T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Haziran 1994 PAZARTESİ. Kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Haziran 1994 PAZARTESİ. Kanun"

Transkript

1 T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Haziran 1994 PAZARTESİ Sayı : YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Tarihli ve 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi İle 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No ; 3993 Kabul Tarihi : MADDE Tarih ve 2809 Sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE Nisan 1992 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanıp Bakanlar Kurulunun 4 Mayıs 1992 tarih ve 92/2991 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiş olan Anlaşmaya göre kurulan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, "Galatasaray Üniversitesi"ne dönüştürülmüştür. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı olarak; a) Hukuk Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi İle Fen-Edebiyat Fakültesinden; b) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsünden; c) Galatasaray Lisesi ve ona bağlı ilköğretim okulu (llkokul)'ndan oluşur. Galatasaray Üniversitesinin Yükseköğretim birimlerinde yükseköğretimle ilgili mevzuat hükümleri uygulanır, ilk ve orta öğretim birimlerinde ise eğitim-öğretim hizmetinin yürütülmesinden, denetim ve gözetiminden, rektörlükle işbirliği halinde Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. Galatasaray ilk ve ortaöğretim birimlerinin öğretmen ve yöneticileri rektörün inhası üzerine Millî Eğitim Bakanlığınca atanır. MADDE Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE 5. Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli I sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir. MADDE Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. EK MADDE.4. Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : İçindekiler 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiştir. MADDE 4. Maliye Bakanlığının merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiştir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi Başkanı saymanlık yetkisini haizdir. MADDE Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. GEÇlCİ MADDE 29. Galatasaray Lisesine ayrılmış bulunan taşınır ve taşınmaz mallar Galatasaray Üniversitesine devredilmiş sayılır. GEÇİCİ MADDE 30. Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce atanmış personeli, Kanunla öngörülen nitelik, unvan, derece ve kazanılmış haklarına uygun kadrolara atanmış sayılırlar. Yürürlükten kaldırılan hükümler: MADDE 6.-6 Kasım 1992 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 92/3572 Sayılı karar eki; Galatasaray Eğitim ve öğretim Kurumunun statüsü yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 7. Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8. Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 5/6/1994 (I) SAYILI LİSTE AKADEMİK KADROLAR ( ) Kurumu : Galatasaray Üniversitesi Serbest Tutulu Kadro Unvanı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Profesör Doçent Y. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Eğitim - öğretim Planlamacısı (*) İki hazırlık sınıfı olan 5 fakülte ve 50 anabilim dalında faaliyet gösterilmesi itibariyle benzeri kuruluşlarla karşılaştırmalı olarak belirlenmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 2

3 6 Haziran 1994 Sayı : RESMt GAZETE Sayfa : 3 Kurumu : Galatasaray Üniversitesi Teşkilatı : Merkez (II) SAYILI LİSTE İDARt KADROLAR Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Üniversite Genel Sekreteri GtH ı 1 1 Üniversite Genel Sekreter Yrd. GlH Fakülte Sekreteri GİH Personel Daire Bşk. GtH Sağlık Kült. ve Sp. Dai. Bşk. GtH Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. GtH İdarî ve Malî îşl. Dai. Bşk. GtH 1 1 I Bilgi işlem Daire Bşk. GlH Yapı İşi. ve Tek. Dai. Bşk. GtH Öğrenci İşi. Dai. Bşk. GtH Sayman GtH Sayman GlH Sayman GlH Veznedar GlH Veznedar GtH Veznedar GtH Veznedar GlH Hukuk Müşaviri GlH Avukat AHS Şube Müdürü GtH Şube Müdürü GtH Şube Müdürü GtH Savunma Uzmanı GtH Sivil Savunma Uzmanı GtH Şef GtH Şef GtH Şef GİH Memur GtH Memur GtH Memur GtH Memur GlH Memur GtH Memur GtH Daktilograf GtH Daktilograf GtH Yasama Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Topla Daktilograf GİH Daktilograf GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Bilgisayar İşletmeni GİH 6 S 5 Programcı GİH Programcı GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Sekreter GİH Şoför GİH Şoför GİH Şoför GİH Ayniyat Saymanı GİH 3 1 t Fon Saymanı GİH Fon Saymanı GİH Fon Saymanı GİH Ambar Memuru GİH Ambar Memuru GİH Satınalma Memuru GİH (0 1 1 Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Santral Memuru GİH Mimar TH Mimar TH Mimar TH Mühendis TH l 1 3 Mühendis TH Mühendis TH Mühendis TH 6 1 l Restoratör TH Tekniker TH 4 I 3 Teknisyen TH Teknisyen TH Teknisyen TH Teknisyen TH 8 2 Teknisyen TH Tabip SH Tabip SH Tabip SH Yasama Bölümd Sayfa : 4

5 6 Haziran 1994 Sayı : RESM İ GAZETE Sayfa : 5 Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Diş Tabibi SH Dietisyen SH 3 1 l Dietisyen SH 4 t 1 Dietisyen SH 5 1, 1 Eczacı SH Eczacı SH Fizyoterapist SH Fizyoterapist SH Kimyager SH Kimyager SH Psikolog SH Psikolog SH Psikolog SH Psikolog SH Hemşire SH Hemşire SH Hemşire SH Sağlık Memuru SH Sağlık Memuru SH Sağlık Teknisyeni SH Sağlık Teknisyeni SH Sağlık Teknisyeni SH Sosyal Çalışmacı EÖH Sosyal Çalışmacı EÖH Sosyal Çalışmacı EÖH 8 1 l Öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH öğretmen EÖH Öğretmen EÖH Antrenör EÖH Antrenör EÖH (*) Öğretmenlerin büyük bir bölümü halen Galatasaray Lisesinde Millî Eğttim Bakanlığı kadrolarında görev yapmakta olup Kurum kadrolarına nakledileceklerdir. Yasama Bölümü Sayfa ; 5

6 Sayfa : 6 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : Serbest Tutulu Unvanı Sınıfı Derece Kadro Adedi Kadro Adedi Toplam Antrenör EÖH Yurt Müdürü GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Müdür Yrd. GİH Yurt Yönetim Memuru GİH 8 1 l Yurt Yönetim Memuru GİH 9 ı 1 Yurt Yönetim Memuru GİH 10 ı 1 Teknisyen Yardımcısı YH Teknisyen Yardımcısı YH Teknisyen Yardımcısı YH Kaloriferci YH Hizmetli YH Hizmetli YH Hizmetli YH Bekçi YH Bekçi YH Aşçı YH Aşçı YH Aşçı YH Kurumu : Maliye Bakanlığı Teşkilatı : Merkez EK CETVEL İHDAS EDİLEN KADROLAR Serbest Tutulan Kadro Kadro Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Adedi Toplam GİH Bütçe Dairesi Başkanı GİH Bütçe Dairesi Başkan Yrd TBMM Kararı Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirlerin ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar No. 320 Karar Tarihi : Ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının nedenlerinin, alınması gerekli tedbirlerin ve uygulanacak politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına; bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun tarihli 108 inci Birleşiminde karar verilmiştir. Yasama Bölümü Sayfa : 6

7 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 7 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 94/5596 Milletlerarası Andlaşma 14 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 2/5/1994 tarihli ve BDSY/ sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/5/1994 tarihinde kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Tansu ÇİLLER Başbakan Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI M. KARAYALÇIN Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 1. TEZ Devlet Bakanı N. KURT Devlet Bakanı E. ŞAHİN Devlet Bakanı M. GÖLHAN Milli Savunma Bakanı N. AYAZ Milli Eğitim Bakanı M. KÖSTEPEN Ulaştırma Bakanı M. T. KÖSE Sanayi ve Ticaret Bakanı A. ATEŞ Turizm Bakanı N. CEVHERİ Devlet Bakanı B. S. DAÇE Devlet Bakanı M. KAHRAMAN Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakanı Y. AKTUNA Devlet Bakanı T. AKYOL Devlet Bakanı A. A. DOĞAN Devlet Bakanı Ş. ERDEM Devlet Bakanı N. MENTEŞE H. ÇETİN İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı O. KUMBARACIBAŞI Bayındırlık ve İskan Bakanı R. ŞAHİN Tarım ve Köyişleri Bakanı V. ATASOY Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı H. EKİNCİ Orman Bakanı A Ş. EREK Devlet Bakanı N. TEKİNEL Devlet Bakanı V. A.ATAÇ Devlet Bakanı M. S. OKTAY Adalet Bakanı t. ATTİLA Maliye Bakanı M. K. DİNÇ Sağlık Bakanı M. MOĞULTAY Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı D. F. SAĞLAR Kültür Bakanı R. AKÇALI Çevre Bakanı Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Akit Taraflar olarak anılacaktır), ülkeleri arasındaki karşılıklı yarar esasına dayalı ticari ve ekonomik ilişkileri istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzulayarak, eşitlik ilkesi, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar çerçevesinde dostane ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. MADDE I Akit Taraflar, yürürlükteki milli mevzuatlarına uygun olarak, ticari ilişkilerini uzun vadeli, istikrarlı ve dengeli bir şekilde geliştirmek, çeşitlendirmek ve ekonomik işbirliğini mevcut imkanlar çerçevesinde genişletmek için gerekli önlemleri alacaklardır. Akit Taraflar, bu amaçla, ilgili tüzel kişileri, müteşebbisleri ve kuruluşları arasındaki işbirliğinin devamını sağlamak için gerekli uygun koşulları hazırlayacaklardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : MADDE II Akit Taraflar, ülkelerinde ithalat ve ihracata uygulanan gümrük vergileri, her türlü resim ve harçlar ile ilgili olarak birbirlerine en çok kayırılan ülke prensibini uygulayacaklardır. Bu paragraf hükümleri; 1) Sınır ve kıyı ticaretini kolaylaştırmak için komşu ülkelere tanınan avantajlara, 2) Gümrük birliği veya serbest ticaret bölgesi gibi taraf oldukları veya bundan sonra olabilecekleri anlaşmalardan kaynaklanan avantajlara, 3) Gelişme yolundaki ülkeler ile ticari ve ekonomik ilişkiler alanında özel düzenlemeler yapılması amacıyla sağlanan avantajlara, tatbik edilmeyecektir. MADDE III Akit Taraflar, ülkeleri arasındaki ikili ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmek ve çeşitlendirmek amacıyla, bilgi alışverişinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması, iki ülke işadamları arasındaki temasların teşvik edilmesi ve Türkiye ile Moldova'da düzenlenen uluslararası sergi ve fuarlara katılımın desteklenmesi hususlarında anlaşmışlardır. MADDE IV Akit Taraflar, ülkelerine ithal edilen ticari değeri olmayan numuneler ile fuarlarda teşhir edilmek amacıyla geçici olarak ithal edilen malların gümrük vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması yönünde gerekli önlemleri yürürlükteki milli mevzuatları çerçevesinde alacaklardır. MADDE V Akit Taraflar, her iki ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, bu Anlaşma hükümlerine göre imzalanan sözleşmelerin uygulanabilmesi için gerekli olan ihraç ve ithal belgelerinin verilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak için yetkili mercilerini teşvik edeceklerdir. MADDE VI Akit Taraflar, yatırımlar ve teknoloji alanında, ülkeleri arasındaki işbirliğinin, diğerlerinin yanı sıra, üçüncü ülke pazarlarına olduğu gibi kendi piyasalarına da yönelik ortak girişimlerin tesisi yoluyla desteklenmesi hususunda anlaşmışlardır. Akit Taraflar, ayrıca, aşağıdaki alanları diğerlerinin yanısıra, muhtemel işbirliği konuları olarak belirlemişlerdir. tarım ve gıda sanayii, tüketim malları üretimi, kimya sanayii, enerji, inşaat sektörü ve müteahhitlik hizmetleri, ulaştırma ve telekomünikasyon, turizm. MADDE VII İki ülke arasındaki mal ve hizmetlerin ithalat ve ihracatı ile ilgili tüm ödemeler, her iki ülkede yürürlükte olan mevzuata uygun olarak serbest döviz esasına göre yapılacaktır. MADDE VIII Karşılıklı ekonomik ve ticari faaliyetlerin gelişmesinde bankacılığın önemini gözönünde bulunduran Akit Taraflar, her iki ülkedeki bankalar arasında işbirliğini geliştirmek hususunda anlaşmışlardır. MADDE IX Akit Taraflar, işbu Anlaşma'nın uygulanmasını gözden geçirmek, uygulamadan doğabilecek sorunları incelemek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik olarak Hükümetlerine öneriler sunmak amacıyla Türk-Moldova Karma Ekonomik Komisyonu kurulmasını kararlaştırmışlardır. Bu Komisyon, her iki Hükümetçe atanacak temsilcilerden oluşacak ve karşılıklı olarak mutabık kalınacak tarihlerde, dönüşümlü olarak Moldova ve Türkiye'de toplanacaktır. MADDE X İşbu Anlaşma, Akit Tarafların yürürlükte olan ikili ve çok taraflı uluslararası Anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemez. MADDE XI İşbu Anlaşma'nın sona ermesi halinde, geçerlilik süresi içinde yapılmış, ancak vecibeleri yerine getirilememiş sözleşmelere bu Anlaşma hükümleri uygulanmaya devam edecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

9 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 9 MADDE XII İşbu Anlaşma, onaylanma işlemlerinin tamamlandığını Akit Tarafların birbirlerine bildirdikleri tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve beş yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, bu sürenin bitiminden altı ay önce Akit Taraflar'dan biri Anlaşmayı sona erdirmek istediğini yazılı olarak bildirmedikçe, bir yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır. Ankara'da 14 Şubat 1994 tarihinde İngilizce iki orijinal metin olarak düzenlenmiştir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMET t ADINA MOLDOVA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA Fikri SAĞLAR ANDREI KEPTINE Kültür Bakanı Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı Agreement on Trade and Economic Cooperation Between The Republic of Turkey and The Republic of Moldova The Government of the Republic of Turkey and the Government of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the Contracting Parties), desiring to promote and diversify the mutually advantageous economic and commercial relations between their countries on a stable and balanced basis, aiming to strengthen further their friendly relations within the principle of equality, mutual respect and common benefits, have agreed on the fallowings: ARTICLE I The Contracting Parues, in accordance with their national legislation in force, shall take the necessary measures in order to develop and diversify their trade relations on a long term, stable and balanced basis and to expand economic cooperation within the framework of existing possibilities. The Contracting Parties, for this purpose, shall prepare the necessary favourable conditions to provide the continuity of cooperation between their relevant legal entities, entrepreneurs and organizations. ARTICLE II The Contracting Parties shall grant each other the mostfavoured-nation treatment with respect to custom duties and charges of any kind applied to importation and exportation in their countries. This provisions shall not apply to: 1) Advantages granted to neighbouring countries to facilitate border and coastal trade, 2) Advantages which result from agreements leading to a customs union or a free trade area to which either of the parties is or may hereafter become a party. 3) Advantages granted with the aim of creating special arrangements with developing countries in the field of economic and trade relations. ARTICLE III The Contracting Parties, aiming to improve and diversify the bilateral trade between their countries, agreed to facilitate and accelerate the exchange of information, to encourage contacts between their businessmen and to support the participation in international exhibitions and fairs organized in Turkey and Moldova. ARTICLE IV The Contracting Parties, in accordance with their national legislation, shall take the necessary measures to exempt from customs duties and taxes, the non-commercial samples imported into the country and the goods temporarily imported for the purpose of exhibition in fairs. ARTICLE V The Contracting Parties, in accordance with the legislation in force in each country, shall encourage their authorized agencies to facilitate and to expedite the issuance of the export and import licences required for the implementation of contracts concluded within the framework of this Agreement. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

10 Sayfa : 10 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : ARTICLE VI The Contracting Parties agreed to support the cooperation between their countries in the field of investments and technology, inter alia, through establishment of joint ventures in their territories for their domestic markets, as well as for third country's markets. Furthermore, the Contracting Parties identified, among others, the following areas as the possible fields of cooperation. agriculture and food industry, production of consumer goods, chemical industry, energy, construction and contracting services, transportation and telecommunication, tourism. ARTICLE VII All payments pertaining to imports and exports of goods and services between the two countries shall be effected in convertible currencies, in compliance with the legislation in force in each Country. ARTICLE VIII Taking into account the importance of banking in developing mutual economic and commercial activities, the Contracting Parties agreed to promote the cooperation between the banks of their countries. ARTICLE IX The Contracting Parties decided to establish a Turkish-Moldovian Joint Economic Commission in order to review the implementation of this Agreement, to examine the issues arising from its implementation and to make recommendations to their Governments for further expansion of bilateral economic and trade relations. This Commission will be composed of the repsesentatives appointed by their respective Governments and meet on a mutually acceptable dates in Moldova and Turkey, alternately. ARTICLE X This Agreement does not affect the rights and obligations of the Contracting Parties resulting from bilateral and multilateral international agreements in force. ARTICLE XI In the event of the termination of this Agreement, its provisions shall continue to apply with respect to any unfulfilled obligation under the contracts concluded during its period of validity. ARTICLE XII This Agreement shall enter into force on the date when the Contracting Parties notify each other that the ratification procedures have been completed and shall remain in force for a period of five years. This Agreement shall automatically be extended for a period of one year unless either of the Contracting Parties otherwise notify each other in writing, six months prior to its expiration. Done in Ankara on February 14, 1994, in two originals in English language. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FİKRİ SAĞLAR KÜLTÜR BAKANI FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ANDREI KEPTINE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

11 6 Haziran 1994 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 27 Mayıs 1994 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞAHlN'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Necmettin CEVHERİ Başbakan V. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 27 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 27 Mayıs 1994 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde Gürcistan Cumhuriyeti'ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin ŞAHlN'in dönüşüne kadar; Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Bekir Sami DAÇE'nin vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI T. C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 27 Mayıs 1994 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MOĞULTAY'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman ŞAHlN'in vekalet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arzederim. Necmettin CEVHERİ Başbakan V. TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 27 Mayıs BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 27 Mayıs 1994 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Uluslararası Çalışma örgütü (ILO) tarafından düzenlenen 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansına katılmak üzere, 6 Haziran 1994 tarihinde İsviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MOĞULTAY'ın dönüşüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Erman ŞAHlN'in vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : İçişleri Bakanlığından : Yönetmelikler Mahalli İdareler Fon Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 19 Eylül 1984 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 20 Mart 1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 4 Mahalli İdareler Fonundan valilik emrine gönderilen paranın bir yıllık tutarının 20'si ildeki köylere yardım yapılmak üzere ayrılır." MADDE 2 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 6 Ocak 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle değişik 6 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Belediyelere, her sene başında İçişleri Bakanlığınca tesbit edilecek azami proje keşif tutarını geçmeyen hizmet ve yatırımların % 70'ine kadar yardım yapılır." "Proje tutarı, Bakanlıkça tesbit edilen azami miktarı aştığı takdirde aşan miktarı belediyenin kendi imkanları ile tamamlayacağı m taahhüt etmesi ve belgelendirmesi halinde, projeye ikinci fıkra gereğince yardım yapılır." MADDE 3 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 10 Mahalli İdareler Fonu Gider Hesabında toplanan miktar içişleri Bakanının onayı ile illerdeki yardımdan yararlanacak belediye sayıları ve kalkınmada öncelikleri esas alınarak, Valilikler adına Bankada açılacak bir hesaba gönderilir. Valiliğe (Mahalli İdareler Müdürlüğü) gelen talepler incelenerek uygun görülen yatırımlara yardım yapılması hakkında vali onayı alınır ve yardımın ilgili belediye emrine gönderilmesi İçin Bankaya talimat verilir." MADDE 4 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 12 Yardım tahsisleri, Valilikçe kabul edilebilecek mücbir sebepler dışında, alındığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmaya başlamlmaması veya iki yıl içinde işin bitirilememesi halinde, Vali Onayı ile iptal edilir. Tahsisin tamamı Fona iade ettirildiği gibi sorumlular hakkında bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre işlem yapılır. Fon yardımı ile gerçekleştirilecek bir proje veya hizmetin herhangi bir sebeple gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi veya zorunlu nedenlerle uygulanmasının mümkün olmaması halinde, durum en kısa zamanda Valiliğe bildirilir ve Valilikçe verilecek talimata göre hareket edilir." MADDE 5 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Madde 13 Yapılan çalışmalar ve ödeneklerin harcama durumları hakkında her ay düzenli olarak Valilik aracılığı ile Bakanlığa bilgi verilir." MADDE 6 Mahalli idareler Fon Yönetmeliğinin 5 Aralık 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle değişik 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: "Valilik Mahalli İdareler Müdürlüğünün fon hizmeti ile ilgili kırtasiye ve demirbaş alımları için yıl içinde kullanılan paranın % 3 (yüzde üç) ünü geçmeyen miktarda ve vali onayı ile harcama yapılabilir." MADDE 7 Mahalli İdareler Fon Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini içişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

13 6 Haziran 1994 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa : 13 Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Afyon iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 28/3/1991 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İsletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir. a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, araştırma, proje değerlendirme ve geliştirilmesi veya organizasyonu ve benzeri hizmetler yapmak, b) Eğitim organizasyonu (kurs, seminer ve sempozyum düzenlemek hariç) ve fizibilite etüdü yapmak, c) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi (Beşmilyon) TL.'dir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." MADDE 4 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yürürlük MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi yürütür. Rektörü Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE 1 16/12/1986 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

14 Sayfa : 14 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi, algıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 3 a) Yükseköğretim Kurumları altındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, arattırma ve benzeri hizmetleri yapmak, b) Fizibilite etüdü, eğitim organizasyonu (kurt, seminer ve sempozyum hariç) hizmetleri ile bunlara ilişkin raporları düzenlemek, c) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki tekilde değiştirilmiştir. Madde 5 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesinin sermayesi (Birmilyon) TL.'dir. MADDE 4 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." Yürürlük MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Afyon Kocatepe Üniversitesinden : Anadolu Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik MADDE i 20/5/1987 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anadolu Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye işletmesi Yönetmeliğinin" adı "Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2 Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki tekilde değiştirilmiştir. Madde 3 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye işletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir. a) Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ite gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek bilimsel görüş, araştırma, proje değerlendirme ve geliştirilmesi veya organizasyonu ve benzeri hizmetleri yapmak, b) Faaliyet alanları ile sınırlı olarak mal ve hizmet üretiminde bulunmak. MADDE 3 Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 7 "Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür." Yürürlük MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 8

15 Yürütme ve tdare BOlOma Sayfa : 9 Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığından Tebliğler 1/1/ /2/1994 Tarihleri Arasında Verilen Yatının Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı TEŞVİK»Elli TOPLAN SIRA SELCE NO NuRACAAT SAHİCİ YATIRI» 0 TARİHİ»»BESİ YATIRININ NEVİ (MILYON TL> 1- TARIM 1- HUIııl urall» ANTALYA-Korkulali F1NAN5AL KİRALAMA i 1/02/94 VAKIF DENlI FİNANSAL KISALANA AB in»»- Cao.Ca.nuyu vınr imam Noııo/B-201 ııootoı IINIR-Tıra BaYeS W KOMPLE YENİ YATIRIN 13/02/9» L0N15ER» PEYZAJ VE Sı/1 BİTKİLERİ ÜRETİN RA2ARLAHA LTB.STI. Hocaoa»a Nah.OrhanİYa Cad.Nel3/14 falnea-zlstamfın. 3J KııTAHYA-Blaa»- KOMPLE YENİ YÂİIRIH 21/02/94 91HBER 5EMAC1L1K VE TERNAL TUR.TIC.At. ' Slaav/KuTAHY» SABİT YATIRIN (NİLYDN TL' OOVİZ KULLANINI IST1KDAH (BİN 41 KI6I TANİNAN TEŞVİKLER Y.t.-IlOO C.H.-IlOO T.P."IKBV» T.P.-IKOVUO VRHt M C.H.-IIOO T.P.^IKOV.IO FKK't 40 ILklıal Vralla TOPLAMI»ELCİ SAYISI 3 10.»»2 51, TANIN SEKTÖRÜ TOKANI SELCE SAYISI , MADENCİLİK 1-»«imeII S2I -Slla KOMPLE YENİ YATIRIN 24/01/94 BİLEK INS.SAN.VE T1C.AS- Halaıkarsaıl Cal.Nl>t211/4 SUM/llTANSUl 1 334*4 AFYON KMPLE YENİ YATIRIN 21/01/94 1ZNIRL10OLU NA0ENC1L1K SAN.VETtC.LT0.9Tt. Afyon Dualuptnar 2.Cad,unvar Aat.NollBlt AFYON NU0LA-««y4Hı»«r» KOMPLE YENİ YATIRIN 21/01/94 ÇOBANLAR NERNER HA0ENCIL1K TURUN TlC.VE 1N(WT AS. 7u»a CaLMalA SoA.NPUA/B YanttaMIr/AJKAllA 7 39*19 KUTANY* TEVSİ M/02/94 MERCAN NEDICRCILIK SANAYİ TlC. İTH. IHR.AS. Bahçaclk Yolu «00.!tt. ikahltaf/afyom 1 35S71 -lanyar KONPLE YENİ YATIRIN 01/02/9«IKON 1*5.SAH.VE 7K.LT0.ST!. Orıınııa Sanayi S»Um Yolu ( Çat'a/KOCAELİ ANKARA-Hayaanı KOMPLE YENİ YATİRİM 09/02/94 K1YINTAS NERNER SANAYİ VE T1C.LT0.ST1. Buruk Sanayi J.Can.NOIS0/27 ANKARA , C.H.-IIOO ,300 23, C.K.-tlOO T.P.-UCDV*10 vmı. FKK-I M SHKE3 12, T.P.«tKDV«IO FKK-I M SSK-KE C.N..I100 HO FKK-I 10 SSK-KES C.N.-SİOO T.P.-XKDV«10 İL-OH C.N.-IIOO T.P.«IROV<IO FKK-I 10 SSK-KE3 TAK KAPASİTEDE uretececi NAL VE HİZMETLER H4nl«r Y*L)ltirlcllIfl konutunla kiraya varllacak aaklna va LaçhlzaLın İthali 1240 N2 Sarada 1 İOOOOOO AOET/YIL Sul Blltltl N2 Sarada: Bllklıol Vralla (Jaotarnal Enarjl İla ItLaalıl 2OO00 TON/YIL KaaurI İr ) 1000 TON/YİL Kil 1000 M3/YIL Maraar BlakIIR.3121) M2/YIL Horaar Lavha 35» N3/YIL IRraV Blak I1R.39B9) M2/Y1L MarMr Lavha 4200 M3/YIL Navcufa Eki 4000 N3/YIL (karaar tlak N2/Y1L Mavcut'a Eki N2/Y1L Maraar Lavha İR.1123.IR.1371,!R.I N3/YIL Kalkar IIR.39S9) vrttial 2000 N3/YIL Maraar Blak (İR M2/Y1L Maraar Lavha 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa : 15

16 Yürütme ve tdare BölUmü Sayf* : 10 TEŞVİK «EKİ SİM SELCE NO NuRACAAT 5«M1Bı «0 TARİHİ «ÜRESI»«TıBıB1M NEVİ m KUTAN»A-TaA«l. KOHPLE TENİ YATIRIN OT/OJ/M MOIU NADENCILIK LT0.ST1. YaAl Hah.Kac.aMfoAl» Sbk.*ol3/3 Tavıaalı/KvTAHV* 11 33S90 IITANSUL-Sllt KONPLE»E»l VATININ 11/02;«ETILEN KA0ENCIL1K SAN.VE TıC.AS. «CINMM uaatıi «teıııs'e Kalıkor/ISTMSUl 11 ntıt ANTALYA KONPU mı VATIRIN 14/02/*«ANT INŞAAT TAANHvT TUNI2N VE T1C.LTD.ITI«Cvanurlyat C*d.Nal76 KaltA ANTALYA 11 39tn SURDUR KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/»«CE8NAV HER SAN.VC TK.LTS.STI. Kurtulut Ctd.14*112 AfYON M mi NVTANYA-TAVMAI. KOMRİI TtNI VATININ 22/02/»» IRIN MNNCIL1K T1MIIN tan.vc TK.LTS.STI. YMt NM.McıarlfDİlu Eat.I«l3/l Tavımı ı/nitwiya İt 3SI4T HAI.ATYA NOHFIE YtM YATININ 23/02/«COŞKUNLAR IMMNCIL» İNŞAAT TICARET VE TUNU» LTt. Tt. PTT Tanı Taaalll (e*.100.yıl NartMİ KaH2 H0II2 NNLATVA İt 35TSS II1ANM. KONPLE YENİ VATININ n/oım 'tut İtim SAN.Al. lalanicnh» laüat CM.No-ltO Oalraıl KarMar/ltfANSM. İT 33V5J AOIVAIUN-Calbaıt KONPLE YENİ VATINIM 24/02/44 UÇANLAR CAİETECILIK NATİAACILIN MN.Vı TIC.AI. «DSYA»Ol» N»l7* tatl'l/ankaaa 14 33*74 lallımin-laıkırtaa TCVfit 21/02/««OANOıNNA NENNEN SAN. VE TIC.AI. E*l<t»ll- At'altı V.K». SaaS-raa/MLIltElI* TOPLA» YATIRIP. (NILVON TL) SABIT YATIRIN ınılvon TL) 0DV12 KULLANIN! HIN > İSTİHKAR KıSı TANıNAN TEŞVİKLER 22.11» *7 20 C-N.-ttOO T.P.«1KBV*I0 FKK.1İ40 SSK-KES * *0 42 C.N.>1ıOO FKK-ı « » 50 C.N.-tlOO T.P..1KOV-10 PKK»l «0 «.031 «.53» m 25 C.N.M100 T.P.>tKOV«10 FKJCt 40 SSN-KES I4.4SS Uf 20 C.N.AııOO T.P.'MSVMO FKK"I M SSN-KE3 17.«7 I7.J e.n.-tıoo T.P.>MSVtlO ENKrı,0 t»-mi » CN.-ııOO T.P.-IKOV«IO P«-t w 3».»23 3» C.N.otlM T.P..IKJV10 rtck-i *0 ISKKE] ıt.su ıt.»«50» 1* (.«UM T.P.-IKOVMO FKK-1 40»1A-M3 M Mlllt TOPLANI MLCt UVIII U «45.17» 27.SM II.»M 3»2 MKacn.ni mnmt TOPLANI SELCE unu ıs»43.17» «11,»33 3»2 tnalat > o C><a v* Kıl M 33*9 CAAWOULE*tllM. KONPLE YENİ YATIRIN 24/01/»«OCNtRCI KONSERVECİLİK AS. Plata BRPIAI Glı Suyükdara Cao.Rayda* Eok.KUI2 «tiak/irannan. 3t sam tttansn. mtcmızastta 04/«I/f< CANLICA ALKOLSL>1 İÇKİLER. SAN.VE TlC.At. «ıtamlıato Kucak c*>t<ca Caa.Ntt.4S uatudar/iatanml »4I AOANA FINVtNSAl. Kİ KALANA ıs/ojm ECE FINANSAL KINALAIM AS. «uyuldara CAN.NollM Katili «7S e.r..ııoo T.P.-UOVMO MM. FKK'I *0 12. OM SM 0 C.N.-I1M T.P.-ıKOV 20.0*» 20.0*» e.«.-tıoo FKK'l'M TON/YİL LlAyll Kaatiru N/V1L Sakta Kili TON/YIL Fayanı KI ıı TDN/VIL Yar Karo»» «ııı TON/YİL Kınla Kil (IR.ı»«7ıııR.227ll N1/Y1L Ittraar U»ka N2/YıL Narwr Par»» TAN KAPASİTEDE ureteceol NAL VE HI2NETLER 2000 N3/YIL flaraar *]o4 lll-tftl TON/YIL KaMlr (1R-J542I TON/YIL NaNar. «akını 1IR-3774) N2/YIL Nanar Ltntu «2/YIL Craalt LaAa 0000 TON/YIL Srtkat Naatır 7S0» N1/Y1L Harcat'» Ekt 2500 «Jı-YıL rtaraar Itoi 11«.375»! R2/YIL Ikmıa'a Eki N2/YIL PMraar Lavka 1500 TON/YIL Saıalr* Roaaarvatl 4120 TON/YıL «««0114 Plııa «04«Uratlal 1400 TON/YIL «Mttt.lt, SoaaUl tummmıl SolOarH 43*04»20 LİTRE/YIL (IMvtırLICMİı K»»rub»t CıOa Saktarvn* Kiraya Varılacak Naklna Tafhfıaiı» İtftall Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 21952

17 YOrOtme ve tdare Bölümü Sayla : 11 TEŞVİK SIM BELCE «0 NO TARİHİ u SUU 23/02/ ZS/02/94 YERI NvRACAAT SANISI ADRESİ YATIRININ «EVİ AOANA MHIPLE YENİ YATIRIM BEYLER CIOA SAH.VE TIC.AS. Martla Yolu Uıart B.Dikili Kav aal 11.K». AOANA BURSA-Vanlyanlr KOMPLE YENİ YATIŞIM COŞKUNLAR CIOA SAN.VE TIC.AS. Dualupınar Cad.N(>:43/2 Cabıc1/ANKARA TOPLAM YATIRIN (MİLYON TL» 2» 3591«SVRSA-K.H»! KOMPLE TENİ YATIRIN /02/94 TuRSA DONDURULMUŞ CIOA ÜRvNLERl İTHALAT İHRACAT SAN.VE TİC Daraıtad Cad.Noı2/A Carfaaba/BUftSA /02/9» /02/94 a 3S97J 23/02/9» BALIKESIR-Hanyaf MODERNİZASYON KOYllRCuDOllLLAftl CIDA KANtiLLERt SUT SAN.VE UCl.70.STl. tlalt.pt Nah.Mcı Uya» Sok.No"19 Manyat/BALIKESİR «WARA-Sl»cın KDHPLE»ENİ YATIRIN NUH TİCARET VE SANAY1 AS. lıkltlar Cad.Saayatl Sek.KoH (OIOIOI lllltlar/ankafta ANASYA-Suluova TEVSİ BİRLİK SEKER SAN.VE TIC.lTt.STI. Hançarll Hall.Abbaıatl Sok.N6l9/A BAHSİM SABİT YATIRIM (MİLYON Tl) DOVIZ KULLANIMI (SIN «1 İSTİHDAM KI51 TANİNAN TEŞVİKLER « ISO C.H.'IIOO * a»0.8*6 0 ıso CM *IO C.H.-IIOO T.P.-IKOVHO 25,165 21,SİS t.n..ııoo T.P.-ZKBV 26»,379 25«. 37» C.H.-UOO FKK»I 50 Gıda va Ickl TOPLAMI BELCE SAYİSİ S07.9S İMALAT I - uokvm v» Clyla /01/94 2» 3SS79 Ot/02/ M0 01/02/ U9 10/02/ S909 19/02/ U/02/94 ZONGULDAK KDHPLE YENİ YATIRIN»AKLE TEKSTİL SAN.VE TIC.LTt.STI. Yaılltflrak Bakkal Sok.ufurlu Han TEVSİ HAS ÇORAPÇILIK SAN.VE TIC.AS. Olakcılar Pataakcı Cayır, Cad.Birlik Han Noı9/4000 Eyup/ISTANSUL -Bayraapata TEVSİ FAS TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Dualupınar Cad.Ulusal! ı Halan S»k.Nol Bayraapaıa/ISTANBUL KOMPLE YENİ YATIRIR AKYOZ TEKSTİL YIKANA SAN.VE TIC.LTB.STI. Harlar Man.Solu!1«Hanaal Paıa Ca».Na>2«C.njoran/ISTAHIUL DENİZLİ KOMPLE YENİ YATIRIM EMEK TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Paaukkala İlhanı Nol«7 BENİZLİ DENİZLİ KOMPLE YENİ YATIRIM CULCu TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Bayraayarl Kaaaoftu Caraıaı No BENİZLİ " T.P."»K0V«IO FKK-I 60 SSK-KES 14.1*3 11.« C.R.'SİOO FKK'I , V.I.-I30 C.M.allOO Mİ CM T.F.-IKDV » 13 C.H.-IIOO FKK-I 10 7, C.M.allOO FKK-I 10 TAH KAPASİTEDE ı/retececi KAL VE HİZMETLER 146M TON/YIL Mtyva Suyu Uratlal 6000 TON/YIL Konıtrva uratlal 4000 TON/YIL Hayva-SabJa Soklaa» 65 TON/CuN IH«vrut>Sut«anlS..t Haaullart Uratlal 2S0 TON/CuN Butday l layaraki TON/YİL Kakama uratlal 1642 TON/YIL Mavcul'a Eki 1200 TON/YIL KrUtal Sakardan K.p Sakar uratlal KC/YIL Yuvarlak OrjU Kuaaı 26SO0 KC/YIL Dül Drsij Kuaaı ADET/YIL Hırtla!If Nakı» DuZINE/YIL (MavcuilKKItn Çorabı DuZINE/YIL Mavcut'a Eki DuZİHE/YIL Havlu Çorap ADET/YIL Mavcut'a Eki ADET/YİL KuMtallf Kenflttlym KC/YIL Mavcut'a Eki KC/YIL Yuvarlak Oraa 1100 TON/YIL toyl-tarblya KC/YIL Plauklu Kuaat Soyaaa KC/YIL Paauklu Kt»»t Ta>la»a/Yıkaa« CIFT/YIL Erkal Coralı ADET/YIL Nlk, 6 Haziran 1994 Sayı: RESMt GAZETE Sayfa : 17

18 Y Urüune ve tdate BölümU Say fa : 12 ttsvm SİM BELCE MI mı TARIHI 34 33*14 li/02/ » li/02/94 3e /« /02/94 VERİ MÜRACAAT SAHIBI ADRESI YATIRIMIN «EVI ZONGULDAK KOHPLE YENİ VAT İRİH NIL1EN MÜTEAHHİTLİK HAFRİYAT VE TtC.LTO.STl. Farahavlar Yanıyol Erclyt» Sok.Noıli Mlllan Binan Tarlaya/ISTANBUL ISTANBUL-Cılloıaanpat» KOHPLE TENİ YATIRIR Y1UI TEKSTİL SAR.VE 71C.LTD.5T1. Hacıaıraf Sok.NplS/7 KaLıl-2 R«Bİ/ISTAN UL ISTANBUL TEVSİ CENAL TEKSTİL SAN.TURİZM YATıRıR VE 016 TIC.AS. thbailyü NAh.U:ur.rayır Cad.No'20 Haydarpaşa Kad1key/lSTANBUL USAK TEVSI ERER MENSUCAT TIC.VE SAH.45. Etlik HaH CuA-t 5ok.Noı2C/A USAK BURSA-E>al*dly«> Sınırları Dıfi ENTECRASYDN 22/02/94 CuLIPEK TEKSTIL TİC.VE SAN.AS. Gaçlt Koyu Sonu E.Mudanya Tol Ayrısı BURSA 3» /02/ /02/94 EHlURUM-Or9.nl,. Sanayi 6.l 5.ıl KOMPLE YENİ YATIRIN ALPER TEKSTİL TAAHHuT VE DIE TIC.LTO.Stl. Cuahurlyat Cad.Yavuı 5ok.Hoı 2 VAnl Dudullu Varanlyt/ISTAHBUL KAHRAMANMARAŞ KOHPLE YENİ YATIRIM HEM TEKSTİL SAN.VE TIC.AS. Kurtulul P-Ah.Carıtba.ı Art» Callarla Katl2 KAHRAMANMARAŞ » KOMPLE YENI YATIRIM 23/02/94 AKCAG TEKSTİL S4H.T1C.LTD.IT1. Aflrafandt C4d.Nol43/5 Slrkacl/tSTANİUL » 2J/02/ /02/ /02/94 KOMPLE YENİ YATIRIN GERlîEF TEKSTİL TIC.VE SAK.LTD.8TI. RıFkı Tonkılr Cad.Not42 IdtAlLApt Küçükyalı. KOMPLE YENİ YATIRIN BAŞARAN ÇORAP SAN.TIC.LTD.5Tf. Yaılldlrak Nrrlp ETandl Sok.No/24 Ealr.»n,./18TA«BUL DENİZLİ TEVSİ NAKOSAN NAKİS KONFEKSİYON TEKSTİL SAR.VE TIC.AS. Burıa Cad.Evliya Caall Kar.ııı Nol4 DENİZLİ TOPLAM YATIRIN 1NILY0N TLI S4BIT DDVI! VAT IRIM KULLANIMI inilvon TLI <B1N «1 İSTİHDAM US! TANINAN TEŞVIKLER 53.57i 47.27i C.M.-ZIOO FKK-r 40 10,142 t CM C.M.-ZIOO VAHl.j FKK-Z 40 2S ! CM FKK C.H.-IJOO T.P.-ZkCvVIO FKK , C.R.-ZlOO VRH1. FKK-Z OOB 241, İ4İ 113 C.N.-IlOO T.P.-IKOV FKK-1 50 SSK-KEJ 34.İSA 31, es C.M.-IIOO T.P.-1KDV+10 FKK-1 30 T AH KAPASITEOE URETECECI MAL Vt HlIMETLER ADET/YIL SanttUk Çuval A0ET/V1L Huhtallf Konraktlyon 10B000 KC/YIL Yuvarlık Ora KC/YIL MavCvt'a Eki KC/YıL Orpa Kuaıt 3100BO KCVY)L Havcut'a kl 270OO0 Kt/YIL Strayhjarr, İplik 16B00A KC/YIL NavcuL'a Eh KC/YIL Kaagarn iptik R2/YIL navcul'a Eki H2/VIL Halı la.itli KC/YIL Maveul'a Eki KC/Y/L Boy.aa ADET/VIL HavcuV'a Eki ADET/VIL BatUrty* lakuiı M/V1L IMavcullTarbiya Edllalı Kuaıı DET/V1L Mtllf Nakıılı Trlte ADET/VIL flunlıllr Dut TrUo 1747 TON/YIL 20 Na Opan-End Pa»»k Ipllil KC/V1L Yuvarlak Oraa «uaa ,140 1.(81 35 CM ADET/YIL VaLAk Ortuıu ııtj.teo C.M T.P.-ZKDV» ,130»1 3 C.H.-IIOO FKK-Z 40 SOOOOO OullNE/YlL Erkak V» Bayan Çorap» ADET/YİL Havcut'a Eki ADET/YIL Nakı. Sayfa : 18 RESMt GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 219S2

19 Yürümeye İdare BOlümüSayfa. 13 TEŞVİK VESI SİRA BELCE ND NvRACAAT SAK1BI «0 TARİHİ ADRESİ YATIRININ NEVİ «9 3397* TEVSİ 21/02/««EKEN ORHE SANATİ VE TİCARET AS. Aiaadat Ca.Ke.i50 Kilitli uıkudar/lstaatul M 2997' TEKlROA0«CtrhfJkty OrjtBİIt S.».»» FINANSAL K1RALANA 21/02/9«ALBARAKA TURK ÖZEL F1NANS KURUNU AS. Suyukdara Cad.N0l7B 1B0290) HacIdlyttay/ TOPLAN YATIRIR (HİLVON TL) SABIT YATIRIN IMKVOH TL1 DÖVİZ KULLANIRI ısın tl IŞTINDAN K1S1 TANINAN TEŞVİKLER , C.H.-IIOO 7.DO0 7, Y.t C.R.-1I00 Dokuaa * Clyla TOPLANI BELCE SAYISI 19 Bil B03 3- IRALAT 3- Oraan Urbalar! 47 3SS2A FİNANSAL KİRALARA 19/01/9«ALBARAKA TuRK ÖZEL F1RANB KURUNU A9. fuyukdara Cad.»<7l 1(02901 Nacldlratay/IBTANBUL «t AOANA-Dr-antz. Sanayi Balsaıl KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/9«SET DRHAN vrvnlerl SAN.VE TIC.LTD.ST1. Savdan Cad.No.'231/A ADANA «9 3S9«9 80LU-0uıca KONPLE YENİ YATIRIN 24/02/94 ONEYSAN DNEY KAPLANA ACAC SAN.VE TİC.AS. Favii CAtaat Oad.Boıtanlar Yolu Noı39 NA l tapa/16tanbul AOANA-Organlz. Sanayi Balsaıl KONPLE YENİ YATIRIN 23/02/9«CENnAY DEKORASYON KOBILYA SAN.VE T1C.LTD.5T1. Saklrpaıa Ha».1123/1.Sol.Nol20 ADANA Y.I.-I30 c.n.-tıoo TAH KAPASİTEDE ı/retececi HAL VE HİZMETLER 4B7S0 KC/Y1L Havcul'a atı KC/Y1L Oraa Kuoa« ADET/YIL Navcut'a Ekt ADET/YIL Oraa Konfatılyon Dokua4 Stktaruna Kiraya Varllacat Matına Tachlıatın İthali Oraan urunltrl Konutunda Kiraya Varılacak Haklna Taçhısatın ithali T.F.-IKDV N3/YIL Ah ap Yapı Elaaanları» « C.H.-IIOO T.P.-IKOV c.n.-zıoo Oraan urunvtrl TOPLANI BELCE SAYISI 4 « C IRALAT 4- Kağıt 31 33S23 KDCAELİ FINANSAL KİRALARA 19/01/94 DİE TİCARET FINANSAL KİRALARA A9, Juyılkoara C.4.KOİ37 ( Ayarafta/ KONPLE YENİ YATIRIN 23/02/94 LİDER TuKETlH urumleri SAN.VE TlC.AS. Olo Sanayi SHall Sayraa Cad.NotS «.Lavant/ISTANBUL Y.1.-I30 C.R.-II ) T.F.-IKDV Ka lt TOPLARI BELCE SAYİSİ IHALAT 3- Dar) ya Kaıala HANİSA TAMAHLARA 3W0W94 ucel AYAKKABI SAN.VE TtC.LTD.STI. VazIroAtu Kayu KANIŞA I7.44S 14.74» C.K.-tlOO R3/YIL HOF laalatı 1300 ADET/YIL Huntallf Mobilya Kaç ıt Konulunda Kiraya Varılacak Haklna Taçhiıattn ithali TOR/YİL Tuvılat Kaildi «a Kat,t Havlu ADET/YıL fhavcuuerkak Ayakkaom laall 6 Haziran 1994 Sayı : RESMİ" GAZETE Sayfa : 19

20 Y UrUtroe ve İdare BdlümO Sayfa : 14 TEŞVİK»ERİ SİM BELCE NO RuRACAAT SAHİBİ NO TARİHİ»ORESI YATIRININ NEVİ rlalatya-orb.nlı«sanayi Balfaıl FINANSAL KİRALARA IS/02/V4 ALBARAKA TuRK ÖZEL FIRANB KURUNU «S. SuVubdara C«4.Netli ( r^ldtyakay/istanbi". TOPLAN YATIRIN 1HILY0H TLI SABİT YATIRIN IH1H0N TL) D0V1Z KULLANIRI İSTİHBAR (BİN 4) KtSt TANİNAN TEŞVİKLER «, Y.t.-140 C.H KKD».JS0 Bari >a «akala TOPLANI BELCE SAYISI 2 24, IRALAT 4- Lattlk SS 3366«ZONCULDAK TEVSİ 11/02/9«KAHPEN KANEDENİZ PENCERE VE KAPİ SANAYİ TIC.AS. CAtlpAfa Cad.TaRIr KaraoSvı Sok.lfzuftcarat KUZ I0NCU.1AK » C.N.attOO T.P.-ICTV FKK.Z 40 SSK-KES Lattlk TOPLANI SELCE SAYISI « IRALAT 7- Klaya 34 33B23 KOCAELİ DARSSOAZ CIDERHE 17/01/94 TUPKAS TuRKİTE PETROL RAFİNERİLERİ AS.CEKCL NVO-KDCAELI Tupra» Caıt.Hijd.PKl2ll 14)002) Ksrf.l/KOCAECI TEKIRDAO-Corlu KOHPLE YENİ YATIRIN 23/01/«IPAS İPLİK SAN.VE İHRACAT AS. Turkocafı Cad.lttanbul ilhanı NoM9/B Katı» CiS.lOrlu'lSTANBUL Si 35S33 ANKARA-Baladlya Sınırları D'«ı NAKİL 24/01/«TAÇ BOYA SAN.VE TlC.LlO.STl. Hasarlı»otj.»oıl4Ml7 ANKARA» KOCAELİ-Cama TEVSİ 01/02/4«ATAHAY ILAC FABRİKASI AS* Acıbtdaa Kortuncu Sok.Nail («1010) Kadıkay/ISTANBUL 40 3JSS74 NUCLA-İMlrua KONPLE YENİ YATIRIN 07/02/««ESSU ARITNA TESİSLERİ AS. Suyukdara Cad.NoıI07/4 Bansun Kan (S0300) Cayrattapa/IBTANBVL 41»5»2«MRTIN KONPLE YENİ YATIRIN 22/02/««INTERKİN KINYA DNN.ITN.IHR.TIC.AS. Al.turk Şalvarı Noll27 T>almı ANKARA TANANLARA 22/02/«1E.VLACAY ILAC SANAYİ TvRK AS. luuasa «a»ı.oa<ulpatt Cad.Koıtî Topkapı/ISTANBUL ,074, «43 33 V.l c.n..ııoo rlo FKK" S 30 4«,240 « C.R..I100 TAN KAPASİTEDE uretecesl HAL VE HlZRETLETt Ayakkabı laall Konutunda Kiraya Varılacak Naklna Tacnlzatın Ith H-TUL/TIL Kavcut'a Eki N-TUL/YIL PVC Kapı.Pancara Dcnjraaaıı 40O00 N/YİL ın.vcudcaıull Palrol Urunlarl 3440 TON/YIL Ktayalal Had«al4rln titana»»! 1300 TON/YİL Soyar Naddalarln l,t*na»tl TON/YIL IHa-cutlCatILI 1 Boya 60, ı.«w 12 C.R MO»4, CH T.P.utKSV »» «S C.R.-ZlOO 8SK-KE ( C.R.-ZlOO T.P.»IKDV»I0 FKK-1 30 Klaya TOPLANI SELCE SAYİSİ 7 4,373,3* TON/YIL NavcuL'a Eki «3 TON/YIL Craıuil 740 KUTU/YIL Navcut'a Eki KUTU/YIL Tabiat KUTU/YIL Havcul'a Eki t KUTU/YIL K*ptUİ SİSE/YİL Navcut'a Eki SİSE/YIL Toı SUtpantlyon 500 TOK/CİM «u Artlaa 7300 TON/YIL Dlkaltlyııa fotfal 2500 TON/YIL Nono Kalılyua fotfat 750 TON/YİL FVMO Sodyua foırat KC (NavcutlToı Haclar KC (HavcutlTablat Ilaflar LİTRE (HavcutlBarm 300 CC-IOOO CC KC (NaYcutlDraj* Haclar Sayfa : 20 RESMİ GAZETE 6 Haziran 1994 Sayı : 21952

21 Yllrütıne ve İdare BcaOmO Sayfa : 15 TEŞVİK VERİ SIRA BELCE NO HuMACAAT SAHItı NO TARİHİ AOREBt YATıRıNıN NEVI ) IRALAT t- Cu 43 3S911 tbtaloul-bario! NOOERNııAı'ON 11/02/94 MSAMNCE CM SANAYİİ «t. lacirl.y Sattpaotla Cao.No<54 PalaaaRca/ııTANNı. TOPLAM YATıNıM (MILYON Tl) SABİT YATıRıR (MILYON TL) DOVII KULLANİMİ (BİN «1 ISTIHDAM MSI TMıNM TEŞVİKLER SS 0 C.H.allOO T.P.nIKlV-10 FKK-I 90 Caa TOPLANI BELCE SAYISI «11 0 ı- ıimur f- laalr Canı KOCAELI-Catıa TEVSİ 04/02/9«AYPAS MU» CELİN SAN.VE TIC.»«. RıAtıa Ca4.Rol44 taalt lamı R«t>3 r^.».y/ıir«*3)i«. S 3SJ75 HATAY"I»ia««arufl AT3NPLE TfNI YATıRıN 07/03/«TOSYALI DENİR CtVIS İM At. 4Vf*»liA> Sanayi BvltRAl SarıMLI/ISTANSUL 44 33*34 AMURA-Stncan Or aalıa taaavl Balf TEVSİ Hmn* ERNUNT SAHAYI 1. lltana.1 tavlat Yala t.«a ) nım» ANJURA » «.«. UN vmtr. 1M.V31»7.M C.H.-IIOO T.P.-tKJV 4S ,9«23» C.H.-IIOO T.P.-lKDV'll FTut-I 40 Daalr U1H TOPLANI BELCE tavlll INALAT 10- Saalr tı»ı Nataİta' FlaMSAL KİRALAMA 24/01/9«ıı tam. FINANSAL KIRALAMA M. Bi/y-k «ara Ca4.NoılOO-102 Hıra Akar Ca-rLar tatili EıaaLaat/ISTaatM. (» at KOCAELİ-tabı. EirrECSASYOM 100.9«2S/02/99 İAIMUYtM ELEKTROLİTİK «MM»ANAYI VE TİCARET M. Sı»Hana»aylanı Otcvaatt Ca.Koıl Sartayıaa l MH ı.doojoi Bar<H)l«/lSTAIam. 2.W Y.I.-IJO C.H.-IIOO KKM-II , t.h.allm T.P.-IKOV Saalr Di > Natallar TOPLAMı SELCE SAYISI J.SOt «,019 II 2- IRALAT 11- Taşıt Araçları M MMıSA-TarSNtl» NAKİL 2S/0I/94 KARTAL OTOMOTIV SANAYİ VE TIC.LTD.tT!. Ertlllar Sanayi Sllaıl S.tlak Kail Turautlu/MANıSA ' NICOE TEVSİ 11/02/*«DİTAS DOSU YEDEK PARÇA İMALATI VE TEKNİK AS. KAYiarl Yala 3.Ka.PKi«( NIODE , C.M.-IIOO I10, U 1, C.H.-I1D0 T.P.-ıKDVMC TAM KAPASITEDE URETECE01 MAL VE HllHETLE* TON/YIL (Navcvt)Sada Caaı.Oto Zuccaclya TON/TıL (HavcutlBoda Caaı.El.Ia.Iüccaıly» 2050 TON/YIL (Havcvl)KrlıUl Caa Ev E yaıl TON/YIL Ha.c.fa Eti 17M1 TCH/YIL MvRtaiır Canı mun TON/YIL NPIHIPV CalIk Profil laall TON/YIL Profil Tapı Elaaanı laall TON/YİL (Ha-cuL)CaUk Va Sfaro Dalla* Catltll DVaaatlv Parçaları 1*000 TON/TIL Motor tlolu tatta* Daalr Di < Marul Vratlataa Kiraya VarlIacM Maki M Ttchlıalıa lilıall > TON/TIL Altla 19 TON/YIL caaı 2«TON/YIL lalaayaa 10 TON/YIL Bakır Tallarl«40 KC/YIL Platla Va talaayaa 2019I01 TON/TIL Harcat'a Et) TON/YIL Hun.a4ır VaaıU Fra» Parçaları laalak ASCI/YİL Ravut't Eki MET/YIl Rot Sa ı.rotll»a kal Kala 6 Haziran 1994 Sayı: 219S2 RESMt GAZETE Sayfa : 21