ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ"

Transkript

1 ELEKTRİKLİ TAŞITLAR İÇİN FİZİBİL KULLANIM ALANI: ŞEHİR İÇİ LOJİSTİĞİ Levent AKSOY1, Burak KÜÇÜK2 1 Yrd. Dr. Maltepe Üniversitesi, İİB Fakültesi, Ulus. Tic. ve Loj. Yön. Bölümü, 2 Öğr. Gör. Maltepe Üniversitesi, İİB Fakültesi, Ulus. Tic. ve Loj. Yön. Bölümü, ÖZET Son yıllarda pil teknolojisindeki ilerlemeler elektrikli araçların içten yanmalı motorlu taşıtlara alternatif olarak kullanılmasını gündeme getirmiştir. Yüksek verimli elektrik motorları kullanan bu taşıtların yakıt ve bakım maliyetlerinin oldukça düşük olmaları, egzoz gazları olmamasından dolayı şehir içi hava kalitesini artırmaları, toplam karbon salınımının düşük olması sebebiyle çevre etkisinin az olmaları ve daha az ses çıkartması sebebiyle de gürültü kirliliğine yol açmamaları gibi avantajlar sunmaktadırlar. Ancak bu yeni teknolojideki menzil ve şarj süresi gibi eksikler ve ilk yatırım maliyetinin yüksek olması sebebiyle yaygın kullanım bulamamaktadır. Elektrikli araç satın alırken içten yanmalı motorlu bir otomobillerle genel kullanım varsayımıyla karşılaştırarak karar alınması durumunda içten yanmalı motorların tercih edilmesi doğaldır. Ancak problemin "filonun hangi sayıda elektrikli araç içermesi" şeklinde oluşturulması halinde cevabın birebir karşılaştırmaya göre daha yüksek sayıda elektrikli araç içereceği ve toplam maliyetin ise daha düşük olacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada elektrikli taşıtların kentsel lojistikte kullanımının fizibil durumu incelenmektedir. Anahtar Sözcükler: Depo Tasarımı, Elektrikli Taşıtlar, Kentsel Lojistik 1) KENTSEL LOJİSTİĞİN TANIMI ve ÖNEMİ Şehirlerin sürdürülebilir gelişmesinde şehir içi yük taşımacılığının önemli bir rolü vardır. Ancak kentsel yük taşımacılığı; yüksek derecede trafik sıkışıklıkları, olumsuz çevresel etmenler, yüksek enerji tüketimi ve işgücü yetersizliği gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu güç koşullar altında nakliyecilerden tam zamanında (just-in-time) taşıma sistemleri çerçevesinde düşük maliyetlerle yüksek bir servis hizmeti sağlamaları beklenmektedir. Bu sorunları çözmek üzere, ulaştırma planlamasında Kentsel Lojistik adı verilen yeni bir alan ortaya çıkmıştır. Kentsel lojistik kavramı, kentsel taşımacılık hareketlerinin sosyal, çevresel, ekonomik, mali ve enerji ile ilgili etkilerini dikkate alarak şehirdeki lojistik aktiviteleri tamamen optimize etme süreci ile ilgilidir. Kentsel lojistik (city logistics, urban logistics, urban freight transport/kentsel yük taşımacılığı) kentsel alanlarda trafiksel çevre, trafik sıkışıklığı ve enerji tüketimini dikkate alarak özel şirketler tarafından yürütülen lojistik ve taşıma eylemlerinin pazar ekonomisi çerçevesinde optimizasyonudur 1. Şehir içindeki taşımacılık faaliyetlerinin incelenmesi, kontrol edilmesi ve planlanması faaliyetlerinin ayrı bir çalışma alanı olarak Kentsel Lojistik kavramı başlığı altında incelenmesi temelde şehirlerin özelliklerinden ileri gelmektedir. Şehirler; tüketici ürünleri, yapı malzemeleri, atıklar ve postalar gibi pek çok farklı tipte eşyanın sürekli olarak tasıma halinde olduğu bölgelerdir. Ayrıca taşınan malzemeler; yükleme/boşaltma, depolama, uygun 1 TANIGUCHI, E., THOMPSON, R.G., TAMADA, T., DUIN, R.V. (2001), City Logistics, Pergamon, Hollanda, s.9

2 duruma getirme, paketleme gibi daha çok şehir alanının kullanılmasını gerektiren faaliyetlere ihtiyaç duymaktadırlar. Kentsel lojistik planlaması lojistik ve lojistiğe bağlı sektörlerin daha hızlı, düşük maliyetli, esnek, standart ve kaliteli hizmet sunabilmeleri için kentsel alanda gerekli ortamın hazırlanması, kentin ekonomik gelişimi yönünden temel hedefinin gerçekleştirilmesi, küresel ve bölge ülkeleri yönünden kentin rekabet avantajının şehir içi lojistiğin disiplinler arası bakış açısıyla değerlendirilmesi amacını taşımaktadır. Kentsel lojistik planlanması bir yönüyle lojistik sektörün rekabet gücünü arttıracak şekilde kent planlamasında lojistik fonksiyonların mekânsal planlamasının yapılmasıdır. Bu şekilde özelde lojistik sektörü, genelde ise kent ve çevresiyle birlikte bütün ekonominin, istihdamın gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kentsel lojistik planlamasının bir başka yönü lojistik fonksiyonların kentle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, bu alanların ekonomik bakış açısı yanında kentsel sürdürülebilirlik çerçevesinde sosyal, kültürel boyutlarıyla mekânsal açıdan yorumlanmasıdır 2. Kentlerde ulaştırma çözümleri sadece taşıtların hareketlerini değil, insanların erişilebilirliğini de esas almalıdır. Bu ikisinin entegrasyonu sonucunda düzgün bir kentsel ulaşım planı çıkabilir. Tüketicilere lojistik hizmetleri verilirken diğer tüketicilerin yani kent sakinlerinin de rahatını, yaşam kalitesini bozmamak şarttır. Kentsel lojistik bize bir yandan tüketim noktalarına en hızlı, en doğru, en hasarsız ve en güzel planlanmış taşımayı yapmayı öğretirken; diğer yandan verilecek hizmetlerin şehirde trafik sıkışıklılığına neden olmamasını, insan sağlığını tehlikeye atmamasını, sadece bu gün için değil yıllarca sonra da kullanılabilen bir alt yapıyı kurmamızı öğretmektedir. Lojistiğin şehirlerde yaşayanları rahatsız etmeden gerçekleştirilmesi belediyelerin sorumluluğundadır. Belediyeler bu çalışmayı kentsel planlama çalışmaları ile gerçekleştirirler. Kentlerine kadar büyüyeceğini, gelecekteki araç sayısına göre trafik planlamasını, üretim alanlarını, kente giriş ve çıkış noktalarını, tüketim bölgelerindeki malzeme dağıtımını bu kent planları içine alırlar. Yani lojistik bir kent planlamasının en önemli unsurlarının başında gelmektedir 3. Ulaşım altyapısı, arazinin doğrudan kullanımı, gürültü ve ışık yoluyla verdiği rahatsızlıklar ile hava kirliliği ve arazilerin parçalanması gibi etkenlerle yaşam alanları ve biyolojik çeşitlilik üzerinde baskı yaratmaktadır. Ulaşım altyapısı genişledikçe daha fazla 2 Eiichi Taniguchi, Bob E. C. M. Van Der Heijden, An Evaluation Methodology for City Logistics, Transport Reviews, Vol 20, 2000, s Politika belirleyiciler için on temel taşımacılık ve çevre sorunu, AÇA Raporu, No. 3/2004, Avrupa Çevre Ajansı, Kopenhag, 2004.

3 doğal alan baskı altına girmektedir. Avrupa da koruma altındaki doğal alanların ortalama olarak yarısı, taşımacılık faktöründen hali hazırda etkilenmiş durumdadır. Nüfus yoğunluğuna bağlı olarak büyük oranda bölgesel farklılıklar mevcuttur ancak Kuzey Kutbu gibi uzak alanlarda dahi taşımacılığın etkisi çok ciddi olarak görülmektedir. 2) KENTSEL LOJİSTİĞİN ETKİLERİ Çevreyi zehirleyen zararlı gazların emisyon oranları giderek azalmaktadır. Karayolundaki araçlardan çıkan çevreyi zehirleyici zararlı gazların emisyon oranlarında sürekli bir azalma meydana gelmektedir. Bu azalma, 1990 lı yılların başından itibaren başarılı bir şekilde sıkı hale getirilmiş, halen sürdürülmekte olan bir program olarak AB nin karayolu araçlarına getirdiği standartlardan da anlaşılmaktadır. Zehirli gazların düzenlemelerle belirlenmiş olan emisyon oranları % 35 ten % 24 e düşürülmüştür (uluslararası havayolu ve denizyolu taşımacılığı buna dahil değildir). Yolcu otomobilleri çok daha etkili olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak otomobillerin yaydığı özel CO 2 gazı azalmıştır ancak bu azalma taşımacılıktaki büyümeyi telafi etmekten uzaktır. Sonuç, karayolu taşımacılığından kaynaklanan CO 2 yayılımında yaklaşık % 20 lik bir artıştır. Bununla birlikte karayolu taşımacılığında meydana gelen hava kirliliğinde azalma görülmesine rağmen, kentsel alanlarda karşılaşılan ciddi hava kalitesi sorunları varlığını sürdürmektedir. İnsanların, sağlığı olumsuz etkileyen bu zehirli gazlara maruz kalma oranlarının azaltılması için daha başka önlemler alınmalıdır. Son yıllarda pil teknolojisindeki ilerlemeler elektrikli araçların içten yanmalı motorlu taşıtlara alternatif olarak kullanılmasını gündeme getirmiştir. Yüksek verimli elektrik motorları kullanan bu taşıtların yakıt ve bakım maliyetlerinin oldukça düşük olmaları, egzoz gazları olmamasından dolayı şehir içi hava kalitesini artırmaları, toplam karbon salınımının düşük olması sebebiyle çevre etkisinin az olmaları ve daha az ses çıkartması sebebiyle de gürültü kirliliğine yol açmamaları gibi avantajlar sunmaktadırlar. Ancak bu yeni teknolojideki menzil ve şarj süresi gibi eksikler ve ilk yatırım maliyetinin yüksek olması sebebiyle yaygın kullanım bulamamaktadır. Elektrikli araç satın alırken içten yanmalı motorlu bir otomobillerle genel kullanım varsayımıyla karşılaştırarak

4 karar alınması durumunda içten yanmalı motorların tercih edilmesi doğaldır. İçten yanmalı motorlu araçlarla elektrik motorlu araçların karşılaştırması özetle Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: İçten Yanmalı ve Elektrikli Motorlu Araçların Karşılaştırması Kriterler İçten Yanmalı Elektrikli Satın Alma Maliyeti 100 birim birim Bakım Maliyeti 100 birim birim Yakıt Maliyeti 100 birim birim Çevreye etkisi Yüksek Orta Menzil km km Şarj süresi 5-15 dk 1-6 saat (Not: Tabloda birim olarak belirtilen rakamlar eşdeğer elektrikli aracın maliyetlerinin ne oranda olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.) 3) ELEKTRİKLİ ARAÇ SEÇİM YÖNTEMLERİ Karmaşık problemlerin çözümünde optimizasyon yönteminin dışında AHP ve Etmen Puan Yöntemi gibi karar alma yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu yöntemler derslerde uygun çözüm yöntemi olarak kullanılmaktadır. 4 Diğer taraftan bir projenin teknik, operasyonel, ekonomik, yasal ve zamanlama açısından objektif ve yansız fizibilitesinin sağlanmış olması gerekir. Probleme karşılaştırmalı karar yöntemleri kullanılarak yaklaşıldığında tercihin neden içten yanmalılardan yana kullanıldığını elektrikli araçların neden kabul görmediğini anlamak kolaydır. Bununla beraber kentsel lojistik için en uygun güzergâh ve zaman planlaması içeren bir metodoloji hazırlayarak ve bir karayolu deneme şebekesi üzerinde toplam maliyetleri ve karbondioksit emisyonunu en aza indirecek planlamanın yapılmasıyla içten yanmalı motorların tercihinde değişiklik yaratılabilir. 4) KAPASİTELİ TALITLARLA DAĞITIM ŞEBEKESİ MODELİ Örnek olarak bir depo (A) ve dört adet mağazadan (B, C, D, E) oluşan bir şehir içi dağıtım şebekesi ele alalım (Şekil 1). Bu şebekede mağazalardaki taleplerin 1 er birim olduğunu varsayalım. Yükler her gün 2 şer birim kapasiteli taşıtlarla depodan talep noktalarına taşınsınlar. Taşıma maliyetleri sabit, yükten bağımsız ve alınan toplam yol ile 4 Mehmet TANYAŞ, Depo Yeri Seçimi Ders Notları

5 yaklaşık doğru orantılı olsun. Minimal maliyet iki ayrı seferde A-B-C-A ve A-D-E-A rotalarının izlenmesiyle elde edilir 5 ; bu maliyet ise 230 birimdir. C 80 D A 25 B E Şekil 1 Örnek Dağıtım Şebekesi (Rakamlar düğümler arasındaki mesafeleri göstermektedir) Bu şebekede eğer taşımayı elektrikli taşıtlarla yapabiliyor olsaydık toplam maliyet yaklaşık olarak 1:5 oranında azalarak 46 birime indirebilirdik. Ancak bu dönüşümün elektrikli taşıtların menzil kısıtı sebebiyle fizibilitesinin incelenmesi gerekir. Tipik bir elektrikli taşıtın 100 km nin altında menzile sahip olduğunu varsayarsak C veya D düğümlerine (toplam mesafenin 100 km olmasından dolayı) erişmeleri mümkün olamayacaktır. Diğer bir deyişle filonun elektrifikasyonu teknik ya da operasyonel anlamda fizibil değildir. Ancak problemi filonun tamamının elektrikli taşıtlara çevrilip çevrilmemesi kararı olarak değil de, filonun ne kadarlık bölümünün elektriklendirilmesi şeklinde kuracak olursak bulacağımız cevap bir öncekinden farklı olacaktır. Bir başka deyişle yeni problemimiz şu olsun: Bazı rotaları elektrikli araçlarla kapsarken toplam maliyeti düşürebilecek bir çözüm bulabilir miyiz? Bunun cevabı evettir. Örneğin B ve E düğümlerine elektrikli araçlarla gitmeye başlarken, C ve D düğümlerine içten yanmalı araçlar gönderirsek optimal rotalarımız A-C-D-A ve A-B-A-E-A olacaktır. Bunların toplam maliyeti ise 180 birim + 100/5 birim = 200 birim olacaktır. Bu ise orijinal problemin çözümü olan 230 birimden daha iyidir. Sonuç Şehiriçi lojistik hizmeti veren filolarda elektrikli taşıtların yaygınlaşması için yöneticilerin probleme bakış açılarını yeniden ele almaları gerekmektedir. Bunu bir uygunluk (fizibilite) ya da ikili karşılaştırma şeklinde alırlarsa içten yanmalı motorlu taşıtların seçilme 5 A-B-A-E-A ve A-C-D-A rotaları toplam 280 birim, A-B-A-D-A ve A-E-A-C-A rotaları toplam 300 birim maliyete sahiptir.

6 şansları çok daha yüksek iken problemi değiştirip hangi rotalar elektriklendirilmeye uygun? sorusu sorulduğunda toplam maliyeti azaltacak rota değişiklikleri yapmak mümkün olacaktır.

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III

OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA PROGRAMI (SAP) RAPORU VERSİYON 1.0 (06.2011) III İÇİNDEKİLER I. OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU... III A. Kuruluş... III B. Platformun Vizyonu ve Misyonu...

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE ÖRNEK UYGULAMALARIN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi Arzu DURUSU

Detaylı

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara

Politika Analizi. Ulaştırma Sektörü Bölünmüş Yol Çalışması. Hazırlayanlar. Maliye Öğle Grubu. 2011, Ankara Politika Analizi Ulaştırma Sektörü Hazırlayanlar 2011, Ankara İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. Çalışmanın Amacı... 3 1.2. Temel Sorular... 3 1.3. Çalışmanın Yöntemi... 4 2. TÜRKİYE DE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ...

Detaylı

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI

ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI ISZU KNT 522 ULAŞIM SİSTEMLERİ Dr. Muammer KANTARCI Dersin amacı, kentsel planlama aracı olarak ulaşım planlama yaklaşımlarının tanımlanmasıdır. Bu amacı desteklemek için arazi kullanımı ve ulaşım modelleri

Detaylı

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi ANKARA, 2014 İçindekiler GİRİŞ 1 1. KOMBİNE TAŞIMACILIK KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 4 2. KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR... 5

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı

ABütünleşik değerlendirme

ABütünleşik değerlendirme ABütünleşik değerlendirme DA Bütünleşik değerlendirme Mevcut durumun belirlenmesi 1 Çevre ve yaşam kalitesi 28 2 Avrupa nın değişen yüzü 36 Atmosferik ortam 3 İklim değişikliği 62 4 Hava kirliliği ve sağlık

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

ULUSLARARASI LOJİSTİK

ULUSLARARASI LOJİSTİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2625 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1593 ULUSLARARASI LOJİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Güvenç ŞAHİN (Ünite 1) Doç.Dr. Aydın SİPAHİOĞLU (Ünite 2,3) Dr. Zehra KAMIŞLI

Detaylı

TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI

TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI TRANSİST 2013 SEMPOZYUM ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ ELEKTRİKLENDİRİLMESİ PLANLAMASI Levent AKSOY 1,Yavuz GÜNALAY 2, Burak KÜÇÜK 3, Gülnihal AKAN 4, Samet GÜRSEV 5 ÖZET Elektrikli taşıtlar pil teknolojilerinin

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ

LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU 1-2 Ekim 2012 LOJİSTİK YÖNETİMİNDE TAŞIMA SİSTEMLERİ VE MALİYETLEME YÖNTEMLERİ Mahmut YARDIMCIOĞLU a Hilal KOCAMAZ b Özlem ÖZER c adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme

Detaylı

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI

BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI BANDIRMA İKTİSADİ ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ Yayın No: 2 BANDIRMA LİMANININ ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI VE BANDIRMANIN LOJİSTİK MERKEZ HALİNE GETİRİLMESİNE YÖNELİK SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ Yrd. Doç.

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı. Environmental Sustainability of Logistic Operations and Marco Polo Program

Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı. Environmental Sustainability of Logistic Operations and Marco Polo Program KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 35-44, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Lojistik Faaliyetlerin Çevresel Sürdürülebilirliği ve Marco Polo Programı Osman ÇEVIK 1 Bayezid GÜLCAN

Detaylı

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ VE KENTİÇİ ULAŞIMI DERSİ ULAŞTIRMA A.B.D. ÖGR.GÖR.KÜRŞAT KAYMAZ TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TAŞIMACILIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Giriş Taşımacılık Sistemini Etkileyen Çevresel Faktörler Taşımacılık Sisteminin Altyapısı Taşıma Türleri Tekli Hizmet Seçenekleri Çoklu Hizmet Seçenekleri

Detaylı

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler

Şehirler için sürdürülebilir gelişme. Sürdürülebilir Şehir. www.siemens.com.tr/sehirler Şehirler için sürdürülebilir gelişme Sürdürülebilir Şehir www.siemens.com.tr/sehirler İçindekiler Şehirler, gelecek için büyümenin itici güçleridir, ama aynı zamanda CO 2 emisyonlarında en büyük paya sahiptirler.

Detaylı

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI

TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI TR81 DÜZEY 2 BÖLGESİ (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) ULAŞIM VE LOJİSTİK MASTER PLANI Aralık 2013 Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Gültekin KUYZU TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı

Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı Lojistik Sektör Planlaması, Organize Lojistik Bölgeleri ve Mersin Kenti Lojistik Planı Murat ÇELİK Giriș Küreselleșmenin en önemli nedeni, iletișim teknolojisindeki dijital devrim, en önemli sonucu da

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ

LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LOJİSTİKTE TAŞIMA ŞEKİLLERİNİN BELİRLENMESİ Endüstri Müh. Burak ERKAYMAN FBE Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Sistem Mühendisliği Programında Hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması

Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Belediyelerin Merkezî İdare ve Özel Kesim ile İlişkileri Bağlamında Kentlerde Raylı Ulaşım Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması Arş.Gör.Harun KILIÇASLAN Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Görükle Kampüsü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA DAĞITIM MALİYETLERİ VE FİYATLANDIRMA 840UH0030 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR

(5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR (5) KENTİÇİ ULAŞIMDA TOPLU TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ Doç. Dr. Cem SAATÇİOĞLU 9 Yaşar YAŞARLAR ÖZET Ulaşım ve iletişim bakımından ayrı bir öneme sahip olan İstanbul un başta gelen sorunlarından

Detaylı

ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ

ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ ULAŞTIRMA SĐSTEMLERĐNĐN ÇEVRESEL ETKĐLERĐ ENVIRONMENTAL IMPACTS OF TRANSPORTATION SYSTEMS Sevil AY * *Yıldız Teknik Üniversitesi, Đnşaat Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Ulaştırma Anabilim Dalı,

Detaylı

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği

Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin. Binalarda Enerji Verimliliği Enerji Tüketiminde Dönüşüm İçin Binalarda Enerji Verimliliği 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 İçindekiler 1 Binalarda Enerji Tüketimi Uyarı Çağrısı 2 Güvence Grubu Başkanı nın Açıklaması

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Çevresel HAVAALANLARINDA. Etkiler

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Çevresel HAVAALANLARINDA. Etkiler T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAALANLARINDA Çevresel Etkiler ii SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Yayın No Yayın Türü Konu İlgili Birim Baskı : HAD/T-11 : Tercüme :

Detaylı