BAŞKENT ÇEVRE, KÜLTÜR, AİLE, ÇOCUK HAKLARI VE KÖY DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR. Madde 1- Derneğin Adı: Başkent Çevre Kültür Aile Çocuk hakları ve Köy Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÇEVRE, KÜLTÜR, AİLE, ÇOCUK HAKLARI VE KÖY DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR. Madde 1- Derneğin Adı: Başkent Çevre Kültür Aile Çocuk hakları ve Köy Derneği"

Transkript

1 BAŞKENT ÇEVRE, KÜLTÜR, AİLE, ÇOCUK HAKLARI VE KÖY DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Derneğin Adı: Başkent Çevre Kültür Aile Çocuk hakları ve Köy Derneği Derneğin Kısa Adı: BAŞÇEV DER dir. Derneğin Merkezi: Ankara dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. DERNEĞİN AMACI Madde 2- İl merkezleri, ilçe, belde, kasaba ve köylerimizde; milli, manevi ve tarihi değerlerimizle, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre alanlarında, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda, halkımızı bilinçlendirmek, geliştirmek, ilmen, fikren, bedenen ve kültürel yönden tahsilli, eğitimli, bilgili ve sağlıklı nesiller yetiştirmek, aile ve çocuk haklarının korunması için günümüzün bilim ve teknolojik iletişim imkânlarını kullanarak faaliyetler yapmak. Ulusal ve uluslar arası bilgi ve teknik kazanımlar sağlamak amacıyla kurulmuştur. ÇALIŞMA KONULARI 1. İl, ilçe, kasaba, köylerde tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim,el sanatları ve insani sahalarda her türlü dayanışma ve yardımlaşmaya katkı sağlar. 2. Dünyadaki tarım, hayvancılık ve su ürünleri sahasındaki gelişmelere paralel insanlığın ufkunu açabilen, kalkınmada önemli rolü üstlenen bilim adamları ve araştırmacılara; tarım, hayvancılık, sağlık, aile içi iletişim ile ilgili konferans, bilgi şöleni, panel, seminer düzenler, verir, verdirir. 3. Ankara taşrasında eğitim-öğretimde istenilen kaliteyi yakalayabilmek, üniversite de okumak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, köy halkını bilinçlendirmek için okuma-yazma, dikiş-nakış, halıcılık, seracılık, ilaçlama-sulama, sağlıklı yaşam, koruyucu hekimlik, hijyen, çevre sağlığı, hayvan sağlığı, toprak ve ürün verimliliği, okuma odası, el sanatları gibi konularda anket düzenler, projeler hazırlanmasına destek olur, kurslar açar, çalışmalar yapar, yapılanlarla işbirliği yapar. 4. Doğal afet (orman yangını, erozyon, sel, su baskını, deprem v.b.) salgın hastalık 1

2 gibi durumlarda imkânlarını seferber eder, yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici ve eğitici çalışmalarda bulunur. 5. Tıbbi, gıdasal, tarımsal, hayvansal ve benzeri yapılan inceleme, tahlil ve araştırmalardan toplumun aydınlanması amacıyla faaliyetlerde bulunur ve bulunanlara destek olur, teşvik eder. 6. Derneğin amaçları doğrultusunda faaliyette bulunan her seviyedeki resmi ve özel kurumla işbirliği yapar. 7. Ankara nın ili sınırları içerisinden öğrenim görmek veya araştırma yapmak amacıyla yasal çerçevede yurtdışına giden öğrenci ve araştırmacıya imkân hazırlar ve destek bulur. 8. Dernek amacına uygun çalışma yapan başarılı kişileri üyelik şartı olmaksızın ödüllendirir. 9. Derneğin amaçları doğrultusunda her türlü yazılı ve görsel basın yayın araçlarını (dergi, gazete, kaset vb.) inceler, faydalı olanları hizmete sunar, sosyal ve bilimsel kulüpler kurar. 10. Tarihi, doğal, turistik ve benzeri zenginlikleri topluma kazandırmak ve tanıtmak için çalışmalar yapar, yapılan çalışmalara destek olur ve yöresel turizmin gelişmesini sağlar. 11. Ağaç bayramı, kurtuluş günleri vb. belirli gün ve haftalarda anlamlı çalışmalar yapar veya yapılanlara destek olur. 12. Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve çalışma konuları ile ilgili her türlü toplantı, konferans, seminer, festival, fuar, gezi ve diğer gösterileri düzenler, düzenleyenlere destek olur, teşvik eder. 13. Köylünün yetiştirdiği süt, su ve tarım ürünlerinin verimliğini, kalitesini arttırmak, tanıtımı-dağıtımı-tüketimi ve pazarlamasına yönelik rehberlik yapmak için üniversite ve ehil kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu yönde kooperatiflerin kurulmasına yardımcı olur. 14. Jeotermal enerji kaynaklarının (sıcak su ve kaplıca gibi..) değerlendirilmesi adına bilimsel araştırmaya yönelik çalışmalarda bulunur, çalışma yapanlara destek olur, teşvik eder. 15. Ormanların önemini vurgulama (hatıra ormanı, özel orman vb. ağaçlandırma) 2

3 faaliyetlerinde bulunma; piknik ve oyun alanları oluşturma çalışmaları yapar, destek olur, teşvik eder. 16. Köylerde spor ve sporculuğun yaygınlaşması, geliştirilmesi için çalışmalar yapar. İmkan dahilinde spor sahaları, spor salonları ve kamp tesisleri kurulmasını teşvik eder, yardım eder, lokal açar. 17. Özürlü, hasta ve bakıma ihtiyacı olan köylülerin tedavi ve bakımının yaptırılmasını ve haklarının korunmasını sağlar. İlaç toplama, sağlık kontrolü gibi faaliyetlerde bulunur, yardımcı olur. 18. Şehit, gazi, malül, engeliler ve yakınlarına destek olur, haklarının korunmasını sağlar. 19. Dernek üyelerine kar dağıtmamak ve derneğin amaçları doğrultusunda sarf etmek şartıyla, amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gelir temin etmek, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve yardımlaşma sandıkları kurabilir sayılı Yardım Toplama Kanunu, ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır. Şartlı, şartsız vasiyetleri kabul eder. 21. Amaç ve çalışma konuları ile ilgili ikametgâh için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar, satar, taşınır ve taşınmaz mallara her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir. 22. Karşılıksız öğrencilere burs verir, ihtiyaç sahiplerine, giyim-kuşam, kırtasiye, gıda vb. ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olur. Bu bağlamda; ilaç, yeni elbise, kitap, gıda ve benzeri ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kampanyalar düzenler. 23. Bilgi teknolojilerinin her çeşidini (bilgisayar, telefon, internet v.b.) köy ve beldelere ulaştırılmasına yardımcı olur, katkıda bulunur, teşvik eder, imkân sağlar. 24. Ülkemizin sağlam, sağlıklı ve moral değeri yüksek insanlar, çocuklar, kadınlar ve gençliğe sahip olması için ihtiyaç duyduğu maddi ve manevi faaliyetleri yapar. 25. Dernek amaçları doğrultusunda kadın kolları, gençlik kolları, sağlık grubu, kültür sanat grubu, eğitim grupları, çevre, spor gibi kulüpler kurar. Bu gruplar yönetim kurulu kararları çerçevesinde kendi çalışma alanlarından sorumludurlar. 3

4 26. İlgili konularda araştırma ve çalışmalara destek verir, üyeler arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar. 27. Tüzükte gösterilen amaçları doğrultusunda, kanunlar çerçevesinde, eğitim ve öğretim faaliyetleri(yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası vb.) sosyal yardım faaliyetleri (çocuk bakım yerleri, huzurevi, aş ocağı vb.) yerleri kurma. Ayrıca faaliyetlerini sürdürebilmek için gayrimenkul kiralama, alma, satma, ipotek verme vb. işleri yapar. 28. Köy çocuklarının eğitim ve öğretimine katkıda bulunur, kitap temini için kampanyalar düzenler, burs sağlar, kalacak yer ayarlanmasına yardımcı olur vb. faaliyetlerde bulunur, zeki ve okuma kabiliyeti olan öğrencilere her türlü desteği sağlar. 29. Çalışma ve hizmet konularını gerçekleştirmek için üye ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme, geliştirme etütleri yapar; öneri ve dilekleri belirler ve bunları her türlü yayın aracı ile yayımlayabilir. Üniversiteler, kamu kurumları vb. ile danışmanlık ve işbirliği çerçevesinde ürünlerinin ticaretini yapar ve onlara yardımcı olur. 30. Becerisi olan kimselere (oya, dantel, takı, çiçek, nakış, dikiş, boyama, gıda gibi) el işleri yaptırarak bütçelerine katkıda bulunmak maksadıyla, derneğin kuracağı veya ortak olacağı işletmeler aracılığı ile yaptıkları ürünlerin ticaretini yapar ve onlara yardımcı olur. 31. Dernek üyelerine ya da gönüllülere bilgisayar, daktilo, lisan, tezhib, minyatür, ebru, hat, resim, klasik Türk musikisi, güzel konuşma-yazma, hızlı okuma, tiyatro ve el sanatları vb. gibi alanlarda kurslar düzenler. 32. Toplumun kişisel, sosyal ve mesleki gelişmeleri adına konferans, seminer, kurs, açıkoturum, forum, sempozyum, şenlikler, yarışmalar, anma törenleri gibi programlar düzenler. 33. Kadınların ve çocukların istismarı hususlarında bilinçlendirme seminerleri düzenler. Hukuki yönlerden de yardımcı olur. İstismar yapanları hukuki zemine taşır. 34. Köylerimizin ve beldelerimizin her türlü sorununun (sosyal, ekonomik, kültürel, ulaşım v.b.) ilgili resmi makamlara ulaştırılmasında aracı olur. 4

5 35. Tarımla ilgili olarak toprak, su, hava ve güneş gibi kaynakların tahlilini yaparak, yetiştirilmekte olan ürünlerin tanıtılması, dağıtımı, satışa yönelik, pazar bulunması, danışmanlık sağlanması, kooperatif ve birliklerinin kurulmasına yardımcı olmak, verimlilik kalitesinin artırılması ve insan sağlığına uygun olarak üretilmesini araştırmak amacıyla eğitim ve rehberlik hizmeti sunar. 36. Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırması konusunda halkımızı bilinçlendirir, çözümler üretir, teşvik eder. 37. Ağaç ve orman sevgisini halkımıza ve gelecek nesillerimize kazandırmak için gerekli çalışmaları yapar. 38. Doğal kaynakların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, çayır ve meraların, ormanların korunması ve geliştirilmesi, bilinçli kullanılması ve geri dönüşümün sağlanması hususunda faaliyetlerde bulunur. 39. Doğal kaynaklarımızın çevre ve özellikle köylerde hava, su, toprak ve gürültü kirliliği oluşturan; katı atıkların toplanması, taşınması ve yok edilmesi, tarımsal ilaçların yanlış kullanılması ve bu yolla çevreye ve halk sağlığına verilen zararın en aza indirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar ve yöre insanını bilinçlendirmek için faaliyetlerde bulunur. 40. Köylerde ürün kalitesini artırmak ve geliştirmek amacıyla yarışmalar düzenler. 41. Halkımızın geçim kaynakları olan ziraat-tarım, küçük-büyükbaş hayvancılık, meyve-sebzecilik, orman ürünleri, arıcılık, balıkçılık, tohumculuk vs. konularda halkımızı bilinçlendirmek için dernek merkezinde, il-ilçelerimizde veya köylerimizde konusunda uzman kişiler getirerek toplantı ve seminerler düzenler. 42. Gerektiğinde teknik, idari, yardımcı personeli ücretli ve/veya gönüllü çalıştırır. 43. İI-ilçe mahalle, belde, kasaba, köylerimizin yararına olan alanlarda yerel yönetimler ile öğretmen, imam ve köyün ileri gelenleriyle işbirliği yapar. 5

6 44. İl-ilçe ve köylerimizde yaşayan halkınızın toplum içerisinde sosyal seviyelerini daha da yükseltmek için konferanslar, yurt içi - yurt dışı geziler, sergi, tiyatro, sinema, konser, fuar, olimpiyat, spor müsabakaları gibi kültürel faaliyetlere katılır ve düzenler. 45. Ulusal- uluslararası seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü/ödülsüz yarışmalar düzenler. Gelir veya kültürel amaçla; Kısa ye uzun süreli kurslar, fuarlar, konserler, sergiler açar, kermesler düzenler, film, video, tiyatro, piyes, skeç, slayt vb. sosyal kültürel ve sportif etkinliklerde bulunur. Konusunda ihtisas sahibi kişilere her türlü ilmi, manevi, tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik konularda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları, telifler, tercümeler yapar veya yaptırır. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı-sesli görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşır. Her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, dokümantasyon merkezi oluşturur, gazete, dergi, kitap, kitapçık, CD, kaset ve bilgilendirme bültenleri çıkarır ve dağıtır. Web sitesi kurar. 46. Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde il, ilçe, kasaba ve köylerinde kamu yararının kullanımına sunulacak yol, köprü, çeşme, su şebekesi, oyun parkı, okul, ibadethane vb. yapıların yapılmasında veya tamir edilmesinde dernek imkânları dâhilinde yardımcı olur. 47. Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, Kalkınma Ajansı, İş-kur gibi ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ilgili Ulusal-Uluslararası proje yapma, proje hazırlama, partner olma, proje danışmanlığı yapma, yapılan projelere ortak olma ve yürütme faaliyetlerinde bulunur. 48. Yurtiçinde ve yurtdışındaki gezilip görülen köylerde, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda elde edilen bilgi, teknik, alternatif tarım-hayvancılık vb gibi kazanımların bölgemiz köylerinde uygulanmasını için çalışmalar yapar. 49. Yurtdışında ülkemizi temsil edenler ve yakınları ile diyalog içinde olur. 50. Uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla yarışma, konser, konferans, seminer, panel, tiyatro, sergi, spor, gezi, piknik, yemek, eğlenceli etkinlikler yapar veya beraber düzenler. 51. Aynı amaçlı diğer dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar 6

7 52. Tüketici hakları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerinde bulunur. 53. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda bir federasyona üye olur. 54. Gerekli görülen yerlerde(il, ilçe, mahalle, kasaba, köy, belde vb.) dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla resmi ve fahri temsilcilik ihsas eder. 55. Gençlik merkezleri kurma, kurulu olanlarla ortak çalışma, bunlara yönelik projeler yapma ve devam eden projelere ortak olma. 56. Gıda bankacılığı çerçevesinde faaliyette bulunur. İl-ilçe mahalle, belde, kasaba, köy ve yaylalarımız arasında birlik ve beraberliği, gerekli yardım koordinasyonları sağlaması, üyelerin ve üye adaylarının sosyal ve kültürel yönünün geliştirilmesi, çevre bilincinin kazanılması vb için geziler, ziyaretler, şenlikler, piknikler düzenler, sosyal amaçlı tesisler açar, kiralar, ortak olur, işletir ve tefriş eder vb. faaliyetlerde bulunur. Derneğimiz yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek için çeşitli sosyal ve kültürel (konferans, seminer, panel, gezi, sergi, yarışma vb.) faaliyetlerde bulunur. Bülten, bildiri, dergi vb. yayınlar çıkarır. Yasalara uygun olarak bağış, yardım, aidat toplar. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından, özel ve tüzel kişilerden her türlü yardım ve destek, rehberlik ve bilgilendirme talebinde bulunur. ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe 7

KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM: I- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: Madde:1- Derneğin adı KARAR MÜHENDİSLİK DERNEĞİ olup kısa adı KARARDER dir. Derneğin logosu olarak aşağıdaki şekil kullanılacaktır.

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI

BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYETLERİ MADDE 1: DERNEĞİN ADI Derneğin adı DEST ALIKARIYA MIROVÎ dir. İngilizce yazımı DEST HUMANITARIAN RELIEF tir. Türkçe yazımı DEST İNSANİ YARDIM dır.

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR

BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR 1 BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ BEYIN ARAŞTIRMALARI VE NÖROPLASTİSİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BU TÜZÜK 2 (İKİ) BÖLÜMDEN OLUŞMUŞTUR MADDE 1 Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve aşağıda

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği

Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Afrika Sanayici Ve İşadamları Derneği Dernek Tüzüğü AFRIKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Sayfa 1 Derneğin adı ve merkezi Madde: 01 - Derneğin adı AFRiKA SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Derneğin

Detaylı

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi

Detaylı

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin Adı: AVRASYA İPEKYOLU SANAYİCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ dir. Kısa adı AİSİAD dır. Derneğin merkezi : İSTANBUL dur.

Detaylı

A)Tüm Bireylerin özellikle de ilköğretim, lise ve yüksek öğretimde okuyan gençlerimizin;

A)Tüm Bireylerin özellikle de ilköğretim, lise ve yüksek öğretimde okuyan gençlerimizin; LİDER EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT GENÇLİK KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Lider Eğitim Kültür ve Sanat Gençlik Kulübü Derneği dir. Derneğin merkezi: Gülfem Hatun Mahallesi,

Detaylı

TOPLUMCU KARDEŞLİK MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 BAŞLANGIÇ Türk varlığını korumak, geliştirmek ve sonsuza kadar yaşatmak; Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yurdu ve milletiyle bir bütün olarak varlığını

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı, Merkezi Ve Amblemi Madde 1- Derneğin Adı: ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dır. Derneğin kısa adı: ÇEBİD dir.

Detaylı

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi:

Son Tüzük. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü. Derneğin Adı, Merkezi: Son Tüzük Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Tüzüğü Derneğin Adı, Merkezi: Madde 1 Adı : Derneğin adı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği dir (T.O.F.D. ) Merkezi : Derneğin merkezi İstanbul dadır.

Detaylı

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ

ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ ANADOLU KÜMELERİ İŞBİRLİĞİ PLATFORMU TÜZÜĞÜ Platformun Adı ve Merkezi Madde 1- Platformun adı Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu dur. Platformun merkezi Yürütme Kurulu Başkanı nın bunduğu yerdedir. Platformun

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MURAD ELLER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI MURAD ELLER Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği dir.(kısa Adı: MURADER) MADDE 2- DERNEĞİN MERKEZİ Derneğin merkezi Ankara dır. Yönetim

Detaylı

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ

GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ GÖNÜL ELÇİLERİ ÇALIŞMA REHBERİ www.gonulelcileri.gov.tr Biz Gönüllüyüz! Ya Siz? - www.aile.gov.tr İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. Hoşgeldiniz 2. Gönül Elçisi Kimdir?

Detaylı

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ

AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ AY EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI RESMİ SENEDİ BAŞLANGIÇ Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur. I.BÖLÜM

Detaylı

RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir.

RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir. RĠZE PAZAR ÖRNEK KÖYÜ DERNEĞĠ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Rize Pazar Örnek Köyü Derneği olup, kısaltılmış adı ÖRNEKKÖYDER dir. Derneğin merkezi İstanbul olup, yurt içi ve yurt dışında

Detaylı

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ TÜZÜK BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Derneğin Adı: Çevre Laboratuvarları Derneği dir. Derneğin Merkezi ANKARA dır. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Bu tüzükte geçen; Asil

Detaylı

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 2015 2019

HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 2015 2019 HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİNİN STRATEJİK PLANI 215 219 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ II. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM II.1. Yasal Çerçeve II.2. Stratejik Plan Modeli II.3. Stratejik Plan Modelinin

Detaylı

EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve ADRESİ MADDE 1. Derneğin Adı: Eğirdir Genç Girişimci İşadamları Derneği dir. Derneğin Merkezi: EĞİRDİR dir. Derneğin Adresi: Cami

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü. Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir. Derneğin: Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Dernek Tüzüğü Adı MADDE 1: Derneğin adı, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Derneğidir. Merkezi MADDE 2: Derneğin Genel Merkezi Ankara

Detaylı

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi 1. Derneğin Adı: Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği dir 2. Birliğin Merkezi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Binası, Gönyeli - Yenikent, dır Madde 2: Derneğin Amaçları

Detaylı

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ

AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ AYVALIK ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, UYGULAMA DERNEĞİ TÜZÜK METNİ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 1-1 Derneğin adı Ayvalık Araştırma, Geliştirme, Uygulama Derneği olup, kısaltması Ayvalık Ar-Ge olarak kullanılacaktır,

Detaylı

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ANKARA SAMSUN SANAYİCİ İŞADAMLARI VE YÖNETİCİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Ankara Samsun Sanayici İşadamları ve Yöneticileri Dayanışma Derneği dir. Kısa adı

Detaylı

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Resmî Gazete TÜZÜK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 19 Şubat 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete TÜZÜK Sayı : 27146 Karar Sayısı : 2009/14633 Ekli Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü nün yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 24/12/2008 tarihli ve 4094 sayılı yazısı

Detaylı

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder

TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI. Tüzük. Tüder TÜDER TÜKETICILER DERNEĞI Tüzük 2011 Tüder TÜKETİCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı Merkezi Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1: Derneğin Adı Tüketiciler Derneği dir. Kısa adı TÜDER

Detaylı