CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER"

Transkript

1 CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/ /03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR. SÖZ KONUSU TAHVLLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 21/03/2008 TARH VE 1/T-321 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE TAHVLLERN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklıımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 21/03/2008 tarihinde TC stanbul Ticaret Sicili Memurluu nca tescil edilmi olup, ayrıca aaıda adres ve telefon numaraları belirtilen irket merkezi, halka arza aracılık eden Yatırım Menkul Deerler A.. nin merkez ve ubelerinde(menkul kıymet birimlerinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu( KAP ) nda (http://kap.gov.tr) ve MKB nin web sayfasında da (www.imkb.gov.tr) ilan edilecektir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI(MKB) GÖRÜÜ: MKB nin tarihli yönetim kurulu toplantısında, tahvillerin tedavül hacmi konusunda fikir oluturabilecek derinlikte veri bulunmadıından, Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde ilem görecek özel sektör tahvilleri için MKB Kotasyon Yönetmeliinin 16. maddesinin d-6 bendinde ifade edilen Menkul kıymetlerinin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından Borsa yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması hükmü kapsamında deerlendirme yapmanın halihazırda mümkün olmadıından bahisle RKETN HRAÇ EDECE TAHVLLERN BORSA TAHVL VE BONO PYASASI KOT DII PAZARINDA LEM GÖRMESNE KARAR VERLMTR. DER KAMU KURUMLARINDAN ALINAN GÖRÜLER: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) nun Sermaye Piyasası Kuruluna muhatap tarih ve 1171 sayılı yazısında; söz konusu tahvil ihracının gerçekletirilmesinde dier mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 90 SAYILI ÖDÜNÇ PARA VERME LER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ve FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadıı ifade edilmitir. 1

2 I. HALKA ARZ OLUNAN TAHVLLERE LKN BLGLER A. TAHVLLERN HRACINA LKN YETKL ORGAN KARARI: irket Yönetim Kurulunun tarih ve 28 sayılı toplantısında, irket ana sözlemesinin 3. maddesi gereince, ,00-YTL nominal deerli 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil halka arzına, söz konusu tahvil halka arz ilemi için Yatırım Menkul Deerler A..( Yatırım) nin yetkilendirilmesine karar vermitir. B. TAHVLLERE LKN BLGLER: 1. Nominal Deerleri Tutarı ,00-YTL 2. hraç Edilecek Tahvillere likin Bilgiler a) Tahvilin Birim/Nominal Deeri 1,00-YTL b) Kupon Faiz Ödemesi 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvile 182 (yüzsekseniki) günde bir olmak üzere toplam 4 defa faiz ödemesinde bulunulacaktır. c) Ek getiri oranı Yıllık olarak %2,75 ile %3,30 aralıında olup, nihai ek getiri oranının ne olacaına, tahvillerin satı süresinin bitimini takip eden ilk i gününde irket ve Yatırım tarafından karar verilecektir. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. d) 6 aylık ek getiri oranı Ek getiri oranının yarısı olup, %1,375 ile %1,65 aralıındadır. e) lk Kupon Ödeme Dönemine likin %8,31 Gösterge Faiz Oranı f) lk Kupon Ödeme Dönemine likin Faiz Oranı lk kupon ödeme dönemine ilikin gösterge faiz oranına, 6 aylık ek getiri oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmı olup, %9,69 ile %9,96 arasında olacaktır. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri oranı dikkate alınarak hesaplanan ilk kupon ödeme dönemi için geçerli olacak nihai faiz oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. g) Nama/Hamiline Hamiline 3. Vadesi 2 Yıldır. 28/03/2008 ile 26/03/2010 tarihleri arasını kapsamaktadır. Tahvillere ilikin satı süresinin son günü vade balangıç tarihi kabul edilecektir. 4. Yıllık bileik faiz oranı Tahviller deiken faizli olup, ilk kupon ödeme dönemine ilikin faiz oranına göre yıllık bileik faiz oranı %20,38 ile %20,98 arasında olacaktır. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri 2

3 5. Tahvillerin bedellerinin ödenmesini taahhüt eden kii ya da kurum 6. Tahvillerin bedellerinin ödenmesi için destek kredisi salayan banka ve kredi tutarları 7. Tahvillerin vadesi süresince uygulanacak finansal sınırlamalar oranı ve ilk kupon ödemesine ilikin nihai faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Tahvilin kupon faiz oranı deikendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileik faiz oranı, daha sonraki dönemlere ilikin gösterge faiz oranlarının deimeyecei varsayılarak hesaplanmı bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin deerlendirilmesinde yıllık bileik faizin yerine yıllık ek getiri oranının dikkate alınması daha faydalı olacaktır. Tahvil bedelleri irket tarafından ödenecek, olup tahvil bedellerinin ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek yada tüzel kii tarafından garanti verilmemitir. Yoktur. irket yönetim kurulunun tarihli toplantısında, tahvilin vadesini içerecek döneme kadar, halen %0 olarak uygulanan döviz pozisyonunun her artta öz kaynakların %10'unu amayacaına ve Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A..'ye ödenecek olan kefalet komisyonunun toplam finansal giderlerin %10'unu amayacaına karar verilmitir. 8. Tahvillerin tfa Planı Anapara (YTL) Ödeme Tarihi YTL 26/03/2010 Kupon Ödemeleri Ödeme Tarihi 1. Kupon Ödemesi 26/09/ Kupon Ödemesi 27/03/ Kupon Ödemesi 25/09/ Kupon Ödemesi 26/03/ Tahvillerin anapara ve kupon ödeme yerleri Yatırım ın tüm ubeleri ile Yatırım ın acentası sıfatı ile Türkiye Bankası A..(Türkiye Bankası) nin tüm ubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluu A.. düzenlemeleri çerçevesinde gerçekletirilecektir. 10. Tahvillerin serbest dolaımına ilikin bilgi MKB nin tarihli yönetim kurulu toplantısında, irketin ihraç edecei tahvillerin Borsa Tahvil ve Bono Piyasası kot dıı pazarında lem görmesine karar verilmitir. 3

4 C. SATIA LKN BLGLER: 1. Satı Fiyatı Nominal deeri 1,00-YTL olan 1 adet tahvilin satı fiyatı 1,00-YTL olup, minimum satı miktarı adet olarak belirlendii için minimum talep miktarı 1.000,00-YTL dir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 10,00-YTL ve katları eklinde olması arttır. Talepler adet cinsinden alınacaktır. 2. Kupon Faiz Oranının Tespitinde Kullanılan Yöntemler a. Vade Vade 2 yıl olarak belirlenmitir. b. Kupon Ödeme Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müstearlıı nın (Hazine Müstearlıı) ihraç etmi olduu deiken faizli tahvillerin kupon ödeme aralıı olan 182 günde bir kupon ödemesi yapılmasına karar verilmitir. Bu çerçevede toplam 4 defa kupon ödemesinde bulunulacaktır. c. Gösterge Faizin Hesaplamasında Kullanılan Yöntemler 6 aylık Gösterge Faiz oranı, aaıda belirlenen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacaktır. c.1. Tahvil ihraç ve ilgili kupon ödeme dönemlerinden 10 gün önce Hazine Müstearlıı tarafından 6 aylık Gösterge Faiz oranı belirlenmi ise: hracın kupon ödemeleri, Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen deiken faizli tahvillerin 6 aylık kupon ödemelerine baz tekil edecek olan Gösterge Faiz oranları kullanılarak belirlenir. 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz = (100/Ortalama hale Fiyatı)-1 Ortalama hale Fiyatı: Hazine Müstearlıı tarafından düzenlenen ve Hazine Müstearlıının internet sitesinde açıklanan (http://www.hazine.gov.tr/guncelduyuru) 100,00-YTL nominal deerli iskontolu hazine bonosu ihalesinde oluan ortalama fiyattır. c.2. Tahvil ihraç ve ilgili kupon ödeme tarihlerinden 10 gün öncesine kadar Hazine Müstearlıı tarafından 6 aylık Gösterge Faiz oranı belirlenmemi ise: c.2.1. lgili tarihte biri vadesine kalan gün sayısı 182 günden kısa, dieri vadesine kalan gün sayısı 182 günden uzun olan 182 güne en yakın MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasasında ilem gören iki iskontolu Devlet Tahvili veya Hazine Bonosu ihracı seçilir. c.2.2. hraçların ilgili günden önce MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasasında aynı gün valörlü olarak ilem gördüü son 5 günün aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması bulunur. c.2.3. Bu iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun 182 güne tekabül 4

5 eden noktası olarak belirlenen (dorusal iç deerleme/lineer enterpolasyon) yıllık bileik faiz oranından 6 aylık dönemsel Gösterge Faiz oranı hesaplanır. Gösterge Yıllık Bileik Faiz= r 1 +(((r 2 -r 1 )/(vkgs 2 - vkgs 1 ))*(182-vkgs 1 )) r 1 : 182 günden kısa ihracın ortalama yıllık bileik faizi r 2 : 182 günden uzun ihracın ortalama yıllık bileik faizi vkgs 1 : 182 günden kısa ihracın vadeye kalan gün sayısı vkgs 2 : 182 günden uzun ihracın vadeye kalan gün sayısı 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz = ((Gösterge Yıllık Bileik Faiz+1 )^(182/365) )-1 d. Uygulanan Ek Getiri Oranı Madde C de belirlenen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanan 6 aylık gösterge faiz oranına yıllık %2,75 ile %3,30 arasında belirlenen Ek Getiri (faiz farkı) oranının yarısı olan 6 aylık ek getiri oranı eklenecektir. 6 Aylık Ek Getiri = Yıllık Ek Getiri /2 lk kupon ödeme dönemine ilikin olarak izahname ve sirkülerde yer alan Ek Getiri oranının tavanı kullanılarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranı, Ek Getiri oranının tabanı kullanılarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranından azami %5 oranında büyük olacaktır. Nihai Ek Getiri oranının ne olacaına, tahvillerin satı süresinin bitimini takip eden ilk i gününde irket ve Yatırım tarafından karar verecektir. Taraflarca kararlatırılan nihai Ek Getiri oranı ile bu oran dikkate alınarak hesaplanan ilk kupon ödeme dönemi için geçerli olacak nihai faiz oranı ve yıllık bileik faiz oranı aynı gün kamuya duyurulacaktır. Söz konusu esaslar çerçevesinde tespit edilen Ek Getiri oranı her bir faiz ödeme dönemi için aynı olacaktır. e. Satı Fiyatı Her iki satı günü için de satı fiyatı 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvil için 1,00-YTL olarak belirlenmitir. f. Kupon Faizin Hesaplamasında Kullanılan Yöntemler hraç edilecek tahvillere uygulanacak faiz oranının her bir kupon ödeme dönemi için ne olacaı aaıda yer alan esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacaktır. Bu hesaplama her bir kupon ödeme döneminden 1. igünü önce C maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacak ve kupon ödeme gününde irket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluu A.. ye bildirilecektir. lgili tahvil 2 yıl vadeli 182 günde bir kupon ödemeli olduu için tahvilin süresi boyunca 4 defa kupon ödemesi yapılacaktır. Kupon faiz oranı ve dier hesaplamalar virgülden sonraki 4. haneye yuvarlanacaktır. f.1. C maddesinin 1. bendinde anlatılan ilk yöntem kullanılırsa ; C maddesinin 1. bendine göre bulunan 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz oranına D Maddesinde belirtilen 6 Aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle bulunacaktır. 5

6 Kupon Faiz Oranı = 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz + 6 Aylık Ek Getiri f.2. C maddesinin 2. bendinde anlatılan ikinci yöntem kullanılırsa ; C maddesinin 2. bendine göre bulunan 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz oranına D Maddesinde belirtilen 6 Aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle bulunacaktır. Kupon Faiz Oranı = 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz + 6 Aylık Ek Getiri g. Yıllık Bileik Faizin Tespiti Tahvilin yıllık bileik faizi, 6 aylık kupon faiz oranının yıllık bileik faizidir. Yıllık Bileik Faiz Oranı = ((Kupon Faiz Oranı +1)^(365/182) )-1 F maddesinde belirtilen yöntemler sonucunda oluan Kupon Faiz oranı, tahvilin yıllık bileik faiz oranı için baz oluturacaktır. Tahvilin Kupon Faiz oranı deikendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileik faiz oranı daha sonraki Gösterge Faiz oranlarının deimeyecei varsayılarak hesaplanmı bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin deerlendirilmesinde yıllık bileik faizin yerine yıllık Ek Getiri Oranının dikkate alınması daha faydalı olacaktır. h. Kupon Faiz Oranını Etkileyen Hususlar Tahvile ilikin kupon faiz oranı konusundaki karar aamasında aaıdaki noktalar belirleyici olmutur. - Hazine Müstearlıı nın deiken faizli tahvillerinin getirisi - irketin içinde bulunduu sektör ve konumu - irketin finansal durumu - irketin risk yönetimi politikaları - irketin kurumsallık düzeyi - irketin halka açık olması - hraç edilecek tahvillerin 2. el piyasadaki likiditesi - Bireysel ve kurumsal yatırımcılarla yapılan ön görümeler neticesinde oluan getiri beklentileri - Ekonomik ve konjoktürel durum 3. Satı Süresi ve Tarihi Halka arz 2 igünü boyunca 27/03/2008 ile 28/03/2008 tarihleri arasında gerçekletirilecektir. 4. Satıa Aracılık Edecek Kurulu ve Aracılıın Nitelii a. Satıa Aracılık Edecek Kurulu ve Aracılıın Nitelii Yatırım ile irket arasında irketin halka arz edecei tahvillerin satıına aracılık edilmesi için tarihinde aracılık sözlemesi imzalanmıtır. Söz konusu sözleme uyarınca Yatırım tahvillerin ihracında yönetim ve aracılık hizmeti verecektir. Aracılık en iyi gayret aracılıı yöntemi çerçevesinde yürütülecektir. Yatırım ihracı gerçekletirilen tahvil bedellerini ihracı takiben en geç 3(üç) i günü içerisinde tam ve 6

7 nakden irket hesabına yatıracaını beyan ve taahüt eder. b. Aracı Kurulua ve gie hizmeti veren kurulua ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam maliyet içindeki payı Aracı kurulua ödenecek olan toplam ücret, ihraç nominal tutarının %0,5 (bindebe) i olup, ,00-YTL olarak hesaplanmaktadır. 5. Satı Yöntemi ve Bavuru ekli a. Satı Yöntemi Satı, Yatırım aracılııyla sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekletirilecektir. b. Bavuru ekli Bu halka arzda tahvil satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları tahvillerin bedellerini ödemeleri gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formunda talep ettikleri adet miktarını belirteceklerdir. Nominal deeri 1,00-YTL olan 1 adet tahvilin satı fiyatı 1,00- YTL olup, minimum satı miktarı adet olarak belirlendii için, minimum talep miktarı 1.000,00-YTL dir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 10,00-YTL ve katları eklinde olması arttır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvilin satı fiyatı olan 1,00-YTL ile talep edilen tahvil adedi ile çarpımı sonucu bulunan tahvil bedelini, 5/c. bendinde belirtilen hesaba nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Kurumsal Yatırımcılar, 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvilin satı fiyatı olan 1,00-YTL ile talep edilen tahvil adedi ile çarpımı sonucu bulunan tahvil bedelini 5/c. bendinde belirtilen hesaba nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takip eden 2 i günü içerisinde, Yatırım ve acentası konumundaki Türkiye Bankası tarafından, bavuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcıların karılanamayan talepleri nedeniyle oluabilecek iade bedelleri nemalandırılmayacaktır. c. Tahvil bedellerinin yatırılacaı Banka ve hesap no d. Yatırımcılardan istenen belgeler Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin bir alt sınır belirleyebilirler. Türkiye Bankası nda hesabı olmayan yatırımcıların, Türkiye Bankası nda hesap açtırmaları gerekmektedir. Türkiye Bankası stanbul Kurumsal ubesi nezdindeki no lu hesap irketin tahvillerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formunu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri adedi bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 7

8 Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. 6. Ödeme Yurt çi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. a. Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvillere ilikin bedelleri 5/b.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde nakden yatıracaklardır. b. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri(DBS) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları, aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%98 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/ %90 Blokaj ileminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde Türkiye Bankası nın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Türkiye Bankasının anlık gösterge fiyatı kullanılacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. 8

9 Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL, DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. b.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen YTL DBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. b.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. c. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında müteri talimatları dikkate alınacaktır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel /%90 Blokaj ileminde, Türkiye Bankası nın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. c.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en Türkiye Bankası nın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. 9

10 c.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. 7. Bavuru Yerleri Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Türkiye Bankası nın cari kuru kullanılacaktır. irket tahvillerinin halka arzına Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve Kurumsal kategorisi içinde yer alan Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar alt kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. nin tüm ubelerine talepte bulunmak için bavurabilirler. Kurumsal kategorisi içinde yer alan Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar alt kategorisinin talepleri sadece YATIRIM MENKUL DEERLER A.. tarafından toplanacaktır. a. Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Yatırım Menkul Deerler A.. Türkiye Bankası A.. Teminata Konu Olabilecek Kıymetler DBS 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup adetler 20 nin katları olarak belirtilecektir. YTL DBS ler için asgari adet 10(on) olup adetler 10 un katları olarak belirtilecektir. Talep Yöntemi Deiken Yöntem Sabit Yöntem 10

11 b. Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur Deiken Yöntem Türkiye Bankası A.. Sadece vadesiz DTH lar kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Sabit Yöntem 8. Ortaklıın Salayacaı Tahmini Nakit Girii ve Kullanım Yerleri Tahvil ihracı yoluyla salanacak yaklaık ,-YTL tutarındaki nakit girii irketin büyüme hızı ile doru orantılı olarak artan finansman ihtiyacını gidermek, mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeitlendirmek, kamu alacaklarının finansmanında daha yüksek verimle çalıabilmek için kullanılacaktır. 9. hraçta Yatırımcılara Tahsis ve Daıtım Esasları a. Tahsisat Miktarları Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. tahvillerinin halka arzına ilikin olarak yatırımcılar aaıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmılardır, Yurt içi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar minimum adet talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve Limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Kurumsal Yatırımcılar; ki alt kategoriye ayrılmı olup, bu kategoriye ilikin tahsisattan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar talepte bulunabilecektir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmu olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Dernekler dir. Yurt dıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Tahviller Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar tahvilleri Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar minimum adet talepte bulunabileceklerdir. b. Tahsisat Esasları Halka arz edilecek tahvillerin; YTL nominal deerdeki (%50) kısmı Yurt çi Bireysel Yatırımcılara, YTL nominal deerdeki (%50) kısmı Kurumsal Yatırımcılara, gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde hraçcı tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi yalnızca talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı 11

12 olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması eklinde olabilecektir. c. Daıtım Esasları Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:22 sayılı Teblii Ek/1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaları ile Türkiye de yerleik yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerin taleplerinde fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ilemine sokulmayacaktır. Mükerrer ve/veya eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara er (biner) lot tahvil verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan tahvil talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yurtiçi bireysel yatırımcıya ait kiisel talep ile çarpılacak ve tahviller daıtılacaktır. Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Kurumsal Yatırımcılar için ayrılan tahsisat miktarının, tahvil talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir kurumsal yatırımcıya ait talep ile çarpılacak ve tahviller daıtılacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar hraçcının uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2(iki) i günü içerisinde daıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek hraçcıya verecektir. hraçcı, daıtım listelerini kendilerine teslim edildii günü izleyen i günü içerisinde onaylayacak ve onayı Yatırım a bildirecektir. Onaylanan Daıtım listesini alan Yatırım ise karılanan taleplere ilikin tahvillerin kayden teslimini Merkezi Kayıt Kuruluu A.. düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirecektir. d. Satıa Sunulan Tahvillerin Teslim ekilleri ve Bedel adeleri Tahvillerin fiziki teslimi söz konusu olmayıp tahviller, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan bedel iadelerine ilikin bir liste talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2(iki) i günü içerisinde Türkiye Bankası na iletilir. Türkiye Bankası, bu listeyi ilgili ubelerde ilan ederek, karılanamayan taleplere ilikin bedel 12

13 iadelerini, ihraçcının bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. 10. Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler: Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Alınmayacak Alınmayacak Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; talep ilemleri sırasında hak edecei tahvilleri dorudan baka bir aracı kurulua aktarılmasını isteyenler için alınmayacak. Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettii tahvilleri Türkiye Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 10 YTL + BSMV den az olmamak kaydıyla nominal deer üzerinden % 0,05 (onbinde 5) Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, dier ödeme türleriyle bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi Türkiye Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,4 (ubelerden en az 35 YTL, dier kanallardan en az 6 YTL ve tüm kanallardan en çok 300 YTL) Damga Vergisi Dier Alınmayacak Alınmayacak 13

14 II. MAL DURUM LE LGL BLGLER A. ORTAKLIIN MAL TABLOLARI irketin tarihli mali tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, , ve tarihli mali tabloları ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliine göre düzenlenmitir. irketin ve tarihli mali tabloları solo; tarihli ile ara dönemine ait mali tabloları Ukrayna da kurulu West Finance and Credit Bank ile konsolide olarak düzenlenmitir. Ayrıca irketin tarihli mali tabloları enflasyona gore düzeltilmitir. irketin söz konusu mali tablo ve dipnotlarına, adresinden ulaılması mümkündür. 1. Ortaklıın son 3 yıllık ve cari yıla ait 9 aylık bilançoları Baımsız Denetimden Geçmi BLANÇO (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Deerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Verilen Krediler Finansal Kiralama Alacakları (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Verilen Krediler Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif erefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)

15 Dier Finansal Yükümlülükler (net) Mevduat Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları Yeniden Deerleme Fonu Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) ( ) 0 0 Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ortaklıın son 3 yıllık ve cari yıla ait 9 aylık dönemine ilikin gelir tabloları Baımsız Denetimden Geçmi GELR TABLOSU (YTL) ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (net) Satıların Maliyeti (-) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) 15

16 Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ( ) ANA ORTAKLIK DII KAR/ZARAR ( ) 0 0 VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI HSSE BAINA KAZANÇ 0,048 0,064 0,054 0, Son Üç Yıla Ait Kar Daıtım Tabloları: irket tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2004 yılı karının daıtılmamasına ve 2004 yılı karının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmi yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmitir. Söz konusu karar Genel Kurulda ortaklar tarafından onaylanmıtır ve 2006 yılı kar daıtımı bilgileri aaıdadır. (YTL) Dönem Karı Ödenecek Vergiler ( ) ( ) Net Dönem Karı Tertip Yasal Yedek Daıtıma Tabi Tutulmayacak tirak Karı -- ( ) Daıtılabilir Net Dönem Karı Yıl çinde Yapılan Baılar Ortaklara 1. Temettü Ortaklara 2. Temettü Tertip Yasal Yedek Olaanüstü Yedek TOPLAM TEMETTÜ Ortaklıın Nakit Akım Tabloları (YTL) FAALYETLERDEN DOAN NAKT AKIMLARI Vergi ve Ana Ortaklık Dıı Pay Öncesi Kar Vergi Öncesi Kar ile Faaliyetlerden Doan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı için Yapılan Düzeltmeler Amortisman Giderleri tfa Payları Kıdem Tazminatı Karılıındaki Deiim (12.144) Faktoring Faiz Gelir Tahakkukları -- (60.377) Gider Tahakkukları Türev Araçları Gider Tahakkuku Dier Borç Karılıkları Kredi Faiz Karılıkları üpheli Alacak Karılıı-net Genel Kredi Karılıkları

17 Faaliyetlerle lgili Varlık ve Borçlardaki Deiim öncesi Faaliyet Geliri Ticari Alacaklardaki Deiim ( ) ( ) ( ) ( ) Verilen Kredilerdeki Deiim ( ) Dier Dönen Varlıklardaki Deiim (67.120) (48.879) ( ) -- Ticari Borçlardaki Deiim (3.035) Dier Kısa Vadeli Borçlar ve Yükümlülükler ( ) -- likili Taraflardan Alacaklar ( ) ( ) ( ) -- likili Taraflara Borçlar ( ) Dier Alacaklardaki Deiim (1.829) -- Mevduatlardaki Deiim Borç ve Gider Karılıkları ( ) ( ) ( ) ( ) Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları Maddi Duran Varlık Alımı. net ( ) ( ) (28.405) ( ) Maddi Olmayan Duran Varlık alımı. net (85.130) (42.619) (7.606) (2.270) Finansal Varlık Alımı. net Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerdeki Deiim Satılan Maddi Duran Varlık Net Defter Deeri Satılan Maddi Olmayan Duran Varlık Net Defter Deeri Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkıları ( ) ( ) (36.011) Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları Banka Kredilerindeki Deiim - Net Ana Ortaklık Dıına Ait Sermaye Payı ( ) Ödenen Temettü ( ) ( ) -- Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Deiim ( ) ( ) Dönem Baı Hazır Deerler Dönem Sonu Hazır Deerler

18 B. ORTAKLIIN GELECEK YILLARA LKN ÖNGÖRÜLER VARSAYIMLAR DÖNEMLER Tüfe(YıIsonu) %8,66 %6,09 %5,21 %4,90 $ 1,2065 1,3023 1,3930 1,4620 1,7370 1,9140 2,0620 2,1711 Ciro toplamı(ytl) Ciro artı oranı %50 %40 %40 Aktif büyüme oranları %50 %40 %40 Ortalama alacak vadesi(gün) Faktoring ücret geliri(ytl) Faaliyet gideri(ytl) ( )( ) ( ) ( ) üpheli alacak oranları(üpheli alacak/yaayan kredi hacmi ) %2,3 %1,5 %1,3 %1,2 Kurumlar vergisi oranı %20 %20 %20 %20 PROFORMA BLANÇO VARLIKLAR 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Cari / Dönen Varlıklar Hazır Deerler Ticari Alacaklar (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Finansal Varlıklar (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları TOPLAM VARLIKLAR ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Borç Karılıkları Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri

19 Yasal Yedekler Olaanüstü Yedekler Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları TOPLAM ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER PROFORMA GELR TABLOSU ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (net) BRÜT ESAS FAALYET KARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI VERG ÖNCES KAR Vergiler ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI III. DER HUSUSLAR 1) Faktoring irketlerinin tabi olduu mevzuat, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK ve 90 SAYILI ÖDÜNÇ PARA VERME LER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME dir. Faktoring sektörünün düzenleme ve denetimi tarihinden itibaren BDDK tarafından yürütülmektedir. BDDK nın tarih ve 2468 sayılı kararı ile irketin "FNANSAL KRALAMA FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK" hükümlerine intibak etmesi neticesinde irket adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmütür. 2) irket, tarihinden itibaren BDDK tarafından yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları çin Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli hükümlerine göre faktoring alacakları için karılık uygulamasına balamıtır. Söz konusu durumun irketin mevcut durum itibariyle uyguladıı karılık politikasını ne ekilde etkileyeceine ilikin bilgi aaıda yer almaktadır. i) Genel Olarak; Faktoring ilemi domu veya doacak bir alacaın fatura vb. bir belge ile belgelenmi olması kouluyla temlik alınması, temlik alınan alacaa ilikin olarak tahsilat, garanti ve finansman hizmeti verilmesi esasına dayanır. Bunlardan garanti ve finansman hizmeti irket açısından risklilii ifade eden fonksiyonlardır. irket müterilerine aırlıklı olarak temlik alınan alacakların finansmanı hizmetini sunmaktadır. Finansman fonksiyonu sonucunda oluan faktoring alacakları; a) Ödeme vasıtası olarak alınan gerçek müteri çeki/senedi; b) Kamu ve özel sektör kurulularından olan alacakların temlik alınması; 19

20 karılıında yapılmaktadır. Kredi Komitesi kararı dorultusunda bazı müterilerden gayrimenkul ipotei alınmaktadır. Bununla birlikte, bütün irket alacakları için munzam teminatlara ve faktoring sözlemelerine kefalet alınmaktadır. Söz konusu düzenleme vadesi 90 günü geçen alacaklar için %20, vadesi 180 günü geçen alacaklar için %50 ve vadesi 360 günü geçen alacaklar için %100 oranında ilgili teminatların aırlıkları dikkate alınarak karılık ayrılmasını öngörmektedir. Yasal takibe alınmı alacaklarla ilgili olarak karılık ayrılmakta, idari takip sürecinde munzam teminat olarak ipotek alınmı ise karılık ayrılmamaktadır. ii) Özel Olarak; Söz konusu düzenlemenin tarihi itibariyle irkete uygulanması halinde esasen etkileyecek olan husus, bu düzenleme gerei 2. grup teminat nitelii taıyan ve %25 oranında karılık ayrılmasına izin verilen munzam teminat olarak ipotek temin edilmi ancak henüz karılık ayrılmamı olan alacaklara yönelik olacak ve bu alacaklarla ilgili olarak 272 bin YTL karılık ayrılması söz konusu olacaktır. 3) irketin tarihli özel durum açıklamasında, irket tarafından daha önce kamuya açıklanan tarihli baımsız denetimden geçirilmemi mali tablolardaki net dönem karının YTL olduu; tahvil ihracı yapılmasına karar verilmesi nedeniyle baımsız denetimden geçirilen tarihli mali tablolardaki net dönem karının ise YTL olarak gerçekletii ifade edilmektedir. Deiiklie urayan tarihli bilanço kalemlerinin eski ve yeni tutarlarının yer aldıı tablo aaıda verilmektedir. Baımsız Denetimden Geçmemi(YTL) Baımsız Denetimden Geçmi(YTL) Fark (YTL) Ticari Alacaklar Ertelenmi Vergi Net Dönem Karı(*) (*)Net dönem karındaki fark, esas olarak ertelenmi vergi etkisi de dikkate alındıında baımsız denetimden geçirilen tarihli mali tablolarda YTL üpheli faktoring alacaı karılıı ayrılmasından kaynaklanmaktadır. 4) irkete ve sektöre yönelik risk faktörlerine ilikin açıklama aaıda yer almaktadır. Piyasa riski irket faktoring faaliyetleri esnasında üç tip piyasa riskine maruz kalmaktadır. Bunlar döviz kuru riski, makul deer faiz haddi riski ve fiyat riskidir. Döviz kuru riski döviz kurlarında meydana gelen deiiklikler nedeniyle bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irket yabancı para cinsinden aktif ve pasiflerini dengeleyerek kur riskini yönetmektedir. irket yabancı para cinsinden borçlanarak kullandıı fonları, yabancı para cinsinden türev araçlarda deerlendirmek suretiyle kur riskini yönetmektedir. Makul deer faiz haddi riski piyasa faiz hadlerinde meydana gelen deiiklikler nedeniyle bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irket faiz oranı riskini faiz deiimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karılamak suretiyle yönetmektedir. Fiyat riski, belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara balı olarak piyasa fiyatlarının deimesi neticesinde bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irketin portföyünde fiyat riskine maruz kalacak menkul kıymet bulunmamaktadır. Karı taraf riski Karı taraf riski bir finansal araçla ilgili taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, dier tarafı mali bir zarar altına sokma riskini ifade eder. irket faktoring ilemlerinden dolayı karı taraf riskine (kredi riskine) maruz kalmaktadır. irketin krediler bölümü, üst yönetimi ve iç kontrol bölümü irketin faktoring alacaklarının takibinden sorumludur. irket tüm faktoring alacakları ile ilgili olarak istihbarat çalıması yaparak kredileri deerlendirmektedir. irketin tüm kredi kararları kredi komitesince alınmakta ve olumlu karar olması halinde kredi 20

21 kullandırılmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle irketin faktoring alacaklarından kaynaklanan kredi riski çeitli sektörlere daılmıtır tarihi itibariyle net likidite pozisyonunun 1 aya kadar vadeli ile vadesizde tarihine göre açık pozisyona dönümesi, finansal kurumlara olan borcun artması ile Ukrayna da mukim finansal balı ortaklıın tarihi itibariyle hazır deer olarak tutulan fonun 2007 ilk 9 aylık dönemde gerçek ve tüzel kiilere kullandırmaya balamasından kaynaklanmıtır. Likidite riski Fonlama riski olarak da adlandırılan likidite riski, bir iletmenin finansal araçlara ilikin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karılama riskini ifadedir. Bu risk, bir finansal varlıı makul deerine yakın olarak hızlı bir ekilde nakde veya likit bir varlıa çevirememekten kaynaklanabilir. irket aktif ve pasiflerinin vadesel daılımını dengede tutarak ve finansal kurulular aracılııyla fonlama ihtiyacını karılayarak likidite riskini yönetmektedir. 5) irketin bankalardan kullanmı olduu kredilerin teminatı olarak ortaı Altınba Holding A.. ve ilikili kurulu Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. nin kefaleti bulunmaktadır. Anılan irketler, kredi borcuna ilikin verilen kefalet nedeniyle, kefil olunan kredi limitinin %2 si oranında irketten kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet komisyonları üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk etmektedir. Her üç ayda bir, imzalanan tüm genel kredi sözlemelerinin limitlerini gösterir tablo hazırlanmakta ve toplam limitin %2 si kadar komisyon hesaplanmaktadır. likili kurululardan kullanılan krediler dolayısıyla ödenen kefalet komisyonlarına esas tutarlar ve tarihleri itibariyle aaıdaki tabloda yer almaktadır. Kefaletin cinsi YTL EURO USD irket tarafından , ve tarihleri itibariyle Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. ye verilen kefalet komisyonlarına ilikin tablo aaıda yer almaktadır. Ticaret Unvanı Tutarlar(YTL) Altınba Holding A Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. Kefalet komisyonlarına ilikin detaylı bilgi, irket mali tablolarına ilikin dipnotlarda yer almaktadır. 21

22 6) irket ile ihraç ve halka arz edilecek söz konusu tahvillere ilikin olarak herhangi bir kredi derecelendirme(rating) çalıması yapılmamıtır. 7) Tahviller cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki icra ve iflas mevzuatına göre irket aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları aaıdaki gibidir. I. flas masası alacakları II. Bir malın aynından doan kamu alacakları(gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vs.) III. Kambiyo senedine balı alacaklar(çek, poliçe ve bonodan doan borçlar) IV. Rehinli alacaklar V. çi alacakları ve i ilikisine dayanan alacaklar ile iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları, içiler için kurulmu yardım sandıkları veya yardım tekilatı kurulması ve yaatılması için kurulan dernek vb. kurumlara ödenecek borçlar, aile hukukundan doan her türlü nafaka VI. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları VII. Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar VIII. mtiyazsız alacaklar(bir malın aynından doanlar dıındaki kamu alacakları, adi senede balı alacaklar, tahvil alacakları) IX. hraçcının ortaklarının alacaklar(hisse senedi sahiplerinin alacakları) 22

23 IV. SRKÜLERN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirkülerde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve sirkülerin bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik içermediini beyan ederiz. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. Yetkili mzalar Yatırım Menkul Deerler A.. Yetkili mzalar Bu sirkülerde yer alan ve tarafımızdan denetlenen irketin 2005 ve 2006 yılları hesap dönemleri ile ara hesap dönemine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluunu onaylarız. Engin Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müavirlik A.. Bu sirkülerde yer alan ve tarafımızdan denetlenen irketin 2004 yılı hesap dönemine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluumuzca düzenlenen denetim raporuna uygunluunu onaylarız. DRT Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. 23