Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1"

Transkript

1 Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1 a) Ocak 2008 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 40. Dönem Seçimleri sonucunda seçilen Şube Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki gibi belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan II. aşkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Eyüp Muhcu : H. H.Günhan Danışman : Sami Yılmaztürk : Ömer Mutlu : Deniz İncedayı : Tores Dinçöz : Ahmet Tercan : Bahattin Alpaslan : Tuncay Gürpınarlı : Gazanfer Karlıca : Mustafa Fazlıoğlu b) Başkan, II. başkan, sekreter, sayman üyenin imza sirkülerinin çıkartılmasına ve bütün resmi kuruluşlar, postaneler, gümrükler, iktisadi devlet teşekkülleri, işletmeler, bankalar ve şirketlerle diğer gerçek ve hükmi kişilerle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına yapılacak her türlü haberleşme ve mali işlemlerde en az ikisinin imzasının gerekli olduğuna karar verildi. Toplantı No : 2 Toplantı Tarihi : 12 Şubat 2008 Karar No : 1 Küresel Dönüşüme Teslim Olmayan Kamu ve Toplum Yararına Bir Mimarlık İçin 40. Dönem Çalışma Programı önerisi üzerinde sekretaryaca yapılacak çalışmanın geliştirilerek

2 Yönetim Kurulu na sunulmasına, seçilmiş organlarla öneri üzerine yapılacak çalışma sonuçlandırıldıktan sonra Şube Danışma Kurulu nun toplanmasına, Şube Danışma Kurulunda son şekli verilen taslak çalışma programının tüm üyelerin öneri ve eleştirilerine sunulmasına karar verildi. Karar No: 3 Beyoğlu, Tarlabaşı Kentsel Yenileme alanı olarak ilan edilen bölgede hazırlanan ve ilgili koruma kuruluna sunularak alenileştirilen mimari projelerin müellifi meslektaşlarımızdan Mimarlar Odası SMH ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca projelerini mesleki denetime sunmaları gerektiğini hatırlatmak üzere yazı yazılmasına karar verildi. Karar No: 4 Tarlabaşı Kentsel Yenileme projelerini onaylayan Yenileme Kurulu nun almış olduğu kararın ve bu kararın dayanağı olan 5336 sayılı kanunun iptali için hukuki sürecin başlatılması için sekreterliğin ve oda hukukçularının yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: sayılı kanun uyarınca yenileme alanı ilan edilen Sulukule Kentsel Yenileme alanında hazırlanan kentsel yenileme projelerini onaylayan kurul kararlarının iptali için dava açılmak üzere odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar no: 6 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy semtinde bulunan Ali Sami Yen Stadı yerine ticaret merkezi öngören plan tadilinin planlama hiyerarşisine ve şehircilik hukukuna aykırılığı nedeniyle dava açılmasına, odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 7 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Seyrantepe semtinde yüksek yoğunluk getiren plan tadilinin, planlama hiyerarşisine ve şehircilik hukukuna aykırılığı nedeniyle dava açılmasına, odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi.

3 Karar No: 8 Dolmabahçe vadisinde yapılmak istenen yapılara ilişkin sürecin takip edilmesine, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun yıkılarak Kongre Merkezi yapılması projesini gerçekleştirmek üzere uygulamaya yönelik kurul kararı olmadan inşaat ihalesi açılmasının, 2863 sayılı Koruma Yasasına aykırı olması nedeniyle dava açılması için sekreterlikçe çalışma yapılmasına ve dava açmak üzere oda hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar no: yılının 1908 yılında Mimar Kemaleddin in çağrısı ile başlayan sivil mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı olması nedeniyle sekreterlikçe önerilen aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesi sonucunda; Mimarlık Öyküleri Yarışması, 100 yılda, 100 yapı, 100 mimar, Mimar Yazarlar Antolojisi, Mimarlık-Mühendislik Haftasında gerçekleştirilmek üzere; 1. Emin Onat 100 yaşında, 2. Sedad Hakkı Eldem 100 yaşında, 3. Mimarlık Örgütlenmesi 100 yaşında başlıkları altında, kongre, konferans, sempozyum, sergi ve yayın çalışmaları yapılmasına, bu amaçla sekreterliğin yetkilendirilmesine, Mimarlık Vakfı ile birlikte organize ettiğimiz Mimar Yazarlar Antolojisi için Sami Yılmaztürk, Kubilay Önal, Hikmet Temel Akarsu dan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına ve yayın için Sekreterliğin yetkili kılınmasına, Emin Onat ve Sedad Hakkı Eldem 100 yaşında etkinlikleri için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk ve Afife Batur un yetkilendirilmesine, bu amaçla ilgili üniversite ve kurumlarla çalışma yapma yetkisi verilmesine,

4 100 yılda 100 yapı ve 100 mimar temalı yayın çalışmasının ve gerekli organizasyonlar için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Kubilay Önal dan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına, çalışmanın diğer ortağı Mimarlık Vakfı ile çalışmaları bu grubun yürütmesine, Mimarlık Vakfı ile ortak çalışma olarak önerilen Mimarlık Öyküleri Yarışması için Hikmet Temel Akarsu ve Sami Yılmaztürk ün yetkilendirilmesine; Seçici Kurulun Cengiz Bektaş, Hikmet Temel Akarsu, Ali Cengizken, Leyla Ruhan Okyay ve Yazarlar Sendikası Başkanı Enver Ercan dan oluşturulmasına, gerekli giderler için sekreterliğin yetkilendirilmesine, birincilik ödülünün YTL, ikincilik ödülünün YTL, üçüncülük ödülünün YTL olarak belirlenmesine, tüm bu etkinliklerin programı için ilgili çalışma gruplarının yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 3 Toplantı Tarihi : 26 Şubat 2008 Karar No : İstanbul girişim komitesi oluşturulmasına, komitenin yürütmesinin Eyüp Muhcu, Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı, Deniz İncedayı ve Ahmet Tercan dan oluşturulmasına karar verildi. Karar No: 7 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti alternatif Danışma Kurulu oluşturmak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Komitesinin çalışma yapmasına ve gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Karar No: 9 Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Mimar Sinan Haseki Hamamı, Padişah türbeleri, III. Ahmet Çeşmesi, Sur-u Sultani, Kabasakal Medresesi gibi önemli kültür varlıklarının oluşturduğu özgün doku içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı üzerinde Four Seasons Oteli ne yapılmak istenen ilave yapıya ait mimari projenin mesleki denetiminin yapılmamasına, istenmesi durumunda Sicil Durum Belgesi düzenlenmesine, MD/ÇED

5 Danışma Kurulu nca hazırlanacak ÇED raporunun kamuoyuna ve ilgili kurullara dağıtımın yapılmasına karar verildi. Karar No: 10 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 200 parseldeki Tekel Likör fabrikası alanının TOKİ tarafından özel koşullu ticaret alanı fonksiyonuna alınmasına dair meclis kararına itiraz edilmesine ve itirazlarımızın dikkate alınmaması durumunda hukuki sürecin başlatılmasına, bu amaçla odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: gün ve 1905 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa İmar Planına itiraz edilmesine, gerektiğinde hukuki sürecin başlatılmasına, bu amaçla oda hukukçularımızdan Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 15 Mücella Yapıcı sekreterliğinde, Mustafa Fazlıoğlu, Tuncay Gürpınarlı, Arif Atılgan, Gül Yücel ve Tolga Akbulut tan oluşan Afet Komitesi nin oluşturulmasına, bu komitenin yapacağı çalışma sonucunda komiteye yeni üye davetlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna öneri getirilmesine karar verildi. Karar No: 16 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy I. Kısım, 18 pafta, 64 adada bulunan, Türk mimar ve şehir plancıları ile uluslararası danışman olarak görev yapan İtalyan Profesör Piccinato dan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan, 3, 4, 8, 13 katlı 52 yapı içerisinde 662 konut biriminden oluşan, kişi başına düşen yeşil alan (11.78 m²), zamanının mekânsal konfor koşullarını, çevresel ve iklimsel kontrolü ve mekanik altyapı ihtiyaçlarına cevap veren, Türkiye de bu gibi ihtiyaçların mimari tasarım aşamasında düşünen ilk yapı örneklerinden olan Ataköy I. Kısımın 2863 sayılı K ve TVKK ve ilgili mevzuat kapsamında koruma altına alınması için koruma kuruluna yapılan başvuru ile ilgili sekreterlikçe yapılacak çalışma sonucunda hazırlanacak raporun odamız görüşü olarak kurula iletilmesine karar verildi. Karar No: 22

6 Basına da yansıyan haberlerden de projeleri bitmekte olduğu kamuoyunca da bilinirken, başlanmakta olan plan çalışmaları için kurumumuz görüşü istenen 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planı ile Haydarpaşa Garı ve Çevresinde Koruma Amaçlı İmar Plan ı için kurum görüşü talebinin yanıltıcı talep olduğunun yazı ile İBB ye bildirilmesine, bu konuda basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Karar No: 27 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığınca oluşturulmuş Danışma Kuruluna odamız adına Deniz İncedayı nın katılımının sağlamasına karar verildi. Karar No: 28 ABD nin Irak ı işgalinin 5. yılı dolayısıyla dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralel olarak 15 Mart 2008 tarihinde İstanbul da yapılacak mitinge odamızın aktif destek vermesine karar verildi. Toplantı No : 4 Toplantı Tarihi : 4 Mart 2008 Karar No : Nisan-4 Mayıs 2008 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü nde düzenlenecek olan Uluslararası Yapı 2008 İstanbul Fuarında stant açılması ve etkinlik düzenlenmesine, konu ile ilgili Ahmet Tercan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu ve Mahmut Durmuş un çalışma yapmasına, stant için gerekli bütçeyi kullanmak üzere sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 11 Ortaköy Gaziosmanpaşa Ortaokulunun eğitim işlevi ile yeniden yaşama kazandırılması için örgütlenen mezunları ve semt sakinlerine destek verilmesine, yürütülen çalışmalara katkı amacı ile İlker Ertuğrul un görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 15

7 2008 yılı yazında mimarlık öğrencilerine yönelik yaz okulu programı kapsamında gerçekleştirilecek Kent Düşleri Atölyeleri-IV yürütücülüğü için Sami Yılmaztürk, İlker Ertuğrul, Ahmet Tercan, Gül Yücel, Gül Köksal, Ayşen Ciravoğlu, Elif Özdemir, Esin Köymen, İsmail Doğanyılmaz ve Deniz İncedayı nın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 17 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 279 pafta, 2487 ada, 388 parselde bulunan benzin istasyonu projesini, proje ekinde sunulan belge ve dava dilekçelerinden binanın yerinde mevcut olduğunun tespit edilmesi ve kaçak bir yapının yasallaştırılmaya çalışılması yanı sıra bu benzin istasyonunun güvenli koruma bandı bırakılmadan yerleşim alanı içinde yapılmasının yaratacağı yaşamsal sakıncalar nedenleriyle mesleki denetiminin yapılmamasına, talep edilmesi durumunda sicil durum belgesi düzenlenmesine karar verildi. Karar No: 19 Şube MD/ÇED Danışma Kurulu toplantısında görüşülerek önerilen karar gereğince MD/ÇED Danışma Kurulu başkanı olarak Erdal Aktulga, 2. başkanı olarak Serpil Özuğurlu, sekreteri olarak Mücella Yapıcı nın atanmasına, Merkez MD/ÇED Danışma Kuruluna şubemizi temsilen Erdal Aktulga ın görevlendirilmesine, Şube MD/ÇED Danışma Kurulunda Yönetim Kurulunu Tuncay Gürpınarlı nın temsil etmesine karar verildi. Karar No: 21 Küreselleşme ve Mimarlık bağlamında çalışma yapmak üzere Behiç Ak, Asuman Türkün Erendil, Ali Artun, Mücella Yapıcı, Eyüp Muhcu ve Kubilay Önal dan oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmasına karar verildi. Toplantı No : 5 Toplantı Tarihi : 11 Mart 2008 Karar No : 1 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığınca oluşturulmuş Danışma Kuruluna odamız adına Deniz İncedayı ve Deniz Mazlum un katılımının sağlamasına karar verildi.

8 Karar No: 5 Yapı Malzemeleri Komitesinin karar önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda; Mimarlıkta Malzeme dergisinin 2. yılını doldurmuş olması nedeniyle 2008 yılı Nisan ayı sonunda buluşma organize edilmesine, Malzeme Komitesinin kuruluşunun 10. yılı olan bu yıldan itibaren, gerçekleşecek Ulusal Yapı Malzemesi Kongreleri kapsamında özgün ve deneysel çalışmaları desteklenmek amacı ile ödüllendirme sistemi konusunda çalışma yapılmasının uygun olduğuna, Malzemenin iyi kullanımını teşvik etmek amacı ile öğrenci projeleri arasında sergileme ve ödüllendirme konusunda çalışma yapılmasına, bu konuda Komitemizin çalışmasını tamamlayarak Yönetim Kurulumuza sunmasına, Şube etkinlik bölgesinde yer alan devlet üniversiteleri mimarlık bölümünde yapı malzemesi dersi alan öğrencilere, Mimarlıkta Malzeme dergisi gönderilmesine, bu amaçla bölüm başkanlıklarından öğrenci listelerinin istenmesine, Malzeme Komitesi Bilim ve Danışma Kuruluna Doç. Dr. Ahmet Güleç in üye olarak önerilmesi kararının uygun olduğuna, Komitemize Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar ve Arş. Gör. Ümit Arpacıoğlu nun üye olarak önerilmesi kararının uygun olduğuna, karar verildi. Toplantı No : 6 Toplantı Tarihi : 18 Mart 2008 Karar No : Nisan 2008 tarihlerinde yapılacak Mimarlar Odası 41. Dönem Genel Kurulu ve seçimlerine yönelik 29 Mart 2008 ve 5 Nisan 2008 Cumartesi günlerinde saat te delege toplantı yapılmasına karar verildi. Karar No: 2

9 40. Dönem Şube Çalışma Programı takvimli Danışma Kurulu nun ilk toplantısının 3 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat te yapılmasına karar verildi. Karar No: 3 Küreselleşme ve Mimarlık Politikaları temalı uluslararası bir organizasyon gerçekleştirmek amacı ile Deniz İncedayı, Eyüp Muhcu, Mücella Yapıcı, Behiç Ak, Ali Artun ve Kubilay Önal dan oluşan çalışma grubunun yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 7 Toplantı Tarihi : 25 Mart 2008 Karar No : günü ilan edilen Beyoğlu Tiyatro Binası Kültür Kompleksi ve Şişhane Meydanı Düzenleme Proje Yarışması, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği ne aykırıdır. Yarışma şartnamesi meslektaşlarımızın müelliflik ve telif haklarını yok saymanın yanı sıra yarışma hukukunu da yok saymaktadır. Yarışmanın yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenerek ilan edilmemesi durumunda jüri üyelerimizin geri çekilmesi için Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu na, iptali için ise hukuk yoluna başvurma ve meslektaşlarımızın yarışmaya katılmaması doğrultusunda çağrı yapma kararı almıştır. Karar No: 9 Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkılmasına tepki göstermek amacı ile bir araya gelen sanatçı kuruluşlarının Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 20 Mart 2008 günü saat de gerçekleştireceği basın toplantısına destek verilmesine karar verildi. Karar No: 10 TÜYAP Yapı Fuarı 2008 kapsamında fuara gelecek meslektaşlarımıza yönelik Tüketim Toplumu ve Mimarlık temalı bir panel organize edilmesine, panelin tematik sunuşunun Cengiz Bektaş tan talep edilmesine, panel oturum yöneticiliğini Yönetim Kurulu üyemiz Deniz İncedayı nın üstlenmesine, panelist olarak Ömer Madra, Elif Özdemir, Ahmet

10 Tercan ın davet edilmesine, afiş, davetiye, ses kaydı ve yayın için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 8 Toplantı Tarihi : 1 Nisan 2008 Karar No : 1 1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Revizyon Nâzım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ne itiraz edilmesine ve itirazdan sonuç alınmaması durumunda hukuk yoluna başvurulması için odamız hukukçuları Av. İlyas Bulcay ve Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 9 Toplantı Tarihi : 8 Nisan 2008 Karar No : 2 İETT Garajı olarak bilinen kamusal alanda basında Dubai Kuleleri olarak bilinen ve kamuoyunda kent suçu olarak nitelendirilen yapılara izin veren plan tadillerinin iptali amacıyla açtığımız davada ilk bilirkişi raporundan sonra atanan Prof. Dr. Akın Eryoldaş, Prof. Dr. Şule Karaaslan ve Yrd. Doç. Dr. Erdem Erbaş dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan bilimdışı, meslek etiğine yakışmayan, sipariş hızında ve içerikten yoksun rapor hakkında etik kurallarımızın işletilmesine, YÖK e, üniversitelerarası kurula, ilgili meslek odalarına ve üniversitelere, bölüm başkanlıklarına ve cumhuriyet savcılığına başvurulmasına karar verildi. Karar No: sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 7. maddesi uyarına tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı nın Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan hükümlerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığımız davada verilen yürütmeyi durdurma kararının basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

11 Karar No: 5 Kadıköy İlçesi, Çiftehavuzlar mevkii, 103 pafta, 2988 ada, 113 no lu parsel önündeki hukuk dışı olarak yapılan dolgu alanını yasallaştırmak amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli güneşleme amaçlı iskele imar planının kamu yararına aykırı olduğu için süresi içinde yapmış olduğumuz itirazın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca reddedilmesi nedeniyle hukuki incelemenin yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 10 Toplantı Tarihi : 22 Nisan 2008 Karar No: 8 Şubenin mekân ihtiyacının karşılanması amacıyla bina alınmasına, bina ile ilgili teknik ve hukuki çalışmalar için Yönetim Kurulu, Ali Hacıalioğlu, Arif Atılgan ve Osman Güdü ile birlikte karar sürecine katkıda bulunması karar verildi. Toplantı No : 11 Toplantı Tarihi : 6 Mayıs 2008 Karar No : 1 Ortaköy Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunun otel alanı olarak belirlenerek 25 yıllığına yapişlet-devret modeli ile satışa çıkarılmasına ilişkin İl Genel Meclisi kararına itiraz ederek, okul olarak varlığını sürdürebilmesi için Ortaköy GOP Platformu tarafından açılacak davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 2 Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanı nın rant alanı na dönüştürülmesi yönündeki girişimler ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Haydarpaşa Dayanışması etkinlikleri kapsamında 15 Mayıs Perşembe günü saat da basın toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No: 6

12 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş 58 pafta, 1199 ada, 230 parsele (Tekel Likör Fabrikası) ilişkin 17 Şubat 2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına dava açılmasına, konu ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunmak üzere oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 12 Toplantı Tarihi : 13 Mayıs 2008 Karar No : 6 Engelliler Vakfının İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 2 pafta, 472 parsel sayılı yerde hazırlanmış olan Rehabilitasyon Merkezi projesinin bila bedel hazırlandığı bilgisi üzerine mesleki denetiminin onay bedeli alınmadan yapılmasına karar verildi. Karar No: 7 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu I BKBT nin Üsküdar, Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fatih mahalleleri 82 pafta, 49 ada, 1 ve 2 parsellerin idari tesis, yeşil alan ve yerleşime sakıncalı alan içinde kalmakta iken, özel sağlık tesisi alanına alınmasına ilişkin plan tadilatına açılan davaya hukuki destek verilmesine ve gerekirse müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 8 Kent ve Kıyı yağmasına karşı açılan dava nedeniyle Mimarlar Odası Samsun Şubesi ne yapılan saldırının kınanmasına ve haklı mücadelelerini desteklediğimizin bir yazı ile bildirilmesine karar verildi. Toplantı No : 13 Toplantı Tarihi : 20 Mayıs 2008 Karar no : 3 Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nden Yar. Doç. Dr. Dilay Güney in bahar döneminde kendisinden meslek pratiği dersi alan yaklaşık 60 öğrencinin mimari projelerinin mesleki denetiminin yapılmasına karar verildi.

13 Karar No: 4 Bağ-Kur dan emekli olan, fakat herhangi bir işte çalışmadığı halde Oda üyeliğini sürdüren üyelerimizin emekli maaşlarından % 10 kesinti yapılmaktadır. bu kesintinin olmasını istemeyen üyelerimiz odadan istifa etmek zorunda bırakılmaktadır. Konuyu çözümlemek amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılan yazışmalardan herhangi bir sonuç alınamamıştır. Üyelerimizin haklarını korumak amacı ile konunun hukuk yolu ile çözülmesi zorunlu hale gelmiştir. Sorunun tüm mimarları ilgilendirmesi nedeniyle MYK gündemine alınması önerisinde bulunmasına karar verilmiştir. Toplantı No : 14 Toplantı Tarihi : 27 Mayıs 2008 Karar No : Dönem Şube Danışma Kurulu nun yeni bina alımı bilgilendirmesi ve 40. Dönem Çalışma Programı gündemli olarak 21 Haziran 2008 Cumartesi günü saat da tüm üyelerin katılımı ile yapılmasına karar verildi. Karar No: Dönem Çalışma Programı taslağının sunulacağı 21 Haziran 2008 tarihli Şube Danışma Kurulu öncesi birimlerin, MBÇK, komite ve komisyonların görüşlerinin 14 Haziran 2008 tarihine kadar belirlenmesine, 17 Haziran 2008 tarihli Şube Yönetim Kurulu toplantısında Danışma Kuruluna sunulacak metnin son şeklinin verilmesine karar verildi. Karar No: 3 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Galata Mumhanesi ve Kemankeş sokaklara cepheli, 122 pafta, 80 ada, 25 sayılı parselde, kapı no lu binanın alımında emeği geçenlere teşekkür edilmesine karar verildi. Toplantı No : 15 Toplantı Tarihi : 3 Haziran 2008 Karar No : 5

14 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Galata Mumhanesi ve Kemankeş sokaklara cepheli, 122 pafta, 80 ada, 25 sayılı parselde, kapı no lu yapının sigorta işlemlerinin yapılmasına karar verildi. Karar No: 9 Sosyal ve kültürel boyuttan yoksun olarak yürütülen Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Alanı uygulama projesi Beyoğlu Tarlabaşı sit alanını yok ederek gerçekleştirilmektedir. Tarihi sit alanlarında bir kültür projesinin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda alternatif bir fikrin ortaya konabilmesi amacıyla panel/forum organize etmek amacı ile Eyüp Muhcu, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Mücella Yapıcı dan oluşan bir komisyon kurulmasına, bu komisyonun içerik ve takvim önerisinin Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 10 Tarlabaşı, Sulukule vb yenileme alanlarında çalışma yapmak üzere Kent Düşleri atölyelerinin kurulmasına, çalışma yapmak üzere sekretaryanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 11 Beyoğlu Tepebaşı ndaki TRT ve kat otoparkı alanının Özel Kültürel Tesis alanına alınmasına dair parsel bazındaki plan tadilatı hakkında incelemenin yapılarak, yasal süresi içinde gerekli itirazın yapılmasına karar verildi. Karar No: 13 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesindeki yeni binamıza taşınma sürecini tamamlamak üzere Eyüp Muhcu, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Deniz İncedayı, Orhan Şahinler, Niyazi Duranay, Erdal Aktulga, Doğan Hasol, Doğan Tekeli, Mehmet Konuralp, Ali Hacıalioğlu, Arif Atılgan, Osman Güdü, Serpil Özuğurlu, Nurhan Kazancı, Sabri Orcan, Can Taşkıran, Yaşar Marulyalı, Ali Rüzgar, Ahmet Tercan ve Belma Çayak tan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Toplantı No : 16 Toplantı Tarihi : 17 Haziran 2008

15 Karar No : 1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı revizyon çalışmaları ve çevre illerde yapılmakta olan çevre düzeni planları uyumlaştırma çalışmaları kapsamında tarihinde yapılacak toplantıya Eyüp Muhcu, Mücella Yapıcı ve Yıldız Uysal ın katılım sağlamasına karar verildi. Karar No: 10 Yeni binamıza yerleşme sürecini tamamlamak üzere 3 Haziran 2008 tarihli 15 no lu Yönetim Kurulu toplantısının 13 no lu kararı ile kurulan komisyonun 17 Haziran 2008 Perşembe günü saat da toplanmasına karar verildi. Toplantı No : 40/18 Toplantı Tarihi : 15 Temmuz 2008 Karar No : 2 Fransa Mimarlar Odası Strasbourg Alsace Şubesi nin Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştireceği İstanbul ziyareti sırasında şube binamızda toplantı organize edilmesine, toplantıda İstanbul un kentsel konularını içeren bir sunum yapılmasına karar verildi. Karar No: 4 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen UIA Dünya Mimarlık Kongresi deneyimlerinin paylaşılması amacıyla toplantı organize edilmesine, konu ile ilgili olarak Deniz İncedayı nın görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun tarihli 2120 sayılı tarihi yarımada planları ile ilgili kararının iptali için dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine ve konunun kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Toplantı No : 19 Toplantı Tarihi : 29 Temmuz 2008

16 Karar No : 13 Mimarlık ve Kent Şenliği IV kapsamında mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı çerçevesinde yürütülmekte olan 100. Yılda İki Mimar sempozyumu, sergiler ve mimarlık rehberleri çalışmalarını yürütmek üzere Aylin Kartal ın YTL ücretle yarı zamanlı, Ceki Duşi nin ise YLT ücretle tam zamanlı götürü olarak ekim ayı sonuna kadar görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 24 Jokey Kulübü nün bu yıl ikincisini düzenlediği Mimar Sinan Koşusu ödül törenine odamızı temsilen Ömer Mutlu ile Bahattin Alpaslan ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 21 Toplantı Tarihi : 26 Ağustos 2008 Karar No : 8 1 Eylül Dünya Barış Günü nde Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu nun etkinliğine katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No: 15 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin 15 Mayıs 2008 tarihli toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından da onaylanarak tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planı na itiraz edilmesine, itirazımızın olumsuz yanıtlanması durumunda gerekirse hukuki girişimde bulunulmasına ve konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 17 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti logosunun antetli kâğıtlarımızda, web sayfamızda ve yayınlarımızda kullanımı için gerekli girişimlerde bulunmak üzere sekreterimizin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 22

17 Toplantı Tarihi : 9 Eylül 2008 Karar No : 12 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planlarının uygun bulunduğuna ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 399 sayılı kararının usul yönünden iptal edilmesi nedeniyle, tarih ve 402 ve 403 sayılı Kurul kararları ile uygun bulunmuş olan 1/1000 Ölçekli Fatih ve Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak kabulüne karar veren tarihli 2015 numaralı kurul kararının iptali için dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 23 Toplantı Tarihi : 16 Eylül 2008 Karar No : yılı Mimarlık ve Kent Şenliği kapsamında düzenlenen ve meslekte 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimize plaket verilen Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeğinin Moda Deniz Kulübünde düzenlenmesine, meslekte 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimizden ücret alınmamasına, bilet satışının 50.- YTL olarak belirlenmesine, verilecek plaketler ve davetiye basımı için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 4 Beykoz, Dereseki köyü, Serdaroğlu Özel Orman alanında Acarİstanbul da verilen yapı ruhsatların Danıştay 6. Dairesinin tarihli nihai kararı ile iptal edilmesine rağmen Beykoz Belediye Başkanlığı nca orman alanında düzenlenecek ruhsatlar için alınması gereken izinler alınmadan düzenlenen ruhsatların iptali talebi ile saat de basın açıklaması yapılmasına, suç duyurusunda bulunulmasına ve ruhsat iptali amacıyla TMMOB ye bağlı odaların İstanbul şubeleri ile birlikte hukuksal sürecin başlatılmasına konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 10

18 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanı ile ilgili basın açıklaması yapılmasına, basın açıklamasının platform bileşenlerine bildirilmesine karar verildi. Toplantı No : 24 Toplantı Tarihi : 23 Eylül 2008 Karar No : 1 İstanbul, Bakırköy, Ataköy de kıyı alanlarının rant amaçlı olarak daha yoğunluklu ve kamuya kapatılarak yeniden planlaması ile ilgili Trakya BKBT ile koordinasyon içinde çalışma yapılmasına karar verildi. Karar No: Ekim 2008 tarihlerinde Mersinde gerçekleşecek Mimarlar Odası 41. Dönem Merkez Danışma Kuruluna Şube Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu gündemi ile ilgili görevlilerin yanı sıra BKBT ve temsilciliklerden temsili katılımın sağlanmasına karar verildi. Karar No: 4 Doğumunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortak olarak Sedad Hakkı Eldem in yapılarının kullanıcıları ile yapılacak röportajın film yapılması konusunda sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu nca Şubat 2009 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilmesi düşünülen Cumhuriyetin Mimari Mirası temalı sempozyuma yönelik çalışma yapmak üzere sekreterliğin çalışma yapmasına ve kentimizin Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Yapıtları nın içinde bulunduğu olumsuzlukları sempozyuma taşımak üzere sergi hazırlanmasına, sergi giderleri için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 7

19 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı nca 18 Eylül 2008 tarihinde tarafımıza bilgisi verilen Kartal Soğanlık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yapım süreci ile ilgili toplantıya katılım talebi ile ilgili yazının gereği için Anadolu II BKBT ye iletilmesine karar verildi. Karar No: 10 İstanbul Metrosu kazıları sırasında Yenikapı da ortaya çıkan buluntular üzerine başlayan kazılarda görevlendirilen arkeologların işten çıkarılması ile sonuçlanan gelişmeler hakkında bilgi almak ve değerlendirme yapabilmek amacı ile girişimlerde bulunulmasına, bu amaçla yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 25 Toplantı Tarihi : 13 Ekim 2008 Karar No : 2 Şubemizin 40. Dönem 1. Bölge toplantısının Edirne de yapılmasına, 12 Kasım 2008 tarihinde birimlerimizin temsili katılımı ile hazırlık toplantısı yapılmasına, Trakya Çevre Düzeni Planı gündemli bir panel organize edilmesine karar verildi. Karar No: 3 Anadolu 1. BKBT Yönetim Kurulunun Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada (yeni ) sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatının kamu yararına ve şehircilik bilimine aykırı olması gerekçeleriyle yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle dava açılması talebinin uygun olduğuna, dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 4 Anadolu 1. BKBT yönetim Kurulunun Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, sayılı parseller ile 318 pafta, 1326 ada, 23 sayılı parsellere ilişkin tarih ve 1249 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve tarihinde belediyede askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit alanı Nâzım İmar Planına askı süresince itiraz edilmiş, fakat

20 yasal süresi içinde yanıt alınamamış olması nedeniyle şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı planın iptali için yargıya başvurmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 27 Toplantı Tarihi : 4 Kasım 2008 Karar No : 9 Edebiyat Mimarlar Antolojisi yayınımız ile Mehmet Fuat Eleştiri / İnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödüller ine aday olmamıza karar verildi. Karar No: 12 İstanbul, Bakırköy İlçesi, Ataköy 1. mahalle 18 pafta, 564 ada ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı nca tarihinde resen onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve bu planın dayanağı olan tarihli 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planına semt sakinlerinin açmış olduğu davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 19 Küçükçekmece Belediyesi tarafından açılan Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje yarışması ile ilgili dereceye giren üyelerin yarışmayı açan kurumun yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, ilgili kuruma yazı yazılarak bilgi istenmesine karar verildi. Toplantı No : 28 Toplantı Tarihi : 18 Kasım 2008 Karar No : 3 Mimar Sinan ın Mimarlığı na Yeniden Bakmak temalı Nicola Parisi nin çizimlerinden oluşan serginin aralık ayında Yıldız binamızda sergilenmesine karar verildi. Karar No: 5

21 TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik Yönetmeliği 8. maddesi uyarınca Öğrenci üyeler arasından seçimle belirlenen öğrenci temsilcilerinin; İstanbul Teknik Üniversitesi: Nazmiye Rasimoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Beril Karadeniz, Yeditepe Üniversitesi: Bora Bayrakçı, Yıldız Teknik Üniversitesi: Deniz Aydın şeklinde belirlenmesine karar verildi. Toplantı No : 29 Toplantı Tarihi : 25 Kasım 2008 Karar No : 1 Tekirdağ Temsilciliği nin bulunduğu mekânın satılmış olması nedeniyle ortaya çıkan mekân ihtiyacı talebinin değerlendirilmesi sonucunda mekân alımı talebinin ilkesel olarak uygun bulunmakla birlikte konunun gelir gider dengesi çerçevesinde değerlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 30 Toplantı Tarihi : 2 Aralık 2008 Karar No : 1 Başbakan Recep Tayip Erdoğan ın Mimarlar Odası nın toplum ve kamu yararına sürdürmekte olduğu mücadele çerçevesinde AKP li belediyelerin şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı, çıkar temelli uygulamalarına karşı açmış olduğu davalara ideolojik temelli davranışlar şeklinde suçlama getirmesine ve meslek odalarına yönelik bir süredir izlenen baskı politikalarına karşı İstanbul meslek odaları ile ortak etkinlik organize edilmesi konusunda TMMOB İstanbul İKK ya öneri götürülmesine karar verildi. Toplantı No : 31

22 Toplantı Tarihi : 16 Aralık 2008 Karar No : 3 Yönetim Kurulunun bir sonraki toplantısının 2010 İstanbul gündemli olarak organize edilmesine ve İstanbul 2010 komisyonunun toplantıya çağrılmasına karar verildi. Karar No: 9 İstanbul Mimarlık Rehberi ve Emin Onat Yapıları Rehberi çalışmalarına yardımcı olmak üzere sicil numaralı üyemiz Sevcan Ercan ın 3 aylığına görevlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 33 Toplantı Tarihi : 6 Ocak 2009 Karar No : 1 Şube Yönetim Kurulu nun 27 Ocak 2008 tarihli toplantısının ağırlıklı gündem maddesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmesine, bu toplantıya BKBT lerin, ilgili komite, komisyon temsilcileri ile MYK nın İstanbul üyelerinin ve ilgili STK ların katılımının sağlanmasına karar verildi. Toplantı No : 34 Toplantı Tarihi : 13 Ocak 2009 Karar No : yılında gerçekleştirilmesi düşünülen Cumartesi Buluşmalarının Şubat 2009 tarihinden itibaren Mimarlar Deneyimleri Paylaşıyor başlığı ile aşağıda isimleri bulunan mimarlar ile yapılmasına karar verildi. Cengiz Bektaş Doğan Tekeli Mehmet Konuralp

23 Acar Avunduk Sinan Omacan Hatice Karakaya Feride Önal Han Tümertekin Ahmet Eyüce Nesrin Küçükbayrak Karar No: 8 Ajanda Fotoğraf Yarışmasının temasının Meydanlar olarak belirlenmesine, fotoğraf yarışma şartnamesinin bu temaya uygun olarak sekreterlikçe hazırlanmasına, Seçici kurulun Hilmi Etikan, Behiç Ak, İlteriş Tezer, Şeniz Kabadayı ve Aras Neftçi den oluşmasına, Ajanda Yayın Kurulunun BKBT temsilcilerinin de katılımı ile Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı, Ekrem Çakıroğlu, H. Cevat Özdil ve Kubilay Önal dan oluşmasına, Ödüllerin Birincilik ödülü İkincilik ödülü Üçüncülük ödülü YTL YTL YTL olarak belirlenmesine, Ajandada yayımlanmak üzere seçilecek diğer 38 fotoğrafa YTL eşdeğer ödül verilmesine karar verildi. Karar No: 11

24 6-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenecek 2009 Yapı Fuarında stant açılması organizasyonu için Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Günay Özışık, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Şirin Bayram dan oluşan bir komisyon kurulmasına, harcamalar için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine, fuar kapsamında gerçekleştirilecek Panel-Sempozyum organizasyonu için ise Malzeme Komitesinin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No: yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Mimarlık ve Kent Şenliği organizasyonu için Sami Yılmaztürk, Tores Dinçöz, Şirin Bayram, Ayşe Ak, Belgin Diril, Rabia Adalı ve BKBT temsilcilerinin de katılımı ile bir komisyon kurulmasına karar verildi. Karar No: yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Kent Düşleri Atölyeleri için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı, Gül Yücel, Gül Köksal, İlker Ertuğrul, İnci Olgun, Çiğdem Eren ve Ferah Akıncı dan oluşan bir komisyon kurulmasına, bu çalışma grubunun uygun gördüğü katılımcıların sekreterlikçe katılımının sağlanmasına karar verildi. Karar No: 14 Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Yarışmasının temasının Meydanlar olarak belirlenmesine, seçici kurulun Ahmet Tercan, Ayşen Ciravoğlu, Esin Hacıalioğlu, Aysel Durgun, Hülya Peşken Yavuz olarak belirlenmesine, sergi takviminin Şener Özler in doğum günü olan 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramının programı kapsamında değerlendirilmesi konusunda sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No: 15 Mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Emin Onat Kurucu ve Mimar temalı serginin Sanal Mimarlık Müzesinde yayımlanması talebinin uygun olduğunun YEM e iletilmesine, talebin gerçekleştirilmesi için sekreterliğin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 18

25 İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile 1. Derece Doğal Sit alanı olarak belirlenen İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, pafta, 1313 ada, 15 parselde bulunan Validebağ Korusu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından yetkisi olmadığı halde hazırlanan ve 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 1316 sayılı kararı ile onaylanan yaya yolu güzergâh planı ve düzenleme projesi ile ilgili Üsküdar Belediyesi başkanı ve kurul üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Toplantı No : 36 Toplantı Tarihi : 3 Şubat 2009 Karar No : 4 YEM girişimi ile ortaklaştırdığımız yurt dışından mimar davet edilmesi konusundaki girişim için mimar başına net TL bütçe ayrılmasına, bu organizasyon için ortak davet girişiminde bulunulmasına, giderin azaltılması için destekleyici arayışının da sekreterlik ve saymanlıkça gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantı No : 37 Toplantı Tarihi : 10 Şubat 2009 Karar No : 1 İstanbul un yok olmakta olan sosyal yaşam alanları, su havzaları ve kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların fotoğraf ve ses kayıtları ile belgelenerek, kentimizin kültürel, tarihsel ve mimari değerlerin kayıt altına alınması amacı ile 5 er dakikalık foto film çalışması yapılması konusunda Fatih Pakdil ile sözleşme yapılmasına, çalışma yapılacak alanların Perşembepazarı, Tarlabaşı, Süleymaniye, Sulukule, Haliç Tersaneleri, Zeyrek, Fener-Balat, Eyüp, Haydarpaşa Garı, Üsküdar, Ayvansaray, Kumkapı, su havzalarından başlayan bir çalışma yapılmasına, dosya başına net YTL hizmet bedeli ile sözleşme yapılması konusunda yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 2

26 STK larla yapılan 2010 Danışma Kurulu nda alınan eğilim kararı doğrultusunda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ne yönelik projelerimiz için 2010 Yürütme Kurulundan herhangi bir bütçe talebinde bulunulmamasına karar verildi bütçesinin kullanımının ve bu kapsamda desteklenen projelerin Kültür Başkenti gündemi ile ilgisi olmayan projelerin bu kapsamda bütçelendirilmesinin ve bu giderlerin denetimsiz yapılmasını etik bulmadığımız için bütçe talep edilmemesine karar verildi. Karar No: 3 Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu na sunulan ve ortakları arasında adımızın kullanıldığı proje hakkında hukuki girişimde bulunulmasına, konu ile ilgili kuruma başvuruda bulunulmasına karar verildi. Karar No: 6 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ( ), Paris Mimarlık Katalogu, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi (abonelik), yılları arasında yayımlanmış Yargıtay Kararları CD, Bizans tan Osmanlı ya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni, Yenikapı nın Eski Gemileri 1, İstanbul un İçinde Bir Boğaziçi, Osmanlı dan Cumhuriyet e Bir Mimar, Şehirler Kitabı, Bizans Tarihi, Le Corbusier Le Grand, Kapalıçarşı yayınlarının kütüphane kullanımı için TL bedel ile alımına karar verildi. Toplantı No : 38 Toplantı Tarihi : 17 Şubat 2009 Karar No : 10 Karaköy binası kaba imalat ve yıkım işleri ile ilgili ihalenin duyurusunun şube ve BKBT lerde yapılmasına, proje ve şartname bilgilerinin ön bürodan ücretsiz olarak verilmesine karar verildi. Toplantı No : 39 Toplantı Tarihi : 24 Şubat 2009 Karar No : 1

27 TMMOB İstanbul İKK nın sekreterliğini yürüttüğü Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu nun uluslararası ilişkilerini yürütmek üzere Ufuk Güngör ün 31 Mart 2009 tarihine kadar tam zamanlı geçici eleman statüsünde istihdam edilmesi önerisinin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: tarihinde Gazete 34 te yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği dava sürecine ilişkin basın açıklaması yapılmasına ve iptali istendiği halde iptali gerçekleşmeyen yönetmelik maddeleri ile ilgili ret kararının temyiz edilmesine karar verildi. Karar No: 3 İstanbul İli Çevre Koruma Vakfı nın 5 Mart 2009 Perşembe günü yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısına odamızı temsilen Ömer Mutlu nun katılımına karar verildi. Karar No Mart tarihlerinde Ankara da gerçekleşecek Ücretli Mimarlar Kurultayı na katılımın sekreterlikçe organize edilmesine, katılım için meslektaşlarımıza duyuru yapılmasına, ulaşım, konaklama vs giderler için sayman ve sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 Özerk Sanat Konseyi nin 12 Mart 2009 tarihinde saat te Özgürlük, Özerklik ve Sanat temalı toplantısının Yıldız binamızın toplantı salonunda yapılması önerisinin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: 14 Mimarlık ve Çocuk çalışma gurubunun Güzin Alpaslan, Seda Bildik, Gökçe Saygın, Yasemin Adalı, Sema Solaklı, Güneş Gültürk Çapar, Bora Ayakçı ve Şirin Bayram dan oluşmasına karar verildi. Toplantı No : 40 Toplantı Tarihi : 3 Mart 2009

28 Karar No : 4 İstanbul un kentsel sorunlarını kamuoyu gündemine taşımak amacı ile seçilen 12 semtte fotoğraf, ses kaydı ve video görüntü çekilmesi, bu kayıtlarla en az beşer dakikalık belgesel hazırlanması, belgesellerin haber portalında yayımlanması ve tüm kayıtların ve her türlü telif hakkının odada olması karşılığında bu hizmetleri yapacak Fatih Pınar a TL (stopaj hariç) hizmet bedeli verilmesine, bu amaçla eser taahhüt sözleşmesi yapmak üzere sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41 Toplantı Tarihi : 10 Mart 2009 Karar No : 2 Yönetim Kurulunun 21 Nisan 2009 tarihli toplantısının ağırlıklı gündem maddesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmesine ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu nun toplantıya davet edilmesine karar verildi. Karar No: 3 Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor başlığı ile düzenlenen söyleşilere katılımın konferans salonu dışına taşması nedeniyle, sergi holüne ses düzeni kurulması ve görüntü aktarımı yapılması konusunda gerekli düzenleme için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine, bu etkinliklerin ses ve görüntü kaydının yapılmasına ve kayıtların yayına dönüştürülmesine, her etkinlikte konferans veren meslektaşımızın eserlerinden oluşacak bir serginin hazırlanmasına, giderler için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 9 Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde yer alan belge ve bilgilerini dışarıdan ulaşılabilir kılmak amacı ile web adresimizde güncellemenin düzenli yapılması konusunda çalışma yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 42 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2009

29 Karar No : 1 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın ( TOKİ) İstanbul-Kayabaşı bölgesi için düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli Konut Tasarımı Mimari Fikir Yarışması ile ilgili şube görüşünün Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 2 Hamburg Mimarlar Odası tarafından 27 Nisan 2009 tarihinde İstanbul da düzenlenecek geziye katılacak mimarlara İstanbul u tanıtma konusunda gelen talebin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: 5 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Toplu Konut Alanı içinde yeşil alan olarak ayrılmış 625, 626, 627, 404 ve 408 parsellere ilişkin TOKİ tarafından yapılan imar planı tadilatı ile imara açılması üzerine bugüne kadar park alanından yararlanmış olan semt sakinlerinin açmış olduğu davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 43 Toplantı Tarihi : 21 Mart 2009 Karar No : 6 Yalova Gökçe Barajı Havzası Özel Hükümleri nin yasallaştırılması sürecinin izlenmesine, gelişmeler üzerine, gerekli görülmesi durumunda dava açmak üzere oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 44 Toplantı Tarihi : 31 Mart 2009 Karar No : 1 NATO ya ve Savaşa Hayır Platformu tarafından 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Kadıköy de gerçekleştirilecek olan mitingin duyurusunun yapılmasına karar verildi.

30 Toplantı No : 45 Toplantı Tarihi : 7 Nisan 2009 Karar No :3 Mimar Sinan ı ölümünün 421. yılında 9 Nisan 2009 Perşembe günü saat11.00 de Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulunan türbesi başında yapılacak anma toplantısının üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: 7 Yapı Malzemeleri Komitesinin önerisi doğrultusunda 5. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisinden itibaren Türkiye de mimarlık-yapı malzemesi, yapı-yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi amacıyla, kongreye sunulan bildiriler arasından Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile özgünlük ve mimarlık temel alanına katkısı olan bildiri ya da bildirilere destek ve teşvik ödülü verilmesine karar verildi. Karar No: 9 Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Mimarlık ve Kent Şenliği V kapsamında öğrencilerle birlikte yürütülecek olan Kent Düşleri Atölyeleri IV için duyuruların hazırlanması konusunda sekreterliğin çalışma yapmasına, çalışma sonucu oluşturulan atölyelerin ilk duyurusunun ve yürütücülerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verildi. Karar No: 10 Mimarlık Öğrencilerine yönelik Fındıklı-Perşembepazarı arası aksı ve yakın çevresini içine alan alanda Kent Düşleri Mimari Fikir Proje Yarışması açılması önerisinin uygun olduğuna, 1. ödül: TL, 2. ödül: TL, 3. ödül: TL olmasına ve 5 adet TL mansiyon verilmesi konusunda seçici kurula yetki verilmesine, hazırlık ve duyurular için sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 46 Toplantı Tarihi : 14 Nisan 2009

31 Karar No : 4 Ergenekon davası kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar üzerinde kurulmak istenen baskı kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkezinde yapılan ve 21 saat süren arama ile Dernek Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ın hasta yatağında rahatsız edilerek toplumu sindirme girişimine karşı Türkan Saylan ın yanında olduğumuzu belirtmek amacı ile evinde ziyaret edilmesine, bu ziyaretin üyelere ve basına duyurulmasına karar verildi. Karar No: 6 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin olarak (Karayolları) onanan 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Ortaköy Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı iptali için açılan davada dava konusu işlemin iptali ile ilgili basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Karar No: 13 İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca tarihinde 2302 karar no ile tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planlarının askı ilan süresinin izlenmesi, planlarının temin edilerek incelenmesi ve gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Karar No: Dönem çalışma programımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Konut Sempozyumu nun 3-4 Aralık 2009 tarihlerinde yapılmasına, Yıldız Uysal ın sekreterliğinde çalışma grubunun hazırlık yapmasına, gerekli afiş, davetiye, program, duyuru ve yayın konusunda sempozyum hazırlığı için gerekli giderlerin sekreterlikçe yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 47 Toplantı Tarihi : 21 Nisan 2009 Karar No : 1 Şubemizin çağrısı ile oluşturulan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti STK Danışma Kurulunun adının İstanbul Kültür Formu olarak anılması önerisinin uygunluğuna;

32 İstanbul Kültür Formu nun yazışma adresinin şubemiz adresi ve toplantı mekânı olarak şubemiz mekânlarının tahsis edilmesine; İstanbul Kültür Formu nun sekreterlik hizmetinin şubemizce yapılması önerisinin uygunluğuna; İstanbul Kültür Forumu nun STK lara duyurusu konusunda çalışma yapılmasına; İstanbul Kültür Forumu na önereceğimiz etkinliklerimiz için çalışma yapılmasına; İstanbul Kültür Forumu Sekretaryasının yaza kadar perşembe günleri saat da çağrılmasına karar verildi. Toplantı No : 48 Toplantı Tarihi : 28 Nisan 2009 Karar No : 1 1 Mayıs Emek Bayramı günü Taksim deki anmalar için Cuma günü saat da Pangaltı nda toplanılacağı bilgisinin üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: 2 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz yıkılan kültür varlıkları ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili yazının üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: tasdik tarihli Ataşehir Toplu Konut Alanı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı Değişikliği ve Ataşehir Toplu Konut Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği için alınan yürütmeyi durdurma kararının basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Karar No: 4

33 6-7 Haziran 2009 tarihinde Yalova da Kentsel Yenileme konulu panel/ Forum ve Bölge Toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No: 7 Tekirdağ Temsilciliğimizin Tekirdağ İli, Turgut Mahallesi, İstanbul Caddesi, 67 pafta, 252 ada, 26 sayılı, 109 m² oturma alanlı parselde, 327 m² alanlı sivil mimarlık örneği binayı alma önerisinin değerlendirilmesi sonucunda Mimarlar Odası na sivil mimarlık örneği bir yapının daha kazandırılması önerisinin olumlu olduğuna, dosyanın değerlendirilmek üzere MYK ya sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı No : 49 Toplantı Tarihi : 5 Mayıs 2009 Karar No : 2 Devlet üniversitelerinde mesleki faaliyette bulunan Araştırma Görevlisi üyelerimizin YÖK Yasası nda yapılan değişiklikle sözleşmeli personel statüsüne sokularak mağdur edilen ve Anayasal hakları elinden alınan araştırma görevlisi üyelerimizin hak talebi ile gerçekleştirecekleri girişimlere destek verilmesine, mimarlık öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin özlük hakları başlıklı bir atölye önerisinin Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ile İTEK gündemine taşınması önerisinin Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 4 Koza Madenciliğinin Kaz Dağlarında yapmakta olduğu doğa katliamına yönelik TMMOB nin basın açıklaması üzerine Koza Madenciliğin açmış olduğu tazminat davasında TMMOB Yönetim Kurulunun yanında olduğumuzu ifade etmek üzere 7 Mayıs 2009 Perşembe günü saat10.30 da Sirkeci Adliyesi 4. Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülecek davaya katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No: 5 Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar yemeğinin Mimarlık ve Kent Şenliği V kapsamında 10 Ekim 2009 Cumartesi günü yapılmasına, merkezi bir alanda ve geçmiş yılların deneyimi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları

3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları 3. Karaköy Hizmet Binası Çalışmaları Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bilindiği gibi uzun yıllardır Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasında çalışmalarını yürütmekteydi. Son yıllarda binamızın fiziki

Detaylı

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a 2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a 13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı

Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan Tarihli Yazı 10.4.1. Ekler 10.4.1.1. Ek 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesine Yazılan 08.09.2008 Tarihli Yazı 08.09.2008 / 28.06.13273 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Şehir

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 14.1.5. 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi nin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesinin ardından Bilim ve Danışma Kurulumuz 5. Ulusal Yapı Malzemesi

Detaylı

13.3. Kentleşme ve Planlama Komitesi 41. çalışma döneminde sürdürülen kentleşme ve planlama çalışmaları, Çalışma Raporumuzun 9. Kentleşme ve Planlama

13.3. Kentleşme ve Planlama Komitesi 41. çalışma döneminde sürdürülen kentleşme ve planlama çalışmaları, Çalışma Raporumuzun 9. Kentleşme ve Planlama 13.3. Kentleşme ve Planlama Komitesi 41. çalışma döneminde sürdürülen kentleşme ve planlama çalışmaları, Çalışma Raporumuzun 9. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar başlığı altında yer

Detaylı

1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 Karar No : 1

1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 Karar No : 1 1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 42/1 Toplantı Tarihi : 23.02.2012 18-19 Şubat 2012 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 42. Genel Kurulu

Detaylı

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER

2. EĞİTİM VE AKADEMİK GÖREVLER SELİM VELİOĞLU ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı,Soyadı,Ünvanı : Yrd. Doç.Dr. Selim VELİOĞLU Doğum Yeir ve Tarihi : İstanbul, 1961 Kurumu : İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Telefonu : İş 0212

Detaylı

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101

DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 30. dönem çalışma raporu 101 DANIŞMA KURULU emo izmir şubesi 101 Danışma Kurulu I. Toplantısı 17 Mart 2014 30.Dönem Danışma Kurulu 1. Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Detaylı

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız,

9.2. Örnek ÇED Raporları. 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli. Sayın Meslektaşımız, 9.2. Örnek ÇED Raporları 9.2.1. Sultanahmet Four Seasons Oteli Sayın Meslektaşımız, İstanbul, 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınarak, bilimsel

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 25.TOPLANTI (19.12.2012) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 19 Aralık 2012 Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı : YÜRÜTME-2012/10 KATILAN

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM II 59) Kadıköy Kuşdili Çayırı İle İlgili İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu Kararının İptali İstemi Sıra No : 94 Mahkeme :İstanbul

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı

4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 4.32. Karaköy İskelesi ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması Sonuçlandı 02.10.2009 / 29.08.16739 Mimarlık öğrencilerinin kent, kentsel mekân ve değişen gereksinimler karşısında

Detaylı

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş...

20. Dönem Çalışma Raporu İçindekiler Dönem Çalışma Programı Çalışma Döneminde Örgütsel Durum ve İşleyiş... İçindekiler 1-Sunuş... 1 2-Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliğine Genel Bir Bakış... 15 2.1-Jeoloji... 15 2.1.1-Jeolojinin Diyalektiği... 16 2.2-Jeoloji Mühendisliği... 26 3-TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası

Detaylı

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk.

Karar No:75 Özü: Önergenin gündemin 37. Maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildiği hk. 04.02.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 68 Özü : 04.02.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Recep Tokgöz, Nuran Yılmaz, Murat Şimşek, Can Kasapoğlu, Bahadır Yantaç, Ayhan Ateş, Ercan Merthatun

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sağlıklı Kentler YARIŞMANIN AMACI: Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih

ÖZGEÇMİŞ. Doğum Tarihi : 29.09.1977 : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR. Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih. Görev Üniversite / Birim-Bölüm Tarih ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ÖZGÜR ÖZKAN Doğum Tarihi : 29.09.1977 Unvanı : YARDIMCI DOÇENT DOKTOR Y. MİMAR Öğretim Durumu : Derece Üniversite/Okul Birim-Bölüm Tarih Doktora Yüksek Lisans Lisans İSTANBUL TEKNİK

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı

9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı 9.19. Şişli-Dikilitaş Tekel Likör Fabrikası Alanı Şubat 2008 de Mecidiyeköy deki eski likör fabrikası arazisinin Toplu Konut İdaresi nin (TOKİ) iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 17. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 5 PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRE 79 5. PANEL, ÇALIŞTAY, FORUM, SEMPOZYUM, KURULTAY, KONFERANS, KONGRELER 5.1 TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu İle Yapılan Ortak Etkinlikler

Detaylı

14.1.1. 2008-2009 Dönemi Çalışma Programı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. Yapı Malzemeleri Komitesi Çalışma Programı 2008-2009.

14.1.1. 2008-2009 Dönemi Çalışma Programı. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. Yapı Malzemeleri Komitesi Çalışma Programı 2008-2009. 14.1.1. 2008-2009 Dönemi Çalışma Programı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yapı Malzemeleri Komitesi Çalışma Programı 2008-2009 Giriş 2008-2009 yılı çalışma programı yaklaşımımız, komitemizin bu

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 07.11.2014 KARAR NO 55 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

14.4.1. Mesleki Denetim

14.4.1. Mesleki Denetim 14.4.1. Mesleki Denetim TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 Büyükkent Bölge Temsilciliği, 8 Temsilcilik ve 2 MDG ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir. Mesleki denetimde şube

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KASIM 2016 DONEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 09 10 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan EMO D.Bakır Şubesi 15. Olağan Genel Kurulu toplantı ve seçimlerine BATMAN İL TEMSİLCİLİĞİ 11 Ocak 2009 tarihinde, İl

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ E-BÜLTEN TEMMUZ 2008 spoist@spoist.org www.spoist.org İÇİNDEKİLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ (TUPOB) 2008 IV. TOPLANTISI MSGSÜ DE İSTANBUL BULUŞMALARI

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü KARAR T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü MECLİS KARARI KARAR TARİHİ 08.01.2015 KARAR NO 1 KARAR İmar tadilatları hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklif yazısı okundu. Verilen izahat,

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA Öncelikle yürütmenin durdurulması istemlidir. DANIŞTAY SAYIN BAŞKANLIĞI NA SUNULMAK ÜZERE İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Caddesi

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI EDİRNE ŞUBESİ 8. DÖNEM 2008-2009 ÇALIŞMA RAPORU ÇALIŞMA RAPORU 1-ÖRGÜTLENME KURUMSALLAŞMA 1.1. Yönetim Kurulu, dönem çalışmalarını tüm etkinlik alanını kapsayacak şekilde

Detaylı

18. Mali Rapor Gelirler

18. Mali Rapor Gelirler 18. Mali Rapor TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 2015 yılı sonu itibari ile 19.544 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. İstanbul Şube, kendisine bağlı 3 büyükkent bölge temsilciliği ve 8 temsilcilik

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :420 KARAR420:Yenice Mahallesi 282 ada 91 parsele ilişkin, Belediye Meclisi nin 01.08.2016 tarih ve 286 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2016 tarih

Detaylı

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk!

Mesleğe ve Odanıza Hoşgeldiniz Etkinliği. LPG Sorumlu Müdürlük Eğitimi Gerçekleştirdik. Üyelerimizle Kahvaltıda Buluştuk! ÇMO İSTANBUL BASIN YAYIN BİRİMİ ÇMO İSTANBUL EKİM-KASIM E-BÜLTENİ Değerli Üyemiz, Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ekim - Kasım ayı e-bültenimiz bilgilerinize sunulmuştur. ÇMO İstanbul Şubesi Yönetim

Detaylı

1. 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler

1. 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler 1. 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 43/02 Toplantı Tarihi : 4 Mart 2014 Ayrıcalıklı imar kararı ile Selimiye Camii siluetini olumsuz etkileyeceği iddiası ile Edirne İdare Mahkemesinde

Detaylı

MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 01.01.2014 31.03.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 13.06.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN II.14.1 SAYILI FİNANSAL

Detaylı

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Kabul Tarihi..: 03/ 08 / 2010 Kanun No : 5393 Madde No...: 15-18 Meclis Sayı No..: 56 YÖNETMELİK DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI /KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ KAPSAM DAYANAK BİRİNCİ

Detaylı

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA

BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Tarih: 06.10.2008 Sayı: 2008 / 0770 BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL UYGULAMA DAİRE BAŞKANLIĞI NA Konu: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli Tepeüstü Mevkii, 2453, 2769, 2858, 2859, 2860, 2881,

Detaylı

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK)

14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) 14.4. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi (MUDK) Mimarlar Odası nın Anayasanın 124. maddesine ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu na dayanarak çıkarmış olduğu yönetmelik, tarife

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Tablo 1: Mimarlar Odası Üye Profili. Büro Tescil Belgesi Sahibi Üye Birim Adı Toplam

Tablo 1: Mimarlar Odası Üye Profili. Büro Tescil Belgesi Sahibi Üye Birim Adı Toplam 22. Üye Profili 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle Mimarlar Odası na kayıtlı üye sayısı, 1 Ocak 2009 tarihinden bu yana 1431 yeni üyenin kayıt olmasıyla 36.284 e yükselmiştir. Odaya kayıtlı üyelerin % 22,43

Detaylı

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR

KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR KONAK BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN 01.07.2008 TARĐHLĐ TEMMUZ AYININ 1. BĐRLEŞĐMĐNE AĐT KARAR TUTANAĞIDIR Belediye Meclisimiz Belediye Başkanı Sayın A.Muzaffer TUNÇAĞ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) VEKİLİ : Av. Koray

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2006/7587 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Mimarlar Odası (İstanbul Büyükkent Şubesi) Vekili : Davalılar : 1- İstanbul Büyükşehir Belediye

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2007 - İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Alanya Belediye Teşkilatı 1872 yılında kurulmuştur. İlk Belediye Başkanı Ahmet Asım Bey 1901 yılında göreve başlamıştır.

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim 2011

spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim 2011 spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim 2011 12 Eylül Kadıköy Mitingi 11 Eylül 2011 12 Eylül Askeri Darbesi nin 31. Yılında İstanbul Kadıköy Meydanı nda

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler

İnşaat Mühendisleri Odası Kurum İçi Eğitim Kitabı (1 Eylül 2015) Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler Teknik Bilimsel ve Mesleki Etkinlikler 185 186 TMMOB İMO Kongre, Çalıştay, Kurultay, Sempozyum ve Konferans Düzenleme Yönetmeliği http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/891cce84a6135ed_ek.pdf 23.11.2007

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT

Beşiktaş Gazetesi. Bilişim denince Beşiktaş GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... KENT Bilişim denince Beşiktaş BEŞİKTAŞ Belediyesi Avrasya bölgesi'nin en büyük bilişim fuarına katılıyor. Beşiktaş Belediyesi, bilişim alanında kullandığı son teknolojileri ve yenilikleri, 29 Kasım 2 Aralık

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M

KONAK BELEDİYE MECLİSİ G Ü N D E M KONAK BELEDİYE MECLİSİ 01.03.2016 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(36/16)-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.02.2008 tarih ve 01.485 sayılı

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR

TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR TMMOB MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR ALSANCAK KRUVAZİYER LİMANI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KAKKINDA RAPOR 1 ARALIK 2015 1 İZMİR KRUVAZİYER LİMANI İMAR PLANLARI DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA RAPOR

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Değerli PMOGenç üyeleri;

Değerli PMOGenç üyeleri; Değerli PMOGenç üyeleri; TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkez ine PMOGenç üyeleri tarafından son günlerde PMOGenç in işleyişi hakkında sosyal medya üzerinden gerçekleşen tartışmalar sebebiyle iletilen

Detaylı

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ KOMİSYONU ve ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir.

Devlet Planlama Teşkilatı 01.Haziran.1983 tarihinde Parsel üzerinde otel yapılmasının turizm açısından önemli bir proje olacağını kabul etmiştir. MÜLKİYET ve SINIRLAR: Bugün üzerinde The Ritz-Carlton, İstanbul Otelinin bulunduğu arsa 1982 yılında Dolmabahçe Turizm A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Ülkemizdeki turizm tesislerinin neredeyse tamamı,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ

Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı MENTEŞE BELEDİYESİ 03.02.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM VE KARAR ÖZETLERİ T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 09/02/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 03 Şubat 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi:

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Dönemi: TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği İle 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri

Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Kültür ve Turizm Bakanlığından: BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 10.16.45 Toplantı Tarihi ve No : 07.03.2015/191 Toplantı Yeri Karar Tarihi ve No : 07.03.2015/4187 BURSA Balıkesir İli,

Detaylı

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler

KONAK BELEDİYE MECLİSİ Çarşamba Saat:17.00 G Ü N D E M. 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler KONAK BELEDİYE MECLİSİ 02.01.2013 G Ü N D E M 1-Meclisin açılışı 2-Mecliste verilecek önergeler 3-Birimlerden gelen önergeler 1-(245/12)-Bilgi İşlem Müdürlüğünün çalışma yönetmeliği hk. (Bilgi İşl.Md.)

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDİYESİ MECLİS KARAR KAĞIDI MECLİSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üyeler: Meclis 1. Bşk. V. Mevlüt ÖZÇINAR(Bulunmadı),Meclis. 2. Bşk V. İbrahim POYRAZ, Katip Üye Cemal ÖZ,

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. DAVALI İDARE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10.17.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul 9. İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına Dosya No: 2009/1020 E. Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :269 KARAR 269 : İlçenin Gülbahçe Mahallesinde yerleşim bölgesindeki tesislerin yetersiz enerji iletimi olması nedeniyle yeni trafo yerine ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, Gülbahçe Mahallesi 421

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI. Karar No. 121 ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 06.03.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 121 Karar No.122 Özü : 06.03.2015 günlü meclis toplantısına katılamayan Üye Mustafa Çetin, Ahmet Öztürk, Mahmut Yıldırım,

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı