1. Yatırımın Faiz Esnekliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Yatırımın Faiz Esnekliği"

Transkript

1 DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ FİYATLARIN SABİT VE DEĞİŞEN OLDUĞU DURUMLAR: AS EĞRİSİNİN ŞEKLİ VE KEYNEZYEN ANALİZ KAYNAKÇA Yatırımın Faiz Esnekliği Tüketim fonksiyonunun şöyle olduğunu varsayalım: C = a + b(y T), Burada a ve b rakamları sıfırdan büyük rakamlardır. Yatırım fonksiyonu şöyle olsun: I = c dr, Burada da c ve d rakamları sıfırdan büyük rakamlardır. Dikkat edilmelidir ki; b parametresi marjinal tüketim eğilimidir ve dolayısıyla sıfır ile 1 arasında bir değer alabilir. Diğer taraftan, yatırım fonksiyonundaki d parametresi ise faiz oranlarına 1

2 yatırımların ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir. Yatırımlar, faiz oranları düştüğünde artacakları için, d parametresinin önünde negatif işareti vardır. Yatırımın faiz esnekliği şöyle yazılabilir: di ε = I dr r Düzenlersek, şöyle yazılabilir: ε = di r dr I ε = ( d) r I Görüldüğü gibi, yatırım fonksiyonu üzerindeki herhangi bir noktada, yani herhangi bir faiz oranı ve planlanan yatırım miktarı bileşiminde (yani veri r ve I için), yatırımın faiz esnekliğini belirleyen etken d parametresinin aldığı değerdir. Bu parametre ise yatırımın faize olan duyarlılığıdır. Yani yatırımların faiz oranına duyarlılığı artıkça (yani d büyüdükçe), yatırımın faiz esnekliği artar. IS eğrisi için Ders Notu 6 da kullandığımız doğrusal fonksiyon biçimini düşünürsek, şu şekilde yazabiliriz: r= a+ c + 1 G b T 1 b Y d d d d 2

3 IS eğrisinin eğimi ise şöyledir: dr dy = 1 b d O halde, yatırımın faiz oranı duyarlılığı (yani d parametresi) arttıkça, yatırımın faiz esnekliği artar. Yatırımların faize duyarlılığı (yani yatırımların faiz esnekliği) artıkça, IS eğrisi yatıklaşır (çünkü d artıkça 1 b ifadesi küçülür). Yani böyle bir durumda, faiz d oranındaki küçük bir değişme yatırımlarda büyük miktarda bir değişmeye yol açarak gelir düzeyini önemli şekilde etkiler. Yatırımların faiz esnekliğinin azalması (yatırımların faiz oranına duyarlılığının azalması) durumunda ise, IS eğrisi dikleşir. Diğer taraftan, IS eğrisinin eğimini belirleyen diğer bir faktör de b parametresidir. Bildiğimiz gibi, bu parametre marjinal tüketim eğilimidir. O halde, marjinal tüketim eğilimi artarsa (yani b büyürse), 1 b ifadesi küçülür. Bu ise, IS nin eğiminin düşmesi yani d daha yatık bir IS eğrisi anlamına gelir. 3

4 Şekil 1 Devleti Olmadığı (yani, T=G=0) Kapalı Bir Ekonomide (yani, X=M=0) IS Eğrisinin Elde Edilişi 4

5 Şekil 2 Yatırımın Faiz Esnekliği ve IS Eğrisinin Eğimi 5

6 Şekil 3 Devlet Sektörünün Eklendiği Durumda (yani, T 0, G 0) Kapalı Bir Ekonomi (yani, X=M=0) için IS Eğrisinin Elde Edilişi 2. Para ve Maliye Politikalarının Etkinlikleri Şekil 4 te para politikasının etkileri (etkinliği) ile IS eğrisinin eğimi arasındaki ilişki gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, IS eğrisi ne kadar dik ise, para politikasının etkisi (Y üzerindeki) o kadar azdır. Tamamen dikey olan IS eğrisi durumunda para politikasının denge gelir üzerinde hiçbir etkisi yoktur, sadece faiz oranını artırır. 6

7 Şekil 4 Para Politikasının Etkileri (Etkinliği) ile IS Eğrisinin Eğimi Arasındaki İlişki Şekil 5 te maliye politikasının etkileri (etkinliği) ile IS eğrisinin eğimi arasındaki ilişki gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, IS eğrisi ne kadar dik ise, maliye politikasının etkisi (Y üzerindeki) o kadar yüksektir. Tamamen dikey olan IS eğrisi durumunda maliye politikasının denge gelir üzerindeki etkisi en yüksektedir. 7

8 Şekil 5 Maliye Politikasının Etkileri (Etkinliği) ile IS Eğrisinin Eğimi Arasındaki İlişki Şekil 6 te maliye politikasının etkileri (etkinliği) ile LM eğrisinin eğimi arasındaki ilişki gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, LM eğrisi ne kadar dik ise, maliye politikasının etkisi (Y üzerindeki) o kadar azdır. Tamamen dikey olan LM eğrisi durumunda maliye politikasının denge gelir üzerinde hiçbir etkisi yoktur, sadece faiz oranını artırır. 8

9 Şekil 6 Maliye Politikasının Etkileri (Etkinliği) ile LM Eğrisinin Eğimi Arasındaki İlişki Şekil 7 te para politikasının etkileri (etkinliği) ile LM eğrisinin eğimi arasındaki ilişki gösterilmektedir. Görüldüğü gibi, LM eğrisi ne kadar dik ise, para politikasının etkisi (Y üzerindeki) o kadar fazla olmaktadır. Tamamen dikey olan LM eğrisi durumunda para politikasının denge gelir üzerindeki etkisi en yüksektir. 9

10 Şekil 7 Para Politikasının Etkileri (Etkinliği) ile LM Eğrisinin Eğimi Arasındaki İlişki Tablo 1 Para ve Maliye Politikalarının Etkinlikleri ile IS ve LM Eğrilerinin Eğimleri Arasındaki İlişki Para Politikası IS Eğrisi LM Eğrisi Dik Etkin Değil Etkin Yatık Etkin Etkin Değil Maliye Politikası IS Eğrisi LM Eğrisi Dik Etkin Etkin Değil Yatık Etkin Değil Etkin 10

11 3. Toplam Talep Eğrisinin Elde Edilişi Keynezyen Toplam Talep Eğrisi (Keynezyen AD), mal ve para piyasalarını eşanlı dengeye getiren fiyat düzeyi ve çıktı düzeyi bileşimlerini gösterir. Toplam talep eğrisi negatif eğimlidir. Bunun nedeni şöyle açıklanabilir: Veri nominal para arzında, fiyat düzeyindeki bir düşüş, reel para bakiyelerinin (M/P) artmasına sebep olur. Bu durum, LM eğrisini sola kaydırır ve sonuçta faiz oranını düşürür. Faiz oranının düşmesi, yatırım talebini artırır ve böylece toplam harcamalar artar. Bu yüzden, fiyat düzeyi düştüğü zaman, harcamaların denge düzeyi artar; bu nedenle de AD eğrisi aşağı doğru eğimli olur. AD eğrisinin elde edilişi Şekil 8 de gösterilmektedir. Farklı fiyat düzeylerinde LM eğrisi harket eder ve bunun sonucunda her fiyat düzeyi için farklı bir denge gelir düzeyi oluşur. AD eğrisi, işte bu farklı fiyat düzeylerine karşılık gelen denge gelir miktarlarının çizilmesi ile bulunur. Şekilde fiyat düzeyi P 0 dan P 1 ve P 2 ye M yükseldiğinde LM eğrisi LM 0 M den, sağa, LM 0 ve P P M LM 0 ye kayar. Yeni denge gelir miktarları Y P 1 ve Y 2 olur. AD 2 eğrisi bu noktaları gösteren eğridir

12 Şekil 8 Toplam Talep Eğrisi nin (AD) Elde Edilişi 4. Fiyatların Sabit ve Değişen olduğu Durumlar: AS Eğrisinin Şekli ve Keynezyen Analiz Şimdiye kadar, IS-LM modeli çerçevesinde, herhangi bir para veya maliye politikasının etkilerini inceledik. 12

13 Bu analizde, aslında, LM veya IS de meydana gelen bir kayma sonucu yeni denge geliri oluştuğunda, fiyatlarda bir değişme olmadığını varsayıyorduk. Fiyatlarda bir değişim olsa LM eğrisinin bu değişime cevap vererek (P değiştiğinde, M/P değişecek, bu da LM eğrisini kaydıracaktı) kayması gerekecekti. Fakat şimdiye kadar fiyatların yeni LM ve IS denge noktasından dolayı değişmediğini varsaydık (örtük olarak). Bu varsayım aslında bizim tam yatık bir AS (toplam Arz Eğrisi) eğrisi varsaydığımız anlamına geliyordu. Tam yatık AS eğrisi, fiyatın sabit olduğu durumu gösteriyordu. Şekilde 9 da şimdiye kadar yapmış olduğumuz analizde aslında AS eğrisini nasıl kabul ettiğimizi (şimdiye kadar bunu belirtmemiştik, yani b durum örtük idi) görüyoruz. Şekil 9 Fiyatların-Sabit-Olduğu Keynezyen Modelde Toplam Arz Eğrisi (AS) Şekil 10 da fiyat düzeyinin değiştiği durumda (Pozitif Eğimli AS Eğrisi) para arzında meydana gelen bir artışın etkileri gösterilmektedir 1. 1 Dikkat: Bu şekillerde AD yerine Y D, AS yerine ise Y S kısaltmaları kullanılmıştır, karıştırmayınız. 13

14 Şekilde para arzı M 0 dan M 1 e yükseldiğinde LM eğrisi M LM 0 M den, sağa, LM 1 a kayar, bu da AD eğrisinin P 0 P 0 kayması demektir. B noktasına gelinir. Alt panele bakılırsa, B noktası AS-AD eğrilerinin kesiştiği nokta değildir, yani denge noktası değildir. B noktasında talep fazlası olduğu için fiyatlar AD ve AS nin kesişimi olan C noktasına yani P 1 düzeyine yükselir (Dikkat: yatay AS kabul ettiğimiz durumda, fiyat değişmezdi). Yükselen fiyatlar reeel para balanslarını düşürür ve LM eğrisi M LM 1 M den LM 1 e kayar. Böylece yükselen fiyatlar, para P 0 P 1 politikasının etkisinin bir kısmını yok etmiş olur. Benzer şekilde Şekil 11 de de fiyat düzeyinin değiştiği durumda (Pozitif Eğimli AS Eğrisi) devlet harcamalarında meydana gelen bir artışın etkileri incelenmektedir. Devlet harcamaları artırılarak G0 dan G1 e yükseldiğinde IS eğrisi IS(G0) dan IS(G1) e kayar. Şimdiye kadar varsaydığımız AS eğrisi kapsamında (yani tam yatay AS eğrisi) analizimizi yapıyor olsaydık, politika etkisi bu kaymada sonuçlanacaktı. Fakat şimdi pozitif eğimli AS eğrisi durumunu inceliyoruz. Bu durumda IS nin kaymasıyla, AD eğrisi sağa kayar, ve fiyatlar P 1 e yükselir. Yükselen fiyatlar, reel para bakiyelerini M azaltır. Bunu sonucunda LM eğrisi, sola, LM 0 dan P LM M P 0 1 e kayar. Böylece son denge noktası C noktası olur. Bu konunun ayrıntılarına gelecek derste gireceğiz. 0 14

15 Şekil 10 Fiyat Düzeyinin Değiştiği Durumda (Pozitif Eğimli AS Eğrisi) Para Arzında Meydana Gelen Bir Artışın Etkileri 15

16 Şekil 11 Fiyat Düzeyinin Değiştiği Durumda (Pozitif Eğimli AS Eğrisi) Devlet Harcamalarında Meydana Gelen Bir Artışın Etkileri Şekil 12 de AS eğrisinin şeklinin önemi gösterilmektedir. AD eğrisi kaydığı zaman (IS veya LM den dolayı), AS nin üç farklı durumuna göre üç farklı sonuç oluşmaktadır 16

17 Şekil 12 Bir Politika Değişikliğinin, Çıktı (Y) Üzerindeki Etkisini Belirlemede Toplam Arz Eğrisi nin (AS) Rolü Kaynakça Macroeconomics, Froyen,

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

PARA BANKA. Kariyermemur.com

PARA BANKA. Kariyermemur.com 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1

Detaylı

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri

I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri DERS NOTU 02 PİYASA TALEP VE ARZ KAVRAMLARI PİYASA DENGESİ Bugünki dersin işleniş planı: I. Piyasa ve Piyasa Çeşitleri... 1 1. Mal ve hizmet piyasaları... 1 2. Faktör Piyasaları... 2 II. Talep Kavramı...

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti

10.1 Enflasyon: Tanımı, Ölçülmesi, Maliyeti Bölüm 10 Para ve Enflasyon Bu bölümde, para arzı ve enflasyon arasındaki ilişki incelenecektir. Öncelikle enflasyonun tanımı, hesaplanması ve enflasyonun maliyetleri konularından bahsedecek, sonra da monetarist

Detaylı

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye

Detaylı

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri

Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri Hilmi Çoban Ankara - Başkent / hilmicoban@hotmail.com KPSS 2013 İktisat Sorularının Çözümleri 1. KnutWicksell Ödünç Verilebilir Fonlar Kuramı ile faizi açıklamaya çalışmış ve faizin ödünç verilebilir fon

Detaylı

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla,

Ekonomi I. Ne Öğreneceğiz?? Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, Ekonomi I Tüketici Teorisi Ne Öğreneceğiz?? Tüketicilerin neden öyle davrandıkları ve neden fiyatı düşen bir maldan normal olarak daha fazla, fiyatı yükselen bir maldan da daha az aldıklarıyla ilgileneceğiz.

Detaylı

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir.

Ürünün çok bulunduğu ya da üretildiği yerden az bulunduğu yerlere ya da onlardan yararlanacak kişilere taşıyarak ürüne değer kazandırılabilir. 4. ÜRETİM ve MALİYETLER Üretim, mevcut üretim faktörlerinin kullanılması ile insan ihtiyaçlarının karşılayacak ürün veya hizmet meydana getirme çabasıdır. Başka bir tanım ile üretim, ürünlerin faydasını

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

Tüketim ve Yatırm Teorileri. 1. Mallar. 1.1 Yatırım Malları. 1.2 Tüketim Malları. 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri:

Tüketim ve Yatırm Teorileri. 1. Mallar. 1.1 Yatırım Malları. 1.2 Tüketim Malları. 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri: Tüketim ve Yatırm Teorileri 1. Mallar 1.1 Yatırım Malları 1.2 Tüketim Malları 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri: 2.1 Keynes in Mutlak Gelir Hipotezi: C=f(Y) C=Co+cY Co =Otonom tüketim harcamaları;gelirden

Detaylı

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler

2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2. ÜNİTE Makro İktisatta Temel Fikirler 2.1 MAKRO İKTİSATTA DENGE Makro iktisadın ana konusu bir ekonomide istihdam ve gelirin nasıl belirlendiğidir. Konuyu önce kamu kesiminin olmadığı kapalı bir ekonomi

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr.

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. MİKRO İKTİSAT Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. 1 BÖLÜM 9 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜN: Üretim faktörlerinin (emek, sermaye toprak) üretim sürecine katılmasıyla elde edilen çıktıdır. İMALAT: Hammadde veya yarı mamûllerin

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri

Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri Doç.Dr.. Mert URAL 1 Para, Dış Denge ve Döviz Kuru Sistemleri TEMEL KAVRAMLAR Yabancı ülkelerin paralarına genel bir terim olarak döviz (foreign exchange) denilmektedir.

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi

Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi Türkiye de Parasal Aktarım Mekanizması Kanallarının İşleyişi İbrahim ÖRNEK Özet Bu çalışma kapsamında para politikası şoklarının reel ekonomi

Detaylı

Bölüm 5. Para Arzı Süreci

Bölüm 5. Para Arzı Süreci Bölüm 5 Para Arzı Süreci Birinci bölümde para arzı aktörlerinden bahsetmiş ve merkez bankalarının para arzını kontrol eden kurumlar olduğunu söylemiştik. Ancak, mevduat bankaları halktan mevduat toplayarak

Detaylı