Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 31-36, (1), 31-36, 2006 Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi Ş. Nevin BALO ve Mehmet CEYLAN Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 23119, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: İki farklı yüzdeli Cu-Al-Be şekil hatırlama alaşım numunelerine uygulanan basma zorunun etkileri X-ışını difraksiyonu, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) ile incelendi. Kırılan ve kırılmayan numunelerin özellikleri karşılaştırıldı. Bu numunelerin, A s ve A f sıcaklıkları ve örgü parametrelerinin değiştiği belirlendi. Anahtar Kelimeler: Faz dönüşümü, martensit, şekil hatırlama, zor The Investigation of Properties of Cu-Al-Be Shape Memory Alloys Samples Fractured and Non-Fractured Under Compressive Stress Abstract: The effect of compressive stress application on two different percentage Cu-Al-Be shape memory alloy samples were investigated by using scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction techniques and differential scanning calorimetry (DSC). The characteristic of fractured and non-fractured samples were compared. Changes have been observed in the A s (austenitic phase starting temperature) and A f (austenitic phase finish temperature) temperatures, lattice parameters of these. Key Wods: Phase transformation, martensite, shape memory, stress 1. Giriş Şekil hatırlama özelliği malzeme martensit fazında iken deforme edilip daha sonra austenit faz sıcaklığına kadar ısıtıldığında austenit fazda iken sahip olduğu ilk şeklini hatırlaması olayına verilen isimdir. Malzemenin deformasyonundan sonra düzelip ilk şeklini alması bu çeşit malzemelerin önemli bir yeteneğini ifade eder. Ni-Ti ve diğer Cu-Zn-Al ve Cu-Al-Ni alaşımları gibi Cu-bazlı şekil hatırlamalı alaşımları, ticari şekil hatırlama uygulamaları için kullanışlıdır. Genellikle Ni-Ti alaşımları büyük korozyon direnci sergiler, fakat Ni-Ti alaşımlarının üretimi pahalıdır. Birçok uygulamalarda Cu-bazlı alaşımları hazırlamak Ni-Ti alaşımlarına göre daha ekonomiktir. İlk önce üretilen Cu- bazlı alaşımların kaba taneli olmaları ve taneler arası çatlaklardan dolayı kullanımları zordu. Daha sonraları yeterli mekanik özelliklere sahip ince taneli uygun şekil hatırlama davranışları gösteren Cubazlı alaşımlar üretildi. Bugün birçok uygulamada, Cu-bazlı alaşımlar Ni-Ti alaşımlarından daha kullanışlıdır [1]. Cu-Al-Ni şekil hatırlama alaşımının deformasyon davranışı, polikristal numune olduğu takdirde martensit durum M s (martensit faz başlama sıcaklığı) den aşağı sıcaklık bölgelerinde dahi elastiktir ve bu martensit varyantları arasındaki ara yüzeylerin yada martensitler içindeki ikiz sınırlarının hareketinin tek kristal numune durumundan daha zor olduğunu gösterir. Bu durumun taneler arasındaki büzülme kuvvetlerinin sonucu olduğu düşünülür. M s üzerindeki sıcaklıklarda zor, sıcaklık yükselirken martensit artışına neden olmalıdır. A f (austenit faz bitiş sıcaklığı) üzerindeki sıcaklıklarda tek kristaller tam sahte elastiklik sergiler iken polikristaller kırılmadan önce martensite neden olan zordan oluştuğu anlaşılır. Yalnız elastik deformasyon, kırılmadan önce tekrar kazanılır ve bu olayın sahte elastiklik olmadığı görülür.

2 Ş. N. Balo ve M. Ceylan Cu-Al-Ni alaşım örneğinin kırılma zoru 280 Mpa civarındadır. Bu değer bu malzemenin tek kristalinin 600 Mpa olan kırılma zorundan çok daha düşüktür. Cu-Al- Ni alaşımında meydana gelen kırıklar tane sınırlarındadır. Bu kırıklar Cu-bazlı alaşımların pratik uygulamalarına engel olan önemli faktörlerden biridir[2]. Cu-bazlı alaşımların tane sınırları zorların konsantre olduğu yerlerdir. Bu durum kayma deformasyonları ve taneler arası kırılmalara neden olur. Bunun ötesinde hatta tek bir deformasyondan sonra şeklin kendini yenilediği görüntüsünü vermiş olmasına rağmen kayma tekrar eden birkaç deformasyondan sonra toplanacak ve zorzorlanma eğrisinin şekli değişecektir. Böyle deformasyonlar tekrarlanırsa, numunelerde en sonunda bir yorulma çatlağı oluşturacaktır. Buna benzer mekaniksel özellikler önemli problemlerdir ve bu problemler Cu-bazlı alaşımlar için pratik olarak uygulanmadan önce çözülmelidir [2]. Bu çalışmada Cu bazlı alaşımların önemli bir çeşidini oluşturan iki Cu-Al-Be alaşımının zor altındaki özelliklerinin kırılma sınırı yakınında ve kırılma sonunda ne gibi değişimler gösterdiği termal analiz, X-ışınları difraksiyonu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenerek belirlendi. 2. Materyal ve Metot Bu çalışmada Cu-11.8Al-0.47Be ve Cu- 11.6Al-0.42Be ağırlık yüzdeli iki şekil hatırlama alaşımı kullanıldı. Bu alaşımlar Fransa dan TREFIMETAUX firmasından temin edildi. Alaşım numunelerinin her birinden çapları yüksekliklerine eşit olan (φ=5.8 mm) parçalar kesildi. Kesme sırasında hasıl olan zorun etkisini kaldırmak için parçalara uygun ısıl işlem uygulandı. Parçalar 650 C de 15 dakika tavlanıp kaynamakta olan suda 5 dakika bekletildi ve oda sıcaklığındaki suda soğutuldu. Basma zoru deneyinde WPM (VEB Thringer Industriewerk Rauenstei) makinası kullanıldı. Makinanın basma hızı 5 mm/dk dır. Önce herbir numuneden birer parçaya basma zoru uygulanarak akma sınırı ve kırılma noktaları belirlendi. Diğer parçalara akma sınırlarının altında basma zorları uygulandı. Sıkıştırma zoru uygulanan bu numunelerin taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelemelerinde (JSM-6400) mikroskobu, X- ışını parça difraktogramları Philips (PW1352/20) difraktometresi ve diferansiyel tarama kalorimetresi (DSC) incelemelerinde SHIMADZU DSC-50 termal analizörü kullanıldı. 3. Sonuçlar ve Tartışma Cu-11.8Al-0.47Be ve Cu-11.6Al-0.42Be alaşım numunelerine oda sıcaklığında basma zoru uygulandı. Cu-11.8Al-0.47Be numunesine ait bir parça basma zoru etkisiyle kırıldı. Şekil 1 den kırılma noktası kp/mm 2, akma noktası kp/mm 2 olarak belirlendi. Diğer parçaya kopma noktasının altında kp/mm 2 lik zor uygulandı. Numunede meydana gelen kalıcı zorlar oda sıcaklığında DO 3 yapıda (ana faz=austenit faz) bulunan Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının martensit faza dönüşmesine neden olmuştur. Basma zoru uygulanmamış ısıl işlemli Cu- 11.8Al-0.47Be alaşımının oda sıcaklığında DO 3 yapıda olduğu X-ışını Şekil 2.a ve SEM fotoğrafı Şekil 3.a da açıkça görülmektedir. Şekil 3.a da austenit numunenin beş bitişik taneleri görülüyor. Tanelerdeki ton farklılığı grain yönelimlerinin farkından meydana gelmiştir. Kırılmaya en yakın uygulanan zor kp/mm 2 dir. Bu zor altında numunedeki martensit kısım artmış, tane ve tane sınırlarında bazı çökelti fazlar oluşmuştur (Şekil 3.b). 125kp/mm 2 lik yük altında kırılan numunenin yüzey fotoğrafı Şekil 3.c de verilmiştir. Bu numunede yapı tamamen martensit faza dönüşmüştür. Fotoğraftaki 3 nolu bölge Al 2 O 3 bileşiğine aittir. Şekil 2.a da keskin pik kübik yüzey merkezli austenitin (220) temel piki ve diğer zayıf pikler asıl numuneden bu parçaların ' ' kesilmesi sırasında oluşan (0018)β 1 ve (320) β 1 martensit fazın pikleri görülmektedir. Kademeli olarak zor artırıldığında DO 3 yapının (220) temel düzleminden 18R martensit yapıya yarılmalar olmuştur. Kırılan numunede temel pik zayıf olsada varlığını korurken yapıya zor etkili martensitler hakimdir. Uygulanan zora bağlı olarak bir arada bulunan DO 3 ve 18R 32

3 Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi martensit yapının örgü parametreleri Tablo 1 de verildi. Bu sonuç literatürle uyum içerisindedir [3,4,5,6]. Aynı zamanda SEM fotoğraflarıda sonuçları doğrulamaktadır. Şekil 1. Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının A f üzerindeki sıcaklıkta zor-zorlanma eğrileri. (c) Şekil 2. Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının X-ışını parça difraktogramları a) ısıl işlem b)113.6 kp/mm 2 c) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra Tablo 1 Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının X-ışını parça difraktogramlarından hesaplanan DO 3 ve18r yapılarının örgü parametreleri. Cu-11.8Al-0.47Be Zor DO 3 18R (kp/mm 2 ) a=5.77 Å a=5.76 a=4.51 Å b=5.18 Å Å c=37.76 Å β= a=5.77 Å a = 4.56 Å b=5.16 Å c= Å β = Şekil 3. Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının SEM fotoğfafları a) ısıl işlem b)113.6 kp/mm 2 c) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra 33

4 Ş. N. Balo ve M. Ceylan Şekil 4. Cu-11.8Al-0.47Be alaşımının DSC eğrileri a) ısıl işlem b) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra Cu-11.8Al-0.47Be alaşım numunesinde olduğu gibi Cu-11.6Al-0.42Be alaşım numunesinde de önce bir parça basma zoru uygulanarak kırılma noktası kp/mm 2, akma noktası kp/mm 2 olarak belirlendi (Şekil 5). Diğer parçaya akma noktasının altında kp/mm 2 lik basma zoru uygulandı. Basma zoru uygulanmamış ısıl işlemli Cu-11.6Al- 0.42Be alaşımının oda sıcaklığında 18R martensit yapıda olduğu X-ışını Şekil 6.a da ayrıca SEM fotoğrafı Şekil 7.a da yapının martensit fazda olduğu görülmektedir kp/mm 2 lik basma zoru uygulanan alaşım numunesinin SEM fotoğrafında çapraz olarak kesişen uzun martensit plakaları ve kesme bantları içeren bazı farklı ince ikizlenmeler ve kayma çizgileri (Şekil 7.b) ve Şekil 7.c de kp/mm 2 lik zor altında kırılan numunenin SEM fotoğrafında (Şekil 7.c) martensit plakaları ile durdurulan farklı kırılma çizgileri görülmektedir. Homojenleştirilmiş parçalara kademeli olarak zor uygulandığında yeni piklerin oluştuğu ve örgü parametrelerinin değiştiği belirlendi. Uygulanan zora karşılık matrensit yapının örgü parametrelerindeki değişim Tablo 2 de verildi. Şekil 5. Cu-11.6Al-0.42Be alaşımının M s sıcaklığı altında zor-zorlanma eğrisi. Şekil 6. Cu-11.6Al-0.42Be alaşımının X-ışını parça difraktogramları a) ısıl işlem b)113.6 kp/mm 2 c) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra Tablo 2. Cu-11.6Al-0.42Be alaşımının X-ışını parça difraktogramlarından hesaplanan 18R martensit yapının örgü parametreleri. Cu-11.6Al-0.42Be Zor 18R Yapı (kp/mm 2 ) a=4.48 Å b=5.28 Å c=38.04 Å β= a=4.49 Å b=5.16 Å c=37.89 Å β= a=4.56 Å b=5.23 Å c=38.47 Å β=

5 Basma Zoru Altında Kırılan ve Kırılmayan Cu-Al-Be Şekil Hatırlama Alaşım Numunelerinin Özelliklerinin İncelenmesi Şekil 8. Cu-11.6Al-0.42Be alaşımının DSC eğrileri a) ısıl işlem b) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra Bu alaşımların A s ve A f sıcaklıkları DSC eğrilerinden belirlendi. M s sıcaklıkları ise (c) Şekil 7. Cu-11.6Al-0.42Be alaşımının SEM fotoğfafları a) ısıl işlem b)113.6 kp/mm 2 c) kp/mm 2 lik zor uygulandıktan sonra M s = (ağırlıkça %Al)-893(ağırlıkça %Be) formülünden hesaplandı [7]. Cu-11.8Al- 0.47Be alaşımının dönüşüm sıcaklıkları M s =- 12,51 C, A s =-20 C ve A f =2,2 C ve Cu- 11.6Al-0.42Be alaşımının dönüşüm sıcaklıkları M s =46,34 C, A s =60,8 C ve A f =83,9 C dir. Cu-11.8Al-0.47Be alaşım numunelerine A f üzerindeki sıcaklıkta, Cu- 11.6Al-0.42Be alaşım numunelerine M s sıcaklığı altında basma zorları uygulandı. Bu alaşım numunelerinin zor-zorlanma eğrileri Şekil 1 ve Şekil 5 de verildi. Bu şekillerden görüldüğü gibi her iki alaşım numuneleri elastik davranış sergilememiştir. Her iki alaşımın zor-zorlanma eğrilerinden kalıcı zorların meydana geldiği görülmektedir. Her iki alaşım numunesi için alınan DSC eğrilerinde zor seviyesine bağlı olarak ters dönüşüm sıcaklıkları artmış ve kp/mm 2 lik zor seviyesinde ters dönüşüm sıcaklıkları kaybolmuştur[4]. Her iki alaşım numunesi şekil hatırlama özelliklerini kp/mm 2 lik zor altında kaybetmiştir (Şekil 4.b ve Şekil 8.b). 35

6 Ş. N. Balo ve M. Ceylan 4. Kaynaklar 1. Wu, M. H. (1990). Cu-based shape memory alloys. Engineering Aspects of Shape Memory Alloys, Edited By Duering, T. W., Melton, K. N., Stöckel, D., Wayman, C.M, Butter Worth- Heinemann Ltd Funakubo, H. (1987). Shape Memory Alloys. J.B.Kennedy, Garden and Breach Science Publishers, London, 275s. 3. Stroz, D., Lekston, Z., Drugacz, J., Morawiec, H. (1995). Thermomechanical treatment on structure and shape recovery of a TiNiCo alloys. ICOMAT, 95, International Conference on Martensitic Transformation Laussanne, Switzerland, August, Balo, Ş.N, Ceylan, M., Aksoy, M. (2001). Effects of deformation on the microstructure of a Cu-Al-Be shape memory alloy. Materials Science &Engineering A, 311, Aydoğdu, A., Aydoğdu, Y., Adıgüzel, O. (1997). The ınfluence of ageing on martensite ordering and stabilization in shape memory Cu- Al-Ni alloys Mater.Res.Bull., 32, Jurado, M., Manosa, L., Planes, A., Stasis, C. (1975). An experimental study of the coupling between the order-disorder Cu-Al-Be shape memory alloys. J.Phys.IV, Coll. 2, Zuniga-Flores, H., Rios-Jara, D., Lovey, F.C., Guenın, G. (1995). Thermal stability of beta phase in a Cu-Al-Be shape memory alloys. Journal De Physique IV Colloque 2,5,

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

ÖZET. Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET Fe-%30Ni-%XMo ALAŞIMLARINDA ATERMAL VE İZOTERMAL MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YAŞAR, Erdem Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı,

Detaylı

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 1, No: 1, 213 (25-33) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 1, No: 1, 213 (25-33) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:134-4141

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI

cademy Al/SiC METAL KÖPÜKLERİN ÜRETİMİ VE MİKROYAPISI NWSA ISSN:1306-3111 cademy e-journal 498. of New World Sciences Academy Bayburt, 2008, S. Volume: ve Bayburt, 3, M. Number: 3 Article Number: A0094 NATURAL AND APPLIED SCIENCES METALLURGY Received: June

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY

INVESTIGATION OF ADHESIVE WEAR BEHAVIOUR OF PRODUCED COUNTER GRAVITY CASTING PROCESS Al ALLOY 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye YERÇEKİMİNE TERS DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN Al ALAŞIMININ ADHESİF AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING

STUDY ON THE EFFECTS OF THE LENGTH AND ANGLE OF PLATE ON THE MICROSTRUCTURE EVOLUTION BY COOLING SLOPE CASTING 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 9), 13-15 Mayıs 29, Karabük, Türkiye SOĞUTMA PLAKASINDA DÖKÜM SIRASINDA PLAKA AÇI VE UZUNLUĞUNUN MİKROYAPI GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ STUDY ON

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (57-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (57-62) TEKNOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS

Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER. Ni-Al INTERMETALLIC MATERIALS Ni-Al İNTERMETALİK MALZEMELER Özkan ÖZDEMİR *Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Esentepe Kampüsü-Adapazarı ÖZET Yüksek sıcaklıkta kullanılacak malzemelerin yüksek oksitlenme,

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması

Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Kireçtaşı ve Cam Tozunun Briket Yapımında Kullanılması Paki Turgut HR.Ü. Mühendislik Fakültesi Osmanbey Kampusu-Şanlıurfa Tel: (414)3440020/1109 turgutpaki@yahoo.com Öz Atık kireçtaşı tozu, cam tozu ve

Detaylı

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM

THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION ON THE PROPERTIES OF ALUMINIUM 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SÜPER PLASTİK ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN ALÜMİNYUM MALZEME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Detaylı

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 649-654

Detaylı

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez.

Pratik olarak % 0.2 den az C içeren çeliklere su verilemez. 1. DENEYİN AMACI: Farklı soğuma hızlarında (havada, suda ve yağda su verme ile) meydana gelebilecek mikroyapıların mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi ve su ortamında soğutulan numunenin temperleme

Detaylı

s 0.01 ), borkarbur (B 4

s 0.01 ), borkarbur (B 4 Ç1040 Çeliğinin Borlanmasında Oluşan Borür Tabakasının Özelliklerinin İncelenmesi Examination of Properties of the Boride Layer Formed in Boronizing of SAE 1040 Steel A. Çalık Süleyman Demirel Üniversitesi

Detaylı

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION

INVESTIGATION OF CaSO 4.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION 6. Sayı Eylül 28 INVESTIGATION OF CaSO.2H 2 O ADDITION TO KAOLIN USED IN PORCELAIN PRODUCTION Veli UZ * & Hüseyin ÖZDAĞ ** & Eda HOCAOĞLU * *Dumlupinar University The Department of Ceramic Engineering,

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU

ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU ÇİMENTO ESASLI MALZEMELERİN ZAMANA BAĞLI DAVRANIŞININ SİMÜLASYONU A. Cüneyt AYDIN*, A. Samet ARSLAN** ve Rüstem GÜL* *Atatürk Üniv., İnşaat Müh. Böl., Erzurum **Gazi Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankara ÖZET

Detaylı

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir.

Faz kavramı. Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Faz kavramı Kristal yapılı malzemelerin iç yapılarında homojen ve belirli özellikler gösteren bölgelere faz (phase) adı verilir. Fazlar; bu atom düzenlerinden ve toplam iç yapıda bu fazların oluşturdukları

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı