöyle yapılmıştır ki, tezde sürekli bu anlamda kullanılacaktır: Ammenin asayişini, huzur ve güvenini, kişilerin tasarruf iş güvenini, konut dokunulmazlığını korumakla, halkın can, ırz ve malını muhafaza ile yükümlü bir güvenlik teşkilatıdır (Şafak ve Şafak, 2003:1-2) Bürokrasi Bu çalışmada en çok kullanılacak ve karşılaşılacak kavramlardan birisi olan ve günlük hayatta çok farklı anlamlarda kullanılan bürokrasi kelimesi, Latince bureau ve cratie kelimelerinden oluşan ve birçok anlamı olan kavramlardan birisidir. Bir sonraki bölümde genişce izah edileceği için burada, kısaca bürokrasinin tez içinde, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi, devletin herhangi bir hizmet alanında örgütlenen devlet kurumları sistemi ve onlarda çalışanlar grubu (Öztaş, 2013: ) anlamında kullanılacağını belirtmekle yetinilecektir. Bu kapsamda, bu çalışmaya konu olan iki yönetim sistemi; Türkiye ile İngiltere-Galler, yaşayan iki modern ülke olduklarından ve bu ülkelerin güvenlikle ilgili bürokratik aktörleri ele alınacağından, modern bürokrasi kavramına da göz atmak gerekir. Weber'in ifadesiyle modern bürokrasi, resmi ve hukuki bir alanın var olduğu ve bu alanın yasal ve yönetsel kurallar ve ilişkiler çerçevesinde belirlendiği yönetsel yapıları ifade etmektedir (Weber, 1978:956). Buradan da anlaşılacağı üzere modern 19

23 bürokrasi geleneksel devlet yapılanmalarının haricinde, tamamen farklı ve modern kurallara bağlı bir yapılanmayı ifade etmektedir. Modern bürokrasi, modernleşmeyle birlikte devlet yapısında meydana gelen değişime paralel gelişmiş bir kavramdır. Devlet yönetiminin hukuk temelinde gerçekleştirilmeye başlamasıyla birlikte, devlet çalışanlarının da statüleri değişime uğramıştır. Geleneksel devlet yapısında devlet çalışanları, yöneticinin bir kulu veya tebaası konumundayken modernleşmeyle birlikte, devlet çalışanları da devlet karşısında hukuki statü ve haklar kazanmışlardır. Bu haklar genel itibariyle; düzenli maaş, yıllık izin ve çalışma sürelerinin haricinde çeşitli hukuki haklar olarak sıralanabilir. Modern bürokratlar artık işlerini profesyonel olarak gerçekleştirmekte ve yetki-sorumluluk dengesi çerçevesinde görevlerini gerçekleştirmektedirler. Bu bürokratik yapı, zaman içerisinde modernleşmenin de etkisiyle devlet içerisinde bir güç unsuru haline gelmiştir (Çevik, 2012:56) Sivil ve Askeri Bürokrasi Sivil bürokrasi kavramı genel itibariyle bakıldığında, modernleşme sürecinin ve modern devletin ortaya koymuş olduğu en önemli kavramlardan biridir. Modern devlet yapılanmasını ve demokratikleşme sürecini olgunlaştıran birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu kavramın karşıladığı alan, askeri bürokrasiden arda kalan bürokratik birimleri ifade etmektedir (Heper,1974a:58-61). Türkiye'nin yaşamış olduğu tarihi tecrübelerin de etkisiyle bu kavram, normal anlamının ötesinde özel olarak askeri bürokrasinin etkinliğine eleştirel bir anlam yükleyen bir kavram olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu kavram güvenlik bürokrasisi sınırlarının anlaşılması açısından da önemli bir yere sahiptir. Askeri bürokrasi, ülkenin dış güvenliğini temin etmek amacıyla örgütlenmiş olan askeri devlet birimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. Türkiye için bunlar, görevleri tamamen dış güvenliği sağlamak olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığıdır. Fakat Genelkurmay Başkanlığına bağlı olup da asli görevi iç güvenliği tesis etmek olan, ancak savaş hallerinde Genelkurmay Başkanlığına bağlanmaları kuralı göz önünde 20

24 bulundurulduğunda, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da askeri bürokrasi grubuna dâhil edilebilir Güvenlik Bürokrasisi Bu tezde ele alınacak olan güvenlik yönetimi aktörlerini ifade etmesi bakımından özel öneme sahip olan bir kavram olan güvenlik bürokrasisi denildiğinde, ülke içerisinde yer alan iç ve dış güvenliği temin etmekle görevli bütün güvenlik birimlerini içine alan bürokratik kademeler anlaşılmalıdır. Türkiye için bunlar; polis, jandarma ve sahil güvenlik gibi iç güvenliği tesis etmekle görevli olan kolluk birimlerinin yanı sıra, dış güvenliği tesis edecek olan ordunun kara, hava ve deniz kuvvetleridir. Bunlara ek olarak, bu birimlere yardımcı olarak kurulmuş olan birimler de güvenlik bürokrasisine dâhildir. Bunlar içerisinde Gümrükler Muhafaza Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sayılabileceği gibi, son dönemde kurulan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı gibi yapılanmalar da güvenlik bürokrasisi içerisindeki kurumlar olarak ifade edilebilir Sivil Denetim (Baskı Grupları ve Kamuoyu Denetimi) Sivil denetim, özellikle yeni kamu yönetimi anlayışı ve bunun bir sonucu olarak devlet yönetiminde şeffaflığın, verimlilik, etkinlik ile hesap verilebilirlik, katılımcı anlayış ve yerelleşme, vatandaş odaklı hizmet gibi değerlerin öne çıkmasına (Çevik, 2010:70) paralel olarak daha çok kullanılmaya başlanmış bir kavram olup, devlet organları veya kişilerinin, doğrudan devlete bağlı olmayan ve birçok yönden sivil olan kişi veya kuruluşlar tarafından denetlenmesi anlamına gelmektedir (Karaosmanoğlu, 2010:127; Tortop vd., 2010: ) ve tezde bu anlamda kullanılacaktır Genel ve Özel Kolluk Bu iki kavram tezde sık sık kullanılacağından kısaca temas etmek gerekir. Genel kolluktan, ülkenin genel asayiş ve düzenini sağlamakla görevli polis, jandarma, gümrük muhafaza ve sahil güvenlik gibi devlet birimleri anlaşılmakta olup, bu 21

25 birimler ülkenin bütününde aynı görev ve yetkilere sahiptirler. Özel kolluk ise, orman muhafaza, geçici köy koruculuğu, köy bekçiliği, belediye zabıtası gibi, ilgili yer ve zamanda, sadece görevlendirildikleri konularda görevli olan birimleri ifade eder (Çevik vd., 2010:17-34) Modernite (Modernlik ya da Modernleşme) Modernleşme, çok genel anlamda Batı nın, Sanayi Devrimi ve ulus devlet kavramını hayata geçirdiği sürecin adıdır ve bu anlamda geri kalan dünya tarafından taklit edilmiştir ki, bunun bir diğer adı da modernleştirmedir (Çevik, 2010:26). Bir diğer ifadeyle modernite, Batı da, 17. yüzyılla beraber, Rönesans ve Reform hareketleriyle başlayıp, 19. yüzyılda dünya genelinde etkisini hissettiren siyasi, sosyal ve ekonomik süreçlere uyumlu hale gelme olarak değerlendirilmektedir (Türköne, 2014:478). Ortaylı ise modernleşmenin, gelişmiş toplumun özelliklerinin, az gelişmişler tarafından alınması olarak tanımlandığını söylüyor (2001:13). Tabii ki moderleşme bir süreç olarak değerlendirildiğinde, gelişmemiş olan toplumların, gelişmiş olanlara benzeme ve ulaşma çabası olarak ifade edilebilir. Günümüzde modernleşmeye yüklenen anlama bakıldığında ise daha çok geleneksel toplumdan modern topluma geçişin ifade edildiği görülmektedir. Bu açıdan modernleşme, toplumsal değişim sürecinin objektif ve evrensel kanunlara bağlı olarak, birbirini izleyen ve sonradan getirilenin, öncekine göre daha üstün kabul edildiği kademeli bir ilerleme ve gelişim fikrini ifade etmektedir (Köker, 2008:156) ki, tezde bu anlamda kullanılmasına dikkat edilecektir. Bu çalışma esnasında sıklıkla karşılaşılacak en temel kavramların açıklanmasından sonra, çalışma esnasında doğrulanıp doğrulanamayacağı tartışılacak olan ana ve alt hipotezlerden de bahsetmek, çalışmanın anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bu bağlamda, tezin ana hipotezi, İngiltere-Galler de, iç güvenlik bürokrasisi aktörlerinin devlet yönetimindeki konumu, çağdaş liberal demokrasi ilkeleri açısından, Türkiye örneğinden daha gelişmiş bir seviyededir şeklinde olup, bu doğrultuda altı alt hipotez geliştirilmiştir: 22

26 Alt Hipotez 1: Türkiye de, tarihsel süreç içerisinde oluşan devlet-toplum, bürokrasi-siyaset ilişkileri Osmanlıdan günümüze merkeziyetçi ve bürokratik bir devlet geleneğine işaret etmektedir. Merkeziyetçi bir teşkilat yapısı, güçlü bir devlet anlayışı ve yukarıdan aşağıya devleti ve toplumsal yapıyı dizayn eden bir anlayış, Türk devletinin özellikleri ve devlet geleneği olarak günümüze kadar devam etmektedir. Alt Hipotez 2: Türkiye de, güvenlik bürokrasisinin ana aktörleri olan asker ve polis, ülkenin idari ve siyasi hayatında önemli bir yeri ve rolü olduğu ve tarihsel süreç içerisinde özellikle askeri müdahaleler ve ideolojik devlet anlayışı nedeniyle, çağdaş demokratik hukuk devletlerinde olmayan bazı anlayış ve uygulamaların, azalarak da olsa ülkeye hâkim olduğu bir gerçektir. Alt Hipotez 3: Araştırma konusu ile ilgili olarak Türk Anayasasında, kanunlarında ve diğer meri mevzuatta, askeri bürokrasiyi güçlü kılan, demokratik devlet düzeninde olmaması gereken düzenlemeler bulunmaktadır. Alt Hipotez 4: Türkiye de sivil otoritelerin, güvenlik bürokrasisi üzerindeki denetimi etkin ve yeterli değildir. Alt Hipotez 5: İç güvenlikten sorumlu olan bütün kurumların idari yapısı, günümüz çağdaş liberal demokratik devlet ve milli güvenlik anlayışına uygun, tüm toplumsal katmanlarla işbirliği içerisinde, özellikle ülkenin iç güvenlik sorunlarına çözüm üretecek bir yapıya dönüştürülmesi acil bir ihtiyaçtır. Alt Hipotez 6: Türk tarihinin yaklaşık son iki yüzyılı, hem Osmanlı Devleti hem de Cumhuriyet döneminde, neredeyse bütünüyle batılaşma ve modernleşme serüveniyle dolu olmasına rağmen, halen daha Batılı anlamda liberal demokratik standartlar yeterince yerleşmemiştir. Bu da ülkede yaşayan insanların, sistemden hoşnutsuz olmalarına yol açmaktadır TEORİK ÇERÇEVE Ana konusu iç güvenlik bürokrasisi olan bu çalışmada, esas olarak, iç güvenlik ve iç güvenlik kurumları ele alınacak olmakla beraber, sürekli bahse konu edilecek bürokrasi kavramının daha iyi anlaşılması için bu bölümün yazılmasına ihtiyaç 23

27 duyulmuştur. Ancak, bölümün amacı, bürokrasiyi, her yönü ile tartışmak değil; yukarıda kısaca açıklanan bürokrasi kavramı ile ilgili teorileri ele alarak, Tez in ana konusu olan iç güvenlik bürokrasisinin daha iyi anlaşılmasına ışık tutulmaya çalışmaktır. Bu doğrultuda, birinci alt başlıkta başta bürokrasi kavramına ilişkin çeşitli tanımlar ile bürokrasinin tarihsel gelişimine yer verilmiş, Marx ve Weber e göre bürokrasi ile örgüt teorileri açısından bürokrasi ele alınmış, ardından örgüt teorileri özet olarak anlatılmıştır Bürokrasi Tanımları ve Bürokrasinin Gelişim Süreci Günlük hayatta çok sık kullanılan bir kavram olan bürokrasi, değişik anlamlarda kullanılabilmektedir (Türköne, 2014:420). Bundan hareketle olsa gerek Mises, Kimse bürokrasinin tam ve açık bir tarifini yapmak teşebbüsüne girişmemiştir. Bürokrasi kelimesi, daima müphem bir mana ifade etmiştir. Bürokrasinin ne olduğunu tarif ve izah etmeleri istendiği takdirde, bu kelimeyi kullanan birçok kimselerin müşkül mevkie düşecekleri muhakkaktır (2000:6), diyerek bürokrasiyi tanımlamanın zorluğunu dile getirmiştir. Bu bağlamda, birbirinden farklı anlamlar taşıyan bir kavramla karşı karşıyayız (Öztaş, 2013:130; Aykaç, 1997:37). Buradan hareketle Öztaş, genel olarak bürokrasinin dört ayrı anlamda kullanıldığını belirtiyor: İlki, kırtasiyecilik denen ve olumsuzluk ifade eden, işin özünden ziyade şekilciliğe boğulan bürokrasiyi ifade eder. Bu anlamdaki bürokrasi, belki binlerce yıldır kullanılan ve hep kendisinden şikâyet edilegelen bir kavramdır (Lewis: 2013:192). İkincisi, kamu mal ve hizmetlerini üretmek için kurulmuş daireleri, üçüncüsü kamu politikalarını uygulayan çalışanları ve memurları, dördüncüsü ise örgüt, örgütlenme ve işleyiş biçimini ifade etmektedir (2013:131). Bürokrasi kelimesinin Türkçede en çok kırtasiyecilik anlamında kullanıldığında şüphe yoktur (Tortop vd., 2010:205). Bürokrasi kavramının ilk defa Fransa da ortaya çıktığı ve ilk kullanan kişinin de 1745 yılında Fransız fizyokrat iktisatçı Vincent de Gournay olduğu konusunda görüş birliği bulunmaktadır (Öztaş, 2013:131). Bürokrasi ve bürokrat tabirlerinin bazen hakaret kastiyle kullanıldığına 24

28 rastlanır. Birçok çalışan kimse kendisinin bir bürokrat olduğunu ve işlerinde kırtasiyeci zihniyeti ile hareket ettiğini kabul etmez. Şahıslar, müesseseler ve muameleler hakkında hakaretle karışık bir tenkit yapmak isteyenler, bürokrat ve bürokrasi kelimelerini kullanırlar. Herkes bürokrasinin hakikaten fena bir şey olduğu ve dünya yüzünden kaldırılması lazım geldiği kanaatindedir (Mises, 2000:5). Bürokrasinin bu yönüne temas eden başka birçok bilim insanı olduğu bilinmektedir (Eryılmaz, 2004:2-3). Ancak bürokrasinin hayatın bir parçası olduğu da kabul edilmelidir. Zira bürokrasi, hizmetlerin iktisadi hesaba göre kıymetlendirilemediği bir idare sistemidir (Mises, 2000:44). James, biraz farklı sayılabilecek bir bürokrasi tanımı yapmıştır. Zira ona göre bürokrasi; kamu kuruluşlarının önceden belirlenmiş koşullara göre örgütlenmesi ve gene önceden belirlenen kurallar dışına çıkılmadan yönetilmesi ve işleyişidir (1996:393). Bürokrasiyi sadece devlet yönetimi ile irtibatlandırmayan tanımlar da önemlidir. Zira yapısı itibariyle bürokrasi hem özel hem de devlet örgütlerine gereklidir. Bu bağlamda bürokrasi, iş bölümü ve uzmanlaşma temeli üzerinde yükselen otoritenin merkezileştiği hiyerarşik yönetim yapısını ifade eden bir kavramdır. Batı ülkelerinde hâkim geleneksel görüşe göre bürokrasi, siyasal kurumlar tarafından saptanan hizmet politikalarını uygulamaktan sorumlu bir araç, bir mekanizmadır (Aykaç, 1997:39-40). Buraya kadar yapılan tanımlardan anlaşılacağı gibi bürokrasi idari, siyasi ve sosyal yönleri olan geniş bir kavramdır. Bürokrasi konusundaki değişik anlamlar, bu sosyal örgüt biçiminin özelliklerini tanımlamadaki farklı yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. Bu konuda iki temel yaklaşımdan söz edilir. Birinci yaklaşım bürokrasiyi; işbölümü, hiyerarşi ve prosedür sistemi gibi belirli yapısal özelliklere sahip bir örgüt biçimi olarak ele almaktadır. Örgütün davranışsal özelliklerini esas alan ikinci yaklaşımda ise; örgütün objektiflik, kesinlik, doğruluk, dosya bilgisi ve tutarlılık gibi pozitif yönlerine olduğu kadar; sorumluluktan kaçma, kırtasiyecilik, katılık, aşırı 25

29 gizlilik, yetki devretmekte ve kullanmakta isteksizlik gibi olumsuz yönlerine vurgu yapılmaktadır (Eryılmaz, 2004:7). Çevik, bürokrasinin, kamu örgütü anlamında da kullanıldığını, bu bağlamda, kamu yönetiminin örgütsel yapı ve işlevleri anlamına geldiğine işaret etmiştir. Bu açıdan, bürokrasi dendiğinde, içindeki bürokrat denilen kamu görevlilerinden, bu kamu görevlilerinin kendi aralarındaki her türlü yatay veya dikey ilişkilerinden, bunların sahip oldukları yetkilerden ve diğer yapısal öğelerden oluştuğu düşünülmektedir (2007b:61-63). İlkel toplumlarda bugünkü anlamda bir örgüt ve bürolar yoktu. İnsanlar yasalar yerine, sözlü emirler ve geleneklerle yönetiliyordu. Yöneten ve yönetilenler arasındaki ilişkiler doğrudan doğruya olduğu için, arada aracılar da bulunmuyordu. Ancak toplumlar arasında harp yapma ve vergi alma zorunluluğu ortaya çıktıktan sonra hükümdarlar, aracılar kullanma ve bunlarla emirleri diğer kişilere ulaştırma imkânına kavuştular. Ortaçağın sonlarında, henüz bürokrasi olarak isimlendirilmemekle beraber bir yönetim sistemi gelişmeye başlamıştır. Krallık otoritesinin güçlenmesi ve daimi gelir kaynaklarının bulunması, matbaanın bulunması ve diğer teknik ilerlemelerin bu gelişmede önemli rolü olmuştur. Bu gelişmelere paralel olarak örgütler ve büroların kuruluşlarında da gelişmeler olmuştur (Tortop vd., 2010:205). Eryılmaz, Weber ve onu yorumlayanların görüşlerini dikkate alarak, yasalrasyonel bürokrasinin ortaya çıkışında etkili olan faktörleri, hacim, devletin gelişmesi, ulus devlet, kapitalist sistem, ideolojik ve siyasal nedenler, özel idari sorunlar ve ihtiyaçlar, sanayileşme, demokrasi ve eşitlik düşüncesi ve sosyal şartlar olmak üzere sıralamıştır (2004:71). Bürokrasinin gelişmesi ve büyümesi, modernleşme ile yakından ilgilidir (Öztaş, 2013:81). Modernleşme artık bir tercih olarak görülmemekte, bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir (Heper, 1973:17). Modernleşme veya modernleştirmenin, temel olarak Batının bazı seçilmiş somut kurumlarını ve yaşam biçimlerini benimsemek olduğu kabul edildiğine göre, Türkiye nin modernleşme tarihinin de aynı yol ve yöntemi izlemesi normal kabul edilmelidir (Heper, 1973:19). 26

30 Örgütlerin yapısal ve işlevsel farklılaşması, değişik amaçlı sayısız bürokratik kurumun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Modern toplumlarda yaşamak zorunda olan her bir fert, bir ya da birden fazla örgütün parçası haline gelmiş, sosyal ilişkileri bürokratikleştiren organizasyonların sayıları ve yapıları giderek büyümüştür (Öztaş, 2013:81-82). Günümüzde halkın büyük bir kısmı, çalışma hayatlarını örgütler içinde geçirmektedirler; ikamet ettikleri yer olarak bir yerel yönetimin hemşehrisidirler; alışveriş yapmak için büyük marketlere, tedavi olmak için hastanelere, yönetime katılmak için siyasi partilere, iş bulmak için iş kurumuna, kendilerini ve sahip oldukları araçları ve malları çeşitli risklerden korumak için sigorta şirketlerine, çocuklarının eğitimi için okullara, kendilerini geliştirmek ve topluma yararlı olmak için çeşitli dernek ve vakıflara üye olmakta ya da gitmektedirler (Eryılmaz, 2004:19). Heper e göre bürokrasi, ülke gelişmişliğine bağlı olarak, bazı yapısal-işlevsel farklılıklar gösterir. Zira gelişmiş ülkelerde bürokrasi hayli yaygın, karmaşık ve genellikle siyasal kararları uygulayan bir kurumdur. Bu ülkelerde bürokrasi, az gelişmiş ülkelere oranla daha uzman kadrolardan oluşur, işlevlerini çok daha dikkatli bir biçimde yerine getirir. Bunun en önemli nedenlerinden biri mali ve teknolojik imkanların elverişli olmasıdır (1973:92-93). Az gelişmiş ülkelerde bürokrasi, genellikle gelişmiş ülke bürokrasileri taklit edilerek geliştirilmiştir. Bunun sonucu olarak bu bürokrasiler, ortaya çıkan yeni sorunlar açısından işlevsel olmayan özellikler edinmişlerdir. İkinci temel özellik, yetenekli personel yetersizliğidir. Eldeki personel, yeniliğe dönük, dinamik bir idare anlayışına ve teknik becerilere sahip değildir. Aksine, geleneksel toplumun tutum ve davranışları bürokrasiye de yansımaktadır. Bu ülke bürokrasilerinin bir diğer temel özelliği biçimsellik olgusunun hayli belirgin şekilde ortaya çıkmasıdır. Nihayet bu ülkelerde bürokrasiler büyük ölçüde siyasi dirler (Heper, 1973:130) Bazı Öncü Düşünürler ve Bürokrasi Her sahada çığır açanlar, eskimeyen ve değişmeyen bir önemi her zaman korurlar. Nasıl ki ampulu veya telefonu bulan kişilerin adı hiç değişmediği gibi, sosyal bilimlerde ve dolayısıyla bürokrasiye yaklaşım konusunda iki kişinin ayrı bir önemi 27

31 vardır: Karl Marx ve Max Weber. Karl Marx bir bürokrasi teorisi ileri sürmemiştir ama bürokrasiye getirdiği eleştiriler, bu konuda ortaya atılan görüş ve teorilere ilham kaynağı olmuşlardır. Max Weber in önemini ise, örgüt ve teorilerini çalışan herkes şartsız kabul edecektir. Çünkü bu konuyu en çarpıcı ve bilimsel bir şekilde ele alan öncü bir sosyal bilimcidir. Bu sebeple, her ikisinin de bürokrasi konusundaki görüşleri kısaca ele alınacaktır Marx a Göre Bürokrasi Her ne kadar bürokrasi kavramı, Marx ın düşüncesinde merkezi bir konu olarak doğrudan yer almasa da, bürokrasi toplumun güç yapısı ile ilişkisi bakımından dolaylı ilgisini çekmiştir. Marx, bürokrasi kavramını ve olgusunu, devlet yönetimi bağlamında ele almış ve olumsuz anlamda kullanmıştır. Bürokrasi kavramı ile hem yönetim sistemi ve hem de bu sistemi çalıştıran bürokratlar anlatılmak istenilmiştir (Eryılmaz, 2004:21). Marx bürokrasi kavramını, Hegel in devlet anlayışını inceleyerek ve eleştirerek ele almıştır. Hegel e göre devlet, genel yararı temsil etmekte, kamu yönetimi ise devletle sivil toplum arasında bir köprü olarak görülmektedir. Ancak Marx a göre devlet, genel yararı değil, hâkim sınıfın özel çıkarlarını temsil etmektedir. Genel yarar kavramı, hâkim sınıfın özel çıkarlarının egemenliğini örtbas etmenin ideolojik bir aracıdır. Sivil toplum ise, burjuva sınıfının egemenliğinin üretildiği bir alandır. Bu bakış açısına göre bürokrasi, özel bir sosyal grup olup, hâkim sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenlik kurmasını sağlayan vasıtadır. Marx a göre bürokrasi, halkın çoğunluğunun, esrarengiz ve kendilerinden uzak bir varlık olarak hissettikleri, zulmedici özerk bir güç haline gelir. Halkın hayatını düzenlemekle beraber, onların denetiminden ve idrakinden uzaktır. Marx, bürokratın girişim gücünün yokluğuna, düşünce kısırlığına, sorumluluk almaktaki isteksizliğine vurgu yapmaktadır. Bu noksanlıklar ya da yetersizlikler, her şeyi yapmaya kendini muktedir gören bürokratları endişelendirmez. Gerçekte bürokratlar, kendi ayrıcalıklarını ve pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla egemenlik fonksiyonlarını sürekli genişletmek isterler (Eryılmaz, 2004:26). 28

32 Gerçekte Marx, daha sonraları Weber ve onu takip edenler tarafından ayrıntılı olarak incelenecek olan bürokrasinin, birçok özelliğine ve sorununa parmak basmıştır. Bürokratik görevin kutsallaştırılması ve amaçların araçlarla yer değişmesi gibi hususlar, Marx ın haleflerini etkilediği konuların başında gelmektedir (Eryılmaz, 2004:28). Sonuçta Marx ve takipçileri, bürokrasiye yönelik en radikal eleştirileri getirmişlerdir (Türköne, 2014:441). Onlara göre bürokrasi kötü bir şeydir ve yok edilmelidir. Bunu gerçekleştirmek de üç aşamada mümkün olabilir: Birincisi, bütün çalışanlara aynı ücret verilerek, ayrıcalıklı konumlar sona erdirilir. İkincisi, yasama ve yürütme birleştirilerek, doğrudan demokrasiye geçilmelidir. Üçüncüsü de, kamu görevlilerinin başarı durumlarının oylanarak, başarısız olanların görevden uzaklaştırılmaları sağlanmalıdır. Bu şekilde, zaten cazibesini yitirecek olan bürokrasi de yok olacaktır (Fişek, 2012:106) Weber e Göre Bürokrasi Max Weber, bürokrasi konusunu sistemli ve kapsamlı bir biçimde inceleyen bir Alman sosyal bilimcidir. Günümüzde Weber ismi, bürokrasi kavramıyla adeta bütünleşmiştir. Weber, bürokrasiyi doğrudan tanımlamak yerine, onun unsurlarını ve özelliklerini belirtmekle yetinmiştir (Eryılmaz, 2004:44). Weber in ifade ettiği ideal bürokrasinin bu özelliklerini, Öztaş şu şekilde özetlemiştir (2013: ; Türköne, 2014: ). Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı: Bürokratik yapılarda amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli düzenli çalışmalar, resmi görevler belirli bir biçimde dağıtılmıştır. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli emirleri verme yetkisi ve yaptırımlar kurallara bağlanmıştır. Görevlerin düzenli ve sürekli yürütülmesi; gerekli yetkilerin kullanılması, sistematik hükümlerle sağlanmıştır. Otorite hiyerarşisi: Örgütün yapılanması, otorite hiyerarşisine göre yapılır, görevler hiyerarşik bir düzen içinde yürütülür. Bu düzen sayesinde her bir alt birim, üst birimin denetim ve gözetimi altına girer. Bu ilke, kamu kurumlarında olduğu kadar, büyük parti örgütlerinde ve özel işletmelerde de geçerlidir. 29

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ

Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Editörler Prof.Dr. Mimar Türkkahraman & Yrd.Doç.Dr.Esra Köten SİYASET SOSYOLOJİSİ Yazarlar Prof.Dr.Önder Kutlu Doç.Dr. Betül Karagöz Doç.Dr. Fazıl Yozgat Doç.Dr. Mustafa Talas Yrd.Doç.Dr. Bülent Kara Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ..i. İÇİNDEKİLER.iii. KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE iii İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ..i İÇİNDEKİLER.iii KISALTMALAR..ix GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DEMOKRASİ - VESAYET: TEORİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. DEMOKRASİ TEORİSİNİN KAVRAMSAL ÇÖZÜMLENMESİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ...9

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.217 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 216-217 Ders Adı ANAYASA HUKUKU(YILLIK)

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları

Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi (KAM 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bürokrasi ve Türkiye Bürokrasisi KAM 302 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları

Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Türk Parlamento Hukuku (LAW 256) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Parlamento Hukuku LAW 256 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu

Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Araştırma Konusu Nedir Siyaset Nedir Siyasi Olan Devlet Nedir Devlet türleri Devletsiz siyaset olur mu Siyaset Sosyolojisi Genel sosyolojinin bir alt dalı. İktisat, din, aile, suç vb

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... vii Simgeler ve Kısaltmalar... xiii Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... vii Simgeler ve Kısaltmalar... xiii Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... vii Simgeler ve Kısaltmalar... xiii Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM İSTİHBARAT KAVRAMI VE İSTİHBARATIN SINIFLANDIRILMASI 1.1. İstihbarat Kavramı... 3 1.2. Güvenlik Kavramı...

Detaylı

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma)

Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 1 Yönetimin Fonksiyonları: Örgütleme (Teşkilatlandırma) 2 Örgüt (Teşkilat) Belirli bir amacı gerçekleştirmeye çalışan ve ayrı ayrı parçalardan oluşan sistem Örgütlenme Bir kuruluşun amaçlarını gerçekleştirebilmesi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: , Sayısı: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2005, Sayısı: 25832 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, adlî kolluğun çalışma esaslarını,

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Asker-Sivil İlişkileri POLS 436 Bahar Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Asker-Sivil İlişkileri POLS 6 Bahar 8 +0+0 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN

KAMU POLİTİKASI. Doç. Dr. Nuray E. KESKİN KAMU POLİTİKASI Doç. Dr. Nuray E. KESKİN nekeskin@omu.edu.tr Kamu politikası, kamu hizmetleri ile ilgili toplum taleplerinin ortaya çıkması, bu taleplerin devlete taşınma biçimleri ve siyasal-yönetsel

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 4.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 4.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 BÜROKRASİ Bürokrasinin Çeşitli Tanımları Bürokrasinin Teorik Çerçevesi Bürokrasinin Temel İşlevleri Bürokrasi ve Siyasi Kurumlar 2 Bürokrasinin Çeşitli Tanımları

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU Zafer SÖYLEMEZ* Özet: Türk İstihbarat sisteminde bulunan İstihbarat teşkilatları arasındaki koordinasyon sorunu ile ilgili bu çalışmamızda istihbaratın

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı

Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul II. Bölge Milletvekili Adayı Mustafa Kemal Atatürk NUTUK Siyaset Anlayışımız: Önce Ülkem ve Devletim Sonra Partim Sonra BEN Temiz Siyaset Temiz Yönetim Devlet İdaresi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ

DERS BİLGİLERİ SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Orhan ALDANMAZ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ 0102313 3 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

Türkiye de Gazetecilik Mesleği

Türkiye de Gazetecilik Mesleği ÖN SÖZ Gazetecilik, siyasal gelişmelere bağlı olarak özgürlük ve sorumluluklar bakımından mesleki bir sorunla karşı karşıyadır. Türkiye de gazetecilik alanında, hem bu işi yapanlar açısından hem de görev

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı