LS DEŞİFRE METNİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LS100836 DEŞİFRE METNİ"

Transkript

1 LS DEŞİFRE METNİ BAŞKAN: Sayın katılımcılar, değerli üyeler Evet devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi perakende, perakende lojistiğiyle ilgili olarak görüşlerini söylemek isteyen arkadaş varsa onu son olarak söz vereceğim, perakende lojistiği konusunu kapatacağım. Yok, tamam şimdi diğer konuya geçelim; afet lojistiği. Beyefendi ben size söz vereceğim, siz önce isterseniz hem kurumunuzu, açıkçası benim şahsi olarak çok bilmediğim bir kurum, tanıtırsanız Temel yetkileri nelerdir, hangi görevlerle donatılmıştır? Bu kapsamda bu görevleri yerine getirirken lojistik konusunda ortaya çıkan sıkıntılar nedir, karşılaştığı sıkıntılar nedir? Bunların çözümü için özel sektördeki firmalardan beklentileriniz nelerdir? Bu konularda bir toparlama yaparsanız memnun olurum. Buyurun, sözü size veriyorum. -Bu Afet Aciz Durum Yönetimi Başkanlığı kurum, hani kanunen görevi bu afet ve acil durumlarda meydana gelebilecek herhangi afet ve acil durumunda ortaya çıkacak olayları işte her hangi bir yardım, herhangi bir lojistik durum olması durumunda bunun koordine edilmesiyle görevlendirilmiş bir kurumuz biz. Hani asıl olarak icracı bir kurum değiliz. Tamamen koordinatör bir kurumuz. Herhangi bir afet durumunda veya acil durumda Bu afet anında bizim için önemli olan hani bir kişi bile olsa onun hayatını en kısa sürede kurtarmak veya afet veya acil durumu en kısa sürede mücadele edebilecek bir potansiyele sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de afet lojistiği önemli bir konu. E, ama şu ana kadar üzerinde çok çalışılmış bir konu değil bu afet lojistiği. Biz kurum olarak şu an, icracı bir kurum olmamamıza rağmen hani afet durumunda meydana gelebilecek bütün kamu kurumları olsun, özel sektördeki kuruluşlar olsun onların koordineli bir şekilde çalışarak işte afet zararını en aza indirmeye çalışan bir kurumuz. Ama işte şu anda afet lojistiğiyle ilgili Kızılay yapmış olduğu çalışmalar pek yeterli gelmiyor açıkçası. Afete müdahale durumunda elimizdeki malzemelerin işte stoklanması, depolanması, o stoklanan, depolanan malzemelerin afet yerine en kısa sürede ulaştırılmasıyla ilgili büyük bir eksikliğimiz söz konusu. Biz de işte bu panoyla ilgili afet lojistik depolarının kurulması üzerinde çalışıyoruz bu Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi olarak. Buradaki hedefimizde işte afet anında meydana gelebilecek durumlarda işte insanların, afetzedelerin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya çalışacağız. İşte afet anında ekiplerin de lojistiği önemli. Bunlar adetsek olacak lojistik ekipmanlar olsun, işte olaya müdahale ekipmanları olsun bunların da lojistiğiyle ilgili yine bu lojistik depolarımızda gerekli yerlerin ayrılması çalışmasını başlattık. Bu lojistik depolar, Kızılay ın lojistik depoları var diyoruz ama hani kapasite olarak gerçekten yetersiz. Biz yapmış olduğumuz çalışmalarda Ege Bölgesi nde ve Marmara Bölgesi nde çok büyük eksiklikler var. Hani lojistik ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede değiliz o bölgelerde. Biz işte yapmış olduğumuz çalışmalarda bir yer seçimi çalışması yaptık. Burada göz önünde bulundurduğumuz kriterler bu illerin afete maruz olma durumu. İşte illerin nüfus yoğunluğu kriterleri var, ulaşım İşte tabii afet anında ulaşım da sekteye uğrayacak. Bunun sekteye uğrayıp uğramaması afetten, afet bölgelerinden biraz daha uzak bölgelere ulaşımın kullanılması söz konusu. Bir de afetten etkilenebilecek tabii senaryo çalışmalarımızda bunları belirliyoruz-, afette etkilenebilecek nüfus miktarı, bu da bizim için önemli bir kriter. Afet bölgesine ulaşım dedik En kısa sürede devletin orada olduğunu göstermemiz lazım. Biz kamu kuruluşuyuz, sosyal devlet anlayışı gereği de devletin afet anında vatandaşın

2 yanında olduğunu gösterebilecek durumda olmamız gerekiyor. Bunun içinde işte afet anında bu afete en kısa sürede müdahalede bulunmamız gerekiyor. Söylediğim gibi biz aslında koordinatör bir kurumuz. Hani afet durumunda devletin elindeki bütün kaynakların optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak, koordinasyonu sağlayacak bir kurumuz. Ama bu afet lojistiği alanında ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı da işte bu lojistik yapıların kurulması işine ister istemez girmiş bulunmaktayız. Bu durumda da işte hem sektördeki aktörlerden hem de üniversitelerin birikimlerinden faydalanmayı düşünüyoruz. Çünkü hani biz koordinatör bir kurumuz, bu lojistik alanında da yeniyiz açıkçası. Hani çok fazla birikimiz yok. Hem özel sektörün, hem üniversitelerin, hem diğer kamu kuruluşlarının desteklerini bekliyoruz. BAŞKAN: Teşekkür ederim. Başka acaba görüş bildirmek isteyen var mı bu konuda? İBRAHİM BEY: Ben bir konuda BAŞKAN: İbrahim Bey, buyurun. İBRAHİM BEY: Bu afet lojistiğiyle ilgili gerek ülkemizde, gerekse yurtdışında herhangi bir olay olduğu zaman biz Demiryolları olarak da yükleri taşıyoruz dönem dönem. Kamu kuruluşu olduğumuzdan dolayı hemen ilk şey, koordinasyon bizle kuruluyor. Bunu İran a, bununla ilgili İran a taşıma yaptık, Pakistan a yaptık, Van a yaptık. Biz hemen sistemimizi oluşturuyoruz, hemen trenlerimizi, vagonlarımızı buna göre hazırlıyoruz. Ve gelen yükleri, eşyaları alıp götürüyoruz. Bizim burada yaşadığımız sorun şu; biz KİT olduğumuzdan dolayı 4736 Sayılı Kanun gereği hiçbir işi ücretsiz yapamıyoruz. Bizim yaşadığımız sıkıntı, en büyük sıkıntı gerek yardım kuruluşlarından, gerek belediyelerden, gerek valiliklerden ya da diğer vatandaşlardan bu taşımaları ücretsiz yapılacağını zannediyorlar ve hemen taşınmasını istiyorlar. Bu zaman alıyor, süreç alıyor, bunları anlatmak ve şey kurmak. Bunla ilgili şeyin, afet, son Van depreminde Afet le birlikte çalıştık ve onlara fatura ettirdikleri şeyleri, ücretleri. Bu şekilde de taşıma yaptık ama, bu bir afet anında, süreçte şeylilik yaratıyor para ödeyip ödememe konusu, işlemlerde biraz sıkıntı yaratıyor. Hem bizi bürokratik olarak etkiliyor, hem de yardım yapanları Bununla ilgili de Afet in bir şey yapmasını, yani bir kanunu düzenlemeyle mi olacak -yazımızda biz yazdık zaten-, bir sistematik olarak bunu planlaması gerekiyor. Teşekkür erdim. BAŞKAN: Benim sizin açıklamalarınızdan anladığım kadarıyla Afet İşleri nin kendisine ait bir stok olarak bir bütçesinin olması, olabilecek afet anında direkt ödemelerin ikinci bir plana bırakılarak buradan taşımaların daha sonradan mahsup edilmek üzere yapılmasını mı öngörüyorsunuz? İBRAHİM BEY: Daha sonra da yapabilir veya hemen de yapabilir. Biz hemen alıyoruz, burada hiç para ödemeden taşıma, nakliye yapılsın, lojistik yapılsın deniyor. Tabii bu da süreç alıyor. Alacaktık, yazacaktık, konuşuyoruz, en sonunda yine para almak zorunda kalıyoruz. Bir şeyi olması lazım, bütçesi olması gerekiyor ve bu bütçeyi de hemen kullanıma açmasını istiyoruz. Özellikle de demiryolu olduğu zaman. CEM BEY: Ben bir şey söyleyebilir miyim afetle ilgili? BAŞKAN: Buyurun Cem Bey.

3 CEM BEY: Şu anda yürütülen çalışmanın danışman ayağında hizmet veren kurumu da ilişkimiz var. bu konuda birtakım beyin fırtınaları yapıyoruz. Yöntem olarak bize bildirilen bir şey vardı, Türkiye de 25 farklı noktada cep depolar kurularak, buradan beslenmesi şeklinde. Hatta bu 25 farklı noktanın üç aşağı beş yukarı belli olduğu söylendi. Ve biz bunu alıp Türkiye coğrafyasına oturttuğumuz zaman 81 tane vilayete bunun çok hızlı bir şekilde ulaşımı mümkün gözükmüyor. Bu toplu bir afet durumunda Yani afetin çok farklı olabilir; sel, deprem, savaş vs. Dolayısıyla afet lojistiğinde en önemli unsur, parayı geçin, her bir şeyi geçin, insan hayatı ve sürat. Evet. Yani burada, aslında bu çalışma o kadar güzel bir çalışma ki, lojistiğin akademik tarafında yer alan insanların son derece zevk ala ala böyle tam bir vaka çalışması bu. Dolayısıyla böyle ön ve peşin kararlarla 25 tane ve belirli noktaları belirleyerek buralara kuralım da buradan yapalım demek yerine, nerelere kurulmalı, nerelerden gidilmeli sorusuyla hareket edilirse sanıyorum daha şey yapılacak. Bize gelen bilgi bu kadar. Çok prematüre aşamada şu anda bizim de duyumlarımız. Ama eğer böyleyse en azından yanlış başlamamak adına hem bilgi alayım, hem de fikrimi belirteyim istedim. BAŞKAN: Şimdi Cem Bey, teşekkürler. Ben tam o noktayı bağlayamadım. Burada maliyeti kesinlikle ikinci plana bırakmak gerekiyor. Benim söylemek istediğim şuydu, maliyet konusunun taşımların hızını kesmekte bir faktör olmasını ortadan çıkarmak lazım. Söylenmek istediğim nokta buydu. Ben bir şeyi isteyeceğim, bu çalışmadan bahsettiniz Biraz daha detayla, bir etüt proje işi midir, ihale edilmiş, mühendislik, müşavirlik işi midir? Biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bilginiz var mı bu konuda? -Biz şu anda grup olarak, hazırlama, planlama grubu olarak bu yer seçimi çalışmaları üzerinde çalışıyoruz. Hani 25 nokta belirlenmiş diyorlar ama, bizim alternatif üzerinde çalışıyoruz. Hani 25 noktanın belirlenmesi, beyefendinin de söylediği gibi, hani belirlenmiş noktalar üzerinden hareket etmek çok da doğru sonuç olmayacak. Hani elinizde, başta da bahsetmiştim kriterlerimiz illerin afetselliği, illerin toplam nüfusu, afetten etkilenebilecek kişi sayısı, daha sonra bu illere, illerin ulaşım potansiyeli Bunları göz önünde bulundurarak 25 depo veya sayısı belirlenmiş depo değil, bunun üzerinde işte üniversitelerle, diğer lojistik firmalarıyla da olsun üzerinde çalışmaktayız. Hani 25 nokta değil, üzerinde çalıştığımız bu alternatif senaryolarımız var. Belirlenmiş noktalarımız yok yani. BAŞKAN: Şimdi çalışma önemli bence. Yalnız burada ben şeyi anlayamadım. Bu çalışmanın sahibi siz misiniz? -Evet, Afet Yönetim Başkanlığı olarak bu çalışmayı biz başlattık. BAŞKAN: Bu özel sektöre ihaleyle yaptırılmış özel bir etüt proje işi midir? -Şu anda henüz özel sektöre ihale edilmiş bir şey yok, etüt projesi yok, evet. BAŞKAN: Teşekkürler. Beyefendi, buyurun. ASLAN KUT: Teşekkür ederim. Şimdi kargo şirketlerinin ülkemizde oluşturduğu altyapıyı çok iyi göremiyoruz gibi izliyorum, hakikaten üzülüyorum. Bizim ülkemizde çeşitli dönemlerde depremler yaşandı. Ben zamanın Ulaştırma Bakanlığı na, o zaman da KARİD in başkanıydım, bir proje sundum. Dedik ki biz Türkiye genelinde yaklaşık 5000 noktada sabit

4 merkezleri olan bir organizasyonuz. Ve bu organizasyon Türkiye genelinde her gün bu 5000 noktada milyonlarca insana hizmet verebilen bir yapıdır. Bu hizmeti günlük sağlıyor bunu siz koordine edin, biz altyapıyı size sunuyoruz, denetleyin, koordine edin ve ücret de almıyoruz. O vakit şöyle bir cevap almıştım: -isim zikretmeyeyim- biz bu işe bakmıyoruz dedi. Biz işte o zaman hızla Başbakanlık Kriz Merkezi ne havale eder misiniz dilekçemizi diye arzda bulundum. Peki dedi, yönlendirdi ve aradan kısa bir zaman geçti İstanbul Valiliği nden kriz alanına bakan bir hanımefendi aradı, Aslan Bey dedi, iz müracaat etmişsiniz, şimdi bizim bir kamyona ihtiyacımız var. Bu kamyonu verebilir misiniz? diye söylem oldu. Anladım ki onu hiç anlaşılmamış, farklı bir şey Ve işin sahibi yok ortada. O dönem için konuşuyorum. Van depremindeyse bütün kargo şirketleri zaten organizedirler, hemen duyuru yaptılar ve ülkenin her tarafından, ülkenin her tarafından, bütün il ve ilçelerinden deprem bölgesine hemen ertesi günü yüzlerce kamyon mal ulaştırdılar. Fakat teslim edeceğimiz kimse bulamadık. Yaklaşık iki hafta içersinde 400 civarında tır ulaştırdık. Bu tamamen Türkiye deki bütün insanların gönülden göndermek istediği ürünleri kargo şubelerine götürüp bizim oradan konsolide edip ulaştırmamızı istediler, biz de bunu yaptık, yapabildik. Ve böyle bir gücümüzün olduğunun daha önce de farkında olduğumuz için AFAD Başkanımızla da bir görüşmemiz oldu hem şirket olarak ben katılamadım, bir bölge müdürümüzü göndermiştim, bir de MNG Havayolları olarak bir temsilcimiz katıldı. Biz hızla bu işle ilgili bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu yönünde bir öneride bulunduk. Bu manada sanıyorum şu an başkanlığınızda böyle bir çalışma var. Bu çalışma öncelikle bu afet bölgelerine hızlı ulaşımı ihtiyaç olarak hisseder diye düşünüyoruz. Bizim yaşadığımız pratikten bunu anlıyoruz. Bu hızlı ulaşım organizasyonları da tam anlamıyla da kargo şirketleridir zaten. Deminki tartışmada da bu bölümün ele alınmamış olmasından ve işin hız bölümündeki rekabet şartlarında aslında Özcan Bey in beklentileri yerine gelmesi için, sezen işte bulunduğuna inandığım için ve o yönüyle de ilişkileri aslında tüm lojistik şirketleri son tahlilde hızlı ulaşım için, kargo şirketleriyle kullandıklarından, böyle bir kaos olduğunu görmüştüm. Burada da kargo şirketlerinin bu altyapısının çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Fiyat veyahut ihale işleri başka şeylerdir. Tabii ki, İbrahim Bey in sözünü ettiği şey çok önemli. Yani, sonsuza kadar bu şirketler bu işi bedava yaparlar anlamına gelmiyor bu. Ama bunu en uygun bir maliyetle, hiç kar gözetmemeksizin her insanın bir sorumluluk görevidir, biz de bu ülkede var olduğumuza göre, bu her kurumun sosyal sorumluluk sorunudur diye de düşünüyorum. Dolayısıyla öncelikle bu işi bir yasal çerçeveye kavuşturmak lazım. 2) Bu altyapıyı doğru algılayıp, doğru değerlendirip ilgili derneklerle bu altyapının detayında neler var, nasıl kullanılabiliri bir incelemek lazım. Ve ondan sonra bu ihale mi olur, başka bir tanımla mı yapılır buna göre ilerlemek gerektiğiniz düşünüyorum. teşekkür ederim. BAŞKAN: Ben teşekkür ederim. Birinci toplantımıza katılmış mıydınız? ASLAN KUT: Ben lojistik toplantısına katılmadım BAŞKAN: Katılmadınız. Birinci toplantıda yoktunuz ama. Dolayısıyla, tabii siz ikinci toplantıya geldiğiniz için bir sürü çok detaylı konuyu biz birinci toplantıda tartıştık. Yani bu ilk toplantı olmadığı için, belki bir miktar sizde bilgi eksikliği olabilir, onu tamamlamak lazım. İkincisi benim görebildiğim şu var. Öncelikle şurada bir etüt proje eksikliği var. Yani Hocam size söz vereceğim. İşin maliyet tarafı tabii mutlaka konulmalı ama, ikinci

5 plana konulmalı. Biz bunu çok kısa olarak tartışmıştık, birazdan hocama da söz vereceğim Burada hızlı ulaşımdan ziyade, ulaşım, erişim diyelim biz buna, adını doğru koyalım. Öncelikle erişebilmek gerekiyor. Yani Van bölgesindeki deprem tam bu şeyi karşılayamayabilir ama çok daha büyük kapsamlı afette ulaşım değil, erişim çok daha önemli bir unsur olacak. Bunları ortaya koyabilecek çok kapsamlı bir etüt projenin yapılması lazım. Onun için özellikle sordum arkadaşımıza, böyle bir etüt proje ihale edilecek mi diye, edilmedi dedi. Ama sizin görüşleriniz de çok değerli. Tabii ki, var olan bir özel sektör depolama altyapısının, kapasitesinin tabii ki kullanılması gerekir. O şirketlerin tabii ki bu işin içine girmesi gerekir. Benim görebildiğim bu noktada biz sanki biraz başlarda gibiyiz. Hocam ben şimdi size görüş sözü vereyim. Biraz detaylı olarak sizden alalım şu afet lojistiğinde neler yapılması gerekiyor, hangi konumdayız? -Sayın Başkan, teşekkür ederim. Şimdi özellikle ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bizim burada toplanma gayretimiz, asıl amacımız, arada da konuştuk, bir uzun vadeli planın gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak O yüzden, tamam bu günü analiz ediyoruz ama, bizim geleceğe ait bir şeyler söylememiz lazım. Çok güzel bir şey vurguladınız. Ben afet lojistiğinde, afet durumunda finansmanın ikinci durumda olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü nasıl -biz çok açık artık, bu dünyada net-, biz nasıl civar ülkeler hatta çok uzak ülkelere dahi devlet eliyle gerek kişiler eliyle yardım yapıyorsak, dünyadan da bize yardım geliyor, bu net. Finansman konusu ortada Geç olabilir, ama oluyor. Asıl önemli bölüm, erişim bölümü. Tam ismini çok güzel koydunuz, erişim bölümü. Çünkü ilk toplantıda da söylemiştim, İstanbul Türkiye de en riskli bölge. 15 milyon insan yaşıyor, evler birbirine çok yakın plansız bir yapılanma var ve Haydarpaşa dan çıkıp Gebze ye kadar giderken çok aklıma geldi ama bir türlü fırsat bulamadım, keşke yapsaydım, burada size rakam söyleyebilseydim, kaç tane üstgeçit, yaya üstgeçidi var. Bunların acaba etütleri yapılmış mıdır? Muhtemelen yapılmıştır çoğunun. Özellikle depremden sonra bu konuyla ilgili çalışmalar yapıldı ama, bunların bu kapsamda da madem artık koordinatör birim de var, orada bunlar değerlendi, toparlandı mı? Mevcut şu ana yapılmış olan -özellikle Kızılay maalesef yine yok aramızda-, Kızılay ın depoları var bu maksatla kullanılan. Kızılay ın depolarının yerleri bir önceki toplantıda da vurgulamıştım-, şu kelimeyle ulanmaktan da hiç çekinmiyorum; yanlış! Bir fiil bu işi yapmış biri olarak söylüyorum bunu ben. Çünkü İstanbul Anadolu yakasının lojistik müdürüydüm. Lojistik işi asgeri, afet durumunda Silahlı Kuvvetler dedir. Ben de oranın müdürüydüm Silahlı Kuvvetler den ayrılmada evvel. Kesinlikle yanlış, bununla ilgili raporlar gönderdik. Ama sahipsizlikten dolayı bir türlü bu raporlar bir yerde birleşip gerekli çalışmalar yapılmadı. Yoksa bu konuyla ilgili yeterli kaynağımız da var. Son söylemek istediğim bir şey var yine erişimle ilgili olarak. Bu erişimle ilgili işin ucu nereye kadar varıyor biliyor musunuz? Erişim noktasında işin ucu kentsel dönüşüme kadar varıyor. İstanbul dan gelenler bilirler. Evlerin, Ataşehir in nasıl yükseldiğini?.. Gelirken Mustafa Bey le sohbet ettik, karşıda işte Beylikdüzü nün nasıl yükseldiğini, aynı şekilde İstanbul Anadolu Yakası nda yine Sabiha Gökçen in civarı Kurtköy ün nasıl yükseldiğini?.. Peki, oradaki yollar, şu an oraya yerleşen insanları oraya çekmeye yetmiyor. Afet durumunda nasıl ulaşacağız? Yani oradaki insanlara nasıl ulaşacağız? Oradaki afet kurtarma timleri var. Oradaki insanların canını kurtarmak için ilk saatler çok önemli, 36 saat, 72 saat Biliyorsunuz böbrek yetmezliği, ondan sonra çeşitli şeyler giriyor devreye. Çoğumuz artık televizyonlardan öğrendik artık bunları bilmesek bile.

6 Onların ulaşması, bakın Ondan sonra afetten bir şekilde kurtulmuş kişilerin yaşamlarının asgari şartlarda devan ettirilmesi Bunlar için çalışmanın ciddi anlamda çok başlılıktan kurtarılarak işin hem lojistik yönü, hem finansman yönü, hem kent içi ulaşım dahil olmak üzere planlanması lazım. İstanbul un yine aynı örneği vereceğim-, İstanbul un afet lojistiğinin planlaması İstanbul içinden yapılmaz. İstanbul un Avrupa yakasını Tekirdağ dan yaparsınız, ya da Çerkezköy olur önemli değil, Anadolu Yakasınınkini de İzmit ten yaparsınız. İzmit bile ne kadar risk altında olduğunu biliyoruz. Buna göre alternatif planların bu şekilde Şu an mevcut planlar -içinde olduğum için biliyorum, içinden çıktığım için biliyorum-, mevcut planlar, afetin bulunduğu yerden yönetilmesi şeklinde. Böyle bir afet yönetimi olmaz. Böyle bir lojistik planlaması da olmaz. Mümkün değil, hiçbir şey ulaştıramazsınız. Soğanlık taki depodan hiçbir yere bir tane mal gönderemezsiniz. Haydarpaşa ya gelmiş olan, limanına gelmiş olan yabacı menşeili malların hiçbirisini gönderemezsiniz. Son bir şey söylemek istiyorum, afet lojistiği ülkenin çeşitli yerlerindeki gönüllü, fedakar insanların göndermiş olduğu tamamen kayıtsız malların konsolide edilmesiyle de yapılmaz. Çünkü ne olduğu belli değil. Cem Bey bunu bir önceki toplantıda açıkladı. Böyle bir afet lojistiği olmaz. Bu ürünler daha önceden planlı olmalıdır. Bunun da planlatıcı koordinatör makamı ayrı olabilir ama, bunun lojistiği anlamında bence sorumluluğun değişen konjektürel, değişen dünyayla da dengelersek Kızılay olması gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. BAŞKAN: Ben teşekkür ederim hocam. Buyurun Cem Bey. CEM BEY: Şimdi bu Van meselesi gündeme gelince, yani geçen toplantıda detaylı olarak anlatmıştım ama yine de geçen toplantıda olmayanlar var, kısaca ben durumu tekrar özetlemekte yarar görüyorum. Hocam gerçi pek çok konuya değindi, siz de söylediniz. Yani bunu tecrübelerimin, bizim kurumsal tecrübelerimizin bilinmesi açısından söylüyorum, anlatıyorum. Yani Van depremi oldu, o sabah bütün kargo firmaları ücretsiz kargo taşıyacaklarını ilan ettiler şeye. Hatta o gün de söyledim, kamudaki karar alma mekanizması hepinizin malumları, biz öğlene kadar bu süreç devam etti İnternetten şey yağdı bize, niye özel kargo firmaları ücretsiz gönderi taşıyor da siz taşımıyorsunuz diye. Nihayetinde biz de taşımaya başladık. Ama kargo firmaları beşinci gün ücretsiz olarak da taşımaz hale geldiler. Çünkü orada hiçbir organizasyon yoktu. Yani, kamyonlar yağmalandı, el konuldu, birtakım sıkıntılar yaşandı. Demin hocamın da söylediği gibi sorun afetin olduğu yerden yönetilmesiyle ilgiliydi. Yani şimdi, bir kere; 1) Birtakım tasnif edilmemiş gönderiler, sınıflandırılmamış gönderiler 2) Oraya götürmedeki zorluklar, yol koşulları. 3.sü ve en önemlisi, orada götürdüğünüz gönderinin teslimi ve dağımı sağlayacak personelin bulunmaması. Çünkü herkes afete uğramış durumda. Oradaki insanlara afet altındaki yakınlarınızı bırakın da gelin benim işimi yapın diyecek pozisyonda değilsiniz. Bunların hepsi bence çok ciddi planlamayı gerektiriyor. Ha, ne yaptık? Biz gittik işte, biz aşağı yukarı 1 Mart 2012 ye kadar Van a olan afet yardım gönderilerini ücretsiz taşımaya devam ettik. Niye? Sosyal sorumluluk ve evrensel hizmet anlayışımız gereği. Ama işte dövüle dövüle birtakım şeyleri öğreniyorsunuz da gecikiyor. Şimdi o işi öğrendik. Ama o zamanda söylediğim gibi baktık ki olmadı, ilk günlerde gönderdiğimiz gönderiler amacına ulaşmadı Yani biz götürüyoruz, birileri yağmalıyor, oraya buraya saçılıyor, bilmem ne oluyor ama, önemli olan

7 o amaca hizmet etmiyor, gitmiyor, yerine ulaşmıyor. Erzurum ve Bitlis te iki tane hab oluşturduk. Gelen gönderileri, Van a gelen yardım gönderilerini o hablarda şeylere ayırdık, çeşitlerine ayırdık. Yani battaniyedir, çadırdır, gıdadır, sağlıktır, çeşitli şekillerde Van Valiliği yle koordinasyon kurduk, hangisine ihtiyaç duyuluyorsa hemen birkaç saat içerisinde o yardım malzemelerini yerlerine ulaştırdık. Şimdi bu dayaktan sonra, oradan kendimize bir ders çıkardık. Ve şimdi bir afet stratejisi geliştirmeye çalışıyoruz kendi içerimizde. Yani çeşitli çeşitli senaryolar oynuyoruz burada. İşte Allah korusun, malum, ülkemiz özellikle de deprem konusunda son derece riskli bir bölge. Ona ilişkin bu tip hablar kendi kafamıza göre oluşturuyoruz ama bence burada yine bir sıkıntı var. Yani bu işin belli bir noktadan koordine edilmesi gerekir diye düşünüyorum. yani böyle stratejilerin böyle kurumlar tarafından tek tek geliştirilmesi, ilk toplantıda da bahsettiğimiz bu lojistik üs kirliliği gibi bir durum yaratabilir. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Teşekkür ederim. BAŞKAN: Teşekkürler Cem Bey. Başka acaba görüş almak isteyen, görüşlerini söylemek isteyen var mı katılımcılarımızdan? Buyurun hocam. -Teşekkür ediyorum Başkan. Şimdi biz tabii 2023 Türkiye sinden, gelecek planlamasından bahsediyoruz. Sanırım en uygun kurum Acil Durum Başkanlığı. Koordinasyon görevleri varmış. İlk önce, ilk önce afet cinslerine göre Türkiye nin akademik bir risk haritasının çıkarılması lazım. Zannediyorum deprem için var ama, diğer afet cinsleri için yok. Hep doğal afetlerden bahsediyoruz, bazen insan eliyle de afet meydana gelebiliyor. Afyon daki patlamada olduğu gibi. Şimdi bizim daha büyük şeyle de, felaketle de karşılaşabilirdik. Buna göre bir etüt, buna göre bir lojistik planlaması yapılması lazım. Bunlar çıkmadan bunu yapabilmek mümkün değil. Hani burası sonuçta deprem semineri değil ya, hani daha kapsamlı bir şey yapabilmek için Başkan Bizim ne yapıyoruz, afetten sonra deprem öncesi veya afet öncesi koşullara dönmeye çalışıyoruz. Bunun içersinde sadece giyecek ve yiyecek yardımı yok. Cenazelerin toplanması, salgın hastalıkların önlenmesi Tabii burada bir plan yapmadığımız için bunlara girmiyoruz. Bunlar teferruat. Ama bu şekilde bir mastır planı oluşmadan, çağdaş bir afet lojistiği oluşturmanın imkanı olmadığını düşünüyorum. planı da bu şekilde yazarsak daha etkili olur diye değerlendiriyorum. BAŞKAN: Hocam teşekkür. Sanırım konu şu noktada biraz daha yoğunlaşıyor, öncelikle Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı nın detaylı bir etüt proje yapması gerekiyor. Veya yaptırması gerekiyor diyelim. Bunu bence kayıt altına almak lazım. Bu ekip projenin içerisinde sayın hocalarımın da belirttiği gibi Türkiye nin hem insan eliyle olabilecek, hem de doğal afetlere göre risk haritalarının çıkarılması, buna göre sizin belirleyeceğiniz, ama afet olan konumda, bölgede değil, ona erişimi sağlayabilecek belli bir mesafede, uzaklıkta depoların seçilmesi gerekiyor. Buna göre insanların, kurtulabilecek insanların ihtiyaç duyabilecekleri malzemelerin, diğer sağlık ürünlerinin, bunların tasniflerinin yapılması gerekiyor. Ve buna göre de özel sektörün kapasitesinin bu şeyin üzerine konulup, ihtiyaçlarının üzerine konulup, özel sektör kapasitelerinin, depolama kapasitelerinin ve özel sektördeki taşımacılık kapasitesinin ne kadar uyumlu olduğu sizin arzınıza ne kadar uyumlu olduğunun çıkarılması gerekiyor. Böyle bir çalışmanın bir an önce ihale edilip yapılması gerekiyor diye ben kendim şahsen düşünüyorum. başka görüş bildirmek isteyen var mı afet lojistiğiyle ilgili? Buyurun

8 SERDAR DEMİR: Merhabalar. Serdar Demir. Türk Hava Yolları ndan katıldım. Aslında ben de bu Van depremiyle ilgili bir-iki not aldım, ama fazla detaylandırmayacağım. Van depremi sırasında ben Türk Hava Yolları kargo operasyonlarını yürüttüm. O zaman bir otuz uçak seferi yaptık çok kısa bir zamanda. Sadece bir-iki noktaya açıklık getireyim. Mesela not aldım, ücret boyutu dedim. Ücret boyutunda, yani sonuçta biz de hem yarı kamuyuz, hem yarı özeliz, bizim için önemli fakat buna dikkat etmedik. Akabinde bunu takip ettik. Akabinde de başbakanlık zaten burada görevini yerine getirdi. Hani burada ilgili firmalara ben katılımcılara söylüyorum, Başbakanlığımız şu anki yapısı itibariyle gelecekte de öyle olacağını umut ediyorum, geçmiş yapısı itibariyle de öyleydi- bu tür konularda katılacak maliyetleri akabinde bir şekilde şey yaparlar yani, kabul ederler. Bunu da yaptılar. Benim bu konuda özel firmalara biraz daha inisiyatif alıp düşünebilirlerse, hani onların da bin türlü giderleri olacak, fakat dediğim gibi Türk Hava Yolları nın bu konudaki Gider derken şunu da belirteyim, sadece bizim maliyetimiz. Hatta maliyetimizin altı da diyebilirim, buradaki kastım o. Yoksa bu taşımalar sırasında herhangi bir karlılık değil, biz zaten mevcut tarife seferlerimiz yolcu ve kargo iptal ettirerekten, insan ve kargo taşımalarımızı durduraraktan bu seferlerimizi devam ettirdik. Ama dediğim gibi akabinde ücret konusunda sıkıntı yok, Başbakanlık gerekli desteği sağlayabildiği kadar sağlayacaktır. Yani en azından Türk Hava Yolları için bu böyle oldu. Hizmet boyutu, hizmet boyutuyla ilgili bence en önemli tarafı hava tarafı. Çünkü en hızlı ulaşım havayla sağlanıyor.tabii burada havaalanı müsaitse, çünkü genellikle havayolları müsait oluyor diyorum. Çünkü bunlar ona göre hepsi planlanıyor ve yapılıyor. Burada yaşanan sıkıtı şu; öncelik sırası. Mesela o ilk anda ben İstanbul Havalimanı ndaydım ve birçok ekip, kurtarma ekibi akın ettiği için Şimdi AFAD ın ekip önceliği belirlemesi lazım. Yani bir sürü gönüllü ekipler derken organize olmuşlar var, resmi kuruluşlar var, güvenlik kuruluşları var Burada bir öncelik sıralaması yapılması lazım. Ayrıca insan faktörünün taşınması çok önemli, yani burada bahsedildiği gibi oradaki insanlar kendi derdine düşmüşler, burada biz bu şekilde planlanacak insan gücünü de taşırı, planlanacak kargoyu da taşırız, hepsini yapmaya Türk Hava Yolları olarak talibiz, seve seve yaparız fakat şu yoktu, orda çok sıkıntı yaşadık, bir planlama yoktu. Hani öncelik sırası kimdedir, kim alınacak, kim götürülecek?.. Saniye adam kaybediliyordu. Bu şekilde bir öncelik yapılırsa o çok iyi olur. Bu bir. İnsanı geçtikten sonra akabinde ürün planlaması çok önemli. Uçakla taşınacak şeyler karayoluyla taşınacaklardan çok farklı olması lazım. Özellikle şunlar uçakta taşınacak deyip bunların belirtilip ilk etapta hayati olanların gönderilmesi lazım. 30 uçak yaptık biz, kargo uçaklığı, devamında çadır taşıdık, battaniye taşıdık, bunların çok daha sonraki meseleler olması lazım. Bunların karayoluyla gidebilenlerin karayoluyla gitmesi lazım, çünkü asıl önemli şeylerden bizim kopmamamız lazım. Ürün önceliği, insan önceliği, bunların AFAD tarafından belirlenmesi lazım. Çok daha faydalı olacağına inanıyorum. Kızılay denildi. Maalesef fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Kızılay ın olmaması çok yanlış, üzüldüm burada hepimizden çok onların konuşması lazım. Yani bence atlamışlardır diye umut ediyorum, bir şekilde gene onlara bunları duyuralım. Bu organizasyonlarda yani AFAD ın adının geçtiği yerlerde Kızılay ın olmaması düşünülemez. Eksiklikleri, yanlışlıkları olabilir ama bir şekilde bunları upgrate etmeleri gerekiyor. Burada AFAD a çok rol düşüyor.ayrıca Cem Bey dedi demin hani, her kurum kendi kendisi çalışıyor. Aslında bu da kısmen doğruysa

9 da kalkmış durumda. Çünkü AFAD bir mastır plana başladı. Biz de Türk Hava Yolları olaraktan kendi ekibimizi gönderdik. Şu an her bölüm kendi kendine değil de, hani sonradan lojistik karmaşa olmasını engellemek için AFAD bu işin başında. AFAD mastır planını yaptı. Bir kere oldu zannediyorsam toplantı. Bölümleniyor, mastır planı detaylara iniyor Yani bu işin özel firmaya taşore edilmesi denildi, ben bunda aslında bir mahsur görmüyorum. Çünkü özel firma bu işi teknolojiyle yapıyor, bir bilgi birikimiyle yapıyor. Mesela özel firmaların şeydeki başarıları ortada. Bu tür senaryolardaki başarıları ortada. İnşallah İsterim ki kendimiz yapalım fakat şöyle de olabilir AFAD bu işleri danışmanlık alaraktan kendisi de götürebilir. Temennim odur ki AFAD kendisini o kapasiteye getirsin. Çünkü AFAD da yeni kurulmuş bir şirket, şey yeni kurulmuş bir kurum, şirket demeyeyim. İyi olacağına inanıyorum. Ama dediğim gibi öncelikler belirlenirse çok daha yol alırız ama bir başlangıç yapıldı yani. İnşallah bir sıkıntı gelmeden bu işlerin tamamlanacağını ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. BAŞKAN: Ben teşekkür ederim. Buyurun Mustafa Bey. MUSTAFA BEY: Biraz uzak kaldım, 90 lı yıllarda hatırladım Jandarma bölgedeki olduğumuz yerlerde ekipman parkımızı tespit edip onun bir raporunu isterdi. Sanırım böyle durumlarda ihtiyaç olduğu zaman ne nerden kullanılabilir şeklinde bir yapıydı. Hani burada AFAD, AFAD yönetime alınması faydalı olabilir diye düşünüyorum. Yani İstanbul un örnek veriyoruz hep belli bölgelerinde araç parkları var, iş makineleri parkları var. Bütün bunların tespit edilip en yakın neresiyse oraya mobilize edilebilmesi Eğer bu çalışma yaygınlaştırılırsa bizim gibi firmalarda da birtakım kalite belgelerimiz var, prosedürler var vs. bunu da onun içine entegre edip sorumlu insanları tayin ederek veya birimleri böyle durumlarda koordinasyonun sağlanmasının daha kolay olması sağlanır diye düşünüyorum. İkinci konu, hep yaşadığımız bir konteynır kentler kuruluyor doğal afetlerden sonra. İçi boş kutuları çıkartıp 1000 km den fazla taşıdığımız oluyor. Halbuki bunu yapan firmalar var piyasada, demonte edilebilen, çok hızlı biçimde monte edilebilen yapılar Dört-beş tanesine tek araçla götürmek mümkün olacaktır. Hem demiryolu kaynağı hem karayolu kaynağı israf ediliyor diye düşünüyorum. binlercesi bu şekilde Marmara Bölgesi nden Doğu Anadolu Bölgesi ne taşınıyor. İnovasyonu, böyle bir birim kurulup da daha bir konsolide edilerek nasıl taşınır diye çalışılırsa, hatta bazı yardım malzemeleri bu konteynırın içine konularak götürülebilir, o zaman iki ayrı nakliye yapmak durumunda kalınmaz. Teşekkür ederim. BAŞKAN: Ben teşekkür ederim Mustafa Bey. Başka diğer katılımcılarımızdan afet lojistiği Buyurun Özcan Bey. ÖZCAN BEY: Ben hani bu konunun bir sürü uzmanı var zaten, bir sürü söylediler, afete uğraması muhtemel vatandaşlardan birisi olarak bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi deprem, büyük deprem olduğu zaman biliyorsunuz, Ağustos depremi Asıl ondan önce kendimi düşünüyorum, hani depremde nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili, deprem anında evdeyim ve deprem anında nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili çok fazla bir şey bilmiyordum. O depremden sonra bunun ilgili profesörler, hocalar, uzmanlar sürekli televizyonlar açıktılar uzun süreler. Ve o anda ne yapmak gerektiği, evin neresinde durmak gerektiği, nasıl davranmak gerektiğiyle ilgili birçok şey anlattılar ve aslında bir bilinç oluşturdular insanlarda.

10 Deprem anında ev içinde, bina içinde nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili Afet anlarında diğer tarafa geçiyorum-, afet durumlarında, yani o iş bittikten sonra yardımlar hani çok hızlı ulaşıyor ya, gerçekten nakli anlamda çok hızlı ulaşabilir. Metropelleri saymazsak, oradaki sıkıntı aynen geçerli Şimdi bile istediğimiz yere ulaşamıyoruz orada. Ama çok hızlı yardım ulaşıyor da, erişim, en başta söylediniz zaten, çok büyük sıkıntı oluyor. Erişmek de afete uğramış, afeti tam değil, yardımı alması gereken kişilerin ortada yarattığı bir kaos oluyor aslına bakarsanız o afet anında. Biz küçük bir şey yaptık Van depremiyle ilgili, tırlar gönderdik, içine çamaşır makineleri koyduk. En azından oradaki insanların, yaralananlar dışında kirli çamaşırlarını yıkayabilmek için işte su tankları falan yaptık. Onun bile dağıtımında -o andaki insanların tabii ki de davranış şekiller çok farklı olabiliyor, değişebiliyor-, birçok sıkıntı yaşadık açıkçası. Ya bu erişim noktasında da insanların yarattığı bir kaos olma durumunu ben çok önemli görüyorum. O deprem anındaki örneği verdiğim bilinçlendirme gibi illa olduktan sonra değil -ara ara oluyor zaten maalesef ülkemizde afetler-, böyle bir yayın televizyon organları üzerinden, Kızılay ya da diğer kurumlar üzerinden insanları bilinçlendirmeye yönelik, bilinçaltına yerleştirilebilecek bu uzun vadede olması gereken bir şey-, yayınlar, bilinçlendirme çalışmaları da yapılabilir mi sanki?.. Yapılırsa o anda erişim noktasını daha bilinçli hale getirmekte işin yönetimini kolaylaştırır gibi geliyor. BAŞKAN: Teşekkürler, teşekkürler. İsterseniz bu konuyu da burada noktalayalım. Öğleden sonrası için planlama şu şekilde; size bir sayfalık doküman dağıtılır. Plan dökümü, hedefleri Bunu biz gayet hızlı, ilk aklımıza gelebilecek noktalar olarak düşündük. Birinci toplantıda tartışılmış olan yatay konuları buraya koyduk. Temel, büyük projeleri koyduk. Ve bunlar konusunda , olabiliyorsa fiziksel, fiziksel hedef vermek mümkün değilse pragmatik açıklama olarak hedeflerin üzerinde çalışmayı ben düşünüyorum. Yalnız sizden istirhamım bu şeyi dokümana yapılabilecek katkılar varsa, bunları öğle paydosunda düşünürseniz, onları da bunun içine eklemek istiyorum. Dolayısıyla öğleden sonranın programı bu şekilde. Bir de şöyle bir husus var; posta çalışma grubu. Sanırım öğleden sonra ayrı bir çalışma grubu olarak çalışmalarına devam edecekler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz katkıları için, değerli katkıları için. Öğleden sonra biz lojistik olarak devam edeceğiz, onlar ayrı bir komisyon olarak devam edecekler. Şimdi öğle paydosu Öğle yemeği için ara veriyorum, teşekkürler.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.APK.000000/ASOD - 1355 21 Mart 2005 Konu: Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi.VALİLİĞİ (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/48 Yurdumuzda ve yurtdışında başta deprem olmak üzere olası afetlerde

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI

VAN ERCiŞ DEPREMi FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI FAALiYET RAPORU 23 EKiM 24 KASIM 2011 ARASI VAN DEPREMi 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde şehir merkezinde ve çevre yerleşimlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Başbakanlık ve

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları

Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları AKILLI VE ÇEVRECİ BİNA ÇÖZÜMLERİ HABERORTAK.com Mayıs 2015 Sayı: 02 Akıllı ve Çevreci Hastane Yatırımları Mimar Serter Karataban Danışman Cemil Yaman DANIŞMANDAN l CEMİL YAMAN 6 Biz Danışmanlar, Yatırımcıyı

Detaylı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı

BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Türkiye Afet Müdahale Planı BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Türkiye Afet Müdahale Planı Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Eğitimi Limak Limra, Kiriş, Antalya 19-22.03.2015 Türkiye Afet Müdahale

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır

Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır KSS Söyleşileri Temiz üretimin altı çizilmeli ve algılanması sağlanmalıdır Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Çevre Projeleri Koordinatörü Ferda Ulutaş ile Vakfın faaliyetleri, kurumsal sosyal sorumluluk

Detaylı

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU

TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU TEBLİĞ ve SUNUM OTURUMU Başkan : Prof Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sunum : Iğdır ilinde Kentsel Dönüşüm: Mevcut Durum ve Hedefler Banu ASLAN CAN Iğdır Çevre ve Şehircilik

Detaylı

"Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde"

Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde "Kentsel Dönüşümün Anahtarı Kooperatiflerde" 16 Ağustos 2014 Haber Linki: http://www.egemetropolgazetesi.com/haber/kentsel-donusumun-anahtari-kooperatiflerde-17554.html S.S. Batı Anadolu Konut Yapı Kooperatifleri

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

Ö ğ renci Gö zü yle. Van Depremi. Zeynep Kalem Mehmet Faruk Bedir M.Enes Aydoğdu

Ö ğ renci Gö zü yle. Van Depremi. Zeynep Kalem Mehmet Faruk Bedir M.Enes Aydoğdu Ö ğ renci Gö zü yle Van Depremi Zeynep Kalem Mehmet Faruk Bedir M.Enes Aydoğdu Son yılların ülkemiz için en büyük afetlerinden biri 23.10.2011 de Van Erciş te 7.2 şiddetinde bir deprem olarak yaşandı.

Detaylı

Sık Sorulan Sorular. TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi:

Sık Sorulan Sorular. TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi: Sık Sorulan Sorular TANDEM KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİMİ Türkiye Avrupa Birliği (AB) 2016-2017 Soru listesi: 1. Tandem: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir?...s.3 2. Program nasıl çalışıyor? Not edilmesi

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir.

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir. H.HÜSEYİN YAYLA Türkiye Otomotiv Sektöründe çığır açabilecek bir projeyi ülkemize getirmek üzere olan H.Oğuz Aydın ile birlikteyiz. Oğuz Bey ile Türkiye nin otomotiv pazarındaki gelişmelerine paralel olarak

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok

TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok TBD Antalya Şube Başkanı Akyelli: Özellikle yazılımcıların yatırımlarını Antalya da yapmamaları için hiçbir neden yok Antalya daki 4 üniversitenin sektör için gerekli eğitimleri verdiği, Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI

TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ & POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ENERJİ VE TASARRUF KONULU EĞİTİM PROGRAMI Adres: GMK Bulvarı 36/11 Kızılay Çankaya/Ankara TÜRKİYE Tel: +90

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor

Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Rus Limanlarında 20 gün Bekleme Devri Bitiyor Novorossiysk civarındaki bir limanda başlatılacak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı uygulamasıyla Türkiye'den denizyoluyla limana gelen ihraç ürünleri, ek kontrollere

Detaylı

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ

FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ FİRMALARIN PLAKA TAHDİTİ GÖRÜŞLERİ 31 Ağustos 2015 Pazartesi 10:13 İSTAB yönetim kurulu üyesi 11 firmanın sahipleri de hem plaka tahdidi hem okul ücret zamlarına yönelik düşüncelerini açıkladılar. RÖPORTAJ:

Detaylı

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745

Nr. 514, September 2014 Neslihan Sargut nsargut@isravision.com +90 (212 ) 285 9745 Yapay görme ile kalite sürekli denetim altında Yapay görme teknolojilerinin üretim dünyasına iki büyük faydayı birarada sunduğunu söyleyen ISRA Vision Vistek Genel Md. Yardımcısı Serkan Çakır, "Her üretimin

Detaylı

İlk adım: konum önemlidir

İlk adım: konum önemlidir 2 İşiniz için yeni bir mekân arama görevi size mi verildi? Çok kolay bir iş olmadığı kesin. Memnun edilecek birçok insan ve düşünülmesi gereken onlarca seçenek arasında nereden başlayacağınızı anlamak

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri

İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri İstanbul Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Sosyal Sorumluluk Projelerinin Amacı Yaşamın sürdürülebilirliği, Toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim,

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Sayın Bakanlarım, Valim 15 Ekim 2015, İzmir Sayın MV'lerim, Değerli MÜSİAD Üyeleri ve MÜSİAD Dostları, Değerli Basın Mensupları, MÜSİAD İzmir Şubemizin düzenlediği

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması:

SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA. Gökçeada da Sağlam KOBİ çalışması: SAĞLAM KOBİ SAHADA GÖKÇEADA 2 Mayıs Pazartesi yi Salı ya bağlayan gece sel felaketine yüzünden Gökçeada sakinleri kötü bir güne başlamışlardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Gökçeada'da saat 00.10 başlayan

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI

5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Sayfa No 1/5 5.1.14 ACĐL SAĞLIK HĐZMETLERĐ ŞUBE MÜDÜRÜNÜN GÖREV TANIMI Görev Unvanı: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bağlı Bulunduğu Üst Makam: Đlgili Sağlık Müdür Yardımcısı Vekâleti: Diğer şube müdürü

Detaylı

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya

MOTİVASYON. Nilüfer ALÇALAR. 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya MOTİVASYON Nilüfer ALÇALAR 24. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Ekim 2014, Antalya Motivayon nedir? Motivasyon kaynaklarımız Motivasyon engelleri İşimizde motivasyon

Detaylı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı

2015 KIZILAY Haftası İlköğretim 1.-4. sınıf Takdimci El Kitabı Bu el kitabı, 2015 yılı Kızılay Haftası okul etkinlikleri için Türk Kızılayı şube, bölge ve yerel merkezlerine hazırlanmıştır. İlköğretim 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan sunumun

Detaylı

Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu

Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu Van için Hep Birlikteyiz Projesi Faaliyet Raporu Sunuş Yeryüzü Doktorları olarak 23 Ekim 2011 de ilk depremin ardından ulaştığımız Van da medikal arama kurtarma çalışmaları, sahra hastanesi kurulması,

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013).

Takdim. Bu, Türkiye nüfusu göz önüne alındığından her 90 kişiden birinin aday olması anlamına geliyor (TV, 17.00 Haberleri, 20.10.2013). Takdim Biliyor musunuz? Bir televizyon haberine göre Türkiye de 2014 yerel seçimlerinde muhtar adaylarıyla birlikte 830 bin kişinin aday olması bekleniyordu. Bu, Türkiye de yaklaşık her 90 kişiden birinin

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz

İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz İntörn Mühendislik Yelpazesini Genişleteceğiz KMTSO Başkanı Kemal Karaküçük, intörn mühendisliğin Türkiye de ilk kez Kahramanmaraş ta başladığını belirterek, Gelecek yıllarda da diğer mühendislik fakültelerinin

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz

Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Peter Drucker çok doğru bir ifade seçmiş! Geçen ay meslektaşım, eğitmen arkadaşım Gülgün Koç ne güzel hatırlattı Peter Drucker ın meşhur tespitini : Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz Ölçmek, yönetmek

Detaylı

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ

VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I İHH-İNSANİ YARDIM VAKFI VAN ERCİŞ DEPREMİ VAN ERCİŞ DEPREMİ FAALİYET RAPORU-I 23-27 EKİM 2011 1 VAN-ERCİŞ DEPREMİ 23 Ekim de Van ın Erciş ilçesini vuran 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların altından bir canlıya daha ulaşabilme

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI

SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI SWOT ANALİZİ GRUP-1: ESKİŞEHİR İN EĞİTİM ŞEHRİ OLMASI Kuvvetli Yönler: 1.) Eskişehir in iki adet üniversiteye sahip olması (eğitimin kuvvetli olması çevreye dinamizm getirir) 2.) Genç nüfusun fazla olması

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

TABURCUYUZ, YA SONRASI?

TABURCUYUZ, YA SONRASI? TABURCUYUZ, YA SONRASI? Uzm. Hemş. Emel DİLEK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Annem, 67 yaşında, Emekli öğretmen, HT hastası, 2002 yılında geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası

Detaylı

Girişimcilik Eğitimi Ders Notları

Girişimcilik Eğitimi Ders Notları Girişimcilik Eğitimi Ders Notları Not: Firmayı kurduktan en geç 2 yıl içinde krediye başvurman gerekiyor. İş planı flow chart 1.1 Özgeçmiş özetini yazıyoruz 1.2 Yer belirtilecek Ne olduğu belirtilcek Nasıl

Detaylı

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead

Asuman Beksarı. Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi. Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan. J. Keth Moorhead Yaşamdan Kesitler Sema Erdoğan Türkiye nin İlk ve Tek Kadın Karides Yetiştiricisi Asuman Beksarı J. Keth Moorhead Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır. sözünü Asuman Beksarı için

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET

TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET TARSUS BELEDİYESİ NE ZİYARET Toplum Projesi etkinliği olarak İngilizce öğretmenimiz, rehberlik öğretmenimiz ve biz, yani beş Tarsus lu öğrenci, belediyenin Tarsus ta yürüttüğü sosyal hizmetlerin neler

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 1 / 7 Biliyorsunuz, 19 Haziran da yeni teşvik sistemine ilişkin gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı -2012 yılının başından itibaren geçerli

Detaylı

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi

Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Almanya'da Yaşayan Trabzonsporlu Taraftarın 61 Plakanın İlginç Azmin Hikayesi Yüksekova ve Cizre nin il yapılacağı duyuldu, 70 küsur ilçe Ben de istiyorum diye ayağa kalktı. Akhisar, Tarsus, Nazilli, Alanya,

Detaylı

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI

SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI SAKARYA ULAŞIM ANA PLANI ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EYLÜL, 2012 VE ÖNCELİKLİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİ PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri

65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri 65 yaşın altındaki kişiler için evde bakım hizmetleri 1. Etki, Nadiren Bazen Genellikle, her a. Personel bakım hizmetlerinin nasıl yapılması gerektiği konusundaki görüş ve isteklerinizi dikkate alıyor

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı

Hava Alanına Otel Adı Uzaklığı Değerli ÜSİMP ve MDK Katılımcıları, Ev sahibi sıfatı ile Erciyes Üniversitesi ve Erciyes TTO olarak sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi isteriz. Sizlere organizasyon ile ilgili detaylı

Detaylı

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD.

DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. DTD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI TOBB ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK MECLİSİ ÜYESİ EBK SERAMİK KÜMESİ ÜYESİ TURKON DEMİRYOLU GENEL MÜDÜR YRD. Multi Modal İmkanlar Mart 2012 2010 yılında sadece Hamburg

Detaylı

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi

Yönetim Bilgi Sistemleri. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri Dairesi Yönetim Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi sistemleri ; Veri ve bilgiyi, Toplayan, Saklayan, İşleyen,

Detaylı

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN

ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR. İsmail ERTEN ÇANAKKALE NİN GELİŞME ALANLARINDA EKOLOJİK YAKLAŞIMLAR İsmail ERTEN Çanakkale bölgesi düz damlı ve kırma çatılı yapılar dağılım Çanakkale kentinin yerleşim alanlarının 1. dönem dağılışı 1462-1500 Çanakkale

Detaylı

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası

Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik. Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası AFET LOJİSTİĞİ LOJİSTİK Tanımı Rolü Temel Fonksiyonları Afet Yönetiminde Lojistik Afete Hazırlık Süreci Afet Müdahale Süreci Afet Müdahale Sonrası Kızılay Lojistik Yönetim Sistemi LOJİSTİK NEDİR? İhtiyaçları

Detaylı

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016

TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 TANDEM - KÜLTÜR YÖNETİCİLERİ DEĞİŞİM PROGRAMI TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ 2015-2016 SIK SORULAN SORULAR 1. TANDEM: Kültür Yöneticileri Değişimi Nedir? TANDEM Kültür Yöneticileri Değişimi Türkiye-Avrupa Birliği

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) PLANLAMA HAP Başkanı Planlama İş Sürekliliği Bilgi Teknoloji Ünitesi Hizmet Sürekliliği Hizmet Taşıma Dökümantasyon Kayıt Koruma Ünitesi Durum

Detaylı

1 Kasım 2012. 1 / Slayt Adedi

1 Kasım 2012. 1 / Slayt Adedi 1 / Slayt Adedi Türkiye 35 milyon internet kullanıcısı ile, Avrupa daki en büyük beşinci, dünyadaki en büyük 13. internet toplumunu temsil ediyor. Türkiye de 9 milyon online alışveriş kullanıcısı varken,

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ (AFKOM) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluklar ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ne bağlı olarak görev yapacak olan Antalya

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır.

UTY nin esas amacı, yol ağını kullanan araç sayısını azaltırken, seyahat etmek isteyenlere de geniş hareketlilik imkanları sağlamaktır. ULAŞTIRMADA TALEP YÖNETİMİ (UTY) NEDİR? Basit olarak, UTY programları bir araçtaki kişi sayısını arttırarak ya da seyahat zamanını ya da ihtiyacını etkileyerek taşımacılık sistemlerinin hareket kazandırdığı

Detaylı

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetlerimiz Danışmanlık Hizmetlerimiz Merhaba, Uyku Meleği Danışmanlık hizmetlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aşağıda uyku eğitimlerimizi bulabilirsiniz. Linkleri tıklayarak istediğiniz eğitimin detaylı

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini değiştiren çok önemli bir satın almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik şirketlerinden Balnak ın hisselerinin tamamını satın

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK

AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ (AKOM)KURDUK ABD nin Los Angeles kentindeki Afet Yönetim Merkezi nin bir örneği olarak yapılan AKOM da bütün sistem 3 yedeklidir ve akıllı bina olarak inşa edilmiştir. İki farklı

Detaylı

Serkut İSAFÇA. Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü. Çerkezköy - 22.Şubat.2013

Serkut İSAFÇA. Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü. Çerkezköy - 22.Şubat.2013 Serkut İSAFÇA Perakende Bankacılık Grubu Mortgage ve Taşıt Finansman Bölümü Çerkezköy - 22.Şubat.2013 DenizBank hakkında... * Eylül 2012 verileri 52,4 Milyar TL Aktif Büyüklük 36,5 Milyar TL Kredi Büyüklüğü

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Türkiye Denizcilik ve Lojistik

Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye Denizcilik ve Lojistik Türkiye İki kıtayı buluşturan, coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı sebebiyle denizcilik ve lojistik faaliyetlerinde tarihte de bugün olduğu gibi kilit öneme sahip bir ülke

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ MEZUNLARIMIZIN OKULUMUZ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ Onur BİÇER Yüksekokulumuza 2006 yılında görevime başlamış olup 2008 yılında kazanmış olduğum muhasebe ve vergi uygulamaları (İÖ) Programını okuyup 2010 yılında

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

İLAÇTA DURUM -6- 46 FARMAKTÜEL

İLAÇTA DURUM -6- 46 FARMAKTÜEL İLAÇTA DURUM -6- Ticari iskonto ve vade süreleriyle ilgili olarak ilaç firmalarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, ilk geri dönüş, Bilim İlaç Sanayi ve Tic.A.Ş tarafından yapılmış olup ve İlaçta Durum 4

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER

DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER DMO KAMU ALIMLARI HAKKINDA TESPİT VE ÖNERİLER İş Makinesi Sektörü Dünyada Yıllık Satış yaklaşık 1.000.000 Adet (~=160 Milyar Dolar) Türkiye de Yıllık Satış yaklaşık 11.500 Adet %60 Distribütör, %40 Yerli

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI SAKARYA TİCARET BORSASI ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI Faaliyette bulunduğunuz sektör hangisidir? 29,2 3 25,0 kn 21,3 13,9 14,9 15,0 8,4 7,9 4,5 5,0 1.MESLEK GRUBU 2.MESLEK GRUBU 3.MESLEK GRUBU 4.MESLEK GRUBU

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu.

Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu. Yılın Filo Yöneticisi ödüllerinde Jüri Özel Ödülü Genel Müdürlüğümüzün oldu. Capital ve Ekonomist Dergileri ile LeasePlan Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Yılın Filo

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı