Hızlı balık büyük balığı geçer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hızlı balık büyük balığı geçer"

Transkript

1 Hızlı balık büyük balığı geçer Ö. Faruk TEZCAN 12 Mayıs 2011 Neredeyse hammaddenin tamamının ithal edildiği, yatırım maliyetlerinin dünyada en yüksek olduğu ve işçiliğin son derece pahalı olduğu Japonya 1980 li yıllarda imkânsız bir devrimi gerçekleştirerek birçok ülkeden daha rekabetçi ve dolayısıyla daha başarılı olmayı başardı. Faaliyetlerinin tamamının mükemmel bir eşgüdüm içinde yapıldığı Toyota gibi öne çıkan bu şirketlerde birde her bir müşteriye özel ürün ve hizmet sağlamayı becerdiler. Nasıl mı? Tabi ki her şeyi tam zamanında (JIT Just in Time) yaparak. Türkiye mizde de planlama becerilerimiz öne çıkararak daha hızlı dolayısıyla daha rekabetçi olmayı başarabileceğimize inanıyorum. Ülkemizde küçük ve orta büyüklükte tipik bir ticari firmanın stok devir oranı yaklaşık olarak 4 ile 6 arasındadır. Yani yıllık satış cirosu ortalama stok değerine oranla 4 ile 6 katıdır. Satış tahsilâtlarının ve ticari borçlarda hesaba katıldığında bu oran 2 ile 3 arası bir noktaya gelmektedir. Yani işletme sermayesi yılda 2 defa yani 6 aylık bir döngüye sahip demektir. Bu oran ileri gelen Japon firmalarında 20 ve hatta 25 e kadar çıkmaktadır. Örneğin, bir firma yılda 25 defa %3 lik karlılıkla sermayesini döndürürse yılsonunda sermesini 2 misline yükseltebiliyor. Artı, karşısında daha fazla sermayeye ve yüksek brüt kâr marjına ihtiyaç duyan diğer hantal rekabetçilerin zamanla ayakta kalması mümkün olmuyor. Gelişim becerileri genel olarak göze alındığında sermaye çevrim hızı mevcutta 6 olan bir firmanın bir anda 25 i hedeflemesi gerçekçi olmaz. Burada mühim olan mevcut fırsatların değerlendirilmesi ve makul ölçülerde gelişim planlanmasıdır. Örneğin, ülkemizde 15 in üstünde performans gösteren bir sanayi şirketinin firmanın kolaylıkla bulunmayacağını ifade edebilirim. Ama uluslararası arenada akla gelen birçok firmanın artık bu JIT prensipleriyle çalıştıklarını hatırlatmakta fayda var. Bize bir şey olmaz veya bizim şirketimiz farklı diyenler bunu zaten küresel krizle artık öğrendiler diye düşünüyorum. JIT, yani tam zamanında ürün geliştirme, üretim, yönetim, satış, pazarlama, tedarik ya da her neyse bireysel veya birim seviyesinde hatta şirket seviyesinde gerçekleşemez. Çok daha fazlasını gerektirir ve stratejik önemde bir çalışmadır. Sektörel bazda işbirliği ve eşgüdüm gerekmektedir. JIT için şu unsurlar gereklidir: Kurum yetkinliği ölçüsünde hareket etmelidir. İhtiyaç duyduğu ve rekabetçi olabileceği yetkinlikleri zamanla kendi içinde ya da işbirlikleri ile kazanmalıdır. İş süreçlerinde, QCDMSI 1 hedefleri doğrultusunda, sürekli gelişim faaliyetleri yürütülmelidir. Müşterinin beklentisi organizasyonun tamamında sorgulanmalı ve onların memnuniyeti için her türlü çaba gösterilmelidir. Tüm çaba ve faaliyetlerin finansal başarıya olan etkisi takip edilmeli. İşte gereksiz yere karmaşa yaratmaktan kaçınılmalıdır. 1 QCDMSI Quality Cost Delivery Management Safety Innovation ya da Kalite, Maliyet, Zaman, Yönetim, İş Güvenliği, Yaratıcılık sözcüklerinden oluşan kısaltmadır. Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 1 12 Mayıs 2011

2 Karmaşa eşittir maliyet JIT, ancak mükemmel akış olan sistemlerde mümkün olmaktadır. Akışın sorunlu olduğu yerlerde maliyetler artar ve kargaşa vardır. Ürün gamında yaşanan karmaşayı anlamak için ürünleri, ayrı ayrı, ciro ve karlılık bazında büyükten küçüğe sıraladığınızda, pareto ilkesinin geçerli olduğunu göreceksiniz. Yani toplam cironun %80 i ürünlerin (veya ürün gruplarının) yaklaşık olarak %20 sinden geldiğini göreceksiniz. Aynı şekilde toplam kârın %80 i ürünlerin yaklaşık olarak %20 sinden geldiğini göreceksiniz. Ciro ve kâr bazında yapılan bu analiz neticesinde farklı ürünler öne çıkabilir. Yönetime düşen görev, bu bilgiler ışığında faaliyetlerini aynen devam ettirmek mi yoksa farklı yöne mi gitmek konusunda karar vermektir. Müşteri işi size tulum mantığında, yani A ürününü üretmek için B, C ve D ürünleri de üretmeniz kaydıyla vermiş olabilir. Örneğin, otomotivde cazip olan seri üretim parçasının yanı sıra cazip olamayan düşük miktarlarda yedek parçada istenir. Ya da, iş 100 birimlik ciro ile başlanmıştır ama zaman içerisinde 10 birimlik ciroya düşmüştür. Veya müşteri ile anlaşma 5 yıllık yapılmıştır ve her sene imalatta yapılacak iyileştirmelerle fiyatta otomatik düşüş konusunda anlaşma yapılmıştır. Ama beklenen verimlilik sağlanamamıştır veya maliyetlerde beklenmeyen sapma yaşanmıştır. Bu ve benzeri sapmaların bedeli yüksektir. Oluşan kargaşa şüphesiz ki mevcut yetkinlikler ile olması gereken yetkinliklerin uyuşmamasından kaynaklanmaktadır. Yani, günde 100 birim üretirken adanmış bir üretim hattı varken günde 10 üretim seviyesine düşüldüğünde başka ürünlerle ortak hattın kullanımı gerekebilir. Dolayısıyla projenin başındaki hesapla 3 yıl sonraki durum farklı olabilir. Öngörüde sapmalar olabilir. Eğer bu sapma, örneğin fiyat artışı ile giderilemiyorsa firmanın böyle bir duruma başka bir çözüm üretmesi gerekir. Karmaşayı azaltmak adına yapılacak en kolay şey işinize gelmeyen işleri yapmamaktır ki genelde en hızlı ve doğru yöntem budur. Ama pazarda ürüne talebin yüksek olduğu durumlarda bu karar da sizin aleyhinize de işleyebilir. Sizin reddettiğiniz ürün başkası tarafından sağlanabilir. Yani, rakiplerin eline koz verebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusun ise ürün hakkında durum iyileştirme çalışmaları - kaizen yapabilirsiniz yada dış kaynak kullanımına yönelebilirsiniz. Çözüm ne olursa olsun JIT için sistem mükemmel bir akışa sahip olmalıdır ve karmaşa ortadan kaldırılmalıdır. Sistem dur kalk şeklinde çalışmamalı ve akışa engel olan unsurlardan arındırılmalıdır. Yani, sistem mevcut yetkinlikler çerçevesinde çalışmalıdır. Yetkinliğimizi aşan işler genel akışın, yani sistemin, dışında çözülmeli veya bırakılmalıdır. Örneğin, yeni bir ürün üretime hattına sokulmadan önce üretim hattının dışında yetkinlikler ve beceriler geliştirilmeli, deneme üretimi yapılarak kapasite hedefleri doğrulanmalı ve tüm bu yenilikler devreye alınırken devam eden işler aksamadan sürdürülmelidir. Çalıştığım birçok firmada yeni ürün devreye alma sürecinde yaşanan sıkıntılar neticesinde seri üretime geçildiğinde her türlü beklentinin arkasında kalındığına şahitlik etmişimdir. Müşteri analizi eksiksiz ve sürekli yapılmalıdır. Ürünler ve müşteri talebine ait farklılıklar (varyasyon) standartlaştırılmalıdır. Değişen beklentilere göre ürün gamında değişiklik yapmak gerekir ve her defasında yeni beklentilere göre yetkinlikler sistematik olarak uyarlanmalıdır. Öğrenme döneminde yaşanan kaotik durum, yani kargaşa, ancak standartlaşma ile çözülebilir. Müşteri sürekli ürün gamının dışında bir şey istiyor hikâyesini de çok gerçekçi bulmuyorum. Tecrübelerime göre ya pazar koşulları doğru ve zamanında takip edilmiyor, ya değişen koşullara zamanında sistemde uyarlama yapılmıyor ya da olanları firma içine doğru anlatamıyorlar inancındayım. Çünkü dönüp pazardaki diğer rakiplerin durumuna baktığınızda sizin ürün gamınızdan daha dar bir kapsamla ve daha ucuz ürünle daha başarılı iş yapıldığını görebilirsiniz. Mühim olan sizin yaptığınız her işte karlı olmanız, bu karın sürdürülebilir olması ve hangi iş dalında en Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 2 12 Mayıs 2011

3 başarılıysanız o iş yapmanızdır. Hırs yaparak her işi yapmayınız. Yönetim kararlı mı? Olduğumuz yerden daha iyi bir yere gitmek için en iyi görüşe sahip olan yönetim kadrosu, yapılacak çalışmaları organizasyonun tamamında, inançlı ve azimli bir şekilde yıllarca sürdürmelidir. JIT başarmak için çalışmalar uzun yıllar alabilir ve birçok özveri gerekebilir. Her zorlu dönemde olduğu gibi yönetimin hedefler hakkında kararlı olması ve çalışmaların başarısı için desteğin sürekli olması (iyi günde kötü günde) son derece önemlidir. Başarının sürdürebilirliği için şu unsurlar önemlidir: Üst Yönetimin Sponsorluğu Üst Yönetimin Devamlı Desteği Firma düzeyinde Tam Katılım Ekipler arası işbirliği ve Takım Çalışması Yayılım ve Paylaşım Performans Sistemine Yansıtılması Dinamik ve Yaratıcı bir Kültürün sağlanması Motivasyonun arttırılması ve işe olan Sahiplenme Duygusunun güçlendirilmesi Gelişim programı Diyelim ki işi hızlandırmak için doğru hedefler, kişiler ve faaliyet alanları belirledik. Yapılacak işler 2 sınıfa ayrılmalıdır. İş mükemmelliği Yaratıcılık (inovasyon) İş mükemmelliği, ya da yaptığını daha iyi yap faaliyetleri öncelikle problemlerin çözümünü içerir. Yıllardır ilgisiz kalmış sorunlar sistem tarafından kabullenmişlerdir ve zamanla sistemin parçası olmuşlardır. Makine, metot ve malzeme kaynaklı bu konular firmaya fayda ve zorluk derecesine masaya yatırılmalı ve çözülmelidirler. Müşterinin ve üreticinin karşılıklı olarak beklentilerin karşılanması için tedarik sürecinin güvenilir olması gerekmektedir. Müşteri zamanında, kaliteli, uygun fiyata ve seçimi ile tatmin olacak ürün ister. Üretici ve servis sağlayıcı firmalar yatırımlarının karşılığı olan kârı ve işinde süreklilik ister. İş dünyasında sürprizlerden uzak bir tedarik süreci için standartlaşma şarttır. Ancak bu yolla beklentiler beklendiği şekli ile karşılanabilir. Standartlaşma adına atılan her adım zaten problemlerin çoğunu ortadan kaldırır. Gelişim adına hem ürün hem üretim hem de hizmette kullanılan her türlü yaratıcılık tüm iş süreçlerinde çok büyük faydalar sağlamaktadır. Sürekliliğini sağlamak adına sistemin bütününde devreye alınacak programlar çok önemlidir. Örneğin, etkin bir öneri sistemi firma düzeyinde yaratıcılığı sürekli kılabilir. Yaratıcılık zorla olmaz, para ve hediyelerle (uzun vadede) teşvik edilemez, anlıktır, küçük fikirciklerden oluşur, insana saygı ve yapılanların takdir edilmesiyle süreklilik sağlanır. Yaratıcılık adına yapılan hiçbir işlem müşteri şikâyeti veya firma menfaatinin aksine yapılamaz. Örneğin, kaliteyi iyileştirmek için teslim süresi uzatılamaz veya ürün pahalılaştırılamaz; ürünü ucuzlatmak için kaliteden ödün verilemez; teslim süresini kısaltmak için müşterinin talepleri geçiştirilemez. İşin hızlanması veya aksaklıkların giderilmesi için yapılan tüm çalışmalar sürekli olarak izlenmeli ve periyodik olarak ilgilere raporlanmalıdır. Sistemin hızlanması ve dolayısıyla kapasitenin artması ancak yönetimin ve satış ekibinin boşalan kapasiteye yeni iş bularak firmaya kazandıracağını unutmayalım. Gelişimin faydası yaklaşık olarak 1/3 oranında anlık değerlendirmelerle görülebildiğini düşünürsek geri kalanının ancak daha fazla satış yaparak cebe girebileceğini bilelim. Her bir çalışmanın uzun uzadıya faydasını gereksiz değerlendirmektense firmanın genelinde sürekli gelişimi bir kültür olarak yaygınlaştırmakta fayda vardır. Üretimin hızını uzun vadede planlıyor musunuz? Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 3 12 Mayıs 2011

4 Üretim planlama birimi bir firmanın en fazla 1 yıllık kapasitesini ve buna denk gelen günlük üretim hızını aylar bazında planlar. Pekiyi, en az 10 yıl ömrü olan makine, teçhizat ve donanım gereksinimlerini kimler planlar? Yoksa planlamaz mısınız? Her bulduğu makineyi uygun koşullarda alan, ne kadar büyük, ne kadar hızlı ve ne kadar akıllı olursa o kadar iyi diye rastgele devreye alan birçok firma mevcut. Bir yandan müşterinin çekme hızına göre akış sistemi kurmaya çalışırken bir yandan ahengi bozan makine parkı akordu bozuk enstrümanlardan oluşan orkestraya benzer. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası rekabette başarılı olmak için uzun vadeli yatırım planlamasını, doğru ölçütlendirmeyi (right sizing) ve tedarik zinciri boyunca yedekleme politikalarının doğru yapılmasını gerekmektedir. İşin zorluğu ve ekonomide yaşanan olumsuzluklar düşünüldüğünde bu imkansız görünebilir ama bu konu hakkında verilen her ödün size maliyet unsuru olarak geri döneceğini unutmamak gerekir. Dengeli ve karma üretim - Heijunka Müşteri gözüyle bakıldığında satın alınan her ürün veya hizmet o firmanın itibarını temsil eder. Dolayısıyla A, B, ve C müşterisine yakın davranmak D müşterisine kötü muameleyi affettiremez. Her müşteri veli nimettir, ciro ve karlılıktan bağımsız özel ilgi ister. Yalnız bu müşterinin her dediğini yap anlamına gelememelidir. Öncelikle müşterinin gerçekten değer verdiği ve makul miktarda para ödemeyi kabul ettiği istekler yapılmalıdır. Firma yapabileceği, yani yetkinliği ve yeteneği olan şeyleri yapmalıdır. Yapamayacağı şeylerin sözünü vermemelidir. İşler kötü giderse de başkasını suçlanmamalı, bahane üretilmemeli, sorumluluk kabullenilmeli ve düzeltici önlemlerden tatmin olana kadar bir daha yanlış iş (ürün/hizmet) yapılmamalıdır. Bir müşteri için başka bir müşterinin hakkına tecavüz edilmemelidir. Müşteri taleplerinin JIT ortamında karşılanması için ürün ve hizmetin akışının, ideal şartlarda, her tipe erişimi eşit oranda sağlanmasını gerekir. Yani, müşteri X ürününü hemen alabilirken Y ürünü için 3 ay beklememesi gerekir. İdeal koşullarda her bir üründen yalnızca 1 adet üretilebilmelidir. Bunun için farklı model arasında gerekli görünen model değişikliği süreleri asgariye indirilmeli, yani karma üretim şartlarına olabildiğince yaklaşılmalıdır. Eğer karma üretim şartları sağlanamıyorsa şartlar sağlanana kadar üretimin lotlar halinde yapılmasına devam edilmelidir. Gelişim zorlayarak sağlanamaz. Diğer yandan pazar koşullarının oluşturduğu dalgalanma üretim sistemlerinde aşırı yük ve dengesizler oluşturmaktadır. Bu dengesizlikler atıl kapasiteden kaynaklanan birim maliyetlerin artışına sebep olurken, aşırı yükle baş etmek için sarf edilen ekstra gayret ise yine maliyet artışına sebep olmaktadır. Dolayısıyla ürün ve hizmet sunum sırası müşteri gözüyle olabildiğince karma olmasının yanı sıra tedarik zinciri açısından iş yükünün de olabildiğince dengeli olması gerekmektedir. Örneğin, kolay 1 üründen sonra zor 1 ürünün üretilmesi neticesinde peş peşe 2 adet orta derece zorluğu olan ürün üretilmişe eş olmalıdır. Bir yandan erişebilirlik sağlanırken iş yükünde dalgalanma asgaride tutulmalıdır. JIT için doğru İK politikaları Yüksek rekabet ortamı yüksek performans gerektirmektedir. Dolayısıyla firmalar kendi imkânları doğrultusunda en iyi gücünü barındırmak durumundadırlar. Bu yeni eleman seçerken de bir gereksinimdir mevcut elemanı tutarken de. İş dünyasında gerek çalışanların firmanın hedeflerine gösterdiği ilgi ve alaka gerekse firmanın elemana verdiği önem açısından bakıldığında her zaman pazarın arz talep koşullarının geçerli olduğunu hatırlamakta fayda var. Yani, yetişmiş eleman bilgi ve becerilerini her zaman daha iyi koşullarda sunabileceği güvenli ortamları tercih eder. Firmanın buna karşı umarsız kalması know-how kaybına ve performansta erozyona sebep olur. Firmanın itibarı zedelenir ve kalan çalışanlarda durumdan etkilenerek aynı yolu izlemek için fırsat kollarlar. Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 4 12 Mayıs 2011

5 Firma, kalmasını doğru bulduğu elemanları için, kendi imkânları doğrultusunda, maddi ve manevi her türlü fedakârlığı yapmak mecburiyetindedirler. Onların kendilerini değerli hissetmeleri için her türlü tedbiri almak durumundadırlar. Bir yandan elemanların yetkinlik ve yetenekleri arttırırken diğer yandan yetkilendirmeyi gerekli ölçüde yapmalıdır. İş kıtlığı olan ortamlarda seçme alternatifi çok olabilir. Buna karşın çalışan az bulunurluğu olan durumlarda çalışanın eli güçlüdür. Hangi ortam olursa olsun ne çalışana verilen değerden ne de çalışma prensiplerinden ödün verilmelidir. Nihayetinde rekabet, eşit koşullarda olduğu sürece, sizin firmanızla aynı şartlarda yaşamını sürdürmektedir ve JIT en kıymetli değeriniz olan insan tarafından gerçekleşmektedir. Tedarik zincirinin en zayıf halkası Sistemsel gereksinim ve beklentiler tedarik zincirinin tamamında eşit oranda geçerlidir. Aşırı veya gereksiz kargaşa yönetimi zorlaştırır, maliyetleri arttırır ve performans sorunlarına sebep olur. Mümkün olduğunca doğrudan bağlantılı olan firma sayısı azaltılmalıdır. Yalnızca en ucuz tedarikçi değil en uygun koşulları sağlayan tedarikçilerle çalışmalıdır. Aynı şekilde tedarik zincirinde uyum sağlayamayan ve hedefler konusunda hemfikir firmalarla işbirliğine son verilmelidir. Elbette gerekli güven ortamı sağlanıp beklentiler makul ölçüde tutulmalı ve refah artışı paylaşılmalıdır. En azından tedarik zincirindeki firmalar kendilerini normal piyasa koşullarındaki firmalara kıyasla ayrıcalıklı hissetmelidirler. Ekip kurmada olduğu gibi, vizyona olan yolculuğu kiminle ve nasıl yapılacağı gözden geçirilmelidir. Gerekirse ortak çalışma grupları ile gelişim, yatırım planlama ve ürün geliştirme faaliyetleri ortak ekiplerle yapılmalıdır. Kulağa ne kadar zor gelirse gelsin strateji boyutunda eşgüdüm sağlanmalıdır. Çünkü rakip ülkeler bunu yapıyor ve devlet düzeyinde hammadde fiyatlandırma, teknik düzenlemeler, vergi kanunu, enerji planlama gibi birçok konuda ortak hareket ediyorlar. Ülkemizde tedarik zincirinde maalesef satın alma gücü oranında firmalarımızın yaptırımı vardır. Ülke düzeyinde tedarik zincirinde ortak bir koordinasyon faaliyeti bulunmamaktadır. Tedarik zincirinde dengesizlik yaratacak her türlü unsura karşın önlem alınmalıdır. Siparişler üretim planlamayla birebir uyumlu olmalıdır. Nihai ürünün JIT ile sağlarken yüksek hammadde stoku bulundurmanın birçok mahsuru vardır. Tedarik zincirinde akışın kusursuz ve tam zamanında olması için milkrun gibi lojistik sistemlerinin de devreye alınması son derece önemlidir. Dolayısıyla kaliteden maliyete yaratıcılıktan proje yönetimine kadar ne kadar çok unsur birlikte tek amaca göre yönetilirse (network orchestration) başarı o kadar çok kaçınılmazdır. Sağlıklı mali yapı JIT sisteminin sağlıklı oluşturulabilmesi için firmaların nakit akışlarının sorunsuz olması gerekmektedir. Yani, yalnızca sistemin hızını arttırmak yetmez. Bir yandan tedarikçiye olan borcu zamanında yapmalı ki tedarikçiler size zamanında iş yapsınlar ve sizi öncelikli müşteri olarak görsünler. Diğer yandan alacaklı olduğunuz müşteri, kriz döneminde bile, zamanında ödesin ve gereksiz sermaye ihtiyacı olmasın. İdeal olarak ödemelerin tahsilatlarla dengelendiği ve yalnızca envanter ihtiyaçları için işletme sermayesine gereksinim duyulduğu bir ortam sağlanmalıdır. Müşteri eninde sonunda borcunu ödese de, zamanında borcunu ödemeyen müşteri ile çalışmak, yüksek karlı olsa bile, JIT açısından sakıncalıdır. Plansız yapılan sermaye artışları eninde sonunda tedarikçi ödemelerini aksatmadır ve diğer dengeleri bozmaktadır. Unutmayalım ki birçok firma karlı olsa bile alacakları tahsil edememe neticesinde oluşan sermaye sıkıntısından batmıştır. Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 5 12 Mayıs 2011

6 Tam zamanında iş yapma becerisini kazanmak zor ve yüksek çaba gerektirmesine karşın rekabet açısından olmazsa olmaz bir unsurdur. Doğru plan ve uygulamayla 2-3 yılda ciddi oranda gelişme kaydedebilirsiniz. Bir yandan hızlı para döngüsünün yarattığı sermaye birikimi diğer bir yandan yüksek karlılık ve hızlı büyümenin getirdiği avantajlar bir yatırımcıyı son derece tatmin edecek iş sonuçlarıdır. Öyleyse, buyurun JIT dünyasına. Hızlı balık büyük balığı geçer Sayfa 6 12 Mayıs 2011

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 04. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 04 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde çıkmamıştır. www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 İş Planı Kavramı ve Öğeleri Eğitimi www.ozersenyurt.net

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 2. Yeni Ekonomi...19 3. Küreselleşme ve Değişim...35 İçindekiler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim...3 Küreselleşme... 4 Fütüristlerin Görüşleri... 7 Bilgi Toplumu... 8 Kağıtsız Fabrikalar... 9 Tek Kişilik Şirketler...10 Küresel Üretici...11 Küresel

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

BÖLÜM KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI BÖLÜM 10 -- KÜÇÜK İŞLETMELERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI DIŞ SORUNLAR Küçük işletmelerin gelişmekte olan ülkelerde önüne çıkan engeller aşağıdaki gibi listelenebilir: 1. Finansman sorunu - Kaynak çeşidi

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER

KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER KRİZ YÖNETİMİNDE YAPILMASI GEREKENLER Öncelikle mevcut durum (gerek dış, gerekse şirket içi faktörler) iyi analiz edilerek şu an neredeyiz sorusu net bir şekilde cevaplanmalıdır. Burada ekonomik faktörler,

Detaylı

Lojistik ve Depolama Çözümleri

Lojistik ve Depolama Çözümleri Lojistik ve Depolama Çözümleri Hakkımızda MLA Logistics olarak sektörümüzde ki tecrübelerimizin bize kattığı duyarlılığı her alanda korumayı amaç edinmiş yapımız ve siz değerli müşterilerimizle uzun soluklu

Detaylı

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 10. İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İşlevsel Stratejiler KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 10 İşlevsel Stratejiler (Fonksiyonel/Bölümsel Stratejiler) İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta

Detaylı

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı -

ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR. Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - ARA DÖNEM FAALIYET RAPORLARI BEKLENTİLER VE SORUNLAR Uğur Saçmacıoğlu SPK Uzmanı - Ara dönem faaliyet raporlarının masaya yatırılması Soru işaretleri: Ara dönem faaliyet raporu neden gerekli? Bu gereklilikler

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Tedarik Zinciri Nedir? Hammadde temini yapan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren, nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağdır. TARLADAN

Detaylı

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR?

29.04.2013. Tanışalım, Kaynaşalım GİRİŞİMCİLİK. Arzu Akalın GİRİŞİM GİRİŞİMCİLİK GİRİŞİM? GİRİŞİM NEDİR? Tanışalım, Kaynaşalım CİLİK Arzu Akalın CİLİK? NEDİR? İŞ 1 GİR GİRİŞ GİRİŞMEK GİRİŞMEK GİDİŞMEK İŞ, GİR, GİRİŞ, GİRİŞMEK GİDİŞMEK 2 CİLİK NEDİR? GERÇEK CİLİK NEDİR? SEZMEK, GÖRMEK EYLEME GEÇMEK GERÇEK

Detaylı

NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ?

NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ? + NEDEN PROJE YÖNETİM SİSTEMİ? Proje! Portföy! Program! 3P! Prof.Dr. H.MURAT GÜNAYDIN NURGÜL BİÇER PEM Proje Yönetimi 1 AJANDA! ü Neden Sistem?! ü Fayda ve Maliyetler! ü Organizasyonel gelişim süreçleri

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi

Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Sektörel Bilançolar Tüm Sektörlerin Finansal Analizi 2013 Yılı Özeti Likidite Durağan İşletme Sermayesi İhtiyacı Artıyor Borçluluk Yükseliyor Finansman Giderleri Yükseliyor Net Kar Düşüyor Merkez

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI

İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI İŞ ORTAKLIĞI EL KİTABI MAĞAZA GÖRSELLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI MODELİMİZ UCZ Mağazacılık iş ortaklığı modeli iki kuruluş arasındaki sürdürülebilir ve karşılıklı kazançlı ticari ilişkiyi ifade eder. UCZ Mağazacılık

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

Yönetimimizden Mektup

Yönetimimizden Mektup AMI Metals Yönetimimizden Mektup Havacılık sektöründe otuz yılı aşan deneyimiyle kendini bu işe adamış kadromuz, AMI Metals ı başarı ile dünyanın lider ham malzeme sağlayıcısı durumuna getirmiştir. Sahip

Detaylı

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA

GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA GÜRÇAY MAKİNE HAKKINDA 1994 yılında Şerafettin Gürçay tarafından kurulan Gürçay Makine, tecrübeli kadrosu ve ileri teknoloji üretim donanımıyla kısa bir süre içerisinde sektörünün önde firmalarından biri

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır?

ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? ISO 9001:2000 KYS nedir, ne yapılacaktır? 1 Giriş Kurumumuz ISO 9001 Standardı na uyum sağlanması, Ülkeler arası sınırların ortadan kalkmakta olduğu günümüz dünyasında eğitimde rekabet gücümüzün artmasını

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü

Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Sağlık Sektörünün Olmazsa Olmazı: Tıbbi Malzeme Alt Sektörü Tıp sürekli ilerliyor sözündeki aslan payı bize göre; Tıbbi Malzeme Alt Sektörüne ait. Nitekim; tıbbi malzemeden yoksun sağlık sektörünün eli

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. İNOVASYON İNOVASYON NEDİR İnovasyon, farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Daha önce çözülmemiş sorunları çözmeyi, Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermeyi, Var olan

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015

TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli. Mayıs 2015 TTGV İnovasyon Esaslı Rekabetçilik Analizi Modeli Mayıs 2015 Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Girişimciliğin Fonksiyonları

Girişimciliğin Fonksiyonları Girişimciliğin Fonksiyonları 1-Yeni üretim yöntemleri geliştirmek ve uygulamak, üretimi organize etme fonksiyonu: Girişimciler mevcut ürün ve hizmetler ile yetinmeyip, sürekli olarak farklı ve tüketici

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

www.ozturkmakmetal.com KURUMSAL KİMLİĞİMİZ Firmamız 1989 yılında Öztürk Makina adıyla kurulmuş olup bu tarihten itibaren çeşitli sektörlerdeki firmaların ihtyaçları doğrultusun da sac parçaların Cnc Panç

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

TOYOTA WAY. Volkan EREN

TOYOTA WAY. Volkan EREN TOYOTA WAY Volkan EREN SUNUŞ İÇERİĞİ 1) Toyota Way nedir? 2) Toyota Way uygulamaları Satış Pazarlama Üretim İnsan Kaynakları Mali İşler 3) Sonuç TOYOTA WAY NEDİR? Tüm dünyada Toyota Organizasyonunda çalışan

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

SWOT Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir

SWOT Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir / SWOT Analizi Nasıl Yapılır _ 101 1 SWOT - 101 Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi / SWOT Analizi Nasıl Yapılır _ 101 2 / SWOT Analizi

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi

CEO - Yönetim Raporlama Sistemi CEO - Yönetim Raporlama Sistemi Tanıtım ve Çalışma Şekli: %100 Türk Mühendisleri tarafından geliştirilen CEO-Yönetim Raporlama Sistemi yazılımı, Nokta Bilgisayar A.Ş.'nin tescilli bir markasıdır. Günümüz

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0. Ayşegül EROĞLU

Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0. Ayşegül EROĞLU Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0 Ayşegül EROĞLU 02 Sanayi 4.0 Nedir? Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemli? Sanayi 4.0 ın İklimlendirme Sektörü üzerindeki potansiyeli nedir? Sanayi 4.0

Detaylı

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI YALIN DÖNÜŞÜM ZİRVESİ İzmir Makina Mühendisleri Odası 4 Ekim 2013 Orhan ÖZER Genel Müdür & CEO Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 1/48 1 İçerik TOYOTA TOYOTA YÖNETİM

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM

Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM Markalaşma ve Sürdürülebilirlik Projesi KAGÜM YOL HARİTAMIZ MARKALAŞMA İşletme bazında Faaliyetler Bölgesel Faaliyetler SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Neden MARKALAŞMA? Markalaşma sürecinde, yerli ve yabancı turistin

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016

Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 www.pwc.com.tr Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi 2016 1 2 İçindekiler Tedarik Zinciri Yönetimi Anketi - 2016 Genel katılımcı profili 04 Katılımcıların çalıştıkları firma profili 04 Tedarik Zinciri Yönetimi

Detaylı

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu

Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu Ayşe Temiz Hadi Tolga Göksidan Mehmet Erdem Çorapçıoğlu IX. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi/ANKARA 05 Mayıs 2017 1 TASNİF DIŞI TUSAŞ, TSKGV nın

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMCİ ADI SOYADI : İŞ FİKRİ ADI : İŞLETMENİN ADI : 1 BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız) 1.2 İş Fikri: (Bu

Detaylı

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr

Faktoring Sektörü. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği. fkb.org.tr Faktoring Sektörü Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği fkb.org.tr Faktoring ile Ticarete Merhaba! Türkiye de 1980 li yıllarda bankaların sunduğu bir hizmet olarak başlayan faktoring

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Finansal Tablolar Analizi

Finansal Tablolar Analizi Finansal Tablolar Analizi ESKİŞEHİR SMMM ODASI Yrd. Doç. Dr. Arman A. KARAGÜL Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi Bu eğitim dokümanı Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte;

YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; YEKTAMAK müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesinden projenin teslim edilmesine kadar olan süreçte; 1 HAKKIMIZDA YEKTAMAK Makine ve Mühendislik; 2013 yılında akademik geçmişe sahip ortaklar tarafından kurulmuş bir firmadır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen 35 yıla varan tecrübeye sahip personellerinden

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE LOJİSTİK KAVRAMI Lojistik, malzemelerin tedarikçilerden işletmeye ulaştırılmasına, işletme içi süreçlerden geçişinden ve müşteriye ulaştırılmasından

Detaylı

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir.

H.OĞUZ AYDIN: CAR DVR kaza esnasında - güç kesintisi olsa bile - 20 saniye daha kayıt yapabilmektedir. H.HÜSEYİN YAYLA Türkiye Otomotiv Sektöründe çığır açabilecek bir projeyi ülkemize getirmek üzere olan H.Oğuz Aydın ile birlikteyiz. Oğuz Bey ile Türkiye nin otomotiv pazarındaki gelişmelerine paralel olarak

Detaylı

İş Dünyasında Kârlılık Problemleri. S. Şahin Tulga Danışman Üye

İş Dünyasında Kârlılık Problemleri. S. Şahin Tulga Danışman Üye İş Dünyasında Kârlılık Problemleri S. Şahin Tulga Danışman Üye Bugün İçin Sektör Kârlılığının Neredeyse Sı@rlandığı Sektörler 2 Türkiye Beyaz Eşya Sektöründe Bazı Rakip Markalar 3 Kârsızlık Sebepleri Yüksek

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL

DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL 22.11.21 DESPEC BİLGİSAYAR Halka Arz Öndeğerlendirme Raporu Halka Arz Fiyat: 7,15 TL Halka Arz Detayları Şirket Profili Sektör Arz Büyüklüğü (Pay Adedi) Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye Ortak Satışı

Detaylı

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004

İşletme Analizi. Ülgen&Mirze 2004 İşletme Analizi Baraz, 2010 İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3

İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-3 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İŞ PLANI EK - E Referans No: TRA2-13-İGMD03/TRA2-13-İGMD03G I MEVCUT DURUM ANALİZİ 1. İŞLETMENİN TARİHÇESİ

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

KOBĐ lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri KOBĐ LERDE ĐŞ PLANI HAIRLANMASI ve KOBĐ DESTEK KREDĐLERĐ 30 Nisan Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Okan Universitesi KOBĐ LER NEDEN ÖNEMLĐDĐR? KOBĐ lerin ekonomiye

Detaylı

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir?

ÜRETİM -YÖNETİM. Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? ÜRETİM -YÖNETİM Ürün nedir? Üretim ve Hizmet nedir? Sizin üretmeyi düşündüğünüz ürün/hizmet nedir? Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal veya hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine denir.

Detaylı

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi

Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi İNOVASYON Türkçe'de daha çok yenilik olarak kullanılan, Latince innovatus'tan türetilen, İngilizcede innovation sözcüğü karşılığında inovasyon kelimesi kullanılmıştır. Bu yaklaşımın benimsenmesindeki temel

Detaylı

Mobil Devrimi Başarmak

Mobil Devrimi Başarmak Mobil Devrimi Başarmak Melih Murat Kıdemli Analist Servis & Yazılım IDC Orta Doğu, Afrika & Türkiye E- Posta: mmurat@idc.com Ekim 2013 Üçüncü Platform da Rekabet Küresel Pazar Sosyal 2013 Mobilite Teknolojiler

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012

Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi. Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Girişimciler İçin Operasyon ve Değer Zinciri Yönetimi Emre GÖLLÜ 17 Mart 2012 Dersin İçeriği 2 Operasyon Yönetimi Nedir? Operasyon Yönetiminin Temel Kavramları İşletmelerde Operasyon Yönetimi Rekabetçi

Detaylı

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr.

3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ. Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik. Yrd. Doç. Dr. 3. HAFTA MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Nakit Yönetimi Para-Zaman İlişkisi Basit-Bileşik Faiz Ekonomik Eşdeğerlilik NAKİT YÖNETİMİ Nakit Yönetimi ile işletmeler; bir yandan işletmenin

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

1. İŞLETMELERDE KAYNAK BULMANIN ÖNEM NEMİ VE KAYNAK SAĞLAMA SİSTEM STEMİ OLARAK FİNANSMAN 1.1. İşletmelerde Kaynak Bulmanın Önemi ve Likidite Kavramı Bütün işletmeler amaçlarını gerçekleştirmek için temel

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU

AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU AYRINTILI ORAN ANALİZİ RAPORU Analiz Adı: Oran analizi Analiz Dönemi: 2012 Tüm Yıl Likidite Oranları Oluşturulma Tarihi: 25.03.2013 11:00:24 Oran Adi 2011 Tüm Yıl Sonuç 2012 Tüm Yıl Sonuç 2012 Sektör Yorum

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

Nakit Yönetim Ürünleri

Nakit Yönetim Ürünleri Nakit Yönetim Ürünleri Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Nakit Ürünleri Risk Derecesi 1» Anapara kaybı yaşamazsınız.» Sabit getirili ve düşük risklidir.» Yatırımlarınıza değer katmanın en kolay

Detaylı

KALFA MAĞAZA YÖNETİM PROGRAMI

KALFA MAĞAZA YÖNETİM PROGRAMI KALFA MAĞAZA YÖNETİM PROGRAMI KALFA, işletmeler için hazırlanmış profesyonel bir Satış, Stok ve Muhasebe programıdır. Satışlarınızı barkod okuyucu ile veya barkod okuyucu olmadan yapabilirsiniz. Avrupa

Detaylı

BÖLÜMÜ KAIZEN MALİYETLEME

BÖLÜMÜ KAIZEN MALİYETLEME A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İŞLETME BÖLÜMÜ KAIZEN MALİYETLEME Ergün Meriç Güz 2014 Kaizen Kavramı Kaizen: Sürekli İyileştirme (Kai: Değişim, Zen: Daha iyi) Kaizen, sürece yönelik, küçük adımlı, insana

Detaylı