Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 MANSAP LMANLARINA BR ÖRNEK: BARTIN LMANI A SAMPLE TO THE ESTUARY PORTS: THE PORT OF BARTIN Vedat KARADENZ Özet Bartın Limanı, Batı Karadeniz Bölümü nde aynı adı taıyan ırmaın denize döküldüü yerde kurulmu bir mansap limanıdır. Ereli Liman ından sonra Batı Karadeniz in yük hacmi en fazla olan ikinci limanıdır. Bartın Çayı ve kolları tarafından açılmı vadilerle iç kısımlara kolaylıkla balanabilen liman, ç Anadolu Bölgesi ne en yakın liman konumundadır. Karadeniz kıyı dalarını uygun yerlerinde aan iki ayrı yolla ülkemizin iç kesimlerine balanmaktadır. Bu yollardan biri, Devrek-Mengen üzerinden geçerek Yeniçaa da ülke trafiinin en youn olduu stanbul-ankara yoluna kavuur. kincisi ise, Bartın ı Safranbolu-Karabük üzerinden Gerede de Ankara-stanbul karayoluna balar. Limanın yıllık kapasitesi 2 milyon olup, 2008 yılı itibariyle yük hacmi ton olarak gerçeklemitir. Bartın Kurtköy deki Organize Sanayi Bölgesi nde kurulacak olan yeni fabrikalarla yük hacmimin artması beklenmektedir. Bartın Belediyesi tarafından iletilen limanda gemi trafiinde younluk yaanmaktadır. Bu amaçla giri kapısından askeri limana doru 100 metrelik bir kısmın rıhtıma dönütürülmesi ve Ro Ro iskelesi için çalımalar balatılmıtır. Ro-Ro rıhtımıyla birlikte limandaki yük trafiinin artacaı beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Bartın Çayı, Mansap Limanı, Rıhtım, Denizyolu Ulaımı. Abstract The port of Bartın is an estuary port which established in the place in which the river is spilled to the sea called same name in the West Black Sea Region. t is the second port which lood volumeis the most in the West Black Sea after the Ereli Port. The port, which can easily connect to inner parts with the valleys being opened by Bartın River and its tributaries, is the nearest port of the Central Anatolia. t is joined to the inner regions of our country with the two ways which pass in the suitable places the mountains of The Blacksea coast. One of these roads, reaches the road of stanbul-ankara, in which the country traffic is very crowded, in Yeniçaa by passing the road of Devrek-Mengen. The second also connect Bartın to the road of Ankara-stanbul in Gerede from the road of Safranbolu-Karabük. The annual capacity of the port is 2 million ton and in 2008 the lood volume realized as However it is expected the arising of the port lood volume with the new factories which vill be established in the Organized ndustrial Zone in Kurtköy, Bartın. There is a density in the ship transportation traffic in the port which is employed by the municipality of Bartın. Then, it was started the works fort he scoffold of Ro-Ro and to change as a dock of a part for 100 metres towards from the enter gate to the military port. t is expected the increasing of the lood traffic in the port together with the Ro-Ro dock. Key Words: Bartın River, Estuary Port, Dock, Maritime Transport. Giri Dr., Erzincan üniversitesi Eitim Fakültesi Sosyal Bilgiler ABD.

2 292 Genel anlamı ile insan ya da eyanın bir yerden baka bir yere hareketi olarak ifade edilen ulaım faaliyeti, dünyanın çeitli bölgeleri arasındaki ilikilerin kurulup gelitirilmesinde ve corafi görünümün deimesinde üphesiz önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan ulaım sektörleri arasında liman ehirlerini ortaya çıkarmaları ya da ehirlere liman ilevini kazandırarak gerek ekonomik ve sosyal yapılar gerekse ekillerini, planlarını etkilemede denizyolları ayrı bir yere sahiptir (Tümertekin, 1987: 67). Ulaım faaliyetleri içerisinde aır ve hacimli maddelerin taınmasında denizyollarının en ucuz ve kolay taımacılık olması çok eski dönemlerden beri bu ulatırma faaliyetinin önemini korumasına neden olmutur (Koday, 1998: 215). Denizyolu ulaımındaki gelimelere balı olarak eskiden gemilerin urak yeri anlamında kullanılan liman kavramı da deiiklie uramıtır (Bekdemir-Güner, 1999: 601). Çada limanlar, karanın denize açıldıı, denizaırı ülkelerle irtibat kurduu, gemilerin barındıı, bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasında çeitli ihtiyaçlara yönelik malların yükleme ve boaltmasının yapıldıı beeri tesislerdir (Akova, 1996: 220). Gerçekten de limanları günümüzde sadece deniz alanı olarak deil, gerisindeki kara ile birlikte düünmek gerekir. Çok defa mendireklerle (doal limanlar hariç) rüzgarlara ve dalgalara karı iyi bir ekilde korunmu, kara, su ve demiryolları vasıtasıyla iç kısımlarla ulaımı güçlü olan limanlar, aynı zamanda deniz ticaretinin önemli olduu yerlerdir. Limanların kurulu yeri seçiminde çeitli corafi etmenler etkili olmaktadır. Kurulu yeri olarak doal bir koy, haliç veya nehir azını seçen limanlar olduu gibi, dalgakıranlarla korunan açık deniz limanları da vardır. Limanların kurulu yeri seçiminde kıyının art bölgesinin geni olması göz önüne alınır. Kıyı gerisindeki yüzey ekillerinin ulaımda kolaylık salaması, kıyı ile iç kesimler arasındaki mal ve hizmet akıını rahat salayacaından limanın hinterlandının geni olmasını salar. Bununla beraber limandaki derinliin demirlemek ve manevra yapmak için uygun olması gerekir. Demirlemek için en uygun derinlik -10 m olarak kabul edilir (Doaner, 1991: ). Bartın limanında derinlik -7 ile -8 metre arasında deimektedir. Bir limanın kurulmasında fiziki koulların yanı sıra beeri ve ekonomik faktörler de etkilidir. Corafi keifler, buharlı gemilerin ortaya çıkıı, dünya nüfusunun artması ve açık ekonomi sistemine geçilmesi 15. yüzyıla kadar sahillere balı olarak sürdürülen denizcilik faaliyetlerinde büyük deiikliklere neden olmutur. Küreselleen dünyada sanayi faaliyetleri büyük oranda enerji ve hammaddeye ihtiyacına dayanmaktadır. Böylece limanlar kıtalararası ve dahilindeki malların toplandıı ve gönderildii, deniz ile kara ve demiryollarının düümlendii noktalar olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim sanayi devrimiyle beraber ham ve mamul madde mübadelesi ülke ve kıta sınırlarını aarak kıtalararası boyutlara ulamıtır (Göney, 1995: ). Kıyılarında irili ufaklı birçok liman bulunan ülkemizde deniz ulatırması oldukça önemlidir. Bu limanlardan biri de Batı Karadeniz bölümünde aynı adı taıyan ırmaın aız kısmında kurulan ve yıllık 2 milyon ton yükleme-boaltma kapasitesine sahip olan Bartın Limanı dır. Bu çalımada, gelecekte Karadeniz Ekonomik birlii çerçevesinde Karadeniz e komu ülkelerle ticari ilikilerde önemli giriçıkı kapılarından biri olabilecek bu limanın özellikleri ele alınacaktır. Liman ve Yakın Çevresinin Doal Çevre Özellikleri Bartın Limanı Karadeniz Bölgesi nin Batı Karadeniz Bölümü nde Bartın Çayı nın Karadeniz e döküldüü aız kısmında yer almaktadır (ekil 1, Fotoraf 1). Liman sahası; enlemi 41º 43 58N, boylamı 32º E olan Kadırga Burnu ve enlemi 41º N, boylamı 32º E olan Filyos mevkiinden kuzeye doru uzanan hatlar ile Türk karasuları ve bitiik bölgesini sınırlayan deniz alanıdır. Ülkemizin kuzeyinde yer alan Karadeniz, kıtalararası bir iç deniz olup, stanbul ve Çanakkale boazları aracılııyla Akdeniz e, Cebelitarık boazı ile de Atlas Okyanusu na balanmaktadır. Bugünkü eklini alıncaya kadar uzun ve karıık bir oluum dönemi geçiren bu deniz, geçmiteki büyük Tetis denizinin kalıntılarından biridir. Orta Miyosen in sonuna doru Hazar-Aral havzasıyla balantılı bu büyük içdeniz yava yava çekilerek Pliyosen de parçalanmı ve Kuvaterner deki buzul dönemlerinde çeitli deiiklere urayarak günümüzdeki halini almıtır (Ardel, 1975: ). Kuzey Anadolu da Alp hareketleriyle meydana gelmi kıvrımların daha sonraki epirojenik yükselmelerle özelliklerini kaybetmemi, antiklinal ve senklinallerle muhtelif tektonik yapılar hemen hemen esas hatlarını kaybetmeden yükselmilerdir. Bu nedenle Kuzey Anadolu Dalarını Karadeniz çukuruna balayan yamaç eimleri fazladır. Dolayısıyla kıyıdan denize doru açılınca derinlik birden bire

3 293 artmaktadır. Karadeniz kıta yamacının genel olarak akarsu vadileri tarafından parçalanmı olması da bunu kanıtlamaktadır. Genel olarak stanbul Boazı ndan Kızılırmak azına kadar olan sahada 2000 m derinlie, yani taban kesimine kadar uzanan vadiler yer almaktadır. Akarsu vadilerinin bu kadar fazla derinlie ulamaları, Karadeniz havzasının torbalamı, yani çökmü olduunu açıkça ortaya koymaktadır (Atalay, 1997: 97-98). ekil 1: Konum Haritası Fotoraf 1: Bartın Limanı ndan bir görünüm

4 294 Bartın limanı nın yer aldıı Karadeniz in güney kıyıları, daların denize paralel olarak uzandıı Pasifik kıyı tipindedir. Bu kesimde daların kıyıya paralel uzanmaları Anadolu yarımadasının kuzey kenarının tektonik hareketlerle ekillenmi olmasıyla ilgilidir. üphesiz Kuzey Anadolu da strüktür hatlarıyla kıyı çizgisinin bütün kıyı boyunca tam bir paralellik gösterdii söylenemez. Fakat Karadeniz in güneyinde yükselen bu dalık bölgenin, Miyosen den sonra büyük çaplı deformasyon hareketlerine uraması, ana hatlarıyla Pasifik kıyı tipinin belirmesine imkan hazırlamıtır. Bu durum Kuzey Anadolu kıyılarının falezli yüksek kıyı tipine sahip olmasına neden olmutur (nandık, 1958: 51-53). Bu nedenle Karadeniz kıyılarında kuytu liman karakterine sahip girinti ve çıkıntılar çok az olup, alçak kıyılar genellikle akarsular tarafından açılan vadiler ya da birikinti ekillerinden meydana gelmektedir. Limanın yakın çevresi, Bartın Çayı vadisi ve çevresindeki engebeli dalık arazilerden meydana gelmektedir. Bartın ili kıyıları küçük plajlar dıında yüksek falezli kıyılardan olumaktadır. Bu engebeli arazi yer yer küçük dereler tarafından parçalanmıtır. Nitekim iç kesimlerle ulaım bata Bartın çayı ve kolları olmak üzere bu derelerin açmı oldukları vadilerden salanmaktadır. Nitekim liman Karadeniz kıyı dalarını uygun yerlerinde aan iki ayrı yolla ülkemizin iç kesimlerine balanmaktadır. Bu yollardan biri; Devrek-Mengen üzerinden geçerek dalık kesimi Dorukhan geçidinde aar ve Yeniçaa da ülke trafiinin en youn olduu stanbul-ankara yoluna kavuur. kincisi ise; Ahmet Usta Geçidi nden aarak Bartın ı Safranbolu-Karabük üzerinden Gerede de Ankara-stanbul karayoluna balar. Bartın bunların dıında Karadeniz kıyısını takip eden yollarla da bir taraftan Zonguldak-Ereli-Akçakoca-Kandıra-ile üzerinden stanbul a balandıı gibi dier taraftan douya doru Karadeniz kıyılarını takip eden bir yolla da Kurucaile-Cide-nebolu-Sinop-Samsun-Trabzon üzerinden Sarp sınır kapısına ulamaktadır. Deniz ulaımını etkileyen iklim koullarından en önemlisi kukusuz rüzgarlardır. Karadeniz üzerinden gelen rüzgarlara açık olan liman ve çevresinde hakim rüzgar yönü batı-kuzeybatı olup, özellikle sel ve takın dönemlerinde saanak yaılarla birlikte kıyıda meydana gelen akıntı sistemleri ulaımı büyük ölçüde etkilemektedir. Ortalama rüzgar hızı yıllık 1.4 m/sn, en hızlı esen rüzgarın hızı 25.1 m/sn kadardır. Limanın Kurulu ve Geliimi Özellikle Türklerin eline geçtikten sonra önem kazanmaya balayan Bartın ın yerinde Ortaça da Parthenia adı verilen bir ehrin varlıından söz edilmektedir. Bu küçük ehir çok yakınındaki tarihi merkez olan Amasra nın gölgesinde kalmı ve günümüzdeki il toprakları da bu önemli ehirle birlikte elden ele geçmitir. Anadolu nun iç kısımları Hitit idaresindeyken Karadeniz kıyılarının da Hititlerle devamlı mücadele halindeki Kakalar adlı bir kavmin elinde olduu bilinmektedir. M.Ö VII. yüzyılda yonyalılar Amasra çevresinde koloniler kurmular ve muhtemelen doal bir liman durumundaki Bartın çayı azını da kullanmılardır. Bizans döneminde Bitinya eyaleti sınırları içinde kalan Bartın ve çevresi, Bizans döneminde Paflagonya Teması uzun bir süre bu imparatorluun egemenliinde kalmıtır. Fatih Sultan Mehmet döneminde 1461 yılında Amasra ile beraber Bartın ve çevresi de kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmıtır (Tuncel, 1992: 87-89). XVII. yüzyılda buradan geçen Evliya Çelebi Bartın da ve Bartın çayı azında kalyonlar yapıldıını ve buradan stanbul a ve baka yerlere bata kereste olmak üzere bazı ticari eyaların gönderildiini ifade etmektedir. XIX yüzyılda 1867 yılında kaza haline getirilen Bartın da 1876 da ise belediye tekilatı kurulmutur. Nitekim bu dönemde stanbul ile düzenli vapur seferleri balamı ve Bartın çevresinin önemli ticaret maddelerinden olan kereste ve yumurta limandan gemilerle çeitli yerlere gönderilmitir (Evliya Çelebi, 1986: 71). XX. Yüzyıl balarında da ehrin ticaret merkezi ve gemi ina yeri olarak önem taıdıı görülmektedir. Bartın da 1950 li yıllardan sonra kereste, kiremit ve çimento fabrikalarının devreye girmesi, 1969 yılında yeni bir kereste fabrikası ve kaıt sanayinin kurulması ve 1967 yılında çada limanın yapılması ticaretin gelimesinde önemli rol oynamıtır li yıllardan sonra bu limandan fırınlanmı kereste, çimento ve tula, konserve ve su ürünleri bata olmak üzere çeitli ürünler ihraç edilmektedir. Ticari faaliyetlerin gelimesi ehrin nüfusunu artırmı ve bu durum doal olarak limandaki yük trafiini de artırmıtır (Tuncel, 1992: 87-89). Bartın çayının ehrin bulunduu yerden Karadeniz e kadar olan kesiminde (yaklaık 10 km) çeitli büyüklükte deniz taıtlarının buraya kadar sokulmasına imkan vermesi Bartın ı ülkemizin tek nehir

5 295 limanı durumuna getirmitir. Ancak çevredeki bitki örtüsünün tahribi, zaman zaman meydana gelen sel olayları ve yaz aylarında Bartın çayının sulama amacıyla kullanılması gibi nedenlere alı olarak ırmak üzerinde tarama faaliyetlerine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Ayrıca çayın Karadeniz e döküldüü boaz mevkiinde meydana gelen fırtınalarla tarama faaliyetleri ile açılan boazın tekrar tıkanması Bartın ın günümüz artlarında çevre iskele ve limanlarla balantısının devamının ancak bir limanla salanılacaı düünülmü ve 1960 yılında boaz mevkiinde inaatına balanılmıtır (Emirolu, 1967: ). naatı 1965 yılında tamamlanan Bartın Limanı nın tarih ve 6/6548 sayılı bakanlar kurulu kararı ile askeri hizmetlere ayrılan bölümleri dıında kalan kısımlarının kullanımı Bartın belediyesince yapılmaktadır. Bakanlar kurulunun tarih ve 2136 sayılı kararıyla da yabancı gemilerin giriine açılmıtır. Halen 2004 yılında yürürlüe giren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS * ) kod çerçevesinde güvenlik seviyesi 1 olan liman gerekli sertifikasyonu yapılmı olarak belli cins gemiler için uluslar arası deniz trafiine açıktır. Limanın Teknik Özellikleri Bartın limanı aynı adı taıyan ırmaın Karadeniz e döküldüü aız kısmında kurulmu bir mansap * limanıdır (ekil 2). Nehir yataının 1500 metrelik kısmının yeri deitirilmi ve eski yatak doldurulmutur. Liman alanı yaklaık m² olup, dou tarafında 400 metre uzunlukta 21 metre genilikte paraboloid kesitli beton kaplamalı denizaltı sıınakları ina edilmitir (Fotoraf 2). ekil 2: Bartın Liman sahası ve arazi kullanım özellikleri (www.bartinbelediyesi.com adresinden deitirilerek yapılmıtır.) Bartın Limanı, Bartın Irmaı ve Bartın Deniz Üs Komutanlıı arasında yer almakta; 480 metre boyunda tek bir rıhtıma sahiptir. Su derinlii -8 metre olup, maksimum 7.5 metre drafta sahip gemiler limana güvenli giri ve çıkı yapabilmektedirler. Manevra sahası 300 m olan limanın dousunda askeri * 11 Eylül 2001 tarihinde ABD de meydana gelen terör eylemlerinin ardından, Kasım 2001 de yapılan ve ülkemizin de üyesi olduu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) nün 22. Genel Kurul toplantısına, denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla yeni tedbirlerin denizcilik sektörüne getirilmesi teklif edilmitir. Bu amaçla, 12 Aralık 2002 tarihinde SOLAS Diplomatik Konferansı toplanmıtır. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler SOLAS 74 Bölüm 11 e kabul edilen deiiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2), Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik (ISPS) Kod u olarak eklenmi ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmitir. * Mansap: Akarsu azı anlamına gelmektedir.

6 296 liman batısında da Bartın Çayı ile sınırlandırıldıından yatay yönde gelimesi güçtür. Ancak ÇED aamasında olan Ro-Ro iskelesi bittiinde liman kapasitesine olumlu katkı salayacaktır. Fotoraf 2: Denizaltı sıınaklardan bir görünüm Bartın Limanı 820 metre uzunluunda ana dalgakıran (kuzey mendirei) ve = 580 metre uzunluunda tali dalgakıranla (güney mendirei) korunmaktadır (Fotoraf 3). Tali dalgakıran iki kısımdan olumaktadır. Bunlar dere akıını tanzim eden 480 metre uzunluunda tanzim duvarı ve liman korumasının salanmasında ana dalgakırana yardımcı 100 metre uzunluunda liman duvarıdır. Liman içinde 220 metre uzunluunda ticari eya rıhtımı, 60 metre uzunluunda bir yanama yeri ve derenin derive edildii kanalda 40 metre uzunluunda bir motor iskelesi ina edilmitir. Rıhtıma aynı anda 2 adet 5-6 bin tonluk gemi veya 6 adet tonluk motor yanaabilmektedir.

7 297 Fotoraf 3: Bartın Limanı kuzey mendirei ve deniz feneri Limanda tarih ve sayılı Ulatırma Bakanlıı yönetmeliine göre; iskele, rıhtım, tesis ve iyerlerine yanaacak, amandıralara balanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 150 GRT üzerindeki yabancı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Ayrıca iskele, rıhtım, tesis ve i yerlerine yanaan, amandıralara balayan ya da buralardan ayrılan GRT daki gemiler (16 ton) çekme kuvvetinde bir römorkör, GRT arasındaki gemiler (18 ton) çekme kuvvetinde iki römorkör, GRT arasındaki gemiler (27 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (18 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör, GRT dan büyük gemiler (30 ton) çekme kuvvetinde iki ya da (20 ton) çekme kuvvetinde üç römorkör almak zorundadır. Limanda tek römorkör ile hizmet verilmekte, çift römorköre tabi 5000 Grt üzeri gemilerin yanaıpayrılmalarında Zonguldak ya da Kdz. Ereli Limanlarından römorkör emin edilmektedir. kinci römorkör temininde yaanan sıkıntılar sebebiyle zaman zaman Ordino * iptalleri söz konusu olabilmektedir. Bartın Limanı Bartın Belediyesince iletilmekte tahmil-tahliye ileri ise 3. ahıslarca yürütülmektedir. Yapılan yazımalar sonucu tahmil tahliye iini yapan 3. ahısların statüsü Belediye Meclis kararı sonucu sözlemeye balanarak disipline edilmektedir. Liman Bakanlıının ulaım ihtiyacı Denizcilik Müstearlıınca hizmet alımı yöntemi ile kiralanan araç ile salanmaktadır. Liman iletmede yük elleçleme amacıyla kullanılan 3. ahıslara ait maksimum 90 ton kaldırma kapasiteli 9 adet mobil vinç ve 5 adet forklift bulunmaktadır. Limanların en önemli ilevlerinden biri olan ambarlama hizmetleri, Bartın Limanı nda toplam alanı 1500 m² ve hacmi 9000 m olan 2 adet kapalı çelik ambar ve 2000 m² lik açık alanda yapılmaktadır. Bartın limanı idari sınırları içinde yer alan iki adet tersane ve tekne imal yeri bulunmaktadır. Bunlardan birinde daha çok ahap yat ina ve tadilat ileri dierinde ise, çelik balıkçı tekneleri aırlıklı olmak üzere her cins tekne ina, tadilat ve bakım onarım ileri yapılmaktadır. Her iki tesiste 40 metre tekne boyuna kadar imalat, tadilat ve bakım onarım ileri yürütülmekte olup, ina, tadilat ve bakım onarım yapılan tekne sayısı yıllara göre deimektedir. Bartın limanının gerisinde ırmak kenarında konulanmı olan Güvengaz A.. ye ait petrol depolama tesisi bulunmakla birlikte henüz faaliyete geçmemitir. Bartın Limanında Yük ve Yolcu Taımacılıı Yük ve yolcu taımacılıında uluslar arası liman olarak hizmet veren Bartın limanı, aynı zamanda yük ve yolcu giri-çıkı gümrük kapısıdır. Bartın Limanı aracılııyla Bartın Deresi nin iki yakasında bulunan çimento, kâıt torba, tula vb. fabrikaların deniz balantıları salanmakta, ayrıca askeri amaçlarla da kullanılmaktadır. Liman tarihinde yürürlüe giren Denizcilik Müstearlıı Tara Tekilatı Çalıma Usul ve Esasları Yönetmelii ne göre 2.sınıf hizmet bölgesi olarak belirlenmitir. Bu nedenle hiç uluslar arası gemi trafii bulunmayan 3.sınıf bir liman ile aynı kadroya sahip bulunmaktadır. Önümüzdeki yıllarda, yapımı düünülen Ro-Ro rıhtımıyla birlikte Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Türkî Cumhuriyetlere, özellikle Ege ve Akdeniz den ihraç edilen malların ulatırılması salanacaktır. Bartın Limanı nda yük ve yolcu taımacılıı hem ulusal hem de uluslar arası limanlar arasında yapılmaktadır. Limana genellikle Karadeniz kıyısındaki ülkelerden mal gelmekte ve ihraç malları da bu ülkelere gönderilmektedir. Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya bu ülkeler arasında bata gelmektedir. Limana gelen gemi sayıları ele alındıında ( arası) yıldan yıla farklılıklar olmakla beraber son yıllarda 500 adetten fazla geminin giri-çıkı yaptıı dikkati çekmektedir. Yılda 1000 gemi kabul kapasitesi bulunan liman %50 kapasite ile çalımaktadır. Nitekim 1999 yılında 343, 2005 yılında 421, 2008 yılında 535 gemi limanda yükleme-boaltma faaliyetinde bulunmutur (Tablo 1, ekil 3). Giri-çıkı yapan gemi sayısının en az olduu yıl 2002 (224 gemi), en fazla olduu yıl ise 2006 (548 gemi) yılıdır. Bartın Limanı nda yük taımacılıı hem kabotaj hem de uluslar arası yük taımacılıı eklinde yapılmaktadır. Limanda 1997 yılı hariç tutulursa yüklemenin daha çok yapıldıı görülmektedir. Yükleme * thalatçı firmanın varı limanına yanamı olan yükünün gümrüklerde ithalat ilemlerini gerçekletirebilmesi için gerekli olan, ithalatçının nakliyeciye ibraz ettii orijinal konimentolar karılıında verilen, yük teslim evrakıdır.

8 298 yapılan gemiler içerisinde yabancı bayraklı gemilerin çounlukta olması Bartın Limanı na daha çok ihraç limanı özellii kazandırmaktadır (Fotoraf 4). Bu durum çevredeki tarım ve sanayi ürünlerinin büyük ölçüde yurt içi ve yurt dıına pazarlanmasında denizyolunun ve dolayısıyla limanın tercih edildiini göstermektedir. Tablo 1: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma yapan gemilerin yıllara göre durumu ( ) Yıllar Türk Bayraklı Yabancı Bayraklı Toplam * ** Kaynak: Bartın Liman letme Müdürlüü ve Denizcilik Müstearlıı verilerinden yararlanılarak hazırlanmıtır. ekil 3: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma yapan gemilerin yıllara göre durumu Fotoraf 4: Rıhtımda yükleme yapan bir gemi ve kamyonlardan bir görünüm * 2003 yılı verileri son 6 ayın verileridir. ** 2009 yılı verileri son 6 ayın verileridir.

9 299 Bartın Limanı ndaki yük hareketlerini yıllar itibariyle ( ) ele aldıımızda, bütün yıllar 500 bin tonun üzerinde olduu dikkati çekmektedir. Bu dönemde en fazla yük boaltılması ( ton) 1997 yılında, en fazla yükleme ise ( ton) 2008 yılında gerçeklemitir (Tablo 2, ekil 4). Tablo 2: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma ve transit yük miktarları ( ) Yıllar Yükleme Boaltma Transit Genel Toplam * Kaynak: Denizcilik Müstearlıı verilerinden derlenmitir. ekil 4: Bartın Limanı nda yükleme-boaltma ve transit yük miktarları ( ) Yıllık 2 milyon ton yükleme-boaltma kapasitesinin olduu limanda henüz tam kapasite ile hizmet verilememektedir. Ancak son yıllarda 1 milyon tonun üzerine çıkan yük hacminin gelecekte Bartın Organize Sanayi Bölgesi nde kurulacak olan yeni fabrikalarla daha da artacaını söyleyebiliriz. Nitekim inaatı tamamlanmak üzere olan Karadeniz Bölgesinin en büyük özel sektör demir çelik fabrikası Mescier Demir-Çelik Sanayi Bartın Organize Sanayi Bölgesi nde yakında üretime balayacaktır. Alanı yaklaık 55 bin m 2 olan ve 40 milyon dolar yatırım yapılan bu fabrika yörede 400 kiiye i imkanı salayacaktır. Bartın Limanı ndaki yükleri ithalat, ihracat, kabotaj ve transit ticaret olmak üzere 4 grupta ele alabiliriz. Nitekim 2008 yılında yükleme yapılan ton yükün % 20.6 sını (151,400 ton) kabotaj, %79.4 ünü (581,518 ton) ihraç edilen yükler olutururken, boaltılan ton yükün %88.8 ini ( ton) ithal %11.2 sini (38,113 ton) ise kabotaj yükleri oluturmaktaydı. Bartın Limanı na gerek yurt içinden gerekse yurt dıından çeitli mallar gelmektedir (Tablo 3). Limana gelen balıca ithal mallarını kütük demirler (limana en fazla gelen yüktür), aaç parçacıkları ve yongaları, briketlenmi ve briketlenmemi takömürü, kaıt hamuru, kaolin ve kaolinli killer, köebent demirler oluturmaktadır. hraç ürünleri arasında portland çimento (limandan en fazla yüklenen yüktür), profil * 2009 yılı verileri ilk 6 ayın verileridir. Transit yük miktarıyla ilgili herhangi bir bilgi edinilememitir.

10 300 demir, portakal, mandalina, limon, kireç, inaat ilerinde kullanılan alçılar, inaat amaçlı tulalar, diatomit, inaat amaçlı sıva alçısı ürünleri yer almaktadır. Limandan yurt içine mermer ve dier kalkerli süsleme taları, briketlenmemi takömürü, kireç ve cüruf gönderilmekte, yurt içinden ise klinker, kütük demir gelmektedir. Görüldüü gibi, limana gelen mallar genellikle Bartın daki fabrikaların hammadde ihtiyacına yönelik ürünlerden oluurken, limandan ihraç edilen mallar bölgedeki tarım ürünleri ve mamul maddelerden meydana gelmektedir. Tablo 3: Bartın Limanı nda eya cinslerine göre yük taımacılıı (2008) Eya Cinsleri Yükleme (ton) Boaltma (ton) Toplam (ton) Aaç Parçacıkları ve Yongaları Beyaz Çimento Bira (Malttan yapılmı) Briketlenmi Kömür Cüruf Diatomit Greyfurt ve Pomelo naat Amaçlı Sıva Alçısı Ürünleri naat Amaçlı Tulalar, Bloklar, Karolar naat Demiri naat lerinde Kullanılan Alçılar Kaıt Hamuru Kaıt Hamurunda Kullanılacak Tomruklar ve Odunlar Kaolin ve Kaolinli Killer Kireç Klinker Kok ve Yarı Kok Kömürü Köebent Demirler Kütük demir Limon Mandalina Mermer ve Di. Kalkerli Süsleme Ta veya Yapıtaları Portakal Portland Çimento Profil Demir/Boru Takömürü (Briketlenmemi) Tomruk Dier ürünler Toplam Kaynak: Bartın Liman letme Müdürlüü verilerinden derlenmitir. Bartın Limanı nda transit taımacılık yok denecek kadar azdır. Nitekim yılları arasındaki 13 yıllık dönemde sadece 1997 de 2330 ton, 2007 de 6977 ton ve 2008 de 1157 ton yük transit taımacılıa konu olmutur. Bartın Limanı nda yolcu taımacılıı yük taımacılıı kadar gelimemitir. Kruvaziyer gemilerle yapılan yolcu taımacılıı ile ilgili istatistikler 2008 yılından sonra tutulmaya balanmı olup, söz konusu yılda limana 8 adet kruvaziyer gemisi giri-çıkı yapmıtır. Bu gemilerle toplam 957 yolcu taınmıtır. SONUÇ VE ÖNERLER Bartın Limanı, Karadeniz kıyısında aynı adı taıyan ırmaın azında kurulmu ç Anadolu ya en yakın liman durumundadır. Yıllık 2 milyon ton elleçleme kapasitesine sahip olmasına ramen halen daha % 50 kapasiteyle çalımaktadır. Ülkemizin dier limanlarıyla karılatırıldıında teknik donanım, iletmecilik ve yük hacmi bakımından gerilerde yer aldıı görülmektedir. Bu nedenle Türk deniz ulatırmasında Bartın Limanı nın hak ettii yeri alabilmesi için birtakım teknik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Almanya nın Avrupa Birlii dönem bakanlıını devralmasından sonra Türk taımacılarına yönelik vize süresini kısıtlaması beraberinde pek çok sorunu gündeme getirdi. Aynı ekilde Gümrük Birlii anlamasına ramen Bulgaristan ın AB ye girmesinin ardından Türkiye ye süre ve kota sınırlaması getirmesi de TIR taımacılarının elini kolunu baladı. Almanya ile Bulgaristan ın Türk taımacılara çıkarttıı bu zorluklar nedeniyle gündeme gelen Viking Tren Projesi kapsamında

11 301 deerlendirilmesi planlanan Bartın Limanı nın biran önce ve mutlak suretle geniletilmesi gerekmektedir. Bu proje, Türk ürünlerinin orta ve kuzey Avrupa ya Pendik veya Bartın limanı üzerinden nakledilmesini içeriyor. Bartın için çok büyük önem taıyan bu projeye göre; Türk TIR ları Bulgaristan dan karayolu ile taıma yerine kuzeyden indirilecek. TIR ların, kuzeyden gemilerle Ukrayna ya taınması ve Viking treni ile de Beyaz Rusya üzerinden Litvanya nın Klaipede Limanı na gidecek oradan da Avrupa ya feribot seferleriyle daıtılması amaçlanmaktadır. Türkiye den Bulgaristan a yılda 150 bin ila 175 bin TIR ın giri yaptıı dikkate alınırsa bu projenin hayata geçmesiyle Bartın ekonomisine çok büyük katkılar salayacaı kanısındayız. Dünya artık yükü ambara dökme yerine adrese teslim anlamına gelen konteynır usulü taımacılıı tercih etmektedir. Bartın Limanı nda konteynır taımacılıı mevcut deildir. Bu nedenle limanın çaımızın en önemli taıma yöntemlerinden biri olan konteynır taımacılıına uygun hale getirilmelidir. Bunun için antrepo denilen istifleme alanı (üstü kapalı veya açık) ve konteynır elleçlemeye uygun liman araç-gereçleri ile donatılarının kısa sürede temin edilmesi gerekmektedir. Bartın Limanı, Bartın ehir merkezine 14 km, Saltukova Havaalanına ve demiryoluna yaklaık 40 km uzaklıktadır. Bugün itibarıyla kara yolu dıında ulaım imkanı bulunmamaktadır. Hinterlandını geniletmesi için limanın hava ve demiryoluyla entegrasyonunun salanması gerekmektedir. Ayrıca liman sınırları içerisinde hizmet sunan kamu kuruluları ile bu hizmetten faydalanan her kesim için düzenli ulaım imkanı olmayıp, kendi imkanlarıyla salanmaktadır. Bartın sahip olduu doal güzelliklerle bütünleen, limandan ehrin merkezine kadar uzanan güzergâhta Amasra nkumu-mugada gibi turistik yerlerle balantılı tekne seferleri düzenlenmelidir. Bölgede bu büyük potansiyelin harekete geçirilmesi için lazım olan bir çok imkan zaten mevcuttur. Amasra da yerli-yabancı turist taımacılıı yapılmaktadır. Bu teknelerden birkaçı tekne açılır köprü boyutları da dikkate alınarak nehir yoluyla ehir merkezine kadar turlar düzenlenebilir. Nehir ve çevresinin de bu sayede biraz daha temiz tutulmasının tevik edilecei düünülebilir. Limanda gemi trafiinde younluk yaanmaktadır. Yükleme-boaltma yapmak için açıkta sırada bekleyen gemilerde yükün bozulma riski bulunmaktadır. Bunun nedeni gemilerin limana yanaacakları rıhtım yetersizliidir. Bu amaçla Bartın Liman Bakanlıı tarafından liman giri kapısından askeri limana doru 100 metrelik bir kısmın rıhtıma dönütürülmesi ve Ro Ro iskelesi için çalımalar balatılmıtır. ÇED aamasında olan bu iskele biran önce tamamlanmalı ve hizmete sokulmalıdır. Bartın Çayı nın derive edildii kesimde 40 metre uzunluunda bir motor iskelesi ina edilmitir. Irmak tarafına yapılacak ikinci iskele Karadeniz'e açılan nehirler yoluyla gelecek olan nehir gemileri için uygun olacaktır. Çünkü Bartın'dan yüklenen yükün Tuna ve Volga gibi nehirler yolu ile Avrupa'nın içlerine kadar ulaılabileceini düünürsek, Bartın limanının bu anlamda tercih edilebilir bir liman olacaını tahmin etmek güç olmayacaktır. Bunun için nehir üzerinde ve iskele kurulacak alanda gerekli fiziki iyiletirmeler yapılmalıdır. Limana gelen gemilerin atıklarının da ücret karılıında alınarak bertaraf tesisine gönderilmesi konusuna önem verilmelidir. Bu hem çevre açısından, hem de limana yakın olan nkum plajında kirlilik yaratılmaması ve turizm potansiyeli açısından önemlidir. Limanda ücreti karılıında pis su, sintine * suyu, kirli balast *, yakıt slacı *, katı slaç, slop *, atık ya, zehirli sıvı atık, yalı bezler ve plastik gibi çöplerin gemilerden alınarak Kocaeli'de bulunan zayda Bertaraf Tesisleri'ne gönderilmesi liman gelirlerini artıracaktır. Bartın Çayı nda zaman zaman meydana gelen takınlar ırmaın denize döküldüü kesimde kurulan limanı da etkilemektedir. Geçmite bugünkü limanın bulunduu yerden denize karıan ırmak azı, liman yapıldıktan sonra bugünkü yataına alınmıtır. Bartın ilinin birçok köyünde özellikle açmalar sonucu oluan orman tahribatı Bartın Çayı na su toplayan yaı havzalarında younlamıtır. Sürekli bir heyelan ve erozyon oluumuna neden olan bu durum, yaı sularını daha hızlı bîr ekilde yüzeysel akıa geçirerek, mevcut nehir yataının tasıma kapasitesini aan miktarlara ulamasına neden olmaktadır. * Gemi makine ve kazanlarının bulunduu kısmın zeminin altındaki genellikle ambar güvertesinin altında kalan ve gemi içinden sızan sularla makine ve kazan dairelerinden akan ya yakıtların toplandıı en alt kısım. * Gemiyi dengelemek ve çeitli yükleme koullarında dengesini salamak için geminin dip tanklarında taınan su; safra. * Gemilerin makine dairelerinde, yakıt tanklarında veya petrol tankerlerinin kargo tanklarında tortu ve/veya ya çökeltilerinden oluan çamur. * Gemilerde kargo tanklarının yıkanması sonucu oluan tank yıkama suları dahil, slop tanklarında biriken yalı su artıklarını ifade eder.

12 302 Ayrıca nehir yataı üzerinde kurulan sanayi tesisleri ve konutların kanalizasyon sistemlerinden çıkan katı ve sıvı atıklar, zaten dolu olan nehir yataının daha da dolmasına ve nehir suyunun denize boalmasını geciktirdii için takın riskini artırmaktadır. Bunun için öncelikle Bartın Irmaı'nın denize boaldıı yerin geniletilerek temizlenmesi gerekmektedir, Ayrıca nehir suyunun denize kolayca ulamasını salamak amacıyla yeni bir tahliye kanalının açılması takınları büyük oranda önleyecektir. Bartın nehir yataının, yaı havzalarından erozyon ile gelen çökeltinin tarama gemileri yardımıyla temizlenmesi gerekmektedir. Bartın ve Ulus Orman letmeleri, orman alanlarında etkin koruma önlemleri almanın yanı sıra ekolojik dengeyi gözeten üretim faaliyetlerine yönelmelidir. Ayrıca nehire su toplayan yaı havzaları içerisinde bulunan yüksek eimli ormanlık alanlarda üretim durdurulmalıdır (http://www.jmo.org.tr). Ayrıca Kocanaz Çayı üzerinde 1999 yılında inaatına balanan ve 2012 yılında bitirilmesi beklenen Kirazlıköprü Barajı ile 2010 yılında proje yapım ihalesinin yapılması planlanan Kozcaız barajlarının tamamlanmasıyla takınların büyük ölçüde kontrol altına alınması hedeflenmektedir. Yukarıda ifade ettiimiz gibi liman yapılmadan önce (1960 öncesi) Bartın Çayı bugünkü limanın bulunduu kesimden denize dökülmekteydi. Ancak Bartın Çayı nın Liman bölümündeki yatak özelliklerinin deitirilmesi, liman ve Bartın Çayının azının yöreyi etkileyen ve su fazlasına neden olan saanak yaılarla birlikte etkili olan en iddetli rüzgar yönüne (güneybatı) çevrilmesi, kıyı akıntı sisteminin (burada güney batıdan kıyıyı takiben kuzey dou yönünde, yani çevrilerek mansabı deitirilen Bartın Çayının boalımına engel olacak ekildedir) dikkate alınmaması gibi ihmaller sel ve takın afetlerinin Bartın da daha sıklıkla ve daha büyük iddetlerde meydana gelmesinde önemli etkisi olmaktadır. Nitekim 21 Mayıs 1998 sel ve takınında, Bartın daki takının çekilmesi, suyun Bartın limanındaki yol ve dier yapıları yıkıp, 1960 yılı (liman inaatı) öncesi doal akı imkanını bulduktan sonra gerçeklemitir (Turolu, 2005: 108). KAYNAKÇA AKOVA BALCI, Süheyla (1996). Mersin Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:31, s ARDEL, Ahmet ( ). Karadeniz in drolojisi, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi, Cilt:2, Sayı:5-6, s ARDEL, Ahmet (1975). Hidrografya Okyanuslar ve Denizler, stanbul: stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Yayınları, Umumi Corafya Dersleri Cilt:2, Fasikül:1. ATALAY, brahim (1997). Türkiye Corafyası, zmir: Ege Üniversitesi Basımevi. ATALAY, brahim (2005). Genel Fiziki Corafya, zmir: META Basım Matbaacılık. AVCI, Meral-AVCI, Sedat (2001). Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi, Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, Türkiye Kıyıları 01 Konferansı Bildiriler Kitabı: Haziran 2001, stanbul. s BEKDEMR, Ünsal-GÜNER, brahim (1999). Giresun Limanı ve Hinterlandı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:34, s DOANER, Suna (1991). stanbul Limanı: Kurulu, Geliim ve levleri, stanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Corafya Enstitüsü Bülten, Sayı:8, s DOANAY, Hayati (1998). Türkiye Ekonomik Corafyası, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları. DOANAY, Hayati (2005). Corafya ya Giri:1 Genel ve Fiziki Corafya Erzurum: Aktif Yayınevi. ERNÇ, Sırrı (2001). Jeomorfoloji II, stanbul, Der Yayınları. NANDIK, Hamit (1958). Türkiye Kıyılarına Genel Bakı, stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:9, s ZBIRAK, Reat (1992). Corafya Terimleri Sözlüü, stanbul: Milli Eitim Bakanlıı Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. ZBIRAK, Reat (1996). Türkiye I, stanbul: MEB Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. ZBIRAK, Reat (1996). Türkiye II, stanbul: MEB Yayınları, Öretmen Kitapları Dizisi. GÖNEY, Süha (1995). ehir Corafyası, stanbul: stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Corafya Bölümü Yayınları. KODAY, Saliha (1996). Derince Limanı, Ankara Üniversitesi, Türkiye Corafyası ve Aratırma Uygulama Merkezi III. Corafya Sempozyumu nda (15-19 Nisan 1996) Sunulmu Bildiri. KODAY, Saliha (1998). skenderun Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:33, s KODAY, Saliha (1999). Trabzon Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:34, s YILMAZ, Ali (2006). Samsun Limanı, Türk Corafya Dergisi, Sayı:45, s TANOLU, Ali (1944). Samsun Limanı ve Hinterlandı, 4. Samsun Meslek Haftası, s

13 303 TUNCEL, Metin (1992). Bartın, slam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, Cilt:5, s TUROLU, Hüseyin (2005). Bartın da Meydana Gelen Sel ve Takınlara Ait Zarar Azaltma ve Önleme Önerileri,.T.Ü. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V, Haziran 2005, Bildiriler Kitabı, s: TÜMERTEKN, Erol (1987). Ulaım Corafyası, stanbul: stanbul Üniversitesi Corafya Enstitüsü Yayınları. Evliya Çelebi (1986). Seyahatname, stanbul: Üçdal Neriyat. Denizcilik Müstearlıı ve Bartın Liman letme Müdürlüü Çeitli Yıllara Ait statistiki Bilgiler

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ:

LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: LİMAN İŞLETMECİLİĞİNDE ATIK ALIM FAALİYETLERİ: Çanakkale Liman İşletmesi Örneği Evren BECEREN 1, Ali AKTOPRAK 1, Arzu TORÖZ 2 1 Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. 2 Arse Çevre Mühendislik Dan.

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün,

BATI ANADOLU GRUBU. BATI ANADOLU GRUBU bugün, BATI ANADOLU GRUBU BATI ANADOLU GRUBU nun temelleri, 1966 yılında, %100 Türk Sermayesi ile kurulan Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ile atılmıştır. Grubun ilk şirketi olan Batıçim hızla büyümüş ve kısa

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti 2012 İstatistikleri 2013 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...1 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN

Detaylı

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR»

«MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI «MAVİ DENİZ TEMİZ KIYILAR» ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA İLİ Muğla Muğla, 895.000 kişilik nüfusu ve 12.975 km 2

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-001 HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı:Y-1 HABER BÜLTENİ 24.2.216 Yük İstatistikleri, 216 Yük elleçlemesi %12,1 arttı Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı ayında bir önceki yılın

Detaylı

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU

ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜNYE LİMANI RAPORU KASIM, 2015 20 Ekim 10 Kasım tarihleri arasında Ünye Limanından hizmet alan firmalar arasında yapılan görüşmeler neticesinde Ünye Limanı raporu hazırlanmıştır.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü. Deniz Ticareti. İstatistikleri T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü Deniz Ticareti İstatistikleri 2012 İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: DENİZYOLU TAŞIMA İSTATİSTİKLERİ...3 LİMANLARIMIZDA ELLEÇLENEN YÜK

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri

Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Tehlikeli Kimyasalların Deniz Yolu ile Taşınması Riskleri Murat KORÇAK Kimya Yüksek Mühendisi 2. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu ve Sergisi 1 Sunum İçeriği Denizcilik Sektörüne Temel Bakış

Detaylı

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI

DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI DENİZ KİRLİLİĞİNE İLİŞKİN YASAL PROSEDÜR VE KURUMLARIN SORUMLULUKLARI. Cemil TUNÇYÜREK Çevre Mühendisi Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 11 Aralık 2015 1 Çevre Kanunu (İlgili hükümler) Kirletme

Detaylı

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ

VİZYONUMUZ MİSYONUMUZ DEĞERLERİMİZ HOPAPORT 1 1 VİZYONUMUZ Kaliteli ve eğitilmiş işgücü, ileri teknoloji araçları ve gelişmiş sistemler kullanarak, stratejik iş ortaklılıklarını arttırmak Karadeniz'in tercih edilen liman işletmecisi ve

Detaylı

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu

BİLGİ NOTU. Adresi / Konumu BİLGİ NOTU Taşınmaz İNEBOLU LİMANI Adresi / Konumu İnebolu Limanı, Karadeniz bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Kastamonu ilinin, Karadeniz kıyısındaki ilçelerinden birisi olan İnebolu İlçesi

Detaylı

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ

GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Gemi Kaynaklı Deniz ve Hava Kirliliği Semineri, 26 Mart 2012, İTÜ Denizcilik Fakültesi, Tuzla GEMİ KAYNAKLI PETROL TÜREVLİ YASAL OLMAYAN DEŞARJLARIN TESBİTİNDE BİR GEMİADAMININ ÖNGÖRÜLERİ Uz. Kpt. A. Tuğsan

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak

2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak 2016 yılında liman yatırımları hız kazanacak Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak 2016 Liman Yılı Olacak. Denizcilik sektöründe önümüzdeki yıl liman yatırımları hız kazanıcak.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HABER BÜLTENİ 15.8.216 Yük İstatistikleri, Temmuz 216 Yük elleçlemesi %1, arttı Sayı:Y-7 Limanlarımızda gerçekleşen toplam yük elleçleme miktarı 216 yılı Temmuz ayında bir

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

!  ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı

Trabzon Limanı ve Hinterlandı Ulaşım Coğrafyası Açısından Bir Araştırma Trabzon Limanı ve Hinterlandı Prof. Dr. Serkan Doğanay Araştırma Proje No: SOS-BAP-A-160512-16 Prof. Dr. Serkan Doğanay ULAŞIM COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR ARAŞTIRMA:

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA

3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA 3. YÜZEYSEL SULARDAN SU ALMA Akarsu veya göllerin yakınında bulunan beldeler, eer akarsuyun debisi veya göl yada rezervuarın kapasitesi senenin bütün mevsimlerinde gerekli miktarda suyu çekmeye yeterli

Detaylı

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi

Limanların Önemi. Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Limanların Önemi Yrd. Doç. Dr. Soner ESMER DEÜ Denizcilik Fakültesi Knidos, Efes, Bergama, Assos, Teos, Pagos (Kadifekale), Urla Knidos Knidos Marmaray.. OSMANLI DÖNEMİNDE LİMANLARIMIZ Osmanlı İmparatorluğunda

Detaylı

Limanlarin ozellestirilmeden onceki durumlari. Ozellestirmenin nedenleri ve bicimleri

Limanlarin ozellestirilmeden onceki durumlari. Ozellestirmenin nedenleri ve bicimleri RİPORT RİZE LİMAN İŞLETMES LETMESİ YATIRIM A. Ş RİPORT Rize Seaport administration and investment C.O. Asim ÇİLLİOĞLU Chairmen 12.20 Sunum Konusu Turk Limanlarinin Ozellestirilmesi ve Ulke Ekonomisine

Detaylı

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu

- Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu - Türkiye Denizlerinde Kirlenme Durumu Marmara Denizi: Yaklaşık 11.352 km 2 'lik bir alan kaplayan Marmara Denizi hidrografik yapısı açısından tipik haliç özelliğine sahiptir. Karadeniz den yüzey akıntıları

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HEDEF 2023 İZMİR LİMANLARI ÜLKEMİZDEKİ KIYI TESİSLERİ Uluslararası sefer yapan gemilere açık 178 kıyı tesisimiz

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER

JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER JEOTERMAL KAYNAA DAYALI ELEKTRK ÜRETMNE LKN YASAL DÜZENLEME VE DESTEKLER 351 Saffet DURAK ÖZET Yıllarca 1926 tarihli ve 927 sayılı Sıcak ve Souk Maden Sularının stismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA

Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları. Prof.Dr.Okan TUNA Deniz Taşımacılığı ve İskenderun Limanları Prof.Dr.Okan TUNA Limanları Etkileyen Makro Gelişmeler Küresel Ekonomi, Ticaret ve Denizyolu Ticareti Konteyner ticaret büyümesi, liman konteyner elleçlemesini

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ROMANYA İLE KARADENİZ DE DENİZCİLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ Bilindiği gibi Romanya ülkemiz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır.bununla birlikte

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ GÖCEK KÖRFEZİ İLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI

FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ GÖCEK KÖRFEZİ İLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI FETHİYE-GÖCEK ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ GÖCEK KÖRFEZİ İLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin

Detaylı

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

20 Ekim 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: 20 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29508 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/10/2012 tarihli ve 28453

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI

DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TAŞIMACILIĞI DENİZ-NEHİR TİPİ GEMİLER Sovyet Dönemi Modern Tarz 4500 6200 DWT 8000 DWT - VOLGA AZOV MAX - VOLZHSKIY - VOLGO-DON - 2900-3500 DWT - VOLGO-BALT - SORMOSKIY - OMSKIY - SIBIRSKIY

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE DENİZ YÜZEYİ, KIYI VE PLAJ TEMİZLİĞİ

İSTANBUL GENELİNDE DENİZ YÜZEYİ, KIYI VE PLAJ TEMİZLİĞİ İSTANBUL GENELİNDE DENİZ YÜZEYİ, KIYI VE PLAJ TEMİZLİĞİ Gelecek Nesillere Yaşanabilir, Temiz Bir İstanbul Bırakabilmek İçin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Olarak Çevre Yönetim Faaliyetlerini 2005 Yılından

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi

Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi Sasa A.Ş. İskele ve Şamandıra Sistemi İşletmeci: SASA DUPONT SABANCI POLYESTER SANAYİİ A.Ş. İli: Hatay İlçesi/Köyü: İskenderun Niteliği: Şamandıra Coğrafi Konumu: 36 35' N - 36 10" E Erişim: Tesisin demiryolu

Detaylı

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM

5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM ! " 29 5. SU KAYNAKLARININ YÖNETM Anayasamıza ve Medeni Kanuna göre tabii servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Tabii bir kaynak olan su, Türk Hukukunda kamusal bir varlık olarak

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ

TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ 3. ULUSAL DENİZ TURİZMİ SEMPOZYUMU -2016- GİRİŞİMCİLİK VE YENİ FİKİRLER TEKNELERİN GEMİ İLE TAŞINMASINA DAİR ÇALIŞMA HAYDARPAŞA FETHİYE ÖRNEĞİ DUYGU DERNEK BİRSEN KOLDEMİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 26-27 ŞUBAT

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BATI KARADENİZ BÖLGESİ BATI KARADENİZ BÖLGESİ AKÇAKOCA DAĞLARI BATI KARADENİZ BÖLGESİ JEOLOJİ HARİTASI Batı Karadeniz bölgesi şu ünitelere ayrılmaktadır: 1.Kıyı kuşağı 2.Çam Dağı-Akçakoca Dağları-Küre Dağları 3.Düzce-Yığılca

Detaylı

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ

YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş. Ders - III. Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ YÖN339 Taşımacılık Yönetimine Giriş Ders - III Yrd. Doç. Dr. A. Özgür KARAGÜLLE Arş. Grv. Gültekin ALTUNTAŞ Giriş Taşıma, taşınacak eşyanın bir başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki fiziksel hareketi

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi-NACE Kodları-H İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ 18 Nisan 2014 Tarihli

Detaylı

Ticaret yollarınız açık olsun...

Ticaret yollarınız açık olsun... Ticaret yollarınız açık olsun... Güçlü bir dayanışmanın eseri RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşlarının ihtiyaçları göz önünde

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

GÖCEK KÖRFEZĐ ĐLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI

GÖCEK KÖRFEZĐ ĐLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI GÖCEK KÖRFEZĐ ĐLE GÖCEK- DALAMAN KOYLARI KORUMA VE KULLANMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- Bu usul ve esasların amacı, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinin biyolojik çeşitlilik ve çevre değerlerinin

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Limanlar Yönetmeliği nde 1 8/4/2017 tarihinde 2 Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Yönetmelik

Detaylı

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI DENİZ KAYNAKLI KİRLİLİKLERİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI İMEAK DENİZ TİCARET ODASI GİZEM MATARACI 23.12.2015 1 İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 26 Ağustos 1982 de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuştur. Daha sonra

Detaylı

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı)

DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI. Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) DENİZ ÇEVRESİNİN KORUNMASI VE KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI Murat TURAN (Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi Başkanı) II. Marmara Denizi Sempozyumu İstanbul, Aralık 2015 Deniz Kirliliğinin Kaynakları 1-Deniz

Detaylı

Atoller (mercan adaları) ve Resifler

Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atoller (mercan adaları) ve Resifler Atol, hayatlarını sıcak denizlerde devam ettiren ve mercan ismi verilen deniz hayvanları iskeletlerinin artıklarının yığılması sonucu meydana gelen birikim şekilleridir.

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT UYGULAMALARI DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖTV siz YAKIT KULLANIMI ÖTV siz yakıt uygulaması; 01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki Karar ile, I sayılı tarifedeki,

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ

ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN LĠMANLARI LOJĠSTĠK KÖYÜN ETKĠLERĠ ĠSKENDERUN KÖRFEZĠ Demir-Çelik ve enerji sektörünün ön plana çıktığı, Türkiye Ham Sıvı Demirinin %48 nin üretildiği, BTC ve Kerkük Petrol Boru Hattının bulunduğu,

Detaylı

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ

SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ SEÇME, ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK PROJELER LiSTESİ ( Ek I. Listesinde yer alan alt sınırlar bu listede üst sınır olarak alınır.) Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar 1-a) Kimyasalların üretimi, petrolden

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul Haramidere, Avcılar, İstanbul İçerik Yatırım Özeti Konum & Ulaşım Bölgedeki Önemli Yatırımlar Mülkiyet & İmar Durumu Teknik Özellikler Satış İşleminin Yapısı İletişim 2 Yatırım Özeti Yatırım arsası, İstanbul

Detaylı

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar

G R L TERATÜR TARAMASI 1. Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorlarına li kin Temel Kavramlar Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DENZ ALANLARI VE ULATIRMA KORDORLARI

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

- Bozuk bir ürününün kullanılmaması gerekir; elektrik balantılarını kesiniz.

- Bozuk bir ürününün kullanılmaması gerekir; elektrik balantılarını kesiniz. 920184 920185 Ürünlerimizden birisini satın aldıınız için size teekkür ederiz. Montaj, Bakım ve kullanım ile ilgili yönlendirmeler aaıdaki sayfalarda mevcuttur. Bu yönlendirmeler satın aldıınız ürünlerin

Detaylı

KÖMÜR ÜRETİMİNE BAĞLI OLARAK KURULMUŞ BİR LİMAN: ZONGULDAK LİMANI An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak Port

KÖMÜR ÜRETİMİNE BAĞLI OLARAK KURULMUŞ BİR LİMAN: ZONGULDAK LİMANI An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak Port An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak Port KÖMÜR ÜRETİMİNE BAĞLI OLARAK KURULMUŞ BİR LİMAN: ZONGULDAK LİMANI An Emerged Port Wıth The Dependence Of Coal Productıon: Zonguldak

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK

Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK Yalçın AKIN AREL DENİZCİLİK YÜKLERİMİZİ YAKLAŞIK %90 ORANINDA KARAYOLU İLE NEKLEDİYORUZ. YÜK NAKLİYESİNDE DENİZLERİMİZDEN SADECE %5 ORANINDA FAYDALANABİLİYORUZ. KARAYOLUNUN YAKIT SARFİYATI ÇOK YÜKSEK DOLAYISIYLA

Detaylı

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin

YENİ ŞEHİR ARNAVUTKÖY / 2. İSTANBUL. Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin Daha İyi Bir Gelecek İçin Bugün`den Harekete Geçin İstanbul'dan yeni bir şehir doğuyor. Proje alanı büyüklügü 453 milyon metrelik bölgeye 7 milyonluk nüfusun yaşayacağı Yeni Şehir, 2. İstanbul planlanıyor.

Detaylı

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler

7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7. Tonaj, Fribord ve Görünür işaretler 7.1 GROS VE NET TONAJ Dünyada ilk tonaj tanımı 1423 yılında Britanya hükümetinin ticaret gemilerinin taşıdıkları yükten vergi almak için çıkardığı yasa ile gündeme

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ FAALİYETLERİ MART 2011 İçerik Dünyada Gemi Taşımacılığı ve Ticari LimanSektörü Türkiye deliman İşletmeciliği Sektörü Türkiye deki Liman Özelleştirmeleri Page 2

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 1- Rafineriler a) Ham petrol rafinerileri, b) 500 ton/gün üzeri taşkömürü ve bitümlü maddelerin gazlaştırılması ve sıvılaştırılması projeleri,

Detaylı

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ

1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ 1 : 1.000.000 ÖLÇEKLİ TÜRKİYE MÜLKİ İDARE BÖLÜMLERİ HARİTASI VE YÜZÖLÇÜMLERİ Dr.Müh.Yb.Yavuz Selim ŞENGÜN Dr.Müh.Bnb. İsmail ŞAHİN Müh.Yzb. Fatih DURU TAKDİM PLÂNI 2009 Tarihli Türkiye Mülki İdare Bölümleri

Detaylı

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR.

OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. OTELİMİZDE ; RESTORAN, KONFERANS SALONU, ZİYAFET SALONU, OYUN SALONU VE OTOPARK BULUNMAKTADIR. ODA SAYISI:28 (2 SUİT ODA) ODALARDA; MİNİ BAR, KLİMA VE TELEVİZYON MEVCUTTUR. OTELİMİZ PLAJA 100 MT UZAKLIKTADIR.

Detaylı

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: DENİZ TİCARETİ İSTATİSTİKLERİNİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR

Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR Invest in İZMİR DENİZYOLU LOJİSTİĞİ: LİMANLAR İzmir ulusal ve uluslararası deniz ulaşımı açısından oldukça büyük bir potansiyele sahiptir. Alsancak, Aliağa-Nemrut,

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

ÇEVRE ORMANCILIK DANIŞMA ŞİRKETİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER ve MÇD NİN CEVAPLARI.

ÇEVRE ORMANCILIK DANIŞMA ŞİRKETİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER ve MÇD NİN CEVAPLARI. ÇEVRE ORMANCILIK DANIŞMA ŞİRKETİ TARAFINDAN TALEP EDİLEN BİLGİLER ve MÇD NİN CEVAPLARI. TALEP: Marmaris Çevrecileri Derneği/Marmaris Sayın Başkanım; Derneğinizin yaptığı çalışmaları ilgi ile izliyoruz.

Detaylı