ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 0

2 1

3 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Birime İlişkin Bilgiler.8 1- Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...25 II- AMAÇ ve HEDEFLER...25 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.25 B- Temel Politikalar ve Öncelikler...26 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları...31 B- Performans Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi..33 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ.34 A-Üstünlükler...34 B- Zayıflıklar 34 C- Değerlendirme.34 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER VI- EKLER

4 ÖNSÖZ Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar köklü yapısal reformların gerçekleştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede uluslararası standartlara uygun daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması, saydamlığın ve hesap verebilirliğin sağlanması amacıyla kamu mali yönetim sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24/12/2003 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda tahsis edilen her türlü kamu kaynağının verimli, etkin ve ekonomik şekilde kullanılması, sunulan kamu hizmetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu faaliyetlerinin saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi gibi temel kriter ve işlemler ile teknolojik gelişmeler, planlamayı, izlemeyi, raporlamayı ve mevcut yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirmesini zorunlu hale getirmiştir. Destek hizmeti birimi olan Başkanlığımız özverili personeli ile 2013 yılında Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer genel kamu hizmetlerinin aksatılmadan en iyi şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Rektörlük ve bağlı birimlerce sunulan talepleri ilgili mevzuat hükümlerine çerçevesinde ve bütçe imkanları dahilinde en kısa sürede karşılamayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda Başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlere ilişkin bilgi ve açıklamalara raporumuzda yer verilmiştir. Hesap verilebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanmış olan Başkanlığımız 2013 yılı birim faaliyet raporunun kamuoyuna gerekli bilgi ve katkıyı sağlamasını ümit eder ve bu süreçte emeği geçen ve özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Fahrettin ÇALIŞKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 3

5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü kamu kaynağını verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanarak, Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer hizmetlerin aksatılmadan en iyi şekilde yürütülebilmesi sağlamak amacıyla tüm harcama birimlerine destek hizmeti sunmak ve bu hizmetlere yönelik birim taleplerini en kısa sürede karşılamak. 2. Vizyon (Uzgörü) Kurumsal değerleri benimsemiş, idari ve mali mevzuata hakim, konusunda uzman, katılımcı, yenilikçi ve özverili personeli ile gurur duyulan, e-birim uygulamaları ile kamu hizmeti sunumunda geliştireceği bilişim sistemleri örnek gösterilen, bilgi paylaşımını ilke edinen özelliği ile kendi alanında ay ve yıldız gibi parlayan bir Başkanlık olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1.Yetki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız 124 sayılı Kanun hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi ile 190 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile gerçekleşerek kurulmuş olup, bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8300 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi amacıyla, mal ve hizmet alımlarının gerçekleştirilmesi, Rektörlük İdari Teşkilatının mal ve hizmet alımları, maaş ve özlük işlemleri, yolluk giderleri ile taşınır işlemlerine ilişkin destek hizmeti verilmesi, birimlerin ihale sürecinin yönetilmesi, Üniversitemiz ihtiyacı olan temizlik, taşıma, resmi araçların kullanımı gibi genel hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin işlemlerde yetkilidir. 4

6 2.Görev Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri ve mali kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının sağlanabilmesi için, mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Destek hizmeti talep eden Rektörlük İdari Teşkilatının mal ve hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek. Mamul mal alımlarına ilişkin yatırım ödeneklerinden Rektörlük, Fakülte, Enstitü Yüksekokullar ve Diğer Merkezler (Hastaneler) ile Daire Başkanlıklarının yatırım ihtiyaçlarını karşılanmasına ilişkin satın alma işlemlerini yürütmek. Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ait hizmet alımlarına ilişkin işlemleri yürütmek. ( Genel temizlik hizmeti, personel taşıma hizmeti,yemek hizmeti fotokopi çekim hizmeti,kargo hizmeti vb. ) Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirmesini sağlamak sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine göre yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak üzere görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ile akademik personellerin, yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimize konferans vermek üzere kurum dışından gelen akademik ünvanlı kişilerin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Rektörlüğümüz makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçların geçiş ücreti giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde gerekli durumlarda gerçekleşen tedavi giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. Rektörlük İdari Teşkilatı kadrolarında bulunan akademik ve idari personelin maaştahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak. 5

7 Maaş-tahakkuk yapılan personellere ait aylık kesenek bildirimlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz bünyesinde emekli olan personellerimize, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen emekli ikramiyesi, makam, temsil, görev tazminatları, ölüm yardımı faturalarının ve 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin (h) fıkrası gereğince %20 ek karşılıkların tahakkuk evraklarının hazırlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu na transfer edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek Sayılı Kanunun 33. maddesine göre Yurtdışında bulunan Araştırma Görevlilerinin yurtdışı aylık ve diğer giderlerine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemizin üyesi bulunduğu Avrupa Üniversiteler Birliği ve Uluslararası Üniversiteler Birliğinin üyelik aidatlarının transfer edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz harcama birimlerinin talepleri üzerine, taşınır işlemlerine ilişkin verilen destek hizmeti kapsamında, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililiği görevi ilgili birimlerin uhdesinde kalmak üzere taşınır işlemlerine ait verilen sekretarya hizmetine ilişkin işlemleri yürütmek. Taşınır işlemlerinin kurumumuz bünyesinde mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla tüm harcama birimlerinin yönlendirilmesi, birimler arasında koordinasyonun sağlaması, danışmanlık hizmeti ve taşınır işlemleri uygulama sürecinde kurum bünyesinde belirlenen değişiklikler ya da kararların tüm harcama birimlerine duyurulmasına ilişkin işlemleri yürütmek. Taşınır işlemlerinin mevzuatlara uygun yürütülmesi ve taşınır işlemlerinin yürütüldüğü yazılımın kullanımına ilişkin olarak, tüm harcama birimlerinde görevli personellere belirli dönemlerde düzenlenecek eğitim hizmetini yerine getirilmesini sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek. Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığının lojman giriş ve çıkış işlemleri, elektrik, su ve doğalgaz gibi giderlerin tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, lojmanların idaresine ilişkin diğer yazışmalar ve sekretarya işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak. Üniversitemiz bünyesinde koruma güvenlik ve bekçi olarak görev yapan personellerin giyim yardımına ilişkin ihtiyaçların tespiti, satın alınması için talep yapılması ve satın alınan malzemelerin ilgili personellere imza karşılığı teslimine ilişkin işlemleri yürütmek. Üniversitemiz genel temizlik hizmetine ilişkin taleplerin karşılanması, kampus alanı içinde çevre düzenlemesine ilişkin işlemler ile açık ve genel kullanım alanlarının bakım ve onarımı, atıkların toplanması, temizlenmesi, vb. işlerin gerçekleştirilmesini yürütmek. Personel taşıma hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek. 6

8 Üniversitemiz resmi araçlarının, ihtiyaçlar ve birimlerin talepleri doğrultusunda ilgili yerlere sevk ve görevlendirilmesi ile araçların bakım ve onarımları, muayene ve sigorta işlemleri, akaryakıt alımları, otoyol gişelerinden geçiş ücretleri, vb. işlemlere ait araçların sevk ve idaresine ilişkin işlemleri yürütmek. İlgili mevzuatlar ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde birim faaliyet raporunu düzenleyerek, Üst Yöneticiye (Rektör) sunmak. Üniversite Stratejik Planının hazırlanmasına yönelik, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen otomasyon sistemi üzerinden, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait veri girişlerinin onayını yapmak. Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 3.Sorumluluklar Başkanlık bünyesindeki görevler dahilinde, her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermekle yükümlülükleri bulunmaktadır. Harcama Yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama biriminin en üst yöneticisidir. Harcama Yetkilisi, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütürler. Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar. 7

9 C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 1.4. Sosyal Alanlar Misafirhane ve Lojmanlar Tablo 8: Lojmanlar Adet (Daire Sayısı) Kapalı Alan((m2) LOJMANLAR Hizmet Alanları Tablo 14: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI TOPLAM Ambar ve Arşiv Alanları Tablo15: Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM

10 1.15. Özel İşletmeler / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri Tablo 22: Özel İşletmeler / Kişilere Kiraya Verilen İşyerleri Türü Adet Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) BANKA ŞUBESİ BANKAMATİK KANTİN - KAFETERYA PASTANE BÜFE ŞEHİRLERARASI OTOBÜS BİLET SATIŞ YERİ FOTOKOPİ TELEFON BAZ İSTASYONU DİĞER TOPLAM Teşkilat Yapısı DAİRE BAŞKANI ss Satınalma Şube Müdürlüğü Maaş İşleri Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü İç Hizmetler Şube Müdürlüğü İhale Birimi Yolluk Giderleri Birimi Ambar Birimi Çevre Düzenleme ve Genel Temizlik İşleri Birimi Doğrudan Temin Birimi Lojman Birimi Araçların sevk ve idaresi Birimi Kiralık İşletmeler Birimi Destek Hizmetleri Birimi Santral 9

11 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 3.1. Teknolojik Kaynaklar Birimimiz bünyesinde yürütülen işlemlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla gerek yasal zorunluluk, gerekse kurumumuz imkanları ile temin edilen muhtelif bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Birimimiz internet sitesinde, birimimize ait genel bilgilerin yanı sıra, Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlerin uygulanmasında tabi olunan mevzuat bilgisi ile birim uygulamalarına ait duyurular ve talimatlar yer almaktadır. Ayrıca, satınalma işlemleri kapsamında yürütülen doğrudan temin yoluyla yapılacak alımların duyuruları, birimimiz internet sayfasında ilan edilmektedir. Satın alma duyurularının internet sayfası üzerinden ilan edilmesi hem rekabeti sağlamakta hem de satın alma işleminde teklif vermek isteyen firma/kişilere kolayca ulaşılmasını sağlamaktadır. Birimimiz bünyesinde kullanılan yazılım ve sistemler aşağıda belirtilmiştir. KBS HYS sistemi; Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü nün harcama ve muhasebe birimlerinin mali işlemlerini bir otomasyon sistemi içinde toplamak suretiyle harcamayı tahakkuk ettiren harcama birimleri ile ödemeyi gerçekleştiren muhasebe birimleri arasında güvenli, hızlı ve elektronik ortamda bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen ve say2000i sisteminin fonksiyonları ile birlikte Kamu Mali Yönetimine katkı sağlayacak bir çok farklı uygulamasıdır. Bu uygulama ile, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasındaki veri transferinde kâğıt kullanımı en aza indirilecek, harcama sürecinde kullanılan ve elektronik ortama taşınması, takip edilmesi ve denetime elverişli şekilde muhafazası mümkün olan belgelere ilişkin uygulama birliği sağlanacak, harcama sürecinin bütçe aşamasından başlayarak ödenek, tahakkuk, harcama, muhasebe, raporlama ve kesin hesaba kadar olan tüm aşamaları izlenerek, yönetilebilir, iç kontrol ile elektronik denetime elverişli, hızlı ve güvenlikli bir ortamda işleyen bir yapı kurulabilecektir. E-bütçe sistemi; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün e-bütçe, tüm kamu bütçe planlama ve gerçekleşmesinin güvenli internet kanalından takip edilebilmesi ve kurum, BÜMKO, Meclis ve vatandaşın, şeffaflık ve yönetişim prensipleri çerçevesinde, kamu kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını kontrol ve takip edebildiği, ileriye yönelik stratejik planlama paralelinde performans bütçe uygulamalarının gerçekleştirildiği karar destek mekanizmalarını da içeren bir bütünleşik sürecin yazılımsal ve prosedürel bileşenlerini içermektedir. 10

12 Uluslararası Analitik Bütçe Sınıflaması esasına dayalı e-bütçe sayesinde, bütçe sürecinde harcamacı tüm kurumlarla ve Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri ile tam entegrasyon sağlamış, bürokrasi önemli ölçüde azaltılmış ve raporlama alanında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Kurumlar arasındaki bilgi akışı ve iş süreçleri kısaltılarak kontrol edilir hale getirilmiştir. Bilgilerin güvenilirliğindeki artış ve süreçlerin kısalması, bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azalmasını sağlamıştır. EKAP- Elektronik Kamu Alımları Platformu; Kamu İhale Kurumu nun 4734 sayılı Kanundaki temel ilkeler gözetilerek, ihale sürecindeki uyulması gereken esas ve usullerin bilgi ve iletişim teknolojileri ile desteklenmesi ve satınalma işlemlerinin en az iş yükü ve maliyetle yapılmasına imkan tanınması için kurulan bilişim altyapısıdır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca harcama birimi olarak belirlenen tüm idarelerin EKAP a kayıt olması gerekmektedir. EKAP modülleri ile, İhtiyacın belirlenmesi: İhtiyaç raporunun hazırlanması, İhale kayıt işlemleri: İhale kaydı, yaklaşık maliyet hesaplama, İhale Kayıt Numarasının (İKN) alınması, İhale dokümanının hazırlanması: İdari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar, ihale ilanları, Teklif hazırlama: İhale dokümanının indirilmesi, teklif dosyası hazırlama, şifreleme ve elektronik imzalama, Teklif değerlendirme: Katılım yeterlilik kontrolleri, yasaklılık kontrolü, ekonomik açıdan en avantajlı teklif seçimi, ihaleyi karara bağlama ve sonuçlandırma, Elektronik tebligatlar: Kesinleşen ihale kararı, diğer bildirimler, Sözleşme yönetimi: Sözleşme devirleri, yasaklama işlemleri, faturalandırma, ödeme işlemleri gerçekleştirilmekte ve bu işlemler ilişkin istatistiki raporlar oluşturabilmektedir. Bu sistem ile, kamu alımları sürecinde şeffaflığın, eşitliğin, katılımın, rekabetin artırılması ve güvenilirlik, kamuoyu denetimi, kaynakların verimli kullanımı ve ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanmasının sağlanması hedeflenmiştir. Stratejik Plan Otomasyonu; Üniversitemiz stratejik planının hazırlanmasına yönelik kurumuza ait olan ve ilgili yıl stratejik planı görülebilen, ilgili dönem performans göstergelerinin girilerek takip edilebilen ve ilgili yıl faaliyet raporlarına ilişkin tabloların oluşturulmasına olanak veren, geliştirilebilir bir otomasyon sistemidir. Progress-Personel Maaş Programı; Üniversitemiz tüm akademik ve idari personellerin maaş işlemleri için kurum düzeyine ortak kullanılan bir programdır. SGB-Net sistemi; Maliye Bakanlığınca geliştirilen çok fonksiyonlu modüller içeren bu program, Üniversitemiz taşınır işlemlerinin yürütülmesinde kullanılmaktadır. ETOS-Lojman Talebi Otomasyonu; Üniversitemiz bünyesinde bulunan mevcut lojmanlar için personellerin yapacağı başvuru ve taleplerin sistem üzerinden yapılması ile lojmanların idaresine ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesinde kullanılmaktadır. 11

13 Araç Takip Sistemi; Üniversitemizde kullanılan bazı resmi araçların görevlendirilmesinde, araçların takibine yönelik 2012 yılından itibaren kullanılmaktadır. UDOS sistemi; (Uludağ Üniversitesi Doküman Otomasyon Sistemi), Üniversitemiz bünyesinde ortak kullanılan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca e-imza kullanılmasına olanak sağlayan resmi yazışma sistemidir. Bu sistemin uygulanması, iş akışını hızlandırarak, bürokratik işlemleri en alt düzeye indirmekte, hizmette verimlilik ve etkinliği artırmaktadır. Tablo 23: Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2012 (Adet) 2013 (Adet) Artış Oranı(%) Sunucular Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Cep Bilgisayar Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta Diğer TOPLAM

14 Tablo 25: Taşıtlar TAŞITIN CİNSİ T02- BİNEK OTOMOBİL T03- STATİON-WAGON 4 1 T05- MİNİBÜS (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) T07- PİCK-UP (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 7 6 T08- PİCK-UP (Kamyonet, arazi için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) 2 2 T10- MİDİBÜS (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) 3 2 T11- OTOBÜS (Sürücü dahil en az 27 kişilik) 2 2 T12- KAMYON ( Şasi-Kabin tam yüklü ağırlığı en az kg) 1 1 T14- KAMYON (Şasi-kabin yüklü ağırlığı en az kg.) 3 3 T15- AMBULANS 3 3 T18- MOTOSİKLET (En az cc.lik) 1 1 TOPLAM Tablo 26: İş Makineleri YIL Traktör (Adet) İş Makinesi (Adet)

15 4. İnsan Kaynakları 2013 yılında toplam 154 personel ile birim hizmetleri yerine getirilmiş olup personele ilişkin genel bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir İdari Personel Kadro Dağılımı Tablo 35: İdari Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Genel İdare Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıf Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam Engelli İdari Personel Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Tablo 37: Engelli Personelin Unvan ve Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Engelli Personel Sayısı K E Toplam Toplam Personele Oranı(%) Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

16 İdari Personelin Hizmet Süreleri Tablo 39: İdari Personel Hizmet Süresi Toplam Kişi Sayısı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri K E K E K E K E K E K E TOPLAM Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Tablo 40:İdari Personel Yaş İtibariyle Dağılımı Toplam Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri K E K E K E K E K E K E Yüzde (%) TOPLAM Tablo 42: 2013 Yılı Ayrılan İdari Personel Sayısı AÇIKLAMA TOPLAM Emekli 4 İstifa - Ölüm - Nakil 25 Diğer - TOPLAM 29 15

17 Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 5. Sunulan Hizmetler 5.5.İdari Hizmetler Başkanlık tarafından sunulan hizmetler, alt birimler tarafından yerine getirilmekte olup, 2013 mali yılında alt birimler bünyesinde yürütülen hizmetler ve hizmetlere ilişkin bilgilere detaylı olarak yer verilmiştir SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : İhale Birimi, Doğrudan Temin Birimi ve Taşınmaz Kiralama Biriminden oluşan Müdürlük, 2 Şube Müdürü, 3 Şef ve 9 memur ile hizmetini yerine getirmektedir. Müdürlük bünyesinde; Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin gerekli olan mal ve hizmet alımına ilişkin satın alma işlemleri, Rektörlük İdari Teşkilatına mal ve hizmet alımlarında destek hizmeti verilmesi, Başkanlık bünyesinde gerekli olan mal ve hizmet alımları, Üniversitemiz taşınmazlarının kiraya verilmesi işlemleri 2013 yılında yerine getirilmiştir İHALE BİRİMİ İHALE BİLGİLERİ İhale Türü (Bütçe Kodu) Mal Alımı ( ) Hiz. Alımı (03.5) Yapım İşi ( ) Sonuçlanan İhale Sayısı Açık İhale 4734/19 İptal Edilen İhale Sayısı Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı İhale Usulleri Sonuçlanan İhale Sayısı Pazarlık Usulü 4734/21 İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhale Sayısı Genel Toplam , , İptal Edilen İhale Sayısı Doğrudan Temin 4734/22-d ,74 Pazarlık Usulü 4734/21-f , , , , TOPLAM , , , ,26 16

18 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı 2013 YILINDA İHALESİ YAPILIP, 2014 YILINDA SÖZLEŞMEYE BAĞLANACAK İHALELER İHALE USULÜ AÇIK İHALE PAZARLIK USULÜ GENEL TOPLAM İHALE TÜRÜ MAL , ,40 HİZMET , ,00 TOPLAM , , YILINDA SÖZLEŞMEYE BAĞLANIP 2013 YILINDA ÖDEMESİ YAPILAN İHALELER İHALE USULÜ AÇIK İHALE PAZARLIK USULÜ GENEL TOPLAM İHALE TÜRÜ MAL , ,01 HİZMET , , ,37 TOPLAM , , ,38 17

19 2013 YILI SERMAYE ÖDENEKLERİNDEN SATIN ALMA USULLERİNE GÖRE YAPILAN ALIM TUTARLARI VE ORANLARI AÇIK İHALE % DOĞRUDAN TEMİN % DMO % İNEGÖL MYO (DÖNER SERMAYE) % TOPLAM HARCAMA ,23 34, ,04 7, ,92 35, ,69 22,

20 REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM) GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ MENNAN PASİNLİ M.Y.O. GENEL TOPLAM DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ 2013 YILI DOĞRUDAN TEMİN İŞLEMLERİNİN DESTEK HİZMETİ VERİLEN HARCAMA BİRİMLERİ İLE KONULARINA GÖRE DAĞILIMI MAL VE HİZMET TALEPLERİNİN KONUSU KIRTASİYE ALIMLARI MENKUL MAL ALIMLARI TEMSİL TANITMA VE AĞIRLAMA ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ İHTİYAÇLARINA İLİŞKİN ALIMLAR ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ BASIM HİZMETİ (AFİŞ, BROŞÜR,VS.) DİĞER MUHTELİF ALIMLAR TOPLAM TALEP SAYISI Doğrudan temin birimi tarafından, Rektörlük İdari Teşkilatını oluşturan 10 (on) adet harcama biriminden yukarıda tabloda belirtilen birimlere mal ve hizmet satın alınması işlemlerinde ve bütçeleri dahilinde destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca, Rektörlük İdari Teşkilatı haricinde, Üniversitemiz bünyesinde yeni kurulan Mennan Pasinli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne de 2013 yılında destek hizmeti verilerek, satın alma talepleri karşılanmıştır. Yıl boyunca Başkanlığımıza intikal eden toplam 628 adet talep sayısının %33 ü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından intikal eden talepler olup, bu taleplerin de çoğunluğunu da basım hizmeti talepleri, öğrenci topluluklarının ihtiyaçları ile otobüs, minibüs gibi araç kiralama hizmetine ilişkin talepler oluşturmaktadır. 19

21 Başkanlığımız ihtiyacı olan ve cari giderlere ait, doğrudan temin kapsamında satın alma işlemlerinin % 54 ü kırtasiye alımları, menkul mal alımı, basım vb. diğer harcamalar iken, % 46 sı ise resmi araçların bakım ve onarımlarına ait alımlar gerçekleştirilmiştir. Satın alma taleplerinin % 77 doğrudan temin yoluyla piyasa fiyat araştırması yapılarak temin edilmiş, % 17 si Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden, % 3 oranına isabet eden talepler de Devlet Malzeme Ofisi nden alım yapılarak satın alma işlemleri tamamlanmıştır TAŞINMAZ KİRALAMA BİRİMİ Satın Alma Müdürlüğü bünyesinde alt birim olan Taşınmaz Kiralama Birimi tarafından; Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemler, 2886 sayılı Kanun kapsamında süreklilik arz etmeyen, özellikleri nedeniyle farklı hizmet ve faaliyetlere yönelik, çam kozalaklarının toplatılması ve satışı, kavak ağaçlarının satışı, öğrenci bahar şenlikleri için kiraya verme işlemleri, vb. kiraya verme ve tahsis işlemleri, Prof. Dr. M.Mete Cengiz Kültür Merkezi bünyesinde bulunan salonların kiraya verilmesi işlemlerini yerine getirmek, Üniversitemiz bünyesinde kirada ya da kiraya verilecek olan yerlerin icmalini oluşturmak ve yetkililerin bilgisine sunmak, Taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin ihale işlemleri yerine getirilmiştir MAAŞ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görevi dahilinde; İdari ve Mali Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş-tahakkuk işlemleri, Destek talebinde bulunan idari birimler ile diğer birimlerin maaş ve özlük işlemleri, yurtdışı aylık ve diğer giderlerine ilişkin işlemler, Emeklilik işlemlerine ait SGK na yapılacak ödemeler, Üniversitemizin yurtdışı üyelik aidatlarına ilişkin ödemeler destek hizmeti verilerek, yerine getirilmiştir. 20

22 5.5.3 TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görevi dahilinde; Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan Akademik, İdari personelin yolluk işlemleri, Resmi araçların geçiş ücreti giderlerine ilişkin işlemler, Üniversitemiz tedavi giderlerine ilişkin tahakkuk işlemleri yerine getirilmiştir. Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ve Hukuk Müşavirliği ne destek hizmeti verilmiştir. GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN NİTELİĞİ SAYISI YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 618 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 11 YURTİÇİ SÜREKLİ (NAKİL) GÖREV YOLLUKLARI 11 YURTİÇİ SÜREKLİ (EMEKLİ) GÖREV YOLLUKLARI 8 YURTİÇİ-YURTDIŞI AVANS / MAHSUP İŞLEMLERİ 58 MAKAM VE DİĞER ARAÇLARIN GEÇİŞ ÜCRETİ 28 AVANS/MAHSUP İŞLEMLERİ TOPLAM 734 DÜZENLENEN MUHASEBELEŞTİRME BELGE SAYISI TÜRÜ SAYISI ÖDEME EMRİ BELGESİ 734 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ 43 TOPLAM

23 GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM REKTÖRLÜK (ÖZEL KALEM) İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI MENNAN PASİNLİ M.Y.O. GENEL TOPLAM TAŞINIR MAL KAYIT VE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görevi dahilinde; Başkanlık bünyesinde edinilen taşınırlara ilişkin işlemler, Taşınır işlemleri kapsamında diğer harcama birimlerine verilen destek hizmeti, Taşınır işlemlerine yönelik eğitim, bilgilendirme, koordinasyon ve danışmanlık hizmeti, Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonu Başkanlığının sekreterya işlemleri, Kurumumuzda görevli koruma güvenlik ve bekçilerin giyim yardımı ihtiyaçlarına ilişkin işlemler yerine getirilmiştir. TAŞINIR İŞLEMLERİ MAL VE HİZMET TALEPLERİNİN KONUSU DÜZENLENEN TAŞINIR İŞLEM BELGESİ (GİRİŞ+ÇIKIŞ+ HİBE+ZİMMET FİŞİ+SAYIM TUTANAKLARI+SAYIM CETVELİ+GEÇİCİ ALINDI BELGESİ+İSTEK FİŞİ+KAYITTAN DÜŞME VE TEKLİF ONAY FORMU) SAYISI TAŞINIR İŞLEMİ DÜZENLENEN MAL KALEM SAYISI BARKODLAMASI YAPILAN MAL KALEMİ SAYISI SAYIMI YAPILAN TOPLAM MAL KALEMİ SAYISI DÜZENLENEN MUAYENE RAPORU SAYISI

24 Diğer taraftan, destek hizmetleri kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Talebi üzerine 15 gün 2 kişi ile destek hizmeti verilmiştir. Ziraat Fakültesi Dekanlığı Talebi üzerine 15 gün 2 kişi ile destek hizmeti verilmiştir. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı Talebi üzerine 1 gün 3 kişi ile destek hizmeti verilmiştir. Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu yazışma adettir İÇ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Görevi dahilinde; Üniversitemiz kampus alanı ve birimlerin genel temizlik hizmeti ve personel taşıma hizmetinin koordinasyonu, Üniversitemiz resmi araçlarının sevk ve idaresine ilişkin işlemler, Üniversitemiz kampus alanına ilişkin çevre düzeni, ilaçlama, vb muhtelif işler yerine getirilmiştir. PLAKA 2013 RESMİ ARAÇ GÖREVLENDİRMELERİ GÖREV TÜRÜ İÇ GÖREV DIŞ GÖREV TOPLAM GÖREV SAYISI AC DE E FD GS N RK RK RK RK RK RK RK RK RY RY RY RY RY JUV JUV JUV JUV GENEL TOPLAM

25 5.5.6 DIŞ PAYDAŞLARA SUNULAN DİĞER HİZMETLER SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ ) 1 Mal- Hizmet İhalesiyle ilgili İş deneyim belgesinin düzenlenmesi 1. Dilekçe 2. Dilekçe olmadan ( İş bitiminden sonra kurum kendiliğinden de hazırlar) 20 iş günü 2 Mal- Hizmet İhalesiyle ilgili Şartname verilmesi 1.Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz 2.Firma kaşesi 3.Kimlik fotokopisi 20 dakika Satınalma Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İsim Sevtap YILMAZ Unvan Şube Müdürü Adres U.Ü.Rektörlüğü Tel Faks e-posta İlk Müracaat Yeri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İsim Fahrettin ÇALIŞKAN Unvan Daire Başkan V. Adres U.Ü.Rektörlüğü Tel Faks e-posta 24

26 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim ve iç kontrol, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna ilişkin ikincil mevzuatta öngörülen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde hiyerarşik bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Mali süreçteki iç kontrol 5018 sayılı kanunun 55, 56, 57 ve 58. maddelerine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 27. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Uludağ Üniversitesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılmaktadır tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca, Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan İç Kontrol Koordinatörlüğü nün çalışmaları sonucunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı belirlenmiştir. Bu plan doğrultusunda da, birimimiz için öngörülen eylemler süresinde tamamlanmıştır. II. AMAÇ ve HEDEFLER Birimin Amaç ve Hedefleri Başkanlığımız Üniversitemiz stratejik planında yer alan 1 adet stratejik amaç ve bu amaca bağlı 2 adet stratejik hedeften sorumlu olmakla birlikte idare düzeyinde tüm birimler ile işbirliği ve koordinasyon içinde olduğundan dolaylı olarak birçok amaç ve hedefe ilişkin faaliyetlere de katkı sağlamaktadır. Tablo 82: Birim Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler 4 Toplam Kalite Anlayışı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek 4.1. Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek 25

27 B. Temel Politika ve Öncelikler Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi ( ) Hakkında Karar a ilişkin Yüksek Planlama Kurulunun 21/4/2006 tarihli ve 2006/14 sayılı Kararının kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2006 tarihinde kabul edilmiştir. Kalkınma planı vizyonuna ulaşmak için temel ilkeler ve gelişme eksenleri planda belirtilmiş olup yükseköğretim kurumları açısından bir çok politika ve önceliğe yer verilmiş olmakla birlikte Üniversitemiz 2013 yılı Nihai Performans Programında yer alan öncelikli amaç ve hedeflere ait 2 adet faaliyetten sorumluluğu bulunmaktadır. Bu faaliyetlerle ilişkili olup yukarıda belirtilen Üniversitemiz amaç ve stratejik hedefinin Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) yer verilen ve tabloda belirtilen Gelişim Ekseni (1.4) ile bu eksene ait politika ve öncelik ile örtüşmektedir. Gelişme Eksenleri No Açıklama IV.4 Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması Politika ve Öncelikler 2. Kamu Kesiminde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Her ne kadar kalkınma plan ve programlarında politika ve öncelikler belirlenmiş ise de başkanlığımızın temel öncelikleri ; Hizmet sunumunda saydamlığı ve eşitliği temel ilke olarak benimsemek, Her türlü kamu kaynağını verimli, etkin ve ekonomik bir şekilde kullanmak, Üniversitemiz tarafından sunulan eğitim-öğretim ve diğer genel hizmetlerin aksatılmadan en iyi şekilde yürütülebilmesi sağlamak, Tüm harcama birimlerine destek hizmeti sunmak, Kurumsal değerleri benimsemiş, idari ve mali mevzuata hakim, konusunda uzman, bilgi paylaşımını ilke edinen, katılımcı ve yenilikçi niteliklere sahip personelden oluşan örnek bir kamu birimi olmak, e-birim uygulamaları ile hizmet kalitesini arttırmak, Bilişim sistemleri ile idari iş ve işlemleri sürekli iyileştirmek ve sistematik hale getirmek. 26

28 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri : Birime ait 2013 yılı bütçe gider bilgilerine Tablo-83 ve 84 te yer verilmiştir. Tablo 83: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ödenek ve Harcama Miktarı (TL) NO GİDER TÜRLERİ 2013 YILI KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ TOPLAM HARCAMA HARCAMA ORANI 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , ,27 % 0,74 02 SAVUNMA HİZMETLERİ ,00 0,00 0, , ,84 % 0,75 03 KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZ ,00 0, , , ,26 % 0,75 05 DİNLENME, KÜL. VE DİN HİZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 EĞİTİM HİZMETLERİ , , , , ,41 % 0,92 GENEL TOPLAM , , , , ,78 % 0,88 Tablo 84: 2013 Yılı Uygulama Sonuçları 2013 Yılı FONKSİYONEL KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA KALAN ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,45 862, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,08 BİRİM TOPLAMI , , , , , ,22 27

29 2.Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Bütçe Giderleri FONKSİYONEL DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMASI Başkanlığımıza tahsis edilen ödeneklerden yapılan harcamaların %12,10 Genel Kamu Hizmetleri; % 0,1 Savunma Hizmetleri ; % 7,60 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri; % 80,20 ise Eğitim ve Öğretim Hizmetleri kapsamında harcanmıştır. Diğer taraftan bütçe giderlerinin % 64,25 i hazine gelirlerinden % 35,75 i ise öz gelirlerden karşılanmıştır TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMASI TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 2012 YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA GÖRE TOP. ÖDENEK HARCAMA GER. ORANI(%) DEĞİŞİM (%) BİRİM BÜTÇESİ , , ,78 % 88,03 % 28, BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİNİN EKONOMİK DÜZEYDE DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2012 YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA GÖRE TOP. ÖDENEK HARCAMA GER. ORANI(%) DEĞİŞİM (%) 01.1 MEMURLAR , , ,09 % 92,45 % -6,05 AÇIKLAMA : Personel giderleri için tahsis edilen toplam ,00 TL ödenekten ,09 TL harcanmış olup, harcama oranı % 92,45 olarak gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki azalmaya bağlı olarak giderler de önceki yıla göre % 6,05 azalmıştır. Personel giderlerinin % 38 i diğer genel hizmetler, % 1 i sivil savunma hizmetleri ve % 61 i ise kurumsal güvenlik hizmetleri için yapılmıştır. 28

30 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİM GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2012 YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA TOP.ÖDENEK HARCAMA GER.ORANI(%) GÖRE DEĞİŞİM (%) 02.1 MEMURLAR , , ,42 91,48 % -5,90 % AÇIKLAMA : SGK giderleri için tahsis edilen toplam ,00 TL ödenekten ,42 TL harcanmış olup, harcama oranı % 91,48 olarak gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki azalmaya bağlı olarak giderler önceki yıla göre % 5,90 azalmıştır. SGK giderlerinin % 37,5 i diğer genel idare hizmetler, % 0,8 i sivil savunma hizmetleri ve % 61,7 si ise kamu güvenlik hizmetleri için yapılmıştır. MAL VE HİZMET ALIMLARININ EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA (03.2) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI (03.3) YOLLUKLAR (03.4) GÖREV GİDERLERİ (03.5) HİZMET ALIMLARI (03.7) MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAK.VE ONARIM GİD YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA TOP.ÖDENEK HARCAMA GER.ORANI(%) GÖRE DEĞİŞİM (%) , ,43 89,26 % 7,01 % , , ,71 84,20 % -10,41 % 8.776, , ,33 32,51 % -22,20 % , , ,46 91,58 % 67,72 % , , ,01 97,94 % 24,76 % TOPLAM , , ,94 90,60 % 35,52 % AÇIKLAMA : Mal ve hizmet alım giderleri için tahsis edilen toplam ,00 TL ödenekten ,94 TL harcanmıştır. Harcamalar % 90,60 düzeyinde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yıla göre % 35,52 artış göstermiş olup özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (temizlik, büro destek, vs.) kapsamında yükleniciye bağlı olarak çalışanlara yargı kararları gereği yapılan ödemeler sonucunda hizmet alımlarında önceki yıla göre % 67,72 artış temel etken olmuştur. 29

31 ÖZELLİK ARZEDEN MAL VE HİZMETLERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ ORANLARI 2013 YILI GİDER KALEMLERİ HARCAMA HARCAMA ORANI SU ALIMLARI ,50 7,37 % ENERJİ ALIMLARI (ELEKTRİK+YAKACAK+AKARYAKIT) PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI ,03 33,50 % ,27 44,41 % PERSONEL SERVİSİ KİRALAMA ,97 10,03 % GÜVENLİK HİZMETİ ( 5 AY ) ,73 1,68 % DİĞER MAL VE HİZMET ALIMLARI ,44 3,01 % TOPLAM ,94 100,00 % AÇIKLAMA : 2013 yılında mal ve hizmet giderlerinin % 7,37 si su alımları, % 33,50 si enerji alımları, % 44,41 i personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları (temizlik ve büro destek hizmeti), % 10,03 ü personel servisi kiralama, % 1,68 i güvenlik hizmeti, % 3,01 i ise yolluk, araç kiralama, fotokopi çekim hizmeti, posta, telefon, ilan ve sigorta, taşıt bakım-onarım gibi diğer mal ve malzeme alımları için yapılmıştır. TRANSFER GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA ( 05.3 ) KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2012 YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA TOP.ÖDENEK HARCAMA GER.ORANI(%) GÖRE DEĞİŞİM (%) , , ,44 36,68 % 15,05 % TOPLAM , , ,44 36,68 % 15,05 % AÇIKLAMA : Transfer giderleri için tahsis edilen toplam ,00 TL ödenekten % 36,68 oranında ,44 TL harcama gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yıla göre % 15,05 artış göstermiştir. Transfer giderlerinin tamamı memurların öğle yemeğine yardım amacıyla yapılmıştır. 30

32 SERMAYE GİDERLERİNİN EKONOMİK KODLARA DAĞILIMI EKONOMİK KOD/AÇIKLAMA 2012 YILI HARCAMA 2013 YILI 2012 YILINA TOP.ÖDENEK HARCAMA GER.ORANI(%) GÖRE DEĞİŞİM (%) ( 06.1 ) MAMUL MAL ALIMLARI , , ,65 81,48 % 30,77 % ( 06.6 ) MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , ,24 50,78 % -48,18 % TOPLAM , , ,89 81,33 % 30,17 % AÇIKLAMA : Sermaye giderleri için tahsis edilen toplam ,00 TL ödenekten ,89 TL harcanmıştır. Harcama % 81,33 düzeyinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, önceki yıla göre % 30,17 oranında artış göstermiştir. Sermaye giderlerinin % 11,72 si bilgisayar alımları, % 88,28 i makine-teçhizat, okul mefruşat ve donanım giderleri ile diğer mamul mal alımları ve onarımları için yapılmıştır. 3. Mali Denetim Sonuçları Dış denetim kapsamında, 2013 mali yılına ilişkin işlemler için Sayıştay Başkanlığı tarafından denetim süreci devam etmekte olup, henüz tarafımıza intikal eden herhangi bir sorgu ya da rapor bulunmamaktadır. Diğer taraftan 2012 yılı hesabının Sayıştay Başkanlığı tarafından 2013 yılı içinde denetlenmesi neticesinde hiçbir sorgu düzenlenmemiştir. İç denetim kapsamında ise, Üniversitemiz İç Denetim Birimi tarafından birimimiz satın alma işlemleri içi sistem denetimi yapılmış olup, süreç devam etmektedir. Denetim süreci aşamasında, Denetim Birimi tarafından Başkanlığımıza iletilen bulgularda belirtilen öneriler Başkanlığımızca değerlendirilerek, bulguya konu olan işlemler için iyileştirme ve uygulamalara yönelik eylem planı belirlenmiştir. 31

33 B. Performans Bilgileri İdarenin stratejik plan ve 2013 yılı performans programında yer alan ve Başkanlığımızın da sorumlu olduğu faaliyetlere ilişkin performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmalar 2-Performans Sonuçları Tablosu nda açıklanmıştır. 2 Performans Sonuçları Tablosu Tablo 100: Performans Sonuçları Tablosu PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF (4.1) PERFORMANS HEDEFİ (4.1.3) TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek İdari Kadro Doluluk Oranını % 5 Artırmak FAALİYETİN ADI Personel Hizmetleri (İdari) PERFROMANS GÖSTERGELERİ ÖLÇÜ BİRİMİ 2013 HEDEF PG Kadrolu İdari Personel Sayısı 2013 GERÇEKLEŞ ME HEDEFTEN SAPMA (+/-)(%) Adet % -16,34 PG İdari Personel Kadro Doluluk Oranı Yüzde % 56,3 %47,1 % -16,34 AÇIKLAMA : 2012 yılında personel sayısı 175 iken 2013 yılı için % 5 artış hedeflenmiş olmakla birlikte personel sayısındaki azalmaya bağlı olarak hedefte % -16,34 sapma olmuştur. Yine aynı gerekçeyle 2012 yılında idari personel kadro doluluk oranı % 54 iken 2013 yılı için % 4 artış hedeflenmiş olmakla birlikte belirlenen hedefte % -16,34 sapma olmuştur. 32

34 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 4 STRATEJİK HEDEF (4.1) PERFORMANS HEDEFİ (4.1.4) FAALİYETİN ADI PERFROMANS GÖSTERGELERİ PG PG Donanımı İyileştirilen Büro Sayısı İdari Personelin Kullanımına Verilen Bilgisayar Sayısı TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek İdari Bürolarda Çalışma Koşullarını İyileştirmek Büro Donanımı ÖLÇÜ BİRİMİ 2013 HEDEF 2013 GERÇEKLEŞ ME HEDEFTEN SAPMA (+/-)(%) Adet Adet %- 1,39 AÇIKLAMA : İdari bürolarda çalışma koşullarını iyileştirmek performans hedefi kapsamında planlandığı gibi 2 adet idari büronun donanımı yapılmıştır. Diğer taraftan personel sayısındaki azalmaya bağlı olarak idari personelin kullanımına verilen bilgisayar sayısı göstergesinde % - 1,39 sapma olmuştur. 3 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Değerlendirmelere 2 Performans Sonuçları Tablosu bölümünde yer verilmiştir. 4 PERFORMANS BİLGİ SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler, veri toplanması ve verilerin izlenmesi işlemleri Stratejik Plan Otomasyonu sistemi kullanılarak yapılmaktadır. 33

35 IV.KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜSTÜNLÜKLER Üst Yönetimin desteği Çoğulcu katılım Sayısal olarak az olmakla birlikte konusunda uzman, etik değerleri benimsemiş, dinamik ve özverili çalışanlara sahip olması A ZAYIFLIKLAR Ekip çalışması alışkanlığının/kültürünün gelişmemiş olması Fiziksel çalışma alanlarının sağlıksız ve yetersiz olması Performans değerlendirme ve ödül sisteminin yetersizliği Kadrolu İdari Personel sayısının yetersiz olması B DEĞERLENDİRMELER FIRSATLARIMIZ Üniversitemiz üst yönetiminin yeniden yapılanma süreci içerisinde başkanlığımız görüş ve önerilerine yer verilmesi Personelin teknolojik değişim ve yeniliklere açık ve istekli olması. Hizmet kalitesini arttırmaya yönelik taslak bilişim sistem projesinin olması. 34

36 TEHDİTLERİMİZ Mevzuata hakim nitelikli personel sayısının az olmasına Personel ücretlerinin düşük olması ve bundan dolayı nitelikli yetişmiş personelin başka kurum ve kuruluşlara geçme isteğinin fazlalığı Fiziki mekan yetersizliği nedeniyle personel artışının sağlanamaması Mali iş ve işlemleri denetleyenlere ülke düzeyinde her yıl mevzuat eğitimi verilir iken; işleri icra eden personele ilgili kamu kuruluşları tarafından eğitim verilmiyor olması Mali işlemlerin adli ve idari riskleri barındırması nedeniyle personelin huzursuz ve isteksiz olması Kurum personelinin, ihale sürecinde ve komisyonlarda görev almak istememesi Sürekli fazla çalışma yapan personel olmasına karşın bu personele fazla çalışma ücreti ödenmemesi İhale sürecinde görev yapan personelin huzursuz, tedirgin ve mutsuz olması Sunulan hizmetlerin süreklilik arz etmesi nedeni ile sosyal haklarını (yıllık izin) dahi kullanamaması ve bu durumun da personelin özel hayatı ile moral, motivasyon ve verimliliğini olumsuz yönde etkilemesi. V - ÖNERİ VE TEDBİRLER 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ivedilikle revize edilmesi konusunda kamuoyu oluşturulması. Mali iş ve işlemleri denetleyenlere periyodik olarak her yıl mevzuat eğitimi verilir iken; işleri icra eden personele de kamu kuruluşları tarafından eğitim verilmesini sağlamak için ilgili kamu kuruluşları nezdinde sorunu gündeme getirmek. VI EKLER EK 1: HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 35

37 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Fahrettin ÇALIŞKAN İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 36

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 0 1 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 C- Birime

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** FAHRETTİN ÇALIŞKAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ Hasan ASLAN Daire Başkanı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yerine getirmek. Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu OCAK, 2016 -ANKARA i BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımız, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon, Vizyon ve Değerler 4 B. Yetki, Görev

Detaylı

2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET

2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET 2014 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C- Birime

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz

I- GENEL BİLGİLER. A- Misyon ve Vizyon. 1. Misyonumuz I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1. Misyonumuz Üniversitemizin her yıl bütçe olanakları çerçevesinde, her alanda yetkin ve kendine güveni tam, çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1.Misyon (Özgörev)... 3 2.Vizyon (Özgörüş)... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2015 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİLENDİRME SUNUMU 14.02.2017 Mustafa DOĞAN SGDB 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 60. Maddesi Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MART/ 2014, KARABÜK İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yılı Birim Faaliyet Raporu. Doğudan Yükselen 1 Işık AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen 1 Işık İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2 A- Misyon ve Vizyon

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ T. C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2016 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2016 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Hukuk Müşavirliği 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Bursa, 2014 İçindekiler 1 GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2010 YILI FAALİYET RAPORU

2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2016 Üniversitemizde tüm kurumsal faaliyetler ile bunlara ilişkin kaynak kullanımı Ülkemiz 2023 vizyonu başta

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK, 2016 -ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Bu faaliyet raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen işlerde

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU HİZMET ALIMLARI SORUMLUSU GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satın Alma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Bağlı Olduğu Pozisyon: Şube Müdürü Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657 Sayılı Devlet Memurları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 0 İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon.. 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...3 C- Birime İlişkin

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü 2009 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2009 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 0 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yılı İdare Faaliyet Raporu HAZIRLAYANLAR Adı Soyadı İrtibat Tel Nurten ÇAKMAK 1212 I- GENEL BİLGİLER C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1-

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2007 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3469 TC. REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 26.07.2007 Bilindiği üzere, 5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2006 tarih ve 26391 sayılı mükerrer Resmi

Detaylı

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar:

Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2015 takvim yılını kapsayacaktır.

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU DESTEK HĐZMETLERĐ DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SATINALMA BÜROSU MAL ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Sayfa No : 1 / 5 Unvanı: Satınalma Bürosu Mal Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satın Alma Bürosu Mal Alımları Sorumlusu Vekili: Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: 657

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2012 TEMMUZ-2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana / Temmuz - 2012 SUNUŞ... 2 I.OCAK-HAZİRAN 2012

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Bölüm 1. Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uyulması Zorunlu Olan Usul Ve Esaslar: 1. Faaliyet raporu 2010 takvim yılını kapsayacaktır. 2. Faaliyet raporları mali

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İMZA VE PARAF ADIMLARI İÇ LARI DIŞ LAR 1 Performans Programının Hazırlanması 2-Sayıştay 3-4-Kalkınma Bakanlığı 5-6-Kamuoyu

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI KOORDİNASYON BİRİMİ (ÖYP) 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 TRABZON İÇİNDEKİLER : SAYFA NO: BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 1 I GENEL BİLGİLER.

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak-2010 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.... 3 I- GENEL BİLGİLER.. 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL SENATO Unvanı: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Personeli Bağlı Olduğu Pozisyon: Satınalma Bürosu Hizmet Alımları Sorumlusu Vekili: 1. Şube Müdürü tarafından yetkilendirilmiş personel Nitelikler: Sayfa No : 1

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir 1- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI A-Yetki Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (Temmuz/2014) 0 Giriş 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan; Genel yönetim kapsamındaki

Detaylı