Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu"

Transkript

1 Kazakistan Cumhuriyeti 8 Ocak 2003 tarihli, Yatırımlar hakkında 373-II Kanunu ( tarih itibariyle değişiklikler ve ilaveler ile birlikte) Bölüm 1. Genel Hükümler Bölüm 2. Yatırırmın hukuksal rejimi Bölüm 3. Yatrırmın devlet desteği Bölüm 4. Son hükümler (Madde 1-3) (Madde 4-10) (Madde 11-22) (Madde 23-24) İşbu Kanun Kazakistan Cumhurşyetinde yatırırmlarla ilgili ilişkileri düzenlemektedir ve yatırımın hukuksal ve ekonomik teşvik etmek için esasların izah eder, Kazakistan Cumhuriyeti yatırımlar için yatırımcıların korunmasını garanti eder, yatırımların devleti destek önlemlerin tayin eder. Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1. İşbu Kanunda kullanılmakta olan ana anlamlar İşbu Kanunda aşağıda belirtilen ana anlamlar kullanılmaktadır: 1) bileşkenler teknolojik ekipmanın toplam olarak bütünlüğünü sağlayan ve Gümrük Birliği Komisyonu tarafından ilgili mal listesine dahil edilen bir bütünün parçaları; 2) iş programı işletmeye açılmadan önce yatırım projesinin uygulanmasına yönelik takvim iş programını, hem de işletmeye açıldıktan sonra projenin ana üretim göstergelerini belirten yatırım kontratının eki; 3) yatırımlar girişimcilik faaliyetleri için kullanılan finansal kiralama sözleşmesi imzalandığı andan itibaren (leasing) finansal kiralama malları dahil, her türlü mallar (şahsi kullanım için öngörülen mallar dışında) ayrıca yatırımcı tarafından özel kişi kurucu sermayesine yatırılan bu mallar üzerindeki haklar veya girişimcilik faaliyeti için kullanılan fikse edilmiş aktiflerin artışı ayrıca imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen aktifler. 4) yatırımlar ile ilgili yetkili organ (devamında yetkili organ) yatırım sözleşmelerin yapılmasından sorumlu ve onların yerinme getirilmesini kontrol eden, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenmekte olan devlet organı; 4-1) öncelikli yatırım projesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanan belirli öncelikli faaliyet türleri listesine göre yeni kurulmuş tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen, Cumhuriyet Bütçe Kanunu nda belirtilen ve yatırım imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte geçerli olan aylık hesap göstergesinin en az iki milyon katı değerinde yatırımların yapılmasını öngören bir yatırım projesi; 5) yatırım anlaşmazlığı yatırımcının yatırım faaliyetlerinden dolayı yatırımcı ve devlet organı arasında sözleşme yükümlülüklerinden ortaya çıkan anlaşmazlık;

2 6) yatırım projesi - imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen üretimler dahil, yeni üretimlere, mevcut üretimlerin genişletilmesine ve yenilenmesine yatırım yapılmasını öngören faaliyetler kompleksi; 7) yatırım kontratı yatırımların yapılmasını ve yatırım imtiyazlarının sunulmasını öngören yatırım projesinin uygulanması için bir sözleşme; 8) yatırım faaliyeti ticari kuruluşların kurucu sermayelerine katılımı ile ilgili veya girişimcilik faaliyeti için kullanılan fikse edilmiş aktiflerin oluşturulması veya arttırılması ile ilgili ayrıca imtiyaz sözleşmesi çerçevesinde imtiyaz sahibi tarafından üretilen ve elde edilen fikse edilmiş aktifler ile ilgili özel veya tüzel kişi faaliyeti; 8-1) yatırım ombudsmanı yatırımcıların hak ve meşru menfaatlerinin korunmasına yardım etmek için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce görevlendirilen bir memur (görevli); 9) yatırım preferansları yatırım projesinin veya yatırım stratejik projesinin gerçekleştirilmesini yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerine Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sunulan üstünlükler; 10) yatırım stratejik projesi Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen listeye giren ve Kazakistan Cumhuriyetinin gelişimine stratejik etki yapabilen yatırım projesi; 10-1) yatırım teşviği öncelikli yatırım projesinin uygulanması için yatırım kontratını imzalayan Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisine yatırım imtiyazı olarak karşılıksız ve geri alınamaz şekilde sunulan parasal desteğin bir türü; 11) yatırımcı - Kazakistan Cumhuriyetinde yatırım yapan özel ve tüzel kişiler; 11-1) yatırımcı için bir pencere prensibi öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılara kamu hizmetlerini sunmaya yetkili olan organ tarafından sağlanan, yatırımcıların belgelerin toplama ve hazırlama işlemine katılmasını minimize etmeyi ve kamu hizmetlerini sunanlar ile doğrudan temasını sınırlandırmayı öngören bir merkezi yardım şekli; 12) Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yabancı katılımlı tüzel kişi dahil, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen düzene uygun olarak kurulan tüzel kişi; 13) devlet sübvansiyonu Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisine geçici kullanım için karşılıksız verilen veya yatırım projesinin veya yatırım stratejik projesinin gerçekleştirilmesi için daha sonra karşılıksız kendi mülkiyetine geçirilmesi için veya toprak kullanımına verilmek üzere, karşılıksız toprak kullanım hakkı olarak verilen Kazakistan Cumhuriyeti mülkiyeti; 14) minoritar yatırımcı oy veren hisselerinin yüzde onundan daha az tutarda (katılanların toplam oy sayısının yüzde onundan daha az oy) yatırım yapan yatırımcı; 15) model kontrat Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan ve yatırım kontratların yapılması esnasında kullanılan standart kontrat; 16) teknolojik ekipman yatırım proje veya yatırım stratejik proje teknolojik sürecinde kullanılması öngörülen mallar.

3 Madde 2. Yatırımlar hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı 1. Yatırımlar hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası na dayanır ve işbu Kanun dan ve Kazakistan Cumhuriyeti normatif-hukuksal aktlarından oluşmuştur 2. İşbu Kanun aşağıdakilerle ilgili ilişkileri düzenlememektedir: Devlet bütçesi araçlarından yatırımları gerçekleştirmek; Ticaret dışı kuruluşlara, eğitim, hayırserverlik,bilimsel ve dini amaçlar için dahil, yatırım ile. 3. Yatırımı yerine getirirken ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarının diğer alanlarına ilgili ortaya çıkan ilişkiler, işbu Kanunun hükümleri Kazakistan Cumhuriyeti nin böyle kanunlarına karşı olmayan kısmında uygulanmaktadır Yatırımcının imzalanmış yatırım kontratı üzerinde yabancı işçileri çalıştırması ile ilgili ilişkiler Kazakistan Cumhuriyeti nin halk istihdamı hakkında mevzuatına göre düzenlenmektedir. 4. Eğer Kazakistan Cumhuriyeti ile onaylanan uluslararası Sözleşme ile, işbu Kanunda yer alan kurallardan daha diğer kurallar tesbit edilirse, uluslarası Sözleşme kuralları uygulanmaktadır. Madde 3. Yatırım faaliyetinin tesisleri 1. Yatırımcılar herhangi bir tesislere yatırımları ve Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuat aktları ile öngörülen olaylar dışında, girişimcilik faaliyetlerinin türlerin gerçekleştirmeye haklıdır. Girişimcilik faaliyetlerinin tesisleri ve türlerine ilgili yatırımcıların hakları ve görevleri yatırım gerçekleşen, işbu Kanun ile tesbit edilir, Kazakistan Cumhuriyeti diğer yasama aktları ve uygun sözleşmeler ile tesbit edilmektedir. 2. Kazakistan Cumhuriyeti yasama aktları ile, ulusal güvenliğini sağlamak için ihtiyaç göz önüne alındığında, sınırlanan veya yasaklanan yatırım faaliyetlerine ilgili onların türleri ve(veya) sınırları tayin edilebilir. Bölüm 2.Yatırımın hukuksal rejimi Madde 4. Kazakistan Cumhuriyeti toprağında yatırımcılar faaliyetlerinin hukuksal korunmasının garantisi. 1. Yatırımcı Kazakistan Cumhuriyeti Anayasası ile sağlanan hakların ve menfaatlerinin tam ve kayıtsız ve şartsız korumasıyla, dolaysıyla Kazakistan Cumhuriyeti ile onaylanan uluslararası Sözleşmeler ile de sağlanabilmektedir. 2. Yatırımcı Kazakistan Cumhuriyeti yasal aktlarına uygun olmayan,devlet organları ile yayınlandığı sonucunda verilen zarar için, dolaysıyla Kazakistan Cumhuriyeti sivil yasallarına uygun olarak işbu organlarının görevli şahıslarının yasa dışı hareketlerin(hareketsizlikler) sonucunda geri ödemeyi talep etmeye haklıdır. 3. Kazakistan Cumhuriyeti yatırımcılar bir taraftan ve Kazakistan Cumhuriyeti devlet organları ikinci taraftan akdedlilen Sözleşmeler şartlarının kararlığın garanti etmektedir, eğer Sözleşmeye tarafların rizası ile herhangi bir değişiklikler yapılan onaylar hariç İşbu garantiler aşağıdakilere yaygınlaştırılmamaktadır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatındaki değişiklikler ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti uluslararası Sözleşmeleri değişikliklerinin yürürlüğe girmesi ithalat,üretim, vergiye tabi malların gerçekleştirmek şartları ve düzeninin değişimine getirecektir; 2) Ulusal ve çevre güvenliği, sağlık hizmetleri ve ahlakın sağlamak amacıyla Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı aktlarına yapılan değişiklikler ve ekler.

4 Madde 5. Gelirleri kullanımı garantisi Yatırımcılar aşağıdakilere haklıdır: 1) Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak bütçeye vergi ve diğer ödemeleri yaptıktan sonra ve kendi takdirlerine göre kendi faaliyetlerinden kavuşan gelirleri kullanmak; 2) Kazakistan Cumhuriyeti toprağında bankalarda ulusal ve(veya) yabancı parayla Kazakistan Cumhuriyeti banka ve para Mevzuatına uygun olarak banka hesabın açtırmak; Madde 6. Yatırımcılara ilgili devlet organları faaliyetlerinin açıklığı ve yatırım faaliyetin yerine getirmesiyle bağlı yatırımcıları bilgi ile sağlamak 1. Kazakistan Cumhuriyeti devlet organlarının, yatırımcılarının menfaatlerin temsil eden resmi bildirileri ve normatif-hukuksal aktları Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatında tesbit edilen düzende ilan edilmektedir. 2. Yatırımcılara, azınlık yatırımcıları dahil olmak üzere, tüzel kişiler hakkında registre bilgileri ile,onların tüzükleri, taşınmaz mallar ile işlemleri registresi hakkında, dolaysıyla yatırımcılık faaliyetlerin gerçekleştimekle ilgili ve ticaret ve kanunla korunan diğer sırları içermeyen Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı aktlarında tesbit edilen diğer bilgilere özgür erişimi sağlanmaktadır. Madde 7. Devlet organları ile yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrolü gerçekleştirmek 1. yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrol, böyle haka Kazakistan Cumhuriyeti kanunları ile sağlanan devlet organları ile gerçekleşmektedir. 2. yatırımcıların faaliyetleri üzerinde kontrolü gerçekleştirmenin düzeni ve süresi Kazakistan Cumhuriyeti kanunları ile gerçekleşmektedir. Madde 8. Millileştirme ve el koyma üzerinde yatırımcılar hakların sağlamak 1. Devlet ihtiyaçları için yatırımcı mülkün zarlayıcı kaldırmak(millileştirme ve el koyma) mülk sahipliğine el konulması Kazakistan Cumhuriyeti kanunları aktları ile öngörülen isitisna olaylarda katlanmaktadır. 2. Millileştirme sırasında yatırımcıya, ona Kazakistan Cumhuriyeti millileştirme hakkında yasal aktların yayımladığı neticesinde neden olan zararlar Kazakistan Cumhuriyeti ile tam hacmide tazmin edilmektedir. 3. Yatırımcı mülkünün el koyması mülkiyet piyasa ücreti ödemesi ile gerçekleştirmektedir. Mülkiyet Piyasa ücreti Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatı ile tesbit edilen düzende tayin edilmektedir. 4.Mülk sahibine el koyulan mülk ücreti geri ödenen değeri, yargı düzeninde itiraz edilebilmektedir. 5. Keyfiyet eylemlerinin durdurulduğu sırada,onunla bağlı el koyma gerçekleştirilmiş olan, yatırımcı korunmuş mülkün iadesini talep etme hakkı vardır, ancak mülkiyetin değer kaybı hesabı kayıpları dikkate alarak, tazminat miktarı ödemek zorundadır. Madde 9. Tartışmaların çözümlenmesi 1. Yatırım tartışmaları müzakere yoluyla çözülebilir, uzmanların katılımı dahil,ya da önceden taraflarca anlaşmazlıkların çözmesini kabul edilen üsülüne uygun olarak çözümlenebilmektedir. 2. Eğer bu paragraf 1 hükümlerine uygun olarak tartışmaları çözmenin imkansızlığında tartışmaları çözmek uluslararası anlaşmalar uyarınca ve Kazakistan Cumhuriyeti kanunlarının aktları ile Kazakistan Cumhuriyeti mahkemelerinde, dolaysıyla taraflarca sözleşmeler ile tayin edilen uluslararası hakem mahkemelerinde gerçekleşmektedir. 3.Yatırıma bağlı olamayan tartışmalar Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatına uygun olarak çözülmektedir.

5 Madde 10. Yatırımcı yetkisini diğer şahısa geçişi Eğer yabancı devlet veya onun yetkili devlet organı, Kazakistan topragında yerine getirilen ve ona yatırıma ilişkin kendisine verilen garantiye göre (sigorta sözleşmesi) yatırımcı lehine ödemeler gerçekleştirse, ve bu yabancı ülkeye ya da bu yatırımlar için yatırımcının hukuk yetkisi(taleplere boyun eğmek) geçerse, Kazakistan Cumhuriyeti nde böyle hukuk yetkisi geçişi(talepler ödünü) eğer yetırımcı Kazakistan Cumhuriyeti nde yatırım gerçekleştirirse ve(veya) belirli sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirirse yasaya uygun diye tanılmaktadır. Bölüm 3. Yatırımın devlet desteği Madde 11. Yatırımın devlet desteğinin amacı 1. Yatırımın devlet desteğinin amacı çağdaş teknoloji, kazak personelin eğitimi,yanı sıra çevre koruma ile faaliyette bulunan üretimlerin yeni, genişleme ve yenilenmesine yatırımın ekonomik kalkınma ve özendirmek için elverişli yatırım ortamın yaratmak. 2. Yatırımın devlet desteği yatırım pereferansların sağlamaktadır. Madde 12. Yetkili organ 1. Yatırımın devlet desteği Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile tayin edilen yetkili organ ile yerine getirilmektedir. 2. Yetkili organ kendi yetkisi çerçevesinde ve ona yükümlü olan görevleri yerine getirmek için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile tayin edilen düzende Kazakistan Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişileri arasından uygun devlet organları uzmanların,danışmanları ve eksperler katılmasını sağlamaya haklıdır Yetkili organ, öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılar ile yatırımcı için bir pencere prensibine göre işbirliği yapmaktadır Yetkili organ, yatırımcılara ilgilenen tüzel kişilerin yetkili organ ve yatırımcı arasında imzalanan yatırım kontratı uyarınca garantili sipariş vermesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır. 3. Yetkili organ faaliyeti Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile onaylanan hükümler ile düzenlenmektedir. Madde Yatırım ombudsmanı 1. Yatırımcıların hak ve meşru menfaatlerinin korunmasını sağlamak amacıyla yatırım ombudsmanı; 1) Kazakistan Cumhuriyeti nde yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili yatırımcıların başvurularını incelemekte ve devlet organları ile işbirliği yapmakla birlikte sorunları çözmek için önerileri sunmaktadır; 2) yatırımcılara ortaya çıkan sorunları mahkeme dışında ve mahkeme öncesinde çözmeye yardımcı olmaktadır; 3) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının mükemmellerştirilmesi konusunda önerileri hazırlamakta ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ne sunmaktadır; 2. Yatırım ombudsmanının faaliyeti yönetmeliği Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 13. Yatırım preferansların türleri 1. Yatırım projesi için (öncelikli yatırım projesi dahil) aşağıdaki yatırım imtiyazları sunulmaktadır: 1) gümrük vergilerinden muafiyet etmek; 2) Devlet doğal yardımları;

6 2. Öncelikli yatırım projesi için aşağıdaki yatırım imtiyazları sunulmaktadır (bundan sonra öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları olarak anılacak): 1) vergi imtiyazları; 2) yatırım teşviği. Madde 14. Yatırım imtiyazları alma prosedürü 1. Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi, yatırım imtiyazlarını almak için yetkili organa yatırım imtiyazları dilekçesini, hem de başvuru sahibinin işbu Kanun ile belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu teyit eden ve yetkili organ tarafından belirtilen şekilde düzenlenen belgeleri ibraz etmektedir. 2. Yatırım imtiyazları, yetkili organ ve yatırım projesini gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi arasında imzalanmış yatırım kontratına dayanarak sunulmaktadır. Öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren yatırımcılara yetkili organ tarafından bir pencere prensibine göre yatırım imtiyazlarını sunma kuralları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 15. Yatırım preferansların sağlamanın şartları 1. Yatırım imtiyazları: 1) yatırım projesi için Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişilerine; 2) öncelikli yatırım projesi için yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisine sunulmaktadır. Öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazlarını uygulanmak amacıyla yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi aşağıdaki şartlara uygun olan tüzel kişidir: 1) tüzel kişinin devlet tescili, yatırım imtiyazları dilekçesinin tarihinden en fazla on iki takvim ayı önce yapılmıştır; 2) tüzel kişi öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesinde yer alan faaliyetleri sürdürmektedir; 3) öncelikli yatırım projesi münhasıran bir yatırım kontratı kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2. Yatırım imtiyazları; tüzel kişinin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanan öncelikli faaliyet türleri listesinde yer alan faaliyetler ile ilgili yatırım projesini gerçekleştirmesi sırasında sunulmaktadır. Öncelikli faaliyet türleri, teknik düzenleme konusunda yetkili olan devlet organı tarafından onaylanan ekonomik faaliyetlerin genel sınıflandırılmasına göre belirtilmektedir. Yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için öncelikli faaliyet türleri listesi kapsamında öncelikli projeler listesi onaylanmaktadır. Bu liste, Kazakistan Cumhuriyeti nin endüstriyel ve yenilik (inovasyon) faaliyetleri alanında Devlet planlama sisteminin belgelerine uygun olarak oluşturulmaktadır. Öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesine aşağıdaki faaliyet türleri dahil edilmeyecektir: 1) kumar sektöründeki faaliyet; 2) toprak altları kullanımı sektöründeki faaliyet; 3) Kazakistan Cumhuriyeti nin Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kanunu nun (Vergi Kanunu) 279. Maddesinin 1. kısmı 6) fıkrasında öngörülen özel

7 tüketim vergisine tâbi malların imalatı, toplanması (takım haline getirilmesi) haricinde özel tüketim vergisine tâbi malların imalatı ile ilgili faaliyet. Öncelikli yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi için belirtilen öncelikli faaliyet türleri listesi dahil olmak üzere, öncelikli faaliyet türleri listesi yılda en fazla bir kere revize edilebilir. 3. Öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları aşağıdaki koşullarda sunulmaktadır: 1) başvuru sahibi; Kazakistan Cumhuriyeti nin bütçe mevzuatı uyarınca yarı kamu kurumları, Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti nin eğitim mevzuatı uyarınca bağımsız eğitim kuruluşları, Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı ve Kazakistan Cumhuriyeti nin özel ekonomik bölgeler mevzuatı uyarınca özel ekonomik bölgede faaliyetini sürdüren kuruluşlar hariç olmak üzere, yatırım imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte faaliyette bulunan ve Cumhuriyet Bütçe Kanunu nda belirtilen ve imtiyazları başvurusunda bulunduğu tarihte geçerli olan aylık hesap göstergesinin en az iki milyon katı değerinde yatırım yapan yeni kurulmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişidir; 2) öncelikli yatırım projesi için yatırım imtiyazları başvurusunda bulunmuş Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişinin kurumcusu ve (veya) katılımcısı (hissedarı) devlet ve (veya) yarı kamu kurumu değildir; 3) öncelikli yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için finansman kaynakları veya garantileri olarak bütçeden para alınmamaktadır; 4) yatırım faaliyeti imtiyaz anlaşmasının kapsamında sürdürülmemektedir; 5) her öncelikli yatırım projesi için Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin yatırım teşviği hakkında kararı mevcuttur. 4. Yatırım imtiyazlarının uygulanma süresi, işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti nin diğer yasalarına göre belirtilmekte ve yatırım kontratında yatırım imtiyazlarının her türü için yazılmaktadır. 5. Yatırım imtiyazları, yatırımcının belirtilen gereksinimlere uygun olduğunu teyit eden işbu Kanunun 19. Maddesinde öngörülen belgeleri ibraz etmesi şartıyla sunulmaktadır. 6. Yatırım imtiyazları işbu Kanun ve Kazakistan Cumhuriyeti nin diğer yasaları uyarınca uygulanmaktadır. Madde 16. (KC tarihli No101-IV Kanunu ile ihraç edilen (yürürlüğe 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren girmiştir) Madde 17. Gümrük vergi muafiyeti 1. Yatırım kontratı çerçevesinde yatırım projesini gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti Tüzel kişisi, teknolojik ekipmanının, onun bileşkenlerin ve yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithal etmesi durumunda, Gümrük Birliği mevzuatına ve (veya) Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak gümrük vergi muafiyetini kazanmaktadır. 2. Teknolojik ekipmanın ve onun bileşkenlerinin ithal edilmesi durumunda kazanılan gümrük vergi muafiyeti yatırım projesinin geçerli olduğu süre için ancak yatırım projesinin kaydı yapıldığı andan itibaren 5 yıldan fazla olmamak üzere tanınmaktadır.

8 3. Teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithalatı durumunda 5 yıla kadar gümrük vergi muafiyeti, fikse edilmiş aktiflere yapılan yatırım hacmine bağlı olarak ve yatırım projesinin Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından onaylanan ekonomi faaliyet türlerinin genel sınıflandırıcı sınıf seviyesindeki öncelikli faaliyet türleri listesine uygun olması durumunda Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişilerine tanınmaktadır. Gümrük vergi muafiyeti, yatırım projesinin geçerli olduğu süre için ancak iş programına göre fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alındığı günden itibaren 5 yıldan fazla olmamak üzere tanınmaktadır. İş programı ile iki veya daha fazla fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alınması öngörülmesi durumunda, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithalatı için tanınan gümrük vergi muafiyetinin süresi, iş programına göre fikse edilmiş aktiflerin ilkinin işletmeye alındığı tarihten itibaren hesaplanmaktadır. 4. İşbu maddenin 2.fıkrası gereğince kabul edilen kararın tebligatı yetkili makam tarafından beş işgünü içerisinde devlet gelirlerinden sorumlu organa bildirilir. Madde 18. Devlet doğal yardımları 1. Devlet doğal yardımları işbu Kanun ile tesbit edilen düzende devlet mülkü ve(veya) arazi kaynakların yönetimi alanında uygun devlet organları ile müşterek mutabakatıyla yetkili organlar verilmektedir, yanı sıra yerel yürütme organları ile geçici ücretsiz kullanıma ya da geçici toprak kullanım hakkısına, eğer Sözleşme şartlarına uygun oalrak yatırımların yerine getirirse ilerdeki ücretsiz mülk ya da toprak kullanımına transfer etmektedir. devlet doğal yardımlarıyla mülk veya toprak kullanımı sağlanan ücretsiz transferinin temeli yetkili devlet organının kararıdır. Yetkili devlet organının kararı işbu Kanunun 21-1.Madde 2. paragraf 3). paragraf altına uygun olarak düzenlen denetim sonuçları temelinde tatbik edilir. 2. Devlet doğal yardımları olarak aşağıdakiler teslim edilebilir: toprak parçaları,binalar,tesisler, arabalar ve tesisatlar, bilgisayar, ölçme ve kontrol cihazları ve ekipman, araç(binek otomobili hariç), üretim ve (evde, çiftlikte kullanılan) alat ve edevat. 3. Devlet doğal yardımlarının değerlendirilmesi Kazakistan Cumhuriyeti Mevzuatında tesbit edilen düzende onların çarşı fiyatına göre gerçekleşmektedir. 4. Devlet doğal yardımının azami ölçüsü Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişi yatırımının fikslenen aktifleri hacminden yüzde otuzdan fazla değildir. Eğer talep edilen devlet doğal hibe tahmini değeri gösterilen azami ölçüden aşarsa, Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi talep edilen mülkü onun değeri fiyatı ve devlet doğal hibe tahmininin azami ölçü arasındaki farkının ödemesin almaya haklıdır. Madde KC tarihli 209-V Kanunu ile ihraç edilen Madde KC tarihli 209-V Kanunu ile ihraç edilen Madde Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının değişmesi durumunda istikrar garantileri 1. Öncelikli yatırım projelerini gerçekleştiren tüzel kişilere aşağıdaki mevzuat değişmesi durumunda istikrar garanti edilmektedir: 1) Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kanunu (Vergi Kanunu) uyarınca Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatı; 2) yabancı işçileri çalıştırması ile ilgili ilişkiler Kazakistan Cumhuriyeti nin halk istihdamı hakkında mevzuatı.

9 2. Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatının istikrar garantisinin uygulanması bu Kanun ile öngörülen şekilde yatırım kontratının geçerliliği süresinden önce sona ermesi durumunda iptal olunmaktadır. Madde Vergi imtiyazları 1. Vergi imtiyazları, öncelikli yatırım projelerini Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatında öngörülen şekilde ve şartlarda gerçekleştiren Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişilerine sunulmaktadır. 2. Vergi imtiyazlarının türleri: 1) hesaplanmış kurumlar için gelir vergisi tutarının yüzde 100 oranında azaltılması; 2) arsa vergisinin matrahı için 0 katsayısının uygulanması; 3) mülkiyet vergisinin vergi matrahına göre 0 oranında hesaplanması. 3. Yatırım kontratında her vergi imtiyaz türü için geçerlilik süresi belirlenmektedir. Ancak bu süre, Vergiler ve bütçeye yapılan diğer zorunlu ödemeler hakkında Kazakistan Cumhuriyeti nin Kanunu (Vergi Kanunu) uyarınca belirtilmiş azami geçerlilik süresini aşmamalıdır. 4. Vergi imtiyazlarının uygulanması bu Kanun ile öngörülen şekilde yatırım kontratının geçerliliği süresinden önce sona ermesi durumunda iptal olunmaktadır. Madde Yatırım teşviği 1. Bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla, öncelikli yatırım projesini gerçekleştiren yatırımcıya Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nin kararına dayanarak yatırım teşvikleri sunulmaktadır Maddesinin 2. fıkrası 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 2. Yatırım teşviği; inşaat ve montal çalışmaları ve ekipmanın satın alınması için yapılmış gerçek masrafların (katma değer vergisi ve tüketim vergisi haricinde) yüzde 30 oranında teyit belgelerine dayanarak iade şeklinde sunulmaktadır. Ancak bu masraflar, Kazakistan Cumhuriyeti nin mevzuatı ile belirtilen şekilde devlet ekspertizinin raporuna sahip olan ön proje belgelerinde öngörülen masraf tutarlarını aşmamalıdır. 3. Yatırımcının gerçek masraflarını teyit eden belgeler şunlardır: 1) muhasebe ve finansal raporlama hakkında Kazakistan Cumhuriyeti nin Kanunu na uygun olarak düzenlenen ilk kayıt belgeleri; 2) Kazakistan Cumhuriyeti nin vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenen faturalar; 3) Kazakistan Cumhuriyeti nin gümrük mevzuatına uygun olarak düzenlenen gümrük beyannameleri. 4. Yatırım teşviğinin planı ve yıllık ödeme miktarları, yatırım teşviğinin yatırım hacmine ve öncelikli yatırım projesinin kârlılığına bağlı olarak bir süre, fakat işletmeye açılmadan sonra ve

10 yatırım kontratının sona ermesine kadar en az üç senelik süresi için eşit miktarlara bölünecek şekilde yatırım kontratı kapsamında belirlenmektedir Maddesinin 5. fıkrası 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 5. Yatırım teşviği; tam kapasite çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirmesi şartıyla işletmeye açılmadan sonra yıl sonuçlarına göre yatırım kontratında belirlenen miktarda tamamen olarak ödenmektedir. Yatırımcının iş programında belirtilen yıllık üretim kapasite değerini ulaşmaması durumunda, yatırımcıya teşvik ödenmesi bu değerin uygulanması ile orantılı olarak yapılmaktadır. 6. Yatırım teşviğinin sunma kuralları Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti nce onaylanmaktadır. Madde 19. Yatırım preferansların sağlamak için istek şartları Yatırım preferanslarından yararlanmak için dilekçe, aşağıdaki belgelerin mevcut olması durumunda yetkili organ tarafından belirlenen forma göre kabul ve kayıt edilmektedir: 1) yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, devlet sicil kayıt belgesinin suret; 2) KC tarihli 258-IV Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 3) yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, tüzel kişi tüzük suretleri; 4) yetkili organlar tarafından belirlenmekte olan taleplere uygun olarak hazırlanan yatırım projesinin biznes-planı; 5) listesi Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen, inşaat montaj işlerinin keşif bedelini ve yatırım projesinin gerçekleştirilmesinde kullanılmakta olan fikse edilmiş aktiflerin, hammadde ve (veya) malzemelerin satın alınması için yapılan masrafları gerekçelendiren/kanıtlayan, yönetici imzası ve tüzel kişi kaşesi ile tasdik edilen, doküman suretleri; 6) KC tarihli 209-V Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 7) Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisiyle başvuran belgesine göre devlet doğal yardımının ölçüsün(ücreti) ve onu sağlamanın ön onayın tasdik eden belgeler; 8) KC tarihli 567-IV Kanununa uygun olarak çıkarılmıştır; 9) vergiden kaynaklanan borcunun, zorunlu emeklilik primleri, zorunlu mesleki emeklilik primi ve sosyal sigorta aydatları ile ilgili borçlarının olmadığına dair kayıt olduğu yere göre devlet gelirleri organından alınan bir belge. Madde 20. Yatırım preferansların sağlamak üzerinde istekleri inceleme süresi 1. Yatırım preferansların sağlamak için İstek işbu Kanunun 15. Maddesinde tesbit edilen taleplere uygun olarak yetkili organlara incelemek üzerinde gönderilir, yatırım preferansların sağlamak üzerinde kararın kabul eder ve dilekçe sahibine başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içinde yazılı olarak karşılık gönderir. 2. Yatırım preferansların sağlamak için kabul, kayıt ve inceleme düzeni yetkili organ ile izah edilmektedir.

11 Madde 21. Yatırım kontratının yapılması 1. Yatırım preferansların sunulma kararının alındığı günden itibaren yetkili organ on iş günü içerisinde model kontrat ilkelerini göz önünde bulundurarak imzalanması için yatırım kontratını hazırlamaktadır. 2. Yatırım kontratı imzalandığı günden itibaren yetkili organ tarafından beş iş günü içerisinde kaydı yapılmaktadır ve kaydı yapıldığı günden itibaren yürürlüğe girmektedir. Yatırım kontratının yapılma tarihi, yetkili organ tarafından kaydı yapıldığı gündür. 3. Yatırım proje geçerlilik süresi, yatırım preferansların geçerlilik süresi ile belirlenmektedir. İş programına göre işlerin sona erme süresi, yatırım projesi geçerlilik süresinin sona ermesine dokuz ay kala, sona ermelidir. Madde Yatırım kontrat şartlarına uygunluk kontrolü 1. Yatırım kontrat şartlarına uygunluk kontrolü aşağıda belirtilen formalarda yetkili organ tarafından yapılmaktadır: 1) office work kontrol işbu maddenin 2. alt maddesine göre uygun olarak sunulan raporların inceleme ve analizine dayanarak yetkili organ tarafından yapılmaktadır; 2) iş programının ve yatırım proje şartlarının yerine getirilme dokümanların incelenmesi dahil yatırım faaliyet tesisinin ziyaret edilmesi. 2. Yatırım kontratı yapıldıktan sonra Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yetkili organ tarafından belirlenen forma göre, yirmi beş Temmuz ve yirmi beş Ocak tarihlerinden geç olmamak üzere, iş programı ile öngörülen masraf maddelerin açıklanması ile birlikte, fikse edilmiş aktiflerin işletmeye alınmasını, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerinin tedariğini ve kullanımını doğrulayan dokümanların eklenmesi ile birlikte yatırım projesinin yerine getirilmesi hakkında yarı yıl raporlarını sunmaktadır. 3. Senede bir defa tarafların anlaşmaları ile İş programında değişiklik yapılabilmektedir. 4. Yatırım faaliyet tesisinin ziyaret edilerek kontrol edilmesi: 1) iş programının sona ermesi şartı ile, yatırım projesinin geçerlilik süresinin sona ermesine üç ay kala sona eren altı aylık dönem içinde; 2) gümrük vergi muafiyeti tanınan, teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin ithal edilen seneden sonra gelen seneden başlayarak, her sene. 5. Kontrol sonuçlarına göre yatırım kontratını yapan yetkili organ temsilcisi ve tüzel kişi yöneticisi, yetkili organ tarafından belirlenen forma göre, yatırım proje iş programının yerine getirilmesine yönelik cari durum tutanağını imzalamaktadırlar. 6. Yatırım proje iş programının yerine getirilmemesi veya gerektiği gibi yerine getirilmemesi durumunda, yetkili organ, yatırım projesini yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisine yapılan ihlalleri belirterek yazılı tebligat göndermektedir ve ihlallerin giderilmesi için iki aylık süre belirlemektedir.

12 7. Yetkili organ tarafından yapılan denetim sonuçlarına göre, yatırım projesinin gerçekleştirilmesi için ithal edilen ve gümrük vergilerinde muaf edilen teknolojik ekipman yedek parçalarının, hammadde ve (veya) malzemelerin işletmeye alınmadıkları veya kullanılmadıkları tespit edilmesi durumunda, yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferansların gümrük vergilerin tutarını ödemeyen Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi, Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen para cezası eklenerek kullanılmayan ekipman, onun yedek parçaları, hammadde ve (veya) malzemeler kısmına ilişkin gümrük vergi tutarını ödemektedir Yatırım kontratını imzalayan Kazakistan Cumhuriyeti nin tüzel kişisi iş programının uygulanması tamamlanmasından sonra yetkili organa aşağıdakilerden ibaret olan denetim raporunu ibraz edilmelidir: 1) yatırım yükümlülüklerinin iş programına uygun olarak yerine getirilmesine dair bilgiler; 2) iş programına uygun olarak satın alınmış sabit varlıkların açıklaması; 3) iş programının gerçekleştirilmesini doğrulayan belgelerin genel listesi; 4) yatırım kontratı şartlarının yerine getirilmesi ile ilgili bilgiler. 8. Devlet ekonomik çıkarlarının korunmasını sağlamak amacıyla yatırım kontratın feshedilmesi hakkındaki bilgi aşağıdaki organlara gönderilmektedir: 1) devlet gelirleri organlarına ve gerektiğinde sair devlet organlarına ilgilitedbirlerin alınması için; 2) ayni teşviklerin verildiği yatırım sözleşmelerine ilişkin olarak devlet gelirleri organlarına, devlet mülkiyetine yöneten yetkili makamlara ve/veya yerel yürütme organlarına. 9. Yatırım kontratını yapan Kazakistan Cumhuriyeti Tüzel kişisi yatırım projesi geçerli olduğu sürece aşağıdaki haklara sahip değildir: 1) sunulan devlet ödeneğinin ayrıca iş programına göre satın alınan mülkiyetin kullanım amacını değiştirmeye; 2) sunulan devlet ödeneğinin ayrıca iş programına göre satın alınan mülkiyeti kendi üzerine geçirmeye; 10. Gümrük vergi muafiyetinden yararlanan tesislerin kullanım amaçlarına uygun olarak kullanılmasının kontrolü, Gümrük Birlik Komisyonu ile belirlenen düzen içinde yapılmaktadır. Madde 22. Yatırım kontratının fesih şartları 1. Yatırım preferansların geçerliği, yatırım kontratının geçerlilik süresi sona erdiğinde, sona ermektedir veya bu sürenin sona ermesinden önce iş bu madde ile belirlenen düzene uygun olarak sona erebilir. 2. Yatırım kontrat geçerliliği aşağıdaki durumlarda zamanından önce sona erebilir: 1) tarafların anlaşması ile; 2) tek taraflı.

13 3. Yatırımcının yatırım kontratından doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmesi durumunda, yetkili organ yatırımcıya yatırım kontratına değişiklikler yapmak için yatırım kontratının daha fazla uygulama imkanlarını kanıtlarla destekleyen belgelerin ibraz edilmesi gerektiğine dair bir yazı göndermektedir. Yatırımcının yazı alındığı tarihten itibaren üç ay içinde belgeleri ibraz etmemesi durumunda, yetkili organ yatırımcıya bildirime gönderildiği andan itibaren iki ay geçtikten sonra yatırım kontratının süresinden önce tek taraflı olarak feshedilmesine dair bir ihbar mektubunu göndermektedir. Yatırım kontratının feshedilmesi durumunda, söz konusu tüzel kişi yatırım kontratına göre sunulan yatırım imtiyazlarından dolayı bütçeye ödenmemiş vergi tutarlarını ve gümrük vergilerini ödemektedir. 4. Yatırım kontratının zamanından önce Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisinin inisiyatifine göre tek taraflı feshedilmesi durumunda, belirtilen tüzel kişi Kazakistan Cumhuriyeti mevzuatı ile belirlenen düzene uygun olarak para cezasının ilave edilmesi ile birlikte, yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferanslarından dolayı ödenmeyen vergi ve gümrük tutarlarını ödemektedir. 5. Yatırım kontratının Tarafların anlaşması ile süresinden önce feshedilmesi durumunda, yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi yatırım kontratına göre sunulan yatırım preferanslarından dolayı ödenmeyen vergi ve gümrük tutarlarını ödemektedir. 6. Yatırım kontratının zamanından önce feshedilmesi durumunda, Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi, devlet ödeneği olarak ona verilen mülkiyeti veya yatırım kontrat şartlarına uygun olarak verilme tarihindeki ilk bedelini geri vermektedir. 7. Yatırım kontartını yapan Kazakistan Cumhuriyeti tüzel kişisi tarafından devlet ödeneğinin geri iadesi, yetkili organının yatırım kontratının zamanından önce sona erdirilmesi hakkında karar almasından sonra otuz takvim günü içerisinde yapılmaktadır. Bölüm 4. Son hükümler Madde 23. Yatırım kontratların istikrarı 1. İşbu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili organlar ile yapılan yatırım kontratlara dayanarak sunulan imtiyazlar, bu yatırım kontratlarında belirlenen sürenin sona ermesine kadar geçerliliğini korumaktadırlar. 2. Vergi tutarlarının ödenmesi kısmı ile ilgili işbu Kanun maddesinin 2. alt madde normları, 22. maddesinin 3, 4 ve 5. alt madde normları, yetkili organlar ile yapılan yatırım kontratlarına göre 1 Ocak 2009 yılan kadar geçerliliğini korumaktadırlar. Madde 24. Kazakistan Cumhuriyeti bazı yasal aktlerin yürülükten çıktı diye tanımak hakkında 1) Kazakistan Cumhuriyeti 27Aralık 1994tarihindeki yabancı yatırımlar hakkında Kanunu (Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri, 1994yıl, 23-24,md.280;1995yıl, 20; Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İdareleri, 1996 г., 14, md. 274; 1997 yıl, 11, md.

14 143; 13-14, md. 205; 17-18, md. 218; 1998 г., 5-6, md. 50; 1999 yıl, 21, md. 786; 2000 yıl, 10, md. 244); Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu İdareleri, 2) Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri 27Aralık 1994tarihindeki yabancı yatırımlar hakkında Kararnamesi (Kazakistan Cumhuriyeti Yüksek Kurulu İdareleri,1994yıl, 23-24, md. 281; 1995 yıl, 1-2, md. 15); 3) Kazakistan Cumhuriyeti 28Şubat 1997tarihindeki vasıtasız yatırımları devlet desteği hakkında Kanunu, 1997yıl, 4, md. 50; 1999 yıl, 21, md. 786). Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N.NAZARBAYEV

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor)

Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Kazakistan Cumhuriyeti Özel ekonomik bölgeler hakkında KANUNU (29.12.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) Bölüm 1. Genel hükümler (md. 1-3) Bölüm 2. Özel ekonomik bölgelerin

Detaylı

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİNDEKİ PARA DÜZENLEME VE KONTROLU İLE İLGİLİ (24.12.2012 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) GİRİŞ İşbu Yasa yerli ve yerli olmayan kişiler yada tüzeller

Detaylı

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar

Bölüm 1. Genel Hükümler Madde 1.İşbu kanunda kullanılan mevcut kullanılan temel kavramlar Anonim Şirketleri ile ilgili 13 Mayıs 2003 N 415 tarihli Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu (10.06.2014 tarihi itibari ile yapılan değişiklikler ve ilaveleri içeriyor) İÇİNDEKİLER Bu Kanun seçim ve sorumlulukları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1

NEXIA TÜRKİYE. denetim danışmanlık vergi. www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 NEXIA TÜRKİYE denetim danışmanlık vergi www.nexiaturkey.com.tr NEXIA TÜRKİYE 1 Yayınlayan : Nexia Türkiye / As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Yazan : Cem Tezelman Kapak Tasarım : Biz Reklam ve Halkla İlişkiler

Detaylı

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI

İLLER BANKASI. BELEDİYESİ ALT KREDİ ANLAŞMASI 07.07.2010 Sayfa 1 / 33 İLLER BANKASI İle. BELEDİYESİ Arasında ALT KREDİ ANLAŞMASI (... Projesi) ( 20..) (Alt Kredi Anlaşması No: ) ALT KREDİ ANLAŞMASI İller Bankası (bundan böyle İller Bankası veya İB

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28655 POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 23 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28655 KANUN POSTA HİZMETLERİ KANUNU Kanun No. 6475 Kabul Tarihi: 9/5/2013 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi

ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru Rehberi Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 1 ÜRETİM VE ÇEVRE ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Referans Numarası: TR62/15/ÜRET Başvuru

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU. Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete ELEKTRİK PİYASASI KANUNU Kanun No. : 4628 Kabul Tarihi : 20/2/2001 Yayım Tarihi : 3/3/2001 tarih ve 24335 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç, kapsam

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ. ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ile AVRUPA KOMİSYONU ARASINDAKİ TÜRKİYE YE İLİŞKİN BÖLGESEL KALKINMA BİLEŞENİ ALTINDAKİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACINDAN

Detaylı

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr

STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA. www.ahika.org.tr STEK PROGRAMLARI REFERANS NUMARASI : TR71/11/İS01 T SANA www.ahika.org.tr Proje Terimleri Sözlüğü AJANS: T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı. ALT YÜKLENİCİ: Ortak veya iştirakçi olmayıp proje başladıktan sonra

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ MART 2015 LEFKOŞA YAYIN VE BİLGİ İÇİN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti +(392) 228 31 41 +(392) 228 59 88 Devlet Planlama Örgütü Web: http://www.devplan.org

Detaylı

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013

Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 Kanun No. : 6456 Resmî Gazete No : 28622 Kabul Tarihi : 03/04/2013 Resmi Gazete Tarihi : 18.04.2013 KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı

1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı 1 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Program Yönetim Birimi KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TRC2-15-KOBİ KAYS Üzerinden

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı