ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda"

Transkript

1 AZ KATLI YtJKSEK Y O Ğ U N L U K L U KONUTLAR ların çatı masrafları yüksek konutlardan daha fazla olmakla birlikte, yüksek konutlarda gereken kaliteli dış yüzeylerin sağlanması, bu yüzeylerin bakımı, inşaat ve bakım sırasında gerektirdikleri emniyetli ve kalifiye işçiliğin masrafları ve ekipmanı alçak konutlardan daha pahalıya malolmaktadır Ayrıca, alçak konutlar için uygun konstrüksiyon sistemlerinin yüksek uygulanamaması, alçak konutların fayda açısından bir başka yönünü karmaktadır olan hafif konutlara toplumsal ortaya çı- SOSYAL VE PSİKOLOJİK YÖNLER Dr Nigân Bayazıt Mimar (İTÜ) İTÜ Mimarlık Fakültesi Asistanı GİRİŞ Yurdumuzun geleneksel konut ve yerleşme biçimini karakterize eden az katlı konut yapıları bu yazının temasını meydana getirmektedir İklim ve coğrafya ile yoğrulmuş zengin kültürlerle dolu Anadolu'nun en önemli karakteristiklerinden birisi sivil mimarisi olmuştur Özellikle Anadolu'da gelişen Türk evi, burada kendine özgü karakteristiklerini bulduktan sonra Osmanlı imparatorluğu sayesinde Avrupa'da Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan'ın bazı bölgelerine kadar yayılmış ve kendisini kabul ettirmiştir Henüz halkının % 70'i köylerde yaşayan, köyden şehire göç hızının % 5 olduğu ve gelecekte daha da artacağı tahmin edilmekte olan yurdumuzda, insanların büyük bir çoğunluğunun toprakla olan bağlan kuvvetlidir En önemli yatırım konularımızdan biri olan konut yapımında bu hususların özellikle üzerinde durulması gerekmektedir Modem şehirlerdeki tek evler bir köy konutunun kopyası olmaktan ileri bir şey değildirler; yalnız bazı kısımları daha büyük, depo gibi bazı kısımları ise daha küçüktür Avrupa'nın birçok yerlerinde uygulanmakta olan iç avlulu bir katlı konutların da Akdeniz kıyılarının geleneksel konutunun bir kopyası olduğu hemen göze çarpar Çok katlı blokların ise Almanca ifadesi ile «Mietskaserne» yani «kiracı kışlaları» ndan geldiği sanılmaktadır Bugün Avrupa'nın birçok yerlerinde halkın alışkanlıklarına, arazinin satın alınma veya kiralanma imkânlarına göre alçak veya yüksek katlı yapılar uygulanmaktadır Yüksek katlı yapılar genellikle şehir içlerinde arazi fiyatının fazla olduğu bölgelerde yer almakta, buna karşılık alçak yapılar bunun dışındaki her yerde bol bol uygulanma şansına sahip olmaktadır Teknik yönden ele alacak olursak, yüksek katlı yapılar çeşitli nedenlerle bazı hallerde % 50 ye kadar yükselen bir oranda daha pahalı olabilmektedir Bunun nedenini yalnız inşaat masraflarında, kalifiye işçilik ve ekipmana olan ihtiyaçta değm, aynı zamanda bölgesel yönetmeliklerin getirdiği merdiven, asansör, yangın merdiveni, vb zorunluluklarında da aramak gerekir Diğer taraftan alçak konut- Birçok kimse az katlı konutların yaya ve araç trafiği güçlüğünden korkarlar, bu az katlı konutların fazla yaygınlaşması sonunda bazı servis, hizmet ve merkezlerin uzaklaşması korkusudur Ayrıca, ve konutun bakım sorununun ev kadını üzerinde ayrı bir yük teşkil etmesi de söz konusudur Ancak, bizim geleneksel yapı tiplerimizde iç avlu niteliğindeki taşlıkların ve gölgeleyici yüksek ağaçların böyle bir sorunu getirmediği, tersine sıcak mevsimlerde aile bireylerinin konut dışında yaşamalarını sağlayıp ev işlerini minimuma indirmeye yardımcı oldukları bir gerçektir Özellikle çocuklu ve kalabalık aileler için alçak (bir, iki, üç katlı) bu tip konutlar ideal sayılacaktır Alçak blokların bir mahzuru çocukların kolayca avludan istenmeyen yerlere kaçabilmeleridir Yüksek bloklarda bu bir ölçüde önlenmektedir Fakat diğer taraftan çocuğun açık havada, annesinin kontrolü altında serbest bir şekilde oynamasına yüksek konutlarda imkân olmamaktadır Yüksek blokların diğer bir mahzuru da gerek genel kısımlarda gerekse özel balkonlarda istenen veya istenmeyen bir komşu ile karşılaşmak ihtimaldir, bunların her ikisi de zaman zaman rahatsız edici olabilir Ayrıca bu konutlarda genellikle başarıya ulaşamayan bir husus da çok pahalı olabilen ses izolasyonudur Komşunun evindeki sinirli ve gergin havanın, gecenin geç saatlerinde bir partinin, ya da bir çocuk ağlamasının rahatsız etmesi daima mümkündür Buraya kadar belirtilmeye çalışılanlar ve bundan sonra üzerinde durulacak sorunlar alçak (bir, iki, üç katlı) konutlarda yapılan yüksek yoğunluk denemesinin gerekçesi olarak ileriye sürülmektedir Yüksek konutların yerine göre faydalan ve sağlayacakları ekonomi inkâr edilemez Burada az katlı konutların çok iyi tasarlandıklarında sağlayacakları faydalar bazı karşılaştırmalarla anlatılmaya çalışılmıştır Aslında bu iki konut türünün bir arada dengeli olarak kullanılması en ideal durumdur Genellikle çocuksuz aileler ve bekârlar yüksek bloklarda, çocuklu ve kalabalık aileler alçak bloklarda yerleştirilerek iyi bir kompozisyon elde edilebilir Bu hem estetik yönden, hem de sosyal eğilimler açısından başarılı bir sonuç verir Yalnız yurdumuz için değil, diğer Avrupa ülkelerinde de durum aynıdır Arazi fiyatları gibi ekonomik nedenlerle yüksek yoğunluk elde etmek gerekmekte, bu durumda bu gibi araştırmalar önem kazanmaktadır Normal olarak şimdiye kadar tasarlanan vaziyet planlarında az katlı yapılarla elde edi- len yoğunluklar hektar başına kişi dolaylarındadır Halbuki normal ihtiyaçlar hektar başına kişiyi alabilecek nitelikte konut tiplerini gerektirmektedir Bu durumda bütün sınırlar zorlanarak yeni bir atılım yapılmalıdır Genellikle yüksek yoğunluk ve az kat sözleri bir arada kullanıldığında ilk akla gelen Ondokuzuncu yüzyıl İngiltere'sindekl işçi mahallerinin sıra evleri bu yazıda söz konusu edilmemektedir Genellikle bir alışkanlık olarak yüksek yoğunluğun düşük yaşama şartlarını, düşük yoğunlukların ise iyi yaşama şartlarını getirdiği kanısı yaygındır Gerçekte yurdumuzun bugünkü durumunda düşük yoğunluklu kenar mahallelere ve yüksek yoğunluklu zengin bölgelere rastlamak mümkündür YOĞUNLUK İnsan yerleşmeleri bir çok düzenin birbirine kilitlendiği bir sistemdir Tek bir insandan evrene kadar uzanan zincir içinde durum aynıdır Yerleşme, ulaşım, haberleşme, çalışma, barınma gibi bir takım şebekelerin hiyerarşik yapılarının bir uç noktasıdır Konut çevresindeki yaya ve araç trafik ları gibi tesisler bu hiyerarşik düzenin çeşitli uçlarının bir birleşimidir Buna göre yoğunluğu bu hiyerarşik strüktürün çeşitli kademelerinde ayrı ayrı belirlemek gerekmektedir Bir arazi parçası üzerinde yaşayan insan sayısı olarak tanımlayacak olursak bir çok önemli faktörleri ihmal etmiş oluruz Genel olarak yoğunluk, insanların birbirlerine hizmet etmek için biraraya gelmesi ve birbirlerine zarar vermemek için birbirlerinden uzaklaşmaları ile bağıntılıdır Alışılagelen ve birçok yerlerde farklı kapsamlı olarak kullanılan yoğunluk tanımı, bir araziden faydalanan insanların sayısı olarak ortaya konulmaktadır Her türlü fiziksel durum için uygulanabilecek bir tanımın sağlam temel ve prensiplere dayanan bir alt yapıya ihtiyacı vardır Örneğin bir merkezde, çarşı üzerinde inşa edilmiş konutlarda yaşayan insanların sayısı, yalnız çarşı bölgesi ele alındığında çok düşük bir yoğunluk verebilir Elde edilen bu düşük rakam o çarşının arazi kullanılışı bakımından iyi tasarlanmış olmadığını göstermez Bu nedenle yoğunluk kapsamı içine servis yapılarını ve merkezleri de almak gerekir Aksi halde hatalı bir davranışa gidilmiş olur Bu nedenle ekistikte verilen sıralama İlk adım olarak kabul edilip hiyerarşik bir sınıflama elde edilebilir : adam oda konut konut grupu küçük komşuluk komşuluk küçük kasaba kasaba geniş şehir metropolis konurbasyon megajopolis

2 şehir bölgesi şehir kıtası a finanse ekümenepolis luk, b standardlarına Bütün bunlar yukardan aşağıya doğru bağlı oldukları sistemlerle ilgilendirdikleri açılardan ele alınırlar Burada sözünü ettiğimiz yoğunluk sağlam sonuçlar verir, fakat ancak çok geniş, metotlu bir çalışma ile elde edilebilir Bu yoğunluk kavramının şehir hiyerarşisi içindeki en küçük üniteye uygulanışını «net yoğunluk» olarak tanımlayabiliriz Bu en küçük ünite ise, kendisine servis ve hizmetler ulaşabilen bir konutla bu konutun yakın çevresi ile arasındaki mesafelerin yarı noktalarından geçen alanda yer alan konut, vb gibi yapısal unsurlardır Bu alan başına düşen insan sayısının hektara çevrilmesiyle net yoğunluk elde edilir Yaptığımız araştırma bu çerçeve içinde kalmakta olup şehir şebekelerinin hiyerarşik uçlarının bir sentez ve analizini kapsamaktadır YOĞUNLUK KRİTERLERİ İnsanın fiziksel ve ruhsal sağlığı, canlılığının devam etmesi, refahı, mutluluğu mekânla bağıntısına dayandığı için, mekânın biojik, fizojik, sosyal ve ekonomik faktörlerinin incelenmesi büyük önem taşır Yoğunluk kompleks bir takım faktörlerin ifadesi olup burada çeşitli kuvvetler rol oynar Yoğunluğun meydana gelişinde etkisi olan faktörleri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz : 1 Sağlık f a k t ö r l e r i : a b c d temiz su, Hijyen ve atıklar, ışık, güneş ışığı, hava, sükûnet, konut içindeki yaşama mekânı, 2 Sosyal f a k t ö r l e r : a b c d e özel açık mekân, mahremiyet, emniyet, toplumsal olanaklardan faydalanma, istenen toplum oranlarını sağlamak (çeşitli oranlarda aile büyüklük ve çeşitleri için konut t i p l e r i ), f topluma ve kişiye ait alanlar arasında denge, 3 Teknik f a k t ö r l e r : a b c d s yanma tehlikesi, arazi azlığından çekilen sıkıntı, ler, zemin şartları, strüktürel sorunlar ve devamlılık, Standard strüktürel ünitelerle inşa imkânları, f strüktür yönünden diğer plan elemanlarına uygunluk, 4 Fiziksel yoğunluk kriterleri : a tiplerin arazi eğimine uygunluğu, b tiplerin kompakt kullanılma imkânları, c tiplerin çeşitli vaziyet planlarına uyma imkânları (esneklik faktörü), 5 Ekonomik f a k t ö r l e r : a arazi fiyatı, b konutun çalışma yerine uzaklığı ve ulaşım maliyeti, c zorunlu servislerin temini ve maliyeti, d yapıda işçilik, malzeme ve ekipmanın temini ve maliyeti, bölgeler için sulu kanalizasyon sistemi hem tehlikesiz, hem de daha ucuz olmaktadır Az katlı yapılarda çöp toplama belediye hizmetlerini arttırır, yüksek katlılarda az katlılara oranla belediye hizmetleri daha azdır Fakat çok yüksek yapılar için çöp depolama ve toplama pahalıya malolmaktadır 6 Yönetim Faktörleri : edenlerin politikalarına uygun- uygunluk Yoğunluk faktörleri çok karışık ve birbirleriyle çelişkili bir durum gösterirler Örneğin sağlık ve mahremiyet için arzu edilen bir durum yoğunluğu düşürücü bir rol oynayabilir Yukarda sıralanan faktörleri kritik olarak gözden geçirecek olursak hangilerinin yoğunluğu azaltıcı, hangilerinin arttırıcı yönde etki yaptıklarını belirleyebiliriz Yoğunluk genellikle ünite büyüdükçe düşer, bu düşme ulaşım yoğunluğu arttıkça daha da fazlalaşır Yukarda belirtilen kriterler açısından az ve çok katlı konutların alçak ve yüksek yoğunluklara göre durumları bir tablo halinde verilmiştir Fiziksel özellikler yönünden ele alırsak yine farklı sonuçlara varmak mümkündür Örneğin faktörü, gökyüzünün fazla kapalı olduğu bazı Avrupa ülkelerinde en önemli yeri almakta iken, Türk ye'nin birçok bölgelerinde hiç önem taşımamaktadır Yüksek yoğunlukta önemli bir sınırlayıcı olduğu halde, karışık bir yüksek yoğunluk bölgesinde (az ve çok katlı yapıların meydana getirdiği bir kompozisyon) çok uygun bir ç ö l ü m e varmak mümkündür Güneş ışığının önlenmesi gereken bölgelerimizin birçoğu için yüksek yoğunluk tabiî bir engel teşkil eder Ancak, yüksek yapıların çevrelerindeki yapıları gereğinden fazla gölgelemeleri ihtimali de fazladır Sert rüzgârların söz konusu olmadığı mutedil iklime sahip bölgeler için ancak düşük yoğunluk uygun olabilir Rüzgârlı, çok sıcak ya da çok sıcak bölgelerde ise yüksek yoğunluğa ihtiyaç vardır Çünkü yapıların önleyici bir etkisi olması ancak bu şekilde mümkün olur Faktörleri kritik olarak gözden geçirirsek aşağıda belirtilecek hususlar ortaya çıkar Sağlık faktörleri açısından, bütün servislerde olduğu gibi, yoğunluk düştükçe maliyet artmaktadır Su getirme ve kanalizasyon için uzun taşıma mesafeleri gerekmektedir Özel tesisat ise zemin şartlarına bağlı olarak düşük yoğunluklu bölgeler için daha az riskli ve ucuzdur Yüksek yoğunluk için özel tesisat, temellere su sızması nedeniyle tehlikelidir Bu durumda yüksek yapılı yüksek yoğunluklu YERLEŞME TİPLERİ ÜZERİNDE YOĞUNLUK FAKTÖRLERİNİN ETKİSİ alçak yoğunluk yüksek yoğunluk faktör az kat 1 Sağlık faktörleri a temiz su temini b sıhhî tesisat ve atıklar özel genel c fiziksel özellikler güneş ışığı havalandırma d konut içindeki yaşama imkânı 4 Fiziksel yoğunluk kriterleri a tiplerin kompakt kullanılabilmesi b tiplerin arazi eğimine uygunluğu c tiplerin esnekliği 5 Ekonomik faktörler a arazi fiyatı b konutun çalışma yerine uzaklığı c zorunlu servislerin temini ve maliyeti d yapıda işçilik, malzeme ve ekipman temini elverişsiz az kat çok kat 3 Teknik faktörler a yanma tehlikesi b arazi azlığından çekilen sıkıntı c ler d zemin şartları elverişli 2 Sosyal faktörler a özel açık mekân bitki yetiştirme rekreasyon çamaşır kurutma b mahremiyet işitilmeme c emniyet d toplumsal olanaklardan faydalanma İşaretler: x çok kat az ve çok katlı karışık yerleşmeler için elverişli

3 EĞİMİN YOĞUN IJJĞA E T K İ S İ e evler arasındaki uzaklık 1 'f3 O N U ın o a T_ lv E o eğim açısı fazla mümkün olan teras derinliği aı egım acısı güneş açısı derinliği r Y ^ r h 6 + 6H 9"m % 0 11 h T İ f hr+2> b H i l b -- 6 H4+ 6,-j \ ', H? 1-6-J r 120 V şu 1 oo k 6 -j Yoğunluğun düşmesi ile yerleşme bölgesinin seviyesi de tabiatiyle düşer, yalnız alçak katlarda fazlalaşır Bu az katlı yüksek yoğunluklu bölgelerin en önemli mahzurlarından biridir Bu yönden çok katlı yüksek yoğunluklu yapılar cadde sünden nisbeten uzaktırlar Yoğunluk fazlalaştıkça yaşama imkânlarının temini de güçleşir ve pahalılaşır Özellikle yüksek katlı yüksek yoğunluklu bölgelerde bu doğrudur Az katlı yüksek yoğunluklu konutlar için durum az yoğunluklu olanlardan farklı değildir KESİTLER Az katlı düşük yoğunluklu konutların geniş leri sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye elverişli ise de, bu türlü konutlar genellikle ev halkını ayrıca bir işinin eklenmesinden korkuttukları için pek uygun sayılmazlar Az katlı konutların açık mekânlarının faydalı bir tarafı da sıcaklığı fazla olan yerlerde dışarda uyumaya ve ev hayatının büyük bir kısmının özellikle servislerinin dışarda geçmesine imkân vermeleridir Ayrıca bu mekânlarda çamaşır kurutmak ve bazı eşyaları saklamak da mümkün olmaktadır Mahremiyet açısından incelenecek olursa, az katlı yapıların yönünden daha elverişli oldukları anlaşılır Konutların ve açık kısımlarının birbirinden görülmesi ve işitilmesi de az katlı yapılarda daha zordur Yalnız yoğunluk yükseldikçe işitilme kolaylaşır Bu bakımdan açık mekânları birbirinden yapı elemanları ile ayırmak gerekebilir Az katlı yüksek yoğunluklu yapılar düşük yoğunluklu yapılara göre daha emniyetlidir Ayrıca bu yapılarda, birçok özellikleri diğerlerine benzer olduğu halde, merkezlerle bağıntı daha kolaydır Yalnız yapılar birbirine yaklaştırılıp sıklaştırıldıkça yangın tehlikesini önlemek ve başlayan bir yangını etrafa fazla sıçramadan durdurmak güçleşmektedir

4 Kat adedi artmasa da yoğunluk yükseldikçe hem arsadan faydalanma imkânı artacak, hem de konuta ulaşmak için yapılacak ların miktarı çok azalacaktır Bütün bunların yanında çok hafif konstrüksiyonlu bir tek evin veya çok katlı yüksek bir blokun hafriyat ve zemin işlemleri diğer tiplerden daha az ve ucuzdur KONUT VE YAKIN ÇEVRE ELEMANLARİ ARASINDAKİ FAKTÖR BAĞINTILARI MATRİSİ konut mahremiyet Yüksek yoğunluklu yapıların diğerlerine göre arazi yönünden daha ekonomik oldukları ortadad ır Ayrıca bu tip konut bölgelerinde konutların merkezlerden uzaklığı daha az olacağından ulaşım masrafları ve yoğunluğu azalır Yüksek yoğunluklu konutların bir mahzuru henüz bütün ülkelerde yeni bir ihtiyaç olarak ortaya çıktıkları için yeniden tasarlanma durumunda olmalarıdır Yapılmış örnekler henüz çok azdır Geleneksel yapı metotları bazı hallerde imkânsızlıklar yaratmaktadır Bu gibi nedenlerle inşa güçlükleri söz konusu olabilir Ancak, yüksek yoğunluklu konutlar az katlı yapıldığında inşa güçlüklerinin büyük bir kısmını kolayca bertaraf etmek ve geleneksel yapı metotlarını uygulamak mümkün görünmektedir konut güneş mesafe ve yüksekliği ışığı Bütün bu nedenlerle az katlı yüksek yoğunluklu yapıların tasarlanması ile ilgili bazı önemli sorunlara kısaca değinilecektir Yüksek blokları ve bunların az katlı yapılarla kompozisyonlarını ve yerleşme prensiplerini bir yana bırakıp, en basit ünite tasarımının bundan bağımsız olduğu prensibine dayanarak, yalnız az katlı yapıların yüksek bir yoğunluk verecek tarzda tasarlanmalarının ilkeleri, bazı önemli sınırlayıcılar ve bağıntılar açıklanmaya çalışılacaktır korunma çöp toplama uzaklığı ve güneş ışığı koku çöp toplama dönüş ve manevra AZ KATLI YÜKSEK YOĞUNLUKLU YAPILARIN TASARLANMASI Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların en önemli özellikleri araziye bağlı ve kompakt oluşlarıdır Bu nedenle bu tip yapıların tasarlanması, tek bir ünitenin çevre ile olan birkaç bağıntı faktörünün hesaba katılması ile yapılamaz Örneğin bir yüksek blokta yer alacak ünitelerin zeminle bağıntısı belirli bir yapı içi sirkülasyon sisteminin belirli bir ucunda yer alır ve basit bir bağıntı sistemi ile çözümlenebilir Halbuki, az katlı toprağa bağlı konutlar için sözü edilen yaya bağıntısı çok farklı bir niteliktedir, ünitelerin birbirlerine ve vaziyet planına bağıntılarını belirler Ayrıca yatayda yapıların yayılması zorunluluğu da eğim faktörü açısından bir takım güçlükler meydana getirir park yangından Şimdiye kadar yapılan kritiklerde değişik bölgelerde bölge özelliklerine göre değişik tipte yapıların uygun olabilecekleri belirtilmeye çalışılmıştır Bu yapılar arasından yalnız bir tanesinin bütün ülke açısından yararlı olacağını iddia etmek hatalı olur Fakat özellikle ekonomik açıdan tipler arasında bir karşılaştırma yapılacak olursa, az katlı ve yüksek yoğunluklu yapı tipinin çok üstün olduğu görülür Bilhassa bu yapıların küçük ve çocuksuz aileler için inşa edilmiş bloklarla birarada kullanılması çok yaygın bir uygulama tarzı haline gelmiştir Bu türlü bir eğilimin bütün dünyada son zamanlarda yaygınlaştığını yayınlardan ve yöneltilen yatırımlardan izlemek mümkündür çıkış ve manevra çıkış park çıkış Ekistik sıralamasında «konutu» tasarlama için en küçük ünite olarak seçmek gerekiyor Konut strüktürel olarak birbirinden ayrılabilen bir takım elemanlarla çevresine bağlanır Diğer konutlarla bağıntısı ve bu strüktürel elemanların kullanılış tarzı, seçilecek vaziyet planına ve strüktürüne büyük ölçüde bağlıdır Fiziksel yönden konut ve çevresini strüktürel olarak birbirinden ayrılabilen elemanlarına göre analiz etmek m ü m k ü n d ü r : 1 K o n u t : oturma odası, yatak odaları, mutfak, banyo, ve W C depo, 2 Bahçe : iç, tek veya çift tarafta, duvarları, 3 Garaj, 4 Yol : esas cadde, bağlayıcı lar, çıkmaz lar, kavşaklar, dönüş yuvarlakları, çıkmaz uçları, köşeler, 5 Park yerleri : otomobil, otobüs, katlı, 6 Yaya ları : esas caddenin kenarında, ara ların kenarında, çıkmaz ların kenarında, 7 Evlerin dış servis yeri, dış depolar kısımları : çöp koyma Çeşitli kriterler açısından yukardaki elemanların aralarındaki bağıntıları bir matris halinde gösterebiliriz Bu tabloda görülen bağıntılar genellikle kantitatif karşılıkları bulunan özelliklerdir Örneğin la evin uzaklığının 25 m den fazla olmaması, çöp taşıma uzaklığının 23 m yi geçmemesi, yangın aracının en uzak konuta uzaklığının 18 m den fazla olmaması gibi değerler yapılmış araştırmalarla belirlenmiş bulunmaktadır Sıralanan ilişki faktörlerinden özellikle güneş ışığının konutlar arasındaki uzaklıkların belirlenmesinde, dolayısıyla yoğunluğun yüksek veya alçak olması üzerinde çok önemli bir rolü bulunmaktadır Bu konuda yurdumuzun çeşitli bölgeleri için yapılacak araştırmaların büyük faydası olacaktır Çeşitli elemanlar arasındaki faktör bağıntılarını açıkladıktan sonra konut tipolojisinde rol oynayan faktörleri de bir tabloda toplayabiliriz Bu faktörlerin hepsini her zaman gözönüne almak gerekmediği gibi bazı hallerde birçoklarının kombinezonunu cevaplandıran tipler uygun sayılabilir, bir tipin çeşitli büyüklükte ailelere uygun alternatifleri istenebilir TİPOLOJİ İÇİN KONUT TİPLERİ KOMBİNEZON FAKTÖRLERİ 1 C e p h e : tek, çift, çevrilebilir, komplike* 2 Tip : sıra, iç avlulu*, umumî iç avlulu, komplike 3 K a t : 1 kat, 1,5 kat*, 2 kat*, 3 kat 4 Aile : 1 kişi, 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi*, 5 kişi*, 6 kişi*, 7 kişi, 8 kişi 5 G i r i ş : bir taraftan (arka, ön, yan*), iki taraftan (zıt yönde, aynı yönde, bitişik) 6 Yola bağıntı: a bitişik ( en u ç t a tarafında, eve bitişik, zemin seviyesinin altında, grup ), dan uzak

5 dan gelen kimselerin mimarlarla işbirliği yapmaları sonunda başarılı bir sonuca varmak mümkün olabilir Özellikle değerlendirme safhalarının birarada yapılması ve kararların adım adım ortaklaşa süzgeçten geçirilmesi gerekir Böyle bir çalışma için çok genel bir sıralama aşağıda blok diyagramı halinde gösterilmiştir I0NT1T T İ P L E R İ TASABIAJtt A D I H L U U BLOK DİTACRAJC SONUÇLAR Az katlı yüksek yoğunluklu konutlar çok katlı yapılarla iyi bir kompozisyon içinde kullanıldıkları zaman, insan sağlığı, toplumsal ve ekonomik hayat yönünden çok elverişli sonuçlar verebilirler Yeni bir yoğunluk tanımı içinde en küçük tasarlama ünitesini yakın çevresi içinde ele alınacak konut teşkil eder Bu ünite toprağa bağlı olması nedeniyle çok katlı yapılara ve düşük yoğunluklu az katlı yapılara göre farklılık gösterir Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların özellikle ekonomik açıdan yurdumuz için tercih edilmesinde fayda vardır Gerek geleneksel inşa metotları ve gerekse malzeme açısından kolaylık gösteren bu yapı tipi yurdumuzun birçok bölgelerinde ideal kabul edilebilir Az katlı yüksek yoğunluklu yapıların vaziyet planı ile olan ilgileri diğer yapı tiplerinden daha kuvvetli olduğu İçin tasarlama sorunları da büyük farklar ve güçlükler gösterir Bu nedenlerle az katlı yüksek yoğunluklu yapılar için ayrı bir tasarlama yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır BİBLİYOGRAFYA (umumî binası*, otomobil yeri) grup ları ve gun ışığı 7 Eğim: 0 *, 1 1 *, 2 1 *, 50, 75, 120, sonsuz İngiltere'de az eğimli arazi için yaptığımız bir araştırmada tabloda * ile işaretli faktörlerin kombinezonunun çok yüksek yoğunluk verdiği, net yoğunluğun yalnız 1,5 ve 2 katlı konutlar kullanılarak hektar başına kişiye ulaştığı görülmüştür Daha büyük ölçeklerdeki yoğunluklar hektara kişi arasında değişmektedir Eğimin diğer faktörlerle birlikte yoğunluk üzerine etkileri için elde edilen sonuçlar da ayrı bir tablo halinde verilmiştir Konutlar arasında gerekli uzaklık yalnız güneş ışığına bağlı değildir Bir planda yaşanılabilir bir hacım düzenlendiği zaman onun önündeki diğer engele kadar bir boşluğun sağlanması gereklidir Bunlar için yine İngiltere'de GIC de yaptığımız bir araştırmada aşağıdaki kritik değerler bulunmuştur : yaya u otomobil yeri mahremiyet () için komşular arasında gerekli uzaklık 1,80 3,00 2,40 2,40 3,90 m m 4,80 m 4,80 m 6,00 m 21,00 m çöp toplama yangın söndürme Alexander, C, Hirshen, S I s t i k a w a, S, C o f f i n, C, Angel, S : Houses Generated by P a t t e r n s, Centre for E n v i r o n m e n t a l Structure, ,90 m genişlik (1,50 m yükseklikte duvarı olduğunda) 5,25 m genişlik (2,50 m yükseklikte bir kat olduğunda) 10,50 m genişlik (5,00 m yükseklikte iki kat olduğunda) 23,00 m (toplama yerinin depoya uzaklığı) 3,60 m (pencerenin altından yatayla 30 açı yapan engelin uzaklığı) İngiltere'de 1, 2, 3 katlı yapılarda çeşitli açıklıklarda (20, 25, 35, 45 ) için gereken yapı uzaklıklarını belirleyen cetveller Şekil 1 de verilmiştir Şekil 2 yukarda sözü edilen araştırma sonunda varılan oknut tiplerinden bazılarının vaziyet planlarını ve kesitlerini göstermektedir KONUT TİPLERİ TASARLAMASININ ADIMLARI Yüksek yoğunluklu konut tiplerinin elde edilmesi ancak çeşitli disiplinlerden gelen kimselerin iyi planlanmış, düzenli bir şekilde ortaklaşa çalışmaları ve fikir alışverişi İle başarılabilir Fizik çevre uzmanları, iktisatçılar, sosoglar ve diğer mühendislik dalların- BSI : C P 3, C h a p t e r I ( B ) F u n c t i o n a l Requirements of Buildings : Sunlighting, 1945 Building Regulations 1965, HMSO, 1966 C h e r m a y e f, S, Alexander, C : C o m m u n i t y and P r i v a c y, T o w a r d a New Architecture of H u m a nism, Pelican, 1963 Doxiadis, C A : Ekistics, an I n t r o d u c t i o n to the Science of H u m a n Settlement G L C Housing Branch, Research a n d Development Group : Low-rise, H i g h Density Housing Research G L C : I n f o r m a t i o n Book, Hofman, H: H a t j e, 1967 Urban 1965 Law-rise Group Housing, Hole, W V, Attenburrow, J J : Houses and People H o p k i n s o n, G R : Daylighting, Thames and H u d s o n, 1966 L a m a n n a, R A : Value Consensus among U r b a n Residents, Architectural Review, April 1963 Öke, A : K a l k ı n m a s ı İstenen Geri K a l m ı ş Ülkelerde Şehir P l a n l a m a s ı n ı n Gayelerini ve M e t o t l a rını Etkileyecek Bazı Problemler, M i m a r l ı k, T e m muz 1968 M O H L G : Bugün ve Y a r ı n için K o n u t, Çeviren : N Bayazıt, İ T Ü M i m a r l ı k F a k ü l t e s i Y a p ı A r a ş t ı r m a K u r u m u Tercümeler Serisi : A 1969 MOHLG : Car N e 11 No 12 in Housing, Design Bulletin M O H L G : P l a n n i n g for D a y l i g h t i n g and Sun- lighting, Design Bulletin N o 5 Roskill, O W : Housing in Britain, A Survey Commissioned by the T o w n and C o u n t r y P l a n n ing Assosiation, 1964 Stevens, H M : H M 9 O, 1960 DensKies in Housing Areas,

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ

MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Doç. Dr Elçin TAŞ MALİYETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Bina Maliyetinin Oluşumu MALİYET YOK ETME MALİYETİ KULLANIM MALİYETİ BİNA MAL. İLK YATIRIM MALİYETİ GERÇEKLEŞTİRME KULLANIM YOK ETME Alınan Kararların Maliyeti Etkileme Düzeyi

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI

DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI DÜŞEY SİRKÜLASYON ARAÇLARI Sirkülasyon, kelime anlamı olarak; insan akımı, deveran, gidip gelme hareketlerini ifade etmektedir. Düşey sirkülasyon ise insanların bir noktadan farklı bir kottaki noktaya

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com

BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA. www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ KAYI PLAZA www.kayiplaza.com BİLECİKTE YATIRIMIN DOĞRU ADRESİ www.kayiplaza.com BURÇEV İnşaat Bilecik te yatırımınıza değer katıyor... Bilecik te Bilecik marka şehir oluyor,

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Boyler, Baca hesabı. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler, Baca hesabı Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Boyler nedir? Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlayan ve bu su ile yerleşim yerine sıcak su sağlayan

Detaylı

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ

FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ FABRİKA YERLEŞTİRME DÜZENİ Üretim araçlarının, yardımcı tesislerin veya iş istasyonlarının ve taşıma, depolama, kalite kontrolü gibi üretimle ilgili faaliyetlerin fiziksel konumları açısından bir bütün

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe

Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Sahile 1,5 km mesafe Köprüye 3 km mesafe Beylerbeyi'nin eşsiz tarihi dokusu modern yaşamla buluşması Boğaza karşı, her yere yakın Yaşama hazır, hemen teslim Kaliteli yaşam Mahalle kültürü Her aileye göre

Detaylı

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar.

(ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü kapsar. (ÖRNEKTİR). MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde boşaltılması. KAPSAM : Bu Tahliye Planı İl Milli Eğitim Müdürlüğünü

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

www.beypalasankara.com.tr Kökleri geçmişe, kolları geleceğe uzanan soylu bir yaşam... Beypalas ta geleneksel Osmanlı konaklarının soylu ve zarif mimari çizgileri ileri teknoloji ve zekice bir tasarımla

Detaylı

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Dersin Amaçları Dersin İçeriği. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YAPI BİLGİSİNE GİRİŞ Ders No : 0010120012 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü - Seçiniz - Öğretim

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

Vezin Sirküler

Vezin Sirküler Vezin Sirküler 2017 002 Sirkülerimizin konusunu Yargı Kararı Işığında Konutlarda uygulanacak KDV oranı ve KDV İadesi Sürecinde 150 m2 lik Net Alan Tespitinde Son Durum oluşturmaktadır. KAPSAM : Danıştay

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANKARA 2015 PROJE APLİKASYONU Doç. Dr. Aydın ÖZDEMİR Araş. Gör. Pelin ŞAHİN KÖRMEÇLİ 1 PROJE APLİKASYONU NEDİR? Yapılan imar planlarını, yapı

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Meyva Bahçesi Tesisi

Meyva Bahçesi Tesisi Meyva Bahçesi Tesisi Meyve bahçesi tesisinde dikkate alınması -gereken koşullar 1. Yer seçimi 2. Tür ve çeşit seçimi 3. Anaç seçimi 4. Tozlanma isteğinin bilinmesi 5. Dikim sistemleri ve dikim sıklığı

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

SU VE RUTUBET YALITIMI

SU VE RUTUBET YALITIMI SU VE RUTUBET YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BİR YAPIYI ETKİLEYEN SULAR 1.YERALTI SULARI Yeraltı su seviyesine

Detaylı

yıldızlara yer açtık...

yıldızlara yer açtık... Yıldızlara yer açtık Kentin hayatı kolaylaştırıcı tüm ayrıcalıklarına çok yakın ama doğa ile iç içe bir yaşam, yeşilin her tonunun teknoloji ile dostça bir araya geldiği detaylar, gündüz güneşin, gece

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor.

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. Üstelik isteyene bahçeli evler veya balkonlu daireler, isteyene rezidans konforu barındıran kompakt

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I MERDİVEN İNŞAAT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALAR MERDİVEN TANM Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan, düzenli kademelerden meydana gelen sirkülasyon aracına merdiven adı verilir. Merdiven düşey sirkülasyonu

Detaylı

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor.

İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul Aydınlı da konumu, manzarası ve benzersiz peyzajı ile lokum gibi bir proje hayata geçiriliyor. Üstelik isteyene bahçeli evler veya balkonlu daireler, isteyene rezidans konforu barındıran kompakt

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor...

Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... Mağusa da yaşam değişiyor... Yepyenİ bir anlayış, NorthernLand kalitesiyle birleşerek hayatımıza giriyor... 0392 444 4000 www.northernlandcyprus.com www.facebook.com/northernlandcyprus info@northernlandcyprus.com

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR

YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Konutta Altın Çağı YAŞAM ALANINIZ SİZE ÖZELDİR Çağıl İnşaat / Altınbaşak Konutları Çağıl İnşaat 1994 yılında kurulan; çok katlı yapıların tasarımı ve yapımı, yol, sanat yapıları ve köprü yapımında uzmanlaşmış

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL BAZINDA DÜZENLENECEK ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ (GEOTEKNİK) DEĞERLENDİRME RAPORU FORMATI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Necatibey Cad. No:57 Kızılay / Ankara Tel: (0 312) 294 30 00 - Faks: (0 312) 294 30 88 www.imo.org.tr imo@imo.org.tr BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR (KATEGORİ 2 ve 3) İÇİN PARSEL

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 9.2.12. Beşiktaş Residence Tower 11.11.2008 / 28.10.14185 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin adı: Residence Tower Müellifi:

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

Hadımköy / Satılık Malikane

Hadımköy / Satılık Malikane Hadımköy / Satılık Malikane SPACE MERKEZ Pelican Hill (1.Etap) 3200 m² arazi içerisinde 800 m² kullanım alanlı 2 katlı İç avlu 75 m2 açık havuz Kış bahçesi Meyve ağaçları ve özel bahçe peyzajı Akıllı ev

Detaylı

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI

YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI YEŞİLHİSAR HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ TAHLİYE PLANI HIZIR İLYAS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAHLİYE PLANI AMAÇ : Olası bir tehlike (deprem, yangın vb.) anında binanın en kısa sürede, güvenli bir şekilde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş-

TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- TESİS TASARIMI ve PLANLAMASI -Giriş- Hazırlayan Yrd. Doç. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü İşletme: İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Teknik bilgi GRP ızgaralar. GRP ızgaralar kalıp

Teknik bilgi GRP ızgaralar. GRP ızgaralar kalıp Teknik bilgi GRP ızgaralar GRP ızgaralar kalıp GRP-K ızgaralar - konkav yüzeyli (R 13) Genişlikler Izgaralar, kumlu yüzeyli olarak ta tedarik edilebilir (GRP-BK) 6 dan 7 mm e 25, 30, 38 mm 38 x 38 mm 3660

Detaylı

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz

İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz İmar planı ve yönetmeliklere aykırı yapı yapılamaz Belediyelere bırakılmış olan takdir yetkileri ve sorumlulukları belediye başkanlığına aittir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Detaylı

Cumhuriyet Dönemi nde ;

Cumhuriyet Dönemi nde ; O Orta Asya Türklerinin bahçe düzenlemeleri hakkındaki bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Bunun en büyük nedeni belki de Türklerin mekan olusturmada toprak, kerpic gibi cabuk dağılan malzeme kullanmalarının

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture...

çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... AZEL Urhan KULE çağdaş mimarisiyle maviye uzanan yol... the way to blue through modern architecture... yeşilin huzuruna uzanan mimari tasarım... Sizi başka bir yaşama, AZEL Urhan Kule nin yeşil dünyasına

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme),

Zemin Gerilmeleri. Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), Zemin Gerilmeleri Zemindeki gerilmelerin: 1- Zeminin kendi ağırlığından (geostatik gerilme), 2- Zemin üzerine eklenmiş yüklerden (Binalar, Barağlar vb.) kaynaklanmaktadır. 1 YERYÜZÜ Y.S.S Bina yükünden

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz?

Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? Meşe ağaçlarının içinde bir yaşantıya ne dersiniz? MEŞE AĞACI Eski uygarlıklarda Zeus'un kutsal ağacı olarak bilinen meşe, Kayıngiller ailesinden bir ağaç türüdür. 400 kadar türü bulunan meşe ağacının

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

(nem) miktarının, o sıcaklıkta bulunabilecek en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem denir ve % cinsinden ifade edilir.

(nem) miktarının, o sıcaklıkta bulunabilecek en fazla su buharı miktarına oranına bağıl nem denir ve % cinsinden ifade edilir. Isıcam DA TERLEME Kış aylarında Isıcam takılı binalarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri camlardaki terlemedir. Bu terleme genellikle camın oda içine bakan yüzeyinde oluşmakla beraber az da olsa

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ

DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Mahmut KAYHAN Meteoroloji Mühendisi mkayhan@meteoroloji.gov.tr DENİZLERDE BÖLGESEL SU ÇEKİLMESİNİN METEOROLOJİK ANALİZİ Türkiye'de özellikle ilkbahar ve sonbaharda Marmara bölgesinde deniz sularının çekilmesi

Detaylı

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ.

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. PROPA İNŞAAT PROPA Grubu; PROPA Holding A.Ş., PROPA İnşaat ve Ticaret A.Ş., PROPA Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Propa Servis ve Yönetim

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR YAPI TEKNOLOJİSİ DERS- 6 BACALAR Baca Yapılarda çeşitli hizmetleri (kirli havayı dışarı atmak, binaya temiz hava temin etmek, çöplerin atılması veya su, ısı ve enerji hatlarının döşenmesi) karşılamak amacıyla

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark

DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark DEMO : Purchase from Yaşlı www.a-pdf.com Dostu Kent Amasya to remove the watermark Şekil 4.7.9.11.7 Konut girişleri özel durumu olan engelli vatandaşların erişimlerine olanak sağlayacak nitelikte olmayıp

Detaylı

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR

YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR YATIRIM KAPSAMINDA UYULMASI GEREKEN MİNİMUM KOŞULLAR Çağrı Dönemi Tedbir 3: Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Sektör 3-3: Kanatlı

Detaylı

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz.

Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Hayatınıza değer katarak, ev sahibi olmaktan öte yeni bir deneyim sunan Seyir Konutları ile sizleri ayrıcalıklı bir yaşama davet ediyoruz. Estetik değerlere bağlı ve kullanımı kolay mekanları yaratırken

Detaylı

ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI...

ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI... ŞEHİR HİÇ BU KADAR SİZİN OLMAMIŞTI... Şehri avucunuzun içinde hissetmek istiyorsanız şimdi Seba tecrübesiyle tasarlanan yepyeni bir yaşam sizi bekliyor. Seba Flats eşsiz konumuyla şehrin tam kalbinde yükseliyor.

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı

Doz azaltma teknikleri. Süre. Mesafe. Zırhlama. Yapısal Zırhlama 11/18/2015 RADYOLOJİDE ZIRHLAMA. Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Doz azaltma teknikleri RADYOLOJİDE ZIRHLAMA Radyasyondan korunma parametreleri Prof.Dr.Nail Bulakbaşı Süre Mesafe Zırhlama Süre Mesafe Doz = (Doz Şiddeti)x(Süre) Bir ölçüm cihazının 50 µsv/saat lik radyasyon

Detaylı

Hafif çelik yapı sisteminin raporu

Hafif çelik yapı sisteminin raporu Hafif çelik yapı sisteminin raporu Yapısal çeliğin inşaat sektöründe kullanımı, Avrupa'da özellikle İngiltere'de 18. yüzyıl sonlarında, ABD de 19. yy ortalarına doğru başlamıştır. 2. Dünya Savası nın ardından

Detaylı

Kendisi de prestiji de çok yüksek

Kendisi de prestiji de çok yüksek 02 Kendisi de prestiji de çok yüksek İki kule olarak inşa edilen Moment İstanbul, sıra dışı dikey mimarisiyle ne kadar prestijli bir proje olduğunu daha ilk bakışta gözler önüne seriyor. Ama Moment İstanbul

Detaylı

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler.

Nasıl bir yaşam süreceğinizi tercihleriniz belirler. Çayyolu nda olduğundan mıdır bilinmez, şehrin en modern ve en keyifli semtlerinden birisindedir. İçinde garip bir felsefe barındırır. Şehirdendir, bizdendir. Hem bu kadar yakın hem de bir o kadar sakindir.

Detaylı

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI

PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI PROJE I DERSİ UYGULAMA VE TESLİM ASGARİ STANDARTLARI Çalışma Konusu : Tek Konut Çevresi Peyzaj Tasarımı Ölçek : 1/100 Çalışma Alanı Büyüklüğü : 70x100 cm Çizim Tekniği : Bristol kağıdına el çizimi Devam

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor.

Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Milano da tasarlandı; Ankara İncek te hayat buluyor. Başkentin yatay konseptte tasarlanmış ilk villa projesi ERKANLI Villa Vetro, Ankara ya temiz havasıyla soluk veren İncek te sizlerle buluşuyor. Erkanlı

Detaylı

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM

THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM THE RESIDENCES AT MANDARIN ORIENTAL, BODRUM GENEL ÖZELLİKLER Ege ve Akdeniz çanağının en güzel koyu Göltürkbükü Cennet Koyu nda iki buçuk kilometre sahil şeridinde Eşsiz güzellikte Akdeniz bitki örtüsü

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı