SUYA ERİŞİM HAKKI SUYUN MALİYETİ FİYATLANDIRILMASI VE BELEDİYE UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUYA ERİŞİM HAKKI SUYUN MALİYETİ FİYATLANDIRILMASI VE BELEDİYE UYGULAMALARI"

Transkript

1 TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 259 SUYA ERİŞİM HAKKI SUYUN MALİYETİ FİYATLANDIRILMASI VE BELEDİYE UYGULAMALARI Turhan ÇAKAR Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ankara, Türkiye ÖZET Su, tüm canlı ve insan yaşamının kaynağıdır. Temel bir insan hakkı olan ve tüketicilerin en temel gereksinmesi olan suyun sağlıklı, yeterli bir şekilde sağlanması sosyal devletin ve belediyelerin en başta gelen görevidir. Ancak, bazı belediyelerce sağlıklı su sağlanması konusunda gerekli önlemlerin zamanında alınmaması nedeniyle sorunlara yaşanmaktadır. Ülkemizde kamu yararına, tüketici haklarına uygun olarak suyun en ucuz, gerektiğinde hiç geliri olmayan tüketicilere ücretsiz olarak sunulması gerekirken, piyasa mantığı ile hareket edilmektedir. Türkiye de su fiyatları, fiyatların oluşumundaki kıstaslar belediye meclislerinin aldığı keyfi kararlar ile belirlenmektedir. Bu anlayış ile fiyatı arttırılan suya dar gelirli, yoksul tüketicilerin ulaşması zorlaşmakta, hiç geliri olmayan tüketiciler için suya ulaşım olanaksızlaşmaktadır. GİRİŞ Su tüm canlıların ve yaşamın biricik kaynağıdır. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin canlılığını (varlıklarını) sürdürebilmesi için yeterli ve temiz (sağlıklı) suya gereksinimleri vardır. Su, her şeyden önce bir insan hakkıdır. Bununla birlikte, evrensel tüketici haklarının başında tüketicilerin en temel gereksinmesi olan yeterli ve sağlıklı suya erişim hakkı vardır. Birleşmiş milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen, Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esasların 38.maddesinde hükümetlerin tüketicinin sağlığı ile birinci derecede ilgili olan suya öncelik vermesi gerektiği belirtilmektedir. Bu anlamda sosyal devletin, ilgili kamu kuruluşlarının ve belediyelerin en başta gelen görev ve sorumluluklarından birisi tüketiciye, yurttaşa yeterli, sağlıklı, ucuz, hiç geliri olmayanlara ise ücretsiz su sağlamaktır. Uluslararası Tüketici Örgütünün önerisiyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 9 Nisan 1985 tarihinde oy birliği ve 39/248 nolu Genel Kurul kararı ile kabul edilen Tüketicinin

2 260 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması Korunmasına İlişkin Temel Esasların ( United Nations Guidelines On Consumers Protection ) 40.maddesi kapsamında, Hükümetler, Uluslararası İçme Suyu İkmali ve Temizlik On Yılı için belirlenen amaçlar ve hedefler dahilinde, içme sularının ikmali, dağıtımı ve kalitesini iyileştirecek ulusal politikaları oluşturmalı veya güçlendirmelidir. Uygun seviyelerde hizmet, kalite ve teknoloji, eğitim programları ihtiyacı ve toplum katılımının önemi gibi seçeneklere önem verilmelidir. denilmektedir. Ancak, ülkemizde hükümetler ve belediyelerin bugüne kadar konuya ilişkin gerekli ve yeterli önlemleri aldıklarını söyleyemeyiz. Bugün, başkent Ankara da içinde olmak üzere bir kısım kentlerde içme ve kullanma suyu sorunu devam etmektedir. Örneğin, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından zamanında gerekli önlemlerin alınmaması ve yatırımların yapılmaması nedeniyle içinde yaşadığımız 2007 yılında bu sorun net bir şekilde ortaya çıkmış ve 2007 yılı yazında Ankaralılar su kesintisine ve susuzluğa mahkum edilmişlerdir. Diğer taraftan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2006 yılı verilerine göre, kırsal kesimde yaşayanların %1 dolayında kısmının susuz, %9 dolayında kısmının ise yeterli ve sağlıklı içme suyuna ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Konunun diğer çok önemli bir boyutu ise suyun maliyeti ve fiyatlandırılmasıdır. Bu konuda, özellikle 24 Ocak 1980 kararlarından sonra serbest pazar ekonomisine geçiş dönemi ile birlikte suyun en temel insan hakkı, tüketici hakkı olduğu göz ardı edilmiş, sosyal devlet anlayışı ve kamu yararı terk edilmiştir. Hükümetler ve belediyeler suyu herhangi bir ticari meta gibi görerek tüketici haklarına ve kamu yararına aykırı bir fiyatlandırma politikası uygulamaktadırlar yılları arasında uygulanan 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda kamu yararı ve sosyal devlet anlayışı ön planda iken 24 Ocak 1980 tarihli serbest piyasa politikaları gereğince tarihinde yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile Büyükşehir Belediyelerinde uygulanan 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kar-zarar ve ticari işletme anlayışı taşımaktadır. Örneğin, tarihli ve mükerrer nolu Resmi Gazetede yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 41.maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 44.maddesine konulan bir hüküm ile 1980 öncesi konutlardan alınmayan çevre temizlik vergisi alınmaya başlanmıştır. Ayrıca, 1980 öncesi alınmayan ancak, 2560 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13. ve 23.maddeleri uyarınca alınmaya başlanan, ancak, daha sonra açılan bir iptal davasının hukuksal sonuçlarından kurtulmak için 5491 nolu Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 8.maddesi ile alınmaya devam edilen, fakat, çevre temizliği konusunda mükerrer vergi niteliğini kaybetmeyen ( Ayrıca, çevre temizlik vergisi alındığı için ) atık su bedeli tüketicinin konutlarda kullandığı suyun bedelini arttıran haksız bir uygulama çeşididir. Bunun yanı sıra, tarihinde kabul edilen 3305 sayılı Kanun ile Değiştirilen 2560 Sayılı Kanunun 23.maddesinde, su fiyatı belirlenirken %10 dan aşağı olmayacak şekilde bir kar oranının esas alınacağı belirtilmektedir. Buna göre, Büyükşehir Belediyelerine, %10 dan aşağı olmayacak şekilde kar etme hakkı ve yetkisi verilmiştir. Dikkat edilecek olursa, kar oranı belirlenirken de tavan değil tabanda bir sınırlama getirilmiştir. Bu yetkiye dayanarak Büyükşehir Belediyeleri istedikleri oranda kar elde edebileceklerdir.

3 T. Çakar 261 Belediyelerde alınan kararlar doğrultusunda değişik belediyeler değişik şekillerde suyun tüketiciye (konutlara) satış fiyatlarını kademelendirmekte ve fiyatları yüksek tutmaktadırlar. Kademelendirmenin bir nedeni suyun tasarruflu bir şekilde kullanılmasını sağlamak olabilir. Tabi ki suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Ancak, bu anlamda kademelendirmenin doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir. Örneğin, dört kişilik bir ailenin 30 günlük yeterli su tüketimi baz alınarak kademelendirme bu noktadan başlatılabilir. Bu kıstas Türkiye ortalamasına göre 18m 3 tür. Ankara da dört kişilik bir ailenin ortalama su tüketimi ise 25m 3 tür. Diğer taraftan, su sayaçlarının 45 günlük periyotlardaki okuma dönemleri ile de tüketiciler ister istemez en alt kademenin üzerinde su tüketmek durumunda kaldıklarından su fiyatları katlanarak artmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi tüketilen sudan alınan atık su bedelleri ve %8 KDV de eklenince su fiyatları özellikle de düşük gelir düzeyinde olanların örneğin asgari ücretlilerin durumunu zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, güneydoğudaki iller başta olmak üzere birçok kentimizdeki yoksul ve dar gelirli tüketicilerin yaşadığı kesimlerde kaçak su kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bununla birlikte, belediyelerin aldığı abonelik ücretleri çok yüksek miktarlardadır. Ayrıca, belediyeler (özellikle ASKİ) su saatinin arızalanması, 10 yıllık periyodik muayene dönemlerinde tüketicilere gereksiz yere yeni sayaç aldırma, tüketiciden sökme takma bedeli, mükerrer su bedeli, haksız güvence bedeli, arızalı ya da kullanılmayan su sayacından su bedeli alma gibi yöntemlere başvuruda bulunarak adeta tüketicilere kan kusturmaktadırlar. Ölçüler ve Ayarlar Yasasına göre su sayaçlarının 10 yıllık periyodik muayene döneminde mekanik sayaçların yerine tüketicinin isteği, onayı olmadan ve yasal zorunluluk yok iken ASKİ tarafından haksız yere taktırılan çok daha pahalı olan elektronik su sayacı takma işleminin iptaline ilişkin hem Tüketici Hakları Derneği hem de Ankara Barosu tarafından Ekim 2005 tarihinde açılan iki davada Ankara 7.İdare Mahkemesince tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verilmiş olup dava devam etmektedir. ASKİ bu girişimler üzerine haksız uygulamadan geri dönüş yapmıştır. Ancak diğer haksız uygulamalar devam etmektedir. Ayrıca, ASKİ tarafından suyun kademelendirilmesi ve 45 günlük okuma dönemine ilişkin uygulamanın iptali için Tüketici Hakları Derneği tarafından 26/03/2007 tarihinde Ankara İdare Mahkemesinde açılan iptal davası devam etmektedir. SUYUN FİYATLANDIRILMASI VE BELEDİYE UYGULAMALARI Türkiye de özellikle Büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere bir çok belediyenin konutlarda suyun fiyatlandırılmasında değişik kademelendirme uygulamasına gittikleri görülmektedir. Bu kademelendirmeleri belirlerken her belediye yönetimi kendi anlayışlarına göre bir kıstas oluşturmaktadır.

4 262 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması SUYUN FİYATLANDIRILMASINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN UYGULAMALARINA ÖRNEKLER SUYUN KADEMELENDİRİLMESİ Belediye 1.Kademe 2.Kademe 3.Kademe ANKARA 0-10m m 3 30m 3 ve üstü 0.77YTL/ m YTL/ m YTL/ m 3 GAZİANTEP 0-12 m m m 3 ve üstü YTL/ m YTL/ m YTL/ m 3 DİYARBAKIR 0-20m m 3 31 m 3 ve üstü 0.97YTL/m YTL/ m YTL/ m 3 (Atık su bedeli dahil) (Atık su bedeli dahil) (Atık su bedeli dahil) ERZURUM 0-40m 3 40m 3 ve üstü YTL/m YTL/m 3 ANTALYA 0-25 m 3 26m 3 ve üstü YTL/ m YTL/ m KAYSERİ Kademe yok YTL/ m 3 KONYA Kademe yok YTL/ m 3 ADANA Kademe yok YTL/m 3 SUDAN ALINAN DİĞER BEDELLER VE KESİNTİLER Belediye Atıksu Oranı ÇTV KDV Okuma (Tahakkuk) (%) (YTL/m3) (%) Dönemi (Gün) ANKARA GAZİANTEP DİYARBAKIR ERZURUM ANTALYA KAYSERİ KONYA ADANA

5 T. Çakar 263 ÜLKEMİZDE SU TÜKETİM GİDERLERİNE BİR ÖRNEK: ANKARA Ülkemizde kişi başına günlük ortalama su tüketiminin 100 litreden fazla olduğu belirtilmektedir. Kişi başına günlük su tüketiminin İstanbul da 125 litre, Ankara da ise 140 litre dolayında olduğu belirtilmektedir. 4 Kişilik Bir Ailenin Türkiye Koşullarına Göre Ortalama Su Tüketimi 1 Kişinin 1 Gündeki Ortalama Su Tüketimi : 100litre 1 Kişinin 30 Gündeki Ortalama Su Tüketimi : 3 ton 1 Kişinin 45 Gündeki Ortalama Su Tüketimi : 4,5 ton 4 Kişilik Ailenin 30 Gündeki Ortalama Su Tüketimi : 12 ton 4 Kişilik Ailenin 45 Gündeki Ortalama Su Tüketimi : 18 ton ANKARADA ORTALAMA SU TÜKETİMİ 1 Kişinin 1 Günde Ortalama Su Tüketimi : 140 litre 1 Kişinin 30 Günde Ortalama Su Tüketimi : 4.2 ton 1 Kişinin 45 Günde Ortalama Su Tüketimi : 6.3 ton 4 Kişilik Ailenin 30 Gündeki Ortalama Su tüketimi :16.8 Ton 4 Kişilik Ailenin 45 Günde Ortalama Su Tüketimi : 25.2 ton ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN KONUTLARDAKİ TARİHLİ SU VE ATIKSU TARİFESİ TÜKETİM SU BEDELİ ATIKSU BEDELİ TOPLAM (m 3 ) ( YTL/ m 3 ) ( YTL/ m 3 ) ( YTL/ m 3 ) ve yukarı

6 264 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması ANKARA DA 4 KİŞİLİK BİR AİLENİN SU TÜKETİM GİDERİ Türkiye deki ortalama su tüketim miktarını baz alarak Ankara daki 4 kişilik bir ailenin bir dönemdeki ( 45 günlük) su tüketim giderlerinin mevcut kademelendirmeye göre hesaplanması Tüketim (m 3 ) : 18 Su bedeli (YTL) : Atıksu bedeli ( YTL) : Şube Yolu ( YTL) : 0.61 Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 3.06 KDV tutarı (YTL) : 3.12 Toplam (YTL) günlük tahakkuk dönemine göre kademelendirmenin başlangıcı 18 m 3 üzerinden yapılsaydı 4 kişilik ailenin yapacağı ödeme ne olurdu? Tüketim (m 3 ) : 18 Su bedeli (YTL) : Atıksu bedeli ( YTL) : 6.93 Şube Yolu ( YTL) : 0.61 Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 3.06 KDV Tutarı (YTL) : 1.96 Toplam (YTL) Ankara da suyun fiyatlandırılmasında baz olarak alınan kademelendirmenin Türkiye koşullarındaki normal ve gerçek tüketime göre yapılmamasından ve okuma döneminin ( tahakkuk ) 45 günlük olmasından dolayı 4 kişilik bir ailenin su tüketiminden bir dönem için ( 45 gün) haksız yere ya da fazladan alınan su bedeli : =15.73YTL dir. Bir yıl içerisinde ise yaklaşık 126YTL fazladan ve haksız yere su bedeli alınmaktadır. Buna göre Ankara da yaşayan asgari ücretli bir işçinin aylık net ücretinin yaklaşık %7 si ASKİ ye su bedeli olarak ödenmektedir.

7 T. Çakar 265 Ankara daki su tahakkuk döneminin 45 günden 30 güne indirilmesi durumunda mevcut kademelendirmeye göre 4 kişilik bir ailenin su tüketim bedeli ne olurdu? Tüketim (m 3 ) : 12 Su bedeli (YTL) : Atıksu bedeli ( YTL) : 5.83 Şube Yolu ( YTL) : 0.61 Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 2.04 KDV Tutarı (YTL) : 1.50 Toplam (YTL) Bir yıllık ortalama su bedeli : 12x21.64=259.68YTL Buna göre, Ankara da 4 kişilik bir ailenin mevcut durumunda yapmış olduğu yıllık fazladan ve haksız ödeme: 42.15x8=337.2, =77.52YTL dir. Ankara daki ortalama su tüketimini ( 16.8m 3 /Ay) ve mevcut tahakkuk dönemi ( 45 gün) ile kademelendirmeyi dikkate aldığımızda Ankara da yaşayan 4 kişilik bir ailenin su tüketim gideri ne olurdu? Tüketim (m 3 ) : 25.2 Su bedeli (YTL) : 37.8 Atıksu bedeli ( YTL) : 18.9 Şube Yolu ( YTL) : 0.61 Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 4.28 KDV Tutarı (YTL) : 4.93 Toplam (YTL) Bir yıllık ortalama su bedeli : 66.52x8=532.16YTL dir. Buna göre, Ankara da yaşayan asgari ücretli bir çalışanın gelirinin %10.61 i ASKİ ye su bedeli olarak ödenmektedir.

8 266 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması Ankara daki su tahakkuk döneminin 45 günden 30 güne indirilmesi, kademelendirmenin ise Ankara daki ortalama su tüketimi olan 16.8m3/Ay dan başlatılması durumunda 4 kişilik bir ailenin yapacağı ödeme ne olurdu? Tüketim (m 3 ) : 16.8 Su bedeli (YTL) : Atıksu bedeli ( YTL) : 6.47 Şube Yolu ( YTL) : 0.61 Çevre Temizlik Vergisi (YTL) : 2.86 KDV Tutarı (YTL) : 1.83 Toplam (YTL) Buna göre bir yıllık ortalama su bedeli: 24.71x12=296.52YTL Ankara daki ortalama su tüketimini ( 16.8m 3 / Ay) dikkate aldığımızda suyun fiyatlandırılmasında baz olarak alınan mevcut kadelemelendirme ve 45 günlük tahakkuk dönemi nedeniyle, 4 kişilik bir ailenin yapmış olduğu yıllık fazladan ve haksız ödeme: (YTL) (YTL)= YTL dir. Buna göre, Ankara da yaşayan 4 kişilik bir aile bir yıl içerisinde fazladan ve haksız olarak ASKİ ye YTL ödemektedir. ASKİ EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN KAMU KURULUŞU Tüketici Hakları Derneği olarak Ankara da Çankaya, Yenimahalle, Keçiören, Altındağ, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı, Sincan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinden Tüketici Hakları Derneği olarak yaptığımız bir araştırmada en çok şikayet edilen kamu kuruluşları arasında ASKİ nin olduğunu gördük. ASKİ nin yapmış olduğu haksız uygulamalar sona ermiyor, devam ediyor. Yapılan haksız uygulamaların sonucunda da tüketiciler mağdur ediliyor. ASKİ, açıkça, Tüketicinin Korunması Hakkında Yasaya aykırı davranarak tüketicilerin haklarını hiçe sayıyor, zarara uğratıyor. Tüketicilerin ASKİ hakkında Kaymakamlıklardaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine yapmış olduğu şikayetlerin hangi konularda yoğunlaştığı aşağıda belirtilmiştir. Kaymakamlıklardaki Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin tüketici lehine vermiş oldukları kararların hemen hepsine ASKİ tarafından Tüketici mahkemesinde dava açılmıştır. Ancak, tüketici mahkemeleri tüketici lehine karar vererek tüketicilerin zararlarının giderilmesini sağlamışlardır. Yargı Kararlarına Örnekler 1. Altındağ Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı nın Hüseyin Temizyürek adlı tüketiciye gelen yüksek su faturası nedeniyle, arızalı su sayacından alınan haksız su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararına karşı tüketici mahkemesinde ASKİ nin açmış olduğu davaya Ankara 2.Tüketici Mahkemesi

9 T. Çakar 267 tarafından 2007/646 karar no ve 2007/117 Esas no ile ret kararı verilerek hakem heyetinin kararı onanmıştır. 2. Keçiören Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı nın, Necla Şahin adlı tüketicinin kendi talebi ve onayı olmadan ASKİ tarafından evindeki mekanik su sayacı sökülerek yerine elektronik sayaç takılması nedeniyle, tüketiciden haksız yere alınan bedelin iade edilmesine ilişkin vermiş olduğu karara karşı, ASKİ nin tüketici mahkemesinde açmış olduğu davaya Ankara 7.Tüketici Mahkemesi tarafından 2006/ 256 Esas ve 2006/7 32 karar no ile ret kararı verilerek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti nin kararı onanmıştır. Yukarıdaki yargı kararlarına benzer bir çok yargı kararı bulunmaktadır. ASKİ NİN YANLIŞ VE HAKSIZ UYGULAMALARI Yukarıda isimleri belirtilen Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine 2005, 2006, 2007 yıllarında tüketiciler tarafından ASKİ hakkında binlerce şikayet yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. ASKİ Hakkında Yapılan Şikayetler Arızalı su sayacına hatalı - haksız kıyas yoluyla yüksek tutarda fatura düzenlenmesi ve yüksek su bedeli alınması Mükerrer su bedeli alınmasına ilişkin fatura düzenlenmesi Kullanılmayan su sayacından su bedeli alınması Kanalizasyon bağlantısı olmadığı halde haksız yere atık su bedeli alınması Yanlış okunan su sayacından haksız yere yüksek su bedeli alınması Haksız yere güvence bedeli alınması Süzme sayaç kullanan tüketicilerden haksız yere yüksek su bedeli alınması HAKEM HEYETLERİNİN VERDİĞİ KARARLAR ASKİ nin yukarıda belirtilen yanlış ve haksız uygulamaları nedeniyle Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri nin verdiği kararlar şunlardır: Arızalı sayaçtan alınan haksız su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı Fazla gelen su faturasının iptali kararı Mükerrer düzenlenen su faturasının iptali ve düzeltilmesi kararı Kullanılmayan su sayacından alınan su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı

10 268 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması Verilmeyen kanalizasyon hizmetine ödenen haksız atık su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı Yanlış okunan sayaçtan alınan haksız su bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı Haksız yere alınan güvence bedelinin tüketiciye iade edilmesi kararı Süzme sayaç kullanımından alınan haksız bedelin tüketiciye iade edilmesi kararı Yukarıda belirtilen gerek Derneğimize gerekse tüketici sorunları hakem heyetlerine yapılan şikayetler devam etmektedir. Genellikle, bu tür şikayetlerde 4822 Sayılı Yasa ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa nın Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri başlıklı 22.maddesinin 5.bendine göre, uyuşmazlık konusu miktar belli bir sınırın altında olduğunda; örneğin, 2007 yılında 792YTL bedelin altındaki uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. (Tüketicilerin ASKİ ye ilişkin şikayetlerindeki uyuşmazlık konusu miktar genellikle 792YTL bedelin altındadır.) Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar tarafları bağlar. Bu kararlar İcra ve İflas Kanununun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Taraflar bu kararlara karşı onbeş gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. İtiraz, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak, talep edilmesi şartıyla hakim, tüketici sorunları hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir. Tüketicilerin haklı olduğu ve mağdur edildiği konularda tüketici sorunları hakem heyetlerinin verdiği kararlar hakkında ASKİ tarafından tüketici mahkemelerine itiraz edilerek tüketicilerin daha uzun bir süre yani dava sonuçlanıncaya kadar mağdur edilmesine neden olunmaktadır. ASKİ nin itiraz davaları genellikle reddedildiği halde aynı haksız uygulamaların sürdürülmesi düşündürücüdür. KIRK KATIR MI KIRK SATIR MI? Başkentin su sorunu çıkmaza girmiştir. Olayın neresinden bakarsanız bakın başkentliler ve kamu zarara uğrayacaktır. Melih GÖKÇEK 13 yıldan beri Başkentin Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir. Bu zaman içerisinde doğru ve uygun seçenekler bulunduğu halde ağır ihmalinin ve kişisel zafiyetlerinin sonucunda hem Başkenti susuz bırakmış hem de başkentin ve başkentlinin su sorununu çözmek bir tarafa çıkmaza sokmuştur. DSİ nin 1968 yılında hazırlattığı master planlarında belirtilen Işıklı Barajlar Sisteminin birincisi 1993 de, ikincisi 2000 de, üçüncüsü de 2010 da Ankara ya su vermeye başlayacaktı. Ancak, bu barajlar yapılmadı. Bu da yetmiyormuş gibi DSİ nin Aralık 2005 tarihinde yayınladığı Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Gölleri ve Havzalarında Kirlilik Araştırması Raporunun 213.sayfasında içme suyu olarak kullanılamaz, başka seçenekler aranmalıdır denilen Kızılırmak suyu için Sayın GÖKÇEK içilebilir diyerek, bir TV programında da yanında getirdiği, ancak Kızılırmak suyu olup olmadığı belli olmayan suyu bakın ben içiyorum diyerek sorunu sürekli çarpıtıp başkentlilerin kafasını karıştırmaya devam etmektedir.

11 T. Çakar 269 Gerçekleri dile getiren, yaptığı yanlışlıklara karşı çıkan demokratik kitle örgütü temsilcilerini de kadrolu eylemci diye sözüm ona suçlamaya çalışmaktadır. Acaba dünyanın kaç ülkesinin başkentinin Melih GÖKÇEK gibi bir belediye başkanı vardır? Gerçekleri çarpıtmayı, kafaları karıştırmayı, zeytinyağı gibi üste çıkmayı, hem suçlu hem de güçlü olmayı başarabilen, her şeyin en iyisini kendisinin bildiğini sanan, bunları yaparken de yüzü hiç kızarmayan, oldukça rahat, hazırcevap, laf cambazı bir belediye başkanı sanırım hiçbir ülkenin başkentinde yoktur. Böyle yetenekli bir belediye başkanı da Türkiye nin Başkenti Ankara ya nasip olmuş,ne mutlu bize!... BAŞKENTLİLERİ UYARIYORUZ İvedik Arıtma Tesisleri Kızılırmak Suyunu Arıtamaz Kızılırmak Nehri üzerinde kurulu bulunan Kesikköprü Baraj Gölünden getirilecek olan ve kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik yönden yüksek kirlilik oranına sahip olan suyu İvedik Arıtma Tesislerinin arıtabilecek teknolojik yeterliliğe sahip olmadığı ASKİ de yıllarca teknik sorumlu ve yönetici olarak görev yapmış olan uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Ankara ya Kesikköprü den gelecek olan suyun İvedik Arıtma Tesislerini bozacağı, arıtma tesislerinin bozulmasının başka sorunlara yol açacağı ve Ankara ya daha kötü su verilmesine neden olabileceği de belirtilmektedir. Nitekim, DSİ Raporunun 212.sayfasında Kızılırmak nehrinin doğal yapısı itibariyle klorür,sülfat ve sertlik değerleri çok yüksektir. Bu parametreler içme ve kullanma açısından çok önemlidir ve ileri arıtma teknikleri kullanmadan düşünmek mümkün değildir. denilmektedir. Gene aynı raporun 213. sayfasında Hirfanlı ve Kesikköprü Baraj Göllerinde Bacillariophyceae familyasından sulara hoş olmayan tat ve koku veren synedra sp. ve Asterionella sp. gibi alglerin ilkbahar aylarında yoğunluğu artmaktadır. Aynı zamanda filtre tıkayıcı özellikleri olan bu algler arıtma tesislerinde filtrasyon problemlerine yol açmaktadır. denilmektedir. Kaldı ki, Kırıkkale nin aynı suyu kullanması nedeniyle şu anda İvedik Arıtma Tesislerinden daha ileri olduğu söylenen Kırıkkale deki arıtma tesislerinin yetersizliğinden dolayı çok daha yüksek teknolojiye sahip bir arıtma sistemi için Kırıkkale Belediyesi tarafından ihale açılmıştır. İvedik Arıtma Tesislerinde suyun sertliği giderilemeyeceğinden, sert su nedeniyle sabun, deterjan sarfiyatı artacaktır. Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi cihazlar arızalanacaktır. Su tesisatları ve sistemlerinin kısa sürede kireç taşı bağlamasıyla boru kesitleri daralacaktır. Her iki durumda da tüketiciler ekonomik zarara uğrayacaktır. Arıtma tesisleri, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik yönden yüksek kirlilik oranına sahip olan Kesikköprü baraj suyunu arıtamayacağından tüketicilerin, çocukların sağlığı risk ve tehlike altına girecektir. Bu durumda tüketiciler Kızılırmak suyunu içme suyu olarak kullanamayacakları için zorunlu olarak damacana ve diğer sulara yönelerek ayrıca önemli bir ekonomik zarara ve sıkıntıya uğrayacaklardır. Bu durum hazır su pazarının teşvik edilmesine ve tüketicilerin soyulmasına neden olacaktır.

12 270 Suya Erişim Hakkı Suyun Maliyeti Fiyatlandırılması Yüksek Arıtma Teknolojisi Uygulanırsa Su Fiyatları Artar Eğer, İvedik Arıtma Tesisleri yerine yüksek teknoloji gerektiren arıtma sistemi getirilirse - ki sistemin 1 yıldan önce de devreye girmesi olanaklı değildir- bu sistemin çok pahalı olması nedeniyle su fiyatları artacaktır. Bu durumda da başkentliler zaten çok pahalı olan suyu daha pahalı almak zorunda kalacağından zarara sokulacaktır. Dar gelirli, yoksul tüketicilerin ise pahalı suya ulaşması iyice zorlaşacaktır. Eğer, Gerede Sistemi uygulansaydı 238milyon dolar harcanacaktı. Oysa, Kızılırmak nehrinin ise 700milyon dolara ulaşacağı belirtilmektedir. Bu da kamunun ve tüketicilerin zarara sokulması demektir. Çözüm, Gerede Sisteminin biran önce Ankara ya getirilmesidir. SONUÇ VE ÖNERİLER Yaptığımız bu hesaplamalarda atık su bedelini ve çevre temizlik vergisini de dikkate aldığımızda haksızlığın çok yüksek boyutlara vardığını görürüz. Çünkü bu iki vergi aynı kapsamda olup iki değişik ad altında alınan vergilerdir. Ankara da ve diğer belediyelerde sudan belli oranlarda atık su bedeli alınması ve ayrıca çevre temizlik vergisi altında bir verginin alınması tüketici haklarına ve kamu yararına aykırıdır. Eğer, bir yasal düzenleme ile getirilen fiyat uygulamaları yurttaşın, tüketicinin mağduriyetine, sıkıntıya düşmesine, hizmetten yararlanmasına bir engel oluşturuyorsa o düzenlemenin hukuksal ve sosyal devlet anlayışı ile kamu yararına ve tüketici haklarına uygun olduğunu düşünmek yanlış olur. Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkan su fiyatları yüksek ve özellikle de dar gelirli yoksul tüketicilerin mağdur edilmesine neden olmaktadır. Su fiyatları, tüketici haklarına ve kamu yararına aykırı olarak piyasa mantığı ile belirlenmektedir. Tabi ki belediyeler ya da su ile ilgili kuruluşların zarar etmesini de düşünmüyoruz. Bunu söylerken, büyükşehir belediyelerinde uygulanan İSKİ Genel Müdürlüğü kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 23.maddesindeki Su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması giderleri için ayrı tarifler yapılır. Bu tariflerin tespitinde yönetim ve işleme giderleri ile, amortismanları doğrudan gider yazılan ( aktifleştirilmeyen ) yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10 dan aşağı olmayacak nisbetinde bir kar oranı esas alınır. hükmünde belirtilen %10 dan aşağı olmayacak nispetinde bir kar esası alınır. hükmünün, en temel tüketici hakkı ve kamusal hizmet olan suyun fiyatlandırılması uygulaması üzerindeki olumsuz etkisinin yurttaş ve tüketici hakları, sosyal devlet anlayışı ve kamu yararı açısından kabul edilmesi düşünülemez. Çünkü kar oranı belirlenirken tavan sınırlaması değil taban sınırlaması getirilmiştir. Böyle bir sınırlama ile belediye meclisleri kar oranlarını istedikleri gibi arttırabilmektedir. Bir kamu kuruluşunun kendi görev alanıyla ilgisi olmayan başka alanlara yatırım yapması ve parasını dağıtması düşünülemez. Kaldı ki bu doğru da değildir. Ancak, ASKİ nin yılları arasında kendi görev ve sorumluluk alanı ile pek ilgisi olmayan devlet yolu, köprülü kavşak, yaya alt ve üst geçidi, stadyum, spor salonu, piknik alanları gibi konularda yaklaşık 350milyon dolarlık harcama yaptığı Kurumda çalışan yetkililerce belirtilmektedir. Bununla birlikte, ASKİ çalışanları tarafından, ASKİ nin esas işi olan içme suyu, kanal ve yağmur suyu işleri yerine Belediyenin her türden başka işlerini yaptığı, ASKİ nin 200milyon dolarının

13 T. Çakar 271 EGO ya, 400milyon dolarının ise Anakent Belediyesine kullandırıldığı belirtilmektedir. Demek ki tüketicilerden çok yüksek kar edilmemiş olsaydı, ASKİ tarafından kendi alanıyla ilgisi olmayan başka işler ve harcamalar yapılamazdı. ASKİ nin bu uygulaması da savlarımızı doğrulamakta ve gerçekleri ortaya koymaktadır. Bugünkü koşullarda, su fiyatlarının belirlenmesinin belediye meclislerinin inisiyatifine bırakılması tüketicilerin aleyhine sonuçlanmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak, tüketici haklarını ve kamu yararını dikkate alacak olursak, atık su bedeli ve kademelendirme kaldırılmalı ya da kademelendirme 4 kişilik ailenin 30 günlük ortalama su tüketiminin belirlendiği sınırdan başlatılmalıdır. 45 günlük okuma dönemi 30 güne indirilmelidir. Su fiyatları belediye meclisleri tarafından değil, içerisinde tüketici örgütleri, ilgili meslek kuruluşları, üniversite temsilcilerinin de yer alacağı bağımsız bir kurul tarafından belirlenmelidir. KAYNAKÇA İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun DSİ nin 2005 yılı Raporu TÜRK-İŞ in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından Kabul Edilen Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel Esaslar konulu yayını Çeşitli Büyükşehir Belediyelerinin fiyat uygulamalarına ilişkin verileri Çeşitli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemesi Kararları Cumhuriyet Gazetesinin 162, 163, 164, 165 sayılı Ankara Dergisi ekleri Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tüketici Hakları Derneğinin dava dilekçeleri Ankara 7.İdare Mahkemesi kararı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün verileri

14

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

Suyumuzdan para kazanıyorlar!

Suyumuzdan para kazanıyorlar! Rapor Suyumuzdan para kazanıyorlar! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa da su üzerinde artan ekonomik baskılar Ocak 2016 Suyumuzdan para kazanıyorlar! Rapor özeti Bu çalışmaya konu olan Türkiye nin en büyük

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2015/5001 KARAR TARİHİ :15/06/2016 tarih ŞİKAYETÇİ : RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel

Detaylı

1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır?

1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır? 1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır? Ankara da yaşanan su sorununun başlıca nedeni Büyükşehir Belediyesi nin zamanında yapması gereken yatırımları yapmamasıdır. Sorunun başlıca

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZA DİKKAT EDİN

ELEKTRİK FATURALARINIZA DİKKAT EDİN ELEKTRİK FATURALARINIZA DİKKAT EDİN TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 1 İSTANBUL ŞUBESİ SUNUŞ Elektrik dağıtım şirketleri özelleştirildikten sonra, elektrik faturalarında usulsüzlük ve soygunlar artmaya

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER

KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER KENTSEL ATIKSU YÖNETİMİ, FİNANSAL SORUNLAR ve ÖNERİLER Recep AKDENİZ Kentsel Atıksu Kirliliğinin Kontrolü Şube Müdürü recep.akdeniz@cevresehircilik.gov.tr 2011 Kasım Ankara SUNUM İÇERİĞİ Mevcut Durum Mevzuat

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI TEMMUZ AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı 5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih, 2017/20063

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ

T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ T. C. YUNUSEMRE BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ YUNUSEMRE BELEDİYESİ Temizlik İşleri Müdürlüğü ATIKSUALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU SAYIN MECLİS HEYETİNE T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ SAĞLIK KOMİSYONU RAPORU Karar: 2011/08 /10/2011 Konu: Evsel Atık Tarife Cetveli. SAYIN MECLİS HEYETİNE Belediyemiz Meclisinin 06.10.2011 Tarihli birleşiminde Komisyonumuza havale

Detaylı

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi

6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi ARALIK 2014 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrasında yer alan memuriyet mahalli tanımı 11/9/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları

ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-3 KONU : 49 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları Maliye

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95

MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 Ġstanbul, 28 Ekim 2016 MALĠ MEVZUAT SĠRKÜLERĠ NO : 2016 / 95 KONU : 2016 Yılı Ekim, Kasım ve Aralık Aylarında Vergi Dilimi Artışı Nedeniyle Net Asgari Ücretin 1.300,- TL nin Altına Düşmesini Önlemeye Yönelik

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI HAZİRAN AYI TOPLANTILARININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Uygulama İmar Planı-5609,20 PİN Numaralı 1/1000 ölçekli Kartal E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği itirazı. TEKLİF: Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 05.06.2017 tarih, 2017/17206

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLECEK Mİ? 27 Kasım 2014 günü Resmi Gazete de yayınlaman

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri

a) Anapara Tutarları Üzerinden Yapılmış Olan Kesintilerin Red ve İade İşlemleri KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ RED VE İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

10 SORU 10 YANIT ANKARA NIN SU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

10 SORU 10 YANIT ANKARA NIN SU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 10 SORU 10 YANIT ANKARA NIN SU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 10 10 SORU YANIT ANKARA NIN SU SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1. Ankara da yaşanan su sorununun temelinde neler bulunmaktadır? Ankara da yaşanan su sorununun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2010-65)

SİRKÜLER RAPOR (2010-65) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya T: 0.312.428

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27716 ÇEVRE KANUNUNUN 29 UNCU MADDESİ UYARINCA ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN TEŞVİK TEDBİRLERİNDEN FAYDALANMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ?

ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? BASIN 009-6 7 Mart 009 BASIN AÇIKLAMASI ELEKTRİK BEDELİNDE TRT PAYININ KALDIRILMASI EKONOMİK KRİZİ ÖNLER Mİ? AKP nin TRT payı açıklaması elektrik zamlarının üzerini örtmeye yöneliktir. Piyasacı uygulamalarla,

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5279 KARAR TARİHİ : 05/05/2016 tarih ŞİKAYETÇİ : RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ)

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014

SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 SİRKÜLER: 2014/001 BURSA, 02.01.2014 Konu: 2014 Yılında Uygulanacak olan had ve miktarlar Sayın Mükellefimiz, 2014 Yılı herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirmesi dileklerimizle hepimize hayırlı

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş

Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267. Resmi Gazete No. Resmi Gazete Tarihi 0/0/0. Kapsam. 1. Giriş Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, Seri No:267 Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda [1] Değişiklik

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI ARALIK AYI TOPLANTILARI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: UİP-5609,1; UİP-5639,2 ve UİP-5640,1 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli Dere Yapı Yaklaşma Sınırı ve Alanlarına İlişkin UİP Değişikliği İtirazları (1/5000 ölçekli plana aykırı itirazlar) TEKLİF:

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-306 09.12.2013 Özü: Ödenek aktarılması K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.12.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 09.12.2013

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

Yazar Mir Mali Müşavirlik Pazartesi, 15 Temmuz :39 - Son Güncelleme Perşembe, 22 Ocak :03

Yazar Mir Mali Müşavirlik Pazartesi, 15 Temmuz :39 - Son Güncelleme Perşembe, 22 Ocak :03 Maliye Bakanlığı konutta yaptığı yeni KDV düzenlemesi ile metrekareye değil fiyata göre KDV alınması esasını getirdi. Bu karar ile birlikte yeni konutlarda 150 metrekarenin altındaki dairelere uygulanan

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KULLANILAN ELEKTRİK ENERJİSİNİN BİR KISMININ GERİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU GENEL AÇIKLAMA: Bilindiği üzere, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SIRA NO İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Alınması -İlan Reklam Vergisi Beyannamesi 2 Reklam Panosu Terkini 2 Gün 3 Ayaklı Tanıtım Levhası Dikilmesi İçin İzin

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

SİRKÜLER 2016/25. Asgari Ücretin 1.300,99 TL Altına Düşmemesi Hk. Kanun

SİRKÜLER 2016/25. Asgari Ücretin 1.300,99 TL Altına Düşmemesi Hk. Kanun Sayı : 2016/S-25 Konu : Asgari Ücretin 1.300,99 TL Altına Düşmemesi Hk. Kanun Ankara,28.10.2016 SİRKÜLER 2016/25 Asgari Ücretin 1.300,99 TL Altına Düşmemesi Hk. Kanun Asgari ücretin gelir vergisi dilimini

Detaylı

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA

ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYET NO : 01.2013/222 KARAR NO : 2013/88 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : T.Ç. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu /ANKARA ŞİKAYETİN KONUSU : Telefon Şirketi abonesi olduktan 4 gün

Detaylı

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü

İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI. Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü İBB KATI ATIK TARİFELERİNİN UYGULAMASI Türker EROĞLU İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürü Antalya Nisan, 2012 SUNUMUN İÇERİĞİ 1. Mevzuat Özeti 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık

Detaylı

Belediyelerde Görevli Avukatlara Yapılan Vekalet Ücreti Ödemelerinden Vergi Alınabilir Mi?

Belediyelerde Görevli Avukatlara Yapılan Vekalet Ücreti Ödemelerinden Vergi Alınabilir Mi? Belediyelerde Görevli Avukatlara Yapılan Vekalet Ücreti Ödemelerinden Vergi Alınabilir Mi? Avukat Taha Erdinç BÜLBÜL* * Birinci Hukuk Müşaviri, Encümen Üyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Avukat

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde

Detaylı

Suyun Fiyatlandırılması suyun en uygun değerini bulması için yapılan değerlemedir. Dünyada suyun birçok fiyatlandırma yaklaşımı vardır.

Suyun Fiyatlandırılması suyun en uygun değerini bulması için yapılan değerlemedir. Dünyada suyun birçok fiyatlandırma yaklaşımı vardır. 1 Suyun Fiyatlandırılması suyun en uygun değerini bulması için yapılan değerlemedir. Dünyada suyun birçok fiyatlandırma yaklaşımı vardır. Bu yaklaşımlar ülkeler arasında ülkelerin -Su durumlarına -Su kullanımlarına

Detaylı

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2012/28 05.07.2012. DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2012/28 05.07.2012 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama : 4/7/2012 tarih ve 83 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13/6/2012

Detaylı

Belediye Gelirleri Kanunu

Belediye Gelirleri Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği, Çevre Temizlik Vergisine İlişkin Seri, Sıra Numarası, No: 32 Sayılı Tebliğ Maliye Bakanlığından: Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 32) 2464 sayılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI.

GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI. GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ NEDENİYLE 1.300,99 TL ALTINA İNEN ASGARİ ÜCRETLERLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILDI. 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ

İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ İSG PROFESYONELLERİNİN STATÜSÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ İŞ GÜVENCESİ DOÇ.DR.SAİM OCAK MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ . İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG PROFESYONELLERİNİN DURUMU İSG Hizmetlerinin Yerine

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Karşıyaka Belediye Meclisi'nin 05.01.2017 tarihli toplantısında Komisyonlarımıza havale edilen 04.01.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.108 sayılı

Detaylı