HARİTA ÇİZİMİ AUTOCAD UYGULAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARİTA ÇİZİMİ AUTOCAD UYGULAMALARI"

Transkript

1 HARİTA ÇİZİMİ AUTOCAD UYGULAMALARI HAZIRLAYAN PROF.DR. İ. ÖZTUĞ BİLDİRİCİ İÇİNDEKİLER UYGULAMA 1: KOORDİNAT SİSTEMİ, ZOOM KAVRAMI... 2 UYGULAMA 2: ÖDEV ŞABLONUNUN ÇİZİMİ... 5 UYGULAMA 3: PARALEL ÇİZGİ ÇİZME, TABAKA KAVRAMI... 8 UYGULAMA 4: POLYLINE OBJESİ VE TRIM KOMUTU UYGULAMA 5: CIRCLE OBJESİ UYGULAMA 6: ARC OBJESİ VE YAKALAMA MODLARI UYGULAMA 7: TÜRK BAYRAĞI ÇİZİMİ UYGULAMA 8: BLOK KAVRAMI VE EDİTLEME UYGULAMA 9: ORTOGONAL ÇİZİM UYGULAMA 10: ORTOGONAL ÇİZİM Ders web sitesi :

2 Uygulama 1 (AutoCAD) UYGULAMA 1: KOORDİNAT SİSTEMİ, ZOOM KAVRAMI Önbilgi AutoCAD tüm mühendislik alanlarında kullanılabilecek bir CAD (Computer Aided Design) yazılımıdır. Bu uygulamada yazılımda kullanılan koordinat sistemleri, temel çizim objelerinden LINE ve zoom (görüntüyü büyütme/küçültme) komutu tanıtılacaktır. AutoCAD iki koordinat sistemine sahiptir. WCS (World Coordinate System) yazılımın temel koordinat sistemidir. Bu sistemde x koordinatı sağa, y koordinatı yukarı yöndedir. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde kullanılan koordinat sistemi ise bunun tersidir. y sağa, x yukarı koordinatı gösterir. Ancak AutoCAD ile yapılan çaılşmalarda x ve y koordinatları yer değiştirerek kullanılırsa istenilen çizim AutoCAD ile kolaylıkla yapılabilir. Y y x UCS Ekranda görünen bölge X WCS WCS koordinat sistemi herhangi bir değişikliğe uğratılmadan, geçici olarak bir kullanıcı tarafından bir koordinat sistemi tanımlanabilir (UCS). UCS de çalışıldıktan sonra, tekrar WCS ye dönülebilir, istenirse başka bir UCS daha tanımlanabilir. WCS koordinat sisteminde, matematikte olduğu gibi, x ve y eksenleri - dan + a doğru giderler. Böylesine geniş bir aralıkta değişen koordinat sisteminin ise ancak bir bölümü ekranda görünür. Ekranda hiç bir şey görünmemesi, hiç bir çizim yapılmadığı anlamına gelmez. O anda ekranda görünmeyen ama koordinat sisteminde başka bir yerde yapılmış bir çizim olabilir. Çalışma klasörü ve dosyası AutoCAD yapılan çizimi uzantısı DWG olan dosyalarda saklar. Sonraki uygulamalarda yapılan çalışmalar sabit diskte uygun bir klasör altına kaydedilecektir. Bu uygulamada dosya kaydedilmeyecektir. İkinci uygulamadan itibaren her öğrenci ders bitiminde çalışmasını kaydetmek üzere bir disket getirecektir. ZOOM Komutu AutoCAD de bir komut üç yolla uygulanabilir: Üst tarafta bulunan menüler, menülerin alt kısmında bulunan butonlar ve komut satırından giriş. Komut satırından (Command) girişler klavyeden yapılır. Öğretim kolaylığı bakımından uygulamalarda komut satırı kullanılacaktır. Zoom komutu ile ekrandaki görüntü büyütülür ya da küçültülür. Bu büyütme ve küçültme çizimin boyutlarını etkilemez. Sadece değişen ekran görüntüsüdür. Bunu bir gazeteye büyüteç ile bakmaya benzetebiliriz. Gazetedeki yazıları daha büyük görmemize rağmen, gerçekte yazıların boyutunda bir değişiklik olmaz. Zoom komutunun parametreleri: e: tüm çizimi ekrana getirme w: kullanıcının tanımladığı pencereyi ekrana getirme p: bir önceki ekran görüntüsüne dönme.x : ekran ölçeğini verilen oranda değiştirme. Örnek:.5x ekranı %50 küçültür, 1.2x ekranı %20 büyütür. Hazırlayan:Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 2/29 Konya, 2014

3 Uygulama 1 (AutoCAD) Araç çubukları ve butonlar Menü Komut Satırı Ekran görüntüsü ile ilgili diğer bir komut, pan komutudur. Pan ile ekran görüntüsü kaydırılır. LINE Objesi AutoCAD çizim objelerinden LINE bir doğru parçası tanımlar, line komutu ile çizilir. Line komutunda, doğru parçasının başlangıç ve bitim noktalarının koordinatı tanımlanır. Koordinat girişleri, ekranda nokta işaretleyerek ya da klavyeden koordinat girerek yapılabilir. Klavyeden koordinat girişinde ilk olarak x sonra y koordinatı virgülle ayrılarak girilir. Koordinatların ondalık kısmı nokta ile ayrılır (Örnek ,765.26). Nümerik klavyedeki ondalık nokta, Türkçe sistemlerde genel olarak virgüle karşılık geldiğinden, ondalık nokta girişini klavyeden yapınız! Uygulama AutoCAD i açın. Gelen pencerede butonuna tıklayın. Pencerenin görünüm aşağıdaki gibi olmalıdır: En alt kısımda yer alan butonlardan sadece Model basılı olmalıdır. Diğerleri basılı olmamalıdır. Sol altta ise ekranda kursorun bulunduğu yerin koordinatları görülmektedir. Hazırlayan:Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 3/29 Konya, 2014

4 Uygulama 1 (AutoCAD) Komut satırına aşağıdaki komutları sıra ile yazınız ( :enter tuşu, space tuşu da komut satırında enter gibi çalışır!): line , , Yukarıda koordinatları ile tanımladığınız iki noktadan geçen doğru parçasını çizdiniz ama göremiyorsunuz. Bunun nedeni ekranınızın doğru parçasını çizdiğiniz bölgeyi göstermemesidir. Ekranın doğru parçasının bulunduğu bölgeyi göstermesi için zoom komutu kullanılmalıdır. Aşağıdaki komutları klavyeden giriniz: Zoom w 2560, ,3748 Şu anda çizdiğiniz doğru parçası ekranda görünüyor olmalıdır. Şimdi bir doğru parçası daha çizelim. line , , , Bu şekilde ardışık iki doğru parçası çizmiş olduk. Dikkat edilirse brinci doğru parçasını bitim noktası ikincinin başlangıç noktası olduğundan nokta sadece bir kez tanımlandı. İki doğru parçasını da ekranın tümünü kaplayacak şekilde görmek için aşağıdaki komutları girin. Zoom e Bir önceki ekrana dönmek için: Zoom p Ekranı %50 küçültmek için: Zoom.5x Bu aşamada ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olmalıdır. Pan komutunun kullanımı için, Pan Fare ile ekranın ortasında ve sol tarafında birer nokta işaretleyin. Başka denemeler yaparak pan komutunun çalışma mantığını daha iyi kavramaya çalışın. Neler Öğrendik? AutoCAD koordinat sistemi Zoom komutu ve önemli parametreleri Klavyeden bir noktanın koordinatlarıyla girilmesi Line komutu ile doğru parçası çizimi Hazırlayan:Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 4/29 Konya, 2014

5 Uygulama 2 (AutoCAD) UYGULAMA 2: ÖDEV ŞABLONUNUN ÇİZİMİ Önbilgi Uygulama 1 de AutoCAD koordinat sistemi tanıtıldı, zoom ve line komutları ile uygulamalar yapıldı. LINE AutoCAD çizim objelerinden yalnızca bir tanesidir. Bu derste, ödev şablonunun çizimi örneğinde klavyeden koordinat giriş seçenekleri (mutlak-göreceli koordinatlar, dik-kutupsal koordinatlar) ve yazı yazma kavratılmaya çalışılacaktır. Ödev şablonu sonraki uygulamalarda da kullanılacağından, mutlaka yanınızda bir disket getiriniz ve dosyanızı diskete alınız? Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna faresnin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Koordinat Girişleri Geçen uygulamada yaptığımız,x,y biçimindeki koordinat girişleri mutlak koordinat girişleridir. LINE gibi objelerin çiziminde, ikinci (üçüncü vb) nokta girilirken birinci noktaya göre koordinat farkları ile nokta tanımlanabilir. Göreceli x, y biçiminde girilir ). Dik koordinat girişleri yanında hem mutlak hem de göreceli olarak kutupsal koordinat girişi yapılabilir. Mutlak kutupsal koordinat girişi uzaklık<açı biçimindedir (Örnek: <90). Açı birimi default olarak derecedir. Göreceli kutupsal koordinatlar ise dik koordinatlara benzer biçiminde girilir. Açıların başlangıç ve artış yönü aşağıda gösterilmiştir <35 (mutlak (göreceli koordinat) Ödev Şablonu Ödev şablonunun şekli ve ölçüleri aşağıda verilmiştir. İlk olarak yeni bir çizime başlayın (Start from Scratch). Dosyayı hazırladığınız klasöre (folder) sablon olarak kaydedin. AutoCAD in bir birimi bu çalışmada 1 mm olarak kabul edilecektir. Şablonun sol alt köşesinin koordinatları 5,5 olarak alınacaktır. Dış çerçevenin çizimi için aşağıdaki komutları girin: 5,292 c Yukarıdaki koordinat girişleri sıra ile mutlak dik koordinat, göreceli dik koordinat, göreceli kutupsal koordinat ve mutlak dik koordinat örnekleridir. c ise close anlamında olup, şeklin kapalı olmasını sağlar. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 5/29 Konya, 2014

6 Harita Çizimi Uygulama 2 (AutoCAD) Dış çerçeveyi çizmenin bir diğer yolu ise RECTANGLE komutudur. Çizdiğiniz çerçevenin LINE objelerini fare ile tıklayarak seçin, klavyeden Delete tuşuna basın, ya da ERASE komutunu girin, LINE objelerini seçin. rectangle Çerçeveyi seçin. Bu kez şeklin tamamının seçildiğine dikkat edin. RECTANGLE komutu ile çoklu doğru olarak Türkçeleştirilebilecek Polyline objesi oluşturulur. Polyline objeleri doğru parçaları ve yaylardan oluşan çigilerdir, kapalı ya da açık olabilirler. Aşağıdaki ölçülerle ödev şablonunu tamamlayın. Çizimi sık sık kaydedin! DERS ÍDEV NO ADI SOYADI NO S..M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Bl. Harita Ãizimi TARiH KONU VERiLEN NOT Yazıların Yazılması AutoCAD ortamında yazılar Text objeleri kullanılarak oluşturulur. Text objeleri TEXT komutu ile oluşturulur. Yazı yazmadan önce yazı fontu vb özelliklerin STYLE komutu ile belirlenmesi gerekir. Bu amaçla komut satırından style girin. Font ve yazı yüksekliğini aşağıdaki gibi değiştirin, Apply botununa ve Close butonuna basın. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 6/29 Konya, 2014

7 Uygulama 2 (AutoCAD) Sol üst kutudaki yazı için aşağıdaki komutları girin text fare ile yazının başlayacağı noktayı işaretleyin 0 S.Ü.M.M.F. Yazının yeri uygun değilse, yazıyı seçin, sol alt köşede beliren mavi kutucuğu seçip sürükleyin. Mavi kutucukların kaybolması için (objeyi seçili durumdan kurtarmak için) iki kez esc tuşuna basın. Yazılarda değişiklik yapmak için, yazıyı seçin fare/sağ tuş/properties seçin, contents satırına tıklayıp yazıyı değiştirin. Neler Öğrendik Mutlak-göreceli ve dik-kutupsal koordinat kavramları ve bunların çizimde kullanımı Rectangle komutu ve Polyline objesi Yazı yazma Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 7/29 Konya, 2014

8 Uygulama 3 (AutoCAD) UYGULAMA 3: PARALEL ÇİZGİ ÇİZME, TABAKA KAVRAMI Önbilgi Bu uygulamada, tabaka kavramı, çizim objelerinin renk, çizgi tipi ve çizgi kalınlıklarının tabakaya bağlı olarak atanması, paralel çizgi çizme uygulamaları yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız sablon.dwg (ödev şablonu) dosyasını disketinizden kopyalayınız. AutoCAD programını açıp, sablon.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg3 olarak adlandırıp kaydediniz. Tabakaların (Layer) Hazılanması Çizim objelerinin belli ortak özelliklere sahip olanlarının birbirlerinden kolayca ayırt edilmesi için tabaka (layer) mantığından yararlanılır. Tabakaları şeffaf altlıklara yapılmış çizimler gibi de düşünebiliriz. Birden çok şeffaf altlıkta yapılmış çizimler üst üste konarak çizimler birlikte ya da tek tek görülebilir. Bilgisayarda yaptığımız çizimi de belli tabakalara ayırırsak, istediğimiz zaman çizimin tümünü, istediğimiz zaman ise çizimin bir kısmını görebilir, değiştirebiliriz. Renk, çizgi tipi ve kalınlığı gibi özellikler de tabaka bazında belirlenebilir. Paralel çizgiler çalışmasında çizgiler dört değişik kalemle çizileceğinden, her kalem için bir tabaka açılacak o tabakadaki tüm çizim objeleri için çizgi kalınlığı ataması yapılacaktır. Tabaka (layer) penceresini açmak için komut satırına layer yazın ya da sol üst köşede bulunan layer butonuna tıklayın. New botonuna basarak kalem2, kalem3, kalem4 tabakalarını açın, Lineweight leri 0.2, 0.3 ve 0.4 olarak ayarlayın. kalem2 tabakasını seçin Current butonuna basın. Current layer o andan itibaren üzerinde çizim yapılacak tabaka demektir. Paralel Çizgi Çizimi Çizime başlamadan önce kalem2 tabakasının aktif (current) olduğundan emin olun. Aktif tabaka aşağıdaki şekildeki kutuda görülen tabakadır. Kalem2 tabakasına çizilecek ilk çizgiyi çizmek için aşağıdaki komutları girin. line Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 8/29 Konya, 2014

9 Uygulama 3 (AutoCAD) Verilen ölçülere bakarak, yukarıda kullanılan koordinatların nasıl hesaplandığını kavrayın. Bu çizdiğiniz çizgiye paraleller çizgiler çizmek için offset komutu kullanılır. İlk çizgiye paralel almak için aşağıdaki komutları girin. offset Specify offset distance : 1 Select object to offset: fare ile paralel alınacak objeyi seçin Specify point on side to offset: paralel alınacak tarafta fare ile bir herhangi bir yere tıklayın Benzer şekilde 10 defa paralel alma işlemi uygulayın. Her defasında bir önceki çizdiğiniz doğruya paralel alınacaktır. Kalem2 tabakasını tamamladıktan sonra kalem3 tabakasını, sonra kelem4 tabakasını aktif yaparak benzer şekilde verilen ölçülerden yararlanarak çizimi tamamlayın. Aktif tabakayı (current layer) ayarlamak için tabaka penceresine gitmeden sol üst kısımda görülen açılır menüyü kullanabilirsiniz. Dosyanızı sık sık kaydediniz! Çizim bittikten sonra dosyanızı disketinize alınız! S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi Neler Öğrendik Tabaka kavramı Çizgi rengi, tabaka, çizgi kalınlığı özelliklerinin tabaka ile ilişkisi kalem2 kalem2 kalem3 kalem3 kalem4 kalem Paralel çizgi çizmek TARiH KONU VERiLEN NOT Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 9/29 Konya, 2014

10 Uygulama 4 (AutoCAD) UYGULAMA 4: POLYLINE OBJESİ ve TRIM KOMUTU Önbilgi Bu uygulamada, tabaka yapısı ve polyline objesi kullanılarak uygulama 3 e benzer bir çalışma yapılacaktır. Bu uygulamada trim (kesme) komutu da öğretilecektir. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız uyg3.dwg (uygulama 3) dosyasını disketinizden kopyalayınız. AutoCAD programını açıp, uyg3.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg4 olarak adlandırıp kaydediniz. Dosyada önceden çizmiş olduğunuz paralel çizgileri siliniz. Silmek için objeyi (objeleri) seçin, klavyeden Delete tuşuna basın. Tabaka Yapısı Uygulama 3 de hazırladığınız, kalem2, kalem3 ve kalem4 tabakaları bu uygulamada da kullanılacaktır. Polyline Objesi İle Paralel Çizgi Çizimi Çoklu doğru olarak Türkçeleştirilebilecek Polyline objesi, doğru parçalarını ve yayları içeren bir bütünleşik objedir. pline komutu ile çizilir. Çizime başlamadan önce kalem4 tabakasının aktif (current) olduğundan emin olun. Aktif tabaka aşağıdaki şekildeki kutuda görülen tabakadır. Kalem4 tabakasına çizilecek ilk çizgiyi çizmek için aşağıdaki komutları girin. Verilen ölçülere bakarak, yukarıda kullanılan koordinatların hesaplama mantığını anlamaya çalışın. Bu çizdiğiniz çizgiye paraleller çizgiler çizmek için offset komutu kullanılır. İlk çizgiye paralel almak için aşağıdaki komutları girin. offset Specify offset distance : 5 Select object to offset: fare ile paralel alınacak objeyi seçin Specify point on side to offset: paralel alınacak tarafta fare ile bir herhangi bir yere tıklayın Benzer şekilde 9 defa paralel alma işlemi uygulayın. Her defasında bir önceki çizdiğiniz doğruya paralel alınacaktır. Kesme İşlemi Bir objenin başka bir obje referans alınarak kesilmesi (kırpılması) işlemi trim komutu ile yapılır. Bu amaçla geçici olarak iki çizgi çizin. line 15,35 15,257 line 195, ,35 Paralel çizdiğiniz çizgilerin kenarlarını kesmek için aşağıdaki komutları uygulayın. trim Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 10/29 Konya, 2014

11 Uygulama 4 (AutoCAD) Select cutting edges Geçici çizgileri seçin farenin sağ tuşuna basın Select object to trim Kesilecek objelerin kesilecek taraflarını seçin, kesilecek objeler bitince esc tuşu ile komutu sona erdirin. Kalem2 tabakasını tamamladıktan sonra kalem3 tabakasını, sonra kalem4 tabakasını aktif yaparak benzer şekilde verilen ölçülerden yararlanarak çizimi tamamlayın. Çizim tamamlanınca çizmiş olduğunuz geçici düşey doğru parçalarını silin. Çalışmanızı sık sık kaydediniz! S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi kalem2 kalem3 kalem3 kalem4 kalem TARiH KONU VERiLEN NOT Pedit komutu İle Yumuşatma Polyline kullanarak çizdiğimiz zigzag şeklindeki çizgiler istenirse bir birine paralel eğriler haline getirilebilir. Bu amaçla polyline objeleri üzerinde editleme işlemleri için kullanılan pedit komutundan yararlanılır. Mevcut çizimimizi korumak için File > Save as menüsü ile çizimizi uyg4_1 olarak kaydedin. Klavyeden aşağıdaki komutları girin. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 11/29 Konya, 2014

12 Uygulama 4 (AutoCAD) pedit Select polyline en üstteki çizgiyi seçin Enter an option f Aynı işlemi sıra ile tüm çizgiler için uygulayın. Çizim aşağıdaki şekle dönüşecektir. S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi TARiH KONU VERiLEN NOT Neler Öğrendik Polyline objesi ve çizimi Tabaka kavramı ve kullanımı Trim komutu ile obje kesme Pedit ile polyline objeleri üzerinde değişiklik yapma Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 12/29 Konya, 2014

13 Uygulama 5 (AutoCAD) UYGULAMA 5: CIRCLE OBJESİ Önbilgi Bu uygulamada, tabaka yapısı, circle ve polyline objesi kullanılarak bir çalışma yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız uyg4.dwg (uygulama 4) dosyasını disketinizden kopyalayınız. Disketten dosya açmayınız! Çift tıklama ile dosya açmayınız! AutoCAD programını açıp, uyg4.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg5 olarak adlandırıp kaydediniz. Dosyada önceden çizmiş olduğunuz paralel çizgileri siliniz. AutoCAD i lütfen bir kez çalıştırınız! Tabaka Yapısı Uygulama 4 de kullandığınız, kalem2, kalem3 ve kalem4 tabakaları bu uygulamada da kullanılacaktır. Polyline Objesi İle Kapalı Şekil Çizimi Pline komutu ile çizim yaparken son noktadan sonra c (close) girilirse, ilk nokta ile son nokta birleştirilerek kapalı bir şekil oluşur (closed polyline). Uygulamadaki baklava şeklindeki paralel çizgilerden en dıştaki çizmek için kalem4 tabakası aktif iken (current layer) aşağıdaki komutları uygulayın. @-75,-50 c Ölçülerden yararlanarak, önceki uygulamalara benzer şekilde offset komutu ile içteki çizgileri istenen tabakalara çizin. Circle Objesi Circle objesi (daire) circle komutu ile çizilir. Daire çizmenin çeşitli seçenekleri vardır. Merkezin koordinatı ve yarıçap (radius) ile Merkezin koordinatı ve çap (diameter) ile Üç noktadan geçen daire İki doğruya teğet olan daire Uygulamada en dışta yer alan daireyi çizmek için kalem4 tabakası aktif iken aşağıdaki komutları uygulayın. circle 105,92 50 Ölçülerden yararlanarak, önceki uygulamalara benzer şekilde offset komutu ile içteki daireleri istenen tabakalara çizin. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 13/29 Konya, 2014

14 10 Harita Çizimi Uygulama 5 (AutoCAD) S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi 5 Ý.Öztuð BÝLDÝRÝCÝ kalem kalem3 kalem4 100 R50 kalem4 kalem TARiH KONU VERiLEN NOT Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 14/29 Konya, 2014

15 Uygulama 5 (AutoCAD) S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bl. DERS Harita Çizimi ÖDEV NO 5 ADI SOYADI Ý.Öztuð BÝLDÝRÝCÝ NO TARiH KONU VERiLEN NOT Neler Öğrendik Kapalı Polyline çizimi Daire Çizimi, offset komutunun daire ile kullanımı Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 15/29 Konya, 2014

16 Uygulama 6 (AutoCAD) UYGULAMA 6: ARC OBJESİ ve YAKALAMA MODLARI Önbilgi Bu uygulamada, arc objesi ve rectangle çizimi, trim ve mirror komutları üzerinde durulacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa başka bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız sablon.dwg (uygulama 2) dosyasını disketinizden kopyalayınız. Disketten dosya açmayınız! Çift tıklama ile dosya açmayınız! AutoCAD programını açıp, Sablon.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg6 olarak adlandırıp kaydediniz. Dosyada önceden çizmiş olduğunuz paralel çizgileri siliniz. AutoCAD i lütfen bir kez çalıştırınız! Tabaka Yapısı Çiziminizi 0 tabakasına yapınız. Rectangle Çizimi Rectangle komutu ile, dikdörtgen biçiminde kapalı bir polyline oluşturulur. rectangle Yakalama Modları AutoCAD çizimde kolaylık sağlayan pek çok yakalama moduna sahiptir. Yakalama modlarından bazıları end of mid of cen of int of per to Son nokta yakalama (başlangıç ya da bitim noktaları) Orta nokta Circle ve arc objelerinin merkezini yakalama Kesişim noktası yakalama Dik ayağını yakalama Yakalama modları klavyeden ilk kelimeleri girilip entera basılarak (örneğin end girilince, komut satırında end of görülür) kullanılabilir. Doğal olarak yakalama modunun kullanılabilmesi için bir çizim komutunun aktif olması gerekir. Yakalama modlarından bazılarının sürekli aktif olması ise alt tarafta yer alan butonlardan OSNAP butonunun basılı olması ile sağlanabilir. OSNAP butonunun basılı olması durumunda hangi yakalama modlarının aktif olacağı OSNAP butonunun üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak görüntülenen popup menüden Settings e tıklanarak gelen pencereden ayarlanır. Bu pencerede işaretli olan yakalama modları OSNAP butonu basılı iken aktif olur. Hazırlayan: Y.Doç.Dr. Öztuğ Bildirici 16/29 Konya, 2002

17 Uygulama 6 (AutoCAD) Yakalama modlarını yukarıdaki penceredeki gibi seçin. OSNAP butonunu basılı tutun. ARC Çizimi Daire yayları ARC objesi ile çizilir. Daire yayları, Merkezi, başlangıç ve bitim noktaları ile Yay üzerinde yer alan üç nokta ile çizilebilir. Şekildeki yaylardan merkezi karenin sol alt köşesi olanı çizmek için aşağıdaki komutları uygulayın arc Specify start point of arc or [Center]: CE Karenin sol alt köşesindeki noktayı seçin (nokta civarına yaklaştığınızda sarı kare biçimli bir işaret belirir bu karenin köşesini yakaladığınız anlamındadır) Specify start point of arc: karenin sağ üst köşesini seçin (yakalayarak!) Specify start end of arc:karenin sol alt köşesini seçin. Bu şekilde diğer yayları da çizmek mümkündür. Ancak mirror komutu ile de çizdiğiniz yayın simetriği alınabilir. mirror çizdiğiniz yayı seçin, entera basın. Yansıma doğrusunun ilk noktası olarak karenin sağ üst köşesini yakalayarak seçin. Yansıma doğrusunun ikinci noktası olarak karenin sol alt köşesini yakalayarak seçin. Delete Source Objects:N Benzer şekilde diğer iki yayı da çizin. Trim komutu ile şeklin ortasını boşaltın. HATCH komutu ile tarama Şeklin boşaltılmış kısmını taramak için, hatch komutu kullanılır. Önce kapalı alanı oluşturan yay parçalarını pedit komutu ile polyline objesi haline getirin. pedit yay parçalarından birini seçin. Y J Sıra ile birbirini takip eden yayları seçin. Tümünü seçince iki kez enter a basın. Kapalı şekiller Hatch komutu kullanılarak taranır. hatch s oluşturduğunuz kapalı polyline ı seçin. Hazırlayan: Y.Doç.Dr. Öztuğ Bildirici 17/29 Konya, 2002

18 Uygulama 6 (AutoCAD) Tarama yapılmış durumdadır. Taramayı seçip, farenin sağ tuşu ile properties i seçin. Properties penceresinde color özelliğini değiştirin (örneğin kırmızı). S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi 5 Ý.Öztuð BÝLDÝRÝCÝ TARiH KONU VERiLEN NOT Neler Öğrendik Arc ile daire yayı çizimi Mirror komutu ile simetrik alma Hatch komutu ile tarama Hazırlayan: Y.Doç.Dr. Öztuğ Bildirici 18/29 Konya, 2002

19 Uygulama 7 (AutoCAD) UYGULAMA 7: TÜRK BAYRAĞI ÇİZİMİ Önbilgi Bu uygulamada, trim ve array komutları kullanılarak Türk Bayrağı çizimi yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa yeniden açmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız sablon.dwg (uygulama 2) dosyasını disketinizden kopyalayınız. Disketten dosya açmayınız! Çift tıklama ile dosya açmayınız! AutoCAD programını açıp, Sablon.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg7 olarak adlandırıp kaydediniz. AutoCAD i lütfen bir kez çalıştırınız! Tabaka Yapısı Bayrak adlı bir tabaka açarak çiziminizi bu tabakaya yapınız. Çizgi kalınlığı olarak 0.2 mm seçiniz. Rectangle Çizimi Rectangle komutu ile, dikdörtgen biçiminde kapalı bir polyline oluşturulur. Bayrağın beyaz ve kırmızı kısımlarını çizmek için iki dikdörtgen çiziniz. rectangle rectangle Ay Çizimi Ayı oluşturan iki daireyi çizin. Trim komutu ile daireleri keserek ay şeklini oluşturun. Kesme işlemi iki aşamalı olarak yapılmalıdır. Birinci aşamada dıştaki daire kesen içteki daire kesilen, ikinci aşamada ise içteki daire kesen, dıştaki daire kesilendir. Yıldız Çizimi İlk olarak yıldızın içine çizileceği dairenin merkezinden yatay olarak yarıçap kadar bir doğru çizin. line , ,150 Array komutu ile eşit açılarlarla, dairenin merkezinden çıkan beş doğru parçası oluşturun. array Select objects: çizdiğiniz doğru parçasını seçin, bir kez enter a basın. Enter type of array [Rectangular/Polar]: P Specify center point of array: ,150 Enter the number of items in the array: 5 Specify the angle to fill:360 Rotate arrayed onjects:y Oluşan şeklin uç noktalarını (end of yakalama modu ile, bkz. Uygulama 6) yakalayarak yıldızı çizin. Bu aşamada yıldızın görünümü aşağıdaki gibidir. Yıldızın içindeki array komutu ile oluşturduğunuz doğru parçalarını (line) silin. Trim komutu ile yıldızın içini tamamen temizleyin. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 19/29 Konya, 2014

20 Uygulama 7 (AutoCAD) Taramaların Yapılması Bayrağın siyah beyaz kısımlarını taramak için. Daha önceki uygulamada olduğu gibi hatch komutu kullanılır. Draw araç çubuğunda ya da Draw menüsünde bulunan hatch komutu klavyeden kullanılan hatch komutundan daha fazla fonksiyona sahiptir. Draw > Hatch menüsü ile Boundary Hatch penceresinin görüntülenmesini sağlayın. Pencerenin görünümü farklı ise üstteki quick tabına basın. Pattern kutusunda yukarıdaki gibi solid seçin. Pick points butonuna basın. Bayrağın kırmızı zemini içinde herhangi bir yere tıklayın, enter a basın. Bu aşamada Boundary Hatch penceresine geri dönmüş olmanız gerekir. OK butonuna basarak taramanın yapılmasını sağlayın. Taramanın rengini değiştirmek için, taramayı seçin, Modify > Properties menüsü ile Properties penceresini açın. Tarma rengi olarak kırmızı seçin. Bayrağın beyaz kısımları için de benzer işlemleri uygulayın. Uyarı Çalışmanızı sık sık kaydediniz. İşiniz bittikten sonra AutoCAD programını kapatınız. AutoCAD kapandıktan sonra dosyanızı Windows Explorer ile diskete alınız. Neler Öğrendik Trim komutunun daire ve yaylarla kullanımı Array komutunun açısal olarak kullanımı Hatch komutu ile tarama Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 20/29 Konya, 2014

21 R20 Harita Çizimi Uygulama 7 (AutoCAD) S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi 5 Ý.Öztuð BÝLDÝRÝCÝ ,83 R12,5 R , ,33 TARiH KONU VERiLEN NOT Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 21/29 Konya, 2014

22 Uygulama 8 (AutoCAD) UYGULAMA 8: BLOK KAVRAMI ve EDİTLEME Önbilgi Bu uygulamada, block, insert, move, copy, rotate, scale komutları ile uygulamalar yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa yeniden açmanıza gerek yoktur. Klasör açma işlemlerini Windows Explorer (Windows Gezgini) ile yapınız. Windows Explorer ı çalıştırmak için, klavyede Windows tuşu basılı iken e tuşuna basın ya da My Computer (Bilgisayarım) ikonuna farenin sağ tuşu, Explore (Araştır) ya da start (başlat) menüsünü kullanın. Bu klasöre daha önceden hazırladığınız uyg7.dwg (uygulama 2) dosyasını disketinizden kopyalayınız. Disketten dosya açmayınız! Çift tıklama ile dosya açmayınız! AutoCAD programını açıp, uyg7.dwg dosyasını açınız. File > Save As menü komutları ile dosyayı uyg8 olarak adlandırıp kaydediniz. AutoCAD i lütfen bir kez çalıştırınız! Tabaka Yapısı Uygulama 7 de hazırlamış olduğunuz bayrak tabakasına çizim yapmaya devam ediniz. Blok Kavramı Sık kullanılan şekiller blok olarak adlandırılan bir obje haline getirilip, istenildiği zaman bir uygulama noktası ile istenilen boyutta ve yönde kullanılabilir. Sık kullanılan semboller ve harita işaretleri bu şekilde tanımlanabilir. Bloklarla çalışmanın bir kısıtlaması bunların çalışılan dosya içinde tanımlı olmasıdır. Başka bir deyişle uyg8 dosyasında tanımladığınız blokları yeni bir çizimde kullanamazsınız. Her dosyada kullanılabilen semboller için bir başka yöntem shape tanımlamaktır. Shape ler yazı fontları gibi çalışır. Makinenizde yüklüdür. Shape lerin sakıncası ise çalışılan dosya başka bir bilgisayara taşınırsa ilgili shape dosyasının da taşınmasının gerekmesidir. Uygulama 7 de çizmiş olduğunuz bayrağı blok haline getirmeden önce %50 oranında küçültün. Bu amaçla scale komutu kullanılır. Aşağıdaki komutları uygulamadan önce Osnap butonunun basılı olması gerekir. scale Select objects:w bayrağı içine alacak şekilde iki nokta ile bir dikdörtgen oluşturun enter a basın Specify base point:bayrağın sol alt köşesini yakalayarak seçin. Specify scale factor or : 0.5 Blok tanımlaması için aşağıdaki komut satırından block yazın. Gelen pencerede pick points butonuna basarak bayrağın sol alt köşesini yakalayarak seçin. Select objects butonuna basın. Bu sırada komut satırında select objects yazmaktadır. Komut satırına w girin, bayrağı pencere içine alın, enter a basarak Block Definition penceresine geri dönün. Block name kutusuna bayrak girin. Objects çerçevesi içinde delete seçeneğini işaretleyin. Ok butonuna basın. Bu sırada bayrak kaybolacaktır. Hazırlayan: Prof. Dr. Öztuğ Bildirici 22/29 Konya, 2014

23 Uygulama 8 (AutoCAD) Insert komutu Bayrak bloğunu kullanmak için insert komutundan yararlanılır. Klavyeden insert girerek gelen Insert penceresini aşağıdaki gibi doldurun. Move Komutu Move komutu ile objeler kaydırılır. Bayrağı x ekseni yönünde 10 birim kaydırmak için aşağıdaki komutları girin. move Select objects: bayrağı seçin, enter a basın. Specify base point or displacement: bayrağın sol alt köşesini yakalayarak Yukarıdaki komutları uygulayarak, bayrağın sol alt köşesini baz alarak, bayrağın x ekseni yönünde 10 birim kaydırılmasını sağladınız. Copy Komutu Copy ile objelerin bir kopyası oluşturulur. copy Select objects: bayrağı seçin, enter a basın. Specify base point or displacement: bayrağın sol alt köşesini yakalayarak seçin. 110,50 Yukarıdaki komutları uygulayarak, bayrağın sol alt köşesini baz alarak, bayrağın sol alt köşe koordinatı 110,50 olan bir kopyasını oluşturdunuz. Rotate Komutu Rotate komutu ile objeler döndürülür. Komutları uygulamadan önce Osnap seçeneklerinde center kutusunun işaretli olması gerekir. Rotate komutunu sağ tarafta oluşturduğunuz bayrakta uygulayınız. rotate bayrağı seçin enter a basın. Specify base point: dönme merkezi olarak ayı oluşturan, içteki yayın merkezini seçin. Specify rotation angle or : -90 Insert ile Ölçekli ve Açılı Çizim Insert komutu ile girilen bloğun belli bir açıda ve ölçekte girilmesi de mümkündür. Klavyeden insert yazın. Gelen pencerede insertion point koordinatı olarak 30,120 girin. X ve Y yönündeki ölçeklere 0.3 girin. Rotation kutusuna 45 girin. Array Komutunun Uygulaması Son çizmiş olduğunuz bayrağın array komutu ile x ve y yönünde dağılmış kopyaları oluşturulabilir. array Select Objects: son çizdiğiniz bayrağı seçin enter a basın. Hazırlayan: Prof. Dr. Öztuğ Bildirici 23/29 Konya, 2014

24 Uygulama 8 (AutoCAD) Enter the type of array:r Enter the number of rows:2 Enter the number of columns:4 Enter the distance between rows : 50 Enter the distance between columns : 50 Kutupsal olarak array kullanımı için insert ile 150,210 koordinatına, X ve Y yönünde ölçeği 0.2, açısı 0 derece olan bir bayrak çiziniz. array Select Objects: son çizdiğiniz bayrağı seçin enter a basın. Enter the type of array:p Specify center point of array:105,215 Enter the number of items in the array: 5 Specify the angle to fill : 180 Rotate arrayed objects: Y Uygulama sonunda aşağıdaki şekil elde edilmiş olacaktır. S.Ü.M.M.F. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bl. DERS ÖDEV NO ADI SOYADI NO Harita Çizimi 5 Ý.Öztuð BÝLDÝRÝCÝ TARiH KONU VERiLEN NOT Hazırlayan: Prof. Dr. Öztuğ Bildirici 24/29 Konya, 2014

25 Uygulama 9 (AutoCAD) UYGULAMA 9: ORTOGONAL ÇİZİM Önbilgi Bu uygulamada, ortogonal ölçülerle çizim yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa yeniden açmanıza gerek yoktur Bu uygulamada yeni bir dosya açılarak çizim yapılacaktır. Uygulamaya başlamadan önce şablon dosyanızı da hazırladığınız klasöre kopyalayınız. Ancak açmayınız. Yeni bir dosya açarak bu dosyayı uyg9 olarak kaydediniz. Tabaka Yapısı Poligon noktalarını için POLIGON, detay noktaları için ADA adlı tabakalar açınız. Ada kenar çizgisini ADA tabakasında yapınız. Blokların Tanımlanması Çizim ortamında herhangi bir yerde, poligon noktaları için 1.25 yarıçapında, binderler için 1 yarıçapında, ada köşeleri için 0.5 yarıçapında üç adet daire çiziniz. Bu daireleri sırası ile poligon, binder ve nokta adlı blokları tanımlamak için kullanınız. Her üç blok içinde base point olarak daire merkezlerini işaretleyiniz. Bunu otomatik olarak yapabilmek için Osnap seçeneklerinde center kutusu işaretli olmalıdır. Blok tanımlamaları için gerekiyorsa Uygulama 8 deki açıklamaları tekrar okuyunuz. UCS ve WCS Koordinat Sistemleri Birinci uygulamada UCS ve WCS koordinat sistemlerine değinilmişti. WCS (World Coordinate System) AutoCAD in ana koordinat sistemi, UCS (User Coordinate System) ise kullanıcılar tarafından geçici olarak tanımlanabilen koordinat sistemidir. UCS sisteminden dik ayak ve dik boylar ile çizim yaparken yaralanılır. Poligon Noktalarının Girişi Blok tanımlamalarınız yapıldıktan sonra poligon tabakası aktif iken, poligon ve binder bloklarını kullanarak aşağıda koordinatları verilen noktaları girin. Nokta No X Y B B Poligonlar için Insert penceresindeki name kutusunda poligon, binderler için binder seçiniz. Tüm girişleri yaptıktan sonra zoom/extends komutu ile noktaları ekrana getiriniz. Style komutu ile yazı fontunu Times New Roman olarak seçin, yazı yüksekliğini ise 2 olarak tanımlayınız. Text komutu ile poligon ve binder numaralarını yazınız. Ada Köşelerinin Çizimi Ada köşelerini dik ayak ve dik boylarla çizmek için, koordinat sisteminin poligon hattına göre döndürülmesi ve ötelenmesi gerekmektedir. Bu durumda dik ayakları x, dik boyları y koordinatı olarak tanımlanmış olur. Bu amaçla UCS komutu kullanılır. ucs Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 25/29 Konya, 2014

26 Uygulama 9 (AutoCAD) n 3 poligon un merkezini yakalayarak seçin B1 in merkezini yakalayarak seçin B1 hattının sağ tarafında herhangi bir noktaya tıklayın. Bu aşamada koordinat sisteminin döndüğü ve ötelendiği görülür. Ada tabakasını aktif yapın. Ada köşelerini çizmek için blok adı nokta seçerek insert kullanın. Dik ayaklarını x dik boylarını y koordinatı olarak girin. Uyarı: Hattın solunda olan dik boyları negatif işaretli olarak girilir. Diğer hatları da benzer şekilde çalışın. Tüm ada köşeleri oluştuktan sonra, koordinat sistemini WCS ye geri döndürmek için: ucs w Pline ile noktaların merkezlerini yakalayarak kapalı bir polyline çizin. Adanın alanını sorgulayın. Ödev Şablonunun Eklenmesi Yaptığınız çizime ödev şablonu da eklenecektir. Bu amaçla insert > block menüsü ile insert penceresini açın. Browse butonuna basarak sablon.dwg dosyasını ilgili klasörden seçin. Insertion point çerçevesinde x=30875, y=37075 girin. OK butonuna basın. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 26/29 Konya, 2014

27 4.52 Harita Çizimi Uygulama 9 (AutoCAD) B2 B Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 27/29 Konya, 2014

28 Uygulama 10 (AutoCAD) UYGULAMA 10: ORTOGONAL ÇİZİM Önbilgi Bu uygulamada, ortogonal ölçülerle çizim yapılacaktır. Çalışma Klasörünün Hazırlanması Uygulamanın kaydedilmesi için, D diskinde, harita klasörü altında numaranızla bir klasör (folder) açınız. Önceki haftalardan böyle bir klasör açılmışsa yeniden açmanıza gerek yoktur Bu uygulamada uygulama 9 da hazırladığınız dosyanın (uyg9.dwg) bir kopyası üzerinde çizim yapılacaktır. Uygulamaya başlamadan önce şablon dosyanızı da hazırladığınız klasöre kopyalayınız. Ancak açmayınız. Uyg9.dwg dosyanızı açarak bu dosyayı uyg10 olarak kaydediniz. Dosyadaki tüm objeleri siliniz. Tabaka Yapısı Aşağıdaki tabaka yapısını oluşturup, buna göre çizim yapınız. Tabaka Adı Renk Çizgi Kalınlığı Kullanımı POLIGON Kırmızı 0.2mm Poligon noktaları NOKTA Sarı 0.2mm Detay noktaları ADA Kırmızı 0.4mm Ada kenarı PARSEL Beyaz 0.2mm Parsel kenarları YAZI Beyaz 0.2mm Poligon numaraları, parsel numaraları Blokların Tanımlanması Uygulama 9 da hazırlamış olduğunuz poligon ve nokta bloklarına ek olarak karelaj adlı bir blok tanımlayın. Bu amaçla çizim ortamında herhangi bir yerde, birbirini orta noktalarında dik kesen iki doğru parçası çiziniz. Bu amaçla aşağıdaki komutları da uygulayabilirsiniz. line 5,5 5,10 line 2.5, ,7.5 Yukarıdaki komutlarla çizdiğinin doğru parçalarını görmek için zoom e komutlarını uygulayınız. Blok tanımlamadan önce Osnap ayarlarında intersection seçeneğini işaretleyin. Önceki uygulamalara benzer olarak bloğu iki doğrunun kesişim noktasına göre tanımlayınız. Çizim Aşağıdaki krokiye ve koordinatlara göre uygulama 9 a benzer olarak çiziminizi yapınız. NN X Y Ada kenarı üzerindeki noktaları çizerken dik boyları sıfır alınacaktır! Hattın solunda dik boyları negatiftir! Krokiye göre çizim bitince, 29300,30400 koordinatına insert komutu ile bir karelaj bloğu çiziniz. Array komutu ile karelaj objelerini çoğaltınız. Array Select objects: karelajı seçin, enter a basın. Enter type of array: R Enter number of rows: 2 Enter number of columns: 3 Enter distance between : 100 Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 28/29 Konya, 2014

29 Uygulama 10 (AutoCAD) Enter distance between : 100 Uygulama 9 a benzer olarak sablon dosyanızı blok olarak 29260,30570 koordinatına 90 açı ile yerleştiriniz. Karelajlara Koordinat Yazımı Aşağıda örneğe göre karelaj noktalarına YAZI tabakasında koordinat yazınız. Karelaj bloklarının koordinatlarını objeyi seçip, Modify>Properties menüsü ile sorgulayabilirsiniz. Karelaj bloklarının koordinatlarını kolayca öğrenmek için, objeyi seçin. Bu aşamada mavi bir kutucuk belirir. Fare ile bu kutucuğun üzerine gidin. Kutucuğun rengi sarıya dönüştüğünde ekranın sol alt köşesinde tam olarak kutucuğun koordinatları yazmaktadır. Hazırlayan: Prof..Dr. Öztuğ Bildirici 29/29 Konya, 2014

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Bu ders notu 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kullanılacaktır. Uygulamalarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ - 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I ANKARA OCAK 2005 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i AÇIKLAMALAR...iii

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-Computer Aided Design) programları, inşaat, mimari, elektrik - elektronik uygulamalarının yanında makine

Detaylı

Bayram Kepenek Makina Mühendisi http://kepenek.com.tr.tc bkepenek@hotmail.com AUTOCAD 2006 EĞİTİM NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006 2

Bayram Kepenek Makina Mühendisi http://kepenek.com.tr.tc bkepenek@hotmail.com AUTOCAD 2006 EĞİTİM NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006 2 BAYRAM KEPENEK MART 2006 Bu notlar, Mart 2006 tarihinde MMO Burdur Temsilciliğinde düzenlenen Bilgisayar ve Autocad2006 Kursu sırasında hazırlanmıştır. Konular derste anlatılanların hatırlanması için bir

Detaylı

AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU

AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ & VAN MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI 2011 AutoCAD 2011 Sadeleştirilmiş Ders Notları Öğr.Gör. Mehmet MUTLU AutoCAD çalıştırıldığında AutoCAD penceresi açılır. Bu

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak;

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak; TEKNİK ÇİZİM ve TASARIM 1. Genel Bilgiler 1.1. Tanım: Yerbilimleri uygulamalarında teknik çizim, arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerin veya laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen tanımlamaların

Detaylı

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI ÇĠZĠM DOSYASI OLUġTURMA: Başlat menüsünden yada masaüstünden Autocad 2007 ikonuna basarak programı çalıştırdığımızda Autocad2007 açılış gösteriminden çizim programını çalıştırırınız.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖLÇÜLENDİRME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

4MCAD Kullanım Kılavuzu

4MCAD Kullanım Kılavuzu 4MCAD Kullanım Kılavuzu Copyright 1999-2013 4M. All rights reserved. İçindekiler Bölüm 1 Giriş 1 4MCAD ve diğer CAD Programları 2 AutoCAD (dwg) Çizimlerinin Kullanılması 3 4MCAD te AutoCAD Komutlarının

Detaylı

Aluplan FGA MİMARLIK ALLPLAN BIM EĞİTİM NOTLARI

Aluplan FGA MİMARLIK ALLPLAN BIM EĞİTİM NOTLARI Aluplan FGA MİMARLIK ALLPLAN BIM EĞİTİM NOTLARI Bu dokümantasyon, Aluplan FGA Mimarlık tarafından sağlanan Allplan eğitimi ile ilgili notlar içermektedir. Dokümantasyon, eğitimin yerini alan değil, eğitimi

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ FREZEDE CAM PROGRAMI İLE ÇİZİM VE KESİCİ YOLLARI ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI Ögr. Gör. Vehbi BALAK Sayfa 1 AutoCAD programını nasıl çalıştırız? Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya Başlat Programlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

NETCAD Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarı yapılmadan değiştirilebilir ve Ulusal CAD ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adına verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşımaz. Bu belgede açıklanan

Detaylı

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan...

BÖLÜM I CAD Bileþeni. 3 PROGRAMIN KURULMASI (Installation)...5. Önsöz... 2. Çizime Baþlamadan... FINE-HVAC FineHVAC Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AUTOCAD PAKET PROGRAMINDA İLERİ DÜZEYDE İÇ MEKÂN TASARIMI, TEKNİK ÇİZİM(NET RESİM, KESİT, DETAY) HAZIRLANMASI VE GÖRSELLEŞTİRME

Detaylı

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İÇİNDEKİLER AutoCAD...10 Programın çalıştırılması...10 AutoCAD Arabirimi...10 AutoCAD penceresi...11 Çizim penceresi...13 Komut penceresi...13 Menu Browser (Menü tarayıcısı)...14 Metin penceresi (Text

Detaylı

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu

FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu FineHVAC Hızlı Başlangıç Kılavuzu 1. Kurulum-Başlama 2. CAD Ortamı 3. Hesaplama Ortamı ii Önsöz Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, FineHVAC ın ana özellik ve işlevlerini hızlı ve anlaşılır şekilde tanıtmaktadır.

Detaylı

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2.

Önsöz. 1. Giriş 3. 1.1 Programın yüklenmesi 3 1.2 Genel Felsefe 7 1.3 Kullanıcı Rehberinin Yapısı 13 1.4 Ana Menü 15. 2. IDEA IDEA Telif Hakları 4M e aittir 1991-2003 Bu kullanım kitabında açıklanan program fonksiyonları kitabın yayınlandığı andaki fonksiyonlardır. Program sürekli olarak geliştirilmekte olduğundan kullanım

Detaylı

NX5 CAD HAZIRLAYANLAR

NX5 CAD HAZIRLAYANLAR NX5 CAD HAZIRLAYANLAR BERİL AKKÖK. KADRİYE ARTAN. CEMİL AYKAÇ. ENGİN BAYRAM. PINAR Y. BAYRAM. TİMUÇİN DEMİR. ENDER KAHRAMAN. VEYSEL KARANİ. ZAFER KESKİN. MEHMET SİVRİTEPE. HAKAN SÖNMEZLER. HASAN YAVUZ

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ İNŞ 210 (2+1) Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu

MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ İNŞ 210 (2+1) Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu MÜHENDİSLİK ÇİZİMLERİ İNŞ 210 (2+1) Yrd.Doç.Dr. Okan Fıstıkoğlu HAFTA-1 Dersin Amacı ve Kapsamı Ders İle İlgili Genel Bilgiler Uyarılar 0/05 1. Hafta Dersin Amacı ve Kapsamı Amaç: İnşaat Mühendisliği alanında

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM:

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM: AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM: I- 3 BOYUT TASARIMI: Cismi iki boyutlu olarak çizerken, sanki kağıt üzerine çiziyormuş gibi düşünürüz. Kağıt üzerinde cismin eni ve boyu vardır. Ama cismin eni

Detaylı

Revit Architecture Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Revit Architecture Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK TM www.sayisalgrafik.com.tr SAYISAL GRAFİK Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İnönü Cad. 75/3 Gümüşsuyu 34437 İstanbul Tel: +90.212.293 04 23 Faks: +90.212.252 89 33

Detaylı