NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NETIKS Uygulamaları Yenilikleri. Organizasyon Şeması. Taşıma İşlemi. Pozisyon Bilgi Ekranı. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme"

Transkript

1 NETIKS Uygulamaları Yenilikleri Versiyn Önkşulu 1.2 Uygulama Netiks İnsan Kaynakları Uygulaması nda her mdül için yapılan değişiklikler ve yeni özellikler açıklanmaktadır. Organizasyn Şeması Taşıma İşlemi Aktif rganizasyn şemasında veya senarylarda pzisyn taşıma işlemi gerçekleştirilebiliyr. Taşınan pzisyna bağlı alt pzisynlar Bağlı çalışanları da taşı özelliğiyle beraberinde taşınabiliyr istenirse lduğu yerde bırakılıp, taşınan pzisynun bağlı lduğu pzsiyna bağlanıyr. Ayrıca, yeni bir ara pzisyn luşturulması taşıma işlemi ile gerçekleştirilebilir hale gelmiş ldu. Organizasyn şemasındaki dal kpmadan araya yeni pzisyn eklenebilir ldu. Pzisyn Bilgi Ekranı Organizasyn Şemasındaki bir pzisynun üst bilgi kısmına tıklandığında açılan, pzisyn ile ilgili bilgileri (ana bölge den pzisyna kadar lan rganizasynel kırılımlar, derece, pzisynun evrak ve yetkinlik tanımlamaları) gösteren bir ekran luşturuldu. Şema üzerinden çalışanların özlük bilgisi görüntüleme Organizasyn şemasındaki bir pzisyna atanmış çalışanların isimlerinin sütüne tıklanıldığında ilgili çalışanın özlük bilgilerinin lduğu sayfa açılmaktadır. Böylelikle şema üzerindeyken çalışanların özlük bilgileri anlık larak yeni bir sekme ile görüntülenebilir. Çklu işletmenin lduğu ve tek rganizasyn şeması lan durumlarda ise, şemadaki işletmeden lmayan çalışanların isimlerinin üstüne tıklanıldığında İşletmede ilgili çalışanı izleme yetkiniz yktur, çalışan x işletmesinde çalışmaktadır uyarısıyla özlük bilgisinin görüntülenmemesi kntrl edilmektedir. Çklu pzisyn ekleme İstenilen bir pzisynun altına, tplu larak yeni pzisynlar eklenebilir ldu. Pzisyn bilgileri girilip, aynı pzisyndan eklenecek kişi sayısı girildikten snra; istenilen çalışanlar başka bir ekrana gerek kalmadan eklenebilir ldu. Organizasyn Senary Analizi Tek bir sayfadan tüm senarynun genel ve detaylı analizi görsel larak kullanıcıya sunulmaktadır. Analiz ekranında ; Senary bilgileri ve senarydaki tplam pzisyn sayısı, dlu pzisyn sayısı, bş pzisyn sayısı ve senarynun rganizasyn şemasındaki maksimum seviye sayıları. Senary tüm pzisynların ve pzisynlardaki çalışanların listesi, tüm bş pzisynların listesi, tüm rganizasyn dağılımlarının (departmana, bölüme vb. göre) listesi detaylı larak (tplam, dlu sayısı ve yüzdesel ranları ) Aktif senaryda bş pzisyn için ilan açma özelliği 1

2 Görsel larak, senarydaki tüm rganizasyn dağılımları pasta grafikleri (pie chart) larak sunumu kullanıcıya sunulmaktadır. Org. şeması ve işe alım süreç entegrasynu İşe alım talebi yapılan pzisyn için veya açık lan bir pzisyn için ilan açıldıysa, rganizasyn şemasından ilgili pzisyna atama yapılırken, kullanıcının nayı ile açılan ilanın kapatılması ve ilgili kişinin pzisyna yerleştirilmesi sağlandı. Aynı şekilde ilana yapılan başvuruların görüntülendiği ekrandan işe alma işlemi yapılırken daha önceden talep edilmiş ve ilan açılmış bir pzisyn ise, kişi ilgili pzisyna yerleştirilmesi ve açılan ilanın yayını kapatılması sağlandı. Pzisyn & özlük yetkinlik karşılaştırma Organizasyn şeması üzerinde bulunan bir pzisyndaki çalışanın; yetkinliklerinin, pzisynun yetkinlikleriyle uyuşup uyuşmadığınının görülmesi, karşılaştırılması sağlanmıştır. Dereceye göre çizim Organizasyn şemasının dereceye göre çizilmesi sağlanmıştır. Bu özellik ile derece tanımlarında verilen sayısal değerlere göre rganizasyn şemasında, sayısal değeri fazla lan pzisynun hizası şemada sayısal değeri az lan pzisyna göre daha yüksekte gösterilmektedir. Çizimin yapılabilmesi için, derece tanımlarının yapılması ve pzisyn tanımlarında gereken derecelerin tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca, rganizasyn şeması düzenleme ekranında verilen filtrelere göre dereceye göre çizim yapılmaktadır. Böylelikle departman filtresi verildikten snra dereceye göre çizim yapılmak istendiğinde sadece filtreye göre çizim yapılması desteklenmektedir. Visi exprt Organizasyn şemasının Micrsft Visi ile çıktısının alınabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, rganizasyn şeması düzenleme ekranında verilen filtrelere göre visi çıktı alınabilmektedir. Böylelikle belli bir departmanın visi çıktısı alınmak istendiğinde departman filtresi verildikten snra Visi Çıktısı alınabilmektedir. Senary karşılaştırma Organizasyn şeması mdülünde luşturulan senaryların karşılaştırılması yapılmaktadır. Her iki senarydaki rganizasynel kırılım ( anabölge, altbölge, bölüm, departman, birim, derece) tanımlarının tplam pzisyn, dlu pzisyn, bş pzisyn, rganizasynun maksimum seviyesi karşılaştırılmaktadır. Görsel larak her iki senaryda yapılan bu karşılaştırma aynı zamanda çubuk diyagramlarla da gösterilmektedir. Demgrafik analiz dağılımı ile her iki senarydaki cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali, kan grubu, sigara kullanımı, yaş aralığı başlığında karşılaştırmalar yapılmaktadır. Nrm Kadr Planlaması Nrm Kadr ile ilgili tanımlama ekranları geliştirilmiştir. Nrm kadr tanımlanırken nrm kadrnun işletme genelinde kullanımı hakkında ve rganizasyn tanımlamalarından hangilerinin( ana bölge, alt bölge, bölüm, departman, birim, kademe) kullanılacağı knusunda seçenekler belirlenebilmektedir. Nrm kadrnun hangi periydlar arasında aktif lacağı bilgisi yani başlangıç ve bitiş periydları (dönemleri) tanımlanabilmektedir. Nrm kadr için birden fazla periyd tanımlanabilmektedir. Nrm kadr pzisyn giriş ekranı tasarlanmıştır. Pzisyn tanımlarken rganizasynun tanım hiyararşisine 2

3 göre çalışması durumu ve nrm un tüm işletme genelinde lup lmaması ile ilgili varyasynlar sağlanmıştır. Nrm kadr pzisyn tanımlamasında, nrm kadr luştururken seçtiğimiz rganizasyn tanımlamalarına göre kırılım yapılmaktadır. Nrm kadr tanımı ile aktif rganizasyn şeması üzerinde karşılaştırma yapılarak aradaki farkların görülmesi sağlanmaktadır. Nrm Kadr ve Senary Karşılaştırılması (Analizi) Tek bir sayfadan seçilen nrm kadr ve senarynun karşılaştırmalı analizi görsel larak kullanıcıya sunulmaktadır. Analiz ekranında ; Nrm kadrnun ve senarynun genel analizi. Nrm kadrdaki ve senarydaki rtak pzisynların listesi ( listlenen pzisynlar için, tplam ve bş pzisyn sayısı, nrm kadrdaki sayısı ve farkı ), Senaryda lmayan pzisynların listesi ve Nrmda lmayan pzisynların listesi. Görsel larak, senary ve nrm kadrnun rganizasyn tanımlamalarına göre çubuk grafikleri (bar chart) larak sunumu kullanıcıya sunulmaktadır. PERFORMANS Perfrmans Frmuna Çalışan Değerlendirmelerinin Otmatik Gelmesi Araçlar > Ayarlar > Sistem Ayarları üzerinden Değerlendirme Frmuna, Diğer Değerlendiricilerin Değerlendirme Snuçları Otmatik Gelsin parametresi ile yapılan seçime bağlı larak; perfrmans değerlendirme frmu amir tarafından açıldığı zaman, çalışanın girdiği değerlendirmelerin seçili larak gelmesi sağlandı. Değerlendirme Frmu Görüntüleme Bir çalışanın girmiş lduğu hedefleri için tanımlanan değerlendiriciler (kişinin kendisi, amiri, üst amiri) tarafından yapılan tüm değerlendirmelerin gösterildiği bir frm tasarlandı. Değerlendiriciler ( kişinin kendisi, amiri, üst amiri ) birbirlerinin yrumlarını ve puanlamalarını görebilir ldu. Süreç byunca e-psta ile bilgilendirme Perfrmans süreçlerindeki kritik nktalarda e-psta ile bilgilendirme desteği eklendi. Çalışan hedeflerini girip nayladığında ve değerlendiriciler hedefleri nayladığında amire bilgi veriliyr. Ayrıca, değerlendiriciler işlemlerini naylayınca da bilgi maili gönderilmektedir. İŞEALIM İşe alım talebi B2E Çalışan prtalından, çalışanların prtala giriş yaptıktan snra işe alım talebi yapabilmesi sağlandı. İşe alım talebi nedenleri insan kaynakları yöneticileri tarafından dinamik larak girilebilecek şekilde tasarlandı. İşe alım talebi frmunun içereceği bilgiler, işe alım talebi şablnu hazırlanarak belirlenebilmektedir. Girilen işe alım taleplerinin tanımlanan nay mekanizması ile naylanması/iptal edilmesi ve bu hareketlerin kullanıcılar tarafından izlenebilmesi sağlandı. Onaylanan talepler için ilan açma özelliği getirildi. İşe alım talebi esnasında seçilen pzisyn için rganizasyn şeması lisansı varsa rganizasyn şemasındaki bş pzisynlarla eşlenebilmesi sağlandı. İnsan kaynakları yöneticilerinin de 3

4 seçtikleri kullanıcılar adına işe alım talebi luşturabilmesi sağlandı. İşe alım prtalında adaylara sınav/anket uygulama desteği İşe Alım Prtalinde, başvuru yapan adaylara isteğe bağlı larak anket/ sınav uygulama desteği eklenmiştir. Bunun için, anket uygulaması tanımlanırken, anketin uygulanacağı ilan seçilir. Başvurunun tamamlanışı, anketin tamamlanmasından snra gerçekleştirilir. Anket snuçları, anket mdülü üzerinden görülebileceği gibi, başvuru yapan adaylar listesinde de kişilerin cevapları incelenebilir. Yenibiris.cm Entegrasynu Entegrasyn ile; yenibiris.cm üzerinden açılan firmaya ait ilanların, bu ilanlara yapılan başvuruların ve başvurularda kullanılan özgeçmişlerle birlikte belirli zaman aralıklarında tmatik larak NETIKS ye aktarılması sağlanmıştır. Entegrasyn yenibiris.cm un NetIKS ye açtığı web servisi aracılığıyla yapılmıştır. ÖZLÜK Ehliyet ve iş tecrübesi için dinamik alan desteği Özlük altında bulunan Ehliyet ve İş Tecrübesi sekmesinde çıkması için dinamik alan desteği eklenmiştir. Araçlar > Ayarlar > Dinamik Alan ekranında Ehliyet ve/ya İş tecrübesi seçilerek dinamik alanda kullanılacak alanlar için giriş yapılabilir. Emeklilik tarihinin takip edilmeye başlanması Özlük bilgilerinde Genel bilgileri altında emeklilik tarihi alanı eklenmiştir. AVANS Maaş Avans Talebi Çalışanların B2E Çalışan Prtalından maaş avansı talep edebilmesi sağlanmıştır. Avans talebi girişi sırasında kntrl edilecek kriterler Araçlar > Ayarlar > Sistem Ayarları Avans bölümüne eklenmiştir. (Ör : Maaşının max % 50 si için avans talebinde bulunabilir.) Çalışan avans talebinde bulunduğunda nay mekanizması ile nay sürecine skulur. Bu sebeple sistemde avans talebi için bir avans nay tanımı lması gerekmektedir. Eğer nay süreci lumlu tamamlanırsa avans ödemesi yapılır. Bu süreç B2E Çalışan Prtalından izlenebildiği gibi NETIKS / Avans sekmesinden de izlenebilir. Tanımlamalar > Maaş Avansı > Brdr Entregrasyn ekranı ile maaş avansının eski brdrda hangi kesinti altında gösterileceği seçilir. İZİN YÖNETİMİ Saatlik ve dakikalık izin kullanım takibi İzin talebi girişi yapılabilen ekranlara günlük ve saatlik izin girişine ek larak dakikalık izin girişi desteği de eklendi. İzin tipi tanımında izin girişinde Günlük / Saatlik / Dakikalık birimlerinden giriş yapılacak zaman tipleri seçtirilecek. İzin tipi tanımındaki seçilmiş izin zaman giriş tipine bağlı larak izin talebi ekranında farklı giriş tipi destekleniyr lacak. Mesela izin tipi tanımda izin giriş tipi larak dakikalık seçeneği seçildi ise izin talebi ekranında bu 4

5 izin tipini seçen çalışan sadece Dakikalık izin girişi yapabilecek. Örneğin, gerekli tanımlamalar snrasında 45 dk lık mazaret izni girilebilir. Saatlik izin hakediş desteği İzin hakedişlerinin izin tipine bağlı larak saatlik larak hakedilebilmesi desteği eklenmiştir. İzin Hesaplama tanımı ekranına hakedilecek izin bilgisi girilirken birim seçimi listesinde Gün / Saat seçeneklerinden biri seçilerek izin hakedişinin hangi tipte lacağı belirlenebilecektir. İzin taleplerinde Üst amir bilgilendirme psiynu Araçlar > Ayarlar > Sistem Ayarları içerisinde bulunan izin ayarları prtletinde yeni eklenen İzin talebinde üst amire de mail gönderilsin parametresi ile izin talebinde üst amire bilgilendirme için mail atılıp atılmayacağı işaretlenir. İzin talebi girişi yapılan ekranlarda mail için bu parametre değeri kntrl edilir, eğer işaretli ise izin girişi yapılan kişinin üst amirine de mail ile bilgi verilir. İŞÇİ SAĞLIĞI Hlding bazında çalışma desteği Tetkik Tipi, İş kazası tipi, Kısıt, Tanı, Sevk, Kök Neden, Tetkik Sıklığı, Kısıt Bölüm tanımları yapılırken Tüm işletmelerde kullanılsın seçeneği eklenmiştir. Rapr snrası dönüşte tıbbi muayene hatırlatma İSG Kanunu gereği 10 gün ve üzeri raprlu lan kişilerin işe döndüklerinde işyeri hekimi tarafından muayene edilerek işbaşı yapmaları gerekmektedir. Eklenen özellik ile işçi sağlığı mdülünde çalışanların aldıkları raprları sisteme girdikten snra 10 gün üzeri lanların işbaşı yaptıkları günde veya 10 gün gelmeden öncesinde tıbbi muayene hatırlatma maili gönderebilecektir. Bu işlem için Araçlar > Ayarlar > Sistem Ayarları içerisinde Tetkik Ayarları prtleti altında hatırlatma ayarlarının yapılması gerekmektedir.ayrıca, e-psta içerik tanımlamada İşçi sağlığı mdülü için Rapr Snrası Muayene Hatırlatma e-psta içerik şabln tanımının yapılması gerekmektedir. EĞİTİM Planan ve gerçekleşen eğitimler için katılımcı kpyalama Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerde, kullanıcıların daha önceden girişi yapılmış eğitimlerden birini seçip, seçilen eğitimin katılımcılarını kpyalaması özelliği getirildi. Kpyalama yapılırken de tekrarlı katılımcı lması önlendi. Örneğin; yeni işe başlamış 10 çalışan ryantasyn için bir çk eğitime girmektedir. Gerçekleşen eğitimlerde bu çalışanları bir eğitime bir defa tanımlamak yeterlidir. Almaları gereken diğer eğitimlerde Katılımcıları Kpyala özelliği ile katılımcı listesi lduğu gibi kpyalanabilir. Böylelikle aynı katılımcıları farklı eğitimlerde defalarca eklemek önlenmiş lmaktadır. Planan ve gerçekleşen eğitimler için tplu katılımcı silme Planlanan ve gerçekleşen eğitimlerde seçilen katılımcıları tplu silebilme özelliği eklendi. Böylelikle yanlışlıkla çk sayıda eklenen katılımcıların planlanan ve gerçekleşen eğitimlerde daha hızlı bir şekilde işlem yapılabilmekte, tplu katılımcı silinebilmektedir. 5

6 ALT YAPI Onay NetIKS içerisinde tanımlı süreçler için çalışanlara özel uyarlanabilir nay adımları tanımlanabilir. Her bir nay adımı için işlem yapılması gereken azami süre tanımlanabilir, bu süre snunda nasıl bir aksiyn alınması gerektiğini seçilebilir. Bir nay adımı için birden fazla çalışan görev alabilir ve bu aşamada hepsinin aksiyn alması beklenebilirken istenirse tek birinin aksiynu yeterli kabul edilebilir. Onay altyapısı, NetIKS özlük ve rganizasyn yönetiminde tanımlanan bilgiler ışığında nay adımlarını işletmekte ve çalışanlara yapılması gereken nay görevleri ile ilgili bilgilendirme e-pstası göndermektedir. Mevcut yapıda desteklenen süreçler; İzin talebi İzin kullanımı Eğitim talebi İşe alım talebi Maaş avans talebi Perfrmans değerlendirme sn nay Mevcut yapıda nay sürecinde eklenebilecek rller; Amir Brdr Admin IK Yöneticisi İkincil Amir Kendisi Organizasyn Bilgileri Üst Amir SQL Server Encryptın NETIKS içindeki kritik veri alanlarının kripte edilerek saklanması ve kullanılacağı zaman tekrar decrypte edilerek kullanılması sağlanmıştır. (Örneğin parasal veriler, sicil verileri vb.) Prje NETIKS develpment rtamında değil sadece kurulum sırasında kullanılan custm bir uygulama larak ( SETUP ) geliştirilmiştir. Prje ilk larak kurulum uygulaması çalıştırılarak veri tabanına kurulmaktadır. Var lan PERSONEL veri tabanında gerekli ayarlamalar yapıldıktan snra kullanım başlayabilmektedir. NOT : Prje IK Windws uygulamasıyla da uyumlu çalışmaktadır. NOT 2: IK Windws ve IKWEB (NETIKS) içinde her hangi bir kurulum yapılmamaktadır. NETIKS Dküman Arama Mtru Araçlar menüsü altında bulunan Evrak Arama menüsü ile aşağıdaki özelikler desteklenmiştir. NETIKS üzerindeki tüm dökümanların içeriklerinde arama yapılabilmektedir. ( CV, Raprlar, Duyurular, 6

7 İzinler, vb) NETIKS içine yüklenen tüm dküman tiplerini desteklemektedir. ( PDF, WORD, EXCEL vb.) Tek bir nktadan dküman yüklemeyi (Genel dküman ekleme ekranı) ve tek bir nktadan dküman aramayı (Arama ekranı) desteklemektedir. Türkçe arama desteği ( örneğin arama mtru egitim srgusunda eğitim, eğitimler, eğitmek vb içerikleri de tmatik larak srgulamaktadır) Tekli ve çklu kelime bazında arama desteklenmektedir. Gelişmiş arama desteklenmektedir. (Örn: Şu kelimelerin tümünü içeren, Şu kelimelerin hiçbirini içermeyen, vb. ) Operatör bazlı arama desteklenmektedir. ( +, -, vb. ) Arama snuçları üzerinde filtreleme, düzenleme desteklenmektedir. (Örneğin: Sadece Cv dkümanları üzerinde arama yapılsın gibi, vb.) Arama snuçlarında Highlight desteklenmektedir. ( Örneğin, aranan kelimenin arama snuçlarında highlight edilmesi ) Arama snuçları, bulunan içeriğin uygunluğuna göre sıralanmaktadır. ( örneğin aranan kelimeyi en çk içeren kelime arama snuçlarında ilk sırada çıkmaktadır.) 7