T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Haziran 1994 PAZARTESİ. Kanun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Haziran 1994 PAZARTESİ. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1994 PAZARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No ; 3993 Kabul Tarihi : MADDE Tarih ve 2809 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak; a) Hukuk Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi İle Fen-Edebiyat Fakültesinden; b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (llkokul)'ndan oluşur. Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır, ilk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, rektörlükle işbirliği halinde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. MADDE Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 5. Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir. MADDE Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE.4. Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir. MADDE 4. Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanı saymanlık yetkisini haizdir. MADDE Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. GEÇlCİ MADDE 29. Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır. GEÇİCİ MADDE 30. Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce atanmış personeli, Kanunla öngörülen nitelik, unvan, derece ve kazanılmış haklarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Yürürlükten kaldırılan hükümler: MADDE 6.-6 Kasım 1992 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 92/3572 Sayılı karar eki; Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun statüsü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 5/6/1994 (I) SAYILI LİSTE AKADEMİK KADROLAR ( ) Kurumu : Galatasaray Üniversitesi Serbest Tutulu Kadro Unvanı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Profesör Doçent Y. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Eğitim - öğretim Planlamacısı (*) İki hazırlık sınıfı olan 5 fakülte ve 50 anabilim dalında faaliyet gösterilmesi itibariyle benzeri kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 6 Haziran 1994 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 3 Kurumu : Galatasaray Üniversitesi Teşkilatı : Merkez (II) SAYILI LİSTE İDARt KADROLAR Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Üniversite Genel Sekreteri GtH ı 1 1 Üniversite Genel Sekreter Yrd. GlH Fakülte Sekreteri GİH Personel Daire Bşk. GtH Sağlık Kült. ve Sp. Dai. Bşk. GtH Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. GtH İdarî ve Malî îşl. Dai. Bşk. GtH 1 1 I Bilgi işlem Daire Bşk. GlH Yapı İşi. ve Tek. Dai. Bşk. GtH Öğrenci İşi. Dai. Bşk. GtH Sayman GtH Sayman GlH Sayman GlH Veznedar GlH Veznedar GtH Veznedar GtH Veznedar GlH Hukuk Müşaviri GlH Avukat AHS Şube Müdürü GtH Şube Müdürü GtH Şube Müdürü GtH Savunma Uzmanı GtH Sivil Savunma Uzmanı GtH Şef GtH Şef GtH Şef GİH Memur GtH Memur GtH Memur GtH Memur GlH Memur GtH Memur GtH Daktilograf GtH Daktilograf GtH Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Topla Daktilograf GİH Daktilograf GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Bilgisayar İşletmeni GİH 6 S 5 Programcı GİH Programcı GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Şoför GİH Şoför GİH Şoför GİH Ayniyat Saymanı GİH 3 1 t Fon Saymanı GİH Fon Saymanı GİH Fon Saymanı GİH Ambar Memuru GİH Ambar Memuru GİH Satınalma Memuru GİH (0 1 1 Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Mimar TH Mimar TH Mimar TH Mühendis TH l 1 3 Mühendis TH Mühendis TH Mühendis TH 6 1 l Restoratör TH Tekniker TH 4 I 3 Teknisyen TH Teknisyen TH Teknisyen TH Teknisyen TH 8 2 Teknisyen TH Tabip SH Tabip SH Tabip SH Yasama Bölümd Sayfa : 4

5 6 Haziran 1994 Sayı : RESM İ GAZETE Sayfa : 5 Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Diş Tabibi SH Dietisyen SH 3 1 l Dietisyen SH 4 t 1 Dietisyen SH 5 1, 1 Eczacı SH Eczacı SH Fizyoterapist SH Fizyoterapist SH Kimyager SH Kimyager SH Psikolog SH Psikolog SH Psikolog SH Psikolog SH Hemşire SH Hemşire SH Hemşire SH Sağlık Memuru SH Sağlık Memuru SH Sağlık Teknisyeni SH Sağlık Teknisyeni SH Sağlık Teknisyeni SH Sosyal Çalışmacı EÖH Sosyal Çalışmacı EÖH Sosyal Çalışmacı EÖH 8 1 l Öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH Antrenör EÖH Antrenör EÖH (*) Öğretmenlerin büyük bir bölümü halen Galatasaray Lisesinde Millî Eğttim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olup Kurum kadrolarına nakledileceklerdir. Yasama Bölümü Sayfa ; 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Antrenör EÖH Yurt Müdürü GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Yönetim Memuru GİH 8 1 l Yurt Yönetim Memuru GİH 9 ı 1 Yurt Yönetim Memuru GİH 10 ı 1 Teknisyen Yardımcısı YH Teknisyen Yardımcısı YH Teknisyen Yardımcısı YH Kaloriferci YH Hizmetli YH Hizmetli YH Hizmetli YH Bekçi YH Bekçi YH Aşçı YH Aşçı YH Aşçı YH Kurumu : Maliye Bakanlığı Teşkilatı : Merkez EK CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR Serbest Tutulan Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam GİH Bütçe Dairesi Başkanı GİH Bütçe Dairesi Başkan Yrd TBMM Kararı Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. 320 Karar Tarihi : Ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının nedenlerinin, alınması gerekli tedbirlerin ve uygulanacak politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 108 inci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 94/5596 Milletlerarası Andlaşma 14 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 2/5/1994 tarihli ve BDSY/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 1. TEZ Devlet Bakanı N. KURT Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı N. CEVHERİ Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakanı Y. AKTUNA Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı A. A. DOĞAN Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakanı N. MENTEŞE H. ÇETİN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. EKİNCİ Orman Bakanı A Ş. EREK Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakanı V. A.ATAÇ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı t. ATTİLA Maliye Bakanı M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakanı Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır), ülkeleri arasındaki karşılıklı yarar esasına dayalı ticari ve ekonomik ilişkileri istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzulayarak, eşitlik ilkesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE I Akit Taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak, ticari ilişkilerini uzun vadeli, istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek, çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini mevcut imkanlar çerçevesinde genişletmek için gerekli önlemleri alacaklardır. Akit Taraflar, bu amaçla, ilgili tüzel kişileri, müteşebbisleri ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin devamını sağlamak için gerekli uygun koşulları hazırlayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : MADDE II Akit Taraflar, ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergileri, her türlü resim ve harçlar ile ilgili olarak birbirlerine en çok kayırılan ülke prensibini uygulayacaklardır. Bu paragraf hükümleri; 1) Sınır ve kıyı ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere tanınan avantajlara, 2) Gümrük birliği veya serbest ticaret bölgesi gibi taraf oldukları veya bundan sonra olabilecekleri anlaşmalardan kaynaklanan avantajlara, 3) Gelişme yolundaki ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkiler alanında özel düzenlemeler yapılması amacıyla sağlanan avantajlara, tatbik edilmeyecektir. MADDE III Akit Taraflar, ülkeleri arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla, bilgi alışverişinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, iki ülke işadamları arasındaki temasların teşvik edilmesi ve Türkiye ile Moldova'da düzenlenen uluslararası sergi ve fuarlara katılımın desteklenmesi hususlarında anlaşmışlardır. MADDE IV Akit Taraflar, ülkelerine ithal edilen ticari değeri olmayan numuneler ile fuarlarda teşhir edilmek amacıyla geçici olarak ithal edilen malların gümrük vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri yürürlükteki milli mevzuatları çerçevesinde alacaklardır. MADDE V Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bu Anlaşma hükümlerine göre imzalanan sözleşmelerin uygulanabilmesi için gerekli olan ihraç ve ithal belgelerinin verilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak için yetkili mercilerini teşvik edeceklerdir. MADDE VI Akit Taraflar, yatırımlar ve teknoloji alanında, ülkeleri arasındaki işbirliğinin, diğerlerinin yanı sıra, üçüncü ülke pazarlarına olduğu gibi kendi piyasalarına da yönelik ortak girişimlerin tesisi yoluyla desteklenmesi hususunda anlaşmışlardır. Akit Taraflar, ayrıca, aşağıdaki alanları diğerlerinin yanısıra, muhtemel işbirliği konuları olarak belirlemişlerdir. tarım ve gıda sanayii, tüketim malları üretimi, kimya sanayii, enerji, inşaat sektörü ve müteahhitlik hizmetleri, ulaştırma ve telekomünikasyon, turizm. MADDE VII İki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olarak serbest döviz esasına göre yapılacaktır. MADDE VIII Karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılığın önemini gözönünde bulunduran Akit Taraflar, her iki ülkedeki bankalar arasında işbirliğini geliştirmek hususunda anlaşmışlardır. MADDE IX Akit Taraflar, işbu Anlaşma'nın uygulanmasını gözden geçirmek, uygulamadan doğabilecek sorunları incelemek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik olarak Hükümetlerine öneriler sunmak amacıyla Türk-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır. Bu Komisyon, her iki Hükümetçe atanacak temsilcilerden oluşacak ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak tarihlerde, dönüşümlü olarak Moldova ve Türkiye'de toplanacaktır. MADDE X İşbu Anlaşma, Akit Tarafların yürürlükte olan ikili ve çok taraflı uluslararası Anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez. MADDE XI İşbu Anlaşma'nın sona ermesi halinde, geçerlilik süresi içinde yapılmış, ancak vecibeleri yerine getirilememiş sözleşmelere bu Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 MADDE XII İşbu Anlaşma, onaylanma işlemlerinin tamamlandığını Akit Tarafların birbirlerine bildirdikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, bu sürenin bitiminden altı ay önce Akit Taraflar'dan biri Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, bir yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. Ankara'da 14 Şubat 1994 tarihinde İngilizce iki orijinal metin olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMET t ADINA MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Fikri SAĞLAR ANDREI KEPTINE Kültür Bakanı Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Agreement on Trade and Economic Cooperation Between The Republic of Turkey and The Republic of Moldova The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the Contracting Parties), desiring to promote and diversify the mutually advantageous economic and commercial relations between their countries on a stable and balanced basis, aiming to strengthen further their friendly relations within the principle of equality, mutual respect and common benefits, have agreed on the fallowings: ARTICLE I The Contracting Parues, in accordance with their national legislation in force, shall take the necessary measures in order to develop and diversify their trade relations on a long term, stable and balanced basis and to expand economic cooperation within the framework of existing possibilities. The Contracting Parties, for this purpose, shall prepare the necessary favourable conditions to provide the continuity of cooperation between their relevant legal entities, entrepreneurs and organizations. ARTICLE II The Contracting Parties shall grant each other the mostfavoured-nation treatment with respect to custom duties and charges of any kind applied to importation and exportation in their countries. This provisions shall not apply to: 1) Advantages granted to neighbouring countries to facilitate border and coastal trade, 2) Advantages which result from agreements leading to a customs union or a free trade area to which either of the parties is or may hereafter become a party. 3) Advantages granted with the aim of creating special arrangements with developing countries in the field of economic and trade relations. ARTICLE III The Contracting Parties, aiming to improve and diversify the bilateral trade between their countries, agreed to facilitate and accelerate the exchange of information, to encourage contacts between their businessmen and to support the participation in international exhibitions and fairs organized in Turkey and Moldova. ARTICLE IV The Contracting Parties, in accordance with their national legislation, shall take the necessary measures to exempt from customs duties and taxes, the non-commercial samples imported into the country and the goods temporarily imported for the purpose of exhibition in fairs. ARTICLE V The Contracting Parties, in accordance with the legislation in force in each country, shall encourage their authorized agencies to facilitate and to expedite the issuance of the export and import licences required for the implementation of contracts concluded within the framework of this Agreement. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : ARTICLE VI The Contracting Parties agreed to support the cooperation between their countries in the field of investments and technology, inter alia, through establishment of joint ventures in their territories for their domestic markets, as well as for third country's markets. Furthermore, the Contracting Parties identified, among others, the following areas as the possible fields of cooperation. agriculture and food industry, production of consumer goods, chemical industry, energy, construction and contracting services, transportation and telecommunication, tourism. ARTICLE VII All payments pertaining to imports and exports of goods and services between the two countries shall be effected in convertible currencies, in compliance with the legislation in force in each Country. ARTICLE VIII Taking into account the importance of banking in developing mutual economic and commercial activities, the Contracting Parties agreed to promote the cooperation between the banks of their countries. ARTICLE IX The Contracting Parties decided to establish a Turkish-Moldovian Joint Economic Commission in order to review the implementation of this Agreement, to examine the issues arising from its implementation and to make recommendations to their Governments for further expansion of bilateral economic and trade relations. This Commission will be composed of the repsesentatives appointed by their respective Governments and meet on a mutually acceptable dates in Moldova and Turkey, alternately. ARTICLE X This Agreement does not affect the rights and obligations of the Contracting Parties resulting from bilateral and multilateral international agreements in force. ARTICLE XI In the event of the termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply with respect to any unfulfilled obligation under the contracts concluded during its period of validity. ARTICLE XII This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties notify each other that the ratification procedures have been completed and shall remain in force for a period of five years. This Agreement shall automatically be extended for a period of one year unless either of the Contracting Parties otherwise notify each other in writing, six months prior to its expiration. Done in Ankara on February 14, 1994, in two originals in English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FİKRİ SAĞLAR KÜLTÜR BAKANI FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ANDREI KEPTINE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

11 6 Haziran 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 27 Mayıs 1994 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞAHlN'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Necmettin CEVHERİ Başbakan V. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 27 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 27 Mayıs 1994 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞAHlN'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 27 Mayıs 1994 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MOĞULTAY'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman ŞAHlN'in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Necmettin CEVHERİ Başbakan V. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 27 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 27 Mayıs 1994 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MOĞULTAY'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman ŞAHlN'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : İçişleri Bakanlığından : Yönetmelikler Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 19 Eylül 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 20 Mart 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 4 Mahalli İdareler Fonundan valilik emrine gönderilen paranın bir yıllık tutarının 20'si ildeki köylere yardım yapılmak üzere ayrılır." MADDE 2 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 6 Ocak 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Belediyelere, her sene başında İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek azami proje keşif tutarını geçmeyen hizmet ve yatırımların % 70'ine kadar yardım yapılır." "Proje tutarı, Bakanlıkça tesbit edilen azami miktarı aştığı takdirde aşan miktarı belediyenin kendi imkanları ile tamamlayacağı m taahhüt etmesi ve belgelendirmesi halinde, projeye ikinci fıkra gereğince yardım yapılır." MADDE 3 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 10 Mahalli İdareler Fonu Gider Hesabında toplanan miktar içişleri Bakanının onayı ile illerdeki yardımdan yararlanacak belediye sayıları ve kalkınmada öncelikleri esas alınarak, Valilikler adına Bankada açılacak bir hesaba gönderilir. Valiliğe (Mahalli İdareler Müdürlüğü) gelen talepler incelenerek uygun görülen yatırımlara yardım yapılması hakkında vali onayı alınır ve yardımın ilgili belediye emrine gönderilmesi İçin Bankaya talimat verilir." MADDE 4 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 12 Yardım tahsisleri, Valilikçe kabul edilebilecek mücbir sebepler dışında, alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaya başlamlmaması veya iki yıl içinde işin bitirilememesi halinde, Vali Onayı ile iptal edilir. Tahsisin tamamı Fona iade ettirildiği gibi sorumlular hakkında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. Fon yardımı ile gerçekleştirilecek bir proje veya hizmetin herhangi bir sebeple gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi veya zorunlu nedenlerle uygulanmasının mümkün olmaması halinde, durum en kısa zamanda Valiliğe bildirilir ve Valilikçe verilecek talimata göre hareket edilir." MADDE 5 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 13 Yapılan çalışmalar ve ödeneklerin harcama durumları hakkında her ay düzenli olarak Valilik aracılığı ile Bakanlığa bilgi verilir." MADDE 6 Mahalli idareler Fon Yönetmeliğinin 5 Aralık 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişik 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: "Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğünün fon hizmeti ile ilgili kırtasiye ve demirbaş alımları için yıl içinde kullanılan paranın % 3 (yüzde üç) ünü geçmeyen miktarda ve vali onayı ile harcama yapılabilir." MADDE 7 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini içişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 6 Haziran 1994 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Afyon iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 28/3/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İsletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir. a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, araştırma, proje değerlendirme ve geliştirilmesi veya organizasyonu ve benzeri hizmetler yapmak, b) Eğitim organizasyonu (kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek hariç) ve fizibilite etüdü yapmak, c) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi (Beşmilyon) TL.'dir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." MADDE 4 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi yürütür. Rektörü Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 16/12/1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, algıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 a) Yükseköğretim Kurumları altındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, arattırma ve benzeri hizmetleri yapmak, b) Fizibilite etüdü, eğitim organizasyonu (kurt, seminer ve sempozyum hariç) hizmetleri ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek, c) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki tekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi (Birmilyon) TL.'dir. MADDE 4 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." Yürürlük MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE i 20/5/1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki tekilde değiştirilmiştir. Madde 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir. a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ite gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, araştırma, proje değerlendirme ve geliştirilmesi veya organizasyonu ve benzeri hizmetleri yapmak, b) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." Yürürlük MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

15 Yürütme ve tdare BOlOma Sayfa : 9 Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından Tebliğler 1/1/ /2/1994 Tarihleri Arasında Verilen Yatının Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı TEŞVİK»Elli TOPLAN SIRA SELCE NO NuRACAAT SAHİCİ YATIRI» 0 TARİHİ»»BESİ YATIRININ NEVİ (MILYON TL> 1- TARIM 1- HUIııl urall» ANTALYA-Korkulali F1NAN5AL KİRALAMA i 1/02/94 VAKIF DENlI FİNANSAL KISALANA AB in»»- Cao.Ca.nuyu vınr imam Noııo/B-201 ııootoı IINIR-Tıra BaYeS W KOMPLE YENİ YATIRIN 13/02/9» L0N15ER» PEYZAJ VE Sı/1 BİTKİLERİ ÜRETİN RA2ARLAHA LTB.STI. Hocaoa»a Nah.OrhanİYa Cad.Nel3/14 falnea-zlstamfın. 3J KııTAHYA-Blaa»- KOMPLE YENİ YÂİIRIH 21/02/94 91HBER 5EMAC1L1K VE TERNAL TUR.TIC.At. ' Slaav/KuTAHY» SABİT YATIRIN (NİLYDN TL' OOVİZ KULLANINI IST1KDAH (BİN 41 KI6I TANİNAN TEŞVİKLER Y.t.-IlOO C.H.-IlOO T.P."IKBV» T.P.-IKOVUO VRHt M C.H.-IIOO T.P.^IKOV.IO FKK't 40 ILklıal Vralla TOPLAMI»ELCİ SAYISI 3 10.»»2 51, TANIN SEKTÖRÜ TOKANI SELCE SAYISI , MADENCİLİK 1-»«imeII S2I -Slla KOMPLE YENİ YATIRIN 24/01/94 BİLEK INS.SAN.VE T1C.AS- Halaıkarsaıl Cal.Nl>t211/4 SUM/llTANSUl 1 334*4 AFYON KMPLE YENİ YATIRIN 21/01/94 1ZNIRL10OLU NA0ENC1L1K SAN.VETtC.LT0.9Tt. Afyon Dualuptnar 2.Cad,unvar Aat.NollBlt AFYON NU0LA-««y4Hı»«r» KOMPLE YENİ YATIRIN 21/01/94 ÇOBANLAR NERNER HA0ENCIL1K TURUN TlC.VE 1N(WT AS. 7u»a CaLMalA SoA.NPUA/B YanttaMIr/AJKAllA 7 39*19 KUTANY* TEVSİ M/02/94 MERCAN NEDICRCILIK SANAYİ TlC. İTH. IHR.AS. Bahçaclk Yolu «00.!tt. ikahltaf/afyom 1 35S71 -lanyar KONPLE YENİ YATIRIN 01/02/9«IKON 1*5.SAH.VE 7K.LT0.ST!. Orıınııa Sanayi S»Um Yolu ( Çat'a/KOCAELİ ANKARA-Hayaanı KOMPLE YENİ YATİRİM 09/02/94 K1YINTAS NERNER SANAYİ VE T1C.LT0.ST1. Buruk Sanayi J.Can.NOIS0/27 ANKARA , C.H.-IIOO ,300 23, C.K.-tlOO T.P.-UCDV*10 vmı. FKK-I M SHKE3 12, T.P.«tKDV«IO FKK-I M SSK-KE C.N..I100 HO FKK-I 10 SSK-KES C.N.-SİOO T.P.-XKDV«10 İL-OH C.N.-IIOO T.P.«IROV<IO FKK-I 10 SSK-KE3 TAK KAPASİTEDE uretececi NAL VE HİZMETLER H4nl«r Y*L)ltirlcllIfl konutunla kiraya varllacak aaklna va LaçhlzaLın İthali 1240 N2 Sarada 1 İOOOOOO AOET/YIL Sul Blltltl N2 Sarada: Bllklıol Vralla (Jaotarnal Enarjl İla ItLaalıl 2OO00 TON/YIL KaaurI İr ) 1000 TON/YİL Kil 1000 M3/YIL Maraar BlakIIR.3121) M2/YIL Horaar Lavha 35» N3/YIL IRraV Blak I1R.39B9) M2/Y1L MarMr Lavha 4200 M3/YIL Navcufa Eki 4000 N3/YIL (karaar tlak N2/Y1L Mavcut'a Eki N2/Y1L Maraar Lavha İR.1123.IR.1371,!R.I N3/YIL Kalkar IIR.39S9) vrttial 2000 N3/YIL Maraar Blak (İR M2/Y1L Maraar Lavha 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15

16 Yürütme ve tdare BölUmü Sayf* : 10 TEŞVİK «EKİ SİM SELCE NO NuRACAAT 5«M1Bı «0 TARİHİ «ÜRESI»«TıBıB1M NEVİ m KUTAN»A-TaA«l. KOHPLE TENİ YATIRIN OT/OJ/M MOIU NADENCILIK LT0.ST1. YaAl Hah.Kac.aMfoAl» Sbk.*ol3/3 Tavıaalı/KvTAHV* 11 33S90 IITANSUL-Sllt KONPLE»E»l VATININ 11/02;«ETILEN KA0ENCIL1K SAN.VE TıC.AS. «CINMM uaatıi «teıııs'e Kalıkor/ISTMSUl 11 ntıt ANTALYA KONPU mı VATIRIN 14/02/*«ANT INŞAAT TAANHvT TUNI2N VE T1C.LTD.ITI«Cvanurlyat C*d.Nal76 KaltA ANTALYA 11 39tn SURDUR KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/»«CE8NAV HER SAN.VC TK.LTS.STI. Kurtulut Ctd.14*112 AfYON M mi NVTANYA-TAVMAI. KOMRİI TtNI VATININ 22/02/»» IRIN MNNCIL1K T1MIIN tan.vc TK.LTS.STI. YMt NM.McıarlfDİlu Eat.I«l3/l Tavımı ı/nitwiya İt 3SI4T HAI.ATYA NOHFIE YtM YATININ 23/02/«COŞKUNLAR IMMNCIL» İNŞAAT TICARET VE TUNU» LTt. Tt. PTT Tanı Taaalll (e*.100.yıl NartMİ KaH2 H0II2 NNLATVA İt 35TSS II1ANM. KONPLE YENİ VATININ n/oım 'tut İtim SAN.Al. lalanicnh» laüat CM.No-ltO Oalraıl KarMar/ltfANSM. İT 33V5J AOIVAIUN-Calbaıt KONPLE YENİ VATINIM 24/02/44 UÇANLAR CAİETECILIK NATİAACILIN MN.Vı TIC.AI. «DSYA»Ol» N»l7* tatl'l/ankaaa 14 33*74 lallımin-laıkırtaa TCVfit 21/02/««OANOıNNA NENNEN SAN. VE TIC.AI. E*l<t»ll- At'altı V.K». SaaS-raa/MLIltElI* TOPLA» YATIRIP. (NILVON TL) SABIT YATIRIN ınılvon TL) 0DV12 KULLANIN! HIN > İSTİHKAR KıSı TANıNAN TEŞVİKLER 22.11» *7 20 C-N.-ttOO T.P.«1KBV*I0 FKK.1İ40 SSK-KES * *0 42 C.N.>1ıOO FKK-ı « » 50 C.N.-tlOO T.P..1KOV-10 PKK»l «0 «.031 «.53» m 25 C.N.M100 T.P.>tKOV«10 FKJCt 40 SSN-KES I4.4SS Uf 20 C.N.AııOO T.P.'MSVMO FKK"I M SSN-KE3 17.«7 I7.J e.n.-tıoo T.P.>MSVtlO ENKrı,0 t»-mi » CN.-ııOO T.P.-IKOV«IO P«-t w 3».»23 3» C.N.otlM T.P..IKJV10 rtck-i *0 ISKKE] ıt.su ıt.»«50» 1* (.«UM T.P.-IKOVMO FKK-1 40»1A-M3 M Mlllt TOPLANI MLCt UVIII U «45.17» 27.SM II.»M 3»2 MKacn.ni mnmt TOPLANI SELCE unu ıs»43.17» «11,»33 3»2 tnalat > o C><a v* Kıl M 33*9 CAAWOULE*tllM. KONPLE YENİ YATIRIN 24/01/»«OCNtRCI KONSERVECİLİK AS. Plata BRPIAI Glı Suyükdara Cao.Rayda* Eok.KUI2 «tiak/irannan. 3t sam tttansn. mtcmızastta 04/«I/f< CANLICA ALKOLSL>1 İÇKİLER. SAN.VE TlC.At. «ıtamlıato Kucak c*>t<ca Caa.Ntt.4S uatudar/iatanml »4I AOANA FINVtNSAl. Kİ KALANA ıs/ojm ECE FINANSAL KINALAIM AS. «uyuldara CAN.NollM Katili «7S e.r..ııoo T.P.-UOVMO MM. FKK'I *0 12. OM SM 0 C.N.-I1M T.P.-ıKOV 20.0*» 20.0*» e.«.-tıoo FKK'l'M TON/YİL LlAyll Kaatiru N/V1L Sakta Kili TON/YIL Fayanı KI ıı TDN/VIL Yar Karo»» «ııı TON/YİL Kınla Kil (IR.ı»«7ıııR.227ll N1/Y1L Ittraar U»ka N2/YıL Narwr Par»» TAN KAPASİTEDE ureteceol NAL VE HI2NETLER 2000 N3/YIL flaraar *]o4 lll-tftl TON/YIL KaMlr (1R-J542I TON/YIL NaNar. «akını 1IR-3774) N2/YIL Nanar Ltntu «2/YIL Craalt LaAa 0000 TON/YIL Srtkat Naatır 7S0» N1/Y1L Harcat'» Ekt 2500 «Jı-YıL rtaraar Itoi 11«.375»! R2/YIL Ikmıa'a Eki N2/YIL PMraar Lavka 1500 TON/YIL Saıalr* Roaaarvatl 4120 TON/YıL «««0114 Plııa «04«Uratlal 1400 TON/YIL «Mttt.lt, SoaaUl tummmıl SolOarH 43*04»20 LİTRE/YIL (IMvtırLICMİı K»»rub»t CıOa Saktarvn* Kiraya Varılacak Naklna Tafhfıaiı» İtftall Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 21952

17 YOrOtme ve tdare Bölümü Sayla : 11 TEŞVİK SIM BELCE «0 NO TARİHİ u SUU 23/02/ ZS/02/94 YERI NvRACAAT SANISI ADRESİ YATIRININ «EVİ AOANA MHIPLE YENİ YATIRIM BEYLER CIOA SAH.VE TIC.AS. Martla Yolu Uıart B.Dikili Kav aal 11.K». AOANA BURSA-Vanlyanlr KOMPLE YENİ YATIŞIM COŞKUNLAR CIOA SAN.VE TIC.AS. Dualupınar Cad.N(>:43/2 Cabıc1/ANKARA TOPLAM YATIRIN (MİLYON TL» 2» 3591«SVRSA-K.H»! KOMPLE TENİ YATIRIN /02/94 TuRSA DONDURULMUŞ CIOA ÜRvNLERl İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC Daraıtad Cad.Noı2/A Carfaaba/BUftSA /02/9» /02/94 a 3S97J 23/02/9» BALIKESIR-Hanyaf MODERNİZASYON KOYllRCuDOllLLAftl CIDA KANtiLLERt SUT SAN.VE UCl.70.STl. tlalt.pt Nah.Mcı Uya» Sok.No"19 Manyat/BALIKESİR «WARA-Sl»cın KDHPLE»ENİ YATIRIN NUH TİCARET VE SANAY1 AS. lıkltlar Cad.Saayatl Sek.KoH (OIOIOI lllltlar/ankafta ANASYA-Suluova TEVSİ BİRLİK SEKER SAN.VE TIC.lTt.STI. Hançarll Hall.Abbaıatl Sok.N6l9/A BAHSİM SABİT YATIRIM (MİLYON Tl) DOVIZ KULLANIMI (SIN «1 İSTİHDAM KI51 TANİNAN TEŞVİKLER « ISO C.H.'IIOO * a»0.8*6 0 ıso CM *IO C.H.-IIOO T.P.-IKOVHO 25,165 21,SİS t.n..ııoo T.P.-ZKBV 26»,379 25«. 37» C.H.-UOO FKK»I 50 Gıda va Ickl TOPLAMI BELCE SAYİSİ S07.9S İMALAT I - uokvm v» Clyla /01/94 2» 3SS79 Ot/02/ M0 01/02/ U9 10/02/ S909 19/02/ U/02/94 ZONGULDAK KDHPLE YENİ YATIRIN»AKLE TEKSTİL SAN.VE TIC.LTt.STI. Yaılltflrak Bakkal Sok.ufurlu Han TEVSİ HAS ÇORAPÇILIK SAN.VE TIC.AS. Olakcılar Pataakcı Cayır, Cad.Birlik Han Noı9/4000 Eyup/ISTANSUL -Bayraapata TEVSİ FAS TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Dualupınar Cad.Ulusal! ı Halan S»k.Nol Bayraapaıa/ISTANBUL KOMPLE YENİ YATIRIR AKYOZ TEKSTİL YIKANA SAN.VE TIC.LTB.STI. Harlar Man.Solu!1«Hanaal Paıa Ca».Na>2«C.njoran/ISTAHIUL DENİZLİ KOMPLE YENİ YATIRIM EMEK TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Paaukkala İlhanı Nol«7 BENİZLİ DENİZLİ KOMPLE YENİ YATIRIM CULCu TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Bayraayarl Kaaaoftu Caraıaı No BENİZLİ " T.P."»K0V«IO FKK-I 60 SSK-KES 14.1*3 11.« C.R.'SİOO FKK'I , V.I.-I30 C.M.allOO Mİ CM T.F.-IKDV » 13 C.H.-IIOO FKK-I 10 7, C.M.allOO FKK-I 10 TAH KAPASİTEDE ı/retececi KAL VE HİZMETLER 146M TON/YIL Mtyva Suyu Uratlal 6000 TON/YIL Konıtrva uratlal 4000 TON/YIL Hayva-SabJa Soklaa» 65 TON/CuN IH«vrut>Sut«anlS..t Haaullart Uratlal 2S0 TON/CuN Butday l layaraki TON/YİL Kakama uratlal 1642 TON/YIL Mavcul'a Eki 1200 TON/YIL KrUtal Sakardan K.p Sakar uratlal KC/YIL Yuvarlak OrjU Kuaaı 26SO0 KC/YIL Dül Drsij Kuaaı ADET/YIL Hırtla!If Nakı» DuZINE/YIL (MavcuilKKItn Çorabı DuZINE/YIL Mavcut'a Eki DuZİHE/YIL Havlu Çorap ADET/YIL Mavcut'a Eki ADET/YİL KuMtallf Kenflttlym KC/YIL Mavcut'a Eki KC/YIL Yuvarlak Oraa 1100 TON/YIL toyl-tarblya KC/YIL Plauklu Kuaat Soyaaa KC/YIL Paauklu Kt»»t Ta>la»a/Yıkaa« CIFT/YIL Erkal Coralı ADET/YIL Nlk, 6 Haziran 1994 Sayı: RESMt GAZETE Sayfa : 17

18 Y Urüune ve tdate BölümU Say fa : 12 ttsvm SİM BELCE MI mı TARIHI 34 33*14 li/02/ » li/02/94 3e /« /02/94 VERİ MÜRACAAT SAHIBI ADRESI YATIRIMIN «EVI ZONGULDAK KOHPLE YENİ VAT İRİH NIL1EN MÜTEAHHİTLİK HAFRİYAT VE TtC.LTO.STl. Farahavlar Yanıyol Erclyt» Sok.Noıli Mlllan Binan Tarlaya/ISTANBUL ISTANBUL-Cılloıaanpat» KOHPLE TENİ YATIRIR Y1UI TEKSTİL SAR.VE 71C.LTD.5T1. Hacıaıraf Sok.NplS/7 KaLıl-2 R«Bİ/ISTAN UL ISTANBUL TEVSİ CENAL TEKSTİL SAN.TURİZM YATıRıR VE 016 TIC.AS. thbailyü NAh.U:ur.rayır Cad.No'20 Haydarpaşa Kad1key/lSTANBUL USAK TEVSI ERER MENSUCAT TIC.VE SAH.45. Etlik HaH CuA-t 5ok.Noı2C/A USAK BURSA-E>al*dly«> Sınırları Dıfi ENTECRASYDN 22/02/94 CuLIPEK TEKSTIL TİC.VE SAN.AS. Gaçlt Koyu Sonu E.Mudanya Tol Ayrısı BURSA 3» /02/ /02/94 EHlURUM-Or9.nl,. Sanayi 6.l 5.ıl KOMPLE YENİ YATIRIN ALPER TEKSTİL TAAHHuT VE DIE TIC.LTO.Stl. Cuahurlyat Cad.Yavuı 5ok.Hoı 2 VAnl Dudullu Varanlyt/ISTAHBUL KAHRAMANMARAŞ KOHPLE YENİ YATIRIM HEM TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Kurtulul P-Ah.Carıtba.ı Art» Callarla Katl2 KAHRAMANMARAŞ » KOMPLE YENI YATIRIM 23/02/94 AKCAG TEKSTİL S4H.T1C.LTD.IT1. Aflrafandt C4d.Nol43/5 Slrkacl/tSTANİUL » 2J/02/ /02/ /02/94 KOMPLE YENİ YATIRIN GERlîEF TEKSTİL TIC.VE SAK.LTD.8TI. RıFkı Tonkılr Cad.Not42 IdtAlLApt Küçükyalı. KOMPLE YENİ YATIRIN BAŞARAN ÇORAP SAN.TIC.LTD.5Tf. Yaılldlrak Nrrlp ETandl Sok.No/24 Ealr.»n,./18TA«BUL DENİZLİ TEVSİ NAKOSAN NAKİS KONFEKSİYON TEKSTİL SAR.VE TIC.AS. Burıa Cad.Evliya Caall Kar.ııı Nol4 DENİZLİ TOPLAM YATIRIN 1NILY0N TLI S4BIT DDVI! VAT IRIM KULLANIMI inilvon TLI <B1N «1 İSTİHDAM US! TANINAN TEŞVIKLER 53.57i 47.27i C.M.-ZIOO FKK-r 40 10,142 t CM C.M.-ZIOO VAHl.j FKK-Z 40 2S ! CM FKK C.H.-IJOO T.P.-ZkCvVIO FKK , C.R.-ZlOO VRH1. FKK-Z OOB 241, İ4İ 113 C.N.-IlOO T.P.-IKOV FKK-1 50 SSK-KEJ 34.İSA 31, es C.M.-IIOO T.P.-1KDV+10 FKK-1 30 T AH KAPASITEOE URETECECI MAL Vt HlIMETLER ADET/YIL SanttUk Çuval A0ET/V1L Huhtallf Konraktlyon 10B000 KC/YIL Yuvarlık Ora KC/YIL MavCvt'a Eki KC/YıL Orpa Kuaıt 3100BO KCVY)L Havcut'a kl 270OO0 Kt/YIL Strayhjarr, İplik 16B00A KC/YIL NavcuL'a Eh KC/YIL Kaagarn iptik R2/YIL navcul'a Eki H2/VIL Halı la.itli KC/YIL Maveul'a Eki KC/Y/L Boy.aa ADET/VIL HavcuV'a Eki ADET/VIL BatUrty* lakuiı M/V1L IMavcullTarbiya Edllalı Kuaıı DET/V1L Mtllf Nakıılı Trlte ADET/VIL flunlıllr Dut TrUo 1747 TON/YIL 20 Na Opan-End Pa»»k Ipllil KC/V1L Yuvarlak Oraa «uaa ,140 1.(81 35 CM ADET/YIL VaLAk Ortuıu ııtj.teo C.M T.P.-ZKDV» ,130»1 3 C.H.-IIOO FKK-Z 40 SOOOOO OullNE/YlL Erkak V» Bayan Çorap» ADET/YİL Havcut'a Eki ADET/YIL Nakı. Sayfa : 18 RESMt GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 219S2

19 Yürümeye İdare BOlümüSayfa. 13 TEŞVİK VESI SİRA BELCE ND NvRACAAT SAK1BI «0 TARİHİ ADRESİ YATIRININ NEVİ «9 3397* TEVSİ 21/02/««EKEN ORHE SANATİ VE TİCARET AS. Aiaadat Ca.Ke.i50 Kilitli uıkudar/lstaatul M 2997' TEKlROA0«CtrhfJkty OrjtBİIt S.».»» FINANSAL K1RALANA 21/02/9«ALBARAKA TURK ÖZEL F1NANS KURUNU AS. Suyukdara Cad.N0l7B 1B0290) HacIdlyttay/ TOPLAN YATIRIR (HİLVON TL) SABIT YATIRIN IMKVOH TL1 DÖVİZ KULLANIRI ısın tl IŞTINDAN K1S1 TANINAN TEŞVİKLER , C.H.-IIOO 7.DO0 7, Y.t C.R.-1I00 Dokuaa * Clyla TOPLANI BELCE SAYISI 19 Bil B03 3- IRALAT 3- Oraan Urbalar! 47 3SS2A FİNANSAL KİRALARA 19/01/9«ALBARAKA TuRK ÖZEL F1RANB KURUNU A9. fuyukdara Cad.»<7l 1(02901 Nacldlratay/IBTANBUL «t AOANA-Dr-antz. Sanayi Balsaıl KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/9«SET DRHAN vrvnlerl SAN.VE TIC.LTD.ST1. Savdan Cad.No.'231/A ADANA «9 3S9«9 80LU-0uıca KONPLE YENİ YATIRIN 24/02/94 ONEYSAN DNEY KAPLANA ACAC SAN.VE TİC.AS. Favii CAtaat Oad.Boıtanlar Yolu Noı39 NA l tapa/16tanbul AOANA-Organlz. Sanayi Balsaıl KONPLE YENİ YATIRIN 23/02/9«CENnAY DEKORASYON KOBILYA SAN.VE T1C.LTD.5T1. Saklrpaıa Ha».1123/1.Sol.Nol20 ADANA Y.I.-I30 c.n.-tıoo TAH KAPASİTEDE ı/retececi HAL VE HİZMETLER 4B7S0 KC/Y1L Havcul'a atı KC/Y1L Oraa Kuoa« ADET/YIL Navcut'a Ekt ADET/YIL Oraa Konfatılyon Dokua4 Stktaruna Kiraya Varllacat Matına Tachlıatın İthali Oraan urunltrl Konutunda Kiraya Varılacak Haklna Taçhısatın ithali T.F.-IKDV N3/YIL Ah ap Yapı Elaaanları» « C.H.-IIOO T.P.-IKOV c.n.-zıoo Oraan urunvtrl TOPLANI BELCE SAYISI 4 « C IRALAT 4- Kağıt 31 33S23 KDCAELİ FINANSAL KİRALARA 19/01/94 DİE TİCARET FINANSAL KİRALARA A9, Juyılkoara C.4.KOİ37 ( Ayarafta/ KONPLE YENİ YATIRIN 23/02/94 LİDER TuKETlH urumleri SAN.VE TlC.AS. Olo Sanayi SHall Sayraa Cad.NotS «.Lavant/ISTANBUL Y.1.-I30 C.R.-II ) T.F.-IKDV Ka lt TOPLARI BELCE SAYİSİ IHALAT 3- Dar) ya Kaıala HANİSA TAMAHLARA 3W0W94 ucel AYAKKABI SAN.VE TtC.LTD.STI. VazIroAtu Kayu KANIŞA I7.44S 14.74» C.K.-tlOO R3/YIL HOF laalatı 1300 ADET/YIL Huntallf Mobilya Kaç ıt Konulunda Kiraya Varılacak Haklna Taçhiıattn ithali TOR/YİL Tuvılat Kaildi «a Kat,t Havlu ADET/YıL fhavcuuerkak Ayakkaom laall 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ" GAZETE Sayfa : 19

20 Y UrUtroe ve İdare BdlümO Sayfa : 14 TEŞVİK»ERİ SİM BELCE NO RuRACAAT SAHİBİ NO TARİHİ»ORESI YATIRININ NEVİ rlalatya-orb.nlı«sanayi Balfaıl FINANSAL KİRALARA IS/02/V4 ALBARAKA TuRK ÖZEL FIRANB KURUNU «S. SuVubdara C«4.Netli ( r^ldtyakay/istanbi". TOPLAN YATIRIN 1HILY0H TLI SABİT YATIRIN IH1H0N TL) D0V1Z KULLANIRI İSTİHBAR (BİN 4) KtSt TANİNAN TEŞVİKLER «, Y.t.-140 C.H KKD».JS0 Bari >a «akala TOPLANI BELCE SAYISI 2 24, IRALAT 4- Lattlk SS 3366«ZONCULDAK TEVSİ 11/02/9«KAHPEN KANEDENİZ PENCERE VE KAPİ SANAYİ TIC.AS. CAtlpAfa Cad.TaRIr KaraoSvı Sok.lfzuftcarat KUZ I0NCU.1AK » C.N.attOO T.P.-ICTV FKK.Z 40 SSK-KES Lattlk TOPLANI SELCE SAYISI « IRALAT 7- Klaya 34 33B23 KOCAELİ DARSSOAZ CIDERHE 17/01/94 TUPKAS TuRKİTE PETROL RAFİNERİLERİ AS.CEKCL NVO-KDCAELI Tupra» Caıt.Hijd.PKl2ll 14)002) Ksrf.l/KOCAECI TEKIRDAO-Corlu KOHPLE YENİ YATIRIN 23/01/«IPAS İPLİK SAN.VE İHRACAT AS. Turkocafı Cad.lttanbul ilhanı NoM9/B Katı» CiS.lOrlu'lSTANBUL Si 35S33 ANKARA-Baladlya Sınırları D'«ı NAKİL 24/01/«TAÇ BOYA SAN.VE TlC.LlO.STl. Hasarlı»otj.»oıl4Ml7 ANKARA» KOCAELİ-Cama TEVSİ 01/02/4«ATAHAY ILAC FABRİKASI AS* Acıbtdaa Kortuncu Sok.Nail («1010) Kadıkay/ISTANBUL 40 3JSS74 NUCLA-İMlrua KONPLE YENİ YATIRIN 07/02/««ESSU ARITNA TESİSLERİ AS. Suyukdara Cad.NoıI07/4 Bansun Kan (S0300) Cayrattapa/IBTANBVL 41»5»2«MRTIN KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/««INTERKİN KINYA DNN.ITN.IHR.TIC.AS. Al.turk Şalvarı Noll27 T>almı ANKARA TANANLARA 22/02/«1E.VLACAY ILAC SANAYİ TvRK AS. luuasa «a»ı.oa<ulpatt Cad.Koıtî Topkapı/ISTANBUL ,074, «43 33 V.l c.n..ııoo rlo FKK" S 30 4«,240 « C.R..I100 TAN KAPASİTEDE uretecesl HAL VE HlZRETLETt Ayakkabı laall Konutunda Kiraya Varılacak Naklna Tacnlzatın Ith H-TUL/TIL Kavcut'a Eki N-TUL/YIL PVC Kapı.Pancara Dcnjraaaıı 40O00 N/YİL ın.vcudcaıull Palrol Urunlarl 3440 TON/YIL Ktayalal Had«al4rln titana»»! 1300 TON/YİL Soyar Naddalarln l,t*na»tl TON/YIL IHa-cutlCatILI 1 Boya 60, ı.«w 12 C.R MO»4, CH T.P.utKSV »» «S C.R.-ZlOO 8SK-KE ( C.R.-ZlOO T.P.»IKDV»I0 FKK-1 30 Klaya TOPLANI SELCE SAYİSİ 7 4,373,3* TON/YIL NavcuL'a Eki «3 TON/YIL Craıuil 740 KUTU/YIL Navcut'a Eki KUTU/YIL Tabiat KUTU/YIL Havcul'a Eki t KUTU/YIL K*ptUİ SİSE/YİL Navcut'a Eki SİSE/YIL Toı SUtpantlyon 500 TOK/CİM «u Artlaa 7300 TON/YIL Dlkaltlyııa fotfal 2500 TON/YIL Nono Kalılyua fotfat 750 TON/YİL FVMO Sodyua foırat KC (NavcutlToı Haclar KC (HavcutlTablat Ilaflar LİTRE (HavcutlBarm 300 CC-IOOO CC KC (NaYcutlDraj* Haclar Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 21952

21 Yllrütıne ve İdare BcaOmO Sayfa : 15 TEŞVİK VERİ SIRA BELCE NO HuMACAAT SAHItı NO TARİHİ AOREBt YATıRıNıN NEVI ) IRALAT t- Cu 43 3S911 tbtaloul-bario! NOOERNııAı'ON 11/02/94 MSAMNCE CM SANAYİİ «t. lacirl.y Sattpaotla Cao.No<54 PalaaaRca/ııTANNı. TOPLAM YATıNıM (MILYON Tl) SABİT YATıRıR (MILYON TL) DOVII KULLANİMİ (BİN «1 ISTIHDAM MSI TMıNM TEŞVİKLER SS 0 C.H.allOO T.P.nIKlV-10 FKK-I 90 Caa TOPLANI BELCE SAYISI «11 0 ı- ıimur f- laalr Canı KOCAELI-Catıa TEVSİ 04/02/9«AYPAS MU» CELİN SAN.VE TIC.»«. RıAtıa Ca4.Rol44 taalt lamı R«t>3 r^.».y/ıir«*3)i«. S 3SJ75 HATAY"I»ia««arufl AT3NPLE TfNI YATıRıN 07/03/«TOSYALI DENİR CtVIS İM At. 4Vf*»liA> Sanayi BvltRAl SarıMLI/ISTANSUL 44 33*34 AMURA-Stncan Or aalıa taaavl Balf TEVSİ Hmn* ERNUNT SAHAYI 1. lltana.1 tavlat Yala t.«a ) nım» ANJURA » «.«. UN vmtr. 1M.V31»7.M C.H.-IIOO T.P.-tKJV 4S ,9«23» C.H.-IIOO T.P.-lKDV'll FTut-I 40 Daalr U1H TOPLANI BELCE tavlll INALAT 10- Saalr tı»ı Nataİta' FlaMSAL KİRALAMA 24/01/9«ıı tam. FINANSAL KIRALAMA M. Bi/y-k «ara Ca4.NoılOO-102 Hıra Akar Ca-rLar tatili EıaaLaat/ISTaatM. (» at KOCAELİ-tabı. EirrECSASYOM 100.9«2S/02/99 İAIMUYtM ELEKTROLİTİK «MM»ANAYI VE TİCARET M. Sı»Hana»aylanı Otcvaatt Ca.Koıl Sartayıaa l MH ı.doojoi Bar<H)l«/lSTAIam. 2.W Y.I.-IJO C.H.-IIOO KKM-II , t.h.allm T.P.-IKOV Saalr Di > Natallar TOPLAMı SELCE SAYISI J.SOt «,019 II 2- IRALAT 11- Taşıt Araçları M MMıSA-TarSNtl» NAKİL 2S/0I/94 KARTAL OTOMOTIV SANAYİ VE TIC.LTD.tT!. Ertlllar Sanayi Sllaıl S.tlak Kail Turautlu/MANıSA ' NICOE TEVSİ 11/02/*«DİTAS DOSU YEDEK PARÇA İMALATI VE TEKNİK AS. KAYiarl Yala 3.Ka.PKi«( NIODE , C.M.-IIOO I10, U 1, C.H.-I1D0 T.P.-ıKDVMC TAM KAPASITEDE URETECE01 MAL VE HllHETLE* TON/YIL (Navcvt)Sada Caaı.Oto Zuccaclya TON/TıL (HavcutlBoda Caaı.El.Ia.Iüccaıly» 2050 TON/YIL (Havcvl)KrlıUl Caa Ev E yaıl TON/YIL Ha.c.fa Eti 17M1 TCH/YIL MvRtaiır Canı mun TON/YIL NPIHIPV CalIk Profil laall TON/YIL Profil Tapı Elaaanı laall TON/YİL (Ha-cuL)CaUk Va Sfaro Dalla* Catltll DVaaatlv Parçaları 1*000 TON/TIL Motor tlolu tatta* Daalr Di < Marul Vratlataa Kiraya VarlIacM Maki M Ttchlıalıa lilıall > TON/TIL Altla 19 TON/YIL caaı 2«TON/YIL lalaayaa 10 TON/YIL Bakır Tallarl«40 KC/YIL Platla Va talaayaa 2019I01 TON/TIL Harcat'a Et) TON/YIL Hun.a4ır VaaıU Fra» Parçaları laalak ASCI/YİL Ravut't Eki MET/YIl Rot Sa ı.rotll»a kal Kala 6 Haziran 1994 Sayı: 219S2 RESMt GAZETE Sayfa : 21

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 28 Eylül 1994 Sayı : 22065 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK Kanun No. 6410 YAPILMASINA DAİR KANUN Kabul Tarihi: 22/1/2013 MADDE 1-28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956)

(Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000 Sayı: 23956) -1429- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 6.2.2000

Detaylı

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN BAŞBAKANLIK TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5508 Kabul Tarihi : 24/5/2006 MADDE 1-10/10/1984 tarihli ve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır.

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. 17/03/2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Aralık 2004 Çarşamba. Kanunlar Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 15 Aralık 2004 Çarşamba Sayı : 25671 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN

(3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN (3) SAYILI LİSTE KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : MERKEZ İHDAS EDİLEN KADROLARIN Serbest Toplam Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi G.İ.H. Gelir İdaresi Başkanı 1 1 1 G.İ.H. Gelir

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 28 Eylül 1994 ÇARŞAMBA Sayı : 22065 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı ; 94/5956 Milletlerarası

Detaylı

a) "Bakanlık" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) "Bakan" deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

a) Bakanlık deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, b) Bakan deyimi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında görev yapan memurların

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

(1/769) GENEL GEREKÇE

(1/769) GENEL GEREKÇE Dönem: 23 Yasama Yılı: 4 TBMM (S. Sayısı: 486) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Ağustos 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26969 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14012 Ekli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca

Detaylı

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI

31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : BAKANLAR KURULU KARARI 31 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28663 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4748 Ekli Kalkınma Ajansları Kalkınma Kurullarına Temsilci Gönderecek Kurum ve Kuruluşların Belirlenmesi ve Bazı

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan:

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI

KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN NİTELİKLER VE BU NİTELİKLERİN KODLARI KADRO VE POZİSYONLAR İÇİN ARANAN LER VE BU LERİN KODLARI 500 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜNÜ İFADE EDER. 775 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCILARINI İFADE EDER. 2975 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI KADROLAR TÜZÜĞÜ [(27.7.2015 R.G. 118 EK III A.E. 497 Tüzüğün), (4.8.2015 R.G. 120 EK III Düzeltme) ve (7.11.2015 R.G. 161 EK III A.E. 721) Tüzükle Birleştirilmiş Şekli.] BAKANLIKLARIN

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI BAŞVURULAR HAKKINDA GENEL ŞARTLAR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim

Detaylı

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk.

TURİZM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI. 1. Turizm Gen.Md. 2. Tanıtma ve Pazarlama. 3. Turizm Planlama ve Yatırımlar Dai.Bşk. 4. Dış İlişkiler Dai.Bşk. Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 2 Mart 1989 Sayı : 20096 Madde 38 Bu Kanun Hükmünde Kararname 18/3/1989 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Madde 39 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789)

T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Dönem : 22 T.B.M.M. (S. Sayısı: 789) Yasama Yılı: 3 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İspanya Krallığı Turizm ve Ticaret Devlet Sekreterliği Arasında Turizm Alanında işbirliği Mutabakat

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1

KODU UNVAN ADI ADET KODU UNVAN ADI ADET ----- --- -- 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 (II) SAYILI LİSTE KODU : 113202 : TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİİ A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - - - - - 115 TEKNİK UZMAN 2 230 AVUKAT 1 150 EĞİTİM UZMANI 1 310 MÜTERCİM 1 210 ÖĞRETMEN 1 601 TEKNİK ŞEF 3 980

Detaylı

-BKK CUMARTESİ

-BKK CUMARTESİ Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek

Detaylı

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ

IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ: (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/10 md.; Değişik: 20/3/1997 - KHK - 570/10 md.) IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ Sıra No Kadro ve Görev Ünvanı Tazminat Göstergeleri 1 Başbakanlık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 864 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 7.6.2007 tarihli 437 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Ekim 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Ekim 1996 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Ekim 1996 CUMA Sayı: 22777 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı:

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Ekim 2014 CUMARTESİ Sayı : 29149 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ 68244839-140.01-14-515

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikler 2017 Tablo 1. İdari personelin çalıştığı kurumlarla ilgili ilgili frekans ve yüzde değerleri Frekans % Devlet Konservatuvarı 7 2,3

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde)

ARANAN NİTELİKLER SINIF UNVANI DERECESİ BİRİMİ SAYISI ( Genel Şartlar 6. Madde) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN GÖREVDE YÜKSELME SINAV İLANI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İLİŞKİN İLAN EDİLEN KADROLAR ARANAN NİTELİKLER

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 26509) 687 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 1.5.2007

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığından: 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar

Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar 1111 KKAASSI IIM PPEERRŞŞEEMBBEE SSAAYYI II: : 992299 Bilgiye Erişim Merkezi ne Yeni Gelen Yayınlar Kaya, İnci. Türkiye deki kültür balıkçılığı ihracatında sektörel dış ticaret modeli uygulaması (Yüksek

Detaylı

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1)

TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) 6375-6377 TASARRUFLARIN TEŞVİKİ VE KAMU YATIRIMLARININ HIZLANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 2983 Kabul Tarihi : 29/2/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/3/1984 Sayı : 18344 Yayımlandığı

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 5 Ocak 1992 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 5 Ocak 1992 PAZAR Sayı : 21102 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 3 Kasım 1994 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. 3 Kasım 1994 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 3 Kasım 1994 PERŞEMBE Sayı : 22100 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 55 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nintarihi : 2/9/1983 No: 78 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No: 2680 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 03.07.2017/89-1 DAMGA, HARÇLAR, EMLAK, BELEDİYE GELİRLERİ VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI ÖZET : 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE

ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE ARELSEM ve BİLİM İSTANBUL İŞBİRLİĞİ İLE Kamu da Kariyer; Geleceğin Kamu Lideri İçin! KPSS KPSS Nedir? Kamu Personeli Seçme Sınavı Kamu kurumlarında görev alacak personeli belirlemek amacıyla yapılan bir

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 24.07.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27651 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİME HAZIRLIK SINIFLARI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı