ORTAK TRANSİT SÖZLEŞMESİ TEMİNAT DÜZENLEMELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTAK TRANSİT SÖZLEŞMESİ TEMİNAT DÜZENLEMELERİ"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AT ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ORTAK TRANSİT SÖZLEŞMESİ TEMİNAT DÜZENLEMELERİ TÜRKİYE NİN UYUM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (Uzmanlık Tezi) Özay KUTLU AT Uzman Yardımcısı Ankara, Eylül 1998

2 ÖNSÖZ Türk transit tasimacilik teminat düzenlemelerinin, Ortak Transit Sözlesmesi teminat düzenlemeleri ile karsilastirilip uyumlastirilmasi, öncelikle transit sistemlerinin bilinmesini, bu baglamda hem Türk transit mevzuatinin hem de, diger geçerli uluslararasi transit düzenlemeleri dahil, Ortak Transit mevzuatinin degerlendirilmesini gerektirmistir. Ayni sekilde, geçerli teminat düzenlemeleri ortaya konulduktan sonra, Türk transit tasimacilik teminat düzenlemeleri ile Ortak Transit Sözlesmesi teminat düzenlemelerinin karsilastirilmasinin daha dogru oldugu düsünülmüstür. Ancak transit ve buna bagli olarak teminat düzenlemeleri gözden geçirildikten sonra, ülkemizin Ortak Transit Sözlesmesi çerçevesinde yapmasi gereken mevzuat ve uygulama degisiklikleri konusunda öneriler sunulmustur. Kisacasi, önce yalniz Sözlesme hükümleri incelenip, sonra çözüm önerileri sunma yoluna gidilmemis, genis perspektifli ve kapsamli bir çalisma yapilmistir. Ancak yine de, bu çalismanin yeterli oldugu asla iddia edilmemekte, çalismadan yararlanmak isteyenlerin, özellikle bu hususu göz önünde bulundurmalarinda yarar görülmektedir. bilirim. Çalismanin hazirlanmasinda emegi olanlara, en içten tesekkürü borç Özay KUTLU, Ankara, Eylül 1998

3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR Sayfa No. vi GİRİŞ Çalışma Yöntemleri Yazılı Kaynaklar Anketler Durum-tespit Ziyaretleri Raporlar Görüşme / Danışma 4 2. Tezin Oluşumu 5 BÖLÜM I TRANSİT SİSTEMLERİNE BAKIŞ 6-40 I.1. Transit Nedir? 6 I.2. Tarihsel Gelişim 7 I.3. Günümüz Transit Rejimleri 10 I.3.1. ATA Sözleşmesi Transit Düzenlemeleri 11 I.3.2. Kyoto Sözleşmesi, E.1. Eki Transit Düzenlemeleri 12 I.3.3. TIR Sözleşmesi Transit Düzenlemeleri 14 I TIR Sözleşmesinin Revizyonu 15 I.3.4. Topluluk Transit Rejimi 17 I Transit Eylem Planı 24 I.3.5. Ortak Transit Rejimi 27 I.3.6. Baltık Transit Sistemi 31 I.3.7. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Sistemi 32 I.3.8. Topluluk, Ortak ve TIR Transit Sistemlerinin Karşılaştırılması 33 I.3.9. Türk Mevzuatında Transit Düzenlemeleri 35 I Transit Rejiminin Tanımı 35

4 I Uluslararası Barselona Sözleşmesi ve Statüsü Vergi Muaflığı 36 I Transit ve Aktarma Serbestliği ve Kısıntıları 36 I Taşıma Türlerine göre Transit 37 I Transit ve Aktarma Hükümlerinin Uygulanacağı Eşya 38 I Adi ve Milletlerarası Transit Usulü 38 I Uygulamada Transit 39 BÖLÜM II TRANSİT TEMİNAT DÜZENLEMELERİ II.1. Teminat Kavramı 41 II.2. ATA Sözleşmesi Teminat Tüzenlemeleri 42 II.3. Kyoto Sözleşmesi Ek E.1 Teminat Tüzenlemeleri 45 II.4. TIR Sözleşmesi Teminat Tüzenlemeleri 47 II.5. Topluluk Transit Rejimi Teminat Tüzenlemeleri 51 II.5.1. Topluluk Transit Rejimi Teminat Türleri 52 II Bireysel Teminat 52 II Maktu Teminat 52 II Kapsamlı Teminat 53 II Geçici Yasaklama 55 II.5.2. Teminattan Feragat 58 II.5.3. Kefil 59 II.5.4. EUROTRANSIT 97 Konferansı 60 II.5.5. Bilgisayarlaşma - Otomasyon Projesi 63 II.6. Ortak Transit Rejimi Teminat Sistemi 65 II.6.1. Anasorumlu 66 II Anasorumlunun Yükümlülükleri 66 II.6.2. Kefil 68 II Kefilin Sorumlu Olacağı Tutar 69 II Kefilin Yükümlü Sayılamayacağı Durumlar 71 II Kefile Sorumluluk Yükleyen Haller (İhlaller) 72 II Kefilin Tebligat Adresleri 74 II.6.3. Teminat İdaresinin Rolü 74

5 II.6.4. Ortak Transit Teminat Türleri 76 II Nakit Teminat 76 II Kapsamlı Teminat 77 II Teminat Belgesinin Düzenlenmesi ve Kullanılması 78 II Yetkili Kişiler 79 II Geçerlilik Süresi: Uzatma 80 II İptal 80 II Teminat Tutarının Hesaplanması 80 II Geçici Yasaklama 85 II Maktu Teminat 88 II Maktu Teminat Tutarı 90 II Teminat Tutarında Artış 90 II Hassas ve Hassas-olmayan Eşyadan Oluşan Sevkiyat 92 II Maktu Teminat Fişi 92 II Sınırlı Geçerliliğe Sahip Maktu Teminat Fişleri 93 II İptal 94 II Bireysel Teminat 94 II Bireysel Teminatın Tutarı 95 II.6.5. Teminat Belgeleri 96 II.6.6. Teminat Muafiyet ve İstisnaları 96 II Taşımacılık Türlerine Göre Teminattan Feragat 97 II.6.7. Gümrük Vergilerinin Hesaplanması 99 II.6.8. Araştırma Prosedürü 100 II.6.9. Alacakların Tahsiline ilişkin Karşılıklı Yardım 102 II.7. Türk Mevzuatında Teminat Düzenlemeleri 103 II.7.1. Muayene 104 II.7.2. Teminat 105 II.7.3. Teminat Tutarının Hesaplanması 105 II.7.4. Global Teminat 106 II.7.5. Memur Gözetimi 108 II.7.6. Çıkış Gümrüğünce Kapların Açılması ve Noksanlıklar 109 II.7.7. Çıkıştan Sonra Yapılacak İşlemler 110

6 II.7.8. Telef ve Zayi Olan Eşya 110 II.7.9. Teminata Bağlanmayan Eşyanın Eksik Çıkması 111 II Beyannamelere Aykırı Çıkan Eşya 111 II Teminat Aranacak ve Aranmayacak Aktarmalar 111 II Aktarmada Muayene ve Teminat 112 II Teminatın Çözülmesi 112 II Kabul Olunabilecek Teminat ve Değerlendirilmesi 113 II Banka Teminat Mektuplarının Şekilleri ve Kayıtları 115 II Teminat Mektuplarının Kovuşturulması 116 II.8. Türk ve Ortak Transit Teminat Düzenlemelerinin Karşılaştırılması 118 BÖLÜM III ORTAK TRANSİT SİSTEMİNE GİRME SÜRECİNDE TÜRKİYE III.1. Tarihsel Gelişim 121 III.2. Sözleşme ye Taraf Olma ile ilgili Hükümler 121 III.3. Türkiye nin Sözleşmelere Katılma Çalışmaları 122 III.4. AT Komisyonu EUROCUSTOMS Protokolü 123 III.5. Beklentiler 124 DEĞERLENDİRME, ÖNERİLER ve SONUÇ Değerlendirme Öneriler Transit Düzenlemelerinin Uyumlaştırılması Anasorumlu Kavramının Mevzuata Yerleştirilmesi Teminat Türlerinin Kabul Edilmesi Teminat Olarak Kabul Edilenler Refakatin Teminat Olmaması Bildirimlerin Uyumlaştırılması Teminat İdarelerinin Belirlenmesi Sektörün ve Gümrük Görevlilerinin Bilgilendirilmesi Sektörle Mutabakat Zaptı Düzenlenmesi 131

7 2.10. Teminat Sistemine Giriş Bilgisayarlaşma Gümrük Görevlisinin Yetkilendirilmesi Maktu Teminat Fişleri Kefil Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Teminat İstisnaları Taşımadan Sorumlu Aracılar (Forwarders) Teminat Verecek Kişi ve Kuruluşların Belirlenmesi (Kefil) Ulusal Transit Düzenlemeleri Yetkili Gönderici ve Alıcılar Ortak Transit Merkez İdaresinin Kurulması Gümrük İdarelerinde Transit Birimlerinin Oluşturulması Mühürlerin Basılması ve Kontrol Edilmesi Sonuç 139 EKLER 140 KAYNAKÇA 154

8 KISALTMALAR AEK Avrupa Ekonomik Komisyonu AS Armonize Sistem AT Avrupa Topluluğu ATA Geçici Kabul ATRG Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi BM Birleşmiş Milletler ECO Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECU Avrupa Topluluğu Para Birimi EFTA Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi GATT Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması GK Gümrük Kanunu GY Gümrük Yönetmeliği IBCC Uluslararası Ticaret Odaları Bürosu IRU Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği ITI Uluslararası Eşya Transiti NCTS Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi OTS Ortak Transit Sözleşmesi RG T.C. Resmi Gazete TARIC Avrupa Topluluğu Entegre Tarifesi TIR Uluslararası Karayolu Taşımacılığı T1 Topluluk statüsünü haiz olmayan eşyaya uygulanan transit rejimi T2 Topluluk statüsünü haiz eşyaya uygulanan transit rejimi TGK Topluluk Gümrük Kanunu TİB Tek İdari Belge TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği WP.30 Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu

9 GİRİŞ AT ve EFTA ülkeleri arasında düzenlenen 20 Mayıs 1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi, 1968 yılında oluşturulan Topluluk Transit Rejimi ile özellikle de teminat düzenlemeleri bakımından hemen hemen aynı hükümleri içermekte, hatta ileride bunların tek bir transit rejimi altında birleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bugün 23 Akit Tarafta uygulanmakta olan Ortak Transit Sözleşmesi, üçüncü ülkelerin katılımına açık tutulmuştur. 31 Aralık 1995 tarihinde AT ile bir gümrük birliği ilişkisine giren ülkemizin bu sistemin dışında kalması mümkün değildir. Zaten bu nedenle, 5 Ekim 1995 tarihinde Topluluk Komisyonu nezdinde Sözleşmeye katılım başvurusu yapılmış bulunmaktadır. Türkiye nin anılan Sözleşmeye katılma sürecinde ise, sistem çerçevesinde teminatın nasıl işleyeceği ve kimlerin kefil olabileceği gündeme gelecektir. Ortak Transit Rejimi teminat düzenlemelerinin kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ülkemizin mevcut transit mevzuatı ile karşılaştırılarak, gerekli altyapının bir an önce oluşturulması hem gümrük hem de işlemciler açısından büyük önem arz etmektedir. TIR Sözleşmesi uygulamalarında olduğunun aksine, deneme-yanılma yöntemi yerine bilinçli olarak yeni sistemi öğrenmek ve gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra uygulamaya geçmek yerinde olacaktır. Keza, 1 Ocak 1996 tarihinden beri yürürlükte olan Tek Tip Gümrük Beyannamesi ve Kullanma Talimatı, Eşya Ticaretindeki Formalitelerin Basitleştirilmesine ilişkin Sözleşme de öngörülenin kötü ve yanlış bir kopyası durumundadır. Sözde, mevcut mevzuatımıza uyumlaştırma yapılmıştır. Bu uyumlaştırılmış

10 düzenlemenin düzeltilmesi, Ortak Transit Sözleşmesine katılma çalışmalarında büyük zaman ve enerji kaybına yol açmıştır. Aynı hataya bir kez daha düşülmemesi için, ilgililerin üzerlerine düşeni eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir. Kamu ve özel sektörden herkes, eşya akışının kolaylaştırılması ile kaçakçılığa karşı korunmanın güçlendirilmesi arasındaki dengenin kurulmasını istemektedir. 1 Keza, Avrupa Birliğine ön katılım (preaccession) stratejisi olarak, mevcut Topluluk ve Ortak Transit sistemlerinin yerini alacak otomasyona dayalı yeni bir Avrupa transit sistemine ihtiyaç duyulmaktadır 2. Böyle bir sistemde Akit Taraflar arasındaki taşımalarda TIR 3 sistemi uygulanmayacaktır. İşlemleri hızlandıracak ve belge sahteciliği ve sahte mühürlerin kullanılmasının önlenmesi ve ibra edilmeyen işlemlerin çabuk belirlenmesi ile kaçakçılık riskini azaltacak, hatta ortadan kaldıracak olan bilgisayarlı transit sitemi 2000 yılı ortalarına kadar aşamalı olarak mevcut sitemin yerini alacaktır. Böyle bir sistem nihayet teminatın yönetimi ve kontrolünde yeni fırsatlar yaratacaktır. 4 Ülkemizin böyle bir sistemin dışında kalması düşünülemez. Bunun ilk ve belki de en önemli koşulu ise, iç mevzuatın, Ortak Transit Sözleşmesi teminat düzenlemeleri ile uyumlu hale getirilmesidir Monti, Mario, Topluluk Komisyonu Üyesi, 2-7 Şubat 1997 tarihli Eurotransit 97 Konferansı Yazıları önsözü, Brüksel, 30 Nisan Action Plan for Transit in Europe a New Customs Policy, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM(97)188 final, Action Plan for the Transit System, s. 7, tarihli ATRG C176. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı (Transports Internationaux Routiers). A New Transit System For Europe, Çalışma Belgesi, 2-7 Şubat 1997 tarihli Eurotransit 97 Konferansı Yazıları, s , Brüksel, 30 Nisan 1997.

11 1. Çalışma Yöntemleri 1.1. Yazılı Kaynaklar Bu tezin hazırlanmasında, yazılı kaynaklara, özellikle de resmi belgelere başvurulmuştur. Uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile Türk ve Avrupa Topluluğu Resmi Gazeteleri bu bağlamda en çok incelenen ve tezde kullanılan belgeler olmuştur. Bununla birlikte, raporlar ve basın bildirileri gibi kaynaklardan da oldukça yararlanılmıştır Anketler Hazırlık aşamasında düşünülmüş ve öngörülmüş olmasına karşın, gerek transit sisteminin yöneticisi konumundaki kamu sektörü (gümrük, maliye, ulaştırma) gerek transit sisteminin kullanıcısı konumundaki özel sektöre (TOBB, UND, bankalar, sigortacılar) yönelik anketler, yeterli sürenin ve maddi koşulların bulunmaması nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Bu, ilgililerin görüş, düşünce ve beklentilerinin teze yansıtılamamasına yol açmıştır Durum-tespit Ziyaretleri Bir gümrük idaresinin ziyaret edilerek, uygulamanın yerinde görülmesi, yine süre yetersizliği nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Transit işlemleri bakımından daha önceden gerçekleştirilen birtakım ziyaretlerden edinilen bilgi ve deneyimlerden yararlanılırken, teminat işlemleri için bu yola başvurmak söz konusu olamamıştır. Keza, teminat uygulamalarının yerinde görülmesinin, hem teorik bilgilerin daha iyi yerleşmesini hem de uygulamaya yönelik önerilerin daha sağlıklı ve yerinde olmasını sağlayacağı düşünülmektedir.

12 1.4. Raporlar Tezin oluşumunda Topluluk boyutu değerlendirilirken, Topluluk ilgili birimlerinin raporlarından oldukça yararlanılmıştır. Bu, ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesine katılım çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret ve toplantılara ilişkin raporlar için de geçerlidir. Bununla birlikte, eğitim programı ve Matheaus programı çerçevesinde Topluluk Üye Devletlerinde gerçekleştirilen bazı ziyaretlere ilişkin raporlardan, içerikten yoksun ya da yanlış bilgiler içerdikleri tespit edildiğinden, yararlanılamamıştır Görüşme / Danışma TOBB de Ticaret ve TIR Şubesi Müdürü ile yapılan görüşme, TIR siteminde ülkemiz kefil kuruluşu olan bu kuruluşun TIR sitemi deyimleri ile Ortak Transit teminat düzenlemelerine ilişkin görüş, beklenti ve önerilerinin teze yansıtılmasını sağlamıştır. Gümrük Müsteşarlığı Kontrol Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler tezin hazırlanmasında oldukça yönlendirici olmuştur. Gümrük Müsteşarlığı Modernizasyon Projesi Birim Başkanlığı ndan bir uzman ile yapılan görüşme, Türk Gümrük Otomasyon Sisteminin transit boyutunun teze yansıtılmasını sağlamıştır. 2. Tezin Oluşumu

13 Tez, Transit Sistemlerine Bakış, Transit Teminat Düzenlemeleri ve Ortak Transit Sistemine Girme Sürecinde Türkiye olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Transit Sistemlerine Bakış Bölümü nde, transit teminat düzenlemelerini daha iyi anlamak için, transit kavramı, tarihsel gelişme, özellikle Topluluk ve Ortak Transit rejimleri olmak üzere günümüz transit sistemleri ve Türk transit mevzuatı gözden geçirilmektedir. Transit Teminat Düzenlemeleri Bölümü nde, teminat kavramı, Ortak Transit rejimi ayrıntılı olmak üzere günümüz transit sistemlerinin teminat düzenlemeleri ve Türk transit teminat mevzuatı karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Ortak Transit Sistemine Girme Sürecinde Türkiye Bölümü nde, ülkemizin Ortak Transit Sözleşmesi ne taraf olması amacıyla yürütülen çalışmalar gözden geçirilmektedir. Değerlendirme, Öneriler ve Sonuç kıısmında, bir değerlendirme yapıldıktan sonra, Türkiye nin Ortak Transit Sözleşmesi teminat düzenlemelerine uyum çerçevesinde yapması gereken mevzuat ve uygulama değişiklikleri konusunda öneriler sunulmaktadır. ---o--- BÖLÜM I TRANSİT SİSTEMLERİNE BAKIŞ

14 I.1. Transit Nedir? Transit, belirli bir gümrük bölgesi içinde ya da farklı gümrük bölgeleri arasında ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan bir ayrıcalık sistemidir. Transitin özü, belirlenmiş bir gümrük bölgesini taşımacılık kapsamında geçerken bir üçüncü ülkeden gelen ya da bir üçüncü ülkeye giden eşya üzerindeki gümrük vergileri, özel tüketim vergisi (excise) ve KDV nin, geçici olarak askıya alınmasına izin verilmesidir. Vergi ve resimlerin askıya alınması, eşyanın ilgili gümrük bölgesinden çıkmasına ya da bir başka gümrük rejimine tabi tutulmasına kadar ya da vergi ve resimler ödenerek eşyanın serbest dolaşıma girmesine kadar sürmektedir. 5 Benzer şekilde, gümrük transiti, bir gümrük bölgesinden eşyanın pazara sunulmaksızın geçişinin kolaylaştırılması demektir. Bu Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 1947 nin V. Maddesi nde öngörülen transit serbestisi dir. 6 Bu Maddeye göre, bir Akit Tarafın sınırları dışında başlayan ve biten tam bir seferin bir kısmını bu Akit Tarafın ülkesinden, aktarmalı ya da aktarmasız, antrepolu ya da antreposuz, kesintili ya da kesintisiz, ya da taşıma şekli değiştirilerek ya da değiştirilmeden geçen (bagajlar dahil) eşya ile gemiler ve diğer taşıma araçları söz konusu Akit Tarafta transit halinde kabul edilmektedir. Bununla birlikte, hava taşıtları bu Madde hükmünden yararlanamamaktadır. Öte yandan transit taşımalar, taşıma masrafları ile taşıma dolayısıyla yapılan idari masraflar ya da verilen hizmetler 5 6 Report on the Community Transit System, Analysis (I) The transit system today, European Parliament s Committee of Inquiry into Community Transit System, Raporteur: Edward Kellett-Bowman, tarihli PE sayılı Belge, Interim Report on Transit, Task Force Transit, , COM(96)477 final Ek 1, s tarihli the General Agreement on Tariffs and Trade

15 karşılığı ücretler hariç, Gümrük vergi ve resimlerinden ve diğer yükümlülüklerden muaf tutulmaktadır. 7 I.2. Tarihsel Gelişim Gümrük düzenlemelerine ilişkin 1900 ve 1913 Kongrelerinde alınan kararlara karşın 8, taşımacılığı kolaylaştırmaya yönelik ilk önemli gelişme 10 Mart 1921 tarihinde toplanan Barselona Konferansı sonucu 31 Ekim 1922 tarihinde yürürlüğe giren 20 Nisan 1921 tarihli Transit Serbestliği Sözleşmesi ile Barselona Konferansı nın 14 Nisan 1921 tarihinde kabul ettiği ve Sözleşme nin eki olan Transit Serbestliği Statüsü 9 dür. Milletler Cemiyeti Misakı 10 hükümleri çerçevesinde, Versay Barış Antlaşması 11 hükümlerine halel getirmeksizin, iletişim ve transit serbestliğinin güvence altına alınması ve sürdürülmesi amacıyla transit geçirilen eşyadan transit dolayısıyla, gerek girişte, gerek çıkışta, gümrük vergisiyle gümrükçe alınan diğer vergi ve resimlerin alınmaması, ancak, bu eşyadan denetlemenin gerektirdiği masraflarla verilen hizmetler karşılığı olan resim ve ücretlerin aranmasını öngören 12 ve İspanya nın Barselona kentinde imzalanan bu Sözleşme ve Statü ye, Afrika, Asya, Avrupa, Güney Amerika ve Avustralya kıtalarından 50 ülke taraf olmuştur Büyüktaşkın, Şener, Uluslararası Ticarette GATT Düzeni, GÜ. Yayın No:20, Ankara, 1983, s ATA Handbook, Bölüm 2, s. 4. The Convention and Statute on Freedom of Transit (Milletlerarası Barselona Mukavele ve Nizamnamesi) United Nations, Transport Facilitation Conventions, International Telecomunication Union, The Covenant of the League of Nations. The Treaty of Peace, Versailles, 28 Haziran Barselona Statüsü, Madde 3. Türkiye, bu düzenlemeye ancak 1932 yılında Milletler Cemiyeti ne girdikten sonra taraf olmuş ve gümrük mevzuatında yer vermiştir (GK, Madde 90 ve GY, Madde 501).

16 Başka varış yerlerine gitmek üzere gelen eşyanın ülkelerden geçişine nasıl izin verileceği sorusu uluslararası düzeyde ilk defa 1948 yılında kurulan IRU nun yönettiği 1959 TIR Sözleşmesi ile ele alınmıştır. Bu sistem temel olarak TIR karneleri aracılığıyla güzergahta kaybolan vergi ve resimler için teminat sağlamaktadır. Bununla birlikte, eşyanın vergi ve resimlerinin statüsüne ilişkin herhangi bir kanıt sunmamaktadır. Daha sonra, 1968 yılında Avrupa Topluluğu nda Ortak Gümrük Tarifesi oluşturulduğunda gümrük vergileri ödenmiş eşya, yani serbest dolaşımdaki eşya ile hem gümrük vergileri hem de dolaylı vergileri ödenmemiş eşya arasındaki ayrımı bir şekilde bu sisteme eklemek gerekmiş ve böylece eşyanın kaybolduğu Üye Devleti belirlemek amacıyla iç sınır geçişlerinde verilen transit bilgi notunun (transit advice note) kullanıldığı Topluluk transit rejimi ortaya çıkmıştır. Ayırım, serbest dolaşımda olmayan eşyaya uygulanan T1 belgesi ile yalnız dolaylı vergileri varışın bulunduğu Üye Devlet te ödenecek eşyaya uygulanan T2 belgesi arasında yapılmıştır. Sistem, yaklaşmakta olan tek iç pazar ışığında transit bilgi notu kullanılması gereğinin ortadan kalktığı 1990 yılına kadar hemen hemen değişmeden kalmıştır. Bugün uygulamada yalnız T1 sistemi vardır. Aynı zamanda ihracat amaçlı transit sisteminin kullanımı da artık gerekmemekte ve günümüzde mali açıdan eşyanın ihraç edildiğini göstermek için Tek İdari Belge nin (Single Administrative Document TİB) 3 numaralı yaprağı kullanılmaktadır. İhracat koşuluyla bir

17 ödemenin yapıldığı ihracat ve yeniden ihracatlarda, eşya serbest dolaşımda olmadığından, T1 sistemi hala kullanılmaktadır yılında o zaman EFTA içinde yer alan iki ülke, Avusturya ve İsviçre üzerinden Topluluğun bir yerinden bir başka yerine eşya göndermek için bir yönteme gereksinim duyulduğu görülmüştür. Böylece, Topluluk Transit Sistemi iki anlaşma ile bu iki ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmiştir yılında Topluluk Transit Sisteminin bu genişlemesi, diğer EFTA ülkeleri, Finlandiya, İsveç, İzlanda ve Norveç i de içeren Ortak Transit Sözleşmesi (OTS) ile yaygınlaştırılmıştır. Topluluk bir bütün olarak bu Sözleşme nin bir üyesidir Ocak 1995 tarihinde Avusturya, Finlandiya ve İsveç Avrupa Topluluğu na üye olduklarından, Topluluğun geri kalanıyla olan ticaretlerinde Topluluk Transit Sistemi uygulanmaya başlanmış ve Sözleşme nin ayrı bir üyesi olmaktan çıkmışlardır. 1 Temmuz 1996 tarihinde, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan ın katılımıyla kapsam bir kez daha genişlemiştir. Öte yandan, Bulgaristan, Estonya, Latviya, Litvanya, Romanya ve Slovenya ile birlikte Türkiye nin Sözleşmelere katılma çalışmaları devam etmektedir. Ortak Transit Sisteminde transit bilgi notu, Avrupa Topluluğu içi hariç, hala kullanılmaktadır. 15 I.3. Günümüz Transit Rejimleri Gümrük transiti ile ilgili uluslararası sözleşmeler şunlardır: Ortak Transit Sözleşmesi, Madde 3(3) tarih ve 1/93 No.lu Karar ile değişik, tarihli ATRG L36, s.33. Interim Report, s. 2-3.

18 Geçici Eşya Kabulü için ATA Karnelerine ilişkin Gümrük Sözleşmesi (ATA Sözleşmesi) 16, 6 Aralık 1961, Brüksel; Uluslararası Eşya Transitine ilişkin Gümrük Sözleşmesi (ITI Sözleşmesi) 17, 7 Haziran 1971, Viyana; TIR Karneleri Kapsamı Altında Uluslararası Eşya Taşımacılığına ilişkin Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi) 18, 15 Ocak , Cenevre; ve 14 Kasım 1975 Revize TIR Sözleşmesi TIR Sözleşmesi, 1959 TIR Sözleşmesini sona erdirmiş ve onun yerine geçmiştir. Ancak, örneğin, eski Sözleşme nin Akit Taraflarından birinin yeni revize 1975 TIR Sözleşmesi ne henüz katılmamış olması gibi çeşitli nedenlerle, 1959 TIR Sözleşmesi hala yürürlüktedir. 21 Ortak Transit Rejimine ilişkin Sözleşme (Ortak Transit Sözleşmesi) 22, 20 Mayıs I.3.1. ATA Sözleşmesi Transit Düzenlemeleri ATA Sözleşmesi nde transit terimi, ilgili Akit Tarafın ulusal yasa ve yönetmeliklerinde yer alan koşullara göre, o Akit Taraf toprağındaki bir The Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods, (Brüksel, 6 Temmuz 1961). ATA Sözleşmesi 30 Temmuz 1963 te yürürlüğe girmiştir yılı verilerine ATA Sözleşmesi ne 58 ülke taraftır. The Customs Convention on the International Transit of Goods. ITI Sözleşmesi henüz yürürlüğe girmemiştir. The Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme ye Türkiye tarihinde katılmış ve Bakanlar Kurulu nun tarih ve 6/6228 sayılı Kararı ile Sözleşme tarihinde ülkemizde yürürlüğe girmiştir. Bakanlar Kurulu nun tarih ve 84/8457 sayılı Kararı ile Türkiye Sözleşme ye katılmış ve 85/8993 sayılı Kararı ile de, Sözleşme nin tarihinden itibaren ülkemizde geçerli olması onaylanmıştır tarihli ve sayılı RG. Economic Commission for Europe, TIR Handbook including the Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets (TIR Convention, 1975), United Nations, New York and Geneva, 1995, s. 5. The Convention on a Common Transit Procedure, tarihli ve AET/415/87 sayılı Konsey Kararı olarak yayımlanmış ve 1 Ocak 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir, tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi (Official Journal of the European Communities - ATRG) L226, s

19 Gümrük idaresinden aynı topraklarda yer alan bir başka Gümrük idaresine eşyanın taşınması olarak tanımlanmaktadır. Keza, transit için ATA karnesi (Admission Temporarie Temporary Admission) kullanılması öngörülmekte, bu çerçevede, karne veren kuruluş (issuing association) ve kefil kuruluş (guaranteeing association) deyimleri açıklanmaktadır. 23 ATA Sözleşmesi geçici kabule ilişkin olmasına karşın, transit koşullarında verilen ve kullanılan ATA karnelerinin Akit Taraflarca, istenilirse, kabul edilebileceği belirtilmektedir. 24 ATA Sözleşmesi nin 23. Maddesi çerçevesinde Türkiye, Gümrük İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ne ATA Sözleşmesi ne katılma bildirimini 23 Ağustos 1974 te iletmiştir. Bildirimde, tüm birinci sınıf gümrük idarelerinin ATA karnesi kabulüne yetkili olduğu belirtilirken, ATA karnelerinin transit işlemleri için kabul edilmeyeceği açıklanmıştır. Halen bir tek IBCC 25 tarafından kurulan karne veren kuruluş ve kefil kuruluş zinciri bulunmaktadır 26. ATA Sözleşmesi ne göre, her bir karne veren kuruluş ve kefil kuruluşun Gümrük makamlarınca onaylanması gerekmektedir. İlgili Gümrük makamlarının onaylaması koşuluyla, onaylı bir kuruluş, başka ulusal kuruluşları kendi teminatı altında ATA karneleri vermeye yetkili kılabilmektedir. 27 I.3.2. Kyoto Sözleşmesi, E.1. Eki Transit Düzenlemeleri ATA Sözleşmesi, Madde 1. ATA Sözleşmesi, Madde 3(3). Uluslararası Ticaret Odaları Bürosu (International Bureau of Chambers of Commerce), dünyanın her yanındaki ticaret odaları arasında bağlantıyı sağlamak üzere Uluslararası Ticaret Odası (ICC) içinde 1950 yılında kurulmuştur. ATA Handbook, Bölüm 2, s. 18. ATA Sözleşmesi, 2 ve 6. Maddeler.

20 Kyoto Sözleşmesi nin 1 Ekim 1977 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük transitine ilişkin E.1. Eki ne göre, Gümrük transiti, eşyanın Gümrük denetimi altında bir Gümrük idaresinden diğerine taşınmasıdır. Gümrük transit işlemi, Gümrük transiti kapsamında bir hareket idaresinden bir varış idaresine eşya taşımacılığıdır. Hareket idaresinden Gümrük transit işleminin başlatılmasını kolaylaştırmak amacıyla denetimi altında belirli hazırlık önlemlerinin alındığı Gümrük idaresine yükleme idaresi ; Gümrük transit işleminin başlatıldığı Gümrük idaresine hareket idaresi ; Gümrük transit işlemi sırasında eşyanın ithal ya da ihraç edildiği Gümrük idaresine güzergah Gümrük idaresi ; Gümrük transit işleminin sona erdiği Gümrük idaresine varış idaresi denilmektedir. 28 Kyoto Sözleşmesi nin yukarıda anılan Gümrük Transitine ilişkin E.1 Eki nde, Gümrük makamlarının eşyanın kendi topraklarında Gümrük transiti kapsamında taşınmasına izin verecekleri belirtilmekte ve Gümrük transit işleminin, iki ya da çok taraflı anlaşmalar gereğince, tek bir Gümrük transit işlemi sırasında bir ya da daha fazla sınır geçilmesi durumunda uluslararası Gümrük transiti olarak adlandırılacağı açıklanmaktadır. Bu çerçevede, tam (through) transit (giriş Gümrüğünden çıkış Gümrüğüne); içe yönelik (inward) transit (giriş Gümrüğünden iç Gümrüğe); dışa yönelik (outward) transit (iç Gümrükten çıkış Gümrüğüne); ve iç (interior) transit (iç Gümrükten iç Gümrüğe) deyimleri kullanılabilmektedir. 29 Ancak bu deyimler, uluslararasında kabul gören Gümrük terminolojisi yönünden resmi olmayıp, Gümrük Kyoto Sözleşmesi Ek E.1, Tanımlar Bölümü. Kyoto Sözleşmesi Ek E.1, 3 sayılı Standart.

21 transit hareket türlerini tanımlamayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Yukarıdaki iç Gümrük deyimi, coğrafi anlamda kullanılmamakta olup, bir iç Gümrük, Gümrük bölgesinin herhangi bir yerinde, örneğin kıyıda yerleşik olabilmektedir. Bir başka deyişle iç Gümrük, bir Gümrük transit işleminde eşyanın Gümrük bölgesine girmediği ya da onu terk etmediği bir hareket ya da varış Gümrük idaresidir. Yukarıda anılan uluslararası anlaşmalar, anlaşmaya taraf her bir ülkede kabul edilen hem Gümrük transiti için bir eşya beyanname formu hem de teminat öngörmektedir. Aynı Ek te, Gümrük transiti kapsamında taşınmakta olan eşyanın, Gümrük makamlarınca belirlenen koşullara uyulması durumunda, ithalat ya da ihracat vergi ve resimlerine tabi olmayacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, bu genel ilke, eşya Gümrük transiti ya da ulusal ihracat rejimi kapsamında ihraç edildiğinde ihraç vergi ve resimlerinin ödenmesi gerekiyorsa, bunların ihraç ülkesinde tahsil edilmesini ya da Gümrük transiti sona erdiğinde ve, örneğin, eşya kesin kullanım için gümrüklendiğinde, ithal ülkesinde ithal vergi ve resimlerinin tahsil edilmesini önlemeyeceği belirtilmektedir. 30 I.3.3. TIR Sözleşmesi Transit Düzenlemeleri TIR sistemi 14 Kasım 1975 tarihinde imzalanan bir uluslararası sözleşmeye dayanmaktadır. Akit Tarafların idareleri tarafından 30 Kyoto Sözleşmesi Ek E.1, 4 sayılı Standart.

22 yetkilendirilen ulusal kefil kuruluşların kullanıcılara karne vermeleri amacıyla Cenevre de yerleşik Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) 31 tarafından basılıp dağıtılan ve TIR Karnesi olarak bilinen bir belgeye dayanmaktadır. Günlük olarak, IRU ve kefil kuruluşlar TIR sisteminin ticari yönünün iyi işlemesinden ve teminat düzenlemelerinin işleyişinden sorumludur. Resmi bakımdan, gümrük rejimi Akit Tarafların gümrük idarelerince yönetilmektedir ve TIR Sözleşmesi nitelikli çoğunluk oyu ile çalışan Akit Taraflardan oluşan TIR İdari Komitesi tarafından yürütülmektedir. Teknik yönler, BM/AEK İç Taşımacılık Komitesi ne 32 rapor veren ve WP.30 olarak bilinen bir BM/AEK çalışma grubunca 33 yürütülmektedir. Değişiklik usulü, herhangi bir Akit Tarafın itiraz etmesi durumunda işlemediğinden, uygulamada oybirliğinin aranması anlamına gelmektedir. TIR sistemi, Topluluk/Ortak transit sistemleriyle birtakım özellikleri paylaşmaktadır. TIR karnesinde, geçilen her bölge için birer tane olmak üzere 1 ve 2 numaralı nüsha (copy) yapraklardan (sheet) oluşan çakıştırma takımları vardır. İşlemin başlangıcında, ilk yaprak hareket gümrük idaresince alıkonulmakta ve aynı gümrük bölgesinden çıkıştaki gümrük idaresinden ilk çakıştırma nüshasının geri gelmesi üzerine ibra edilmektedir. Bu usul, aynı karneden müteakip çakıştırma çiftleriyle geçilen her bölgede yinelenmektedir. TIR Sözleşmesi yönünden Avrupa Topluluğu tek bir gümrük bölgesidir 34. Bu nedenle sistem, Topluluk transiti ile benzer şekilde, AT içinde, son varış ya da çıkış International Road Transport Union. 23 Mart 1948 tarihinde Cenevre de kurulmuş olup, 65 ülkede 151 üyesi vardır. United Nations/Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee. (Working Party on the Customs Questions effecting Transport) Taşımacılığı Etkileyen Gümrük Sorunları Çalışma Grubu. ATA Sözleşmesi yönünden de Avrupa Topluluğu tek bir gümrük bölgesi olarak kabul edilmektedir, Customs Controls and Formalities, Use of TIR and ATA carnets, europa.eu.int/comm/sg/scadplas/leg/en/lvb/111004b.htm

23 gümrük idaresinin Topluluğa girişteki hareket ya da giriş gümrük idaresine bir kağıt belgeyi geri göndermesini gerektirmektedir. İki sistem arasındaki temel fark, taşımacılığın 64 Akit Tarafın herhangi birinin ülkesinde başlayabilmesi ya da sona erebilmesidir. 35 Topluluk mevzuatına göre, TIR düzenlemeleri ancak Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticarette kullanılabilmektedir. 36 I TIR Sözleşmesinin Revizyonu 1975 TIR Sözleşmesi nin günümüz koşullarını karşılayamayacak duruma gelmesi nedeniyle, 1995 Ekim Ayında başlatılan revizyon çalışmalarının, kefil kuruluşların ve işlemcilerin TIR sistemine kontrollü girişi, uluslararası teminat sisteminin şeffaflaştırılması, TIR karneleri için uluslararası Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange) kontrol sisteminin uygulanması ve TIR Yürütme Kurulu'nun kurulmasını içeren ilk aşaması 1997 Haziran ayında yapılan görüşmelerle tamamlanmış olup, TIR Sözleşmesi nin 59. Maddesi gereğince revizyon hükümlerini yürürlüğe sokma çalışmaları halen devam etmektedir. İlk aşama revizyon hükümleri Birleşmiş Milletler belgesi 37 olarak 17 Kasım 1997 tarihinde yayımlanarak Akit Taraflara iletilmiş olup, 17 Kasım 1998 tarihine kadar herhangi bir üyeden itiraz gelmemesi durumunda 17 Şubat 1999 da yürürlüğe girmesi beklenilmektedir. Bu arada, 1969 Viyana Sözleşmesi nin 25. Maddesine dayanılarak, revizyon hükümlerini TIR Sözleşmesi nde öngörülen süreden önce yürürlüğe sokma girişimleri, ülkemizin de beklentisi doğrultusunda, başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Söz kunusu 1975 TIR Sözleşmesi ilk aşama revizyon hükümlerinin normal prosedüre göre ülkemizde de yürürlüğe Report on the Community Transit, Interim Report, Ek II, s. 3. C.N TREATIES-1,

24 sokulabilmesi için gerekli iç mevzuat hazırlık çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. En önemli konularını, mevcut merkezi teminat sistemi yerine ademi merkezi yeni bir teminat sisteminin getirilmesi 38, TIR Karnesi modelinde değişiklik yapılması, hassas ürünler için yeni bir TIR karnesinin kabul edilmesi, TIR rejiminin bilgisayarlaştırılması ve ibra işleminin tanımlanması ile alternatif ibra yollarının getirilmesinin oluşturduğu TIR Sözleşmesi revizyon sürecinin ikinci aşamasının, öngörüldüğü üzere, Şubat 1999 da tamamlanması beklenilmektedir. 39 I.3.4. Topluluk Transit Rejimi Topluluk gümrük transiti 1960larda tasarlanmıştır. Hem ithal vergilerini hem de dolaylı vergileri kapsayan Gümrük transiti, uluslararası ticaretin ve iç pazarın hızlı ve iyi işlemesi için temel olup, gümrük sisteminin çeşitli yönlerini bir arada tutan birincil yapıştırıcı konumundadır. Gümrük transiti olmadan, tüm ithal vergileri ve dolaylı vergilerin dış sınırlarda ödenmesinde ısrar etmeksizin eşyanın Topluluk Gümrük bölgesine girmesi ve bu bölgede serbestçe hareket etmesine izin verilmesinin mümkün olamayacağı söylenmektedir da Doğu Avrupa daki rejimlerin çökmesiyle, daha önce imkansız olan ticaret önce yavaş artmış, sonra hızla olağanüstü miktarlara ulaşmıştır. Bunun daha çok karayolu ile olması, transit Yeni TIR teminat sistemi çerçevesinde, AT Komisyonu tek bir Topluluk teminat kefil kuruluşu oluşturmak için bir çalışma başlatmıştır. Action Plan, s. 8. Interim Report, s. 1.

25 işlemlerinin sayısında büyük artış anlamına gelmiştir. Doğu ile ticaretteki gelişme, sınır-aşan suçların organize şekilde transit kaçakçılığına yönelmesi anlamına da gelmiştir. 41 Topluluk transit rejimi, Avrupa Topluluğu gümrük bölgesinde başlayan ve biten eşya hareketleri için temel transit rejimidir. Topluluk transitinin yürürlükteki mevzuat temeli, Avrupa Ekonomik Topluluğu Antlaşması nın 42 28, 100a ve 113. Maddelerine dayanan 1992 tarihli Topluluk Gümrük Kanunu dur (TGK) 43. Topluluk transit rejimi, kararların nitelikli (qualified) çoğunlukla alındığı Parlamento ve Konsey in ortak-karar usulüne (co-decision procedure) tabidir 44. TGK, iç pazara rağmen, dış transit rejimi ve iç transit rejimi ayrımı yapmaktadır: TGK nın 91 ila 97. Maddelerinde düzenlenen dış transit rejimi, ithalat vergileri ve diğer vergilere ya da ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın Topluluk-dışı eşyanın ya da ihracat gümrük işlemleri yapılmış ve üçüncü ülkelere ihraçlarına ilişkin bir Topluluk önlemine tabi olan Topluluk eşyasının Topluluk gümrük bölgesi (territory) içindeki bir noktadan bir başkasına taşınmasına olanak vermektedir ila 165. Maddelerde düzenlenen iç transit rejimi ise, Topluluk eşyasının, gümrük statüsünde bir değişiklik olmaksızın, üçüncü ülke topraklarından geçerek Topluluk gümrük bölgesi içindeki bir noktadan bir başkasına taşınmasına olanak vermektedir Aralık 1992 tarihine kadar iç transit rejimi, Topluluk iç sınırlarından geçişi Interim Report, s. 3. Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma (Treaty establishing the European Economic Community), Roma, tarihli ve 2913/92 sayılı Konsey Tüzüğü, tarihli ATRG L302. Interim Report, Ek II, s. 2. TGK, Madde 91. TGK, Madde 163.

26 kolaylaştırarak ve hareket Üye Devletindeki sevk beyannamesi ile varış Üye Devletindeki giriş beyannamesi arasında bağ oluşturarak Üye Devletler arasında Topluluk eşyasının hareketini kapsamaktaydı. 47 Topluluk Transit sistemi, T beyannamesine dayanmaktadır. Bu, üzerinde transit işlemi ile ilgili ayrıntıların (ithalatçı, ihracatçı, komisyoncu, eşyanın niteliği, varış, kefil vb.) yer aldığı ve transit işleminin başladığı yerdeki idarede gümrükçe geçerli kılınan (dördü transitte kullanılan) 8 yapraklı bir formdur. İlk yaprak, hareket gümrük idaresinde alıkonulmakta, taşımacıdan, geri kalan 4, 5 ve 7 numaralı yaprakları ve eşyayı varış idaresine sekiz gün içinde ibraz etmesi istenilmektedir 48. Varıştaki gümrük idaresi, eşyanın varışta ibraz edildiğinin onaylanması amacıyla T formunun 5 numaralı yaprağına mühür vurarak transit işleminin başladığı gümrük idaresine posta ile geri göndermektedir. 5 numaralı yaprağın alınması üzerine, hareket idaresi bunu alıkoyduğu 1 numaralı yaprakla karşılaştırmakta ve böylece transit işlemini aklamaktadır. 49 İç sınırlar ve bunlarla bağlantılı kontrollerin kaldırıldığı bir iç pazarın kurulmasının da yan etkileri olmuştur. Tek pazar beklentisiyle alınan ilk önlemler arasında, her geçişte kullanılan bir kağıt belgenin 50 kaldırılması bulunmaktadır. Şüphesiz bu durum, bir usulsüzlüğün nerede ve ne zaman yapıldığının tespitini zorlaştırmıştır. Öte yandan, benzer bir sistem, Ortak Transit rejimi ve TIR sisteminde hala bulunmaktadır. Sonuçta, yalnızca transit işlemcisinin kayıp eşyaya ilişkin Interim Report, Ek II, s. 30. TGK, Madde 96 ve TGY, 348(1) ve 356(4) ve (5). Maddeler. Report on the Community Transit, Topluluk içinde Transit Bilgi Notu (Transit Advice Note) 1990 dan beri kullanılmamaktadır.

27 vergi ve resimleri hangi ulusal idareye ödeyeceği sorununu karmaşık hale getirmemekte, aynı zamanda suçluların izlenmesini çok daha fazla güçleştirmektedir. 51 Geçici KDV sisteminin uygulanmaya başlaması, Topluluk-dışı eşyanın hareketlerinde kullanılan Topluluk dış transit rejimi (T1) ile karşılaştırıldığında, Topluluk iç transit rejiminin (T2) uygulamada Topluluk içinde ortadan kaybolması anlamına da gelmektedir. 52 Topluluk Transit sistemi, anasorumlunun başlangıçta hareket gümrük idaresine varış noktasını bildirmesini gerektirmesine karşın, eşya yoldayken varış idaresinin değiştirilmesine izin verilmektedir. Varışın değiştirilmesinin ilgili makamlara bildirilmesi gerekmemektedir. Aynı şekilde, taşıyıcının hareket ve varış idareleri arasında belirli bir güzergahı kullanma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Ancak, son zamanlarda, Topluluk Komisyonu hassas ürünler için hareket idaresinin bağlayıcı güzergah öngörmesine izin veren ve hareket idaresinin açık izni olmaksızın varış idaresini değiştirmeyi ortadan kaldıran hükümler getirmiştir /96/AT sayılı Komisyon Tüzüğü, bağlayıcı güzergah belirlenmesine, varış idaresi değişikliğinin yasaklanmasına ve hassas ürünlerin taşınmasına ilişkin özel yükümlülükler getirilmesine izin vermektedir Interim Report, s. 2. Interim Report, s. 4. Report on the Community Transit, tarihli ATRG L70. Bu Tüzük, Topluluk Gümrük Kodu nun uygulanmasına yönelik hükümler öngören AET 2454/93 sayılı tarihli ATRG L253 - Komisyon Tüzüğünü değiştirmiştir.

28 Her Topluluk transit işlemi, askıya alınmış vergi ve resimlerden sorumlu bir kişinin, bir anasorumlu nun varlığını gerektirmektedir. Gümrük makamlarına karşı anasorumlunun yükümlülüğü, ilgili Üye Devlette eşya ile ilgili ödenmesi gereken toplam vergi, resim ve özel tüketim vergisi kadardır. 55 Dış ve iç transit rejimleri çerçevesindeki taşımalar, TIR karnesi, transit belgesi olarak kullanılan bir ATA karnesi, Ren Manifestosu 56 ya da Form kapsamında ya da posta yolu 58 ile de gerçekleştirilebilmektedir. TGK nin 163. Madde, 3. Fıkrası 59, dış transit rejimine ilişkin TGK nın 92 ila 97. Maddelerinde yer alan rejimin sona ermesi, rejimin üçüncü ülke topraklarında askıya alınması, teminat sistemi, ilgililerin sorumluluğu ve basitleştirilmiş işlemlere ilişkin hükümlerin, iç transit rejimi için de uygulanmasını öngörmektedir. Diğer yandan, askıya alma rejimi 60 deyimi, iç transit kurallarının yalnızca eşyanın Topluluk statüsünün korunması ve vergi önlemlerinin uygulanmasının sürdürülmesini kapsamakta, ancak ortada askıya alınan hiçbir Topluluk önlemi bulunmadığından, yalnızca dış transit rejimi için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, dış transit rejiminin, gerçek bir Report on the Community Transit, Revize Edilmiş Ren Nehri Taşımacılığı Sözleşmesi, Madde tarihli Kuzey Atlantik Anlaşması na taraf ülkeler arasındaki Sözleşme ile öngörülmüştür tarihli ve AET/3648/91 sayılı Konsey Tüzüğü ile Avrupa Topluluğunun tek bir bölge olduğu belirtilerek, NATO silahlı kuvvetlerinin eşyalarına yönelik iç sınır geçişlerindeki gümrük formaliteleri 1 Ocak 1992 tarihinden itibaren kaldırılmıştır, tarihli ATRG L tarihli ve AET/1797/86 sayılı Konsey Tüzüğü ile bir Üye Devletten diğerine gönderilen Avrupa Topluluğu menşeili ya da üçüncü bir ülkeden gelmekle birlikte Toplulukta serbest dolaşımda olan eşyanın gümrüğe ibrazında alınan posta harcı tarihinden itibaren kaldırılmıştır, tarihli ATRG L157. TGY, Madde 38(2). TGK, Madde 84(1).

29 askıya alma ile sonuçlanmaksızın belirli Topluluk önlemlerinden yararlanan eşyanın izlenmesinde kullanılabileceği de unutulmamalıdır. 61 Askıya almaya rağmen dış transit rejimi, bir ekonomik etkili gümrük rejimi değildir. Bunun sonucu, bir ekonomik etkili gümrük rejimini 62 kullanmak için önceden izin alma ilkesi, transite uygulanmamaktadır. Ekonomik etkili askıya alma düzenlemelerinde olanın aksine 63, gümrük kuralları transit rejiminin nasıl ibra edileceğini, terimin bazı maddelerde düzenli olarak kullanılmış almasına karşın 64, doğrudan tanımlamamaktadır. TGK nin 92. Maddesi yalnızca rejimin sonu nu tanımlamaktadır: eşya ve ilgili belgelerin söz konusu rejim hükümlerine göre varış gümrük idaresine ibraz edildiği an. Asıl işlevi yanında, gümrük transiti gümrük onaylı işlem ve kullanımları da tamamlamaktadır 65. Örneğin, bu tür işlem ve kullanımlardan önce (serbest dolaşıma giriş ya da ekonomik etkili gümrük rejimleri) ya da sonra ya da bir (ekonomik etkili) askıya alma düzenlemesinin ibrası ile ilke olarak yeniden ihraç edilen eşya ile neticelenecek daha ileri bir gümrük işlem ve kullanıma giriş arasında kullanım için bir ara rejim olarak da kullanılabilmektedir. Son olarak, iki rejim arasında, örneğin iki gümrük antreposu ya da (askıya alma sistemi kapsamında) dahilde işleme rejiminin gerçekleştirildiği iki yer Interim Report, Ek II, s. 4. TGK, 85 ila 87. Maddeler. TGK, Madde 89. TGY, 373(2), 374, 444(11)(c), 448(11)(c) Maddeler. TGK, 54 ve 55. Maddeler.

30 arasında eşya transferi için de kullanılabilmektedir. Bu durumda, TGK dış transit yerine özel rejimler uygulanmasını öngörmektedir 66. Temel yasal metne ilave olarak, TGK uygulama kuralları, yani Topluluk Gümrük Yönetmeliği (TGY) 67 ve transit ve TİB ile ilgili İdari Düzenlemeler ve Yorumlar Toplusu 68 bulunmaktadır. 1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren, Topluluk transit düzenlemeleri, Topluluk-Andora Gümrük Birliği 69 kapsamında, Andora ile olan ticarete de yaygınlaştırılmıştır. San Marino ile olan Gümrük Birliği 70 kapsamında İtalya ile San Marino arasındaki eşya hareketleri için de benzer bir genişleme de facto bulunmaktadır. Öte yandan, Türkiye Ortak Transit Sistemine katılmak için başvurmuş 71 olmasına karşın, 1 Ocak 1996 tarihinden beri Türkiye ile olan Gümrük Birliği kapsamında Topluluk Transitini ya da bir başka transit sistemini genişletme ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. 72 Topluluk Transit sistemi, Ortak Transit Sistemi ile birlikte yılda toplam 450 milyar ECU lük bir vergi hacmi olan 18 milyon işlemi kapsamaktadır. Sigara, alkol ve diğer hassas tarım ürünleri gibi, ulusal TGK, Madde 91(3) tarihli ve 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğü (Regulation) tarihli ATRG L253. Compendium of Administrative Arrangements, Conclusions and Interpretations relating to Transit and the Single Administrative Document, tarihli ve XXI/175/94 sayılı Komisyon Belgesi. AT-Andora Karma Komitesi nin tarihli 1/96 sayılı Kararı uyarınca (96/447/AT) 1 Temmuz 1996 tarihnden itibaren yürürlüğe girmiştir tarihli ATRG L184, s AET-San Marino İşbirliği Komitesi nin tarihli 4/92 sayılı Kararı uyarınca (93/104/AET) 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir, tarihli ATRG L42, s Türkiye, OT ve TİB Sözleşmelerine taraf olma başvurusunu 5 Ekim 1995 tarihinde yapmıştır. Başvurumuz değerlendirilerek ülkemiz uzmanları bilgilendirme toplantılarına (task force) katılmaya davet edilmiştir. Interim Report, Ek II, s. 2.

31 özel tüketim vergilerine (excise duties) tabi hassas ürünler vergiden kaçınanların tercih ettiği bir hedef olmaya devam etmektedir. Her yıl transit kaçakçılığı nedeniyle Topluluk bütçesinin kaybının en azından 200 milyon ECU olduğu tahmin edilmektedir. Kaçağa giden ulusal vergiler ise daha da fazladır: Avrupa Parlamentosu yıllık KDV kaybını 700 milyon ECU civarında göstermektedir. 73 I Transit Eylem Planı Topluluk Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Konseye sunduğu bir belgede 74, transit gümrük geçişlerinin Avrupa düzeyinde ticari, ekonomik ve siyasi bütünleşmenin köşetaşlarından biri olduğunu belirterek, Ortak Transit Sistemine katılmanın, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri ön katılım stratejisinde anahtar parçayı oluşturduğunu vurgulayarak, ancak bilgisayarlaşma 75 ile sağlanabilecek transit rejimleri reformunun, tek bir gümrük idaresi gibi hareket edecek 15 gümrük arasında daha sıkı bir işbirliği öngören ve bu amaca ulaşmak için mekanizmalar belirleyen Gümrük 2000 (Customs 2000) Programı kapsamında gerçekleştirilebileceğini ileri süren bir eylem planı (Action Plan for Transit in Europe a New Customs Policy) sunmuştur. Belgede ayrıca, Topluluk ve Ortak Transit sistemlerinin birleştirilmesi amacıyla tüm Avrupa yı kapsayan yeni bir sözleşmenin yapılması ve ileride ticareti kolaylaştıran ve basitleştiren diğer iki-taraflı ve çok-taraflı sözleşmelere yaygınlaştırılması önerilmektedir UCLAF Annual Report, 5. Improving the Protection of the Community, s Action Plan for Transit in Europe a New Customs Policy, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, COM(97)188 final. Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (New Computerized Transit System NCTS).

32 Yalnız yetkili, dürüst ve güvenilir işlemcilerin basitleştirilmiş transit usullerini kullanmaları, ancak GATT ın 5. Maddesi çerçevesinde, tam teminata tabi basitleştirilmemiş transit usullerinin ise, herkese açık olması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, teminat idarelerine, başvuranları inceleme ve teminat tutarını belirlemede yasal çerçeve ve uygulama araçlarının sağlanması öngörülmektedir. 76 Keza, herkese açık standart işlemler için, azami mali korumayı sağlayan bir teminat (tam tutarı kapsayan maktu teminat fişleri dahil bireysel teminat), öte yandan, işlemin potansiyel riski ve alınan güvenlik önlemlerine göre hesaplanan tutar göz önüne alınarak, belirli kriterleri yerine getiren işlemciler için basitleştirilmiş teminat kolaylıklarının (kapsamlı, maktu) sağlanılması öngörülmektedir. Hatta, bazı durumlarda, teminat yerine geçmek üzere Teminat sistemininn yaygınlaştırılması gümrük vergisi ve resimleri için bir sigorta planı çalışması yapılması istenilmektedir Ülke y olu taşımacı lu taşımacı suyollar ı taşımacı u taşımacı B h h h h D K e** e e h D h h h h G R cy cy cy cy E h e h h F h* h* b* h* IR L vy h vy h I h* h* h* h* L U X N Action Plan, s. 11. Action Plan, s. 22. h** h h h h e ve h h Bilindiği üzere, teminat yalnızca karayolu taşımacılığı için söz konusudur. Bu nedenle, Belirli taşımacılık türlerinin iyice gözden geçirilmesi, örneğin denizyolu taşımacılığı ile ilgili transitin kapsamının yeniden tanımlanması ve düzenli denizcilik hatlarıyla Topluluk-dışı eşyanın transiti için zorunlu teminat getirilmesi amacıyla

33 Haziran 1997 tarihinde bir Topluluk mevzuat önerisinin kabul edilmesi istenilmektedir. 78 Yandaki tabloda, Komisyon un Üye Devletlere yönelttiği taşımacılık türlerine göre teminat aranılıp aranılmamasına ilişkin bir ankete verilen yanıtlar yer almaktadır. Tablo incelendiğinde, denizyolu ile yapılan taşımacılığın teminat kapsamına alınması yönünde bir eğilim olduğu görülmektedir 79. Bu yöndeki mevzuat değişikliği, TGY ye 313a ve 313b Maddeleri eklenerek Ocak 1998 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 80 Bununla birlikte, benzer bir eğilimin, özel demiryolu şirketleri söz konusu olduğunda, demiryolu taşımacılığı için de bulunduğu görülmektedir. Öte yandan, transit kurallarının uygulanmasının izlenmesi amacıyla bir ulusal transit koordinatörünün ve yılda transit yetkisi veren büyük gümrük idarelerinde birer transit bağlantısının atanması planlanmaktadır. 81 Güvenlik önlemleri olarak, hassas eşyaya kurşun mühür takılması, kullanılan taşıma araçlarının ulusal yetkili makamlarca tezkiye edilmesi, T transit plakalarının kullanılması, transit beyannamelerinde aracın zorunlu güzergahının gösterilmesi ve gözetim önlemlerinin işlemci ile birlikte koordine edilmesi önerilmektedir Action Plan, s. 13. Report on the Community Transit, s AT/75/98 sayılı Komisyon Tüzüğü, tarihli ATRG L7. Bu Tüzük, Topluluk Gümrük Kodu nun uygulanmasına yönelik hükümler öngören AET 2454/93 sayılı tarihli ATRG L253 - Komisyon Tüzüğünü değiştirmiştir. Action Plan, s. 15. Action Plan, s. 17.

34 Yine aynı belgede, ortak risk yönetimi politikasının geliştirilmesi, risk profilleri oluşturacak ve kullanılacak seçme kriterlerini belirleyecek bir Topluluk risk çözümleme biriminin kurulması istenilmektedir. 83 I.3.5. Ortak Transit Rejimi Ortak transit sistemi, 20 Mayıs tarihli Sözleşme ile Topluluk ve EFTA ülkeleri arasında kurulmuş ve daha yakın bir zamanda Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Topluluğu üyeliği için aday olduklarında, katılım öncesi (pre-accession) stratejisi olarak, gümrük sistemlerini Topluluğunkine uydurmaya çalışmaları gerekmiş ve ilk adım olarak, başlangıçtan itibaren doğru olarak çalışmalarını sağlamak için gerekli hazırlıklardan sonra 85 1 Temmuz 1996 tarihinden itibaren devletlerini 86 Visegrad de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 87 Bulgaristan, Estonya, Ortak Transit Sistemi Action Plan, s Nisan 1987 tarihinde imzalanmıştır. 15 Haziran 1987 tarihli ve AET/87/415 sayılı Konsey Kararı ile resmen onaylanmıştır tarihli ATRG L226. Interim Report, s. 4. Ortak Transit rejimi halen 22 ülkede uygulanmaktadır: 15 AT Üye Devleti (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, ve Yunanistan), 3 EFTA ülkesi (İsviçre (Lihtenştayn dahil, Sözleşme nin 20(2) Maddesi gereğince), İzlanda ve Norveç) ve 4 Visegrad ülkesi (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) (96/306/AT) tarihli AT-EFTA Karma Komitesi nin 1/95 sayılı Kararı, tarihli ATRG L117. AT EFTA Almanya İsviçre Andorra İzlanda EFTA Avusturya Lihtenştayn Ülkeleri Belçika Norveç Danimarka Finlandiya Macaristan Fransa Polonya Visegrad Hollanda Slovakya Ülkeleri İngiltere Çek Cum. İrlanda İspanya Bulgaristan İsveç Estonya İtalya Latviya Lüksemburg Litvanya Aday Portekiz Romanya Ülkeler San Marino Slovenya Yunanistan Türkiye

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1

ORTAK TRANSİT REJİMİ NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 ORTAK TRANSİT REJİMİ & NCTS 06.07.2012 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 1 İÇERİK Topluluk ve Ortak Transit Rejimleri Ortak Transit Rejiminin genel özellikleri Ekonomik avantajları Basitleştirmeler Uluslararası

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 )

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.12.00-156.04.v13 14.01.2011 Konu :Damga Vergisi GENELGE (2011/2 ) Bilindiği üzere, 02.12.2010 tarihli 27773 sayılı Resmi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Ortak Transit Rejimi ve NCTS 2012 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU Ek 22 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.GGM.0.06.01.00-10.03 Konu : Mevzuat Değişikliği 12.02.2013 / 2735 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU

KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU EK 42 KAPSAMLI TEMİNAT VEYA TEMİNATTAN VAZGEÇME KULLANMA BAŞVURUSU (Firmanın adı ve açık adresi ile vergi numarası) Kapsamlı teminat başvurusu 1. Başvuru Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 44(1)(a) Gümrük

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Gümrük Mevzuatı Tanım ve Kavramları 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim?

ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Hayır. Türkiye de patent başvurusu yapmakla ürünümü tüm dünyada koruyabilir miyim? Sadece, 1 Kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye nin de dahil olduğu 38 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve ayrıca

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 09/06/2015 Sayı: 2015/29 Ref : 6/29 Konu: GÜMRÜKTE HANGİ VERGİLER ÖDENMEZSE TASFİYE OLUR? 1. Giriş Bu sirkülerin konu bölümünde yer alan sorunun yanıtı ithalat vergileri dir. Mevzuat

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Editörler Yrd.Doç.Dr.Ayça Gümüşay Çapın & Metehan Ortakarpuz GÜMRÜK İŞLEMLERİ Yazarlar Aynur Acer Bihter Karagöz Esra Cebeci Evren Coşkun Hüseyin Koçarslan Macide Berna Çağlar Metehan Ortakarpuz Mustafa

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I. İthalat İhracat Yönetimi. Öğr.Gör.İlyas Temel ŞAFAK Kaynaşlı MYO DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I İthalat İhracat Yönetimi Kaynaşlı MYO 3 gümrükörgütügümrükmevzuatıgümrük mevzuatıgümrükörgütügümrükmevzua tıgümrükörgütügümrükmevzuatıgümrü körgütügümrükmevzuatıgümrükörgütü GÜMRÜK

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor. TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş. Türkiye de Transit Sistemi Değişiyor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin iştiraki olarak 2010 yılında kurulan TOBB UND LOJİSTİK YATIRIM A.Ş, ülkemiz ihracatının

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32. Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 28/12/2015 Sayı: 2015/32 Ref : 6/32 Konu: A VE B SINIFI ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGELERİ GERİ ALINACAK 1. Giriş Gümrük Yönetmeliği nin 22 nci maddesi kapsamında, basitleştirilmiş

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları

BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları 2017 BİLGE Sisteminde Uluslararası Anlaşma Kodları RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGE SİSTEMİNDE ULUSLARARASI ANLAŞMA KODLARININ GÜNCELLENMESİ BİLGE sisteminde tercihli ticaret düzenlemelerine

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY TIR Karnesi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11. Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/05/2014 Sayı: 2014/11 Ref: 6/11 Konu: TELAFİ EDİCİ VERGİNİN GERİ VERİLMESİ A. Genel Bilgi 21/01/2014 tarihli ve 28889 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri Numaralı (Tahsilat

Detaylı

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi the Republic of Turkey Gümrük Borcunun Tahsili ile Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi/Kaldırılması Mevzuatının AB Mevzuatı ile Uyumlu Hale Getirilmesi KISA SÜRELİ EŞLEŞTİRME PROJESİ TEMİNAT This is a Twinning

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL

Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL Ek 10 TRANSİT BEYANLARININ EDI STANDARD MESAJLARININ DEĞİŞİMİ YOLUYLA KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOT (EDI TRANSİT BEYANI) GENEL EDI transit beyanı, 6 ve 7 no.lu ekte tanımlandığı üzere, uygun olduğunda

Detaylı

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete

YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI. ( tarihi İtibariyle) Yayımlandığı Resmi Gazete YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI (21.01.2016 tarihi İtibariyle) Taraf Devlet Anlaşmanın İmza Edildiği Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih No Yürürlük Tarihi Vergiler Açısından

Detaylı

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç : Madde 1-Bu esasların amacı Türkiye nin üye olduğu Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) üyesi ülkeler arasında

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk.

Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 449 Konu : Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/16) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli ve 29934 Sayılı Mükerrer

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması

Dahilde İşleme Rejimi Kararına tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması Dahilde İşleme Rejimi Kararına 18.04.2014 tarihli Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırılması 18.04.2014 tarihli 2014/6197 sayılı Karar ile yapılan değişiklikler MADDE 1-17/1/2005

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/85-1 30 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 30 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 4760

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751)

(Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) -118- EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 10.7.1999 Sayı: 23751) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1.-15 Mart

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU

ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ AR-GE ve İstatistik Departmanı ADR KONVANSİYONU İÇİNDEKİLER ADR KONVANSİYONU...3 AMAÇLARI...3 YASAL KAPSAMI...3 COĞRAFİ KAPSAMI...3 ADR VE AVRUPA BİRLİĞİ...4 DEĞİŞİKLİKLER...4

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25. Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 04/05/2015 Sayı: 2015/25 Ref : 6/25 Konu: DAHİLDE İŞLEMEDEN SERBEST DOLAŞIMA GEÇİŞ 1. Giriş Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

/ 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 21.06.2006 / 112 İHRACAT YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Ülkemizde ihracat işlemleri 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan (İhracat Rejimi Kararına ve bu Karara

Detaylı

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir?

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi- GKD (referans fiyat) ithal edilen ürünlerin kıymetinin kontrol edilmesi sırasında ek

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi v.3 26.11.2012 A) ULUSAL UYGULAMA(TR rejimi) Ülkemizin 01/01/2012 tarihinde başlayan

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI GÜMRÜK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI MADDE 1 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (2) ve (13) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (23) üncü bentten

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması

Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Nedir? Yetkilendirilmiş yükümlü, gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013

ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ. Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 ERASMUS PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ Avrupa Birliği Birimi 31 Ocak 1 Şubat 2013 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları İki programdan oluşmaktadır: Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI VE ISO 27001 BGYS E ETKİSİ *Bu yazı nin taslak değişikliğinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ne olası etkilerini paylaşmak için hazırlanmıştır.

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ

DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ve TESLİM ŞEKİLLERİ DIŞ TİCARET ÇEŞİTLERİ Dış ticaret, normal ticaret, bağlı ticaret, sınır ticareti ve serbest bölge ticareti olmak üzere sınıflandırılabilir. Normal Ticaret Normal ticaret,

Detaylı

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012

11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu 2012 Yılında Gümrük Mevzuatındaki Değişiklikler 2013 Beklentileri 2012 Gümrük İnceleme Konuları 10 Aralık 2012 İçerik 1. Gümrük Denetim konuları sonuçları (uzlaşma)

Detaylı