CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER"

Transkript

1 CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ORTAKLIIMIZCA HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN YTL NOMNAL DEERL TAHVLLER 27/03/ /03/2008 TARHLERNDE SATIA SUNULACAKTIR. SÖZ KONUSU TAHVLLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 21/03/2008 TARH VE 1/T-321 SAYI LE KAYDA ALINMITIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIIMIZIN VE TAHVLLERN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ. Ortaklıımız ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 21/03/2008 tarihinde TC stanbul Ticaret Sicili Memurluu nca tescil edilmi olup, ayrıca aaıda adres ve telefon numaraları belirtilen irket merkezi, halka arza aracılık eden Yatırım Menkul Deerler A.. nin merkez ve ubelerinde(menkul kıymet birimlerinde) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu( KAP ) nda ( ve MKB nin web sayfasında da ( ilan edilecektir. STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI(MKB) GÖRÜÜ: MKB nin tarihli yönetim kurulu toplantısında, tahvillerin tedavül hacmi konusunda fikir oluturabilecek derinlikte veri bulunmadıından, Tahvil ve Bono Piyasası bünyesinde ilem görecek özel sektör tahvilleri için MKB Kotasyon Yönetmeliinin 16. maddesinin d-6 bendinde ifade edilen Menkul kıymetlerinin, piyasadaki mevcut ve muhtemel tedavül hacmi bakımından Borsa yönetimince önceden belirlenecek kriterlere uygun olması hükmü kapsamında deerlendirme yapmanın halihazırda mümkün olmadıından bahisle RKETN HRAÇ EDECE TAHVLLERN BORSA TAHVL VE BONO PYASASI KOT DII PAZARINDA LEM GÖRMESNE KARAR VERLMTR. DER KAMU KURUMLARINDAN ALINAN GÖRÜLER: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) nun Sermaye Piyasası Kuruluna muhatap tarih ve 1171 sayılı yazısında; söz konusu tahvil ihracının gerçekletirilmesinde dier mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 90 SAYILI ÖDÜNÇ PARA VERME LER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ve FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK hükümleri açısından herhangi bir sakınca bulunmadıı ifade edilmitir. 1

2 I. HALKA ARZ OLUNAN TAHVLLERE LKN BLGLER A. TAHVLLERN HRACINA LKN YETKL ORGAN KARARI: irket Yönetim Kurulunun tarih ve 28 sayılı toplantısında, irket ana sözlemesinin 3. maddesi gereince, ,00-YTL nominal deerli 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil halka arzına, söz konusu tahvil halka arz ilemi için Yatırım Menkul Deerler A..( Yatırım) nin yetkilendirilmesine karar vermitir. B. TAHVLLERE LKN BLGLER: 1. Nominal Deerleri Tutarı ,00-YTL 2. hraç Edilecek Tahvillere likin Bilgiler a) Tahvilin Birim/Nominal Deeri 1,00-YTL b) Kupon Faiz Ödemesi 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvile 182 (yüzsekseniki) günde bir olmak üzere toplam 4 defa faiz ödemesinde bulunulacaktır. c) Ek getiri oranı Yıllık olarak %2,75 ile %3,30 aralıında olup, nihai ek getiri oranının ne olacaına, tahvillerin satı süresinin bitimini takip eden ilk i gününde irket ve Yatırım tarafından karar verilecektir. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. d) 6 aylık ek getiri oranı Ek getiri oranının yarısı olup, %1,375 ile %1,65 aralıındadır. e) lk Kupon Ödeme Dönemine likin %8,31 Gösterge Faiz Oranı f) lk Kupon Ödeme Dönemine likin Faiz Oranı lk kupon ödeme dönemine ilikin gösterge faiz oranına, 6 aylık ek getiri oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmı olup, %9,69 ile %9,96 arasında olacaktır. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri oranı dikkate alınarak hesaplanan ilk kupon ödeme dönemi için geçerli olacak nihai faiz oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. g) Nama/Hamiline Hamiline 3. Vadesi 2 Yıldır. 28/03/2008 ile 26/03/2010 tarihleri arasını kapsamaktadır. Tahvillere ilikin satı süresinin son günü vade balangıç tarihi kabul edilecektir. 4. Yıllık bileik faiz oranı Tahviller deiken faizli olup, ilk kupon ödeme dönemine ilikin faiz oranına göre yıllık bileik faiz oranı %20,38 ile %20,98 arasında olacaktır. Taraflarca kararlatırılan nihai ek getiri 2

3 5. Tahvillerin bedellerinin ödenmesini taahhüt eden kii ya da kurum 6. Tahvillerin bedellerinin ödenmesi için destek kredisi salayan banka ve kredi tutarları 7. Tahvillerin vadesi süresince uygulanacak finansal sınırlamalar oranı ve ilk kupon ödemesine ilikin nihai faiz oranı dikkate alınarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranı, sirkülerin yayımlandıı gazetelerde ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Tahvilin kupon faiz oranı deikendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileik faiz oranı, daha sonraki dönemlere ilikin gösterge faiz oranlarının deimeyecei varsayılarak hesaplanmı bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin deerlendirilmesinde yıllık bileik faizin yerine yıllık ek getiri oranının dikkate alınması daha faydalı olacaktır. Tahvil bedelleri irket tarafından ödenecek, olup tahvil bedellerinin ödenmesi konusunda herhangi bir gerçek yada tüzel kii tarafından garanti verilmemitir. Yoktur. irket yönetim kurulunun tarihli toplantısında, tahvilin vadesini içerecek döneme kadar, halen %0 olarak uygulanan döviz pozisyonunun her artta öz kaynakların %10'unu amayacaına ve Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A..'ye ödenecek olan kefalet komisyonunun toplam finansal giderlerin %10'unu amayacaına karar verilmitir. 8. Tahvillerin tfa Planı Anapara (YTL) Ödeme Tarihi YTL 26/03/2010 Kupon Ödemeleri Ödeme Tarihi 1. Kupon Ödemesi 26/09/ Kupon Ödemesi 27/03/ Kupon Ödemesi 25/09/ Kupon Ödemesi 26/03/ Tahvillerin anapara ve kupon ödeme yerleri Yatırım ın tüm ubeleri ile Yatırım ın acentası sıfatı ile Türkiye Bankası A..(Türkiye Bankası) nin tüm ubelerinde, Merkezi Kayıt Kuruluu A.. düzenlemeleri çerçevesinde gerçekletirilecektir. 10. Tahvillerin serbest dolaımına ilikin bilgi MKB nin tarihli yönetim kurulu toplantısında, irketin ihraç edecei tahvillerin Borsa Tahvil ve Bono Piyasası kot dıı pazarında lem görmesine karar verilmitir. 3

4 C. SATIA LKN BLGLER: 1. Satı Fiyatı Nominal deeri 1,00-YTL olan 1 adet tahvilin satı fiyatı 1,00-YTL olup, minimum satı miktarı adet olarak belirlendii için minimum talep miktarı 1.000,00-YTL dir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 10,00-YTL ve katları eklinde olması arttır. Talepler adet cinsinden alınacaktır. 2. Kupon Faiz Oranının Tespitinde Kullanılan Yöntemler a. Vade Vade 2 yıl olarak belirlenmitir. b. Kupon Ödeme Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müstearlıı nın (Hazine Müstearlıı) ihraç etmi olduu deiken faizli tahvillerin kupon ödeme aralıı olan 182 günde bir kupon ödemesi yapılmasına karar verilmitir. Bu çerçevede toplam 4 defa kupon ödemesinde bulunulacaktır. c. Gösterge Faizin Hesaplamasında Kullanılan Yöntemler 6 aylık Gösterge Faiz oranı, aaıda belirlenen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacaktır. c.1. Tahvil ihraç ve ilgili kupon ödeme dönemlerinden 10 gün önce Hazine Müstearlıı tarafından 6 aylık Gösterge Faiz oranı belirlenmi ise: hracın kupon ödemeleri, Hazine Müstearlıı tarafından ihraç edilen deiken faizli tahvillerin 6 aylık kupon ödemelerine baz tekil edecek olan Gösterge Faiz oranları kullanılarak belirlenir. 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz = (100/Ortalama hale Fiyatı)-1 Ortalama hale Fiyatı: Hazine Müstearlıı tarafından düzenlenen ve Hazine Müstearlıının internet sitesinde açıklanan ( 100,00-YTL nominal deerli iskontolu hazine bonosu ihalesinde oluan ortalama fiyattır. c.2. Tahvil ihraç ve ilgili kupon ödeme tarihlerinden 10 gün öncesine kadar Hazine Müstearlıı tarafından 6 aylık Gösterge Faiz oranı belirlenmemi ise: c.2.1. lgili tarihte biri vadesine kalan gün sayısı 182 günden kısa, dieri vadesine kalan gün sayısı 182 günden uzun olan 182 güne en yakın MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasasında ilem gören iki iskontolu Devlet Tahvili veya Hazine Bonosu ihracı seçilir. c.2.2. hraçların ilgili günden önce MKB Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Piyasasında aynı gün valörlü olarak ilem gördüü son 5 günün aırlıklı ortalama yıllık bileik faizlerinin aritmetik ortalaması bulunur. c.2.3. Bu iki ortalama yıllık bileik faizin arasından geçen dorunun 182 güne tekabül 4

5 eden noktası olarak belirlenen (dorusal iç deerleme/lineer enterpolasyon) yıllık bileik faiz oranından 6 aylık dönemsel Gösterge Faiz oranı hesaplanır. Gösterge Yıllık Bileik Faiz= r 1 +(((r 2 -r 1 )/(vkgs 2 - vkgs 1 ))*(182-vkgs 1 )) r 1 : 182 günden kısa ihracın ortalama yıllık bileik faizi r 2 : 182 günden uzun ihracın ortalama yıllık bileik faizi vkgs 1 : 182 günden kısa ihracın vadeye kalan gün sayısı vkgs 2 : 182 günden uzun ihracın vadeye kalan gün sayısı 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz = ((Gösterge Yıllık Bileik Faiz+1 )^(182/365) )-1 d. Uygulanan Ek Getiri Oranı Madde C de belirlenen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanan 6 aylık gösterge faiz oranına yıllık %2,75 ile %3,30 arasında belirlenen Ek Getiri (faiz farkı) oranının yarısı olan 6 aylık ek getiri oranı eklenecektir. 6 Aylık Ek Getiri = Yıllık Ek Getiri /2 lk kupon ödeme dönemine ilikin olarak izahname ve sirkülerde yer alan Ek Getiri oranının tavanı kullanılarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranı, Ek Getiri oranının tabanı kullanılarak hesaplanan yıllık bileik faiz oranından azami %5 oranında büyük olacaktır. Nihai Ek Getiri oranının ne olacaına, tahvillerin satı süresinin bitimini takip eden ilk i gününde irket ve Yatırım tarafından karar verecektir. Taraflarca kararlatırılan nihai Ek Getiri oranı ile bu oran dikkate alınarak hesaplanan ilk kupon ödeme dönemi için geçerli olacak nihai faiz oranı ve yıllık bileik faiz oranı aynı gün kamuya duyurulacaktır. Söz konusu esaslar çerçevesinde tespit edilen Ek Getiri oranı her bir faiz ödeme dönemi için aynı olacaktır. e. Satı Fiyatı Her iki satı günü için de satı fiyatı 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvil için 1,00-YTL olarak belirlenmitir. f. Kupon Faizin Hesaplamasında Kullanılan Yöntemler hraç edilecek tahvillere uygulanacak faiz oranının her bir kupon ödeme dönemi için ne olacaı aaıda yer alan esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacaktır. Bu hesaplama her bir kupon ödeme döneminden 1. igünü önce C maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Yatırım tarafından hesaplanacak ve kupon ödeme gününde irket tarafından Merkezi Kayıt Kuruluu A.. ye bildirilecektir. lgili tahvil 2 yıl vadeli 182 günde bir kupon ödemeli olduu için tahvilin süresi boyunca 4 defa kupon ödemesi yapılacaktır. Kupon faiz oranı ve dier hesaplamalar virgülden sonraki 4. haneye yuvarlanacaktır. f.1. C maddesinin 1. bendinde anlatılan ilk yöntem kullanılırsa ; C maddesinin 1. bendine göre bulunan 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz oranına D Maddesinde belirtilen 6 Aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle bulunacaktır. 5

6 Kupon Faiz Oranı = 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz + 6 Aylık Ek Getiri f.2. C maddesinin 2. bendinde anlatılan ikinci yöntem kullanılırsa ; C maddesinin 2. bendine göre bulunan 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz oranına D Maddesinde belirtilen 6 Aylık Ek Getiri oranının eklenmesi suretiyle bulunacaktır. Kupon Faiz Oranı = 6 Aylık Gösterge Dönemsel Faiz + 6 Aylık Ek Getiri g. Yıllık Bileik Faizin Tespiti Tahvilin yıllık bileik faizi, 6 aylık kupon faiz oranının yıllık bileik faizidir. Yıllık Bileik Faiz Oranı = ((Kupon Faiz Oranı +1)^(365/182) )-1 F maddesinde belirtilen yöntemler sonucunda oluan Kupon Faiz oranı, tahvilin yıllık bileik faiz oranı için baz oluturacaktır. Tahvilin Kupon Faiz oranı deikendir. Bu yüzden tahvilin yıllık bileik faiz oranı daha sonraki Gösterge Faiz oranlarının deimeyecei varsayılarak hesaplanmı bir gösterge olarak görülmelidir. Tahvilin deerlendirilmesinde yıllık bileik faizin yerine yıllık Ek Getiri Oranının dikkate alınması daha faydalı olacaktır. h. Kupon Faiz Oranını Etkileyen Hususlar Tahvile ilikin kupon faiz oranı konusundaki karar aamasında aaıdaki noktalar belirleyici olmutur. - Hazine Müstearlıı nın deiken faizli tahvillerinin getirisi - irketin içinde bulunduu sektör ve konumu - irketin finansal durumu - irketin risk yönetimi politikaları - irketin kurumsallık düzeyi - irketin halka açık olması - hraç edilecek tahvillerin 2. el piyasadaki likiditesi - Bireysel ve kurumsal yatırımcılarla yapılan ön görümeler neticesinde oluan getiri beklentileri - Ekonomik ve konjoktürel durum 3. Satı Süresi ve Tarihi Halka arz 2 igünü boyunca 27/03/2008 ile 28/03/2008 tarihleri arasında gerçekletirilecektir. 4. Satıa Aracılık Edecek Kurulu ve Aracılıın Nitelii a. Satıa Aracılık Edecek Kurulu ve Aracılıın Nitelii Yatırım ile irket arasında irketin halka arz edecei tahvillerin satıına aracılık edilmesi için tarihinde aracılık sözlemesi imzalanmıtır. Söz konusu sözleme uyarınca Yatırım tahvillerin ihracında yönetim ve aracılık hizmeti verecektir. Aracılık en iyi gayret aracılıı yöntemi çerçevesinde yürütülecektir. Yatırım ihracı gerçekletirilen tahvil bedellerini ihracı takiben en geç 3(üç) i günü içerisinde tam ve 6

7 nakden irket hesabına yatıracaını beyan ve taahüt eder. b. Aracı Kurulua ve gie hizmeti veren kurulua ödenecek toplam ücret tutarı ve bunun toplam maliyet içindeki payı Aracı kurulua ödenecek olan toplam ücret, ihraç nominal tutarının %0,5 (bindebe) i olup, ,00-YTL olarak hesaplanmaktadır. 5. Satı Yöntemi ve Bavuru ekli a. Satı Yöntemi Satı, Yatırım aracılııyla sabit fiyatla talep toplama yöntemi kullanılarak gerçekletirilecektir. b. Bavuru ekli Bu halka arzda tahvil satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen bavuru yerlerine müracaat ederek Talep Formu nu doldurmaları ve satın alacakları tahvillerin bedellerini ödemeleri gerekmektedir. Yatırımcılar, Talep Formunda talep ettikleri adet miktarını belirteceklerdir. Nominal deeri 1,00-YTL olan 1 adet tahvilin satı fiyatı 1,00- YTL olup, minimum satı miktarı adet olarak belirlendii için, minimum talep miktarı 1.000,00-YTL dir. Minimum talep miktarından sonraki talep aralıklarının 10,00-YTL ve katları eklinde olması arttır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar, 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvilin satı fiyatı olan 1,00-YTL ile talep edilen tahvil adedi ile çarpımı sonucu bulunan tahvil bedelini, 5/c. bendinde belirtilen hesaba nakden veya hesaben veya teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Kurumsal Yatırımcılar, 1,00-YTL nominal deerli 1 adet tahvilin satı fiyatı olan 1,00-YTL ile talep edilen tahvil adedi ile çarpımı sonucu bulunan tahvil bedelini 5/c. bendinde belirtilen hesaba nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan iade bedeli, daıtım listesinin ihraççılar tarafından onaylanarak kesinlemesini takip eden 2 i günü içerisinde, Yatırım ve acentası konumundaki Türkiye Bankası tarafından, bavuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir. Yatırımcıların karılanamayan talepleri nedeniyle oluabilecek iade bedelleri nemalandırılmayacaktır. c. Tahvil bedellerinin yatırılacaı Banka ve hesap no d. Yatırımcılardan istenen belgeler Yatırımcılar, istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilikin bir alt sınır belirleyebilirler. Türkiye Bankası nda hesabı olmayan yatırımcıların, Türkiye Bankası nda hesap açtırmaları gerekmektedir. Türkiye Bankası stanbul Kurumsal ubesi nezdindeki no lu hesap irketin tahvillerinin halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların, Talep Formunu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri adedi bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aaıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: 7

8 Gerçek Kii Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi, Tüzel Kii Yatırımcılar: mza sirkülerinin noter tasdikli örnei, kurulu gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi. 6. Ödeme Yurt çi Bireysel Yatırımcılar aaıdaki ödeme seçeneklerinden sadece birini seçerek talepte bulunabilirler. a. Nakden Ödeme: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvillere ilikin bedelleri 5/b.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde nakden yatıracaklardır. b. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt çi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet ç Borçlanma Senetleri(DBS) ve likit fonları teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karılıında alınacak blokaj tutarları, aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır. Likit Fon Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%98 YTL DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/%90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS Blokajı Ödenmesi gereken bedel/ %90 Blokaj ileminde; Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alı fiyatı, DBS lerde Türkiye Bankası nın sabah ilk açıkladıı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Döviz cinsinden ve dövize endeksli DBS lerin YTL ye dönütürülmesinde TCMB döviz alı kuru kullanılacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında Türkiye Bankasının anlık gösterge fiyatı kullanılacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıında bir adet olumayacak ekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. 8

9 Yatırımcıların taleplerini karılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek baına yeterli olmaması durumunda, aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, YTL, DBS ve Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. b.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen YTL DBS leri ve/veya likit fonları res'en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasıyla likit fon, vergisiz DBS ve vergili DBS eklinde yapılacaktır. Bu yöntemde, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. b.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DBS ler ve/veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. c. Döviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Teminata alınan kıymetlerin nakde dönütürülmesi sırasında müteri talimatları dikkate alınacaktır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılar hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım-satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle tahvil talep edebileceklerdir. Tahvil talep bedeli karılıında alınacak döviz tutarı aaıda gösterilen ekilde hesaplanacaktır: Ödenmesi gereken bedel /%90 Blokaj ileminde, Türkiye Bankası nın söz konusu yabancı para için ilk açıkladıı gie kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları eklinde yukarı yuvarlanacaktır. c.1. SABT YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res'en Türkiye Bankası nın cari kurundan bozdurularak ödenecektir. 9

10 c.2. DEKEN YÖNTEM: Daıtım listelerinin açıklandıı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların daıtım listesine göre almayı hak ettikleri tahvilin bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk i günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. 7. Bavuru Yerleri Yatırımcıların talep ettikleri tahvil bedellerine karılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında Türkiye Bankası nın cari kuru kullanılacaktır. irket tahvillerinin halka arzına Yurt çi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve Kurumsal kategorisi içinde yer alan Yurt çi Kurumsal Yatırımcılar alt kategorisinden katılmak isteyen yatırımcılar, YATIRIM MENKUL DEERLER A.. Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm ubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye Bankası A.. nin tüm ubelerine talepte bulunmak için bavurabilirler. Kurumsal kategorisi içinde yer alan Yurt Dıı Kurumsal Yatırımcılar alt kategorisinin talepleri sadece YATIRIM MENKUL DEERLER A.. tarafından toplanacaktır. a. Kıymet Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Yatırım Menkul Deerler A.. Türkiye Bankası A.. Teminata Konu Olabilecek Kıymetler DBS 801 ve 808 kodlu B tipi likit fon (801 kodlu B tipi likit fon 1 (bir) adet ve katları olarak belirtilecektir. 808 likit fon için asgari adet 20 (yirmi) olup adetler 20 nin katları olarak belirtilecektir. YTL DBS ler için asgari adet 10(on) olup adetler 10 un katları olarak belirtilecektir. Talep Yöntemi Deiken Yöntem Sabit Yöntem 10

11 b. Döviz Blokesi Yöntemi le Ödeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri: Bavuru Yeri Kısıtlar Talep Yöntemi Yatırım Menkul Deerler A.. Yoktur Deiken Yöntem Türkiye Bankası A.. Sadece vadesiz DTH lar kullanılabilecek olup, bir yatırımcı sadece tek bir vadesiz DTH ile talepte bulunabilecektir. Sabit Yöntem 8. Ortaklıın Salayacaı Tahmini Nakit Girii ve Kullanım Yerleri Tahvil ihracı yoluyla salanacak yaklaık ,-YTL tutarındaki nakit girii irketin büyüme hızı ile doru orantılı olarak artan finansman ihtiyacını gidermek, mevcut finansal kaynaklarını ve mali borç portföyünü çeitlendirmek, kamu alacaklarının finansmanında daha yüksek verimle çalıabilmek için kullanılacaktır. 9. hraçta Yatırımcılara Tahsis ve Daıtım Esasları a. Tahsisat Miktarları Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. tahvillerinin halka arzına ilikin olarak yatırımcılar aaıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmılardır, Yurt içi Bireysel Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararla tanımlanan yurt içinde yerleik yatırımcılardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaları da bu tanıma gireceklerdir. Bu kategorideki yatırımcılar minimum adet talepte bulunabileceklerdir. Anonim ve Limited irketler de bu kategoriden talepte bulunabilirler. Kurumsal Yatırımcılar; ki alt kategoriye ayrılmı olup, bu kategoriye ilikin tahsisattan Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurtdıı Kurumsal Yatırımcılar talepte bulunabilecektir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; Yatırım Fonları, Özel Emeklilik Fonları, Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları, Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Sigorta irketleri, Emekli ve Yardım Sandıkları, Vakıflar, 506 Sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi uyarınca kurulmu olan Sandıklar, Kamuya Yararlı Dernekler dir. Yurt dıı Kurumsal Yatırımcılar; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıarıda yerleik kiilerdir. Tahviller Türk mevzuatı uyarınca, MKB de ilem görecek ekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar tahvilleri Türkiye de satın alacaklardır. Bu kategorideki yatırımcılar minimum adet talepte bulunabileceklerdir. b. Tahsisat Esasları Halka arz edilecek tahvillerin; YTL nominal deerdeki (%50) kısmı Yurt çi Bireysel Yatırımcılara, YTL nominal deerdeki (%50) kısmı Kurumsal Yatırımcılara, gerçekletirilecek satılar için tahsis edilmitir. Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde hraçcı tarafından deitirilebilecektir. Bu deitirme ilemi yalnızca talep fazlası olan tahsis grubundan talep açıı 11

12 olan tahsis grubuna toplanan taleplerin kaydırılması eklinde olabilecektir. c. Daıtım Esasları Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No:22 sayılı Teblii Ek/1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaları ile Türkiye de yerleik yabancı uyruklular dıında kalan bireysel yatırımcıların TC Kimlik Numarasını içermeyen kayıtlar iptal edilerek daıtıma dahil edilmeyecektir. Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra ortaya çıkan mükerrer isimlerin taleplerinde fazla olan talep kabul edilecek, az olan talep iptal edilerek daıtım ilemine sokulmayacaktır. Mükerrer ve/veya eksiklii nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra daıtım ilemi aaıdaki ekilde gerçekletirilecektir. Grup bazında tahsisatlar yukarıdaki paragrafta açıklanan ekilde belirlendikten sonra, her bir tahsisat grubuna daıtım, aaıda belirtilen ekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Yurt çi Bireysel Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. lk aamada, talepte bulunan tüm Yurt çi Bireysel Yatırımcılara er (biner) lot tahvil verilecek, daha sonra, Yurt çi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan tahvil talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir yurtiçi bireysel yatırımcıya ait kiisel talep ile çarpılacak ve tahviller daıtılacaktır. Kurumsal Yatırımcılara Daıtım: Oransal Daıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Kurumsal Yatırımcılar için ayrılan tahsisat miktarının, tahvil talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi Karılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karılama Oranı her bir kurumsal yatırımcıya ait talep ile çarpılacak ve tahviller daıtılacaktır. Tüm yatırımcı gruplarına daıtım yapılırken, daıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar daıtıma tabi tutulacaktır. Daıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama ibla edilerek talebi tamamen karılanamayan yatırımcılar hraçcının uygun gördüü ekilde daıtım yapılacaktır. Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2(iki) i günü içerisinde daıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinletirerek hraçcıya verecektir. hraçcı, daıtım listelerini kendilerine teslim edildii günü izleyen i günü içerisinde onaylayacak ve onayı Yatırım a bildirecektir. Onaylanan Daıtım listesini alan Yatırım ise karılanan taleplere ilikin tahvillerin kayden teslimini Merkezi Kayıt Kuruluu A.. düzenlemeleri çerçevesinde yerine getirecektir. d. Satıa Sunulan Tahvillerin Teslim ekilleri ve Bedel adeleri Tahvillerin fiziki teslimi söz konusu olmayıp tahviller, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluu A.. nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Karılanamayan taleplerden dolayı oluan bedel iadelerine ilikin bir liste talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2(iki) i günü içerisinde Türkiye Bankası na iletilir. Türkiye Bankası, bu listeyi ilgili ubelerde ilan ederek, karılanamayan taleplere ilikin bedel 12

13 iadelerini, ihraçcının bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. 10. Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler: Hesap Açma Ücreti Takasbank Virman Ücreti Baka Aracı Kurulua Virman Ücreti EFT Ücreti Alınmayacak Alınmayacak Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; talep ilemleri sırasında hak edecei tahvilleri dorudan baka bir aracı kurulua aktarılmasını isteyenler için alınmayacak. Likit Fon Blokesi ile ödeme yaparak ve/veya hak ettii tahvilleri Türkiye Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra virman isteyen yatırımcılardan 10 YTL + BSMV den az olmamak kaydıyla nominal deer üzerinden % 0,05 (onbinde 5) Nakit ödeme yaparak bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesini nakit olarak tahsil ettikten sonra, dier ödeme türleriyle bavuruda bulunan yatırımcılardan; olması halinde para iadesi Türkiye Bankası A.. nezdinde bulunan yatırım hesaplarına aktarıldıktan sonra EFT yaptırmak isteyenlerden: % 0,4 (ubelerden en az 35 YTL, dier kanallardan en az 6 YTL ve tüm kanallardan en çok 300 YTL) Damga Vergisi Dier Alınmayacak Alınmayacak 13

14 II. MAL DURUM LE LGL BLGLER A. ORTAKLIIN MAL TABLOLARI irketin tarihli mali tabloları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına, , ve tarihli mali tabloları ise Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliine göre düzenlenmitir. irketin ve tarihli mali tabloları solo; tarihli ile ara dönemine ait mali tabloları Ukrayna da kurulu West Finance and Credit Bank ile konsolide olarak düzenlenmitir. Ayrıca irketin tarihli mali tabloları enflasyona gore düzeltilmitir. irketin söz konusu mali tablo ve dipnotlarına, adresinden ulaılması mümkündür. 1. Ortaklıın son 3 yıllık ve cari yıla ait 9 aylık bilançoları Baımsız Denetimden Geçmi BLANÇO (YTL) VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar Hazır Deerler Menkul Kıymetler (net) Ticari Alacaklar (net) Verilen Krediler Finansal Kiralama Alacakları (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Alacaklar (net) Canlı Varlıklar (net) Stoklar (net) Devam Eden naat Sözlemelerinden Alacaklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Ticari Alacaklar (net) Finansal Kiralama Alacakları (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Verilen Krediler Dier Alacaklar (net) Finansal Varlıklar (net) Pozitif/Negatif erefiye (net) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları Dier Cari Olmayan/Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Boçlar (net) Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net)

15 Dier Finansal Yükümlülükler (net) Mevduat Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Devam Eden naat Sözlemeleri Hakedi Bedelleri (net) Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Finansal Kiralama lemlerinden Borçlar (net) Dier Finansal Yükümlülükler (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Alınan Avanslar Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü Dier Yükümlülükler (net) ANA ORTAKLIK DII PAYLAR ÖZSERMAYE Sermaye Karılıklı tirak Sermaye Düzeltmesi Sermaye Yedekleri Hisse Senetleri hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karları Yeniden Deerleme Fonu Finansal Varlıklar Deer Artı Fonu Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olaanüstü Yedekler Özel Yedekler Sermayeye Eklenecek tirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satı Kazançları Yabancı Para Çevrim Farkları ( ) ( ) 0 0 Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları ( ) TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER Ortaklıın son 3 yıllık ve cari yıla ait 9 aylık dönemine ilikin gelir tabloları Baımsız Denetimden Geçmi GELR TABLOSU (YTL) ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (net) Satıların Maliyeti (-) Hizmet Gelirleri (net) Esas Faaliyetlerden Dier Gelirler / faiz+temettü+kira (net) BRÜT ESAS FAALYET KARI/ZARARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI/ZARARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) 15

16 Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI/ZARARI Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı ( ) ANA ORTAKLIK DII KAR/ZARAR ( ) 0 0 VERG ÖNCES KAR/ZARAR Vergiler ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI/ZARARI HSSE BAINA KAZANÇ 0,048 0,064 0,054 0, Son Üç Yıla Ait Kar Daıtım Tabloları: irket tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 2004 yılı karının daıtılmamasına ve 2004 yılı karının enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmi yıllar zararına mahsup edilmesine karar verilmitir. Söz konusu karar Genel Kurulda ortaklar tarafından onaylanmıtır ve 2006 yılı kar daıtımı bilgileri aaıdadır. (YTL) Dönem Karı Ödenecek Vergiler ( ) ( ) Net Dönem Karı Tertip Yasal Yedek Daıtıma Tabi Tutulmayacak tirak Karı -- ( ) Daıtılabilir Net Dönem Karı Yıl çinde Yapılan Baılar Ortaklara 1. Temettü Ortaklara 2. Temettü Tertip Yasal Yedek Olaanüstü Yedek TOPLAM TEMETTÜ Ortaklıın Nakit Akım Tabloları (YTL) FAALYETLERDEN DOAN NAKT AKIMLARI Vergi ve Ana Ortaklık Dıı Pay Öncesi Kar Vergi Öncesi Kar ile Faaliyetlerden Doan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı için Yapılan Düzeltmeler Amortisman Giderleri tfa Payları Kıdem Tazminatı Karılıındaki Deiim (12.144) Faktoring Faiz Gelir Tahakkukları -- (60.377) Gider Tahakkukları Türev Araçları Gider Tahakkuku Dier Borç Karılıkları Kredi Faiz Karılıkları üpheli Alacak Karılıı-net Genel Kredi Karılıkları

17 Faaliyetlerle lgili Varlık ve Borçlardaki Deiim öncesi Faaliyet Geliri Ticari Alacaklardaki Deiim ( ) ( ) ( ) ( ) Verilen Kredilerdeki Deiim ( ) Dier Dönen Varlıklardaki Deiim (67.120) (48.879) ( ) -- Ticari Borçlardaki Deiim (3.035) Dier Kısa Vadeli Borçlar ve Yükümlülükler ( ) -- likili Taraflardan Alacaklar ( ) ( ) ( ) -- likili Taraflara Borçlar ( ) Dier Alacaklardaki Deiim (1.829) -- Mevduatlardaki Deiim Borç ve Gider Karılıkları ( ) ( ) ( ) ( ) Faaliyetlerden Elde Edilen Net Nakit Akımları ( ) ( ) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerindeki Nakit Akımları Maddi Duran Varlık Alımı. net ( ) ( ) (28.405) ( ) Maddi Olmayan Duran Varlık alımı. net (85.130) (42.619) (7.606) (2.270) Finansal Varlık Alımı. net Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerdeki Deiim Satılan Maddi Duran Varlık Net Defter Deeri Satılan Maddi Olmayan Duran Varlık Net Defter Deeri Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkıları ( ) ( ) (36.011) Finansal Faaliyetlerdeki Nakit Akımları Banka Kredilerindeki Deiim - Net Ana Ortaklık Dıına Ait Sermaye Payı ( ) Ödenen Temettü ( ) ( ) -- Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Deiim ( ) ( ) Dönem Baı Hazır Deerler Dönem Sonu Hazır Deerler

18 B. ORTAKLIIN GELECEK YILLARA LKN ÖNGÖRÜLER VARSAYIMLAR DÖNEMLER Tüfe(YıIsonu) %8,66 %6,09 %5,21 %4,90 $ 1,2065 1,3023 1,3930 1,4620 1,7370 1,9140 2,0620 2,1711 Ciro toplamı(ytl) Ciro artı oranı %50 %40 %40 Aktif büyüme oranları %50 %40 %40 Ortalama alacak vadesi(gün) Faktoring ücret geliri(ytl) Faaliyet gideri(ytl) ( )( ) ( ) ( ) üpheli alacak oranları(üpheli alacak/yaayan kredi hacmi ) %2,3 %1,5 %1,3 %1,2 Kurumlar vergisi oranı %20 %20 %20 %20 PROFORMA BLANÇO VARLIKLAR 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Cari / Dönen Varlıklar Hazır Deerler Ticari Alacaklar (net) likili Taraflardan Alacaklar (net) Dier Cari/Dönen Varlıklar Cari Olmayan / Duran Varlıklar Finansal Varlıklar (net) Maddi Varlıklar (net) Maddi Olmayan Varlıklar (net) Ertelenen Vergi Varlıkları TOPLAM VARLIKLAR ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER 31/12/ /12/ /12/ /12/2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar (net) Ticari Borçlar (net) likili Taraflara Borçlar (net) Borç Karılıkları Dier Yükümlülükler (net) Uzun Vadeli Yükümlülükler Borç Karılıkları Ertelenen Vergi Yükümlülüü ÖZSERMAYE Sermaye Sermaye Yedekleri Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Kar Yedekleri

19 Yasal Yedekler Olaanüstü Yedekler Net Dönem Karı/Zararı Geçmi Yıllar Kar/Zararları TOPLAM ÖZSERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLER PROFORMA GELR TABLOSU ESAS FAALYET GELRLER Satı Gelirleri (net) BRÜT ESAS FAALYET KARI Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) NET ESAS FAALYET KARI Dier Faaliyetlerden Gelir ve Karlar Dier Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALYET KARI VERG ÖNCES KAR Vergiler ( ) ( ) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI III. DER HUSUSLAR 1) Faktoring irketlerinin tabi olduu mevzuat, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan FNANSAL KRALAMA, FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK ve 90 SAYILI ÖDÜNÇ PARA VERME LER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME dir. Faktoring sektörünün düzenleme ve denetimi tarihinden itibaren BDDK tarafından yürütülmektedir. BDDK nın tarih ve 2468 sayılı kararı ile irketin "FNANSAL KRALAMA FAKTORNG VE FNANSMAN RKETLERNN KURULU VE FAALYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELK" hükümlerine intibak etmesi neticesinde irket adına faaliyet izin belgesi düzenlenmesi uygun görülmütür. 2) irket, tarihinden itibaren BDDK tarafından yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerince Alacakları çin Ayrılacak Karılıklara likin Usul ve Esaslar Hakkında Tebli hükümlerine göre faktoring alacakları için karılık uygulamasına balamıtır. Söz konusu durumun irketin mevcut durum itibariyle uyguladıı karılık politikasını ne ekilde etkileyeceine ilikin bilgi aaıda yer almaktadır. i) Genel Olarak; Faktoring ilemi domu veya doacak bir alacaın fatura vb. bir belge ile belgelenmi olması kouluyla temlik alınması, temlik alınan alacaa ilikin olarak tahsilat, garanti ve finansman hizmeti verilmesi esasına dayanır. Bunlardan garanti ve finansman hizmeti irket açısından risklilii ifade eden fonksiyonlardır. irket müterilerine aırlıklı olarak temlik alınan alacakların finansmanı hizmetini sunmaktadır. Finansman fonksiyonu sonucunda oluan faktoring alacakları; a) Ödeme vasıtası olarak alınan gerçek müteri çeki/senedi; b) Kamu ve özel sektör kurulularından olan alacakların temlik alınması; 19

20 karılıında yapılmaktadır. Kredi Komitesi kararı dorultusunda bazı müterilerden gayrimenkul ipotei alınmaktadır. Bununla birlikte, bütün irket alacakları için munzam teminatlara ve faktoring sözlemelerine kefalet alınmaktadır. Söz konusu düzenleme vadesi 90 günü geçen alacaklar için %20, vadesi 180 günü geçen alacaklar için %50 ve vadesi 360 günü geçen alacaklar için %100 oranında ilgili teminatların aırlıkları dikkate alınarak karılık ayrılmasını öngörmektedir. Yasal takibe alınmı alacaklarla ilgili olarak karılık ayrılmakta, idari takip sürecinde munzam teminat olarak ipotek alınmı ise karılık ayrılmamaktadır. ii) Özel Olarak; Söz konusu düzenlemenin tarihi itibariyle irkete uygulanması halinde esasen etkileyecek olan husus, bu düzenleme gerei 2. grup teminat nitelii taıyan ve %25 oranında karılık ayrılmasına izin verilen munzam teminat olarak ipotek temin edilmi ancak henüz karılık ayrılmamı olan alacaklara yönelik olacak ve bu alacaklarla ilgili olarak 272 bin YTL karılık ayrılması söz konusu olacaktır. 3) irketin tarihli özel durum açıklamasında, irket tarafından daha önce kamuya açıklanan tarihli baımsız denetimden geçirilmemi mali tablolardaki net dönem karının YTL olduu; tahvil ihracı yapılmasına karar verilmesi nedeniyle baımsız denetimden geçirilen tarihli mali tablolardaki net dönem karının ise YTL olarak gerçekletii ifade edilmektedir. Deiiklie urayan tarihli bilanço kalemlerinin eski ve yeni tutarlarının yer aldıı tablo aaıda verilmektedir. Baımsız Denetimden Geçmemi(YTL) Baımsız Denetimden Geçmi(YTL) Fark (YTL) Ticari Alacaklar Ertelenmi Vergi Net Dönem Karı(*) (*)Net dönem karındaki fark, esas olarak ertelenmi vergi etkisi de dikkate alındıında baımsız denetimden geçirilen tarihli mali tablolarda YTL üpheli faktoring alacaı karılıı ayrılmasından kaynaklanmaktadır. 4) irkete ve sektöre yönelik risk faktörlerine ilikin açıklama aaıda yer almaktadır. Piyasa riski irket faktoring faaliyetleri esnasında üç tip piyasa riskine maruz kalmaktadır. Bunlar döviz kuru riski, makul deer faiz haddi riski ve fiyat riskidir. Döviz kuru riski döviz kurlarında meydana gelen deiiklikler nedeniyle bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irket yabancı para cinsinden aktif ve pasiflerini dengeleyerek kur riskini yönetmektedir. irket yabancı para cinsinden borçlanarak kullandıı fonları, yabancı para cinsinden türev araçlarda deerlendirmek suretiyle kur riskini yönetmektedir. Makul deer faiz haddi riski piyasa faiz hadlerinde meydana gelen deiiklikler nedeniyle bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irket faiz oranı riskini faiz deiimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karılamak suretiyle yönetmektedir. Fiyat riski, belirli bir menkul kıymete veya ihraççısına özgü veya piyasanın tümünü etkileyen olaylara balı olarak piyasa fiyatlarının deimesi neticesinde bir finansal aracın deerinin dalgalanma riskini ifade eder. irketin portföyünde fiyat riskine maruz kalacak menkul kıymet bulunmamaktadır. Karı taraf riski Karı taraf riski bir finansal araçla ilgili taraflardan birinin yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, dier tarafı mali bir zarar altına sokma riskini ifade eder. irket faktoring ilemlerinden dolayı karı taraf riskine (kredi riskine) maruz kalmaktadır. irketin krediler bölümü, üst yönetimi ve iç kontrol bölümü irketin faktoring alacaklarının takibinden sorumludur. irket tüm faktoring alacakları ile ilgili olarak istihbarat çalıması yaparak kredileri deerlendirmektedir. irketin tüm kredi kararları kredi komitesince alınmakta ve olumlu karar olması halinde kredi 20

21 kullandırılmaktadır. Bilanço tarihi itibariyle irketin faktoring alacaklarından kaynaklanan kredi riski çeitli sektörlere daılmıtır tarihi itibariyle net likidite pozisyonunun 1 aya kadar vadeli ile vadesizde tarihine göre açık pozisyona dönümesi, finansal kurumlara olan borcun artması ile Ukrayna da mukim finansal balı ortaklıın tarihi itibariyle hazır deer olarak tutulan fonun 2007 ilk 9 aylık dönemde gerçek ve tüzel kiilere kullandırmaya balamasından kaynaklanmıtır. Likidite riski Fonlama riski olarak da adlandırılan likidite riski, bir iletmenin finansal araçlara ilikin taahhütlerini yerine getirmek için fon temininde güçlükle karılama riskini ifadedir. Bu risk, bir finansal varlıı makul deerine yakın olarak hızlı bir ekilde nakde veya likit bir varlıa çevirememekten kaynaklanabilir. irket aktif ve pasiflerinin vadesel daılımını dengede tutarak ve finansal kurulular aracılııyla fonlama ihtiyacını karılayarak likidite riskini yönetmektedir. 5) irketin bankalardan kullanmı olduu kredilerin teminatı olarak ortaı Altınba Holding A.. ve ilikili kurulu Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. nin kefaleti bulunmaktadır. Anılan irketler, kredi borcuna ilikin verilen kefalet nedeniyle, kefil olunan kredi limitinin %2 si oranında irketten kefalet komisyonu almaktadır. Kefalet komisyonları üçer aylık dönemler itibariyle tahakkuk etmektedir. Her üç ayda bir, imzalanan tüm genel kredi sözlemelerinin limitlerini gösterir tablo hazırlanmakta ve toplam limitin %2 si kadar komisyon hesaplanmaktadır. likili kurululardan kullanılan krediler dolayısıyla ödenen kefalet komisyonlarına esas tutarlar ve tarihleri itibariyle aaıdaki tabloda yer almaktadır. Kefaletin cinsi YTL EURO USD irket tarafından , ve tarihleri itibariyle Altınba Holding A.. ile Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. ye verilen kefalet komisyonlarına ilikin tablo aaıda yer almaktadır. Ticaret Unvanı Tutarlar(YTL) Altınba Holding A Alpet Altınba Petrol ve Ticaret A.. Kefalet komisyonlarına ilikin detaylı bilgi, irket mali tablolarına ilikin dipnotlarda yer almaktadır. 21

22 6) irket ile ihraç ve halka arz edilecek söz konusu tahvillere ilikin olarak herhangi bir kredi derecelendirme(rating) çalıması yapılmamıtır. 7) Tahviller cra ve flas Kanunu hükümleri bakımından adi borç senedi hükümlerine tabidirler. Tahvil alacakları, cra ve flas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan dier tüm alacaklarla aynı kategoride yer almaktadır. Yürürlükteki icra ve iflas mevzuatına göre irket aleyhine yürütülen takiplerde alacaklıların sıra cetvelindeki öncelik durumları aaıdaki gibidir. I. flas masası alacakları II. Bir malın aynından doan kamu alacakları(gümrük resmi, bina ve arazi vergileri, veraset ve intikal vergisi vs.) III. Kambiyo senedine balı alacaklar(çek, poliçe ve bonodan doan borçlar) IV. Rehinli alacaklar V. çi alacakları ve i ilikisine dayanan alacaklar ile iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmi ihbar ve kıdem tazminatları, içiler için kurulmu yardım sandıkları veya yardım tekilatı kurulması ve yaatılması için kurulan dernek vb. kurumlara ödenecek borçlar, aile hukukundan doan her türlü nafaka VI. Velayet ve vesayet nedeniyle malları borçlunun idaresine bırakılan kimselerin bu iliki nedeniyle domu olan tüm alacakları VII. Özel kanunlarında imtiyazlı olduu belirtilen alacaklar VIII. mtiyazsız alacaklar(bir malın aynından doanlar dıındaki kamu alacakları, adi senede balı alacaklar, tahvil alacakları) IX. hraçcının ortaklarının alacaklar(hisse senedi sahiplerinin alacakları) 22

23 IV. SRKÜLERN SORUMLULUUNU YÜKLENEN KLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirkülerde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçee uygun olduunu ve sirkülerin bu bilgilerin anlamını deitirecek nitelikte bir eksiklik içermediini beyan ederiz. Creditwest Faktoring Hizmetleri A.. Yetkili mzalar Yatırım Menkul Deerler A.. Yetkili mzalar Bu sirkülerde yer alan ve tarafımızdan denetlenen irketin 2005 ve 2006 yılları hesap dönemleri ile ara hesap dönemine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluumuzca düzenlenen denetim raporlarına uygunluunu onaylarız. Engin Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müavirlik A.. Bu sirkülerde yer alan ve tarafımızdan denetlenen irketin 2004 yılı hesap dönemine ilikin mali durum ve faaliyet sonuçlarına ait bilgilerin kuruluumuzca düzenlenen denetim raporuna uygunluunu onaylarız. DRT Baımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müavirlik A.. 23

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 80.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 120.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 200.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR. ARTIRILAN

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN

CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN CREDITWEST FAKTORNG HZMETLER ANONM RKETNDEN HRAÇ VE HALKA ARZ EDLEN 50.000.000,00-YTL NOMNAL DEERL TAHVLLERN SATII LE LGL ZAHNAMEDR. SÖZ KONUSU TAHVLLER SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 21/03/2008 TARH VE 1/T-321

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza likin Duyurudur 1. SRKÜLER KAPAK SAYFASI ESK EKL Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza likin Duyurudur Ortaklıımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER

TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER TEKSTL BANKASI ANONM RKET'NDEN TASARRUF SAHPLER ÇN SRKÜLER ÖDENM SERMAYEMZ 20.200.000.- YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII 2.300.000.-YEN TÜRK LRASI Ç KAYNAKLARDAN KARILANMAK SURETYLE 122.500.000.- YEN TÜRK LRADAN

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 226.027.699,46 TÜRK LİRASINDAN 50.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Tasfiye Halinde Meges Boya Sanayi ve Ticaret A.. 31 Aralık 2008 Tarihi tibariyle Bilanço (Para birimi: Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmitir.) Dipnot Tasfiye Dönemi Baımsız Denetimden

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

%! & ' ( " ) $ $ * ! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 ! " # $ % &' $ (* +, -.

%! & ' (  ) $ $ * !  # $ % &' $ ()*+, -. % /  / &' 0!  # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 !  # $ % &' $ (* +, -. ! " # $ %! & ' ( " ) $ $ * +,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ ()*+, -. % / " / &' $/ 0! " # $1 % $2 ()* #. % $ / ) - ' ) - ' / / 3 +.,-. - / 0 1' / ' - - ' 112! " # $ % &' $ (* +, -. % &' $ / 0

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal deerli 406 gün vadeli tahvil satıına

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.. den

YAPI ve KRED BANKASI A.. den YAPI ve KRED BANKASI A.. den Ortaklıımızın kayda alınmı olan 3.500.000.000 TL toplam nominal deerli borçlanma araçlarından halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal deerli 368 gün vadeli tahvil ve 400.000.000

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı