Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu"

Transkript

1 Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu ( tarih itibariyle değişiklikler ve ilaveler ile birlikte) Bölüm 1. Genel Hükümler Bölüm 2. Yatırırmın hukuksal rejimi Bölüm 3. Yatrırmın devlet desteği Bölüm 4. Son hükümler (Madde 1-3) (Madde 4-10) (Madde 11-22) (Madde 23-24) İşbu Kanun Kazakistan Cumhurşyetinde yatırırmlarla ilgili ilişkileri düzenlemektedir ve yatırımın hukuksal ve ekonomik teşvik etmek için esasların izah eder, Kazakistan Cumhuriyeti yatırımlar için yatırımcıların korunmasını garanti eder, yatırımların devleti destek önlemlerin tayin eder. Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1. İşbu Kanunda kullanılmakta olan ana anlamlar İşbu Kanunda aşağıda belirtilen ana anlamlar kullanılmaktadır: 1) bileşkenler teknolojik ekipmanın toplam olarak bütünlüğünü sağlayan ve Gümrük Birliği Komisyonu tarafından ilgili mal listesine dahil edilen bir bütünün parçaları; 2) iş programı işletmeye açılmadan önce yatırım projesinin uygulanmasına yönelik takvim iş programını, hem de işletmeye açıldıktan sonra projenin ana üretim göstergelerini belirten yatırım kontratının eki; 3) yatırımlar girişimcilik faaliyetleri için kullanılan finansal kiralama sözleşmesi imzalandığı andan itibaren (leasing) finansal kiralama malları dahil, her türlü mallar (şahsi kullanım için öngörülen mallar dışında) ayrıca yatırımcı tarafından özel kişi kurucu sermayesine yatırılan bu mallar üzerindeki haklar veya girişimcilik faaliyeti için kullanılan fikse edilmiş aktiflerin artışı ayrıca imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen aktifler. 4) yatırımlar ile ilgili yetkili organ (devamında yetkili organ) yatırım sözleşmelerin yapılmasından sorumlu ve onların yerinme getirilmesini kontrol eden, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenmekte olan devlet organı; 4-1) öncelikli yatırım projesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanan belirli öncelikli faaliyet türleri listesine göre yeni kurulmuş tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen, Cumhuriyet Bütçe Kanunu nda belirtilen ve yatırım imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte geçerli olan aylık hesap göstergesinin en az iki milyon katı değerinde yatırımların yapılmasını öngören bir yatırım projesi; 5) yatırım anlaşmazlığı yatırımcının yatırım faaliyetlerinden dolayı yatırımcı ve devlet organı arasında sözleşme yükümlülüklerinden ortaya çıkan anlaşmazlık;

2 6) yatırım projesi - imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen üretimler dahil, yeni üretimlere, mevcut üretimlerin genişletilmesine ve yenilenmesine yatırım yapılmasını öngören faaliyetler kompleksi; 7) yatırım kontratı yatırımların yapılmasını ve yatırım imtiyazlarının sunulmasını öngören yatırım projesinin uygulanması için bir sözleşme; 8) yatırım faaliyeti ticari kuruluşların kurucu sermayelerine katılımı ile ilgili veya girişimcilik faaliyeti için kullanılan fikse edilmiş aktiflerin oluşturulması veya arttırılması ile ilgili ayrıca imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen fikse edilmiş aktifler ile ilgili özel veya tüzel kişi faaliyeti; 8-1) yatırım ombudsmanı yatırımcıların hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yardım etmek için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce görevlendirilen bir memur (görevli); 9) yatırım preferansları yatırım projesinin veya yatırım stratejik projesinin gerçekleştirilmesini yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerine Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sunulan üstünlükler; 10) yatırım stratejik projesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen listeye giren ve Kazakistan Cumhuriyetinin gelişimine stratejik etki yapabilen yatırım projesi; 10-1) yatırım teşviği öncelikli yatırım projesinin uygulanması için yatırım kontratını imzalayan Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisine yatırım imtiyazı olarak karşılıksız ve geri alınamaz şekilde sunulan parasal desteğin bir türü; 11) yatırımcı - Kazakistan Cumhuriyetinde yatırım yapan özel ve tüzel kişiler; 11-1) yatırımcı için bir pencere prensibi öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılara kamu hizmetlerini sunmaya yetkili olan organ tarafından sağlanan, yatırımcıların belgelerin toplama ve hazırlama işlemine katılmasını minimize etmeyi ve kamu hizmetlerini sunanlar ile doğrudan temasını sınırlandırmayı öngören bir merkezi yardım şekli; 12) Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yabancı katılımlı tüzel kişi dahil, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen düzene uygun olarak kurulan tüzel kişi; 13) devlet sübvansiyonu Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisine geçici kullanım için karşılıksız verilen veya yatırım projesinin veya yatırım stratejik projesinin gerçekleştirilmesi için daha sonra karşılıksız kendi mülkiyetine geçirilmesi için veya toprak kullanımına verilmek üzere, karşılıksız toprak kullanım hakkı olarak verilen Kazakistan Cumhuriyeti mülkiyeti; 14) minoritar yatırımcı oy veren hisselerinin yüzde onundan daha az tutarda (katılanların toplam oy sayısının yüzde onundan daha az oy) yatırım yapan yatırımcı; 15) model kontrat Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan ve yatırım kontratların yapılması esnasında kullanılan standart kontrat; 16) teknolojik ekipman yatırım proje veya yatırım stratejik proje teknolojik sürecinde kullanılması öngörülen mallar.

3 Madde 2. Yatırımlar hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Yatırımlar hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası na dayanır ve işbu Kanun dan ve Kazakistan Cumhuriyeti normatif-hukuksal aktlarından oluşmuştur 2. İşbu Kanun aşağıdakilerle ilgili ilişkileri düzenlememektedir: Devlet bütçesi araçlarından yatırımları gerçekleştirmek; Ticaret dışı kuruluşlara, eğitim, hayırserverlik,bilimsel ve dini amaçlar için dahil, yatırım ile. 3. Yatırımı yerine getirirken ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarının diğer alanlarına ilgili ortaya çıkan ilişkiler, işbu Kanunun hükümleri Kazakistan Cumhuriyeti nin böyle kanunlarına karşı olmayan kısmında uygulanmaktadır Yatırımcının imzalanmış yatırım kontratı üzerinde yabancı işçileri çalıştırması ile ilgili ilişkiler Kazakistan Cumhuriyeti nin halk istihdamı hakkında mevzuatına göre düzenlenmektedir. 4. Eğer Kazakistan Cumhuriyeti ile onaylanan uluslararası Sözleşme ile, işbu Kanunda yer alan kurallardan daha diğer kurallar tesbit edilirse, uluslarası Sözleşme kuralları uygulanmaktadır. Madde 3. Yatırım faaliyetinin tesisleri 1. Yatırımcılar herhangi bir tesislere yatırımları ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuat aktları ile öngörülen olaylar dışında, girişimcilik faaliyetlerinin türlerin gerçekleştirmeye haklıdır. Girişimcilik faaliyetlerinin tesisleri ve türlerine ilgili yatırımcıların hakları ve görevleri yatırım gerçekleşen, işbu Kanun ile tesbit edilir, Kazakistan Cumhuriyeti diğer yasama aktları ve uygun sözleşmeler ile tesbit edilmektedir. 2. Kazakistan Cumhuriyeti yasama aktları ile, ulusal güvenliğini sağlamak için ihtiyaç göz önüne alındığında, sınırlanan veya yasaklanan yatırım faaliyetlerine ilgili onların türleri ve(veya) sınırları tayin edilebilir. Bölüm 2.Yatırımın hukuksal rejimi Madde 4. Kazakistan Cumhuriyeti toprağında yatırımcılar faaliyetlerinin hukuksal korunmasının garantisi. 1. Yatırımcı Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası ile sağlanan hakların ve menfaatlerinin tam ve kayıtsız ve şartsız korumasıyla, dolaysıyla Kazakistan Cumhuriyeti ile onaylanan uluslararası Sözleşmeler ile de sağlanabilmektedir. 2. Yatırımcı Kazakistan Cumhuriyeti yasal aktlarına uygun olmayan,devlet organları ile yayınlandığı sonucunda verilen zarar için, dolaysıyla Kazakistan Cumhuriyeti sivil yasallarına uygun olarak işbu organlarının görevli şahıslarının yasa dışı hareketlerin(hareketsizlikler) sonucunda geri ödemeyi talep etmeye haklıdır. 3. Kazakistan Cumhuriyeti yatırımcılar bir taraftan ve Kazakistan Cumhuriyeti devlet organları ikinci taraftan akdedlilen Sözleşmeler şartlarının kararlığın garanti etmektedir, eğer Sözleşmeye tarafların rizası ile herhangi bir değişiklikler yapılan onaylar hariç İşbu garantiler aşağıdakilere yaygınlaştırılmamaktadır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatındaki değişiklikler ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası Sözleşmeleri değişikliklerinin yürürlüğe girmesi ithalat,üretim, vergiye tabi malların gerçekleştirmek şartları ve düzeninin değişimine getirecektir; 2) Ulusal ve çevre güvenliği, sağlık hizmetleri ve ahlakın sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı aktlarına yapılan değişiklikler ve ekler.

4 Madde 5. Gelirleri kullanımı garantisi Yatırımcılar aşağıdakilere haklıdır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak bütçeye vergi ve diğer ödemeleri yaptıktan sonra ve kendi takdirlerine göre kendi faaliyetlerinden kavuşan gelirleri kullanmak; 2) Kazakistan Cumhuriyeti toprağında bankalarda ulusal ve(veya) yabancı parayla Kazakistan Cumhuriyeti banka ve para Mevzuatına uygun olarak banka hesabın açtırmak; Madde 6. Yatırımcılara ilgili devlet organları faaliyetlerinin açıklığı ve yatırım faaliyetin yerine getirmesiyle bağlı yatırımcıları bilgi ile sağlamak 1. Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarının, yatırımcılarının menfaatlerin temsil eden resmi bildirileri ve normatif-hukuksal aktları Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatında tesbit edilen düzende ilan edilmektedir. 2. Yatırımcılara, azınlık yatırımcıları dahil olmak üzere, tüzel kişiler hakkında registre bilgileri ile,onların tüzükleri, taşınmaz mallar ile işlemleri registresi hakkında, dolaysıyla yatırımcılık faaliyetlerin gerçekleştimekle ilgili ve ticaret ve kanunla korunan diğer sırları içermeyen Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı aktlarında tesbit edilen diğer bilgilere özgür erişimi sağlanmaktadır. Madde 7. Devlet organları ile yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrolü gerçekleştirmek 1. yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrol, böyle haka Kazakistan Cumhuriyeti kanunları ile sağlanan devlet organları ile gerçekleşmektedir. 2. yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrolü gerçekleştirmenin düzeni ve süresi Kazakistan Cumhuriyeti kanunları ile gerçekleşmektedir. Madde 8. Millileştirme ve el koyma üzerinde yatırımcılar hakların sağlamak 1. Devlet ihtiyaçları için yatırımcı mülkün zarlayıcı kaldırmak(millileştirme ve el koyma) mülk sahipliğine el konulması Kazakistan Cumhuriyeti kanunları aktları ile öngörülen isitisna olaylarda katlanmaktadır. 2. Millileştirme sırasında yatırımcıya, ona Kazakistan Cumhuriyeti millileştirme hakkında yasal aktların yayımladığı neticesinde neden olan zararlar Kazakistan Cumhuriyeti ile tam hacmide tazmin edilmektedir. 3. Yatırımcı mülkünün el koyması mülkiyet piyasa ücreti ödemesi ile gerçekleştirmektedir. Mülkiyet Piyasa ücreti Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı ile tesbit edilen düzende tayin edilmektedir. 4.Mülk sahibine el koyulan mülk ücreti geri ödenen değeri, yargı düzeninde itiraz edilebilmektedir. 5. Keyfiyet eylemlerinin durdurulduğu sırada,onunla bağlı el koyma gerçekleştirilmiş olan, yatırımcı korunmuş mülkün iadesini talep etme hakkı vardır, ancak mülkiyetin değer kaybı hesabı kayıpları dikkate alarak, tazminat miktarı ödemek zorundadır. Madde 9. Tartışmaların çözümlenmesi 1. Yatırım tartışmaları müzakere yoluyla çözülebilir, uzmanların katılımı dahil,ya da önceden taraflarca anlaşmazlıkların çözmesini kabul edilen üsülüne uygun olarak çözümlenebilmektedir. 2. Eğer bu paragraf 1 hükümlerine uygun olarak tartışmaları çözmenin imkansızlığında tartışmaları çözmek uluslararası anlaşmalar uyarınca ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarının aktları ile Kazakistan Cumhuriyeti mahkemelerinde, dolaysıyla taraflarca sözleşmeler ile tayin edilen uluslararası hakem mahkemelerinde gerçekleşmektedir. 3.Yatırıma bağlı olamayan tartışmalar Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak çözülmektedir.

5 Madde 10. Yatırımcı yetkisini diğer şahısa geçişi Eğer yabancı devlet veya onun yetkili devlet organı, Kazakistan topragında yerine getirilen ve ona yatırıma ilişkin kendisine verilen garantiye göre (sigorta sözleşmesi) yatırımcı lehine ödemeler gerçekleştirse, ve bu yabancı ülkeye ya da bu yatırımlar için yatırımcının hukuk yetkisi(taleplere boyun eğmek) geçerse, Kazakistan Cumhuriyeti nde böyle hukuk yetkisi geçişi(talepler ödünü) eğer yetırımcı Kazakistan Cumhuriyeti nde yatırım gerçekleştirirse ve(veya) belirli sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirirse yasaya uygun diye tanılmaktadır. Bölüm 3. Yatırımın devlet desteği Madde 11. Yatırımın devlet desteğinin amacı 1. Yatırımın devlet desteğinin amacı çağdaş teknoloji, kazak personelin eğitimi,yanı sıra çevre koruma ile faaliyette bulunan üretimlerin yeni, genişleme ve yenilenmesine yatırımın ekonomik kalkınma ve özendirmek için elverişli yatırım ortamın yaratmak. 2. Yatırımın devlet desteği yatırım pereferansların sağlamaktadır. Madde 12. Yetkili organ 1. Yatırımın devlet desteği Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile tayin edilen yetkili organ ile yerine getirilmektedir. 2. Yetkili organ kendi yetkisi çerçevesinde ve ona yükümlü olan görevleri yerine getirmek için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile tayin edilen düzende Kazakistan Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişileri arasından uygun devlet organları uzmanların,danışmanları ve eksperler katılmasını sağlamaya haklıdır Yetkili organ, öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılar ile yatırımcı için bir pencere prensibine göre işbirliği yapmaktadır Yetkili organ, yatırımcılara ilgilenen tüzel kişilerin yetkili organ ve yatırımcı arasında imzalanan yatırım kontratı uyarınca garantili sipariş vermesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 3. Yetkili organ faaliyeti Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile onaylanan hükümler ile düzenlenmektedir. Madde Yatırım ombudsmanı 1. Yatırımcıların hak ve meşru menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla yatırım ombudsmanı; 1) Kazakistan Cumhuriyeti nde yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili yatırımcıların başvurularını incelemekte ve devlet organları ile işbirliği yapmakla birlikte sorunları çözmek için önerileri sunmaktadır; 2) yatırımcılara ortaya çıkan sorunları mahkeme dışında ve mahkeme öncesinde çözmeye yardımcı olmaktadır; 3) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının mükemmellerştirilmesi konusunda önerileri hazırlamakta ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ne sunmaktadır; 2. Yatırım ombudsmanının faaliyeti yönetmeliği Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 13. Yatırım preferansların türleri 1. Yatırım projesi için (öncelikli yatırım projesi dahil) aşağıdaki yatırım imtiyazları sunulmaktadır: 1) gümrük vergilerinden muafiyet etmek; 2) Devlet doğal yardımları;

6 2. Öncelikli yatırım projesi için aşağıdaki yatırım imtiyazları sunulmaktadır (bundan sonra öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları olarak anılacak): 1) vergi imtiyazları; 2) yatırım teşviği. Madde 14. Yatırım imtiyazları alma prosedürü 1. Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi, yatırım imtiyazlarını almak için yetkili organa yatırım imtiyazları dilekçesini, hem de başvuru sahibinin işbu Kanun ile belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu teyit eden ve yetkili organ tarafından belirtilen şekilde düzenlenen belgeleri ibraz etmektedir. 2. Yatırım imtiyazları, yetkili organ ve yatırım projesini gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi arasında imzalanmış yatırım kontratına dayanarak sunulmaktadır. Öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılara yetkili organ tarafından bir pencere prensibine göre yatırım imtiyazlarını sunma kuralları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 15. Yatırım preferansların sağlamanın şartları 1. Yatırım imtiyazları: 1) yatırım projesi için Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişilerine; 2) öncelikli yatırım projesi için yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisine sunulmaktadır. Öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazlarını uygulanmak amacıyla yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi aşağıdaki şartlara uygun olan tüzel kişidir: 1) tüzel kişinin devlet tescili, yatırım imtiyazları dilekçesinin tarihinden en fazla on iki takvim ayı önce yapılmıştır; 2) tüzel kişi öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesinde yer alan faaliyetleri sürdürmektedir; 3) öncelikli yatırım projesi münhasıran bir yatırım kontratı kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2. Yatırım imtiyazları; tüzel kişinin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanan öncelikli faaliyet türleri listesinde yer alan faaliyetler ile ilgili yatırım projesini gerçekleştirmesi sırasında sunulmaktadır. Öncelikli faaliyet türleri, teknik düzenleme konusunda yetkili olan devlet organı tarafından onaylanan ekonomik faaliyetlerin genel sınıflandırılmasına göre belirtilmektedir. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için öncelikli faaliyet türleri listesi kapsamında öncelikli projeler listesi onaylanmaktadır. Bu liste, Kazakistan Cumhuriyeti nin endüstriyel ve yenilik (inovasyon) faaliyetleri alanında Devlet planlama sisteminin belgelerine uygun olarak oluşturulmaktadır. Öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesine aşağıdaki faaliyet türleri dahil edilmeyecektir: 1) kumar sektöründeki faaliyet; 2) toprak altları kullanımı sektöründeki faaliyet; 3) Kazakistan Cumhuriyeti nin Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kanunu nun (Vergi Kanunu) 279. Maddesinin 1. kısmı 6) fıkrasında öngörülen özel

7 tüketim vergisine tâbi malların imalatı, toplanması (takım haline getirilmesi) haricinde özel tüketim vergisine tâbi malların imalatı ile ilgili faaliyet. Öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesi dahil olmak üzere, öncelikli faaliyet türleri listesi yılda en fazla bir kere revize edilebilir. 3. Öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları aşağıdaki koşullarda sunulmaktadır: 1) başvuru sahibi; Kazakistan Cumhuriyeti nin bütçe mevzuatı uyarınca yarı kamu kurumları, Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti nin eğitim mevzuatı uyarınca bağımsız eğitim kuruluşları, Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti nin özel ekonomik bölgeler mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgede faaliyetini sürdüren kuruluşlar hariç olmak üzere, yatırım imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte faaliyette bulunan ve Cumhuriyet Bütçe Kanunu nda belirtilen ve imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte geçerli olan aylık hesap göstergesinin en az iki milyon katı değerinde yatırım yapan yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişidir; 2) öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları başvurusunda bulunmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişinin kurumcusu ve (veya) katılımcısı (hissedarı) devlet ve (veya) yarı kamu kurumu değildir; 3) öncelikli yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için finansman kaynakları veya garantileri olarak bütçeden para alınmamaktadır; 4) yatırım faaliyeti imtiyaz anlaşmasının kapsamında sürdürülmemektedir; 5) her öncelikli yatırım projesi için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yatırım teşviği hakkında kararı mevcuttur. 4. Yatırım imtiyazlarının uygulanma süresi, işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti nin diğer yasalarına göre belirtilmekte ve yatırım kontratında yatırım imtiyazlarının her türü için yazılmaktadır. 5. Yatırım imtiyazları, yatırımcının belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu teyit eden işbu Kanunun 19. Maddesinde öngörülen belgeleri ibraz etmesi şartıyla sunulmaktadır. 6. Yatırım imtiyazları işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti nin diğer yasaları uyarınca uygulanmaktadır. Madde 16. (KC tarihli No101-IV Kanunu ile ihraç edilen (yürürlüğe 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren girmiştir) Madde 17. Gümrük vergi muafiyeti 1. Yatırım kontratı çerçevesinde yatırım projesini gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti Tüzel kişisi, teknolojik ekipmanının, onun bileşkenlerin ve yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithal etmesi durumunda, Gümrük Birliği mevzuatına ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gümrük vergi muafiyetini kazanmaktadır. 2. Teknolojik ekipmanın ve onun bileşkenlerinin ithal edilmesi durumunda kazanılan gümrük vergi muafiyeti yatırım projesinin geçerli olduğu süre için ancak yatırım projesinin kaydı yapıldığı andan itibaren 5 yıldan fazla olmamak üzere tanınmaktadır.

8 3. Teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithalatı durumunda 5 yıla kadar gümrük vergi muafiyeti, fikse edilmiş aktiflere yapılan yatırım hacmine bağlı olarak ve yatırım projesinin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan ekonomi faaliyet türlerinin genel sınıflandırıcı sınıf seviyesindeki öncelikli faaliyet türleri listesine uygun olması durumunda Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerine tanınmaktadır. Gümrük vergi muafiyeti, yatırım projesinin geçerli olduğu süre için ancak iş programına göre fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alındığı günden itibaren 5 yıldan fazla olmamak üzere tanınmaktadır. İş programı ile iki veya daha fazla fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alınması öngörülmesi durumunda, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithalatı için tanınan gümrük vergi muafiyetinin süresi, iş programına göre fikse edilmiş aktiflerin ilkinin işletmeye alındığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır. 4. İşbu maddenin 2.fıkrası gereğince kabul edilen kararın tebligatı yetkili makam tarafından beş işgünü içerisinde devlet gelirlerinden sorumlu organa bildirilir. Madde 18. Devlet doğal yardımları 1. Devlet doğal yardımları işbu Kanun ile tesbit edilen düzende devlet mülkü ve(veya) arazi kaynakların yönetimi alanında uygun devlet organları ile müşterek mutabakatıyla yetkili organlar verilmektedir, yanı sıra yerel yürütme organları ile geçici ücretsiz kullanıma ya da geçici toprak kullanım hakkısına, eğer Sözleşme şartlarına uygun oalrak yatırımların yerine getirirse ilerdeki ücretsiz mülk ya da toprak kullanımına transfer etmektedir. devlet doğal yardımlarıyla mülk veya toprak kullanımı sağlanan ücretsiz transferinin temeli yetkili devlet organının kararıdır. Yetkili devlet organının kararı işbu Kanunun 21-1.Madde 2. paragraf 3). paragraf altına uygun olarak düzenlen denetim sonuçları temelinde tatbik edilir. 2. Devlet doğal yardımları olarak aşağıdakiler teslim edilebilir: toprak parçaları,binalar,tesisler, arabalar ve tesisatlar, bilgisayar, ölçme ve kontrol cihazları ve ekipman, araç(binek otomobili hariç), üretim ve (evde, çiftlikte kullanılan) alat ve edevat. 3. Devlet doğal yardımlarının değerlendirilmesi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatında tesbit edilen düzende onların çarşı fiyatına göre gerçekleşmektedir. 4. Devlet doğal yardımının azami ölçüsü Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişi yatırımının fikslenen aktifleri hacminden yüzde otuzdan fazla değildir. Eğer talep edilen devlet doğal hibe tahmini değeri gösterilen azami ölçüden aşarsa, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi talep edilen mülkü onun değeri fiyatı ve devlet doğal hibe tahmininin azami ölçü arasındaki farkının ödemesin almaya haklıdır. Madde KC tarihli 209-V Kanunu ile ihraç edilen Madde KC tarihli 209-V Kanunu ile ihraç edilen Madde Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının değişmesi durumunda istikrar garantileri 1. Öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren tüzel kişilere aşağıdaki mevzuat değişmesi durumunda istikrar garanti edilmektedir: 1) Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kanunu (Vergi Kanunu) uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı; 2) yabancı işçileri çalıştırması ile ilgili ilişkiler Kazakistan Cumhuriyeti nin halk istihdamı hakkında mevzuatı.

9 2. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının istikrar garantisinin uygulanması bu Kanun ile öngörülen şekilde yatırım kontratının geçerliliği süresinden önce sona ermesi durumunda iptal olunmaktadır. Madde Vergi imtiyazları 1. Vergi imtiyazları, öncelikli yatırım projelerini Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatında öngörülen şekilde ve şartlarda gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişilerine sunulmaktadır. 2. Vergi imtiyazlarının türleri: 1) hesaplanmış kurumlar için gelir vergisi tutarının yüzde 100 oranında azaltılması; 2) arsa vergisinin matrahı için 0 katsayısının uygulanması; 3) mülkiyet vergisinin vergi matrahına göre 0 oranında hesaplanması. 3. Yatırım kontratında her vergi imtiyaz türü için geçerlilik süresi belirlenmektedir. Ancak bu süre, Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti nin Kanunu (Vergi Kanunu) uyarınca belirtilmiş azami geçerlilik süresini aşmamalıdır. 4. Vergi imtiyazlarının uygulanması bu Kanun ile öngörülen şekilde yatırım kontratının geçerliliği süresinden önce sona ermesi durumunda iptal olunmaktadır. Madde Yatırım teşviği 1. Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla, öncelikli yatırım projesini gerçekleştiren yatırımcıya Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin kararına dayanarak yatırım teşvikleri sunulmaktadır Maddesinin 2. fıkrası 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 2. Yatırım teşviği; inşaat ve montal çalışmaları ve ekipmanın satın alınması için yapılmış gerçek masrafların (katma değer vergisi ve tüketim vergisi haricinde) yüzde 30 oranında teyit belgelerine dayanarak iade şeklinde sunulmaktadır. Ancak bu masraflar, Kazakistan Cumhuriyeti nin mevzuatı ile belirtilen şekilde devlet ekspertizinin raporuna sahip olan ön proje belgelerinde öngörülen masraf tutarlarını aşmamalıdır. 3. Yatırımcının gerçek masraflarını teyit eden belgeler şunlardır: 1) muhasebe ve finansal raporlama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti nin Kanunu na uygun olarak düzenlenen ilk kayıt belgeleri; 2) Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenen faturalar; 3) Kazakistan Cumhuriyeti nin gümrük mevzuatına uygun olarak düzenlenen gümrük beyannameleri. 4. Yatırım teşviğinin planı ve yıllık ödeme miktarları, yatırım teşviğinin yatırım hacmine ve öncelikli yatırım projesinin kârlılığına bağlı olarak bir süre, fakat işletmeye açılmadan sonra ve

10 yatırım kontratının sona ermesine kadar en az üç senelik süresi için eşit miktarlara bölünecek şekilde yatırım kontratı kapsamında belirlenmektedir Maddesinin 5. fıkrası 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 5. Yatırım teşviği; tam kapasite çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla işletmeye açılmadan sonra yıl sonuçlarına göre yatırım kontratında belirlenen miktarda tamamen olarak ödenmektedir. Yatırımcının iş programında belirtilen yıllık üretim kapasite değerini ulaşmaması durumunda, yatırımcıya teşvik ödenmesi bu değerin uygulanması ile orantılı olarak yapılmaktadır. 6. Yatırım teşviğinin sunma kuralları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 19. Yatırım preferansların sağlamak için istek şartları Yatırım preferanslarından yararlanmak için dilekçe, aşağıdaki belgelerin mevcut olması durumunda yetkili organ tarafından belirlenen forma göre kabul ve kayıt edilmektedir: 1) yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, devlet sicil kayıt belgesinin suret; 2) KC tarihli 258-IV Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 3) yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, tüzel kişi tüzük suretleri; 4) yetkili organlar tarafından belirlenmekte olan taleplere uygun olarak hazırlanan yatırım projesinin biznes-planı; 5) listesi Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen, inşaat montaj işlerinin keşif bedelini ve yatırım projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılmakta olan fikse edilmiş aktiflerin, hammadde ve (veya) malzemelerin satın alınması için yapılan masrafları gerekçelendiren/kanıtlayan, yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, doküman suretleri; 6) KC tarihli 209-V Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 7) Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisiyle başvuran belgesine göre devlet doğal yardımının ölçüsün(ücreti) ve onu sağlamanın ön onayın tasdik eden belgeler; 8) KC tarihli 567-IV Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 9) vergiden kaynaklanan borcunun, zorunlu emeklilik primleri, zorunlu mesleki emeklilik primi ve sosyal sigorta aydatları ile ilgili borçlarının olmadığına dair kayıt olduğu yere göre devlet gelirleri organından alınan bir belge. Madde 20. Yatırım preferansların sağlamak üzerinde istekleri inceleme süresi 1. Yatırım preferansların sağlamak için İstek işbu Kanunun 15. Maddesinde tesbit edilen taleplere uygun olarak yetkili organlara incelemek üzerinde gönderilir, yatırım preferansların sağlamak üzerinde kararın kabul eder ve dilekçe sahibine başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde yazılı olarak karşılık gönderir. 2. Yatırım preferansların sağlamak için kabul, kayıt ve inceleme düzeni yetkili organ ile izah edilmektedir.

11 Madde 21. Yatırım kontratının yapılması 1. Yatırım preferansların sunulma kararının alındığı günden itibaren yetkili organ on iş günü içerisinde model kontrat ilkelerini göz önünde bulundurarak imzalanması için yatırım kontratını hazırlamaktadır. 2. Yatırım kontratı imzalandığı günden itibaren yetkili organ tarafından beş iş günü içerisinde kaydı yapılmaktadır ve kaydı yapıldığı günden itibaren yürürlüğe girmektedir. Yatırım kontratının yapılma tarihi, yetkili organ tarafından kaydı yapıldığı gündür. 3. Yatırım proje geçerlilik süresi, yatırım preferansların geçerlilik süresi ile belirlenmektedir. İş programına göre işlerin sona erme süresi, yatırım projesi geçerlilik süresinin sona ermesine dokuz ay kala, sona ermelidir. Madde Yatırım kontrat şartlarına uygunluk kontrolü 1. Yatırım kontrat şartlarına uygunluk kontrolü aşağıda belirtilen formalarda yetkili organ tarafından yapılmaktadır: 1) office work kontrol işbu maddenin 2. alt maddesine göre uygun olarak sunulan raporların inceleme ve analizine dayanarak yetkili organ tarafından yapılmaktadır; 2) iş programının ve yatırım proje şartlarının yerine getirilme dokümanların incelenmesi dahil yatırım faaliyet tesisinin ziyaret edilmesi. 2. Yatırım kontratı yapıldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yetkili organ tarafından belirlenen forma göre, yirmi beş Temmuz ve yirmi beş Ocak tarihlerinden geç olmamak üzere, iş programı ile öngörülen masraf maddelerin açıklanması ile birlikte, fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alınmasını, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerinin tedariğini ve kullanımını doğrulayan dokümanların eklenmesi ile birlikte yatırım projesinin yerine getirilmesi hakkında yarı yıl raporlarını sunmaktadır. 3. Senede bir defa tarafların anlaşmaları ile İş programında değişiklik yapılabilmektedir. 4. Yatırım faaliyet tesisinin ziyaret edilerek kontrol edilmesi: 1) iş programının sona ermesi şartı ile, yatırım projesinin geçerlilik süresinin sona ermesine üç ay kala sona eren altı aylık dönem içinde; 2) gümrük vergi muafiyeti tanınan, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithal edilen seneden sonra gelen seneden başlayarak, her sene. 5. Kontrol sonuçlarına göre yatırım kontratını yapan yetkili organ temsilcisi ve tüzel kişi yöneticisi, yetkili organ tarafından belirlenen forma göre, yatırım proje iş programının yerine getirilmesine yönelik cari durum tutanağını imzalamaktadırlar. 6. Yatırım proje iş programının yerine getirilmemesi veya gerektiği gibi yerine getirilmemesi durumunda, yetkili organ, yatırım projesini yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisine yapılan ihlalleri belirterek yazılı tebligat göndermektedir ve ihlallerin giderilmesi için iki aylık süre belirlemektedir.

12 7. Yetkili organ tarafından yapılan denetim sonuçlarına göre, yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için ithal edilen ve gümrük vergilerinde muaf edilen teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin işletmeye alınmadıkları veya kullanılmadıkları tespit edilmesi durumunda, yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferansların gümrük vergilerin tutarını ödemeyen Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen para cezası eklenerek kullanılmayan ekipman, onun yedek parçaları, hammadde ve (veya) malzemeler kısmına ilişkin gümrük vergi tutarını ödemektedir Yatırım kontratını imzalayan Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi iş programının uygulanması tamamlanmasından sonra yetkili organa aşağıdakilerden ibaret olan denetim raporunu ibraz edilmelidir: 1) yatırım yükümlülüklerinin iş programına uygun olarak yerine getirilmesine dair bilgiler; 2) iş programına uygun olarak satın alınmış sabit varlıkların açıklaması; 3) iş programının gerçekleştirilmesini doğrulayan belgelerin genel listesi; 4) yatırım kontratı şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler. 8. Devlet ekonomik çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla yatırım kontratın feshedilmesi hakkındaki bilgi aşağıdaki organlara gönderilmektedir: 1) devlet gelirleri organlarına ve gerektiğinde sair devlet organlarına ilgilitedbirlerin alınması için; 2) ayni teşviklerin verildiği yatırım sözleşmelerine ilişkin olarak devlet gelirleri organlarına, devlet mülkiyetine yöneten yetkili makamlara ve/veya yerel yürütme organlarına. 9. Yatırım kontratını yapan Kazakistan Cumhuriyeti Tüzel kişisi yatırım projesi geçerli olduğu sürece aşağıdaki haklara sahip değildir: 1) sunulan devlet ödeneğinin ayrıca iş programına göre satın alınan mülkiyetin kullanım amacını değiştirmeye; 2) sunulan devlet ödeneğinin ayrıca iş programına göre satın alınan mülkiyeti kendi üzerine geçirmeye; 10. Gümrük vergi muafiyetinden yararlanan tesislerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılmasının kontrolü, Gümrük Birlik Komisyonu ile belirlenen düzen içinde yapılmaktadır. Madde 22. Yatırım kontratının fesih şartları 1. Yatırım preferansların geçerliği, yatırım kontratının geçerlilik süresi sona erdiğinde, sona ermektedir veya bu sürenin sona ermesinden önce iş bu madde ile belirlenen düzene uygun olarak sona erebilir. 2. Yatırım kontrat geçerliliği aşağıdaki durumlarda zamanından önce sona erebilir: 1) tarafların anlaşması ile; 2) tek taraflı.

13 3. Yatırımcının yatırım kontratından doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi durumunda, yetkili organ yatırımcıya yatırım kontratına değişiklikler yapmak için yatırım kontratının daha fazla uygulama imkanlarını kanıtlarla destekleyen belgelerin ibraz edilmesi gerektiğine dair bir yazı göndermektedir. Yatırımcının yazı alındığı tarihten itibaren üç ay içinde belgeleri ibraz etmemesi durumunda, yetkili organ yatırımcıya bildirime gönderildiği andan itibaren iki ay geçtikten sonra yatırım kontratının süresinden önce tek taraflı olarak feshedilmesine dair bir ihbar mektubunu göndermektedir. Yatırım kontratının feshedilmesi durumunda, söz konusu tüzel kişi yatırım kontratına göre sunulan yatırım imtiyazlarından dolayı bütçeye ödenmemiş vergi tutarlarını ve gümrük vergilerini ödemektedir. 4. Yatırım kontratının zamanından önce Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisinin inisiyatifine göre tek taraflı feshedilmesi durumunda, belirtilen tüzel kişi Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen düzene uygun olarak para cezasının ilave edilmesi ile birlikte, yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferanslarından dolayı ödenmeyen vergi ve gümrük tutarlarını ödemektedir. 5. Yatırım kontratının Tarafların anlaşması ile süresinden önce feshedilmesi durumunda, yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferanslarından dolayı ödenmeyen vergi ve gümrük tutarlarını ödemektedir. 6. Yatırım kontratının zamanından önce feshedilmesi durumunda, Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi, devlet ödeneği olarak ona verilen mülkiyeti veya yatırım kontrat şartlarına uygun olarak verilme tarihindeki ilk bedelini geri vermektedir. 7. Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi tarafından devlet ödeneğinin geri iadesi, yetkili organının yatırım kontratının zamanından önce sona erdirilmesi hakkında karar almasından sonra otuz takvim günü içerisinde yapılmaktadır. Bölüm 4. Son hükümler Madde 23. Yatırım kontratların istikrarı 1. İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili organlar ile yapılan yatırım kontratlara dayanarak sunulan imtiyazlar, bu yatırım kontratlarında belirlenen sürenin sona ermesine kadar geçerliliğini korumaktadırlar. 2. Vergi tutarlarının ödenmesi kısmı ile ilgili işbu Kanun maddesinin 2. alt madde normları, 22. maddesinin 3, 4 ve 5. alt madde normları, yetkili organlar ile yapılan yatırım kontratlarına göre 1 Ocak 2009 yılan kadar geçerliliğini korumaktadırlar. Madde 24. Kazakistan Cumhuriyeti bazı yasal aktlerin yürülükten çıktı diye tanımak hakkında 1) Kazakistan Cumhuriyeti 27Aralık 1994tarihindeki yabancı yatırımlar hakkında Kanunu (Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri, 1994yıl, 23-24,md.280;1995yıl, 20; Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İdareleri, 1996 г., 14, md. 274; 1997 yıl, 11, md.

14 143; 13-14, md. 205; 17-18, md. 218; 1998 г., 5-6, md. 50; 1999 yıl, 21, md. 786; 2000 yıl, 10, md. 244); Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İdareleri, 2) Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri 27Aralık 1994tarihindeki yabancı yatırımlar hakkında Kararnamesi (Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri,1994yıl, 23-24, md. 281; 1995 yıl, 1-2, md. 15); 3) Kazakistan Cumhuriyeti 28Şubat 1997tarihindeki vasıtasız yatırımları devlet desteği hakkında Kanunu, 1997yıl, 4, md. 50; 1999 yıl, 21, md. 786). Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu. (04.07.2013 tarih itibariyle değişiklikler ve ilaveler ile birlikte)

Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu. (04.07.2013 tarih itibariyle değişiklikler ve ilaveler ile birlikte) Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu (04.07.2013 tarih itibariyle değişiklikler ve ilaveler ile birlikte) Bölüm 1. Genel Hükümler Bölüm 2. Yatırırmın hukuksal rejimi

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ 8 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29410 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 45) KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ UYGULAMALARININ MUHASEBE İŞLEMLERİ Amaç ve kapsam

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ

GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYET TÜZÜĞÜ ( Sayı 516-9 Eylül 1987 ) TURİZM PLANLAMA DAİRESİ ŞUBAT 1999 LEFKOŞA Sayı: 516 TURİZM ENDÜSTRİSİ TEŞVİK YASASI (16/1987 Sayılı Yasa) 20(12), 23(2) ile

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır.

ÖZEL ŞARTLAR. 1.6 Sigorta Bedeli Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı na ait teminat tutarıdır. PR M ADEL HAYAT S GORTASI ÖZEL ŞARTLAR şbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/11. Royalti veya Lisans Ücretlerinin Gümrük Kıymetine İlavesine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 3996 Kabul Tarihi: 08/06/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih : 13/06/1994 Yayımlandığı Resmi

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2012/28. Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler AMAÇ MADDE 1 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Emlak ve İstimlâk

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ

RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ RUSYA FEDERASYONU FEDERAL GÜMRÜK SERVİSİ TÜRKİYE TEMSİLCİSİ TC. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sn. Hasan Köseoğlu Konu:ÖN BİLGİLENDİRME DÜZENİ HAKKINDA DUYURU Sayın Hasan

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU + AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini,

ç. Sözleşme: Kanun kapsamında düzenlenmiş olan finansal kiralama sözleşmesini, TÜRKİYE DIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN TÜRKİYE DE YERLEŞİK KİŞİLERE YAPACAKLARI FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNE AİT FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLİNE İLİŞKİN GENELGE Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GİRESUN GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KIRSAL KALKINMA VE ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Kooperatif Kuruluş İşlemleri 2 Proje Etüdü 3 Yatırım Programı Teklifi 1- Dilekçe, 2- Kimlik Fotokopisi, 3-7 Kurucu Üyeye ait Nüfus Müdürlüğünce teyitli İkametgâh kaydı. 4- Muhtar ve İhtiyar heyeti izin

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri

560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri Kapasite Raporu Kapasite Raporunun Tanım Ve Kapsamı Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus

Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Ekipman Tedarik ve Gözetim Sözleşmeleri (EPS) veya Ekipman Tedarik, Gözetim ve İşletmeye Alma (EPSC) Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi Gereken 10 Husus Değer Boden & Dr. Mehmet Erdem & Şeyma Olğun Meşrutiyet

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER

EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER EĞİTİME SAĞLANAN DESTEKLER Edirne Yatırım Destek Ofisi 2014 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 1-21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 2-6183 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması

Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması Hibe Programları ve Hibe Başvurusunun Yapılması İÇERİK I. HİBE PROGRAMI VE PROJELERİN HAZIRLANMASI II. III. IV. BAŞVURU DOSYASININ HAZIRLANMASI VE TESLİM EDİLMESİ BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SÖZLEŞMENİN

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN TASARISI Yurt dışına çıkış harcı MADDE 1- (1) Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurt dışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır. (2) Yurt dışına çıkış

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6699 YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı

Detaylı

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3201 Kabul Tarihi : 8/5/1985 Yayımlandığı R.

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı