MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM"

Transkript

1

2 KURTULUŞ 2 7 Mart 1998 MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM ZULME KARŞI HEP BİRLİKTE DİRENELİM İşçiler, öğrenciler, gecekondu halkı, köylüler, bütün halkımız; Memurlar bugün haklı taleplerini ifade ettikleri, haklarını istedikleri için iktidar tarafından baskı altına alınıyor, MGK'nın panzerleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Bugün Ankara Kızılay'da hakkını arayan memurlara yapılan saldırılar hepimizedir; fabrikalardaki işçiye, tarlalardaki köylüye, akademik-demokratik üniversite mücadelesi veren öğrenciye, yoksul gecekondu halkına; tüm halkımızadır. Kapıkulu olmadığını haykıran, sahte sendika yasasına karşı mücadele eden memurların talepleri ve direnişleri meşrudur. Memur eylemliliklerini desteklemek için işçilerin iş bırakmaları, işyeri işgalleri, her türlü protesto eylemleri de meşrudur. İşçilerin, gecekondu halkının, öğrenci gençliğin, işsizlerin, esnafların, her kesimden halkımızın da kendi meşrulukları içinde yapabilecekleri birçok eylem vardır. MGK'nın Bugün egemen sınıfların temsilcisi MGK, her taraftan topyekün bir saldırı başlattı. Bu saldırı tüm halkadır, tüm emekçileredir. 4 Mart'ta Ankara Kızılay Meydanı'nda memurun başına inen cop, sıkılan zehirli gaz, tazyikli su hepimizedir. Orada hakkını arayan, onurunu savunan, sendikal hak isteyen memurların direnişi meşrudur. Bu direnişin yanında olmak, fiili eylemlerimizle destek vermek sınıf bilincinin gereğidir. "İşçimemur elele" sloganı sadece dilde kalmamalı, memurların direnişinin yanında saldırmadığı hiçbir halk kesimi kalmamıştır. MGK halka karşı topyekün bir saldırı başlatmış ve bu saldırılar yayılarak sürmektedir. Susurluk devleti herşeyiyle MGK'nın denetimindedir. Susurluk devleti ve kontrgerilla geçmişteki faaliyetlerini MGK'nın denetiminde bugün daha da yetkinleştirerek devam etmektedir. Her şey gün gibi açıktır. Bir kez daha açığa çıkmıştır ki, MGK'ya "ilericilik" rolünü atfedenler, Mesut Yılmaz hükümetinin kurulmasına destek verenler, devrimcilere yapılan saldırıları ve katliamları görmezden gelenler, sessiz kalanlar da bu saldırılardan kendilerini kurtaramamışlardır. MGK, halk kesimlerinin, faşizme karşı olanların, haklar ve özgürlükler isteyenlerin, bağımsız olmalıyız. Alanlara çıkmalı yeni direnişlerle memurların yanında mevzi almalıyız. Bugün işçiler olarak, sendikalar olarak memurların direnişinin yanında yer almazsak, sessiz kalırsak o panzerler, saldırılar yarın bize yönelecektir. Bunun için iş bırakalım, işyerlerini işgal edelim, alanlarda yürüyüşler düzenleyelim, üretimden gelen gücümüzü kullanıp egemenlere karşı emekçilerin birlikteliğini gösterelim. Bu eylemlerimizi ülkenin her tarafına yayarak, yaşamı felç edelim. Gösterelim emekçinin, emeğin gücünü. Başımızdaki ve demokratik bir ülke isteyenlerin mücadelesini bölmek, parçalamak için oyun oynuyor. Bölüyor, parçalıyor ve sırasıyla bütün halka saldırıyor. Bu saldırılara karşı bütün halk birleşmeli, bu oyunları boşa çıkarmalıdır. Saldırılar halkın hangi. kesimine yapılırsa yapılsın emekçi halk bu saldırıları kendisine yapılmış kabul edip birlikte karşı koymalıdır. Memurların haklı talepleri aynı zamanda işçilerin, öğrencilerin, gecekondu halkının, bütün halkımızın talepleridir. Alanlara çıkalım, işgaller, yürüyüşler, gösteriler gerçekleştirelim. Halkın eylem ve mücadele birliğini sağlayalım. MGK'nın açtığı bu savaş kabulümüzdür diyerek zulme karşı tüm gücümüzle direnelim.. 5 Mart 1998 Haklar ve Özgürlükler Platformu MEMURLARIN MEŞRU DİRENİŞİNİ DESTEKLEYELİM SINIFIMIZA SAHİP ÇIKALIM uzlaşmacı, sarı sendikacılar, MGK destekçilerinin sahtekarlıklarını ortaya dökerek, sınıfımıza sahip çıkalım. Unutmayalım ki direnmeden, birlikte mücadele etmeden kazanamayız. O zaman aynı bilinç, aynı inançla işçi-memur birlikte haykırmalıyız: Emekçiyiz Haklıyız Kazanacağız!... 5 Mart 1998 DEVRİMCİ İşçi HAREKETİ

3 7 Mart 1998 KURTULUŞ HALKIN EYLEM VE MÜCADELE BİRLİĞİMİ SAĞLAYALIM Susurluk devleti bugün bir yandan halkın her kesimine saldırırken öte yandan halk kitlelerinin birleşmesini, birlikte hareketini önlemeye çalışıyor. Halkı bölerek, parçalayarak güçsüz bırakmayı hedefliyor. En küçük haklar ve özgürlük mücadelesini dahi şiddetle bastırmaya çalışan Susurluk devleti ve kontrgerilla geçmişte olduğu gibi MGK denetiminde bütün faliyetlerini devam ettiriyor. Bu gerçek, memurların Ankara Kızılay'daki eyleminde de tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Memurlar haklarını istedikleri, haklı taleplerini ifade ettikleri için MGK'nın panzerleriyle karşı karşıya kaldılar. Toplu sözleşmeli, grevli sendika haklarını İstedikleri, sahte sendika yasasına karşı çıktıkları için devletin panzerleri, gaz bombaları, copları bu kez onlara karşı kullanıldı. Memurların talepleri haklıdır ve direnişleri meşrudur. Memurlara saldıran Susurluk devletinin ise hiçbir meşruluğu yoktur. MGK'nın saldırmadığı hemen hiçbir halk kesimi kalmamıştır. Bu durum aynı zamanda egemen sınıfların içinde bulundukları krizin büyüklüğünün de en açık göstergesidir. MGK egemenlerin krizini hafifletmek, sömürü düzeninin ömrünü uzatmak için halka karşı topyekün bir saldırı başlatmış ve saldırılarını yaygınlaştırarak devam ettirmektedir. Susurluk devletinin topyekün saldırıları karşısında ise bütün halk kesimlerinin; işçilerin, memurların, öğrencilerin, gecekondu halkının, köylülerin kendi meşrulukları içinde yapacakları şeyler vardır. Mesela memurların taleplerine işçilerin sessiz kalması, direnişlerini desteklememesi düşünülemez. Çünkü işçiler sessiz kaldıklarında, baskıları görmezden geldiklerinde yarın MGK'nın panzerlerinin onlara da yöneleceği açıktır ve aynı şey bütün diğer halk kesimleri için geçerlidir. Zulme karşı direniş halkların en meşru hakkıdır. Haklı taleplere sahip olan ve direnen memurları destekleyecek olan tüm işçi eylemleri; işçilerin iş bırakmaları, işyeri işgalleri ve her türlü protesto eylemleri de meşrudur. Hatta bu haklılık ve meşruluğunda ötesinde zorunlu bir görev haline gelmiştir. Ve bunları yapmayan, şu veya bu gerekçeyle karşı çıkan, erteleyen sendikacılar kendi sınıflarına ihanet etmiş olacaklardır. Büyük bir kitlesellikle direnen memurlar hiçbir şekilde yalnız bırakılmamalı, aktif bir şekilde yanlarında yer alınmalıdır. Elbette DİSK ve TÜRK-İŞ'in yaptığı gibi kuru açıklamalar yapmakla da memurlara destek verilmiş olamaz. Doğru olan, devrimci olan tavır memurların eylemlerine aktif destek vermektir. Bütün ülkeyi tüm halkın direndiği bir eylem yerine çevirmek, eylemleri tüm işyerlerine, alanlara yaymaktır. Bugün her şey açık bir şekilde gözler önündedir. MGK devrimcilere saldırdığında "Bana ne? Bana saldırmıyor" diyenler, sessiz kalanlar, MGK'nın ağzıyla devrimcileri "terörist" görüp devrimcilere saldırıları onaylayanlar da MGK'nın şiddetinden kendilerini kurtaramıyorlar. MGK'nın isteklerine boyun eğerek kendilerini kurtarmak istiyorlar, ancak bu da mümkün olmuyor. Çünkü Susurluk devleti hiç ses çıkmasın istiyor; en küçük bir hak arayışına, özgürlük mücadelesine dahi tahammül edemiyor ve pervasızca saldırıyor. Susurluk devleti yani MGK sürekli faşizmin ülkemizdeki yöneticisidir. Onlar rahatça yönetebileceği suskun bir halk istemektedirler. Kendi kararlan dışında hareket etmeyen sendikalar, partiler, demokratik kitle örgütleri istemektedirler. Ve bu isteklerinin sınırı öylesine net belirlenmiş, yapılabilecek şeyler GÜNDEM öylesine daraltılmıştır ki bunlara uyulduğunda geriye ne bir halk muhalefeti, ne de gerçek anlamda sendika veya demokratik kitle örgütü kalmaktadır. Öyle ki bu durum sendikaların, partilerin, demokratik kitle örgütlerinin varlık şartlarını dahi ortadan kaldıracak boyutlardadır. MGK'nın istediği de varlığı ile yokluğu belli olmayan, sadece tabelası olan sendika ve demokratik kitle örgütleridir. MGK'ya "ilericilik", "yenilikçilik", rolleri atfedenler, Mesut Yılmaz hükümetinin kurulmasına destek verenler, devrimcilere yönelik saldırıların ve katliamları görmezden gelenler, yaşananlara sessiz kalanlar kendilerini kurtarma düşünceleri bir hayalden öteye geçmeyecektir. Sırasıyla önce devrimciler sonra da haklarını isteyen herkes MGK'nın hedefi olmuştur. Herkes düşünmek zorundadır. Emekçi memurlar, işçiler tekrar tekrar geçmişteki tavırlarının muhasebesini yapmalıdırlar. Kendilerine soracakları sorular da bellidir: Daha dün coplanan, katledilen, işkence edilen, tutuklanan devrimcileri desteklemek, Susurluk devletinden hesap sormak, MGK'yı protesto etmek için ne yaptık? Neden devrimcilere destek olmadık? Devrimcilerin katledilmeleri 3 ve tutuklanmaları ve ne yaptık? Kısacası dün bunlar yaşanırken sessiz kalanlar bugün saldırıların herkese yönelmesi karşısında yaptıkları yanlışın muhasebesini yapmak ve bundan sonra ona göre davranmak durumundadırlar. Susurluk devletinin halkın birlikte mücadelesini engellemek, halkı bölüp parçalamak ve sırasıyla tüm halka saldırmak amacını artık görmelidirler. Şu çok açık bir gerçektir ki, faşizmin yöneticisi MGK hiçbir halk kesiminin yanında olmaz ve ona destek vermez. Çünkü onun esas misyonu sömürü ve zulüm düzenin daha uzun yaşamasını sağlamaktır. Halka karşı topyekün saldırısının nedeni de budur. Öyleyse buna karşı halk da topyekün bir direniş tavrı almalıdır. Saldırılar hangi halk kesimine yöneltilirse yöneltilsin emekçi halk bunları kendisine yapılmış kabul edip hep birlikte karşı koymalıdır. Memurların haklı talepleri aynı zamanda işçilerin, öğrencilerin, gecekondu halkının talepleridir. Öyleyse tüm emekçi halk olarak biraraya gelelim, alanlara çıkalım, işgaller, yürüyüşler, gösteriler gerçekleştirelim. Halkın eylem ve mücadele birliğini sağlayalım...

4 KURTULUŞ 4 GAZİ 7 Mart 1998 ZULÜM GÖRDÜK YILMADIK KATLEDİLDİK, AYAKLANDIK AYAKLANDIK, BİR DESTAN YAZDIK DESTANIMIZ SÜRÜYOR "SALDIRAN DEVLET, DİRENEN GAZİ HALKIYDI" Günün yorgunluğu, gecenin karanlığı ile çöktü istanbul'a. Sokaklarda gündüzün telaşı bitmeye, yerini gecenin sessizliğine bırakmaya başlamıştı. Gazi olağan bir günü bitirmeye hazırlanıyordu. İsmet Paşa Caddesi yine yarı karanlık. Kahvehaneler yine ağzına kadar dolu. Üstelik bugün maç var. Meraklıları televizyonun başına birikmişler. Diğer tarafta köşesinde çayını yudumlayanlar, gazete okuyanlar, sohbet edenler... Pazar günlerinin o kendine has görüntüsü tamamlanmış durumda. Bir tek bu tablonun istenmeyen ama değişmeyen oyuncuları eksik. Çok geçmeden onlar da görünüyor. Kahvehaneye giren asık suratlı, eli telsizli kişinin sert sesi yükseliyor: - Evet, kimlikler... Kahvehane baskınları, kimlik kontrolü, akşam çevirmeleri Gazi'de çok sık yaşanan uygulamalardı. 1970'lerde kurulduğu günlerden beri Gazililerin payına sıkça baskılar, işkenceler, hapishaneler düşmüştü. O yüzden yabancısı değillerdi zulmün. Çocuğundan yaşlısına, kadınından erkeğine hergün, her an yaşıyorlardı bunu. "Kimlikler" diyenlerin yabancısı değillerdi. Polisler kimliklere tek tek baktılar, insanların üzerlerini aradılar. Ve sonrasında pis pis gülerek çekip gittiler. Halk yine kızgındı. Her masada polise tepkiler duyuldu. Kızanlar, öfkelenenler, lanet yağdıranlar... Halil dede, her zamanki gibi köşesinde oturmuş çayını yudumlamaya, etrafında oturan dostlarıyla sohbet etmeye devam etti. 67 yaşındaydı Halil dede. Sakalları göğsüne kadar inerdi. Fötr şapkası, kalın gözlükleri vardı. Bacağını dayadığı bastonunu yanından hiç eksik etmezdi. Kimi kimsesi yoktu; ama sahipsiz değildi. Onun ailesi halktı. Ona halk bakardı. Cemevinin de dedesiydi. Karacaahmet ve Şahkulu dergahlarıyla, Alibeyköy ve Sarıgazi cemevlerini dolaşırdı. Çok şey görmüş geçirmiş, zulmü, yoksullu- Gazi Ayaklanmasının Cepheli Şehitleri ğu yaşamıştı. Herkesin sevdiği, saydığı, sözünü dinlediği birisiydi. Hele gençler... Onlar için Halil dedenin yeri ayrıydı. Halil dede de gençleri çok sever, değer verirdi. Onlarla oturur sohbet eder, hayat tecrübesini ve felsefesini paylaşırdı. Saat 21.00'e yaklaştığında kahvehanenin kalabalık olmasına rağmen dışarısı sessiz ve tenhaydı. Karanlığın ortasında Gazi Mezarlığı'ndan ismet Paşa Caddesi'ne doğru bir ticari taksi hızla ilerlemeye başladı. Taksinin farları gecenin karanlığı içerisinde bir o yana bir bu yana dolanıyordu. Kahvehanelerin önüne geldiğinde taksi yavaşladı. Hemen camı açıldı. Dışarıya doğru namlular uzandı. Ve gecenin karanlığında art arda yükselen silah sesleri yankılandı. Dostlar, Cihan, Yavuz, Kardeşler ve Doğu kahvehaneleri ile Sarıcıoğlu Pastahanesi birbiri peşi sıra kurşun yağmuruna tutuldu. Silah sesleri kırılan camların sesine karışıyordu. Kahvehanelerde insan çığlıkları yükselmeye başlamıştı. Gazi'nin karanlık sobalarında ölüm ve kan yağıyordu. Zulüm yine Gazi'yi vuruyordu. Halil dede alnına değen kurşunla öylece oturuyordu sandalyesinin üstünde. Yudumladığı çay yarım kalmış, yarıya gelmiş sigarasının dumanı küllükten yükseliyordu. Bastonu her zamanki gibi yine yan tarafındaydı. Öylece düşmüştü bedeni; ama yüzü yine isyan, yine öfke doluydu. "Sorun bunun hesabını" der gibi bakıyordu. Ticari taksiden kahvehanelere kurşun yağdırıldığı sırada resmi polis ekibi ana cadde etrafında ağır ağır yukarı doğru ilerliyordu. Polis hiçbir şeye müdahale etmeden geçip gitti. Ticari taksideki katiller de kurt işareti yaparak ekip otosunun peşi sıra giderek onu izlemeye başladı ve Kıbrıs Caddesi'nin sonundaki karanlığın içinde kayboldu. Karanlığın cellatları herşeyi önceden planlamışlardı. Gazi'yi hedef almaları da tesadüf değildi. Gazi Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle tüm bir halkın beraber, kardeşçe yaşadığı; yüreklerin ezilmenin kini ve öfkesiyle dolduğu bir yerdi. Gazi devrimci geleneği umutla büyütüp, yurdun dört bir yanına serpiştiriyordu. Gazi susmuyor, geleceği istiyordu. Faşist namluların üzerine doğrulması için de bunlar yeter de artardı. Eli kanlı katiller adım adım planlarını uygulamışlardı. Kahvehaneleri taramış, Gazi'ye ölüm yağdırmışlardı. Halka korkuyu ve teslimiyeti bu şekilde dayatacak, Gazi'yi bu şekilde susturacaklardı. Fakat önemli birşeyi unutmuşlardı. Gazi halkı ölecekti ama susmayacaktı, sessiz kalmayacaktı. Tarihine, geleneklerine, bağrında yetişen yiğitlerine layık olacaktı. Gecekondulardan akıp katillerin yakasına yapışacak, hesap soracaktı... Gazi ayaklanacaktı. urşun seslerinin duyulmasıyla tüm halk sokağa döküldü. Kahvehanelerin K önünde toplanmaya başladı. Kahvehaneler önüne gelenleri ilk karşılayan Halil dedenin cansız bedeniydi. Halil dedenin kurşunlanmış bedenini görenlerin öfkesi daha da büyüyordu. Halil dedenin ve yaralanan insanların kanları gölcükler oluşturmuş, kahvehanenin içi adeta savaş alanına dönüşmüştü. Yüzlerdeki şaşkınlık fazla sürmedi, yerine öfke konuşmaya başladı. Zulme yenilmeyecek, onlardan hesap soracaklardı. Artık öfkeyi isyana savurmanın, İstanbul'u orta yerinden tutuşturmanın zamanı gelmişti. Sloganlar gecenin karanlığında top gibi patladı. "Kahrolsun faşizm" "Katil devlet" "Katil polis" "Halkız Haklıyız Kazanacağız"... Şimdi hesap sorulmalıydı. Katillerin yakasına yapışılmalıydı. Binlerce insan Cepheliler'in önderliğinde kortej oluşturdu. Dillerinde yükselen slogan katillerin adresini gösteriyordu: "Hedef Karakol!..." Hedef netti. Hedef zulmün karargahının simgesi olan Gazi Karakolu'ydu. İşkencenin, infazların, her türlü baskının yeriydi. Gazililer burada çok kez işkencelerden geçmişti. Sokakta, yolda, hatta evlerinde terör estirenler bunlardı. Daha kısa bir süre önce kendi halinde bir insan olan simitçi Bayram'in sağ olarak girdiği bu karakoldan ölüsü çıkmıştı. Binlerce insan karakola doğru sloganlarla yürüyüşe geçti. Daha birkaç saat öncesinin sessizliği yok olmuş, öfke isyan olmuş büyüyordu. azililer'in karakola doğru yönelmesi karşısında, önce halkın içinde gibi görünen ama halka yabancı olanlar G rahatsız oldu. Bunlar cemevi yöneticileriydiler. Pir Sultanlar'ın değil, Hızır Paşalar'ın yolundan gidenlerdi. Fakat öfkeyi durduramadılar; durduramazlardı da. Bu kez halkın karşısına katillerin şeflerinden birisi çıktı. Gelen Gaziosmanpaşa Emniyet Müdür Yardımcısı'ydı. Sözde kitleyi yatıştırmaya gelmişti. Bunu gören Cepheliler hemen davranarak bu katilin karşısına dikildiler. Telsizini aldıkları gibi kafasına geçirmeye başladılar. İşkenceci şef çareyi kaçmakta buldu... İşkenceci polisi döverken genç bir Cephelinin sesi yükseldi; - Katil budur, katiller devlet ve kontra- dır. Onlara karşı savaşmak boynumuzun borcudur. Şimdi hesap soracağız, karakola yürüyeceğiz. İşkenceci polis şefini dövenlerin arasında coşku dolu, kararlı gencecik bir insan vardı. Kortejin de en önünde yürüyordu. 17 yaşındaki bu genç Sezgin'di. Katliamı duyar duymaz sokağa fırlamıştı. Karakola yürüyen kitle faşistlere ait işyerlerini dağıtarak hesap soruyordu. Sezgin yine en önde faşist odakları dağıtanlardandı. Sel gibi akan halk işkencecileri fazlasıyla korkutmuştu. Korku içinde kaçarken birbirlerine çarpıp düşüyorlardı. Gazililer'in yükselen sloganları halkın gücüne güç katarken, işkencecilerin korkusunu daha da büyütmeye yetiyordu. Karakoldaki işkencecilerin imdadına panzerler yetişti. Kanlı namlular yine halka yöneldi, halkı taramaya başladı. Ama durmuyordu halk. Kurşuna karşı taşlarla cevap vererek yürüyordu. Panzerler, bu kez halkın üzerine saldırmaya, su sıkmaya başladı. Gençler göğüslerini açarak panzerin saldırısını karşıladılar. Dişe diş bir çatışma sürüyordu. Halkın inancı, kararlılığı karşısında panzer bile tutunamıyordu. Panzerlerden biri gürültüyle elektrik direklerinden birine bindirdi. İki irade çatışıyordu. Bir tarafta karanlığın bekçileri, aydınlığın düşmanları, diğer tarafta kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle halk vardı... Halka kurşun yağdıranlar sadece polisler değildi. Sivil faşistler de bulundukları evlerden halka kurşun sıkıyorlardı. Açılan ateşle bir kişi yaralandı. Bu halkın öfkesini daha da büyüttü. Vurulan kişi kanlar içerisinde taşınırken kalabalıktan bir kişinin sesi yükseldi: - Biz sesimizi çıkarmazsak, bunlar bizi sokak ortasında değil, evimizde vuracaklar... Halkın inancı, kararlılığı daha da pekişmişti. Taşlar daha sıkı kavranmaya başlanmıştı. Ölünecek, bedel ödenecek ama asla teslim olunmayacak, hesap sorulacaktı. Halk, düşmanın kurşunlarına karşı taşla, sopayla direnirken barikatlar da kurmaya başladı. Polis ise panzerin açtığı yoldan Nalbur durağına kadar geldi. Halka kurşun yağdırmaya, yakaladıklarını coplamaya, gözaltına almaya başladı. Halk yine de polislerin üzerine taş ve tuğlalar yağdırmaya devam etti. Polis yine çareyi apar topar kaçmakta buldu. Hemen oluşturulmaya başlanan barikatlar sağlamlaştırılmaya çalışıldı. Daha önce ters çevrilen bir otomobil yolun ortasına getirilerek tutuşturuldu. Otomobili Sezgin tutuşturdu. Önce arabayı tutuşturmak için arkadaşından ateş istedi. Ve araba Sezgin'in elinde bir alev topuna döndü. Kalaslar, demir çerçeveler, tuğlalar ne bulunduysa herşey barikat malzemesi olmaya başladı. Panzerler sürekli arabaya su sıkarak ateşi söndürmeye çalışıyordu. Cepheliler barikatı

5 7 Mart 1998 GAZİ 5 KURTULUŞ güçlendirmek, gecenin yükselen alevlerini aydınlatmak için ateşi daha da gürleştirmek istiyordu. Nasıl yapabiliriz, diye düşünmeye koyulmuşlardı. Ateşi güçlendirmenin yollarını düşünürken dokuz-on yaşlarında bir kız çocuğu Sezgin'e yaklaştı. Elinde bir tane tüp vardı. Bunu bir tüp arabasından almış ve Cephelilere getirmişti. - Ağabey, bunu alın, bir işe yarayacak, dedi. Sezgin tüpü çocuğun elinden aldı. Bu savaşta çocuklar da yerlerini almış, yaratıcılığın en güzel örneklerini sunmuştu. Böyle çocukları olan bir halk hiç yenilir miydi? Cepheliler tüpü ateşe atmayı düşünüyorlardı. Tüpü getiren küçük kız ise ısrarlı bir şekilde yakalarına yapışmış bırakmıyordu. - Ne olur ben atmak istiyorum, diyordu yalvaran bir sesle. Ama buna izin verilemezdi. Bir Cepheli: - Olmaz canım, diyerek küçük savaşçıyı ikna etmeye çalıştı. Yanan arabaya yaklaş masının tehlikeli olacağını ona anlattı. Barikattaki arabayı ilk tutuşturanlardan olan Sezgin tüpü götürüp yanan arabanın içine attı. Her zamanki soğukkanlı haliyle yaptı bunu. Tüpün yanan arabanın içerisine atılmasıyla beraber herkes, hemen bir patlama bekliyordu. Fakat hiç de öyle olmadı. Tüp bir türlü patlamıyordu. Herkes artık patlamaz diye düşünmeye başladığında, gecenin ortasında o beklenen patlama duyuldu. Arabadan alevler yükseldi. Patlama sesine halkın sevinç çığlıkları karıştı. Polis ise kaçmaya, yine panik halinde sağa sola ateş etmeye başladı. Tüpün patlaması en fazla da çocukları coşkulandırıyordu. Her patlayan sloganla, her patlayan molotofla çocukların "neyleri de yükseliyordu. En sevdikleri oyunu oynar gibi savaşıyorlardı. Patlayan tüpten sonra barikata altı-yedi tane daha tüp kondu. Her tüp bir bomba gibi patlamaya devam etti. Öyle ki, artık düşman barikata yaklaşmaktan korkuyordu. Hemen arkasından Cephelilerin çabalarıyla Köşe durağına daha büyük ve daha güçlü bir barikat kuruldu. Düşman bulduğu boşluklardan saldırmaya çalışıyor ama her seferinde de cevabını alıyordu. aat olduğunda direnişçiler yeni barikatlar kurarak cemevine S doğru çekilmeye başladılar. Direniş herkesi derinden etkiliyordu. Panzer saldırısında dağılanlar ya da evlerinden çıkmayanlar da vardı. Devrimcilerin direnişleri karşısında "Bu insanlar böyle yiğitçe çarpışırken bizim saklanmamız, gizlenmemiz namussuzluktur", diyerek direnişe katıldılar. Cemevinin çevresi de tıklım tıklımdı. Aşağıda çatışmalar sürerken burada da in- Kanlarıyla Güç Verdiler sanlar toplanmaya başlamıştı. Ve Gazi'nin kalbi artık cemevinin önünde atmaya başlamıştı. Kontrgerilla devletinin eli kanlı işkencecilerinden biri olan Hüseyin Kocadağ bir anda cemevinde görüldü. Bu eli kanlı katil sözde Alevi olarak, Alevi bezirganlarıyla bir masada oturmuş halkın büyüyen ayaklanmasını boğmanın hesabını yapıyordu. Hüseyin Kocadağ'ın görülmesiyle beraber halk katile gereken cevabı hemen verdi. "Bağcılar'ın Sorumlusu", "Devrimcilerin Katili", "Kontrgerilla Defol" haykırışları arka arkaya yükseldi. Susurluk devletinin pisliğinin, ahlaksızlığının, katliamcılığının simgesi olan bu katil devrimciler tarafından kovuldu... Gazi'de halkın üzerine yağdırılan kurşunları duyar duymaz İstanbul'un dört bir yanı da ayaklanmıştı. Duyulur da durmak olur muydu? İstanbul'un tüm gecekondularında aynı sömürüyü, aynı baskıyı, aynı yoksulluğu yaşayanlar binler olup Okmeydanı'ndan, Nurtepe'den, Alibeyköy'den, Gülsuyu'ndan, Armutlu'dan Gazi'ye aktılar. Gazi halkı faşizme duyulan ortak kinle karşıladı gelenleri, hepsini bağrına bastı. Dizeli yaratılıyordu. Cemevinde binlerce insan kabına sığmaz bir coşku, bilenen bir savaş duygusuyla biraradaydı. Cemevinin megafonunda bir Cepheli tüm halka yönelik konuşmaya başladı: - Gazi halkı... Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi adına konuşuyorum... Bugün faşizmin halklarımıza açtığı savaşta bir saldırıya daha tanık olduk. Halka yönelik bu saldırının sorumlusu kontrgerilladır. Devrimci Halk Kurtutuş Cephesi olarak diyoruz ki, Gazi halkı yalnız değildir. Bu saldırının hesabını soracağız. Yaşasın Parti-Cephe, Yaşasın Devrimci Halk Güçleri... Halk konuşmayı sloganlarla selamladı. Cepheliler caddenin ortasına kocaman bir ateş yakarak etrafına toplandılar. Marşlar göğe yükselen, karanlığı aydınlatan ateşe eşlik ediyordu. Ateş direniş, ateş isyan, ateş savaştı... Gece yine hızla ilerliyordu. Her ana, her dakikaya yıllar sığdırılıyordu. Yeni gelenekler, yeni güzellikler yaratılıyordu. Ayaklanma zulme inat büyüdükçe büyüyordu, isyan dört bir yanı sarmaya devam ediyordu. Saat 04.30'a yaklaştığında uzakta karanlığın içinden beyaz bir nokta görüldü. Bu panzerin projektörüydü. Hemen peşi sıra dizilmiş yirmiye yakın mavi döner ışık vardı. İt sürüleriydi bunlar. Yeniden saldırıya geçmişlerdi. Halk hemen hareketlendi. Barikatlar sağlamlaştırıldı. Yeni bir saldırı için her-şey hazırlandı. Herkes yerini almaya başladı. Herkes direnişe hazırdı. Sezgin coşkusuyla, heyecanıyla vine oradan oraya koşturuyordu. Her yeni çatışma yeni bir zaferdi.yaklaşan panzere ilk taş Cepheliden geldi. Taş sert bir şekilde panzerin önüne değdi. Arkasından diğer Cepheliler ve halk onu izledi. Sezgin yine taşlara sarılıp düşmana savurdu. Cepheliler'in saldırısı büyük bir cüretle sürüyordu. Onlara güç veren, onları yenilmez kılan, onların yıllardır kavga içerisinde oluşan kültürleri, gelenekleriydi. Onların mayalarında inanç ve halka bağlılık vardı. Ve bu inanç ve bağlılıkla hep birden saldırdılar it sürülerine. Düşman kurşunlarını yağdırmaya başladı. Her taraf kurşun sesleriyle çınlıyordu. Kurşunlardan bir tanesi cemevinin önündeki kum tepesinin yanında duran Mehmet Gündüz'ün alnına isabet etti. Mehmet aldığı tek kurşunla orada yığıldı kaldı. Daha az önce "gelsinler derslerini alacaklar" diye haykırıyordu. Şimdi uzanmış boylu boyunca yatıyordu. Kahvehanelere saldırı olduğunu televizyonda duyan Mehmet, hemen kendini sokağa atmıştı. Eşine "herkes toplanıyor, ben de gideyim" diyerek saat 01.00'de katılmıştı topluluğa. Ve Mehmet bir Cephe taraftarı olarak ayaklanmanın ilk şehidi oldu. Halil dededen, katillerin katlettiği taksi şoföründen sonra bu gece katledilen üçüncü kişiydi. - Mehmedi vurdular... diye bir ses yükseldi. Bir direnişçi bağırarak Mehmet'in katledildiğini tüm kitleye ilan etti. Mehmet kanıyla Gazi topraklarını sularken ayaklanma yeni bir öfkeyle büyüdü. Mehmet şehit verilmişti, onlarca yaralı vardı. Ama düşman ilerleyemedi, yine püskürtüldü. azi bir gecede bir destan yazmıştı. 13 Mart sabahına böyle girdi. Kurşunlara sloganlarla, taşlarla G karşılık vermişlerdi. Ölmüşler, yaralanmışlardı. Fakat teslim olmamışlardı. Katillerin korku içerisinde kaçışlarını, zalimlerin suratına patlayan öfkeyi görmüşlerdi. İsyanın o muhteşem ateşini yakmışlardı. Şimdi güne daha güçlü, daha öfkeli ve daha coşkulu başlıyorlardı. Ve daha büyük zaferler kazanmaya hazırlanıyorlardı. Ayaklanmaya katılanların sayısı sabahtan itibaren büyümeye devam etti. Öfkenin adresi yine belliydi. Yine katillerin inine, polis karakoluna yöneldiler. "Bu işkence ve katiller yuvasını dağıtacağız" diye yükseliyordu öfke. Yaklaşık üç bin kişi karakola yönelirken bin kişi de cemevinin önündeydi. Cepheliler yine en önde, yine kortejleri düzenliyorlardı. Bu sırada Gazi Karakolu'nda ise polislerin yüzündeki korku ve panik rahatlıkla seçilebiliyordu. Ne silahları, ne de bombaları onların korkularına çare olabiliyordu. Kendi inlerini korumakta acizdiler. Panzerlerle karakola giden caddeye barikat oluşturdular. Yürüyen halkın sloganları dört bir yana yayılıyordu. Yürürken, faşistlere ait dükkanlar da bir bir dağıtılıyor, ancak eşyalarına dokunulmuyor, düşmanın kullanabileceği herhangi bir malzeme verilmiyordu. Halk polislerle karşı karşıya geldiğinde yine taşlar, sopalar yağmaya başladı katillerin üzerine. Gökyüzünü adeta taşlar kaplamıştı. Polisler korku içerisinde kalkanlarının altına sığındılar. Bir grup da yandan sararak polislerin üzerine taş yağmuruna başladı. Postane ile okul bahçesi arasındaki bu çatışmada polis yine aynı acizliği yaşadı. Bir ara polislerden "Allah Allah" sesleri yükselmeye başladı. Bu sesle polisler toparlanmaya çalışıyordu. Postanenin köşesine girerek oradan saldırmaya çalıştılar. Ama kafalarında patla- Ümraniye Şehitleri Yan taşlarla kaçmaları bir oldu. Birbirlerini ezerek, çiğneyerek kaçıyorlardı. Bağrışmaları birbirine karışıyor, hepsi yerlerde sürünüyordu. Hatta korkudan ölü taklidi yapmaya çalışanlar da vardı. "Kaç ulan kaç" diye birbirlerine sesleniyorlardı. Silahına davrananlar ise rastgele ateş ederken arkada bir yerde mevzilenmiş polisler de kurşun yağdırmaya devam ediyordu. Kurşun ve taş yeniden çatışıyordu. Bu arada caddedeki grubun üzerine de kurşun yağıyor, sloganlar ise kurşunlara inat hiç susmazcasına yükseliyordu. "Ölmek var dönmek yok", "Barikatı aştık aşacağız"... Kurşunlar altında bir bir canlar da düşmeye başladı... Sezgin postanenin orada süren çatışmada en öndeydi. Geceleyin süren çatışmada da böyleydi. Yine öfkeli ve yine cüretliydi. Birinin omzundan yaralandığını gördüğünde hemen koşup elindeki taşı almıştı. - Sen daha fazla gitme, bu halinle birşey yapamazsın, hemen eve git. Çoluğunu, ço cuğunu kontrol et. Kayıp, yaralı falansalar arkadaşlara bildir. Hiç merak etme, bu taş lar hiç boşa gitmeyecek, dedi. İnancı gözle rinden okunuyordu. Öyle de oldu. Sezgin'in taşları, çabası, cesareti, cüreti boşa gitmedi. Postanenin orada da Sezgin kurşun yağmuruna rağmen hiç tereddütsüz çatıştı. Kurşun ne ki, ölüm ne ki; bu yürek halk için çarptıkça. Düşmana taş atmaya devam etti. Arkadan bir arkadaşı seslendi. - Sezgin, ateş ediyorlar, geri gel. Sezgin tam bu anda yere yığıldı. Kurşun bacağına isabet etmişti. İnatla kalkmaya çalıştı. Daha birkaç adım gitmeden bir kurşun daha saplandı bedenine. O halde yere düştü. Elindeki taşı sımsıkı duruyordu. Arkadaşları, hemen onun yanına koştular. Sezgin'i ateş altından aldılar. Bir arabaya bindirerek hastaneye gönderdiler. Sezgin direnişini hastanede de sürdürdü. Kendini arkadaşlarından ayırmaya çalışan polislere "katiller" diye bağırdı. Hastanede uzun süre tedavisi engellendi. Bu süre içerisinde çok kan kaybetti. Son anında bile Parti-Cephe'nin duvara kanla inancım yazma geleneğini sürdürdü. Kanıyla yatırıldığı sedyenin üzerindeki çarşafa Cephe yıldızı çizmeye, DHKP-C yazmaya çalıştı. Gazi'de zulme karşı ayaklanma sürerken, yeni yeni şehitler, yeni yeni gelenekler yaratılırken Sezgin bu sırada annesine söylediği gibi şehit düştü. - Anacığım, ben halk için canımı feda ederim, vatan için canımı feda ederim... Sezgin vatan için, halk için şehit düşerken Gazi isyan tarihini yazmaya devam ediyordu...

6 KURTULUŞ 6 MECLİSLER 7 Mart 1998 HALK MECLİSLERİ HER TÜRDEN SALDIRIYA RAĞMEN BÜYÜYECEK, YAYGINLAŞACAKTIR Büyüyen Halkın Gücü ve İradesidir Büyüyen Halkın Kendine Güvenidir Büyüyen Bağımsız, Demokratik ve Özgür Bir Ülkede Yaşama Savaşıdır. "DHKP-C'ye büyük operasyon. "400 kişi gözaltına alındı" "DHKP-C'nin beli kırıldı" "DHKP-C'nin Anadolu Yakası çökertildi" Bu ve benzeri manşetler geçtiğimiz haftalarda Susurluk medyasının gazete ve televizyonlarında bolca yer aldı. Tüm bu manşet ve haberlerin ortak noktası hepsinin de kontrgerillanın demagojik ve yalan haber yayma amaçlı psikolojik savaş yönteminin ürünü olmalarıydı. Bu haberler tek bir merkezden gazete ve televizyonların yayın kurullarına dikte ettirildi. Bu merkez İstanbul Emniyet Müdürlüğü işkencehaneleriydi. Oysa bu haberlere konu olan istanbul kontrgerillasının halka yönelik saldırı ve terörüdür. Bu saldırıların odağında da Halk Meclislerinin meşruluğu vardır. "Huzur operasyonları", ev baskınları, kurşunlama, kitlesel gözaltılar, işkenceler ve tutuklamalarla "meşru değiliz" düşüncesini oluşturmak istiyorlar. Bir diğer ifadeyle Halk Meclislerinin meşruluğuna saldırıyorlar. Böylece Halk Meclislerinin meşruluğunu gölgeleyerek kitleselleşmesini, yaygınlaşmasını önlemeye çalışıyorlar. Bu saldırılar Susurluk devletinin halk örgütlülüklerinden, Halk Meclislerinden korkusunun da bir ifadesidir. Zira egemenler karşılarında örgütlü bir halk görmek istemezler. Çünkü örgütlü halk aynı zamanda taleplerinin ısrarlı takipçisi olan yenilmez bir güçtür. Susurluk devleti, sömürü ve zulüm politikalarını rahat bir şekilde uygulamak için halkın örgütsüzlüğünden yararlanmaktadır. Bu nedenle Susurluk devletinin temel politikalarından birisi halkı örgütsüz bırakmaktır. Bunu başaramadığı oranda ise kendi icazetindeki örgütlenmelerde toplayarak denetim altına almaya çalışmaktadır. Susurluk devletinin bu politikalarına rağmen, henüz ilk adımlarını atan Halk Meclisleri, halk muhalefetinin bugünkü asıl örgütlenmeleri olduklarını kanıtlamışlardır. Halk Meclisleri; halkın siyasallaştırılması, iradesini ortaya çıkarması, kendi gücüne güvenmesinin sağlanması, halkın savaştırılması, savaşın halklaştırılmasının araçları olarak kısa zaman içinde halkın gücünü ortaya çıkarmaya başlamıştır. Bu durum, yani halkın örgütlenmesi ve iradesini ortaya çıkarması Susurluk devletini rahatsız etmiştir. Oligarşi, halkın örgütlenmesinden duyduğu korkuyu ilk olarak Halk Meclislerine dönük demagojik ve yalan haberler yayarak göstermiştir. Bunlar Halk Meclislerine, bu halkın örgütlenmesine yönelik psikolojik savaşın yoğunlaştırılmasıdır. Özellikle Zaman, Hürriyet, Akşam gibi Susurluk medyasında çıkan haberler doğrudan kontrgerilla kurmaylığının psikolojik savaş dairesinde üretilmiştir. Süreç içinde Halk Meclislerinin bu tür saldırılara rağmen gelişmesini sürdürmesi, bu kez tek tek Halk Meclisi üyelerine yönelik saldırıları gündeme getirmiştir. Tehdit, gözdağı, gözaltına alma, işkence ve tutuklamalar şeklinde bu saldırılar sürdürülmüştür. Bu saldırılarıyla da Halk Meclislerini dağıtamayan, gelişmesini önleyemeyen Susurluk devleti, aynı zamanda Halk Meclislerinin meşruluğunu sınırlandırmaya yöneldi. Dikkat edilirse gözaltına alıp tutukladığı Halk Meclisleri üyelerini basına "DHKP-C üyeleri" olarak çıkarmaktadır. Bu Halk Meclislerinin meşruluğuna yönelik psikolojik bir saldırıdır. Ama aynı zamanda bir acizliğin de ürünüdür. Şöyle ki, gözaltına aldığı insanlar, Halk Meclisleri üyeleridir ancak Susurluk devleti onları bu nedenle suçlayamamaktadır. Bu bir yanıyla Halk Meclislerinin gücünün, meşruluğunun göstergesidir. Susurluk devletinin meclislere saldırdığı günlerde diğer bir saldırıda 28 Ocak'ta Adana'da gerçekleştirilen katliamdı. Susurluk devleti, bu saldırılarında bir yandan devrimci hareketi hedef alıyor, diğer yandan ise halk örgütlülüklerine yöneliyor. Böylece bir yandan katlediyor, diğer yandan da halk kitlelerinin en geri yanlarına, korkularına seslenip "Örgüt fobisi"ni beslemeye çalışıyor. Halk Meclisi üyelerini "DHKP-C'liler" olarak lanse ediyor. Adana'da ise "DHKP-C'li" diyerek katlediyor... Böylece halkın bilincinde korkular yaratarak Cephenin ve meclislerin meşruluğunu yok etmek istiyor. Halk Meclisi üyelerinin kontra tarafından "DHKP-C'li" olarak lanse edilmesindeki amaç budur. Susurluk devleti Halk Meclisleri'nin ilk oluşumlarından bugüne karşıdevrimci propagandasının odağına bunu oturtmuştur. Saldıran Sadece Devlet Değildir... Susurluk devletinin Halk Meclisleri'ne saldırısı nedensiz ve boşuna değildir. Oligarşi açısından sorun iktidarını kaybetme sorunudur. Oligarşi, halk örgütlendiğinde, kendi içinde birliği sağladığında artık onu durduramayacağını bilmektedir. Bu iktidar bilincidir. İşte oligarşi bu bilinçle Halk Meclisleri'ne ideolojik, psikolojik ve fiziki olarak saldırmaktadır. Bunun böyle olması bir yerde beklenen bir gelişmedir. Bu oligarşi ile halkın savaşıdır. Savaşın iki cephesini oluşturanlar, birbirlerine iradelerini geçirmek için savaşacaklardır. Oligarşi her türlü kirli yöntemle saldırırken halk güçleri, Halk Meclisleri bir bütün olarak halkın cephesi, özveri, fedakarlık, cüretle, dişiyle, tırnağıyla mevzilerini koruyacak ve gelişecektir. Ancak bu savaş içinde Halk Meclisleri'ne saldıran sadece Susurluk Devleti olmamıştır. Halk Meclisleri gündeme getirildiği andan itibaren her türlü oportünist, reformist kesim de bu saldırıya "Sol"dan destek olmuşlardır. Tarihleri boyunca hiçbir halk örgütlülüğü yaratamayanlar kendilerine rağmen adım adım gelişen Halk Meclisleri'ne önce dudak büküp sonra saldırmakta gecikmemişlerdir. Halk Meclisleri'nin yaratılması ve geliştirilmesi için tüm sola çağrı yapıldığında, oportünizm ve reformizm bu çağrılara kulaklarını tıkamıştır. Halk Meclisleri yavaş yavaş hayata geçmeye başladığında ise sol koro olarak "bu işin olmayacağını, meclislerin tutmayacağını" işlemeye başlamışlardır. Ancak kendilerine rağmen, daha doğrusu solun meclisler birbiri ardına kurulmaya başlayınca oportünizm ve reformizmin halkın örgütlenmesinden duyduğu kaygılar da ortaya çıktı. Özellikle ışık eylemlerinin sürdürüldüğü dönemlerde meclislere karşı üçü-beşi bir araya gelerek ne olduğu belirsiz platformlar oluşturdular. Ancak hiçbirinin kitleselliği meclislerin yaygınlığına, gücüne erişemedi. Buna rağmen halkın birliğini bozmak için elinden geleni yaptılar. Yalan demagoji, karalama ve çarpıtma... Solun Halk Meclisleri'ne karşı sürdürdüğü "ideolojik mücadele"nin temel araçları oldular. Oportünizm ve reformizmin yürüttüğü karşı propagandanın başında "meclisler, DHKP-C'nin örgütlenmesidir" söylemi gelmektedir. Ne garip bir tesadüftür ki, bu, çeşitli meclis üyelerini gözaltına alan Susurluk devletinin iddia ve demagojisiyle aynıdır. Bu noktada kimin kime akıl hocalığı yaptığı çok önemli değildir. Görülmesi gereken solun politika yapmasına damgasını vuranın düzen ideolojisi olduğudur. Bu ideolojinin etkisinden kurtulamayan sol Halk Meclisleri'ne devletle aynı ağızdan saldırmıştır. Başlı başına bu durum bile kendisine "solum, anti faşistim, ilericiyim" diyenlerin kendisini sorgulamasını gerektirir. Ancak oportünizm, reformizm niteliği gereği bu sorgulamayı yapamaz. Oportünizm ve reformizmin demagojilerinden biri de "meclislere katılmayın başınız belaya girer" söylemidir. Neden halkın "başı belaya girsin?" sorusunun cevabı bellidir: "Meclisler DHKP-C'nin örgütüdür." Demagojiler sonuçsuz kalmıştır. Çünkü Parti-Cephe halkımız için korkulacak bir örgütlenme olmayıp 30 senelik tarihiyle halkımıza önderlik yapan, güven veren, halk kurtuluş hareketi olarak halkın bilincinde yer etmiştir. Meclislerin gelişimi demagojilerin istediği sonuca ulaşamadığının kanıtıdır. Oportünizm öyle hazımsız ve tahammülsüzdür ki Halk Meclisi pankartına dahi saldırabilmektedir. Gazi Davası için Trabzon'a giden otobüsteki "Gazi Halk Meclisi" pankartına oportünizme mensup kişilerin tahammülsüzlüğü hala hatırlardadır.

7 7 Mart 1998 MECLİSLER 7 KURTULUŞ SİP'in kontra saldırıları da öncelikle mahallelere ve Halk Meclislerine yönelmiştir. Kesinlikle tesadüfi bir saldırı değildir. Polisin Halk Meclislerine yönelik engellemelerinin başarısızlığının ortaya çıktığı noktada, SlP saldırısı devreye girmiştir. Attıkları sloganlar SÎP'in hedefini çok açık ortaya koyuyor: "Kurtuluş'un itleri meclisin piçleri", "Halk Meclisleri bozkurtların yuvası". Sloganlar saldırının hem hedefinin, hem de kontra niteliğinin tartışılmaz kanıtlarıdır. SİP'in saldırıları halkın örgütlenmesinin önünü kesmek içindir. Polisin, faşistlerin saldırılarının, tamamlayıcısıdır. Peki meclislerde örgütlenmesi istenmeyen halk, nerede örgütlenmelidir? Tabii ki SİP'te! SİP nedir, dediğinizde de karşınıza bir düzen partisi çıkar. SÎP'in izin verilen rolü sol adına kandırmaya çalıştığı kitleleri düzene, MGK'ya yedeklemeye çalışmaktır. SlP'liler, bu rolü hakkıyla oynayıp oligarşiye kendilerini ispatlamak için devrimcilere ve Halk Meclisleri'ne saldırmaktadırlar. Bu ve benzeri daha birçok örnek verilebilir. Ancak burada önemli olan solun neden Halk Meclisleri'ne saldırdığıdır. Ya da neden "Halk Meclisleri DHKP-C'nin örgütü" demagojisinden medet umduklarıdır? Açıktır ki bu benzeri demagojilerin, özünde, Susurluk devletinin psikolojik savaşından farkı yoktur. Her ikisinin de nedeni halkın örgütlenmesine, iradesine ve kendi kaderini eline almasına yönelik tahammülsüzlüktür. Halk Meclisleri Yaygınlaşacak, Varolanlar Kökleşip Gelişecektir Oligarşi ve anılan çevrelerin farklı biçimlerdeki saldırı ve demagojilerine rağmen Halk Meclisleri gelişip güçlendi. Halk Meclisleri'nin yaşadığı kimi eksikliklere rağmen halk içindeki güveni ve itibarı artmaktadır. Tüm bunların sonucu olarak da ortaya koyduğu birlik zeminiyle de halkın ilgi ve katılımını çekmektedir. Gelişip güçlenmesi, her türden saldırılara karşı koyabilmesinin, halk tarafından kabul görüp sahiplenilmesinin temeli, onun iradesini, kararlarını esas alan bir taban örgütlülüğü olmasıdır. Halk adına, halkın adını taşıyan ama halkla ilişkisiz zorlama, yapay modellerin artık bu biçimde benimsenme zemini fazla yoktur. Oportünistlerin çeşitli isimlerdeki adı var kendi yok platformları buna örnektir. Ülkemizde kitlelerin "öz" örgütlenmesi anlamında meclisler dışında bir başka halk örgütlülüğü yoktur. Ancak bugünkü durumla yetinilmemeli, meclislerin pratiğini gözden geçirerek dersler çıkarıp daha ileri adımlar atmak zorunludur. Meclisler her türlü saldırıya karşı ayakta kalacaktır. Bununla birlikte esas olan meclislerin, halkın örgütlenmesini, mevzilerini ve mücadelesini daha ileriye taşımasıdır. Bilindiği gibi Okmeydanı Mahallesinde bir yıkım saldırısı söz konusudur. Bu saldırıya karşı Halk Meclisleri bünyesinde hemen yıkımlara karşı mücadele kararı alınmış, bu mücadeleyi organize etmek için de, Yıkımlara Karşı Mücadele Komiteleri kurulmaya başlanmıştır. Burada görülmesi gereken halkın iradesini açığa çıkartan meclislerin kökleşip gelişmesini sağlayacak olanın da bu vb. komisyon ve komiteler olduğudur. Halk Meclisleri kendilerini yeniledikleri, geliştirdikleri ve iç örgütlülüklerini yayıp faaliyet alanlarını genişlettikleri oranda ileri adımlar atacaklardır. Meclis içinde, eğitimden spora, yol, elektrik gibi sorunlardan fuhuş, ahlaksızlık yuvalarına kadar halkın her türden sorununa ve ihtiyacına yönelik çözüm ve mücadele biçimleri üretecek olan komiteler, komisyonlar oluşturmak, bu gelişimi hızlandıracak araçlardandır. Komisyon ve komiteler, meclislerde billurlaşan halk iradesinin en geniş kesimlere kadar ulaşmasını sağlayacaklardır. Uzmanlaşma, kadrolaşma, yönetim tecrübesi, inisiyatif ve sorumluluk almanın, pratikte eğitim almanın araçları bu türden meclis organlarıdır. Komisyon ve komiteler kolektivizmin, dayanışmanın araçları da olacak, meclislere hız ve dinamizm. kazandıracaktır. Faaliyetlerin düzenli olması, planlı ve sonuç alıcı olması bu tür alt örgütlenmeler olmaksızın zordur. Örgütlü Halk Yenilmez Meclisler seyreden değil; katılan, birlikte üreten birlikte tartışan ve birlikte paylaşan bir halk yaratıyor. Ve oligarşi de gayet iyi biliyor ki; örgütlü bir halk teslim alınamaz, yenilemez. İşte bu korku, oligarşiyi saldırganlaştırıyor. Halk Meclisleri'nin gelişip güçlenmesinin önüne geçmek istiyor. Oligarşinin saldırılarına cevap, daha fazla halka gitmektir. Meclisleri daha kurumlaştırmaktır. Halkın kararını, inisiyatifini, iradesini, daha fazla öne çıkarmak, her açıdan belirleyici hale getirmektir. Halkın her kesimine seslenebilen, halkın her türden sorununu sahiplenebilen, halkın alman her kararı kendi kararı olarak gördüğü bir meclisin gelişimi engellenemez. Ancak Halk Meclisleri bu topraklarda doğmuş ve artık maya tutmuştur. Halk hareketinin mevzilerinden biri olarak gelişmesini sürdürecektir. Mersin Demirtaş Mahallesi'nde de ülkenin bir çok yerinde olduğu gibi Halk Meclislerini kurmak için çalışmalar başladı. Mersin Halkıyla yaptığımız görüşmede Halk Meclisi üzerine düşüncelerini aldık. yapmıyor, yapmazlarda. Ben Durna Yücel bu Halk Meclislerini daha (Emekli): yeni tanıdım. Keşke daha Burada ilk defa önce başlasaydı. Halk böyle bir tartışma Meclisinin bizim oldu. Halk Meclisi sorunlarımızı çözeceğine düşüncesi çok güzel bir candan inanıyorum. Benim düşünce" Bizler çocuğum yanmıştır, biri çocuklarımızın iyi bir hastadır. Halk Meclisi bu ortamda yetişmesini konuda yardımcı oluyor. İlaç istiyoruz. Çocuklarımızı merhem aldılar, bana da iş ilerici, çağdaş bir kültür ayarlayacaklar. Bu ortamında yetiştirmek için, beraberlikle birbirimize mahallemizin sorunlarını yardım etmek en güzel bir şey, gördünüz. Düzenli bir yaşam bizler halk olarak Halk Biz Halk Meclislerine ne yok, buralarda, hep fakir Meclisinde birlikte olursak insanlar bu mahallede. sorunları olan arkadaşlarında kadar sahip çıkarsak o kadar sorunlarını çözeriz. Bence çabuk gelişir. Bu yüzden ben Herkes gecekonduda herkes bu mecliste birleşmeli. bütün insanlara diyorum ki oturmakta. Bütün bu Bende bundan sonra bu meclis sorunların sorunlarla birlikte bundan çalışmalara daha iyi bir üstesinden gelecek, bizde böyle bende Halk Meclisleri şekilde katılacağım. elimizden geldiği kadar içerisinde görev alarak koşarak mücadele edeceğiz. çalışmalara katılacağım. Herkeste bu mecliste birleşmeli. Süleyman Sanar: Ben 45 yaşındayım. Liman emeklisiyim. Aldığım maaş ay sonuna 10 gün kala bitiyor. Geçim sıkıntısı, darboğazda memleketten göçüp gelmişiz buraya. Bugün iş bulamıyorum. Evi gördünüz. Devlet bizim için hiçbir şey Makbule Yerdem: 1974'ten bu yana bu mahallede yaşıyoruz. Özellikle mücadele veren gençlerimizin peşinden koşuyoruz. Biz analar olarak onlara yardımcı olursak gelecekleri daha iyi olur. Bizler dayanışma içerisinde olursak hiçbir güçte yenemez. Ali Yerdem: Milletvekilleri oy zamanı gelip oylarımızı alıp gidiyorlar. Hükümeti gördük bize hep yalan söylüyorlar. Ama bundan sonra Halk Meclisleri var. Herkes her partiye oy vermeyecek, buna birlikte karar vereceğiz Gerekirse oy kullanmayacağız. Muhtarı da biz içimizden seçeceğiz. Mahallemizdeki çarpıklığa dur diyeceğiz. Her bakkal ayrı ayrı fiyattan satış yapıyor. Bütün bunlara bu mecliste dur diyeceğiz. Tabii ki herşey dayanışmayla olacak. Ben bu meclisleri çözüm üreten bir halk kurumu olarak, en önemlisi örgütlenmemiz için çok önemli bir ihtiyaç olarak görüyorum. Mustafa Yeşil: 1990'da bu mahalleye polis giremiyordu. Faşizm bizi katletmeye devam ediyor Eğer biz Halk Meclislerinde örgütlenerek gelişirsek bu mahalleye poliste giremez, sorunlarda olmaz Eğer biz bugün Saray Duğun Salonunda 5000 kişilik kitleyle gitseydik polis oraya gelemezdi. En çok önemli olan bizim bu mecliste hiçbir zaman ayrım gözetmeksizin birlik olmamız. Böylelikle örgütlü halk ojarak bütün baskıları yeneriz. Bu Halk Meclislerinde hiçbir çıkar, menfaat olmaksızın meclisimizi bir an önce ileriye götürmeliyiz. Koşuşan ve meclisin içerisinde yeralan arkadaşlara tamamen katılıyorum. Halk Meclisleri çok güzel bir halk örgütlenmesi bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bütün herkes bu meclislerde örgütlenmelidir. Bizde aile olarak bütün çalışmalarına katılacağız.

8 KURTULUŞ 8 GAZİ 12 MART'TA Gazi'deki katliam ve ayaklanmanın üzerinden üç yıl geçti. Gazi'de üç yıl önce, FAŞİST DEVLETİN halkı sindirmek, düzenini sürdürmek için ne kadar vahşileşebileceğini, bu devletin kendi halkını nasıl katledebileceğim gördü herkes. Gazi'de üç yıl önce, herkes, cahil, yoksul bırakılmış bu HALKIN ne büyük kahramanlıklar yaratabileceğini, bu halkın faşist düzene karşı öfkesinin ne kadar büyük olduğunu gördü. O günden bu yana herkes gördüğünü farklı farklı biçimlerde yorumladı. Devletin bu faşist, katliamcı yüzünü bir türlü görmek, kabul etmek istemeyenler, gördüğü halde, farklı göstermeye çalışanlar, bu devletten, demokrasi beklemeye, insan hakları, adalet beklemeye devam ettiler. Halkın Gazi'de gösterdiği büyük kahramanlığı, o kahramanlığın altında yatan öf- ALEVİ HALKIMIZ Gazi katliamını protesto etmeyen, kınamayan, şehitlerine sahip çıkmayan, kontrgerilla devletinden hesap sormayan, alevilere ihanet etmiş demektir. Söze gelince alevi onlar. Aleviler saldırıya uğrayınca yoklar. Cemevi için oy toplamaya gelince alevi onlar. Cemevlerini faşist devletin saldırılarına karşı savunmaya gelince yoklar. Söze gelince Pir Sultanlardan şiirler okuyanlar onlar. Kavgaya girince, Hızır Paşa'dan yana tutum takınanlar da onlar. Bezirganlar, omuzlarımıza basıp kendilerine bir yer yapmaya çalışıyorlar. Alevilik sözde olmaz. keyi, düzene karşı tepkiyi, o ayaklanmadaki devrimci muhteva ve önderliği görmeyenler, görmek istemeyenler, halkı ve halkın ayaklanmasını küçümsemeye devam ettiler. Susurluk ve sonrası gelişmeler tüm bu çarpık, yanlış düşünceleri bir kez daha ortaya çıkardı. Katliamcılığın bu devletin nasıl tüm hücrelerine kadar nüfuz ettiğini, halkın düzene tepkisinin ve adalet özleminin ne kadar büyük olduğunu ve 7'den 70'e ne kadar büyük bir kesim tarafından paylaşıldığını, herkes bir kez daha gördü. Görmeyenler, yalnızca görmek istemeyenlerdi. Görmeyenler, yalnızca görmek istemeyen faşist devletin işbirlikçileri, faşistler, korkaklar ve icazetçilerdi. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'nin Gazi'den bu yana söyledikleri her gün yeniden doğrulandı. Bu devlet bir kontrgerilla cumhuriyetine dönüşmüştü çoktan. Bu devletin halka verebilecek hiçbir şeyi yoktu. Halkın bu devletten bekleyebileceği hiçbir şey olamazdı. Bu halk ise güvenilecek, uğrunda ölünebilecek ve devrime yürüyebilecek bir halktı. Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi'nin yaptıklarının ve yapılmasını önerdiklerinin doğruluğu, her gün yeniden ve yeniden kanıtlandı. Pisliği ancak devrim temizleyebilirdi. Bu devlet ancak devrimci bir savaşla yıkılabilirdi. Devrim halkı örgütleyerek, silahlı savaşta ısrar ederek gelişebilirdi. Susurluk'tan sonra sokağa çıkan halk bu talepleri, bu sloganları sahiplendi. Gazi halkın ve devrimcilerin öğretmenidir. Gazi yol göstericidir. Gazi akla karanın, halkın yanında olanlarla halk düşmanlarının, devrimcilerle sahte solcuların, gerçekle yalanların ayrıştığı yerdir. GAZİ'DEKİ KONTRGERİLLA SALDIRISININ 3. YILDÖNÜMÜNDEYİZ Gazi katliamının başlangıç noktası kahvehanelerin taranmasıdır. 12 Mart akşamı kahvehaneleri tarayan ölüm mangalarını taşıyan ticari taksi saldırıdan sonra semtte devriye gezmekte olan bir polis otosunun refakatinde semti terketmiştir... En ufak bir olayda semti kuşatma altına alan Gazi ve Gaziosmanpaşa karakolunun polisleri o gün katillerin sıktığı kurşunların sesi her yerden duyulmasına rağmen aradan uzun İşte Gazi Davası; dost, düşman, sözde dost bir kez daha ayrışmıştır orada. Davayı sahiplenen örgütlü halktır. Davayı sahiplenen, halkın örgütlülüğünün adı olan Halk Meclisi'dir. Adları alevi olup, alevilîkle ilgisi kalmamış onlarca alevi derneği, yoktu yanımızda. Aynen Gazi ayaklanması günlerinde olduğu gibi, onlar hala "kışkırtıcı" aramak peşinde. Hala devrimcileri devlete ihbar ederek, kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. Bize hala "sokaklara dökülmemeyi" önerenler, işbirlikçilerdir. "Alevilik hoşgörüsü"nü kullanıp, katilleri affetmemizi, katillerle, yani devletle barışmamızı önerenler, işbirlikçilerdir. Devletin verdiği parayla alevilik 7 Mart 1998 SUSURLUK DEVLETİNDEN GAZİ KATLİAMININ HESABINI SORACAĞIZ! süre geçtikten sonra ancak "olay yerine" gelmiştir. Gazi katliamıyla ilgili halen sürmekte olan davanın gerçekte provokasyonu, katliamı düzenleyenleri ortadan çıkarmaktan, yargılamaktan uzak bir dava olduğu açıktır. O davada yargılananlar da cezalandırılması gereken katillerdir elbette, ama onlar provokasyon ve katliamın planlanıp uygulamasında yalnızca sonlardaki birkaç halkadan biridirler. Planlayanlar, provokasyonu yapanlar, katliamın sorumluları yoktur yargı önünde. Katiller, olay yerinden uzaklaşırken, onlara eşlik eden polis otosuna ilişkin bir soruşturma açıldığını, o otonun ve içindekilerin araştırıldığını duydunuz mu hiç? Bölge polislerinin olay yerine neden geç geldiğine dair bir soruşturma açıldığına tanık oldunuz mu? Peki, ölüm mangaları 20'ye yakın insanımızı katlederken, o saldırıyı, bizzat bölgede bulunarak ya da İstanbul'daki valilik, emniyet, ordu makamlarından, Ankara'daki bakanlık makamlarından yönetenler hakkında soruşturma açıldı mı? Açılmadı. Açılmayacaktır da. Çünkü başından sonuna, kahvehanelerin taranmasından silahsız yürüyen halkın üzerine ateş açılıp katliam düzenlenmesine kadar, herşey, her adım, bizzat Susurluk Devleti tarafından planlanmış, uygulanmıştır. Bu artık hiç kimsenin ve hiçbir şeyin karartamayacağı kadar açık bir gerçektir. Provokasyonun, katliamların dosyalarının gerçek anlamda adafee yerini buluncaya kadar kapanmaması için, Adalet için alanları doldurmaya devam etmeliyiz. GAZİ KATLİAMININ 3. YILDÖNÜMÜNDEYİZ Türkiye devletinin, egemen sınıfların onyıllardır başvurduğu bir yöntemdir: Katlettirir, yakar, yıktırır, sonuçta birkaç kurban verilir, ama amaç hasıl olmuş olur. En tepedekiler ise hep yerlerindedirler. Onlarca insan katledilmiştir Gazi'de ve Ümraniye'de. Devlet katliam sonrası kör ve sağırı oynamıştır. Aynen mesela Maraş katliamında olduğu gibi, aynen Sivas katliamında olduğu gibi. Oysa oturdukları koltuklardan katliamları dakika dakika izlemişlerdir. Susurluk Devleti katliamların siyasi sorumlusudur. Ölüm mangalarını kuran da, yapmayıp düşleyip, karşılığında aleviliği devlete pazarlamaya çalışanlar işbirlikçilerdir. Hayır, onlar alevilikle ilgisi kalmamış bezirganlardır. Alevi halkın sırtından para kazanmak, alevi halkın sırtından düzen partilerinde koltuk kapmak isteyenlerdir. Üç yıl önceki o ayaklanma günleri, gerçek alevilerle bezirganları, sahte alevileri de ayrıştırmıştır. Alevi inancının gerçek temsilcileri, gerçek yol ehilleri, Gazi'de direnen, savaşan emekçi alevilerdir. Aleviler, dostu düşmanı bir kez daha ayrıştırmak zorundadır. Alevi halk, 12 Mart'ta, Gazi'de asıl düşmanının karşısına dikilmek zorundadır. halkın üstüne salan da, orada o an ateş emrini veren de onlardır. MGK'dan Cumhurbaşkanına, Başbakandan tüm Bakanlara ve tüm Meclis üyelerine kadar hepsi sorumludur. Öyle olduğu içindir ki, Susurluk soruşturmalarında bir kumarhaneci cinayetinden başka hiçbir şeyi ağızlarına almamışlardır. Bazı kontra şefleri Gazi katliamının bu çeteler tarafından yapıldığını söylemesine karşın, ne bir bakan, ne bir savcı bu sözleri "suç duyurusu" kabul etmemiştir. Edemezler. Çünkü duyurulan "suçlu" kendilerinden başkası değildir. Katleden devlettir. Bu devlet yerinde durduğu sürece halkı katletmeye devam edecektir. Gazi halkı, tüm mahalleler, tüm halk, ayaklanmayı devam ettirmelidir. Hesap sormaya devam etmelidir. GAZİ AYAKLANMASININ 3. YILDÖNÜMÜNDEYİZ Gazi'de bir katliam olmuştu. Türkiye halkları acılı, üzüntülüydü bu nedenle. Ama katledilen Gazi, aynı zamanda direnen Gazi'ydi. Ayaklanan Gazi'ydi. İşte bu direniş, işte bu kahramanca ayaklanma, acısının yanında umutla doldurdu Türkiye halklarının yüreğini., Gazi kanıtlamıştı ki, bu halk koyun sürüsü değildi. Gazi kanıtlamıştı ki, ölümü göze alan, korkunun eşiklerini aşan bir halktan daha güçlü hiçbir şey yoktur. Halka güvenmeyen sol şaşırıp kaldı. Halka güvenen devrimciler ise söylediklerinin, güvenlerinin boşa olmadığını görüp güvenlerini pekittirdiler. Gazi'yle kurtuluş daha somut, daha yakındı aruk. O günlerde, onurlu, şanlı bir sayfa eklendi halklarımızın tarihine. Gazi halkının ayaklanması, Bedreddinlerin, Pir Sultanların, Baba İshakların isyanının yanına yazıldı. 12 Mart'ın 3. yıldönümünde tarihe eklediğimiz bu onurlu, şanlı sayfaya sahip çıkacağız. Gazi'nin ve Ümraniye'nin mezarlığını binlerle, onbinlerle doldurarak şehitlerimizi unutmadığımızı göstereceğiz. Gazi'nin alanlarını doldurarak, katliamı unutmadığımızı göstereceğiz. Gazi'nin alanlarından yükselecek sesimizle, Gazi ve Ümraniye katliamının hesabını soracağımızı haykıracağız. Oligarşi, ayaklanan Gazi'den korktu. Gecekondulardan duyduğu korku daha da büyüdü. Gecekondulara düşmanlığı daha da büyüdü. Öyle olduğu içindir ki, o günden bu yana da Gazi üzerindeki saldırıları bir an bile durmadı. Gazililer, İstanbul'un gecekondulu halkı, 1998'in 12 Mart'ında bitmek bilmeyen saldırılara cevabını verecek, ne katliamların, ne gözaltı terörlerinin Gazi halkını, İstanbul'un mahallelerini yıldırmadığını, yıldıramayacağını gösterecektir. CHP'sinden ÖDP'sine, SİP'ine kadar çeşitli düzen partileri, reformistler, Gazi'den kendilerine pay çıkarmaya çalıştılar! Seçimlerde gelip bizden oy istediler. Ama bundan başka da Gazi'nin çamurlu yollarına ayak basmadılar.

Bartın Cezaeevi DHKP-C tutsakları

Bartın Cezaeevi DHKP-C tutsakları Atılıma geçip, işgallere, boykotlara koşan öğrenci gençliğe merhaba. Merhaba direniş, merhaba atılganlık, merhaba cesaret... Gençlik onurludur. Gençlik haksızlığa, baskıya boyun eğmeyendir. Aydındır, dirençlidir.

Detaylı

Gökyüzünde Birer Yıldız Oldular

Gökyüzünde Birer Yıldız Oldular Merhaba, Tüm hafta boyunca telefonlarımız ve faksımız neredeyse kilitlenmişti. Türkiye 'den ve Avrupa'nın bir çok şehrinden Buca cezaevindeki tutsaklara yönelik katliam lanetleniyordu. Bombalı bombasız

Detaylı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı

Bu kader değil! Besleme İt Sürülerinin Katlettiği Erdal Yıldırım'a Binler Sahip Çıktı Bu kader değil! Senirkent, İkitelli.,. Bu kez de Rize'nin Güneysu, Çayeli, Ardeşen, Hemşin ve Pazar'da sel felaketi... Bu ilçelerinde 31 Ağustos günü yağan şiddetli yağmurun yol açtığı sel sonucu 7 kişi

Detaylı

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE, POLİSİNE KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ!

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE, POLİSİNE KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ! www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Cepheli 24 Şehidiyle Onurlu Gazi Halkı Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor! KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE,

Detaylı

DHKC TOKAT'TA KARAKOL BASTI

DHKC TOKAT'TA KARAKOL BASTI 15 Haziran 1996 Gazetemizin sayfalarını çevirmeye başladığınızda gündemimizi kaplayan en önemli konuyla karşılaşacaksınız. Cezaevleri ve buralarda devam eden devrimci tutsakların onurlu direnişleri...

Detaylı

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE HALK İÇİN SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE 1996 Mayıs -Temmuz Cezaevleri IfllIlPİlll n HALK İÇİN KURTULUŞ 2 19 Temmuz 1997 İDİL'İN SORUSU.. "SORU SORMAK MI DAHA KOLA

Detaylı

SAYI:17 8 Şubat l997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE

SAYI:17 8 Şubat l997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE SAYI:17 8 Şubat l997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASİ GAZETE 8 Şubat 1997 İÇİNDEKİLER Halkın Çözüm Paketi 3-4 Adalet istiyoruz 5-7 Ankara Yürüyüşü 8 Sürekli Aydınlık 9 Susurluk Gelişmeler 10-13 TÜSİAD

Detaylı

ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır...

ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır... ÇAĞRIMIZDIR Sesi Susturulmak İstenen Halktır... SUSMAYACAĞIZ! Gazetemizin 7 Ekim 1998 günü yapılan polisin yasadışı baskını sonucunda çalışanlarımız ve okurlarımız gözaltına alınmış, işkencelerden geçmiş,

Detaylı

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım!

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım! Gazetemizin 9 Nisan tarihli 25'inci sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. Sansürlenme gerekçeleri bilinen, "bölücük yapmak", "halkı kışkırtmak", "yasadışı örgüt propagandası

Detaylı

Malatya Üniversitesi'nde Faşist Saldırı Bir Yurtsever Öğrenci Bitkisel Hayata Birdi

Malatya Üniversitesi'nde Faşist Saldırı Bir Yurtsever Öğrenci Bitkisel Hayata Birdi KURTULUŞ 2 10 Ocak 1998..İÇİNDEKİLER.. FAŞİST TERÖDE TIRMANMA VE DEVRİMCİ ÇİZGİ... 3-4 GENÇLİK- MÜCADELEMİZİ ENGELLEYEMEYECEKLE R ANTİ-FAŞİST MÜCADELE.... 5-6 SUSURLUK DEVLETİ HALKA AHLAK DERSİ VEREMEZ....

Detaylı

EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI

EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI EMPERYALİST HAYDUT ABD, YİNE IRAK HALKINA SALDIRDI Dünya halklarının baş düşmanı ABD emperyalizmi halkların kanını akıtmaya doymuyor. Geliştirdiği en son teknolojik silahları, füzeleri ve bommbalarıyla

Detaylı

Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede?

Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede? Ferhat Gerçek in Kayıp Tişörtü Nerede? İnfazlar nasıl örtbas edilir?.. Katil polisler nasıl korunur?.. Adaletin değil, katliamcıların hizmetindeki yargı nasıl çalışır? Cevaplar Ferhat Gerçek Davasındadır!

Detaylı

Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamayacak

Devrimci Tutsaklar Teslim Alınamayacak Merhaba, Merhaba, Ülke gündemini bu hafta koalisyon hükümetinin dağılması, işçilerin grevleri, İstanbul'un çöp sorunu ve cezaevlerindeki tutsaklara yönelik saldırılar oluşturdu. Emekçi halkın ve gerçeklerin

Detaylı

7 DEV-GENÇ Lİ ÖZGÜR!..

7 DEV-GENÇ Lİ ÖZGÜR!.. www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com DTCF DİRENİŞİ NDEN TUTUKLANAN 7 DEV-GENÇ Lİ ÖZGÜR!.. Düzenin Yasallığı Değil Devrimci Meşrulukla Kazandık YAŞASIN DTCF DİRENİŞİMİZ!..

Detaylı

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz!

Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz! Kürt Halkının Kurtuluşu, Barış ta, Uzlaşmada, Amerika ile İttifakta Değil, Anti-Emperyalist, Anti-Oligarşik Savaştadır! Emperyalizme ve Faşizme Karşı Savaşmadan Kurtuluş Olmaz! www.yuruyus.biz info@yuruyus.biz

Detaylı

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Gazetemizin 4 Haziran 1999 tarihli 33'üncü sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. 33'üncü sayımız da sansürlenen yazarlarımız; Kürdistan'da

Detaylı

"BÜYÜK OPERASYON"... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma...

BÜYÜK OPERASYON... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... "BÜYÜK OPERASYON"... Serinhisar bölgelerinde iki bin asker ve özel timle DHKP-C gerillalarına yönelik başlatılan operasyonu Ege'nin yerel gazetelerinden DEHA Yirmi

Detaylı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı Merhaba, Onursuz ve ahlaksızdılar... Yüreklerindeki korkunun ifadesiydi işkencecileri bu kadar pervasızlaştıran. Bu yüzden yine saldırdılar çalışanlarımıza, okurlarımıza. Adana temsilcimiz Bülent Ecevit

Detaylı

Mücadelesi Veriyoruz!

Mücadelesi Veriyoruz! EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME KARŞI DEMOKRASİ, KAPİTALİZME KARŞI SOSYALİZM Mücadelesi Veriyoruz! www.yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Polisler;

Detaylı

kültürsanatyaşamında ıssn1303-9113 2013/06-07 sayı:131 2.25TL(KDV li) budahabaşlangıç.

kültürsanatyaşamında ıssn1303-9113 2013/06-07 sayı:131 2.25TL(KDV li) budahabaşlangıç. haziran-temmuz2013 kültürsanatyaşamında tavır ıssn1303-9113 2013/06-07 sayı:131 2.25TL(KDV li) budahabaşlangıç. Merhaba Sahibi Tavır Yayınları adına Bahar Kurt Genel Yayın Yönetmeni Gamze Keşkek Sorumlu

Detaylı

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine 22 Ekim 1994 Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine yıldırım hızıyla toplatılırken, Ağustos habiri ve diğer 11 kişi, 9 gün gözaltında na alındılar. Halkın Gücü

Detaylı

Gerçek dergisine bir öneri: "Dağlara gel" (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il-

Gerçek dergisine bir öneri: Dağlara gel (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il- 2 21 OCAK 1995 Merhaba, Geçtiğimiz hafta halk düşmanları, düşmanlığa devam ettiler yine... Sana düşman, bana düşman, halka düşman... Demokratik kurumlardan sosyalist basına, yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM!

HALKIMIZ! BU DÜZENİ YIKALIM! www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com BAŞBAKAN IN EVİNDE BOŞALTMAKLA BİTMEYEN TRİLYONLAR... Başbakan Erdoğan: Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı (parayı) yoksa? Bilal

Detaylı

www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Sayı: 426 20 Temmuz 2014 Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com

www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Sayı: 426 20 Temmuz 2014 Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Mersin'de bu yıl beşincisi düzenlenen, iki gün süren Evvel Temmuz Festivali büyük coşkuyla yapıldı. Bir gün öncesinden kurulmaya

Detaylı

SUSMAYACAĞIZ SUSTURAMAYACAKSINIZ!

SUSMAYACAĞIZ SUSTURAMAYACAKSINIZ! SUSMAYACAĞIZ SUSTURAMAYACAKSINIZ! Dev-Genç lileri Susturamadınız, DİRENİYOR! Çay Üreticisini Susturamadınız, DİRENİYOR! Köylüleri Susturamadınız, HES lere Karşı DİRENİYOR! İşçileri, Memurları Susturamadınız,

Detaylı

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR!

OYA BAYDAK İŞİ, EKMEĞİ, ONURU İÇİN DİRENİYOR! SURUÇ TA SGDF NİN ÇAĞRISIYLA BİR ARAYA GELEN 32 DEVRİMCİ-DEMOKRAT KATLEDİLDİ, 100 ÜN ÜZERİNDE YARALI... Katliamın Sorumlusu EMPERYALİSTLER VE İŞBİRLİKÇİ AKP DİR Emperyalistler ve İşbirlikçileri ile Uzlaşmak,

Detaylı

DUYARSIZLIK VE BENCİLLİK AŞILMALIDIR

DUYARSIZLIK VE BENCİLLİK AŞILMALIDIR UNUTMAYACAĞIZ, AFFETMEYECEĞİZ, HESAP SORACAĞIZ! Onyıllardır kaybediyorlar. Kaybetmeye çalıştıkları bir insan değil yalnızca. İnsanlığın zulme karşı direnişi, yarınlar için beslediği umuttur kaybetmeye

Detaylı

HALK KURTULUŞ YAYINLARI EYLEM ÖĞRETİYOR

HALK KURTULUŞ YAYINLARI EYLEM ÖĞRETİYOR EYLEM ÖĞRETİYOR HALK KURTULUŞ YAYINLARI EYLEM ÖĞRETİYOR Birinci Basım, Aralık 1996 GİRİŞ EYLEM ÖĞRETİYOR Kurtuluş Gazetesi'nin 11 Mayıs 1996 ile 16 Kasım 1996 tarihleri arasında çıkan sayılarında 28 bölümlük

Detaylı

İ ç i n d e k i l e r

İ ç i n d e k i l e r İ ç i n d e k i l e r 4 AKP faşizminin saldırılarını protestolarla değil, işgallerle, direnişlerle durduracağız! Bundan Sonra İşgallerimizle Konuşacağız! 7 YÖK faşizmin kurumudur; Dev-Genç liler faşizmin

Detaylı