MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR"

Transkript

1 MİGROS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

2 ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI... 3 ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 4 KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI... 5 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI NOT 1 GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU NOT 2 ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR NOT 5 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER NOT 6 MADDİ DURAN VARLIKLAR NOT 7 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 8 STOKLAR NOT 9 ŞEREFİYE NOT 10 FİNANSAL BORÇLAR NOT 11 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI NOT 13 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ NOT 14 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER NOT 15 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDERLER NOT 16 FİNANSAL GELİRLER NOT 17 FİNANSAL GİDERLER NOT 18 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ NOT 19 ÖZKAYNAKLAR NOT 20 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 21 HİSSE BAŞINA KAZANÇ / (KAYIP) NOT 22 DÖVİZ KURU RİSKİ VE YABANCI PARA POZİSYONU NOT 23 FİNANSAL ARAÇLAR NOT 24 ORTAK KONTROLE TABİ İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ NOT 25 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR NOT 26 ÖZET KONSOLİDE ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK,YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR 42-44

3 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR Dipnotlar Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31 Aralık Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar Diğer alacaklar İlişkili taraflardan alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Türev finansal araçlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Ertelenmiş vergi varlığı Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Şerefiye Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam varlıklar Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

4 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR KAYNAKLAR Dipnotlar Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız denetimden geçmiş) 31 Aralık Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Türev finansal araçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar Diğer borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karşılıkları Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Türev finansal araçlar Diğer borçlar Kıdem tazminatı karşılığı Ertelenmiş vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Toplam yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana ortaklığa ait özkaynaklar Sermaye Hisse senetleri ihraç primleri Diğer sermaye yedekleri (365) (365) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Yabancı para çevrim farkları Birleşmeye ilişkin ilave özsermaye katkısı Geçmiş yıllar karları Net dönem (zararı) / karı ( ) Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam kaynaklar Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

5 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOLARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - Dipnotlar Satış gelirleri (net) 3, Satışların maliyeti (-) 3,13 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR 3, Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-) 14 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel yönetim giderleri (-) 14 ( ) (53.167) ( ) (49.979) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 15 (18.908) (2.110) (10.278) (3.082) FAALİYET KARI Finansal gelirler (50.223) Finansal giderler (-) 17 ( ) ( ) ( ) (48.507) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ (ZARAR) / KAR 3 ( ) ( ) (24.136) Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 18 (40.038) (12.988) (25.589) Dönem vergi gideri 18 (34.829) (13.856) (34.416) Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri 18 (5.209) (2.740) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER NET DÖNEM (ZARAR) / KAR ( ) ( ) (18.703) DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı / (zararı) (16.678) (11.434) NET DÖNEM (ZARAR) / KAR ( ) (30.137) Net dönem karının dağılımı: Ana ortaklık payları ( ) (30.151) Azınlık payları (50) (83) ( ) (30.137) Hisse başına (kayıp) / kazanç (Kr) 21 (1,32) 0,51 0,58 (0,17) Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

6 ÖZET KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOLARI Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - Net dönem karı / (zararı) ( ) (30.137) Diğer kapsamlı (gider) / gelir: Yabancı para çevrim farkları (6.463) (4.997) Bağlı ortaklık satışı nedeniyle yeniden sınıflandırılan yabancı para çevrim farkları (5.989) Diğer kapsamlı (gider) / gelir (6.463) (4.997) Toplam kapsamlı (gider) / gelir ( ) (35.134) Toplam kapsamlı (gider) / gelir dağılımı: Ana ortaklık payları ( ) (35.162) Azınlık payları (43) (138) 8 28 ( ) (35.134) Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

7 ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Hisse Kardan Yabancı Birleşmeye senetleri Diğer ayrılan para ilişkin ilave Geçmiş ihraç sermaye kısıtlanmış çevrim özkaynak yıllar Net dönem Azınlık Toplam Dipnotlar Sermaye primleri yedekleri yedekler farkları katkısı karları (zararı) / karı payları özkaynaklar 31 Aralık 2009 itibariyle bakiyeler (önceden raporlanan) (365) Muhasebe politikasındaki değişimin etkisi (81) Ocak itibariyle bakiyeler (yeniden düzenlenmiş haliyle) (365) Transferler (76.443) - - Ödenen temettüler ( ) (31.500) - ( ) Toplam kapsamlı gelir (6.420) itibariyle bakiyeler (365) Ocak itibariyle bakiyeler (365) Transferler (42.581) - - Toplam kapsamlı gelir / (gider) ( ) (43) ( ) itibariyle bakiyeler (365) ( ) Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

8 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlar: Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar Sürdürülen faaliyetler net dönem karı / (zararı) ( ) Durdurulan faaliyetler net dönem karı / (zararı) (16.678) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakdin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler: Ana ortaklık dışı paya ait net kar (50) 51 Amortisman ve itfa payları 5,6, Kıdem tazminatı karşılığı Kullanılmamış izin karşılığı Dava karşılığı Şüpheli alacak karşılığı Vergi gideri 18, Geçmiş dönemlere ilişkin ayrılan ek vergi karşılığı Faiz geliri 16 (35.619) (34.966) Faiz gideri Maddi varlık satış zararı/(karı) - net 15 (428) (2.649) Maddi varlık değer düşüklüğü Bağlı ortaklık satış karı 26 ( ) - Türev araçlar gerçeğe uygun değer kayıpları 4 (23.352) Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) - net ( ) Varlık ve yükümlülüklerindeki değişimler öncesi sağlanan nakit akımı İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklikler: Ticari alacaklar (8.335) (6.589) Stoklar 767 (95.679) Diğer alacaklar ve diğer dönen varlıklar (15.609) Diğer duran varlıklar Kısa vadeli ticari borçlar ( ) Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülükler (3.287) Diğer uzun vadeli borçlar 60 (1.140) Ödenen kıdem tazminatı 12 (10.453) (6.820) Ödenen izin ücreti 11 (4.771) (3.310) Ödenen gelir vergileri (18.038) (39.560) Geçmiş dönemlere ilişkin ödenen vergi (13.094) - Ödenen dava ve tazminatlar 11 (2.036) (3.179) Tahakkuk eden faiz (1.810) Durdurulan faaliyetlerden (kullanılan) / sağlanan nakit akımı (17.962) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 6

9 KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI Cari Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız incelemeden geçmemiş) 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Yatırım amaçlı gayrimenkul satın alımı 5 (218) (315) Maddi duran varlık satın alımı (99.267) ( ) Maddi olmayan duran varlık satın alımı 7 (4.898) (1.673) Maddi duran varlık satışından sağlanan nakit Bağlı ortaklık satışı nedeniyle alınan net nakit Tahsil edilen faiz Durdurulan faaliyetlerin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan nakit akımı (6.299) (27.324) Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) net nakit (90.066) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları: Finansal borçların geri ödemeleri ( ) (48.504) Türev finansal araçlara istinaden ödenen nakit (14.929) (23.235) Ödenen temettü - ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Durdurulan faaliyetlerin finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı - - Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit ( ) ( ) Döviz kuru değişimlerinin etkisi (3.014) Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış ( ) Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri Takip eden notlar özet konsolide ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 7

10 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Migros Ticaret A.Ş., eski adıyla Moonlight Perakendecilik ve Ticaret Anonim Şirketi ( Moonlight ), ( Migros Ticaret veya Şirket olarak anılacaktır), 19 Mart 2008 tarihinde kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye de tescil edilmiştir. Moonlight, Koç Holding A.Ş. nin ( Koç Holding ) sahip olduğu %50,83 oranındaki Migros Türk Ticaret A.Ş. ( Migros Türk ) hisselerini 30 Mayıs 2008 tarihinde gerekli izinlerin Rekabet Kurumu ndan alınmasını takiben TL bedel karşılığında satın almıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Moonlight ın Migros taki hisse oranı çeşitli tarihlerde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ndan yaptığı alımlar sonucunda %97,92 ye ulaşmıştır. Migros Türk ün 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda Migros Türk ün mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Moonlight tarafından devir alınması suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu nun maddeleri hükümleri çerçevesinde birleşilmesine karar verilmiştir. Söz konusu birleşme neticesinde Moonlight ın sermayesinin TL den TL ye (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) artırılmasına karar verilmiş olup Genel Kurul da onaylanan birleşme sözleşmesi doğrultusunda birleşme oranı 0,97918 ve hisse değiştirme oranı 1,00 olarak tespit edilmiştir. Birleşme nedeniyle Moonlight tarafından ihraç olunan TL (Tutarlar Türk Lirası olarak ifade edilmiştir) tutarındaki nama yazılı paylar Migros Türk ün Moonlight dışındaki ortaklarına sahip oldukları Migros Türk payları ile değiştirilmek üzere kaydi olarak dağıtılmıştır. Tarafların birleşmeye ilişkin 28 Nisan 2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantıları 30 Nisan 2009 tarihinde tescil edilmiş olup birleşme hukuken bu tarihte gerçekleşmiştir. Birleşme neticesinde Moonlight ın ticaret ünvanı Migros Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket ve bağlı ortaklıkları birlikte Grup olarak anılacaktır. Grup un ana ortağı MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş. ( MH Perakendecilik ) olup, nihai ortaklık payı %80,51 dir ( Aralık: %97,92). Grup %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Ramstore Azerbaycan hisselerini 17 Şubat tarihinde ve % 99,6 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Şok Marketler Ticaret A.Ş. hisselerini 25 Ağustos tarihinde Grup ile ilişkisi olmayan üçüncü kişilere devretmiştir. Şirket in ana faaliyet konusu, yiyecek ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarının, sahibi bulunduğu Migros, 5M, Tansaş ve Macrocenter mağazaları, alışveriş merkezleri, yurtdışındaki Ramstore lar ve internet üzerinden satışını kapsamaktadır. Şirket aynı zamanda diğer ticari şirketlere alışveriş merkezlerinde yer kiralamaktadır. Grup, tarihi itibariyle toplam ( Aralık: ) metrekare perakende satış alanına sahip toplam 731 ( Aralık: 1.932) mağazada faaliyet göstermektedir. Perakendecilik, Grup un ana iş koludur ve brüt satışların yaklaşık %96,3 ünü ( Eylül: %96,6) oluşturmaktadır. Şirket merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır: Migros Ticaret A.Ş. Turgut Özal Caddesi No: Ataşehir İstanbul Finansal tablolar 10 Kasım tarihinde şirket Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmak üzere onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Ö.Özgür Tort ve Genel Müdür Yrd. (Mali İşler) Erkin Yılmaz tarafından imzalanmıştır. Yasal finansal tablolar yayımlandıktan sonra Genel Kurul'da şirket ortakları tarafından kabule tabi olup şirket ortaklarının yasal finansal tablolarla ilgili yayımlandıktan sonra Genel Kurul'da değişiklik isteme yetkileri vardır. 8

11 NOT 1 - GRUP UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı) Bağlı Ortaklıklar: Şirket aşağıda yer alan bağlı ortaklıklara sahiptir ( Bağlı Ortaklıklar ). Bağlı Ortaklıkların faaliyet konusu ve özet konsolide ara dönem finansal tabloların amacı doğrultusunda Bağlı Ortaklıkların faaliyette bulunduğu coğrafi bölgeler aşağıdaki gibidir. Eylül Aralık Tescil Coğrafi Faaliyet Bağlı Ortaklıklar edildiği ülke bölge konusu % % Ramstore Mahdud Mesuliyyetli Cemiyeti ( Ramstore Azerbaycan ) (***) Azerbaycan Azerbaycan Perakendecilik - 100,0 Ramstore Bulgaristan E.A.D. ( Ramstore Bulgaristan ) Bulgaristan Bulgaristan Gayri faal 100,0 100,0 Ramstore Kazakhstan LLC ( Ramstore Kazakistan ) Kazakistan Kazakistan Perakendecilik 100,0 100,0 Ramstore Macedonia DOO ( Ramstore Makedonya ) Makedonya Bulgaristan Perakendecilik 99,00 99,00 Ramstore Bishkek LLC ( Ramstore Bishkek ) Kırgızistan Kazakistan (**) Tasfiye - 100,0 Sanal Merkez Ticaret A.Ş. ( Sanal Merkez ) Türkiye (*) Ticaret 100,0 100,0 Şok Marketler Ticaret A.Ş. ( Şok Marketler ) (****) Türkiye (*) Ticaret (Gayri faal) - 99,60 (*) Parasal önemlilik kavramı göz önünde bulundurularak konsolidasyon kapsamına alınmamıştır. (**) Ramstore Bishkek LLC operasyonları senesinin başında durdurulmuş ve ülkede bulunan tek mağaza yılı başında kapatılmıştır. Şirket, 28 Nisan tarihinde tasfiye edilmiştir (***) Grup %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Ramstore Azerbaycan hisselerini 17 Şubat tarihinde Grup ile ilişkisi olmayan üçüncü kişilere satmıştır. Satış sonucu oluşan kar ve nakit akımlar Not 26 da gösterilmiştir. (****) Grup %99,6 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Şok Marketler Ticaret A.Ş. hisselerini 25 Ağustos tarihinde Grup ile ilişkisi olmayan üçüncü kişilere devretmiştir. Satış sonucu oluşan kar ve nakit akımlar Not 26 da gösterilmiştir. Ades Gıda San. ve Tic. A.Ş., Amaç Gıda Tic. ve San. A.Ş. ve Egeden Gıda Tüketim ve Tic. A.Ş. 31 Mayıs tarihi itibariyle Migros Ticaret A.Ş. ile birleşmiştir. NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI 2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları Özet konsolide ara dönem finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayınlanan finansal raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK, Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıştır. SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiş, söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıştır. 9

12 NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.1 Uygulanan Finansal Raporlama Standartları (devamı) Özet konsolide ara dönem finansal tabloların hazırlanış tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, özet konsolide ara dönem finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıştır. Özet konsolide ara dönem finansal tablolar ve bunlara ilişkin dipnotlar SPK nın 2008/16, 2008/18, 2009/2, 2009/4 ve 2009/40 sayılı haftalık bültenlerindeki duyuruları ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur. Özet konsolide ara dönem finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Grup un fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden hazırlanmaktadır. 2.2 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 1 Ocak ara hesap dönemi için hazırlanan ara dönem özet finansal tablolar, yılına ait yıllık konsolide finansal tablolarla birlikte değerlendirilmelidir. Bir yıllık mali dönem içerisinde eşit dağılmayan giderler, sadece bu giderlerin mali yıl sonunda uygun bir şekilde tahmin edilebileceği veya ertelenebileceği durumlarda ara dönem özet konsolide finansal tablolarda dikkate alınmıştır Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak 31 Aralık hesap dönemine ait yıllık konsolide finansal tablolardaki açıklamalarla, aşağıda belirtilen hususlar dışında, tutarlıdır: Şirket, Türkiye Finansal Raporlama Standardı 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler ( TFRS 5 ) uyarınca önceki dönem gelir tablolarında 26. not ta belirtilen sınıflamaları gerçekleştirmiştir Konsolidasyon Esasları Grup 31 Aralık tarihli mali tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının aynılarını uygulamaya devam etmiştir. 2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları a) Grup un sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu ( yılında yayınlanan UFRS lerde Yapılan İyileştirmeler in bir kısmı olarak) UMS 1 e yapılan değişiklik, Grup un diğer kapsamlı gelir kalemleri ile ilgili gerekli analizini özkaynak hareket tablosunda veya dipnotlarda verebileceğine açıklık getirmektedir. Değişiklik geçmişe yönelik olarak uygulanmıştır. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar ( yılında yayınlanan UFRS lerde Yapılan İyileştirmeler in bir kısmı olarak) Bu değişiklik, finansal tablo kullanıcılarının finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi hakkında genel bir resim çizmesi açısından sayısal açıklamalar kapsamında niteliksel açıklamalarda bulunulmasını teşvik etmektedir. Değişiklik ayrıca, kredi riski ve bilanço tarihi itibariyle elde tutulan teminatlarla ilgili yapılması gereken açıklama düzeyini belirtirken, koşulları yeniden görüşülmüş bulunan alacaklarla ilgili verilen dipnot gerekliliğini kaldırmıştır. Değişiklik geçmişe yönelik olarak uygulanmıştır. b) Grup un finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar Bulunmamaktadır. 10

13 NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) c) yılından itibaren geçerli olup, Grup un finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar UMS 24 (2009) İlişkili Taraf Açıklamaları Kasım 2009 da UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. UMS 32 (Değişiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir UFRS 1 (değişiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir. UFRYK 14 (Değişiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca, isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi UFRYK 19, 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Mayıs, Yıllık İyileştirmeler UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs tarihinde aşağıda belirtilen ve başlıca 5 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27 deki değişiklikler haricindeki tüm diğer değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu standartlar, değişiklikler ve yorumların Grup un finansal performansı veya finansal durumuna önemli bir etkisi olmamıştır. 11

14 NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) (d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar UFRS 1 (değişiklikler) UFRS nin İlk Olarak Uygulanması Diğer İstisnai Durumlar 20 Aralık tarihinde, UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden yapılandırılmasında kolaylık sağlanması ve ilk kez UFRS ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlamak amacıyla UFRS 1 e ilave değişiklikler getirilmiştir. Bu değişiklikler 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup halihazırda UFRS ye uygun finansal tablo hazırladığından bu değişiklikler Şirket için geçerli değildir. UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren işletmede kalan risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız devir işlemlerinin raporlama dönemi sonunda gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. UFRS 9 Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009 da UFRS 9 un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme nin yerine kullanılacaktır. Bu Standart, finansal varlıkların, işletmenin finansal varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. UMS 12 Gelir Vergisi UMS 12 Gelir Vergisi standardı, Aralık tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu geri kazanılıp, kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisini hesaplaması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması işlemi varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. UFRS 10 Konsolide Mali Tablolar UFRS 10 standardı, konsolidasyon ile ilgili açıklamaların yer aldığı UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar ile UFRYK 12 Konsolidasyon Özel Amaçlı İşletmeler standartlarının yerine getirilmiştir. Bu standart, konsolidasyona tabi olan işletmelerin doğasına bakılmaksızın (örneğin; oy çoğunluğuna ya da genellikle özel amaçlı işletmelerdeki gibi diğer sözleşmeye bağlı düzenlemelere bağlı olarak kontrol edilen işletme olup, olmadığına bakılmaksızın) kontrol esasına bağlı olan tüm işletmeler için tek bir konsolidasyon modelinin kullanılmasını öngörmektedir. UFRS 10 kapsamında kontrol, ana şirketin 1) konsolidasyona tabi olan işletme üzerinde gücünün olup olmadığı; 2) konsolidasyona tabi olan işletmeye katılımıyla herhangi bir getiri elde edip, etmeyeceği; ve 3) konsolidasyona tabi olan işletme üzerinde elde edilecek getirilerin tutarını etkileyebilecek gücünün olup, olmadığına göre belirlenir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. 12

15 NOT 2 - ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR VE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı) 2.3 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı) (d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı) UFRS 11 Ortak Düzenlemeler UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar standardının yerine getirilen UFRS 11 standardında ortak düzenlemeler için getirilen yeni muhasebe gerekliliklerine yer verilmiştir. Müşterek kontrol altındaki işletmelerin muhasebe işlemlerinde kullanılan oransal konsolidasyon yöntemi opsiyonu bu Standart uyarınca kaldırılmıştır. UFRS 11 standardı ayrıca müşterek kontrol altında olan varlıkların ortak faaliyetler ile ortak girişimler olarak ayrılması işlemini de ortadan kaldırmıştır. Ortak faaliyet, müşterek kontrolü olan tarafların varlık haklarının ve yükümlülük zorunluluklarının olduğu ortak bir düzenlemedir. Ortak girişim ise, müşterek kontrolü olan tarafların net varlık haklarına sahip olduğu ortak bir düzenlemedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. UFRS 12 Diğer İşletmede Bulunan Paylara İlişkin Açıklamalar UFRS 12, bir işletmenin katılımının olduğu şirketlere ait olan konsolide ve konsolide olmayan mali tablolara ilişkin ileri düzeyde açıklamalar getirmiştir. Bu standardın amacı; mali tablo kullanıcılarının kontrol esasını, konsolide varlık ve yükümlülükler üzerinde olabilecek kısıtlamaları, konsolide olmayan şirketlere katılımdan kaynaklanabilecek riskleri, ve kontrol gücü olmayan pay sahiplerinin konsolide şirket faaliyetlerine katılımını değerlendirebilmesi açısından bilgi sağlamaktır. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri henüz değerlendirmemiştir. UMS 27 Bireysel Mali Tablolar () Bireysel mali tablolara ilişkin olarak öngörülen gerekliliklerde herhangi bir değişiklik yapılmamış ve buradaki bütün açıklamalar yeniden düzenlenen UMS 27 standardına ilave edilmiştir. UMS 27 standardındaki diğer bilgiler ise UFRS 10 standardında yer alanlar ile değiştirilmiştir. UMS 28 İştiraklerdeki ve Ortak Girişimlerdeki Yatırımlar () UMS 28, UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 standartlarının yayınlanmasıyla birlikte yeniden düzenlenmiştir. UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamaları UMSK, UFRS ler kapsamında gerçeğe uygun değer ölçümünün kullanılmasını belirten açıklamalarını rehber niteliğinde tek bir kaynakta toplamak amacıyla UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Hesaplamaları standardını 12 Mayıs tarihinde yayınlamıştır. Bu standart, gerçeğe uygun değer tanımını yaparken, gerçeğe uygun değer hesaplamaları ile ilgili verilecek açıklama gerekliliklerini de belirtir. Bu standartta gerçeğe uygun değer hesaplamalarının gerekli olduğu durumlara açıklık getirilmez; ancak bir başka standardın öngördüğü durumlarda gerçeğe uygun değerin nasıl hesaplanacağı ile ilgili açıklamalara yer verilir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, yapılan bu değişikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiştir. UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu () Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerinin Sunumu UMS 1 standardında yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir içinde yer alan kalemlerin sunumu ve diğer kapsamlı gelir içinde sınıflandırılması konusunda açıklayıcı bilgilere yer verir. Bu değişiklikler 1 Temmuz 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, yapılan bu değişikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiştir. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar () ( Değişiklikler ) UMS 19 standardında yapılan değişiklikler, tanımlanmış fayda planları ve kıdem tazminatı ile ilgili muhasabe işlemlerine değişiklik getirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup, yapılan bu değişikliklerin uygulanması sonucu ortaya çıkacak etkileri henüz değerlendirmemiştir. 13

16 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yönetim, faaliyet bölümlerini yönetim kurulu tarafından incelenen ve stratejik kararlar alınmasında etkili olan raporlara dayanarak belirlemiştir. Yönetim Grup un performansını coğrafi olarak; Türkiye dışındaki coğrafi bölgelerde bulunan bağlı ortaklarının brüt satışları toplam satışların %10 unun altında olması nedeniyle Türkiye ve diğer ülkeler olarak değerlendirmektedir. Raporlanabilir faaliyet bölümleri gelirleri, öncelikle perakende satışları, kira gelirleri ve toptan satışlardan oluşmaktadır. Kira gelirleri ve toptan satışlar, yönetim kuruluna sunulan raporlarda detaylı olarak yer almadığı için raporlanabilir faaliyet bölümleri olarak değerlendirilmemiştir. Yönetim kurulu, faaliyet bölümlerinin performanslarını Faiz Vergi ve Amortisman Öncesi Kar ( FVAÖK ) ile takip etmektedir. tarihi itibariyle yönetim kuruluna sunulan faaliyet bölümü bilgileri aşağıdaki gibidir: a) 1 Ocak hesap dönemine ait bölüm analizi Türkiye Diğer ülkeler Toplam birleşik Bölümler arası eliminasyon Toplam Durdurulan Faaliyetler Dış gelirler Bölgeler arası gelirler (2.288) - - Gelirler (2.288) Satışların maliyeti ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt esas faaliyet karı Satış ve pazarlama giderleri ( ) (32.832) ( ) - ( ) ( ) Genel yönetim giderleri ( ) (19.941) ( ) - ( ) (11.398) İlave: Amortisman ve itfa payları İlave: Kıdem tazminatı (21) İlave: İzin Karşılığı İlave: Şok Mağazaları konsept değişikliği nedeniyle katlanılan tek seferlik giderler FVAÖK (50.707) 14

17 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) b) 1 Ocak hesap dönemine ait bölüm analizi Türkiye Diğer ülkeler Toplam birleşik Bölümler arası eliminasyon Toplam Durdurulan Faaliyetler Dış gelirler Bölgeler arası gelirler (6.209) - - Gelirler (6.209) Satışların maliyeti ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt esas faaliyet karı Satış ve pazarlama giderleri ( ) (22.518) ( ) - ( ) ( ) Genel yönetim giderleri ( ) (19.162) ( ) - ( ) (14.096) İlave: Amortisman ve itfa payları İlave: Kıdem tazminatı (3.737) - (3.737) - (3.737) 52 İlave: İzin Karşılığı FVAÖK c) 1 Temmuz - hesap dönemine ait bölüm analizi Türkiye Diğer ülkeler Toplam birleşik Bölümler arası eliminasyon Toplam Durdurulan Faaliyetler Dış gelirler Bölgeler arası gelirler (244) - - Gelirler (244) Satışların maliyeti ( ) (67.323) ( ) 244 ( ) (99.039) Brüt esas faaliyet karı Satış ve pazarlama giderleri ( ) (11.314) ( ) - ( ) (26.679) Genel yönetim giderleri (45.559) (7.608) (53.167) - (53.167) (2.116) İlave: Amortisman ve itfa payları İlave: Kıdem tazminatı (34) İlave: İzin Karşılığı İlave: Şok Mağazaları konsept değişikliği nedeniyle katlanılan tek seferlik giderler FVAÖK (24.601) 15

18 NOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) d) 1 Temmuz - hesap dönemine ait bölüm analizi Türkiye Diğer ülkeler Toplam birleşik Bölümler arası eliminasyon Toplam Durdurulan Faaliyetler Dış gelirler Bölgeler arası gelirler (1.370) - - Gelirler (1.370) Satışların maliyeti ( ) (49.240) ( ) ( ) ( ) Brüt esas faaliyet karı Satış ve pazarlama giderleri ( ) (8.368) ( ) - ( ) (67.897) Genel yönetim giderleri (43.631) (6.348) (49.979) - (49.979) (4.627) İlave: Amortisman ve itfa payları İlave: Kıdem tazminatı (436) - (436) - (436) 17 İlave: İzin Karşılığı (896) - (896) - (896) 833 FVAÖK (5.359) FVAÖK nın vergi öncesi kar ile mutabakatı aşağıdaki gibidir: Raporlanabilir faaliyet bölümlerine ait FVAÖK Amortisman ve itfa payları (91.864) (32.063) (88.224) (30.124) Kıdem tazminatı (906) (95) İzin karşılığı (6.816) (2.834) (1.758) 896 Diğer faaliyet gelirleri Diger faaliyet giderleri ( -) (18.908) (2.110) (10.278) (3.082) Faaliyet karı Finansal gelirler (50.223) Finansal giderler (-) ( ) ( ) ( ) (48.507) Vergi öncesi (zarar) / kar ( ) ( ) (24.136) 16

19 NOT 4 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR Kısa vadeli türev finansal araçlar Kısa vadeli yükümlülükler 31 Aralık Faiz collar sözleşmesi Vadeli döviz alım sözleşmeleri Uzun vadeli türev finansal araçlar Uzun vadeli varlıklar 31 Aralık Corridor opsiyonu Faiz takas sözleşmeleri CAP opsiyonu Uzun vadeli yükümlülükler 31 Aralık Vadeli döviz alım sözleşmeleri Faiz takas sözleşmeleri Grup, döviz kuru riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla vadeli sözleşme imzalamıştır. Vade tarihi itibariyle, önceden anlaşılmış işlem fiyatları üzerinden TL cinsinde satış ve Euro cinsinde ise alış yapmaktadır. tarihi itibariyle 2013 tarihine kadar yayılan vadeli döviz alım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir: Toplam Toplam Toplam Satın alınacak Satılacak Gerçeğe uygun Euro tutarı TL tutarı değer (TL) Grup, faiz riskine karşı koruma sağlayabilmek için bankalarla faiz collar,faiz takas, cap ve corridor sözleşmeleri imzalamıştır. tarihi itibariyle anlaşmaların detayları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır: Uzun Vadeli Varlıklar Anlaşma Türü İşlem Tarihi Valör Tarihi Bitiş Tarihi Türev Ürün Tutarı (EUR) Gerçeğe Uygun Değer (TL) Corridor 26 Ağustos Mayıs 30 Kasım milyon 135 Cap 26 Ağustos Mayıs 30 Kasım milyon Uzun Vadeli Yükümlülükler Anlaşma Türü İşlem Tarihi Valör Tarihi Bitiş Tarihi Türev Ürün Tutarı (EUR) Gerçeğe Uygun Değer (TL) Faiz Takas 6 Ekim 30 Kasım 29 Kasım milyon Faiz Takas 6 Ekim 31 Mayıs 30 Kasım milyon 980 Faiz Takas 6 Ekim 31 Mayıs 29 Kasım milyon 663 Faiz Takas 6 Ekim 30 Kasım 30 Kasım milyon

20 NOT 4 - TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (Devamı) 31 Aralık tarihi itibariyle 2013 tarihine kadar yayılan vadeli döviz alım sözleşmelerinin gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibidir: Toplam Toplam Toplam Satın alınacak Satılacak Gerçeğe uygun Euro tutarı TL tutarı değer (TL) Aralık tarihi itibariyle anlaşmaların detayları ve gerçeğe uygun değerleri aşağıdaki gibi gruplanmıştır: Anlaşma Türü İşlem Tarihi Valör Tarihi Bitiş Tarihi Türev Ürün Tutarı (EUR) Gerçeğe Uygun Değer (TL) Collar 9 Temmuz Ağustos Mayıs 190 milyon Collar 6 Kasım Şubat Mayıs 210 milyon Corridor 26 Ağustos Mayıs 30 Kasım milyon 711 Cap 26 Ağustos Mayıs 30 Kasım milyon 258 Faiz Takas 6 Ekim 30 Kasım 29 Kasım milyon Faiz Takas 6 Ekim 31 Mayıs 30 Kasım milyon Faiz Takas 6 Ekim 31 Mayıs 29 Kasım milyon 574 Faiz Takas 6 Ekim 30 Kasım 30 Kasım milyon

21 NOT 5 - YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER Maliyet Açılış 1 Ocak İlaveler Sabit Kıymetlerden Transfer Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Arazi ve binalar Birikmiş amortisman Arazi ve binalar (15.036) (3.750) - (622) (19.408) Net defter değeri Maliyet Açılış 1 Ocak İlaveler Sabit Kıymetlerden Transfer Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Arazi ve binalar (1.543) Birikmiş amortisman Arazi ve binalar (9.593) (4.041) (84) 169 (13.549) Net defter değeri Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller, Kazakistan daki Ramstore Samal alışveriş merkezi ve Tastak süpermarketi ile Makedonya daki Üsküp alışveriş merkezinin çeşitli perakendecilere kiralanan kısmından oluşmaktadır. tarihi itibariyle ortalama kiralanan alan Kazakistan ve Makedonya için, sırasıyla, ve metrekaredir (31 Aralık : Kazakistan metrekare, Makedonya metrekare). Kazakistan ve Makedonya daki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerleri sırasıyla TL ve TL dir. Söz konusu değer, indirgenmiş nakit akımlarına göre değerleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 19

22 NOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR Açılış 1 Ocak İlaveler Çıkışlar Değer Düşüklüğü (*) Transferler Bağlı ortaklık şatışından çıkışlar (**) Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler (Not 5) Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Maliyet Arazi ve binalar (25.978) Özel maliyetler (11.426) (63.314) Makina ve cihazlar (2.752) (87.359) Motorlu taşıtlar (44) (188) Demirbaşlar (1.166) - - (17.468) Yapılmakta olan yatırımlar (45.486) (77) Birikmiş amortismanlar (3.962) (11.426) - ( ) Binalar (26.170) (6.698) (645) (28.342) Özel maliyetler ( ) (34.790) (1.841) ( ) Makina ve cihazlar (65.931) (32.110) (1.601) (68.089) Motorlu taşıtlar (463) (360) (32) (754) Demirbaşlar (32.850) (12.472) (1.681) (38.758) ( ) (86.430) (5.800) ( ) Net defter değeri (*) Net TL tutarındaki değer düşüklüğü, yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerinden oluşmaktadır. (**) Bağlı ortaklıklar satışından çıkışlar Grup un Azerbaycan Ramstore ve Şok Marketler Ticaret A.Ş. satışlarından kaynaklanmaktadır. 20

23 NOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) Açılış 1 Ocak İlaveler Çıkışlar Değer Düşüklüğü (*) Transferler Bağlı ortaklık alımından ilavaler Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler (Not 5) Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Maliyet Arazi ve binalar (599) (717) (2.349) Özel maliyetler (5.090) (258) Makina ve Cihazlar (6.142) (552) Motorlu araçlar (15) (17) Demirbaşlar (253) (606) Yapılmakta olan yatırımlar (76) - (34.160) Birikmiş amortismanlar (7.085) (5.090) (717) (3.782) Binalar (16.262) (7.379) (22.890) Özel maliyetler (75.847) (36.476) ( ) Makina ve cihazlar (40.609) (28.369) (827) (64.430) Motorlu Taşıt (199) (119) (20) (338) Demirbaşlar (18.165) (11.164) (27.585) ( ) (83.507) ( ) Net defter değeri (*) Net TL tutarındaki değer düşüklüğü, yılında kapanan mağazalardaki taşınamayan özel maliyetlerden oluşmaktadır. 21

24 NOT 6 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı) Dönemin amortisman giderleri genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Grup un maddi varlıkları içinde yer alan ve finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmış varlıkları, aşağıda net defter değeri belirtilen makine, cihaz ve demirbaşlardan oluşmaktadır: 31 Aralık Net defter değeri NOT 7 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Açılış 1 Ocak İlaveler Çıkışlar Bağlı ortaklık satışından çıkışlar Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Maliyet Marka değeri(*) (50.893) Kira anlaşmaları(**) Haklar (295) (1.519) Diğer maddi olmayan varlıklar(***) (295) (52.412) Birikmiş İtfa Payları Kira anlaşmaları (15.626) (3.381) (19.007) Haklar (9.007) (3.445) (97) (11.703) Diğer maddi olmayan varlıklar (6.389) (2.017) (8.406) (31.022) (8.843) (97) (39.116) Net defter değeri Açılış 1 Ocak İlaveler Çıkışlar Bağlı ortaklık satışından çıkışlar Döviz kurlarındaki değişimin etkisi Kapanış Maliyet Marka değeri(*) Kira anlaşmaları(**) Haklar (23) Diğer maddi olmayan varlıklar(***) (23) Birikmiş İtfa Payları Kira anlaşmaları (10.131) (4.121) (14.252) Haklar (5.441) (2.613) (8.041) Diğer maddi olmayan varlıklar (2.881) (2.095) (4.976) (18.453) (8.829) (27.269) Net defter değeri

25 NOT 7 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı) (*) UFRS 3 İşletme Birleşmeleri gereğince, satın alma işlemi sonucunda iktisap eden tarafın satın alma maliyetinin, iktisap edilen tarafın tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerine dağıtılması ve bu dağıtımda tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerin makul değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Grup, tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığı olarak tespit etmiş olduğu Tansaş Marka Değerini Royaltiden Arındırma - Relief from Royalties yöntemini kullanarak satın alım tarihi olan 30 Mayıs 2008 itibariyle TL olarak belirlemiş ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Marka değeri, marka değerinin öngörülebilir belirli bir ömrü olmamasından ve değerinin korunmasına yönelik olarak her yıl gelir tablosu ile ilişkilendirilecek giderler yapılması öngörüldüğünden, faydalı ömrü sınırsız olan maddi olmayan varlık olarak değerlendirilmiş olup bu varlık için amortisman muhasebesi uygulanmamıştır. Muhasebe politikalarında da belirtildiği üzere faydalı ömrü sınırsız olarak belirlenen maddi olmayan varlıklar için yıl sonlarında olmak üzere her yıl, yılın aynı zamanında olmak üzere, değer düşüklüğü testi yapılmaktadır. (**) Grup, Migros Türk ün tanımlanabilir maddi olmayan duran varlığı olarak tespit etmiş olduğu MMM ve Maxi mağazalarının kira anlaşmalarından sağlanan faydanın bedelini TL olarak belirlemiş ve bu tutar konsolide finansal tablolarda maddi olmayan varlıklar içerisinde muhasebeleştirilmiştir. Kira anlaşmaları satın alım tarihindeki makul değerleri ile kaydedilip kontrat süresi boyunca itfa edilmektedir. (***) Grup, 24 Temmuz 2008 tarihinde Hamoğlu Yönetim Organizasyonu Personel Taşımacılık ve Yemek Üretim Hizmetleri İşletmecilik A.Ş. den yerel perakende zinciri Maxi Marketler'e ait Silivri, Tekirdağ ve Çengelköy'deki toplam metrekare satış alanına sahip mağazaların tüm demirbaş ve tesisatlarını satın almış ve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan TL tutarındaki kısmı diğer maddi olmayan varlıklar olarak muhasebeleştirilmiş olup bu tutar kira sözleşmesi süresi boyunca itfa edilecektir. Grup 10 Mart 2009 tarihinde Gaziantep bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Mak Gıda Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. ye ( Mak Gıda ) ait toplam metrekare satış alanına sahip 7 mağazanın ve 12 Şubat 2009 tarihinde çoğunlukla Adana bölgesinde faaliyet gösteren yerel perakende zinciri Yonca Marketçilik ve İnş. Hiz. San. ve Tic. A.Ş. ye ( Yonca ) ait metrekare satış alanına sahip 21 adet mağazanın tüm demirbaş ve tesisatını satın almış ve söz konusu mağazaların kira sözleşmelerini devralmıştır. Satın alma bedelinin satın alınan varlıkların makul değerlerini aşan Mak Gıda için 601 TL tutarında ve Yonca için TL tutarındaki toplam TL kısmı diğer maddi olmayan varlıklar olarak muhasebeleştirilmiş olup bu tutar kira sözleşmeleri süresi boyunca itfa edilecektir. NOT 8 STOKLAR 31 Aralık İlk madde ve malzeme Yarı mamul Mamul ve emtia Diğer Grup stoklarının maliyet bedellerini en güncel alış fiyatı üzerinden göstermektedir. 23