ÖĞRENCİLERİN HYPERMEDYA ORTAMLARINDA PROJE- TABANLI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN, BAZI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENCİLERİN HYPERMEDYA ORTAMLARINDA PROJE- TABANLI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN, BAZI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 ÖĞRENCİLERİN HYPERMEDYA ORTAMLARINDA PROJE- TABANLI ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNİN, BAZI ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Dr. Nadir ÇELİKÖZ G.Ü.T.E.F. Eğitim Bilimleri Bölümü Teknikokullar/ANKARA Tel Iş: (0312) /1106 Tel cep: (0542) E Posta:

2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, hypermedya bilgi sistemlerinde (www) öğrencilerin proje etkinliklerini incelemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırma, dört katılımcı ile birlikte yürütülmüştür. Katılımcılar başlangıçta, kendi ihtiyaç ve amaçları doğrultusunda bir proje fikri oluşturmuşlar ve bunu gerçekleştirmek üzere www ortamında gerekli bilgileri bularak bir proje içerisinde bütünleştirmişlerdir. Katılımcıların bu süreç içerisinde yaptıkları etkinlikler, onların altı özelliğine göre; (a) biliş ötesi bilgisi, (b) uyum algısı, (c) bilişsel yeterliliğine ilişkin algısı, (d) sistem bilgisi, (e) alan bilgisi (konu alanı) ve yabancı dil (İngilizce) bilgisi açısından incelenmiş ve öğrenci özelliklerinin birbirlerini etkileme biçimleri ile oluşturulan proje üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, katılımcılar açısından her biri 2,5 saat'ten oluşan 11 derslik bir uygulamayı içermektedir. Bunlardan ilk dördü, proje fikrinin oluşturulması ve hazırlık aşamalarını içerirken, sonuncusu projelerin teslimi ve araştırmacı açısından problemli durumların çözümlenmesine yönelik görüşmeleri içermektedir. Araştırmada verilerin toplanmasında; (a) öntest amacıyla anket I, (b) sontest amacıyla anket II, (c) sesli düşünme kayıtları, (d) video-kaset ve ilerleyişe ilişkin bilgisayar akış şeması, (e) görüşme formu ve (f) proje dokümanından yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen genel bulgular: (1) Biliş ötesi bilgisi, İngilizce bilgisi, sistem bilgisi ve konu alanı bilgisine ilave olarak, bilişsel yeterlilik algısı ile bilgisayar-internet teknolojilerine yönelik uyum algısının farklı biçimlerde projeyi etkilediği, (2) oluşturulan projelerin niteliğinin ise kişisel özelliklere göre değiştiği şeklindedir.

3 ABSTRACT The purpose of the study was to investigate project activities of students in hypermedia information systems (www). The study in which quantitative method used was conducted with four participants. Participants, at the beginning, at the direction of their needs and purposes, raised a project idea them to realize these. They collected necessary information on www and integrated them in their projects. Activities done, quality of projects formed by the participants were investigated according their six specialties; (a) metacognitive knowledge, (b) orientation perception, (c) perception of self-efficacy, (d) system knowledge, (e) domain knowledge (subject matter), and (f) knowledge of English as a foreign language, and it was tried to specify how these factors affected each other, and their effects were on projects. Study involves an application 11 lessons, 2,5 hour each for each participants. The first four of these were related to project design and necessary preparation stages, the last one was related to project submission, resolution of problem situations for researcher. In order to gather data (a) questionnaire I, as a pre-test, (b) questionnaire II as a post-test, (c) think-aloud protocols, (d) videocassette and computer audit trails as navigation points, (e) stimulated post-search interview form, and (f) project document were used as instrument. General findings of the study are follows: (1) metacognitive knowledge, English knowledge, domain knowledge, self-efficacy perception and orientation perception related to computer-internet technologies have affected developed projects at various forms; and (2) quality of projects developed were differentiated according to personal specialties. GİRİŞ Çağdaş teorik yaklaşımlardan birisi olarak, son zamanlarda adından sıkça söz edilen, hem internet ve www gibi teknolojileri hem de öğrenci-merkezli teorileri dayanak olarak alan yaklaşımlardan birisi "açık-uçlu öğrenme (open-ended learning)" (AUÖ) olarak adlandırılmaktadır (Hannafin, Hall, Land ve Hill,1994). Açıkuçlu öğrenme, pratik ve bireysel deneyimlerin merkeze alındığı ve sınırlı öğrenci kontrolünün bulunduğu bağlamlarda oluşan davranış değiştirme süreci (Hannafin, Hill ve Land, 1997) olarak tanımlanmaktadır. AUÖ öğrenci-merkezli olduğu için öğrencinin amaç ve isteklerine önem vermekte, neyi, nasıl, ne zaman ve hangi sırada öğreneceği hususunda öğrenciye esneklik sağlamakta ve onu işin içerisine katmaktadır. Gerçek ve uygun problemlerden soyut deneyimler elde edildiğinde öğrenmenin daha etkili olacağı sayıltısı AUÖ için önem taşımaktadır. Bu nedenle AUÖ ortamları, öğrencinin kritik düşünmesini, kendi yönünü belirlemesini, problem çözmesini ve bilginin anlamlı bir şekilde yapılandırılmasını gerektiren karmaşık bilişsel görevlerle meşgul olmasına olanak sağlayan değişik teknoloji ve yaklaşımları içermektedir. AUÖ ortamları içerisinde yer alan ve AUÖ'nin gerçekleşmesine katkı sağlayan önemli bir uygulama alanı web olarak nitelendirilmektedir. www'in eğitim potansiyelini ve AUÖ'yi destekleme niteliğini daha da artırmak amacıyla, son zamanlarda AUÖ'nin özellikle projeye-dayalı öğrenme çalışmaları üzerinde önemle durulmaktadır (Land 2000). Bunun nedeni, projeye-dayalı öğrenme çalışmalarının, başlangıçtan bitime kadar öğrencinin aktif olarak katıldığı, ihtiyaç ve amaçlarını kendisinin belirlediği, bir problemin çözümüne dönük olarak uygun bilgilerin araştırıldığı, bulunduğu ve mevcut ön bilgilerle bağlantılı olarak bir bütünün oluşturulduğu etkinliklere işaret etmesidir. Ayrıca www ile uygulama bağlantısı düşünüldüğünde, öğrenciler www üzerinde teorik olarak sınırsız sayıda metin, grafik, resim, görüntü, tablo, hesaplama programları gibi bilgilere ulaşabilmekte ve bunları kullanarak bir projeyi tasarlayıp, sunabilmektedir. Öğrencilerin www ortamlarında nitelikli bir proje oluşturabilmesi, sahip oldukları bilişsel özelliklerle yakından ilişkilidir ve projelerin oluşturulmasına olumlu veya olumsuz bir şekilde etki etmektedir. Hannafin, Hill ve Land (1997), öğretim sistemleri tasarımı, psikoloji, iletişim, bilgisayar ve bilgi bilimi alanlarındaki literatürün bir analizini yapmışlar ve www'e dayalı AUÖ etkinlikleri üzerinde: (a) biliş ötesi bilgisi, (b) uyum algısı, (c) bireysel-yeterlilik algısı, (d) sistem bilgisi ve (e) konuya ilişkin önbilgi olmak üzere beş temel faktörün etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu faktörler öğrencilerle ilgili temel beş özelliğe işaret etmekle birlikte, www ortamlarının uluslararası bir bilgisayar ağı olması ve çoğunlukla İngilizce olarak hazırlanıyor olması nedeniyle öğrencilerin İngilizce bilme (özellikle anadili İngilizce olmayan öğrencilerin) özelliğinin de temel bir faktör olarak proje oluşturabilme becerisi üzerinde etkili olabileceği düşünülmelidir. İngilizce bilgisi, öğrencilerin proje oluşturma etkinlikleri sırasında www ortamlarında hareket etmeleri nedeniyle karşılaşacakları sorunları azaltabilecek bir etkiye sahip olabilir. Öğrencilerin, belirledikleri probleme ilişkin anahtar kavramları tarama motoru üzerinde doğru olarak girebilmesi, bilgisayarın kullandığı dili anlayabilmesi, sistemin verdiği dönütü değerlendirebilmesi ve uygun tepkiyi vererek yön belirlemesi,

4 buldukları bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu belirleyebilmesi gibi bir çok davranış tarzında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin İngilizce bilgisinin yüksek ya da düşük olması oluşturulacak projenin niteliğini etkileyebilecek önemli bir etken olarak değerlendirilebilir. Biliş ötesi bilgisi, bir kişinin kendi bilişsel süreçlerinin farkında olmasına işaret etmektedir. Bilişsel stratejilerin öğrenme ve proje oluşturma sırasında dikkatli kullanımı, biliş ötesi bilgisinin önemli bir belirtisidir. Biliş ötesi bilgisinin araştırma ve proje oluşturma sürecinin her aşamasında öğrencilerin bir sonraki hareketlerini belirleyen kararları oluşturmalarında etkisi bulunmaktadır. Başarılı bir AUÖ ve proje oluşturma çalışmasında, bireylerin kendi öğrenme ihtiyaçlarını inceleyebilmesi, açıklayabilmesi ve nasıl etkilendiğini ortaya koyabilmesi önem taşımaktadır (Hannafin ve Diğerleri 1997). Yüksek düzey biliş ötesi bilgisi ve becerisinin öğrenme ve nitelikli bir proje oluşturma becerisini olumlu yönde etkilemesi olası iken, düşük düzey biliş ötesi bilgisinin öğrenme ihtiyaçlarının tanımlaması, mevcut kaynakların değerlendirilmesi, öğrenme stratejilerinin oluşturulması ve ulaşılan bilginin önbilgiyle bütünleştirilmesi ya da ilişkili bilgi alanlarıyla bağlantılarının kurulmasında öğrencileri sınırlandırabilme olasılığı yüksektir. Uyum Algısı, ihtiyaç duyulan aktiviteler ve stratejilerin yanı sıra bir sistemin içindeki yerin farkındalığına işaret etmektedir (Beasley ve Waugh 1995). Öğrencilerin proje oluşturma süreci içerisinde ne gibi etkinliklere ihtiyaç duyacağını, ne tür stratejileri kullanacağını bilmesi ve www içerisinde nerede olduğunu, geri nasıl geleceğini ya da ileri nasıl gideceğini bilmesi, oluşturacakları projenin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Yüksek düzeyde uyumsuzluk algısı, öğrencilerin www gibi AUÖ ortamlarında yer almaları nedeniyle "boşlukta kaybolma hissine kapılmalarına yol açacak ve bağlantıların kurulamamasından dolayı nitelikli bir projenin oluşturulmasına engel olacaktır (Tripp ve Roby 1990). Uyumsuzluk algısı özellikle süreç aşamasının çözüm düzeyinde öğrencilerin yeterli bilgiye ulaşamama, boş yere zaman harcama gibi hisleri nedeniyle büyük sorun teşkil edebilir (Hill, 1999) Bilişsel Yeterliliğine İlişkin Algısı, kişinin bir beceri için gerekli davranışları yapabilme kapasitesine yönelik kişisel yargısına işaret etmektedir. Öğrencinin kendisine yönelik yeterlilik algısı, oluşturacağı projenin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Kendisine fazla güvenen öğrencilerin sistem araçlarını daha doğru bir şekilde kontrol ettiği, ilgili kaynaklara ulaşmada daha fazla kararlılık gösterdiği, tercihlerini daha doğru kullandığı (Murphy 1988;Hill ve Hannafin 1997) görülmektedir. Ayrıca, herhangi bir şaşırma ya da karışıklık anında öğrencinin kendi yeterliliğine ilişkin güven duygusu, harcayacağı sürenin ve çabanın da temel belirleyicisi durumundadır (Hill ve Hannafin 1997). Sistem (bilgisayar ve program) bilgisi, öğrencilerin belirli bir teknoloji sistemine yönelik önbilgi ve deneyimlerine işaret etmektedir (Hill ve Hannafin, 1997). www'e dayalı AUÖ ortamlarında öğrenciler proje oluştururken, genellikle ulaşmak için bir amaç tanımlamakta ve tarama motorları, www navigation ve bookmark gibi sistem özelliklerini kullanarak bu amacı gerçekleştirmektedir. Araştırma ve proje oluşturma süreci içerisinde yer alan aşama ve düzeylerin hemen hemen hepsinde sistem bilgisinin etkisi bulunmaktadır. Örneğin yön belirleme aşamasının hareket etme düzeyinde öğrencinin nereden başlayacağını belirleyebilmesi sistem bilgisine bağlıdır (Weil, Rosen ve Wugaster, 1990). Eğer araştırma makinesi halihazırda web inceleme ekranı üzerinde değilse, sistem bilgisi düşük öğrenciler şaşırıp kalabilir, tarama motorunu bulmak için deneme yanılma yoluyla sistemi keşfetmeye uğraşabilirler. Sistem bilgisi yüksek öğrenciler ise tarama motorunu kullanmanın ötesinde uygun sonucu elde edebilecekleri çok sayıda tarama motorunu birbirlerine göre kıyaslayabilir ve kullanabilirler (Alta Vista, Yahoo ya da InfoSeek gibi). Yön belirleme aşamasının hareket etme ve sisteme cevap verme noktasında, tarama motoruna uygun bir anahtar kavramın girilmesi, bir araştırma sitesi tarafından verilen bir sıralama indeksi içerisinden bir terimin seçilmesi, bir bookmark ya da yer biçimlendirme kaynağı (URL) yoluyla özel bir web sitesine gidilmesi etkinliklerinin başarısı büyük ölçüde sistem bilgisi tarafından etkilenmektedir (Hill 1999). Proje oluşturma sürecinde düşük düzey sistem bilgisi, zihinsel modelde de eksikliğe yol açabilir ve elde edilen bilgilerin büyük ölçüde değerini azaltabilir (Park ve Hannafin, 1993). Proje oluşturma sürecinde, ihtiyaç anında yardım katoloğuna başvurabilen öğrencilerin, alan bilgisi eksikliğine rağmen istedikleri bilgileri elde etmede daha başarılı olabilecekleri (Marchonini, 1995) söylenebilir. Konuya İlişkin Önbilgi, araştırma alanıyla ilgili bilgi ve becerinin varlığına işaret etmektedir. Öğrenciler proje oluşturma sürecinde attıkları her adımda konuya ilişkin ön bilgilerini kullanmaktadırlar. Öğrenciler proje oluştururken yön belirleme aşamasının amaçsal düşünme düzeyinde ne arıyorum? sorusuna cevap vermek durumundadırlar. Konuyla ilgili önbilgisi yüksek olan öğrenciler aradığı bilgiyi ve bağlamsal ihtiyaçları öz bir şekilde belirleyebilir ve uygun anahtar kavramları seçebilirler (Hill 1997; Hill ve Hannafin, 1997; Park ve Hannafin, 1993). Süreç aşamasında bulunan bilgilerin hem yüzeysel hem de derinlemesine incelenmesine yönelik değerlendirmelerde konu bilgisi büyük önem taşımaktadır. Bu bilginin anlamı nedir? İhtiyaç duyduğum bilgi bu mudur? vb. sorulara, konu bilgisine sahip öğrenciler daha iyi cevap verirler. Konuya ilişkin ön bilgisi yüksek öğrenciler bilginin uygunluğunu belirlemenin ötesinde, kapsam dışında bırakacakları bilgileri ve bir sonraki aşamada ne yapacaklarını da belirleyebilirler (Hill, 1999; Fitzgerald, 1998). Konu bilgisi düşük öğrenciler süreç aşamasının dönüştürme ve bütünleştirme düzeyinde ve istenilen

5 bilginin yeterliliğine karar verilen çözüm düzeyinde büyük sorunlar yaşayabilirler ve uyumsuzluklarını dile getirebilirler (Hill, 1999). Sonuç olarak öğrencilerin bu temel özellikleri, www ortamlarında AUÖ etkinlikleri olarak yürütülebilecek proje oluşturabilme yeterliliklerini değişik şekillerde etkileyebilmektedir. Öğrencilerin bu özellikleri birbirleriyle bir kombinasyon oluşturduğunda durum daha karmaşık bir hal almaktadır. Örneğin biliş ötesi bilgisi yüksek, konuya ilişkin önbilgisi düşük, sistem bilgisi orta düzey vb. özellikleri taşıyan bir öğrencinin, diğerine göre farklı nitelikte proje oluşturabilmesi mümkün görülmektedir. Bu yüzden öğrencilerin bu özelliklerinin farklı kombinasyonlar açısından proje oluşturabilme yeterliliklerini nasıl etkilediğinin, proje oluştururken kullandığı stratejilerin ve bu etkileşimlerin ürüne yansımasını içeren karmaşık ilişkiler ağının detaylı bir şekilde incelenmesi önem taşımaktadır. Problem: Öğrencilerin bazı bilişsel özellikleri ile hypermedya ortamlarında geliştirdikleri projenin niteliği arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Alt Problemler 1. Öğrencilerin bazı bilişsel özellikleri, hypermedya bilgi sistemlerindeki proje oluşturma sürecini nasıl etkilemektedir? 1.1. Biliş ötesi bilgisinin etkisi 1.2. Uyum algısının etkisi 1.3. Bilişsel yeterlilik algısının etkisi 1.4. Sistem (bilgisayar) bilgisinin etkisi 1.5. Alan (konu) bilgisinin etkisi 1.6. Yabancı dil (İngilizce) bilgisinin etkisi 2. Hypermedya bilgi sistemlerinde proje oluşturma etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin niteliği nasıldır? YÖNTEM Bu araştırmanın yürütülmesinde nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme, ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma biçimi (Yıldırım ve Şimşek 1999:19) olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmada problemin çözümü, sürecin etkili olabilecek değişkenlerle birlikte, ayrıntılı olarak incelenmesini gerektirmektedir.bu nedenle öğrencilerin www ortamlarında proje oluşturma süreçleri doğal öğrenme ortamları içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla, araştırmacının da süreç içerisinde katılımcı rolünü üstlendiği bir biçimde açıklanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi olarak örnek olay (durum çalışması) incelemesinden yararlanılmıştır. Öğrenme süreçleri içerisinde proje oluşturma süreçlerine etki edebilecek değişik faktörler incelendiği için bütüncül çoklu durum desenleri kullanılmıştır. Her bir denek bireysel bir birim (örnek olay-durum) olarak incelenmiş, açıklayıcı ve sonuç çıkarıcı yaklaşımlar birlikte ele alınmıştır. Katılımcılar: Araştırma; Gazi Üniversitesinde öğrenim gören Lisans, Y.Lisans ve Doktora öğrencileri arasından seçilen 4 katılımcı ile birlikte yürütülmüştür. Araştırma kapsamı içerisinde incelenen bilişsel özelliklerin farklılıklar gerektirmesi ve bu özelliklere sahip öğrencilerin farklı öğretim kademelerinde daha kolay bulunabilecek olması nedeniyle öğrenciler hem lisans, hem de yüksek lisans ve doktora düzeyinden seçilmiştir. Başlangıçta lisans öğrencileri içerisinden seçilen 30 kişilik katılımcı grubu ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri içerisinden seçilen 10 kişilik katılımcı grubuna anket uygulanmış ve elde edilen veriler doğrultusunda bir havuz oluşturulmuştur. Daha sonra havuz içerisinde yer alan veriler analiz edilerek araştırmaya konu edilen bilişsel özellikler (sistem, konu alanı, İngilizce, biliş ötesi bilgisi) açısından farklı özellikleri taşıyan 1 lisans öğrencisi ile 1 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 4 öğrenci seçilmiştir. Gereksiz bilgileri minimize etmek ve zengin ve değişik verileri farklı araçlarla sunabilmek için katılımcıların bu şekilde seçilmesi yoluna gidilmiştir. Amaç nicel araştırmada olduğu gibi yansız genel bir grup oluşturmak değil, yanlı ve bilinçli olarak farklı bilişsel özelliklere sahip bireyler seçmektir. Bu yüzden nitel araştırmada kullanılan, amaçlı örnekleme yöntemlerinden yararlanılmış ve "aşırı ve aykırı" durum örneklemesi (Yıldırım ve Şimşek 1999) yöntemi kullanılarak katılımcılar seçilmiştir. Araştırmada, katılımcıların araştırma sonuçlarından etkilenmelerini ve süreci olumsuz etkileyebilecek davranışlar sergilemelerini önlemek için kimliklerinin gizli tutulması yoluna gidilmiş, her biri için farklı takma isimler kullanılmıştır. Veri Toplama Araçları: Araştırmada nitel araştırma yönteminin doğasında yer alan veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Araştırma yönteminin güvenilirliğini artırmak amacıyla alt problemlerin her birisine yönelik bir kaç veri toplama aracı birlikte kullanılmıştır. Anket I (Öntest):Araştırmanın başında öğrencilerin biliş ötesi, konu, sistem, yabancı dil bilgisi ve bilişsel yeterlilik ile uyum algılarının belirlenebilmesi için bir anket kullanılmıştır. Anket 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgileri içermekte ve katılımcıların kişisel özelliklerini tanımlamaya yönelik 9 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm katılımcının biliş ötesi bilgisini (18 soru), kendisine yönelik

6 bilişsel yeterlilik algısını (12 soru) ve bilgisayar teknolojilerine yönelik uyum algısını (11 soru) belirlemek amacıyla hazırlanan toplam 40 likert tipi sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölüm katılımcıların bilişsel özelliklerine yönelik daha detaylı bilgiler elde etmek amacıyla hazırlanan 18 açık-uçlu ve kısa cevaplı sorudan oluşmaktadır. Açık-uçlu sorularda örneğin, biliş ötesi bilgisini belirlemek amacıyla öğrencilere "diş fırçalama" ile ilgili sorular sorulmuştur. Öğrencilerden diş fırçalama işlemini basamaklarına ayrıştırmaları ve "diş fırçalarken ne yaptığının farkında mıydın?" gibi birbiriyle bağlantılı 4 kısa cevaplı soruyu cevaplamaları istenmiştir. Dördüncü bölüm ise araştırma projesiyle ilgili ve araştırmaya başlamadan önce cevaplanması gereken soruları içermekte ve örneğin araştırma projeniz nedir? gibi 4 açık-uçlu sorudan oluşmaktadır. Bununla birlikte dördüncü bölüm öğrencilerin bütünü tarafından cevaplanmamış, yalnızca araştırmaya seçme işlemi tamamlandıktan sonra katılan 4 öğrenci tarafından doldurulmuştur. Sonuç olarak öğrencilerin ilk üç bölümdeki sorulara verdikleri cevaplarla, onların başlangıçtaki bilişsel yeterlilikleri ve kendilerine yönelik algıları, dördüncü bölüm ise araştırma projesiyle ilgili planları ortaya konulmaktadır. Sesli Düşünme Kayıtları: Öğrencinin araştırma ve öğrenme süreci içerisinde ilerlerken düşünme sürecinin sözelleştirilmesini ifade etmektedir. Sesli düşünme sürecinin amacı öğrencilerin etkinlikte bulunurken düşünce süreçlerinin dokümanını oluşturmaktır (Ericsson ve Simon 1993). Sesli düşünme tutanakları araştırma için katılımcıların süreç içerisinde ilerlerken düşünceleriyle ilgili dışsal bir veri kaynağı sağlamaktadır. Öğrenciler sistem içerisinde ilerlerken aklına gelenleri söylemeye teşvik edilmiş ve sözelleştirilen ifadeler kamerayla anında kaydedilmiştir (Ericson ve Simon, 1984). Videokaset ve İlerleyişe İlişkin Bilgisayar Akış Şeması: Öğrencilerin www ortamında proje etkinliklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için araştırma sırasında yaptıkları davranışların tamamının incelenmesi gerekmektedir. Bunun için araştırmanın her oturumu öğrencilerin arkasına yerleştirilen ve bilgisayar ekranını sürekli kaydeden bir ayaklı kamerayla kaydedilmiştir. Ayrıca ilerleyişin bir dökümünü oluşturmak amacıyla hypermedya navigation yollarındaki izlerden (history) yararlanılmıştır (Shin ve Diğerleri 1994). İlerlemenin incelenmesi, bilgisayara dayalı ortamlarda alınan yolların görsel bir simgesini ifade etmektedir. Araştırmada öğrenciler tarafından işaretle ve tıkla yerlerine verilen cevaplar, yani aktif hale getirilen hyper bağlantılar ve butonlar, bilgisayarın navigation noktaları olarak kaydedilmektedir. Sesli düşünme kayıtları ve ilerleyişin incelenmesi, bilişsel süreçlerle ilişkili olarak hareketlerin ve sisteme verilen cevapların bir kaydını sunmaktadır. Anket II (Sontest):Araştırmanın sonunda öğrencilerin biliş ötesi, konu, sistem, yabancı dil bilgisi ve bilişsel yeterlilik ile uyum algılarının belirlenebilmesi için bir anket kullanılmıştır. Ankette bilişsel alanlarla ilgili açık-uçlu ve kısa-cevaplı 12 soruya yer verilmiş ve bu sorularla araştırma süresince (başlangıçtan-bitime kadar) meydana gelen değişiklikler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırma alanlarıyla ilgili problem oluşturan cevapların birbirinden ayırt edilebilmesinde, anket sorularının yol gösterici bir işlevi yerine getirdiği düşünülmektedir. Ankette, internet Explorer programını kullanırken kaybolma ya da şaşırma hissettin mi? Ne zaman? Bu duygunun üstesinden gelebilmek için ne yaptın? vb. sorular sorulmuştur. Görüşme Formu:Katılımcıların bireysel olarak araştırmalarıyla ilgili ek düşünce ve görüşlerini alabilmek amacıyla kullanılmıştır. Hatırlamaları uyarıcı hale getirebilmek için görüşme sırasında katılımcıların araştırma oturumlarındaki video kasetleri kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan bazı sorular şunlardır: öğrencilerin biliş ötesi bilgilerine ilişkin farkındalıkları ile ilgili görüşleri alınırken, kullandığın araştırma stratejisi araştırma süresini artırdı mı? cevabınız evet ise, kullandığın stratejiyi değiştirmek için ne yaptın?, eğer cevap hayır ise kullandığın stratejinin etkili olduğunun göstergesi nedir? Diğer sorular ise, katılımcıların farklı ya da aykırı davranış durumlarını açıklığa kavuşturmaya yöneliktir. Proje Dokümanı:Öğrencilerin hazırladıkları projelerin niteliğinin belirlenebilmesi için araştırmanın sonunda öğrenciler projenin amaçları, temelleri ve www bulgularının çıktısını içeren yazılı bir dokümanı tamamlayarak, teslim etmişlerdir. Bu proje dokümanı, öğrencilerin ne derece nitelikli bir proje hazırlayabildiklerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Projenin niteliğinin belirlenebilmesi için bir veri kaynağı olarak katılımcıların sunduğu yazılı açıklamalar (Land 2000) incelenmiş ve araştırmada elde edilen bilgilerin proje amaçlarıyla ne derece tutarlı olduğu, bu bilgilerin proje içerisinde ne derece bütünleştirilebildiği değerlendirilmiştir. Ayrıca projenin niteliğine karar verme aşamasında; orijinallik, kapsamlılık, tutarlılık, sonuç çıkarma, çözüm getirme, bağlamsal uygunluk, kaynak-araç kullanımı, bilgi dağarcığı (Jonnasen, 1996) ölçüt olarak kullanılmıştır. Böylece öğrencinin hazırladığı projenin güncel ve günlük hayatla ilişkisinin bulunup bulunmadığı, gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, ifadelerin ve görüşlerin baştan-sona tutarlı olup olmadığı, öğrencinin sahip olduğu bilgi dağarcığının projeye yansıtılıp yansıtılmadığı, sunulan görüşler ile başlangıçta belirlenen amaç ve hipotezlerin ilişkisinin bulunup bulunmadığı, projeye uygun araç ve kaynakların kullanılıp kullanılmadığı, ilgililere yönelik önerilerin getirilip getirilmediği kontrol edilmiştir. Proje dokümanı, hem bilişsel süreçlerin bir ürünü olarak hem de sesli düşünme kayıtları, anket, görüşme, video kaseti ve ilerleyişin incelenmesi gibi diğer veri toplama araçlarıyla birlikte incelenmiştir. Böylece öğrencilerin bir proje fikrini zihinlerinde oluşturabilmeleri, bu fikirlere uygun amaçları ve araştırma süreçlerini belirleyebilmeleri, www ortamlarında gerekli bağlantıları kurarak proje fikirlerine uygun bilgilere

7 ulaşabilmeleri ve bu bilgileri örgütleme ve bütünleştirme yoluyla bir projeyi oluşturabilmeleri ürün ve bilişsel süreçler açısından değerlendirilmiştir. Verilerin Toplanması: Araştırmada veri toplamanın başlangıç noktası literatür incelemesidir. Kuramsal yapı ile ölçme araçlarının oluşturulmasında ve sonuçların ilişkilendirilmesinde toplanan dokümanlar işe koşulmuştur. Katılımcılar projelerini araştırmacının sorumluluğu altında, bilgisayar ve internet olanağı bulunan bir öğretim elemanı odasında yürütmüşlerdir. Çalışma sırasında odanın kapısına "içeride çalışma yapıldığını ve içeriye girilmemesi gerektiğini vurgulayan" bir not asılmış ve katılımcıların rahatsız edilmemeleri sağlanmıştır. Araştırmada katılımcıların www üzerindeki her hareketini inceleyebilmek amacıyla bilgisayar ekranının kamerayla kaydedilmesi yoluna gidilmiştir.görüntü ve ses kalitesini sağlamak için bir kaç deneme çekimi yapılmış ve başarı elde edildikten sonra araştırma etkinliklerine başlanmıştır. Araştırma kapsamı içerisinde yürütülen her bir ders oturumu yaklaşık 2,5 saat olarak düzenlenmiş ve her bir katılımcı toplam 10 derse katılmıştır. Ayrıca derslerin dışında, araştırma projesinin doküman olarak hazırlanması için katılımcılara 2 haftalık bir ilave süre verilmiştir. Bunun dışında katılımcıların proje dokümanını teslim etmesinden hemen sonra, ek bir oturum daha düzenlenmiş (2.5 saat) ve katılımcılara sontest uygulanmış ve ilave görüşlerin alınması için görüşmeler yapılmıştır. Böylece toplam 45 günlük bir süre içerisinde 2.5 saatlik 11 oturum gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda yapılan etkinlikler şunlardır: 1. Oturum (2.5 saat), öğrencilere öntest uygulanması. 2. Oturum, araştırmacı tarafından sesli düşünme yöntemi konusunda öğrencilere açıklamalarda bulunulması ve pratik yapma 3. Oturum, internet kullanımıyla ilgili temel bilgi ve beceriler konusunda eğitim verilmesi (araştırma, bookmark yapma, sörf ve internet explorer kullanımı) 4. Oturum, www'de araştırma yapma ve proje fikrinin oluşturulması. 5,6,7,8,9 ve 10. Oturum, kendi hızlarına göre proje çalışmalarını yürütme ve araştırmayı tamamlama. 11. Oturum, proje dokümanının teslimi, sontest'in uygulanması ve problemli durumların çözümlenmesi için görüşmelerin yapılmasıdır. Veri toplama aşamasında, katılımcıların proje fikirlerini kolaylaştırmak için araştırmacı, sürekli olarak çalışma ortamı içerisinde bulunmuş ve yönlendirici sorular sormuştur. Sesli düşünme sırasında zorluk çektiklerinde ya da konuşmayı bıraktıklarında hatırlatıcılar sunularak, örneğin ne düşündüğünle ilgili konuşmayı unutma ve şu anda ne düşünüyorsun? gibi görüş ve sorularla yönlendirmelerde bulunmuştur. Veri toplama sürecinin ve diğer ögelerle ilişkilerinin ayrıntılı olarak yansıtılabilmesi için Tablo 1'de Araştırma Soruları, Veri Toplama Şekilleri, Araçları ve Zamanı verilmektedir. Tablo 1. Araştırma Soruları, Veri Toplama Biçimleri, Araçları ve Zamanı Araştırma Sorusu Veri Toplama Şekli Veri Toplama Aracı Ne zaman Yazılı Cevap Anket Araştırma Başı Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci 2.1. Bilgiyi Araştırmada İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci Biliş Ötesi Bilgisinin Rolü Nedir? Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu 2.2. Bilgiyi Araştırmada Uyum Algısının Rolü Nedir? 2.3.Bilgiyi Araştırmada Bireyin Kendi Bilişsel Yeterliliğine İlişkin Algısının Rolü Nedir? 2.4. Bilgiyi Araştırmada Sistem Bilgisinin Rolü Nedir? 2.5. Bilgiyi Araştırmada Konu Alanı Bilgisinin Rolü Nedir? 2.6. Bilgiyi Araştırmada Yabancı Dil (İngilizce) Bilgisinin Rolü Nedir? 3.0.Öğrenciler Buldukları Bilgileri Bir Proje İçerisinde Ne Derece Bütünleştirebiliyorlar? Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu Yazılı Cevap Anket Araştırma Başı Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu Yazılı Cevap Anket Araştırma Başı Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu Yazılı Cevap Anket Araştırma Başı Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu Yazılı Cevap Anket Araştırma Başı Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci Yazılı Cevap Anket Araştırma Sonu Kayıtlar Sesli Düşünme (Teyp) Araştırma Süreci İlerleme Yolları Video-Kamera Araştırma Süreci

8 Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması: Bu araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan sesli düşünme kayıtlarının dökümü, www deki durumlara ilişkin video görüntüleri, bilgisayara dayalı ilerleme izleri, görüşme ve anketlerden (öntest-sontest) elde edilen veriler ve proje dokümanı, analiz için veri olarak kabul edilmiştir. Verilerin çözümlenmesi 5 hafta, yorumlanması ise 4 haftalık bir süreç içerisinde yürütülmüştür. Şekil 1'de Verilerin Analiz Sürecini Gösteren Bir Akış Şeması verilmektedir. Veri analizi için öncelikle literatürdeki yaklaşımların incelenmesi sonucu ortaya konulan kavramlar, tanımlar ve kriterler ele alınmış ve araştırmada ele alınan alt problemlerle (1-bilişsel yeterlilik alanları ve 2- proje dokümanının uygunluğu) kapsamlı bir şekilde karşılaştırılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler genel olarak Tablo 2'de verilen tanımlamalar ve kategoriler doğrultusunda analiz edilmiş olmakla birlikte, verilerin derinlemesine analizinde her bir kategori içerisinde yer alan davranış göstergeleri oluşturularak, kriterler geliştirilmiş ve bu ölçütlerle karşılaştırmalara gidilmiştir. Şekil 1. Veri Analizi Akış Şeması İlk Düzenleme ve Analiz Yazılı dökümanların incelenmesi Anket 1 Ses kayıtlarının metne dönüştürülmesi (sesli düşünme kayıtları) video kasetlerin araştırma izlerine dönüştürülmesi araştırma sorularıyla ilişkili durumların dokümanının oluşturulması Katılımcılara ilişkin benzerlikler ve farklılıklarının belirlenmesi Katılımcıların özet çizelgelerinin oluşturması Anket II ve görüşme sorularını oluşturmak için verilerin incelemesi Verilerin Derinlemesine Analizi Araştırma sonunda yapılacak görüşmelerin kasetlere kaydedilmesi Katılımcıların özet çizelgelerinin geliştirilmesi Araştırma metinlerinin oluşturulması Veri toplama araçlarının okunması tekrar Araştırma sorularına göre renkli veri kodlarının oluşturulması Hareket,strateji, bilişsel özellikler ve proje niteliğine göre verilerin kodlanması Örnek durumların oluşturulması Örnek durumların açıklanması Araştırma sorularına göre verilerin karşılaştırılması Karşılaştırılan verilerin İncelenmesi ve potansiyel farklılıkların açıklanması tekrar Bilişsel özellikler ve proje niteliğine göre karşılaştırmalı olarak verilerin kodlanması Örnek durumlar içerisindeki eğilimleri belirlemek için bilişsel özellikler ve proje niteliğinin karşılaştırmalı olarak açıklanması Verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasında 4 öğrenci, 4 örnek durum olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Her öğrenci (örneğin 1.Öğrenci), bilişsel yeterlilik alanları (sistem, biliş ötesi, İngilizce, konu alanı, bilişsel yeterlilik, uyum algıları) açısından analiz edilirken; anketlerde kendisini tanımlaması, bu alanlara ilişkin sorulara verdikleri cevaplar, araştırma süreci içerisinde gösterdiği davranışlar (video kaseti), bu davranışları yaparken sözelleştirdiği ifadeler (sesli düşünme kayıtları) ve araştırma sonunda yapılan görüşme sorularına verdiği cevaplara göre sistem bilgisi "düşük", konu alanı bilgisi "orta" ve biliş ötesi bilgisi "yüksek" şeklinde gruplandırılmış ve bu alanlara ilişkin kriterler açısından davranışlarının dökümü oluşturulmuştur. Her bir örnek duruma (öğrenci) ilişkin bilgisayarda yer alan ilerleme izleri ve video kasetlerine ilişkin verilere dayalı olarak başlangıçtan bitime kadar yaptıkları hareketlerin bir akış şeması hazırlanmış ve değerlendirilmiştir.

9 Tablo 2. Sözel Kayıt Verilerinin Kodlanması: Kategori,Tanım ve Kodlamalar KATEGORİLER TANIMLAMALAR KOD. Soru 1: Bilgi Kaynakları Sistem Bilgisi Öğrencilerin belirli bir teknoloji sistemiyle ilgili deneyim ve önbilgileri SB Alan Bilgisi Çalışma yapılan alanla ilişkili deneyimler ve mevcut konu alanı bilgisi AB Bireyin kendi düşünme ve öğrenme yollarının farkında olması ve düşüncelerini BÖB Biliş Ötesi Bilgisi değerlendirerek davranışlarını yeniden düzenlemesi. Birbiriyle ilişkili üç alandan oluşur: (a) bilme ve öğrenme biçiminin farkında olma (b) düşünce ve davranışları değerlendirme ve (c) başarı ya da başarısızlık durumuna göre davranışları yeniden düzenleme Y. Dil Bilgisi (İngilizce) Bilgisayarda karşısına çıkabilecek metinleri okuyup anlama becerisi İB Uyum Algısı Bireylerin istenen bilgiye ulaşmak için ihtiyaç duyulan etkinlik ve stratejiler ile sistem içerisindeki yerin farkındalığıdır. UA Bilişsel Yeterliliğine İlişkin Kişinin bir beceri için gerekli davranışları yapabilme kapasitesine yönelik kişisel BYA Algısı yargısıdır. Soru 2: Projenin Niteliği PU Orijinallik Proje öğrencinin kendi ürünü mü yoksa kopya mı edilmiş? O Kapsamlılık Yeterince kapsamlı mı? Kaç tane görüş sergilenmektedir? K Tutarlılık, İfade edilen görüşler birbiriyle ilişkili mi? T Sonuç Çıkarma, Üründe bilgiyi temel alan hipotez ve bağlantılar var mı? AÇ Çözüm Getirme, Başka insanlara yardım sağlayıcı öneriler getirilmekte mi? ÖG Bağlamsal Uygunluk, Gerçek yaşamla ilişkili mi? BU Kaynak-Araç Kullanımı, Etkinlikle ilişkili olarak uygun kaynak ve araçlar kullanıldı mı? KAK Bilgi Dağarcığı Öğrencinin sahip olduğu bilgi dağarcığı yansıtılmış mı? BD SONUÇ VE ÖNERİLER Bu araştırmada katılımcılar örnek bir durum olarak incelenmiş, benzerlikleri ve farklılıkları açısından tanımlanmıştır. Tablo 3 te katılımcıların özellikleri ve başarı durumlarının bir özeti verilmiştir. Katılımcı Biliş Ötesi Bilgisi Tablo 3 Katılımcıların Özellikleri ve Başarı Durumlarının Özeti Uyum Bilişsel Sistem Konu Algısı Yeterlilik Alg. Bilgisi Bilgisi İngilizce Bilgisi Başarı Oranları Bülent Yüksek Orta Orta Orta Yüksek Çok Düşük Orta Selim Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek Çok Yüksek Yüksek Zeynep Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Çok Yüksek Yüksek Yüksek Çok Yüksek Mümtaz Düşük Çok Düşük Düşük Çok Düşük Düşük Düşük Düşük Proje-tabanlı öğrenme etkinlikleri çerçevesinde hypermedya ortamlarında öğrencilerin oluşturdukları projelerin değerlendirilmesinde Jonassen (1996)'ın www ortamlarında yüksek düzey düşünme becerilerinin kullanıldığı problem çözme ya da proje oluşturma sürecinde, öğrencilerin öğrenme ürünlerini değerlendirme amacıyla oluşturduğu ölçütler dikkate alınmıştır. Ayrıca katılımcıların bilgi araştırma sürecindeki gözlenen etkinlikleriyle, oluşturdukları ürünlerin ilişkisi kurularak yorumlamalarda bulunulmuştur. Tablo 4'te Katılımcıların Oluşturdukları Projelerin Ölçütler Açısından Değerlendirilmesi verilmektedir. Tablo 4. Katılımcıların Hazırladıkları Projelerin Niteliği PROJENİN NİTELİĞİ Bülent Selim Zeynep Mümtaz Düşük Orta Yüksek Düşük Orijinallik Kapsamlılık Tutarlılık Sonuç Çıkarma Çözüm Getirme Bağlamsal Uygunluk Kaynak-Araç Kullanımı Bilgi Dağarcığı Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek Düşük Orta Yüksek

10 Tablo 4 ün incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi, katılımcıların oluşturdukları projelerin nitelik düzeyi farklılık göstermektedir. Durum 1'de Bülent'in projesinin niteliği, orta düzeyin biraz üzerinde bulunurken, Durum 2'de Selim ile Durum 3'te Zeynep'in projesinin niteliği yüksek, Durum 4'te Mümtaz'ın verdiği projenin niteliği ise düşüktür. Katılımcıların özellikleri oluşturulan proje üzerinde etkili olmuştur. Özellikler araştırma sürecinde bir taraftan kullanılan bilişsel stratejilerin çeşidini ve kullanım başarısını artırırken/azaltırken, diğer taraftan da projenin niteliğini doğrudan artırmış/azaltmıştır. Biliş ötesi bilgisi, İngilizce bilgisi, sistem bilgisi, konu alanı bilgisi, bilişsel yeterlilik algısı ve bilgisayar-internet teknolojilerine yönelik uyum algısı, oluşturulan projeleri farklı biçimlerde etkilemiştir. Bununla birlikte incelenen özellikler içerisinde en fazla etkiyi İngilizce bilgisinin yaptığı söylenebilir. Çünkü, İngilizce bilgisi düşük olan iki katılımcıdan birisi proje oluşturmada başarısız olmuş, diğeri ise Türkçe bilgi bulamaması ve bulduğu İngilizce bilgilerden de tek kelime bile anlamaması nedeniyle birinci araştırmasını terk etmek zorunda kalmış, ikinci araştırmasında ise yalnızca Türkçe sitelerle sınırlı kalan, orta düzeyin biraz üzerinde niteliğe sahip bir proje verebilmiştir. Aynı şekilde başarılı olan katılımcılar açısından İngilizce bilgisinin yüksekliği değerlendirildiğinde, onların projelerinin İngilizce kaynaklara dayalı kapsamlı projeler olduğu görülmektedir. Örneğin Durum 2'de Selim hiç Türkçe bilgi bulunmaması nedeniyle projesinin tamamını İngilizce bilgilerden oluşturmuştur. Diğer taraftan biliş ötesi bilgisi yüksek olan katılımcılar, daha etkili ve çeşitli stratejileri kullanabilmişler, süreci ve başarılarını izledikleri için farklı seçenekleri sürece uygulayabilmişler, önceden başarılı olan stratejilerini sürece transfer edebilmişler, başarısızlık durumlarında strateji değişikliğine gidebilmişler, süreci ve kendilerini değerlendirerek etkili kararlar verebilmişlerdir. Bu nedenle de biliş ötesi bilgisi oluşturulan projenin niteliği üzerinde en önemli ikinci etkiyi yapmıştır. Araştırmada incelenen dört durumda da biliş ötesi bilgisinin temel ya da anahtar ögelerinin kullanıldığına ilişkin bazı örnekler görülmüştür. Bununla birlikte bu anahtar ögelerin kullanımında nicelik ve nitelik açısından farklılıklar görülmüştür. Örneğin biliş ötesi bilgisinin anahtar ögelerinden birisi olan sürecin izlenmesi etkinlikleri, incelenen dört durumda da gözlenmiştir. Ancak yalnızca sürecin incelenmesi ya da farkında olunması tek başına biliş ötesi bilgisinin göstergesi değildir. Aynı zamanda sürecin ve sürecin tüm unsurlarının etkili bir şekilde incelenmesi, başarısızlıkların belirlenmesi, çözüm yollarının üretilmesi ve gerekli durumlarda farklı strateji, yöntem ve teknikler kullanılarak sürecin sınırlandırılması da gerekmektedir. Bu araştırmada incelenen durumlarda, biliş ötesi bilgisinin farkındalık, değerlendirme ve düzenleme ögelerinin kullanımında büyük ölçüde farklılıklar görülmüştür. Örneğin Durum 4 (Mümtaz)'te proje oluşturma sürecinde, yalnızca basit düzeyde sürece ilişkin farkındalık gösterildiği ve sürecin basit bir şekilde izlendiği, buna karşılık başarıyı getirecek unsurlarının detaylı olarak değerlendirilmediği ve çözüm yolları üretilerek sınırlandırmalara gidilmediği ve bu yüzden de araştırma ve proje oluşturma sürecinin başarısızlıkla sonuçlandığı gözlenmiştir. Mümtaz araştırmanın başında girdiği anahtar kavramı (radyasyon) araştırma boyunca sürdürmüş, herhangi bir sınırlandırmaya gitmemiş ve özelleştirememiştir. Bunun sonucu olarak ilgili, ilgisiz bir çok adrese ulaşmış ancak bu adreslerin uygunluğunu değerlendirerek, uygun bilgilere ulaşmayı deneyememiştir. Sonuçta hem boş yere uğraşmış hem de uygun olmayan bilgilerden oluşan bir kaç sayfalık proje dokümanı oluşturabilmiştir. Mümtaz, biliş ötesi bilgisinin farkındalık ögesini çok az, değerlendirme ve düzenleme ögelerini ise hemen hemen hiç kullanamadığı için süreçteki verimsizliği yalnızca kısmen fark edebilmiş bu yüzden gerekli düzenlemeleri yapmada da yetersiz kalmıştır. Durum 1(Bülent)'le Durum 4 (Mümtaz) karşılaştırıldığında ikisinin de İngilizce bilgisinin "düşük", konu bilgilerinin ise "orta" olduğu görülmektedir. Sistem bilgisi açısından da Bülent "orta", Mümtaz ise "düşük" düzeydedir. Araştırma stratejilerinin kullanılması, sürecin sınırlandırılarak yeniden düzenlenmesi ve projenin başarısı açısından karşılaştırıldıklarında Bülent'in Mümtaz'dan daha başarılı olduğu görülmüştür. Gerçi İngilizce faktörünün Bülent'in biliş ötesi bilgisini daha fazla etkilediği ve düşürdüğü görülmüş olmakla birlikte, diğer özelliklerindeki yakınlık ya da benzerlikler nedeniyle bu farkın Bülent'in biliş ötesi bilgisinin yüksekliğinden kaynaklandığı ve araştırma sürecinde Bülent'in Mümtaz'dan daha başarılı olduğu söylenebilir. Garner ve Alexander (1989), Hill (1999) ve Land (2000)'in yaptıkları araştırmalarda, biliş ötesi bilgisinin sistem ve alan bilgisindeki eksikliği telafi ettiği ve bazı koşullarda biliş ötesi bilgisinin öğrencilerin "yetenekli-acemiler" olarak göreve başlamalarına olanak sağladığı vurgulanmaktadır. Bu yönüyle Durum 1 ve Durum 4 karşılaştırıldığında, Durum 1 (Bülent)'in biliş ötesi bilgisinin alan ve sistem bilgisindeki eksikleri bir ölçüde telafi ettiği ve proje oluşturma sürecinde daha başarılı olmasına neden olduğu söylenebilir. Biliş ötesi bilgisi açısından Durum 2 (Selim) ve Durum 3 (Zeynep) incelendiğinde, onların başarısında biliş ötesi bilgilerinin etkisi kolaylıkla görülmektedir. Özellikle biliş ötesi bilgisi "çok yüksek" olan Zeynep, biliş ötesi bilgisinin gerektirdiği tüm stratejileri başarılı bir şekilde kullanmış, sürecin her aşamasını izlemiş, başarı ve başarısızlık durumlarını değerlendirerek kendisini ve süreci sürekli olarak yeniden düzenlemiştir. Örneğin internetle ilgili bilgileri hazırladığı web sayfasına koymak istediğinde, başlangıçta tarama motoruna "internet" kavramını girmiş, tarama sonuçlarına çok hızlı bir şekilde göz atarak şöyle söylemiştir: " internet yazsam karşıma ne çıkacak, internet.com, internet society, internet explorer, aşağıya doğru hızlı bir şekilde tarama yapıyorum. Bu oldukça geniş oldu. Bunu hemen daraltmam lazım. Hemen bakayım What is internet desek, neler çıkıyor. Aşağıya doğru sonuçları bir tarayım. Hayır buda çok geniş oldu. Haa demekki önce, bu bilgilerin

11 var olduğunu bildiğimiz bir site adresi var mı diye bir düşünelim ve ona göre bulalım. Evet hatırladım. Hacettepe Üniversitesinde bununla ilgili bilgiler olacak, oradan bu bilgileri alayım. Evet hemen girdik web tasarım klavuzuna girelim, bu bilgiler benim istediğim bilgiler hemen kopyalayım ". Zeynep'in ifadelerinden de anlaşıldığı gibi Zeynep araştırma sürecini sürekli olarak izlediği için sürecin farkındadır. Tarama motorunda anahtar kavramı önce genel olarak girmiş ve kavramın geniş olduğunu fark etmiştir. Bunun üzerine kavramı biraz daha sınırlandırarak süreci yeniden düzenlemiştir. Hızlı bir tarama sonucunda ikinci girdiği kavramında genel olduğunu görerek, süreci daha da özel bir hale getirmiş, doğrudan daha önceki deneyimlerini de kullanarak özel bir web adresine girmiştir. Zeynep gibi Selim de araştırma süresince biliş ötesi bilgisinin üç ögesini de yani farkındalık, değerlendirme ve düzenleme ögelerini başarılı bir şekilde kullanarak yani adımlarını bilinçli olarak atarak, zamanı ve enerji durumlarını kontrol ederek, karşılaştıkları sorunlara alternatif çözüm yolları üreterek, istedikleri bilgilere başarılı bir şekilde ulaşmışlardır. Sistem bilgisi özelliklerindeki farklılıklar katılımcıların oluşturdukları projelerde kolayca gözlenmiştir. Katılımcıların amaçları doğrultusunda; anahtar kavramları seçmelerinde, tarama motorlarını belirlemelerinde, araştırma dizinlerini ve URL adreslerini kullanarak bilgileri getirmelerinde, bilgilerin yerlerini işaretlemelerinde, istedikleri bilgileri kopyalayıp-saklamalarında, sistemin verdiği hata mesajlarını algılayıp uygun tepkileri vermelerinde ve bunları yaparken tercihlerinin isabet derecesinde sistem bilgisi kendisini göstermiştir.bu araştırmada sistem bilgisi düşük olan Mümtaz (Durum 4), araştırma projesinde başarısız olmuştur. Diğer özellikleriyle birlikte değerlendirildiğinde başarısızlığında en büyük etkiyi bilgisayar bilgi ve beceri eksikliğinin yapmış olduğu söylenebilir. Çünkü Mümtaz, sistem bilgisinin gerektirdiği anahtar ögeleri gerçekleştirmede başarısızlık göstermiş, ilkel araştırma yöntemleri kullanmış ve bilgi araştırma sürecinde daha çok sistemle mücadele ederek zaman harcamıştır. Onun araştırma sürecindeki davranışları denemeyanılma üzerine kuruludur ve sistemi anlamaya, keşfetmeye yöneliktir. İstediği bilgileri bulamadığı, bulduklarının içerisine giremediği, içerisine girdiklerini kopyalayamadığı, sistemin hata mesajlarını anlayamadığı ve buna uygun tepkilerde bulunamadığı, kopyalayabildiği bilgileri yeniden bulamadığı görülmüştür. Örneğin sistemin verdiği mesajları anlamaması nedeniyle, bir çok defa bilgisayarla iletişiminde güçlükler yaşamıştır. Ses tonunu yükselterek sinirlenme, bağırma gibi davranışlar sergilemiş, uyumsuzluk göstermiş, yetersiz olduğunu düşünmüş ve kendisine güvenin azalmasına neden olmuştur. Bu yüzden Mümtaz'ın sistem bilgisi eksikliği, zaten düşük olan bilişsel yeterlilik algısını ve uyum algısını etkilediği, daha da düşürdüğü söylenebilir. Bu durum Bülent (Durum 1)'de de kısmen gözlenmiştir. Gerçi Bülent'in sistem bilgisi "orta" düzeydeydi ve sistemin özelliklerini etkili bir şekilde kullanmada çok fazla başarısız olmamıştır. Bununla birlikte temelde İngilizce bilgisi eksikliği nedeniyle istediği bilgilere ulaşamamış olmasına rağmen, birinci araştırması sırasında alternatif yollar bulmak için sistemin özelliklerini kullanırken, Bülent sistemin özelliklerini çok başarısız kullandığını düşünerek, sürekli tarama motorlarını değiştirmeye çalışmıştır. Land (2000) "tarama motorlarının değiştirilmesinin etkili bir strateji olmadığını" vurgulamaktadır. Bu nedenle Bülent'in sistemin özelliklerini etkili kullanamadığını düşünerek sık sık tarama motorlarını değiştirmeye çalışması ve istediği bilgilere ulaşamaması, sistem bilgisinin onun bilişsel yeterlilik ve uyum algısını etkilediğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Durum 2 (Selim) ve Durum 3 (Zeynep) ise sistem bilgisi yüksek ve çok yüksek katılımcılar olarak araştırma sürecinde yer almaları nedeniyle, bu özelliklerinden dolayı araştırma sürecinde oldukça rahat davranışlar sergilemişlerdir. Çünkü sistem bilgisi yüksek olan katılımcılar araştırma sürecinde daha üst düzey bilişsel stratejileri kullanabilmişler, bilgi araştırma sürecinde istedikleri bilgileri getirmek için karmaşık ilişkiler ağı içerisinde başarılı bir şekilde manevralar yapabilmişlerdir. Onlar yalnızca tarama motorunu kullanmayı bilmenin yanı sıra, uygun sonucu elde edebilecekleri çok sayıda tarama motorunu birbirlerine göre kıyaslayabilmiş ve kullanabilmişlerdir (Alta Vista, Yahoo ya da InfoSeek gibi). Örneğin Zeynep, daha öncede sürekli olarak diğer tarama motorlarını deneyip-test ettiği için istediği bilgileri bulmaya en uygun olan tarama motorunun geogle.com olduğunu söylemiş ve tercih yapmıştır. Sistem bilgisi düşük olan Mümtaz'la karşılaştırıldığında; Mümtaz 6 ders boyunca (her bir ders 2,5 saat) yalnızca bir kaç tane doküman bulmuş olmasına rağmen (onlarında birbirleriyle ilişki düzeyi düşük), Zeynep yalnızca 15 dakikalık bir süre içerisinde araştırmasının bilgi bulma boyutunu tamamlayabilmiş ve yüzlerce ilişkili doküman bulabilmiştir. Zeynep ve Selim, kısmen de Bülent, tarama motorları üzerinde anahtar kavramları girerken Boolean operatörlerini standart bir şekilde kullanabilmiş, anahtar kavramları ilişkili kavramlarla birlikte genel ya da özel olarak sınırlandırarak tarama yapabilmiştir. Örneğin Zeynep, Kavramlarını genelden özele doğru sınırlandırmış ve hızlı bir şekilde tarama sonuçlarını inceleyerek çok fazla doküman olduğunu söylemiş ve hatta doğrudan önceden istediği bilgilerin var olduğunu bildiği sitelere ulaşmayı deneyerek, hem ilgili dokümanlara ulaşmış hem de hız kazanmıştır. Mümtaz bulduğu bir dokümanı saklayabilmek için bir ders süresi harcarken, Zeynep 86 dokümanı 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde saklayabilmiştir. Örneğin Selim, ulaştığı sitelerde öncelikle site hakkında kısa yoldan bilgi alabileceği ve ilişkili ya da ilişkisiz olduğunu anlayabileceği yardım butonlarını bularak, süreci kendisi için kolaylaştırabilmiştir. Konu bilgisi, katılımcıların araştırma ve proje oluşturma sürecinin her aşamasında etkisi görülen önemli bir özellik olarak yer almıştır. Önbilgisi yüksek olan katılımcılar; başlangıçta araştırdıkları konuyu öz bir şekilde tanımlamışlar, konuya ilişkin uygun anahtar kavramları belirleyebilmişler, tarama sonuçlarına göre

12 anahtar kavramlarında değişiklikler yaparak sınırlandırmaya gitmişler, inceledikleri bilgilerin araştırdıkları konuyla ilişkisini daha hızlı ve doğru bir şekilde anlayabilmişler, daha etkili ve çeşitli stratejileri başarılı bir şekilde kullanabilmişler, bir sonraki adımlarını daha kolay belirleyebilmişler ve araştırma için yeterli bilgiye ulaşıp ulaşamadıklarına karar verebilmişlerdir. Bu araştırmada "düşük" düzey konu bilgisi bulunan Mümtaz'ın, araştırma konusunu başlangıçta iyi bir şekilde tanımlayamadığı ve konuya ilişkin ön bilgisini kullanarak araştırma konusunun içerisine girebilecek alt başlıkları belirleyemediği görülmüştür. Bu nedenle Mümtaz, araştırmanın başından sonuna kadar tek bir anahtar kavram (radyasyon) kullanarak araştırmasını sürdürmüştür. Ayrıca hem proje dokümanı hem de süreç içerisindeki gözlemler incelendiğinde, Mümtaz'ın bulduğu bilgilerden hareket ederek konunun alt başlıklarını belirlediği, konu bilgisi yeterli olmadığı için de ilişki düzeyi düşük-birbirinden kopuk bilgileri örgütlemeye çalıştığı anlaşılmıştır. Mümtaz'ın aksine Selim, Zeynep ve Bülent hem konuya ilişkin birden fazla anahtar kavramı kullanabilmişler hem de araştırma konusunu özel problem cümlesi haline getirebilmişlerdir. Araştırmada, yüksek düzey bilişsel yeterlilik algısına sahip katılımcılar, inceledikleri kaynakların yerini bulma yeteneklerine ilişkin daha fazla kendilerine güven ve kaynakları bulmada da daha kararlı olma eğiliminde bulunurken, düşük bilişsel yeterlilik algısına sahip olan katılımcılar, güven eksikliği, isabetsiz tercihler, yanlış etkinlikler ve kararlar, kararsızlık ve vaz geçme davranışlarını çok sık sergilemişlerdir. Bu nedenle de hazırladıkları projelerin niteliği olumsuz etkilenmiş ve düşmüştür. Katılımcıların uyum ve uyumsuzluk durumlarını sergiledikleri (sinirlenme, kızma, öfkelenme, bağırma, neşeli şarkılar söyleme, çekinme, şaşırma vb.) davranışların arkasından verdikleri olumlu ya da olumsuz kararlarda, uyum düzeylerinin etkisi gözlenmiştir. Yüksek düzey uyumsuzluk davranışları sergilendiği durumlarda, uygun biliş ötesi bilgisinin yanı sıra konu bilgisini kullanma becerisinde de düşmeler görülmüştür. Ayrıca uyum ve uyumsuzluk davranışlarının sergilenmesinde, en fazla sistem ve İngilizce bilgisi etkisini göstermiştir. Durum 1 (Selim)'de İngilizce bilgisi eksikliği, uyum ve uyumsuzluk davranışlarına yol açarken, Durum 4' (Mümtaz)te daha çok sistem bilgisindeki eksiklik, uyum ve uyumsuzluk davranışlarına neden olmuştur. ÖNERİLER 1. Problem çözebilen, iletişim teknolojilerini kullanabilen ve proje üretebilen bilgi toplumu bireylerinin yetiştirilmesi için, açık-uçlu ve proje-tabanlı öğrenme etkinliklerine eğitim programları içerisinde daha fazla yer verilmelidir. 2. www gibi açık-uçlu ve proje-tabanlı öğrenme ortamlarında biliş ötesi bilgisinin, öğrencilerin başarılı olması üzerinde önemli ölçüde etkisi olması nedeniyle, biliş ötesi strateji ve becerilerin ilköğretim eğitim programlarında kazandırılması gerekmektedir. 3. www ortamlarında bilgi araştırma sürecinde İngilizce bilgisi önemli bir etkiye sahiptir. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin yaygınlaştığı bir dünyada, bireylerin bu teknoloji ve olanaklardan yeterli düzeyde yararlanabilmesi için eğitim programları içerisinde, İngilizce öğretimi ve okuduğunu anlama becerisi üzerinde daha fazla durulmalı ve daha etkin yöntemlerle bireylerin İngilizce bilgisi ve özellikle okuduğunu anlama becerisi geliştirilmelidir. 4. www ortamlarında bilgi araştırma sürecinde önemli bir özellik de bilgisayar ve internet teknolojilerini içeren sistem bilgisidir. Öğrencilere daha etkili bir sistem bilgisinin verilebilmesi için eğitim programı düzenlemelerine gidilmelidir. 5.Sistem bilgisinin araştırma sürecindeki etkisini ve yol açtığı uyumsuzluk problemlerini azaltabilmek için yazılım geliştirme çalışmaları desteklenebilir ve bilgisayar yazılımları daha etkileşimli hale getirilebilir. 6.www ortamlarında bilgi araştırma sürecinde, İngilizce bilgisi eksikliğinin olumsuz etkisini ortadan kaldırabilmek için diğer dillerde yaygın olarak kullanıldığı gibi, internet ortamında karşılaşılan İngilizce metinleri Türkçe ye çevirecek bir programın geliştirilmesi desteklenebilir ve bilgisayar ortamında kullanımı yaygınlaştırılabilir. 7.Bilişsel stratejiler ve özellikle biliş ötesi bilgisinin gerektirdiği bilişsel stratejilerin daha etkili nasıl öğretilebileceğini belirlemeye yönelik araştırmaların yapılması gerekir. 8.Kullanıcılar ile www gibi açık-uçlu bilgi sistemleri arasındaki sosyal etkileşimler başka bir potansiyel araştırma alanıdır. Bilgisayar-öğrenci ya da bilgisayar-öğrenci-öğrenci etkileşimlerinin analizinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca www ortamında bilginin nasıl organize edileceği ve nasıl sunulacağı, üzerinde sürekli çalışılması gereken bir konudur. 9.Zihinlerinde www ortamının işlevsel bir modelini (şema) geliştiren kullanıcılarla, sistem özelliklerine ilişkin yeterli bir model geliştiremeyen kullanıcıların başarı ve uyum/uyumsuzluk düzeylerinin incelenmesi ve etkisinin belirlenmesi önemlidir. 10.www ortamlarında öğrencilerin gösterdikleri uyumsuzluk davranışlarının üstesinden gelecek çalışmalar önem taşımaktadır. Bu yüzden uyumsuzluk problemleri ayrı bir konu olarak ele alınıp, çözüm yöntemleri geliştirilebilir.ayrıca öğrencilerin uyumsuzluk davranışları ve buna neden olan faktörler, öğrencilerle yüz yüze görüşmeler yoluyla desteklenerek belirlenebilir ve yardım katalogları hazırlanabilir.

13 KAYNAKÇA BEASLEY, R. E. & WAUGH, M. L., (1995). "Cognitive Mapping Architectures and Hypermedia Dissorentation: An Emprical Study", Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 4 (2/3), s FITZGERALD, M.A., (1998). "The Cognitive Process of Information Evaluation: A Collective Case Study" (Yayınlanmamış Doktora Tezi), University of Georgia. HANNAFIN, M. J., HALL, C., LAND, S., and HILL, J., (1994). Learning in Open-Ended Environments: Assumptions, Methods, and Implications, Educational Technology, Vol: 34, No:10, s HANNAFIN, M. J., HILL, J. R., ve LAND, S. M., (1997). Student-Centered Learning and Interactive Multimedia: Status, Issues, and Implication. Contemporary Education, Vol: 68, No: 2, s HILL, Janette R., (1999). A Conceptual Framework for Understanding Information Seeking in Open-Ended Information System, Educational Technology, Research and Development, Washington:Vol: 47, s HILL Janette R.ve HANNAFIN M.,(1997)."Cognitive Strategies and Learning from the World Wide Web",Educational Technology Research And Development,Vol:45, No:4, s HILL Janette R., (1997). "The World Wide Web as a Tool for Information Retrieval: An Exploratory Study of Users' Strategies in an Open-Ended System", School Library Media Quarterly, Chicago: 25 (4), s229. LAND, Susan M., (2000). "Project-Based Learning With The World Wide Web: A Qualitative Study of Resource Integration", Educational Technology, Research and Development, Washington: Vol. 48, s MARCHIONINI, G., (1995). Information Seeking in Electronic Environments, New York: Cambridge University. MURPHY, C. A., (1988). "Assesment of Computer Self-Efficacy: Instrument Development and Validation", (ERIC Document Reproduction Service No: ED ). PARK,I.& HANNAFIN, M.J,(1993)."Emprically Based Guidelines for the Design of Interactive Multimedia",Educational Technology Research & Development, 41(3), SHIN, E. C., SCHALLERT, D.L. and SAVENYE, W. C., (1994). "Effects of Learner Control, Advisement and Prior Knowledge on Young Student's Learning in a Hypertext Environment", Educational Technology Research & Development, 42 (1), s TRIPP, S. D. & ROBY, W., (1990)."Orientation and Disorientation in a Hypertext Lexicon", Journal of Computer Based Instruction, 17 (4), s WEIL, M. M., ROSEN, R. & WUGALTER, R., (1990). "The Etiology of Computer Phobia", Computers in Human Behavior, 6 (4), s YILDIRIM, A ve H. ŞİMŞEK, (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Kitabevi.

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 14. NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Bölüm 14. NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Bölüm 14 NİTEL ARAŞTIRMA DESENLERİ VE NİTEL VERİ ANALİZİ Sait Gürbüz - Faruk Şahin Öğrenim Kazanımları Bu bölümü okuyup anladığınızda; 1. Nitel araştırmanın ne anlama

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ SEÇKİSİZ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Seçkisiz olmayan örnekleme yöntemleri Fraenkel ve Wallen(2006) ın sınıflandırmasıyla tutarlı olarak ; Sistematik Örnekleme Amaçsal

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (GRT 312) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Tasarım Psikolojisi GRT 312 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi

Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Samsun Çocuk Hizmetleri İ l Koordinasyon Sekretarya Birimi Veri Giriş Sistemi Klavuzu Amaç Veri Giriş Sistemi, koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının takibinde ve uygulamasında ilgili kurumları daha

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME

PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME PROBLEM ÇÖZME BASAMAKLARI ve YARATICI DÜŞÜNME Problem Nedir? Çözülmesi gereken mesele, soru, sorun veya aşılması gereken engel. Organizmanın karşılaştığı her türlü güçlük. Tek boyutlu veya çok boyutlu

Detaylı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İçindekiler Giriş İnsan Bilgisayar Etkileşimi (IBE) nedir? Kullanılabilirlik nedir? Kullanılabilirlik Testi nedir? İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma ve Uygulama Labaratuvarı İnsan Bilgisayar Etkileşimi

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview)

GÖRÜŞME GÖRÜŞME GÖRÜŞME. Sanat vs Bilim? Görüşme Yapma Becerileri. Hangi Amaçlar için Kullanılır? (mülakat-interview) Görüşme Görüşme Türleri Görüşme Süreci (mülakat-interview) Nitel araştırmada en sık kullanılan veri veri toplama aracıdır. Amacı, bir bireyin iç dünyasına girmek ve onun bakış açısını anlamaktır. Odak

Detaylı

Temellendirilmiş teori nedir?

Temellendirilmiş teori nedir? Temellendirilmiş Teori Nedir? Temellendirilmiş teori nedir? Temellendirilmiş teori antropoloji,sosyoloji,sağlık hizmetleri ve birçok diğer alanda araştırmacılar tarafından benimsenmiş popüler bir araştırma

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK

Türkiye de Biyoloji Eğitimi. Türkiye de Biyoloji Eğitimi İÇERİK 24.3.215 TÜRKİYE DE BİYOLOJİ EĞİTİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI İÇERİK Biyoloji Eğitimi ŞEYDA GÜL Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fak. Biyoloji Eği t i m i MUSTAFA

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder.

4.2. Kayıt formlarındaki bilginin alanlara bölündüğünü ve birkaç kayıt formunun bir dosya oluşturduğunu fark eder. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.3. Bilginin farklı biçimlerde saklanabileceğini kavrar.

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER

DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER DENEYSEL DESENLER ZAYIF DENEYSEL DESENLER GERÇEK DENEYSEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER FAKTÖRYEL DESENLER YARI DENEYSEL DESENLER Hazır gruplar üzerinde ancak grup eşleştirmenin olduğu seçkisiz atamanın

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İnsan-bilgisayar Etkileşimi BIL429 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz

Detaylı

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları

Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Söylem Çözümlemesi (ETI205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Söylem Çözümlemesi ETI205 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra,

Problem çözme durumları öğretmen tarafından modellenmeli ve öğrenciler uygun sorular yardımı ile yönlendirilmelidir. Bir problem çözüldükten sonra, Problem Çözme Problem Çözme Problem çözme esasen tüm öğrenme alanlarında pekiştirilen ve diğer beceriler ile ilişki hâlinde olan temel bir beceridir. Matematik öğretiminde problem çözme becerisine atfedilen

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Futbol ve Maç Analizi

Futbol ve Maç Analizi Futbol dünyada en çok tercih edilen spor dallarından biridir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, FİFA nın liglere kattığı yenilikler Transfer ücretlerinin yükselişi bu spor dalına olan ilgi ve Başarı

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ I.SINIF II.YARIYIL DOKTORA İŞLETME ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: Uygulamalı Finansal Araştırmalar Bölüm / Anabilim Dalı: İşletme Yarıyıl

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Nitel Araştırma. Süreci

Nitel Araştırma. Süreci EBE AE 602 Nitel Araştırma Süreci Nitel Araştırma Süreci Örneklem Seçimi Nitel Araştırma Süreci ve Örneklem Seçimi Nitel araştırma esnek bir araştırma deseni yaklaşımını gerektirir. Başta ortaya çıkan

Detaylı

Değerlendirme. Kaynak:

Değerlendirme. Kaynak: Değerlendirme Kaynak: http://moodle.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4 Neleri Değerlendiriyoruz? Günlük yaşantımızda değerlendirme yapıyor muyuz? Eğitim-Öğretim Sürecinde Değerlendirme Hangi Alanlarda

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları

Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Web Tasarımı ve Geliştirme (COMPE 518) Ders Detayları Ders Adı Web Tasarımı ve Geliştirme Ders Kodu COMPE 518 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları

Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Uzman Sistemler (IE 416) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uzman Sistemler IE 416 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017)

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Şubat- 24 Mart 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi,

Tasarım Raporu. - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, Grup EHEM Tasarım Raporu Emre TÜRKER Hüseyin SERİN Eray KILIÇ Musa CÖCE Kısa Özet Tasarım Raporumuzda: - Projemizde detaylı bir şekilde ulaşmak istediğimiz amaçların belirlenmesi, - Projenin hedeflerinin

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar:

Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: Performans değerlendirmenin belli aşamaları vardır. Bu aşamalar: 1)Amacın belirlenmesi: Performans değerlendirmede sürecin mi, sonucun mu? yoksa her ikisinin birlikte mi değerlendirileceğine karar verilmelidir.

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

4-Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Öğrenme Yetkinliği Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk labilme Yetkinliği Beceri Bilgi nca Mutercim Tercumanli Temel lan Yeterlilikleri (TYYÇ Beşeri Bilimler) 1 2 3 4 5 1-Beşeri bilimler alanında lisans

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN) ARAŞTIRMA PROJESİ BİTİRME ÇALIŞMASI YÖNERGESİ

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları

Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Tez Konularında Özel Çalışmalar (MECE 598) Ders Detayları Ders Adı Tez Konularında Özel Çalışmalar Ders Kodu MECE 598 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 0 0 0 0 10 Ön Koşul

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır.

İ sütunu işaretlenmiş her bir madde için (3) puan verilerek toplam puan hesaplanır. Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Formu Bu bölümde örneği sunulan öğretmenlik uygulaması değerlendirme formu öğretmen adayının öğretmenlik becerileri konusunda sağladığı gelişmeleri ve eriştiği düzeyi

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması-I Dersi Kılavuzu Amaç: Bu kılavuz, Ege Üniversitesi

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Uzaktan Eğitim Merkezi NEU-UZEM ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ(MOODLE) KULLANMA KLAVUZU ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ MOODLE Öğrenme Yönetim Sistemleri, Ağ üzerinden eş zamanlı

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK

Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi AHMET SALİH ŞİMŞEK Performans Görevi Nedir? Performans görevi; belirli bir kapsamdaki bilgilerin gerçek yaşamla ilişkili sınırlandırılmış görevler ile yoklanmasıdır. Performans Görevi

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

TYYÇ-MD (TIP EĞİTİMİ) PROGRAM YETERLİKLERİNİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ BİLGİ -Kuramsal -Olgusal Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme. YÖK TYYÇ YÜKSEK LİSANS EQF-LLL : 7.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları

Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Endüstri Mühendisliği Tasarımı II (IE 402) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Endüstri Mühendisliği Tasarımı II IE 402 Güz 1 4 0 3 14 Ön Koşul

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları

Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (PSY 323) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilişsel Psikolojide Seçme Konular PSY 323 Seçmeli 3 0 0 3 5

Detaylı

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları

Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Duyum ve Algı I (PSY 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Duyum ve Algı I PSY 305 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir?

Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? Bağımsız Dil Öğrencisi Kimdir? 2012 2013 Öğretim-Öğrenim Yılı Öğrenci Kılavuzu 1 BAĞIMSIZ DİL ÖĞRENCİSİ KİMDİR?* (1) KENDİNİ İYİ TANIR: Dil öğrenimiyle ilgili olarak kendi davranıştutum-yaklaşım-düşünce

Detaylı

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları)

Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Portfolyo, Portfolyo Değerlendirme Nedir? (öğrenci gelişim dosyaları) Öğrencilerin belirli bir zaman diliminde, belirli bir amaç dahilinde becerilerini, yeteneklerini, zayıf ve güçlü yönlerini öğrenme

Detaylı