ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Kredi Derecelendirme Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Kredi Derecelendirme Raporu"

Transkript

1 ZORLU FAKTORİNG A.Ş. Kredi Derecelendirme Raporu

2 Sınırlamalar Raporun içeriğinde, verilen bu notların gerekçeleri yer almaktadır. Hem notlar hem de gerekçeleri, kesinlikle şirketin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarını al ya da sat tavsiyesi değildir. Ayrıca şirkete borç ver ya da borç verme gibi bir öneri de değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek, şirkete yapılan yatırımdan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan TürkKrediRating sorumlu tutulamaz. Diğer taraftan bu raporun yanlış veya eksik yorumlamasından dolayı üçüncü kişilerin uğradıkları her türlü zararda da TürkKrediRating sorumluluk kabul etmez. Derecelendirme sürecinin bütününde, TürkKrediRating e sağlanan belge ve bilgilerin eksiksiz doğruluğunu, Müşteri şirket taahhüt etmiştir. Bu belge ve bilgilerin eksik ya da yanlış olması durumunda sorumluluk Müşteri şirkete aittir. Sağlanan bu bilgi ve belgelerdeki eksik ve yanlışlıktan kaynaklanan her türlü zarardan TürkKrediRating sorumlu tutulamaz. Raporun bütün hakları TürkKrediRating e aittir. Raporda yer alan hiçbir bilgi, TürkKrediRating izni olmaksızın yazılı veya elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Kasap Sokak Eser İş Merkezi A Blok No 16 D 40, Esentepe- Şişli, İSTANBUL T (212) / 68 / 69 F (212) E. 1. sayfa

3 2. sayfa ZORLU FAKTORİNG A.Ş. - Derecelendirme Skalası Temel Kredi Derecelendirme Notu (tcr) BB+ İlave Ekonomik Destek Notu + 3 Piyasa Konumu (Yeterli)+1 Fonlama ve Likidite (Yeterli)+1 Sermaye Varlık Kalitesi (Yeterli)+1 Grup Desteği 0 Kamu Desteği 0 Dış Destek 0 İstisnai Durum Açıklaması 0 Nihai Uzun Dönem Kredi Derecelendirme Notu BBB (tcr) + Nihai Kısa Dönem Kredi Derecelendirme Notu (tcr) A3 Görünüm : Durağan DERECELENDİRME UZMANI Ayhan ÇALIŞKAN Derecelendirmeye Ait Temel ve Pozitif Faktörler DERECELENDİRİLEN KURUM ZORLU FAKTORİNG A.Ş Nispetiye Caddesi Akmerkez B Blok, Kat Etiler / İstanbul E-Posta: T. 90 (0212) F. 90 (0212) Şirket Ortaklık Yapısı Zorlu Holding A.Ş. % 95.9 Zorlu Dış Ticaret % 0.01 Ahmet N. Zorlu % 1 Zeki Zorlu % 1 Olgun Zorlu % 1 M.Emre Zorlu % 1 YAYINLANMA TARİHİ 20 Mayıs 2013 YÖNETİM KURULU Ahmet N. Zorlu Olgun Zorlu M. Emre Zorlu B. Cem Köksal Fikret Özdemir İDARİ KADRO Fikret Özdemir, Genel Müdür Özkan Okur, Paz.Sorumlu GMY Alper Kenber, Pazarlama Müdürü Serkan Yılmaz,Krediler ve Analiz Md. Bülent Çelen,Operasyon Müdürü Göksel İmre, Muhasebe Müdürü DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE Bekir Cem KÖKSAL Yönetim Kurulu Üyesi İç Kontrol Yönetmeni Ceyhun ÇOBAN Güçlü Yönler Tecrübeli İdari Kadrosu Marka ve grup bilinirliği Özsermaye gücü ve kolay fon temin edebilme yeteneği Kurumsallaşmaya dair yazılı kültür ve dinamik iç denetim sistemi Kredi limitlerinin küçük ve kısa vadeli olacak şekilde dizayn edilmiş olması Sektörel zenginlik ve çeşitlilik Sektör içerisinde rekabet seviyesi arttığı vakit kurumyeni bölgelere ve sektörlere kolaylıkla ulaşma yeteneğine ve esnekliği Temel Rasyolar (%) Pozitif Faktörler Daha önce aynı sektörde başarısını ispat etmiş yönetim kadrosunun bir araya gelerek sağladıkları sinerji ve bu kadronun beraberinde getirdiği ticari ilişkilerden kaynaklanan hızlı yapılanma ve pazarda sağladığı avantaj Dahil olduğu grubun marka bilinirliği Risk yönetimi sisteminin başarılı bir şekilde dizayn edilip uygulanması Kurumsal yapının kısa zamada çok hızlı bir şekilde tesis edilmiş olması Sektörün büyüme trendi Kolay fon sağlama avantajı BDDK nın denetiminde regüle bir sektörde faaliyet gösteriyor olması Derecelendirmeye Ait Negatif Faktörler Bankalara ait faktoring firmalarının rekabet üstünlüğü Düşen faiz oranları nedeni ile faktoring firmalarının kar marjlarında düşüş ve bankalar ile faiz oranları konusunda rekabette dezavantajlı konumda olmaları Faktoring firmalarının sayıca çok olması ve sektör içi rekabetin yüksek oluşu Müşterilerin ülke borçlanma maliyetlerinin düşmesi nedeni ile düşük maliyetli farklı finansman kaynaklarına ulaşabilmeleri

4 3. sayfa Temel Risk Faktörleri Sektöre münhasır temel riskler kredi riski, likidite riski ve piyasa riskidir. Şirketin müşteri portföyünün güçlü kurumlardan oluşması nedeni ile piyasa riski minimize edilmektedir. Piyasa riskinin unsurlarından olan kur riski, faiz riski ve enflasyon riski Türkiye ekonomisinin son yıllardaki istikrarlı yapısı nedeni ile kısa dönemde belirsizlik arz etmeyerek büyük bir risk unsuru olarak algılanmamaktadır. Şirketin fon ihtiyacını karşılamak için bankalardan kredi temini konusunda sorun yaşamaması düşük faiz ile kaynak yaratma imkanı vermektedir. Piyasada oluşacak muhtemel fiyat dalgalanmalarına karşı kırılgan bir yapıya sahip değildir. Faktoring şirketleri faaliyetlerinin doğası gereği müşterisine kullandırdığı finansman kaynaklarının faiz riski ve likidite riskine maruz kalmasına rağmen; belirtilen risklerin seviyesi şirketin Risk Yönetim Sistemi ile düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca eldeki mevcut nakit kaynağının doğru kullanılması yönetimin sorumluluğundadır. Faiz Oranı Riski Faktoring firmaları en büyük faiz gelirini yaklaşık 1.7 Milyar TL ile 2008 yılında elde etmiştir. Faizlerin düşmesi ile bu gelirler de azalmıştır. Faktoring işlemlerine uygulanan faizlerin 2006 yılında %36 dan 2010 yılında %13 seviyelerine düşmesi sonucunda, 2006 yılında %19 olan net faiz marjı 2010 yılında %7 ye düşmüştür. Faiz oranlarındaki değişim şirketin temel gelir-gider kalemini doğal olarak etkileyecektir. Faktoring alacakları faize duyarlı olduğu gibi şirketin kullandığı banka kredileri ve tahvilleri piyasada oluşacak faiz oranlarındaki değişim doğal olarak şirket gelir-gider dengesini etkileyecek en önemli risk faktörüdür. Şirketin gelecek yıllara ait tahmini faaliyet gelir-gider çalışmasın faiz oranlarında ciddi dalgalanma beklenmeyip düşüş eğilimli bir faiz göstergesinin oluşacağı tahmin edilmiştir. Şirketin büyüme ve başarılı ticari performansı bulacağı düşük maliyetli fonlara bağlıdır. Kaynaklar arttıkça şirketin müşteri portföyü ve ticari hacmi artacaktır. Net kar marjı şirketin borçlanma maliyeti ile orantılı olduğu gibi gelecek yıllarda tahmin edildiği gibi faiz oranlarının düşmesi ve sektördeki rekabetin artması nedeniyle, firmanın kendini uygun maliyetle fonlayabilmesi için kredi derecelendirme notu giderek daha fazla önem arzedecektir. Makroekonomik Faktörler Şirketin işlem para birimi ve borçlanması TL olduğu için kur riski taşımıyor olsa da müşterilerinin kur riski kaynaklı ödeme sıkıntısına düşmesi şirketi olumsuz etkileyebilecektir. Likidite riski kısa dönemde beklenmemektedir. Fon temininde alternatif kaynakların ortaya çıkması yurt dışı kaynaklı fonların da gerektiğinde kullanılabilmesini sağlayabilecektir. Faktoring şirketlerinin kuruluş ve çalışma esaslarının belirlenmesi ile denetimi BDDK tarafından yapılmaktaktadır. Faktoring şirketlerinin bağımsız denetim yaptırması zorunludur. Devletin sektöre yönelik özel bir destek ve teşviki şu aşamada mevcut değildir. Yeni şirketler kuruluş için temel şartları sağladıktan sonra izin almalarında ve sektöre girmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Sektöre giriş ve çıkış piyasa koşullarına göre şekillenmektedir.

5 4. sayfa Geleceğe Ait Dilemma Faktoring şirketleri arasında pazar payını artırmak ve kar marjını yüksek tutmaya yönelik rekabetin artması beklenmektedir. Pazar payını artırmanın yollarından biri temin edilen yeni fonları şirketin kara geçmesini sağlayacak uygun bir marj ile müşterilerin kullanımına sunmak ve vadelerinde fonların geri dönüşünü sağlamaktır. Yüksek oranda borçlanma bilanço göstergelerini olumsuz yönde etkileyecek ve yüksek kredi derecelendirme notu almayı güçleştirecektir. Ancak Faktoring şirketleri için bu gösterge faaliyetinin bir gereği olarak görülmelidir. Tahvil İhraçları Sermaye piyasasında yaşanan olumlu gelişmeler yeni ürünlerin piyasada yer bulmasına ve borçlanma araçlarının hacminin artmasına imkan sağlamaktadır. Borçlanma araçları faktoring şirketleri için alternatif bir fon kaynağıdır. Hazinenin borçlanma ihtiyacının düşmesi, faiz oranlarının uzun vadeye yayılması ve faiz oranlarının %5 in altına düşmesi, BES ve diğer tasarruf fonlarındaki artan brikimler, düşük riskli ve yüksek getirili özel sektör tahvillerinin sektöre arzı beklenmektedir. Faktoring şirketleri için prestij ve yeni fon imkanı sunan tahvil ihracı her geçen yıl katlanarak artacaktır. Zorlu Faktoring in kurumsal imajı ve yönetim becerisi tahvil ile elde edilecek fonun doğru kullanımı ve sağlıklı şekilde geri ödemenin yapılmasında önemli bir güvence sağlamaktadır. Mali Analiz ve Gelişim Temmuz 2012'de Zorlu Holding grubu tarafından kurulmuştur. Analiz, şirketin 2012 yıl sonu kesin mali verileri ve 03/2013 geçici dönem mali verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kuruluş yılı 2012'de TL belirlenen şirket özkaynakları, 03/2013 geçici dönemde, dönem karının etkisiyle TL'ye yükselmiştir. Kısa Vadeli Borç Ödeme Gücü Faaliyet yapısı gereği aktif ağırlığının ticari alacaklarda toplanması ve kayda değer bir duran varlık yatırımının bulunmamasına bağlı olarak kuruluş yılı 2012 ve 03/2013 geçici dönemde şirketin Net İşletme Sermayesi pozitif olarak gerçekleşmiştir. Alacak finansmanında yoğun olarak kısa vadeli kredi kullanımlarına başvurulması sonucu likidite göstergelerinden cari oran inceleme dönemlerinde vasat seviyelerde tespit edilmiştir.

6 5. sayfa Finansman Durumu: Şirketin toplam alacakları öz kaynaklarının 2012 yılında 4,5 katıdır, 03/2013 geçici dönemde 11,9 katı olarak hesaplanmıştır. Mevzuat gereği işlem sınırı rasyosu özkaynağının 30 katını geçemez. ( sayılı ve tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelik) 2012 yıl sonu itibariyle Banka Kredileri, Toplam Özkaynak Tutarının 3,6 katı olarak gerçekleşmiştir. Büyümesi borçlanmaya dayalı olan Faktoring şirketlerinde bu oran yüksek olarak değerlendirilmemektedir. 03/2013 geçici dönemde ise özkaynakların toplam finansmandaki payı %8 seviyelerine gerilemiştir. Bankalar nezdindeki nakit kredi kullanımı göz önüne alındığında dönemler itibariyle artış yaşandığı, 2012 yıl sonunda 34 Mio TL seviyesinde belirlenenen nakit kredi riski 3 aylık periyot dahilinde 81 Mio TL artış göstermiş, 115 Mio TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Karlılık 2012 yılında faaliyet gösterdiği 5 aylık dönemde TL net faktoring geliri elde eden şirket yaklaşık 1 mio TL'si personel giderinden oluşan 1,49 mio TL seviyesindeki faaliyet giderleri nedeniyle TL zarar açıklamıştır. 03/2013 geçici dönemde ise gelirlerinde önemli seviyede artış yaşayan şirket, TL net faktoring gelirine karşılık faaliyet giderlerindeki azalışın etkisiyle 2,7 Mio TL faaliyet karı açıklamış, bankalar nezdinde kullanılan nakit krediler doğrultusunda oluşan finansman giderlerinin olumsuz etkisiyle birlikte dönem sonunda vergi sonrası TL geçici kar beyan etmiştir. Kurumsal Yönetim ve İdari Yapı Ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde, şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge hassasiyetle gözetilmektedir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgiler konusuda firma gerekli hassaiyet ve özeni göstermiştir. Bu alanda teknolojik yatırım ile de gerekli tedbirler alınmıştır. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenmiş, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer performansa dayalı faktörler göz önünde bulundurulmuştur. Yönetim kurulu, sürekli ve etkin bir şekilde, şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Etkin gözden geçirme ve iç denetim tesis edilmiştir. Şirket faaliyetlerinin, onaylanan yıllık finansman ve iş planlarının gerçekleşme düzeyinin; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasında mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun ve şeffaf sisteme sahiptir. Reklam faaliyetleri ile yeni müşteriye ulaşmak için özel harcama yapmaya şu aşamada ihtiyaç bulunmamaktadır, mevcut portföy yeterli talebi sağlamaktadır.

7 6. sayfa Kalitatif Risk Dağılımı 10 8 M 8,3 6 P 8, Y 8,7 F 7,7 7,8 T M. Makroekonomik Faktörler ve Dışsal Destek Y. Yönetimsel Risk Analizleri T. Ticari Riskler Analizi F. Finansal Riskler Analizi P. Mevcut Projeler Risk Analizi ve Volatilite (0 en yüksek 10 en düşük risk katsayısı olmak üzere risklilik düzeyi bu aralıkta değişmektedir.) GENEL DEĞERLENDİRME Şirket özkaynaklarında artış yaşanmasına karşın, faktoring alacakları ve bunun finansmanına yönelik banka kredisi kullanımında önemli seviyede artış sağladığı gözlemlenmiştir. Bu artışa istinaden özkaynakları düşük seviyelerde belirlenmiş olan şirketin, işlem sınırı rasyosunda da artış gerçekleşmiştir. İşlem sınırına ilişkin sektör ortalamaları 3-4,5 katı arasında olup, konumuz şirket için incelendiğinde yüksek seviyede olduğu değerlendirilmektedir. Faaliyet hacmindeki gelişim doğrultusunda özkaynaklarında artış görülmesi, ileri dönemlerde söz konusu rasyoyu denge seviyesine ulaştırabileceği öngörülse de, şirketin sermaye artırımına gitmesi, hem mevzuata uygunluk, hem de şirketin finansman politikası açısından yarar sağlayacağı öngörülmektedir. Tcr (BBB+) notu ile Zorlu Faktorig A.Ş. yatırım yapılabilir seviyenin en yüksek üçüncü kademesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ve mevcut ve geleceğe ait yükümlülüklerini yerine getirmede ortalama kredi riskine sahip olarak değerlendirilmiştir. TCR tarafından verilen bu not yeterli kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede ortalama kredi riskini göstermektedir. Mevcut grup ile olan ilişkisini öne çıkartıp grup desteği notu talep etmemiştir. Bu konuda firma mevcut konumuna güvendiği için grup destek notu dikkate alınmamıştır. Organizasyon Şeması

8 KISA DÖNEM DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: RATİNG SKALASI (tcr)a1+ (tcr)a1 (tcr)a2 (tcr)a3 (tcr)b (tcr)c (tcr)d AÇIKLAMA TCR tarafından verilen en yüksek kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi en güçlü seviyede ve kısa vadede en düşük kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen çok yüksek kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi çok güçlü ve kısa vadede düşük kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen yüksek ve ortalama kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi güçlü kısa vadede ortalama kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen yeterli seviyede kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından kısa vadede düşük kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen en düşük kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesinin çok düşük olduğunu göstermektedir. Temerrüde yakın yüksek riskli Temerrüt TCR UZUN DÖNEM RATİNG SKALASI RATİNG SKALASI (tcr)aaa (tcr)aa+ (tcr)aa (tcr)aa- (tcr)a+ (tcr)a (tcr)a- (tcr)bbb+ (tcr)bbb (tcr)bbb- (tcr)bb+ (tcr)bb (tcr)bb- AÇIKLAMA TCR tarafından verilen en yüksek kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede en güçlü seviyeye sahip ve en düşük kredi riskini göstermektedir TCR tarafından verilen çok yüksek kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede çok güçlü seviyeye sahip ve düşük kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen yüksek kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede güçlü seviyeye sahip ve düşük kredi riskini göstermektedir. TCR tarafından verilen yeterli kredi kalitesi notu olup, finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından uzun vadede ortalama kredi riskini göstermektedir. BBB- ve üstü yatırım yapılabilir seviyedir. Finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından düşük düzeyde spekülatif özelliklere sahip olup, yatırım yapılabilir düzeye çok yakın bir konumda yer almaktadır. (tcr)b+ (tcr)b (tcr)b- Finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından yüksek düzeyde spekülatif özelliklere sahip olup, yatırım yapılabilir düzeyin altında yer almaktadır. (tcr)ccc+ (tcr)ccc (tcr)ccc- (tcr)cc +/- Finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından yüksek derecede temerrüt riskine sahiptir. Finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesi açısından temerrüt olasılığının çok yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. (tcr)d Finansal yükümlülükleri yerine getirme kapasitesinin olmadığı, temerrüt halini göstermektedir. 7.sayfa

9 (tcr)gd Derecelendirmeye tabii tutulan kuruluşun mali yapısındaki sıkıntılardan dolayı düzenleyici ve denetleyici kurum gözetimi veya denetimi altında olduğunu göstermekte olup bu süreç içerisinde düzenleyici ve denetleyici kurum kuruluşu bazı yükümlülüklere tabi tutabilir veya bazı yükümlülüklerini yerine getirebilir. (tcr)th Şirketin yasal süre içinde borçlarını ödeyemediğini gösterir. (tcr)yb Şirketin bilgi verme konusunda isteksiz davranması veya yeterli seviyede bilgiye ulaşılamaması nedeniyle kredi notunun verilemediği anlamına gelir. (tcr)ki Şirketle ilgili meydana gelen değişikliklerden(satın alma, birleşme, yasal değişiklikler v.b.) dolayı kredi notunun gözlem altında tutulduğunu ve ortaya çıkan gelişmelere göre notun olumlu yada olumsuz değiştirilebileceğini göstermekle birlikte kesin olarak notun değiştirileceği anlama gelmez. (tcr)kg Görünüm kredi notun birkaç yıllık dönem içindeki yönünü göstermekte olup kredi notunun görünümünü oluşturan etkenler dönem itibariyle notu değiştirebilecek seviyede olmamasına karşın trend bu yönde devam ederse notu etkileyebilecektir. (tcr)gc Şirkete verilmiş kredi notunun değişik nedenlerden(yetersiz bilgi, tasfiye, satış, ticari nedenler, yasal değişikler v.b.) dolayı geri çekildiği anlamına gelmektedir. (tcr)ad Yeterli bilgi sağlanamaması durumunda kredi notunun geri çekilmesinden önce askıya alındığı anlamına gelmektedir. (tcr)kb Kamusal bilgilerden dolayı kredi notunda meydana gelen değişikliği göstermektedir. 8. sayfa