ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR"

Transkript

1 HEDEFLER İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI KONVANSİYONLAR CMR Konvansiyonu (Kara Yoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına ilişkin Sözleşme ) ADR Konvansiyonu (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Kara yolu Taşımacılığına Dair Avrupa Antlaşması ) TIR Konvansiyonu (Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesi) AETR (Uluslararası Kara yolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına Dair Avrupa Antlaşması) TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI Bu üniteyi çalıştıktan sonra; CMR Konvansiyonu'nu bilecek, ADR Konvansiyonu'nu anlayacak, TIR Konvansiyonu'nu kavrayacak, AETR Konvansiyonunu öğreneceksiniz. ÜNİTE 10

2 GİRİŞ Taşımacılık gerek ülke ekonomisi gerekse günlük yaşantımızın önemli parçalarından birisidir. Ülke ekonomileri içinde oldukça önemli bir yer tutan taşımacılık son yıllarda büyük gelişme göstermiştir. Bir yandan sanayinin yaygınlaşması ve dünya ticaretinin genişlemesi, diğer yandan başta iç ve dış turizm olmak üzere çeşitli nedenlerle insanların daha çok seyahat etmeleri ve kitle taşımacılığının ivme kazanması daha emin, ucuz ve hızlı ulaştırma araçları yapma ve kullanma teknolojisinin gelişmesine yol açmıştır. Taşımacılık faaliyetleri farklı türlerle gerçekleştirilmekte, her ulusal ekonominin büyük bir bölümünü oluşturmakta ve ulusların millî gelirlerinin önemli bir yüzdesini teşkil etmektedir. Uluslararası konvansiyonlar ülkelerin taşımacılık sektörüne ilişkin kararlarını ve eylemlerini doğrudan etkilemektedir. Bu konvansiyonlar birçok avantajı da beraberinde getirmektedir: Basitleştirilmiş prosedürler, entegre tedarik zincirleri, ticari döngü sürelerinin azaltılması, modern iş yapma şekilleri ve maliyetlerin azaltılmasıdır. Sonuçta ekonomilerde ürün ve hizmet alışverişleri etkin bir şekilde gerçekleştirilecek ve küresel ticarette artış sağlanacaktır. TAŞIMACILIĞA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER Taşımacılığa ilişkin dört uluslararası konvansiyon bulunmaktadır: CMR Konvansiyonu (Kara yoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Sözleşme ) ADR Konvansiyonu (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Kara yolu Taşımacılığına Dair Avrupa Antlaşması) TIR Konvansiyonu (Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi) AETR (Uluslararası Kara yolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına Dair Avrupa Antlaşması) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2

3 CMR KONVANSİYONU Nakliyecinin sorumluluğunun sınırına ilişkin bir yıl süren görüşmelerin ardından Uluslararası Eşya Taşımacılığı Konvansiyonu ile ilgili anlaşma (CMR) ile imza protokolü 19 Mayıs 1956 tarihinde imzalanmıştır. Konvansiyon, 2 Temmuz 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5 Temmuz 1978 tarihinde CMR Konvansiyonu nda değişiklik öngören bir protokol kabul edilmiştir. Bu protokol ile ülkeler arasında değer olarak farklılık göstermesi nedeniyle altın standardı sisteminin yerine IMF tarafından tasarlanmış olan yeni bir parasal sistem olan SOR (Special Drawing Rights) sistemine geçilmiş ve nakliyecinin sorumluluğu bölümünde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Farklı şekildeki işleri görmek için farklı türden vasıtalar kullanılır. Farklı türdeki işlerin yapılmasında araç seçimi çok önemlidir. Bazı işler çok güçlü motorlara sahip vasıta gerektirebilir. Bir araç seçimi yaparken göz önüne alınması gereken birçok faktör vardır. Öncelikli olarak yapılacak işe ilişkin gereksinimlerin neler olduğunun belirlenmesi gerekmektedir. Aşağıda sıralanan özellikler araç seçiminde dikkate alınmalıdır: CMR Konvansiyonunun Amacı Konvansiyonun en önemli amacı, nakliyecinin sorumluluğuna yönelik tek tip bir düzenlemenin oluşturulmasıdır. Coğrafi Kapsamı Söz konusu Konvansiyo na taraf olan 47 ülke bulunmaktadır: Almanya, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsveç, İrlanda, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Ermenistan, Gürcistan, Macaristan, Makedonya, Norveç, Litvanya, Letonya, Moldavya, Polonya, Romanya, Rusya, Ukrayna, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Türkiye, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Fas, Tunus, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, İran ve Azerbaycan. Konvansiyon, malların alındığı yer ile teslim edileceği yerin en az biri akit taraf olan iki farklı ülkede bulunduğu takdirde ve ücret karşılığında kara yoluyla eşya taşımacılığına yönelik her taşıma sözleşmesi için geçerlidir. Bu da, bir akit ülkede başlayan ya da sona eren ve başkası hesabına gerçekleştirilen her türlü uluslararası kara yolu eşya taşımalarının (kendi hesabına yapılan taşımalar CMR Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3

4 kapsamında değildir) bazı istisnalar haricinde CMR kurallarına tabi olacağı anlamına gelmektedir. Bu istisnalar: Posta gönderileri Cenaze sevkiyatları Mobilya taşımaları (genellikle ev taşımaları olarak kabul edilir). Özel eşyaların taşınması CMR TAŞIMA BELGESİ CMR Konvansiyonu, sözleşmenin bir taşıma belgesi düzenlenerek teyit edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Belli bazı bilgilerin not üzerinde gösterilmesi gerekmektedir. CMR Konvansiyonu, taşıma belgesinin 3 asıl nüsha hâlinde düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunlardan ilki ihracatçı için, ikincisi mallar ile birlikte gönderilmek ve üçüncüsü de nakliyecide kalmak üzere düzenlenir. CMR taşıma belgesi bir istihkak belgesi değildir ancak kanıt olarak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle en az bir sene saklanması uygun olacaktır. Taşıma belgesinin 2. nüshası malların alıcısına teslim edilene kadar, taşımadan vazgeçilmesi, alıcı adının adresinin değiştirilmesi gibi durumlarda kullanılır (değişiklikler yapma hakkı gönderen tarafa aittir). Ancak 2. nüsha alıcıya teslim edildikten sonra, taşıyıcı alıcının talimatlarına uymak zorundadır. Taşıma belgesinin 2. nüshasının alıcıya teslim edilmesi hâlinde 1. nüsha olmadan alıcı mallar üzerinde tasarruf hakkına sahip değildir. CMR taşıma belgesi, yükletici ve taşıyıcı tarafından imzalanır. Taşıma senedinin düzenlendiği ülke yasalarına göre imzalar, matbu/kaşe şeklinde olabilir. İHRACATÇININ/İTHALATÇININ SORUMLULUKLARI İhracatçı aşağıdakilerden sorumludur: CMR taşıma belgesindeki ayrıntıların doğruluğu Malların kusurlu şekilde ambalajlanması Gümrük tarafından istenen tüm belgelerin hazır edilmesi Alacak taleplerinin belirlenmiş süreler içerisinde yapılması Tehlikeli eşyalar Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 4

5 CMR KAPSAMINDA ÖDENECEK TAZMİNAT Tazminat, malların taşıma için kabul edildiği tarih ve yerdeki bedeli ile bağlantılı olarak hesaplanmakta olup; bedel ya eşyanın fiyatı ya da piyasa fiyatına dayandırılmaktadır. Bu tür bir fiyatın olmadığı durumlarda benzer malların normal bedeli temel alınır. CMR Konvansiyonu kapsamında nakliyecinin sorumluluk sınırı brüt kg. başına 8.33 SDR (Special Drawing Rights- 5 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan protokolle, ilk sözleşmede kabul edilmiş olan 25 Germinal frank, 8.33 SDR ye çevrilmiş ve bu birim Batı Avrupa ülkelerinin çoğunda kabul görmüştür.) olarak belirlenmiştir. Malların kararlaştırılan 30 günlük süre içinde teslim edilmemesi hâlinde ya da diğer hâllerde 60 gün içerisinde teslim edilmemesi durumunda davacı mallara kayıp muamelesi yapabilir ve tazminat talep edebilir. DİĞER TAŞIMA ŞEKİLLERİNE UYGULANMASI Konvansiyon farklı taşıma şekillerini de hesaba katmaktadır. Nakliyecinin genel idaresinin yanı sıra CMR, Ro-Ro ya da kombine taşımacılık (Madde 2), banliyö taşımacılığı (Madde 3) ve birbirini izleyen taşımalara (Madde 34-40) yönelik özel düzenlemeleri de ortaya koymaktadır. Malları taşıyan aracın güzergâhın bir bölümünde demir yolu, deniz yolu ya da iç su yolları (veya hava yolu) üzerinden taşınması ve malların kara yolu yük taşıma aracından boşaltılmamış olması hâlinde, CMR Konvansiyonu yine tüm taşıma için geçerli olmaktadır. Ancak araç başka bir taşıma şekli ile taşınmaktayken malların sadece bu diğer taşıma şeklinden kaynaklanabilecek bir durumdan dolayı kaybedilmesi, zarar görmesi ya da gecikmesi hâlinde kara nakliyecisinin sorumluluğu diğer taşıma şekli için geçerli olan zorunlu ulusal ya da uluslararası kanun tarafından belirlenecektir. Bu tür bir zorunlu kanun bulunmamakta ise, CMR şartları geçerli olmaya devam edecektir. KONTEYNERLERE UYGULANMASI CMR karayoluyla araçlar içerisinde yapılan taşımalar için geçerlidir. Bu araçlar motorlu taşıtlar, mafsallı araçlar, römorklar ve yarı-römorklar olup; konteynerler bunlara dâhil değildir. Bir ISO konteyneri bir araçtan değil mallardan oluşmaktadır ve CMR, konteynerlerin bir ülkeden diğerine taşınması sırasında her zaman geçerli Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 5

6 olmamaktadır. Şayet konteyner transit taşıma boyunca tekerlekler üzerinde kalmakta ise, CMR geçerli olacaktır. Ancak şayet konteyner bir liman ya da demir yolu terminalinde indirilerek demir yolu ya da deniz yoluyla ayrı olarak taşınırsa, bu durum CMR ile bağlantıyı kesecektir. Dikkat edilmesi gereken husus CMR nin hukuken geçerli olmadığı hâllerde bile, taraflar bu konvansiyonun koşullarını sözleşme yoluyla uygulama konusunda anlaşmaya varabilir. EDI PROTOKOLÜ Teknolojideki gelişmeler ışığında, 2001 yılından bu yana, UNECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) ile UNIDROIT, CMR prosedürlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ve CMR taşıma belgesinin yerini elektronik bir belgenin almasını sağlayacak bir protokolün hazırlanması ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmektedir. Söz konusu protokol taslağında CMR taşıma belgesinin telgraf, teleks, ya da EDI dâhil olmak üzere farklı bilgi iletme yöntemler: kullanılarak düzenlenmesi, bu tür yöntemlerin kâğıda dayalı belgelerle denk kabul edilmesi gibi hükümlerin yer alması planlanmaktadır. Türkiye nin CMR Konvansiyona Katılımı Türkiye nin Eşyaların Kara Yolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) Konvansiyonuna katılması, tarihli ve 3939 sayılı Kanun la uygun bulunmuş olup; Türkiye, CMR Konvansiyonu ile birlikte, bu Sözleşme nin eki olan tarihli protokole, Sözleşme`nin 47. maddesine itirazi kayıt konulmak suretiyle taraf olmuştur. (94/6322 sayılı tarihli Bakanlar Kurulu kararı; tarihinde sayısı ile Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir). ADR KONVANSİYONU Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Kara yolu Taşımacılığına Dair Avrupa Anlaşması (ADR), Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından düzenlenmiş bir konvansiyon olup, taraf ülkelerin toprakları üzerinden ya da sınırları arasında gerçekleştirilen tehlikeli madde taşımalarını kapsamaktadır. ADR Konvansiyonu 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre de imzalanmış ve 29 Ocak 1968 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 21 Ağustos 1975 tarihinde New York ta Madde 14 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 6

7 (3) de değişiklik öngören bir protokolün imzalanmasıyla değişikliğe tabi olmuştur. Söz konusu protokol 19 Nisan 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ADR Anlaşması, belli sayıda istisna hariç olmak üzere, söz konusu anlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi koşuluyla kara yolu araçlarıyla uluslararası tehlikeli madde taşımacılığı yapılabileceğini öngörmektedir. Tehlikeli maddelerin ADR kapsamında sınırlandırılmasına yönelik sistem, BM, tavsiye kararlarını yakından takip etmektedir. ADR Konvansiyonu nun Amacı Kara yoluyla uluslararası taşımacılıkta güvenliğin artırılması, tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin BM tavsiyelerine dayanarak tehlikeli atıklar dâhil olmak üzere tehlikeli malların sınıflandırması, paketlenmesi, etiketlenmesi ve test edilmesiyle alakalı hükümlerin, diğer taşıma şekilleri ile uyumlu biçimde ortaya koyulması, kara yoluyla tehlikeli mal taşıyan araçların yapımı, donanımı ve işleyişine yönelik koşulların ortaya konmasıdır. Coğrafi Kapsamı Bölgeseldir (Avrupa, ABD ve Kanada); ancak yasal kapsamı ve taşımacılığın uluslararası niteliği açısından küresel olarak genişletilebilir. Kapsamı Tüm Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Konseyi (UN/ECE) üye ülkelerine ve diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra BM AEK faaliyetlerine katılmaya çağrılan BM üyesi ülkelere açıktır. Karayoluyla tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin olarak üye ülkelerin yasalarının birbirleriyle uyumlu hâle getirilmesine yönelik 21 Kasım 1994 tarihli ve 94/55/AT sayılı konsey yönergesi uyarınca ADR, 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren AB üye ülkeleri içerisindeki ve arasındaki tehlikeli madde taşımaları- radyoaktif maddeler dâhil - için geçerli hâle gelmiştir. 94/55/AT sayılı yönerge 2000/61/AT sayılı Yönerge ile güncellenmiş bulunmaktadır. ADR Konvansiyonu na taraf ülkeler her 6 ayda bir toplanır ve Konvansiyonda yapılabilecek değişiklikler hakkında fikir alışverişlerinde bulunur. Teknolojideki gelişmeler, değişen sanayi uygulamaları gibi yeni koşullar dikkate alınarak kabul edilen bu değişiklikler ışığında Konvansiyon her 2 senede bir yenilenmektedir versiyonu, 1 Ocak 2003 tarihi itibarı ile 6 aylık bir geçiş süresi öngörülerek yürürlüğe girmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 7

8 Kısım 1 Genel hükümler Bölüm 1.1 Kapsam ve uygulanabilirlik Bölüm 1.2 Tanımlar ve ölçüm birimleri Bölüm 1.3 Tehlikeli malların taşınmasında yer alan kişilerin eğitimi Bölüm 1.4 Tarafların emniyet yükümlülükleri Bölüm 1.5 İstisnalar Bölüm 1.6 Geçici önlemler Bölüm 1.7 Sınıf 7 ye ilişkin genel hükümler Bölüm 1.8 Emniyet zorunluluklarına uygunluğu sağlamaya yönelik denetimler ve diğer destekleyici önlemler Bölüm 1.9 Yetkili kurumlar tarafından belirlenen taşıma kısıtlamaları Bölüm 1.10 Güvenlik hükümleri Kısım 2 Sınıflandırma Bölüm 2.1 Genel hükümler Bölüm 2.2 Sınıfa özgü hükümler Bölüm 2.3 Test yöntemleri Kısım 3 Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin olarak tehlikeli malların listesi, özel hükümler ve muafiyetler Bölüm 3.1 Genel Bölüm 3.2 Tehlikeli maddelerin listesi Türkiye nin ADR Konvansiyonu na Katılımı Dışişleri Bakanlığı tarafından 2010 mart ayı içerisinde imzalanan ve BM ye gönderilen yazıyla ülkemizin söz konusu konvansiyona taraf olduğu belirtilmiştir. TIR KONVANSİYONU TIR transit sisteminin temeli, 16 Haziran 1949 tarihinde yürürlüğe giren, ancak geçici nitelikte olan ve sadece az sayıda Avrupa ülkesini kapsayan, biri ticari araçlara, diğeri ise kara yoluyla yük taşımacılığına ilişkin olan iki adet BM AEK Konvansiyonu taslağına dayanmaktadır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 8

9 Geçici TIR sözleşmesi, teknolojideki gelişmeler ve sistemin işletilmesinde edinilen tecrübeler ışığında 1975 yılında revize edilmiş ve TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi), 1975 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde düzenlenmiştir. TIR Konvansiyonu nun Amacı TIR sistemi uluslararası nakliyecilerin bir veya birden fazla ülkenin kara sahasından geçerken karşılaştıkları güçlükleri azaltmak, aynı zamanda gümrük idarelerine geleneksel ulusal prosedürlerin yerine uluslararası kontrol sistemlerinin kullanılması olanağını sunmak, her devletin malların taşınması esnasındaki olası vergi kayıplarını etkin olarak önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Coğrafi Kapsamı TIR Konvansiyonu ilk olarak sadece Avrupa taşımalarına yönelik olarak düzenlenmiş olup; kapsamı zamanla dünyadaki diğer bölgeler; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Latin Amerika yı (Uruguay ve Şili) da içine alacak şekilde genişlemiştir. Bugün sistem, dünya çapında uygulanan yegâne transit sistemi olup; akit taraf sayısı 64 e; sistemi uygulayan ülke sayısı ise 52 ye çıkmıştır. Kapsamı Günümüzde taşımacılık alanında mevcut tek teminat zinciridir. TIR sistemi ayrıca seferin en az bir bölümü kara yoluyla gerçekleştirilmek kaydıyla, demiryolu, iç su yolu ya da deniz yolu ile konteynerler içinde taşınan mallar için de geçerlidir. Cenevre merkezli Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği (lru) tarafından yönetilmektedir. UYGULAMA ALANI Bu Sözleşme, TIR taşımasının başlangıç ve bitişi arasındaki yolculuğun bir kısmı karayolu ile yapılmak şartı ile bir akit tarafın hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir diğer veya aynı akit tarafın varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir veya daha fazla sınır arasında aktarma edilmeksizin kara yolu taşıtları ile taşıt dizileri ile veya konteynerlerle eşya taşınmasına şamildir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 9

10 İLKELER TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Mühürlü kara yolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerde taşınan eşya genel kural olarak, yol boyu gümrük idarelerinde muayeneye tabi tutulmaz. Bununla beraber gümrük makamları, istisnai durumlarda ve özellikle bir yolsuzluk şüphesi hâlinde, suistimalleri önlemek için bu idarelerde eşyayı muayene edebilirler. Tır Karnelerinin Verilmesi Kefil Kuruluşların Sorumlulukları TOBB Türkiye de kefil kuruluştur. TIR Karnesinin dağıtımını gerçekleştirir ve muhtelif ülkelere ait geçiş belgesi taleplerini karşılar. Eşyanın TIR Karnesi Himayesinde Taşınması Taşıtların ve Konteynerlerin Kabulü 1956 Konteynerlere ilişkin Gümrük Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler in himayesinde yapılan bu sözleşme den doğan ve 1972 Konteyner Sözleşmesi 13. Madde hükümleri uyarınca gümrük mührü altında eşya taşımak üzere onaylanan konteynerler, uygun sayılırlar ve yeni bir uygunluk belgesi gerektirmeden TIR rejimi altında eşya taşınmasında kullanılırlar. Tır Karnesi Kapsamı Altında Eşya Taşınması Yöntemleri TIR rejimi altında eşya taşıyan kara yolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez. Kara yolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerler için hiçbir teminat aranmaz. Bir karayolu taşıtı veya taşıt dizisinin TIR taşıması sırasında, ön ve arka tarafına üzerinde TIR harfleri yazılı bulunan dikdörtgen şeklinde birer plaka yerleştirilir. Bu plakalar kolayca görülecek bir şekilde yerleştirilmeli ve gereğinde sökülebilmelidir. Her kara yolu taşıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir. Bununla beraber, bir taşıt dizisi ve bir tek kara yolu taşıtına veya taşıt dizilerine yüklenen birçok konteyner için de bir tek TIR karnesi düzenlenebilir. Bu durumda TIR karnesi himayesindeki eşya ile ilgili olarak TIR manifestosunda dizideki her taşıtın veya konteynerin muhteviyatı ayrı ayrı gösterilir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 10

11 TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR taşıması için yeterli sayıda koparılabilir yaprak bulunur. Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Genel bilgiler Verilişi: TIR karnesi, hareket ülkesinde veya TIR karnesi sahibinin yerleştiği Bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. TIR karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. veya ikamet ettiği ülkede verilir. Dili: TIR karnesi, maddelerinin aynı zamanda İngilizce olduğu birinci sayfanın ön yüzü hariç, Fransızca basılmıştır; bu sayfa kapağın ikinci sayfasının ön yüzünde Fransızca olarak verilen TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar ın tercümesidir. Basılı metnin diğer dillere çevirisini havi ek sayfalar da araya konulabilir. Üzerinde yer alan maddeler İngilizce veya Fransızca da olabileceğinden kapağın birinci sayfası hariç bir bölgesel kefalet zinciri çerçevesindeki TIR taşımasında kullanılacak karneler Birleşmiş Milletlerin resmî dillerinde basılabilir. TIR karnesi kapağının ikinci sayfasında Birleşmiş Milletlerin resmî dillerinden birinde basılan TIR Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar kapağın üçüncü sayfasında İngilizce veya Fransızca olarak da basılır. Geçerliliği: TIR karnesi, karneyi veren kuruluş tarafından saptanan süre içerisinde, hareket gümrüğünde gümrük kontrolünden geçmesi şartı ile TIR taşımasının varış gümrüğünde tamamlanmasına kadar geçerlidir (kapağın birinci sayfasının birinci maddesi). Karne sayısı: Bir taşıt dizisi (bağlı araçlar) veya bir veya bir dizi kara yolu taşıtına bağlı birden fazla konteyner için sadece bir tane karne istenir (Aşağıdaki 10(d) kuralına bakınız). Hareket veya varış gümrük idareleri sayısı: TIR karneleri himayesinde yapılan nakliyat birden fazla hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir. Fakat gümrük hareket ve varış idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. Bütün gümrük hareket idarelerinin TIR karnesini kabul etmeleri hâlinde söz konusu karne gümrük varış idarelerine sunulabilir (Aşağıdaki 10(e) kuralına da bk.). Sayfaların sayısı: Bir hareket gümrüğü bir de varış gümrüğü idarelerinin olduğu hâllerde TIR karnesi, hareket ülkesi için en az 2, varış ülkesi için 2 ve geçilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 11

12 her ülke için 2 sayfa ihtiva etmelidir. Fazladan her haraket (veya varış) gümrük idaresi için 2 fazla sayfa istenecektir. Gümrük idarelerine karnenin ibrazı: TIR karnesi, kara yolu taşıtı, taşıt dizisi veya konteyner(ler) ile birlikte her hareket, yol boyu ve varış gümrüğüne ibraz edilir. En son harekat gümrük idaresinde gümrük memurunun taşıma süresince kullanılan manifestonun bütün yaprakları altındaki 17. bölümü imzalaması tarihli mühür basmasıdır. TIR Karnesinin Doldurulması Silme, düzeltme: TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün TIR karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hâllerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği yapan kişi tarafından paraf edildikten sonra gümrük yetkililerine tasdik ettirilir. Kayıtla ilgili bilgi: Ulusal mevzuat, römork veya yarı römorkun tescilini öngörmediği takdirde plaka numarası yerine tanıtma veya imalatçı numarası gösterilir. Manifestosu Eşyanın cinsi kapların adedi, nevi, markası, numarası ve gayrisafi ağırlığı ile konşiment veya yük senetlerinin numaraları ve milletler arası antlaşmalar ve gelenekler de göz önüne alınmak suretiyle tespit edilecek diğer bilgilerin yer aldığı belgedir. Gümrük yetkilileri bir başka dilin kullanılmasına izin vermedikçe hareket gümrüğü ülkesinin dili ile doldurulur. Geçilen ülkelerin gümrük yetkilileri manifestonun kendi dillerine tercüme edilmesini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepten doğabilecek gecikmelerden sakınmak amacıyla taşıyıcıların, taşıtın sürücüsünü, talep edilebilecek tercümelerle teçhiz etmeleri tavsiye olunur. Manifesto üzerindeki bilgiler daktilo edilmeli veya bütün sayfalarda kolayca okunabilecek şekilde arasına karbon kağıdı konularak yazılmalıdır. Okunamayan sayfalar gümrük yetkililerince kabul edilmez. Manifestoda istenilen bilgileri kapsayan, manifestonun benzeri veya ticari belgeler şeklinde ayrı sayfalar ilave edilebilir. Bu gibi durumlarda yapraklar aşağıdaki bilgileri içermelidir. o Eklenen sayfaların sayısı (Bölüm 8). Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 12

13 o Ekli sayfalarda listesi verilen kap veya eşyanın sayısı veya tipi ve brüt ağırlıkları (Bölüm 9-11). TIR karnesi bir taşıt dizisi veya birden fazla konteyneri kapsıyorsa, her taşıtın veya konteynerin muhtevası manifesto üzerinde ayrı ayrı belirtilir. Bu bilgi taşıtın plaka numrası veya konteynerin tanıtma numarası ile tamamlanır (Manifestodaki 9 no lu bölüm). Aynı şekilde, birden fazla hareket ve varış gümrük idaresi varsa gümrük kontrolüne alınan veya alınması düşünülen eşya ile ilgili kayıtlar manifestoda kesin bir şekilde gösterilir. Kapların listeleri, fotoğraflar, planlar vs. : Ağır ve havaleli eşyanın tanıtılması için gümrük yetkilileri tarafından bu tür belgeler istenildiğinde bunlar gümrük yetkilileri tarafından tasdik edilir ve TIR karnesi kapağının ikinci sayfasına ilave edilir. Ayrıca bütün yaprakların 8. bölümünde bunlar belirtilir. İmza: Bütün yapraklar, TIR karnesi sahibi veya temsilcisi tarafından tarih atılmak suretiyle imzalanır (Bölüm 14-15). Olaylar ve kazalar: Yolda kaza sonucu gümrük mühürlerinin bozulması ve eşyanın tahrip veya yok olması hâlinde, en yakındaki gümrük yetkilileri ile, eğer yakında yoksa bulunulan ülkenin diğer yetkilileri ile temasa geçilir. Yetkili makamlar en kısa zamanda TIR karnesi içinde yer alan onaylı raporu düzenler. Yükün bir başka taşıta veya konteynere aktarılmasını gerektiren bir kaza hâlinde, bu aktarılma işlemi 13 no lu kuralda sözü edilen yetkililerden birinin hazır bulunması ile yapılır. Bu yetkili onaylı bir rapor düzenler. Karne ağır ve havaleli eşya sözlerini taşımadıkça yerine geçen taşıt gümrük mührü altında taşımacılık için onaylanmış taşıt olmalıdır. Taşıt mühürlenir ve mühürle ilgili ayrıntılar onaylı rapor üzerinde belirtilir. Eğer onaylanmış taşıt veya konteyner bulunmazsa yeterli güvenliğin sağlanması şartı ile eşya onaylanmamış bir taşıt veya konteynere nakledilebilir. Sonuncu hâlde bundan sonraki ülkenin gümrük yetkilileri yolculuğun TIR karnesi himayesinde bu taşıt veya konteynerle devam edip etmeyeceği konusunda karar verir. Taşıyıcı, yükün bir kısmının veya hepsinin boşaltılmasını gerektiren ani bir tehlike karşısında yukarıdaki 13 no lu kuralda sözü edilen yetkililerin Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 13

14 harekete geçmesini beklemeden veya yardımlarını talep etmeden kendi inisiyatifi ile harekete geçebilir. Bu durumda taşıyıcı, acil durumun gerektirdiği önleyici tedbirleri aldıktan sonra durumun kanıtlanması bakımından taşıtın, konteynerin veya yükün yararına bu harekete zorlandığını gösterecek delilleri sağlar ve yükün kontrolü, taşıt ve konteynerin mühürlenmesi ile onaylı rapor için 13 no lu kuralda sözü edilen yetkilileri bilgilendirir. Onaylı rapor varış gümrüğüne ulaşıncaya kadar TIR karnesine ekli kalır. TIR karnesine ekli modele ilaveten kuruluşların, taşıyıcıları transit ülkelerinin dil ve dillerinde onaylı raporlarla teçhiz etmeleri tavsiye olunur. Türkiye nin TIR Konvansiyonu na Katılımı TIR Konvansiyonu Türkiye de 1966 yılından bu yana uygulanmaktadır. AETR KONVANSİYONU AETR Konvansiyonu 5 Ocak 1976 da yürürlüğe girmiştir. AETR, uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılan 3.5 tondan ağır ticari yük araçları sürücülerinin sürüş ve dinlenme sürelerini düzenlemektedir. Bu doğrultuda AETR bu tür araçların bir kontrol aygıtı, bir takograf donanımına sahip olmalarını zorunlu kılarken, bu tür cihazların yapımı, denenmesi, montajı ve denetimine yönelik zorunlulukları ortaya koymaktadır. AETR Konvansiyonu nun Amacı Günlük Sürüş Süresi: 9 saat. Molalar: 4,5 saatlik sürüşten sonra sürücü dinlenme süresine başlamamış ise, en az 45 dakikalık bir mola vermelidir. AETR Konvansiyonu, Uluslararası Kara yolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması dır. Kara yoluyla uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, karayolu trafiğinin güvenliğini artırmak, uluslararası kara yolu taşımacılığı alanındaki çalışma koşullarını, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ilkeleriyle uyumlu hâle getirmek ve düzenlemelere uyulmasını temin etmek üzere bazı önlemleri birlikte almak amacı ile hazırlanmıştır. Coğrafi Kapsamı Söz konusu Konvansiyon a taraf olan 43 ülke bulunmaktadır: AB ülkeleri (Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, Lüksemburg, Portekiz, Danimarka, Finlandiya, Bileşik Krallık, Yunanistan, İsveç, İrlanda), Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 14

15 Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Letonya, Makedonya, Moldavya, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan, Norveç, Rusya, Slovakya, Slovenya ve İsviçre. Kapsamı Birleşmiş Milletler, (BM) Avrupa Ekonomik Konseyi (UN/ECE) üye ülkelerine ve diğer Avrupa ülkeleri ile birlikte yanı sıra BM AEK faaliyetlerine katılmaya davet edilen BM üyesi ülkelere açıktır. AETR KURALLARI Sabit Hafta Tanımı: Pazartesi Pazar 24:00 Günlük Sürüş Süresi: 9 saat; bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilir. Molalar: 4,5 saatlik sürüşten sonra sürücü dinlenme süresine başlamamış ise, en az 45 dakikalık bir mola vermelidir. Bunun yerine, toplam 4.5 saatlik sürüş süresine toplam 45 dakika mola düşecek şekilde, dinlenme süresi en az 15 dakika olan 2-3 mola da verilebilir. Haftalık Sürüş Süresi: 6 günlük sürüş süresinin ardından bir haftalık dinlenme gerçekleştirilmelidir. Bu haftalık dinlenme süresi, 6 gün boyunca gerçekleşen toplam sürüş süresinin 6 adet günlük sürüş süresine ilişkin sınırı geçmediği takdirde, 6. günün sonuna kadar ertelenebilir. On Beş Günde Bir Sürüş Süresi: 90 saat Günlük Dinlenme: 24 saatlik bir sürede bir sürücünün en az 11 ardışık saat dinlenmesi gerekmektedir. Bu süre, bir hafta içinde 3 kez en fazla 9 ardışık saate kadar düşürülebilir. 11 saatten yapılacak azaltmanın bir sonraki haftada blok dinlenme süresi ile telafi edilmesi gerekir. Telafi süresi, en az 8 saatlik bir başka dinlenme süresi ile birleştirilecektir. Aralıklı Günlük Dinlenme: Günlük dinlenme süresinin azaltılmadığı günlerde, 24 saat içinde iki ya da üç ayrı süre kullanılmalıdır. Bunlardan biri en az 8 ardışık saat olmalı, sürelerden hiçbiri 1(bir) saatten az olmamalıdır. Şayet günlük dinlenme bu şekilde bölünürse, toplam süre 12 saate çıkarılmalıdır. Örneğin, 8 saat + 3 saat + 1 saat ya da 8 saat + 2 saat + 2 saat, 8 saat + 4 saat. Bölünmüş Günlük Dinlenme: İlki en az 3 saat ve ikincisi en az 9 saat olmak üzere iki dinlenme dönemi şeklinde kullanılır. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 15

16 İki Sürücü İle Günlük Dinlenme: Her 30 saatlik süre boyunca her iki sürücünün en az 8 ardışık saatlik bir dinlenme gerçekleştirmesi zorunludur. Haftalık Dinlenme Süresi: 45 saat. Bu süre 36 saate ya da 24 saate düşürülebilir. Herhangi bir telafinin, söz konusu haftayı takip eden 3. haftanın sonunda blok olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Tüm telafi süreleri diğer haftanın dinlenme süresiyle birleştirilecektir. Çift Sürücü Kullanıldığında Günlük Dinlenme İmtiyazı: Yeni düzenlemeye göre günlük ya da haftalık bir dinlenme süresinin bitiminden itibaren 30 saat içerisinde sürücü yedeklemesinde kullanılan sürücünün en az dokuz saatlik bir günlük dinlenme süresi olması zorunludur. Sürücü yedeklemesi birbirini izleyen herhangi iki dinlenme süresi arasındaki her çalışma (araç kullanma) süresinde, taşıtta en az iki sürücünün bulundurulması olarak tanımlanmaktadır. Ancak ilk saatte bir başka sürücünün bulundurulması isteğe bağlıdır. Türkiye nin AETR Konvansiyonu na Katılımı Sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin AETR Anlaşması na katılımımız temmuz 1999 da TBMM tarafından kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Türkiye ayrıca, 2003 yılında Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme nin (6 Haziran 1979 tarihli ILO Sözleşmesi) Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı nı kabul etmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 16

17 Özet Uluslararası Konvansiyonlar Bu bölümde her ulusal ekonominin büyük bir bölümünü oluşturan ve ulusların millî gelirlerinin önemli bir yüzdesini teşkil eden taşımacılık faaliyetlerini doğrudan etkileyen uluslararası konvansiyonlar hakkında bilgi verilmiştir. CMR Konvansiyonu'nun (Kara yoluyla Uluslararası Yük Taşımacılığına İlişkin Sözleşme)amacı, coğrafi kapsamı, kapsamından, ADR Konvansiyonu'nun (Tehlikeli Maddelerin Uluslararası Kara yolu Taşımacılığına Dair Avrupa Antlaşması ) amacı, coğrafi kapsamı, TIR Konvansiyonu'nun (Tır Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşımasına Dair Gümrük Sözleşmesi) amacı, coğrafi kapsamı, AETR konvansiyonun (Uluslararası Kara yolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına Dair Avrupa Antlaşması ) amacı, coğrafi kapsamı ve kapsamından bahsedilmiştir. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 17

18 DEĞERLENDİRME SORULARI Değerlendirme sorularını sistemde ilgili ünite başlığı altında yer alan bölüm sonu testi bölümünde etkileşimli olarak cevaplayabilirsiniz. 1. CMR Konvansiyonu hangi yıl yürürlüğe girmiştir? a) 1961 b) 1965 c) 1968 d) 1970 e) Türkiye CMR Konvansiyonu na hangi yıl katılmıştır? a) 1991 b) 1993 c) 1995 d) 1997 e) CMR Konvansiyonu kapsamında ödenecek tazminat kaç SDR dir? a) 5.33 b) 6.33 c) 7.33 d) 8.33 e) ADR Konvansiyonu hangi yıl imzalanmıştır? a) 1968 b) 1970 c) 1972 d) 1974 e) 1976 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18

19 5. Türkiye ADR Konvansiyonu na hangi yıl katılmıştır? a) 2009 b) 2010 c) 2011 d) 2012 e) TIR Konvansiyonu hangi yıl imzalanmıştır? a) 1945 b) 1946 c) 1947 d) 1948 e) Her kara yolu taşıtı veya konteyner için kaç adet TIR karnesi düzenlenir? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 8. Türkiye de TIR Konvansiyonu hangi yıldan beri uygulanmaktadır? a) 1960 b) 1962 c) 1964 d) 1966 e) 1968 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 19

20 9. AETR Konvansiyonu hangi yıl yürürlüğe girmiştir? a) 1970 b) 1972 c) 1974 d) 1976 e) Türkiye sürüş ve dinlenme sürelerine ilişkin olarak AETR Konvansiyonu na ne zaman katılmıştır? a) 1999 b) 2000 c) 2002 d) 2003 e) 2004 Cevap Anahtarı 1.A, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.E, 7.A, 8.D, 9.D, 10.A Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 20

21 YARARLANILAN VE BAŞVURULABİLECEK DİĞER KAYNAKLAR ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (AETR). TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (ADR) 1975 TIR SÖZLEŞMESİ KARAYOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (CMR) Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 21

Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı

Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı GÜMRÜK, TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI GÜMRÜK MEVZUATI TANIMLAR SÜRELER TRANSİT REJİMİ CEZALAR TIR MEVZUATI KAÇAKÇILIK MEVZUATI 2/111 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER Gümrük

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TAŞIMA İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TAŞIMA İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TAŞIMA İLE İLGİLİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ 840UH0046 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKİ METİNLERDE TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLUYLA TAŞINMASINDA ROL ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI GÜLŞAH AYTEKİN AVRUPA

Detaylı

KARA YOLU TAŞIMACILIĞI

KARA YOLU TAŞIMACILIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI KARA YOLU TAŞIMACILIĞI 840UH0120 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 (5. Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) ndan: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (2013 YILI REVİZE) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Sayı :74428289-120.01.04 S 03-05 Konu :Geçiş belgeleri. T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü 03.05.2013 / 08844 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Amaç : BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI

TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI TEHLĠKELĠ MALLARIN KARAYOLUYLA TAġIMACILIĞI MEVZUATI GülĢah AYTEKĠN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü, G.M.K. Bulvarı No:128/A

Detaylı

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir

ADR. Yenilenmiş. Avrupa Anlaşması CİLT I. 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir ECE/TRANS/160 (Vol.I) Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesi Yenilenmiş ADR 1 Ocak 2003 ten itibaren yürürlüğe girecektir Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı AETR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA

Detaylı

AR-GE ve İstatistik Departmanı

AR-GE ve İstatistik Departmanı ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İSTATİSTİK DEPARTMANI - 1 - EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN

Detaylı

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR)

KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) KARAYOLU İLE TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI (ADR) Giriş Tehlikeli Maddeler; doğal özellikleri veya taşıma esnasındaki durumları sebebiyle; genel emniyet ve düzeni, özellikle umumu, önemli malları, insanları,

Detaylı

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORTAK TRANSĠT YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ortak transit rejimine ilişkin usul ve esasları

Detaylı

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI

Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Alpaslan DOĞAN KARA YOLU YÜK TAŞIMACILIĞI Yayın No : 3065 İşletme Ekonomi : 646 1. Baskı - Şubat 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-092 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI ORTAK TRANSİT VE NCTS CEP KİTABI SIK KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI Mehmet Uylukcu Gümrük ve Ticaret Uzmanı Umut Şedele Gümrük ve Ticaret Uzmanı GİRİŞ Bu çalışma, ülkemizin 1 Aralık 2012 tarihinde Ortak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ CMR SİGORTASI TEZ DANIŞMANI PROF.DR.FIRAT ÖZTAN HAZIRLAYAN AYŞEGÜL GİZEM KARGI ANKARA 2011 iii ÖZET CMR SİGORTASI

Detaylı

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanõ CMR KONVANSİYONU İstanbul, 2 Eylül 2003 İÇİNDEKİLER CMR KONVANSİYONU...3 AMAÇLARI...3 COĞRAFİ KAPSAMI...4 YAPISI...4 ÖNEMLİ CMR KURALLARI...5

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ

GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ GÜZERGAH VE GEÇİŞ BELGELERİ 1 2 Ulaşım Koridorları 3 4 GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan Uluslararası Karayolu Taşıma Anlaşmaları ve bunlara bağlı

Detaylı

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1

TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ. Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TIR SİSTEMİ, TÜRKİYE UYGULAMASI& TIR İŞLEMLERİ TEBLİĞİ Ruken MERMER Gümrük ve Ticaret Uzmanı 1 TARİHÇE Geniş kapsamlı ilk TIR Sözleşmesi, 1959 Revize TIR Sözleşmesi, 1975 TIR Revizyon Süreci I. Safha,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA

SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA Beykoz Akademi Dergisi, 2(1), s.55-73. 10.14514/BYK.m.21478082.2014.2/1.55-73 MAKALE SÜRÜCÜLERİN TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARI HAKKINDA KALİTATİF BİR ÇALIŞMA EZGİ UZEL (1), CELİL

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı