T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI Şef Uzm. Dr. Nezaket EREN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI Şef Uzm. Dr. Nezaket EREN"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİYOKİMYA VE KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARI Şef Uzm. Dr. Nezaket EREN KLİNİK BİYOKİMYADA ÖLÇÜM BELİRSİZLĞİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Meltem GÜNGÖR İstanbul-008 1

2 ÖNSÖZ Uzmanlık eğitimi gördüğüm Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin Başhekimi Sayın Op. Dr. Haldun ERTÜRK e, asistanlık eğitimimde bana emeği geçen hocam Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Şefi Sayın Uzm. Dr. Nezaket EREN e, bilimsel düşüncede yol gösterici olan hocam Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef Yardımcısı Sayın Dr. Macit KOLDAŞ a şükranlarımı sunarım. Tez çalışmamdaki yardımlarından dolayı Uzm. Dr. Alev KURAL ve Uzm. Dr. Hatice SEVAL e uzmanlık eğitimim süresince yardım ve desteklerinden ötürü laboratuarımızda görevli tüm uzman doktorlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Uzmanlık eğitimim süresince beraber çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli asistan arkadaşlarıma, teknisyen kadrosuna, hemşire arkadaşlara ve personele teşekkürlerimi sunarım. Eğitimim için beni daima destekleyen sevgili aileme de minnettarlığımı bildiririm. Dr. Meltem GÜNGÖR

3 İÇİNDEKİLER SAYFA 1-GİRİŞ VE AMAÇ 1 -GENEL BİLGİLER.1. Temel İstatistik Kavramlar.. Laboratuvarda Elde Edilen Sonuçların Kalitesi ve Güvenilirliği Validasyon İzlenebilirlik Ölçüm Belirsizliği Belirsizliğin Gelişim Süreci Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması Ölçüm Belirsizliğinin Değerlendirilmesinde Yeni Gelişmeler Kontrol Kartları Verilerinden Belirsizlik Değerlendirme Dış Kalite Kontrol Verilerinden Belirsizlik Değerlendirme 3 3-MATERYAL VE YÖNTEM Materyel Çalışma Prensibi Cihaz Reaktifler Kalibratörler Yöntemler Belirsizlik Kaynaklarının Tespiti ve Birleşik Belirsizliğin Hesaplanması 6 4-BULGULAR 9 A) Glukozun Ölçüm Belirsizliği 9 B) Tiroit Uyarıcı Hormonun Ölçüm Belirsizliği 39 C) Aspartat Transaminazın Ölçüm Belirsizliği 4 D) Kontrol Kartları Verilerinden Belirsizlik Değerlendirme 44 E) Dış Kalite Kontrol Verilerinden Belirsizlik Değerlendirme 47 5-TARTIŞMA VE SONUÇ 50 6-ÖZET 56 7-SUMMARY 58 8-KAYNAKLAR 60 3

4 KISALTMALAR ALA: American Association for Laboratory Accreditation BIPM: The International Bureau of Weights and Measures CIPM: The International Committee for Weights and Measures CV: Coefficient of Variation EA: European Cooperation for Accreditation EU: European Union EUROLAB: European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories EUROMET: European Collaboration in Measurement Standards GUM: Guide to the Expression of Uncertanity in Measurement IEC: International Electrotechnical Commission IFCC: International Federation of Clinical Chemistry ISO: International Organization for Standardization IUPAC: International Unıon of Pure and Applied Chemistry IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAP: International Union of Pure and Applied Physics JCGM: Joint Comiıttee For Guides In Metrology NAVLAP: National Voluntary Laboratory Accreditation Program NCLS: The National Conference of Standards Laboratories NIST: National Institute of Standards and Technology NORAMET: North American Collaboration in Measurement Standards NPL: The National Physical Laboratory NRC: The National Research Council OIML: International Organization of Legal Metrology 4

5 TAG 4: ISO Technical Advisory Group on Metrology TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu UME: Ulusal Metroloji Enstitüsü VIM: International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology WG 3: Working Group 3 5

6 1-GİRİŞ VE AMAÇ Ölçüm sonuçlarının doğru değerlendirilmesi sonuçların güvenilirliğine bağlıdır. Ölçülen aynı büyüklüğün değeri ölçümden ölçüme farklılık gösterir. Her ölçümün sonucunda verilen sayı mutlaka belli bir şüphe içerir. O yüzden ölçüm sonucu verilirken ölçülen veya hesaplanan değerin belirsizliği her zaman verilmelidir (1). Herhangi bir alanda yapılan ölçümlerin doğruluğunu sağlamak ve artırmakla ilgilenen bilim dalına metroloji denir. Metroloji hataların belirlenmesi, hesaplanması ve azaltılması ile sonuçların belirsizliğinin hesaplanması ve ifade edilmesini kapsar. Doğruluk ve belirsizlik ters ilişkilidir.yüksek doğruluk düşük belirsizliğe, düşük doğruluk ise yüksek belirsizliğe işaret eder (). Uluslararası Temel ve Genel Metroloji Terimleri Sözlüğü nde (VIM; International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) ölçüm belirsizliği: ölçülen büyüklüğe mantıklı bir şekilde atfedilebilecek bütün değerlerin dağılımını karakterize eden ve ölçüm sonucuyla ilişkili olan bir parametredir denilmektedir. Belirsizliğin bu tanımı ölçülen büyüklüğü mantıklı bir şekilde içereceğine inanılan bütün değerlerin içinde bulunduğu aralığa vurgu yapmaktadır. Böylelikle belirsizlik ölçüm sonucunun doğruluğuna olan güveni artırmaktadır (3). Genel anlamda ölçüm sonucu, ölçülen bir büyüklük için yaklaşık bir değer veya tahmindir. Dolayısıyla ölçüm sonucu ancak belirli bir güven seviyesindeki ölçüm belirsizliği ile beraber verildiğinde tamamlanmış olur (4). 1

7 Bir metotla doğru ve anlamlı sonuç elde etmek için öncelikle metot validasyonu yapılmış olması gerekir. Metot validasyonu verileri ölçüm belirsizliğinin değerlendirilmesine temel oluşturabilir (5). Belirsizliği de kapsamak üzere ölçüm sonuçlarının kalitelerinin devamlılığı kalite kontrol çalışmaları ile takip edilir (6). Bu calışmada belirsizlik hesabının nasıl yapılacağını glukoz, aspartat tranaminaz ve TSH (tiroit uyarıcı hormon) ölçümleri üzerinden göstermenin yanında iç ve dış kalite kontrol verilerinden yararlanılarak yapılabilen belirsizlik tahmininden bahsetmek istedik. -GENEL BİLGİLER.1.-TEMEL İSTATİSTİK KAVRAMLAR Aritmetik ortalama: Bir veri dizisinde ölçümsel değerlerin toplamının veri sayısına bölümüdür. Gaussian Dağılımı (Normal dağılım): Simetrik ve çan eğrisi şeklindeki dağılım eğrisidir. Dağılım aritmetik ortalamaya göre simetriktir. Her iki yandaki uzantılar, verilerin ortalamadan farklarının standart katları şeklinde belirtiliyorsa, dağılım eğrisi normal dağılım olarak adlandırılır. Kesinlik (precision: tekrarlanabilirlik): Belirlenmiş koşullarda elde edilen, birbirinden bağımsız sonuçların birbirine yakınlığını gösteren parametredir. (ISO ). Varyasyon (değişkenlik) katsayısı standart sapmanın ortalamaya göre yüzde kaçlık değişim gösterdiğini belirtir ve değişkenliği standardize ettiği için tekrarlanabilirliğin

8 değerlendirilmesinde kullanılır.(%cv ( Coefficient of Variation) =%Relative Standard Deviation = (standart sapma/ortalama) *100). Rastgele hatayı değerlendirir (7). Doğruluk (Accuracy): Bir sonucun gerçek veya gerçek olduğu kabul edilen değere ne kadar yaklaştığının ölçütüdür. ISO de doğruluk, gerçeklik (trueness) ve kesinlik (precision) ile ifade edilir denmektedir. Hem sistematik hem de rastgele hata ile ilşkilidir. Gerçeklik (Trueness): Bir seri tekrar ölçümden elde edilen ortalama değerin gerçek veya gerçek olduğu kabul edilen değere ne kadar yaklaştığının ölçütüdür. Sistematik hatayı değerlendirir. (ISO 575-1) Şekil 1 Bias: Bir seri tekrar ölçümden elde edilen ortalama değerle gerçek veya gerçek olduğu kabul edilen değer arasındaki farktır. Bias sistematik hatayı verir. (ISO 575-1) Analitik hata: Deneysel işlemlerde doğruluğu ve kesinliği etkileyen iki tip analitik hata bulunmaktadır. Bunlar; sistematik hatalar ve rastgele hatalardır (7). Sistematik hatalar: Analiz sonucunu sabit ve belirli düzeyde değiştiren, nedeni bilinen ve ölçülebilen kesin değerlere sahip hatalardır. Sistematik hatalar analiz sonucunun doğruluğunu etkilerler. Bütün değerler belirli oranda belirli yönde saptığı için ortalama değer doğru değerden farklı çıkar. Bu tip hatalar cihazdan, kişiden ve yöntemden 3

9 kaynaklanabilir. Cihazın yetersizliği, kalibrasyon yanlışlığı, azalan voltaj veya kirlenme sonucunda oluşan direnç artışından kaynaklanan hatalar cihazdan gelen sistematik hatalardır. Cihazları kalibre ederek ve bireysel dikkat göstererek cihazdan ve kişiden kaynaklanan hatalar en aza indirilebilinir. Ancak yöntemden gelen hatayı belirlemek güçtür. Bir analizde tekrarlanabilirlik iyi ise, aynı cihaz ve yöntem kullanılarak yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar birbirine yakın çıkar. Sonuçların bu şekilde çıkması deneyde hata olmadığını göstermez (7). Rastgele hatalar: Her fiziksel ve kimyasal ölçümde bulunan, düzeltilemeyen ve kontrol edilemeyen birçok değişkene bağlı hatalardır. Odanın sıcaklığı, basıncı ve nemindeki hafif oynamalar, titreşimler, cihaz okumasının her defasında farklı açılardan yapılması gibi faktörler rasgele hata kaynaklarıdır. Bu hatalar, analizin kesinliğine etki ederler ve sonuçların ortalama değer etrafında dağılmasına neden olurlar. Rastgele hatalar birçok belirsizliğin sonucu ortaya çıkmaktadır. Bütün belirsizliklerin aynı yönde olma olasılığı, istatistiksel açıdan farklı yönde olma olasılığına göre daha azdır. Dolayısıyla hataların birbirini götürerek daha az hata elde etme olasılığı daha fazladır. Rastgele hataların dağılımı normal dağılım eğrisine uyar. Buna göre pozitif ve negatif hataların meydana gelme olasılığı birbirine eşit olduğundan eğri simetrik ve ortalaması sıfırdır. Rasgele hata ne kadar çok ise standart sapma o kadar büyük, dolayısıyla kesinlik o kadar düşüktür. Örnekleme alınan birim sayısı çok ise (n>30) hataların büyük sayılar kanunu na göre birbirlerini götüreceği ve sonuçlar üzerine pek yansımayacağı kabul edilir (7). Ölçüm Belirsizliği: Toplam belirsizliği hesaplarken öncelikle tek tek bütün belirsizlik kaynaklarından gelen belirsizliği irdeleyip ayrı ayrı katkılarına değer biçmek gerekir. Her bir bileşenden gelen belirsizlik standart dağılım olarak ifade edilir ve buna standart belirsizlik denir. Bütün belirsizlik bileşenlerinin birleştirilmesiyle birleşik standart belirsizlik hesaplanır. Genişletilmiş belirsizlik, birleşik standart belirsizliğin k faktörü ile çarpılmasından elde edilir ve böylelikle %68 olan birleşik standart belirsizliğin güven aralığı artırılmış olur. Yaklaşık %95 lik bir güven aralığı için k= alınır (3). 4

10 ..-LABORATUVARDA ELDE EDİLEN SONUÇLARIN KALİTESİ VE GÜVENİRLİLİĞİ Akreditasyon; yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için laboratuvarın teknik yeterliliğinin uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve sonrasında denetlenmesi faaliyetidir. Türkiye de yetkili kuruluş Türk Akreditasyon Kurumu dur (TÜRKAK) ve akreditasyona esas standart, EN ISO /IEC 1705 ten yararlanılarak hazırlanan TS EN ISO/IEC 1705 tir. Standardın en son revizyonu 1 Mayıs 005 tarihinde yürürlüğe girmiştir (8). Laboratuvar sonuçlarının kalite ve güvenilirliği için önemli üç aşama yerine getirilmelidir: metod validasyonu yapılmalı, izlenebilirlik tamamlanmalı ve ölçüm belirsizliği hesaplanmalıdır. Ardından kalite kontrol çalışmaları ile takip yapılmalıdır (8,9)...1-VALİDASYON Bir metodun veya ölçüm prosedürünün belirlenen amaçlara uygunluğunun deneysel çalışmalarla elde edilen objektif delillerle doğrulanmasına validasyon denir (ISO /IEC 1705). Validasyon çalışması üç şekilde olabilir: Tam validasyon: Prosedürün ilgili bütün performans parametreleri incelenir. Kısmi Validasyon: Performans parametrelerinin bazıları incelenir. Konfirmasyon: Standardize metodlar (önceden valide edilmiş) için kullanılır. Tekrar validasyona gerek yoktur. Laboratuvar ortamında doğruluk ve tekrarlanabilirlik test edilir (9). 5

11 Validasyon için en uygun performans karakteristiklerine karar verilir ve bunlar test edilir. Önemli performans özellikleri şunlardır (9,10): Doğruluk (Accuracy) Tekrarlanabilirlik (Presizyon) Hassasiyet (Sensitivite) Özgünlük (Spesifite/ Selektivite) Doğrusallık (Linearite) En küçük tayin sınırı (LOD=Limit of detection) En küçük belirleme sınırı (LOQ=Limit of quantitation) Dayanıklılık (Robustness) Ölçüm Aralığı (Analitik sınır) Doğruluk (Accuracy) :Bir sonucun gerçek veya gerçek olduğu kabul edilen değere ne kadar yaklaştığının ölçütüdür. ISO de doğruluk, gerçeklik (trueness) ve kesinlik (precision) ile ifade edilir denmektedir. Hem sistematik hem de rastgele hata ile ilşkilidir. Tekrarlanabilirlik: Belirlenmiş koşullarda elde edilen, birbirinden bağımsız sonuçların birbirine yakınlığını gösteren parametredir. (ISO ). Varyasyon (değişkenlik) katsayısı standart sapmanın ortalamaya göre yüzde kaçlık değişim gösterdiğini belirtir ve değişkenliği standardize ettiği için tekrarlanabilirliğin değerlendirilmesinde kullanılır.(%cv (Coefficient of Variation) = %Relative Standard Deviation = (standart sapma/ortalama) *100). Rastgele hatayı değerlendirir. Çalışma içi, gün içi ve günlerarası tekrarlanabilirlik hesaplaması yapılmalıdır(7). Analitik hassasiyet (sensivite): Analitin konsantrasyonundaki değişime karşılık ölçüm sinyalinde meydana gelen değişikliktir. Kalibrasyon eğrisinin eğimi, analitik hassasiyetin göstergesidir (VIM 1993)(9). 6

12 (VIM: International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology) Analitik özgünlük (Spesifite=Selektivite): Metodun kompleks bir karışımda, benzer davranış gösteren diğer maddelerle etkileşmeksizin sadece ölçülecek analiti belirleme yeteneğidir. (IUPAC, 001) IUPAC spesifite yerine selektivite terimini önermektedir (9). (IUPAC: International Unıon of Pure and Applied Chemistry) Bozucu Etkiler (interferans): Yöntemin herhangi bir basamağında ölçüme etki eden maddelerin yarattığı etkiye bozucu etki (interferans; girişim) denir. Bozucu etkenler çoğunlukla lipemi, hemoliz, ilaçlar, patolojik durumlarda miktarı artan maddelerdir. Bu durumun varlığını tespit etmek için örneklerde analiz yapıldıktan sonra, bozucu etkisi incelenecek maddeler örneklere ilave edilir. Ölçüm tekrarlanır (7). Analitik sınır: Laboratuvara uygulanacak bir yöntemin, gelen numunelerin %95- %99 unu ölçebilmesi gerekir. Bu aralık yöntemin analitik sınırını teşkil eder. Yöntemin kalibrasyon eğrisi çizilerek linearite sınırları belirlenir ve bu sınırların analitik sınırı kapsaması hedeflenir (7). Linearite (Doğrusallık): Kantitatif bir metod için linearite çalışılırken istenilen aralığı kapsayacak analit konsantrasyonları ölçülür. Elde edilen veriler ile konsantrasyonların regresyon analizi yapılır. Konsantrasyon bulunan verilerin bir fonksiyonu olarak ifade edilmiş olur (y=f(x)).doğrusal bir ilişkinin fonksiyonu y=ax+b şeklindedir. Ölçümler doğrusal ilişkinin devam ettiği konsantrasyon aralığında yapılabilir (7,10). LOD (Limit of detection); Gözlenebilirlik sınırı: Analit sinyalinin geri plan gürültüden ayrılabilmesi için gereken en az analit miktarıdır. Bir dizi kör ölçümünün ortalamasının üç standart sapma fazlasıdır. X kör = kör ölçümlerinin ortalaması 7

13 S kör = kör ölçümlerinin standart sapması LOD= X kör + 3 S kör LOQ (Limit of quantitation); Belirlenebilirlik sınırı: Analitin güvenilir bir şekilde doğru ölçümün yapılabilmesi için gerekli en düşük miktardır. Uygun bir standart kullanılarak bulunabilir. Kalibrasyon eğrisinin en alt noktasıdır. Bir görüşe göre bir dizi kör ölçümünün ortalamasının on standart sapma fazlasıdır (9,10). X kör = kör ölçümlerinin ortalaması S kör = kör ölçümlerinin standart sapması LOD= X kör + 10 S kör Dayanıklılık (Robustness; ruggedness): Yöntemin deneysel olarak yaratılan minör sapmalara karşılık sonuçlardaki değişikliklere direncidir. Prosedürün deneysel değişiklikler (ph, sıcaklık, reaktif konsantrasyonu, operatör ) için limitleri tanımlanmalıdır (9). Validasyon için en uygun performans karakteristiklerine karar verilmesi: Serumda kolesterol tayininde: Doğruluk, tekrarlanabilirlik, linearite önemlidir. LOD, LOQ önemli değildir Saflık tayininde: LOD, LOQ, spesifite önemlidir. Doğruluk, tekrarlanabilirlik az önemli, linearite önemsizdir. Doping kontrolünde: LOD, LOQ çok önemlidir. Linearite önemli değildir (9). Laboratuvarda kullanılan bir yöntem ne zaman valide edilmelidir? Bir yöntem laboratuvarda ilk defa uygulanacağı zaman, Bir analiz için yeni bir yöntem geliştirildiği zaman, 8

14 Kullanılmakta olan yöntemde değişiklik yapıldığında, İki yöntemi karşılaştırmak için, Uzun süre kullanılmayan bir yöntem yeniden kullanılacağı zaman valide edilmelidir (11)...-İZLENEBİLİRLİK Ölçüm cihazında okunan değerin bir veya daha fazla kademede beyan edilen bir referansla (bir ulusal veya uluslararası standart) ile karşılaştırılmasıdır. İzlenebilirlik ulusal veya uluslararası standartlarla sağlanmalıdır (8). SI-Birimler sisteminde izlenebilirlik; Ulusal Metroloji Enstitüsü, BIMP ye (Uluslararası Ölçüler ve Tartılar Bürosu) üye diğer kuruluşlar, Akredite Kalibrasyon laboratuarı gibi kuruluşlardan gelen sertifikalı referans malzemeler veya bunlara karşı hazırlanmış kalibratörler ile sağlanabilir (8). Ölçüm sonucunun hesaplandığı denklem, kullanılan reaktiflerin birimleri, sabit ortam şartlarının değerlerinin birimleri standarttaki ile uygun olmalıdır (izlenebilir olmalıdır). Ölçüm sonucu, bilinmeyenin standart kalibrasyon değeriyle karşılaştırılmasından elde edilir. Ölçüm sonucunun belirsizliği bu karşılaştırmadan gelen belirsizlik ile standarttan gelen belirsizliğin birleşimidir (9)...3-ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ..3.1-BELİRSİZLİĞİN GELİŞİM SÜRECİ Belirsizlik ölçüm sonucunun amaca uygunluğuna karar vermek ve benzer sonuçlarla tutarlı olup olmadığını görmek için önemlidir. Yıllarca ölçüm sonucunun belirsizliğini değerlendirmede ve ifade etmede birçok değişik yaklaşım kullanılmıştır. Ölçüm belirsizliğini ifade etmede uluslararası bir fikir birliği bulunmayışından dolayı ölçüm sahasında en yüksek otorite olan Uluslararası Ağırlık 9

15 ve Ölçü Komitesi (CIPM; the International Committee for Weights and Measures); Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Bürosu (BIPM; the International Bureau of Weights and Measures) dan ulusal metroloji enstitüleriyle işbirliği yaparak bu konuda bir tavsiye oluşturmasını istedi. BIPM tarafından toplanan Belirsizliğin İfadesi İçin Çalışma Grubu, INC-1 (1980) Tavsiyeleri ni oluşturdu. Bu, 1981 de CIPM tarafından doğrulanıp 1 (CI- 1980) Tavsiyeleri ve daha sonra yenilenip 1 (CI-1986) Tavsiyeleri oluşturuldu (1). INC-1 (1980) Tavsiyeleri [Recommendation INC-1 (1980)] Deneysel belirsizliğin anlatımı: 1) Sayısal değerinin hesaplanma şekline göre belirsizlik bileşenleri iki ayrı gruba ayrılabilir: Tip A: İstatistiksel yöntemlerle değerlendirilen grup. Tip B: İstatistiksel olmayan yöntemlerle değerlendirilen grup. Kategori A ve B şeklindeki sınıflandırma ile önceden kullanılan random ve sistematik belirsizlikdeki sınıflandırma arasında her zaman bir benzerlik yoktur. Sistematik belirsizlik terimi yanıltıcı olabilir ve sakınılması gerekir. Herhangi bir detaylı belirsizlik raporu bütün bileşenlerin tam listesini sayısal değerlerini elde etme yöntemleriyle birlikte içermelidir. ) Kategori A daki komponentler hesaplanmış varyans s i ile(veya hesaplanmış" standart sapma" s i ile), serbestlik derecesi sayısı ise v i ile karakterize edilmiştir. 3) Kategori B deki bileşenler ilgili varyanslara yaklaşık olduğu düşünülen u j şeklinde ifade edilir. u j varyans gibi ve u j standart sapma gibi değerlendirilir (varyans, standart sapmanın karesidir). 4) Birleşik belirsizlik varyansların birleştirilmesinin olağan metoduyla elde edilen sayısal değerle tanımlanır. Birleşik belirsizlik ve onun bileşenleri, standart sapma şeklinde ifade edilir. 5) Birleşik belirsizliğin genişletilmek üzere bir faktörle çarpıldığı durumlarda faktör mutlaka belirtilmelidir. 10

16 INC-1 (1980) Tavsiyeleri bir özet olup ayrıntı içermemektedir. Sonuç olarak CIPM bu tavsiyeler üzerinden ayrıntılı bir klavuz hazırlaması için Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO ; International Organization for Standardization) na talepte bulundu. Çünkü ISO, endüstriyel ve ticari alanlardan gelen gerekleri daha kolay yansıtabilirdi. Kendisine sorumluluk verilen ISO teknik tavsiye grubu (ISO Technical Advisory Group on Metrology ; TAG 4) bir rehber hazırlamak üzere Çalışma Grubu 3 ü (Working group 3) kurdu. Hazırlanan rehberin amacı ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaplanması gerektiğini anlatmak ve ölçüm sonuçlarının uluslararası karşılaştırılmasına temel oluşturmaktır (1). Ölçüm Belirsizliğinin İfade Rehberi (GUM) ISO/ TAG 4 / WG 3 ün çalışmasının sonucu olarak ölçüm belirsizliğinin ifade rehberi (Guide to the Expression of Uncertanity in Measurement; GUM) ortaya çıkmıştır. Bu rehber 1993 de yayınlanmıştır ve 1995 de yeniden düzenlenerek, yeniden yazılmıştır. ISO tarafından ISO/TAG 4 ün gelişmesini destekleyen yedi kuruluş adına yayınlanmıştır : BIPM (International Bureau of Weights and Measures) Uluslararası Ölçü ve Ağırlık Bürosu IEC (International Electrotechnical Commission) Uluslararası Elektroteknik Komisyonu IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya Birliği IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics) Uluslararası Saf ve Muamele Edilmiş Fizik Birliği 11

17 OIML (International Organization of Legal Metrology) Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonu ISO rehberinin (GUM) esas amacı birçok sahada çeşitli doğruluk (accuracy) seviyelerinde takip edilen ölçümlerde belirsizliğin sunumu ve değerlendirilmesinin genel kurallarını vermektir. Sonuç olarak GUM un prensipleri; aşağıda sayılanlar dahil olmak üzere ölçümle alakalı geniş bir alan dağılımında uygulanabilir : Üretimde kalite kontrolünü ve güvencesini sağlamak. Kanunları ve düzenlemeleri zorlamak ve onlara uymak. Bilimdeki ve mühendislikdeki temel araştırmaları, uygulamadaki gelişmelerle birleştirmek Ulusal standartlarda izlenebilirliği (traceability) sağlamak için ulusal ölçüm sistemi içerisinde uygulanan testleri, cihazları ve standartları kalibre etmek. Uluslararası ve ulusal fiziki referans standartları ve referans materyalleri geliştirmek, devam ettirmek ve karşılaştırmak GUM un geniş kesimde kabul edilmesi: GUM, Amerika Birleşik Devletlerinde ve diğer ülkelerde geniş kabul görmüştür. Ölçüm belirsizliğinin sunumu ve değerlendirilmesindeki GUM yöntemi, tüm diğer ülkelerdeki şirketlerde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri nde de geniş bir şekilde uyarlandı üyeye sahip Ulusal Standart Laboratuvarları Konferansı (NCLS: The National Conference of Standards Laboratories) GUM u temel alarak ölçüm belirsizliklerinin saptanmasını ve raporlanmasını konu alan pratik tavsiyeler hazırlamış ve Recommended Practise RP-1 olarak geniş bir dağıtım yapmıştır. ISO, 1995 de GUM un Fransızca çevirisini yayınlamıştır. Almanca ve Çince çevirileri de yine 1995 de, İtalyanca çevirisi 1997 de yayınlanmıştır. GUM un Estonyaca, Macarca, İtalyanca, Japonca, İspanyolca ve Rusça çevirileri de yapılmıştır. 1

18 GUM yöntemleri çok sayıda bölgesel metroloji ve ilişkili kuruluşları tarafından uyarlanmıştır. Bu kuruluşlar aşağıda sıralanmıştır : NORAMET (North American Collaboration in Measurement Standards) Ölçüm Standartlarında Kuzey Amerikan İşbirliği NAVLAP (National Voluntary Laboratory Accreditation Program) Ulusal Gönüllü Laboratuvar Akreditasyon Programı ALA (American Association for Laboratory Accreditation) Amerikan Laboratuvar Akreditasyon Birliği EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards) Ölçüm Standartlarında Avrupa Birliği EUROLAB (European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories) Avrupa Analitik Laboratuvarlar Birliği EA (European Cooperation for Accreditation) Avrupa Akreditasyon Birliği EU (European Union) Avrupa Birliği Daha sonra GUM; Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST; National Institute of Standards and Technology) ve NIST in dünyadaki tüm kardeş ulusal metroloji kuruluşları tarafından benimsenmiştir. Kanada daki Ulusal Araştırma Konseyi (the National Research Council; NRC), İngiltere deki Ulusal Fizik Laboratuvarı (the National Physical Laboratory; NPL) gibi kuruluşlar bunlar arasındadır (1). GUM, Amerikan Ulusal Standardı olarak Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü (the American National Standards Institute) tarafından da benimsenmiştir. Bunun resmi tanımlaması ANSI/NCLS Z dir. NIST in GUM u benimsemesi önemli bir öngörü idi. NIST in bir çok sonucuna belirsizlik eklenmiş olmasına rağmen henüz belirsizliğin ifade konusunda NIST içinde 13

19 birlik yoktu. NIST Ad Hoc Committee on Uncertainty Statements adında bir komite 199 yılında kurularak GUM un NIST de uygulanma şekli üzerinde çalışıldı. Ad Hoc Committee üyesi iki kişi (bunlar aynı zamanda GUM un hazırlanmasında başlıca rolleri olan kişilerdi) NIST Teknik Not 197 yi hazırladılar (NIST Technical Note 197 ; TN 197 ; Barry N. Taylor and Chris E. Kuyatt) (1,4). Metrolojide Rehberlerin Birleşik Komitesi: (JCGM:Joint Comiıttee For Guides In Metrology) Sonradan GUM un ve onun diğer kardeş rehberi olan VIM ın (International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology; Uluslararası metroloji terimleri sözlüğü) gözden geçirilmesi için yeni bir komite oluşturulmuştur. Bu komite (JCGM); ILAC(International Laboratory Accreditation Cooperation; Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu İş Birliği) BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP ve OIML nin bir araya gelmesinden oluşmaktadır (1). ULUSLARARASI STANDART KAYNAKLARI: World Health Organisation (WHO) International Organisation for Standards (ISO) The joint European Standards Organisation (CEN/CENLAC) European Community (EC) International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Ve TÜRKAK Ulusal Ölçüm Standardı, bir ülkede resmi olarak tanınmış ve ülkedeki diğer tüm ölçüm standartları için değeri referans teşkil eden, en üst seviye doğruluğa sahip temel standarttır. Ulusal ölçüm standartlarının oluşturulması, yoğun bir araştırma ve geliştirme gerektirir. Türkiye'de ulusal ölçüm standartları UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) 14

20 tarafından oluşturulur ve devamlılığı sağlanır. UME, 11 Ocak 199'de TÜBİTAK Bilim Kurulu kararıyla Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde kurulmuştur. 1 Ocak 1997 tarihinde UME, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nden ayrılmış ve doğrudan TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır. UME ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), 15 Şubat 00 tarihinde imzaladıkları bir protokolle, kalibrasyon ve test laboratuvarlarının akreditasyonu ve bu laboratuvarlar tarafından yapılan ölçümlerin izlenebilir kılınması konularında işbirliği yapmaya karar vermişlerdir. Türkiye de akrediyasyon başvuruları TÜRKAK a yapılmaktadır (13)...3.-ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN HESAPLANMASI Belirsizlik hesabı yapılırken bir dizi işlem aşama aşama yerine getirilir: 1) Ölçülen Büyüklüğün Tanımı: İlk olarak ölçülen büyüklük tanımlanır. Ölçülenin ne olduğu açıkça belirtilip ölçümde kullanılan denklem ortaya konur. ) Belirsizlik Kaynaklarının Tespiti: Denklemde yer alan parametrelerden gelen belirsizlikler başta olmak üzere bütün belirsizlik kaynakları tespit edilir. Belirsizlik kaynakları bir neden sonuç grafiği üzerinde gösterilir. 3) Standart Belirsizliklerin Hesabı: Her bir belirsizlik bileşeninden gelen belirsizlik standart belirsizlik (u(x)) olarak hesaplanır. Sayısal değerinin hesaplanma şekline göre belirsizlik bileşenleri iki ayrı gruba ayrılabilir: Tip A: İstatistiksel yöntemlerle değerlendirilen grup: Bu gruba giren belirsizlik bileşenleri standart sapma olarak nitelendirilir. 15

21 Tekrarlanan ölçümlerden elde edilen bir dizi sonuç rastgele hata sebebi ile birbirinden az da olsa fark gösterir. Her bir değerin ortalamadan farklarının dağılımı kabaca ölçümün belirsizliğini verir. Dağılım ne kadar büyükse belirsizlik de o kadar fazladır. Standart sapma (s) büyüdükçe dağılım yaygınlaşır. Standart sapma ortalamadan sapmaların karelerinin toplamının serbestlik derecesine (n-1) bölümünün kareköküdür. n>30 ise (n-1) yerine n alınır (n=ölçüm sayısı)(,7,1). s = i n = 1 ( x x ) i ( n 1 ) Standart belirsizlik (u(x)), ortalamanın standart sapmasına (standart hata=s/ n) eşittir (5). u ( x) = s / n Birleşik belirsizlik formülünde u(x)/xort şeklinde (ortalamaya oranlı; rölatif) yer bulacak olan bu standart belirsizliği formülde pratik olarak RSD/ n şeklinde almak mümkündür (Relative Standart Deviation=s/Xort). Böylece standart belirsizliği ortalamaya oranlayarak rölatif (birimsiz ; ortalamaya oranlı) standart belirsizliği bulmuş oluruz. Tip B: İstatistiksel olmayan yöntemlerle değerlendirilen grup: Bu gruba giren belirsizlik bileşenleri ilgili standart sapmaya yaklaşık olduğu düşünülen u j olarak nitelendirilir (1). Önceden hesaplanmış bir belirsizlik değeri, sonra bunu kullanan kişi tarafından bir belirsizlik hesabına eklenirken Tip B belirsizlik olarak değerlendirilir. Kullanıcı bu değeri doğrudan bir rapordan (bir kalibrasyon sertifikası, kite ait bilgiler, kalibratörün sertifika değeri gibi) elde eder ve ilgili standart sapmaya yaklaşık olduğu düşünülen standart belirsizliğe (u(x)) dönüştürür (,5,1). Bunun için kullanıcı edindiği bu bilginin hangi dağılıma sahip olabileceğine karar verir ve standart belirsizliğe dönüştürürken o dağılımın özelliğine göre muamale eder (14). 16

22 Şekil -Tip B Belirsizliği değerlendirmede kullanılan üç dağılım tipi Şekil de μ ortalamayı ve taralı alanlar artı eksi bir standart belirsizliği göstermektedir (ort ± u(x)). Normal dağılım için ± u(x) dağılımın %68 ini, dikdörtgen dağılım için dağılımın %58 ini ve üçgen dağılım için dağılımın %65 ini kapsar (14). Normal Dağılım: a) Eğer bir belirsizlik, dağılım tarif edilmeden standart sapma (s), rölatif standart sapma ( s/xort ), veya varyasyon katsayısı (% CV) olarak verilmişse bu dağılım kullanılır[(u(x) = s ; u(x) = x ( s/xort ) ; u(x) =x (%CV/100)]. b) Belirsizlik belli bir güven aralığında verildiğinde kullanılır. Verilen belirsizlik aşağıdaki formülden elde edilmiştir. U x = t n s Burada t değeri belli bir güven seviyesinde belli bir değer alır. %95 güven seviyesi için (yeterli serbestlik derecesinin olduğu varsayılırsa) t=1,96 dır. Tip B belirsizlik 1,96 ya bölünerek standart belirsizliğe (u(x)) çevrilir. Verilen belirsizlikte k faktörü belirtilmişse u(x)= U X / k hesabıyla bulunur. k= değeri yaklaşık %95 lik güven seviyesine denk gelir. Dikdörtgen Dağılım: Sertifikada verilen belirsizlik hiçbir güven seviyesi belirtilmeden x±a şeklinde verilmişse standart belirsizlik u(x)=a / 3 olarak bulunur. Üçgen Dağılım: Değerler ortalama değere yakın olduklarında ve uç noktalarda olma olasılıkları az olduğunda dağılım üçgen dağılıma uyar. Sertifikada verilen değer 17

23 6 ya bölünür. Cam malzeme kullanımının tekrarlarında uç değerler muhtemel olmadığından sertifika değeri üçgen dağılım kabul edilebilir (3,5,14). 4) Birleşik Belirsizliğin Hesaplanması : Kural-1: y=( p+q-r+...) ise uc ( y( p, q;r..)) = u( p) + u(q) + u( r) y değeri p, q, r değerlerinin toplam ve çıkarmalarından oluşuyorsa y nin birleşik belirsizliği ( uc ) birinci kuralla hesaplanır. Kural-: y= p / (q r...) ise uc( y) = y u p ( ) p u q + ( ) q +.. y değeri p, q, r değerlerinin çarpım ve bölümlerinden oluşuyorsa y nin birleşik belirsizliği ikinci kuralla hesaplanır. Bazı durumlarda ise kuralları sırayla uygulayarak birleşik belirsizlik bulunur. q y = p + r Örneğin yukarıdaki ifadenin birleşik belirsizliğini bulmak için önce q ve r den gelen belirsizlikler birleştirilir (kural ), ardından bu belirsizlik, p den gelen belirsizlikle birleştirilir (kural 1)(3).. Çalışmamızda hesaplanan belirsizlik durumları birinci kurala uyduğundan bu kural kullanılmıştır. Çalışmada rölatif (birimsiz; ortalamaya oranlı) standart belirsizlikler birleştirilerek birleşik belirsizlik bulunmuştur. 18

24 5) Genişletilmiş Belirsizliğin Hesaplanması Rastgele etkilerin değerlendirilmesi için yapılan ölçümlerde yeterli serbestlik derecesi (=n-1; n:gözlem sayısı) sağlanmış ise yaklaşık %95 güven seviyesi için k faktörü alınır. Birleşik belirsizlik k= ile çarpılarak genişletilmiş belirsizlik (Ux) bulunur. Serbestlik derecesi 6 veya bunun altında ise iki yönlü Student t tablosundaki t değeri k faktörü olarak kullanılır (3). Tablo 1 de altı ve daha düşük serbestlik dereceleri için t değerleri yer almaktadır. Tablo 1: Student t 95% güven seviyesinde (-yönlü) Sebestlik derecesi(n-1) (t) 1 1,7 4,3 3 3, 4,8 5,6 6,5 6) Belirsizliğin Raporlanması Hesaplamalar sonunda bulduğumuz Ux (genişletilmiş belirsizlik) birimsizdir. Herhangi bir sonuç (X) rapor edilirken sonuç=x± (Ux)X şeklinde rapor edilir. Böylece önceden yöntem için hesaplanmış birimsiz (rölatif; ortalamaya oranlı) genişletilmiş belirsizlik, X sonucu ile çarpılarak o sonuca ait genişletilmiş belirsizlik bulunmuş olur. 19

25 ..3.3-ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ GELİŞMELER ISO 1705 Standardına göre akredite olmak isteyen laboratuarlar için ölçüm belirsizliğinin ifadesi önemli bir meseledir. EURACHEM rehberi Nisan 000 den itibaren çeşitli internet sitelerinden yoğun bir şekilde indirilmiştir. Rehbere olan yoğun ilginin sebebi geleneksel kimyasal ölçümlerin temel prensiplerine ilişkin pratik örnekleri sunması olabilir. Rehberin neredeyse üçte ikisini bu örnekler kaplamaktadır. GUM rehberinde önerilen Tip A ve Tip B belirsizlik değerlendirmelerine EURACHEM rehberinde yer verilmiş ve birçok örnekle değişik belirsizlik bileşenlerinin birleştirilmesi gösterilmiştir. Rehberden edinilen fikir bir neden-sonuç grafiği ile bütün belirsizlik kaynaklarının belirlenmesi ve sonra tamamının hesaplanıp birleştirilmesidir. Bu yöntem, laboratuvarda yapılan belirsizlik değerlendirmesi için en uygun yöntem gibi görünebilir. Fakat ölçümü ifade eden matematik formülün analitik yöntemi bütünüyle tarif etmediği durumlarda belirsizlik tahmini azaltılmış olur. Sıklıkla bütün belirsizlik kaynakları -meselâ örneklemeden ve çevresel etkilerden gelenler- hesaba katılmaz çünkü değerlendirilmeleri zordur. Personel çevre metot Sonuç+ Belirsizlik İzlenebilirlik cihaz örnekleme Şekil 3 Şekil 3 te görülen beş çizgili neden sonuç grafiği ISO 1705 standardındaki bazı önemli bölümlere vurgu yapmaktadır. EURACHEM rehberi esas olarak metotla ve cihazla 0

26 ilgilenmektedir, dolayısıyla belirsizliği olduğundan düşük tahmin etmektedir. Bu durumda ölçüm yapan için diğer belirsizlik bileşenlerinin etkisi bir soru işareti olarak kalır. Belirsizlik değerlendirmesi laboratuvarlar için akreditasyonda önemlidir ve bir ticari kaygıdır. Laboratuvarın belirsizlik değerlendirmesi şüpheden arınmış olmalıdır. Belirsizliğin ifadesindeki zorluklar ve doğru değerlerin gerekliliği göz önüne alınarak belirsizlik değerlendirmesine yeni teklifler getirilmiştir. Bu teklifler kesinlik çalışmalarından elde edilen deneysel verilerin kullanımını içermektedir. ISO/DTS 1748 standardı tekrarlanabilirlik, tekrarüretilebilirlik ve gerçeklik (trueness) değerlendirmelerinin kullanımını önermektedir. Doğruluk (accuracy) çalışmaları esnasında elde edilen bu bilgilerin belirsizliğin değerlendirilmesinde kullanılması anlamlı görülmektedir. Deneysel çalışmanın tek bir laboratuvarda veya çeşitli laboratuvarlarda planlanmasına göre doğruluk çalışması laboratuvar içi validasyona veya laboratuvarlar arası karşılaştırmalara dayanır. ISO/DTS 1748 standardı laboratuvarlar arası verilere dayanmaktadır. Laboratuvar içi veriler de laboratuvarda uygulanan metodun yeteneğini tam olarak yansıtır. Hangi tip verinin seçileceğini analitik yöntemin kullanım amacı belirler. Analitik yöntemi bir tek laboratuvarda kullanmak amaçlanıyorsa sadece laboratuvar içi değişen durumlar (günler, çalışma serileri, personel) etkili olacağından tek laboratuvardan alınan veriler kullanılacaktır. Toplam varyans, diğer deyişle ara kesinlik, durum içi ve durumlar arası (günler, çalışma serileri, personel) varyansların toplamıdır. Analitik yöntem bir çok laboratuvarda uygulanacaksa durumlar, laboratuvardan laboratuvara değişecektir. Böyle bir modelde tek laboratuvardaki durumlar arası varyans durum içi varyansa (repeatability) indirgenebilir veya ondan çok farklı değildir. Toplam varyans diğer değişle tekrarüretilebilirlik laboratuvarlar arası varyans ve laboratuar içi varyansın (tekrarlanabilirlik) toplamına eşittir. Laboratuvar içi veya laboratuvarlar arası çalışmaların tek farkı deneyin planlanması ve durumlar arası ifadesine verilen anlamdır. ISO/DTS 1748 deki tavsiyelere göre β-tahmini değerlendirmemizde kullandığımız varyans durumlar arası varyans ve durum içi varyansların toplamı olan ara kesinlik varyansı ile tahmin edilen biasın varyansının toplamına eşittir. Bu da şu anlama gelir ki β- 1

27 tahmini için müsamaha aralığının standart sapmasını ölçümün standart belirsizliği olarak değerlendirebiliriz (15) KONTROL KARTLARI VERİLERİNDEN BELİRSİZLİK DEĞERLENDİRME İç kalite kontrol için kullanılan kontrollerin değerlerinin bir ortalaması ve bir standart sapması vardır. Kontrol kartlarında; ortalama değer, ortalamadan iki standart sapma altı ve üstü değerde olan uyarı sınırları ile ortalamadan üç standart sapma altı ve üstü değerde olan ret sınırları vardır. Uyarı sınırları içerisinde 1000 ölçümden 950 tanesi ve ret sınırları içerisinde 1000 ölçümden 997 tanesi vardır. Buradan şu sonuca ulaşılabilir: Ret sınırları %99.7 güven seviyesinde bir ölçüm belirsizliği değerlendirmesi sağlarken uyarı sınırları da %95 güven seviyesinde bir ölçüm belirsizliği değerlendirmesi sağlar (16). Kontrol materyalinden belli bir sayıda (n) ölçüm yapıldıktan sonra ortalama ve standart sapma (β-tahmini için müsamaha aralığının standart sapması) hesaplanır. Standart sapma bize ölçümün standart belirsizliğini verir. Buna başka belirsizlik eklemeyeceğimiz için standart belirsizliğimiz doğrudan birleşik belirsizliktir (u c ). Birimden kurtarmak için ortalamaya oranlanır ve yüzde olarak ifade etmek için 100 ile çarpılır (3,15,16). uc s = Xort 100% Genişletilmiş belirsizliğin hesabı için güven seviyesi %68 olan u c, uygun k faktörü ile çarpılır (3).

28 DIŞ KALİTE KONTROL VERİLERİNDEN BELİRSİZLİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dış kalite kontrol iki ya da daha fazla laboratuvarın katıldığı ve her bir laboratuvarın yaptığı ölçümlerin kalitesini nesnel biçimde ortaya koymak için özdeş materyallerin her birinde çalışılıp verilerin değerlendirmeye tutulduğu organizasyondur (17). xlab X HEDEF z = SD z skoru bir laboratuvarın sonucunun hedef değerden farkının tüm laboratuvarların sonuçlarıyla elde edilen standart sapmaya oranlanmasıyla bulunur. Laboratuvarın performansı z skoruna göre değerlendirilir. -< z <+ aralığı kabul edilebilir aralıktır. -3< z <- veya +< z <+3 aralıkları uyarı oluşturur. z<-3 veya z > 3 değerleri kabul edilemez. Dış kalite kontrol verileri laboratuvarlar arası karşılaştırmayı mümkün kılar. Burada laboratuvardan laboratuvara değişen durumlar arası değişiklikler devreye girer. Toplam varyans diğer değişle tekrarüretilebilirlik ; laboratuvarlar arası varyans ve laboratuvar içi varyansın (tekrarlanabilirlik) toplamına eşittir. β-tahmini değerlendirmemizdeki varyans, tekrarüretilebilirlik varyansı ile tahmin edilen biasın varyansının toplamına eşittir. Böylece laboratuvarların sonuçlarının β-tahmini için müsamaha aralığının standart sapmasını, ölçümün standart belirsizliği olarak değerlendirebiliriz. Buna başka belirsizlik eklemeyeceğimiz için standart belirsizliğimiz doğrudan birleşik belirsizliktir (u c ). Birimden kurtarmak için ortalamaya oranlarız ve yüzde olarak ifade etmek için 100 ile çarparız (3,15,16). uc s = Xort 100% Genişletilmiş belirsizliğin hesabı için güven seviyesi %68 olan u c, uygun k faktörü ile çarpılır (3). 3

29 3-MATERYAL VE YÖNTEM 3.1-MATERYAL Laboratuarımıza gelen serum örneklerinden hazırladığımız serum havuzundan yapılan ölçümlerin belirsizliği hesaplandı. Bunun yanında laboratuvarımızın iki aylık döneme ait iç kalite kontrol verilerinden belirsizlik değerlendirmesi yapıldı ve hesapla bulunan sonuçlarla karşılaştırıldı. Ayrıca laboratuvarımıza ait bazı dış kalite kontrol verileri de belirsizlik açısından irdelendi. 3.-ÇALIŞMA PRENSİBİ Hazırlanan serum havuzundan Abbott Architect c16000 klinik kimya analizöründe hekzokinaz son nokta (end point) metoduyla glukoz, kinetik metotla aspartat aminotransferaz (AST), kemilüminesan mikropartikül enzim immünolojik ölçümle tiroit uyarıcı hormon (TSH) analiz edilmiştir. 3.3-CİHAZ Abbott firmasına ait Architect c16000 klinik kimya ve i000 SR hormon analizörlerinde çalışılmıştır. 3.4-REAKTİFLER Tüm çalışmalarda Abbott Diagnostics firmasından temin edilen orijinal ticari kitler kullanılmıştır. Glukoz için geri kazanım (recovery) hesaplaması yapılırken eklenen madde olarak farklı bir ticari firmanın sistem kalibratörü kullanılmıştır. 3.5-KALİBRATÖRLER Glukoz kalibrasyonu ve belirsizlik hesabında Abbott Diagnostics firmasından temin edilen çoklu biyokimya kalibratörü ve TSH kalibrasyonu ve belirsizlik hesabında aynı firmadan temin edilen TSH kalibratörü, kullanılmıştır. AST ölçümü için kalibratör kullanılmamış, firmanın kendi laboratuvarında belirlediği faktörle çalışılmıştır. 4

30 3.6-YÖNTEMLER Hekzokinaz Yöntemi: ATP molekülü ve Mg + iyonu varlığında hekzokinaz enzimi numunedeki glukozu, glukoz-6-fosfata çeçirir. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi NAD + varlığında glukoz-6-fosfatı, 6-fosfoglukonata çevirir. Bu reaksiyonda NAD nin indirgenmesiyle oluşan NADH miktarı numunedeki glukoz miktarıyla doğru orantılıdır. NADH ın 340 nm deki absorbansı ölçülür. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzimi mayadan elde edilmişse kofaktör olarak NADP +, bakteriden elde edilmişse NAD + kullanılır. Bu yöntem üzerine kurulu bir referans metod geliştirilmiş ve doğrulanmıştır (validasyonu yapılmıştır) (18). AST Ölçümü İçin Enzimatik Yöntem : Aspartat aminotransferaz enzimi L- Aspartat ın transaminasyonunu geri dönüşümlü olarak katalizler. Yeterli miktarda L- Aspartat ve α-ketoglutarat varlığında AST okzaloasetat ve L-Glutamat oluşturur. Açığa çıkan okzaloasetat NADH varlığında malat dehidrogenaz (MD) enzimiyle L-Malat a indirgenir ve NAD + oluşur (Şekil 4). NADH ın 340 nm deki azalan absorbansıyla reaksiyon takip edilir ve dakikadaki absorbans değişiminden AST aktivitesi bulunur (18). Şekil 4 TSH Ölçümü İçin İmmünkemilüminesan Yöntem: Architect TSH kitiyle yapılan ölçümde ilk adımda numune, anti-β TSH antikor kaplı paramanyetik mikropartiküller ve tetkik dilüenti ile birleştirilir. Numunedeki TSH, anti-β TSH antikor kaplı mikropartiküllere tutunur. Yıkamadan sonra, akridinyum işaretli anti-α TSH antikorları ikinci adımda ilave edilir. Ardından reaksiyon karışımına Pre-Trigger ve Trigger çözeltileri eklenir, elde edilen kemilüminesan reaksiyon relatif ışık üniteleri olarak ölçülür. 5

31 Numunedeki TSH miktarı ile optik sistemle tespit edilen relatif ışık ünitesi arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. 3.7-BELİRSİZLİK KAYNAKLARININ TESPİTİ VE BİRLEŞİK BELİRSİZLİĞİN HESAPLANMASI Glukoz, AST ve TSH için belirsizlikler GUM ve EURACHEM rehberleri esas alınarak belirsizlik kaynakları bulunup hesaplanmıştır. Tespit ettiğimiz belirsizlik kaynakları şöyledir: 1-Kitten gelen belirsizlik (Tip B): Kitin tarifesinde kite ait çalışma içi, çalışmalar arası, günler arası tekrarlanabilirlikten elde edilen CV [(Coefficient of Variation) =Relative Standard Deviation = (standart sapma/ortalama)] değerleri bulunmaktadır. Kite ait en büyük RSD, bize kite ait en yüksek belirsizlik tahminini sağlar. Bunu biz kendi hesabımıza katarken Tip B belirsizlik olarak değerlendiririz. RSD birimden arındırılmıştır (birimsiz; rölatif=oranlanmış). RSD değeri hiçbir güven seviyesi belirtilmeksizin verildiği için dikdörtgen dağılım kabul edilir ve kitten gelen birimsiz standart belirsizlik RSD nin 3 e bölünmesiyle bulunur (RSD/ 3). -Kalibratörden gelen belirsizlik (Tip A): Kalibratörün tarifesinde kalibratöre ait sertifika değeri verilmemiştir. Eğer verilseydi bu değer Tip B belirsizlik olarak değerlendirilecekti. Bunun yerine bu çalışmada kalibratör on defa arka arkaya çalışılıp ortalama, standart sapma ve RSD hesaplanmıştır. Kalibratörden gelen birimsiz standart belirsizlik RSD nin n e bölünmesiyle bulunur (RSD/ n, n=çalışma tekrarı). 3-Kalibrasyon kayma belirsizliği (Tip A): Kalibrasyon eğrisindeki kayma belirli değeri aştığında yeniden kalibrasyon yapmak gerekir. Kalibrasyon eğrisinin kaymasından gelen belirsizlik maksimum kayma değerinin 3 e bölünmesiyle (dikdörtgen dağılım) bulunur. Biz çalışmamızda kalibratör hasta gibi çalışıldığında kalibratör 6

32 konsantrasyonundan maksimum kayma değerini glukoz için % ve TSH için %7 olarak aldık (u kalibrasyon kayma =kalibrasyon kayma/ 3 ) (19). 4-Geri kazanım (Recovery) belirsizliği (Tip A): Geri kazanım çalışması, gerçeklik (trueness) değerlendirmesi için yapılır. Geri kazanım, Rm (method recovery) simgesi ile gösterilebilir. Rm nin 1 eşit olması beklenir. (Rm = ortalama Rm ) Geri kazanım çalışması üç farklı şekilde yapılabilir: a) Numune ile benzer matrikse ve konsantrasyona sahip sertifikalı referans materyal (CRM) kullanılarak: CRM en az 10 defa arka arkaya çalışılır. C obs, 10 okumanın ortalama konsantrasyonudur ve C CRM referans materyalin sertifika değeridir. Rm ve geri kazanım belirsizliği (urm) aşağıdaki gibi bulunur: C Rm = C obs CRM u( R m ) = R m u( C C obs obs ) u( C + C CRM CRM ) b) İçinde analit olmayan uygun matrikse sahip numuneden belirli bir hacim bilinen miktarda analit içeren numuneye eklenerek: C obs, eklemeden sonraki 10 defa arka arkaya yapılan okumanın ortalaması ve C spike analit içeren numunenin konsantrasyonudur. Rm ve geri kazanım belirsizliği (urm) aşağıdaki gibi bulunur: C Rm = C obs Spike u( R m ) = R m u( C C obs obs ) u( C + C spike spike ) 7

33 c) İçinde bilinen miktarda analit olan uygun matrikse sahip numuneden belirli bir hacim bilinen miktarda analit içeren numuneye eklenerek : C spike eklenen konsantrasyonu, C obs eklemeden sonra 10 defa arka arkaya yaptığımız okumadan bulduğumuz ortalama konsantrasyonu, C örnek ise üzerine ekleme yaptığımız numuneden kaynaklanan konsantrasyonu ifade eder. Rm ve geri kazanım belirsizliği (urm) aşağıdaki gibi bulunur: C Rm = obs C C spike örnek u( R m ) = R m u( C C obs obs C C örnek örnek ) u( C + C spike spike ) Hesaplanan urm birimsizdir. Rm nin 1 den anlamlı olarak farklı olup olmadığını anlamlılık testi yaparak görebiliriz. Rm 1 den farklı değilse u(rm) (geri kazanım belirsizliği) birleşik belirsizlik hesabına eklenir. Rm 1 den anlamlı olarak farklı ise anlamlı bias vardır ve düzeltilmesi gerekir. Anlamlılık testi için t hesap değeri hesaplanır, t-tablosundan uygun serbestlik derecesi (=n-1; n: çalışma sayısı) ve yeterli güven seviyesi için t tablo değeri bulunur. t = 1 R m u(r m ) t hesap < t tablo ise Rm nin 1 den anlamlı olarak farklı olmadığına karar verilir (5,0). 8

34 5-Tekrarlanabilirlikten gelen belirsizlik (Tip A): Aynı örnekten arka arkaya yapılan 10 ölçüm sonucunun standart sapmasının n e bölümü (ortalamanın standart sapması) tekrarlanabilirlikten gelen standart belirsizliktir. Birimsiz (rölatif) standart belirsizliğe dönüştürmek için ortalamaya bölünür.( CV=RSD=s/Xort ) s 1 u ( x) = = n Xort RSD n Birleşik Belirsizlik: Hesaplanan bütün birimsiz standart belirsizlikler birleştirilerek birimsiz birleşik belirsizlik (u c ) bulunur. uc = + ( u. kit) + ( u. kalibratör) + ( u. kalibrasyon. kayma) + ( u. rec) ( u. tekrar ) Genişletilmiş Belirsizlik (U): u c, uygun k faktörü ile çarpılarak genişletilmiş belirsizlik bulunur. U = k uc 4-BULGULAR A-GLUKOZUN ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ 1-Kitten gelen belirsizlik (Tip B): Kitin tarifesinde yer alan en yüksek %CV (%RSD) çalışma içi %CV = 1,98 dir (dikdörtgen dağılım). 0,0198 u( kit) = = 0,

35 -Kalibratörden gelen belirsizlik (Tip A): Glukoza ait iki düzey kalibratör 10 defa arka arkaya çalışıldı (Tablo ). Tablo: Glukoz kalibratörlerinin tekrarlanabilirliği Ölçüm no Kalibratör-1 (97 mg/dl) Kalibratör- (44 mg/dl) Ortalama 98,3 46 Standart sapma (s) 0,781,79 RSD ( s/ortalama) 0,0079 0,0065 Her iki seviye kalibratörün RSD leri havuz formülüyle birleştirilirek RSD havuz bulundu. RSDhavuz = RSD 1 ( n 1) + RSD ( m 1) ( n 1) + ( m 1) RSDhavuz = (0,0079) (10 1) + (0,0065) (10 1) + (10 1) (10 1) = 0,0074 RSDhavuz 0,0074 u( kalibratör) = = = 0, n + m 0 3-Kalibrasyon kayma belirsizliği (Tip A): Glukoz çalışmamızda kalibratör hasta gibi çalışıldığında maksimum kayma değerini % olarak aldık (kalibratör1=97 mg/dl; kalibratör = 44 mg/dl; kayma=(98,3-97)/97=0,013). 0,0 u( kalibrasyon. kayma) = = 0,

36 4-Geri kazanım ( Recovery ) belirsizliği (Tip A): Geri kazanım çalışması için başka bir ticari firmadan elde edilen sistem kalibratörü (c.i.f.a.s.) 5mL lik cam pipet kullanılarak sulandırılmıştır. u( R m ) = Rm u( C C obs obs C C örnek örnek ) u( C + C spike spike ) 4.1 Eklenen konsantrasyon belirsizliği = u (Cspike) Ticari sistem kalibratörü c.i.f.a.s. ın sulandırma belirsizliğini bulmak için 5mL lik, 0,05mL çözünürlükteki pipetin hacim belirsizliği bulunur. u( pipet5) = u pipet5. kalibrasyon + u pipet5çöz + u pipet5temp Pipetin kalibrasyonundan gelen belirsizlik : Üreticinin beyan ettiği maksimum sapma değeri ±0,030mL dir. Güven seviyesi belirtilmediğinden dikdörtgen dağılım kabul edilir. 0,030mL u( pipet5. kalibrasyon) = = 0, 017mL 3 Pipetin çözünürlüğünden gelen belirsizlik : Pipette çekilen hacim okunurken yapabileceğimiz en yüksek hata çözünürlüğün yarısı kadardır. Yapabileceğimiz hatanın güven seviyesini bilmediğimiz için dikdörtgen dağılım kabul edilip çözümürlüğün yarısı 3 e bölünerek çözünürlük belirsizliği bulunur. 0,05mL u( pipet5. çözünürlük) = = 0, 0144mL 3 Ortam sıcaklığının hacim üzerine etkisinden gelen belirsizlik : Ortam sıcaklığının ±5 o C değiştiği kabul edilmiştir. ΔT = ±5 o C α SU =,1*10-4 ml/ml o C 31

37 u( pipet5. temp) = pipet. hacmi αsu ΔT 3 5mL,1 10 = 4 o ml / ml C 5 3 o C = 0,00303mL 5 ml lik pipetin toplam hacim belirsizliği : u( pipet5) = u pipet5. kalibrasyon + u pipet5çöz + u pipet5temp u( pipet5) = (0,017) + (0,0144) + (0,00303) = 0, 04mL Seyreltmeden gelen birimsiz belirsizlik : u( pipet5) 0,04mL u( c. i. f. a. s. seyreltme) = = = 0,00448 pipetin. hacmi 5mL 4.1.-Serum havuzundan ml ve hazırlanan sistem kalibratörü c.i.f.a.s. dan 1 ml çekilip karıştırılarak geri kazanım çalışması yapıldığı için kullanılan bu ve 1 ml lik pipetlerden gelen belirsizlik de eklenen konsantrasyon belirsizliğine dahildir. ml lik 0,0 ml çözünürlükteki pipet için üreticinin beyan ettiği en yüksek sapma değeri ±0,010 ml dir. u( pipet) = u pipet. kalibrasyon + u pipetçöz + u pipettemp u( pipet) = 0, ,0 /, u( pipet.) = 0, 0083mL 3

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU

KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU TURKLAB Rehber 01 KİMYASAL ANALİZLERDE METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Doç. Dr. Aysun Yılmaz TURKLAB- KALIBRASYON VE DENEY LABORATUVARLARI DERNEĞI Büyükdere Cad. Gökfiliz İşhanı Kat:3 Biruni Laboratuvarı

Detaylı

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık

TS EN ISO/IEC 17025 Kapsamında Akreditasyona Teknik Hazırlık Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry - Turk J Biochem] 2006; 31 (2); 96 101. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 21 Haziran, 2006 TurkJBiochem.com [Published online 21 June, 2006] TS EN ISO/IEC

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ LABORATUVAR AKREDİTASYONUNDA TOPLAM TEST SÜRECİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ALTI SİGMA METODOLOJİSİ UZMANLIK TEZİ DR.

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı

Temel Ölçümbilim ve Kalibrasyon Eğitimi Programı Programın Amacı İşletmelerin, Kalite Yönetimi Sistemi (Muayene, Test, Kalibrasyon, Doğrulama, Dokümantasyon) vb. birimlerinde çalışanlara metroloji ve kalibrasyon/doğrulama ile ilgili temel kavram ve bilgilerin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu tadil metni 09 Mart 2010 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin üzerindeki redaksiyonel düzeltmeler devam etmektedir. TS EN

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ BELİRLİ GIDALARDA DİOKSİNLERİN, DİOKSİN BENZERİ POLİKLORLU BİFENİLLERİN VE DİOKSİN BENZERİ OLMAYAN POLİKLORLU BİFENİLLERİN SEVİYESİNİN RESMİ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO/IEC17025 Aralık 2005 ICS 03.120.20 DENEY VE KALİBRASYON LÂBORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR General requirements for the competence of testing and

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TS ISO EN/IEC 17025:2007 STANDARDINA AKREDİTE EMİSYON ÖLÇÜM DENEY LABORATUVARLARININ YETERLİLİK/KARŞILAŞTIRMA TESTLERİNİN ANALİZİ VE SAHA ÇALIŞMALARININ

Detaylı

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 19-2O EKİM 1995 Sanayi Odası / ESKİŞEHİR MMO Yayın No: 177 INTERFEROMETRE VE OPTİK GİRİŞİM SAÇAK SAYICI SİSTEMİ İLE YER DEĞİŞTİRME

Detaylı

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK:

ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: ISO/IEC 17025:1999 KAPSAMINDA AKREDİTASYONA TEKNİK HAZIRLIK: TEKNİK YETERLİLİK Akreditasyon sürecinde laboratuvar uzmanından beklenen asli görev teknik yeterliliğin sağlanmasıdır.teknik yeterlilik kavramı

Detaylı

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI tmmob makina mühendisleri odası I. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI 19-2O EKİM 1995 Sanayi Odası / ESKİŞEHİR MMO Yayın No: 177 AC GERİLİM STANDARTLARI VE AC GERELİM İZLENEBİLİRLİĞİ Saliha Selçik

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, YÖNETİMİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Doç. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonometri Bölümü İstatistik Anabilim Dalı eris@uludag.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, öncelikle performans

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ

HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ T.C Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü HAVA KALİTESİ İZLEME METODOLOJİLERİ VE ÖRNEKLEM KRİTERLERİ ISBN 975-590-032-2 Hazırlayanlar Canan YEŞİLYURT

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.

Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı AĞUSTOS 2015-ANKARA. Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov. Hazırlayan : Mustafa DEMİRCİ Adli Bilişim Uzmanı Tüm yayın hakları, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna aittir. www.tkhk.gov.tr AĞUSTOS 2015-ANKARA SUNUŞ Günümüzde gelişen bilişim teknolojileri sayesinde

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ

M BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE İSTATİSTİK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri

Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması. Çeviri Performans İncelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Performans incelemelerinde Örneklemeden Yararlanılması Çeviri Cumhuriyetin 75'inci Yıldönümü Dizisi: 16 Özgün Adı: Use of Sampling- Value for

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı