Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. 40. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1"

Transkript

1 Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 1 Toplantı Tarihi : 5 Şubat 2008 Karar No : 1 a) Ocak 2008 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nin 40. Dönem Seçimleri sonucunda seçilen Şube Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki gibi belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan II. aşkan Sekreter Üye Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye : Eyüp Muhcu : H. H.Günhan Danışman : Sami Yılmaztürk : Ömer Mutlu : Deniz İncedayı : Tores Dinçöz : Ahmet Tercan : Bahattin Alpaslan : Tuncay Gürpınarlı : Gazanfer Karlıca : Mustafa Fazlıoğlu b) Başkan, II. başkan, sekreter, sayman üyenin imza sirkülerinin çıkartılmasına ve bütün resmi kuruluşlar, postaneler, gümrükler, iktisadi devlet teşekkülleri, işletmeler, bankalar ve şirketlerle diğer gerçek ve hükmi kişilerle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi adına yapılacak her türlü haberleşme ve mali işlemlerde en az ikisinin imzasının gerekli olduğuna karar verildi. Toplantı No : 2 Toplantı Tarihi : 12 Şubat 2008 Karar No : 1 Küresel Dönüşüme Teslim Olmayan Kamu ve Toplum Yararına Bir Mimarlık İçin 40. Dönem Çalışma Programı önerisi üzerinde sekretaryaca yapılacak çalışmanın geliştirilerek

2 Yönetim Kurulu na sunulmasına, seçilmiş organlarla öneri üzerine yapılacak çalışma sonuçlandırıldıktan sonra Şube Danışma Kurulu nun toplanmasına, Şube Danışma Kurulunda son şekli verilen taslak çalışma programının tüm üyelerin öneri ve eleştirilerine sunulmasına karar verildi. Karar No: 3 Beyoğlu, Tarlabaşı Kentsel Yenileme alanı olarak ilan edilen bölgede hazırlanan ve ilgili koruma kuruluna sunularak alenileştirilen mimari projelerin müellifi meslektaşlarımızdan Mimarlar Odası SMH ve Mesleki Denetim Yönetmeliği uyarınca projelerini mesleki denetime sunmaları gerektiğini hatırlatmak üzere yazı yazılmasına karar verildi. Karar No: 4 Tarlabaşı Kentsel Yenileme projelerini onaylayan Yenileme Kurulu nun almış olduğu kararın ve bu kararın dayanağı olan 5336 sayılı kanunun iptali için hukuki sürecin başlatılması için sekreterliğin ve oda hukukçularının yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: sayılı kanun uyarınca yenileme alanı ilan edilen Sulukule Kentsel Yenileme alanında hazırlanan kentsel yenileme projelerini onaylayan kurul kararlarının iptali için dava açılmak üzere odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar no: 6 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy semtinde bulunan Ali Sami Yen Stadı yerine ticaret merkezi öngören plan tadilinin planlama hiyerarşisine ve şehircilik hukukuna aykırılığı nedeniyle dava açılmasına, odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 7 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Seyrantepe semtinde yüksek yoğunluk getiren plan tadilinin, planlama hiyerarşisine ve şehircilik hukukuna aykırılığı nedeniyle dava açılmasına, odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi.

3 Karar No: 8 Dolmabahçe vadisinde yapılmak istenen yapılara ilişkin sürecin takip edilmesine, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunun yıkılarak Kongre Merkezi yapılması projesini gerçekleştirmek üzere uygulamaya yönelik kurul kararı olmadan inşaat ihalesi açılmasının, 2863 sayılı Koruma Yasasına aykırı olması nedeniyle dava açılması için sekreterlikçe çalışma yapılmasına ve dava açmak üzere oda hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar no: yılının 1908 yılında Mimar Kemaleddin in çağrısı ile başlayan sivil mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı olması nedeniyle sekreterlikçe önerilen aşağıdaki önerilerin değerlendirilmesi sonucunda; Mimarlık Öyküleri Yarışması, 100 yılda, 100 yapı, 100 mimar, Mimar Yazarlar Antolojisi, Mimarlık-Mühendislik Haftasında gerçekleştirilmek üzere; 1. Emin Onat 100 yaşında, 2. Sedad Hakkı Eldem 100 yaşında, 3. Mimarlık Örgütlenmesi 100 yaşında başlıkları altında, kongre, konferans, sempozyum, sergi ve yayın çalışmaları yapılmasına, bu amaçla sekreterliğin yetkilendirilmesine, Mimarlık Vakfı ile birlikte organize ettiğimiz Mimar Yazarlar Antolojisi için Sami Yılmaztürk, Kubilay Önal, Hikmet Temel Akarsu dan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına ve yayın için Sekreterliğin yetkili kılınmasına, Emin Onat ve Sedad Hakkı Eldem 100 yaşında etkinlikleri için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı, Sami Yılmaztürk ve Afife Batur un yetkilendirilmesine, bu amaçla ilgili üniversite ve kurumlarla çalışma yapma yetkisi verilmesine,

4 100 yılda 100 yapı ve 100 mimar temalı yayın çalışmasının ve gerekli organizasyonlar için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Kubilay Önal dan oluşan bir çalışma grubu oluşturulmasına, çalışmanın diğer ortağı Mimarlık Vakfı ile çalışmaları bu grubun yürütmesine, Mimarlık Vakfı ile ortak çalışma olarak önerilen Mimarlık Öyküleri Yarışması için Hikmet Temel Akarsu ve Sami Yılmaztürk ün yetkilendirilmesine; Seçici Kurulun Cengiz Bektaş, Hikmet Temel Akarsu, Ali Cengizken, Leyla Ruhan Okyay ve Yazarlar Sendikası Başkanı Enver Ercan dan oluşturulmasına, gerekli giderler için sekreterliğin yetkilendirilmesine, birincilik ödülünün YTL, ikincilik ödülünün YTL, üçüncülük ödülünün YTL olarak belirlenmesine, tüm bu etkinliklerin programı için ilgili çalışma gruplarının yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 3 Toplantı Tarihi : 26 Şubat 2008 Karar No : İstanbul girişim komitesi oluşturulmasına, komitenin yürütmesinin Eyüp Muhcu, Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı, Deniz İncedayı ve Ahmet Tercan dan oluşturulmasına karar verildi. Karar No: 7 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti alternatif Danışma Kurulu oluşturmak üzere İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Komitesinin çalışma yapmasına ve gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Karar No: 9 Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii, Mimar Sinan Haseki Hamamı, Padişah türbeleri, III. Ahmet Çeşmesi, Sur-u Sultani, Kabasakal Medresesi gibi önemli kültür varlıklarının oluşturduğu özgün doku içerisinde 1. derece arkeolojik sit alanı üzerinde Four Seasons Oteli ne yapılmak istenen ilave yapıya ait mimari projenin mesleki denetiminin yapılmamasına, istenmesi durumunda Sicil Durum Belgesi düzenlenmesine, MD/ÇED

5 Danışma Kurulu nca hazırlanacak ÇED raporunun kamuoyuna ve ilgili kurullara dağıtımın yapılmasına karar verildi. Karar No: 10 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 58 pafta, 1199 ada, 200 parseldeki Tekel Likör fabrikası alanının TOKİ tarafından özel koşullu ticaret alanı fonksiyonuna alınmasına dair meclis kararına itiraz edilmesine ve itirazlarımızın dikkate alınmaması durumunda hukuki sürecin başlatılmasına, bu amaçla odamız hukukçularından Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: gün ve 1905 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Gaziosmanpaşa İmar Planına itiraz edilmesine, gerektiğinde hukuki sürecin başlatılmasına, bu amaçla oda hukukçularımızdan Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 15 Mücella Yapıcı sekreterliğinde, Mustafa Fazlıoğlu, Tuncay Gürpınarlı, Arif Atılgan, Gül Yücel ve Tolga Akbulut tan oluşan Afet Komitesi nin oluşturulmasına, bu komitenin yapacağı çalışma sonucunda komiteye yeni üye davetlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna öneri getirilmesine karar verildi. Karar No: 16 İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Ataköy I. Kısım, 18 pafta, 64 adada bulunan, Türk mimar ve şehir plancıları ile uluslararası danışman olarak görev yapan İtalyan Profesör Piccinato dan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan, 3, 4, 8, 13 katlı 52 yapı içerisinde 662 konut biriminden oluşan, kişi başına düşen yeşil alan (11.78 m²), zamanının mekânsal konfor koşullarını, çevresel ve iklimsel kontrolü ve mekanik altyapı ihtiyaçlarına cevap veren, Türkiye de bu gibi ihtiyaçların mimari tasarım aşamasında düşünen ilk yapı örneklerinden olan Ataköy I. Kısımın 2863 sayılı K ve TVKK ve ilgili mevzuat kapsamında koruma altına alınması için koruma kuruluna yapılan başvuru ile ilgili sekreterlikçe yapılacak çalışma sonucunda hazırlanacak raporun odamız görüşü olarak kurula iletilmesine karar verildi. Karar No: 22

6 Basına da yansıyan haberlerden de projeleri bitmekte olduğu kamuoyunca da bilinirken, başlanmakta olan plan çalışmaları için kurumumuz görüşü istenen 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planı ile Haydarpaşa Garı ve Çevresinde Koruma Amaçlı İmar Plan ı için kurum görüşü talebinin yanıltıcı talep olduğunun yazı ile İBB ye bildirilmesine, bu konuda basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Karar No: 27 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığınca oluşturulmuş Danışma Kuruluna odamız adına Deniz İncedayı nın katılımının sağlamasına karar verildi. Karar No: 28 ABD nin Irak ı işgalinin 5. yılı dolayısıyla dünyada yapılacak savaş karşıtı gösterilere paralel olarak 15 Mart 2008 tarihinde İstanbul da yapılacak mitinge odamızın aktif destek vermesine karar verildi. Toplantı No : 4 Toplantı Tarihi : 4 Mart 2008 Karar No : Nisan-4 Mayıs 2008 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü nde düzenlenecek olan Uluslararası Yapı 2008 İstanbul Fuarında stant açılması ve etkinlik düzenlenmesine, konu ile ilgili Ahmet Tercan, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu ve Mahmut Durmuş un çalışma yapmasına, stant için gerekli bütçeyi kullanmak üzere sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 11 Ortaköy Gaziosmanpaşa Ortaokulunun eğitim işlevi ile yeniden yaşama kazandırılması için örgütlenen mezunları ve semt sakinlerine destek verilmesine, yürütülen çalışmalara katkı amacı ile İlker Ertuğrul un görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 15

7 2008 yılı yazında mimarlık öğrencilerine yönelik yaz okulu programı kapsamında gerçekleştirilecek Kent Düşleri Atölyeleri-IV yürütücülüğü için Sami Yılmaztürk, İlker Ertuğrul, Ahmet Tercan, Gül Yücel, Gül Köksal, Ayşen Ciravoğlu, Elif Özdemir, Esin Köymen, İsmail Doğanyılmaz ve Deniz İncedayı nın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 17 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, 279 pafta, 2487 ada, 388 parselde bulunan benzin istasyonu projesini, proje ekinde sunulan belge ve dava dilekçelerinden binanın yerinde mevcut olduğunun tespit edilmesi ve kaçak bir yapının yasallaştırılmaya çalışılması yanı sıra bu benzin istasyonunun güvenli koruma bandı bırakılmadan yerleşim alanı içinde yapılmasının yaratacağı yaşamsal sakıncalar nedenleriyle mesleki denetiminin yapılmamasına, talep edilmesi durumunda sicil durum belgesi düzenlenmesine karar verildi. Karar No: 19 Şube MD/ÇED Danışma Kurulu toplantısında görüşülerek önerilen karar gereğince MD/ÇED Danışma Kurulu başkanı olarak Erdal Aktulga, 2. başkanı olarak Serpil Özuğurlu, sekreteri olarak Mücella Yapıcı nın atanmasına, Merkez MD/ÇED Danışma Kuruluna şubemizi temsilen Erdal Aktulga ın görevlendirilmesine, Şube MD/ÇED Danışma Kurulunda Yönetim Kurulunu Tuncay Gürpınarlı nın temsil etmesine karar verildi. Karar No: 21 Küreselleşme ve Mimarlık bağlamında çalışma yapmak üzere Behiç Ak, Asuman Türkün Erendil, Ali Artun, Mücella Yapıcı, Eyüp Muhcu ve Kubilay Önal dan oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmasına karar verildi. Toplantı No : 5 Toplantı Tarihi : 11 Mart 2008 Karar No : 1 İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığınca oluşturulmuş Danışma Kuruluna odamız adına Deniz İncedayı ve Deniz Mazlum un katılımının sağlamasına karar verildi.

8 Karar No: 5 Yapı Malzemeleri Komitesinin karar önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda; Mimarlıkta Malzeme dergisinin 2. yılını doldurmuş olması nedeniyle 2008 yılı Nisan ayı sonunda buluşma organize edilmesine, Malzeme Komitesinin kuruluşunun 10. yılı olan bu yıldan itibaren, gerçekleşecek Ulusal Yapı Malzemesi Kongreleri kapsamında özgün ve deneysel çalışmaları desteklenmek amacı ile ödüllendirme sistemi konusunda çalışma yapılmasının uygun olduğuna, Malzemenin iyi kullanımını teşvik etmek amacı ile öğrenci projeleri arasında sergileme ve ödüllendirme konusunda çalışma yapılmasına, bu konuda Komitemizin çalışmasını tamamlayarak Yönetim Kurulumuza sunmasına, Şube etkinlik bölgesinde yer alan devlet üniversiteleri mimarlık bölümünde yapı malzemesi dersi alan öğrencilere, Mimarlıkta Malzeme dergisi gönderilmesine, bu amaçla bölüm başkanlıklarından öğrenci listelerinin istenmesine, Malzeme Komitesi Bilim ve Danışma Kuruluna Doç. Dr. Ahmet Güleç in üye olarak önerilmesi kararının uygun olduğuna, Komitemize Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar ve Arş. Gör. Ümit Arpacıoğlu nun üye olarak önerilmesi kararının uygun olduğuna, karar verildi. Toplantı No : 6 Toplantı Tarihi : 18 Mart 2008 Karar No : Nisan 2008 tarihlerinde yapılacak Mimarlar Odası 41. Dönem Genel Kurulu ve seçimlerine yönelik 29 Mart 2008 ve 5 Nisan 2008 Cumartesi günlerinde saat te delege toplantı yapılmasına karar verildi. Karar No: 2

9 40. Dönem Şube Çalışma Programı takvimli Danışma Kurulu nun ilk toplantısının 3 Mayıs 2008 Cumartesi günü saat te yapılmasına karar verildi. Karar No: 3 Küreselleşme ve Mimarlık Politikaları temalı uluslararası bir organizasyon gerçekleştirmek amacı ile Deniz İncedayı, Eyüp Muhcu, Mücella Yapıcı, Behiç Ak, Ali Artun ve Kubilay Önal dan oluşan çalışma grubunun yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 7 Toplantı Tarihi : 25 Mart 2008 Karar No : günü ilan edilen Beyoğlu Tiyatro Binası Kültür Kompleksi ve Şişhane Meydanı Düzenleme Proje Yarışması, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliği ne aykırıdır. Yarışma şartnamesi meslektaşlarımızın müelliflik ve telif haklarını yok saymanın yanı sıra yarışma hukukunu da yok saymaktadır. Yarışmanın yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenerek ilan edilmemesi durumunda jüri üyelerimizin geri çekilmesi için Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu na, iptali için ise hukuk yoluna başvurma ve meslektaşlarımızın yarışmaya katılmaması doğrultusunda çağrı yapma kararı almıştır. Karar No: 9 Muhsin Ertuğrul Sahnesinin yıkılmasına tepki göstermek amacı ile bir araya gelen sanatçı kuruluşlarının Dünya Tiyatro Günü nedeniyle 20 Mart 2008 günü saat de gerçekleştireceği basın toplantısına destek verilmesine karar verildi. Karar No: 10 TÜYAP Yapı Fuarı 2008 kapsamında fuara gelecek meslektaşlarımıza yönelik Tüketim Toplumu ve Mimarlık temalı bir panel organize edilmesine, panelin tematik sunuşunun Cengiz Bektaş tan talep edilmesine, panel oturum yöneticiliğini Yönetim Kurulu üyemiz Deniz İncedayı nın üstlenmesine, panelist olarak Ömer Madra, Elif Özdemir, Ahmet

10 Tercan ın davet edilmesine, afiş, davetiye, ses kaydı ve yayın için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 8 Toplantı Tarihi : 1 Nisan 2008 Karar No : 1 1/5000 ölçekli Ataşehir Toplu Konut Alanı Revizyon Nâzım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği ne itiraz edilmesine ve itirazdan sonuç alınmaması durumunda hukuk yoluna başvurulması için odamız hukukçuları Av. İlyas Bulcay ve Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 9 Toplantı Tarihi : 8 Nisan 2008 Karar No : 2 İETT Garajı olarak bilinen kamusal alanda basında Dubai Kuleleri olarak bilinen ve kamuoyunda kent suçu olarak nitelendirilen yapılara izin veren plan tadillerinin iptali amacıyla açtığımız davada ilk bilirkişi raporundan sonra atanan Prof. Dr. Akın Eryoldaş, Prof. Dr. Şule Karaaslan ve Yrd. Doç. Dr. Erdem Erbaş dan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan bilimdışı, meslek etiğine yakışmayan, sipariş hızında ve içerikten yoksun rapor hakkında etik kurallarımızın işletilmesine, YÖK e, üniversitelerarası kurula, ilgili meslek odalarına ve üniversitelere, bölüm başkanlıklarına ve cumhuriyet savcılığına başvurulmasına karar verildi. Karar No: sayılı Turizmi Teşvik Kanunu nun 7. maddesi uyarına tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada-Eminönü İlçesi Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı nın Süleymaniye, Sultanahmet, Barbaros Evleri Turizm Merkezleri kapsamında kalan ve 6 ayrı madde olarak belirtilen kullanım kararları ile 30 ayrı madde olarak sayılan plan hükümlerinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle açtığımız davada verilen yürütmeyi durdurma kararının basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına karar verildi.

11 Karar No: 5 Kadıköy İlçesi, Çiftehavuzlar mevkii, 103 pafta, 2988 ada, 113 no lu parsel önündeki hukuk dışı olarak yapılan dolgu alanını yasallaştırmak amacı ile hazırlanan 1/1000 ölçekli güneşleme amaçlı iskele imar planının kamu yararına aykırı olduğu için süresi içinde yapmış olduğumuz itirazın Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nca reddedilmesi nedeniyle hukuki incelemenin yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 10 Toplantı Tarihi : 22 Nisan 2008 Karar No: 8 Şubenin mekân ihtiyacının karşılanması amacıyla bina alınmasına, bina ile ilgili teknik ve hukuki çalışmalar için Yönetim Kurulu, Ali Hacıalioğlu, Arif Atılgan ve Osman Güdü ile birlikte karar sürecine katkıda bulunması karar verildi. Toplantı No : 11 Toplantı Tarihi : 6 Mayıs 2008 Karar No : 1 Ortaköy Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulunun otel alanı olarak belirlenerek 25 yıllığına yapişlet-devret modeli ile satışa çıkarılmasına ilişkin İl Genel Meclisi kararına itiraz ederek, okul olarak varlığını sürdürebilmesi için Ortaköy GOP Platformu tarafından açılacak davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 2 Haydarpaşa Garı, Kıyı ve Liman Alanı nın rant alanı na dönüştürülmesi yönündeki girişimler ve gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, Haydarpaşa Dayanışması etkinlikleri kapsamında 15 Mayıs Perşembe günü saat da basın toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No: 6

12 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Dikilitaş 58 pafta, 1199 ada, 230 parsele (Tekel Likör Fabrikası) ilişkin 17 Şubat 2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatına dava açılmasına, konu ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunmak üzere oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 12 Toplantı Tarihi : 13 Mayıs 2008 Karar No : 6 Engelliler Vakfının İstanbul İli, Pendik İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi, 2 pafta, 472 parsel sayılı yerde hazırlanmış olan Rehabilitasyon Merkezi projesinin bila bedel hazırlandığı bilgisi üzerine mesleki denetiminin onay bedeli alınmadan yapılmasına karar verildi. Karar No: 7 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu I BKBT nin Üsküdar, Ünalan, Örnek, Esatpaşa ve Fatih mahalleleri 82 pafta, 49 ada, 1 ve 2 parsellerin idari tesis, yeşil alan ve yerleşime sakıncalı alan içinde kalmakta iken, özel sağlık tesisi alanına alınmasına ilişkin plan tadilatına açılan davaya hukuki destek verilmesine ve gerekirse müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 8 Kent ve Kıyı yağmasına karşı açılan dava nedeniyle Mimarlar Odası Samsun Şubesi ne yapılan saldırının kınanmasına ve haklı mücadelelerini desteklediğimizin bir yazı ile bildirilmesine karar verildi. Toplantı No : 13 Toplantı Tarihi : 20 Mayıs 2008 Karar no : 3 Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi nden Yar. Doç. Dr. Dilay Güney in bahar döneminde kendisinden meslek pratiği dersi alan yaklaşık 60 öğrencinin mimari projelerinin mesleki denetiminin yapılmasına karar verildi.

13 Karar No: 4 Bağ-Kur dan emekli olan, fakat herhangi bir işte çalışmadığı halde Oda üyeliğini sürdüren üyelerimizin emekli maaşlarından % 10 kesinti yapılmaktadır. bu kesintinin olmasını istemeyen üyelerimiz odadan istifa etmek zorunda bırakılmaktadır. Konuyu çözümlemek amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yapılan yazışmalardan herhangi bir sonuç alınamamıştır. Üyelerimizin haklarını korumak amacı ile konunun hukuk yolu ile çözülmesi zorunlu hale gelmiştir. Sorunun tüm mimarları ilgilendirmesi nedeniyle MYK gündemine alınması önerisinde bulunmasına karar verilmiştir. Toplantı No : 14 Toplantı Tarihi : 27 Mayıs 2008 Karar No : Dönem Şube Danışma Kurulu nun yeni bina alımı bilgilendirmesi ve 40. Dönem Çalışma Programı gündemli olarak 21 Haziran 2008 Cumartesi günü saat da tüm üyelerin katılımı ile yapılmasına karar verildi. Karar No: Dönem Çalışma Programı taslağının sunulacağı 21 Haziran 2008 tarihli Şube Danışma Kurulu öncesi birimlerin, MBÇK, komite ve komisyonların görüşlerinin 14 Haziran 2008 tarihine kadar belirlenmesine, 17 Haziran 2008 tarihli Şube Yönetim Kurulu toplantısında Danışma Kuruluna sunulacak metnin son şeklinin verilmesine karar verildi. Karar No: 3 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Galata Mumhanesi ve Kemankeş sokaklara cepheli, 122 pafta, 80 ada, 25 sayılı parselde, kapı no lu binanın alımında emeği geçenlere teşekkür edilmesine karar verildi. Toplantı No : 15 Toplantı Tarihi : 3 Haziran 2008 Karar No : 5

14 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi, Galata Mumhanesi ve Kemankeş sokaklara cepheli, 122 pafta, 80 ada, 25 sayılı parselde, kapı no lu yapının sigorta işlemlerinin yapılmasına karar verildi. Karar No: 9 Sosyal ve kültürel boyuttan yoksun olarak yürütülen Beyoğlu İlçesi Tarlabaşı 1. Etap Yenileme Alanı uygulama projesi Beyoğlu Tarlabaşı sit alanını yok ederek gerçekleştirilmektedir. Tarihi sit alanlarında bir kültür projesinin nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda alternatif bir fikrin ortaya konabilmesi amacıyla panel/forum organize etmek amacı ile Eyüp Muhcu, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Mücella Yapıcı dan oluşan bir komisyon kurulmasına, bu komisyonun içerik ve takvim önerisinin Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 10 Tarlabaşı, Sulukule vb yenileme alanlarında çalışma yapmak üzere Kent Düşleri atölyelerinin kurulmasına, çalışma yapmak üzere sekretaryanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 11 Beyoğlu Tepebaşı ndaki TRT ve kat otoparkı alanının Özel Kültürel Tesis alanına alınmasına dair parsel bazındaki plan tadilatı hakkında incelemenin yapılarak, yasal süresi içinde gerekli itirazın yapılmasına karar verildi. Karar No: 13 İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesindeki yeni binamıza taşınma sürecini tamamlamak üzere Eyüp Muhcu, Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Deniz İncedayı, Orhan Şahinler, Niyazi Duranay, Erdal Aktulga, Doğan Hasol, Doğan Tekeli, Mehmet Konuralp, Ali Hacıalioğlu, Arif Atılgan, Osman Güdü, Serpil Özuğurlu, Nurhan Kazancı, Sabri Orcan, Can Taşkıran, Yaşar Marulyalı, Ali Rüzgar, Ahmet Tercan ve Belma Çayak tan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verildi. Toplantı No : 16 Toplantı Tarihi : 17 Haziran 2008

15 Karar No : 1 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın 1/ ölçekli Çevre Düzeni Planı revizyon çalışmaları ve çevre illerde yapılmakta olan çevre düzeni planları uyumlaştırma çalışmaları kapsamında tarihinde yapılacak toplantıya Eyüp Muhcu, Mücella Yapıcı ve Yıldız Uysal ın katılım sağlamasına karar verildi. Karar No: 10 Yeni binamıza yerleşme sürecini tamamlamak üzere 3 Haziran 2008 tarihli 15 no lu Yönetim Kurulu toplantısının 13 no lu kararı ile kurulan komisyonun 17 Haziran 2008 Perşembe günü saat da toplanmasına karar verildi. Toplantı No : 40/18 Toplantı Tarihi : 15 Temmuz 2008 Karar No : 2 Fransa Mimarlar Odası Strasbourg Alsace Şubesi nin Kasım 2008 tarihleri arasında gerçekleştireceği İstanbul ziyareti sırasında şube binamızda toplantı organize edilmesine, toplantıda İstanbul un kentsel konularını içeren bir sunum yapılmasına karar verildi. Karar No: 4 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihleri arasında düzenlenen UIA Dünya Mimarlık Kongresi deneyimlerinin paylaşılması amacıyla toplantı organize edilmesine, konu ile ilgili olarak Deniz İncedayı nın görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 İstanbul IV Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nun tarihli 2120 sayılı tarihi yarımada planları ile ilgili kararının iptali için dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine ve konunun kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Toplantı No : 19 Toplantı Tarihi : 29 Temmuz 2008

16 Karar No : 13 Mimarlık ve Kent Şenliği IV kapsamında mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı çerçevesinde yürütülmekte olan 100. Yılda İki Mimar sempozyumu, sergiler ve mimarlık rehberleri çalışmalarını yürütmek üzere Aylin Kartal ın YTL ücretle yarı zamanlı, Ceki Duşi nin ise YLT ücretle tam zamanlı götürü olarak ekim ayı sonuna kadar görevlendirilmesine karar verildi. Karar No: 24 Jokey Kulübü nün bu yıl ikincisini düzenlediği Mimar Sinan Koşusu ödül törenine odamızı temsilen Ömer Mutlu ile Bahattin Alpaslan ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 21 Toplantı Tarihi : 26 Ağustos 2008 Karar No : 8 1 Eylül Dünya Barış Günü nde Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu nun etkinliğine katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No: 15 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi nin 15 Mayıs 2008 tarihli toplantısında oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından da onaylanarak tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nâzım İmar Planı na itiraz edilmesine, itirazımızın olumsuz yanıtlanması durumunda gerekirse hukuki girişimde bulunulmasına ve konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 17 İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti logosunun antetli kâğıtlarımızda, web sayfamızda ve yayınlarımızda kullanımı için gerekli girişimlerde bulunmak üzere sekreterimizin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 22

17 Toplantı Tarihi : 9 Eylül 2008 Karar No : 12 1/5000 Ölçekli Tarihi Yarımada (Eminönü-Fatih) Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planlarının uygun bulunduğuna ilişkin İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nun tarih ve 399 sayılı kararının usul yönünden iptal edilmesi nedeniyle, tarih ve 402 ve 403 sayılı Kurul kararları ile uygun bulunmuş olan 1/1000 Ölçekli Fatih ve Eminönü Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan kararlarının Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak kabulüne karar veren tarihli 2015 numaralı kurul kararının iptali için dava açılmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 23 Toplantı Tarihi : 16 Eylül 2008 Karar No : yılı Mimarlık ve Kent Şenliği kapsamında düzenlenen ve meslekte 30, 40, 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimize plaket verilen Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Yemeğinin Moda Deniz Kulübünde düzenlenmesine, meslekte 50 ve 60 yılını dolduran üyelerimizden ücret alınmamasına, bilet satışının 50.- YTL olarak belirlenmesine, verilecek plaketler ve davetiye basımı için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 4 Beykoz, Dereseki köyü, Serdaroğlu Özel Orman alanında Acarİstanbul da verilen yapı ruhsatların Danıştay 6. Dairesinin tarihli nihai kararı ile iptal edilmesine rağmen Beykoz Belediye Başkanlığı nca orman alanında düzenlenecek ruhsatlar için alınması gereken izinler alınmadan düzenlenen ruhsatların iptali talebi ile saat de basın açıklaması yapılmasına, suç duyurusunda bulunulmasına ve ruhsat iptali amacıyla TMMOB ye bağlı odaların İstanbul şubeleri ile birlikte hukuksal sürecin başlatılmasına konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 10

18 25 Eylül 2008 Perşembe günü saat 11 de Haydarpaşa Gar, Kıyı ve Liman Alanı ile ilgili basın açıklaması yapılmasına, basın açıklamasının platform bileşenlerine bildirilmesine karar verildi. Toplantı No : 24 Toplantı Tarihi : 23 Eylül 2008 Karar No : 1 İstanbul, Bakırköy, Ataköy de kıyı alanlarının rant amaçlı olarak daha yoğunluklu ve kamuya kapatılarak yeniden planlaması ile ilgili Trakya BKBT ile koordinasyon içinde çalışma yapılmasına karar verildi. Karar No: Ekim 2008 tarihlerinde Mersinde gerçekleşecek Mimarlar Odası 41. Dönem Merkez Danışma Kuruluna Şube Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu gündemi ile ilgili görevlilerin yanı sıra BKBT ve temsilciliklerden temsili katılımın sağlanmasına karar verildi. Karar No: 4 Doğumunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile ortak olarak Sedad Hakkı Eldem in yapılarının kullanıcıları ile yapılacak röportajın film yapılması konusunda sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu nca Şubat 2009 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilmesi düşünülen Cumhuriyetin Mimari Mirası temalı sempozyuma yönelik çalışma yapmak üzere sekreterliğin çalışma yapmasına ve kentimizin Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Yapıtları nın içinde bulunduğu olumsuzlukları sempozyuma taşımak üzere sergi hazırlanmasına, sergi giderleri için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 7

19 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı nca 18 Eylül 2008 tarihinde tarafımıza bilgisi verilen Kartal Soğanlık Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yapım süreci ile ilgili toplantıya katılım talebi ile ilgili yazının gereği için Anadolu II BKBT ye iletilmesine karar verildi. Karar No: 10 İstanbul Metrosu kazıları sırasında Yenikapı da ortaya çıkan buluntular üzerine başlayan kazılarda görevlendirilen arkeologların işten çıkarılması ile sonuçlanan gelişmeler hakkında bilgi almak ve değerlendirme yapabilmek amacı ile girişimlerde bulunulmasına, bu amaçla yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 25 Toplantı Tarihi : 13 Ekim 2008 Karar No : 2 Şubemizin 40. Dönem 1. Bölge toplantısının Edirne de yapılmasına, 12 Kasım 2008 tarihinde birimlerimizin temsili katılımı ile hazırlık toplantısı yapılmasına, Trakya Çevre Düzeni Planı gündemli bir panel organize edilmesine karar verildi. Karar No: 3 Anadolu 1. BKBT Yönetim Kurulunun Kadıköy İlçesi, 151 pafta, 421 ada (yeni ) sayılı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planı tadilatının kamu yararına ve şehircilik bilimine aykırı olması gerekçeleriyle yapılan itirazın reddedilmesi nedeniyle dava açılması talebinin uygun olduğuna, dava açılması için Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 4 Anadolu 1. BKBT yönetim Kurulunun Üsküdar İlçesi, Burhaniye Mahallesi, 218 pafta, 1326 ada, sayılı parseller ile 318 pafta, 1326 ada, 23 sayılı parsellere ilişkin tarih ve 1249 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilen ve tarihinde belediyede askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli Üsküdar Büyük-Küçük Çamlıca Doğal ve Kentsel Sit alanı Nâzım İmar Planına askı süresince itiraz edilmiş, fakat

20 yasal süresi içinde yanıt alınamamış olması nedeniyle şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı planın iptali için yargıya başvurmak üzere Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 27 Toplantı Tarihi : 4 Kasım 2008 Karar No : 9 Edebiyat Mimarlar Antolojisi yayınımız ile Mehmet Fuat Eleştiri / İnceleme, Deneme, Yayıncılık Ödüller ine aday olmamıza karar verildi. Karar No: 12 İstanbul, Bakırköy İlçesi, Ataköy 1. mahalle 18 pafta, 564 ada ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı nca tarihinde resen onanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve bu planın dayanağı olan tarihli 1/5000 ölçekli Nâzım İmar Planına semt sakinlerinin açmış olduğu davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 19 Küçükçekmece Belediyesi tarafından açılan Küçükçekmece İlçesi Kent Merkezi Ulusal Kentsel Tasarım Proje yarışması ile ilgili dereceye giren üyelerin yarışmayı açan kurumun yükümlülüklerini yerine getirmediğine ilişkin başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, ilgili kuruma yazı yazılarak bilgi istenmesine karar verildi. Toplantı No : 28 Toplantı Tarihi : 18 Kasım 2008 Karar No : 3 Mimar Sinan ın Mimarlığı na Yeniden Bakmak temalı Nicola Parisi nin çizimlerinden oluşan serginin aralık ayında Yıldız binamızda sergilenmesine karar verildi. Karar No: 5

21 TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyelik Yönetmeliği 8. maddesi uyarınca Öğrenci üyeler arasından seçimle belirlenen öğrenci temsilcilerinin; İstanbul Teknik Üniversitesi: Nazmiye Rasimoğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi: Beril Karadeniz, Yeditepe Üniversitesi: Bora Bayrakçı, Yıldız Teknik Üniversitesi: Deniz Aydın şeklinde belirlenmesine karar verildi. Toplantı No : 29 Toplantı Tarihi : 25 Kasım 2008 Karar No : 1 Tekirdağ Temsilciliği nin bulunduğu mekânın satılmış olması nedeniyle ortaya çıkan mekân ihtiyacı talebinin değerlendirilmesi sonucunda mekân alımı talebinin ilkesel olarak uygun bulunmakla birlikte konunun gelir gider dengesi çerçevesinde değerlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 30 Toplantı Tarihi : 2 Aralık 2008 Karar No : 1 Başbakan Recep Tayip Erdoğan ın Mimarlar Odası nın toplum ve kamu yararına sürdürmekte olduğu mücadele çerçevesinde AKP li belediyelerin şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı, çıkar temelli uygulamalarına karşı açmış olduğu davalara ideolojik temelli davranışlar şeklinde suçlama getirmesine ve meslek odalarına yönelik bir süredir izlenen baskı politikalarına karşı İstanbul meslek odaları ile ortak etkinlik organize edilmesi konusunda TMMOB İstanbul İKK ya öneri götürülmesine karar verildi. Toplantı No : 31

22 Toplantı Tarihi : 16 Aralık 2008 Karar No : 3 Yönetim Kurulunun bir sonraki toplantısının 2010 İstanbul gündemli olarak organize edilmesine ve İstanbul 2010 komisyonunun toplantıya çağrılmasına karar verildi. Karar No: 9 İstanbul Mimarlık Rehberi ve Emin Onat Yapıları Rehberi çalışmalarına yardımcı olmak üzere sicil numaralı üyemiz Sevcan Ercan ın 3 aylığına görevlendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 33 Toplantı Tarihi : 6 Ocak 2009 Karar No : 1 Şube Yönetim Kurulu nun 27 Ocak 2008 tarihli toplantısının ağırlıklı gündem maddesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmesine, bu toplantıya BKBT lerin, ilgili komite, komisyon temsilcileri ile MYK nın İstanbul üyelerinin ve ilgili STK ların katılımının sağlanmasına karar verildi. Toplantı No : 34 Toplantı Tarihi : 13 Ocak 2009 Karar No : yılında gerçekleştirilmesi düşünülen Cumartesi Buluşmalarının Şubat 2009 tarihinden itibaren Mimarlar Deneyimleri Paylaşıyor başlığı ile aşağıda isimleri bulunan mimarlar ile yapılmasına karar verildi. Cengiz Bektaş Doğan Tekeli Mehmet Konuralp

23 Acar Avunduk Sinan Omacan Hatice Karakaya Feride Önal Han Tümertekin Ahmet Eyüce Nesrin Küçükbayrak Karar No: 8 Ajanda Fotoğraf Yarışmasının temasının Meydanlar olarak belirlenmesine, fotoğraf yarışma şartnamesinin bu temaya uygun olarak sekreterlikçe hazırlanmasına, Seçici kurulun Hilmi Etikan, Behiç Ak, İlteriş Tezer, Şeniz Kabadayı ve Aras Neftçi den oluşmasına, Ajanda Yayın Kurulunun BKBT temsilcilerinin de katılımı ile Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı, Ekrem Çakıroğlu, H. Cevat Özdil ve Kubilay Önal dan oluşmasına, Ödüllerin Birincilik ödülü İkincilik ödülü Üçüncülük ödülü YTL YTL YTL olarak belirlenmesine, Ajandada yayımlanmak üzere seçilecek diğer 38 fotoğrafa YTL eşdeğer ödül verilmesine karar verildi. Karar No: 11

24 6-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında düzenlenecek 2009 Yapı Fuarında stant açılması organizasyonu için Sami Yılmaztürk, Ömer Mutlu, Günay Özışık, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı ve Şirin Bayram dan oluşan bir komisyon kurulmasına, harcamalar için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine, fuar kapsamında gerçekleştirilecek Panel-Sempozyum organizasyonu için ise Malzeme Komitesinin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No: yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Mimarlık ve Kent Şenliği organizasyonu için Sami Yılmaztürk, Tores Dinçöz, Şirin Bayram, Ayşe Ak, Belgin Diril, Rabia Adalı ve BKBT temsilcilerinin de katılımı ile bir komisyon kurulmasına karar verildi. Karar No: yılında gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Kent Düşleri Atölyeleri için Sami Yılmaztürk, Ahmet Tercan, Deniz İncedayı, Gül Yücel, Gül Köksal, İlker Ertuğrul, İnci Olgun, Çiğdem Eren ve Ferah Akıncı dan oluşan bir komisyon kurulmasına, bu çalışma grubunun uygun gördüğü katılımcıların sekreterlikçe katılımının sağlanmasına karar verildi. Karar No: 14 Şener Özler Mimarlık ve Çocuk Yarışmasının temasının Meydanlar olarak belirlenmesine, seçici kurulun Ahmet Tercan, Ayşen Ciravoğlu, Esin Hacıalioğlu, Aysel Durgun, Hülya Peşken Yavuz olarak belirlenmesine, sergi takviminin Şener Özler in doğum günü olan 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramının programı kapsamında değerlendirilmesi konusunda sekreterliğin çalışma yapmasına karar verildi. Karar No: 15 Mimarlık örgütlenmesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz Emin Onat Kurucu ve Mimar temalı serginin Sanal Mimarlık Müzesinde yayımlanması talebinin uygun olduğunun YEM e iletilmesine, talebin gerçekleştirilmesi için sekreterliğin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 18

25 İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile 1. Derece Doğal Sit alanı olarak belirlenen İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, pafta, 1313 ada, 15 parselde bulunan Validebağ Korusu ile ilgili olarak Üsküdar Belediye Başkanlığı tarafından yetkisi olmadığı halde hazırlanan ve 6 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nun tarih ve 1316 sayılı kararı ile onaylanan yaya yolu güzergâh planı ve düzenleme projesi ile ilgili Üsküdar Belediyesi başkanı ve kurul üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Toplantı No : 36 Toplantı Tarihi : 3 Şubat 2009 Karar No : 4 YEM girişimi ile ortaklaştırdığımız yurt dışından mimar davet edilmesi konusundaki girişim için mimar başına net TL bütçe ayrılmasına, bu organizasyon için ortak davet girişiminde bulunulmasına, giderin azaltılması için destekleyici arayışının da sekreterlik ve saymanlıkça gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplantı No : 37 Toplantı Tarihi : 10 Şubat 2009 Karar No : 1 İstanbul un yok olmakta olan sosyal yaşam alanları, su havzaları ve kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen alanların fotoğraf ve ses kayıtları ile belgelenerek, kentimizin kültürel, tarihsel ve mimari değerlerin kayıt altına alınması amacı ile 5 er dakikalık foto film çalışması yapılması konusunda Fatih Pakdil ile sözleşme yapılmasına, çalışma yapılacak alanların Perşembepazarı, Tarlabaşı, Süleymaniye, Sulukule, Haliç Tersaneleri, Zeyrek, Fener-Balat, Eyüp, Haydarpaşa Garı, Üsküdar, Ayvansaray, Kumkapı, su havzalarından başlayan bir çalışma yapılmasına, dosya başına net YTL hizmet bedeli ile sözleşme yapılması konusunda yürütmenin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 2

26 STK larla yapılan 2010 Danışma Kurulu nda alınan eğilim kararı doğrultusunda İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ne yönelik projelerimiz için 2010 Yürütme Kurulundan herhangi bir bütçe talebinde bulunulmamasına karar verildi bütçesinin kullanımının ve bu kapsamda desteklenen projelerin Kültür Başkenti gündemi ile ilgisi olmayan projelerin bu kapsamda bütçelendirilmesinin ve bu giderlerin denetimsiz yapılmasını etik bulmadığımız için bütçe talep edilmemesine karar verildi. Karar No: 3 Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı tarafından 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu na sunulan ve ortakları arasında adımızın kullanıldığı proje hakkında hukuki girişimde bulunulmasına, konu ile ilgili kuruma başvuruda bulunulmasına karar verildi. Karar No: 6 Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi ( ), Paris Mimarlık Katalogu, Yargıtay Kararları, Yargıtay Kararları Dergisi (abonelik), yılları arasında yayımlanmış Yargıtay Kararları CD, Bizans tan Osmanlı ya İstanbul Mimarisinin Doğu Kökeni, Yenikapı nın Eski Gemileri 1, İstanbul un İçinde Bir Boğaziçi, Osmanlı dan Cumhuriyet e Bir Mimar, Şehirler Kitabı, Bizans Tarihi, Le Corbusier Le Grand, Kapalıçarşı yayınlarının kütüphane kullanımı için TL bedel ile alımına karar verildi. Toplantı No : 38 Toplantı Tarihi : 17 Şubat 2009 Karar No : 10 Karaköy binası kaba imalat ve yıkım işleri ile ilgili ihalenin duyurusunun şube ve BKBT lerde yapılmasına, proje ve şartname bilgilerinin ön bürodan ücretsiz olarak verilmesine karar verildi. Toplantı No : 39 Toplantı Tarihi : 24 Şubat 2009 Karar No : 1

27 TMMOB İstanbul İKK nın sekreterliğini yürüttüğü Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu nun uluslararası ilişkilerini yürütmek üzere Ufuk Güngör ün 31 Mart 2009 tarihine kadar tam zamanlı geçici eleman statüsünde istihdam edilmesi önerisinin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: tarihinde Gazete 34 te yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği dava sürecine ilişkin basın açıklaması yapılmasına ve iptali istendiği halde iptali gerçekleşmeyen yönetmelik maddeleri ile ilgili ret kararının temyiz edilmesine karar verildi. Karar No: 3 İstanbul İli Çevre Koruma Vakfı nın 5 Mart 2009 Perşembe günü yapılacak Mütevelli Heyeti toplantısına odamızı temsilen Ömer Mutlu nun katılımına karar verildi. Karar No Mart tarihlerinde Ankara da gerçekleşecek Ücretli Mimarlar Kurultayı na katılımın sekreterlikçe organize edilmesine, katılım için meslektaşlarımıza duyuru yapılmasına, ulaşım, konaklama vs giderler için sayman ve sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 5 Özerk Sanat Konseyi nin 12 Mart 2009 tarihinde saat te Özgürlük, Özerklik ve Sanat temalı toplantısının Yıldız binamızın toplantı salonunda yapılması önerisinin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: 14 Mimarlık ve Çocuk çalışma gurubunun Güzin Alpaslan, Seda Bildik, Gökçe Saygın, Yasemin Adalı, Sema Solaklı, Güneş Gültürk Çapar, Bora Ayakçı ve Şirin Bayram dan oluşmasına karar verildi. Toplantı No : 40 Toplantı Tarihi : 3 Mart 2009

28 Karar No : 4 İstanbul un kentsel sorunlarını kamuoyu gündemine taşımak amacı ile seçilen 12 semtte fotoğraf, ses kaydı ve video görüntü çekilmesi, bu kayıtlarla en az beşer dakikalık belgesel hazırlanması, belgesellerin haber portalında yayımlanması ve tüm kayıtların ve her türlü telif hakkının odada olması karşılığında bu hizmetleri yapacak Fatih Pınar a TL (stopaj hariç) hizmet bedeli verilmesine, bu amaçla eser taahhüt sözleşmesi yapmak üzere sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 41 Toplantı Tarihi : 10 Mart 2009 Karar No : 2 Yönetim Kurulunun 21 Nisan 2009 tarihli toplantısının ağırlıklı gündem maddesinin İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak belirlenmesine ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu nun toplantıya davet edilmesine karar verildi. Karar No: 3 Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor başlığı ile düzenlenen söyleşilere katılımın konferans salonu dışına taşması nedeniyle, sergi holüne ses düzeni kurulması ve görüntü aktarımı yapılması konusunda gerekli düzenleme için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine, bu etkinliklerin ses ve görüntü kaydının yapılmasına ve kayıtların yayına dönüştürülmesine, her etkinlikte konferans veren meslektaşımızın eserlerinden oluşacak bir serginin hazırlanmasına, giderler için sekreter ve saymanın yetkilendirilmesine karar verildi. Karar No: 9 Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde yer alan belge ve bilgilerini dışarıdan ulaşılabilir kılmak amacı ile web adresimizde güncellemenin düzenli yapılması konusunda çalışma yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 42 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2009

29 Karar No : 1 Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı nın ( TOKİ) İstanbul-Kayabaşı bölgesi için düzenlediği serbest, ulusal ve tek kademeli Konut Tasarımı Mimari Fikir Yarışması ile ilgili şube görüşünün Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 2 Hamburg Mimarlar Odası tarafından 27 Nisan 2009 tarihinde İstanbul da düzenlenecek geziye katılacak mimarlara İstanbul u tanıtma konusunda gelen talebin uygun olduğuna karar verildi. Karar No: 5 İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Toplu Konut Alanı içinde yeşil alan olarak ayrılmış 625, 626, 627, 404 ve 408 parsellere ilişkin TOKİ tarafından yapılan imar planı tadilatı ile imara açılması üzerine bugüne kadar park alanından yararlanmış olan semt sakinlerinin açmış olduğu davaya müdahil olunmasına, konu ile ilgili Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 43 Toplantı Tarihi : 21 Mart 2009 Karar No : 6 Yalova Gökçe Barajı Havzası Özel Hükümleri nin yasallaştırılması sürecinin izlenmesine, gelişmeler üzerine, gerekli görülmesi durumunda dava açmak üzere oda hukukçumuz Av. Can Atalay ın yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 44 Toplantı Tarihi : 31 Mart 2009 Karar No : 1 NATO ya ve Savaşa Hayır Platformu tarafından 4 Nisan 2009 Cumartesi günü Kadıköy de gerçekleştirilecek olan mitingin duyurusunun yapılmasına karar verildi.

30 Toplantı No : 45 Toplantı Tarihi : 7 Nisan 2009 Karar No :3 Mimar Sinan ı ölümünün 421. yılında 9 Nisan 2009 Perşembe günü saat11.00 de Süleymaniye Camii Külliyesi içinde bulunan türbesi başında yapılacak anma toplantısının üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: 7 Yapı Malzemeleri Komitesinin önerisi doğrultusunda 5. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisinden itibaren Türkiye de mimarlık-yapı malzemesi, yapı-yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi amacıyla, kongreye sunulan bildiriler arasından Kongre Bilimsel Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme ile özgünlük ve mimarlık temel alanına katkısı olan bildiri ya da bildirilere destek ve teşvik ödülü verilmesine karar verildi. Karar No: 9 Dünya Mimarlık Günü etkinlikleri çerçevesinde Mimarlık ve Kent Şenliği V kapsamında öğrencilerle birlikte yürütülecek olan Kent Düşleri Atölyeleri IV için duyuruların hazırlanması konusunda sekreterliğin çalışma yapmasına, çalışma sonucu oluşturulan atölyelerin ilk duyurusunun ve yürütücülerinin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verildi. Karar No: 10 Mimarlık Öğrencilerine yönelik Fındıklı-Perşembepazarı arası aksı ve yakın çevresini içine alan alanda Kent Düşleri Mimari Fikir Proje Yarışması açılması önerisinin uygun olduğuna, 1. ödül: TL, 2. ödül: TL, 3. ödül: TL olmasına ve 5 adet TL mansiyon verilmesi konusunda seçici kurula yetki verilmesine, hazırlık ve duyurular için sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi. Toplantı No : 46 Toplantı Tarihi : 14 Nisan 2009

31 Karar No : 4 Ergenekon davası kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlar üzerinde kurulmak istenen baskı kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Merkezinde yapılan ve 21 saat süren arama ile Dernek Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan ın hasta yatağında rahatsız edilerek toplumu sindirme girişimine karşı Türkan Saylan ın yanında olduğumuzu belirtmek amacı ile evinde ziyaret edilmesine, bu ziyaretin üyelere ve basına duyurulmasına karar verildi. Karar No: 6 İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin olarak (Karayolları) onanan 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Ortaköy Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı iptali için açılan davada dava konusu işlemin iptali ile ilgili basın açıklaması yapılmasına karar verildi. Karar No: 13 İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nca tarihinde 2302 karar no ile tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planlarının askı ilan süresinin izlenmesi, planlarının temin edilerek incelenmesi ve gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi. Karar No: Dönem çalışma programımız doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Konut Sempozyumu nun 3-4 Aralık 2009 tarihlerinde yapılmasına, Yıldız Uysal ın sekreterliğinde çalışma grubunun hazırlık yapmasına, gerekli afiş, davetiye, program, duyuru ve yayın konusunda sempozyum hazırlığı için gerekli giderlerin sekreterlikçe yapılmasına karar verildi. Toplantı No : 47 Toplantı Tarihi : 21 Nisan 2009 Karar No : 1 Şubemizin çağrısı ile oluşturulan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti STK Danışma Kurulunun adının İstanbul Kültür Formu olarak anılması önerisinin uygunluğuna;

32 İstanbul Kültür Formu nun yazışma adresinin şubemiz adresi ve toplantı mekânı olarak şubemiz mekânlarının tahsis edilmesine; İstanbul Kültür Formu nun sekreterlik hizmetinin şubemizce yapılması önerisinin uygunluğuna; İstanbul Kültür Forumu nun STK lara duyurusu konusunda çalışma yapılmasına; İstanbul Kültür Forumu na önereceğimiz etkinliklerimiz için çalışma yapılmasına; İstanbul Kültür Forumu Sekretaryasının yaza kadar perşembe günleri saat da çağrılmasına karar verildi. Toplantı No : 48 Toplantı Tarihi : 28 Nisan 2009 Karar No : 1 1 Mayıs Emek Bayramı günü Taksim deki anmalar için Cuma günü saat da Pangaltı nda toplanılacağı bilgisinin üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: 2 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüz yıkılan kültür varlıkları ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma ile ilgili yazının üyelere duyurulmasına karar verildi. Karar No: tasdik tarihli Ataşehir Toplu Konut Alanı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nâzım İmar Planı Değişikliği ve Ataşehir Toplu Konut Alanı 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği için alınan yürütmeyi durdurma kararının basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmasına karar verildi. Karar No: 4

33 6-7 Haziran 2009 tarihinde Yalova da Kentsel Yenileme konulu panel/ Forum ve Bölge Toplantısı yapılmasına karar verildi. Karar No: 7 Tekirdağ Temsilciliğimizin Tekirdağ İli, Turgut Mahallesi, İstanbul Caddesi, 67 pafta, 252 ada, 26 sayılı, 109 m² oturma alanlı parselde, 327 m² alanlı sivil mimarlık örneği binayı alma önerisinin değerlendirilmesi sonucunda Mimarlar Odası na sivil mimarlık örneği bir yapının daha kazandırılması önerisinin olumlu olduğuna, dosyanın değerlendirilmek üzere MYK ya sunulmasına karar verilmiştir. Toplantı No : 49 Toplantı Tarihi : 5 Mayıs 2009 Karar No : 2 Devlet üniversitelerinde mesleki faaliyette bulunan Araştırma Görevlisi üyelerimizin YÖK Yasası nda yapılan değişiklikle sözleşmeli personel statüsüne sokularak mağdur edilen ve Anayasal hakları elinden alınan araştırma görevlisi üyelerimizin hak talebi ile gerçekleştirecekleri girişimlere destek verilmesine, mimarlık öğrencilerinin ve araştırma görevlilerinin özlük hakları başlıklı bir atölye önerisinin Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ile İTEK gündemine taşınması önerisinin Merkez Yönetim Kuruluna iletilmesine karar verildi. Karar No: 4 Koza Madenciliğinin Kaz Dağlarında yapmakta olduğu doğa katliamına yönelik TMMOB nin basın açıklaması üzerine Koza Madenciliğin açmış olduğu tazminat davasında TMMOB Yönetim Kurulunun yanında olduğumuzu ifade etmek üzere 7 Mayıs 2009 Perşembe günü saat10.30 da Sirkeci Adliyesi 4. Asliye Hukuk Mahkemesi nde görülecek davaya katılım sağlanmasına karar verildi. Karar No: 5 Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar yemeğinin Mimarlık ve Kent Şenliği V kapsamında 10 Ekim 2009 Cumartesi günü yapılmasına, merkezi bir alanda ve geçmiş yılların deneyimi

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a

2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler. Toplantı No : 41/1. Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010. Karar No : 1/a 2. 41. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler Toplantı No : 41/1 Toplantı Tarihi : 17 Mart 2010 Karar No : 1/a 13-14 Mart 2010 tarihinde gerçekleşen TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ X. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU ŞUBAT 2008-ŞUBAT 2010 XI. Olağan Genel Kurul Gündemi 1. Gün ( 20 Şubat 2010) Açılış TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi X.

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00

TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI. Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 37. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTISI Formatted: Bottom: 2,22 cm Toplantı Tarih : 06.03.2002 Toplantı No : 01 Toplantı Saati : 19:00 Katılanlar :36. Dönem Yön.Kurulu 37.

Detaylı

9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı

9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı 9.21. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı 4 Aralık 2004 günlü gazetelerde Haydarpaşa Manhattan olacak başlığı altında Haydarpaşa Limanı ve çevresi için hazırlanmakta olan bir proje ile Haydarpaşa Garı ve Limanını

Detaylı

calisma-raporu:mizanpaj 1 24.01.2012 18:47 Sayfa 1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi VIII. Dönem Çalışma Raporu

calisma-raporu:mizanpaj 1 24.01.2012 18:47 Sayfa 1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi VIII. Dönem Çalışma Raporu calisma-raporu:mizanpaj 1 24.01.2012 18:47 Sayfa 1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi VIII. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 calisma-raporu:mizanpaj 1 24.01.2012 18:47 Sayfa 2 Künye TMMOB Çevre

Detaylı

YTÜ de gerçekleştirilen İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı na Şubemizi temsilen Tayfun Kahraman ve Tuba İnal Çekiç katılmıştır.

YTÜ de gerçekleştirilen İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı na Şubemizi temsilen Tayfun Kahraman ve Tuba İnal Çekiç katılmıştır. YTÜ de gerçekleştirilen İstanbul Turizm Ana Planı Mekansal Stratejiler Çalıştayı na Şubemizi temsilen Tayfun Kahraman ve Tuba İnal Çekiç katılmıştır. spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul

Detaylı

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 6. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 6. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 25 OCAK 2014 ANKARA TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANKARA ŞUBESİ 7. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi

Detaylı

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) 14. Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları (MBÇK) Çalışmaları 14.1. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK) EKA-MBÇK nın önceki dönemlerinde uzun süren çalışmalar

Detaylı

spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Mayıs/Haziran - 2013

spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Mayıs/Haziran - 2013 Yaşanabilir Bir Kent ve Demokrasi Şenliği ndeydik spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Mayıs/Haziran - 2013 5 Mayıs günü TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

Detaylı

Yapılması gereken, dağılacağının ilk işaretleri görülmeye başlamış sahte istikrar. politikalarla çıkılarak yeni bir umut ortamı yaratılmasıdır.

Yapılması gereken, dağılacağının ilk işaretleri görülmeye başlamış sahte istikrar. politikalarla çıkılarak yeni bir umut ortamı yaratılmasıdır. Merhabalar, 22 Temmuz'da gerçekleşen Genel Seçimler 4,5 yıldır ülkeyi yöneten iktidar partisi AKP'nin kimsenin beklemediği ölçüde yüksek bir oy oranı ile birinci gelmesi ve tek başına bir dönem daha iktidar

Detaylı

21. Basında Mimarlar Odası. 1.1.2008, Akşam Servet Araziye Zorlu Dava

21. Basında Mimarlar Odası. 1.1.2008, Akşam Servet Araziye Zorlu Dava 21. Basında Mimarlar Odası 1.1.2008, Akşam Servet Araziye Zorlu Dava 5.1.2008, Birgün Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi nce 15-16 Kasım 2007 tarihlerinde düzenlenen Tarihi Yarımada Sempozyumu Sonuç

Detaylı

2011 YILI RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ VERİLECEK

2011 YILI RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ VERİLECEK Haber Bülteni 210 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2011 e-posta: spo@spo.org.tr 7. TÜRKİYE ŞEHİRCİLİK KONGRESİ NE BİLDİRİ ÖZETLERİ GÖNDERİMİ SONA ERDİ...4 MESLEKİ DENETİM GÖREVLİLİKLERİNDE

Detaylı

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz!

18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım. 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! 18. TMMOB İKK, İKF ve STK Çalışmalarına Katılım 18.1. Okullar Halkındır Satılamaz! Okuluma Dokunma İnisiyatifi 12 Ocak 2010 günü İstiklal Caddesi üstündeki Beyoğlu Refia Övüç KTÖ Olgunlaşma Enstitüsü binası

Detaylı

ODAMIZ SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI

ODAMIZ SERBEST ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ, BÜRO TESCİL, MESLEKİ DENETİM VE EN AZ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI 217 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr ODAMIZ ANA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİK RESMİ GAZETE DE YAYIMLANDI...........2 8 KASIM DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU YÜRÜTME KURULU

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ARALIK 2004 Bülteni

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ARALIK 2004 Bülteni TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ ARALIK 2004 Bülteni İmar Kanunu Tasarı Taslağı Çalışma Toplantıları... İmar Kanunu Tasarı Taslağı çalışma toplantılarının ilki 07 Aralık 2004 tarihinde Şubemizde

Detaylı

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR

İZMİR ŞUBESİ ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI. 24 Ocak 2009 İZMİR TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 27. DÖNEM 2. ŞUBE KOORDİNASYON TOPLANTISI ŞUBE ÇALIŞMA RAPORU 24 Ocak 2009 İZMİR 1/72 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM ÇALIŞMALARI...3 1.1. GENEL...3 1.2. YÖNETSEL DURUM...5

Detaylı

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı. Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus. Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 10 Yıl Kitabı Editör: Nevra Savcılıoğlu, Ajans Luxus Kapak tasarımı ve grafik: Timuçin Unan, TUT Ajans Koordinatör: Dilek Safer, İstanbulSMD I.Baskı Kasım 2012, İstanbul

Detaylı

TMMOB HABERLER. TMMOB den

TMMOB HABERLER. TMMOB den TMMOB HABERLER ULAŞILABİLİRLİK EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI YAPILDI Ulaşılabilirlik Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Merhaba, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 39. Dönem Yönetim Kurulu. Ayl ık Yerel Süreli Yay ın. Yayýna Hazýrlayan Deniz Aygün

Merhaba, TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ 39. Dönem Yönetim Kurulu. Ayl ık Yerel Süreli Yay ın. Yayýna Hazýrlayan Deniz Aygün Merhaba, Bir yılı daha geride bıraktığımız 2006 yılının son günlerinde sizlerle ve mimarlık ortamı ile, kent ve ülkede yaşanan değişimleri ve gelişmeleri paylaşmaya devam etmekten mutluluk duyuyoruz 2006

Detaylı

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006

Haber Bülteni. Şehir Plancıları Odası ODAMIZIN 24. OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIMINIZ ODAMIZA GÜÇ KATACAKTIR TMMOB. 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 169 ISSN 1300-7300 Şubat 2006 www.spo.org.tr ŞUBELERİMİZİN GENEL KURULLARI TAMAMLANDI... 3 ŞUBELERDE YÖNETİM KURULLARI GÖREV DAĞILIMINI YAPTI... 6 BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İLE GÖRÜŞTÜK... 7 METROPOLİTEN

Detaylı

HABER BÜLTENİ ESKİ ODA BAŞKANLARIMIZDAN CEMİL KALELİ Yİ YİTİRDİK

HABER BÜLTENİ ESKİ ODA BAŞKANLARIMIZDAN CEMİL KALELİ Yİ YİTİRDİK TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI HABER BÜLTENİ TEMMUZ-EYLÜL 2009 SAYI: 91 ESKİ ODA BAŞKANLARIMIZDAN CEMİL KALELİ Yİ YİTİRDİK Oda mızın 1969-1971 yılları arasında Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini

Detaylı

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik

Viçe Çevre Kültür ve Barış. Şenliği ndeydik Viçe Çevre Kültür ve Barış Şenliği ndeydik spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Elektronik Bülteni Eylül/Ekim - 2013 01 Eylül tarihinde Rize, Fındıklı da gerçekleştirilen Viçe Çevre

Detaylı

ODAMIZ 26. DÖNEM 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 16 NİSAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNETİM KURULUMUZDAN 15 MAYIS TMMOB MİTİNGİ NE ÇAĞRI sayfa 8

ODAMIZ 26. DÖNEM 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU 16 NİSAN 2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YÖNETİM KURULUMUZDAN 15 MAYIS TMMOB MİTİNGİ NE ÇAĞRI sayfa 8 Haber Bülteni 209 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mart - Nisan 2011 e-posta: spo@spo.org.tr ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE...3 PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNDE MÜELLİF GÖRÜŞÜ ALINMASI HAKKINDA ODAMIZ VE BAYINDIRLIK VE İSKAN

Detaylı

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Yönetim kurulu adına açılış, başkanlık divanı seçimi ve

Detaylı

rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır.

rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır. rolü hakkında görüş bildirilmiştir, sorunlar ve öneriler paylaşılmıştır. spoisthaberler TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Elektronik Bülteni Temmuz/Ağustos - 2013 ŞUBE GÜNCESİ 27-28 Haziran TUPOB Bölüm

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 2010 TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Divan Başkanı nın konuşması sonrasında açılış konuşmalarına geçildi.

Detaylı

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK

1 MAYIS TA MEYDANLARDAYDIK Haber Bülteni 216 ISSN 1300-7300 www.spo.org.tr Mayıs - Haziran 2012 e-posta: spo@spo.org.tr DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ SON GÖNDERME TARİHİ UZATILDI...............4 1 MAYIS TA

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU

TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 TMMOB MİMARLAR ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 5. DÖNEM GENEL KURUL GÜNDEM BİRİNCİ GÜN Açılış 1. Başkanlık divanı seçimi ve saygı duruşu, 2. Konuk konuşmacıların

Detaylı