GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ SORULAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ 1-20. SORULAR"

Transkript

1 TÜRMOB-TESMER GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTÝ SORULR "... de dünyanın her bir parçasından oluşan tarihteki tek ülke olma... ilerliyoruz." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? ) Gerçekten,yolunda Nevar ki,özelliğinde bazen,biçiminde Genellikle,kararlılığında Belki,özgürlüğünde şağıdaki cümlelerin hangisinde "ancak" sözcüğü "olsaolsa" anlamındakullanılmıştır? ) Buakşam tiyatroyagit,ancakyarınerkengel. Pikniğe bu pazar değil, ancak haftaya pazara gidebiliriz. rkadaşını görmeye git, ancak beni aramayı unutma. Kitabıoku,ancak dahasonrakardeşinever. Güzel bir araba almak istiyorum, ancak hiç param yok. "Kitap,insanlığınkültürbelleğinindayanağıdır.Kitap, bir yandan geçmiş kuşakların kültürdeki kazanç ve başarılarınıbize güvenecek bir biçimdeulaştırması, öbür yandan da yaşayan kuşakların oluş halindeki düşünce, görüş ve duygularını yayması, dolayısıyla karşılıklı uyarmalara yol açması ile tam bir kültür değeridir." 2. "Yapıtını çevireceğim yazarla sıkı fıkı olarak başlarım işe. Neler yazmışsa tanımaya çalışırım. Çevireceğim oyunu avucumun içi gibi bilmeliyim. İşe başlamadan dört kez, beş kez okurum. Bilmediğim bütün yabancı sözcükleri, deyimleri bir kenara yazar, sözlükleri tarar, sözlüklerde bulamadıklarımı anadilini iyi bilen yabancılara sorarım." Bir çevirmenin yukarıdaki sözleri aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi kitabın önemini vurgulamaz? ) Kültür değerlerindesüreklilik sağlaması Geçmiş kuşakların kültürünü geleceğe taşıması Yaşayan kuşakların duygu, düşünce ve görüşlerini yayması Kuşaklararasındakültür değişimini göstermesi Kuşaklar arasında duygu ve düşüncelerin aktarımınısağlayarak uyarıyayol açması 3. ) Çevirinin dilimize kazandırdıkları nelerdir? İyi bir çeviri sizce nasıl yapılmalıdır? Çeviri yaparken ne gibi güçlüklerle karşılaştınız? Çeviri yapmaya neden gereksinim duydunuz? Sizce çeviri yapmak zor bir iş mi? Cüzdanımdan alırken düşürdüğüm kendi paramı bulunca çok sevindim. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 6. şağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? ) Bu düzlüğü geçtinizmi karşınızda ırmağı görürsünüz. Çocuk ağızaalınmayacak laflar etti. Buyıldatatilegidemiyorum. Bana öyle geliyor ki, sen bu sınıfı geçemeyeceksin. Bunu nasıl söylersin, senki benim en yakın arkadaşımsın. ) alırken sözcüğünden sonra cüzdanımdan getirilmeli ve kendi sözcüğü atılmalı alırken sözcüğü ile kendi sözcüğü yer değiştirmeli, cüzdanımdan sözcüğü atılmalı kendi sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, alırken sözcüğü atılmalı cüzdanımdan sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, bulunca sözcüğü atılmalı alırken sözcüğü ile paramı sözcüğü yer değiştirmeli, kendi sözcüğü atılmalı 7. şağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamındabir değişiklikolmaz? ) O,bukasabanınengüzel kızıydı. Bu,sınıfadersiniçalışmadangelir. Şu,höyükteuzunyıllar kazıyapmış birisidir. Genç,doktorapek iyi davranmadı. O,kardeşini çok severdi. 1

2 TÜRMOB-TESMER b+ 8a a, b birer pozitif tamsayı ve = 6 6 olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır? ) Yaş ortalaması 10 olan 14 kişilik bir gruba 6 kişi daha eklendiğinde yeni grubun yaş ortalaması 25 oluyor. Buna göre, eklenen 6 kişinin yaş ortalaması kaçtır? ) x - y = 5 ve x + 2z = 3 ise, x 2 xy + 2xz 2yz ifadesinin değeri kaçtır? ) Tolga bir işi tek başına 4 günde, Burak ise aynı işi 16 günde yapıyor. Tolga ve Burak beraber 2 gün çalıştıktan sonra Tolga işi bırakıyor. Kalan işi Burak kaç günde tamamlar? ,002 0,01 3 işleminin sonucu 0,016 0,04 kaçtır? ) 0,1 0, ) ) 1 4 işleminin sonucu kaçtır? 14. şehrinden B şehrine gidecek bir araba 80 km/saat hızla gideceği yere yağış nedeniyle 60 km/saat hızla giderse 3 saat geç varıyor Buna göre, ve B şehirlerinin arası kaç km dir? )

3 TÜRMOB-TESMER Yıllık % 20 bileşik faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 2 yıl sonra TL ye ulaştığına göre, yatırılan para kaç milyon TL dir? 16. ((1,2) 2 1,4 alınız.) ) Osmanlı Devleti'nde bütün yurttaşları kapsayacak bir ceza yasası yapılmasını öngören hukuksal belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Sened-i İttifak Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı 1876 nayasası 1909 nayasa değişikliği Yeni Türkiye Devleti'nin ilk siyasal partisi ) Halk Fırkası hrar Fırkası Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Serbest Cumhuriyet Fırkası Hürriyet ve İtilaf Fırkası Yeni Türkiye Devleti'nin, kurulur kurulmaz bir sağlık bakanlığı örgütlemesi hangi ilkeyi benimsediğinin göstergesidir? ) Cumhuriyetçilik Halkçılık Devrimcilik Milliyetçilik Devletçilik LN BÝLGÝSÝ TESTÝ SORULR 17. şağıdakilerden hangisi masya Tamimi'nin içeriğinde yer almaz? ) Yurdun bütünlüğü ve vatanın bağımsızlığının tehlikede olduğu İstanbul Hükümeti'nin sorumluluklarını yerine getiremediği skeri ve ulusal örgütlerin varlığını koruyacağı Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararının kurtaracağı Tüm ulusu temsil eden bir meclisin hızla toplanacağı 21. Gelir (Hasılat) ve Gider Hesaplarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Gelir ve Gider Hesaplarının kalanları bilançoya aktarılır. Gelir ve Gider Hesapları sonuçhesaplarıdır. Gider Hesapları borç kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının borcuna devredilerek kapatılır. Gelir Hesapları alacak kalanı verir ve Kâr Zarar Hesabının alacağına devredilerek kapatılır. Gelir ve Gider Hesaplarındaki tutarlar bir faaliyet dönemine ilişkindir. 18. Mondros Mütarekesi'nden sonra Dörtyol, Mersin ve dana'yı işgal eden ülke ) İtalya Yunanistan Rusya Fransa İngiltere şağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesaplardan birideğildir? ) Stok Değer DüşüklüğüKarşılığı Şüpheli lacaklar Karşılığı Ödenmemiş Sermaye lacak Senetleri Reeskontu Birikmiş mortismanlar

4 TÜRMOB-TESMER şağıdaki hesapgruplarından hangisi "Dönen Varlıklar"içinde yer almaz? ) Hazır Değerler Ticari lacaklar YıllaraYaygınİnşaatveOnarım Maliyetleri Gelecek Yıllara it Giderler ve Gelir Tahakkukları Menkul Kıymetler 25. İşletme TL borcuna karşılık, Bankası mevduat hesabı üzerine aynı tutarda bir çek keşide etmiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) STICILR HS BNKLR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS BNKLR HS tarihinde yapılan sayımda kasada TL bulunduğu saptanmıştır. ncak kayıtlara göre kasada TL bulunduğu görülmektedir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı ) KS HS SYIM VE TESELLÜM FZLLRI HS STICILR HS VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ HS STICILR HS LINN ÇEKLER HS KS HS DİĞER OLĞN DIŞI GELİR VE KÂRLR HS DİĞER OLĞ. DIŞI GİDER VE ZRRLR HS KS HS SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS KS HS DİĞER OLĞ. DIŞI GİDER VE ZRRLR HS SYIM VE TESELLÜM NOKSNLRI HS

5 TÜRMOB-TESMER İşletme, Y Ş nin ihraç etmiş olduğu TL nominal değerli tahvilleri, tahakkuk etmiş olan üç aylık faiz tutarı ile birlikte TL ye nakit olarak satın almıştır. 28. LCK SENETLERİ HS. LCK SENETLERİ HS. FİZ GELİRLERİ HS. XXX XXX XXX Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS DİĞER ÇEŞİTLİ LCKLR HS KS HS Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) lacak senedinin protestosuna lacak senedinin yenilenmesine lacak senedinin iskontosuna lacak senedinin banka tarafından tahsiline lacak senedinin ciro edilmesine ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS FİNNSMN GİDERLERİ HS KS HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS FİZ GELİRLERİ HS KS HS ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR KRŞILIĞI HS. ŞÜPHELİ TİCRİ LCKLR HS. XXX XXX ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS DİĞER OLĞN DIŞI GİDER VE ZRRLR HS KS HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS KS HS Yukarıdaki yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir? ) Şüpheli duruma düşen alacaklar için karşılık ayrılmasına Şüpheli duruma düşen alacağın tahsiline Şüpheli duruma düşen alacağın tahsil olanağının kalmamasına Şüpheli alacak için ayrılan karşılığın iptaline lacağın şüpheli duruma düşmesine 27. Bir poliçenin üzerinde yazılı olan tutarı ödeyecek olan taraf aşağıdakilerden hangisidir? ) Muhatap Hamil Lehtar Ciranta Keşideci Mal hareketlerinin aralıklı sayım yöntemi ile izlenmesi durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? ) Satın alma giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. Satış giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. İade giderleri Ticari Mallar Hesabının borç tarafınakaydedilir. Satın alma iskontoları Ticari Mallar Hesabının alacak tarafınakaydedilir. Satın alma iadeleri Ticari Mallar Hesabının alacak tarafınakaydedilir.

6 TÜRMOB-TESMER İşletme ortak olmak amacıyla Z Ş nin 32. İşletmenin dönem kârı üzerinden hesaplanan sermayesinin %30 unu oluşturan Kurumlar Vergisi TL, Fon payı ise TL tutarındaki hisse senetlerini TL dir. satın almayı taahhüt etmiş ve TL sini ödemiştir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) HİSSE SENETLERİ HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS KS HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YSL YÜKÜMLÜLÜK HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS ÖZEL KESİM THVİL SENET VE BONOLRI HS BORÇLR HS KS HS BĞLI ORTKLIKLR HS BĞLI ORTKLIKLR SERMYE THHÜTLERİ HS KS HS BĞLI MENKUL KIYMETLER HS DİĞER TİCRİ BORÇLR HS KS HS İŞTİRKLER HS İŞTİRKLERE SERMYE THHÜTLERİ HS KS HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞ. HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞ. YSL YÜK. HS DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YSL YÜKÜMLÜLÜK HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞILIK. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS KS HS DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YSL YÜK. KRŞ. HS ÖDENECEK VERGİ VE FONLR HS

7 TÜRMOB-TESMER İşletme 15 Ekim de çıkarttığı 3 ay vadeli, TL tutarındaki finansman bonosunu banka aracılığıyla TL ye satmıştır. 34. Dönem sonunda Borç Senetlerinin hesaplanan reeskont tutarı TL dir. Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir? ) ) KS HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS BORÇ SENETLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ THVİLLER HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS BNKLR HS FİNNSMN GİDERLERİ HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS ÇIKRILMIŞ BONO VE SENET HS BNKLR HS MENKUL KIYMET İHRÇ FRKLRI HS BORÇ SENETLERİ HS REESKONT FİZ GELİRLERİ HS REESKONT FİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ HS REESKONT FİZ GİDERLERİ HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS BORÇ SENETLERİ REESKONT HS REESKONT FİZ GELİRLERİ HS İşletme varlıkları arasında yer alan ancak, mülkiyeti işletmeye ait olmayan değerlerin ve koşullu işlemlerin izlenmesinde kullanılan hesap ) Düzenleyici hesaplar Nazım hesaplar ktif hesaplar Tali hesaplar Geçici ve ara hesaplar

8 TÜRMOB-TESMER Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. Üretim maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlar. Sadece dış bilgi kullanıcıları için bilgi üretir. Bütçelerin hazırlanmasına yardımcı olur. Yöneticilere alacakları kararlarda yardımcı olmak için güvenilir bilgiler üretir. 40. Üretim maliyetlerinin, Maliyet= Dir.İlk Md. Ve Malz. + Dir. İşçilik + Genel Üretim Giderleri Maliyeti Maliyeti (Sabit+Değişken) yaklaşımına göre hesaplanmasını esas alan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Tam maliyet yöntemi Değişken maliyet yöntemi Normal maliyet yöntemi sal maliyet yöntemi Direkt maliyet yöntemi İşletmenin faaliyetini ve varlığını sürdürebilmesi ve bir ekonomik yarar elde edebilmesi için belirli bir dönemde kullandığı ve tükettiği girdilerin, faydası tükenmiş maliyetlerin hasılattan düşülen kısmına ne ad verilir? ) Brütsatış kârı Harcama Gider Maliyet Zarar "Genel yönetim giderleri ve finansman giderleri" aşağıdaki maliyet sınıflandırmalarından hangisinin içine girmektedir? ) Faaliyethacmiileilişkilerinegöre Fonksiyonlarınagöre Niteliklerinegöre Çeşitlerinegöre Ürünlereveyüklenmelerinegöre Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: Üretilen Mamul Maliyeti : TL Dönembaşı Mamul Maliyeti : TL Dönemsonu Mamul Maliyeti : TL Genel Yönetim Giderleri : TL raştırma ve Geliştirme Giderleri : TL Bu bilgilere göre işletmenin satılan mamul maliyeti kaç TL dir? ) Bir üretim işletmesinin Mart 2004 dönemi M cinsi malzemeye ilişkin stok hareketleri aşağıdaki gibidir: Tarih İşlem Birim Miktar Tutar Fiyat 1 Mart Başlangıç kg Mart Satınalınan kg Mart Üretime gönderilen kg - 23 Mart Üretime gönderilen kg - 30 Mart Satınalınan kg Bu bilgilere ve tartılı ortalama maliyet yöntemine göre, üretime gönderilen M türü ilk madde ve malzemenin maliyeti kaç TL dir? ) İşletmenin ilgili döneminde TL lik fabrika binası sigortası, TL lik ısıtma gideri gerçekleşmiştir. Bu işletmeye ait dağıtım ölçüleri aşağıdaki gibidir: DĞITIM NHTRI E.Ü. GİDER YERLERİ Y.H.Ü.GİDER YERLERİ DÖNEM GİDERİ DÖKÜM MONTJ BKIM ENERJİ GENEL YÖNETİM m² Petek sayısı Fabrika binası sigortası m², ısıtma gideri ise petek sayısına göre dağıtılacaktır. Bu bilgilere göre; döküm bölümünün I. gider dağıtım toplamı ne kadardır? )

9 TÜRMOB-TESMER İşletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: I. Gider Daðýtým Toplamý Daðýtým nahtarý Ýþçi Sayýsý m 2 YRDIMCI HÝZMET GÝDER YERÝ ESS ÜRETÝM GÝDER YERLERÝ Bakým Enerji Döküm Montaj XXX XXX İşletme II. gider dağıtımı nda kademeli dağıtım yöntemi ni uygulamakta ve bakım bölümü dağıtım anahtarı olarak işçi sayısını kullanmaktadır. 46. Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerdenhangisidir? ) Stok devir hızıoranı Ortalamastokdeğişim oranı Ortalamaetkinlik süresi Likiditeoranı Ortalamastoktakalmasüresi Bu bilgilere göre, bakım bölümünün montaj bölümüne yüklediği gider payı ne kadardır? ) Brüt satış kârlılığı oranı 0,50 olan bir işletmenin net satışları toplamı TL ise,brüt satışkârıkaçtl'dir? ) şağıdakilerden hangisi "yan ürünlerin" değerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir? ) Eşdeğer maliyetyöntemi Netsatış hasılatıyöntemi Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi Tedarik değerininesasalınmasıyöntemi Brütsatış hasılatıyöntemi 48. Bir işletmenin brüt satışları TL, satıştan indirimleri TL, satışların maliyeti TL ve faaliyet giderleri TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur? ) Birim satış fiyatı TL olan "Y" mamulünden dönemde 450 birim üretileceği öngörülmektedir. Üretilmesi öngörülen bu ürünler için birim başına TL değişken maliyete vetoplam olarak da tlsabit maliyete katlanılacağıtahminedilmektedir. Bu bilgilere göre "başabaş noktası satış miktarı" kaçbirimdir? ) şağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancıkaynaklar grubundayer alır? ) Ödenmiş Sermaye Yasal Yedekler İştiraklerdenTemettüGelirleri HisseSenetleri Çıkarılmış Tahviller

10 TÜRMOB-TESMER Dönem Net Kârı Hisse Senedi Sayısı formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır? ) Hisse başı temettü Sermaye devir hızı Pay başına temettü oranı Kâr dağıtım oranı Pay başına kâr oranı 55. şağıdakilerden hangisi "kaldıraç oranı" olarakadlandırılır? ) Toplam ktifler /Maddi DuranVarlıklar Toplam YabancıKaynaklar /ToplamKaynaklar Ödenmiş Sermaye/Öz kaynaklar Toplam YabancıKaynaklar /NetSatışlar DönenVarlıklar /ToplamKaynaklar 51. ynı finansal tablonun aynı dönemine ait verilerinin kendi aralarında oranlanması yoluylauygulanan analiz türünenead verilir? ) Yatırım analizi Yatay analiz Eğilim yüzdeleri tekniği Dikeyanaliz Trendanalizi 56. şağıdakilerden hangisi denetimin unsurlarından birideğildir? ) Denetiminbir süreç olması İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddialar olması Öncedensaptanmış ölçütler olması İşletmeninperformansınıölçmesi Tarafsızca kanıt toplama ve kanıtları değerlendirmesi 52. şağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir? 53. ) Gelir vegider hesapları Yabancıkaynak hesapları Özkaynak hesapları ktifi vepasifi düzenleyici hesaplar ktifhesaplar şağıdakilerden hangisi faaliyet etkinliği oranlarından biri değildir? ) Stok devir hızıoranı ktifdevir hızıoranı lacakdevir hızıoranı Ortalamaetkinlik süresi Fiyat/Kazanç oranı 57. şağıdakilerden hangisi bağımsız denetçiden denetimtalebindebulunamaz? ) İşletmeyekredi vermek isteyenler İşletmeyleortaklık kurmak isteyenler İşletmesahipleri İşletmeyöneticileri Serbestmuhasebeciler 54. İşletmenin geçmiş dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğinenead verilir? ) Yatırım analizi Statik analiz Eğilim yüzdeleri Dikeyanaliz Orananalizi Bağımsız denetçi olabilmenin şartı ) İşletmeiçindeçalışıyor olmak Muhasebekonusundauzmanolmak Meslekle ilgili sınavı kazanmış, yetki ve çalışmabelgesi almış olmak Üniversitelerde muhasebe alanında öğretim görevlisi olmak İşletmeyeortak olmak

11 TÜRMOB-TESMER Halka açık şirketlerin, SPK gözetimine tabi diğer şirketlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin yıl sonu mali tablolarının genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun şekilde denetlenmesi hangi tür denetim kapsamınagirer? ) Sürekli denetim İç denetim Özel denetim Sınırlıdenetim Devletdenetimi 64. şağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan işlemlerden biri değildir? ) Yatırım indirimini tasdik etmek Yenidendeğerlemeişlemlerini tasdik etmek Kurumlar Vergisi Kanunu'nun istisna ve indirimlerindenyararlanmayıtasdik etmek İşletmeninmuhasebedefterlerini tutmak Katma değer vergisi iadesi ve mahsuplarını tasdik etmek 60. şağıdaki şirketlerden hangisi sınırlı denetimetabi değildir? ) Emeklilik yatırım fonları Menkul, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonlar Limited,kollektifvekomanditşirketler Halka açık şirketlerden hisse senedi borsada işlem görenşirketler racıkurumlar 65. Denetimfaaliyetinin kimler tarafından,nasılve ne şekilde yapılacağını ve sonuçlarının nasıl raporlanacağını belirleyen ilke ve kurallarane ad verilir? ) Genel kabul görmüş muhasebeilkeleri Genel kabul görmüş denetim standartları Mesleki ahlak ilkeleri Tekdüzenmuhasebesistemi İç kontrol sistemi 61. şağıdaki durumların hangisinde özel denetimçalışmasıyapılmaz? 62. ) Tasfiye Birleşme Kârdağıtımı Devir Bölünme şağıdakilerden hangisi zorunlu bağımsız dış denetimetabi değildir? ) Bankalar Bankalar kanununatabiözel finans kurumları SPKmevzuatınatabi şirketler Halkaaçık olmayananonim şirketler Sigortavereasüransşirketleri 66. şağıdakilerden hangisi raporlama standartlarıiçinegirmez? ) Mesleki dikkatveözenstandardı Tam açıklamastandardı Tutarlılık standardı Görüş bildirmestandardı Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluk standardı 63. Yeminli mali müşavirleretasdik yetkisi hangi sayılıvetarihli kanunlaverilmiştir? ) 3568sayılı tarihli kanun 3568sayılı tarihli kanun 3586sayılı tarihli kanun 5368sayılı tarihli kanun 6358sayılı tarihli kanun şağıdakilerden hangisi denetim süreci içindeyer alanişlemlerden birideğildir? ) Denetimintamamlanmasıveraporlanması Denetim planınınuygulanması Mali tabloların analiz teknikleri ile analiz edilmesi Teklifinalınmasıvedeğerlendirilmesi Denetim planınınhazırlanması

12 TÜRMOB-TESMER Denetim şirketi teklifini vermeden önce aşağıdakilerden hangisini belirlemeyeçalışır? ) Müşteri işletmenin riskini ve gerekli personel gücünü Müşteri işletmeninsermayetutarını Müşteri işletmenin muhasebe sisteminin durumunu Müşteri işletmeninkârlılık durumunu Müşteri işletmeniniş yükünü 72. Finansal tablolardaki kalemlerin genel fiyat endeksleri ile düzeltilerek finansal tablo verilerinin, finansal tablonun düzenlendiği tarihteki liranın satın alma gücüne göre ifadesinin sağlanmasını öngören yöntem ) Netcari yenilememaliyeti Kısmidüzeltmemuhasebesi Genel fiyatdüzeyi muhasebesi Cari maliyetmuhasebesi Netbugünküdeğer 69. şağıdakilerden hangisi bir işletmede iç kontrol sisteminin yeterli ölçüde varlığının göstergesi olacak unsurlar arasında yer almaz? ) Kontrol ortamı Risk değerlemesi Bilgi akışıvedeğerleme Kontrol faaliyetleri Sistemingözetimi 70. şağıdaki durumlardan hangisinde denetçi olumsuz görüşbildirir? ) İşletmenin sürekliliğiilkesini tehlikeye sokacak önemli belirsizliklerinolması Önemli aksaklıkların olması, ancak bu aksaklıklarınbir bütünolarak finansal tabloların dürüstlüğünüvegüvenilirliğini bozmaması Önceki dönemin denetim raporunda olumsuz görüş bildirilmiş olması Bilançoda açıklanan iş avansları kaleminin muhasebe ilkelerine uygunluğuna ilişkin yeterli kanıttoplanamaması Denetlenen firmanın denetçinin denetim kanıtı toplamasındagüçlük çıkarması şağıdakilerden hangisi bir nakit akışı değildir? ) Olağandışı gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları Geçici yatırım amacıyla alınmış menkul kıymetlerinzararınasatışı Satışlardaneldeedilennakitgirişleri Maliyetlerdenkaynaklanannakitçıkışları Stok değer düşmekarşılıkları şağıdakilerden hangisi "Satışlar ve Diğer Olağan Gelirler" standardı kapsamına giren gelirlerden biridir? ) Mali varlıklar ve mali borçların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler Finansalkiralamasözleşmeleri Mal satışları; ticari mal, mamuller ve diğer stok kalemlerineilişkinsatışları Sigortaişletmelerininsigortasözleşmeleri Dönenvarlıklarındeğerindeki değişiklikler 71. şağıdakilerden hangisi yüksek enflasyonun göstergelerinden birideğildir? ) Son 3 yıllık kümülatif enflasyon oranının %100'eyakınyadabuoranınüstündeoluşması İşletmelerin kâr dağıtma politikalarını değiştirmeleri Nüfusunçoğunluğununparaylailgili işlemlerini, istikrarlı gördüğü yabancı para birimleri ile yapması Fiyatların, ücretlerin ve faiz oranlarının fiyat endeksinebağlanmış olması Vadeli yapılansatış vesatın almalardafiyatlara vadefarkıkonması Kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi standardına göre, "net kiralama yatırımı" aşağıdakilerden hangisini ifadeeder? ) Hurdadeğeringaranti edilmemiş kısmını Varlığınbugünküdeğerini Varlığınemsalbedelini Brüt kiralama yatırımından garanti edilmiş hurdadeğeriçıkarıldıktansonrakalantutarını Hurda değerin ödenmesi garanti edilmiş kısmını

13 TÜRMOB-TESMER Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda toplam faydada oluşan değişmeye ne ad verilir? ) Marjinaltüketim Tüketici artığı Marjinaleğilim Tüketim fazlası Marjinalfayda 79. şağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerindenbirideğildir? ) Mallarınhomojenolması lıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahipolmaları Piyasayagiriş veçıkışlarınserbestolması Piyasada çok sayıda alıcı ve satıcının bulunması Fiyatların üreticiler tarafından serbestçe belirlenmesi 77. Fiyat S 80. Birbirleriyle rekabet eden az sayıda büyük firmanın her birinin üretimindeki değişmelerin piyasa fiyatını etkilediği piyasa yapısınanead verilir? B D E C D ) Serbestpiyasa Oligopol piyasası Karmapiyasa Monopolpiyasası Kartel 0 Miktar Yukarıda verilen şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) E noktasında arz fazlası vardır. D noktasında arz fazlası vardır. C noktasında arz fazlası vardır. B noktasında talep fazlası vardır. noktasında talep fazlası vardır. 81. Türkiye de GSMH = 650 katrilyon TL, Dolaysız vergiler = 50 katrilyon TL, Dolaylı vergiler =100 katrilyon TL, mortismanlar = 50 katrilyon TL, Yatırımlar = 200 katrilyon TL ise, Türkiye nin milli geliri kaç katrilyon TL dir? ) şağıdakilerden hangisi bir mala ait talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? ) Söz konusu mal için ikame edilebilir malların olup olmaması Söz konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin fiyatı Fiyat değişmesinden sonra geçen zamanın uzunluğu Söz konusu mala duyulan ihtiyacın şiddeti Söz konusu mala harcanan paranın tüketici bütçesindeki yeri Sonsuz olan insan ihtiyaçlarını tatmin eden malların kıt olması sonucu ortaya çıkan dengesizliği gidermeye çalışan girişimcinin, ekonomik faaliyetleri sonucunda milli gelirden sağladığıpayanead verilir? ) Yatırım Fiziki sermaye Ücret Kâr Üretim

14 TÜRMOB-TESMER İki ulusal para arasında piyasada fiilen uygulanan değişimoranınaneadverilir? ) Döviz arbitrajı Dolaysız kur Döviz spekülasyonu Döviz oranı Efektifdöviz kuru 88. Katma değer vergisi tahsilatında olduğu gibi, vergi yasalarınca ödeyeceği vergiyi bir başkasından alıp, kendi ad ve hesabına vergi dairesine ödeyerek, biçimsel ve parasal yükümlülükyüklenen kişiyeneadverilir? ) racıyükümlü Vergi sorumlusu Vergi yansıtıcısı Sorumluyükümlü Vergi yüklenicisi 84. Birbirinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir? ) Serbestmallar Dayanıklımallar İkamemallar Özel mallar Tamamlayıcımallar şağıdakilerden hangisi cari işlemler hesabında yer alan görünmeyen kalemlerin kapsamında yer almaz? ) Turizm Mal ticareti Uluslararasıtaşımacılık Uluslararasıbankacılık vesigortacılık Yabancı sermaye yatırımlarının gelir ve giderleri şağıdakilerden hangisi, fayda ve maliyet analizinde, karar vermede kullanılan yatırım kriterlerindenbirideğildir? ) İlk değerölçütü Kesindönem ölçütü Geri ödemedönemiölçütü Yıllık ortalamagetiriölçütü Netbugünküdeğer ölçütü Bireyin, vergi yasalarına aykırı hareket etmeden vergi mükellefiyetinden kurtulmasına ve hazineyi gelir kaybına uğratmasına ne ad verilir? ) Terkin İltizam Vergiden kaçınma Tevzin Vergi kaçakçılığı Gelir ve gider tahminlerinde doğruluk derecesini artırmak, bütçe denetimini daha kolay ve verimli yapabilmek amacından kaynaklanan bütçe prensibi aşağıdakilerden hangisidir? ) Genellik prensibi Doğrulukprensibi Öncedenizinalmaprensibi Samimiyetprensibi Yıllık olmaprensibi 87. Türkiye'de kuruluşların yatırım projeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? ) HazineMüsteşarlığı İlgili kuruluşlarınyürütmeorganları Sanayi veticaretbakanlığı Dış TicaretMüsteşarlığı DevletPlanlamaTeşkilatı sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali müşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir? ) Müşavirlik-Denetim-Tasdik Tasdik-Deftertutma-Denetim Müşavirlik-Defter tutma-denetim Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma Müşavirlik-Defter tutma

15 TÜRMOB-TESMER tarihli Disiplin Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacakdurumlardanbiridir? ) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde yer alanücretlerinaltındaiş kabul edilmesi Yasal düzenlemelereuyguntabelaasılmaması Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyettebulunulması Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanlarınkullanılması Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması ) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması Çalışma bürosunu kapatmış olması 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması 94. Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir? 95. şağıdakilerden hangisi, oda yönetim kurulu başkanının görevlerinden birideğildir? tarihli Staj Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi stajdan sayılan sürelerden biri değildir? ) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerde geçen süreleri Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri Resmi tatil ve izinlerle, TÜRMOB ve TESMER'ce yapılan eğitim veya değerlendirmelerde geçen süreler Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla iktisat, maliye, işletme, muhasebe, finansman, denetim ve vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim görenlerin bu eğitimde geçen sürelerinin tamamı ) Tutanakların sağlıklı bir biçimde düzenlenmesinisağlamak Yönetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak veizlemek Yönetim kurulutoplantılarınabaşkanlık etmek Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıyaçağırmak İş sözleşmesini, konusu insan faaliyetleri olan diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur ) Kesinlik İşgörme Bağımlılık Devamlılık Ücret

16 TÜRMOB-TESMER şağıdakilerden hangisi, İş Kanunu madde 25/II'de yer alan ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle, işverene işçinin iş sözleşmesini derhal fesih hakkını veren durumlardan biri değildir? ) İşçinin başka bir işçiye tacizde bulunması İşçinin diğer işçilerden sürekli borç para alıp, geri ödememesi İşçinin kendi isteği ile işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi İşçinin işverenden izin almadan ya da haklı bir sebebi olmadan, bir ay içinde 3işgünü işine devametmemesi İşçinin gerçeğe uygun olmayan bilgiler ya da sözler söyleyerek işvereni yanıltması Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, meslek hastalığının iş kazalarından farkı ) İşyeri ortamındameydanagelmesi Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleriyle düzenlenmesi Sonuçlarınınağır olması Tekrarlananbir nedenlemeydanagelmesi Sigortalıyıhemenyadasonradanetkilemesi TürkVergi Sistemini oluşturan vergilerin ve bunlarıdüzenleyen yasaların tektekelealınarak incelendiği vergi hukuku dalı aşağıdakilerden hangisidir? ) Vergi yargılamahukuku Vergi icrahukuku Özel vergi hukuku Vergi usul hukuku Genel vergihukuku Vergi normlarının yorumlanmasında kullanılan yöntemlerin hangisi, yasa koyucunun iradesinin belirlenmesini gerektirir? ) Sistematik yorum Lafzi yorum Ekonomik yorum maçsal yorum Tarihi yorum 99. Ölensigortalının haksahiplerinden hiçbirinin ölüm sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamadığı durumda, ölen sigortalının kendisinin ve işvereninin ödemişbulunduğu malullük, yaşlılık veölüm sigortası primlerinin toplamının, hak sahiplerine geri verilmesi şeklinde uygulanan yardım aşağıdakilerden hangisidir? 100 ) Toptanödeme Sosyal yardım zammı İhya Borçlanma Kapitalizasyon İşveren ceza kesintisi olarak, işçisinin ücretinden bir ayda en çok kaç gündelik kesebilir? ) Tarh işleminin sebep unsurunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur? ) Vergi dairesi Vergininmatrahı Vergiyi doğuranolay Vergininkonusu Vergi mükellefi Bir yükümlünün beyan dönemi içinde beyannamesini verdiği ancak defter, kayıt ve belgelerinde yapılan inceleme sonucunda gelirini eksik gösterdiği anlaşılmışsa, bu maddi delillerden ortaya çıkan matrah farkı üzerinden ne tür bir tarhiyat yapılması gerekir? ) Re'sentarh Düzeltmeyoluylatarh Beyanadayalıtarh İdarecetarh İkmâlentarh

17 TÜRMOB-TESMER Bir yükümlünün evinde ve işyerinde arama yapılabilmesi için, aşağıdakilerden hangisinin kararıgerekir? ) Danıştay'ın Ticaretmahkemesinin MaliyeBakanlığı'nın Sulhcezayargıcının İlgili ilinvaliliğinin 110 şağıdakilerden hangisi vergi hukukunun asli (bağlayıcı) kaynaklarındanbirideğildir? ) İçtihadıbirleştirmekararları nayasa Yasalar Muktezalar Uluslararasıanlaşmalar 106 Yasanın bilgi vermekten çekinme olanağı tanımadığıdurumlarda,bilgi vermeyükümünü yerine getirmeyenler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisiuygulanır? ) İşyeri kapatılır. Bilgi verinceyekadar tutuklanır. Özel usulsüzlük cezasıverilir. Kaçakçılık cezasıverilir. Birinci derecedenusulsüzlükcezasıverilir. 111 nonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisiyanlıştır? ) Ticaretunvanıkullanmak zorundadırlar. En az 5 kurucu ortak tarafından kurulmaları gerekir. Borçlarından dolayı malvarlığı ile sorumludurlar. Tüzel kişilikleri vardır. Değişkensermayeli,sabitpaylışirketlerdir. 107 Vergi mahkemesine dava açma süresi, hukuki niteliği açısından netür bir süredir? ) Müsamahasüresi Düzenleyici süre Vergiödeviyleilgili süre Hak düşürücüsüre Zamanaşımısüresi 112 Türk Ticaret Kanunu'na göre, bir limitet şirkette en az ve en çok kaç ortak bulunabilir? ) Bir kişi, vergi dairesi tarafından kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren en çok kaç gün içinde vergi mahkemesindedavaaçabilir? ) Senedin düzenlenmesinden önce hakkın mevcut olmadığı, hakkın senedin düzenlenmesiyle doğduğu kıymetli evraka ne ad verilir? ) İlletenmücerretkıymetli evrak İhdasi mahiyettekıymetli evrak İlletebağlıkıymetli evrak Namayazılıkıymetli evrak Seri halindekıymetli evrak 109 şağıdaki durumlardan hangisi hapis cezasını gerektirir? ) Eksik beyandabulunmak Faturadüzenlememek Defter kayıtlarınıgeciktirmek Defterleri tasdik ettirmemek Defter,kayıtvebelgeleri yok etmek şağıdakilerden hangisi emreyazılı senetlerde bulunmasıgereken unsurlardan birideğildir? ) Lehdarınismi Düzenleyicininimzası Kayıtsız şartsız belli bir ödemebedeli İhdas günü Ödemeyeri

18 TÜRMOB-TESMER Emre düzenlenmiş çeklerin devri nasıl gerçekleştirilir? ) Ciroveteslim ile Sözleşmeveteslim ile Yalnızcateslim ile Ciroile Sözleşme,noter onayıveteslim ile 119 Temsilci, yetki verenin hesabına ve adına davranıyorsa, aşağıdaki temsil türlerinden hangisisöz konusudur? ) Eksik Dolaylı Kanuni Geçersiz Doğrudan 116 şağıdaki durumlardan hangisinde mutlak (adi)muvazaasöz konusudur? ) Bir kişinin korkutulmasonucu, eviniistemediği birinesatması Bir kişinin hile ile bir malını başkasınayüksek bir fiyatlasatması ralarındabağış sözleşmesi bulunanların,bunu gizleyerek görünüşte satış sözleşmesi yapmaları Bir kişinin istemediği halde bir arkadaşına kefil olması Bir kişinin icradan kutulmak için mallarını başkasına devretmesi ve devrin hukuki bir sonucu olmadığı konusundatarafların anlaşmış olmaları 120 Bir sözleşmenin hangi şekilde yapılacağı kanunda düzenlenmemişse, o sözleşmenin şekline ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Sözleşme, adi yazılı şekilde yapılmak zorundadır. Sözleşme, resmi şekilde yapılmak zorundadır. Sözleşme, sulh hakimince onaylanmak zorundadır. Sözleşme, hiçbir şekle tabi değildir. Sözleşme, noter huzurunda yapılmak zorundadır. 117 Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat alacağı, zarar gören kişinin zararıve sorumlu şahsı öğrenmesinden itibaren kaçyıl sonrazamanaşımınauğrar? ) lacaklının borçluyla yaptığı bir sözleşmeyle, alacağından vazgeçerek borçluyu borcundan kurtarmasınanead verilir? ) Takas Mahsup Tecdit İbra Trampa 18 TEST BİTTİ.

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?

- MESLEK HUKUKU- 7.Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir? - MESLEK HUKUKU- 1.Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna göre muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konularından biri (2004/3) A) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek B) Genel kabul görmüş

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2)

MALİYET MUHASEBESİ. 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) MALİYET MUHASEBESİ 1- Maliyet muhasebesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?(2004/2) A) Olanaklar ölçüsünde maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. B) Üretim

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2.DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 2 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/2DÖNEM A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1.DÖNEM C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 12 MART 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2011/1DÖNEM T Ü R K İ Y E C GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORULAR SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

2011 YS 3200-1. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir: -Kasa Borç senetleri lacak senetleri 1000 TL TL 2.500 TL MUHSEBE UYGULMLRI -Ticari Mallar -Demirbaşlar -Banka kredileri 9.000 TL 2.000

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 196.297.225 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 172.738.221 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 YS 3204-1. şağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlem değildir? ) işletmenin kredili mal satması B) işletmenin sermayesini, ortaklardan nakit para alarak artırması C) işletmenin bankadan kredi kullanmak

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2014/2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 29 Haziran 2014-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı