GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ 1-20. SORULAR"

Transkript

1 TÜRMOB-TESMER GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ SORULR "... de dünyanın her bir parçasından oluşan tarihteki tek ülke olma... ilerliyoruz." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? ) Gerçekten,yolunda Nevar ki,özelliğinde bazen,biçiminde Genellikle,kararlılığında Belki,özgürlüğünde şağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü "olsaolsa" anlamındakullanılmıştır? ) Buakşam tiyatroyagit,ancakyarınerkengel. Pikniğe bu pazar değil, ancak haftaya pazara gidebiliriz. rkadaşını görmeye git, ancak beni aramayı unutma. Kitabıoku,ancak dahasonrakardeşinever. Güzel bir araba almak istiyorum, ancak hiç param yok. "Kitap,insanlığınkültürbelleğinindayanağıdır.Kitap, bir yandan geçmiş kuşakların kültürdeki kazanç ve başarılarınıbize güvenecek bir biçimdeulaştırması, öbür yandan da yaşayan kuşakların oluş halindeki düşünce, görüş ve duygularını yayması, dolayısıyla karşılıklı uyarmalara yol açması ile tam bir kültür değeridir." 2. "Yapıtını çevireceğim yazarla sıkı fıkı olarak başlarım işe. Neler yazmışsa tanımaya çalışırım. Çevireceğim oyunu avucumun içi gibi bilmeliyim. İşe başlamadan dört kez, beş kez okurum. Bilmediğim bütün yabancı sözcükleri, deyimleri bir kenara yazar, sözlükleri tarar, sözlüklerde bulamadıklarımı anadilini iyi bilen yabancılara sorarım." Bir çevirmenin yukarıdaki sözleri aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kitabın önemini vurgulamaz? ) Kültür değerlerindesüreklilik sağlaması Geçmiş kuşakların kültürünü geleceğe taşıması Yaşayan kuşakların duygu, düşünce ve görüşlerini yayması Kuşaklararasındakültür değişimini göstermesi Kuşaklar arasında duygu ve düşüncelerin aktarımınısağlayarak uyarıyayol açması 3. ) Çevirinin dilimize kazandırdıkları nelerdir? İyi bir çeviri sizce nasıl yapılmalıdır? Çeviri yaparken ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? Çeviri yapmaya neden gereksinim duydunuz? Sizce çeviri yapmak zor bir iş mi? Cüzdanımdan alırken düşürdüğüm kendi paramı bulunca çok sevindim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Bu düzlüğü geçtinizmi karşınızda ırmağı görürsünüz. Çocuk ağızaalınmayacak laflar etti. Buyıldatatilegidemiyorum. Bana öyle geliyor ki, sen bu sınıfı geçemeyeceksin. Bunu nasıl söylersin, senki benim en yakın arkadaşımsın. ) alırken sözcüğünden sonra cüzdanımdan getirilmeli ve kendi sözcüğü atılmalı alırken sözcüğü ile kendi sözcüğü yer değiştirmeli, cüzdanımdan sözcüğü atılmalı kendi sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, alırken sözcüğü atılmalı cüzdanımdan sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, bulunca sözcüğü atılmalı alırken sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, kendi sözcüğü atılmalı 7. şağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamındabir değişiklikolmaz? ) O,bukasabanınengüzel kızıydı. Bu,sınıfadersiniçalışmadangelir. Şu,höyükteuzunyıllar kazıyapmış birisidir. Genç,doktorapek iyi davranmadı. O,kardeşini çok severdi. 1

2 TÜRMOB-TESMER b+ 8a a, b birer pozitif tamsayı ve = 6 6 olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır? ) Yaş ortalaması 10 olan 14 kişilik bir gruba 6 kişi daha eklendiğinde yeni grubun yaş ortalaması 25 oluyor. Buna göre, eklenen 6 kişinin yaş ortalaması kaçtır? ) x - y = 5 ve x + 2z = 3 ise, x 2 xy + 2xz 2yz ifadesinin değeri kaçtır? ) Tolga bir işi tek başına 4 günde, Burak ise aynı işi 16 günde yapıyor. Tolga ve Burak beraber 2 gün çalıştıktan sonra Tolga işi bırakıyor. Kalan işi Burak kaç günde tamamlar? ,002 0,01 3 işleminin sonucu 0,016 0,04 kaçtır? ) 0,1 0, ) ) 1 4 işleminin sonucu kaçtır? 14. şehrinden B şehrine gidecek bir araba 80 km/saat hızla gideceği yere yağış nedeniyle 60 km/saat hızla giderse 3 saat geç varıyor Buna göre, ve B şehirlerinin arası kaç km dir? )

3 TÜRMOB-TESMER Yıllık % 20 bileşik faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 2 yıl sonra TL ye ulaştığına göre, yatırılan para kaç milyon TL dir? 16. ((1,2) 2 1,4 alınız.) ) Osmanlı Devleti'nde bütün yurttaşları kapsayacak bir ceza yasası yapılmasını öngören hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Sened-i İttifak Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı 1876 nayasası 1909 nayasa değişikliği Yeni Türkiye Devleti'nin ilk siyasal partisi ) Halk Fırkası hrar Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Hürriyet ve İtilaf Fırkası Yeni Türkiye Devleti'nin, kurulur kurulmaz bir sağlık bakanlığı örgütlemesi hangi ilkeyi benimsediğinin göstergesidir? ) Cumhuriyetçilik Halkçılık Devrimcilik Milliyetçilik Devletçilik LN BÝLGÝSÝ TESTÝ SORULR 17. şağıdakilerden hangisi masya Tamimi'nin içeriğinde yer almaz? ) Yurdun bütünlüğü ve vatanın bağımsızlığının tehlikede olduğu İstanbul Hükümeti'nin sorumluluklarını yerine getiremediği skeri ve ulusal örgütlerin varlığını koruyacağı Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararının kurtaracağı Tüm ulusu temsil eden bir meclisin hızla toplanacağı 21. Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuçhesaplarıdır. Gider Hesapları borç kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır. Gelir Hesapları alacak kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır. Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir. 18. Mondros Mütarekesi'nden sonra Dörtyol, Mersin ve dana'yı işgal eden ülke ) İtalya Yunanistan Rusya Fransa İngiltere şağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan birideğildir? ) Stok Değer DüşüklüğüKarşılığı Şüpheli lacaklar Karşılığı Ödenmemiş Sermaye lacak Senetleri Reeskontu Birikmiş mortismanlar

4 TÜRMOB-TESMER şağıdaki hesapgruplarından hangisi "Dönen Varlıklar"içinde yer almaz? ) Hazır Değerler Ticari lacaklar YıllaraYaygınİnşaatveOnarım Maliyetleri Gelecek Yıllara it Giderler ve Gelir Tahakkukları Menkul Kıymetler 25. İşletme TL borcuna karşılık, Bankası mevduat hesabı üzerine aynı tutarda bir çek keşide etmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) STICILR HS BNKLR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BNKLR HS tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. ncak kayıtlara göre kasada TL bulunduğu görülmektedir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS LINN ÇEKLER HS KS HS DİĞER OLĞN DIŞI GELİR VE KÂRLR HS DİĞER OLĞ. DIŞI GİDER VE ZRRLR HS KS HS SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS KS HS DİĞER OLĞ. DIŞI GİDER VE ZRRLR HS SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS

5 TÜRMOB-TESMER İşletme, Y Ş nin ihraç etmiş olduğu TL nominal değerli tahvilleri, tahakkuk etmiş olan üç aylık faiz tutarı ile birlikte TL ye nakit olarak satın almıştır. 28. LCK SENETLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. FİZ GELİRLERİ HS. XXX XXX XXX Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS KS HS Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin protestosuna lacak senedinin yenilenmesine lacak senedinin iskontosuna lacak senedinin banka tarafından tahsiline lacak senedinin ciro edilmesine ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS FİNNSMN GİDERLERİ HS KS HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS FİZ GELİRLERİ HS KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS. XXX XXX ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS DİĞER OLĞN DIŞI GİDER VE ZRRLR HS KS HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS KS HS Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasına Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline lacağın şüpheli duruma düşmesine 27. Bir poliçenin üzerinde yazılı olan tutarı ödeyecek olan taraf aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhatap Hamil Lehtar Ciranta Keşideci Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? ) Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. İade giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. Satın alma iskontoları Ticari Mallar Hesabının alacak tarafınakaydedilir. Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafınakaydedilir.

6 TÜRMOB-TESMER İşletme ortak olmak amacıyla Z Ş nin 32. İşletmenin dönem kârı üzerinden hesaplanan sermayesinin %30 unu oluşturan Kurumlar Vergisi TL, Fon payı ise TL tutarındaki hisse senetlerini TL dir. satın almayı taahhüt etmiş ve TL sini ödemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) HİSSE SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS KS HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YSL YÜKÜMLÜLÜK HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS BORÇLR HS KS HS BĞLI ORTKLIKLR HS BĞLI ORTKLIKLR SERMYE THHÜTLERİ HS KS HS BĞLI MENKUL KIYMETLER HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS KS HS İŞTİRKLER HS İŞTİRKLERE SERMYE THHÜTLERİ HS KS HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞ. HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YSL YÜK. HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YSL YÜKÜMLÜLÜK HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞILIK. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS KS HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞ. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS

7 TÜRMOB-TESMER İşletme 15 Ekim de çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. 34. Dönem sonunda Borç Senetlerinin hesaplanan reeskont tutarı TL dir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) KS HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS BORÇ SENETLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS BNKLR HS FİNNSMN GİDERLERİ HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS BORÇ SENETLERİ HS REESKONT FİZ GELİRLERİ HS REESKONT FİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ HS REESKONT FİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS REESKONT FİZ GELİRLERİ HS İşletme varlıkları arasında yer alan ancak, mülkiyeti işletmeye ait olmayan değerlerin ve koşullu işlemlerin izlenmesinde kullanılan hesap ) Düzenleyici hesaplar Nazım hesaplar ktif hesaplar Tali hesaplar Geçici ve ara hesaplar

8 TÜRMOB-TESMER Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. Üretim maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlar. Sadece dış bilgi kullanıcıları için bilgi üretir. Bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olur. Yöneticilere alacakları kararlarda yardımcı olmak için güvenilir bilgiler üretir. 40. Üretim maliyetlerinin, Maliyet= Dir.İlk Md. Ve Malz. + Dir. İşçilik + Genel Üretim Giderleri Maliyeti Maliyeti (Sabit+Değişken) yaklaşımına göre hesaplanmasını esas alan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Normal maliyet yöntemi sal maliyet yöntemi Direkt maliyet yöntemi İşletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar elde edebilmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin, faydası tükenmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir? ) Brütsatış kârı Harcama Gider Maliyet Zarar "Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri" aşağıdaki maliyet sınıflandırmalarından hangisinin içine girmektedir? ) Faaliyethacmiileilişkilerinegöre Fonksiyonlarınagöre Niteliklerinegöre Çeşitlerinegöre Ürünlereveyüklenmelerinegöre Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen Mamul Maliyeti : TL Dönembaşı Mamul Maliyeti : TL Dönemsonu Mamul Maliyeti : TL Genel Yönetim Giderleri : TL raştırma ve Geliştirme Giderleri : TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamul maliyeti kaç TL dir? ) Bir üretim işletmesinin Mart 2004 dönemi M cinsi malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Tarih İşlem Birim Miktar Tutar Fiyat 1 Mart Başlangıç kg Mart Satınalınan kg Mart Üretime gönderilen kg - 23 Mart Üretime gönderilen kg - 30 Mart Satınalınan kg Bu bilgilere ve tartılı ortalama maliyet yöntemine göre, üretime gönderilen M türü ilk madde ve malzemenin maliyeti kaç TL dir? ) İşletmenin ilgili döneminde TL lik fabrika binası sigortası, TL lik ısıtma gideri gerçekleşmiştir. Bu işletmeye ait dağıtım ölçüleri aşağıdaki gibidir: DĞITIM NHTRI E.Ü. GİDER YERLERİ Y.H.Ü.GİDER YERLERİ DÖNEM GİDERİ DÖKÜM MONTJ BKIM ENERJİ GENEL YÖNETİM m² Petek sayısı Fabrika binası sigortası m², ısıtma gideri ise petek sayısına göre dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre; döküm bölümünün I. gider dağıtım toplamı ne kadardır? )

9 TÜRMOB-TESMER İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: I. Gider Daðýtým Toplamý Daðýtým nahtarý Ýþçi Sayýsý m 2 YRDIMCI HÝZMET GÝDER YERÝ ESS ÜRETÝM GÝDER YERLERÝ Bakým Enerji Döküm Montaj XXX XXX İşletme II. gider dağıtımı nda kademeli dağıtım yöntemi ni uygulamakta ve bakım bölümü dağıtım anahtarı olarak işçi sayısını kullanmaktadır. 46. Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerdenhangisidir? ) Stok devir hızıoranı Ortalamastokdeğişim oranı Ortalamaetkinlik süresi Likiditeoranı Ortalamastoktakalmasüresi Bu bilgilere göre, bakım bölümünün montaj bölümüne yüklediği gider payı ne kadardır? ) Brüt satış kârlılığı oranı 0,50 olan bir işletmenin net satışları toplamı TL ise,brüt satışkârıkaçtl'dir? ) şağıdakilerden hangisi "yan ürünlerin" değerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? ) Eşdeğer maliyetyöntemi Netsatış hasılatıyöntemi Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi Tedarik değerininesasalınmasıyöntemi Brütsatış hasılatıyöntemi 48. Bir işletmenin brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, satışların maliyeti TL ve faaliyet giderleri TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur? ) Birim satış fiyatı TL olan "Y" mamulünden dönemde 450 birim üretileceği öngörülmektedir. Üretilmesi öngörülen bu ürünler için birim başına TL değişken maliyete vetoplam olarak da tlsabit maliyete katlanılacağıtahminedilmektedir. Bu bilgilere göre "başabaş noktası satış miktarı" kaçbirimdir? ) şağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancıkaynaklar grubundayer alır? ) Ödenmiş Sermaye Yasal Yedekler İştiraklerdenTemettüGelirleri HisseSenetleri Çıkarılmış Tahviller

10 TÜRMOB-TESMER Dönem Net Kârı Hisse Senedi Sayısı formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır? ) Hisse başı temettü Sermaye devir hızı Pay başına temettü oranı Kâr dağıtım oranı Pay başına kâr oranı 55. şağıdakilerden hangisi "kaldıraç oranı" olarakadlandırılır? ) Toplam ktifler /Maddi DuranVarlıklar Toplam YabancıKaynaklar /ToplamKaynaklar Ödenmiş Sermaye/Öz kaynaklar Toplam YabancıKaynaklar /NetSatışlar DönenVarlıklar /ToplamKaynaklar 51. ynı finansal tablonun aynı dönemine ait verilerinin kendi aralarında oranlanması yoluylauygulanan analiz türünenead verilir? ) Yatırım analizi Yatay analiz Eğilim yüzdeleri tekniği Dikeyanaliz Trendanalizi 56. şağıdakilerden hangisi denetimin unsurlarından birideğildir? ) Denetiminbir süreç olması İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar olması Öncedensaptanmış ölçütler olması İşletmeninperformansınıölçmesi Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirmesi 52. şağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? 53. ) Gelir vegider hesapları Yabancıkaynak hesapları Özkaynak hesapları ktifi vepasifi düzenleyici hesaplar ktifhesaplar şağıdakilerden hangisi faaliyet etkinliği oranlarından biri değildir? ) Stok devir hızıoranı ktifdevir hızıoranı lacakdevir hızıoranı Ortalamaetkinlik süresi Fiyat/Kazanç oranı 57. şağıdakilerden hangisi bağımsız denetçiden denetimtalebindebulunamaz? ) İşletmeyekredi vermek isteyenler İşletmeyleortaklık kurmak isteyenler İşletmesahipleri İşletmeyöneticileri Serbestmuhasebeciler 54. İşletmenin geçmiş dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğinenead verilir? ) Yatırım analizi Statik analiz Eğilim yüzdeleri Dikeyanaliz Orananalizi Bağımsız denetçi olabilmenin şartı ) İşletmeiçindeçalışıyor olmak Muhasebekonusundauzmanolmak Meslekle ilgili sınavı kazanmış, yetki ve çalışmabelgesi almış olmak Üniversitelerde muhasebe alanında öğretim görevlisi olmak İşletmeyeortak olmak

11 TÜRMOB-TESMER Halka açık şirketlerin, SPK gözetimine tabi diğer şirketlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin yıl sonu mali tablolarının genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde denetlenmesi hangi tür denetim kapsamınagirer? ) Sürekli denetim İç denetim Özel denetim Sınırlıdenetim Devletdenetimi 64. şağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan işlemlerden biri değildir? ) Yatırım indirimini tasdik etmek Yenidendeğerlemeişlemlerini tasdik etmek Kurumlar Vergisi Kanunu'nun istisna ve indirimlerindenyararlanmayıtasdik etmek İşletmeninmuhasebedefterlerini tutmak Katma değer vergisi iadesi ve mahsuplarını tasdik etmek 60. şağıdaki şirketlerden hangisi sınırlı denetimetabi değildir? ) Emeklilik yatırım fonları Menkul, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlar Limited,kollektifvekomanditşirketler Halka açık şirketlerden hisse senedi borsada işlem görenşirketler racıkurumlar 65. Denetimfaaliyetinin kimler tarafından,nasılve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallarane ad verilir? ) Genel kabul görmüş muhasebeilkeleri Genel kabul görmüş denetim standartları Mesleki ahlak ilkeleri Tekdüzenmuhasebesistemi İç kontrol sistemi 61. şağıdaki durumların hangisinde özel denetimçalışmasıyapılmaz? 62. ) Tasfiye Birleşme Kârdağıtımı Devir Bölünme şağıdakilerden hangisi zorunlu bağımsız dış denetimetabi değildir? ) Bankalar Bankalar kanununatabiözel finans kurumları SPKmevzuatınatabi şirketler Halkaaçık olmayananonim şirketler Sigortavereasüransşirketleri 66. şağıdakilerden hangisi raporlama standartlarıiçinegirmez? ) Mesleki dikkatveözenstandardı Tam açıklamastandardı Tutarlılık standardı Görüş bildirmestandardı Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı 63. Yeminli mali müşavirleretasdik yetkisi hangi sayılıvetarihli kanunlaverilmiştir? ) 3568sayılı tarihli kanun 3568sayılı tarihli kanun 3586sayılı tarihli kanun 5368sayılı tarihli kanun 6358sayılı tarihli kanun şağıdakilerden hangisi denetim süreci içindeyer alanişlemlerden birideğildir? ) Denetimintamamlanmasıveraporlanması Denetim planınınuygulanması Mali tabloların analiz teknikleri ile analiz edilmesi Teklifinalınmasıvedeğerlendirilmesi Denetim planınınhazırlanması

12 TÜRMOB-TESMER Denetim şirketi teklifini vermeden önce aşağıdakilerden hangisini belirlemeyeçalışır? ) Müşteri işletmenin riskini ve gerekli personel gücünü Müşteri işletmeninsermayetutarını Müşteri işletmenin muhasebe sisteminin durumunu Müşteri işletmeninkârlılık durumunu Müşteri işletmeniniş yükünü 72. Finansal tablolardaki kalemlerin genel fiyat endeksleri ile düzeltilerek finansal tablo verilerinin, finansal tablonun düzenlendiği tarihteki liranın satın alma gücüne göre ifadesinin sağlanmasını öngören yöntem ) Netcari yenilememaliyeti Kısmidüzeltmemuhasebesi Genel fiyatdüzeyi muhasebesi Cari maliyetmuhasebesi Netbugünküdeğer 69. şağıdakilerden hangisi bir işletmede iç kontrol sisteminin yeterli ölçüde varlığının göstergesi olacak unsurlar arasında yer almaz? ) Kontrol ortamı Risk değerlemesi Bilgi akışıvedeğerleme Kontrol faaliyetleri Sistemingözetimi 70. şağıdaki durumlardan hangisinde denetçi olumsuz görüşbildirir? ) İşletmenin sürekliliğiilkesini tehlikeye sokacak önemli belirsizliklerinolması Önemli aksaklıkların olması, ancak bu aksaklıklarınbir bütünolarak finansal tabloların dürüstlüğünüvegüvenilirliğini bozmaması Önceki dönemin denetim raporunda olumsuz görüş bildirilmiş olması Bilançoda açıklanan iş avansları kaleminin muhasebe ilkelerine uygunluğuna ilişkin yeterli kanıttoplanamaması Denetlenen firmanın denetçinin denetim kanıtı toplamasındagüçlük çıkarması şağıdakilerden hangisi bir nakit akışı değildir? ) Olağandışı gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları Geçici yatırım amacıyla alınmış menkul kıymetlerinzararınasatışı Satışlardaneldeedilennakitgirişleri Maliyetlerdenkaynaklanannakitçıkışları Stok değer düşmekarşılıkları şağıdakilerden hangisi "Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler" standardı kapsamına giren gelirlerden biridir? ) Mali varlıklar ve mali borçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler Finansalkiralamasözleşmeleri Mal satışları; ticari mal, mamuller ve diğer stok kalemlerineilişkinsatışları Sigortaişletmelerininsigortasözleşmeleri Dönenvarlıklarındeğerindeki değişiklikler 71. şağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden birideğildir? ) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'eyakınyadabuoranınüstündeoluşması İşletmelerin kâr dağıtma politikalarını değiştirmeleri Nüfusunçoğunluğununparaylailgili işlemlerini, istikrarlı gördüğü yabancı para birimleri ile yapması Fiyatların, ücretlerin ve faiz oranlarının fiyat endeksinebağlanmış olması Vadeli yapılansatış vesatın almalardafiyatlara vadefarkıkonması Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi standardına göre, "net kiralama yatırımı" aşağıdakilerden hangisini ifadeeder? ) Hurdadeğeringaranti edilmemiş kısmını Varlığınbugünküdeğerini Varlığınemsalbedelini Brüt kiralama yatırımından garanti edilmiş hurdadeğeriçıkarıldıktansonrakalantutarını Hurda değerin ödenmesi garanti edilmiş kısmını

13 TÜRMOB-TESMER Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ne ad verilir? ) Marjinaltüketim Tüketici artığı Marjinaleğilim Tüketim fazlası Marjinalfayda 79. şağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerindenbirideğildir? ) Mallarınhomojenolması lıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahipolmaları Piyasayagiriş veçıkışlarınserbestolması Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması Fiyatların üreticiler tarafından serbestçe belirlenmesi 77. Fiyat S 80. Birbirleriyle rekabet eden az sayıda büyük firmanın her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkilediği piyasa yapısınanead verilir? B D E C D ) Serbestpiyasa Oligopol piyasası Karmapiyasa Monopolpiyasası Kartel 0 Miktar Yukarıda verilen şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) E noktasında arz fazlası vardır. D noktasında arz fazlası vardır. C noktasında arz fazlası vardır. B noktasında talep fazlası vardır. noktasında talep fazlası vardır. 81. Türkiye de GSMH = 650 katrilyon TL, Dolaysız vergiler = 50 katrilyon TL, Dolaylı vergiler =100 katrilyon TL, mortismanlar = 50 katrilyon TL, Yatırımlar = 200 katrilyon TL ise, Türkiye nin milli geliri kaç katrilyon TL dir? ) şağıdakilerden hangisi bir mala ait talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Söz konusu mal için ikame edilebilir malların olup olmaması Söz konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatı Fiyat değişmesinden sonra geçen zamanın uzunluğu Söz konusu mala duyulan ihtiyacın şiddeti Söz konusu mala harcanan paranın tüketici bütçesindeki yeri Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını tatmin eden malların kıt olması sonucu ortaya çıkan dengesizliği gidermeye çalışan girişimcinin, ekonomik faaliyetleri sonucunda milli gelirden sağladığıpayanead verilir? ) Yatırım Fiziki sermaye Ücret Kâr Üretim

14 TÜRMOB-TESMER İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişimoranınaneadverilir? ) Döviz arbitrajı Dolaysız kur Döviz spekülasyonu Döviz oranı Efektifdöviz kuru 88. Katma değer vergisi tahsilatında olduğu gibi, vergi yasalarınca ödeyeceği vergiyi bir başkasından alıp, kendi ad ve hesabına vergi dairesine ödeyerek, biçimsel ve parasal yükümlülükyüklenen kişiyeneadverilir? ) racıyükümlü Vergi sorumlusu Vergi yansıtıcısı Sorumluyükümlü Vergi yüklenicisi 84. Birbirinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir? ) Serbestmallar Dayanıklımallar İkamemallar Özel mallar Tamamlayıcımallar şağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında yer alan görünmeyen kalemlerin kapsamında yer almaz? ) Turizm Mal ticareti Uluslararasıtaşımacılık Uluslararasıbankacılık vesigortacılık Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri şağıdakilerden hangisi, fayda ve maliyet analizinde, karar vermede kullanılan yatırım kriterlerindenbirideğildir? ) İlk değerölçütü Kesindönem ölçütü Geri ödemedönemiölçütü Yıllık ortalamagetiriölçütü Netbugünküdeğer ölçütü Bireyin, vergi yasalarına aykırı hareket etmeden vergi mükellefiyetinden kurtulmasına ve hazineyi gelir kaybına uğratmasına ne ad verilir? ) Terkin İltizam Vergiden kaçınma Tevzin Vergi kaçakçılığı Gelir ve gider tahminlerinde doğruluk derecesini artırmak, bütçe denetimini daha kolay ve verimli yapabilmek amacından kaynaklanan bütçe prensibi aşağıdakilerden hangisidir? ) Genellik prensibi Doğrulukprensibi Öncedenizinalmaprensibi Samimiyetprensibi Yıllık olmaprensibi 87. Türkiye'de kuruluşların yatırım projeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) HazineMüsteşarlığı İlgili kuruluşlarınyürütmeorganları Sanayi veticaretbakanlığı Dış TicaretMüsteşarlığı DevletPlanlamaTeşkilatı sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Müşavirlik-Denetim-Tasdik Tasdik-Deftertutma-Denetim Müşavirlik-Defter tutma-denetim Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma Müşavirlik-Defter tutma

15 TÜRMOB-TESMER tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacakdurumlardanbiridir? ) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alanücretlerinaltındaiş kabul edilmesi Yasal düzenlemelereuyguntabelaasılmaması Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyettebulunulması Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanlarınkullanılması Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması ) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması Çalışma bürosunu kapatmış olması 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması 94. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir? 95. şağıdakilerden hangisi, oda yönetim kurulu başkanının görevlerinden birideğildir? tarihli Staj Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi stajdan sayılan sürelerden biri değildir? ) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri Resmi tatil ve izinlerle, TÜRMOB ve TESMER'ce yapılan eğitim veya değerlendirmelerde geçen süreler Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin tamamı ) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesinisağlamak Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak veizlemek Yönetim kurulutoplantılarınabaşkanlık etmek Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırmak İş sözleşmesini, konusu insan faaliyetleri olan diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur ) Kesinlik İşgörme Bağımlılık Devamlılık Ücret

16 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi, İş Kanunu madde 25/II'de yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle, işverene işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkını veren durumlardan biri değildir? ) İşçinin başka bir işçiye tacizde bulunması İşçinin diğer işçilerden sürekli borç para alıp, geri ödememesi İşçinin kendi isteği ile işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi İşçinin işverenden izin almadan ya da haklı bir sebebi olmadan, bir ay içinde 3işgünü işine devametmemesi İşçinin gerçeğe uygun olmayan bilgiler ya da sözler söyleyerek işvereni yanıltması Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, meslek hastalığının iş kazalarından farkı ) İşyeri ortamındameydanagelmesi Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleriyle düzenlenmesi Sonuçlarınınağır olması Tekrarlananbir nedenlemeydanagelmesi Sigortalıyıhemenyadasonradanetkilemesi TürkVergi Sistemini oluşturan vergilerin ve bunlarıdüzenleyen yasaların tektekelealınarak incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergi yargılamahukuku Vergi icrahukuku Özel vergi hukuku Vergi usul hukuku Genel vergihukuku Vergi normlarının yorumlanmasında kullanılan yöntemlerin hangisi, yasa koyucunun iradesinin belirlenmesini gerektirir? ) Sistematik yorum Lafzi yorum Ekonomik yorum maçsal yorum Tarihi yorum 99. Ölensigortalının haksahiplerinden hiçbirinin ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadığı durumda, ölen sigortalının kendisinin ve işvereninin ödemişbulunduğu malullük, yaşlılık veölüm sigortası primlerinin toplamının, hak sahiplerine geri verilmesi şeklinde uygulanan yardım aşağıdakilerden hangisidir? 100 ) Toptanödeme Sosyal yardım zammı İhya Borçlanma Kapitalizasyon İşveren ceza kesintisi olarak, işçisinin ücretinden bir ayda en çok kaç gündelik kesebilir? ) Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Vergi dairesi Vergininmatrahı Vergiyi doğuranolay Vergininkonusu Vergi mükellefi Bir yükümlünün beyan dönemi içinde beyannamesini verdiği ancak defter, kayıt ve belgelerinde yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa, bu maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ne tür bir tarhiyat yapılması gerekir? ) Re'sentarh Düzeltmeyoluylatarh Beyanadayalıtarh İdarecetarh İkmâlentarh

17 TÜRMOB-TESMER Bir yükümlünün evinde ve işyerinde arama yapılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kararıgerekir? ) Danıştay'ın Ticaretmahkemesinin MaliyeBakanlığı'nın Sulhcezayargıcının İlgili ilinvaliliğinin 110 şağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli (bağlayıcı) kaynaklarındanbirideğildir? ) İçtihadıbirleştirmekararları nayasa Yasalar Muktezalar Uluslararasıanlaşmalar 106 Yasanın bilgi vermekten çekinme olanağı tanımadığıdurumlarda,bilgi vermeyükümünü yerine getirmeyenler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisiuygulanır? ) İşyeri kapatılır. Bilgi verinceyekadar tutuklanır. Özel usulsüzlük cezasıverilir. Kaçakçılık cezasıverilir. Birinci derecedenusulsüzlükcezasıverilir. 111 nonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? ) Ticaretunvanıkullanmak zorundadırlar. En az 5 kurucu ortak tarafından kurulmaları gerekir. Borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumludurlar. Tüzel kişilikleri vardır. Değişkensermayeli,sabitpaylışirketlerdir. 107 Vergi mahkemesine dava açma süresi, hukuki niteliği açısından netür bir süredir? ) Müsamahasüresi Düzenleyici süre Vergiödeviyleilgili süre Hak düşürücüsüre Zamanaşımısüresi 112 Türk Ticaret Kanunu'na göre, bir limitet şirkette en az ve en çok kaç ortak bulunabilir? ) Bir kişi, vergi dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde vergi mahkemesindedavaaçabilir? ) Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir? ) İlletenmücerretkıymetli evrak İhdasi mahiyettekıymetli evrak İlletebağlıkıymetli evrak Namayazılıkıymetli evrak Seri halindekıymetli evrak 109 şağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir? ) Eksik beyandabulunmak Faturadüzenlememek Defter kayıtlarınıgeciktirmek Defterleri tasdik ettirmemek Defter,kayıtvebelgeleri yok etmek şağıdakilerden hangisi emreyazılı senetlerde bulunmasıgereken unsurlardan birideğildir? ) Lehdarınismi Düzenleyicininimzası Kayıtsız şartsız belli bir ödemebedeli İhdas günü Ödemeyeri

18 TÜRMOB-TESMER Emre düzenlenmiş çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir? ) Ciroveteslim ile Sözleşmeveteslim ile Yalnızcateslim ile Ciroile Sözleşme,noter onayıveteslim ile 119 Temsilci, yetki verenin hesabına ve adına davranıyorsa, aşağıdaki temsil türlerinden hangisisöz konusudur? ) Eksik Dolaylı Kanuni Geçersiz Doğrudan 116 şağıdaki durumlardan hangisinde mutlak (adi)muvazaasöz konusudur? ) Bir kişinin korkutulmasonucu, eviniistemediği birinesatması Bir kişinin hile ile bir malını başkasınayüksek bir fiyatlasatması ralarındabağış sözleşmesi bulunanların,bunu gizleyerek görünüşte satış sözleşmesi yapmaları Bir kişinin istemediği halde bir arkadaşına kefil olması Bir kişinin icradan kutulmak için mallarını başkasına devretmesi ve devrin hukuki bir sonucu olmadığı konusundatarafların anlaşmış olmaları 120 Bir sözleşmenin hangi şekilde yapılacağı kanunda düzenlenmemişse, o sözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sözleşme, adi yazılı şekilde yapılmak zorundadır. Sözleşme, resmi şekilde yapılmak zorundadır. Sözleşme, sulh hakimince onaylanmak zorundadır. Sözleşme, hiçbir şekle tabi değildir. Sözleşme, noter huzurunda yapılmak zorundadır. 117 Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat alacağı, zarar gören kişinin zararıve sorumlu şahsı öğrenmesinden itibaren kaçyıl sonrazamanaşımınauğrar? ) lacaklının borçluyla yaptığı bir sözleşmeyle, alacağından vazgeçerek borçluyu borcundan kurtarmasınanead verilir? ) Takas Mahsup Tecdit İbra Trampa 18 TEST BİTTİ.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-11.11.2006-103- 3. şağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük doğru ve yerinde kullanılmıştır? ) Çekimserliği yüzünden kimseyle konuşmaz. B) Okulumuzu hep birlikte güzellettirmeye

Detaylı

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma

S M M M. Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma S M M M Deneme Sınavı -3- Staj Başlatma Deneme Sınavı -3- GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR 1) "Bir eser yalnız konusu ile değerlenseydi, Namık Kemal'in Vatan piyesi veya Bartholdi'nin

Detaylı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde usul sözcüğü yol, yöntem anlamında kullanılmıştır? TÜRMOB-TESMER-04.03.2006-103- 4. şağıdaki cümlelerin hangisinde "usul" sözcüğü "yol, yöntem" anlamında kullanılmıştır? 1. Benim şiirim yalınlıktır. ma o en yalın sözcüğü yerinde kullanarak, imge yükleyerek,

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SEREST MUHSEECİ VE MLİ MÜŞVİRLER NDOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ 6 KSIM 2010 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMO-TESMER LİSNS MEZUNLRI İÇİN STJ ŞLM SINVI TEST GRUUNUZ

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU ÇÖZÜMLERİ ( 1 20 ) TÜRKÇE ( 1 7 ) 1. Bu, şu, o zamir olarak kullanıldığında kendinden sonra gelen kelime virgülle ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) 6. ( Yanıt D ): Bu ödüllerden sonra yazdığı kitaplar öncekileri aratır oldu cümlesinde aratır oldu ifadesi bir beğenmeyiş durumunu ifade ettiği için

Detaylı

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2)

1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) FİNANSAL 1- Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (2004/2) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuç

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 5. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) A) Dün akşam Ankara-İstanbul otoyolunda büyük bir trafik faciası yaşandı. B) -ler/-lar eki adları çoğul yapar. C) Maç bu akşam 19.00-20.30 saatleri

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ

TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ, DEĞERLEME YÖNTEMLERİ, MUHASEBE ve MALİ ANALİZ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi EKİM 2012 Bu kılavuz, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Detaylı

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör

-DENETİM- A) İç denetçi B) Dış denetçi C) Hesap uzmanı D) Bağımsız denetçi E) Kontrolör -DENETİM- 1.İşletmenin yöneticilerine ya da sahiplerine karşı sorumlu olarak, işletmenin faaliyetlerinin, önceden belirlenmiş ilke ve prensiplere uyup uymadığını denetleyen kişilere ne ad verilir? A) İç

Detaylı

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI 10 KASIM 2012 SORULARI SORU1) İşletme 01.06.2012 tarihinde bir yıllık kira bedeli 12.000 tl olan satış mağazası kira bedelinin tamamını,nakden ödeyerek kiralamış ve yaptığı ödemenin

Detaylı

Deneme Sınavı -1- 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük yoktur? GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR

Deneme Sınavı -1- 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük yoktur? GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR Deneme Sınavı -1- GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ 1-20. SORULAR 1) Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis sanatı vardır? A) Dağlar yeģil giyer bulutlar ağlar / Gök yüzünde dalgalanır seslerim B) Doldurulmaz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK SINVI 12 EYLÜL 2015 Saat: 10.00 dı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür?

A 11. Aşağıdakilerden hangisi nakdi olmayan kredi türüdür? YS 2100-9. KS HS. FİNNSMN GİDERLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin vadesinde tahsil edilmesine B) lacak senedinin ciro edilmesine C) lacak senedinin

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTPÇIK TÜRÜ dı ve Soyadı : T.C. Kimlik No : Sınav Salon No : KMU GÖZETİMİ MUHSEBE VE DENETİM STNDRTLRI KURUMU BĞIMSIZ

Detaylı

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır..

Muhasebe; yöneticilere, işletme sahiplerine, işletmede çalışanlara (sendikalara), borç ve kredi verenlere, devlete ve topluma bilgi sağlamaktadır.. İŞLETME VE MUHASEBE İşletme; çevreden, başkalarından bilgi, para, işgücü, makine, araç gereç, hammadde, malzeme gibi unsurları alarak bunları de işim süreci adını verdiğimiz bir takım faaliyetler sonunda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVI I. OTURUM EKİM 2011 ADAYIN ADI SOYADI :... :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:... *Yukarıdaki ilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı