ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ġeker FAKTORĠNG HĠZMETLERĠ A.ġ. SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ ARA DÖNEM YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 30 Eylül 2012

2 A-ġirket Hakkında ġirketin KuruluĢu ve Tarihsel GeliĢimi tarihinde kurulan ve Hazine Müsteşarlığı ndan tarihinde faaliyet izni alan, Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: Gümüşsuyu / İSTANBUL adresinde faaliyetine devam etmektedir. Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin Ankara, Bursa, İzmir, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Konya da olmak üzere 8 adet temsilciliği bulunmaktadır tarihi itibariyle Şirket in toplam çalışan sayısı 49 kişidir. Kurulduğu tarihte Hazine Müsteşarlığı nın sorumluluğunda faaliyetlerini sürdüren Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş., faktoring şirketlerin sermayelerinin ve kurumsal yönetiminin güçlendirilmesine yönelik olarak, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde intibak sürecini tamamlamlayarak BDDK nın tarih ve 2322 sayılı kararı ile Faaliyet İzin Belgesi ni almıştır. Şirket, faaliyetlerini tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik ve 90 Sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde yürütmektedir. Anılan yönetmelik faktoring şirketlerinin ana sözleşme değişiklikleri, hisse devirleri, yöneticileri, düzenleyebilecekleri sözleşmeleri, işlem sınırlarını, faaliyet izinlerini, birleşme devir ve tasfiyelerini, muhasebe, raporlama ve denetimine ilişkin esas ve usullerini düzenlemektedir. Şirket faaliyetleri, BDDK denetimine tabidir. Şirket, yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring hizmetleri vermektedir. ġirketin Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermaye Payı / Oy Hakkı (TL) (%) Şekerbank TAŞ ,83 99,99 Şeker Finansal Kiralama A.Ş. 3,2 0,00 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3,2 0,00 Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı. 3,2 0,00 Ali Güray Demir 1,07 0,00 TOPLAM /9

3 itibariyle Şirket paylarının %99,99 u Şekerbank TAŞ ye aittir. Şekerbank, 1953 yılında şeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Pancar Kooperatifleri Bankası Anonim Şirketi adı altında Eskişehir de kurulmuştur. Şeker pancarı üreticilerinin, Pancar Kooperatifleri ndeki birikimlerinden oluşan sermaye ile faaliyetlerine başlayan banka, 1956 yılında Ankara ya taşınarak Şekerbank Türk Anonim Şirketi adını almıştır yılında özel banka statüsü kazanmış ve 1997 yılında hisseleri halka arz edilmiştir. Şekerbank, 2004 yılında merkezini İstanbul a taşımıştır. Geniş bir sermaye tabanına sahip olan Şekerbank ın sermaye yapısı 2007 Mart ayında BTA Securities JSC nin ortaklığı sonucunda Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 33,98, BTA Securities JSC % 33,98, Pancar Kooperatifleri % 0,08 ve halka açık kısım % 31,96 olmuştur. 16 Mart 2012 tarihinde BTA Securities JSC nin Bankada sahip olduğu adet (%22,22) hissesinin Kazakistan Hükümeti Varlık Fonu-Samruk Kazyna ya devri gerçekleşmiştir. Son durum itibarı ile Şekerbank ın sermaye yapısı Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı % 33,98, Samruk Kazyna Kazakistan Devlet Varlık Fonu %22,12, BTA Securities JSC % 11,76, Pancar Kooperatifleri % 0,08 ve halka açık kısım % 32,06 olmuştur. Şekerbank ın tarihi itibarıyla, Türkiye çapında 272 şubesi, 3 ü İstanbul ve 8 i Anadolu da olmak üzere 11 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Şubelerinin yüzde 64 ü Anadolu da bulunan bankanın iştirakleri arasında Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş., Şekerbank International Banking Unit Ltd., Şeker Mortgage Finansman A.Ş., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Ve Zahlungdieste GmbH der Şekerbank T.A.Ş. yer almaktadır. ġirketin pay sahibi olduğu ĠĢtirakler ve Bağlı Ortaklıklar Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu ÖdenmiĢ/ ÇıkarılmıĢ Sermayesi ġirketin Sermayedeki Payı Para Birimi ġirketin Payı (%) ĠliĢkinin Niteliği Sekar Oto Kiralama Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.. Şeker Mortgage Finansman A.Ş. Oto Kiralama ,00 TL 1,00 iştirak Turizm ,00 TL 0,01 iştirak Finansal Aracılık ,50 TL 0,00 iştirak Finans ,30 TL 0,00 iştirak. ġirketin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve Görevleri a-yönetim Kurulu Adı, Soyadı Ünvanı Görev Süresi Tahsil Durumu Dr. Hasan Basri Göktan Yönetim Kurulu Başkanı yıl Lisans/Doktora Çetin Aydın Yönetim Kurulu Başkan Vekili yıl Lisans Bedri Eşsiz Yönetim Kurulu Murahhas Üye yıl Lisans Orhan Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi yıl Lisans Erdal Batmaz Yönetim Kurulu Üyesi yıl Lisans Ali Güray Demir Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür yıl Lisans 3/9

4 b-denetim Kurulu Adı, Soyadı Ünvanı Atama Tarihi Görev Süresi Lütfiye Acar Denetim Kurulu Üyesi Rahime Özlem Baysal Denetim Kurulu Üyesi c- Üst Düzey Yöneticiler Adı, Soyadı Ünvanı Atama Tarihi Mesleki Tecrübe ġirkette Bulunduğu Süre Tahsil Durumu Ali Güray Demir YKU-Genel Müdür yıl 2 yıl Lisans Özcan Nazik Pazarlama Grup Başkanı yıl 12 yıl Lisans Atilla Kökkız Mali ve İdari İşler Müdürü yıl 1 yıl Lisans B-Sektördeki GeliĢmeler: Faktoring Sektörü Temel Bilanço Büyüklüklerinin Görünümü (Milyar TL) Mar.11 Mar.12 Deg.(%) Bilanço Payı (%) Mar.11 Mar.12 Alacaklar 5,6 8,4 12,4 14,2 12,4 13,9 12,0 86,5 89,6 Takipler 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 28,0 3,7 4,4 Karşılıklar 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 21,3 3,2 3,5 Bankalar 1,1 1,1 1,2 0,5 0,9 0,6-34 6,0 3,7 Toplam 7,8 10,5 14,5 15,7 14,4 15,5 8, Aktifler Alınan Krediler 4,9 7,6 11,1 11,5 10,8 11,3 4,8 75,2 73,0 Özkaynaklar 2,4 2,5 3,0 3,4 3,0 3,4 11,7 21,1 21,8 Nazım Hesaplar Toplamı Toplamı 30,6 28,3 37,9 39,9 34,0 41,2 21,4 236,7 265,8 Kaynak: BDDK BDDK tarafından yayınlanan 2012 Mart Finansal Piyasalar Raporu na göre 2012 Mart sonu itibarıyla sektörde 75 kuruluş faaliyet göstermektedir. Toplam özkaynaklar 3,4 milyar TL, toplam aktifler ise 15,5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Faktoring sektörü 2012 yılında önceki yılın aynı ayına göre %8,1 genişlemiştir. Ekonomi genelinde iskonto ihtiyacının devam ediyor olması nedeniyle faktoring sektörün aktifleri içindeki en önemli payı yaklaşık % 89,6 lık oranla alacaklar kalemi oluşturmaktadır. Alacaklar kalemi, geçen yılın aynı dönemine göre %12,0 büyümüştür. Kaynak ihtiyacını büyük ölçüde bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilerle gideren sektörde, 2012 yılında önceki yılın aynı dönemine göre, alınan kredilerin artışı %4,8 olmuştur. 4/9

5 Faktoring Şirketleri Gelir Tablosu Seçilmis Kalemlerinin Görünümü (Milyon TL) Mar.11 Mar.12 Değ.(%) Faktoring Gelirleri ,7 Faktoring Dışı Gelirler ,9 Faktoring Giderleri ,9 Faktoring Dışı Giderler ,2 Faaliyet Giderleri ,3 Vergi Karşılığı ,2 Net Dönem Karı/Zararı Kaynak: BDDK Faktoring sektörünün karı, 2012 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu seyrini sürdürmüş ve %38 oranında artmıştır. Gelir kalemleri incelendiğinde, faktoring gelirleri %56,7 oranında artarken, faktoring dışı gelirlerin %12,9 oranında arttığı görülmüştür. Bu dönemde faktoring giderlerinin %60,9 oranında arttığı, faktoring dışı giderlerin hemen hemen aynı kaldığı (%0,2 oranında azaldığı) görülmektedir. Nominal olarak faktoring gelirlerinin faktoring giderlerinden oldukça yüksek olması nedeniyle kar artışı %38 olarak gerçekleşmiştir. Faktoring Sektörü Performans Göstergeleri Özkaynak ve aktif karlılığı, 2012 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla %23,6 ve %27,7 oranında artmıştır. Sektörün takibe dönüşüm oranındaki olumlu seyir bu dönemde bir miktar bozulmuştur. Buna göre takibe dönüşüm oranını 2012 yılının ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre %3,8 den %4,7 e çıkmıştır. Kaynak : BDDK 5/9

6 Faktoring Sektörü Sağlamlık Göstergeleri (%) Mar.11 Mar.12 Bankacılık Dışı Finansal Sektör İçindeki Payı 26,3 34,9 39,2 35,6 38,5 35,1 Alacaklar/Özkaynaklar Oranı 2,4 3,4 4,2 4,2 4,1 4,1 Vergi Sonrası Kar/Özkaynaklar 18,5 13,1 13,1 14,9 *3,4 *4,2 Vergi Sonrası Kar/Aktifler 5,6 3,1 2,7 3,2 *0,7 *0,9 Takibe Dönüşüm Oranı 8,2 5,9 4 3,8 4,1 4,7 Karşılık Oranı 77 83,7 85,3 79,1 85,2 80,8 YP Varlıklar/Aktifler 15,4 8,2 9,1 11,1 13,1 10,4 YP Yükümlülükler/Pasifler 35,1 16,9 17,5 19,3 19,7 17,8 Bilanço İçi YP Net Pozisyon / Özkaynaklar -64,6-36,6-41,2-37,8-31,2-33,8 Bilanço Dışı YP Net Pozisyon / Özkaynaklar 175,3 189,7 188,6 272,2 266,4 271,4 İşlem Sınırı Rasyosu (<30) 2,3 3,5 4,4 2 4,2 4,1 Zarar Eden Şirket Saysı (Adet) * Yıllıklandırılmamıştır Kaynak: BDDK Faktoring şirketlerinin bankacılık dışı finansal sektör içindeki payı 2010 yılından itibaren düşüş eğilimine girmiştir. Faktoring sektöründe zarar eden şirket sayısı bir önceki dönemde olduğu gibi 2012 yılının ilk çeyreğinde de 10 adettir. Faktoring Sektörünün Seçilmiş Oranları Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar Vergi Öncesi Kâr (Zarar) / Aktifler Ortalaması Dönem Net Kârı (Zararı) / Aktifler Ortalaması Dönem Net Karı (Zararı) / Toplam Özkaynaklar Ortalaması Vergi Öncesi Kar (Zarar) / Toplam Özkaynaklar Ortalaması Özkaynaklar / Toplam Aktifler Takipteki Alacaklar (Net) / Toplam Özkaynaklar *Yıllıklandırılmamıştır ,88 5,98 4,15 3,90 3,85 4,68 6,27 4,89 3,89 4,04 *1,77 *2,33 5,25 3,81 3,23 3,29 *1,53 *1,97 18,84 14,06 15,19 15,77 *7,49 *9,28 22,49 18,06 18,29 19,4 *8,66 *10,97 30,62 23,96 20,33 21,61 20,23 20,63 4,65 3,39 2,60 3,38 2,98 3,88 Kaynak: BDDK - BDMK Bülteni Faktoring sektörünün takipteki alacaklar kalemi 2012 yılında artış göstermiştir. Ancak aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı ise geçen yılın aynı dönemlerine göre artış göstermiştir. 6/9

7 Dünyada ve Türkiye'de Faktoring İşlem Hacmi Gelişimi (Milyon Dolar) Yıllar Dünya Yurt İçi Dünya Uluslararası Türkiye Yurt İçi Türkiye Uluslararası / % 5.0% -22.5% 57.2% Kaynak: Faktoring Derneği C-ġirketin Sektördeki Yeri: Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. ülkemiz bankacılık sektörünün köklü markası Şekerbank ın finansal bir iştirakidir. Kurulduğu günden bugüne kontrollü ve sürdürülebilir büyümeyi ilke edinen şirketimiz piyasadaki dalgalanmalara ve artan rekabete rağmen 2011 yılında da başarısını sürdürerek aktif büyüklüğünü %11, karlılığını %203 oranında arttırmıştır tarihi itibariyle bin TL aktif büyüklüğüne erişen şirketin pazar payı aktif toplamına göre %1,26 dır. Şirket 2010 itibariyle bin TL olan işlem hacmini 2011 yılında %32.2 artırarak bin TL seviyesine çıkarmıştır tarihi itibariyle işlem hacmi bin TL seviyesindedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkede işletmelerin önemli bir bölümünü KOBİ ler oluşturmaktadır. Ekonominin temel taşlarını oluşturan KOBİ ler üretim, istihdam, ihracat ve oluşturduğu katma değer açısından ekonominin büyümesinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirketimiz müşteri protföyünün %97 sini KOBİ ler oluşturmakta olup, KOBİ lere 2011 yılında 630 Milyon TL, 2012 Eylül ayına kadar ise 420 Milyon TL kaynak sağlanmıştır. Şirketimiz, genişleyen istihbarat ağıyla birlikte, her sektörde işlem yaparak ve daha fazla müşteriye ulaşarak önceki yıllarda olduğu gibi, verimlilik bazlı bir çalışma ile birlikte, büyüyen Türkiye ekonomisine destek olmaya devam etmeyi hedeflemektedir. 7/9

8 D-ġirketin Finansal Durumu ve GeliĢimi: Şirketin kuruluştan itibaren yıllar itibariyle gerçekleştirdiği işlem hacmi (ciro) ve aktif büyüklükleri aşağıda sunulmuştur. Aktif Büyüklüğü ĠĢlem Hacmi Yıllar (Bin TL) (Bin TL) Kaynak:Şirket ve itibari ile ana bilanço kalemleri aşağıda özet olarak gösterilmektedir. Şirketin özkaynak büyümesi istikrarlı bir şekilde sürmektedir. Ana Bilanço Kalemleri ve ĠĢlem Hacmi Faktoring İşlem Hacmi Aktif Toplamı Net Faktoring Alacakları Kullanılan Krediler İhraç Edilen Menkul Kıymetler Özkaynaklar Seçilmiş finansal rasyolar aşağıdaki gibidir. Brüt kar marjındaki artış, özkaynaklardaki büyümenin sürdürülebilir olduğunu göstermektedir. Rasyolar (%) Cari Oran 109% 109% 110% Likidite Oranı 109% 109% 110% Özkaynaklar/Borçlar (Finansman Oranı) 12% 12% 13.5% Özkaynak Kar Marjı (Özkaynak Rantabilitesi) (*) 6% 14% 17% (*) Karşılaştırılabilir olması için yıla tamamlanmıştır. Kaynak:Şirket 8/9

9 Tahvil Ġhracı Şirketimiz halka arz yoluyla talep toplama süresi olarak belirlenen Haziran 2012 tarihlerinde, başlangıç vadesi olan TL tutarında 176 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleştirmiştir. Finansman Bonosu arzına ait gelen talep ve talebin karşılanma bilgileri aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Yatırımcı Grubu Talep Eden KiĢi Talep Edilen Nominal Talep % Dağıtılan KiĢi Dağıtılan Nominal Tahsis % Toplam Dağıtım KarĢılanma oranı Bireysel , ,75 Kurumsal , ,51 TOPLAM , ,48 Anapara ve faizi vade sonunda tek seferde ödenecek değişken faizli finansman bonosu ihracımıza, arz tutarının 2.2 katı fazla talep gelmiştir. Bireysel yatırımcı tahsisat grubundan TL, kurumsal yatırımcı tahsisat grubundan ise TL olmak üzere toplam TL olarak gelen talebin, bireysel yatırımcılarda tahsisat oranı %40, talebi karşılama oranı %55,75 olarak, kurumsal yatırımcılarda tahsisat oranı %60, talebi karşılama oranı %40,51 olarak karşılanmıştır. Finansman bonosunun ek getirisi %1,20 ve değişken maliyeti %9,66 olarak kesinleşmiş, ihraç fiyatı 95,024 olan 176 günlük bononun yatırımcılara yıllık getirisi %10.86 (bileşik %11,17) olarak belirlenmiştir. Finansman bonosunun tarihi itibari ile finansal tablolardaki durumu aşağıda sunulmaktadır itibari ile finansman bonosuna ait bilgiler Nominal (Bin TL) Para birimi Vade Faiz oranı(*) Tutar (TL) Kayıtlı Değer (TL) TRFSKFHA1219 TL %10, (*) Yıllık nominal faiz oranıdır. Dönem içinde esas sözleģmede yapılan değiģiklikler ve nedenleri tarihleri arasında herhangi bir anasözleşme değişikliği yapılmamıştır. Kar Dağıtımı ve Sermaye Artırımı tarihleri arasında sermaye artırımı ve kar dağıtımı yapılmamıştır. Son hesap döneminden sonraki geliģmeler Son hesap döneminden sonra Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. nin finansal durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek önemli bir gelişme bulunmamaktadır. 9/9