Konu 2: Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Arasındaki Gümrük Birliğindeki Elektronik Ön Bildirim Zorunluluğu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konu 2: Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Arasındaki Gümrük Birliğindeki Elektronik Ön Bildirim Zorunluluğu"

Transkript

1 Sayı: S12 13 İstanbul, Sayın Üyemiz, Konu 1: Karayolu Taşıma Mevzuatı Çalışma Grubu Toplantısı 14 Mart 2012 Çarşamba günü (yarın) saat da Derneğimiz merkezinde Karayolu Taşıma Mevzuatı Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirilecektir. Bu toplantı ile Taşıma Mevzuatı ile ilgili görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi adına çalışmalar yapılması hedeflenmekte olup, siz değerli üyelerimizin katılımları önem arz etmektedir. Uzman Meriç KATMAN, / Dahili:315 Konu 2: Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan Arasındaki Gümrük Birliğindeki Elektronik Ön Bildirim Zorunluluğu Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan arasında kurulan Gümrük Birliği ve Gümrük Birliği Kanunu kapsamında; eşya taşımacılığında elektronik ön bildirim zorunluluğu uygulamasına ilişkin 899 no lu karar 09 Aralık 2011 tarihinde Gümrük Birliği Komisyonunca kabul edilmiştir. Bu kapsamda, 899 sayılı Gümrük Birliği gümrük bölgesine karayolu aracı ile ithal edilen mallarla ilgili zorunlu ön bildirim kararına istinaden 17 Haziran 2012 tarihi itibari ile TIR Karnesi kapsamında eşya taşıyan karayolu taşımacıları Gümrük Birliği nin gümrük sahasına girişten en az iki saat öncesinden elektronik ortamda ilgili gümrük idaresine taşıdıkları yükün ve taşıtın bilgilerini sunmak zorundadırlar. Söz konusu kararı ve ön bildirim ile ilgili detayları içeren 899 sayılı Gümrük Birliği kararı internet sitemizdeki ilgili haberin (http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3813) ekinde yer almaktadır. Söz konusu ön bildirim zorunluluğu ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler bilahare siz değerli üyelerimiz ile paylaşılacaktır. Uzman Erman EREKE, / Dahili:308 Konu 3: Transit Taşımacılık ile İlgili 61 No'lu Katma Değer Vergisi Sirküleri 06/03/2012 tarihinde KDV istisnasına tabi uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin kapsamını açıklığa kavuşturan ve istisnanın tevsiki ile KDV iadesi uygulama esaslarını belirleyen 61 No lu KDV sirküleri yayınlanmıştır. Buna göre; istisna kapsamında beyan edilen uluslararası taşımacılık faaliyeti, tereddüt edilmesi halinde, taşıma işinin niteliğine göre özet beyan veya özet beyana dayanak olarak oluşturulan belgelerle tevsik edilebilecektir. Uluslararası taşımacılık istisnası nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesinin, taşıma faturası ile indirilecek ve yüklenilen KDV listesinin yanı sıra, taşıma işinin mahiyetine göre özet beyan veya özet beyana dayanak oluşturan tevsik edici bir belgenin de eklendiği bir dilekçe ile talep edilmesi gerekmektedir. 1

2 Dolayısıyla manifesto veya konşimento bilgilerini içeren özet beyanın yanı sıra, bu beyana dayanak oluşturan; - Deniz taşımacılığında manifesto veya konşimento, - Hava taşımalarında manifesto veya hava konşimentosu, - Kara taşımacılığında kara manifestosu, TIR karnesi veya yük senedi, - Demiryolu taşımacılığında ise CIM veya CIV belgelerinden birisi, tevsik edici belge olarak kabul edilecek ve iade talebinde kullanılabilecektir. Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilecek; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden vergi dairelerince bilgi istenebilecektir. İKBY Salih KOCA /103 Konu 4: Türkiye-İtalya Doğu Kapısı Çalıştayı Türkiye Cumhuriyeti Brindisi Fahri Konsolosluğu nun açılışı vesilesiyle, İtalya-Türkiye Dostluk ve Kültür Derneği tarafından, İtalyan resmi kurumlarının, üniversitelerin, ticaret odalarının işbirliğiyle Nisan 2012 tarihlerinde İtalya nın Brindisi şehrinde Türkiye-İtalya Doğu Kapısı Çalıştayı düzenlenecektir. Kültür, eğitim, gıda, turizm, lojistik, taşımacılık, enerji, çevre, inşaat ve inşaat malzemeleri alanlarında işbirliği imkânlarının görüşüleceği toplantıda hem kültürler arası iletişimi sağlamak, hem de Türk ve Puglia Eyaleti girişimcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye-İtalya arasındaki deniz ve hava trafiğinin özellikle Brindisi'de yeniden hizmete açılması konusunda çalışmalar yapılması amaçlanmaktadır. Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin adresinde bulunan programı inceleyerek katılım formunu doldurup aşağıda irtibatları yer alan Pınar Bolognini ye iletmeleri gerekmektedir. Detaylı Bilgi ve Kayıt için: Pınar Bolognini Tel: Faks: Uzman Meriç KATMAN, / Dahili:315 Konu 5: Libya Değerlendirme Toplantısı 22 Mart 2012 Libya da yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan süreci, işadamlarımızın en az zararla atlatmasına katkıda bulunmak amacıyla DEİK, ilgili Bakanlıklar ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği içinde çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Bu çerçevede, Libya daki son duruma ilişkin bilgi paylaşmak ve görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 22 Mart 2012 tarihinde saat te İstanbul, TOBB Plaza da 4. Libya Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. 2

3 Söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, internet sitemizde yer alan haberin (http://www.und.org.tr/tr/haber.asp?id=3811) dosya ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak, 21 Mart 2012 Çarşamba gününe kadar DEİK e (İlgili Kişi: Özge Karagöz; Tel: Faks: ; ) iletmeleri gerekmektedir. Uzman Erman EREKE, / Dahili:308 Konu 6: TÜSİAD, Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları Başlıklı Bir Seminer Düzenleyecek TÜSİAD Dış Ticaret ve Gümrük Birliği Çalışma Grubu, Türkiye nin dış ticaretini geliştirmeye yönelik atılması gereken adımlarla ilgili çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede, ilgili Çalışma Grubu nun koordinasyonunda, PricewaterhouseCoopers Türkiye de Dış Ticaret Lojistiği: Maliyet ve Rekabet Unsurları başlıklı bir rapor hazırlamıştır. Raporun amacı Türkiye de ihracat ve ithalatta ürünün fabrikadan çıkıp diğer ülkenin fabrikasına varana kadar oluşan süreçteki tüm masrafların ve işlem sürelerinin araştırılması ve rakip ülkelerle bir karşılaştırma yapılması dır. Söz konusu raporun tanıtımı, 14 Mart Çarşamba günü saat 09:00-12:00 saatleri arasında İstanbul The Marmara Oteli, Taksim B Salonu nda yapılacaktır. Konuyla ilgilenen üyelerimizin katılımı beklenmekte olup; kayıt için web sitemizdeki haberin ekinde yer alan katılım formunun doldurularak TÜSİAD a gönderilmesi gerekmektedir İKÜ Evren BİNGÖL / Dahili:302 Konu 7: Adres Değişikliği Metronak Ulus. Taş. İnş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. Kültür Mah Sok. Özgür Düşünce Apt. 6/4 Mersin Tel: Şube: Faks: wep adresi: Konu 8: Güvenli Taşımacılık Eğitimleri Başlıyor Dünya ticaretinde çok önemli bir yeri olan lojistik sektöründe çok büyük maliyetli ürünlerin depolanması ve taşınması esnasında bir takım risk faktörlerinin de bulunması kaçınılmazdır. Bu risklerin en önemlisi de kaçakçılık suçlarıdır. Suç ve Ceza Suç; En basit ifadesiyle kanunlarda yasak olan ve karşılığında bir ceza öngörülen her türlü eylemdir. Suç kavramı, insanlık var olduğu günden beri süregelmiş ve bundan sonrada var olmaya devam edecektir. İnsanların suç işleme sebepleriyle ilgili; bugüne kadar sosyologlar, psikologlar ve kriminologlar bir araya gelmişler ve değişik teoriler ortaya atmışlardır. Bu teoriler ışığında sahada da bir takım deneysel çalışmalar yapılmıştır. Suçun sebeplerini genel olarak bireysel ve çevresel faktörler olarak değerlendirmişler ama bunların yanında biyolojik, sosyolojik, ekonomik, eğitimsizlik eksenli olmak üzere değişik faktörler de içeren suç teorileri ortaya koymuşlardır. 3

4 Suçlu profilleri ışığında suçluyu suça iten nedenlerin başında rasyonel tercih gelmektedir. Yani suçlu, suç işlemeden önce kâr-zarar hesabı yapar. Örneğin; suçlu, içerisinde TL lik gıda ürünü bulunan yük kamyonunu TIR garajından çaldığında suçundan alacağı ceza çaldığı ürüne değer mi değmez mi diye kâr/zarar hesabı yapar. Hesap sonucunda işlediği suçun alacağı cezadan daha kazançlı olduğuna kanaat ederse çalma eylemine kalkışır. Diğer bir neden ise; suç, suçlu ve mağdur üçgeninde suçluyu suça motive eden mağdurun veya objenin güvenlik ve koruyuculardan yoksun olmasıdır. Örneğin; yük kamyonunun sürücüsü arabayı güvenli olmayan bir yere çekip uyumaya kalkışırsa suçlu, şoförü gasp edebilir ya da yük kamyonundan hırsızlık yapabilir. Son yıllarda ülkemizde Lojistik ve Karayolu Taşımacılığındaki artış ve rekabetle birlikte sektörde de işlenen suçlarda da yoğunlaşma görüldüğü ve suçların çoğunluğunun birden fazla kişilerce organize ve planlı bir yapı içerisinde işlendiği görülmektedir. Bu da, Lojistik firmalarında suça karşı tedbirler almaya ve personeli bu konuda bilinçlendirmeye yönelik eğitimleri zorunlu kılmaktadır. Çünkü suç sonrası mali kayıp olduğu gibi, ürünün alıcıya zamanında veya hiç ulaşmaması nedeniyle bizlerin sorumlu olduğumuz 3 ncü kişilere karşı itibar kaybetmesine sebep olmaktadır. Bu kapsamda, kaçakçılık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, yüklü araç ve yüklü araçtan hırsızlık, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçların örnek olay ve görsel anlatımla (polis kamera kayıtları ile) birlikte firma yetkilileri ile çalışanların bilinç düzeyini artırmaya yönelik eğitilmeleri artık kaçınılmaz bir gerçektir. Sorumluluktan Kurtulmak Mümkün Değilse, Oranı Azaltalım! Özellikle Uluslararası Taşımacılık davalarında, davalı firmaların kendi personeline bu türlü eğitimleri aldırdığını delillendirmesi (eğitim sertifikası ile) dava sonucunda müteselsil sorumluluk açısından firmaların sorumluluk oranını azaltıcı nedenler arasında kabul edilmektedir. Bu kapsamda, UND Eğitim Merkezi olarak eğitim portföyümüze Güvenli Taşımacılık Eğitimleri nin de dahil edildiğini belirtmek isteriz. Konu 9 : 21 Nisan Bakanlık Sınavı İçin Son ADR Eğitimleri ADR Eğitimi 21 Mart 2012 Çarşamba Günü Başlayacaktır 21 Mart 2012 Çarşamba günü başlayacak olan ADR Eğitimine kayıt için başvurular, mevzuat gereği 16 Mart 2012 Cuma günü saat de sona erecektir. Gerekli Belgeler : 1 adet fotoğraf (JPEG formatında veya orijinal hali) SRC 3 veya SRC 4 Belgesinin fotokopisi Ehliyet fotokopisi Kimlik fotokopisi ADR Eğitimine katılacak sürücülerin SRC 3 veya SRC 4 Belgesine sahip olmaları yasa gereği zorunludur! Katılım kontenjan ile sınırlı olup, kayıtlar başvuru önceliğine göre alınacaktır 4

5 Konu 10 : ÜDY 3 Eğitimi 24 Mart 2012 Cumartesi Günü Başlayacaktır Lojistik Sektörüne Giriş Sertifika Programı olarak da bildiğimiz Üst Düzey Yönetici Eğitim Programı toplam 130 saatten ibaret olup, sektöre girmek isteyen ve sektörün içinde olup, bilgisine ve donanımına artı değer katmak isteyenler için muhteşem bir eğitimdir. Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün ana temasını içeren birçok konu başlığının yer aldığı müfredat içerik bakımından eşine az rastlanır zenginliğe sahiptir. Konusunda uzman ve sektörü yakından tanıyan eğitmen kadrosuyla verilen eğitimlerimize ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Türkiye de Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği IRU tarafından akredite edilen ilk eğitim kuruluşu olarak bizleri tercih eden binlerce katılımcımız, verdiğimiz IRU Sertifikaları ile iş dünyasında hep bir adım önde olmanın gururunu yaşadılar Son Başvuru Tarihi : 19 Mart 2012 Pazartesi Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: veya numaralı telefonlar üzerinden lütfen irtibata geçiniz. e-posta adresleri 5

Sayı: S12 17 İstanbul, 10.04.2012

Sayı: S12 17 İstanbul, 10.04.2012 Sayı: S12 17 İstanbul, 10.04.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: İtalya Römork Çektirme Ödül Belge Başvuruları Hakkında 2012 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi İtalya Römork Çektirme Ödül Belgeleri başvurularının aşağıdaki

Detaylı

Haftalık Bülten. Bu sayıda: 05.10.2012 - Cuma Sayı: 560. Uluslararası Nakliyeciler Derneği

Haftalık Bülten. Bu sayıda: 05.10.2012 - Cuma Sayı: 560. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bu sayıda: Türkiye -Romanya KUKK Toplantısı Gerçekleştirildi UND 2011 201 Sektör Raporu Hazırlanıyor LPG İhtisas Gümrükleri Hakkında UND Üyelerine Ücretsiz

Detaylı

Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012

Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012 Sayı: S12 25 İstanbul, 05.06.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: Irak Taşımalarında Kalite Kontrol ve Gözetim Belgesi! Şırnak Valiliği, Habur Mülki İdare Amirliğinin Derneğimizin sektörümüzü bilgilendirmesi amacıyla

Detaylı

Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012. Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı

Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012. Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı Sayı: S12 27 İstanbul, 19.06.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: UBAK Belgesi İcmal Tablolarını İletmeyen Firmalara Uygulanan Cezalar Hakkında Önemli Uyarı Bilindiği üzere, Derneğimiz tarafından, UBAK belgesi ile

Detaylı

Konu 1: Mersin-Mısır Ro-Ro Hattı 26 Nisan 2012 Tarihinde Faaliyette!

Konu 1: Mersin-Mısır Ro-Ro Hattı 26 Nisan 2012 Tarihinde Faaliyette! Sayın Üyemiz, Konu 1: Mersin-Mısır Ro-Ro Hattı 26 Nisan 2012 Tarihinde Faaliyette! Malumları olduğu üzere Ülkemiz limanları ile Mısır Limanları arasında Ro-Ro hattı oluşturulması ve söz konusu hattın ülkemizin

Detaylı

Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme

Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme Sayı: S12 01 İstanbul, 03.01.2012 Sayın Üyemiz, Konu I: Schengen Vize Müracaatları Hakkında Önemli Bilgilendirme Bildiğiniz gibi, 13 Ekim 2011 tarihinde AB Komisyonu tarafından bir bilgilendirme yayınlanmış

Detaylı

Sayı: S12 28 İstanbul, 26.06.2012

Sayı: S12 28 İstanbul, 26.06.2012 Sayı: S12 28 İstanbul, 26.06.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: UND, Üyelerine Özel Yeni Hizmet ve Avantajlar Sağlayacak DKV Şirketi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı! Sektör maliyetlerini düşürmek ve üyelerine

Detaylı

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Dortmund da Gerçekleştirildi

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. Dortmund da Gerçekleştirildi Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Bu sayıda: LOG4GREEN Projesi nin 3. Konsorsiyum Toplantısı Dortmund da Gerçekleşti Twinning Projesi - Akıllı Taşıma Sistemleri Eğitimi Gerçekleştirildi

Detaylı

Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012

Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012 Sayı: S12 38 İstanbul, 18.09.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: Rus Transit Geçiş Belgeleri Hakkında! 18.09.2012 tarihi itibarıyla geçiş belgeleri dağıtım ofislerimizde 195 adet Rusya transit geçiş belgesi, 1.060

Detaylı

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum

Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum 11 Kasım 2011 Sayı: 513 HAFTALIK BÜLTEN ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ Rusya İkili, Transit ve Kazakistan Geçiş Belgelerinde Son Durum Bilindiği üzere Rusya transit ve ikili geçiş belgelerinin bitmek

Detaylı

UND ve AON İşbirliği ile CMR Sigortasında Yeni Dönem: UND Aon CMR+

UND ve AON İşbirliği ile CMR Sigortasında Yeni Dönem: UND Aon CMR+ Uluslararası Nakliyeciler Derneği 07.12.2012 - Cuma Bu sayıda: UND ve AON İşbirliği ile CMR Sigortasında Yeni Dönem: UND Aon CMR+ Rusya, Kazakistan ve BDT Ülkeleri Çalışma Grubu Toplantısı! Özmal/Kiralık

Detaylı

Sayı: S12 50 İstanbul, 04.12.2012. Konu 1: UND den Üyelerine Yeni Hizmet : Kurumsallaşma Rekabet Gücünü Arttırma Desteği

Sayı: S12 50 İstanbul, 04.12.2012. Konu 1: UND den Üyelerine Yeni Hizmet : Kurumsallaşma Rekabet Gücünü Arttırma Desteği Sayı: S12 50 İstanbul, 04.12.2012 Sayın Üyemiz, Konu 1: UND den Üyelerine Yeni Hizmet : Kurumsallaşma Rekabet Gücünü Arttırma Desteği Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak; Üyelerimizin kurumsallaşmalarına,

Detaylı

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği Sayfa: 2 Sayfa: 2 IRU Genel Kurulu Cenevre de Gerçekleştirildi Makedonya Derneği Amerit, Derneğimizi Ziyaret Etti Sayfa: 3 Sayfa: 4 Sayfa: 4 Sayfa: 5 Sayfa:

Detaylı

Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası

Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası Uluslararası Nakliyeciler Derneği 30.11.2012 - Cuma Bu sayıda: Karadeniz, Orta Asya ve Ortadoğu Bölgelerinde Ulaştırma ve Transit Taşımacılığın Geleceği Uluslararası Konferansı Derneğimizin Katılımıyla

Detaylı

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz.

(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, asgari kapasiteyi kaybedecek şekilde taşıt düşümü yapılamaz. ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ SAYI : 424 05 Şubat 2010 Cuma HAFTALIK BÜLTEN Yola Elverişlilik Muayenelerine İlişkin Önemli Gelişme Bilindiği üzere, yola elverişlilik belgesini almak isteyen araçlar

Detaylı

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. 23.11.2012 - Cuma Sayı: 566

Haftalık Bülten. Uluslararası Nakliyeciler Derneği. 23.11.2012 - Cuma Sayı: 566 Haftalık Bülten Uluslararası Nakliyeciler Derneği 23.11.2012 - Cuma Bu sayıda: UND Arap Karayolu Taşımacıları Birliği İle Biraraya Geldi UND Arap Karayolu Taşımacıları Birliği İle Biraraya Geldi UND den

Detaylı

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015

Weltweit engagiert. KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 Weltweit engagiert KDV İndirim İade Sistemi 29.01.2015 1 İçindekiler 01 KDV İndirim İade Sistemi 02 İstisna Türüne Göre KDV İndirim - İade 2.1 Mal İhracatı 2.2 Hizmet İhracatı 2.3 Serbest Bölgedeki Müşteriler

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Taşımacılık İstisnası MADDE 14 : TRANSİT TAŞIMACILIK MADDE METNİ : "Transit Taşımacılık : Madde 14-1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (Nisan-Haziran 2013) T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2011-2013) VI. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2013) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (II) Kayıt

Detaylı

Yeni Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı 6. ETAP / Bülent EŞEL

Yeni Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı 6. ETAP / Bülent EŞEL Yeni Üyeleri Bilgilendirme Toplantısı 6. ETAP / Bülent EŞEL ÖNSÖZ Değerli Üyelerimiz ; Kayseri Ticaret Odası'nın 16 bini aşkın üye sayısına her gün yenileri eklenmektedir. Yönetim Kurulumuz, siz değerli

Detaylı

FETHİYEDE İŞVEREN VE İŞCİNİN BULUŞMA NOKTASI

FETHİYEDE İŞVEREN VE İŞCİNİN BULUŞMA NOKTASI MART 2013 SAYI:12 FETHİYEDE İŞVEREN VE İŞCİNİN BULUŞMA NOKTASI ihtiyaç olan eleman arayanlar ile iş arayanları bir araya getiren bu site ve herkes için ücretsiz hizmet veriyor. Denetimi ve kontrolü FTSO

Detaylı

M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık çek veren kişinin borç geçmişleri görülebilecek

M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık çek veren kişinin borç geçmişleri görülebilecek M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Artık çek veren kişinin borç geçmişleri görülebilecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kredi Kayıt Bürosu ile yaptıkları çalışma sonucunda,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü Tarih : 01/10/2013 Sayı : 75497510-125[5-2013-18]-62 Konu : Satın alınarak tapuda tescil edilen ancak aktife daha sonra kaydedilen

Detaylı

BERKOSAN FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2014. www.berkosan.com

BERKOSAN FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2014. www.berkosan.com BERKOSAN FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2014 www.berkosan.com 1 Misyonumuz En son teknolojik gelişmelere bağlı olarak Türkiye şartlarına uygun yatırımlar yapmak, uzman kadromuzu bu yönde geliştirmektir.

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİ MEVCUT HALİYLE KALAMAZ LOJİSTİK EĞİTİMİNDE ARTILAR EKSİLER... Dünya Bankası ndan AB ye İhtar: DOSYA

GÜMRÜK BİRLİĞİ MEVCUT HALİYLE KALAMAZ LOJİSTİK EĞİTİMİNDE ARTILAR EKSİLER... Dünya Bankası ndan AB ye İhtar: DOSYA NİN SESİ MAYIS 2014 SAYI: 381 Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yayın Organı Dünya Bankası Raporu nda; başta transit taşımalar olmak üzere, karayolu taşımacılığı kotalarının yarattığı sorunların ortadan

Detaylı

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 10 ÇTSO AR-GE MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Bülend Engin: Üniversitemizin bizden yeni Ar-Ge

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 4 Ekim-Aralık 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÜMRÜK BÜLTENİ. Sayı: 4 Ekim-Aralık 2010. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı: 4 Ekim-Aralık 2010 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE Gümrükten Yansımalar Kitabından alınmıştır. İÇİNDEKİLER MÜSTEŞARIMIZIN MESAJI... 3 GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRÜ SAYIN

Detaylı

GüNDeM SAYI 135 KASIM 2013 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 135 KASIM 2013 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 135 KASIM 2013 ISSN 1304-8155 Aracı Kurum Performans Analizi (sayfa 8) Türkiye ve Avrupa Birliğinde İzahname Hazırlanması (sayfa 18) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi Attila

Detaylı