SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zekiye Reyhan EREN EYLÜL-2010 ANKARA

2

3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zekiye Reyhan EREN Tez Danışmanı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim YAZAR EYLÜL-2010 ANKARA

4 Zekiye Reyhan EREN tarafından hazırlanan SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLAR ARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. İbrahim YAZAR (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan: Üye: Üye: Üye: Üye: Tarih:../../ Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

5 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Tez Konusu : Tez Danışmanı : Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezi çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum.././2010

6 SINAV YETERLİLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.././2010 Z. Reyhan Eren Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

7 ÖNSÖZ Türkiye de 1986 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan ve iki yılda bir geçekleştirilen bienal etkinlikleri, günümüzde giderek önem kazanan çağdaş sanat hareketleri içinde, getirdiği yeni sergi anlayışı ve uluslararası etkinlik olma niteliği ile önem taşımaktadır. Turizm ve ülke tanıtımı açısından bakıldığında, küreselleşmenin de etkisiyle, bienal etkinlikleri gibi kültürel veya sosyal her türlü etkinliğin, turizmi geliştirme, imaj yaratma, destinasyon meydana getirme gibi hedefler doğrultusunda değerlendirilerek önemli ekonomik, turistik veya ve kültürel kazanımların elde edilebileceği birer pazarlama alanı haline geldiği görülmektedir. Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin dış turizmine ve tanıtımına olan etkileri değerlendirilmeye çalışılırken, etkinliğe ilişkin yeterli rakamsal verilere ulaşılamaması bu çalışmada karşılaşılan başlıca zorluk olmuştur. Ancak dünya genelinde büyük gelişme göstererek sağladığı sosyal, ekonomik ve kültürel getirileri sebebiyle ülkelerin turizm stratejilerinde önemli bir yer edinmeye başlayan çağdaş sanat hareketlerinin bienaller kapsamında incelenmesinin sanat turizmine ilişkin bir bakış açısı sağlayacağını düşünmekteyiz. Yoğun iş yükü içerisinde çalışmamızın tamamlanabilmesi için gereken anlayışı göstermeleri sebebiyle Sayın İbrahim YAZAR a ve Sayın Hasan DEMİR e teşekkür ederim. Ayrıca, tezimi yazma aşamasında geçirdiğim yoğun ve stresli süre içinde, benden manevi desteğini esirgemeyen değerli aileme ve sevgili eşime teşekkürlerimi sunarım. i

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....i İÇİNDEKİLER ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....iv TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ....v GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİENAL ETKİNLİKLERİ 1. BİENAL ETKİNLİKLERİ VE DÜNYA BİENALLERİ Bienal Tanımı Bienal Etkinliklerinin Özellikleri Küratörlük Dünya Bienalleri Venedik Bienali Whitney Bienali Sao Paulo Bienali Documenta Johannesburg Bienali Kwangju Bienali Manifesta-Avrupa Çağdaş Sanat Bienali Berlin Bienali...13 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE BİENAL ETKİNLİKLERİ 2. TÜRKİYE DE BİENALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Türkiye de Bienal Etkinliğinin Oluşumu Küreselleşmenin Etkileri Sponsorluk 18 ii

9 2.4. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Uluslar arası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri: İstanbul Sanat Bienalleri: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TURİZM VE TANITIMLARINDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 3. TURİZM TANITIMLARINDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN YERİ Turizm Kavramı Tanıtma ve Turizm Tanıtımı Tanıtmada Destinasyon İmajı ve Turistin Karar Alma Süreci Turizm Tanıtımlarda Kültürel Etkinlikler.35 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİNE İLİŞKİN RAKAMSAL VERİLER 4. YABANCI BASINDA 11. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ.42 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA...53 EKLER...66 ÖZET...93 ABSTRACT...95 ÖZGEÇMİŞ...97 iii

10 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ agm. adı geçen makale age. adı geçen eser bkz. bakınız CPI Collection Premier İstanbul Çev. Çeviren Ed. Editör Fr. Fransızca ICOM International Council of Museums IFW İstanbul Fashion Week İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı İng. İngilizce Kat. no. Katalog Numarası KTB Kültür ve Turizm Bakanlığı no./no. Numara OECD Organization for Economic Co-operation and Development Prof. Dr. ProfesörDoktor s. sayfa TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNWTO World Tourism Organization (Dünya Turizm Örgütü) iv

11 TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER İkinci Bölümün Tabloları Tablo 1: 11. Uluslararası İstanbul Bienali nin Bütçe Dağılımı.. 19 Tablo 2: Dünyada Bienallere Yapılan Harcamalar Tablo 3: ve 11. İstanbul Bienallerine İlişkin Ziyaretçi Rakamları 27 Dördüncü Bölümün Tabloları Tablo 4: Uluslararası İstanbul Bienalleri Ziyaretçi Sayısı..42 Tablo 5: Almanya dan Basın Yansımaları..44 Tablo 6: Amerika dan Basın Yansımaları.. 45 Tablo 7: Fransa da Basın Yansımaları Tablo 8: İngiltere de Basın Yansımaları.46 Tablo 9: İspanya dan Basın Yansımaları Tablo 10: İtalya dan Basın Yansımaları.47 Tablo 11: Dünyadan Diğer Basın 48 v

12 GİRİŞ Bienal etkinlikleri ve Uluslararası İstanbul Bienali nin Türkiye nin tanıtımına olan etkileri tezimizin konusunu oluşturmaktadır. Bu konu kapsamında, öncelikle bienal kavramının tanımı yapılarak, etkinliğin ne olduğu, tarihçesi, küratörlük tanımı gibi etkinliğe ait genel bilgilere yer verilmiş, ayrıca dünyadaki önemli bienallere değinilmiştir. İstanbul Bienali nin düzenleyicisi konumunda olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) na değinilirken, etkinlik etrafında oluşan eleştirel, sanatsal ve kültürel ortamın incelenmesine de çalışılmıştır. Öte yandan turizm, tanıtma, ülke tanıtımı, turizmde pazarlama gibi kavramlar ışığında turizm pazarlamasında kültürel etkinliklerin yerine dair genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Son olarak etkinliğin düzenleyicisi olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı arşivinden alınan istatistiki veriler, yerli ve yabancı basından ulaşılan belgeler ışığında Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin tanıtımına olan katkıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Farklı kültürlerden sanatçılar ile sanat takipçileri, galericiler, koleksiyonerler ve sanatsever izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında bir iletişim ortamı oluşturma amacı taşıyan bienal etkinlikleri, dünyada ilk kez 1895 yılında Venedik te düzenlenmeye başlanmıştır. Ülkelerin fuarlar, festivaller, sergiler, olimpiyatlar, konserler, moda haftaları, dans gösterileri, yarışlar, şovlar vb. kültürel, sportif, bilimsel etkinliklere ayırdıkları bütçenin giderek artması ve bu etkinlikleri ülkelerin tanıtımında ve pazarlamasında kullanılıyor olması, ülkemizin de dış tanıtımında etkin olabileceğini düşündüğümüz bienal etkinliklerinin önemini ortaya koymaktadır yılında 11.si gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin tanıtımına olan katkılarına ilişkin bir değerlendirme yaparken, yıllar içinde bienallere gelen katılımcı sayısı, yerli ve yabancı basının katılım içindeki oranı, etkinliğin dünya basınında ne şekilde yer

13 aldığına dair bilgiler derlenmeye ve ulaşılan istatistiki verilerinin bir araya getirilmesiyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu seçiminde, çağdaş sanata duyulan ilginin yanı sıra, ülkemizin tanıtımında önemli bir pay sahibi olabileceğini düşündüğümüz bienal etkinliklerine ilişkin bir çalışma gerçekleştirme merakının da etkisi olmuştur. Bu konuya ilişkin akademik kaynakların başında Güler Bek tarafından hazırlanan Bienal Etkinlikleri ve Türk Sanat Ortamındaki Etkileri adlı yüksek lisans tezi gelmektedir. Ancak adından da anlaşılacağı üzere, bu çalışma bienal etkinliklerinin Türk çağdaş sanat ortamındaki etkileri ve oluşan kültürel, eleştirel ve sanatsal ortam ile ilişkilidir. Bu konudaki diğer çalışmalar olan, Can Maden tarafından hazırlanan Sanat Bienallerinin Çağdaş Sanat Ortamına Katkısının Venedik Bienali Bağlamında İrdelenmesi konulu yüksek lisans tezi ve Zeliha Burtek tarafından hazırlanan Çağdaş Sanata Bienallerin Katkısı konulu yüksek lisans tezi de bienal etkinliklerini farklı bir açıdan değerlendirmektedir. Kütüphaneler, arşivler ve internet ortamında gerçekleştirilen araştırmalarımız sırasında ülke tanıtımında bienaller ve sanat etkinliklerinin yerine ilişkin bir yayına rastlanmamıştır. Konu hakkındaki sınırlı yayın, doküman ve bilgiye rağmen, Emine Bengi Lostar tarafından hazırlanan Uluslararası Sanat Etkinliklerinin Kültür ve Turizm Açısından Önemi başlıklı Kültür ve Turizm uzmanlık tezi ise, genel hatlarıyla yararlandığımız başlıca kaynaklardan biri olmuştur. Süreli yayınlardan elde edilen makaleler, yerli ve yabancı gazete haberleri, bienal katalogları ve gazete arşivlerinden elde edilen haberlerin yanı sıra, İKSV ile yapılan görüşmeler, Sibel Yardımcı nın Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul da Bienal ve Beral Madra nın İki Yılda Bir Sanat yayınları bu konuda yararlanılan başlıca kaynaklar olmuştur. 2

14 Çalışmamızın birinci bölümünde bienalin tanımına, dünyadaki önemli bienal etkinliklerine, küratörlük tanımına ve etkinliklerin içeriği hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Sayıca çok fazla olması nedeniyle dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Venedik, Whitney, Sao Paulo, Berlin gibi başlıca bienaller ele alınmıştır. Bu konudaki yazılı ve basılı katalog ve benzeri kaynaklarda daha çok sanatçılar ve sergilenen eserler yer aldığından ötürü, burada yer alan bilgiler çoğunlukla bienallere ilişkin resmi internet sitelerinden alınmıştır. İkinci bölüm, Türkiye deki bienal etkinliklerine ayrılmıştır. Bienal etkinliklerini hazırlayan koşullar, bienal oluşumları, Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri ve Uluslararası İstanbul Bienalleri hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca etkinliğin düzenleyicisi konumunda olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) de bu kapsamda ele alınmış ve kurumun geçmişten günümüze faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, sponsorluk ve küreselleşme gibi bienallerden ayrı düşünülemeyecek kavramlara da değinilmiştir. Bu bölümde, başta Bek in tezi olmak üzere, bienal kataloglarından, gazete haberlerinden ve en kapsamlı ve nitelikli bilgileri içermesi nedeniyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı nın resmi internet sitesinden (www.iksv.org) yararlanılmıştır. Turizm Tanıtımlarında Kültürel Etkinlikler başlıklı üçüncü bölümü bölümde, öncelikle turizm ve tanıtma kavramlarına yer verilmiştir. Turizm kavramı ve tarihi, turizmde tanıtma, turizm pazarlaması, tanıtmada destinasyon imajı, turist güdüleri gibi kavramlar ışığında, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ülke tanıtımındaki yerine ve turizm pazarlamasında oynadığı role ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bienal etkinliklerinin de bir parçası olduğu ve festivaller, olimpiyatlar, şovlar, moda haftaları, fuarlar, sergiler, festivaller, galeri ve müzelerin etkinlikleri gibi sanatsal, sportif veya sosyal etkinliklerin ülke imajına olan katkıları ve turizm pazarlamasındaki yerine değinilmeye çalışılmıştır. 3

15 Çalışmamızın ana konusu olan bienal etkinliklerinin ülkemizin tanıtımındaki etkilerine dair bilgiler dördüncü bölümde derlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda son İstanbul Bienali ne ilişkin dış basında çıkan gazete ve dergi haberleri, internet ortamındaki, günlük ve aylık yazılı ve radyolardaki basın yansımalarına ait İKSV den alınan rakamsal veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca dış basın yansımalarına ilişkin bir liste ekte belirtilmiştir. Son olarak, değerlendirme ve sonuç kısmında ise bu istatistiki bilgiler ve dış basında yer alan bienal haberlerinin niteliği ve sıklığı göz önünde bulundurularak, etkinliğin ülkemizin dış tanıtımındaki yeri hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 4

16 BİRİNCİ BÖLÜM BİENAL ETKİNLİKLERİ 1. BİENAL ETKİNLİKLERİ VE DÜNYA BİENALLERİ 1.1. Bienal Tanımı Sözlük anlamı olarak bienal kelimesi iki yılda bir, tekrarlanan olarak bilinmektedir. 1 İlk olarak 1895 yılında Venedik te sanat alanında kullanılmış olan bienal terimi, iki yılda bir tekrarlanan uluslararası sergi etkinliklerini kapsamaktadır. Genellikle düzenlendikleri şehrin adı ile anılan (Ergün, 1995: 88) bienal etkinlikleri, uluslararası alanda kültür ve sanat iletişimini sağlamak amacıyla, çağdaş sanat ortamında söz sahibi olmak isteyen ülkeler tarafından düzenlenmektedir. Böylece kendi sınırları dışına çıkamayan ulusal çağdaş sanat hareketleri uluslararası bir platforma taşınarak kendini gösterme olanağı bulmaktadır (Bek, 2000: 49). Uluslararası küratör Rosa Martinez e göre ise, politik ve ruhani bir nitelik taşıyan bienal, bugünü değiştirme arzusu içinde olan ulus aşırı bir ütopyanın anlık görünümüdür (Stallabrass, 2009: 41). 1 Biennial sözcüğü hakkında ansiklopedik bilgi bulunamamıştır. Latince kökenli bienial kelimesinin sözlükteki anlamı iki yılda bir olan ya da iki yılda bir yapılan toplantı dır. Bkz: The Oxford English Mini Dictionary, (Ed. Helen Liebeck-Elaine Pollard), Oxford: Clarenden Press, 1995, s. 45; Redhouse Sözlüğü (İngilizce-Türkçe), İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1989, s. 89; Prof Yaşar Önen-Cemil Ziya Şanbey, Almanca-Türkçe Sözlük (A-N), Ankara: Türk Dil Kurumu, 1993, s Türkçe de yıl aşırı, iki yılda bir olan bienal kelimesi için bkz: Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998 (9. ve son baskı), s. 290.

17 1.2. Bienal Etkinliklerinin Özellikleri Venedik te gerçekleştirilen ilkinin ardından, tüm dünyada sayıları hızla artan bienal etkinlikleri yerli halktan çok kozmopolit sanat izleyicisine hitap etme eğilimi taşımaktadır. Her ülkenin önemli kültür ürünlerini küresel piyasaya sürmek için rekabet ettiği uluslararası sanat veya ticaret fuarlarını model alan etkinlikler kimi zaman yeni ekonomik ve politik güçlerin kültürel düzeyde geliştirilmesi olarak da değerlendirilebilir. 2 Kentin her yanına dağılmış olan sanat eserleriyle ziyaretçilerin sanatı deneyimlerken, bir yandan da kente ait karakteri keşfetmesini hedefleyen bienaller, bu yönüyle ziyaretçinin haritalar eşliğinde kenti gezen bir turiste dönüştürerek, sanat ve turizm arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar (Stallabrass, 2009: 36, 46-47). En önemlileri Venedik, Sao Paulo, Havana, Kwangju bienalleri olan dünya bienallerinin sayısının günümüzde 200 e ulaştığı bilinmektedir. Uluslararası bir bienalin amacı, sanat ve kültür etkinliklerinin üst düzey bir kesitini öne çıkararak, her ülkenin belirginleşen güncel sanat anlayışını tanımak, ülkesinde ya da uluslararası sanat ortamında sanatın genel gelişimine katkı getiren sanatçıları tanıtmak ve bunu sanat uzmanlarına, koleksiyonculara ve geniş kitlelere sunmaktır. Bu amaç etrafında şekillenen bienal etkinlikleri, kuramsal düzeyde sanat alışverişini canlandırırken, yeni akımların ve atılımların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır (Madra, 2003: 13). Sanatı, galerilerin kısıtlı ve belirli çevrelere seslenen pazar ağırlıklı standartlarından çıkarıp, geniş kitlelerin tüketimine yönelten bir etkinlik olma amacı taşıyan bienaller, izleyiciyi bilinçlendirerek ona günün sanatını anlama sorumluluğunu da yüklediğinden, izleyici için bir bilgilenme süreci de yaratmakta (Madra, 2003: 38) ve kısa sürede güncelleşmeye doğru itilen izleyici de burada bilgi 2 Örneğin Stallabrass (2009: 43), İstanbul Bienali nin hükümetin Avrupa Birliği ne üyeliğin gerektirdiği seküler ve neoliberal standartlara uyum sağlandığı konusunda güvence verme çabasının bir parçası olduğuna değinir. 6

18 açığını da kapatmaktadır. Bienaller, yerli sanatçıların uluslararası sanat ortamına çıkmalarında olduğu kadar, yabancı sanatçıların düzenlenen ülkede bulunması, oradaki sanatı ve sanatçıları tanıması ve böylelikle çağdaş sanat alanında aşamalar kaydedilmesinde de önemli bir role sahiptir. Dünya kenti olma hedefi içinde olan bir kentte olması gereken etkinliklerden biri niteliği taşıyan bienaller (Stallabrass, 2009: 42) yalnızca sanat etkinlikleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda küreselleşmenin, diplomasinin 3 ve ekonomik canlanmanın parçalarından biri olarak görülmektedir (Yardımcı, 2005: 12). Genellikle belirli bir tema etrafında şekillenen ve seçilen temaya uygun işleri gerçekleştiren yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren etkinlikte, küratörler hem tema seçiminde hem de sanatçı seçiminde önemli rol oynamaktadır Küratörlük Küratör terimi, (Curatör-İng. ve Curateur-Fr.) belli bir mal ya da hizmetin yönetilmesi için üst düzeyde görevli kişi, müze ya da sanat galerisi yöneticisi, bekçi, koruyucu, iyileştirici, sergi komiseri, sergi yöneticisi gibi çok çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Küratörlüğün ilk olarak, Fransa da devrim sonrası müzelerin kurulmasıyla kurumsallaştığı, ardından 1882 yılında Fransa da Louvre Okulu nun açılmasıyla mezun olanların sayısındaki artış nedeniyle Fransa Müzeleri Küratörler Birliği nin kurulup üyelerine küratör ünvanı verilmesiyle yaygınlaştığı bilinmektedir. Mirası korumak, koleksiyonu zenginleştirmek, araştırma yapmak ve sergi düzenlemek gibi görevlere sahip müze küratörleri, ulusal mirasın korunması, eser onarımı yapılması, yeni eserler satın alınıp sergilenmesi için sanat tarihçi, sanat felsefeci yada sanat toplumbilimcisi gibi diğer uzmanlarla işbirliği içinde olmalıdır. Sanat alanında yaşanan değişimlerle birlikte, müze küratörlüğü yerini çağdaş sanattaki anlamına doğru yerleştirmiştir. Çağdaş anlamıyla küratörlüğün, Marinetti, Breton, Duchamp ve Picabia gibi avangard sanatçıların ürünlerini bir araya 3 7. İstanbul Bienali nin küratörü Yugo Hagesawa bir röportajında birçok serginin diplomatik ilişkileri etkilediğini belirtmiş ve kültürel kabul görme ile bağlantılı olarak yapılan sergilerin kültürel bir diplomasi içerdiğini ifade etmiştir. Ayrıca Venedik Bienali gibi büyük sergilerin olimpiyat oyunlarına benzeyen ve çok diplomatik yapıları içeren sergilerin aslında bir tür güç oyunu olduğunu ve bu durumun klasik güç ilişkileri üzerinde etkin olduğu vurgulanmıştır (Yılmaz, 2007: 21). 7

19 getirerek, ilk kez müze küratörü dışında kişisel bir sergileme gerçekleştirmesiyle başlamış olduğu düşünülebilir (Yörük, 2008: 80). Son yıllarda sanatçı, yapıt, müze ve galeri sayısındaki olağanüstü artış, ardarda gerçekleşen sanatsal devrimler, yeni ortaya çıkan disiplinler, ulusal ve uluslararası hareketlilik gibi nedenlerle yaşanan sanat alanındaki üretim patlaması küratörlerin sergileme görevini ön plana çıkmıştır. Küratör artık görevli olduğu müzenin deposuna inerek yapıt seçmek, yeni eserler almak ve sergi düzenlemek gibi geleneksel rollerle yetinmeyerek, daha kapsamlı idari rollerde görev almakta; sergilerin kavramsal çerçevesinin belirlenmesi, katalog basımı, farklı disiplinlerdeki kişilerle, resmi ve özel kuruluşlarla bağlantılar kurulması gibi pekçok aşamada etkin rol oynamaktadır. Küratörlüğün bu denli etkin ve ön planda olması, sergide eserleri bulunan sanatçı ve eserlerinin önüne geçerek göze batar bir konuma gelmesi küratörlüğün en çok eleştiri alan noktalarındandır 4 (Yörük, 2008: 81). Günümüzdeki anlamıyla küratörün işlevi ilk olarak 1969 yılında Harald Szeeman tarafından düzenlenen Davranışlar Biçim Olunca sergisinde Joseph Beuys, Richard Serra, Lawrence Weiner gibi kavramsal sanatçıların bir araya gelerek kavram ı ortaya çıkarmasıyla ortaya çıkmıştır. Szeeman ın Avrupa nın önemli bienalerinden olan 5. Dokumenta nın küratörlüğünü de üstlenmesi, sanat tarihindeki küratörlük dönüşümünü belirginleştirmiştir (Acar, 2005: 25; Yörük, 2008: 81). Szeeman la başlayan ve sanatın küreselleşmesinden çok daha önce ortaya çıkan çağdaş sanat küratörlüğü, dünya çapında ortaya çıkan bienal, trienal ve uluslararası çaplı büyük sergilerin ortaya çıkmasıyla daha da yaygınlaşmaktadır. Küratörlerin kazandığı bu yeni konuma ilişkin ülkemizde en çok tartışması yapılan konu sanatçı seçimidir. Küratörlerin kimi zaman yapacakları sergiye kendi belirledikleri sanatçıları dahil etmesi ve bu seçimlerindeki keyfiyetle yeni bir iktidar odağı olarak algılanması çeşitli eleştiriler almaktadır (Acar, 2005: 37-40, Yörük, 2008: 82). 4 Küratörlük kurumuna ilişkin eleştirel tutumlardan biri de Baykam tarafından dile getirilmiştir: Gün artık ressamların, sanatçıların değil, küratörlerin, büyük sanat prodüktörlerinin günüydü... sanatçı, arada onlar ile beraber kolektif bir çıkışta araya kendi işini, imzasını sıkıştırabilirse, kendini mutlu saymalıydı (Baykam, 2001: 301). 8

20 1.4. Dünya Bienalleri Venedik Bienali 5 : 19. yüzyılda ülkelerin ticari, ekonomik alanda üretimlerini ortaya koyabildikleri ve böylece ulusal kimliklerini tanıttıkları fuarlar ve sonrasında düzenlenmeye başlayan sanat sergileri, bienal fikrinin ilk aşamaları olarak değerlendirilebilir. İlk olarak yılında Venedik te I. Uluslararası Venedik Sanat Sergisi adı altında gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli sanat etkinliği kabul edilen Venedik Bienali, 1945 yılına dek tek olma niteliğini korumuştur (Maden, 1996: 48; Burtek, 1998: 82-83) teki ilk etkinlik sonrasında, her tür uluslararası sergi dünyanın çeşitli köşelerine yayılarak hızla çoğalmış, bu örnekten yola çıkan bazı kentler de kendi bienallerini oluşturmuşlardır (Block, 1995b: 20). Parasal desteğini çeşitli fonlardan, merkezi yönetimlerden, giriş ücretleri ve katalog satışları gibi gelirlerden elde eden Venedik Bienali (Anonim, 1982: 32) ilk olarak Giardini adlı bahçede pavyonlar şeklinde düzenlenirken, 1970 yılından sonra bahçenin ve pavyonların dışına; müzelere, büyük depolara ve çeşitli fabrika alanlarına taşmıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında ve arasında ara veren etkinlikler, 1976 da yeniden başlamıştır (Maden, 1996: 48; Burtek, 1998: 85; Madra, 2003: 124). 5 Venedik Bienali nin resmi internet sitesi için bkz: Erişim Tarihi: Bu dönem Avrupa da demiryolu ağlarının inşa edildiği, kitlelerin hareketli hale geldiği, ticaretin geliştiği, yeni sergileme ve görme biçimlerinin oluştuğu ve dünya sergilerinin başladığı bir zaman dilimidir. Dünya sergilerinde kullanılan teşhir biçimi, Venedik Bienali nin ulusal pavyonlar üzerine kurulu sergilerini bugün de şekillendirmeye devam ettirmektedir (Yardımcı, 2005: 23). 9

21 Düzenleme biçimi ulusallık ilkesi üzerine kurulu olan ve her ülkenin bir pavyonda eserlerini sergilemesiyle oluşturulan Venedik Bienali nin bu düzenleme modeli, günümüzde çağdaş sanat oluşumlarının yapısını yansıtmadığı, yapıtlar arası ve sanatçılar arası ilişkiler bağlamında karşılaştırmalara ve etkileşimlere olanak sağlamadığı nedeniyle kendi içine kapalı bulunmakta ve çağın ihtiyaçlarına yanıt vermediği düşünülmektedir 7 (Maden, 1996: 42). Bu nedenle, 1999 yılından itibaren etkinliğin statüsünde değişimler olmuş, devlet idaresi yerine vakıf yönetimiyle düzenlenmeye başlanmış, mekan sayısını artırılmış ancak herhangi bir tema olmaksızın ulusal pavyonlar modelinde gerçekleştirilmeye devam edilmiştir (Madra, 1999a: ). Türkiye, etkinliğe önceki senelerde bienal alanı dışında kiralanan çeşitli mekanlarında Beral Madra nın hazırladığı sergilerlerle katılmış olsa da, ilk olarak 2007 yılında asıl bienal alanı içinde yer almış, Hüseyin Bahri Alptekin ve Aydan Murtezaoğlu nun eserleri Vasıf Kortun un küratörlüğünde düzenlen bir sergiyle izleyicilerle buluşmuştur. Bu gelişme, Türkiye nin sanat ortamı açısından oldukça önemli bir adım olmuştur (www.radikal.com, ). En eski ve en uzun soluklu kültürel etkinlik olarak değerlendirilen 53. ve son Venedik Bienali, 77 pavyonda sergilenmiş ve 2009 yılındaki etkinliğin izleyici sayısı (Arsenale ve Giardini deki paralı sergilere) olarak belirlenmiştir. Günlük ortalama izleyici sayısı dür. 24 hafta boyunca süren bienal etkinlikleri İtalya nın en çok ziyaret edilen sergisi olmuştur (www.tepapa.govt.nz, ). 7 Klasik bienal modeli uygulanan etkinlikte, tıpkı bir dünya fuarında olduğu gibi her ülkenin kendi pavyonu vardır ve sorumluluğu kendisi üstlenerek burada sergilemek istediklerine kendisi karar verir. Ancak sonraki yıllarda farklı bir bienal modeli uygulanan Sao Paulo, Sidney, İstanbul ve Johannesburg gibi kentlerde diğer sanatçılarla karşılaşma imkanı bulan yerel sanatçılar, etkinliği bir atölye yada sempozyum karakterine dönüştürmektedir. 10

22 Whitney Bienali: 8 Bienalin başlangıcı, kendisi de bir sanatçı olan Whitney Müzesi nin kurucusu, Gertrude Vanderbitt Whitney in 1918 de Greenwich Village da açtığı Whitney Studio Club da sergilenen yapıtlar olmuştur. Studio Club un çatısı altında bir araya gelen ve dönemin baskın Avrupa sanatı ve kültüründen uzaklaşarak kendi yapıtlarını sergileyen Amerikalı sanatçılar, bu alternatif mekanda modern Amerikan sanatını sergilemekle kalmamış bienale giden ilk adımları da atmışlardır. 20. yüzyıl Amerikan sanatının önemli isimlerinden Milton Avery, Philip Guston, Edward Hopper ve Georgia O Keefe nin bulunduğu birçok sanatçının yapıtları ilk kez burada sergilenmiştir. İlk olarak 1932 yılında gerçekleştirilen Whitney Bienali sergileri, 1950 lerde daha geniş kitlelere ulaşabilme amacıyla Amerika nın birçok yerinde tekrarlanmış, 2000 yılında ilk kez Whitney dışından küratörlerce organize edilmiştir Sao Paulo Bienali: 9 İlk olarak 1951 yılında gerçekleştirilen Sao Paulo Bienali, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Orta Doğu, Avrupa Pasifik ten oluşan ve dünyanın yedi bölgesini kapsayan bir sergi modelini yansıtmaktadır. Ulusal pavyon modeliyle, farklı ülkelere de mekan vermeyi amaçlayan bienalde, sık sık ödüllendirmeler yapılmış, dünyanın diğer sanatçılarıyla bağlantılar kurularak, katılan sanatçılara yurt dışında yapılan bienallere katılma olanağı sağlanmıştır (Anonim, 1998: 20; Kortun, 1998: 121). Belirli bir sanat programına bağlı kalmayıp, yeni şekillendirmelere her zaman açık olan etkinlik, Latin Amerika için önem taşımakla kalmayıp, uluslararası sanat dünyası tarafından da ilgiyle izlenmiştir (Leffingwell, 1992: 83; 1995: 41). Brezilya toplumunu modernleştirme projesinin bir parçası olarak Brezilyalı sanatçıların uluslararası sanat sahnesinde kendilerine 8 Whitney Bienali nin tarihçesi ile ilgili bilgiler için bkz: Erişim Tarihi Sao Paulo Bienali nin tarihçesi için bkz: Erişim Tarihi:

23 yer açmalarına olanak sağlamış olan etkinlik, Avrupa dışında gerçekleştirilen bienallerin en bilinenlerinden biridir (Yardımcı, 2005: 24) Documenta: Hitler zamanında sanata uygulanan baskı ve sanatçılara getirilen yasaklar nedeniyle güncelliğini kaybetme noktasına gelen Alman sanatı, ilk kez 1955 yılında Prof. Arnold Bode nin öncülüğünde Documenta-1 sergisinde yeniden gündeme gelir. Aynı zamanda 100 Günlük Müze anlamına gelen sergi, Almanya nın Kassel şehrinde günümüze kadar her beş yılda bir düzenlenerek, dünyanın önemli sanat etkinlikleri arasında yerini almıştır (Güler, 1982: 32). Etkinliğin temel amacı savaş sonrası sanat ortamını canlandırmak ve ülke imajını olumlamak olduğundan, bienalin ülkelerin tanıtım aracı olarak kullanmalarının ilk örneklerinden biri olarak da kabul edilebilir (Yardımcı, 2005: 23) Johannesburg Bienali: 1995 yılında Christopher Till ve Laura Ferguson tarafından organize edilerek Afrika teması ekseninde düzenlenen Johannesburg Bienali 10 (Becker, 1998: 87), seçmiş olduğu kavramla önceki dönemin irdelenmesine yardımcı olmayı ve böylece oluşacak kültürel birliktelikle ülkedeki iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlamıştır. Bienalde ayrıca geçici yabancılar, kimlik, din, cinsellik, ırk, vatandaşlık hakları, sömürgeleşme gibi diğer kavramlar da konu edilmiştir (Bek, 2000: 59). 10 Güney Afrika da ilk özgür seçimlerin gerçekleştirildiği 1994 ten bir yıl sonra düzenlenen bienalin amaçlarından biri de yıllar boyu maruz kaldığı boykot uygulamasından sonra, Güney Afrika yı yeniden kültür dünyasıyla ilişkiye geçirmekti. Ancak ülkeyle ilgili olumsuz manzaralar üretecekleri düşünülen Güney Afrikalı sanatçıların bienalin dışında bırakılması ve Afrika toplumu hakkında insanı şüpheye düşürecek kadar olumlu bir tablo sunulması, bienallerin kimi zaman somutlaşmasını beklediği ideallerle çeliştiğine bir örnektir. Bkz: Stallabrass 2009:

24 Kwangju Bienali 11 : Kore nin Kwangju şehrinde 1995 yılında başlatılan Kwangju Bienali, Asya nın ilk çağdaş sanat bienalidir. Altmış ülkeden beş yüzün üzerinde sanatçının katılımıyla Seul de gerçekleştirilen ilk bienal, farklı ülkelerden gelen küratörlerce düzenlenmiş, politik arınma, sanatta batı hakimiyetini kırma, Asya sanatını dünyaya açma gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlamıştır. Batılılaşmanın yerine globalleşme, tekdüzeliğin yerine çeşitlilik yaratma isteğinin yanı sıra, batı ve doğunun denge içinde yer aldığı bir tarih yaratarak, 21. yüzyılda aktif bir Asya kültürü oluşturup, Pasifik kıyılarını kültürel bir topluluk haline getirmek de bienalin diğer bir hedefi olmuştur Manifesta-Avrupa Çağdaş Sanat Bienali: İlk kez 1996 yılında Hollanda nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen etkinlik, Foundation European Art Manifestation adlı bir kurum tarafından düzenlenmiş, çok sayıda küratörden 12 oluşan bir kurul tarafından düzenlenmiştir. İsimlerini farklı sergilerle duyuran küratörler davet etmek istedikleri sanatçıları belirledikten sonra, onlardan yaptıkları işlere dair birer dosya istemiş ve bu dosyalar üzerinden bir karara varma yöntemiyle organizasyonu gerçekleştirmişlerdir. Bienalde göç, iletişim-irtica, doğa ve kültür, kültürel kimlik temaları belirlenmiştir (Sönmez, 1996: 129; Altındere, 1999: 54). 11 Kwangju Bienali ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Erişim Tarihi: Danışma kurulu Els Barents, Rene Block, Henry Meyric Hughes, Svenrobert Lundguist, Anda Rottenberg, Lilijana Stepaçiç ten oluşmuş ve sergi yapımcılarının seçimi gibi pek çok konudan sorumlu tutulmuştur. Rosa Martinez (Barselona), Viktor Misiano (Moskova), Katalin Neray (Budapeşte), Hans-Ulrich Obrist (Paris-Viyana) ve Andrev Renton (Londra) gibi sergi yapımcılarından oluşan komite ise sanatçıların seçilmesinde görevlendirilmiştir (Sönmez, 1996: 129; Altındere, 1999: 54). 13

25 Berlin Bienali: 30 Eylül Ocak 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Berlin Bienali, Klaus Biesenbach, Hans-Ulrich Obrist ve Nancy Spector dan oluşan bir yönetim kadrosu tarafından düzenlenmiştir. Kendini konu edinmesi bakımından bir ilki gerçekleştiren bienalin seçtiği tema olan Bugünün Berlin i 1989 dan beri kentte olan sanatçılar kadar, bu tarihten önce burada bulunan ve halen yaşamakta olan sanatçılarla Berlin dışından şehre yaklaşım içinde olan sanatçıları bir araya getirme amacı taşımıştır. Bienalin amaçlarından birisi de, gündemde olandan marjinale, piyasada olandan saklı olana, ünlüden anonime kadar kenti düşünen çağdaş sanatın bütün katmanlarını genç vizyonda toplamaktır (Alptekin, 1997: ). 14

26 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE BİENAL ETKİNLİKLERİ 2. TÜRKİYE DE BİENALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 2.1. Türkiye de Bienal Etkinliğinin Oluşumu Türkiye de 19. yüzyılda başlayan sergi etkinliklerinden 1 başlayarak, kişisel sergiler, devlet sergileri, çeşitli kuruluşların düzenlediği yarışmalı sergiler, grup sergileri ve galerilerin düzenledikleri sergileme etkinlileri şeklinde başlıklar altında toplayabileceğimiz çeşitli geçiş aşamaları görülmektedir li yılların sonuna gelindiğinde ise, Türk sanat ortamını ve sergileme anlayışını değiştiren önemli etkinlikler gerçekleştirilir. Bu etkinliklerden ilki, Mimar Sinan Üniversitesi nin 1977 de düzenlediği 2000 Yılına Doğru Sanat sempozyumu ve Yeni Eğilimler sergileridir. Bu sergiler, genç sanatçı kuşağının farklı deneyimlere yönlendirilmesinde ve böylelikle Türk sanat ortamına farklı eğilimlerin taşınmasında bir köprü görevi görmüştür. Bu dönem aynı zamanda sanat ortamına yeni kavramların (pop art, minimal art, kavramsal sanat) girdiği bir süreç olmuştur lerde düzenlenmeye başlanan Öncü Türk Sanatından Bir Kesit sergileri, Türkiye için yeni denemelerin kendini gösterdiği ve geleneksel anlayıştan uzak sanat yapıtlarına yer verilen bir etkinlik olarak yerini almıştır. Minimal sanat, kavramsal sanat ve hazır nesne kullanımının ağırlıkta olduğu bu sergilerde sanat eserlerinin satış amaçlı sergilenmiyor olması ve güncel sanat resim piyasasına karşıt durması, buradaki yeniliklerden bazılarıdır. Yeni Eğilimler ve 1 Türkiye de sergi etkinlikleri ile ayrıntılı bilgi için bkz: Bek, 2000:

27 Öncü Türk Sanatından Bir Kesit gibi etkinlikler ve bir grup sanatçının 2 çağdaş sanat oluşumuna yönelik çabaları, bienal ortamını hazırlayan ön sanat oluşumları olarak değerlendirilmiştir (Sönmez, 1996: ; Erzen, 1999: ; Köksal, 1999: ) yılında ortaya çıkan festivallerin zamanla daha etkin hale gelerek yaygınlaşmasında Cumhuriyet in ilk elli yılına damgasını vurmuş olan uluslaşma çabasının yerini küreselleşme projesine bırakmasının etkisi büyüktür sonrası dile getirilen küresel ekonomiye geçme gerekliliği, o güne dek kısıtlı kalan uluslar arası kültürel değişim ve paylaşım olanaklarının da önünü açmıştır. Ekonomik liberalleşme, beraberinde yeni hayat tarzlarını, tüketim kalıplarını, özel televizyon, radyo ve interneti de getirmiştir. Bu dönüşümün bir parçası olan festivaller, Batı ile kültürel bütünleşme yolunda atılan adımların en önemlilerinden biri olmuş, değişimin merkezi ise sınıfsal, kültürel ve yaşantısal çeşitliliğin en fazla görüldüğü İstanbul da olmuştur 3 (Yardımcı, 2005: 27). Dışa açılmanın kültürel anlamda ilk basamaklarından olan bienal etkinliği, dönemin Kültür Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu nun da ifade ettiği üzere sanatın evrensel özelliği içerisinde ülke sanatlarının tanıtılmasına imkan vermesinin yanı sıra, Büyük Önder Atatürk ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü doğrultusunda dostluk ve barış ortamında da ülkeleri birbirine yakınlaştırmada, kaynaştırmada önemli rol oynayacaktır (Taşçıoğlu, 1986: 6). 1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali nin düzenlenmesinden bir yıl sonra, İKSV, daha önceden festivaller kapsamında yer verdiği plastik sanatlar sergilerini tek çatı altında toplamaya başlar ve 25 Eylül-15 Kasım Yenilikçi sanat anlayışını benimseyerek geleneksel sanat türlerinin dışına çıkan, sanat üretiminde farklı teknik, biçim ve malzemeler kullanan bu sanatçılar Türk sanat ortamına çağdaş kavramların taşınmasında etkili olmuşlardır. Aralarında Ayşe Erkmen, Füsun Onur, Serhat Kiraz, İsmail saray, Selim Birsel, İsmet Doğan, Canan Beykal, Gülsün Karamustafa, Cengiz Çekil, Ahmet Öner Gezgin, Handan Börüteçene, Osman Dinç in bulunduğu sanatçılar, alışılmış beğeni düzenini sarsan etkinliklerinden ötürü eleştirilmişlerdir. Ancak sorunsallaştırdıkları kavramlar irdelenmiş ve bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen hemen her etkinlikte yer almışlar ve bu sanatçılardan çoğu bienal etkinliklerine bir ya da birden fazla olmak üzere katılmıştır (Bek, 2000: 73). 3 Nitekim İstanbul da düzenlenen bienal etkinliklerine bakıldığında, dördüncü bienalin ardından tek seçici olarak yabancı küratörlerin davet edildiği görülmektedir. Bu durum, bienalin dünya sanat ortamına gönderdiği evrensel etkinlik olma yolundaki mesajı sağlamlaştırma, İstanbul un uluslar arası piyasalara seslenme gücünü artırmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Uysal, 2008:

28 tarihlerinde 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri adıyla uluslararası nitelikte bir etkinlik başlatır. Daha sonra, etkinliğin iki yılda bir yapılmasına karar verilmiş ve İstanbul Bienali adı altında devam etmiştir Küreselleşmenin Etkileri Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik açılardan global bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelen (tr.vikipedia.org, ) ve 1970 yıllardan itibaren giderek belirginleşerek kullanılan küreselleşme terimi, sonraki yıllarda ulaşım, iletişim ve bilişimde yaşanan teknolojik gelişmeler paralelinde toplumun her alanını kuşatarak kavram olmaktan çıkan bir olgu halini almıştır.günümüzde küreselleşme olgu ve süreci toplumsal yaşamın her alanını etkilerken, sanat alanının da bunun dışında kalması düşünülemez. Sanat alanına getirilen başlıca yenilikler arasında, yeni organizasyon biçimlerinin oluşması, küratörlük gibi yeni meslek gruplarının yaygınlaşması, yeni sanat yapma yol ve yöntemlerinin belirmesi gibi çok sayıda olgudan söz etmek mümkündür (Yörük, 2008: 4). Küreselleşmenin kültürel boyutları iletişim, medya ve ulaşım teknolojilerindeki yeniliklerden, ekonomik boyutlardan, iktisadi bütünleşme ve çok uluslu şirketlerin dünya çapındaki etkilerinden, siyasal boyutlardan, kimlik sorunu ve farklılık analizinden etkilenmektedir. Sanat alanının da kültürün bir kolu olarak düşünüldüğünde ise, her iki alanda yaşanan küreselleşmenin hem sanat organizasyonları hem de üretilen sanat eserleri anlamında ortaklıklar taşıdığı görülmektedir 4 (Yörük, 2008: 68, 76). Ülkemizde özellikle 1980 sonrası ortaya çıkan küreselleşen ekonomiye katılma dönemiyle birlikte kısıtlı kalan uluslararası kültürel değişim ve paylaşım olanaklarının 4 Kültürel küreselleşme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: YÖRÜK, A.Küreselleşmenin Kültürel Boyutlarını Uluslararası İstanbul Bienali Küratörlerinin Kavramsal Çerçeve ve Temalarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

29 önünün açılması, ekonomik liberalleşme sürecini, yeni hayat tarzlarının ve tüketim kalıplarının ortaya çıkması, özel televizyon ve radyoların açılması, uydu, internet gibi gelişmelerin yaygınlaşması gibi gelişmeler yeni kültürel üretim ve tüketim mekanizmalarının da önünü açmıştır. Bu dönüşümlerin bir parçası olarak küresel sermayeyi çekme ve kültür turizmini canlandırma amacı taşıyan (Yardımcı, 2005: 27, 30) bienal etkinliğinin oluşumunda küreselleşmenin önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır 5. İhtilal sonrası yaşanan politik durgunluk, ekonomik atılım ve ülkenin özellikle Batı ya karşı kendini kabul ettirme dönemi olduğundan, Türkiye de sanat üretiminde yaşanan hızlı gelişim, müze ve sergileme alanına da doğrudan etki etmiştir (Madran ve Önal 2000: 182) sonrası görülen bu tip sanat etkinliklerinin meydana getirdiği hazırlık süreci ve sanatsal birikimin yanı sıra, dönemin siyaseti yapısındaki değişimler ve hükümetlerin kültür politikaları da bienal etkinliklerinin Türkiye deki yerini almasında etkin rol oynamıştır yılında iktidara gelen Turgut Özal hükümeti, ekonomide serbest piyasa ekonomisinin yerleştirilmesi, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve enflasyonla mücadele gibi konuların yanı sıra, küreselleşme sürecine geçiş, dışa açılma gibi konularda yoğun çaba harcamıştır. Dışa açılma politikası başta ekonomi olmak üzere, ülke kültürünün ve değerlerinin dünyaya tanıtılması ve diğer konuları da içermiştir. Kültür ve sanatın milli değerlerin korunmasında olduğu kadar, uluslar arası ilişkilerde de önemi üzerinde temellenen kültür politikası, 1986 yılında düzenlenen Türkiye deki ilk bienal etkinliği olan Asya-Avrupa Sanat Bienali nin gerçekleştirilmesiyle kendini göstermiştir (Madra, 1986: 55; Kantarcıoğlu, 1987: 86; Özsezgin, 1992: 47; Çubukçu, 1996: 839; Germaner, 1999: 25; Zürcher, 2000: 425). 5 Yardımcı ya göre (2005: 46) küreselleşme çabasında olan İstanbul da sanat ve sanatçılar da yeni roller üstlenmekte, uluslar arası sanat festivalleri, sergiler, bienaller ve festivaller çeşitlenirken bu tarz girişimleri desteklemeye hazır kuruluşların da sayıları artmaktadır. Kentin kendisi metaya dönüşürken, sanatsal etkinlikler de bu metayı hazırlamanın ve satmanın araçları olarak önerilmektedir. Cingöz (2010: 26) de Türkiye de 1980 lerden beri sergi davetiyelerinde yer alan sponsor logo ve teşekkürlerine bakarak kapitalizmin geçirdiği evrimin izlerini sanat dünyasında takip etmenin mümkün olduğunu dile getirmiştir. 17

30 2.3. Sponsorluk Tüm dünyada gerçekleşen çağdaş sanat hareketlerine bakıldığında, sanat sergileme yöntemlerinden çok, bu etkinliklerin organizasyonunda ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir değişimin gerçekleştiği görülmekte, büyük kuruluşların da bu tip etkinliklerde sponsor olarak katılım sağladıkları görülmektedir. Benzer bir durum, İstanbul Bienali içinde söz konusudur. Ekonomik yapıdaki değişimler paralelinde, tüm dünyada olduğu gibi devletin bu konudaki maddi desteğinin azalması ve bu tip etkinliklerin birer prestij simgesi olarak görülmesi, uluslararası destekçi kuruluşların sponsorluk sağlamalarında etkin olmuştur (Barlas, 2010: 1-2). Vakıf ve özel sektörün işbirliği ile, ilki 1987 yılında düzenlenen İstanbul Bienali de, dünyada değişen sponsorluk ilişkilerinin bir diğer örneği olarak değerlendirilmektedir. İlk üç bienalde sponsorlar genellikle şahsi ilişkiler yoluyla yürütüldükten sonra, dördüncü bienalle birlikte sponsorluk ilişkilerinin düzenlenmesi resmi yollarla yapılmaya başlanmış, 2007 yılından itibaren ise tekli sponsor desteği Koç Holding tarafından üstlenilmiştir ve desteğin 2016 yılına kadar sürdürülmesine karar verilmiştir 6 (Barlas, 2010: 3-4). Tablo 1 de de görüldüğü üzere, KTB nın bu etkinlik için tahsis ettiği bütçenin %5 ler civarında olması, kuşkusuz 1980 lerde başlayan ve devletin kültür sanat alanından planlı bir biçimde geri çekilmesi ile ilişkilidir. KTB Genel Sekreteri Zeynel Koç un ifade ettiği gibi sanat alanındaki özelleşmenin geçerli sebepleri vardır: Bugüne kadar devlet politikası, devletinn uygun buldupu birtakım faaliyetlere para aktarmak yöntemi olmuştur. Oysa ki, bu yöntem zaten kıt olan kaynakların paylaştırılmasındaki zorluklar nedeniyle verimli olmadığı gibi, toplumun geniş kesimlerin yararlanamadığı ve devleti yöneten erkin ya da gücü bulunduran erkin sübjektif görüşlerine açık bir yöntem olduğunu kabul edersiniz. Bu yöntem, böyle olmasına rağmen, kullanabilir bir yöntemdir, ama yeterli bir yöntem değildir. 6 Mustafa Koç etkinliğe ilişkin olarak, güncel sanatın düşünen, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir nesil yaratmaya yardımcı olan bir sanat dalı olduğunu, İstanbul un böyle değerli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dünya sanat çevrelerinde daha fazla cazibe merkezi haline geleceğini ve uluslararası basın ve sanatseverlerler tarafından takip edileceğini dile getirmiştir (Anonim, 2009: 12). 18

31 Ama asıl olan devletin kültürel oluşum ve gelişime doğrudan bir aktör olarak katılması değil, devletin halkın kendi kültürünü yaşayıp, zenginleştirip, geliştirebileceği bir zemini hazırlayabilmesi olduğunu düşünüyorum (Barlas, 2010: 7). Tablo 1: 11. Uluslararası İstanbul Bienali nin Bütçe Dağılımı 7 Uluslararası destekçi kurumlar Yerel sposorluk TC Başbakalık Tanıtma Fonu 2010 Avrupa Kültür Başkenti Bilet satışı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 26 % 25 % 15 % 15 % 10 % 5% Ayni sponsorluk 3% Katalog ve diğer satışlar 1% 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye ni önde gelen şirketlerinin %80 inin İKSV tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde en az bir kez etkin bir sponsorluk rolü üstlenmiş (Barlas, 2010: 8). olmasının altında sanat sponsorluğunun prestij sağlaması, halkın gözünde itibar kazandırması, şirket imajını geliştirmesi, bilinilirliği artırması gibi nedenler bulunmaktadır. Ancak Tablo 2 de de görüldüğü gibi, dünyanın önemli kentlerinde bienale ayrılan bütçe göz önüne alındığında, bu sponsorluk rakamlarının yetersizliği görülmektedir. 7 İKSV den alınan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 19

32 Tablo 2: Dünyada Bienallere Yapılan Harcamalar Bienaller Milyon Avro Sao Paolo Biennial 16 Sydney Biennial 10,5 Gwanju Biennial 10 Lyon Biennial 8 Liverpool Biennial 7 Berlin Biennial 6 Istanbul Biennial 2, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 8 İKSV; sivil bir inisiyatif olarak devletin ve özel sektör desteğiyle Türk kültürünün ve sanatının dünyada tanınması, İstanbulluların dünya kültürü ve sanatı ile buluşması, ülke tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bu konudaki bilincin artırılması, Türk sanatının kendini ifade edebilecek ve geliştirecek platformlar bulabilmesi gibi hedefler ışığında oluşan bir sivil toplum örgütü olarak 1973 yılında kurulmuştur. Kültür ve sanat alanında ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan İKSV, hem yurt içinde, hem de yurt dışında düzenlediği çeşitli organizasyonlarla Türk sanatına, sanatçısına olduğu kadar sanatseverlerin sosyal ve kültürel, gelişimine önemli katkı sağlamakta, bu nedenlerle kent kültürünün gelişiminde ve ülke tanıtımda önemli rol oynamaktadır yılında Nejat Eczacıbaşı nın önderliğinde 17 sanatsever ve işadamının 9 girişimleri ve devletin desteğiyle kurulmuş olan Vakıf, kültür ve sanat alanında ilk kez 8 Vakıf hakkında detaylı bilgi için bkz: 9 Vakfın yönetim kurulu üyeleri Dr. Nejat Eczacıbaşı, Afif Tektaş, Reşat Aksan, Bülent Tarcan, Aydın Gün, Yıldız Kenter, Prof. Dr. Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ercüment Berker, Cüneyt Gökçer, Mükerrem Berk, Mehmet Önder, Semih Günver, Cemal Süreya, Kazım Eke, Cengiz Altuğ, Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi ve Cevat Memduh Altar dır. Daha sonra eski Başbakan Suad Hayri Ürgüplü Vakfın Kurucular Heyeti Başkanlığı na getirilirken, Vedat Nedim Tör, Rezzan Abidinoğlu, Necil Kazım Akses, Cemal 20

33 sponsorluk fikrini ortaya koymanın yanı sıra, 10 İstanbul Sanat Festivali 11 adıyla her yıl giderek ilgi görecek ve çeşitlenecek olan sanat etkinliklerinin de ilkini sanatseverlere sunmuştur li yıllara kadar opera, bale, tiyatro, konser, halk oyunları gösterileri, geleneksel gölge ve kukla oyunları ve plastik sanat sergileri gibi farklı tarzlar sunan İstanbul Festivali ilk olarak, vakfın kurulduğu 1973 yılında düzenlenir yılında programa dahil edilen Film Haftası, 1983 yılında Film Günleri ne, 1989 yılında ise İstanbul Uluslar arası Film Festivali ne dönüşür. Aynı yıl İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali etkinliği düzenlenmeye başlanır yılında İstanbul Uluslararası Caz Festivali ve İstanbul Uluslararası Müzik Festivali bu tarihten sonra iki ayrı etkinlik olarak yerini alır. Bugün bunların yanı sıra, Film Ekimi, Elektronik Müzik Festivali, Compact Caz Günleri, Rock n Coke, çocuklar için Minifest ve Avrupa da düzenlenen Bozar ve Şimdi/Now festivalleri eklenir yılında, festivallere İstanbul Bienali de eklenir ve bu tarihten günümüze adeta kentle özdeşleşerek kenti görsel sanatlar alanında da çeşitli kültürlerin buluştuğu uluslar arası bir merkez haline getirir. İKSV Kültür ve Sanat Vakfı na göre Bienal in amacı farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında bir iletişim ortamı oluşturmak 12 çağdaşlaşan Türkiye nin görsel sanatlar alanındaki gücünü ve kaynaklarını uluslararası sanatla yanyana getirmektir. 13 Ayrıca, uluslararası çağdaş sanat ortamını her yönüyle ülkemize getirmek, ülkemizdeki çağdaş sanat ortamını uluslararası ortama tanıtmak, çağdaş sanat alanında uluslararası bir ilişki ve iletişim sağlamak da etkinliğin diğer ilke ve amaçlarındandır (Madra, 1989: 8). Reşit Rey, Muhsin Ertuğrul, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Prof. Arif Müfid Mansel, Hikmet Onat, Burhan Felek de yönetim kurulu üyesi olmuşlardır. 10 Bu sayede ilk festival bütçesi olarak 8,5 milyon lira toplanmış, bunun 2,8 milyonu bilet satışından, 3 milyonu şahıs ve özel şirketlerin desteğinden, geri kalanı ise Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve TTOK bütçelerinden sağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yardımcı, 2005: 8, Haziran 1973 de hedeflenen kültür politikasının ilk adımı olarak Açıkhava Tiyatrosu nda Adnan Saygun un Köroğlu Operası ile başlayan İstanbul Festivali, aynı zamanda 50 Yılın Türk Resim ve Heykel Sanatı sergisiyle Resim ve Heykel Müzesi nin yeniden açılmasına da vesile olmuş plastik sanatlar alanında önemli bir adım atılmasını da sağlamıştır. 12 Bkz. İstanbul Bienali Tarihçesi, Erişim Tarihi Nejat Eczacıbaşı söyleşisinden alıntıdır: Erişim Tarihi:

34 2.5. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından aralarında sanatçıların, Bakanlığın ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu bir danışma kurulu oluşturularak başlatılan etkinlik, Türkiye deki ilk bienal düzenleme girişimi olarak değerlendirilebilir. 1986, 1988, 1990 ve 1992 yıllarında dört kez gerçekleştirilen etkinliğin amacı, plastik sanatlar alanındaki önemli sanat eğilimlerini ve çağdaş sanatın gelişmesine katkısı olan dünya sanatçılarının eserlerini görmek, güncel sanatın eserlerini sergilemek, karşılaştırma imkanı sağlamak, sanatın birleştirici diliyle dünya ülkeler arasında dostluk ve barış ilkelerine bağlı bir ortam oluşturmaktır. Devlet Resim Heykel Müzesi nde gerçekleştirilen dört etkinlikte katılımcılara uluslararası seçici bir kurul tarafından çeşitli adlar altında ödüller verilmiştir. Herhangi bir kavram etrafında şekillenmeyen ve panel, gösteri, konferans vb. yan etkinliğin yapılmadığı etkinliğin, devlet tarafından resmi kanallarla düzenlenen bir bienal modeli olduğu söylenebilir (Anonim, 1986: 8; 1988:4; 1990:5; 1992: 3, Bek, 2000: 90) İstanbul Sanat Bienalleri: Müzik, opera, bale ve tiyatro gibi gösteri sanatları ve sinema alanında festivaller düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), plastik sanatları ayrı bir bölüm haline getirerek ilk kez 1987 yılında 1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sergileri adıyla anılan ve sonrasında Uluslararası İstanbul Bienali adıyla anılacak olan etkinliklerini düzenlemeye karar vermiştir. Nejat Eczacıbaşı nın girişimleriyle başlatılan bienaller, Aydın Gün başkanlığında ve Prof. Doğan Kuban, Prof. Belkıs Mutlu, Sezer Tansuğ ve genel koordinatör olarak da Beral Madra nın bulunduğu bir kurul ile hayata geçirilir. Aylar süren çalışmalarda öncelikle bütçe, sponsorluk, bienal mekanı, sanatçılar, binaların donanımı, bürokratik engeller gibi konular çözülmeye çalışılmıştır (Madra, 2003: 16-17). 22

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ

INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ INDICATE DİJİTAL KÜLTÜREL MİRAS ALTYAPISI İÇİN ULUSLAR ARASI BİR AĞ PROJESİ 09 11 Mayıs 2012 Bodrum İçerik Indicate Projesi Kültürel Mirasın Sayısallaştırılarak Korunması Indicate Projesi, Avrupa Birliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu

Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Değerlendirme Puan Bildirim Formu Kodu A Puan Grubu ARAŞTIRMA VE YAYIN ETKİNLİKLERİ A1. Makaleler A1.1 SCI (Science Citation Index)- Expanded, SSCI (Social Science

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ Türkiyenin döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin arttırılması ve film sektörünün uluslararası rekabet gücünü geliştirilmesi için, Türkiyede yerleşik, film sektöründe faaliyet gösteren şirketler (film yapımcısı

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Çin ve çevre ülkelerden ziyaretçilere ait kartların örnekleri yazı ekinde bilgilerinize sunulmuştur. BEİJİNG INTERNATİONAL IMPORT FOOD EXPO 2015( CİPFE 2015) FUAR RAPORU Kuru Meyve Tanıtım Grubu 03-05 Temmuz 2015 tarihleri arasında Pekin Fuar merkezinde düzenlenen Beijing International Import Food Expo

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BKSTV SPONSORLUK DOSYASI

BKSTV SPONSORLUK DOSYASI BKSTV SPONSORLUK DOSYASI BURSA CULTURE ART AND TOURISM FOUNDATION Açık Hava Tiyatrosu Altı, Kültürpark, Osmangazi Bursa, TÜRKİYE Tel: (0224) 234 49 12 Fax: (0224) 234 49 11 www.bkstv.org.tr Sayın ;.. Bilindiği

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

AVRUPA MİRAS GÜNLERİ. Umut Özdemir. Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AVRUPA MİRAS GÜNLERİ Umut Özdemir Kültür ve Turizm Uzmanı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Miras Günleri fikri Fransa da 1984 yılında başlatılan Kapıları Açık Anıtlar tasarısının tüm Avrupa ya yayılmasının

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq q T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ KUYUMCULUK PROJESİ- JCK LAS VEGAS FUAR ZİYARETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU 30 MAYIS-2 HAZİRAN 2014 HAZIRLAYAN:

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

1001 DİLEK FESTİVALİ 2012

1001 DİLEK FESTİVALİ 2012 1001 DİLEK FESTİVALİ 2012 B İ N B İ R D İ R E K S A R N I C I İ S TA N B U L ETKİNLİK GÜNLERİ 19-25 Kasım 2012 ETKİNLİK SAATLERİ 11.00 21.00 HEDEF KİTLE 18 65 yaş arası özellikle 25 39 arası gençler Yıllık

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (19 Aralık Şubat 2017) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (19 Aralık 2016-10 Şubat 2017) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

ALANYA KRİSTAL KALE ULUSLAR ARASI FİLM FESTİVALİ FİLM FORUM 2015

ALANYA KRİSTAL KALE ULUSLAR ARASI FİLM FESTİVALİ FİLM FORUM 2015 ALANYA KRİSTAL KALE ULUSLAR ARASI FİLM FESTİVALİ FİLM FORUM 2015 ( 28 31 Ağustos 2015) ETKİNLİK ÖZETİ Hazırlayan : Türk Sinema Vakfı ( TÜRSAV) Etkinlik Hakkında ; Türkiye nin güney kıyıları, özellikle

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2008/09 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2008 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 5 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7 8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU

ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU ULUSLARARASI KUM HEYKEL FESTİVALİ 2007 - ANTALYA SPONSORLUK BİLGİ NOTU Projenin Adı: 2. ULUSLARARASI ANTALYA KUM HEYKEL FESTİVALİ, BEACHPARK 2007 Projenin Teması: 1001 gece masalları Projenin konusu: Dünyada

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2002/3 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2002 Sayfa No: İÇERİK Kapak İçerik 1. AKEV Hakkında 2. Mütevelli Heyeti 3. Özet 4. Faaliyetler ve çıktılar 5. Genel Başarı Göstergeleri 6. Kurum Hedeflerine ulaşımın

Detaylı

2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU

2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU 2014 SIAL ULUSLARARASI GIDA FUARI İNCELEME RAPORU HAZIRLAYAN : PROF.DR.NÜZHET KARAMAN I. SIA ULUSLARARASI GIDA FUARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Paris Uluslararası Gıda Fuarı nın ilki 1964 yılında düzenlenmiştir.

Detaylı

"İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması" Katılım Koşulları. A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ

İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması Katılım Koşulları. A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ "İş Sağlığı ve Güvenliği Kısa Film Yarışması" Katılım Koşulları A) YARIŞMANIN KONUSU ve AMAÇ Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı en temel insani haklardan biridir. İş sağlığı ve güvenliğinde temel

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ

EYLÜL - EKİM BÜLTENİ EYLÜL - EKİM BÜLTENİ İSTANBUL GENÇ BARIŞ İNİSİYATİFİ DERNEĞİ Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Caddesi No: 39/8 Şişli/İstanbul 1 GBİ ARTIK BM KÜRESEL İŞBİRLİĞİ AĞI ÜYESİ! DÜNYA BARIŞ GÜNÜNDE FESTİVAL

Detaylı

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006)

Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayı: 2006/07 FAALİYET TEKNİK RAPORU (2006) Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6 3. Özet 7-8 4. Faaliyetler ve Çıktılar 9 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ENDÜSTRİ Gamze ALEMDAR Türk - Çin Dostluk Vakfı Genel Müdürü Kültürel İşbirliğinde Yeni Bir Uygulama Kültür, bize miras bırakılan, sahip olduğumuz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz

Detaylı

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI

YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI YAPI FUARI TURKEYBUILD İSTANBUL FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU SONUÇLARI Övgü PINAR-Nurel KILIÇ Yapı fuarları; mal ve hizmet üreten kuruluşlar ile yine bu sektörde çalışan yöneticiler, mimarlar, mühendisler,

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN

18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN BIHE 21.ULUSLARARASI AZERBAYCAN SAĞLIK FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 18 20 EYLÜL 2015 BAKÜ / AZERBAYCAN Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 BIHE 21.ULUSLARARASI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com

Rapor. Toyzeria 2014. Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı. www.toyzeria.com Rapor Türkiye ve Orta Doğu nun Çocuk Fuarı www.toyzeria.com Rapor Oyuncak sektörünün Orta Doğu daki merkezi Toyzeria büyüyor Toplam 117 ulusal ve uluslararası katılımcı (2013 de 105) Toyzeria yı 30 Ekim

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2005/06 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2005 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 6-7 3. Özet 8-9 4. Faaliyetler ve Çıktılar 10 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I

Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Danışma Kurulu Yönetmeliği MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Danışma Kurulu (İVU) Danışma Kurulu olacaktır. Danışma Kurulu, bundan sonra İVU Danışma

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri

Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Tıp ve Eczacılık Alanında Bilgi ve Belge Yöneticisi nin Temel Görevleri Organizasyonun bilgi ihtiyacını analiz etmek ve bu ihtiyacı karşılamak için enformasyon planı geliştirmek, Bilgi ve Belge işlemlerini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Etkinlik Bilgi. Sayın Yetkili,

Etkinlik Bilgi. Sayın Yetkili, SPONSORLUK DOSYASI Sayın Yetkili, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, 13 Ocak 2016 tarihlerinde üniversitemizde İnşaat Ekonomisi Zirvesi ni gerçekleştiriyoruz. Türkiye nin

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Tarlabaşı Yaz Atölyeleri

Tarlabaşı Yaz Atölyeleri Tarlabaşı Yaz Atölyeleri Tarlabaşı Toplum Merkezi Tarlabaşı Toplum Merkezi, Tarlabaşı sakinlerinin toplum yaşamına katılımını desteklemeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. 2006 yılından beri düzenlediği

Detaylı

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım

III İÇİNDEKİLER. Önsöz İçindekiler Grafik ve Tablo Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama. I. Özet Tablolar 1. II. Kültürel Faaliyetlere Katılım İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler ve Listesi Simge ve Kısaltmalar Açıklama III V VI XVI XVII I. Özet lar 1 II. Kültürel Faaliyetlere Katılım 1. Radyo Dinleme Faaliyetine Katılım 9 2. Televizyon İzleme Faaliyetine

Detaylı

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU

AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU AYDIN TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 2 Mayıs 2013 tarihli Perşembe günü Kuşadası Korumar Otel de gerçekleştirilen çalıştay saat 10:00 da başlamıştır. Toplantıya Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ADÜ Turizm

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86

Buruşuk Ömer Destanı. www.tersisler.org 0212 881 11 58 0212 883 16 86 Buruşuk Ömer Destanı 1900 yılları Türkiye sinden günümüze 100 yıllık süreci konu almaktadır. İstanbul da konakta yaşayan aile ilişkileri örgüsü; arka planında Türkiye de ve dünyada yaşanan toplumsal değişim

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ Son yıllarda Türk sinema sektöründe görülen gurur verici gelişmeler, Türk sinemasına ve film yapımcılarına var olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Adana Lezzet Festivali

Adana Lezzet Festivali R4;;;;; 1 Adana Lezzet Festivali Adana Lezzet Festivali, Adana Lezzet değerlerinin Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını sağlamayı ve Adana turizmini geliştirmeyi hedefleyen bir proje olarak Adana Valiliğinin

Detaylı

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için...

Kapılar Müzecilere Açık. Birbirimizi daha yakından tanımak için... 2011 yılında İstanbul da kurulan Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği (MMKD), Türkiye de müzelerin Uluslararası Müzeler Konseyi nin (ICOM) belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları olarak işlev

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ

BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Oda Faaliyetleri 86 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Muhasebecilikte kural, karar ve mevzuat çok sık değişebilmektedir. Bu alanda çalışanların kararlardan haberdar

Detaylı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ MECLİS TOPLANTISI RAPORU Toplantı Gündemi 1. Açılış Konuşması (Meclis Başkanı Sn. Yılmaz KÜÇÜKSEYHAN tarafından) 2. 2016 Yılı Türk Savunma ve Havacılık Sanayii Performansı Sunumu

Detaylı

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 )

1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (30 Mart 15 Mayıs 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

BASIN SPONSORLUĞU DOSYASI

BASIN SPONSORLUĞU DOSYASI 20-23 MAYIS 2017 DÜNYADA YANKI UYANDIRAN BİR ETKİNLİK 1998 yılından bugüne Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali sinemanın görsel gücünden yararlanarak kadının toplumsal konumunu sorgulamayı,

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 04.06.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/57 KONU : Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı