BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI"

Transkript

1 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/ Düşey Yükler... 5/ Deprem Yükleri... 5/ Deprem Krkteristikleri... 5/ Düzensizliklerin Kontrolü... 5/ Binnın Birinci Doğl Titreşim Periyodunun Belirlenmesi... 5/ Toplm Eşdeğer Deprem Yükünün Hesbı... 5/ Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi... 5/ Deprem Yüklerinin Etkime Noktlrı... 5/ Rüzgr Yükleri... 5/9 5.. YÜK BĐRLEŞĐMLERĐ... 5/ 5.4. SĐSTEM ANALĐZLERĐ... 5/ Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü... 5/ Đkinci Mertebe Etkileri... 5/ BOYUTLANDIRMA HESAPLARI... 5/ Đkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlndırılmsı... 5/ An Çerçeve Kirişlerinin Boyutlndırılmsı... 5/ Kolonlrın Boyutlndırılmsı... 5/ Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri... 5/ KOLONLARIN KĐRĐŞLERDEN DAHA GÜÇLÜ OLMASI KONTROLLERĐ 5/ DETAY HESAPLARI... 5/ Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Tsrımı... 5/ Kolon Ek Detyının Tsrımı... 5/ Kolonlrın Temel Bğlntı Detyının Tsrımı... 5/4 II.5/1

2 5.1. SĐSTEM Üç boyutlu genel sistem görünüşü ve bilgisyr hesp modeli Şekil 5.1 de, norml kt sistem plnı Şekil 5. de, tipik sistem enkesiti Şekil 5. te verilen beş ktlı çelik binnın nlizine it bşlıc sonuçlr ile tipik elemnlrının boyutlndırm ve dety hesplrı çıklncktır. Binnın her iki doğrultudki yty yük tşıyıcı sistemi, Yönetmelik 4. te tnımlnrk ilgili tsrım koşullrı verilen, süneklik düzeyi yüksek moment ktrn çerçevelerden oluşmktdır. Kt döşemeleri, çelik kirişlere mesnetlenen ve trpez profilli sc levhlr üzerinde yerinde dökme betonrme olrk inş edilen kompozit döşeme sisteminden meydn gelmektedir. Düzlemi içinde rijit bir diyfrm oluşturn betonrme döşemenin çelik kirişlere bğlntısı için, boyutlrı ve yerleşimi konstrüktif olrk seçilen kym çivilerinden (stud) yrrlnılmıştır. Bu örnekte çelik kirişlerin, düşey yükler ltınd, betonrme döşeme ile birlikte kompozit olrk çlışmsı hesb ktılmmktdır..0 m rlıklrl teşkil edilen ikincil r kirişler, n kirişlere mfsllı olrk bğlnmktdır. Akslrdki n çerçeve kirişlerinin kolonlr bğlntısı ise, kolonlrın zyıf eksenleri doğrultusund mfsllı, kuvvetli eksenleri doğrultusund rijit olcktır. Kolonlrın ±0.00 kotund, temele nkstre olrk mesnetlendiği gözönünde tutulcktır. Şekil 5.1. Genel Sistem Görünüşü ve Bilgisyr Hesp Modeli II.5/

3 D HEA ikincil r kiriþler (tipik) IPE C IPE 4.00 HEA snsör merdiven IPE B HEA moment ktrn çerçeve (tipik) 8.00 HEA y x A HEB (HEA) moment ktrn çerçeve (tipik) trpez sc betonrme döþeme Şekil 5.. Norml Kt Sistem Plnı Tşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonlrı Avrup norm profilleri (kirişler için IPE ve HEA profilleri, kolonlr için HEA ve HEB profilleri) kullnılrk boyutlndırılcktır. Sistemin tsrımınd Fe7 ypı çeliği kullnılmsı öngörülmektedir. Ypı çeliğinin özellikleri ile ilgili olrk, Yönetmelik geçerlidir. TS648 Çelik Ypılr Stndrdın göre, Fe7 ypı çeliğinin km gerilmesi = 5 N/mm, elstisite modülü E=0618 N/mm ve emniyet gerilmeleri, norml gerilme için em = 141 N/mm, kym gerilmesi için τ em = 8 N/mm değerlerini lmktdır. Yönetmelik 4... ye uygun olrk, deprem yükleri etkisindeki elemnlrın birleşim ve ekleri ile temel bğlntı detylrınd ISO.9 klitesinde (km gerilmesi, = 900 N/mm ), deprem yükleri etkisinde olmyn elemnlrın birleşim ve eklerinde ise ISO 5.6 klitesinde (km gerilmesi, = 00 N/mm ) bulon kullnılcktır. Kynklı birleşimler ve kynk mlzemesi ile ilgili olrk Yönetmelik 4... ve geçerlidir. II.5/

4 Çtý betonrme döþeme + trpez sc 4. kt. kt 4x.00=1.00. kt HEA 1. kt HEB (HEA) ± Şekil 5.. Tipik Sistem Enkesiti ( A ksı çerçevesi) 5.. YÜKLER Düşey Yükler ) Çtı döşemesi : çtı kplmsı 1.0 kn/m izolsyon 0. kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m çelik konstrüksiyon 0.5 kn/m g = 4. kn/m hreketli yük q = 1.0 kn/m b) Norml kt döşemesi: kplm 0.5 kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m bölme duvrlrı 1.0 kn/m çelik konstrüksiyon (kolonlr dhil) 0.8 kn/m g = 4.9 kn/m hreketli yük q =.0 kn/m Not: Merdiven ve snsör bölgesindeki sbit ve hreketli yüklerin döşemenin diğer bölgelerindeki sbit ve hreketli yüklere eşit olduğu vrsyılmıştır. c) Dış duvr yükü (norml ktlrd): g d =.0 kn/m II.5/4

5 5... Deprem Yükleri Deprem Krkteristikleri Tsrımı ypılck oln beş ktlı çelik bin birinci derece deprem bölgesinde, Z yerel zemin sınıfı üzerinde inş edilecek ve konut vey işyeri olrk kullnılcktır. Ypı tşıyıcı sisteminin her iki doğrultud süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden oluşturulmsı öngörülmektedir. Bu prmetreler ess lınrk belirlenen deprem krkteristikleri ve ilgili yönetmelik mddeleri şğıd verilmiştir. etkin yer ivmesi ktsyısı (1. derece deprem bölgesi) A o = 0.40 (Yönetmelik.4.1) bin önem ktsyısı (konutlr ve işyerleri) I = 1.00 (Yönetmelik.4.) spektrum krkteristik periyotlrı: T A = 0.15 s, T B = 0.40 s (Yönetmelik Tblo.4) (Z yerel zemin sınıfı) tşıyıcı sistem dvrnış ktsyısı (deprem yüklerinin tmmının süneklik düzeyi yüksek çerçevelerle tşındığı çelik binlr): R = 8 (Yönetmelik Tblo.5) hreketli yük ktılım ktsyısı: n = 0.0 (Yönetmelik Tblo.7) 5... Düzensizliklerin Kontrolü Yönetmelik. uyrınc düzensizlik kontrolleri ypılcktır. Bin kt plnlrınd çıkıntılrın olmmsı, döşeme süreksizliklerinin ve döşemelerde büyük boşluklrın bulunmmsı, yty yük tşıyıcı sistemlerin plnd düzenli olrk yerleşmesi nedeniyle plnd düzensizlik durumlrı mevcut değildir. Benzer şekilde, tşıyıcı sistemin düşey elemnlrınd süreksizliklerin ve ni rijitlik değişimlerinin olmmsı ve kt kütlelerinin ypı yüksekliği boyunc değişiklik göstermemesi nedeniyle, düşey doğrultud düzensizlik durumlrı d mevcut değildir Binnın Birinci Doğl Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulnmsınd, Yönetmelik.7.4 e göre, binnın her iki deprem doğrultusundki birinci doğl titreşim periyotlrı Yönetmelik Denk.(.11) ile hesplnn değerlerden dh büyük lınmycktır. T N mi d = π Ffi d i=1 i=1 1 N fi fi 1/ Yönetmelik Denk.(.11) Bu denklemde, m i toplm kt kütlelerini göstermektedir ve w i, g i, q i sırsıyl toplm kt ğırlıklrı ile ktlrın toplm sbit ve hreketli yükleri olmk üzere wi 1 mi = = [ gi + nqi ] (n = 0.0) g g bğıntısı ile hesplnır. Dördüncü norml kt için, kt ğırlıklrı ve kt kütlelerinin hesbı şğıd yrıntılı olrk verilmiş ve diğer sonuçlr Tblo 5.1 de topluc gösterilmiştir. w4 = 0 4 ( ) + (4 + 0).0 = kn II.5/5

6 m4 = = kns / m Tblo Kt Ağırlıklrı ve Kt Kütleleri Kt w i m i Çtı Σ Yönetmelik Denk.(.11) deki F fi fiktif kuvvetleri kt ğırlıklrı ve kt yükseklikleri ile orntılı kuvvetlerdir ve şğıdki bğıntı ile hesplnbilirler. F = i i fi N 0 j=1 w H w H j j F Burd F 0, seçilen herhngi bir yük ktsyısını göstermektedir ve bu örnekte F 0 = 00 kn olrk lıncktır. Bu şekilde hesplnn F fi fiktif kuvvetleri Tblo 5. nin ikinci kolonund verilmişlerdir. Ön boyutlndırm sonucund kiriş ve kolon enkesitleri belirlenen sistemin, (x) doğrultusund kt kütle merkezine etkitilen F fi fiktif kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen d fix yty kt yerdeğiştirmeleri Tblo 5. nin üçüncü kolonund görülmektedir. Bu büyüklükler Yönetmelik Denk.(.11) de yerlerine konulrk ypı sisteminin (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu hesplnır. Bu hesplr, Tblo 5. üzerinde gösterilmiştir. Tblo 5. - Fiktif Yüklerden Oluşn Kt Yerdeğiştirmeleri Kt F fi (kn) d fix (m) m i m i d fix F fi d fix Çtı Σ (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu T 1x 1/ N mi dfix 1/ i= N = π = π = s F fi d. fix i=1 II.5/6

7 olrk bulunur. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu d T1y = s değerini lmktdır Toplm Eşdeğer Deprem Yükünün Hesbı Deprem etkileri ltınd uygulnck hesp yönteminin seçimine ilişkin olrk, Yönetmelik.6. ye göre, bin yüksekliğinin H N = 16.0 m < 40.0 m olmsı ve tşıyıcı sistemde burulm ve yumuşk kt düzensizliklerinin bulunmmsı nedeniyle Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi uygulncktır. Yönetmelik.7.1 e göre, gözönüne lınn deprem doğrultusund binnın tümüne etkiyen toplm eşdeğer deprem yükü (tbn kesme kuvveti), V t, Yönetmelik Denk.(.4) ile belirlenecektir. V t WA( T ) R ( T ) 1 = 0. 1 A I W Yönetmelik Denk.(.4) o Binnın (x) doğrultusundki tbn kesme kuvveti, için T1x = s > 0.40 s = TB S( T1x ) =.5 = R T R ve ( ) x 1x = x = 8 değerleri Yönetmelik Denk.(.4) te yerlerine konulrk V tx = = kn 8 şeklinde hesplnır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki tbn kesme kuvveti, T1y = s > 0.40 s = TB için hesplnn S( T1y ) =.5 = ve ( ) R T R y 1y = y = 8 değerleri yrdımıyl V ty = = 14. kn 8 olrk elde edilir. II.5/7

8 Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi Yönetmelik.7. ye göre toplm eşdeğer deprem yükü, bin ktlrın etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplmı olrk ifde edilir. Binnın N inci ktın (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü, F N, (x) ve (y) doğrultulrı için F = N V = = kn Nx Ny tx F = N V = = kn şeklinde hesplnır. ty Toplm eşdeğer deprem yükünün F N tepe kuvveti dışınd geri kln kısmı, N inci kt dhil olmk üzere, binnın ktlrın Yönetmelik Denk.(.9) ile dğıtılcktır. F = ( V F ) i t N N j=1 w H i j i w H j Yönetmelik Denk.(.9) (x) ve (y) doğrultulrı için F ix = ( ). i i ve F i i N iy = ( ) N j=1 w H w H j j j=1 w H w H denklemleri ile hesplnn F ix ve F iy eşdeğer deprem yükleri, Tblo 5. te topluc verilmiştir. En üst kt döşemesine etkiyen eşdeğer deprem yükleri, F N tepe kuvvetlerini de içermektedir. Tblo 5. - Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükleri Kt w i H i / Σw i H i F ix (kn) F iy (kn) Çtı Σ j j Deprem Yüklerinin Etkime Noktlrı Yönetmelik.7..1 e göre, burulm düzensizliğinin bulunmdığı binlrd ktlr etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin, ek dışmerkezlik etkisinin hesb ktılbilmesi mcı ile, gözönüne lınn deprem doğrultusun dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr ve yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı öngörülmektedir. (x) ve (y) doğrultulrındki ek dışmerkezlikler ex = ± = ± 1.50 m ve ey = ± = ± 1.0 m değerlerini lırlr. II.5/8

9 Not: Đncelenen bu bind kt döşemelerinin simetrik olmsı ve yty düzlemde rijit diyfrm olrk çlışmsı nedeniyle, eşdeğer deprem yüklerinin sdece kütle merkezinin ± %5 ek dışmerkezlik kdr kydırıldığı noktlr etkitilmesi yeterli olmkt, yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı gerekmemektedir Rüzgr Yükleri Rüzgr yükleri TS498 Yük Stndrdın göre belirlenecektir. Rüzgr doğrultusun dik oln yüzeye yyılı olrk etkiyen rüzgr yükleri, kt döşemelerine etkiyen sttikçe eşdeğer tekil kuvvetlere dönüştürülerek hesp ypılcktır. Bir kt döşemesine etkiyen W i eşdeğer rüzgr kuvveti W = c qa i f i denklemi ile hesplnır. Burd c f : erodinmik yük ktsyısıdır. Plndki izdüşümü dikdörtgen oln ve yükseklik/genişlik ornı 5 i şmyn bin türü ypılrd c f = 1. değerini lmktdır. q : nominl rüzgr bsıncıdır. Bin yüksekliğine bğlı olrk 0 < H 8.0 m için q = 0.5 kn / m 8.0m < H 0.0m için q = 0.8 kn / m bğıntılrı ile hesplnır. A i : kt döşemesine rüzgr yükü ktrn lndır ve rüzgr doğrultusun dik oln yüzeyin genişliği ile rdışık iki ktın yüksekliklerinin ortlmsının çrpımı suretiyle elde edilir. Bun göre, (x) doğrultusund ypıy etkiyen rüzgr kuvvetleri W W W 1x x x = = kn = = kn = = kn.0.0 W4x = = 69.1 kn W5x = = 4.56 kn değerlerini lmktdır. Not: Nominl rüzgr bsıncının değer değiştirdiği ktın ltındki ve üstündeki döşemelere etkiyen rüzgr kuvvetleri, yyılı rüzgr yüklerine sttikçe eşdeğer kuvvetler olrk hesplnmışlrdır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki rüzgr kuvvetleri II.5/9

10 0.0 W1y = W1x = 6.00 kn Wy = 61.0 kn 4.0 Wy = kn W4y = kn W5y = 4.0 kn olrk bulunur. 5.. YÜK BĐRLEŞĐMLERĐ Ypı sisteminin düşey yükler ile yty deprem ve rüzgr kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen iç kuvvetler, Yönetmelik.7.5 e ve TS648 Çelik Ypılr Stndrdın uygun olrk, şğıdki şekilde birleştirileceklerdir. ) Düşey yük birleşimleri : G + Q ( 1 yükleme) b) Düşey yük + deprem birleşimleri : G + Q ± E x1 ± 0.E y ( yükleme) G + Q ± E x ± 0.E y G + Q ± 0.E x ± E y1 G + Q ± 0.E x ± E y 0.9G ± E x1 ± 0.E y 0.9G ± E x ± 0.E y 0.9G ± 0.E x ± E y1 0.9G ± 0.E x ± E y c) Düşey yük + rüzgr birleşimleri : G + Q ± W x ( 8 yükleme) G + Q ± W y 0.9G ± W x 0.9G ± W y Burd G Q E x1, E x E y1, E y W x, W y : sbit yüklerden oluşn iç kuvvetler : hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler : (x) doğrultusund kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler : (y) doğrultusund kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki bin genişliğinin + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler : sırsıyl (x) ve (y) doğrultulrındki rüzgr yüklerinden oluşn iç kuvvetlerdir. Yönetmelik 4..4 e göre, yönetmeliğin gerekli gördüğü yerlerde, çelik ypı elemnlrının ve birleşim detylrının tsrımınd rttırılmış deprem yüklemeleri gözönüne lıncktır. Arttırılmış deprem yüklemelerinde, deprem etkilerinden oluşn iç kuvvetler Ω 0 büyütme ktsyılrı ile çrpılrk rttırılır. Yönetmelik Tblo 4. ye göre, süneklik düzeyi yüksek çerçeveler için büyütme ktsyısı Ω 0 =.5 değerini lmktdır. II.5/

11 TS648 Çelik Ypılr Stndrdın ve Yönetmelik e göre, emniyet gerilmeleri yöntemine göre ypıln kesit hesplrınd, birleşim ve ekler dışınd emniyet gerilmeleri düşey yük + rüzgr yüklemeleri için %15, düşey yük + deprem yüklemeleri için % rttırılcktır. Birleşim ve eklerin tsrımınd ise, her iki yükleme durumu için emniyet gerilmeleri %15 rttırılcktır SĐSTEM ANALĐZLERĐ Şekil te tnımlnn ve ön boyutlndırm sonucund enkesit profilleri belirlenen ypı sisteminin, yukrıdki bölümlerde hesplnn düşey yükler ile deprem ve rüzgr kuvvetleri ltınd nlizi ypılmış ve toplm (41) det yük birleşimi için elemn iç kuvvetleri elde edilmiştir. Sistem nlizleri ETABS bilgisyr yzılımındn yrrlnrk gerçekleştirilmiştir. Aşğıdki bölümlerde, nliz sonuçlrı değerlendirilerek, göreli kt ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri kontrol edilecektir Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Göreli kt ötelemelerinin kontrolü, Yönetmelik..1 e göre ypılcktır. Herhngi bir kolon için, rdışık iki kt rsındki yty yerdeğiştirme frkını ifde eden zltılmış göreli kt ötelemesi, i = d d Yönetmelik Denk.(.17) i i i-1 denklemi ile hesplnır. Bu denklemde d i ve d i-1, her bir deprem doğrultusu için binnın rdışık iki ktınd, herhngi bir kolonun uçlrınd, zltılmış deprem yüklerinden meydn gelen en büyük yty yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Bu örnekte, her bir deprem doğrultusu için d i yerdeğiştirmelerinin en büyük değerleri, syısl değerleri Tblo 5. te verilen ve %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış deprem yüklerinden meydn gelmektedir. Her bir deprem doğrultusund, binnın i inci ktındki kolonlr için etkin göreli kt ötelemesi, δ i δ i = R Yönetmelik Denk.(.18) i bğıntısı ile hesplncktır. (x) ve (y) doğrultulrınd %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış E x1 ve E y1 deprem yükleri ltınd, ypı sisteminin nlizi ile elde edilen d ix ve d iy yty yerdeğiştirmelerinin her ktt ldığı değerler Tblo 5.4 ve Tblo 5.5 in üçüncü kolonund, rdışık ktlr rsındki zltılmış göreli kt ötelemeleri ise tblolrın dördüncü kolonund verilmiştir. Hesplrd, n deprem doğrultusundki deprem yüklerinden dolyı, bu doğrultuy dik doğrultudki yerdeğiştirmelerin bileşke yerdeğiştirmeye etkisi terkedilmiştir. Her iki doğrultudki simetri nedeniyle burulm düzensizliği bulunmyn bu bind, söz konusu vrsyımın yerdeğiştirmelere etkisi %1 den dh küçük olmktdır. Her bir deprem doğrultusu için, binnın her ktındki zltılmış göreli kt ötelemeleri söz konusu deprem doğrultusundki deprem yükü zltm ktsyısı, R ile çrpılrk δ i etkin göreli kt ötelemeleri hesplnmış ve tblolrın beşinci kolonun yzılmıştır. Bu değerlerin kt yüksekliklerine ornlrı ise tblolrın son kolonund yer lmktdır. II.5/11

12 Tblo (x) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d ix (cm) ix (cm) δ ix = R ix (cm) δ ix / h i Çtı Tblo (y) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d iy (cm) iy (cm) δ iy = R iy (cm) δ iy / h i Çtı Tblolrdn görüldüğü gibi, δ i /h i ornlrının en büyük değerleri, (x) ve (y) doğrultulrınd (δ ix / h i ) mks = ve (δ iy / h i ) mks = olmkt ve Yönetmelik..1. te öngörülen (δ i / h i ) mks = < 0.0 koşulunu sğlmktdır Đkinci Mertebe Etkileri Yönetmelik.. uyrınc, gözönüne lınn deprem doğrultusund her bir ktt, ikinci mertebe etkilerini temsil eden ikinci mertebe gösterge değeri, θ i hesplnrk i N ( i ) ort wj j=i θi = 0.1 Yönetmelik Denk.(.0) V h koşulu kontrol edilecektir. Bu bğıntıd i ( i ) ort : i inci kt için yukrıdki bölümde tnımlnn zltılmış göreli kt ötelemelerinin kt içindeki ortlm değerini V i : gözönüne lınn deprem doğrultusund binnın i inci ktın etkiyen kt kesme kuvvetini h i : binnın i inci ktının kt yüksekliğini w j : binnın j inci ktının, hreketli yük ktılım ktsyısı kullnılrk hesplnn ğırlığını göstermektedir. Kt döşemelerinin rijit diyfrm olrk çlıştığı bu bind, E x1 ve E x yüklemelerinden dolyı kt kütle merkezinde meydn gelen zltılmış göreli kt ötelemelerinin II.5/1

13 ortlmsı, (x) doğrultusu için ( i ) ort olrk lınbilmektedir. Benzer durum (y) doğrultusu için de geçerlidir. Her iki deprem doğrultusu için, bütün ktlrd Yönetmelik Denk.(.0) koşulunun sğlnmsı durumund, ikinci mertebe etkileri TS648 Çelik Ypılr Stndrdın uygun olrk değerlendirilecektir. Bu koşulun herhngi bir ktt sğlnmmsı durumund ise, tşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde rttırılrk deprem hesbı tekrrlncktır. Her iki deprem doğrultusu için her ktt hesplnn θ i prmetrelerinin en büyük değeri, (y) doğrutusund ve ikinci ktt meydn gelmektedir. Bu değer olmk üzere ( ) ( y ) ( y ) ( 1y ) = d d = = cm ort ort ort 5 wj = = kn (bkınız, Tblo 5.1) j= Vy = = 1.48 kn (bkınız, Tblo 5.) h = 00 cm θ mks = θy = = 0.06 < koşulunu sğldığındn, ikinci mertebe etkilerinin TS648 Çelik Ypılr Stndrdın göre değerlendirilmesi yeterlidir BOYUTLANDIRMA HESAPLARI Đkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlndırılmsı An çerçeve kirişlerine mfsllı olrk mesnetlenen ve deprem yükleri etkisinde olmyn norml kt ikincil döşeme kirişlerinin (bkınız, Şekil 5.) düşey yükler (G+Q yüklemesi) ltınd gerilme ve sehim kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) M mks = 1.4 knm T = kn mks 55. değerlerini lmktdır. Seçilen kiriş kesiti (IPE 60) için enkesit krkteristikleri: W x = 904 cm, I x = 1670 cm 4, S x = 5 cm, t w = 8 mm Norml gerilme thkiki : M W = = = 1.1 N / mm < 141 N / mm = 6 T Sx Kym gerilmesi thkiki: τ = = = 1.6 N / mm < 8 N / mm = τ 4 I t x w Sehim thkiki : nliz sonuçlrın göre mesnetler rsındki göreli düşey yerdeğiştirme fmks fmks =.187 cm, L = 800 cm, L = = 66 < 00 em em II.5/1

14 5.5.. An Çerçeve Kirişlerinin Boyutlndırılmsı 1. Kt, B ksı çerçevesi, - kslrı rsı n çerçeve kirişinin (bkınız, Şekil 5.) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q E x 0.E y yüklemesi) için gerilme ve sehim kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kiriş mesnedinde oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) ve toplm iç kuvvetler M G+Q = 04.7 knm M E = 8.5 knm M G+Q+E = 87. knm T G+Q = kn T E = 1.8 kn T G+Q+E = 158. kn değerlerini lmktdır. Seçilen kiriş kesiti (HE 400 A) için enkesit krkteristikleri: W x = cm, I x = cm 4, S x = 181 cm enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 00 mm, bşlık klınlığı: t = 19 mm enkesit yüksekliği: d = 90 mm, gövde klınlığı: t w = 11 mm gövde yüksekliği : h = = 5 mm bşlık lnı : F b = = 57 cm Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kirişleri için Yönetmelik 4..1 de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kiriş enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Yönetmelik Tblo 4. te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kiriş enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr şeklindedir. b / h 0. Es / ve. Es / t t Fe7 ypı çeliği için Es / = 0618 / 5 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk = < = ve = < = elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. Yönetmelik , yty yük tşıyıcı sistemin kirişlerinin üst ve lt bşlıklrının ynl doğrultud mesnetlenmesini ve mesnetlendiği noktlr rsındki uzklığın l b y s r E Yönetmelik Denk.(4.11) koşulunu sğlmsını öngörmektedir. Yönetmelik e göre, betonrme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olrk çlıştığı çelik tşıyıcı sistemlerde, kirişlerin betonrme döşemeye bğlnn bşlıklrınd bu koşul uyulmsı zorunlu değildir. w II.5/14

15 Ynl doğrultud mesnetlendiği noktlr rsındki uzklığın l b = 00 cm olduğu (x) doğrultusundki çerçeve kirişlerinde (kiriş bşlığının ve gövdenin bsınç gerilmeleri etkisindeki ölümünün 1/ ünün ynl doğrultudki tlet yrıçpı, r y = 8. cm) bu koşulun sğlndığı görülmektedir. l b = = 611 cm 5 Bun krşılık, l b = 800 cm olmsı nedeniyle yukrıdki koşulun sğlnmdığı (y) doğrultusundki çerçeve kirişleri ort noktlrındn komşu kirişlere ve betonrme döşemeye bğlnrk söz konusu koşul sğltılmıştır, Şekil 5.. Betonrme döşemenin kompozit etkisi nedeniyle kiriş üst bşlığının ynl burkulmsı önlenmektedir. Bun krşılık, negtif mesnet momenti etkisinde, kiriş lt bşlığının ynl burkulm thkiki ypılcktır. TS648 Stndrdı Mdde..4. ye göre, bsınç bşlığının dolu dikdörtgen kesit olmsı ve enkesit lnının çekme bşlığı enkesit lnındn dh küçük olmmsı hlinde, bsınç emniyet gerilmesi C 0.6 b B = s d / Fb denklemi ile hesplnır. Burd s : kirişin bsınç bşlığının ynl burkulmy krşı mesnetlendiği noktlr rsındki uzklık, s = 00 cm C b M M = M M şeklinde hesplnn bir ktsyıdır. Güvenlikli yönde klmk üzere, M 1 /M = 1 lınrk hesplnn C b =1.00 değeri yukrıdki denklemde yerine konulrk B = = 618 kg/ cm 61.8 N / mm > 141 N / mm 00 9 / 57 elde edilir. B = 141 N / mm 6 M 87. Norml gerilme : = = = 14. N / mm < N / mm = W 6 T Sx Kym gerilmesi: τ = = = 40.9 N / mm < 1. 8 N / mm = τ 4 I t x w Sehim thkiki : nliz sonuçlrın göre, mksimum düşey yerdeğiştirme fmks = 0.5 cm, L = 600 cm fmks L = = 118 < 00 Not: Gerilme hesplrındn görüldüğü gibi, kirişteki en büyük norml gerilme emniyet gerilmesinin %65 i dolylrınddır. Bu durum, kiriş enkesit profillerinin seçiminde göreli kt ötelemelerinin sınırlndırılmsının dh etkin olmsındn kynklnmktdır, (bkınız, Bölüm 5.4.1). em em II.5/15

16 5.5.. Kolonlrın Boyutlndırılmsı 1. Kt, /B kolonunun (bkınız, Şekil 5.) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q E x 0.E y yüklemesi) için gerilme kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kolonun lt ucund oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) ve toplm iç kuvvetler = 16.0 kn = 51.0 kn N E 0 N G+Q+E = kn (bsınç) N G N Q (x) doğrultusund: M G = +0. knm M Q = +0. knm M E = 94.5 knm M G+Q+E = 95.0 knm T G = 0. kn T Q = 0.1 kn T E = 87. kn T G+Q+E = 86.9 kn (y) doğrultusund: M G = 0. knm M Q = 0.1 knm M E = 7. knm M G+Q+E = 7.6 knm T G 0.0 kn T Q 0.0 kn T E = 1.8 kn T G+Q+E = 1.8 kn değerlerini lmktdır. Düşey yükler + deprem yüklemesi için, kolonun üst ucundki eğilme momentleri ise dir. M x = 18.7 knm ve M y = 0.6 knm Seçilen kolon kesiti (HE 550 B) için enkesit krkteristikleri: A = 54 cm W x = 4970 cm, I x = cm 4, S x = 795 cm, i x =. cm W y = 87 cm, I y = 1080 cm 4, S y = 670 cm, i y = 7.17 cm enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 00 mm, bşlık klınlığı: t = 9 mm enkesit yüksekliği: d = 550 mm, gövde klınlığı: t w = 15 mm gövde yüksekliği : h = = 49 mm bşlık lnı : F b = 0.9 = 87 cm Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kolonlrı için Yönetmelik 4..1 de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kolon enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Yönetmelik Tblo 4. te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kolon enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr b / Nd 0. Es / ve t A şeklindedir. h N d > 0. için 1. Es /.1 t w A II.5/16

17 Boyutsuz norml kuvvet ornının Nd A = = 0.14 > değeri ile Fe7 ypı çeliği için hesplnn Es / = 0618 / 5 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk = < = ve ( ) = < = elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. Bileşik eğik eğilme (eksenel bsınç ve iki eksenli eğilme) etkisindeki bu kolond, norml gerilme thkiki TS648 Çelik Ypılr Stndrdı Mdde.4 te verilen eb Cmx C bx my by bem eb 1.0- eb ' Bx 1.0- ' By ex ey formülü ile ypılcktır. Burd = = 7.8 N / mm 54 eb : ylnız bsınç kuvveti ltınd hesplnn gerilme bem : kolonun λ x = s kx /i x ve λ y = s ky /i y nrinliklerinden büyük olnın bğlı olrk, TS648 Stndrdı Çizelge 8 e göre belirlenen bsınç emniyet gerilmesidir. /B kolonunun kuvvetli ekseni doğrultusund ynl ötelemesinin önlenmemiş olduğu, zyıf ekseni doğrultusund ise, bu doğrultudki diğer rijit kolonlr trfındn ynl ötelemesinin önlendiği vrsyımı ypılmıştır. Bun göre, /B kolonunun eğilme rijitliği ve mesnet koşullrı ile bu kolon bğlnn kirişlerin eğilme rijitliklerine bğlı olrk, TS648 Stndrdı Çizelge 5 teki nomogrmdn bulunn K x ve K y ktsyılrı yrdımı ile hesplnn s kx ve s ky burkulm boylrı skx = Kx H = = 740 cm, sky = K y H = = 40 cm değerlerini lmktdır. Bu değerler kullnılrk, nrinlik ornlrı s olrk bulunur kx λ x = = =, ix. s 40.0 ky λ y = = = 47, λ ( mks λx λy ) iy 7.17 Bu nrinlik değeri için, Çizelge 8 den bulunn bsınç emniyet gerilmesi dir. bem = 116 kg/ cm 116. N / mm Ylnız eğilme momentleri ltınd hesplnn gerilmeler: = = 59.4 N / mm 4970 bx by =, = = = 8.7 N / mm 87 C mx = C my 0.85 : ynl ötelemesi önlenmemiş sistem II.5/17

18 = = kg / cm N / mm ' ex = = 75.0 kg/ cm 75. N / mm 47 ' ey Ynl burkulm hlinde bsınç emniyet gerilmesi C b B = 0.6 s d / Fb denklemi ile hesplnır, (bkınız Bölüm 5.5.). Burd s : kolon bsınç bşlığının ynl burkulmy krşı mesnetlendiği noktlr rsındki uzklık, s = H = 400 cm C b M M = M M Kuvvetli eksen doğrultusundki kolon uç momentlerinin M = = 0.06 M 95.0 x ornı için hesplnn C b = (0.06) = 1.81 değeri yukrıdki denklemde yerine konulrk elde edilir. Bx = = 601 kg / cm 601. N / mm /87 şeklinde hesplnn bir ktsyıdır. B = 141 N / mm Kolonun zyıf ekseni doğrultusundki eğilmesinde ynl burkulm sözkonusu olmdığındn, eğilmedeki emniyet gerilmesi ynen kullnılcktır. Norml gerilme thkiki : em = + + = < Kym gerilmesi thkiki: τ T S x = = = 11.8 N / mm < 1. 8 N / mm = 4 Ix tw τ em II.5/18

19 Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri Önceki bölümlerde, örnek olrk seçilen ikincil ve n kirişler ile bir kolon üzerinde yrıntılı bir şekilde çıklnn boyutlndırm hesplrının tşıyıcı sistemin tüm elemnlrı için tekrrlnmsı sonucund belirlenen enkesit profilleri şğıdki tblod verilmiştir, Tblo 5.6. Tblo Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri Tşıyıcı Sistem Elemnı Enkesit Profili Đkincil kirişler (tüm ktlrd) IPE 60 A,...,D Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) HE 400 A 1,...,6 Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) HE 400 A ±0.00 / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 550 B / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 550 A 5.6. KOLONLARIN KĐRĐŞLERDEN DAHA GÜÇLÜ OLMASI KONTROLLERĐ Yönetmelik 4.. uyrınc, süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden oluşn ypının (B) ksı çerçevesinin. kt, B/ düğüm noktsınd kolonlrın kirişlerden dh güçlü olmsı koşulu kontrol edilecektir. Bu koşul, incelenen sistemde olduğu gibi, zyıfltılmış kiriş enkesitleri kullnılmmsı ve kiriş uçlrınd guseler oluşturulmmsı nedeniyle, kiriş plstik momentlerinin kolon yüzündeki kesitlerde meydn gelmesi durumund ( M p M pü ) 1.1 D ( M pi M p j ) + + Yönetmelik Denk.(4.) bğıntısı ile ifde edilir. Burd Fe7 çeliğinden iml edilen hdde profilleri için rttırm ktsyısı: D = 1. (Yönetmelik Tblo 4.1) M pi, M pj M : düğüm noktsınd birleşen kirişlerin = W (W p : plstik mukvemet momenti) p p denklemi ile hesplnn eğilme momenti kpsiteleri M p, M pü : düğüm noktsınd birleşen kolonlrın, N tsrım eksenel kuvveti ltınd, güvenlikli yönde klmk üzere M N W A p p denklemi ile hesplnbilen eğilme momenti kpsiteleridir. (B) ksı çerçevesi. kt, B/ düğüm noktsındki kiriş ve kolon enkesitleri ile enkesit krkteristikleri: Üst ve lt kolon kesitleri : HE 550 A A = 1 cm, W xp = 46 cm Sol ve sğ kiriş kesitleri : HE 400 A W xp = 56 cm II.5/19

20 Düğüm noktsınd birleşen lt kt kolonunun üst ucund (N üst ) ve üst kt kolonunun lt ucund (N lt ) düşey yükler + deprem yüklemesinden oluşn en büyük eksenel bsınç kuvvetleri Bun göre Nüst = 86. kn, Nlt = 69. kn M M knm M M olduğundn koşulu sğlnır. pi = p j = 56 5 = p = 46 5 = pü = 46 5 = 849. knm knm ( ) = ( ) = DETAY HESAPLARI Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Tsrımı Đncelenen süneklik düzeyi yüksek çerçeve sistemin 1. Kt, B ksı çerçevesi, - kslrı rsı kirişi ile /B kolonunun (bkınız, Şekil 5.) birleşim bölgesi Yönetmelik 4..4 e uygun olrk boyutlndırılcktır. Bun göre ilk olrk, birleşimde düşey yükler ve depremin ortk etkisinden oluşn M G+Q = 04.7 knm M E = 8.5 knm M G+Q+E = 87. knm T G+Q = kn T E = 1.8 kn T G+Q+E = 158. kn (bkınız, Bölüm 5.5.) iç kuvvetleri ltınd, deprem yüklemesi için izin verilen %15 emniyet gerilmesi rttırımı ile, gerilme kontrolleri ypılcktır. Kiriş-kolon birleşim bölgesinin oluşturulmsı için, Yönetmelik Bilgilendirme Eki 4.A.. te verilen Alın Levhsız Bulonlu Kiriş-Kolon Birleşim Detyı uygulncktır, Şekil 5.4. Bu dety, Yönetmelik Bilgilendirme Eki Tblo 4A. te belirtilen uygulm sınırlrının tümünü sğlmktdır. Birleşim detyınd, ek bşlık levhsı ve bşlık bulonlrı trfındn ktrılmsı gereken çekme ve bsınç kuvvetleri M 87. Nç = Nb = = = 76.4 kn d 0.9 b değerini lmktdır. Bu kuvvetlerin ktrılmsı için, 0 00 mm boyutund, Fe5 klitesinde ( = 55 N/mm, em = 1 N/mm ) ek bşlık levhlrı ve 8 det M4 (ISO.9) yüksek dynımlı uygun bulon kullnılcktır. II.5/0

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) AFET BÖLGELERĐNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELĐK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Đlk Yayın Tarihi: 2.9.1997-23098 mükerrer sayılı Resmi Gazete Yürürlüğe Giriş Tarihi:

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ

3. BÖLÜM DOĞRUSAL HAREKET YERDEĞİŞTİRME HIZ İVME NEWTON KANUNLARI. İŞ, GÜÇ ve ENERJİ 3. BÖÜM DOĞRUSA HAREET YERDEĞİŞTİRME HIZ İME NEWTON ANUNARI İŞ, GÜÇ ve ENERJİ Yzr: Dr. Tyfun Deirürk E-pos: deirurk@pu.edu.r 1 HAREET Önce reke nedir, bunun nıını bir yplı. Eğer bir cisi sbi kbul edilen

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: 130-7085, Syf:160-169 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

PANELTON TASARIM EL KİTABI

PANELTON TASARIM EL KİTABI PANELTON TASARIM EL KİTABI 1 İçindekiler 1.Tanım.Tarihçe 3.Panelton Tipleri 4.Nakliye, Stoklama ve Montaj 5.Tasarım 5.1. Standartlar 5.. Yük Analizi 5.3. Malzeme seçimi 5.4. Öngerme Kuvveti Belirlenmesi

Detaylı

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com

Kartografik Tasarım Üretim Seminer 1. www.iobildirici.com. iobildirici@yahoo.com Krtogrik Tsrım Üretim Seminer ANALOG HARİTALARDAN MEKANSAL VERİ KAZANIMI: DATUM, PROJEKSİYON, KOORDİNAT SİSTEMLERİ, SAYISALLAŞTIRMA Pro.Dr. İ.Öztuğ BİLDİRİCİ Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimrlık Fkültesi

Detaylı