SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zekiye Reyhan EREN EYLÜL-2010 ANKARA

2

3 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ Zekiye Reyhan EREN Tez Danışmanı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı İbrahim YAZAR EYLÜL-2010 ANKARA

4 Zekiye Reyhan EREN tarafından hazırlanan SANAT TURİZMİ KAPSAMINDA BİENALLER VE ÜLKE TANITIMINA OLAN ETKİLERİNİN ULUSLAR ARASI İSTANBUL BİENALİ ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ adlı bu tezin Uzmanlık Tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. İbrahim YAZAR (Danışman) Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Kültür ve Turizm Uzmanı Tezi olarak kabul edilmiştir. Adı ve Soyadı İmzası Başkan: Üye: Üye: Üye: Üye: Tarih:../../ Bu tez, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılarının Uzmanlık Tezlerini Hazırlarken Uyacakları Yazım Kuralları Yönergesiyle belirlenen tez yazım kurallarına uygundur.

5 KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIK TEZİNİN ÇOĞALTILMASI VE YAYIMI İÇİN İZİN BELGESİ Tezi Hazırlayanın Adı Soyadı : Tez Konusu : Tez Danışmanı : Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezi çalışmamın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanarak Milli Kütüphane ve İhtisas Kütüphanesinde her türlü elektronik formatta arşivlenmesini ve kullanıma sunulmasını kabul ediyorum.././2010

6 SINAV YETERLİLİK KOMİSYONUNA BEYAN Bu belge ile bu uzmanlık tezindeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplayıp sunduğumu; ayrıca, bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi beyan ederim.././2010 Z. Reyhan Eren Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

7 ÖNSÖZ Türkiye de 1986 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan ve iki yılda bir geçekleştirilen bienal etkinlikleri, günümüzde giderek önem kazanan çağdaş sanat hareketleri içinde, getirdiği yeni sergi anlayışı ve uluslararası etkinlik olma niteliği ile önem taşımaktadır. Turizm ve ülke tanıtımı açısından bakıldığında, küreselleşmenin de etkisiyle, bienal etkinlikleri gibi kültürel veya sosyal her türlü etkinliğin, turizmi geliştirme, imaj yaratma, destinasyon meydana getirme gibi hedefler doğrultusunda değerlendirilerek önemli ekonomik, turistik veya ve kültürel kazanımların elde edilebileceği birer pazarlama alanı haline geldiği görülmektedir. Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin dış turizmine ve tanıtımına olan etkileri değerlendirilmeye çalışılırken, etkinliğe ilişkin yeterli rakamsal verilere ulaşılamaması bu çalışmada karşılaşılan başlıca zorluk olmuştur. Ancak dünya genelinde büyük gelişme göstererek sağladığı sosyal, ekonomik ve kültürel getirileri sebebiyle ülkelerin turizm stratejilerinde önemli bir yer edinmeye başlayan çağdaş sanat hareketlerinin bienaller kapsamında incelenmesinin sanat turizmine ilişkin bir bakış açısı sağlayacağını düşünmekteyiz. Yoğun iş yükü içerisinde çalışmamızın tamamlanabilmesi için gereken anlayışı göstermeleri sebebiyle Sayın İbrahim YAZAR a ve Sayın Hasan DEMİR e teşekkür ederim. Ayrıca, tezimi yazma aşamasında geçirdiğim yoğun ve stresli süre içinde, benden manevi desteğini esirgemeyen değerli aileme ve sevgili eşime teşekkürlerimi sunarım. i

8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....i İÇİNDEKİLER ii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....iv TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER DİZİNİ....v GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİENAL ETKİNLİKLERİ 1. BİENAL ETKİNLİKLERİ VE DÜNYA BİENALLERİ Bienal Tanımı Bienal Etkinliklerinin Özellikleri Küratörlük Dünya Bienalleri Venedik Bienali Whitney Bienali Sao Paulo Bienali Documenta Johannesburg Bienali Kwangju Bienali Manifesta-Avrupa Çağdaş Sanat Bienali Berlin Bienali...13 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE BİENAL ETKİNLİKLERİ 2. TÜRKİYE DE BİENALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ Türkiye de Bienal Etkinliğinin Oluşumu Küreselleşmenin Etkileri Sponsorluk 18 ii

9 2.4. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) Uluslar arası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri: İstanbul Sanat Bienalleri: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TURİZM VE TANITIMLARINDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 3. TURİZM TANITIMLARINDA KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN YERİ Turizm Kavramı Tanıtma ve Turizm Tanıtımı Tanıtmada Destinasyon İmajı ve Turistin Karar Alma Süreci Turizm Tanıtımlarda Kültürel Etkinlikler.35 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİNE İLİŞKİN RAKAMSAL VERİLER 4. YABANCI BASINDA 11. ULUSLARARASI İSTANBUL BİENALİ.42 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ KAYNAKÇA...53 EKLER...66 ÖZET...93 ABSTRACT...95 ÖZGEÇMİŞ...97 iii

10 SİMGELER ve KISALTMALAR DİZİNİ agm. adı geçen makale age. adı geçen eser bkz. bakınız CPI Collection Premier İstanbul Çev. Çeviren Ed. Editör Fr. Fransızca ICOM International Council of Museums IFW İstanbul Fashion Week İHKİB İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı İng. İngilizce Kat. no. Katalog Numarası KTB Kültür ve Turizm Bakanlığı no./no. Numara OECD Organization for Economic Co-operation and Development Prof. Dr. ProfesörDoktor s. sayfa TTOK Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNWTO World Tourism Organization (Dünya Turizm Örgütü) iv

11 TABLOLAR, RESİMLER VE ŞEKİLLER İkinci Bölümün Tabloları Tablo 1: 11. Uluslararası İstanbul Bienali nin Bütçe Dağılımı.. 19 Tablo 2: Dünyada Bienallere Yapılan Harcamalar Tablo 3: ve 11. İstanbul Bienallerine İlişkin Ziyaretçi Rakamları 27 Dördüncü Bölümün Tabloları Tablo 4: Uluslararası İstanbul Bienalleri Ziyaretçi Sayısı..42 Tablo 5: Almanya dan Basın Yansımaları..44 Tablo 6: Amerika dan Basın Yansımaları.. 45 Tablo 7: Fransa da Basın Yansımaları Tablo 8: İngiltere de Basın Yansımaları.46 Tablo 9: İspanya dan Basın Yansımaları Tablo 10: İtalya dan Basın Yansımaları.47 Tablo 11: Dünyadan Diğer Basın 48 v

12 GİRİŞ Bienal etkinlikleri ve Uluslararası İstanbul Bienali nin Türkiye nin tanıtımına olan etkileri tezimizin konusunu oluşturmaktadır. Bu konu kapsamında, öncelikle bienal kavramının tanımı yapılarak, etkinliğin ne olduğu, tarihçesi, küratörlük tanımı gibi etkinliğe ait genel bilgilere yer verilmiş, ayrıca dünyadaki önemli bienallere değinilmiştir. İstanbul Bienali nin düzenleyicisi konumunda olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) na değinilirken, etkinlik etrafında oluşan eleştirel, sanatsal ve kültürel ortamın incelenmesine de çalışılmıştır. Öte yandan turizm, tanıtma, ülke tanıtımı, turizmde pazarlama gibi kavramlar ışığında turizm pazarlamasında kültürel etkinliklerin yerine dair genel bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Son olarak etkinliğin düzenleyicisi olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı arşivinden alınan istatistiki veriler, yerli ve yabancı basından ulaşılan belgeler ışığında Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin tanıtımına olan katkıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Farklı kültürlerden sanatçılar ile sanat takipçileri, galericiler, koleksiyonerler ve sanatsever izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında bir iletişim ortamı oluşturma amacı taşıyan bienal etkinlikleri, dünyada ilk kez 1895 yılında Venedik te düzenlenmeye başlanmıştır. Ülkelerin fuarlar, festivaller, sergiler, olimpiyatlar, konserler, moda haftaları, dans gösterileri, yarışlar, şovlar vb. kültürel, sportif, bilimsel etkinliklere ayırdıkları bütçenin giderek artması ve bu etkinlikleri ülkelerin tanıtımında ve pazarlamasında kullanılıyor olması, ülkemizin de dış tanıtımında etkin olabileceğini düşündüğümüz bienal etkinliklerinin önemini ortaya koymaktadır yılında 11.si gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Bienali nin ülkemizin tanıtımına olan katkılarına ilişkin bir değerlendirme yaparken, yıllar içinde bienallere gelen katılımcı sayısı, yerli ve yabancı basının katılım içindeki oranı, etkinliğin dünya basınında ne şekilde yer

13 aldığına dair bilgiler derlenmeye ve ulaşılan istatistiki verilerinin bir araya getirilmesiyle ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu seçiminde, çağdaş sanata duyulan ilginin yanı sıra, ülkemizin tanıtımında önemli bir pay sahibi olabileceğini düşündüğümüz bienal etkinliklerine ilişkin bir çalışma gerçekleştirme merakının da etkisi olmuştur. Bu konuya ilişkin akademik kaynakların başında Güler Bek tarafından hazırlanan Bienal Etkinlikleri ve Türk Sanat Ortamındaki Etkileri adlı yüksek lisans tezi gelmektedir. Ancak adından da anlaşılacağı üzere, bu çalışma bienal etkinliklerinin Türk çağdaş sanat ortamındaki etkileri ve oluşan kültürel, eleştirel ve sanatsal ortam ile ilişkilidir. Bu konudaki diğer çalışmalar olan, Can Maden tarafından hazırlanan Sanat Bienallerinin Çağdaş Sanat Ortamına Katkısının Venedik Bienali Bağlamında İrdelenmesi konulu yüksek lisans tezi ve Zeliha Burtek tarafından hazırlanan Çağdaş Sanata Bienallerin Katkısı konulu yüksek lisans tezi de bienal etkinliklerini farklı bir açıdan değerlendirmektedir. Kütüphaneler, arşivler ve internet ortamında gerçekleştirilen araştırmalarımız sırasında ülke tanıtımında bienaller ve sanat etkinliklerinin yerine ilişkin bir yayına rastlanmamıştır. Konu hakkındaki sınırlı yayın, doküman ve bilgiye rağmen, Emine Bengi Lostar tarafından hazırlanan Uluslararası Sanat Etkinliklerinin Kültür ve Turizm Açısından Önemi başlıklı Kültür ve Turizm uzmanlık tezi ise, genel hatlarıyla yararlandığımız başlıca kaynaklardan biri olmuştur. Süreli yayınlardan elde edilen makaleler, yerli ve yabancı gazete haberleri, bienal katalogları ve gazete arşivlerinden elde edilen haberlerin yanı sıra, İKSV ile yapılan görüşmeler, Sibel Yardımcı nın Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul da Bienal ve Beral Madra nın İki Yılda Bir Sanat yayınları bu konuda yararlanılan başlıca kaynaklar olmuştur. 2

14 Çalışmamızın birinci bölümünde bienalin tanımına, dünyadaki önemli bienal etkinliklerine, küratörlük tanımına ve etkinliklerin içeriği hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Sayıca çok fazla olması nedeniyle dünyanın en önemli etkinliklerinden olan Venedik, Whitney, Sao Paulo, Berlin gibi başlıca bienaller ele alınmıştır. Bu konudaki yazılı ve basılı katalog ve benzeri kaynaklarda daha çok sanatçılar ve sergilenen eserler yer aldığından ötürü, burada yer alan bilgiler çoğunlukla bienallere ilişkin resmi internet sitelerinden alınmıştır. İkinci bölüm, Türkiye deki bienal etkinliklerine ayrılmıştır. Bienal etkinliklerini hazırlayan koşullar, bienal oluşumları, Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri ve Uluslararası İstanbul Bienalleri hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca etkinliğin düzenleyicisi konumunda olan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) de bu kapsamda ele alınmış ve kurumun geçmişten günümüze faaliyetleri hakkında bilgi verilmesinin yanı sıra, sponsorluk ve küreselleşme gibi bienallerden ayrı düşünülemeyecek kavramlara da değinilmiştir. Bu bölümde, başta Bek in tezi olmak üzere, bienal kataloglarından, gazete haberlerinden ve en kapsamlı ve nitelikli bilgileri içermesi nedeniyle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı nın resmi internet sitesinden (www.iksv.org) yararlanılmıştır. Turizm Tanıtımlarında Kültürel Etkinlikler başlıklı üçüncü bölümü bölümde, öncelikle turizm ve tanıtma kavramlarına yer verilmiştir. Turizm kavramı ve tarihi, turizmde tanıtma, turizm pazarlaması, tanıtmada destinasyon imajı, turist güdüleri gibi kavramlar ışığında, sanatsal ve kültürel etkinliklerin ülke tanıtımındaki yerine ve turizm pazarlamasında oynadığı role ilişkin bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, bienal etkinliklerinin de bir parçası olduğu ve festivaller, olimpiyatlar, şovlar, moda haftaları, fuarlar, sergiler, festivaller, galeri ve müzelerin etkinlikleri gibi sanatsal, sportif veya sosyal etkinliklerin ülke imajına olan katkıları ve turizm pazarlamasındaki yerine değinilmeye çalışılmıştır. 3

15 Çalışmamızın ana konusu olan bienal etkinliklerinin ülkemizin tanıtımındaki etkilerine dair bilgiler dördüncü bölümde derlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda son İstanbul Bienali ne ilişkin dış basında çıkan gazete ve dergi haberleri, internet ortamındaki, günlük ve aylık yazılı ve radyolardaki basın yansımalarına ait İKSV den alınan rakamsal veriler değerlendirilmiştir. Ayrıca dış basın yansımalarına ilişkin bir liste ekte belirtilmiştir. Son olarak, değerlendirme ve sonuç kısmında ise bu istatistiki bilgiler ve dış basında yer alan bienal haberlerinin niteliği ve sıklığı göz önünde bulundurularak, etkinliğin ülkemizin dış tanıtımındaki yeri hakkında bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 4

16 BİRİNCİ BÖLÜM BİENAL ETKİNLİKLERİ 1. BİENAL ETKİNLİKLERİ VE DÜNYA BİENALLERİ 1.1. Bienal Tanımı Sözlük anlamı olarak bienal kelimesi iki yılda bir, tekrarlanan olarak bilinmektedir. 1 İlk olarak 1895 yılında Venedik te sanat alanında kullanılmış olan bienal terimi, iki yılda bir tekrarlanan uluslararası sergi etkinliklerini kapsamaktadır. Genellikle düzenlendikleri şehrin adı ile anılan (Ergün, 1995: 88) bienal etkinlikleri, uluslararası alanda kültür ve sanat iletişimini sağlamak amacıyla, çağdaş sanat ortamında söz sahibi olmak isteyen ülkeler tarafından düzenlenmektedir. Böylece kendi sınırları dışına çıkamayan ulusal çağdaş sanat hareketleri uluslararası bir platforma taşınarak kendini gösterme olanağı bulmaktadır (Bek, 2000: 49). Uluslararası küratör Rosa Martinez e göre ise, politik ve ruhani bir nitelik taşıyan bienal, bugünü değiştirme arzusu içinde olan ulus aşırı bir ütopyanın anlık görünümüdür (Stallabrass, 2009: 41). 1 Biennial sözcüğü hakkında ansiklopedik bilgi bulunamamıştır. Latince kökenli bienial kelimesinin sözlükteki anlamı iki yılda bir olan ya da iki yılda bir yapılan toplantı dır. Bkz: The Oxford English Mini Dictionary, (Ed. Helen Liebeck-Elaine Pollard), Oxford: Clarenden Press, 1995, s. 45; Redhouse Sözlüğü (İngilizce-Türkçe), İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1989, s. 89; Prof Yaşar Önen-Cemil Ziya Şanbey, Almanca-Türkçe Sözlük (A-N), Ankara: Türk Dil Kurumu, 1993, s Türkçe de yıl aşırı, iki yılda bir olan bienal kelimesi için bkz: Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu, 1998 (9. ve son baskı), s. 290.

17 1.2. Bienal Etkinliklerinin Özellikleri Venedik te gerçekleştirilen ilkinin ardından, tüm dünyada sayıları hızla artan bienal etkinlikleri yerli halktan çok kozmopolit sanat izleyicisine hitap etme eğilimi taşımaktadır. Her ülkenin önemli kültür ürünlerini küresel piyasaya sürmek için rekabet ettiği uluslararası sanat veya ticaret fuarlarını model alan etkinlikler kimi zaman yeni ekonomik ve politik güçlerin kültürel düzeyde geliştirilmesi olarak da değerlendirilebilir. 2 Kentin her yanına dağılmış olan sanat eserleriyle ziyaretçilerin sanatı deneyimlerken, bir yandan da kente ait karakteri keşfetmesini hedefleyen bienaller, bu yönüyle ziyaretçinin haritalar eşliğinde kenti gezen bir turiste dönüştürerek, sanat ve turizm arasındaki ilişkide önemli bir rol oynar (Stallabrass, 2009: 36, 46-47). En önemlileri Venedik, Sao Paulo, Havana, Kwangju bienalleri olan dünya bienallerinin sayısının günümüzde 200 e ulaştığı bilinmektedir. Uluslararası bir bienalin amacı, sanat ve kültür etkinliklerinin üst düzey bir kesitini öne çıkararak, her ülkenin belirginleşen güncel sanat anlayışını tanımak, ülkesinde ya da uluslararası sanat ortamında sanatın genel gelişimine katkı getiren sanatçıları tanıtmak ve bunu sanat uzmanlarına, koleksiyonculara ve geniş kitlelere sunmaktır. Bu amaç etrafında şekillenen bienal etkinlikleri, kuramsal düzeyde sanat alışverişini canlandırırken, yeni akımların ve atılımların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır (Madra, 2003: 13). Sanatı, galerilerin kısıtlı ve belirli çevrelere seslenen pazar ağırlıklı standartlarından çıkarıp, geniş kitlelerin tüketimine yönelten bir etkinlik olma amacı taşıyan bienaller, izleyiciyi bilinçlendirerek ona günün sanatını anlama sorumluluğunu da yüklediğinden, izleyici için bir bilgilenme süreci de yaratmakta (Madra, 2003: 38) ve kısa sürede güncelleşmeye doğru itilen izleyici de burada bilgi 2 Örneğin Stallabrass (2009: 43), İstanbul Bienali nin hükümetin Avrupa Birliği ne üyeliğin gerektirdiği seküler ve neoliberal standartlara uyum sağlandığı konusunda güvence verme çabasının bir parçası olduğuna değinir. 6

18 açığını da kapatmaktadır. Bienaller, yerli sanatçıların uluslararası sanat ortamına çıkmalarında olduğu kadar, yabancı sanatçıların düzenlenen ülkede bulunması, oradaki sanatı ve sanatçıları tanıması ve böylelikle çağdaş sanat alanında aşamalar kaydedilmesinde de önemli bir role sahiptir. Dünya kenti olma hedefi içinde olan bir kentte olması gereken etkinliklerden biri niteliği taşıyan bienaller (Stallabrass, 2009: 42) yalnızca sanat etkinlikleri olmakla kalmayıp, aynı zamanda küreselleşmenin, diplomasinin 3 ve ekonomik canlanmanın parçalarından biri olarak görülmektedir (Yardımcı, 2005: 12). Genellikle belirli bir tema etrafında şekillenen ve seçilen temaya uygun işleri gerçekleştiren yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getiren etkinlikte, küratörler hem tema seçiminde hem de sanatçı seçiminde önemli rol oynamaktadır Küratörlük Küratör terimi, (Curatör-İng. ve Curateur-Fr.) belli bir mal ya da hizmetin yönetilmesi için üst düzeyde görevli kişi, müze ya da sanat galerisi yöneticisi, bekçi, koruyucu, iyileştirici, sergi komiseri, sergi yöneticisi gibi çok çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Küratörlüğün ilk olarak, Fransa da devrim sonrası müzelerin kurulmasıyla kurumsallaştığı, ardından 1882 yılında Fransa da Louvre Okulu nun açılmasıyla mezun olanların sayısındaki artış nedeniyle Fransa Müzeleri Küratörler Birliği nin kurulup üyelerine küratör ünvanı verilmesiyle yaygınlaştığı bilinmektedir. Mirası korumak, koleksiyonu zenginleştirmek, araştırma yapmak ve sergi düzenlemek gibi görevlere sahip müze küratörleri, ulusal mirasın korunması, eser onarımı yapılması, yeni eserler satın alınıp sergilenmesi için sanat tarihçi, sanat felsefeci yada sanat toplumbilimcisi gibi diğer uzmanlarla işbirliği içinde olmalıdır. Sanat alanında yaşanan değişimlerle birlikte, müze küratörlüğü yerini çağdaş sanattaki anlamına doğru yerleştirmiştir. Çağdaş anlamıyla küratörlüğün, Marinetti, Breton, Duchamp ve Picabia gibi avangard sanatçıların ürünlerini bir araya 3 7. İstanbul Bienali nin küratörü Yugo Hagesawa bir röportajında birçok serginin diplomatik ilişkileri etkilediğini belirtmiş ve kültürel kabul görme ile bağlantılı olarak yapılan sergilerin kültürel bir diplomasi içerdiğini ifade etmiştir. Ayrıca Venedik Bienali gibi büyük sergilerin olimpiyat oyunlarına benzeyen ve çok diplomatik yapıları içeren sergilerin aslında bir tür güç oyunu olduğunu ve bu durumun klasik güç ilişkileri üzerinde etkin olduğu vurgulanmıştır (Yılmaz, 2007: 21). 7

19 getirerek, ilk kez müze küratörü dışında kişisel bir sergileme gerçekleştirmesiyle başlamış olduğu düşünülebilir (Yörük, 2008: 80). Son yıllarda sanatçı, yapıt, müze ve galeri sayısındaki olağanüstü artış, ardarda gerçekleşen sanatsal devrimler, yeni ortaya çıkan disiplinler, ulusal ve uluslararası hareketlilik gibi nedenlerle yaşanan sanat alanındaki üretim patlaması küratörlerin sergileme görevini ön plana çıkmıştır. Küratör artık görevli olduğu müzenin deposuna inerek yapıt seçmek, yeni eserler almak ve sergi düzenlemek gibi geleneksel rollerle yetinmeyerek, daha kapsamlı idari rollerde görev almakta; sergilerin kavramsal çerçevesinin belirlenmesi, katalog basımı, farklı disiplinlerdeki kişilerle, resmi ve özel kuruluşlarla bağlantılar kurulması gibi pekçok aşamada etkin rol oynamaktadır. Küratörlüğün bu denli etkin ve ön planda olması, sergide eserleri bulunan sanatçı ve eserlerinin önüne geçerek göze batar bir konuma gelmesi küratörlüğün en çok eleştiri alan noktalarındandır 4 (Yörük, 2008: 81). Günümüzdeki anlamıyla küratörün işlevi ilk olarak 1969 yılında Harald Szeeman tarafından düzenlenen Davranışlar Biçim Olunca sergisinde Joseph Beuys, Richard Serra, Lawrence Weiner gibi kavramsal sanatçıların bir araya gelerek kavram ı ortaya çıkarmasıyla ortaya çıkmıştır. Szeeman ın Avrupa nın önemli bienalerinden olan 5. Dokumenta nın küratörlüğünü de üstlenmesi, sanat tarihindeki küratörlük dönüşümünü belirginleştirmiştir (Acar, 2005: 25; Yörük, 2008: 81). Szeeman la başlayan ve sanatın küreselleşmesinden çok daha önce ortaya çıkan çağdaş sanat küratörlüğü, dünya çapında ortaya çıkan bienal, trienal ve uluslararası çaplı büyük sergilerin ortaya çıkmasıyla daha da yaygınlaşmaktadır. Küratörlerin kazandığı bu yeni konuma ilişkin ülkemizde en çok tartışması yapılan konu sanatçı seçimidir. Küratörlerin kimi zaman yapacakları sergiye kendi belirledikleri sanatçıları dahil etmesi ve bu seçimlerindeki keyfiyetle yeni bir iktidar odağı olarak algılanması çeşitli eleştiriler almaktadır (Acar, 2005: 37-40, Yörük, 2008: 82). 4 Küratörlük kurumuna ilişkin eleştirel tutumlardan biri de Baykam tarafından dile getirilmiştir: Gün artık ressamların, sanatçıların değil, küratörlerin, büyük sanat prodüktörlerinin günüydü... sanatçı, arada onlar ile beraber kolektif bir çıkışta araya kendi işini, imzasını sıkıştırabilirse, kendini mutlu saymalıydı (Baykam, 2001: 301). 8

20 1.4. Dünya Bienalleri Venedik Bienali 5 : 19. yüzyılda ülkelerin ticari, ekonomik alanda üretimlerini ortaya koyabildikleri ve böylece ulusal kimliklerini tanıttıkları fuarlar ve sonrasında düzenlenmeye başlayan sanat sergileri, bienal fikrinin ilk aşamaları olarak değerlendirilebilir. İlk olarak yılında Venedik te I. Uluslararası Venedik Sanat Sergisi adı altında gerçekleştirilen ve dünyanın en önemli sanat etkinliği kabul edilen Venedik Bienali, 1945 yılına dek tek olma niteliğini korumuştur (Maden, 1996: 48; Burtek, 1998: 82-83) teki ilk etkinlik sonrasında, her tür uluslararası sergi dünyanın çeşitli köşelerine yayılarak hızla çoğalmış, bu örnekten yola çıkan bazı kentler de kendi bienallerini oluşturmuşlardır (Block, 1995b: 20). Parasal desteğini çeşitli fonlardan, merkezi yönetimlerden, giriş ücretleri ve katalog satışları gibi gelirlerden elde eden Venedik Bienali (Anonim, 1982: 32) ilk olarak Giardini adlı bahçede pavyonlar şeklinde düzenlenirken, 1970 yılından sonra bahçenin ve pavyonların dışına; müzelere, büyük depolara ve çeşitli fabrika alanlarına taşmıştır. 1. ve 2. Dünya Savaşı sırasında ve arasında ara veren etkinlikler, 1976 da yeniden başlamıştır (Maden, 1996: 48; Burtek, 1998: 85; Madra, 2003: 124). 5 Venedik Bienali nin resmi internet sitesi için bkz: Erişim Tarihi: Bu dönem Avrupa da demiryolu ağlarının inşa edildiği, kitlelerin hareketli hale geldiği, ticaretin geliştiği, yeni sergileme ve görme biçimlerinin oluştuğu ve dünya sergilerinin başladığı bir zaman dilimidir. Dünya sergilerinde kullanılan teşhir biçimi, Venedik Bienali nin ulusal pavyonlar üzerine kurulu sergilerini bugün de şekillendirmeye devam ettirmektedir (Yardımcı, 2005: 23). 9

21 Düzenleme biçimi ulusallık ilkesi üzerine kurulu olan ve her ülkenin bir pavyonda eserlerini sergilemesiyle oluşturulan Venedik Bienali nin bu düzenleme modeli, günümüzde çağdaş sanat oluşumlarının yapısını yansıtmadığı, yapıtlar arası ve sanatçılar arası ilişkiler bağlamında karşılaştırmalara ve etkileşimlere olanak sağlamadığı nedeniyle kendi içine kapalı bulunmakta ve çağın ihtiyaçlarına yanıt vermediği düşünülmektedir 7 (Maden, 1996: 42). Bu nedenle, 1999 yılından itibaren etkinliğin statüsünde değişimler olmuş, devlet idaresi yerine vakıf yönetimiyle düzenlenmeye başlanmış, mekan sayısını artırılmış ancak herhangi bir tema olmaksızın ulusal pavyonlar modelinde gerçekleştirilmeye devam edilmiştir (Madra, 1999a: ). Türkiye, etkinliğe önceki senelerde bienal alanı dışında kiralanan çeşitli mekanlarında Beral Madra nın hazırladığı sergilerlerle katılmış olsa da, ilk olarak 2007 yılında asıl bienal alanı içinde yer almış, Hüseyin Bahri Alptekin ve Aydan Murtezaoğlu nun eserleri Vasıf Kortun un küratörlüğünde düzenlen bir sergiyle izleyicilerle buluşmuştur. Bu gelişme, Türkiye nin sanat ortamı açısından oldukça önemli bir adım olmuştur (www.radikal.com, ). En eski ve en uzun soluklu kültürel etkinlik olarak değerlendirilen 53. ve son Venedik Bienali, 77 pavyonda sergilenmiş ve 2009 yılındaki etkinliğin izleyici sayısı (Arsenale ve Giardini deki paralı sergilere) olarak belirlenmiştir. Günlük ortalama izleyici sayısı dür. 24 hafta boyunca süren bienal etkinlikleri İtalya nın en çok ziyaret edilen sergisi olmuştur (www.tepapa.govt.nz, ). 7 Klasik bienal modeli uygulanan etkinlikte, tıpkı bir dünya fuarında olduğu gibi her ülkenin kendi pavyonu vardır ve sorumluluğu kendisi üstlenerek burada sergilemek istediklerine kendisi karar verir. Ancak sonraki yıllarda farklı bir bienal modeli uygulanan Sao Paulo, Sidney, İstanbul ve Johannesburg gibi kentlerde diğer sanatçılarla karşılaşma imkanı bulan yerel sanatçılar, etkinliği bir atölye yada sempozyum karakterine dönüştürmektedir. 10

22 Whitney Bienali: 8 Bienalin başlangıcı, kendisi de bir sanatçı olan Whitney Müzesi nin kurucusu, Gertrude Vanderbitt Whitney in 1918 de Greenwich Village da açtığı Whitney Studio Club da sergilenen yapıtlar olmuştur. Studio Club un çatısı altında bir araya gelen ve dönemin baskın Avrupa sanatı ve kültüründen uzaklaşarak kendi yapıtlarını sergileyen Amerikalı sanatçılar, bu alternatif mekanda modern Amerikan sanatını sergilemekle kalmamış bienale giden ilk adımları da atmışlardır. 20. yüzyıl Amerikan sanatının önemli isimlerinden Milton Avery, Philip Guston, Edward Hopper ve Georgia O Keefe nin bulunduğu birçok sanatçının yapıtları ilk kez burada sergilenmiştir. İlk olarak 1932 yılında gerçekleştirilen Whitney Bienali sergileri, 1950 lerde daha geniş kitlelere ulaşabilme amacıyla Amerika nın birçok yerinde tekrarlanmış, 2000 yılında ilk kez Whitney dışından küratörlerce organize edilmiştir Sao Paulo Bienali: 9 İlk olarak 1951 yılında gerçekleştirilen Sao Paulo Bienali, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Asya, Orta Doğu, Avrupa Pasifik ten oluşan ve dünyanın yedi bölgesini kapsayan bir sergi modelini yansıtmaktadır. Ulusal pavyon modeliyle, farklı ülkelere de mekan vermeyi amaçlayan bienalde, sık sık ödüllendirmeler yapılmış, dünyanın diğer sanatçılarıyla bağlantılar kurularak, katılan sanatçılara yurt dışında yapılan bienallere katılma olanağı sağlanmıştır (Anonim, 1998: 20; Kortun, 1998: 121). Belirli bir sanat programına bağlı kalmayıp, yeni şekillendirmelere her zaman açık olan etkinlik, Latin Amerika için önem taşımakla kalmayıp, uluslararası sanat dünyası tarafından da ilgiyle izlenmiştir (Leffingwell, 1992: 83; 1995: 41). Brezilya toplumunu modernleştirme projesinin bir parçası olarak Brezilyalı sanatçıların uluslararası sanat sahnesinde kendilerine 8 Whitney Bienali nin tarihçesi ile ilgili bilgiler için bkz: Erişim Tarihi Sao Paulo Bienali nin tarihçesi için bkz: Erişim Tarihi:

23 yer açmalarına olanak sağlamış olan etkinlik, Avrupa dışında gerçekleştirilen bienallerin en bilinenlerinden biridir (Yardımcı, 2005: 24) Documenta: Hitler zamanında sanata uygulanan baskı ve sanatçılara getirilen yasaklar nedeniyle güncelliğini kaybetme noktasına gelen Alman sanatı, ilk kez 1955 yılında Prof. Arnold Bode nin öncülüğünde Documenta-1 sergisinde yeniden gündeme gelir. Aynı zamanda 100 Günlük Müze anlamına gelen sergi, Almanya nın Kassel şehrinde günümüze kadar her beş yılda bir düzenlenerek, dünyanın önemli sanat etkinlikleri arasında yerini almıştır (Güler, 1982: 32). Etkinliğin temel amacı savaş sonrası sanat ortamını canlandırmak ve ülke imajını olumlamak olduğundan, bienalin ülkelerin tanıtım aracı olarak kullanmalarının ilk örneklerinden biri olarak da kabul edilebilir (Yardımcı, 2005: 23) Johannesburg Bienali: 1995 yılında Christopher Till ve Laura Ferguson tarafından organize edilerek Afrika teması ekseninde düzenlenen Johannesburg Bienali 10 (Becker, 1998: 87), seçmiş olduğu kavramla önceki dönemin irdelenmesine yardımcı olmayı ve böylece oluşacak kültürel birliktelikle ülkedeki iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlamıştır. Bienalde ayrıca geçici yabancılar, kimlik, din, cinsellik, ırk, vatandaşlık hakları, sömürgeleşme gibi diğer kavramlar da konu edilmiştir (Bek, 2000: 59). 10 Güney Afrika da ilk özgür seçimlerin gerçekleştirildiği 1994 ten bir yıl sonra düzenlenen bienalin amaçlarından biri de yıllar boyu maruz kaldığı boykot uygulamasından sonra, Güney Afrika yı yeniden kültür dünyasıyla ilişkiye geçirmekti. Ancak ülkeyle ilgili olumsuz manzaralar üretecekleri düşünülen Güney Afrikalı sanatçıların bienalin dışında bırakılması ve Afrika toplumu hakkında insanı şüpheye düşürecek kadar olumlu bir tablo sunulması, bienallerin kimi zaman somutlaşmasını beklediği ideallerle çeliştiğine bir örnektir. Bkz: Stallabrass 2009:

24 Kwangju Bienali 11 : Kore nin Kwangju şehrinde 1995 yılında başlatılan Kwangju Bienali, Asya nın ilk çağdaş sanat bienalidir. Altmış ülkeden beş yüzün üzerinde sanatçının katılımıyla Seul de gerçekleştirilen ilk bienal, farklı ülkelerden gelen küratörlerce düzenlenmiş, politik arınma, sanatta batı hakimiyetini kırma, Asya sanatını dünyaya açma gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmeye başlamıştır. Batılılaşmanın yerine globalleşme, tekdüzeliğin yerine çeşitlilik yaratma isteğinin yanı sıra, batı ve doğunun denge içinde yer aldığı bir tarih yaratarak, 21. yüzyılda aktif bir Asya kültürü oluşturup, Pasifik kıyılarını kültürel bir topluluk haline getirmek de bienalin diğer bir hedefi olmuştur Manifesta-Avrupa Çağdaş Sanat Bienali: İlk kez 1996 yılında Hollanda nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen etkinlik, Foundation European Art Manifestation adlı bir kurum tarafından düzenlenmiş, çok sayıda küratörden 12 oluşan bir kurul tarafından düzenlenmiştir. İsimlerini farklı sergilerle duyuran küratörler davet etmek istedikleri sanatçıları belirledikten sonra, onlardan yaptıkları işlere dair birer dosya istemiş ve bu dosyalar üzerinden bir karara varma yöntemiyle organizasyonu gerçekleştirmişlerdir. Bienalde göç, iletişim-irtica, doğa ve kültür, kültürel kimlik temaları belirlenmiştir (Sönmez, 1996: 129; Altındere, 1999: 54). 11 Kwangju Bienali ile ilgili detaylı bilgi için bkz: Erişim Tarihi: Danışma kurulu Els Barents, Rene Block, Henry Meyric Hughes, Svenrobert Lundguist, Anda Rottenberg, Lilijana Stepaçiç ten oluşmuş ve sergi yapımcılarının seçimi gibi pek çok konudan sorumlu tutulmuştur. Rosa Martinez (Barselona), Viktor Misiano (Moskova), Katalin Neray (Budapeşte), Hans-Ulrich Obrist (Paris-Viyana) ve Andrev Renton (Londra) gibi sergi yapımcılarından oluşan komite ise sanatçıların seçilmesinde görevlendirilmiştir (Sönmez, 1996: 129; Altındere, 1999: 54). 13

25 Berlin Bienali: 30 Eylül Ocak 1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen 1. Berlin Bienali, Klaus Biesenbach, Hans-Ulrich Obrist ve Nancy Spector dan oluşan bir yönetim kadrosu tarafından düzenlenmiştir. Kendini konu edinmesi bakımından bir ilki gerçekleştiren bienalin seçtiği tema olan Bugünün Berlin i 1989 dan beri kentte olan sanatçılar kadar, bu tarihten önce burada bulunan ve halen yaşamakta olan sanatçılarla Berlin dışından şehre yaklaşım içinde olan sanatçıları bir araya getirme amacı taşımıştır. Bienalin amaçlarından birisi de, gündemde olandan marjinale, piyasada olandan saklı olana, ünlüden anonime kadar kenti düşünen çağdaş sanatın bütün katmanlarını genç vizyonda toplamaktır (Alptekin, 1997: ). 14

26 İKİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE BİENAL ETKİNLİKLERİ 2. TÜRKİYE DE BİENALLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 2.1. Türkiye de Bienal Etkinliğinin Oluşumu Türkiye de 19. yüzyılda başlayan sergi etkinliklerinden 1 başlayarak, kişisel sergiler, devlet sergileri, çeşitli kuruluşların düzenlediği yarışmalı sergiler, grup sergileri ve galerilerin düzenledikleri sergileme etkinlileri şeklinde başlıklar altında toplayabileceğimiz çeşitli geçiş aşamaları görülmektedir li yılların sonuna gelindiğinde ise, Türk sanat ortamını ve sergileme anlayışını değiştiren önemli etkinlikler gerçekleştirilir. Bu etkinliklerden ilki, Mimar Sinan Üniversitesi nin 1977 de düzenlediği 2000 Yılına Doğru Sanat sempozyumu ve Yeni Eğilimler sergileridir. Bu sergiler, genç sanatçı kuşağının farklı deneyimlere yönlendirilmesinde ve böylelikle Türk sanat ortamına farklı eğilimlerin taşınmasında bir köprü görevi görmüştür. Bu dönem aynı zamanda sanat ortamına yeni kavramların (pop art, minimal art, kavramsal sanat) girdiği bir süreç olmuştur lerde düzenlenmeye başlanan Öncü Türk Sanatından Bir Kesit sergileri, Türkiye için yeni denemelerin kendini gösterdiği ve geleneksel anlayıştan uzak sanat yapıtlarına yer verilen bir etkinlik olarak yerini almıştır. Minimal sanat, kavramsal sanat ve hazır nesne kullanımının ağırlıkta olduğu bu sergilerde sanat eserlerinin satış amaçlı sergilenmiyor olması ve güncel sanat resim piyasasına karşıt durması, buradaki yeniliklerden bazılarıdır. Yeni Eğilimler ve 1 Türkiye de sergi etkinlikleri ile ayrıntılı bilgi için bkz: Bek, 2000:

27 Öncü Türk Sanatından Bir Kesit gibi etkinlikler ve bir grup sanatçının 2 çağdaş sanat oluşumuna yönelik çabaları, bienal ortamını hazırlayan ön sanat oluşumları olarak değerlendirilmiştir (Sönmez, 1996: ; Erzen, 1999: ; Köksal, 1999: ) yılında ortaya çıkan festivallerin zamanla daha etkin hale gelerek yaygınlaşmasında Cumhuriyet in ilk elli yılına damgasını vurmuş olan uluslaşma çabasının yerini küreselleşme projesine bırakmasının etkisi büyüktür sonrası dile getirilen küresel ekonomiye geçme gerekliliği, o güne dek kısıtlı kalan uluslar arası kültürel değişim ve paylaşım olanaklarının da önünü açmıştır. Ekonomik liberalleşme, beraberinde yeni hayat tarzlarını, tüketim kalıplarını, özel televizyon, radyo ve interneti de getirmiştir. Bu dönüşümün bir parçası olan festivaller, Batı ile kültürel bütünleşme yolunda atılan adımların en önemlilerinden biri olmuş, değişimin merkezi ise sınıfsal, kültürel ve yaşantısal çeşitliliğin en fazla görüldüğü İstanbul da olmuştur 3 (Yardımcı, 2005: 27). Dışa açılmanın kültürel anlamda ilk basamaklarından olan bienal etkinliği, dönemin Kültür Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu nun da ifade ettiği üzere sanatın evrensel özelliği içerisinde ülke sanatlarının tanıtılmasına imkan vermesinin yanı sıra, Büyük Önder Atatürk ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh sözü doğrultusunda dostluk ve barış ortamında da ülkeleri birbirine yakınlaştırmada, kaynaştırmada önemli rol oynayacaktır (Taşçıoğlu, 1986: 6). 1. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali nin düzenlenmesinden bir yıl sonra, İKSV, daha önceden festivaller kapsamında yer verdiği plastik sanatlar sergilerini tek çatı altında toplamaya başlar ve 25 Eylül-15 Kasım Yenilikçi sanat anlayışını benimseyerek geleneksel sanat türlerinin dışına çıkan, sanat üretiminde farklı teknik, biçim ve malzemeler kullanan bu sanatçılar Türk sanat ortamına çağdaş kavramların taşınmasında etkili olmuşlardır. Aralarında Ayşe Erkmen, Füsun Onur, Serhat Kiraz, İsmail saray, Selim Birsel, İsmet Doğan, Canan Beykal, Gülsün Karamustafa, Cengiz Çekil, Ahmet Öner Gezgin, Handan Börüteçene, Osman Dinç in bulunduğu sanatçılar, alışılmış beğeni düzenini sarsan etkinliklerinden ötürü eleştirilmişlerdir. Ancak sorunsallaştırdıkları kavramlar irdelenmiş ve bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen hemen her etkinlikte yer almışlar ve bu sanatçılardan çoğu bienal etkinliklerine bir ya da birden fazla olmak üzere katılmıştır (Bek, 2000: 73). 3 Nitekim İstanbul da düzenlenen bienal etkinliklerine bakıldığında, dördüncü bienalin ardından tek seçici olarak yabancı küratörlerin davet edildiği görülmektedir. Bu durum, bienalin dünya sanat ortamına gönderdiği evrensel etkinlik olma yolundaki mesajı sağlamlaştırma, İstanbul un uluslar arası piyasalara seslenme gücünü artırmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Uysal, 2008:

28 tarihlerinde 1. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri adıyla uluslararası nitelikte bir etkinlik başlatır. Daha sonra, etkinliğin iki yılda bir yapılmasına karar verilmiş ve İstanbul Bienali adı altında devam etmiştir Küreselleşmenin Etkileri Ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel, politik ve ekolojik açılardan global bütünleşmenin, entegrasyon ve dayanışmanın artması anlamına gelen (tr.vikipedia.org, ) ve 1970 yıllardan itibaren giderek belirginleşerek kullanılan küreselleşme terimi, sonraki yıllarda ulaşım, iletişim ve bilişimde yaşanan teknolojik gelişmeler paralelinde toplumun her alanını kuşatarak kavram olmaktan çıkan bir olgu halini almıştır.günümüzde küreselleşme olgu ve süreci toplumsal yaşamın her alanını etkilerken, sanat alanının da bunun dışında kalması düşünülemez. Sanat alanına getirilen başlıca yenilikler arasında, yeni organizasyon biçimlerinin oluşması, küratörlük gibi yeni meslek gruplarının yaygınlaşması, yeni sanat yapma yol ve yöntemlerinin belirmesi gibi çok sayıda olgudan söz etmek mümkündür (Yörük, 2008: 4). Küreselleşmenin kültürel boyutları iletişim, medya ve ulaşım teknolojilerindeki yeniliklerden, ekonomik boyutlardan, iktisadi bütünleşme ve çok uluslu şirketlerin dünya çapındaki etkilerinden, siyasal boyutlardan, kimlik sorunu ve farklılık analizinden etkilenmektedir. Sanat alanının da kültürün bir kolu olarak düşünüldüğünde ise, her iki alanda yaşanan küreselleşmenin hem sanat organizasyonları hem de üretilen sanat eserleri anlamında ortaklıklar taşıdığı görülmektedir 4 (Yörük, 2008: 68, 76). Ülkemizde özellikle 1980 sonrası ortaya çıkan küreselleşen ekonomiye katılma dönemiyle birlikte kısıtlı kalan uluslararası kültürel değişim ve paylaşım olanaklarının 4 Kültürel küreselleşme hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: YÖRÜK, A.Küreselleşmenin Kültürel Boyutlarını Uluslararası İstanbul Bienali Küratörlerinin Kavramsal Çerçeve ve Temalarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,

29 önünün açılması, ekonomik liberalleşme sürecini, yeni hayat tarzlarının ve tüketim kalıplarının ortaya çıkması, özel televizyon ve radyoların açılması, uydu, internet gibi gelişmelerin yaygınlaşması gibi gelişmeler yeni kültürel üretim ve tüketim mekanizmalarının da önünü açmıştır. Bu dönüşümlerin bir parçası olarak küresel sermayeyi çekme ve kültür turizmini canlandırma amacı taşıyan (Yardımcı, 2005: 27, 30) bienal etkinliğinin oluşumunda küreselleşmenin önemli bir rolü olduğu unutulmamalıdır 5. İhtilal sonrası yaşanan politik durgunluk, ekonomik atılım ve ülkenin özellikle Batı ya karşı kendini kabul ettirme dönemi olduğundan, Türkiye de sanat üretiminde yaşanan hızlı gelişim, müze ve sergileme alanına da doğrudan etki etmiştir (Madran ve Önal 2000: 182) sonrası görülen bu tip sanat etkinliklerinin meydana getirdiği hazırlık süreci ve sanatsal birikimin yanı sıra, dönemin siyaseti yapısındaki değişimler ve hükümetlerin kültür politikaları da bienal etkinliklerinin Türkiye deki yerini almasında etkin rol oynamıştır yılında iktidara gelen Turgut Özal hükümeti, ekonomide serbest piyasa ekonomisinin yerleştirilmesi, ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve enflasyonla mücadele gibi konuların yanı sıra, küreselleşme sürecine geçiş, dışa açılma gibi konularda yoğun çaba harcamıştır. Dışa açılma politikası başta ekonomi olmak üzere, ülke kültürünün ve değerlerinin dünyaya tanıtılması ve diğer konuları da içermiştir. Kültür ve sanatın milli değerlerin korunmasında olduğu kadar, uluslar arası ilişkilerde de önemi üzerinde temellenen kültür politikası, 1986 yılında düzenlenen Türkiye deki ilk bienal etkinliği olan Asya-Avrupa Sanat Bienali nin gerçekleştirilmesiyle kendini göstermiştir (Madra, 1986: 55; Kantarcıoğlu, 1987: 86; Özsezgin, 1992: 47; Çubukçu, 1996: 839; Germaner, 1999: 25; Zürcher, 2000: 425). 5 Yardımcı ya göre (2005: 46) küreselleşme çabasında olan İstanbul da sanat ve sanatçılar da yeni roller üstlenmekte, uluslar arası sanat festivalleri, sergiler, bienaller ve festivaller çeşitlenirken bu tarz girişimleri desteklemeye hazır kuruluşların da sayıları artmaktadır. Kentin kendisi metaya dönüşürken, sanatsal etkinlikler de bu metayı hazırlamanın ve satmanın araçları olarak önerilmektedir. Cingöz (2010: 26) de Türkiye de 1980 lerden beri sergi davetiyelerinde yer alan sponsor logo ve teşekkürlerine bakarak kapitalizmin geçirdiği evrimin izlerini sanat dünyasında takip etmenin mümkün olduğunu dile getirmiştir. 17

30 2.3. Sponsorluk Tüm dünyada gerçekleşen çağdaş sanat hareketlerine bakıldığında, sanat sergileme yöntemlerinden çok, bu etkinliklerin organizasyonunda ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bir değişimin gerçekleştiği görülmekte, büyük kuruluşların da bu tip etkinliklerde sponsor olarak katılım sağladıkları görülmektedir. Benzer bir durum, İstanbul Bienali içinde söz konusudur. Ekonomik yapıdaki değişimler paralelinde, tüm dünyada olduğu gibi devletin bu konudaki maddi desteğinin azalması ve bu tip etkinliklerin birer prestij simgesi olarak görülmesi, uluslararası destekçi kuruluşların sponsorluk sağlamalarında etkin olmuştur (Barlas, 2010: 1-2). Vakıf ve özel sektörün işbirliği ile, ilki 1987 yılında düzenlenen İstanbul Bienali de, dünyada değişen sponsorluk ilişkilerinin bir diğer örneği olarak değerlendirilmektedir. İlk üç bienalde sponsorlar genellikle şahsi ilişkiler yoluyla yürütüldükten sonra, dördüncü bienalle birlikte sponsorluk ilişkilerinin düzenlenmesi resmi yollarla yapılmaya başlanmış, 2007 yılından itibaren ise tekli sponsor desteği Koç Holding tarafından üstlenilmiştir ve desteğin 2016 yılına kadar sürdürülmesine karar verilmiştir 6 (Barlas, 2010: 3-4). Tablo 1 de de görüldüğü üzere, KTB nın bu etkinlik için tahsis ettiği bütçenin %5 ler civarında olması, kuşkusuz 1980 lerde başlayan ve devletin kültür sanat alanından planlı bir biçimde geri çekilmesi ile ilişkilidir. KTB Genel Sekreteri Zeynel Koç un ifade ettiği gibi sanat alanındaki özelleşmenin geçerli sebepleri vardır: Bugüne kadar devlet politikası, devletinn uygun buldupu birtakım faaliyetlere para aktarmak yöntemi olmuştur. Oysa ki, bu yöntem zaten kıt olan kaynakların paylaştırılmasındaki zorluklar nedeniyle verimli olmadığı gibi, toplumun geniş kesimlerin yararlanamadığı ve devleti yöneten erkin ya da gücü bulunduran erkin sübjektif görüşlerine açık bir yöntem olduğunu kabul edersiniz. Bu yöntem, böyle olmasına rağmen, kullanabilir bir yöntemdir, ama yeterli bir yöntem değildir. 6 Mustafa Koç etkinliğe ilişkin olarak, güncel sanatın düşünen, yaratıcı, üretken ve yenilikçi bir nesil yaratmaya yardımcı olan bir sanat dalı olduğunu, İstanbul un böyle değerli bir etkinliğe ev sahipliği yaparak dünya sanat çevrelerinde daha fazla cazibe merkezi haline geleceğini ve uluslararası basın ve sanatseverlerler tarafından takip edileceğini dile getirmiştir (Anonim, 2009: 12). 18

31 Ama asıl olan devletin kültürel oluşum ve gelişime doğrudan bir aktör olarak katılması değil, devletin halkın kendi kültürünü yaşayıp, zenginleştirip, geliştirebileceği bir zemini hazırlayabilmesi olduğunu düşünüyorum (Barlas, 2010: 7). Tablo 1: 11. Uluslararası İstanbul Bienali nin Bütçe Dağılımı 7 Uluslararası destekçi kurumlar Yerel sposorluk TC Başbakalık Tanıtma Fonu 2010 Avrupa Kültür Başkenti Bilet satışı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı 26 % 25 % 15 % 15 % 10 % 5% Ayni sponsorluk 3% Katalog ve diğer satışlar 1% 2002 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye ni önde gelen şirketlerinin %80 inin İKSV tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliklerinde en az bir kez etkin bir sponsorluk rolü üstlenmiş (Barlas, 2010: 8). olmasının altında sanat sponsorluğunun prestij sağlaması, halkın gözünde itibar kazandırması, şirket imajını geliştirmesi, bilinilirliği artırması gibi nedenler bulunmaktadır. Ancak Tablo 2 de de görüldüğü gibi, dünyanın önemli kentlerinde bienale ayrılan bütçe göz önüne alındığında, bu sponsorluk rakamlarının yetersizliği görülmektedir. 7 İKSV den alınan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 19

32 Tablo 2: Dünyada Bienallere Yapılan Harcamalar Bienaller Milyon Avro Sao Paolo Biennial 16 Sydney Biennial 10,5 Gwanju Biennial 10 Lyon Biennial 8 Liverpool Biennial 7 Berlin Biennial 6 Istanbul Biennial 2, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 8 İKSV; sivil bir inisiyatif olarak devletin ve özel sektör desteğiyle Türk kültürünün ve sanatının dünyada tanınması, İstanbulluların dünya kültürü ve sanatı ile buluşması, ülke tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bu konudaki bilincin artırılması, Türk sanatının kendini ifade edebilecek ve geliştirecek platformlar bulabilmesi gibi hedefler ışığında oluşan bir sivil toplum örgütü olarak 1973 yılında kurulmuştur. Kültür ve sanat alanında ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan İKSV, hem yurt içinde, hem de yurt dışında düzenlediği çeşitli organizasyonlarla Türk sanatına, sanatçısına olduğu kadar sanatseverlerin sosyal ve kültürel, gelişimine önemli katkı sağlamakta, bu nedenlerle kent kültürünün gelişiminde ve ülke tanıtımda önemli rol oynamaktadır yılında Nejat Eczacıbaşı nın önderliğinde 17 sanatsever ve işadamının 9 girişimleri ve devletin desteğiyle kurulmuş olan Vakıf, kültür ve sanat alanında ilk kez 8 Vakıf hakkında detaylı bilgi için bkz: 9 Vakfın yönetim kurulu üyeleri Dr. Nejat Eczacıbaşı, Afif Tektaş, Reşat Aksan, Bülent Tarcan, Aydın Gün, Yıldız Kenter, Prof. Dr. Mazhar Şevket İpşiroğlu, Ercüment Berker, Cüneyt Gökçer, Mükerrem Berk, Mehmet Önder, Semih Günver, Cemal Süreya, Kazım Eke, Cengiz Altuğ, Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi ve Cevat Memduh Altar dır. Daha sonra eski Başbakan Suad Hayri Ürgüplü Vakfın Kurucular Heyeti Başkanlığı na getirilirken, Vedat Nedim Tör, Rezzan Abidinoğlu, Necil Kazım Akses, Cemal 20

33 sponsorluk fikrini ortaya koymanın yanı sıra, 10 İstanbul Sanat Festivali 11 adıyla her yıl giderek ilgi görecek ve çeşitlenecek olan sanat etkinliklerinin de ilkini sanatseverlere sunmuştur li yıllara kadar opera, bale, tiyatro, konser, halk oyunları gösterileri, geleneksel gölge ve kukla oyunları ve plastik sanat sergileri gibi farklı tarzlar sunan İstanbul Festivali ilk olarak, vakfın kurulduğu 1973 yılında düzenlenir yılında programa dahil edilen Film Haftası, 1983 yılında Film Günleri ne, 1989 yılında ise İstanbul Uluslar arası Film Festivali ne dönüşür. Aynı yıl İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali etkinliği düzenlenmeye başlanır yılında İstanbul Uluslararası Caz Festivali ve İstanbul Uluslararası Müzik Festivali bu tarihten sonra iki ayrı etkinlik olarak yerini alır. Bugün bunların yanı sıra, Film Ekimi, Elektronik Müzik Festivali, Compact Caz Günleri, Rock n Coke, çocuklar için Minifest ve Avrupa da düzenlenen Bozar ve Şimdi/Now festivalleri eklenir yılında, festivallere İstanbul Bienali de eklenir ve bu tarihten günümüze adeta kentle özdeşleşerek kenti görsel sanatlar alanında da çeşitli kültürlerin buluştuğu uluslar arası bir merkez haline getirir. İKSV Kültür ve Sanat Vakfı na göre Bienal in amacı farklı kültürlerden sanatçılar ve izleyiciler arasında görsel sanatlar alanında bir iletişim ortamı oluşturmak 12 çağdaşlaşan Türkiye nin görsel sanatlar alanındaki gücünü ve kaynaklarını uluslararası sanatla yanyana getirmektir. 13 Ayrıca, uluslararası çağdaş sanat ortamını her yönüyle ülkemize getirmek, ülkemizdeki çağdaş sanat ortamını uluslararası ortama tanıtmak, çağdaş sanat alanında uluslararası bir ilişki ve iletişim sağlamak da etkinliğin diğer ilke ve amaçlarındandır (Madra, 1989: 8). Reşit Rey, Muhsin Ertuğrul, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Prof. Arif Müfid Mansel, Hikmet Onat, Burhan Felek de yönetim kurulu üyesi olmuşlardır. 10 Bu sayede ilk festival bütçesi olarak 8,5 milyon lira toplanmış, bunun 2,8 milyonu bilet satışından, 3 milyonu şahıs ve özel şirketlerin desteğinden, geri kalanı ise Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve TTOK bütçelerinden sağlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Yardımcı, 2005: 8, Haziran 1973 de hedeflenen kültür politikasının ilk adımı olarak Açıkhava Tiyatrosu nda Adnan Saygun un Köroğlu Operası ile başlayan İstanbul Festivali, aynı zamanda 50 Yılın Türk Resim ve Heykel Sanatı sergisiyle Resim ve Heykel Müzesi nin yeniden açılmasına da vesile olmuş plastik sanatlar alanında önemli bir adım atılmasını da sağlamıştır. 12 Bkz. İstanbul Bienali Tarihçesi, Erişim Tarihi Nejat Eczacıbaşı söyleşisinden alıntıdır: Erişim Tarihi:

34 2.5. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienalleri: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından aralarında sanatçıların, Bakanlığın ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü görevlilerinin de bulunduğu bir danışma kurulu oluşturularak başlatılan etkinlik, Türkiye deki ilk bienal düzenleme girişimi olarak değerlendirilebilir. 1986, 1988, 1990 ve 1992 yıllarında dört kez gerçekleştirilen etkinliğin amacı, plastik sanatlar alanındaki önemli sanat eğilimlerini ve çağdaş sanatın gelişmesine katkısı olan dünya sanatçılarının eserlerini görmek, güncel sanatın eserlerini sergilemek, karşılaştırma imkanı sağlamak, sanatın birleştirici diliyle dünya ülkeler arasında dostluk ve barış ilkelerine bağlı bir ortam oluşturmaktır. Devlet Resim Heykel Müzesi nde gerçekleştirilen dört etkinlikte katılımcılara uluslararası seçici bir kurul tarafından çeşitli adlar altında ödüller verilmiştir. Herhangi bir kavram etrafında şekillenmeyen ve panel, gösteri, konferans vb. yan etkinliğin yapılmadığı etkinliğin, devlet tarafından resmi kanallarla düzenlenen bir bienal modeli olduğu söylenebilir (Anonim, 1986: 8; 1988:4; 1990:5; 1992: 3, Bek, 2000: 90) İstanbul Sanat Bienalleri: Müzik, opera, bale ve tiyatro gibi gösteri sanatları ve sinema alanında festivaller düzenleyen İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV), plastik sanatları ayrı bir bölüm haline getirerek ilk kez 1987 yılında 1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sergileri adıyla anılan ve sonrasında Uluslararası İstanbul Bienali adıyla anılacak olan etkinliklerini düzenlemeye karar vermiştir. Nejat Eczacıbaşı nın girişimleriyle başlatılan bienaller, Aydın Gün başkanlığında ve Prof. Doğan Kuban, Prof. Belkıs Mutlu, Sezer Tansuğ ve genel koordinatör olarak da Beral Madra nın bulunduğu bir kurul ile hayata geçirilir. Aylar süren çalışmalarda öncelikle bütçe, sponsorluk, bienal mekanı, sanatçılar, binaların donanımı, bürokratik engeller gibi konular çözülmeye çalışılmıştır (Madra, 2003: 16-17). 22

TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ

TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURİZM PAZARLAMASINDA İNTERNETİN ROLÜ UZMANLIK TEZİ Muhammed Ali OFLAZ ŞUBAT - 2010 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Deniz

Detaylı

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI

ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ISTANBUL KULTUR SANAT VAKFI EKONOMIK ETKI ARASTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI EKONOMİK ETKİ ARAŞTIRMASI ARALIK 2012 Bu

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II

www.csdproject.net AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE SİVİL TOPLUM DİYALOĞU II Bu proje AB tarafından desteklenmektedir T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Eskişehir Yolu 9. Km TOBB Binası D Blok 25. Kat Bilkent, Ankara T 0 312 218 1334 F 0 312 218 1454 www.ab.gov.tr

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DEKÝ KENT TURÝZMÝ NÝ ÝSTANBUL ÜZERÝNDEN OKUMAK HAZIRLAYAN TUNÇ TAYANÇ 2008 ÖZET Kent turizmi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER

T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER T.C. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜLTÜR YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MÜZE PAZARLAMA STRATEJİSİNDE SÜRELİ SERGİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Begüm KAYTAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU YÖNETİMİNDE E-DEVLET MODELİ: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ UZMANLIK TEZİ Ahu UÇAR SEVER

Detaylı

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010. İstanbul un Kültür Ekonomisindeki gelişen sektörlerden biri: GÖRSEL SANATLAR

İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010. İstanbul un Kültür Ekonomisindeki gelişen sektörlerden biri: GÖRSEL SANATLAR İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 İstanbul un Kültür Ekonomisindeki gelişen sektörlerden biri: GÖRSEL SANATLAR Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SANAT YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE SANAT GALERİLERİNİN GELİŞİMİNİN SANAT YÖNETİMİNE ETKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emriye OKUTUR Tez Danışmanı:

Detaylı

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ

-Bülten İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ. URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ -Bülten İstanbul ve Uluslararası Kent Gündemi Bülteni URBAN AGE İstanbul da İstanbul un ve Kentlerin geleceğini tartıştı: KENTLERİN GELECEĞİ Başkan TOPBAŞ Berlin deydi; Berlin de İstanbul Next Wave Sergisi

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ *

KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * KENT KİMLİĞİ KAPSAMINDA FESTİVALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ULUSLARARASI ALTIN SAFRAN FİLM FESTİVALİ ÖRNEĞİ * Serkan POLAT Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, serkanp@sakarya.edu.tr Semra AKTAŞ POLAT

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-57-4 YAYIN NO: KB: 2858 - ÖİK: 712 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

Çağdaş Siyasi Rejimler

Çağdaş Siyasi Rejimler 170 Bir İletişim Modeli Olarak Oyun Ali Rıza Avcan Demet Gürüz Gaye Özdemir Yaylacı Işıl Karpat Özkan Ulukök Bu çalışma Bir İletişim Modeli Olarak Oyun araştırma projesini içermektedir. İletişim olgusunun

Detaylı

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ

İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ VE İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ GELİŞME STRATEJİSİ İZMİR 2012 KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI ENVANTERİ 2 İZMİR KÜLTÜR EKONOMİSİ VE KÜLTÜR ALTYAPISI

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA ÜST ÖLÇEKLİ PROJELERİN ROLÜ 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ İSTANBUL VE FATİH SURİÇİ NE ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T. C. KALKINMA BAKANLIĞI T U R İ Z M ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-59-8 YAYIN NO: KB: 2859- ÖİK: 713 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU. 24 Ocak 2006 Ankara DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU 24 Ocak 2006 Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GİRİŞ..1 2. DURUM ANALİZİ 2.1. Dünyada ve AB

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE MÜZE TURİZMİNİN PAYININ DEĞERLENDİRİLMESİ Mustafa Serdar

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN VİLDAN YAZICI MAYIS 2004 İÇİNDEKİLER Sayfa No. 1.REKLAMIN TANIMI 1 1.1. Reklamın Özellikleri 1 1.2. Reklamın Amacı 1 1.3. Reklam Çeşitleri 2 2. REKLAMCILIĞIN

Detaylı

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ

YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE VE FRANSA İSPANYA İTALYA POLONYA ÇEK CUMHURİYETİ YAZARLAR FİKRET TOKSÖZ ALİ ERCAN ÖZGÜR ÖYKÜ ULUÇAY LEVENT KOÇ GÜLAY ATAR NİLÜFER AKALIN YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ TÜRKİYE

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı