Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. ENM 307 Mühendislik Ekonomisi. Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR"

Transkript

1 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: /

2 Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ENM 307 Mühendislik Ekonomisi Ders Sorumlusu: Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR Oda No:850 Telefon: /

3 İşlenecek Konular GİRİŞ: Mühendislikte ekonomik karar verme, mühendislik ekonomisinin endüstri mühendisliğindeki yeri TEMEL KAVRAMLAR: Mühendislik ekonomisinin temel kavramları, yatırım değerlendirme ölçütleri PARA ve ZAMAN DEĞERİ: Paranın maliyeti ve ekonomik eşdeğeri, faiz oranlarının hesaplanması FAİZ ORANI HESAPLARI: Nominal ve efektif ve faiz oranları; faiz formüllerinin çıkartılması faiz tablolarının kullanılması, Excel tablolarının yardımı ile yatırım değerlendirme tekniklerinin kullanılması YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ: Finansal ve finansal olmayan yatırımlar, yatırım stratejileri YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Net bugünkü değer analizi 1. ARASINAV

4 İşlenecek Konular YATIRIM DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ: Yıllık eşdeğer analizi, İç verim oranı, geri ödeme devresi analizi, Gelecek değer analizi, kazanç maliyet oranı analizi. DUYARLILIK ANALİZLERİ: Mühendislik ekonomisi parametrelerindeki değişikliklerin sonuçlara etkisi, başa baş noktası analizi ENFLASYONİST ORTAMDA KARAR VERME: Enflasyonun mühendislik ekonomisi hesaplarına etkileri ve yatırım değerlendirme tekniklerinin enflasyonist ortamda tekrar gözden geçirilmesi. Vergi ödendikten sonraki net gelirli yatırımların değerlendirilmesi 2.ARASINAV MÜHENDİSLİK EKONOMİSİNDE ÖZEL KONULAR: Yenileme analizleri, yatırımların ekonomik ömrünün hesaplanması

5 Yararlanılacak Kaynaklar I. C. S. Park, Contemporary Engineering Economics, Prentice Hall, Third Edition II. W. J. Fabrycky, G. J. Thuesen, Economic Decision Analysis, Prentice Hall, Second Edition III. E. P. Degarmo, W. G. Sullivan and J. A. Bontadelli, Engineering Economy, Macmillan Publishing Company, Eight Edition

6 1. Karar Ekonomisi 1.1. Giriş Mühendislikte doğru problemi belirlemek önemlidir. Karar problemini çözmek için çeşitli bölümlere bağlı insanların bir arada çalışması gereklidir. Pazarlama Planlama Finans Üretim Satış Karar Aşaması

7 Karar Aşaması Karar aşamasında pek çok faktör rol oynar. Bunlardan en önemlileri; Para, Zaman, Risk tir. Para ve zamanı birleştirerek ekonomik bir fayda ölçütü oluşturabiliriz.

8 1.2. Mühendislik Ekonomisinde Karar Stratejileri Yeni proje fikirleri ortaya çıkınca; 1. Malzeme makine ve proses seçimi 2. Makinelerin yenilenmesi 3. Yeni ürün tasarımı ve gelişimi 4. Maliyet tasarrufu ve etkinliği 5. Servis geliştirilmesi

9 1.3. Karar Ekonomisinin Diğer Disiplinlerle olan ilişkisi Şekil 1: Karar Ekonomisinin Diğer Disiplinlerle olan ilişkisi

10 Rasyonel Karar Verme Prosesi 1. Karar Verme Problemini Belirle 2. Hedef veya amaçları belirle 3. İlgili bilgi ve dataları toparla 4. Olabilecek alternatifleri oluştur 5. Kullanılabilecek karar kriterlerini belirle 6. En uygun alternatifi seç

11 Hangi arabayı satın alalım? 1. Araba ihtiyacı 2. Güvenlik ve zaman tasarrufu 3. Teknik ve finansal bilgilerin toparlanması 4. Toyota ve kia alternatiflerinden birini seç 5. Minumum harcama tutarı 6. Kia yı seç

12 Mühendislik Probleminin Karar Aşamaları Planlama Yatırım Üretim Pazarlama Kar

13 2. Biz bu derste aşağıdaki sorulara cevap arayacağız? 1. Mühendislik ekonomisi nedir? Neyle ilgilenir? 2. Mühendis nedir? 3. Ekonomi nedir? 4. Yatırım nedir? Kaça ayrılır? 5. Proje nedir? 6. Cari işlem bütçeleri, 7. Sermaye harcamaları nelerdir? 8. Niçin yatırım yapıyoruz? 9. Yatırımların sınıflandırılması 10. Yatırım projesinin unsurları 11. Proje değerlendirilmesi 12. Proje konusunda Mühendisin ilgilendiği kavramlar

14 Bir mühendisin iş hayatındaki rolü; Çeşitli karar aşamalarında; proses, üretim, pazarlama, finans gibi Ekipman tedarikinde bulunmak, Ürün tasarımı yapmaktır.

15 Ekonomi: İnsan ihtiyaçlarını karşılamak, içinde bulunduğu maddi şartları düzeltmek, toplumun refahını en üst seviyeye çıkartmak için, eldeki mevcut ekonomik kaynaklardan optimum faydayı sağlamayı planlayan bilim dalıdır. Mühendislik Ekonomisi: Alternatif olanaklar içinde en uygununu seçmeyi planlar. Mühendis minimum maliyet ile maksimum üretimi yapmak ister. Dolayısıyla mühendis ilgilendiği sahayla ilgili olarak araştırmak, tanımlamak, alternatifleri ortaya sermek ve uygun olanını seçmek zorundadır. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için projeler üretir. Projenin teknik yönü ve mali yönü ayrı ayrı belirtilmelidir. Hazırlanan projeler geleceğe yöneliktir ve her proje bir mal ve hizmet üretimini amaçlar. Projeler bir anlamda yatırım demektir.

16 Yatırım: Milli ekonomi açısından üretim mallarına (tesis, teçhizat ve stoklara) belli bir dönem süresince genellikle bir yılda yapılan net ilavelerdir. Ekonominin üretim gücünü arttırmaya yönelik yatırımlara reel yatırımlar; Ekonominin üretim gücünü arttırmayan yatırımlara ise reel olmayan yatırımlar, yani mali yatırımlar adı verilir. (hisse senedi, tahvil, bono.)

17 2.1. Yatırımların Sınıflanması 1. Stratejik yatırımlar: Büyük yatırımlar, firmanın yeni bir politika izlemesi gerekir. 2. Taktik yatırımları: Politika önemli ölçüde değişmiyor 3. Bağımlı yatırımlar: 1. yatırımla, 2. yatırım bağımlı( nakit akımı bakımından) 4. Bağımsız yatırımlar 5. Tamamlayıcı yatırımlar: Birincinin kabulü ikinciyi sağlıyorsa 6. İkame yatırımlar: Birincinin kabulü ikinciye imkan bırakmıyorsa

18 2.2 Yatırım Projesinin Unsurları Yatırımın tutarı: Proje ile ilgili satınalma, veya üretim bedeleri, taşıma, montaj giderleri, vergiler, binalar, depolar, arazi için ödenecek bedeller. Yatırımın ömrü: a) Fiziki ömür: Fiilen üretimde kullanıldığı zaman b) Ekonomik ömür: Yatırımın faydalı olmak üzere üretimde kullanılabileceği süreyi kapsar. 4. Yatırımın hurda değeri: Yatırımın servisten çekildikten sonra alabileceği en son değeri kapsar. 5. Yatırımın verimi: Verim en genel tarifi ile çıktı /girdi dir. Yatırımdan beklenen minumum verimi ifade eder. Minumum attractive rate of return den ( En düşük çekici verim oranı) (MARR) bu oran küçükse yatırım red edilir, değilse kabul edilir.

19 3. Para zaman ilişkisi ve nakit akımlarının karşılaştırılması Sermaye üretime ayrılmış üretim araçlarıdır. Biz sermayeyi kendimiz doğrudan üretimde kullanabiliriz, veya üretimde kullanılmak üzere bir başka şahsa borç verebiliriz. Borç verdiğimiz kişi bu borç için bize fazlalık öder, bunun sebebi, 1. Sermayesini bir başkasına bıraktığı için riske katlanıyor demektir, 2. Ayrıca bu sermaye değiş tokuşu süresince bir takım masraflar olmuştur bunların karşılanması gerekmektedir. 3. Sermayeyi kullanan yeni kişi bu sermayeden belli bir miktar kar elde etmiştir, onun da bir kısmını sermayeyi ödünç aldığı kişiye vermesi gerekir. Bu ödenen fazlalığa faiz denir. Bu sermayeyi kendimiz kullanmış olsaydık elde edilecek fazlalığa kar adı verilir.

20 3.1. Faiz oranı Faiz oranı = fonu kullanmak için ödenecek miktar / kullanılan fon*100 Faiz oranı: 1. Kaybetme riski 2. Masraflar 3. Kar veya kazancı içinde bulundurmalıdır.

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için

Yapılabilirlik çalışmasının son aşaması finansal analizdir. Bu analiz, projenin gerçekleşmesi için FİNANSAL ANALİZ 1 Finansal Analiz Yatırım önerisi için pazarın uygunluğu ve proje ürününün teknik yapılabilirliği belirlendikten sonra işletmenin (tesisin) nasıl ve nerede kurulacağı konusunda karar verilir.

Detaylı

PROJE ANALİZİNDE KULLANILAN TEKNİKLER Kubilay Kavak Mart-2012 A) TEMEL BİLGİLER Temel Tanımlar Proje Analizi: Bir yatırımın yaratacağı faydaları ve yol açacağı maliyetleri karşılaştırarak yatırım teklifinin

Detaylı

MADENCİLİKTE YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ

MADENCİLİKTE YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 267-275

Detaylı

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü

INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi. Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü INSA394 İnşaat Mühendisliğinde Yapım ve Ekonomi Doç. Dr. Gürkan Emre Gürcanlı İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Bugünkü Değer Analizi Bugünkü Değer Analizi Proje Nakit Akışlarının Tanımlanması Projelerin

Detaylı

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi A. Sinan SARIASLAN Ankara 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İşletmenin yatırım kararı alırken

Detaylı

Sayı 4 Haziran 2011 YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLEMESİ (*) Muhammet BEZİRCİ (**)

Sayı 4 Haziran 2011 YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLEMESİ (*) Muhammet BEZİRCİ (**) Gümüşhane Üniversitesi Sayı 4 Haziran 2011 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi YATIRIM PROJELERİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLEMESİ (*) (**) ÖZET Globalleşen dünyada rekabetin bilgiye dayalı olarak devamlı

Detaylı

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi

Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER. Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Yard.Doç.Dr. Ayhan ÖZER Mevlana Üniversitesi İşletme Fakültesi Dersin Amacı Yönetim Ekonomisi; yatırım, proje ve yönetim faaliyetlerinde alternatiflerden finansal olarak en mantıklısını seçebilmek için

Detaylı

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları *

Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Proje Değerlendirmesinde Real Opsiyon Değerleme Yöntemi ve Uygulamaları * Erkan SEVİNÇ ** Öz Bu çalışmada yatırım projelerinin değerlemesinde geleneksel yöntemlerden farklı olarak real opsiyon değerleme

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL YAPILARDA KULLANILAN ÖN MALİYET TAHMİN YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe Tuğçe ULU Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Detaylı

----------------- ---------------------

----------------- --------------------- T.C. ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KOBİ DANIŞMA BİRİMİ SORULARLA İŞLETME FİNASMANI Müge İşeri Istanbul, 2005 1 1. FİNANS FONKSİYONU NEDİR? İşletme amaçlarına yönelik

Detaylı

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ

YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ YATIRIM PROJELERİ VE YÖNETİMİ Yatırım Projesini Hazırlama Süreci Yeni Ürün Araştırması Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 1. YENİ ÜRÜN FİZİBİLİTESİ Yeni Ürün Geliştirme Projesi bir anlamda bir yatırım projesidir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden?

Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden? SAKARYA ÜİVERSİTESİ MF İŞAAT MÜHEDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Department of Civil Engineering EM 211 MÜHEDİSLİK EKOOMİSİ Mühendislik Ekonomisi Peki ama neden? Genel Prensipler Tanımlar Maliyetler TASARIM= İŞLEVSELLİK

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YATIRIM BÜTÇESİNİN ETKİN YÖNETİMİ VE TÜRKİYE İÇİN MODEL ÖNERİSİ NURAY DENİZ DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA

Detaylı

Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY

Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler Mühendislik Ekonomisi Doç. Dr. Turan PAKSOY 1 2 3 4 Eğimli veya dereceli nakit akışları, harcama veya gelirlerin belirli bir eğilimle

Detaylı

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY

FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FĠNANSMAN BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI FĠNANSAL VARLIKLAR VE KAYNAKLAR YÖNETĠMĠ Öğretim Üyesi PROF. DR. AHMET AKSOY BELĠRLĠLĠK ġartlari ALTINDA YATIRIM

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2496 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1467 GİRİŞİM FİNANSMANI Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1,5) Yrd.Doç.Dr. Çetin POLAT (Ünite 2,8) Öğr.Gör. Ekrem MERİÇ

Detaylı

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA

DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA DEVAM EDEN DEĞERİN HESAPLANMASI: İMKB YE KOTE BİR TURİZM İŞLETMESİ ÜZERİNDE UYGULAMA Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL Çukurova Üniversitesi İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi İşletme Bölümü ybeyazit@cu.edu.tr Arş.

Detaylı

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi:

Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Yrd. Doç. Dr. Nurullah Uçkun Yrd. Doç. Dr. Nuray Girginer Yatırım Projeleri Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi: Özel Bir Sağlık Kuruluşu Yatırım Projesi Üzerinde Örnek Bir Uygulama Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ EĞİTİM ALANI: FİNANSAL YÖNETİM DERS NOTLARI Haziran 2013 HAZIRLAYAN Doç. Dr. Murat AKBALIK i İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER... 1 1.1.

Detaylı

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ

KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KREDİ KAVRAMI ve SEKTÖR KREDİLERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ BELLİ BAŞLI SEKTÖRLERİN ANALİZİ Yüksek Lisans Tezi Kaan Balkaş Ankara-2004

Detaylı

Yatırımlar ve Yatırımları Gerçekleştirmek İçin Kredi Yeren Kuruluşlar

Yatırımlar ve Yatırımları Gerçekleştirmek İçin Kredi Yeren Kuruluşlar Yatırımlar ve Yatırımları Gerçekleştirmek İçin Kredi Yeren Kuruluşlar M.îzzet ÖZERDEM (*) 1. GİRİŞ Yatırımlar, milletlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli derecede değişiklikler oluşturan

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2707 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1670 PROJE ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME Yazarlar Doç.Dr. Ahmet AĞCA (Ünite 1) Prof.Dr. Raif PARLAKKAYA (Ünite 2) Prof.Dr. Necdet SAĞLAM

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ

PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ PROJE ANALİZ TEKNİKLERİ Mehmet KAYADELEN ODTÜ Mezunları Derneği, Enerji Komisyonu, 21 Ocak-2013, Ankara. 1 Genel Bilgiler Proje ==> Sanayi yatırım projesi Sunuşta kullanılan bazı kavramlar farklı terimlerle

Detaylı

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2549 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1519 LOJİSTİK MALİYETLERİ VE RAPORLAMA-I Yazarlar Prof.Dr. Semih Hüseyin TOKAY (Ünite 1, 2, 3, 8) Doç.Dr. Ali DERAN (Ünite 4,

Detaylı