Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir."

Transkript

1 Bağımlı Örneklerde Ki-Kare testi -- Mc Nemar Testi Çoğu araştırmada seçilen örnekler araştırmanın yapısı gereği birbirinden bağımsız olmayabilir. Örnek: Sigara içmeyle ilgili bir çalışmada, kişilere sigarayı bırakmaya yönelik olarak verilen bir eğitim etkinliği incelenmek istendiğinde kurulacak bir denemede, rasgele seçilen kişilerin eğitim öncesi ve sonrasındaki sigara içme alışkanlıkları belirlenir. Bu denemede eğitim öncesi ve sonrasında incelenen örnekler aynı kişiler olduğundan birbirine bağımlıdırlar. Buna benzer deneme düzenlerinde McNemar Testi olarak ta bilinen X testi uygulanabilir. Böyle bir veri yapısının gösterilmesi aşağıdaki tabloda olacak. Bağımlı örneklerde X Testi Çizelgesi DENEMEDEN ÖNCE POZİTİF NEGATİF SONRA POZİTİF A B NEGATİF C D Eğer önce ile sonra arasında bir fark yok ise, her iki yönde sınıf değiştiren kişile eşit oranda olacak. Dolayısıyla B ve C nin beklenen değerleri (B+C)/ ye eşit olacaktır. Bu durumda ; k ( Gi Bi ) x B i1 i genel eşitliği kullanılarak hesaplanacak X yardımıyla sınıf değiştiren kişilerin eşit oranda olup olmadıklarına ilişkin hipotez kontrol edilebilir. x ( B ( B C) / ) ( C ( B C) / ) olarak yazılabilir. Sadeleştirmeler ( B C) / ( B C) / yapıldığında test istatistiği ; (( B C)( 1)) x B C eşitliği ile hesaplanabilir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 1

2 ÖRNEK: Bir yöreden rasgele seçilen 80 kişinin EĞİTİM öncesi ve sonrasındaki günlük sigara içme alışkanlığının incelendiği bir araştırmanın sonuçları şöyledir. EĞİTİM- Sigara Kullanımı ÖNCE 5 ten az >5 ten çok SONRA 5 ten az 5 13 >5 ten çok 9 33 Bulunan değerle göre, düzenlenen eğitim programı α=0.05 önem düzeyinde günlük sigara içme alışkanlığı üzerinde etkili olmuş mudur? Test ediniz. ÇÖZÜM: Tablo incelendiğinde, 9 kişinin eğitim öncesinde günde 5 ten daha az sigara içerken, eğitim sonrasında sigara sayısını arttırarak 5 ten fazla sigara içtiği, öte yandan 13 kişinin de sigarayı azalttıkları görülmektedir. Eğer eğitimin sigara içme alışkanlığı üzerine bir etkisi yoksa bu hücrelerdeki kişilerin beklenen değeleri eşit olacaktır. Bu durumda ; 0 :P 1 =P ve 1 : P 1 P ipotezi bir önceki formülle hesaplanan 1 serbestlik dereceli X kullanılarak test edilir. ((13 9)( 1) 9 Test istatistiği X 0, 41 olarak hesaplanır < X ,1 =3.84 Olduğundan 0 ipotezi ret edilemez. YORUM: Verilen eğitimin günlük sigara içme alışkanlığı üzerinde bir etkisinin olmadığı kararına varılır. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa

3 Bağımlı örneklerde Yüzde arasındaki farkın önemlilik testine karşılık gelir. ÖRNEK : Röntgenin + bulduğu film oranı p 1 =70/10, Ultrasonun + bulduğu p =80/10 dir. Bu iki yüzde farklı mıdır? 1: P 1 =0.58 = p =0.67 Ya da o : P 1 =0.58 p =0.67 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 3

4 İPOTEZLER: 0 : Röntgen ve Ultrason sonuçları arasında fark yoktur. 1 :Fark vardır. α=0,05 seçildiğine göre X ( b c) ( b c) X (0 30) (0 30) Karşılaştırma: SD=1, α=0,05 X 3, 841 T Yorum: Röntgen ile ultrason sonuçları arasında fark yoktur. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 4

5 Qohran ın Q Testi. Örnek: Üç doktorun kliniğe başvuran 10 hastaya (bireylere ilişkin) ait yorumları alınıyor. Durum değerlendirmesi: 1; Gelen kişi hasta 0; Gelen kişi hasta değildir. Şeklinde kodlanıyor. 0 ;Doktorların yorumları arasında fark yoktur. 1 ; Doktorların yorumları arasında fark vardır. Kişiler Dr I Dr II Dr III R C j Dr III Kliniğin hocasıdır. ( k 1) k k j1 Q Ri R i k C j (3 1) Q 3( ) ( C j 3(9 3 6 ) Eğer; Q esap=9> X (,0,05) 5, 991 P<0,05 o Ret edilir. Yorum: Doktorların hastalara ilişkin kararları farklıdır P<0,05 ) 1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 5

6 Farklar önemli bulunduğu için Doktorların kararları ikişerli olarak karşılaştırılmalıdır. angi Asistan ocasıyla uyumlu karar almış. angi asistan hocasının fikirlerine ters düşüyor. Bulunması gerekir. Mc Nemar testine göre İkişerli Dr ları karşılaştıralım. Şimdi de etiketleri görelim. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 6

7 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 7

8 İPOTEZLER: 0 : Dr I ile ocası Dr II nin bireylere ilişkin kararları arasında fark yoktur. 1 :Fark vardır. α=0,05 seçildiğine göre X ( b c) (6 0) 36 X 6 ( b c) (6 0) 6 Karşılaştırma: SD=1, α=0,05 X 3, 841 Tablo değerinden biliyoruz T Dr II * Dr I Crosstabulation Dr I asta Degil astadir Total Chi-Square Tests Value Exact Sig. (-sided) Dr II asta Degil McNemar Test,031 a astadir Total X (6 0) (6 0) > N of Valid Cases 10 a. Binomial distribution used. X T 3,841 o ret edilir (P<0,03). Yorum: Dr I ile Dr II nin bireyler hakkındaki kararları birbirine uymuyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 8

9 İPOTEZLER: 0 : Dr I ile ocası Dr III ün bireylere ilişkin kararları arasında fark yoktur. 1 :Fark vardır. α=0,05 seçildiğine göre Karşılaştırma: X ( b c) (0 3) 9 X 3 ( b c) (0 3) 3 SD=1, α=0,05 X 3, 841 Tablo değerinden biliyoruz. T Dr I * Dr III Çaprazlaması Dr III asta Değil astadır Toplam Dr I asta Değil astadır Toplam Dr I * Dr III Crosstabulation Dr III asta Degil astadir Total Dr I asta Degil A 1 B 0 1 astadir C 3 D 6 9 Total (0 3) 9 Karşılaştırma yapıyoruz. X 3 < X T 3, 841 (0 3) 3 Yorum: Dr I ile ocası Dr III ün yorumları benzerdir diyoruz (p>0,05). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 9

10 İPOTEZLER: 0 : Dr II ile ocası Dr III ün bireylere ilişkin kararları arasında fark yoktur. 1 :Fark vardır. α=0,05 seçildiğine göre X X ( b c) ( b c) (3 0) (3 0) Karşılaştırma: SD=1, α=0,05 X 3, 841 Tablo değerinden biliyoruz T Dr II * Dr III Çaprazlaması Dr III asta Değil astadır Toplam Dr II asta Değil astadır Toplam Karşılaştırma yapıyoruz. (0 3) 9 X 3 < X T 3, 841 (0 3) 3 Yorum: Dr II ile ocası Dr III ün yorumları benzerdir diyoruz (p>0,05). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Sayfa 10

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI

İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI İKİDEN ÇOK BAĞIMSIZ GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASI Grup sayısı ikiye geçtiğinde tüm grupların bağımsız iki grup testleri ile ikişerli analiz düşünülebilir. Ancak bu yaklaşım, karşılaştırmalar bağımsız olmadığından

Detaylı

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL

KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR Dr. Selçuk KÖKSAL KLİNİK ARAŞTIRMALAR : Klinik araştırmalar genel olarak klinik bilimlerinde hasta bireyler üzerinde yapılan araştırmalar olup bu tip araştırmalar yeni bir teşhis veya

Detaylı

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ

ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ ĠKĠDEN FAZLA GRUP ORTALAMASININ KARġILAġTIRILMASI: TEK YÖNLÜ VARYANS ANALĠZĠ Gözde AKYOL, Damlasu S. BAĞCAZ, Can GÖLOĞLU, Ö. Seyfullah HASIRĠPĠ, Ali O. ÖZERHAN, Esra UYANIK DanıĢman: Dr. Ersin ÖĞÜġ ÖZET

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi

Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Sıralı Verilerle Yapılan Testler Mann-Whitney U Testi Parametrik testlerin, normal dağılım varsayımına dayandığını, normal dağılıma sahip olmayan veriler üzerinde kullanıldığında, elde edilen sonuçların

Detaylı

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar

I.GİRİŞ. İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar BİYOİSTATİSTİK I.GİRİŞ İSTATİSTİK teriminin Latince Durum anlamına gelen STATUS kelimesinden türediği kabul edilir. İlk uygulamalar Vergi ödeyeceklerin belirlenmesi Askere alınacakların saptanması I.GİRİŞ

Detaylı

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları

Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Sağlık Alanında Kullanılan İlişki Katsayıları Selin Aslan, Fatma Nur Akyol, Selin Dibooğlu, Barış Kantarcı, Deniz Serim Korkmaz Danışmanlar: Ersin Öğüş, A. Canan Yazıcı ÖZET Tıp alanında yapılan araştırmalarda

Detaylı

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA

ORANTILI TEHLİKE VARSAYIMININ İNCELENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE BİR UYGULAMA Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.1, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:1, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 18.02.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 21.12.2006

Detaylı

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi

Kayıp Değerlere Yaklaşık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 289-309 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Kayıp Değerlere Yaklaşık

Detaylı

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN

Epidemiyolojide Nedensellik. Doç Dr. Ali CEYLAN Epidemiyolojide Nedensellik Doç Dr. Ali CEYLAN Amaç Bu dersin sonunda Dönem III öğrencileri epidemiyolojik araştırmalarda etken ile sonuç arasında bir ilişkinin varlığının nasıl araştırılabileceği ve değerlendirebileceği

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 18 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2013 1(2), 18-28 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 LİKERT TİPİ ÖLÇEKLERE MADDE SEÇMEDE KULLANILAN FARKLI MADDE ANALİZİ TEKNİKLERİ İLE OLUŞTURULAN ÖLÇEKLERİN

Detaylı

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 109-119 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 109-119 Teknoloji Kabul Modeli ve Sınıf Öğretmenleri

Detaylı

Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi 1. Mali Analiz Kavramı Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları hatırlanacak olursa, analiz etme fonksiyonunun muhasebenin taraflarına bilgi sağlamada önemli bir adımdır. Muhasebeyi bir

Detaylı

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama

Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon Analizi: Çıkarsama Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometri I Ders Notları Ders Kitabı: J.M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Ch. 4: Çok Değişkenli Regresyon

Detaylı

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi

Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın Analizi TURKMIA 09 Proceedings 247 VI. Ulusal Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri ENMI Vol V No 1, 2009 Medikal İnformatikte Araştırma Alanları: Etki Faktörü En Yüksek Dört Tıp Bilişimi Dergisinin 2007 ve 2008 Yayın

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama

Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1357 Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama Ömay ÇOKLUK* Öz Lojistik regresyon analizinin temel odağı,

Detaylı

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var :

Rasgele Sayı Üretme. Rasgele Sayıların Özellikleri. İki önemli istaiksel özelliği var : Rasgele Sayı Üretme Rasgele Sayıların Özellikleri İki önemli istaiksel özelliği var : Düzgünlük (Uniformity) Bağımsızlık R i, rasgele sayısı olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki gibi olan uniform bir

Detaylı

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ

KAM MEKANİZMASI İÇEREN KANCA TAHRİK MEKANİZMALARININ KİNEMATİK TASARIMI VE KANCA HAREKET EĞRİSİNİN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 003 : 9 : : 53-6 KAM MEKANİZMASI

Detaylı

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması

Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger- Laursen-Metzler Hipotezinin Türkiye Uygulaması Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2014, 1(2), 103-129 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2014, 1(2), 103-129 Dış Ticaret Hadlerinin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Harberger-

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

ÜLKELER ARASI KİŞİ BAŞINA GELİR KARŞILAŞTIRMASINDA BOZDAG NÜFUS ETKİNLİĞİ

ÜLKELER ARASI KİŞİ BAŞINA GELİR KARŞILAŞTIRMASINDA BOZDAG NÜFUS ETKİNLİĞİ 1. GİRİŞ ÜLKELER ARASI KİŞİ BAŞINA GELİR KARŞILAŞTIRMASINDA BOZDAG NÜFUS ETKİNLİĞİ KATSAYISI VE ENDEKSİ -YENİ BİR YAKLAŞIM- * Nihat BOZDAĞ ** Emre Güneşer BOZDAĞ *** ÖZET Ülkeler arasında kalkınma düzeyleri

Detaylı

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER

SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1 25 SOSYAL BİLİMLERDE YAPILAN UYGULAMALI ARAŞTIRMALARDA KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER VE ÖLÇEKLER Yrd. Doç. Dr. Yalçın KARAGÖZ Bolu İzzet Baysal

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı